Khi hơi thở hoá thinh không - Phần 1

PHẦN I

KHỞI ĐẦU TỪ MỘT SỨC KHOẺ HOÀN HẢO

 

Tay Đức Chúa đặt lên người ta, ngài kéo ta ra bằng tinh thần của Chúa, và đặt ta giữa trũng lầy đầy xương cốt.

Ngài khiến ta đi vòng quanh chúng: và kìa, trên thung lũng mở cơ man nào là chúng; và lại kìa, chúng đều đã khô.

Ngài nói với ta, hỡi Con người5, những bộ cốt này có thể sống không?

            - EZEKIEL 37:1-3, BẢN DỊCH CỦA HOÀNG ĐẾ JAMES6