Đế Bá - Chương 4636

Đế Bá
Chương 4636: Thần du thái hư
gacsach.com

Vạn Vật Tâm Pháp, một trong Đại Thế Thất Pháp, tâm pháp này có thể nói là tâm pháp phổ thông, tu tâm pháp này sẽ lấy vạn vật làm pháp.

Từng cọng cây ngọn cỏ, một đất một đá, tất cả đều ẩn chứa ảo diệu đại đạo, sẽ ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, một vật có một pháp, từ đó hiểu thông tất cả thần thông.

Lý Thất Dạ không có tận lực đi cầu công pháp, hắn chỉ tu hành Vạn Vật Tâm Pháp trên tấm bia đá ngoài Lưu thôn, cho nên hắn cũng tiện tay nhặt ra và khôi phục Vạn Vật Tâm Pháp.

Vạn Vật Tâm Pháp phong cách cổ xưa, phản nguyên quy chân, đây mới là Vạn Vật Tâm Pháp chính thức, Vạn Vật Tâm Pháp thuần túy nhất, trực chỉ đại đạo.

Lý Thất Dạ nhập định thổ nạp, ngự chân quyết, dùng Vạn Vật Tâm Pháp luyện toàn thân.

Sau khi Lý Thất Dạ nhập định, mệnh cung mở ra, mệnh cung Tứ Tượng hiển hiện, tánh mạng chi trụ, Sinh Mệnh chi thụ, Sinh Mệnh Chi Tuyền và tính mạng bản nguyên.

Trong kỷ nguyên Bát Hoang này, đối với tu sĩ mà nói, mệnh cung Tứ Tượng vô cùng quan trọng, địa vị của chúng không thua kém mệnh cung bản thân.

Thời điểm vận chuyển tâm pháp thổ nạp, thiên địa tinh khí, đại đạo lực, hỗn độn khí... Tât cả khí tức và lực lượng đều bị nhốt vào trong mệnh cung, trải qua mệnh cung Tứ Tượng rèn luyện và dùng tâm pháp thiêu đốt, cuối cùng sẽ hóa thạnh hỗn độn chân khí.

Hỗn độn chân khí dung nhập vào trong tâm pháp, xây dựng đạo cơ, cuối cùng dùng đạo cơ nuôi dưỡng chân mệnh.

Đối với một tu sĩ mà nói, thời điểm tu luyện từ đầu, chân mệnh của bọn họ chỉ là hào quang mà thôi, chính là trạng thái hồn phách rời rạc, vẫn không thể hình thành chân mệnh.

Chỉ có thông qua đại đạo uẩn dưỡng, hỗn độn chân khí thoải mái, khi chân mệnh chậm rãi cường đại mới có thể chính thức thành hình.

Cho nên, thời điểm chân mệnh thành hình sẽ đạt tới cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, thời điểm đạt tới cảnh giới này, chân mệnh là một người tí hon giống mình như đúc.

Cũng chính bởi vì đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có chân mệnh thành hình người mới có thể chính thức khống chế binh khí cường đại!

Nhưng Lý Thất Dạ lại không giống, chân mệnh của hắn không phải người phàm tục trên thế gian có khả năng so sánh, chân mệnh của hắn là vạn cổ duy nhất, thế nhân không thể nhìn thấu.

Lúc này, chân mệnh Lý Thất Dạ đang ở trong mệnh cung, Tứ Tượng hộ pháp, nạp thiên địa tinh khí, hấp thu ảo diệu vạn vật, xây dựng đạo cơ, uẩn dưỡng bản thân, tất cả đều tự nhiên, tất cả đều vận hành trôi chảy, trong tiết tấu rất tự tại, dường như thiên địa đang dung hợp hóa thành một nhịp thở với chân mệnh của Lý Thất Dạ.

Thời điểm chân mệnh hấp thu thiên địa tinh khí, rèn luyện hỗn độn chân khí, tùy tiện nhập định sẽ thần du thái hư.

Thời điểm Lý Thất Dạ thần du thái hư, tất cả đều trở nên không giống, đương nhiên, nếu có cường giả ở đây nhất định sẽ khiếp sợ.

Bởi vì người vừa tu hành làm sao có thể thần du thái hư, cho dù đạt tới cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, cho dù chân mệnh đã thành hình người cũng khó thần du thái hư, cho dù có thể chính thức thần du thái hư cũng chỉ là ngẫu nhiên, đây chính là thiên địa tạo hóa.

Chính thức có thể tùy tâm sở dục thần du thái hư, khi đó phải nhập thánh, nói cách cần đạt tới cảnh giới Đại Đạo Thánh Thể, lúc này mới có thể chính thức tùy tâm sở dục thần du thái hư.

Nhưng Lý Thất Dạ lúc này chỉ là phàm nhân nhân, hắn cũng có thể thần du thái hư.

Thời điểm hắn thần du thái hư, mọi thứ giữa thiên địa đều biến hóa, chỉ trong nháy mắt, trong mắt Lý Thất Dạ, thiên địa Bát Hoang không còn là một núi một nước, từng cọng cây ngọn cỏ.

Lúc này, trong mắt Lý Thất Dạ, cả Bát Hoang tràn ngập đại đạo, kinh văn vô tận chìm nổi, ảo diệu diễn biến, đại đạo văn chương diễn biến không dứt... Một thế giới ảo diệu vô song..

Tất cả đều bắt đầu từ đầu, Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện từ đầu cũng không phải phàm nhân vừa tu luyện có thể so sánh.

Ngay từ đầu phải tu hành từ cảnh giới Phàm Thai Nhục Thân, từng bước hấp thu thiên địa tinh khí, hấp thu đại đạo lực.

Trong quá trình này, Lý Thất Dạ cũng không mưu lợi, con đường thực tế không có đườngtắt.

Trong mười hai cấp bậc tu luyện, trong mỗi một cấp bậc chia làm đại trung tiểu.

Cho nên, trong quá trình tu hành Phàm Thai Nhục Thân cấp thấp nhất cũng phải dần dần từ ba cảnh giới tiểu, trung, đại.

Thời điểm tu luyện Phàm Thai Nhục Thân tiểu cảnh cần luyện khí dưỡng thể, thần quang phóng ra ngoài, sau khi rèn luyện hỗn độn khí đủ nhiều đó mới có thể bước vào trung cảnh

Sau khi bước vào trung cảnh là có thể uẩn dưỡng mệnh cung Tứ Tượng. Trong quá trình tu luyện, mệnh cung Tứ Tượng rèn luyện ra hỗn độn chân khí, sau khi hỗn độn chân khí đầy đủ sẽ rót ngược vào mệnh cung Tứ Tượng, từ đó hỗ trợ lẫn nhau.

Cho dù là phàm nhân hay là tu sĩ, thời điểm vừa ra đời đã có được mệnh cung Tứ Tượng, hơn nữa mệnh cung Tứ Tượng đều là chín thước.

Cho nên, trong giới tu sĩ có một câu nói sinh ra chín thước, mười mà đầy, thoát thai hoán cốt, cáo biệt phàm nhân!

Thời điểm tu hành trung cảnh, hỗn độn chân khí sẽ uẩn dưỡng mệnh cung Tứ Tượng, quá trình này được xưng là “dài một thước sẽ cường tráng”.

Sau khi mệnh cung Tứ Tượng được hỗn độn chân khí tẩm bổ sẽ từ từ lớn lên, từ chín thước biến thành mười thước, vào lúc đó trung cảnh sẽ viên mãn, bước vào đại cảnh.

Thời điểm vào đại cảnh phải mở một mệnh cung, mỗi một người sinh ra đã có được một mệnh cung, cho nên muốn đột phá một cảnh giới, nhất định phải mở một mệnh cung.

Thời điểm tu luyện đại cảnh, quá trình này lại xưng là: tích một cung, cường tráng mình.

Bởi vì sau mỗi đại cảnh giới phải mở một mệnh cung, cho nên, mỗi một cấp bậc sẽ đối ứng với một mệnh cung, có một ngày có thể tố kim thân, phong Đạo Quân, khi đó sẽ mở ra mười hai mệnh cung!

Tu luyện Vạn Vật Tâm Pháp, Lý Thất Dạ tu luyện rất chậm, tốc độ của hắn như vậy trong mắt của tu sĩ có chút tư chất sẽ không thèm quan tâm.

Không nói trước Lý Thất Dạ lựa chọn Vạn Vật Tâm Pháp bình thường nhất, hơn nữa tốc độ tu luyện còn rất chậm, loại tư chất này quả thực không đáng nói tới, chẳng qua chỉ hơn đồ ngu một chút mà thôi.

Trước đó, Lý Thất Dạ không làm gì, hiện tại đột nhiên có một ngày Lý Thất Dạ bắt đầu tu luyện, việc này làm Lưu Lôi Long giật mình, hắn cũng thập phần ngoài ý muốn.

- Thiếu gia cũng tu luyện sao?

Nhìn thấy Lý Thất Dạ thôn khí thổ nạp, Lưu Lôi Long hiếu kỳ, hỏi:

- Thiếu gia tu luyện tâm pháp đâu này?

- Vạn Vật Tâm Pháp.

Lý Thất Dạ rất tùy ý, thời điểm người khác tu luyện đều nín thở nhập định, nhưng Lý Thất Dạ thập phần tùy ý nằm trên ghế, hắn lười biếng nằm đó thổ nạp, đây là phương pháp tu luyện lười biếng nhất mà Lưu Lôi Long từng gặp qua.

- Vạn Vật Tâm Pháp?

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lưu Lôi Long cũng ngạc nhiên.

Việc này nằm ngoài dự kiến của Lưu Lôi Long, Lưu Lôi cho rằng Lý Thất Dạ thần bí khó lường, bệnh của hắn ngay cả trưởng bối mạnh nhất tông môn cũng không nhìn ra được, chớ nói chi là giải quyết, nhưng Lý Thất Dạ là một phàm nhân lại giải quyết dễ dàng.

Nếu như nói, Lý Thất Dạ muốn tu luyện, Lưu Lôi Long cho rằng Lý Thất Dạ không phải tu luyện tâm pháp kinh thiên động địa gì đó, tốt xấu gì cũng phải dùng tâm pháp hoàng giai thượng phẩm cất bước.

Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại tu luyện Vạn Vật Tâm Pháp, Lưu Lôi Long cảm thấy không hợp thói thường.

- Là, là Vạn Vật Tâm Pháp ở cửa thôn sao?

Lưu Lôi Long do dự một chút, hắn không dám khẳng định.

Vào thời gian trước, Lý Thất Dạ đã xem qua Vạn Vật Tâm Pháp trên bia đá, chẳng lẽ hắn thật sự tu luyện Vạn Vật Tâm Pháp.

- Đúng, chính là Vạn Vật Tâm Pháp.

Lý Thất Dạ tùy ý nói.

Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Lôi Long ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn do dự mới nói:

- Thiếu gia, Vạn Vật Tâm Pháp, tâm pháp này tu hành rất chậm...

Lưu Lôi Long nói lời này không phải không có đạo lý, trên thực tế, Đại Thế Thất Pháp tu luyện chậm hơn rất nhiều tâm pháp, cho nên thế gian rất ít người tu hành Đại Thế Thất Pháp.

Mặc dù nói, Vạn Vật Tâm Pháp đã khắc lên tấm bia đá ở cửa thôn, nhưng từ xưa tới nay không ai tu luyện Vạn Vật Tâm Pháp.

Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần Lưu thôn bọn họ còn có đệ tử của Thần Huyền tông, bọn họ quay về sẽ dạy bọn họ tâm pháp khác.

Nói thí dụ nh, hắn hiện tại dạy các hài tử Nam Ly Tâm Pháp-.

Chính bởi vì có điều kiện như thế, Lưu Lôi Long cũng không muốn hài tử trong thôn học Vạn Vật Tâm Pháp, chỉ có không có lựa chọn nào khác mới có người đi tu luyện Đại Thế Thất Pháp.

- Thiếu gia, ngươi, ngươi xem như người Lưu thôn, kỳ thật, kỳ thật, thiếu gia không ngại có thể lạy tổ sư Thần Huyền tông, ngươi, ngươi cũng có thể luyện ‘ Nam Ly Tâm Pháp ’.

Lưu Lôi Long do dự một lúc, hắn hạ quyết tâm nói với Lý Thất Dạ.

Theo đạo lý mà nói, Lưu Lôi Long tu hành Nam Ly Tâm Pháp là tâm pháp của Thần Huyền tông, một đại giáo tông môn, công pháp của bọn họ sẽ không truyền ra ngoài.

Chỉ có điều, tại Thần Huyền tông, Nam Ly Tâm Pháp là tâm pháp nhập môn, tuy tâm pháp nhập môn hết sức ưu tú nhưng Thần Huyền tông không quản nghiêm khắc..

Chỉ cần con dân trong phạm vi Thần Huyền tông quản hạt, chỉ cần có đệ tử Thần Huyền tông dạy bảo cũng có thể tu luyện.

Như hài tử Lưu thôn, Lưu Lôi Long bảo bọn họ lạy tượng tổ sư Thần Huyền tông xong, hắn cũng tự mình dạy bảo bọn họ, kể từ đó, bọn nhỏ Lưu thôn sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Thần Huyền tông, chỉ cần về sau có thể thành tài đều có thể bái nhập Thần Tông, trở thành đệ tử chánh thức của Thần Huyền tông.