Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss


9
Trung bình: 9 (1 vote)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)
Từ khóa: 

Editor: Nhóm Bát tỷ muội: Mẹ Bầu, BAT101126, Puck, Táo đỏ phố núi, Sóc là ta, Heisall, Trang Bubble

Betaer: Mẹ Bầu

Độ dài: 98 chương

Tất cả đêu biết rõ một điều, tại giới quyền quý ở kinh thành cô chính là yêu nghiệt tuyệt đối không được phép đụng vào.

Cô là thần, là tiên nhưng cũng là phật là ma quỷ.

Cô chính là đại biểu cho tội ác, cho sự xa đọa, là thuốc độc mà giới đàn ông không có cách nào bỏ nổi, là người mà tất cả phụ nữ đều căm hận muốn phá hủy.

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.