Đế Bá - Chương 2723

Chương 2723: Trừng phạt 2

Từ khi Trầm Hiểu San tu đạo đến nay chưa từng có cảm nhận như vậy, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác huyền diệu thế này.

Khi Trầm Hiểu San vào trạng thái không minh, Lý Thất Dạ chậm rãi dạy đạo cho nàng:

- Tu đạo, dù cho đi đạo gì cuối cùng đều giống nhau. Thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ. Đối với một tu sĩ, đièu cơ hội nhất không phải ở chỗ ngươi tu luyện đế thuật vô địch cỡ nào, tu luyện pháp phạt thiên vô song bao nhiêu mà là đạo cơ của ngươi cứng rắn cỡ nào. Không có đạo cơ cứng rắn thì mọi đế thuật chỉ là lâu đài cát.

Đây xem như thù lao Trầm Hiểu San hầu hạ hắn.

- Trên đời có vô số tâm pháp, rất nhiều công pháp, đế thuật càng khiến thế nhân hướng tới. Nhưng nếu bàn về lắng đọng đại đạo thì đế thuật chưa chắc tốt nhất, chẳng qua đế thuật có uy lực lớn hơn công pháp khác, tốc độ tu luyện càng mau, dính đến đạo nghĩa càng tinh diệu. Nhưng trên đại đạo dài dặc, thể hiện ra quý giá lại không phải đế thuật.

Hiếm khi Lý Thất Dạ giảng dạy nghiêm túc như thế, xem như hắn ban cho Trầm Hiểu San một cơ duyên.

- Bàn về công pháp ngày nay, ba tộc Thần, Ma, Thiên không nằm trong vòng tham khảo của chúng ta, hôm nay chỉ nói đến bách tộc.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Trong Thập Tam Châu, nếu hỏi công pháp thích hợp cho bách tộc tu luyện nhất thì đó là Vạn Pháp quyết do Vạn Cốt Tiên Đế sáng chế. Tâm pháp này có thể tế bách tộc, kiêm vạn huyết, dù ngươi là chủng tộc nào, không cần biết ngươi có huyết thống gì đều thích hợp tu luyện tâm pháp này.

Lý Thất Dạ từ tốn nói:

- Tâm pháp này bình thường không có gì lạ, lúc mới tu luyện lạt thếch, tẻ nhạt. Nhưng chính vì nó bình thường nên luôn lắng đọng đạo cơ, đến hậu kỳ mới chính thức bộc lộ uy lực của tâm pháp. Vì vậy muốn đại thành tâm pháp này phải trải thời gian giai đoạn đầu vất vả thời gian dài.

Lý Thất Dạ kể cho Trầm Hiểu San nghe ảo diệu và thực dụng của ba địa quyết thiên hạ.

- Đương nhiên giai đoạn sau muốn biểu thị uy lực thật sự của nó thì phải tu luyện Vạn Pháp quyết bản gốc của Vạn Cốt Tiên Đế chứ không phải Vạn Pháp quyết đã bị người sửa hoàn toàn khác hẳn. Một số kẻ ngu xuẩn tự nhận mình thông minh tài trí có thể thay đổi tốc độ tu luyện tâm pháp này, cho rằng có thể đơn giản huyền diệu của tâm pháp, sửa thuật tuyệt thế thay đổi hẳn.

Lý Thất Dạ không chỉ kể lai lịch Vạn Pháp quyết cho Trầm Hiểu San nghe còn có ảo diệu của Vạn Pháp quyết.

Ai đều có Vạn Pháp quyết, không người dạy thì miễn ngươi biết chữ là có thể cầm lấy đọc rồi tu luyện.

Ngày xưa Vạn Cốt Tiên Đế đã diễn dịch Vạn Pháp quyết đơn giản, dễ hiểu nhất.

Không phải ai đều có thể tu luyện Vạn Pháp quyết, một trăm cách tu luyện khác nhau, trăm kiểu hiểu biết, sẽ tu luyện ra một trăm kết quả khác nhau.

Không cần biết lĩnh ngộ ra sao, không cần biết tu luyện thế nào, sau khi tu luyện Vạn Pháp quyết thì xác suất tẩu hỏa nhập ma cực thấp. Rất ít nghe nói qua có ai tu luyện Vạn Pháp quyết bị tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên phải là bản gốc Vạn Pháp quyết của Vạn Cốt Tiên Đế.

Nhưng người đời sau có kẻ bỏ lĩnh ngộ, tâm đắc của mình vào Vạn Pháp quyết, thậm chí thay đổi, khiến Vạn Pháp quyết lưu truyền đời sau hoàn toàn khác hẳn. Phiên bản Vạn Cốt Tiên Đế đã ít được truyền.

Thử nghĩ xem Vạn Cốt Tiên Đế là nhân vật thế nào? Đó là vị Tiên Đế thứ nhất của Quỷ tộc, bản thân trừ chịu tải Thiên Mệnh Cửu Giới còn có tu luyện thời gian dài ở Đệ Thập Giới tám Thiên Mệnh Đệ Thập Giới.

Có thể nói Vạn Cốt Tiên Đế là người khai thác Thiên Mệnh Cửu Giới kiêm dung Thiên Mệnh Đệ Thập Giới, cũng là người thứ nhất trong Tiên Đế Cửu Giới có thể kiêm dung tám Thiên Mệnh Đệ Thập Giới.

Từng có người đánh giá đạo hạnh cả đời Vạn Cốt Tiên Đế ngang ngửa với Viêm Đế.

Vạn Cốt Tiên Đế sáng tạo ra Vạn Pháp quyết tuy vô cùng đơn giản nhưng trong đó bao gồm vô số tâm huyết, đáng tiếc người đời sau không hiểu nỗi khổ của Vạn Cốt Tiên Đế, sửa Vạn Pháp quyết khác hẳn.

Ba đại quyết là tâm pháp lưu truyền rộng nhất Thập Tam Châu nhưng đa số là tán xuất thân thấp hèn hoặc phàm nhân tu luyện, đa số tu sĩ có xuất thân nhất định dù có là tiểu môn tiểu phái cũng không chọn tu luyện ba đại quyết.

Lý do rất đơn giản, như Lý Thất Dạ nói, ba đại quyết bình thường không có gì lạ, tu bắt đầu luyện thì nhạt như nước ốc. Khi tu luyện đại đạo không cách nào tham ngộ đại đạo ảo diệu.

Đối với tu sĩ thì tu đạo là vì cái gì? Đương nhiên là nắm giữ ảo diệu đại đạo, leo lên tuyệt đỉnh, vô địch cõi đời.

Nên khi tu luyện ba đại quyết quá bình thản, nhạt như nước làm tiểu môn tiểu phái có chút gia sản không muốn để đệ tử môn hạ tu luyện.

Tu sĩ tu đạo là vì nắm giữ áo nghĩa đại đạo, càng sớm nắm giữ áo nghĩa đại đạo thì càng sớm tu luyện công pháp cường đại. Đặc biệt môn phái truyền thừa có được đế thuật, đệ tử môn hạ càng muốn sớm được tu luyện đế thuật.

Ngẫm lại xem, ban đầu đã tu luyện tâm pháp Đại Đế, vừa vào cửa liền tiếp xúc áo nghĩa đại đạo đẳng cấp cao nhất, đặt nền móng rồi sau này tu luyện đế thuật thâm ảo hơn sẽ dễ dàng như chơi.

Còn ba đại quyết lại khác, nói chính xác hơn ba đại quyết luôn là bình thường ổn định, nuốt hỗn độn chi hậu, nạp lực lượng Thái Sơ, rất là bình thường đơn nhất, vì vậy cực kỳ hiếm lĩnh ngộ áo nghĩa đại đạo.

Đây là điểm khác của ba đại quyết và công pháp khác. Các công pháp khác là nắm giữ áo nghĩa đại đạo trước rồi mới thông thiên địa, thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ.

Ba đại quyết thì luôn là thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ, mãi đến cuối cùng vẫn như vậy. Với ba đại quyết thì thôn Hỗn Độn chi khí, nạp lực lượng Thái Sơ mới là căn bản, áo nghĩa đại đạo chỉ là trò vặt.

Giống như thành phật, với một hòa thượng thì thành phật là cả quá trình và kết quả cuối cùng, trong quá trình được đến phật gia thành thông chẳng qua là thu hoạch ngoài ý muốn, thêm chút vụn vặt.

Còn một lý do khiến nhiều tu sĩ từ bỏ tu luyện ba đại quyết, bởi vì tu luyện ba đại quyết vô cùng chậm, giai đoạn đầu có thể nói là dày vò quằn quại.

Cùng một tư chất, nếu tu luyện ba đại quyết hoặc tâm pháp khác thì chắc chắn là tốc độ tu luyện tâm pháp khác mau hơn, thường sẽ cách biệt một cảnh giới.

Uy lực thật sự của cảnh giới Đạo Vương phải chờ tới cảnh giới Đạo Thánh, Đạo Thiên mới thể hiện ra.ngẫm lại xem có bao nhiêu tu sĩ đến cảnh giới đó? Với chúng sinh Thập Tam Châu thì nhiều người suốt cuộc đời cũng không cách nào đến cảnh giới như vậy, nên bọn họ cảm thấy tu luyện ba đại quyết hoàn toàn vô nghĩa.

Lý Thất Dạ nói cho Trầm Hiểu San nghe áo nghĩa Vạn Pháp quyết xong lại giảng dạy kỹ áo nghĩa Quy Phàm quyết. Lý Thất Dạ nói thẳng thắn bộc trực, nghe liền hiểu ngay.

Ở trạng thái không minh, cả người Trầm Hiểu San chìm đắm trong đại đạo. Khoảnh khắc đó Trầm Hiểu San quên tất cả, nàng quên hết thảy. Giờ phút này Trầm Hiểu San cảm giác mình ở trong khởi nguồn hỗn độn, nàng cảm giác cả người bị hỗn độn bao vây lại. Trầm Hiểu San cảm giác có vô cùng vô tận Hỗn Độn chi khí cho nàng thôn nạp.