You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểmik8rLvG dừ4524Z4u7ng lại

“Nếu peESem đ4524Z4u7ồng peESý thânpeES mậ4524Z4u7t trướ4524Z4u7c thờimik8rLvG 4524Z4u7hạn, 4524Z4u7tôi c4524Z4u7ó thể4524Z4u7 bắtmik8rLvG đpeESầu ngapeESy mik8rLvGlập tức.”

Nói xmik8rLvGong cpeESâu nàpeESy, Mục4524Z4u7 Huymik8rLvGền mik8rLvGbắt đầupeES mik8rLvGhôn mik8rLvGcổ tôpeESi. Đầumik8rLvG peESlưỡi 4524Z4u7nóng hổpeESi cpeESủa 4524Z4u7anh t4524Z4u7a gi4524Z4u7ống cpeESái bànpeES cmik8rLvGhải, manmik8rLvGg thepeESo peEStiếng n4524Z4u7ước khẽmik8rLvG khànpeESg, chảipeES tmik8rLvGừng tấc4524Z4u7 dmik8rLvGa peEScủa tôi.

Tôi c4524Z4u7ó cpeESảm gmik8rLvGiác bị4524Z4u7 đi4524Z4u7ện giậtmik8rLvG. TpeESrong 4524Z4u7người tpeESôi nmik8rLvGhư xuấmik8rLvGt hiệnpeES mộ4524Z4u7t 4524Z4u7con rắnmik8rLvG nưmik8rLvGớc, bòpeES mik8rLvGtừ lỗpeES tamik8rLvGi 4524Z4u7lên nmik8rLvGão, 4524Z4u7sau đó4524Z4u7 mik8rLvGlại qupeESay đầ4524Z4u7u bpeESò peESxuống dướ4524Z4u7i, peESđâm vàopeES mộpeESt nơi4524Z4u7 nà4524Z4u7o đópeES đãmik8rLvG căngmik8rLvG lê4524Z4u7n củapeES tôi,mik8rLvG khimik8rLvGến nơmik8rLvGi peESđó khôn4524Z4u7g ngpeESừng tmik8rLvGiết r4524Z4u7a cmik8rLvGhất peESdịch ướtpeES át4524Z4u7. Sa4524Z4u7u đó,mik8rLvG 4524Z4u7nó lạipeES xuy4524Z4u7ên mik8rLvGqua sốmik8rLvGng lưngmik8rLvG vmik8rLvGà peEShai ch4524Z4u7ân tôpeESi, làm4524Z4u7 toà4524Z4u7n tmik8rLvGhân tmik8rLvGôi tpeESê liệt.

Tôi tpeEShở hmik8rLvGổn hểnpeES, gần4524Z4u7 mik8rLvGnhư thémik8rLvGt lê4524Z4u7n: “Tô4524Z4u7i kmik8rLvGhông đpeESồng ýmik8rLvG t4524Z4u7hân mật4524Z4u7 trướpeESc, amik8rLvGnh cópeES thểmik8rLvG 4524Z4u7kết tpeEShúc rồi.”

Mục Huyền4524Z4u7 peESlập tứcpeES dmik8rLvGừng lạ4524Z4u7i, n4524Z4u7gẩng đmik8rLvGầu nhì4524Z4u7n tômik8rLvGi. Đếnmik8rLvG 4524Z4u7lúc mik8rLvGnày peEStôi mmik8rLvGới c4524Z4u7hú mik8rLvGý, 4524Z4u7có peESlẽ mik8rLvGdo vừa4524Z4u7 rồimik8rLvG hônpeES q4524Z4u7uá lpeESâu vàmik8rLvG quámik8rLvG dùmik8rLvGng speESức nên4524Z4u7 mik8rLvGmôi mik8rLvGanh t4524Z4u7a sưpeESng 4524Z4u7mọng, bờmik8rLvG peESmôi tmik8rLvGrên cò4524Z4u7n bịpeES sứ4524Z4u7t. mik8rLvGÁnh mắtpeES apeESnh 4524Z4u7ta mờ4524Z4u7 mịtpeES, đồngmik8rLvG tmik8rLvGử đen4524Z4u7 nhánhpeES nmik8rLvGhư bịpeES mik8rLvGphủ mộpeESt peESlớp smik8rLvGương mpeESỏng. Tron4524Z4u7g đầu4524Z4u7 tôi4524Z4u7 tự4524Z4u7 nh4524Z4u7iên bậtpeES rpeESa peEStừ ‘ý4524Z4u7 loạnmik8rLvG tpeESình mê’.

“Tôi mupeESốn nói...4524Z4u7” TôpeESi cânpeES nhắcpeES tpeESừ mik8rLvGngữ: “Bmik8rLvGây giờpeES tô4524Z4u7i vẫ4524Z4u7n c4524Z4u7hưa muốn.”

Ánh mắpeESt mik8rLvGMục mik8rLvGHuyền c4524Z4u7uối peEScùng cũng4524Z4u7 tỉnhpeES t4524Z4u7áo mộpeESt ch4524Z4u7út, anpeESh tpeESa dá4524Z4u7n mpeESắt 4524Z4u7vào tô4524Z4u7i: “Được.”

Giọng n4524Z4u7ói của4524Z4u7 anmik8rLvGh tpeESa vẫnpeES khpeESàn khàpeESn, bmik8rLvGộ phậpeESn nào4524Z4u7 đó4524Z4u7 mik8rLvGtì trên4524Z4u7 peESbụng tôi4524Z4u7 vẫmik8rLvGn cmik8rLvGương cứngmik8rLvG, nh4524Z4u7ưng tôimik8rLvG th4524Z4u7ở phàomik8rLvG nmik8rLvGhẹ npeEShõm, mik8rLvGbởi v4524Z4u7ì tô4524Z4u7i biế4524Z4u7t anpeESh peESta speESẽ không4524Z4u7 n4524Z4u7uốt lời.

***

Như tô4524Z4u7i 4524Z4u7dự đoán,4524Z4u7 peESMục Huyề4524Z4u7n peESquả nhmik8rLvGiên chốngpeES tamik8rLvGy xu4524Z4u7ống sànmik8rLvG, mik8rLvGlật người4524Z4u7 peESngồi sanmik8rLvGg m4524Z4u7ột bên4524Z4u7. 4524Z4u7Tôi cũngmik8rLvG ng4524Z4u7ồi dậy4524Z4u7, peESlúc nàmik8rLvGy tôi4524Z4u7 mớmik8rLvGi phámik8rLvGt hipeESện, qmik8rLvGuần 4524Z4u7áo mik8rLvGvũ trụ4524Z4u7, áo4524Z4u7 khoápeESc quân4524Z4u7 phục4524Z4u7 và4524Z4u7 váymik8rLvG củ4524Z4u7a tmik8rLvGôi đãpeES b4524Z4u7ị Mục4524Z4u7 Humik8rLvGyền tốcpeES lêpeESn ngựcmik8rLvG tpeESừ bpeESao gi4524Z4u7ờ, để4524Z4u7 lộ4524Z4u7 mộtpeES mảngmik8rLvG mik8rLvGxuân quang.

Tôi vộpeESi vànpeESg k4524Z4u7éo vpeESáy và4524Z4u7 c4524Z4u7ài c4524Z4u7úc á4524Z4u7o mik8rLvGkhoác. Mụ4524Z4u7c Huyềmik8rLvGn cởi4524Z4u7 bộ4524Z4u7 đ4524Z4u7ồ dmik8rLvGu hà4524Z4u7nh mik8rLvGvũ 4524Z4u7trụ, bên4524Z4u7 t4524Z4u7rong anpeESh tmik8rLvGa 4524Z4u7chỉ mặcmik8rLvG mộmik8rLvGt chimik8rLvGếc á4524Z4u7o sơmik8rLvG peESmi mpeESàu peESxám n4524Z4u7hạt và4524Z4u7 quầnpeES dài.mik8rLvG TpeESôi tưởngmik8rLvG peESđã đếnpeES 4524Z4u7lúc r4524Z4u7ời khỏ4524Z4u7i mik8rLvGmáy bamik8rLvGy, mik8rLvGnào ngờmik8rLvG anmik8rLvGh tpeESa gi4524Z4u7ơ t4524Z4u7ay ômpeES vpeESai 4524Z4u7tôi, đầupeES ngpeESả peESvề phpeESía t4524Z4u7ôi. Samik8rLvGu đó,mik8rLvG 4524Z4u7anh peESta vùimik8rLvG mặt4524Z4u7 vàmik8rLvGo 4524Z4u7mái tóc4524Z4u7 dmik8rLvGài cmik8rLvGủa tôi.

“Khải ÁpeES hônmik8rLvG 4524Z4u7em phảipeES không?”peES Than4524Z4u7h âmpeES tmik8rLvGrầm thấpmik8rLvG d4524Z4u7ịu dàpeESng đột4524Z4u7 ng4524Z4u7ột peESvang lê4524Z4u7n, khôn4524Z4u7g peESmột ch4524Z4u7út n4524Z4u7ộ khí.

Nhưng bmik8rLvGây g4524Z4u7iờ tôimik8rLvG đmik8rLvGã hmik8rLvGơi 4524Z4u7hiểu Mụ4524Z4u7c HuypeESền. peESAnh mik8rLvGta tỏpeES th4524Z4u7ái đ4524Z4u7ộ peESbình 4524Z4u7tĩnh 4524Z4u7không có4524Z4u7 nghĩa4524Z4u7 amik8rLvGnh tpeESa k4524Z4u7hông tpeESức peESgiận. Tôimik8rLvG ghémik8rLvGt kimik8rLvGểu peESchất vấmik8rLvGn npeESày peESnên mik8rLvGthản npeEShiên thừmik8rLvGa nhmik8rLvGận: “Ừ,peES đúngpeES lmik8rLvGà hắn4524Z4u7 4524Z4u7đã hôpeESn tôimik8rLvG. SapeESo an4524Z4u7h biết?”

Bàn 4524Z4u7tay mik8rLvGđặt mik8rLvGtrên 4524Z4u7vai tôipeES bỗnmik8rLvGg siếtmik8rLvG chặt.

“Tôi peESngửi thấy.”4524Z4u7 Mục4524Z4u7 Huyềnmik8rLvG peEStừ tốnpeES trả4524Z4u7 lời.

Tôi bấ4524Z4u7t 4524Z4u7chợt hiểumik8rLvG rpeESa, tpeEShảo nmik8rLvGào lúpeESc m4524Z4u7ới 4524Z4u7bắt mik8rLvGđầu hônmik8rLvG tôipeES, peESsắc mặpeESt amik8rLvGnh tmik8rLvGa bỗng4524Z4u7 dưnpeESg thmik8rLvGay đổi.peES mik8rLvGHóa 4524Z4u7ra an4524Z4u7h mik8rLvGta ngửimik8rLvG 4524Z4u7thấy peESmùi củ4524Z4u7a Khmik8rLvGải mik8rLvGÁ tpeESrong mik8rLvGmiệng tôi.

“Mấy lần?”peES Mụcmik8rLvG Huyền4524Z4u7 peEShỏi tiếp.

“Gì cơ?”mik8rLvG Tô4524Z4u7i nhấ4524Z4u7t thờ4524Z4u7i khônpeESg peEShiểu ý.

Mục Huy4524Z4u7ền tpeESrầm mặc4524Z4u7 tronpeESg gimik8rLvGây lát.mik8rLvG SapeESu đ4524Z4u7ó a4524Z4u7nh tmik8rLvGa ômmik8rLvG e4524Z4u7o tôimik8rLvG, xoa4524Z4u7y peESngười 4524Z4u7tôi đối4524Z4u7 dimik8rLvGện 4524Z4u7anh 4524Z4u7ta, ápeESnh mắtmik8rLvG sắcpeES bénmik8rLvG nhmik8rLvGìn mik8rLvGtôi chpeESằm chằmmik8rLvG: 4524Z4u7“Hắn hmik8rLvGôn peESem mấmik8rLvGy lpeESần?” Nmik8rLvGgữ mik8rLvGkhí có4524Z4u7 p4524Z4u7hần đanpeESh lại.

Anh 4524Z4u7ta khôngpeES trumik8rLvGy mik8rLvGvấn thì4524Z4u7 khpeESông peESsao. Vừa4524Z4u7 nhắmik8rLvGc tới,peES peEStôi liền4524Z4u7 peESnhớ mik8rLvGđến cpeEShuyện s4524Z4u7uýt nữmik8rLvGa bmik8rLvGị K4524Z4u7hải Ámik8rLvG peEScưỡng bức.mik8rLvG Tôi4524Z4u7 thậtmik8rLvG sự4524Z4u7 khôngmik8rLvG mupeESốn hồ4524Z4u7i tưởng4524Z4u7 lạipeES smik8rLvGự vipeESệc đ4524Z4u7ó. 4524Z4u7Nếu peESkhông phmik8rLvGải tômik8rLvGi n4524Z4u7hanh trí,mik8rLvG cpeESó lẽ4524Z4u7 bâymik8rLvG gimik8rLvGờ tômik8rLvGi như4524Z4u7 mik8rLvGmột bã4524Z4u7i peESbùn mik8rLvGnhão nmik8rLvGằm dướipeES 4524Z4u7thân nmik8rLvGgười đànmik8rLvG ô4524Z4u7ng khác.peES TpeESất cảpeES 4524Z4u7những chuyệnpeES mik8rLvGnày đpeESều mik8rLvGdo Mục4524Z4u7 Huymik8rLvGền b4524Z4u7an cho4524Z4u7. mik8rLvGVậy màpeES mik8rLvGbây gimik8rLvGờ, peESanh tpeESa cpeESòn chấ4524Z4u7t vấnpeES tpeESôi bịpeES 4524Z4u7Khải peESÁ h4524Z4u7ôn 4524Z4u7mấy mik8rLvGlần? TropeESng peESquan niệm4524Z4u7 củapeES peESanh tapeES, dụ4524Z4u7c mik8rLvGvọng ch4524Z4u7iếm hữupeES qmik8rLvGuan tr4524Z4u7ọng hơnpeES peEScảm nmik8rLvGhận peEScủa mik8rLvGtôi, danpeESh dựpeES củamik8rLvG tpeESôi hapeESy sao?

Trong lmik8rLvGòng 4524Z4u7tôi bốcpeES lêpeESn peESmột ngọpeESn lửa.

“Anh muố4524Z4u7n hỏipeES ởpeES chỗpeES nà4524Z4u7o?” Tôimik8rLvG t4524Z4u7rừng mpeESắt vmik8rLvGới Mụ4524Z4u7c Huyền.

Anh 4524Z4u7ta peESngây ngườ4524Z4u7i, thần4524Z4u7 sắ4524Z4u7c bỗmik8rLvGng mik8rLvGtrở nênpeES peESu ám.

“Anh hỏi4524Z4u7 m4524Z4u7ấy lần4524Z4u7, peESlà c4524Z4u7hỉ mpeESiệng, 4524Z4u7cổ hmik8rLvGay tapeESy?” Tômik8rLvGi từmik8rLvG tốpeESn h4524Z4u7ỏi tiếp.

Cả nmik8rLvGgười M4524Z4u7ục mik8rLvGHuyền hóa4524Z4u7 đá4524Z4u7 tronpeESg gimik8rLvGây lát.

Từ gưpeESơng 4524Z4u7mặt 4524Z4u7đến th4524Z4u7ân thmik8rLvGể, từmik8rLvG ápeESnh mắtpeES đếmik8rLvGn hôpeES hấpeESp củamik8rLvG 4524Z4u7anh tmik8rLvGa phảmik8rLvGng phpeESất ngưng4524Z4u7 trệ.

“Tôi mpeESệt rồi,peES tmik8rLvGôi mpeESuốn v4524Z4u7ề nghỉmik8rLvG ng4524Z4u7ơi.” Tmik8rLvGôi đpeESẩy ngmik8rLvGười 4524Z4u7Mục HuyềpeESn rồimik8rLvG mik8rLvGđứng peESdậy. A4524Z4u7nh t4524Z4u7a vmik8rLvGẫn ngồi4524Z4u7 bmik8rLvGất đmik8rLvGộng m4524Z4u7ột chỗpeES. TôipeES biếmik8rLvGt lời4524Z4u7 nó4524Z4u7i vừ4524Z4u7a rồi4524Z4u7 củapeES tmik8rLvGôi mik8rLvGcó sức4524Z4u7 s4524Z4u7át tpeEShương rấ4524Z4u7t lớn.peES Chứng4524Z4u7 kiếpeESn pmik8rLvGhản ứngmik8rLvG của4524Z4u7 Mụcmik8rLvG Huyền,4524Z4u7 tô4524Z4u7i peEScảm thấy4524Z4u7 4524Z4u7vô 4524Z4u7cùng sảngmik8rLvG khoái.

Tôi 4524Z4u7chỉnh lạipeES 4524Z4u7gấu vápeESy, đặ4524Z4u7t tamik8rLvGy lê4524Z4u7n ta4524Z4u7y nắmpeES cửamik8rLvG khoang.

Mục HpeESuyền mik8rLvGđột nmik8rLvGhiên gọmik8rLvGi lớmik8rLvGn tiếnpeESg: “Mạcmik8rLvG Phổ,peES lậpmik8rLvG tứmik8rLvGc đe4524Z4u7m tấ4524Z4u7t cảmik8rLvG tài4524Z4u7 liệu4524Z4u7 tronmik8rLvGg phpeESòng 4524Z4u7chỉ 4524Z4u7huy của4524Z4u7 Khải4524Z4u7 4524Z4u7Á đếnmik8rLvG đâ4524Z4u7y.” NpeESgừng mộtpeES mik8rLvGgiây, amik8rLvGnh tmik8rLvGa nó4524Z4u7i tiếp4524Z4u7: “Bamik8rLvGo gồpeESm cả4524Z4u7 ca4524Z4u7mera mik8rLvGtheo dõi.”

“Vâng 4524Z4u7ạ.” ThapeESnh âmik8rLvGm MpeESạc Phổmik8rLvG cápeESch rpeESất xa.

Tôi peESgiật 4524Z4u7mình. NpeESếu peESxem hìn4524Z4u7h ảnh4524Z4u7 mik8rLvGđó, mik8rLvGMục Huymik8rLvGền sẽmik8rLvG chứngmik8rLvG kimik8rLvGến cảnhmik8rLvG t4524Z4u7ôi speESuýt bmik8rLvGị Khảimik8rLvG Ámik8rLvG mik8rLvGcưỡng peESbức? NhpeESớ đ4524Z4u7ến mik8rLvGlời của4524Z4u7 Kh4524Z4u7ải Á,mik8rLvG tômik8rLvGi thậmik8rLvGt sựmik8rLvG sợpeES anpeESh 4524Z4u7ta npeESổi điêmik8rLvGn rồi4524Z4u7 4524Z4u7gây thưmik8rLvGơng 4524Z4u7tổn cpeESho peEStôi. MpeESau peESrời kpeEShỏi kpeEShông giapeESn kí4524Z4u7n mít4524Z4u7 mik8rLvGnày mớ4524Z4u7i l4524Z4u7à t4524Z4u7hượng 4524Z4u7sách. Ngmik8rLvGhĩ mik8rLvGđến đmik8rLvGây, tôi4524Z4u7 peESdùng s4524Z4u7ức vặn4524Z4u7 4524Z4u7tay nắpeESm cửa.

Cánh cửamik8rLvG kmik8rLvGhông hpeESề nhú4524Z4u7c nhích.

Tôi vpeESẫn chưamik8rLvG ph4524Z4u7át gi4524Z4u7ác rpeESa điều4524Z4u7 bpeESất thư4524Z4u7ờng, peESchỉ mik8rLvGnghĩ 4524Z4u7tay mik8rLvGtôi khônmik8rLvGg đmik8rLvGủ peESlực. Đan4524Z4u7g định4524Z4u7 thửmik8rLvG lmik8rLvGại mộtpeES lần,mik8rLvG mik8rLvGtôi đột4524Z4u7 nhiêmik8rLvGn cứpeESng đpeESờ người.

Bởi v4524Z4u7ì mik8rLvGtôi khôn4524Z4u7g peESthể độpeESng đmik8rLvGậy. ChpeESân, t4524Z4u7ay mik8rLvGvà topeESàn th4524Z4u7ân tôi4524Z4u7 4524Z4u7bị mộ4524Z4u7t sứpeESc mạpeESnh 4524Z4u7vô hìnhpeES tróimik8rLvG chặt.

Mục Huyềmik8rLvGn lạipeES dù4524Z4u7ng ‘sứcpeES mạnhpeES 4524Z4u7tinh thần’4524Z4u7 4524Z4u7với tôi!

Một thânmik8rLvG h4524Z4u7ình ấmpeES mik8rLvGáp lặn4524Z4u7g lẽ4524Z4u7 á4524Z4u7p vàmik8rLvGo sa4524Z4u7u lưngmik8rLvG tôi.4524Z4u7 peESEo đmik8rLvGột npeESgột bị4524Z4u7 siếpeESt chặpeESt, 4524Z4u7Mục Huy4524Z4u7ền ôpeESm tôi,mik8rLvG tựmik8rLvGa cằmmik8rLvG v4524Z4u7ào tómik8rLvGc tôi4524Z4u7, đôipeES bmik8rLvGàn peEStay mik8rLvGtrắng 4524Z4u7nõn bắt4524Z4u7 đpeESầu cởipeES c4524Z4u7úc áomik8rLvG khomik8rLvGác qumik8rLvGân phpeESục trêpeESn người4524Z4u7 tôi.

“Anh mupeESốn lpeESàm gì4524Z4u7 hả?”peES Lờ4524Z4u7i nmik8rLvGói 4524Z4u7vừa dmik8rLvGứt, á4524Z4u7o khomik8rLvGác quânmik8rLvG ph4524Z4u7ục đpeESã mik8rLvGrơi xuốngmik8rLvG sàmik8rLvGn. SapeESu 4524Z4u7đó, M4524Z4u7ục HpeESuyền t4524Z4u7iếp 4524Z4u7tục c4524Z4u7ởi cpeESúc peESáo váy.peES 4524Z4u7Khi c4524Z4u7hất l4524Z4u7iệu vảpeESi mềmik8rLvGm mmik8rLvGại rờimik8rLvG khỏimik8rLvG thânpeES thể,mik8rLvG đầumik8rLvG ópeESc tôpeESi ho4524Z4u7àn toàn4524Z4u7 trốpeESng rỗng.

“Anh khôngpeES gmik8rLvGiữ peESchữ 4524Z4u7tín... A...”

Cả ngườimik8rLvG độtpeES nhi4524Z4u7ên nhẹ4524Z4u7 bẫpeESng, tôpeESi mik8rLvGbị Mục4524Z4u7 4524Z4u7Huyền peESbế lên4524Z4u7 rồipeES đặmik8rLvGt nằm4524Z4u7 xuốngpeES peESsàn mpeESáy bapeESy. 4524Z4u7Bên dướ4524Z4u7i thmik8rLvGân l4524Z4u7à c4524Z4u7hất lmik8rLvGiệu vải4524Z4u7 peESmềm peESmại, a4524Z4u7nh 4524Z4u7ta đãpeES trpeESải áopeES khoá4524Z4u7c quâpeESn pmik8rLvGhục làpeESm đmik8rLvGệm l4524Z4u7ót c4524Z4u7ho tôi4524Z4u7. peESSau mik8rLvGđó thânpeES hìpeESnh 4524Z4u7cao lớnpeES cpeESủa apeESnh mik8rLvGta ậppeES đến.

Không n4524Z4u7ói cũ4524Z4u7ng cpeESó mik8rLvGthể đoápeESn chuy4524Z4u7ện sắppeES diễn4524Z4u7 rmik8rLvGa vớpeESi bảmik8rLvGn thâpeESn. mik8rLvGTôi lập4524Z4u7 tứ4524Z4u7c peESnhớ 4524Z4u7đến b4524Z4u7uổi tố4524Z4u7i bốnmik8rLvG 4524Z4u7năm trước,mik8rLvG 4524Z4u7toàn thâpeESn tômik8rLvGi buốmik8rLvGt gimik8rLvGá, 4524Z4u7tôi đpeESau peESkhổ nhmik8rLvGắm mắt4524Z4u7. MặcpeES 4524Z4u7dù bpeESiết tì4524Z4u7nh hmik8rLvGuống n4524Z4u7ày trướcmik8rLvG mik8rLvGsau peESgì cũ4524Z4u7ng xảy4524Z4u7 4524Z4u7ra nmik8rLvGhưng peEStôi vpeESẫn cmik8rLvGảm thấ4524Z4u7y nhụpeESc nhã.

Đột nhmik8rLvGiên, m4524Z4u7ột luồpeESng mik8rLvGkhí nóngmik8rLvG thmik8rLvGổi vàopeES cổpeES tômik8rLvGi. peESSau đmik8rLvGó, mộ4524Z4u7t thứpeES gì4524Z4u7 đ4524Z4u7ó, npeEShư cópeES nmik8rLvGhư khô4524Z4u7ng lư4524Z4u7ớt qpeESua là4524Z4u7n d4524Z4u7a mik8rLvGtôi. Khômik8rLvGng phảipeES miệ4524Z4u7ng Mụ4524Z4u7c Huy4524Z4u7ền, peEScũng không4524Z4u7 phảpeESi đmik8rLvGầu ngónpeES tmik8rLvGay cmik8rLvGủa anmik8rLvGh tpeESa. Thứ4524Z4u7 này4524Z4u7 mátpeES lạ4524Z4u7nh, khpeESiến tôipeES bmik8rLvGuồn buồmik8rLvGn, lựmik8rLvGc đạopeES peESrất nhẹ,4524Z4u7 mik8rLvGkhông chpeESú mik8rLvGý kỹpeES sẽ4524Z4u7 kh4524Z4u7ông cpeESảm 4524Z4u7nhận thấy.

Chỉ trmik8rLvGong cpeEShốc peESlát, thứpeES peESđó nhmik8rLvGẹ nhànmik8rLvGg lướtpeES t4524Z4u7ừ cổ4524Z4u7 tô4524Z4u7i xuốmik8rLvGng dưới,peES tớimik8rLvG bpeESộ ngựcmik8rLvG, peESbụng, bênmik8rLvG hônpeESg củapeES tôi4524Z4u7. Tôi4524Z4u7 ngpeEShe peESthấy MpeESục HupeESyền peEShít mik8rLvGmột hơmik8rLvGi mik8rLvGsâu. peESĐúng mik8rLvGlà rấtpeES 4524Z4u7kỳ quámik8rLvGi, tmik8rLvGôi limik8rLvGền mởmik8rLvG peESmắt, samik8rLvGu đómik8rLvG peEShóa đá.

Mục mik8rLvGHuyền đang..4524Z4u7. ngpeESửi thâ4524Z4u7n thểpeES tôi?

Anh 4524Z4u7ta lột4524Z4u7 sạchmik8rLvG đồmik8rLvG trêmik8rLvGn ngư4524Z4u7ời 4524Z4u7tôi, peESchỉ đểpeES lmik8rLvGại mỗimik8rLvG b4524Z4u7ộ quầnpeES ápeESo mik8rLvGlót. S4524Z4u7au đó,mik8rLvG 4524Z4u7anh peESta dùngmik8rLvG mũ4524Z4u7i ngpeESửi từng4524Z4u7 tấcpeES mik8rLvGda củapeES tmik8rLvGôi. Thmik8rLvGứ vừapeES chạmpeES 4524Z4u7nhẹ vpeESào là4524Z4u7n peESda mik8rLvGtôi peESchính l4524Z4u7à đầu4524Z4u7 4524Z4u7mũi 4524Z4u7mát lạpeESnh cpeESủa peESanh ta.

Tôi bỗngpeES hiểupeES rpeESa mpeESọi chuyện.

“Anh mupeESốn ngpeESửi xem4524Z4u7, KhảipeES 4524Z4u7Á đpeESã độngmik8rLvG mik8rLvGđến chỗ4524Z4u7 nào?”

“Ừ.”

Tôi mik8rLvGthở mik8rLvGphào nhẹmik8rLvG 4524Z4u7nhõm, thìpeES mik8rLvGra khôn4524Z4u7g mik8rLvGphải apeESnh mik8rLvGta cópeES ýpeES lpeESàm t4524Z4u7rái lờimik8rLvG mik8rLvGcam kết.

“Vậy mik8rLvGanh đừpeESng dmik8rLvGùng ‘sức4524Z4u7 peESmạnh tipeESnh thầ4524Z4u7n’ trópeESi tmik8rLvGôi nữa.”

Mục mik8rLvGHuyền chẳngpeES 4524Z4u7lên tiế4524Z4u7ng cũng4524Z4u7 khmik8rLvGông h4524Z4u7ề cpeESó bấpeESt mik8rLvGcứ mik8rLvGcử động4524Z4u7 nàomik8rLvG, n4524Z4u7hưng peESkhi tômik8rLvGi thử4524Z4u7 độngmik8rLvG đậymik8rLvG chpeESân tapeESy, mik8rLvGtôi mớ4524Z4u7i hiệnpeES peESthân thểmik8rLvG đãpeES trởpeES lạimik8rLvG bpeESình thường.

Sau khpeESi peESbiết MụcpeES Huyền4524Z4u7 mik8rLvGchỉ muốpeESn 4524Z4u7ngửi người4524Z4u7 tôi,peES tmik8rLvGôi khônmik8rLvGg kpeESháng mik8rLvGcự, cũpeESng peESkhông dámpeES nópeESi mộmik8rLvGt lờimik8rLvG kíchpeES th4524Z4u7ích an4524Z4u7h tapeES. peESNhưng nhì4524Z4u7n người4524Z4u7 đànmik8rLvG peESông 4524Z4u7cao lớnmik8rLvG peESnằm peESbò trê4524Z4u7n 4524Z4u7người tôipeES h4524Z4u7ít hmik8rLvGít ngửi4524Z4u7 mik8rLvGngửi, tpeESôi thậmik8rLvGt 4524Z4u7sự cảmik8rLvGm t4524Z4u7hấy vừamik8rLvG kỳpeES quápeESi vừa4524Z4u7 ngứpeESa ngáy.

Mục Huyền4524Z4u7 bấtmik8rLvG chợtmik8rLvG dpeESừng độn4524Z4u7g peEStác, 4524Z4u7ngẩng đầumik8rLvG 4524Z4u7nhìn tôi.

Tôi n4524Z4u7gây người.

Bởi peESvì ápeESnh mắtmik8rLvG anmik8rLvGh 4524Z4u7ta mik8rLvGhết peESsức mik8rLvGu tối.4524Z4u7 mik8rLvGGương mik8rLvGmặt vốnmik8rLvG trắngpeES peESnõn đ4524Z4u7ỏ b4524Z4u7ừng b4524Z4u7ừng peESnhư ngọnmik8rLvG lmik8rLvGửa, đếnmik8rLvG vpeESành tapeESi anpeESh peESta cũng4524Z4u7 đỏpeES ửng.

Xong đờpeESi rồi.4524Z4u7 Mụcmik8rLvG HuyềnpeES trướmik8rLvGc đpeESó mik8rLvGđã cómik8rLvG t4524Z4u7hể đèpeES 4524Z4u7nén dmik8rLvGục vpeESọng, samik8rLvGu peESkhi 4524Z4u7ngửi mộtmik8rLvG l4524Z4u7ượt, mik8rLvGanh peESta t4524Z4u7ừ v4524Z4u7ô tâm4524Z4u7 chuyểnmik8rLvG thành4524Z4u7 cómik8rLvG tâm từ lmik8rLvGúc peESnào khôngmik8rLvG hay.

Tôi mik8rLvGvội kéomik8rLvG vạpeESt peESáo 4524Z4u7quân phụcmik8rLvG rmik8rLvGồi càipeES cúcpeES. 4524Z4u7Nhưng mớipeES cài4524Z4u7 peEShai cúcmik8rLvG, tô4524Z4u7i độpeESt nhiê4524Z4u7n mik8rLvGnghe 4524Z4u7thấy mik8rLvGtiếng loạtpeES xmik8rLvGoạt. mik8rLvGKhóe mắtpeES liếcpeES m4524Z4u7ột cái,mik8rLvG bmik8rLvGắt peESgặp MpeESục HuyềpeESn đamik8rLvGng 4524Z4u7giơ tmik8rLvGay 4524Z4u7kéo kmik8rLvGhóa quần.

Toàn th4524Z4u7ân 4524Z4u7tôi rmik8rLvGun l4524Z4u7ên, peESđộng peEStác tamik8rLvGy peEScàng n4524Z4u7hanh hơnpeES. mik8rLvGTuy mik8rLvGnhiên, cúcpeES thpeESứ peESba vẫn4524Z4u7 cmik8rLvGhưa peEScài 4524Z4u7xong, tmik8rLvGôi 4524Z4u7lại mik8rLvGliếc thấymik8rLvG mik8rLvGmột thpeESứ cựcpeES lớnmik8rLvG 4524Z4u7nhảy r4524Z4u7a khỏpeESi qu4524Z4u7ần dà4524Z4u7i. Mộ4524Z4u7t b4524Z4u7àn peEStay trắngmik8rLvG peESnõn mik8rLvGnắm chặtmik8rLvG 4524Z4u7lấy nó.mik8rLvG MpeESặt 4524Z4u7tôi npeESóng peESran, lẽ4524Z4u7 nmik8rLvGào peESanh t4524Z4u7a địpeESnh mik8rLvG‘lau 4524Z4u7súng’ ngamik8rLvGy trưpeESớc m4524Z4u7ặt tômik8rLvGi? GhpeESê quá!

Nhưng tôi4524Z4u7 đmik8rLvGã nh4524Z4u7ầm to!

Bởi mik8rLvGvì ở4524Z4u7 gpeESiây mik8rLvGtiếp t4524Z4u7heo, 4524Z4u7Mục Huymik8rLvGền giơ4524Z4u7 bmik8rLvGàn peEStay bẩnpeES 4524Z4u7thỉu vềpeES peESphía t4524Z4u7ôi, tmik8rLvGúm lấmik8rLvGy tapeESy peEStôi 4524Z4u7với mik8rLvGmột sứcpeES mạpeESnh peESkinh hồn.

Tôi mik8rLvGtrợn mắtpeES peEShá mồ4524Z4u7m, quê4524Z4u7n cmik8rLvGả lpeESa hmik8rLvGét, mik8rLvGcũng mik8rLvGkhông kịpmik8rLvG cmik8rLvGó b4524Z4u7ất cứpeES hpeESành động4524Z4u7 4524Z4u7phản khmik8rLvGáng npeESào, chmik8rLvGỉ mik8rLvGmở peESto mắt4524Z4u7 peESnhìn bàmik8rLvGn ta4524Z4u7y c4524Z4u7ủa tpeESôi mik8rLvGbị ấn4524Z4u7 lên4524Z4u7 trênpeES đó.

Xúc cảmmik8rLvG dướimik8rLvG lòng4524Z4u7 bmik8rLvGàn t4524Z4u7ay nóngmik8rLvG mik8rLvGbỏng, hơipeES gpeESiật 4524Z4u7giật. To4524Z4u7àn t4524Z4u7hân MụcpeES Huyền4524Z4u7 cpeESũng mik8rLvGrun lên,mik8rLvG apeESnh peESta khôngpeES tpeEShể 4524Z4u7kiềm chếmik8rLvG peESphát rmik8rLvGa tiế4524Z4u7ng rênpeES khẽ.

Tôi r4524Z4u7a sứpeESc rụtpeES tmik8rLvGay về,4524Z4u7 mik8rLvGnhưng 4524Z4u7bàn tamik8rLvGy amik8rLvGnh t4524Z4u7a giống4524Z4u7 mộpeESt gọn4524Z4u7g peESkìm sắt,mik8rLvG éppeES tmik8rLvGôi xòmik8rLvGe nămmik8rLvG npeESgón t4524Z4u7ay peESrồi nắmmik8rLvG chặtmik8rLvG tpeEShứ đó.mik8rLvG Tmik8rLvGôi peEStất nhiê4524Z4u7n hiểupeES a4524Z4u7nh tpeESa muốn4524Z4u7 peEStôi là4524Z4u7m gìmik8rLvG, tropeESng 4524Z4u7lòng vừamik8rLvG khómik8rLvG chịu4524Z4u7 vmik8rLvGừa đau4524Z4u7 k4524Z4u7hổ. Làmmik8rLvG tmik8rLvGheo yêupeES cầu4524Z4u7 cmik8rLvGủa apeESnh tmik8rLvGa, mik8rLvGquả thựcmik8rLvG vượt4524Z4u7 4524Z4u7quá sứcmik8rLvG mik8rLvGchịu đựnpeESg củpeESa tômik8rLvGi. CònpeES npeESếu khô4524Z4u7ng làpeESm, nhpeESỡ anpeESh peESta khôngpeES nhịnpeES đượcmik8rLvG, ‘mik8rLvGbắn smik8rLvGúng thpeESật’ tpeEShì tôpeESi phải4524Z4u7 là4524Z4u7m sao?

Trong lmik8rLvGúc tôpeESi mik8rLvGđang lưỡngpeES peESlự, MụpeESc Huyề4524Z4u7n độtmik8rLvG nhipeESên đẩpeESy 4524Z4u7tôi nằm4524Z4u7 xumik8rLvGống đmik8rLvGất, bàpeESn tmik8rLvGay đang4524Z4u7 nắmpeES t4524Z4u7ay tô4524Z4u7i đmik8rLvGồng thờpeESi buômik8rLvGng lỏng.mik8rLvG 4524Z4u7Sau đó,mik8rLvG 4524Z4u7anh t4524Z4u7a nằmpeES úp4524Z4u7 sấ4524Z4u7p lê4524Z4u7n người4524Z4u7 tmik8rLvGôi, thứmik8rLvG cươngpeES cmik8rLvGứng củapeES apeESnh t4524Z4u7a cpeEShọc vàomik8rLvG bụ4524Z4u7ng tôi.

Tôi khiếmik8rLvGp đả4524Z4u7m, bấtpeES chấp4524Z4u7 t4524Z4u7ất cảpeES hé4524Z4u7t lên:4524Z4u7 “Tômik8rLvGi muốnmik8rLvG dùngmik8rLvG peEStay! Dùnmik8rLvGg tay!”

Trước mắt4524Z4u7 tốmik8rLvGi sầm,mik8rLvG Mụ4524Z4u7c Humik8rLvGyền mik8rLvGáp mặtpeES hô4524Z4u7n tmik8rLvGôi ngấumik8rLvG nghiếmik8rLvGn. Nmik8rLvGụ hômik8rLvGn nà4524Z4u7y mik8rLvGhung hãnpeES hơnmik8rLvG peESbất c4524Z4u7ứ peESnụ hôn4524Z4u7 nào4524Z4u7 4524Z4u7khác. Đầu4524Z4u7 lưỡ4524Z4u7i củamik8rLvG tôimik8rLvG b4524Z4u7ị apeESnh mút4524Z4u7 đpeESến đapeESu rát.

Trong lúc4524Z4u7 hômik8rLvGn peESnhau, peEStôi vpeESẫn cmik8rLvGảm tmik8rLvGhấy thứpeES ở4524Z4u7 trên4524Z4u7 bụngmik8rLvG tôimik8rLvG peESco rútmik8rLvG một4524Z4u7 c4524Z4u7ái. peESSau đómik8rLvG mộtpeES dòngmik8rLvG dunmik8rLvGg dmik8rLvGịch ươmik8rLvGn ướtmik8rLvG khônpeESg ngừn4524Z4u7g phupeESn lênmik8rLvG bụnpeESg tôi.

Tôi hmik8rLvGoàn t4524Z4u7oàn chết4524Z4u7 lặng.

Cùng lpeESúc đómik8rLvG, Mục4524Z4u7 Hu4524Z4u7yền dừng4524Z4u7 nụmik8rLvG hôn4524Z4u7. 4524Z4u7Anh mik8rLvGta vùimik8rLvG mặtpeES mik8rLvGvào má4524Z4u7i tómik8rLvGc 4524Z4u7dài b4524Z4u7ên peESvai tôi,peES tmik8rLvGhở hpeESổn hển.

Tôi ngâmik8rLvGy 4524Z4u7ngốc cú4524Z4u7i xuốngpeES nhpeESìn mik8rLvG‘đầu súng’,mik8rLvG th4524Z4u7ậm chpeESí vẫpeESn peEScó t4524Z4u7hể cảmik8rLvGm npeEShận t4524Z4u7hấy thứpeES đópeES đamik8rLvGng độmik8rLvGng peESđậy mik8rLvGtrên bụngpeES t4524Z4u7ôi. mik8rLvGVài g4524Z4u7iây sau4524Z4u7, Mụmik8rLvGc peESHuyền chmik8rLvGống tapeESy ngồi4524Z4u7 dậy.4524Z4u7 Amik8rLvGnh tpeESa cpeESúi đầu,4524Z4u7 tôi4524Z4u7 cmik8rLvGũng 4524Z4u7thuận t4524Z4u7heo mik8rLvGánh 4524Z4u7mắt amik8rLvGnh peESta nmik8rLvGhìn xuống.

‘Quái thúmik8rLvG’ củamik8rLvG Mụmik8rLvGc Humik8rLvGyền peESvẫn hết4524Z4u7 4524Z4u7sức 4524Z4u7to lớn.4524Z4u7 Cómik8rLvG điều,mik8rLvG peESnó dườnpeESg mik8rLvGnhư mềm4524Z4u7 đmik8rLvGi khômik8rLvGng ímik8rLvGt. TpeESrong 4524Z4u7khi đpeESó, 4524Z4u7dưới cmik8rLvGhân anmik8rLvGh tapeES, 4524Z4u7trên bụngmik8rLvG tô4524Z4u7i, 4524Z4u7đùi tôipeES, mik8rLvGquần lót4524Z4u7 mik8rLvGcủa tôi4524Z4u7, peESchỗ nào4524Z4u7 cũpeESng cópeES cpeEShất dịchpeES màupeES trắpeESng, peESrối tmik8rLvGinh rốimik8rLvG mù.

Cho dùpeES peESchúng tmik8rLvGôi peEStừng trảimik8rLvG qpeESua mộmik8rLvGt đêm4524Z4u7, nhưnpeESg l4524Z4u7úc khômik8rLvGng mik8rLvGcó 4524Z4u7đèn 4524Z4u7sáng, MụcpeES Huyề4524Z4u7n phpeESóng đ4524Z4u7i 4524Z4u7đâu tôpeESi khônmik8rLvGg hềmik8rLvG mik8rLvGhay biết.peES Tôimik8rLvG c4524Z4u7hưa b4524Z4u7ao giờ4524Z4u7 peESchứng peESkiến cả4524Z4u7nh tpeESượng nà4524Z4u7y. V4524Z4u7ào mik8rLvGgiây phpeESút mik8rLvGđó, tmik8rLvGoàn tmik8rLvGhân mik8rLvGtôi c4524Z4u7ứng đờ,peES đ4524Z4u7ầu mik8rLvGóc mik8rLvGtrống rỗng.

Mục Huyền4524Z4u7 trầmmik8rLvG m4524Z4u7ặc tronpeESg giâymik8rLvG lát4524Z4u7 rồipeES rúmik8rLvGt mpeESột c4524Z4u7hiếc 4524Z4u7khăn peESmàu mik8rLvGtrắng t4524Z4u7ừ tú4524Z4u7i quần4524Z4u7, 4524Z4u7bắt đầu4524Z4u7 nhẹ4524Z4u7 peESnhàng lapeESu ch4524Z4u7ùi chmik8rLvGo tôimik8rLvG. TôipeES độtmik8rLvG nh4524Z4u7iên 4524Z4u7cảm thấy4524Z4u7 rất4524Z4u7 b4524Z4u7i peESai, peESsống mmik8rLvGũi c4524Z4u7ay mik8rLvGcay, nư4524Z4u7ớc mắtmik8rLvG trpeESào 4524Z4u7ra khópeESe mi.

Bàn tmik8rLvGay apeESnh t4524Z4u7a 4524Z4u7đang dmik8rLvGi cmik8rLvGhuyển mik8rLvGtrên mik8rLvGngười t4524Z4u7ôi lập4524Z4u7 tứcmik8rLvG dừngpeES lại.

Sau đ4524Z4u7ó, ngườ4524Z4u7i tôimik8rLvG nh4524Z4u7ẹ bẫpeESng, mik8rLvGtôi b4524Z4u7ị Mụcmik8rLvG HuypeESền b4524Z4u7ế l4524Z4u7ên. TôipeES 4524Z4u7không peESmuốn đểmik8rLvG ýpeES đế4524Z4u7n amik8rLvGnh tpeESa, tromik8rLvGng đầumik8rLvG mik8rLvGlặp đpeESi lpeESặp lại4524Z4u7 hìmik8rLvGnh ảnh4524Z4u7 kinpeESh khủngpeES vừa4524Z4u7 rồi.peES 4524Z4u7Tôi 4524Z4u7cảm thấpeESy r4524Z4u7ất tủimik8rLvG nhmik8rLvGục, peEStừng giọt4524Z4u7 từngpeES 4524Z4u7giọt nướcpeES mắtpeES chảy4524Z4u7 xuốnpeESg. 4524Z4u7Tôi thậmik8rLvGm chípeES òa4524Z4u7 khmik8rLvGóc 4524Z4u7nức nở.

Mục Hu4524Z4u7yền si4524Z4u7ết c4524Z4u7hặt đôimik8rLvG cpeESánh tmik8rLvGay đangmik8rLvG bếpeES tôi,4524Z4u7 giọngpeES nói4524Z4u7 peESdịu dmik8rLvGàng củpeESa 4524Z4u7anh peESta peESvang 4524Z4u7lên mik8rLvGbên t4524Z4u7ai mik8rLvGtôi: “Tôimik8rLvG 4524Z4u7xin mik8rLvGlỗi, DaopeES, tôipeES xmik8rLvGin lỗi.”

Tôi ngâ4524Z4u7y mik8rLvGra, a4524Z4u7nh tpeESa đpeESang x4524Z4u7in lpeESỗi tôi?

“Tôi sẽpeES g4524Z4u7iết chếtpeES Khảimik8rLvG peESÁ. Smik8rLvGuýt nữmik8rLvGa mấtpeES em4524Z4u7... ChuypeESện nàymik8rLvG peESsẽ không4524Z4u7 ba4524Z4u7o giờmik8rLvG x4524Z4u7ảy 4524Z4u7ra nữa.”

Ngữ khímik8rLvG cpeESủa 4524Z4u7anh 4524Z4u7ta dịumik8rLvG dàng4524Z4u7 đếnmik8rLvG 4524Z4u7mức khôngpeES thểmik8rLvG hìn4524Z4u7h du4524Z4u7ng nổi.4524Z4u7 Tôimik8rLvG bỗngpeES cópeES mộtmik8rLvG cảmik8rLvGm giápeESc bấtmik8rLvG lực4524Z4u7 chưpeESa từngpeES thấpeESy. Tômik8rLvGi 4524Z4u7nằm i4524Z4u7m tron4524Z4u7g lòngpeES an4524Z4u7h t4524Z4u7a, kh4524Z4u7ông khpeESóc, khônmik8rLvGg động4524Z4u7 đậ4524Z4u7y, peEScũng khpeESông lêpeESn tiếng.

Mục Huyềmik8rLvGn peESngồi xuốn4524Z4u7g đấ4524Z4u7t, đmik8rLvGặt tpeESôi ngồimik8rLvG lmik8rLvGên đùipeES 4524Z4u7anh ta4524Z4u7. Anmik8rLvGh peESta peESáp mápeES và4524Z4u7o peESmặt peEStôi, 4524Z4u7sau đ4524Z4u7ó hôpeESn đ4524Z4u7i nướcpeES mắt4524Z4u7 củpeESa tôi.

“Hết khóc4524Z4u7 rồi?”

Tư thpeESế thâpeESn mậpeESt khimik8rLvGến tôimik8rLvG không được mik8rLvGtự nhiênpeES. Tôimik8rLvG m4524Z4u7uốn qupeESay đmik8rLvGầu đmik8rLvGi chỗ4524Z4u7 khác4524Z4u7, n4524Z4u7hưng bịpeES M4524Z4u7ục HuypeESền gipeESữ c4524Z4u7ằm, peESkhông tpeEShể nhúcmik8rLvG nhích.

“Dao, tôimik8rLvG đã4524Z4u7 peESnhìn thấ4524Z4u7y 4524Z4u7vết peESthương củamik8rLvG Kh4524Z4u7ải peESÁ, 4524Z4u7tôi cũnpeESg biếpeESt peESem vì4524Z4u7 tôpeESi mạo4524Z4u7 hiểmmik8rLvG peESném bopeESm.” Mụ4524Z4u7c H4524Z4u7uyền npeEShìn tôipeES chămik8rLvGm chpeESú: “Emmik8rLvG trmik8rLvGung t4524Z4u7rinh mik8rLvGnhư vậy,4524Z4u7 với4524Z4u7 4524Z4u7tư cách4524Z4u7 mộmik8rLvGt ngmik8rLvGười chồn4524Z4u7g, tôpeESi sẽ4524Z4u7 bmik8rLvGù đắpmik8rLvG chmik8rLvGo 4524Z4u7em gấpeESp bội.”

Trung trinh?

Anh t4524Z4u7a tưởngpeES tpeESôi c4524Z4u7hống lmik8rLvGại peESKhải mik8rLvGÁ làpeES vì4524Z4u7 a4524Z4u7nh ta?

Bởi mik8rLvGvì tôpeESi ph4524Z4u7óng peEStên lửa4524Z4u7 ngă4524Z4u7n c4524Z4u7hặn vi4524Z4u7ện 4524Z4u7binh 4524Z4u7của Khảmik8rLvGi peESÁ nmik8rLvGên amik8rLvGnh tmik8rLvGa hiểmik8rLvGu nhầm?

Thảo nmik8rLvGào trướcpeES đópeES tâm4524Z4u7 trạ4524Z4u7ng peEScủa Mục4524Z4u7 Hmik8rLvGuyền mik8rLvGcó vẻ4524Z4u7 rmik8rLvGất tốpeESt. Cmik8rLvGhả tráchmik8rLvG 4524Z4u7anh peESta đềmik8rLvG xuấmik8rLvGt ‘thânmik8rLvG mật4524Z4u7 trướcpeES 4524Z4u7thời hmik8rLvGạn’. Anmik8rLvGh t4524Z4u7a hônpeES tmik8rLvGôi lpeESâu n4524Z4u7hư vậy,4524Z4u7 làmik8rLvG b4524Z4u7ởi peESvì anmik8rLvGh 4524Z4u7ta chpeESo rằpeESng t4524Z4u7ôi mik8rLvGthích anpeESh ta?

Nhưng a4524Z4u7nh peESta khôngpeES bậnmik8rLvG t4524Z4u7âm đến4524Z4u7 vấnmik8rLvG mik8rLvGđề peEStình cmik8rLvGảm cpeESơ mà?

Dù peESanh t4524Z4u7a ngpeEShĩ thếmik8rLvG nà4524Z4u7o, sựmik8rLvG hipeESểu mik8rLvGnhầm này4524Z4u7 cpeESó vẻmik8rLvG peESrất ngmik8rLvGhiêm trọng.4524Z4u7 N4524Z4u7hưng nh4524Z4u7ìn ámik8rLvGnh mắtpeES npeESóng bpeESỏng mik8rLvGcủa an4524Z4u7h tapeES, ngpeEShĩ đếmik8rLvGn chuyệmik8rLvGn vừpeESa rồipeES anpeESh mik8rLvGta peESkhổ sở4524Z4u7 4524Z4u7đè né4524Z4u7n... T4524Z4u7ôi k4524Z4u7hông biếtmik8rLvG nên4524Z4u7 giải4524Z4u7 th4524Z4u7ích nhmik8rLvGư thmik8rLvGế nào.

“Ngoài ra.”4524Z4u7 Mục4524Z4u7 Hmik8rLvGuyền nómik8rLvGi mik8rLvGtiếp: “Lầnmik8rLvG nàmik8rLvGy lpeESà ngopeESài mik8rLvGý muốn.4524Z4u7 DùpeES sao..mik8rLvG. 4524Z4u7cũng bpeESốn nămpeES rồi.”

Tôi hpeESơi ngượ4524Z4u7ng ngùng.mik8rLvG Tấtmik8rLvG n4524Z4u7hiên tmik8rLvGôi hiểpeESu ýmik8rLvG an4524Z4u7h t4524Z4u7a. An4524Z4u7h peESta muốn4524Z4u7 nópeESi, mik8rLvGsau lần4524Z4u7 đầu4524Z4u7 peEStiên vàpeESo bốnpeES nmik8rLvGăm trước,mik8rLvG peESanh peESta ppeEShải kimik8rLvGềm chpeESế quámik8rLvG lmik8rLvGâu, 4524Z4u7nên lầpeESn 4524Z4u7này mmik8rLvGới thàpeESnh 4524Z4u7ra như4524Z4u7 vậy.

“Anh khôn4524Z4u7g cầpeESn gipeESải thíchpeES với4524Z4u7 tôimik8rLvG c4524Z4u7huyện này...”

Đúng l4524Z4u7úc đó,4524Z4u7 4524Z4u7bên ngo4524Z4u7ài peESvang lê4524Z4u7n giọng4524Z4u7 4524Z4u7nói peEScủa M4524Z4u7ạc Lâm,peES cắpeESt ngmik8rLvGang mik8rLvGlời tôi.

“Khụ, khụ..mik8rLvG. điệnmik8rLvG hạ,peES rấtpeES xmik8rLvGin l4524Z4u7ỗi peESđã peESquấy rầmik8rLvGy ng4524Z4u7ài 4524Z4u7và mik8rLvGtiểu t4524Z4u7hư. HoànpeESg đếpeES bệ4524Z4u7 peEShạ triệpeESu kiếmik8rLvGn điệnpeES hạmik8rLvG gấp4524Z4u7.” Đây4524Z4u7 l4524Z4u7à lầnpeES đầupeES timik8rLvGên tôipeES ng4524Z4u7he c4524Z4u7ó ngườ4524Z4u7i peESgọi M4524Z4u7ục HuyềpeESn là4524Z4u7 ‘điện4524Z4u7 hạ’.

Thần sắmik8rLvGc 4524Z4u7Mục Huyền4524Z4u7 trở4524Z4u7 npeESên ngpeEShiêm nghịmik8rLvG, anmik8rLvGh t4524Z4u7a bế4524Z4u7 peEStôi 4524Z4u7đứng dậy.