Đế Bá - Chương 2725

Chương 2725: Kế hoạch của Thiết Thụ Ông

Nhưng đại đạo dài dòng, ngươi muốn nhảy ra nói dễ hơn làm. Không khoa trương khi nói đây là mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, là khởi đầu mới mẻ dòng sông thời gian, chuyện này không dễ gì.

Lý Thất Dạ tràn đầy tin tưởng khởi đầu mới mẻ đó, chỉ cần hắn cứ tiếp tục đi thì nhất định có thể thành công!

Hỗn độn tràn ngập, chân mệnh thoáng hiện, Lý Thất Dạ ngồi lọt thỏm trong ghế đại sư, thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ. Cùng với tâm quyết lưu chuyển, Hỗn Độn chi khí tựa như dòng nước róc rách tụ tập.

Cảnh giới tu luyện thứ nhất của Đệ Thập Giới được gọi là cảnh giới Đạo Trần, ý của cảnh giới này là tu sĩ trên đời như bụi trần, bé nhỏ không đáng gì.

Cảnh giới Đạo Trần là cảnh giới thấp nhất trong tu sĩ, chỉ cần một trăm đấu Hỗn Độn chi khí là có thể đột phá bình cảnh của cảnh giới Đạo Trần, bước vào cảnh giới thứ hai Đạo Nghĩ.

Trong Thập Tam Châu, cảnh giới Đạo Trần rất dễ tu luyện, người tư chất kém cỏi tu luyện một, hai năm là có thể đột phá cảnh giới Đạo Trần, nếu là đệ tử xuất thân từ đại giáo cương quốc, tu luyện công pháp không tệ thì một, hai tháng là đột phá cảnh giới Đạo Trần.

Còn về một ít thiên tài, tu luyện cảnh giới Đạo Trần chỉ cần ba, năm ngày.

Dù là phàm nhân trong hồng trần, không có cơ hội tu luyện tâm pháp, pháp quyết đại giáo cương quốc, bọn họ tùy tiện ở trong chợ mua một quyển pháp quyết nào trong ba đại quyết ở chợ, kiên trì tu luyện tám, mười năm, dù không ai chỉ điểm cho thì vẫn có thể đạt đến cảnh giới Đạo Trần.

Bởi thế tu sĩ cảnh giới Đạo Trần trong Thập Tam Châu như lông trâu, đếm hoài không hết, thậm chí vô số phàm nhân đều có cảnh giới đó.

Đấu là đơn vị tính Hỗn Độn chi khí bao nhiêu, sau một trăm đấu Hỗn Độn chi hậu với tu sĩ là số lượng bé tẹo.

Lý Thất Dạ vận chuyển Quy Phàm quyết, Hỗn Độn chi khí thôn nạp, trong vòng vài ngày ngắn ngủi hắn đã Hỗn Độn chi khí hơn năm mươi đấu Hỗn Độn chi hậu, nếu thêm tám, mười ngày nữa hắn tùy thời đều có thể Hỗn Độn chi khí trăm đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới Đạo Trần bất cứ lúc nào.

Quy Phàm quyết là một trong ba đại quyết lưu truyền rộng nhất Thập Tam Châu, nhưng làm Quy Phàm quyết thích hợp để nhân tộc tu luyện nhất, tốc độ tu luyện của nó cực kỳ chậm. Có thể nói ba đại quyết xem như công pháp tu luyện chậm nhất Thập Tam Châu.

Nhưng tốc độ tu luyện Quy Phàm quyết chậm không ảnh hưởng Lý Thất Dạ, vì chính hắn tự tay sáng chế, thế gian còn ai tinh thông áo nghĩa Quy Phàm quyết hơn Lý Thất Dạ?

Quan trọng nhất là Lý Thất Dạ có được mười ba mệnh cung, tuy rằng lúc này mười ba mệnh cung ảm đạm không ánh sáng nhưng mười ba mệnh cung vẫn còn đó. Nó giúp Lý Thất Dạ nhảy ra mọi hạn chế, khiến hắn không bị áp chế gì.

Thật ra chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn có thể tăng tốc độ tu luyện lên vùn vụt, hắn thậm chi có thể thôi diễn Quy Phàm quyết đến trạng thái cao nhất. Với trạng thái đó đủ cho Lý Thất Dạ trong vòng một ngày Hỗn Độn chi khí trăm đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới Đạo Trần.

Nhưng Lý Thất Dạ không nóng nảy tăng cảnh giới, cho nên hắn khiến Quy Phàm quyết không nhanh không chậm Hỗn Độn chi khí thôn nạp. Có thể nói nguyên quá trình kéo tơ tách kén, bóc ra từng lũ Hỗn Độn chi khí, cuối cùng lấy đi Hỗn Độn chi khí tinh thuần nhất. Trong quá trình tu luyện Lý Thất Dạ sinh ích cầu ích, yêu cầu cực kỳ khắt khe.

Lý Thất Dạ ở trong Thiết Thụ môn, hai ngày nay không ai đến quấy rầy hắn. Trầm Hiểu San hầu hạ Lý Thất Dạ thoải mái, hai ngày nay hắn cơm đến há mồm, giơ tay cho người mặc áo.

Người duy nhất khó chịu là Hạ Trần. Sư phụ kêu sư tỷ như một kẻ ở đi hầu hạ phàm nhân Lý Thất Dạ, nói sao cũng làm Hạ Trần khó chịu, càng gai mắt hắn.

Nhưng vì có mệnh lệnh của Thiết Thụ Ông, Hạ Trần không dám gây sự với Lý Thất Dạ.

Đến ngày thứ ba, Thiết Thụ Ông ra ngoài đã về. Thiết Thụ Ông vừa về liền kiếm Lý Thất Dạ bàn chuyện, Trầm Hiểu San thấy sư phụ và Lý Thất Dạ bàn việc liền lặng lẽ lui xuống.

Thái độ ngoan ngoãn của Trầm Hiểu San làm Thiết Thụ Ông rất bất ngờ, làm sư phụ sao không hiểu tính cách đồ đệ của mình? Trầm Hiểu San như thay đổi thành người khác, rất là dịu ngoan săn sóc.

Thiết Thụ Ông khen ngợi, vô cùng khâm phục nói:

- Tiên sinh không uổng là kỳ nhân, đệ tử của ta luôn tâm cao khí ngạo, thiếu rèn luyện, không ngờ hai ngày ngắn ngủi nàng đã cung kính nghe theo tiên sinh. Không ai ngăn nổi sức hấp dẫn của tiên sinh.

Lý Thất Dạ cười cười, không để bụng. Lý Thất Dạ có thể dạy dỗ được cả Tiên Đế chứ nói gì nữ nhân như Trầm Hiểu San?

Thiết Thụ Ông xoa tay nói với Lý Thất Dạ:

- Tiên sinh, ta và bằng hữu bên trên đã bàn bạc, gần đây Tề Lâm Đế gia tổ chức khảo hạch, bọn họ khi nào tiên sinh sẽ khởi hành?

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Tùy thời đều được.

Lý Thất Dạ dự định đi Tề Lâm Đế gia nhìn xem, hấp dẫn hắn chú ý không phải truyền thừa Tiên Vương như Tề Lâm Đế gia mà là món đồ Tề Lâm Đế gia nắm giữ, làm hắn rất tò mò.

Nghe Lý Thất Dạ tự tin nói, Thiết Thụ Ông phấn khởi tinh thần nói ngay:

- Vậy được, ta đi sắp xếp cho tiên sinh.

Thiết Thụ Ông muốn mượn năng lực của Lý Thất Dạ đánh mở cục diện, nếu tài hoa của hắn làm được sẽ giúp ích nhiều cho Thiết Thụ Ông, Thiết Thụ môn bọn họ.

Thiết Thụ Ông định đi, Lý Thất Dạ tùy ý hỏi:

- Hiện tại ai người cầm đầu Chấp Thanh châu? Vẫn là Chiến Vương thế gia sao?

- Cái này...

Thiết Thụ Ông gãi đầu:

- Không giấu gì tiên sinh, ta chỉ là tiểu nhân vật, khó mà biết tin tức cấp trên. Nhưng bây giờ không có cách nói liên minh đối kháng, các tộc Thanh Châu ở chung rất tốt.

- Khoảng gần một thời đại đến nay ba tộc Thần, Ma, Thiên ít khi xung đột với bách tộc, ít ra không có xung đột quy mô lớn, cùng lắm xích mích lặt vặt. Hiện tại ba tộc Thần, Ma, Thiên và bách tộc chung sống hòa bình.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Cũng đúng, mỗi lần sau chinh chiến sẽ ngênh đón hòa bình một lần, chư đế chúng thần sẽ điệu thấp.

Sau mỗi lần chinh chiến là có đoạn thời gian bình tĩnh điệu thấp, vì điều này khiến chư thần chúng đế biết chính mình đối diện cái gì, khiến chư đế chúng thần điệu thấp để tránh thiên tru giáng xuống.

- Cũng phải, sau chinh chiến chung cực lần thứ sáu không nghe nói có ba tộc Thần, Ma, Thiên và Cửu Giới khai chiến, mọi người ở chung cũng vui, tối đa chỉ xích mích nhỏ.

- Nhưng tiên sinh nói đúng, trong Thanh Châu chúng ta bàn về sức ảnh hưởng thì vẫn là Chiến Vương thế gia. Nghe đồn Chiến Vương thế gia vẫn có năm vị Đại Đế còn sống. Nguyên Thanh Châu không có môn phái, truyền thừa nào có thể lay động địa vị của Chiến Vương thế gia.

Vì Thiết Thụ môn là tiểu nhân vật xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, gã không cách nào chứng thực nhiều tin tức, toàn tin vỉa hè là chính.

- Chiến Vương thế gia mà cũng dám tự xưng năm vị Đại Đế còn sống, đó chỉ là hù dọa đám người tiểu môn tiểu phái không biết nội tình như các người.