Cây bút, đời người - 05. Nguyễn Minh Châu, người viết văn và thời đại