Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chương 1581

Chương 1581: Bổn nguyên pháp tắc (2)

- Về sau thế nào?

Diệp Thần không khỏi hỏi.

- Ngoài dự tính của mọi người chính là, Thánh Quân chuyển thế thân tiến vào vũ trụ khác, thế giới này hoàn toàn bất đồng, nơi đó bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng.

- Một vũ trụ khác? Bổn nguyên pháp tắc hoàn toàn bất đồng?

Diệp Thần không khỏi nghi ngờ, này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chẳng lẽ trừ cái vũ trụ này ra, còn có những vũ trụ khác?

- Ta không biết Thánh Quân mỗi một thế đã trải qua cái gì, Cổ lão truyền thuyết, nói trên thế giới có tất cả chín vũ trụ, từng cái vũ trụ có pháp tắc bất đồng, mỗi cái vũ trụ đều có Tổ Thần cấp tồn tại, chín vũ trụ này riêng phần mình vận chuyển, đạt đến thăng bằng hoàn mỹ, mà Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có tất cả chín thiên, giấu diếm trong bổn nguyên pháp tắc của chín vũ trụ. Chúng ta ở cái vũ trụ này lĩnh ngộ Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chỉ chẳng qua là một thiên trong đó mà thôi. Ta mấy lần trước chuyển sang kiếp khác, đều chỉ ở vũ trụ này tiến hành, cho nên tu luyện chẳng qua là phần đầu tiên của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Thánh Quân lúc trước mỗi một thế chuyển sang kiếp khác, cũng đã trải qua thế giới bất đồng, nhưng duy chỉ có đến Thánh Quân nơi này, lại một lần ở thế giới của chúng ta chuyển sang kiếp khác, bao gồm ngài hiện tại, cũng là ở thế giới của chúng ta chuyển sang kiếp khác.

Tu La nói, mang theo chút nghi ngờ.

- Thánh Quân nói cho ta biết, hắn mỗi một thế chuyển sang kiếp khác, đều ở thế giới bất đồng.

Diệp Thần chợt nhớ tới Thánh Quân phân hồn nói một ít lời.

Tu La vạn phần kinh ngạc nói:

- Thánh Quân thật đã nói như vậy?

Hắn nhíu mày trầm tư hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói.

- Ta hiểu được, Thánh Quân từng theo ta nói, cửu cửu quy nhất, khởi điểm chính là điểm cuối. Nếu như Thánh Quân mỗi một thế cũng đi một cái vũ trụ, như vậy Thánh Quân nhiều nhất đi qua bảy vũ trụ, nhưng lĩnh ngộ chín loại pháp tắc của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Nguyên nhân chân chính hẳn là, thật ra thì thế gian căn bản không tồn tại chín vũ trụ, mà là một vũ trụ chín loại thứ nguyên thời không mà thôi. Hết thảy tất cả, cũng chỉ có một bổn nguyên!

Diệp Thần nghe được cái hiểu cái không, Tu La đối với vũ trụ thời không lĩnh ngộ, tựa hồ so sánh với Diệp Thần cao hơn một tầng, suy nghĩ một chút, có lẽ Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đầy đủ, thật ra thì có thể ở bên trong một cái vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không cần đi những vũ trụ khác tìm kiếm.

- Nếu như từ trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ chín thiên Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, như vậy tu luyện tới Tổ Thần cũng không phải là chuyện không thể nào!

Tu La có chút kích động nói.

- Bởi vì vũ trụ bổn nguyên pháp tắc là tồn tại cao hơn Tổ Thần!

Tu La phải từ từ lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, mà Diệp Thần căn bản không cần, bởi vì Thánh Quân đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, đã sớm giống như huyết mạch truyền thừa, dung hợp ở trong Linh Thần của Diệp Thần.

- Thánh Quân đệ nhất thế sáng tạo Tổ Ma, thế thứ hai sáng tạo Nhân Tộc, kế tiếp bảy thế cũng chuyển thế trở thành Nhân Tộc, bởi vì Thánh Quân mỗi một thế, cũng cảm thấy Nhân Tộc là chủng tộc đáng giá bảo vệ nhất. Ta toàn lực ứng phó tu luyện, tranh thủ thành vì chủ nhân giúp đỡ, cùng Thánh Quân giống nhau, bảo vệ Nhân Tộc!

Tu La trịnh trọng nói.

Diệp Thần gật đầu, Tu La là trừ hắn ra, trong Nhân tộc một người duy nhất từ trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, mặc dù hắn đã hóa thành Linh Thần, nhưng vẫn không thay đổi bản tâm.

Diệp Thần đối với mình tám thế trước kinh nghiệm hết thảy, cũng sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, bất quá một ít gì đó, cũng đã cách mấy thời không, không thể nào biết được.

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết phi thường cường đại, tu luyện tới cuối cùng thậm chí có thể trở thành Tổ Thần cấp!

Hiện tại nhiệm vụ của Diệp Thần, chính là tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, bảo vệ Nhân Tộc!

Linh Thần không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần cảm giác được, trong hư không cả Thiên Hà tinh vực, từng đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, giống như là nước xoáy, không ngừng vận chuyển. Những vũ trụ bổn nguyên pháp tắc này thần bí khó lường, thời điểm chúng vận chuyển, không ngừng tạo thành vũ trụ bổn nguyên khí, vũ trụ bổn nguyên khí lại càng không ngừng chuyển hóa thành những lực lượng hình thức khác.

Vũ trụ bổn nguyên pháp tắc tổng cộng chia làm mười tám đạo!

Cùng số lượng Tổ Thần nhất trí, nói cách khác, mỗi một vị Tổ Thần cũng đại biểu một loại bổn nguyên pháp tắc, trông coi một loại lực lượng trong đó!

Diệp Thần đối với vũ trụ, có hiểu rõ càng sâu, cúi đầu quan sát đan điền thế giới của mình, trong đan điền thế giới, từng sợi bổn nguyên pháp tắc đang từ từ tạo thành. Tổng cộng tạo thành chín đạo, chín đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc này liên tục không ngừng tạo ra vũ trụ bổn nguyên khí, ở cả đan điền thế giới trở nên vô cùng nồng nặc lên.

Trong vũ trụ có tất cả mười tám đạo bổn nguyên pháp tắc, tại sao trong đan điền thế giới của Diệp Thần, lại chỉ có thể tạo thành chín đạo?

Trầm mặc chốc lát, Diệp Thần hiểu rồi, trong mười tám đạo bổn nguyên pháp tắc, chín đạo là tiên thiên pháp tắc, chín đạo là hậu thiên pháp tắc, Tiên Thiên pháp tắc áp đảo hậu thiên pháp tắc, Diệp Thần chỉ có thể lĩnh ngộ chín đạo hậu thiên pháp tắc, mà chín đạo Tiên Thiên pháp tắc thì không cách nào lĩnh ngộ, bất kỳ cường giả nào cũng không được!

Chín đạo pháp tắc trong đan điền Diệp Thần, đại biểu mỗi một thế của Diệp Thần, cũng hàm chứa một luồng ý niệm, vốn là núp trong Linh Thần, theo Diệp Thần lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc áo nghĩa, chín sợi ý niệm này liền tạo thành pháp tắc đầy đủ.

Chín loại pháp tắc không ngừng tạo thành vũ trụ bổn nguyên khí, vũ trụ bổn nguyên khí trong đan điền thế giới trở nên vô cùng bàng bạc nồng nặc lên, những vũ trụ bổn nguyên khí này bị các Nhân Tộc cường giả trong đan điền thế giới, còn có các tộc cường giả không ngừng hấp thu.

Bình thường chỉ có đến Hư Không Thần, mới có năng lực hấp thu đến bổn nguyên khí ở giữa vũ trụ, sau đó tiến hành tu luyện, nhưng bọn hắn hấp thu bổn nguyên khí cũng là phi thường mỏng manh, mà trong đan điền thế giới của Diệp Thần, cơ hồ nơi nơi đầy dẫy vũ trụ bổn nguyên khí.

Các tộc cường giả trong Đan điền thế giới giống như hải miên không ngừng hấp thu, tu vi của bọn họ không ngừng đột phá, đồng thời lực lượng của bọn họ cũng đảo ngược cho Diệp Thần, Vực Thần không ngừng ra đời, Hoàng Kim Vực Thú không ngừng ấp trứng, cuối cùng những lực lượng này, tất cả đều hướng Diệp Thần Linh Thần hội tụ...

Linh Thần không ngừng bành trướng, Diệp Thần cảm giác được Linh Thần của mình, ánh mắt xuyên thấu toàn bộ hư không mênh mông.

Toàn bộ Thiên Hà Tinh Vực hết thảy, đều thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể chứng kiến Tinh Hà xa xa.

Trong tinh không mênh mông, sưu sưu sưu, từng đạo thần niệm xẹt qua, những thần niệm này đều là Vũ Trụ Thần cường giả đến từ từng cái chủng tộc!

Thần niệm của Vũ Trụ Thần, có thể đi khắp toàn bộ vũ trụ.