Đế Bá - Chương 2724

Chương 2724: Tu hành đại đạo

Trầm Hiểu San chìm đắm trong trạng thái huyền diệu đó, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần.

Không biết qua bao lâu Trầm Hiểu San tỉnh táo lại từ thần du, khi nàng tỉnh hồn thì cả người sảng khoái minh mẫn, cảm giác khó tả, nàng cảm thấy tứ phía đều có Hỗn Độn chi khí quanh quẩn.

Trước đó lúc tu luyện Trầm Hiểu San cũng cảm nhận được Hỗn Độn chi khí nhưng bây giờ nàng không cần tu luyện vẫn cảm giác được, cảm xúc này cực kỳ rõ ràng.

Rõ ràng cảm nhận Hỗn Độn chi khí, cảm quan mẫn tuệ đó khiến Trầm Hiểu San vô cùng khó tin:

- Chuyện... Chuyện... Chuyện này là sao?

- Cái này gọi là bình định.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Công pháp Thiết Thụ môn của các người thật ra khởi nguồn từ Vạn Pháp quyết và Quy Phàm quyết, chẳng qua lão tổ tông các người tự cho là thông minh hợp nhất hai pháp quyết thành một sáng chế ra pháp quyết hoàn toàn mới. Ta truyền huyền diệu cho nàng chẳng qua khiến nàng phân biệt rõ ràng đại đạo, tất nhiên nàng sẽ cảm nhận rõ rệt Hỗn Độn chi khí, lực lượng Thái Sơ.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế Trầm Hiểu San sửng sốt, nội thị xem. Khi Trầm Hiểu San nội thị thì cảm thấy rất khó tin, vô cùng mừng rỡ.

Trầm Hiểu San reo lên:

- Hai trăm ba mươi vạn đấu Hỗn Độn chi khí!

Trầm Hiểu San mừng đến quên hết đất trời, Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Chúc mừng nàng, điều này chứng minh nàng thu hoạch cực lớn.

Trầm Hiểu San vẫn cảm thấy khó tin:

- Sao... Sao... Sao có thể như vậy?

Trong phút chốc tăng thêm hai mươi vạn đấu hỗn độn, chỉ tu luyện một chốc bằng Trầm Hiểu San tu hành một, hai năm, làm nàng hết sức giật mình.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không hề vui sướng:

- Đó là bởi vì trước đó nàng cảm xúc Hỗn Độn chi khí, lực lượng Thái Sơ còn ở trạng thái ngơ ngẩn, không cách nào quán thông. Hiện tại đột nhiên quán thông, Hỗn Độn chi khí tuôn vào, hết thảy đều nước chảy thành sông.

Lý Thất Dạ thì lạnh nhạt nhưng Trầm Hiểu San mừng hết lớn.

Trầm Hiểu San mới vào cảnh giới Đạo Hầu không lâu, sau khi có được hỗn độn chỉ chừng hơn hai trăm vạn, dù vậy sư phụ Thiết Thụ Ông đã ôm kỳ vọng rất cao. Thiết Thụ Ông cho rằng chừng vài năm nữa chắc chắn Trầm Hiểu San sẽ vượt qua mình.

Hiện tại thoáng chốc khiến Hỗn Độn chi khí vọt lên đến hai trăm hơn ba mươi vạn đấu, hỏi sao Trầm Hiểu San không mừng tít mắt? Nếu cứ tiếp tục thế này thì trong vòng hai năm Trầm Hiểu San sẽ đến cảnh giới Đạo Vương.

Với thành tựu hiện tại của Trầm Hiểu San gọi là số một thế hệ trẻ cũng không quá đáng.

Tu luyện ở Đệ Thập Giới không chênh lệch với tu luyện Cửu Giới bao nhiêu. Tu luyện trong Đệ Thập Giới cũng là mười bảy cảnh giới, khi tu luyện đến cảnh giới thứ mười bảy chịu tải Thiên Mệnh, trở thành Đại Đế Tiên Vương.

Mười bảy cảnh giới Đệ Thập Giới từ thấp đến cao gồm: Đạo Trần, Đạo Nghĩ, Đạo Trùng, Đạo Xà, Đạo Hổ, Đạo Đồng, Đạo Nhân, Đạo Sứ, Đạo Sư, Đạo Hầu, Đạo Vương, Đạo Hoàng, Đạo Tôn, Đạo Hiền, Đạo Thánh, Đạo Thiên, Xưng Đế.

Trong mười bảy cảnh giới này bình thường dùng Hỗn Độn chi khí nhiều ít để tính toán.

Ví dụ lúc ở cảnh giới Đạo Trần thì khi ngươi có được một trăm đấu Hỗn Độn chi khí là có thể đột phá cảnh giới Đạo Trần, bước vào cảnh giới Đạo Nghĩ.

Bình cảnh của cảnh giới Đạo Nghĩ nhưng là năm trăm đấu hỗn độn chi khí, Đạo Trùng nhưng là một ngàn đấu, Đạo Xà là năm ngàn đấu, Đạo Hổ là mười ngàn ngàn đấu, Đạo Đồng là năm mươi ngàn đấu, Đạo Nhân là mười vạn đấu, Đạo Sứ là năm mươi vạn đấu, Đạo Sư là trăm vạn đấu, Đạo Hầu là hai trăm vạn đấu, Đạo Vương là năm trăm vạn đấu, Đạo Hoàng là tám trăm vạn đấu, Đạo Tôn một ngàn vạn đấu, Đạo Hiền là ba ngàn vạn đấu, Đạo Thánh là năm ngàn vạn đấu, Đạo Thiên là một ức đấu.

Còn về Đại Đế Tiên Vương, Hỗn Độn chi khí đã không thể tính bằng đấu mà là Thiên Mệnh, lên độ cao khác.

Chỉ tu luyện một chốc thôn nạp đã được hai, ba chục vạn đấu Hỗn Độn chi khí, tốc độ như vậy chỉ có thể hình dung bằng thần tốc, chuyện rất khó tin.

Điều khó tin đó lại xảy ra trên người Trầm Hiểu San, làm nàng ngây như phỗng.

Thật lâu sau Trầm Hiểu San rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, muôn vàn lời muốn nói mà không biết nói sao.

Cuối cùng Trầm Hiểu San chỉ có thể nói một câu:

- Đa tạ.

Bây giờ Trầm Hiểu San không biết nên xưng hô Lý Thất Dạ ra sao, dường như kêu thế nào đều kỳ kỳ.

Lý Thất Dạ tùy ý nói:

- Thôi, cơ duyên này cũng là nàng cố gắng mà ra, hôm nay ban cho nàng một cơ duyên, gọi ta là thiếu gia đi.

Với Lý Thất Dạ thì bình định là chuyện dễ như trở bàn tay, đương nhiên dù dễ như húp cháo thì hắn sẽ không bỗng dưng ban cơ duyên cho người khác.

Vì Trầm Hiểu San tốt với Lý Thất Dạ nên hắn ban cho nàng cơ duyên, chỉ cơ duyên này đủ cho nàng được ích lợi vô cùng cả đời.

Trầm Hiểu San khẽ kêu:

- Thiếu gia.

Trái tim Trầm Hiểu San hoàn toàn thần phục nhưng lòng hơi mất mát.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói:

- Ta có hơi mệt.

Lý Thất Dạ nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh thiếp ngủ, hắn vẫn vận chuyển Quy Phàm quyết, thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ.

Trầm Hiểu San lẳng lặng khoác áo ngoài cho Lý Thất Dạ, bước nhẹ lui ra, không dám quấy rầy, nhưng đi đến cửa nàng không keìm được ngoái đầu nhìn nam nhân thoạt trogo n42e không có gì lạ.

Lý Thất Dạ ở lại Thiết Thụ môn một thời gian ngắn, hắn thừa dịp này bắt đầu tu luyện Quy Phàm quyết, đặt nền móng đạo cơ cho đại đạo của mình.

Sau khi đại đạo Lý Thất Dạ tu luyện bị hủy nhưng không có nghĩa là hắn tu hành Đệ Cửu Giới cứ thế tan biến.

Hủy diệt với Lý Thất Dạ là chốc sau trọng sinh, tu luyện ở Đệ Thập Giới không chỉ là thần thức một đại đạo còn là một loại khải hàng.

Lý Thất Dạ không đơn giản Xưng Đế, dù Tiên Đế hay Tiên Vương, thành tựu nào cũng không thỏa mãn hắn được. Quan trọng hơn đại đạo Cửu Giới, tu hành Đệ Thập Giới mới chỉ là bắt đầu, đặt nền móng cho con đường dài đằng đẳng tương lai.

Sắp tới thứ giúp Lý Thất Dạ mở mang kỷ nguyên mới không phải đại đạo Cửu Giới, không là tu hành Đệ Thập Giới, hắn sẽ dùng tư thái hoàn toàn mới mở ra thời đại mới, khởi đầu mới. Vì vậy đại đạo Cửu Giới, tu sĩ Đệ Thập Giới chẳng qua là các tảng đá trên con đường dài hắn đi, thiếu một thứ cũng không được.

Đương nhiên vào lúc này Lý Thất Dạ không vội vọt lên đỉnh, không gấp gáp chịu tải Thiên Mệnh. Với Lý Thất Dạ, hắn không vội vàng đi cướp Thiên Mệnh, bây giờ điều hắn cần làm là đóng chặt cơ sở, vì tương lai đại đạo Cửu Giới và Đệ Thập Giới hỗ trợ cho nhau, chuẩn bị cho tương lai hắn mở mang thời đại hoàn toàn mới.

Đối với Lý Thất Dạ, leo lên đỉnh cao tuyệt đỉnh, chịu tải Thiên Mệnh không khó khăn gì. Cái khó là nhảy ra, miễn thoát ra thì mới cười phút cuối trong cuộc chiến chung cực trong tương lai.