Đế Bá - Chương 2774

Chương 2774: Thánh Đế 1

Mắt Thánh Lão Lục sáng rỡ hỏi:

- Là sáo trang gì?

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Bạch sáo trang.

- Bạch sáo trang?

Nghe Lý Thất Dạ nói, Thánh Lão Lục ngạc nhiên. Đối với rất nhiều người thì bạch sáo trang là bộ sáo trang không tệ, với Thánh Lão Lục thì chẳng là gì.

Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần, gã nghĩ đến một truyền kỳ, hét thất thanh:

- Chắc không phải là bạch sáo trang hơn vạn đi?

Bạch sáo trang là cấp thấp nhất trong tất cả sáo trang, nhưng bạch sáo trang có ưu thế mà sáo trang khác không có, số lượng Đạo Phôi của bạch sáo trang hơn xa sáo trang khác. So sáo trang khác thì bạch sáo trang cấp thấp nhất, nhưng khi số lượng đột phá cực hạn nhất định sẽ cực kỳ kinh thiên.

Đối với bạch sáo trang, sáu trăm Đạo Phôi là cực hạn, đột phá sáu trăm Đạo Phôi tổ thành sáo trang thì bạch sáo trang đó bay vọt về chất.

Trên đời này rất ít thấy bạch sáo trang sáu trăm Đạo Phôi, vô cùng hiếm hoi. Bạch sáo trang hơn ngàn thì lông phượng và sừng lân.

Có một truyền thuyết, bạch sáo trang có thể hơn vạn, nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Kẻ trần tục chưa từng thấy bạch sáo trang hơn vạn, bọn họ càng thêm không cách nào tưởng tượng bộ dạng bạch sáo trang hon vạn là sao.

- Trên đời thật sự có bạch sáo trang hơn vạn?

Thánh Lão Lục thẫn thờ nói:

- Trong Thập Tam Châu, bạch sáo trang hoàn toàn được chứng thực, công bố nhất nhất do bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy Đạo Phôi ghép thành sáo trang, được gọi là sáo trang mạnh nhất trên đời, do một vị Thượng Thần sở hữu.

Thánh Lão Lục biết rất nhiều truyền thuyết liên quan bạch sáo trang, gã có nghe về truyền thuyết bạch sáo trang hơn vạn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng được chứng thực, thế gian chưa từng nghe có ai tận mắt nhìn thấy bạch sáo trang hơn vạn xuất hiện.

- Bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy Đạo Phôi hình thành sáo trang cũng có thể xưng là sáo trang mạnh nhất?

Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:

- Vậy ngươi để chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín Đạo Phôi tổ thành sáo trang đi đâu?

Nghe con số, Thánh Lão Lục hút ngụm khí lạnh đứng ngây tại chỗ:

- Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín Đạo Phôi!

Một lúc lâu sau Thánh Lão Lục nhảy cẫng lên, giật mình nói:

- Truyền... Truyền thuyết đó là thật? Bạch sáo trang chung cực trong truyền thuyết thật sự tồn tại!?

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- Đúng thế, nó thật sự tồn tại, cũng là bạch sáo trang mạnh nhất, nhiều Đạo Phôi nhất.

Thánh Lão Lục thẫn thờ:

- Bạch sáo trang chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín.

Thánh Lão Lục thì thào:

- Bạch sáo trang như vậy không cách nào so sánh với chân tiên sáo trang, nhưng có thể so cao thấp với thương thiên binh thư.

Lý Thất Dạ gật gù:

- Đương thời chỉ có bạch sáo trang chung cực xuất hiện, nó có sức hấp dẫn có một không hai.

Thánh Lão Lục mơ màng bay bay. Bạch sáo trang chung cực sẽ là sáo trang như thế nào? Từ chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín Đạo Phôi hình thành sáo trang, uy lực cường đại khiến người khó thể tưởng tượng.

Một lúc lâu sau Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần:

- Chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín Đạo Phôi.

Thánh Lão Lục trợn to mắt hỏi:

- Sáo trang chung cực này thật sự tồn tại!

Xuất thân của Thánh Lão Lục cực kỳ kinh người, trước kia gã từng nghe một số truyền thuyết về sáo trang chung cực, nhưng gã cho rằng truyền thuyết h vô, không có căn cứ thật sự, có thể nói là bắt bóng bắt gió.

Vì thế nên dù nghe về truyền thuyết sáo trang chung cực thì Thánh Lão Lục vẫn luôn ôm thái độ nghi ngờ.

Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần hỏi:

- Sáo trang chung cực nằm trong tay ai? Chẳng lẽ đúng như truyền thuyết nói, chỉ có Đại Đế Tiên Vương giỏi nhất mới có được nó sao?

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Coi như đi. Bạch sáo trang này cho đến nay là một trong sáo trang chung cực nhất. Không dễ có được sáo trang này, từng là thứ thử thách ý chí và đạo tâm của con người. Trước kia người sở hữu sáo trang này cực kỳ ghê gớm, trong tình huống ngày xưa chỉ có loại Đại Đế thánh hiền như hắn mới sở hữu được bạch sáo trang đó.

- Thật sự bị Thánh Đế có được bạch sáo trang?

Nghe Lý Thất Dạ khẳng định, Thánh Lão Lục nhảy cẫng lên:

- Truyền thuyết mộng lung là thật sự, đúng là Thánh Đế có được sáo trang chung cực!?

Thánh Lão Lục giật nảy mình vì điều này được chứng thật. Trước kia từng có truyền thuyết đó nhưng hư vô mờ mịt, không có sự thật nào khẳng định được điều này nên Thánh Lão Lục luôn ôm lòng nghi ngờ.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:

- Thánh Đế đúng là một người ghê gớm.

- Đúng rồi, Thánh Đế là Đại Đế khiến đời sau kính ngưỡng.

Thánh Lão Lục nghiêm túc nói:

- Bao nhiêu Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế Cửu Giới kính nể Thánh Đế ba phần.

Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế Cửu Giới, người nào hơi dính tới chữ ‘đế’ đều cực giỏi, trước chữ đế thêm chữ thánh thì ghê gớm biết bao, tuyệt thế vô song.

Nhắc tới danh hiệu Thánh Đế thì trong Thập Tam Châu chỉ có một người duy nhất, chính là Thánh Đế. Chỉ có Thánh Đế mới xứng với niên hiệu này, chỉ một mình Thánh Đế là được nhiều Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế Cửu Giới công nhận niên hiệu đó.

Thánh Đế, không phải nói người kia cường đại cỡ nào, không phải vì gã có mấy cai Thiên Mệnh. Ngược lại Thánh Đế là một trong Tiên Đế có ít Thiên Mệnh nhất trong chư đế. Dù Thánh Đế có rất ít Thiên Mệnh lại đáng được các vị Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế Cửu Giới tôn kính.

Khi Thánh Đế còn trẻ tư chất rất tệ, có thể nói là rất ngu độn, gọi là đần cũng không đủ.

Thánh Đế bắt đầu tu luyện từ nhỏ nhưng mãi khi một trăm tuổi mới đột phá cảnh giới Đạo Trần. Một trăm năm chỉ đột phá cảnh giới Đạo Trần, thử nghĩ xem đó là trình độ thế nào?

Cảnh giới Đạo Trần là cảnh giới thấp nhất trong cường giả tu luyện nguyên Thập Tam Châu, thiên tài chỉ mất hai, ba ngày đột phá cảnh giới Đạo Trần, tu sĩ tư chất kém, thiên phú tệ chỉ một, hai năm là đột phá được.

Dù là phàm nhân được gọi là ngu không thể thể tả, nếu cho phàm nhân đó hai, ba chục năm tu luyện thì có thể đột phá cảnh giới Đạo Trần.

Thánh Đế tu luyện từ khi còn nhỏ, xuất thân từ môn phái lớn vậy mà tu luyện một trăm năm mới đột phá cảnh giới Đạo Trần, chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Nên khi Thánh Đế còn trẻ, trưởng bối tuyệt vọng với gã, cảm thấy gỗ mục không thể điêu.

Nhưng Thánh Đế vẫn kiên trì, bước một đi đến, một mình phí thời gian tiến lên.

Nếu nói Thánh Đế một trăm năm đột phá cảnh giới Đạo Trần là sáng tạo kỳ tích trong Đại Đế Tiên Vương, vậy kỳ tích khác của gã càng không có vị Đại Đế Tiên Vương nào phá nổi.

Trng đời Thánh Đế chỉ mở ra ba mệnh cung, đây là Đại Đế Tiên Vương có được mệnh cung ít nhất trong tất cả Đại Đế Tiên Vương.

Trên đời này tu sĩ đều hiểu một đạo lý, càng nhiều mệnh cung là càng cường đại, một mệnh cung có thể chịu tải một Thiên Mệnh, Đại Đế Tiên Vương có mười hai mệnh cung là cực hạn.

Tuy không phải mỗi một vị Đại Đế Tiên Vương đều có được mười hai mệnh cung, cũng không bắt buộc có mười hai mệnh cung mới trở thành Đại Đế Tiên Vương. Có khá nhiều tu sĩ thiên tài mười hai mệnh cung suốt đời không thể trở thành Đại Đế Tiên Vương.