You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương gsEqjoGj21: CáiPg7YzHZM này gọjDc2i ljDc2à gsEqjoGjluận Pg7YzHZMvõ chjDc2iêu thân

Trong jDc2võ lâjDc2m thậPg7YzHZMp Pg7YzHZMđại cagsEqjoGjo thPg7YzHZMủ, bajDc2o Pg7YzHZMgồm tPg7YzHZMam lPg7YzHZMa sPg7YzHZMát, tjDc2am công Pg7YzHZMtử. VPg7YzHZMô ẢnjDc2h LgsEqjoGja SátgsEqjoGj, TPg7YzHZMhiên DiệgsEqjoGjn gsEqjoGjTu LajDc2, ĐộjDc2c NươgsEqjoGjng TửPg7YzHZM hợpPg7YzHZM xPg7YzHZMưng thàgsEqjoGjnh tagsEqjoGjm la sáPg7YzHZMt. SáPg7YzHZMo gsEqjoGjNgọc CôngjDc2 Pg7YzHZMTử, LãnhgsEqjoGj TâgsEqjoGjm gsEqjoGjCông gsEqjoGjTử PhjDc2ương ChấnPg7YzHZM HiênjDc2, TjDc2ùy PhonjDc2g CôjDc2ng Tử QPg7YzHZMuân TùyPg7YzHZM PhjDc2ong hợpPg7YzHZM xưjDc2ng tgsEqjoGjam côjDc2ng tử.gsEqjoGj KhPg7YzHZMuôn mặtjDc2 thậtjDc2 củagsEqjoGj tPg7YzHZMam lgsEqjoGja jDc2sát gsEqjoGjchưa Pg7YzHZMai thấy quagsEqjoGj, nhưnggsEqjoGj tagsEqjoGjm cPg7YzHZMông jDc2tử đjDc2ều đưjDc2ợc Pg7YzHZMbài djDc2anh Pg7YzHZMlà mjDc2ỹ njDc2am tgsEqjoGjử. ThiêgsEqjoGjn jDc2Cơ cájDc2c chgsEqjoGjủ Tùy Pg7YzHZMPhong CôngjDc2 TửPg7YzHZM đượcjDc2 Pg7YzHZMxưng lPg7YzHZMà Pg7YzHZMvõ lâmgsEqjoGj đPg7YzHZMệ nhjDc2ất jDc2mỹ njDc2am, gsEqjoGjVạn KiếmjDc2 sPg7YzHZMơn Pg7YzHZMtrang thiPg7YzHZMếu chủ PhươngPg7YzHZM gsEqjoGjChấn HiênPg7YzHZM đượcgsEqjoGj xjDc2ưng làPg7YzHZM đệPg7YzHZM njDc2hị mỹgsEqjoGj naPg7YzHZMm, SjDc2áo NgọcPg7YzHZM CôPg7YzHZMng TgsEqjoGjử Pg7YzHZMlà nhâPg7YzHZMn jDc2vật thần bPg7YzHZMí nhấtPg7YzHZM giaPg7YzHZMng hgsEqjoGjồ, rjDc2ất íjDc2t aPg7YzHZMi tPg7YzHZMừng ggsEqjoGjặp quPg7YzHZMa khuônPg7YzHZM mgsEqjoGjặt thậtgsEqjoGj củgsEqjoGja hắngsEqjoGj. NhPg7YzHZMưng cógsEqjoGj người gsEqjoGjnói, diệjDc2n mạojDc2 củPg7YzHZMa hắPg7YzHZMn xájDc2c tjDc2hực tuPg7YzHZMấn Pg7YzHZMmỹ vPg7YzHZMô sonPg7YzHZMg. NếuPg7YzHZM haPg7YzHZMi vịPg7YzHZM côPg7YzHZMng tửPg7YzHZM kiPg7YzHZMa đềugsEqjoGj Pg7YzHZMlà mỹ namgsEqjoGj, hgsEqjoGjắn cgsEqjoGjũng khjDc2ông thểgsEqjoGj thujDc2a kémgsEqjoGj, tgsEqjoGjoại nguyPg7YzHZMện chPg7YzHZMo hPg7YzHZMắn djDc2anh hPg7YzHZMiệu Pg7YzHZMđệ taPg7YzHZMm mỹ jDc2 nam đi.jDc2 TPg7YzHZMrong chgsEqjoGjốn võjDc2 jDc2lâm tổngjDc2 cộPg7YzHZMng jDc2có jDc2tứ gsEqjoGjđại gsEqjoGjmỹ nPg7YzHZMam, ngoạgsEqjoGji tgsEqjoGjrừ tajDc2m cjDc2ông tử, ĐgsEqjoGjông PhươngjDc2 jDc2gia, ĐôngPg7YzHZM PhươjDc2ng VũjDc2 bàiPg7YzHZM danjDc2h đệjDc2 tứjDc2. jDc2Gả jDc2cho mộgsEqjoGjt tgsEqjoGjrong gsEqjoGjvõ jDc2lâm đệPg7YzHZM tứ mỹPg7YzHZM namgsEqjoGj, gsEqjoGjlà Pg7YzHZMvinh hạjDc2nh tPg7YzHZMrong thiênPg7YzHZM hạ,Pg7YzHZM Pg7YzHZMnên gsEqjoGjkhó jDc2trách tínhPg7YzHZM Pg7YzHZMtình ĐôngPg7YzHZM jDc2Phương jDc2cho dù kémPg7YzHZM Pg7YzHZMnhư vậyPg7YzHZM, cjDc2ũng jDc2có jDc2n côjDc2 nPg7YzHZMương gsEqjoGjmuốn gPg7YzHZMả gsEqjoGjcho hắnPg7YzHZM. SáPg7YzHZMo NjDc2gọc gsEqjoGjCông TjDc2ử nhgsEqjoGjư Pg7YzHZMthần long thấgsEqjoGjy jDc2đầu Pg7YzHZMkhông thấyPg7YzHZM đuôi,jDc2 Pg7YzHZMĐông PhgsEqjoGjương Pg7YzHZMVũ jDc2thì đjDc2ã jDc2có vợPg7YzHZM, QPg7YzHZMuân jDc2Tùy PhoPg7YzHZMng gsEqjoGjthần thần Pg7YzHZMbí bjDc2í, PPg7YzHZMhương ChấnPg7YzHZM jDc2Hiên lgsEqjoGjại khgsEqjoGjông muốgsEqjoGjn kếPg7YzHZMt gsEqjoGjgiao nữjDc2 tử,Pg7YzHZM việcjDc2 nàygsEqjoGj Pg7YzHZMe rằnggsEqjoGj đPg7YzHZMã khgsEqjoGjiến cho jDc2vô sốPg7YzHZM côPg7YzHZM nươPg7YzHZMng thươnPg7YzHZMg tâPg7YzHZMm. GgsEqjoGjần đây,Pg7YzHZM tgsEqjoGjrong Pg7YzHZMchốn Pg7YzHZMvõ lâPg7YzHZMm mgsEqjoGjỗi sựgsEqjoGj kiệPg7YzHZMn jDc2xảy jDc2ra đều jDc2liên quagsEqjoGjn đếngsEqjoGj củaPg7YzHZM TPg7YzHZMam cônPg7YzHZMg Pg7YzHZMtử, làPg7YzHZM đPg7YzHZMại sjDc2ự ligsEqjoGjên qPg7YzHZMuan Pg7YzHZMđến tPg7YzHZMứ đạigsEqjoGj mỹjDc2 nam.

Một gsEqjoGjtrong vjDc2õ Pg7YzHZMlâm gsEqjoGjtam cjDc2ông tử,Pg7YzHZM LãnhjDc2 TPg7YzHZMâm CôngjDc2 Pg7YzHZMTử PhươgsEqjoGjng Chấn HiPg7YzHZMên cônjDc2g kgsEqjoGjhai tuPg7YzHZMyển lgsEqjoGjão bàjDc2, tujDc2ổi gsEqjoGjtừ Pg7YzHZM16 đếPg7YzHZMn 2Pg7YzHZM5, Pg7YzHZMtướng mạojDc2 đoanjDc2 Pg7YzHZMtrang, mọi jDc2nữ tPg7YzHZMử chưjDc2a chồngPg7YzHZM xuấtPg7YzHZM thâgsEqjoGjn tPg7YzHZMhuần khPg7YzHZMiết đềujDc2 cjDc2ó Pg7YzHZMthể tPg7YzHZMham tjDc2uyển. CácjDc2 vịPg7YzHZM Pg7YzHZMcô nương cógsEqjoGj gsEqjoGjý Pg7YzHZMmuốn thjDc2am tuyPg7YzHZMển chjDc2ỉ cjDc2ần trướcjDc2 nggsEqjoGjày hagsEqjoGji mưPg7YzHZMơi lăgsEqjoGjm jDc2tháng tjDc2ư đếngsEqjoGj PhươnggsEqjoGj ggsEqjoGjia, luận Pg7YzHZMvõ đểgsEqjoGj pPg7YzHZMhân thắnjDc2g bại.jDc2 ChỉjDc2 cầnPg7YzHZM jDc2có thểgsEqjoGj đánhgsEqjoGj jDc2bại tgsEqjoGjất cảPg7YzHZM mgsEqjoGjỹ nữgsEqjoGj thagsEqjoGjm tuyển, chgsEqjoGjính jDc2là thiếjDc2u pgsEqjoGjhu nhânPg7YzHZM PhgsEqjoGjương gia.

Lãnh TâgsEqjoGjm CgsEqjoGjông TửPg7YzHZM jDc2Phương ChấngsEqjoGj HiêgsEqjoGjn đượjDc2c xưngPg7YzHZM ljDc2à vjDc2õ lâmjDc2 đệ nhịPg7YzHZM mỹgsEqjoGj ngsEqjoGjam tử,jDc2 Pg7YzHZMcô ngsEqjoGjương muốnPg7YzHZM gảjDc2 gsEqjoGjcho hjDc2ắn nhiềugsEqjoGj nhjDc2ư cáPg7YzHZM dướigsEqjoGj Pg7YzHZMsông. jDc2Hắn jDc2vẫn chưajDc2 muốn tPg7YzHZMhành thâgsEqjoGjn, chjDc2ính việcPg7YzHZM nàygsEqjoGj Pg7YzHZMđã làmPg7YzHZM tổnjDc2 thươnggsEqjoGj tráigsEqjoGj tjDc2im củagsEqjoGj biếtPg7YzHZM bPg7YzHZMao côjDc2 gái. ĐộtPg7YzHZM nhiêgsEqjoGjn hắnPg7YzHZM cgsEqjoGjông kPg7YzHZMhai gsEqjoGjtuyển Pg7YzHZMlão bàjDc2, gsEqjoGjkhiến cjDc2ho cjDc2ác côPg7YzHZM nươgsEqjoGjng nưjDc2ờm nượpgsEqjoGj tiếgsEqjoGjn tới PhươgsEqjoGjng giaPg7YzHZM. NhữnPg7YzHZMg côPg7YzHZM njDc2ương cgsEqjoGjó gsEqjoGjchồng hPg7YzHZMối jDc2hận Pg7YzHZMtại sjDc2ao mìPg7YzHZMnh ljDc2ại gảjDc2 gsEqjoGjđi sớjDc2m gsEqjoGjquá, hậjDc2n không thPg7YzHZMể ljDc2y gsEqjoGjhôn Pg7YzHZMđể đigsEqjoGj jDc2tham Pg7YzHZMtuyển. jDc2Còn nhữnggsEqjoGj vịPg7YzHZM cjDc2ô njDc2ương cgsEqjoGjhưa chồngsEqjoGjg thìjDc2 gsEqjoGjngày đêm khổjDc2 ljDc2uyện gsEqjoGjvõ công,Pg7YzHZM liềujDc2 mạngjDc2 jDc2muốn gảjDc2 tgsEqjoGjới jDc2Phương Pg7YzHZMgia. ThigsEqjoGjên kiPg7YzHZMm nhàjDc2 jDc2giàu, giang hjDc2ồ hiệgsEqjoGjp nữ,jDc2 đủgsEqjoGj loạijDc2 kiểjDc2u dánjDc2g nữPg7YzHZM nhâjDc2n đềujDc2 thjDc2u gsEqjoGjđược Pg7YzHZMtin tứcjDc2, xắngsEqjoGj taPg7YzHZMy áo, cgsEqjoGjhuẩn bịPg7YzHZM tjDc2ới PhươngPg7YzHZM ggsEqjoGjia tranPg7YzHZMh ggsEqjoGjiành chPg7YzHZMức vPg7YzHZMị thiếuPg7YzHZM phjDc2u nhân.

“Cha, chjDc2uyện ngườijDc2 làmjDc2 qugsEqjoGjả Pg7YzHZMnhiên làjDc2 cPg7YzHZMhuyện tốt.”Pg7YzHZM ĐươgsEqjoGjng sự chiPg7YzHZMêu thâjDc2n PhươPg7YzHZMng ChấnjDc2 jDc2Hiên sajDc2u khPg7YzHZMi nghjDc2e đgsEqjoGjược tjDc2in gsEqjoGjnày, chuyệnjDc2 đầuPg7YzHZM tiêngsEqjoGj lPg7YzHZMàm là đùngjDc2 đùgsEqjoGjng nổijDc2 giậjDc2n, đágsEqjoGj văjDc2ng cửaPg7YzHZM gsEqjoGjthư phòngPg7YzHZM gsEqjoGjcủa Pg7YzHZMlão jDc2cha, gsEqjoGjlớn tiếngjDc2 chấtPg7YzHZM vấn.

Phương gsEqjoGjKình buônggsEqjoGj sáchjDc2 trgsEqjoGjên tgsEqjoGjay, jDc2ngẩng đjDc2ầu gsEqjoGjnhìn nhPg7YzHZMi tử, thấpPg7YzHZM giọjDc2ng mắngsEqjoGjg, “KhônggsEqjoGj jDc2biết phPg7YzHZMép tách.”

Phương ChấnjDc2 HiêjDc2n hjDc2ừ lạnjDc2h, jDc2“Ta khPg7YzHZMông biếtjDc2 phépPg7YzHZM Pg7YzHZMtách? CjDc2ó thể gsEqjoGjso đượcPg7YzHZM Pg7YzHZMvới cPg7YzHZMha Pg7YzHZMsao? jDc2Ta muốnPg7YzHZM chiPg7YzHZMêu thâjDc2n jDc2khi nào?gsEqjoGj jDc2Sao jDc2ta khônPg7YzHZMg bjDc2iết?” gsEqjoGjNửa tháng ngsEqjoGjay, hắngsEqjoGj vẫnPg7YzHZM vộijDc2 vPg7YzHZMội vànPg7YzHZMg vPg7YzHZMàng đjDc2i tgsEqjoGjìm BạchPg7YzHZM Ngâm,jDc2 giữaPg7YzHZM đườnggsEqjoGj ljDc2ại ngPg7YzHZMhe được jDc2tin hắnPg7YzHZM muốjDc2n chgsEqjoGjiêu thânjDc2. LậpgsEqjoGj tứcjDc2 rPg7YzHZMa rojDc2i thúgsEqjoGjc gsEqjoGjngựa gPg7YzHZMấp gáPg7YzHZMp trởjDc2 vềPg7YzHZM cgsEqjoGjhất Pg7YzHZMvấn lão jDc2 tử củajDc2 hắn.

“Hôn njDc2hân đạiPg7YzHZM gsEqjoGjsự djDc2o lệnjDc2h củaPg7YzHZM cjDc2ha mẹ,jDc2 gsEqjoGjlời củajDc2 gsEqjoGjmai mối, ngươigsEqjoGj khôngPg7YzHZM cầgsEqjoGjn biết.”gsEqjoGj NPg7YzHZMhi jDc2tử Pg7YzHZMhắn Pg7YzHZMvì jDc2cô jDc2nương gsEqjoGjtên gọijDc2 BjDc2ạch NjDc2gâm kigsEqjoGja mgsEqjoGjà gsEqjoGjphát điên lêgsEqjoGjn gsEqjoGjrồi, gsEqjoGjnghe nóPg7YzHZMi jDc2cô nươgsEqjoGjng tjDc2a mấjDc2t tícjDc2h ligsEqjoGjền tgsEqjoGjo tiếnPg7YzHZMg mắnPg7YzHZMg hắnPg7YzHZM, khônggsEqjoGj nói khôgsEqjoGjng rjDc2ằng lậtPg7YzHZM gsEqjoGjtung cảgsEqjoGj thPg7YzHZMế gsEqjoGjgiới nàygsEqjoGj lgsEqjoGjên mjDc2à Pg7YzHZMtìm. jDc2Vì jDc2một gsEqjoGjnữ jDc2nhân jDc2đi nggsEqjoGjỗ nghịch gsEqjoGjvới phụjDc2 Pg7YzHZMthân, tgsEqjoGjương lPg7YzHZMai nếuPg7YzHZM lấyPg7YzHZM ngườigsEqjoGj tjDc2a vPg7YzHZMề thgsEqjoGjì gsEqjoGjcòn Pg7YzHZMra cágsEqjoGji dạngjDc2 gìgsEqjoGj nữjDc2a. NgsEqjoGjghe lời phgsEqjoGju nhâgsEqjoGjn kiếngsEqjoGj nghgsEqjoGjị, sớmPg7YzHZM gsEqjoGjnên tìmgsEqjoGj mộgsEqjoGjt lãogsEqjoGj Pg7YzHZMbà chgsEqjoGjo hắn.gsEqjoGj PhưgsEqjoGjơng jDc2Kình vPg7YzHZMẫn vPg7YzHZMừa ý ĐỗPg7YzHZM ThaPg7YzHZMnh SươnPg7YzHZMg, bấtPg7YzHZM đjDc2ắc dPg7YzHZMĩ nPg7YzHZMhi tửgsEqjoGj kiênjDc2 quygsEqjoGjết kPg7YzHZMhông jDc2chịu. HắnPg7YzHZM mớiPg7YzHZM jDc2ra điềjDc2u kiện tronPg7YzHZMg gsEqjoGjvòng mjDc2ột năgsEqjoGjm phảiPg7YzHZM maPg7YzHZMng thgsEqjoGjê tửgsEqjoGj Pg7YzHZMtrở về,gsEqjoGj vPg7YzHZMốn tPg7YzHZMưởng jDc2rằng hgsEqjoGjài tửjDc2 gsEqjoGjkia đốigsEqjoGj với nữPg7YzHZM ngsEqjoGjhân khôPg7YzHZMng cóPg7YzHZM hứgsEqjoGjng thújDc2, tuyệtjDc2 gsEqjoGjđôi kgsEqjoGjhông tìgsEqjoGjm đượcjDc2 vjDc2ị hPg7YzHZMôn thêgsEqjoGj, đếngsEqjoGj gsEqjoGjlúc đgsEqjoGjó jDc2hắn sẽ dajDc2nh cPg7YzHZMhính njDc2gôn Pg7YzHZMthuận épPg7YzHZM nhPg7YzHZMi tgsEqjoGjử lấyPg7YzHZM ĐjDc2ỗ ThangsEqjoGjh gsEqjoGjSương, gsEqjoGjthế nhưngPg7YzHZM gsEqjoGjkết quPg7YzHZMả Pg7YzHZMnhi tgsEqjoGjử lại gsEqjoGjmang vPg7YzHZMề mPg7YzHZMột vPg7YzHZMị cjDc2ô nươPg7YzHZMng, cònjDc2 khăngjDc2 kPg7YzHZMhăng ngsEqjoGjhất mựcPg7YzHZM yêjDc2u thươPg7YzHZMng ngườijDc2 tPg7YzHZMa. Bảo gsEqjoGj nhi tjDc2ử tìmjDc2 vPg7YzHZMị hônjDc2 gsEqjoGjthê maPg7YzHZMng jDc2về, chínPg7YzHZMh làPg7YzHZM saPg7YzHZMi lầgsEqjoGjm Pg7YzHZMlớn nhấjDc2t tronPg7YzHZMg đờigsEqjoGj hắn.

“Ta chỉgsEqjoGj mugsEqjoGjốn NgsEqjoGjgâm Ngâm.”Pg7YzHZM PhjDc2ương ChjDc2ấn HiêngsEqjoGj lờigsEqjoGj lẽgsEqjoGj thẳng thừnggsEqjoGj tuyPg7YzHZMên bố.gsEqjoGj NgsEqjoGjgày đóPg7YzHZM kgsEqjoGjhi phPg7YzHZMụ thânjDc2 nóPg7YzHZMi vớgsEqjoGji hjDc2ắn, NjDc2gâm NgâPg7YzHZMm gsEqjoGjđi rồi.jDc2  Lòng hắgsEqjoGjn độgsEqjoGjt nhiêgsEqjoGjn Pg7YzHZMtrống rỗng,gsEqjoGj gsEqjoGjhắn bjDc2iết mìnPg7YzHZMh đãPg7YzHZM đPg7YzHZMánh mấtgsEqjoGj mộtjDc2 tjDc2hứ vôgsEqjoGj jDc2cùng qjDc2uan trọnjDc2g. Sớm tPg7YzHZMối bgsEqjoGjên Pg7YzHZMnhau Pg7YzHZMhơn haPg7YzHZMi Pg7YzHZMmươi nggsEqjoGjày, hắjDc2n chưPg7YzHZMa jDc2bao gsEqjoGjgiờ biPg7YzHZMết nànggsEqjoGj lạiPg7YzHZM quPg7YzHZMan trjDc2ọng với gsEqjoGjhắn nPg7YzHZMhư vậy.gsEqjoGj ĐếngsEqjoGj khgsEqjoGji pháPg7YzHZMt hPg7YzHZMiện nàngjDc2 qPg7YzHZMuan trọnggsEqjoGj vớPg7YzHZMi hắgsEqjoGjn thPg7YzHZMì cũnPg7YzHZMg jDc2là gsEqjoGjlúc nànggsEqjoGj bỏ điPg7YzHZM. TìmPg7YzHZM hgsEqjoGjơn mườiPg7YzHZM ngàjDc2y vgsEqjoGjẫn khôngjDc2 chgsEqjoGjút Pg7YzHZMtin tức,gsEqjoGj tgsEqjoGjim hắnPg7YzHZM đãPg7YzHZM jDc2đánh rơgsEqjoGji gsEqjoGjmất rồi.

“Lấy ajDc2i cũjDc2ng đượcPg7YzHZM, Pg7YzHZMBạch gsEqjoGjNgâm thjDc2ì Pg7YzHZMkhông.” PhưPg7YzHZMơng KìnhPg7YzHZM vốn khôngjDc2 phảjDc2i Pg7YzHZMhạng Pg7YzHZMngười thậpjDc2 phầPg7YzHZMn Pg7YzHZMcổ gsEqjoGjhủ, gsEqjoGjthế nhưnPg7YzHZMg hắnjDc2 khôngsEqjoGjg thícjDc2h BạchPg7YzHZM Ngâm. TừPg7YzHZM ljDc2ần đầujDc2 tiêjDc2n njDc2hìn Pg7YzHZMthấy BạcjDc2h NjDc2gâm, hắngsEqjoGj đPg7YzHZMã Pg7YzHZMkhông thjDc2ích rồi.Pg7YzHZM gsEqjoGjTuy rằngPg7YzHZM BạchjDc2 NPg7YzHZMgâm thoạt nhPg7YzHZMìn rPg7YzHZMất nhgsEqjoGju nhược,Pg7YzHZM thếgsEqjoGj nhưngjDc2 jDc2trên ngưgsEqjoGjời lạigsEqjoGj maPg7YzHZMng gsEqjoGjtheo mgsEqjoGjột Pg7YzHZMcổ sájDc2t khí. NgườigsEqjoGj gsEqjoGjbình thườngsEqjoGjg đươnggsEqjoGj nhiêgsEqjoGjn nhìgsEqjoGjn gsEqjoGjkhông thấPg7YzHZMy, nhjDc2ưng hắnPg7YzHZM tgsEqjoGjung hogsEqjoGjành gianjDc2g hồ nhiềuPg7YzHZM nămgsEqjoGj nhưjDc2 Pg7YzHZMvậy, jDc2đương nhijDc2ên khgsEqjoGjông cPg7YzHZMó nhìngsEqjoGj nhầm,gsEqjoGj hắnPg7YzHZM gsEqjoGjmơ hgsEqjoGjồ thấyjDc2 jDc2được, cô nươnPg7YzHZMg kigsEqjoGja khôjDc2ng jDc2có Pg7YzHZMcái ggsEqjoGjì jDc2là tốt.gsEqjoGj jDc2Nếu nhjDc2i jDc2tử thích,gsEqjoGj hgsEqjoGjắn cũngPg7YzHZM Pg7YzHZMcó jDc2thể jDc2miễn cưỡng gsEqjoGjtiếp nhậnjDc2 BạjDc2ch Ngâm.jDc2 NPg7YzHZMhưng kểPg7YzHZM tjDc2ừ Pg7YzHZMkhi BạcPg7YzHZMh NgâmgsEqjoGj xảyPg7YzHZM rgsEqjoGja xPg7YzHZMung độtgsEqjoGj jDc2mãnh ligsEqjoGjệt với Pg7YzHZM hắn, hjDc2ắn đãPg7YzHZM triPg7YzHZMệt đPg7YzHZMể phjDc2ủ nhậngsEqjoGj nàng.gsEqjoGj NànjDc2g gsEqjoGjsát Pg7YzHZMkhí quágsEqjoGj nặgsEqjoGjng, khônggsEqjoGj gsEqjoGjcó gsEqjoGjtư cágsEqjoGjch làgsEqjoGjm chủ mẫujDc2 PhươngjDc2 gia.

“Ta chỉPg7YzHZM muốjDc2n nàng.”gsEqjoGj TgsEqjoGjừ ngsEqjoGjhỏ mấtgsEqjoGj đijDc2 mẫuPg7YzHZM tjDc2hân đgsEqjoGjã khiếngsEqjoGj hắn jDc2thập phầnPg7YzHZM cgsEqjoGjô đơn,Pg7YzHZM ájDc2nh mắjDc2t lạnhgsEqjoGj lùPg7YzHZMng củajDc2 ĐỗjDc2 tgsEqjoGjhị càngsEqjoGjg khiPg7YzHZMến hPg7YzHZMắn trởjDc2 nêjDc2n lãnh khốgsEqjoGjc. Pg7YzHZMNgười tronPg7YzHZMg ggsEqjoGjiang hồjDc2 gọjDc2i hjDc2ắn làPg7YzHZM LãnhjDc2 Pg7YzHZMTâm CjDc2ông TửjDc2, jDc2đơn giảnjDc2 vìgsEqjoGj tâgsEqjoGjm hắn lạnh.jDc2 HắjDc2n ngoàjDc2i mjDc2ặt luônjDc2 cườPg7YzHZMi rạngsEqjoGjg rgsEqjoGjỡ gsEqjoGjnhư gigsEqjoGjó Pg7YzHZMmùa xuPg7YzHZMân, đPg7YzHZMến jDc2khi giếtgsEqjoGj ngsEqjoGjgười thjDc2ì vô cùPg7YzHZMng nghijDc2êm túc,gsEqjoGj thPg7YzHZMậm chPg7YzHZMí sjDc2o vớjDc2i nPg7YzHZMgười trgsEqjoGjong hájDc2ch đạogsEqjoGj jDc2còn tjDc2àn kjDc2hốc hơgsEqjoGjn. Chỉ jDc2 có mìnPg7YzHZMh hắngsEqjoGj biếPg7YzHZMt, bộPg7YzHZM gsEqjoGjdáng jDc2tươi cưPg7YzHZMời củajDc2 hắngsEqjoGj làgsEqjoGj giả.jDc2 gsEqjoGjĐỗ thịgsEqjoGj Pg7YzHZMkhông gsEqjoGjcó jDc2nhi tử,jDc2 vẫn Pg7YzHZM luôn nhìnPg7YzHZM hPg7YzHZMắn khôngsEqjoGjg vừaPg7YzHZM mắtjDc2. LúcgsEqjoGj gsEqjoGjmẫu thânPg7YzHZM chPg7YzHZMết đãPg7YzHZM từnjDc2g gsEqjoGjnói vPg7YzHZMới hắjDc2n, jDc2người jDc2muốn hắn gsEqjoGjcười, jDc2không đượcjDc2 khóc,gsEqjoGj khôjDc2ng đượcgsEqjoGj đểjDc2 ngườijDc2 muốnPg7YzHZM khPg7YzHZMi dễPg7YzHZM hắnPg7YzHZM đágsEqjoGjch gsEqjoGjý. PPg7YzHZMhía sau Pg7YzHZM nụ cườigsEqjoGj gsEqjoGjcủa hắPg7YzHZMn, luônjDc2 ẩnjDc2 giấPg7YzHZMu mộPg7YzHZMt Pg7YzHZMtrái tjDc2im cgsEqjoGjô Pg7YzHZMđơn, lạnhgsEqjoGj lùnjDc2g. jDc2Sau khjDc2i gsEqjoGjgặp đượPg7YzHZMc Bạch Ngâm,gsEqjoGj hjDc2ắn luPg7YzHZMôn luPg7YzHZMôn bjDc2ởi vgsEqjoGjì jDc2vẻ ngsEqjoGjgốc nghếgsEqjoGjch củaPg7YzHZM nàngPg7YzHZM Pg7YzHZMmà cườiPg7YzHZM đếnPg7YzHZM thậPg7YzHZMt lònggsEqjoGj. Hắn muốgsEqjoGjn nPg7YzHZMàng, đờijDc2 nPg7YzHZMày kiếjDc2p njDc2ày chỉjDc2 Pg7YzHZMcần jDc2mình nàng.

“Không đượcPg7YzHZM, PhươnggsEqjoGj jDc2gia đãPg7YzHZM Pg7YzHZMphát gsEqjoGjtin nàjDc2y jDc2ra rồi,jDc2 thiên Pg7YzHZMkim cáPg7YzHZMc mônPg7YzHZM jDc2phái cũngPg7YzHZM đãjDc2 tớigsEqjoGj jDc2rồi, Pg7YzHZMlúc nàygsEqjoGj hPg7YzHZMủy bỏgsEqjoGj lgsEqjoGjà tgsEqjoGjổn hạPg7YzHZMi Pg7YzHZMdanh djDc2ự Phương gia.”

Phương ChPg7YzHZMấn HiêngsEqjoGj cườijDc2 nhạtjDc2, “ChagsEqjoGj, cjDc2hủ gsEqjoGjý gsEqjoGjnày gsEqjoGjcó phải jDc2 của nữjDc2 nhPg7YzHZMân jDc2kia khgsEqjoGjông?” gsEqjoGjNgoại tgsEqjoGjrừ nữPg7YzHZM nhânjDc2 kiagsEqjoGj, cójDc2 Pg7YzHZMai lạgsEqjoGji thiếgsEqjoGju đạogsEqjoGj đứcgsEqjoGj nhjDc2ư vậPg7YzHZMy, còn gsEqjoGjlão nhânPg7YzHZM kijDc2a hếtPg7YzHZM lầjDc2n nPg7YzHZMày đếnPg7YzHZM lầngsEqjoGj khácjDc2 đềugsEqjoGj nPg7YzHZMghe lờigsEqjoGj bà.

Phương KìnhjDc2 khôngsEqjoGjg nói,jDc2 biểjDc2u tgsEqjoGjhị cPg7YzHZMhấp nhận.

Phương ChấPg7YzHZMn HPg7YzHZMiên cườigsEqjoGj đgsEqjoGjến châmPg7YzHZM cjDc2học, jDc2“Đừng tgsEqjoGjưởng Pg7YzHZMlà ta khônPg7YzHZMg biếtgsEqjoGj bàjDc2 gsEqjoGjta muốjDc2n gì,jDc2 gsEqjoGjĐỗ ThangsEqjoGjh SươnjDc2g jDc2từ nhjDc2ỏ jDc2đã làPg7YzHZM kỳjDc2 tàjDc2i gsEqjoGjvõ Pg7YzHZMhọc, võjDc2 cônggsEqjoGj vô gsEqjoGj cùng tPg7YzHZMốt, lgsEqjoGjàm nhiềuPg7YzHZM trògsEqjoGj jDc2như vậjDc2y, mụcgsEqjoGj đígsEqjoGjch chPg7YzHZMính ljDc2à gsEqjoGjvì muPg7YzHZMốn đườngPg7YzHZM gsEqjoGjđường chính chígsEqjoGjnh Pg7YzHZMđem ThagsEqjoGjnh SươgsEqjoGjng gảPg7YzHZM chjDc2o gsEqjoGjta.” NữjDc2 tửPg7YzHZM kPg7YzHZMia qPg7YzHZMuả ngsEqjoGjhiên độcgsEqjoGj ácPg7YzHZM, nhấtgsEqjoGj tiễngsEqjoGj hạjDc2 song đigsEqjoGjêu. VừPg7YzHZMa Pg7YzHZMđể ĐPg7YzHZMỗ gsEqjoGjThanh SưjDc2ơng cPg7YzHZMó jDc2được dgsEqjoGjanh tiếng,gsEqjoGj vừagsEqjoGj Pg7YzHZMđể nàngjDc2 gảjDc2 vàjDc2o PhươngPg7YzHZM gia.

“Thanh SPg7YzHZMương Pg7YzHZMcó chjDc2ỗ ngsEqjoGjào kjDc2hông tốt?gsEqjoGj” HàigsEqjoGj tửgsEqjoGj gsEqjoGjkia vănjDc2 jDc2võ song toàn,jDc2 ônjDc2 nhgsEqjoGju higsEqjoGjền thụcgsEqjoGj, đượcjDc2 xưngPg7YzHZM lgsEqjoGjà võjDc2 gsEqjoGjlâm đệPg7YzHZM Pg7YzHZMnhất mPg7YzHZMỹ nữgsEqjoGj, hơngsEqjoGj njDc2ữa cPg7YzHZMòn môn đPg7YzHZMăng hộjDc2 đối,gsEqjoGj lạigsEqjoGj lgsEqjoGjà chấtPg7YzHZM nữjDc2 củaPg7YzHZM gsEqjoGjái tPg7YzHZMhê hắn.

“Nàng tốjDc2t, tjDc2hế nPg7YzHZMhưng gsEqjoGjso rjDc2a vẫngsEqjoGj jDc2kém NgjDc2âm NPg7YzHZMgâm mộjDc2t ngón tay.Pg7YzHZM” QuájDc2 mứcjDc2 giảPg7YzHZM Pg7YzHZMdối, cgsEqjoGjố gsEqjoGjtình thgsEqjoGjanh cao.

“Ngươi…” PhươngjDc2 KìnhjDc2 sắpjDc2 jDc2bị hắnjDc2 làmjDc2 chPg7YzHZMo tứgsEqjoGjc chếgsEqjoGjt, BạcgsEqjoGjh cô nPg7YzHZMương kPg7YzHZMia rốjDc2t cuộcgsEqjoGj cPg7YzHZMó chỗgsEqjoGj jDc2nào jDc2tốt chứ?

“Mấy nămgsEqjoGj naygsEqjoGj, gsEqjoGjta tjDc2ôn trọngjDc2 nggsEqjoGjười, gsEqjoGjxem ngườigsEqjoGj làgsEqjoGj chPg7YzHZMa củagsEqjoGj ta cũngPg7YzHZM vìjDc2 njDc2ể mặtgsEqjoGj nương.gsEqjoGj NếugsEqjoGj nhưjDc2 Pg7YzHZMngười cốjDc2 Pg7YzHZMtình lgsEqjoGjàm nhPg7YzHZMư vậygsEqjoGj nữa,gsEqjoGj đừngPg7YzHZM tgsEqjoGjrách tPg7YzHZMa không nhjDc2ận người.”Pg7YzHZM jDc2Sau khPg7YzHZMi ngsEqjoGjương mgsEqjoGjất, chjDc2a hjDc2ắn gsEqjoGjluôn ljDc2uôn nghPg7YzHZMe gsEqjoGjlời nữjDc2 nhâPg7YzHZMn kjDc2ia Pg7YzHZMmà khi dễPg7YzHZM hjDc2ắn. NếujDc2 jDc2không phảPg7YzHZMi hgsEqjoGjắn gsEqjoGjhứa vPg7YzHZMới nưgsEqjoGjơng sẽPg7YzHZM tônPg7YzHZM trọngsEqjoGjg Pg7YzHZMcha thjDc2ì PgsEqjoGjhương Chấn HiêngsEqjoGj hắnPg7YzHZM sớgsEqjoGjm gsEqjoGjđã bjDc2ỏ nhjDc2à jDc2ra đgsEqjoGji rồi.

Phương gsEqjoGjKình nhìnPg7YzHZM nhjDc2i gsEqjoGjtử, Pg7YzHZMnói khônjDc2g thànhjDc2 lờjDc2i. Tính Pg7YzHZMtình nhjDc2i tPg7YzHZMử thjDc2ế nàPg7YzHZMo hắjDc2n jDc2hiểu Pg7YzHZMrất rPg7YzHZMõ, Pg7YzHZMnói đượcgsEqjoGj làPg7YzHZMm đượcgsEqjoGj, “NgươigsEqjoGj mPg7YzHZMuốn jDc2thế nào?”

“Hủy bPg7YzHZMỏ việcjDc2 Pg7YzHZMchiêu thâjDc2n nPg7YzHZMực cườiPg7YzHZM này.”jDc2 HắgsEqjoGjn ngữgsEqjoGj khí kjDc2iên quyết.

“Không được,Pg7YzHZM PhươnggsEqjoGj ggsEqjoGjia tjDc2a gánhPg7YzHZM khôgsEqjoGjng Pg7YzHZMnổi vPg7YzHZMiệc này.”

Phương ChjDc2ấn HiêngsEqjoGj cườigsEqjoGj nhạt,jDc2 “VPg7YzHZMậy đPg7YzHZMừng tráchjDc2 tjDc2a jDc2làm chuyện cjDc2ó lgsEqjoGjỗi vớgsEqjoGji người.”

“Ngươi muPg7YzHZMốn gì?”gsEqjoGj MặjDc2t hắnjDc2 biếnjDc2 sách.

“Ta nhjDc2ất thPg7YzHZMời muốjDc2n giếjDc2t chếtgsEqjoGj nữjDc2 nhjDc2ân lắmjDc2 mPg7YzHZMồm kjDc2ia.” Nếu jDc2không Pg7YzHZMphải cgsEqjoGjó Pg7YzHZMcha jDc2che gsEqjoGjchở, hắngsEqjoGj đãPg7YzHZM sgsEqjoGjớm Pg7YzHZMđuổi nữjDc2 gsEqjoGjnhân kjDc2ia jDc2đi rồi,gsEqjoGj thậmgsEqjoGj jDc2chí cògsEqjoGjn cjDc2ó thể giếtgsEqjoGj bjDc2à tagsEqjoGj, tjDc2hù hậngsEqjoGj hjDc2ắn đốiPg7YzHZM vớjDc2i nhịPg7YzHZM nươngPg7YzHZM khôngjDc2 phảjDc2i jDc2mới ngjDc2ày mgsEqjoGjột ngPg7YzHZMày Pg7YzHZMhai mà thành.

“Người Pg7YzHZMđó lgsEqjoGjà nhịPg7YzHZM Pg7YzHZMnương củajDc2 ngươigsEqjoGj.”  PhươngPg7YzHZM Kình jDc2 không tPg7YzHZMhể tjDc2in nổi.

“Nương tjDc2a đãgsEqjoGj chjDc2ết jDc2từ Pg7YzHZMlâu lắmPg7YzHZM Pg7YzHZMrồi, bàPg7YzHZM jDc2ta kPg7YzHZMhông xứng. ChajDc2 đừnjDc2g jDc2quên, tPg7YzHZMa Pg7YzHZMlà Pg7YzHZMLãnh TâmgsEqjoGj CônPg7YzHZMg TửjDc2, gsEqjoGjlà lãnhjDc2 tâm,Pg7YzHZM bjDc2ất ljDc2uận chuyệngsEqjoGj gìjDc2 cgsEqjoGjũng có tPg7YzHZMhể lPg7YzHZMàm được.”

“Được rồijDc2, ngsEqjoGjgươi Pg7YzHZMcứ đjDc2ể vjDc2iệc chigsEqjoGjêu thgsEqjoGjân ngsEqjoGjày tiếpjDc2 tụjDc2c đi, jDc2ta đồPg7YzHZMng ýgsEqjoGj chPg7YzHZMo ngươiPg7YzHZM lgsEqjoGjấy BạchgsEqjoGj jDc2cô nươnggsEqjoGj.” NhjDc2i gsEqjoGjtử lgsEqjoGjuôn luôngsEqjoGj nóijDc2 đưPg7YzHZMợc làjDc2m đjDc2ược, tốt nhấtjDc2 ljDc2à đừnggsEqjoGj đốiPg7YzHZM nghịchgsEqjoGj vớjDc2i hắn.

“Nếu đãPg7YzHZM chPg7YzHZMiêu thân,gsEqjoGj NgâPg7YzHZMm gsEqjoGjNgâm làmPg7YzHZM Pg7YzHZMsao jDc2bây giờ?Pg7YzHZM Làm thiếpjDc2 chăng?”gsEqjoGj LấjDc2y tínPg7YzHZMh tìnhjDc2 cươnggsEqjoGj liệgsEqjoGjt cjDc2ủa nàngPg7YzHZM, nàPg7YzHZMng sgsEqjoGjẽ đồngPg7YzHZM ýPg7YzHZM sao?

“Ngươi hjDc2ưởng Pg7YzHZMphúc tềjDc2 nhân,jDc2 đgsEqjoGjồng thờiPg7YzHZM nhậpgsEqjoGj mônjDc2, không phângsEqjoGj lPg7YzHZMớn nhỏjDc2.” PhưjDc2ơng KjDc2ình đPg7YzHZMoán cháchjDc2 BPg7YzHZMạch cPg7YzHZMô ngsEqjoGjương Pg7YzHZMsẽ khgsEqjoGjông đồngPg7YzHZM ýgsEqjoGj, tínPg7YzHZMh tìnhgsEqjoGj nàng cgsEqjoGjó mạnhjDc2 mẽPg7YzHZM. HắnjDc2 jDc2đã đápjDc2 ứngPg7YzHZM chgsEqjoGjo nPg7YzHZMhi tửjDc2 lPg7YzHZMấy jDc2Bạch cgsEqjoGjô nươnPg7YzHZMg, còjDc2n chuyPg7YzHZMện cgsEqjoGjó lấy đượcPg7YzHZM hgsEqjoGjay khôngjDc2 khôjDc2ng ligsEqjoGjên quagsEqjoGjn đếngsEqjoGj hắn.

“Không đượcgsEqjoGj, jDc2nàng sẽPg7YzHZM khônPg7YzHZMg đồnggsEqjoGj ý.”

Phương gsEqjoGjKình ljDc2ạnh lùnjDc2g gsEqjoGjnghiêm mặt,jDc2 “jDc2Nam tjDc2ử háPg7YzHZMn đại gsEqjoGj trượng pjDc2hu, cònPg7YzHZM phảPg7YzHZMi nghPg7YzHZMe lờgsEqjoGji nàPg7YzHZMng? gsEqjoGjNếu nhPg7YzHZMư ngsEqjoGjàng gsEqjoGjthật sựPg7YzHZM kPg7YzHZMhông biếtjDc2 gsEqjoGjtốt xấu, PhươnggsEqjoGj giPg7YzHZMa chjDc2úng jDc2ta Pg7YzHZMcũng kgsEqjoGjhông gánjDc2h nổi.”jDc2 LPg7YzHZMão đầugsEqjoGj thậPg7YzHZMt gsEqjoGjgian gsEqjoGjtrá, rõjDc2 Pg7YzHZMràng đã jDc2 biết BạPg7YzHZMch jDc2Ngâm gsEqjoGj“không biếtPg7YzHZM tjDc2ốt xấu”Pg7YzHZM rồi.

Phương ChấnPg7YzHZM HiêPg7YzHZMn hầjDc2u nhPg7YzHZMư nghiếnjDc2 răngjDc2 jDc2nói, “Được,Pg7YzHZM ta đồngPg7YzHZM ýPg7YzHZM.” NgsEqjoGjgâm NgâmgsEqjoGj sẽjDc2 tPg7YzHZMha thứPg7YzHZM gsEqjoGjcho hjDc2ắn, bjDc2ất luậPg7YzHZMn Pg7YzHZMhắn cójDc2 jDc2lấy aPg7YzHZMi, cgsEqjoGjũng gsEqjoGjchỉ đốigsEqjoGj tốt vớigsEqjoGj mộtgsEqjoGj mgsEqjoGjình NgjDc2âm Ngâm.

Thế nhjDc2ưng jDc2hai ngườgsEqjoGji họPg7YzHZM đềujDc2 đgsEqjoGjã qugsEqjoGjên mấPg7YzHZMt mộjDc2t sựjDc2 thPg7YzHZMật, một Pg7YzHZMsự thậtjDc2 vjDc2ô cPg7YzHZMùng vôjDc2 cùngPg7YzHZM nghigsEqjoGjêm trọng,Pg7YzHZM BạgsEqjoGjch MạnjDc2 ĐiệpgsEqjoGj cgsEqjoGjó võjDc2 Pg7YzHZMcông, kếPg7YzHZM hoạch tjDc2uyệt vPg7YzHZMời củajDc2 bPg7YzHZMọn Pg7YzHZMhọ nhấtjDc2 địgsEqjoGjnh tPg7YzHZMhất bạijDc2 thảjDc2m hại.

Chương 2gsEqjoGj2: DùngjDc2 bản năngPg7YzHZM phảnjDc2 ứgsEqjoGjng jDc2thật gsEqjoGjlà tốt.

Bạch jDc2Mạn ĐgsEqjoGjiệp Pg7YzHZMsớm đãPg7YzHZM jDc2nghe thấygsEqjoGj gsEqjoGjchuyện PhjDc2ương ChjDc2ấn HijDc2ên tuyển lãPg7YzHZMo bà,gsEqjoGj thếPg7YzHZM Pg7YzHZMnhưng Pg7YzHZMnàng mộPg7YzHZMt cjDc2hút cảmgsEqjoGj Pg7YzHZMgiác cũPg7YzHZMng kPg7YzHZMhông có.Pg7YzHZM CóPg7YzHZM thể,gsEqjoGj nàngPg7YzHZM đãgsEqjoGj từng đPg7YzHZMộng Pg7YzHZMlòng vPg7YzHZMới PhgsEqjoGjương ChjDc2ấn HiêgsEqjoGjn, thgsEqjoGjế gsEqjoGjnhưng mộtgsEqjoGj phầnjDc2 hảojDc2 jDc2cảm kiaPg7YzHZM, gsEqjoGjđã hoànPg7YzHZM toàn gsEqjoGjbị gPg7YzHZMạt bỏ.gsEqjoGj NgưPg7YzHZMời jDc2Phương gigsEqjoGja khgsEqjoGjinh gsEqjoGjthường njDc2àng, nàngPg7YzHZM cũjDc2ng đồngjDc2 dạgsEqjoGjng khinh thườnggsEqjoGj Pg7YzHZMbọn họ.gsEqjoGj NghĩPg7YzHZM đếnjDc2 sácPg7YzHZMh jDc2mặt củajDc2 PhPg7YzHZMương lãgsEqjoGjo gjDc2ia gsEqjoGjcùng PhươnggsEqjoGj pgsEqjoGjhu nhjDc2ân, nàPg7YzHZMng thực sgsEqjoGjự muốPg7YzHZMn nôgsEqjoGjn mgsEqjoGjửa. PhưjDc2ơng ChgsEqjoGjấn HiPg7YzHZMên rấjDc2t xujDc2ất sPg7YzHZMách, khôgsEqjoGjng giốnggsEqjoGj hạngPg7YzHZM Pg7YzHZMăn chơi trácPg7YzHZM táPg7YzHZMng thôPg7YzHZMng thưPg7YzHZMờng, thếgsEqjoGj nhưnPg7YzHZMg trPg7YzHZMên ngườPg7YzHZMi hjDc2ắn manjDc2g thePg7YzHZMo gsEqjoGjcao ngạjDc2o củagsEqjoGj cojDc2n nhà thếjDc2 gsEqjoGjgia. jDc2Gả vàgsEqjoGjo Pg7YzHZMnhà jDc2giàu cgsEqjoGjó đếnjDc2 naPg7YzHZMy cũnggsEqjoGj jDc2không phảiPg7YzHZM nggsEqjoGjuyện vọngPg7YzHZM jDc2của njDc2àng, ở cùnggsEqjoGj mPg7YzHZMột jDc2nam nhâPg7YzHZMn jDc2ấu trĩgsEqjoGj tjDc2ự cPg7YzHZMao tựPg7YzHZM đạiPg7YzHZM jDc2như vậgsEqjoGjy, Pg7YzHZMcòn cóPg7YzHZM jDc2gì jDc2gọi Pg7YzHZMlà Pg7YzHZMhạnh phúc?

Tất gsEqjoGjcả mPg7YzHZMọi ngưPg7YzHZMời ởjDc2 PhươngjDc2 jDc2gia jDc2vừa Pg7YzHZMtự cgsEqjoGjao tựgsEqjoGj đạigsEqjoGj vừajDc2 ấu Pg7YzHZM trĩ, BạchgsEqjoGj MjDc2ạn ĐiệpgsEqjoGj thựPg7YzHZMc sjDc2ự khjDc2ông muốngsEqjoGj trởjDc2 lPg7YzHZMại nơPg7YzHZMi nPg7YzHZMày, thếjDc2 nhưngsEqjoGjg njDc2àng vjDc2ẫn phải trởPg7YzHZM lPg7YzHZMại. Pg7YzHZMNàng trgsEqjoGjở lạjDc2i tìjDc2m LưugsEqjoGj jDc2Ly, cgsEqjoGjũng muốnjDc2 xiPg7YzHZMn gsEqjoGjPhương jDc2Chấn HiêngsEqjoGj thựPg7YzHZMc Pg7YzHZMhiện lờigsEqjoGj hứa. PhgsEqjoGjương ChấjDc2n jDc2Hiên đãgsEqjoGj đápjDc2 jDc2ứng sẽgsEqjoGj gPg7YzHZMiúp nPg7YzHZMàng tgsEqjoGjìm ĐôngsEqjoGjg PhưPg7YzHZMơng Vũ,Pg7YzHZM hắjDc2n rjDc2ốt cuộjDc2c tìm jDc2không đượcPg7YzHZM chứPg7YzHZM gì?

Bởi vìgsEqjoGj jDc2đại hộgsEqjoGji cjDc2hiêu thân,jDc2 PhươngPg7YzHZM gsEqjoGjgia pgsEqjoGjhi thườnggsEqjoGj náo nhiPg7YzHZMệt, BjDc2ạch gsEqjoGjMạn ĐiệpPg7YzHZM đứPg7YzHZMng trPg7YzHZMước cửPg7YzHZMa lớgsEqjoGjn jDc2Phương gsEqjoGjgia, héPg7YzHZM jDc2ra mgsEqjoGjột njDc2ụ cườiPg7YzHZM nhợt gsEqjoGj nhạt. NhjDc2ững ngườgsEqjoGji tPg7YzHZMhoạt nhgsEqjoGjìn cjDc2ó quyềPg7YzHZMn Pg7YzHZMcó thếPg7YzHZM jDc2như vậyjDc2, kỳjDc2 thựcPg7YzHZM Pg7YzHZMlà Pg7YzHZMnhững ngườigsEqjoGj không nêjDc2n Pg7YzHZMgả ngsEqjoGjhất. ThậjDc2t sựjDc2 khôngsEqjoGjg rõjDc2 nhữngsEqjoGjg jDc2người ngsEqjoGjày suPg7YzHZMy ngsEqjoGjghĩ thgsEqjoGjế nào,gsEqjoGj cPg7YzHZMho dPg7YzHZMù Phương ChấnPg7YzHZM HiPg7YzHZMên cójDc2 làgsEqjoGj võgsEqjoGj jDc2lâm đjDc2ệ nhgsEqjoGjị mỹjDc2 gsEqjoGjnam gsEqjoGjtử cgsEqjoGjũng khôngPg7YzHZM cgsEqjoGjần Pg7YzHZMchen châPg7YzHZMn chạy tPg7YzHZMới Pg7YzHZMgả jDc2cho hắnPg7YzHZM nPg7YzHZMhư jDc2vậy chứ.

Nghe gsEqjoGjđược jDc2giang hồPg7YzHZM đàjDc2m luậjDc2n vgsEqjoGjề võgsEqjoGj lâmPg7YzHZM tứgsEqjoGj gsEqjoGjđại mỹPg7YzHZM nam, nàjDc2ng jDc2thực gsEqjoGjsự muốnPg7YzHZM cưjDc2ời. VậngsEqjoGj khíPg7YzHZM nànPg7YzHZMg Pg7YzHZMlà vậngsEqjoGj khjDc2í gsEqjoGjgì thếPg7YzHZM jDc2này? GảjDc2 gsEqjoGjcho đệPg7YzHZM jDc2tứ mỹjDc2 Pg7YzHZMnam làm vợ,jDc2 cùngsEqjoGjg Pg7YzHZMđệ taPg7YzHZMm mjDc2ỹ nPg7YzHZMam ljDc2àm phPg7YzHZMu thêjDc2 tgsEqjoGjhật sự,gsEqjoGj thâjDc2n phậjDc2n hiệgsEqjoGjn njDc2ay còPg7YzHZMn lPg7YzHZMà “vị hôngsEqjoGj thê”gsEqjoGj củPg7YzHZMa đPg7YzHZMệ njDc2hị mỹjDc2 jDc2nam, nếugsEqjoGj jDc2như nhữnjDc2g nPg7YzHZMữ tPg7YzHZMử kháPg7YzHZMc biếtgsEqjoGj đưPg7YzHZMợc nànPg7YzHZMg đàoPg7YzHZM hoPg7YzHZMa như Pg7YzHZM vậy, nhgsEqjoGjất địnhgsEqjoGj đốPg7YzHZM gsEqjoGjkị chPg7YzHZMết nàng.

Bạch MPg7YzHZMạn ĐiệpgsEqjoGj đứPg7YzHZMng ởPg7YzHZM ngsEqjoGjgoài cửagsEqjoGj, dPg7YzHZMo dựPg7YzHZM khôgsEqjoGjng biếjDc2t có njDc2ên vàgsEqjoGjo Pg7YzHZMhay khônPg7YzHZMg. ĐộtPg7YzHZM nhjDc2iên Pg7YzHZMnghe thấgsEqjoGjy ngPg7YzHZMười nóigsEqjoGj, “MaugsEqjoGj Pg7YzHZMxem đijDc2, TốnPg7YzHZMg PPg7YzHZMhù DjDc2ung, Tống jDc2gia trgsEqjoGjang tớiPg7YzHZM rồi.”gsEqjoGj TPg7YzHZMiếp đógsEqjoGj, jDc2có gsEqjoGjgia đjDc2inh jDc2đi Pg7YzHZMtới “jDc2dẹp đường”,jDc2 BạchPg7YzHZM MạnPg7YzHZM ĐiệjDc2p đương nhiêjDc2n cgsEqjoGjũng Pg7YzHZMbị “dPg7YzHZMẹp” gsEqjoGjsang mộtPg7YzHZM bên.

Bạch MạjDc2n ĐiệpjDc2 khjDc2ẽ liếcgsEqjoGj mắtjDc2 vjDc2ề tiêPg7YzHZMu gsEqjoGjđiểm cPg7YzHZMủa tấPg7YzHZMt jDc2cả mọi ngườPg7YzHZMi –jDc2 mjDc2ột chiPg7YzHZMếc Pg7YzHZMxe ngựaPg7YzHZM xgsEqjoGja hoagsEqjoGj. jDc2Từ trgsEqjoGjên xPg7YzHZMe ngựagsEqjoGj, dẫnjDc2 đầuPg7YzHZM làjDc2 mộtgsEqjoGj najDc2m tPg7YzHZMử tuổi cònjDc2 rPg7YzHZMất Pg7YzHZMtrẻ, jDc2tiếp đPg7YzHZMó lgsEqjoGjà mộtjDc2 nữgsEqjoGj gsEqjoGjnhân manjDc2g thjDc2ai, đigsEqjoGj sjDc2au gsEqjoGjcòn cgsEqjoGjó mộtgsEqjoGj vPg7YzHZMị nữgsEqjoGj jDc2tử áo jDc2lam, đầujDc2 đgsEqjoGjội mũPg7YzHZM chPg7YzHZMe mặtjDc2. VịPg7YzHZM áogsEqjoGj lgsEqjoGjam ngsEqjoGjữ tửPg7YzHZM kijDc2a vừgsEqjoGja xuấtPg7YzHZM hiện,Pg7YzHZM ángsEqjoGjh mắtgsEqjoGj mọPg7YzHZMi gsEqjoGjngười tất jDc2cả đềjDc2u đổPg7YzHZM dồngsEqjoGj vềPg7YzHZM phíaPg7YzHZM nànjDc2g. NgsEqjoGjàng hẳnjDc2 gsEqjoGjchính làjDc2 TốngsEqjoGjg PgsEqjoGjhu jDc2Dung mPg7YzHZMà mgsEqjoGjọi ngườijDc2 đã jDc2nói, trướcPg7YzHZM tijDc2ên khgsEqjoGjông cầnjDc2 bPg7YzHZMàn tớPg7YzHZMi nànggsEqjoGj diệnjDc2 mạPg7YzHZMo tPg7YzHZMhế nàoPg7YzHZM, chỉPg7YzHZM nPg7YzHZMhìn vócgsEqjoGj ngsEqjoGjgười uyển cPg7YzHZMhuyển đãjDc2 đủjDc2 jDc2cho mọigsEqjoGj ngườigsEqjoGj mơjDc2 ước.gsEqjoGj PhươgsEqjoGjng ChấnjDc2 HigsEqjoGjên gsEqjoGjthật làgsEqjoGj tốtjDc2 số,jDc2 njDc2gười người đềugsEqjoGj muốjDc2n gjDc2ả cPg7YzHZMho hắPg7YzHZMn. BạchPg7YzHZM gsEqjoGjMạn ĐigsEqjoGjệp Pg7YzHZMkhông cjDc2ó hứngsEqjoGjg gsEqjoGjthú nhìn,jDc2 gsEqjoGjhiếu kỳPg7YzHZM quan jDc2 sát khắpPg7YzHZM nơPg7YzHZMi. jDc2Loại khgsEqjoGjí tPg7YzHZMhế ngsEqjoGjày cùngjDc2 võPg7YzHZM lâmPg7YzHZM đạigsEqjoGj hộijDc2 cũnggsEqjoGj khôngjDc2 kjDc2hác jDc2biệt lắm chứ?

Tống PhjDc2ù Pg7YzHZMDung, TPg7YzHZMống jDc2gia trPg7YzHZMang Pg7YzHZMtiểu thưjDc2, ngườigsEqjoGj jDc2xưng biệt hiệujDc2 PgsEqjoGjhù DugsEqjoGjng kgsEqjoGjiếm. NgsEqjoGjghe tgsEqjoGjhấy tjDc2ên TốgsEqjoGjng PhùgsEqjoGj DunjDc2g, nàPg7YzHZMng gsEqjoGjtheo bjDc2ản năPg7YzHZMng nhớ được.

Người xuốgsEqjoGjng gsEqjoGjxe gsEqjoGjcúi jDc2cùng làPg7YzHZM mPg7YzHZMột vịgsEqjoGj hoPg7YzHZMa phPg7YzHZMục lãgsEqjoGjo giả trêPg7YzHZMn dưPg7YzHZMới gsEqjoGj50 tuổi.jDc2 HPg7YzHZMắn tựajDc2 hồPg7YzHZM jDc2càng hấpPg7YzHZM dẫngsEqjoGj ngưPg7YzHZMời khácPg7YzHZM hơngsEqjoGj TốPg7YzHZMng PhPg7YzHZMù DungsEqjoGjg, ánPg7YzHZMh mắt củajDc2 tấPg7YzHZMt cjDc2ả mọPg7YzHZMi ngườiPg7YzHZM đPg7YzHZMều Pg7YzHZMmang jDc2theo sùnjDc2g gsEqjoGjbái, đổPg7YzHZM gsEqjoGjdồn vjDc2ề lãPg7YzHZMo. BjDc2ạch jDc2Mạn Điệp jDc2 cũng kjDc2hông ngoạjDc2i lệ,gsEqjoGj Pg7YzHZMhiếu kPg7YzHZMỳ qjDc2uan jDc2sát lgsEqjoGjão, hẳgsEqjoGjn ljDc2à mộtjDc2 vịPg7YzHZM võjDc2 lâmjDc2 tiềnPg7YzHZM bối?

Hắn rấtPg7YzHZM cóPg7YzHZM phojDc2ng gậtjDc2 đPg7YzHZMầu gsEqjoGjmỉm cườiPg7YzHZM nhgsEqjoGjìn mọiPg7YzHZM người,Pg7YzHZM đến khigsEqjoGj nhìnPg7YzHZM thấjDc2y BgsEqjoGjạch MạnjDc2 Điệp,Pg7YzHZM dángjDc2 tươjDc2i cườigsEqjoGj cjDc2ư cgsEqjoGjó cgsEqjoGjhút cứngjDc2 đờ,gsEqjoGj ngơgsEqjoGj ngágsEqjoGjc ngsEqjoGjhìn nàng. BạchjDc2 MPg7YzHZMạn ĐijDc2ệp Pg7YzHZMnhìn nPg7YzHZMgó xunjDc2g quangsEqjoGjh, gsEqjoGjxác địjDc2nh jDc2lão đjDc2ang nhPg7YzHZMìn nàngsEqjoGjg, nànggsEqjoGj mPg7YzHZMỉm cười Pg7YzHZMđáp lạigsEqjoGj Pg7YzHZMlão mPg7YzHZMột gsEqjoGjcái, jDc2hai tPg7YzHZMay ôgsEqjoGjm trưjDc2ớc ngựgsEqjoGjc, sjDc2au đjDc2ó Pg7YzHZMlại nPg7YzHZMhìn đgsEqjoGji gsEqjoGjchỗ khác.

“Cha…” TốjDc2ng PhùgsEqjoGj DunPg7YzHZMg kéoPg7YzHZM kéoPg7YzHZM gsEqjoGjy gsEqjoGjphục củagsEqjoGj hắn.

Vị gsEqjoGjlão gsEqjoGjgia đgsEqjoGjó, cgsEqjoGjũng chíjDc2nh lPg7YzHZMà gsEqjoGjTống ggsEqjoGjia tgsEqjoGjrang gsEqjoGjtrang chủ, TốjDc2ng CảgsEqjoGjnh Nhân,gsEqjoGj maPg7YzHZMu jDc2chóng hoàPg7YzHZMn hjDc2ồn. “VàogsEqjoGj thPg7YzHZMôi.” QuájDc2 giống,Pg7YzHZM trênjDc2 đờigsEqjoGj cPg7YzHZMư nhiên lạgsEqjoGji cgsEqjoGjó hjDc2ai ngườigsEqjoGj giốgsEqjoGjng nhgsEqjoGjau nPg7YzHZMhư vậy.gsEqjoGj NếugsEqjoGj Pg7YzHZMkhông phảijDc2 từnggsEqjoGj jDc2tận mắjDc2t tPg7YzHZMhấy nànjDc2g đã chếtPg7YzHZM, hPg7YzHZMắn nhấtPg7YzHZM địngsEqjoGjh chPg7YzHZMo rằngPg7YzHZM ngjDc2ười đứngPg7YzHZM trjDc2ước mặPg7YzHZMt chínhgsEqjoGj lPg7YzHZMà nPg7YzHZMàng. NàngsEqjoGjg gsEqjoGjđã chết,jDc2 thật sựjDc2 đãjDc2 chết.

Khách quýgsEqjoGj gsEqjoGjtiến vàPg7YzHZMo tronjDc2g, BạchgsEqjoGj Pg7YzHZMMạn ĐiệgsEqjoGjp cgsEqjoGjũng jDc2theo vào. Pg7YzHZM Mới vừaPg7YzHZM điPg7YzHZM đượcPg7YzHZM hagsEqjoGji bước,jDc2 gsEqjoGjliền Pg7YzHZMcó jDc2một bjDc2àn taPg7YzHZMy njDc2hỏ bjDc2é tjDc2úm lgsEqjoGjấy jDc2y phụcgsEqjoGj củagsEqjoGj nàng. jDc2Nàng cúgsEqjoGji đPg7YzHZMầu, mgsEqjoGjột cáigsEqjoGj đầujDc2 tPg7YzHZMừ phíPg7YzHZMa Pg7YzHZMsau chujDc2i ragsEqjoGj, vPg7YzHZMui vẻjDc2 cườijDc2 njDc2ói, “jDc2Tiểu thưgsEqjoGj, ngàijDc2 rốt cuộcgsEqjoGj cjDc2ũng Pg7YzHZMtới rồi.”

“Sao ngưgsEqjoGjơi Pg7YzHZMlại ởPg7YzHZM cgsEqjoGjhỗ này?”Pg7YzHZM NữgsEqjoGj tjDc2ử kgsEqjoGjéo gsEqjoGjy phgsEqjoGjục nàng, đPg7YzHZMương njDc2hiên Pg7YzHZMchính lgsEqjoGjà LưugsEqjoGj Ly.

Lưu LgsEqjoGjy gsEqjoGjđứng lêgsEqjoGjn, cunjDc2g kínhjDc2 nói,gsEqjoGj “gsEqjoGjHồi tigsEqjoGjểu thưjDc2, Pg7YzHZMnô tỳ phgsEqjoGjụng mjDc2ệnh tgsEqjoGjam tiểujDc2 thưjDc2 đếngsEqjoGj gsEqjoGjPhương gijDc2a jDc2chờ ngàjDc2i. ThếgsEqjoGj nhưjDc2ng mấyjDc2 tjDc2ên giữgsEqjoGj cửa PhươngPg7YzHZM Pg7YzHZMgia nóigsEqjoGj ởjDc2 đâgsEqjoGjy khôPg7YzHZMng cógsEqjoGj vịjDc2 hjDc2ào nhâjDc2n nàPg7YzHZMo nPg7YzHZMhư vPg7YzHZMậy, gsEqjoGjLưu jDc2Ly jDc2không Pg7YzHZMdám tựPg7YzHZM tiện rờgsEqjoGji Pg7YzHZMđi, khônggsEqjoGj cjDc2òn cPg7YzHZMách nàgsEqjoGjo khácPg7YzHZM hgsEqjoGjơn ljDc2à ngồijDc2 Pg7YzHZMở đPg7YzHZMây chờ.”gsEqjoGj Pg7YzHZMNàng đPg7YzHZMã Pg7YzHZMở đâPg7YzHZMy hgsEqjoGjơn mười ngày,jDc2 nPg7YzHZMếu tiểujDc2 thưjDc2 Pg7YzHZMmà còjDc2n gsEqjoGjkhông xuấPg7YzHZMt hiệjDc2n, nàgsEqjoGjng đàgsEqjoGjnh phảjDc2i trởjDc2 vềPg7YzHZM tPg7YzHZMiếp nhận nghPg7YzHZMiêm jDc2phạt cPg7YzHZMủa tajDc2m tiểujDc2 thư.

Bạch MgsEqjoGjạn ĐiệpPg7YzHZM Pg7YzHZMcười thầgsEqjoGjn bPg7YzHZMí, “TajDc2 dùngsEqjoGjg têgsEqjoGjn ggsEqjoGjiả Bạch NggsEqjoGjâm, hơnPg7YzHZM nữajDc2 jDc2ta mấyjDc2 ngàyjDc2 naPg7YzHZMy cũgsEqjoGjng khgsEqjoGjông ởjDc2 chỗPg7YzHZM jDc2này, ngươijDc2 đươPg7YzHZMng nhjDc2iên khônPg7YzHZMg tìm được.”

“Tiểu tgsEqjoGjhư, njDc2gài khgsEqjoGjông phảiPg7YzHZM cgsEqjoGjũng mPg7YzHZMuốn thgsEqjoGjam tuyểjDc2n cgsEqjoGjhứ?” Tiểu thưPg7YzHZM đPg7YzHZMã Pg7YzHZMthành gsEqjoGjthân rồgsEqjoGji Pg7YzHZMmà, hgsEqjoGjơn nữajDc2 cPg7YzHZMòn Pg7YzHZMnghe tgsEqjoGjam tiểujDc2 thgsEqjoGjư nPg7YzHZMói tiểgsEqjoGju thgsEqjoGjư có bệPg7YzHZMnh, quêgsEqjoGjn mjDc2ất võjDc2 Pg7YzHZMcông, gsEqjoGjcòn cóPg7YzHZM tPg7YzHZMhể tgsEqjoGjham dựjDc2 sao?

“Không.” BạchgsEqjoGj MạngsEqjoGj ĐiệpjDc2 khingsEqjoGjh thưgsEqjoGjờng nói,jDc2 “Không thígsEqjoGjch.” PhưjDc2ơng gsEqjoGjgia chPg7YzHZMo rằnPg7YzHZMg nữPg7YzHZM Pg7YzHZMtử trgsEqjoGjong thiPg7YzHZMên hgsEqjoGjạ đềPg7YzHZMu gsEqjoGjkhát jDc2khao nịnhgsEqjoGj bgsEqjoGjợ PhươnjDc2g gia jDc2sao? BạchPg7YzHZM MjDc2ạn ĐiệpjDc2 nànggsEqjoGj Pg7YzHZMkhông cần.

“Tiểu thưgsEqjoGj, ngPg7YzHZMhe nójDc2i ngàPg7YzHZMi jDc2bị bệnh?Pg7YzHZM” NghgsEqjoGje nPg7YzHZMói tiểujDc2 tPg7YzHZMhư bị bệnhPg7YzHZM, LjDc2ưu LPg7YzHZMy nànjDc2g tứjDc2c đếnPg7YzHZM mugsEqjoGjốn cPg7YzHZMhết, hPg7YzHZMơn ngsEqjoGjữa cònjDc2 bjDc2ị jDc2tam tiểuPg7YzHZM thưPg7YzHZM kgsEqjoGjhép tjDc2ội hộ Pg7YzHZMchủ vôPg7YzHZM năngPg7YzHZM màjDc2 ngPg7YzHZMhiêm gsEqjoGjphạt, thgsEqjoGjật ljDc2à oagsEqjoGjn uổngPg7YzHZM Pg7YzHZMcho nàng.

“Đúng Pg7YzHZMvậy, bấjDc2t qjDc2uá hgsEqjoGjiện gigsEqjoGjờ đãgsEqjoGj cógsEqjoGj khởigsEqjoGj sáPg7YzHZMch. Cũng khônggsEqjoGj biếtgsEqjoGj xảyPg7YzHZM gsEqjoGjra chuyệnPg7YzHZM gì,Pg7YzHZM rjDc2ất kgsEqjoGjhó nógsEqjoGji rjDc2õ vPg7YzHZMới ngươPg7YzHZMi. ĐPg7YzHZMi, chúnPg7YzHZMg tPg7YzHZMa jDc2vào trong.”jDc2 Nói gsEqjoGjnàng Pg7YzHZMmất jDc2trí nhjDc2ớ? gsEqjoGjLưu LgsEqjoGjy gsEqjoGjtin sao?

“Tại jDc2sao pPg7YzHZMhải vào.”jDc2 LPg7YzHZMưu Pg7YzHZMLy jDc2vẻ gsEqjoGjmặt khôgsEqjoGjng đgsEqjoGjược thích thú.

“Ngu ngốc,Pg7YzHZM tPg7YzHZMa Pg7YzHZMcùng PhươngPg7YzHZM ChấngsEqjoGj HiêPg7YzHZMn cójDc2 mộtPg7YzHZM gsEqjoGjgiao gsEqjoGjdịch, ta vàPg7YzHZMo hjDc2ỏi hắngsEqjoGj gsEqjoGjĐông PhươngPg7YzHZM VũjDc2 ởjDc2 đâu.”jDc2 jDc2Nếu khôngjDc2 phgsEqjoGjải vìgsEqjoGj tgsEqjoGjìm đượcPg7YzHZM LưujDc2 LgsEqjoGjy vàjDc2 vìjDc2 thù lgsEqjoGjao gsEqjoGjcủa trậPg7YzHZMn gPg7YzHZMiao dịchPg7YzHZM này,jDc2 jDc2nàng thậtgsEqjoGj sgsEqjoGjự gsEqjoGjkhông jDc2muốn trởPg7YzHZM về.

“Tiểu thgsEqjoGjư, tgsEqjoGjam tijDc2ểu jDc2thư đPg7YzHZMã jDc2dùng bgsEqjoGjồ Pg7YzHZMcâu đưajDc2 jDc2tin đến ThiPg7YzHZMên CjDc2ơ cácgsEqjoGj, mjDc2ua Pg7YzHZMtin vềjDc2 ĐônggsEqjoGj Pg7YzHZMPhương VPg7YzHZMũ, chỉgsEqjoGj cPg7YzHZMần cjDc2ó tgsEqjoGjin Pg7YzHZMtức, lgsEqjoGjập jDc2tức bgsEqjoGjáo với tiểujDc2 thư.”gsEqjoGj ThiêPg7YzHZMn CgsEqjoGjơ cácgsEqjoGj chínhjDc2 lPg7YzHZMà Pg7YzHZMthám tửgsEqjoGj tPg7YzHZMư, cjDc2huyên muPg7YzHZMa Pg7YzHZMbán tiPg7YzHZMn tPg7YzHZMức. ThiPg7YzHZMên gsEqjoGjCơ các sájDc2ng lậpPg7YzHZM hjDc2ơn trPg7YzHZMăm nămjDc2, mạnjDc2g lPg7YzHZMưới tgsEqjoGjình bágsEqjoGjo tPg7YzHZMrải rộngPg7YzHZM cảgsEqjoGj nướjDc2c, khônjDc2g cójDc2 tin Pg7YzHZMtức ngsEqjoGjào ljDc2à jDc2không jDc2thu thậpgsEqjoGj được,jDc2 càngPg7YzHZM khgsEqjoGjông bánjDc2 tijDc2n Pg7YzHZMtức gigsEqjoGjả. CóPg7YzHZM ThjDc2iên CơjDc2 Pg7YzHZMcác hỗ gsEqjoGjtrợ, gsEqjoGjchỉ cPg7YzHZMần ĐôjDc2ng PhươngPg7YzHZM VũjDc2 gsEqjoGjlộ jDc2diện, tjDc2uyệt đốiPg7YzHZM Pg7YzHZMcó thểPg7YzHZM Pg7YzHZMbắt đượcjDc2 hắn.

“Có jDc2Thiên gsEqjoGjCơ gsEqjoGjcác hỗgsEqjoGj trợPg7YzHZM, gsEqjoGjta cgsEqjoGjó gsEqjoGjthể yênPg7YzHZM tPg7YzHZMâm Pg7YzHZMrồi, thếPg7YzHZM nhưng jDc2ta Pg7YzHZMcó vàijDc2 ljDc2ời muốngsEqjoGj nPg7YzHZMói vớiPg7YzHZM PhươgsEqjoGjng ChấjDc2n Hiên.”jDc2 NjDc2ghe LưPg7YzHZMu Pg7YzHZMLy nPg7YzHZMói gsEqjoGjđến TgsEqjoGjhiên Cơ cPg7YzHZMác, tấtPg7YzHZM cjDc2ả Pg7YzHZMtư ligsEqjoGjệu Pg7YzHZMvề ThiêngsEqjoGj CơgsEqjoGj cágsEqjoGjc bỗjDc2ng nhjDc2iên xgsEqjoGjuất hiệngsEqjoGj trPg7YzHZMong đầugsEqjoGj nàPg7YzHZMng. Rất nhiềuPg7YzHZM ngườPg7YzHZMi jDc2cùng vgsEqjoGjiệc ngsEqjoGjàng nhớPg7YzHZM gsEqjoGjrất rõjDc2, chỉjDc2 cầnPg7YzHZM xuấtjDc2 hiệnjDc2 trPg7YzHZMước mắtPg7YzHZM nàngPg7YzHZM, hoặc gsEqjoGjlà tPg7YzHZMừng nghgsEqjoGje Pg7YzHZMnói đến,gsEqjoGj nàjDc2ng đềugsEqjoGj Pg7YzHZMcó Pg7YzHZMthể njDc2hớ lạiPg7YzHZM. MớiPg7YzHZM đâyPg7YzHZM thgsEqjoGjôi, BạPg7YzHZMch MạnjDc2 ĐiệpPg7YzHZM cògsEqjoGjn không phPg7YzHZMát higsEqjoGjện rjDc2a hPg7YzHZMiện tượgsEqjoGjng kỳgsEqjoGj quájDc2i này.

“Tiểu thưgsEqjoGj… khôngPg7YzHZM phảjDc2i Pg7YzHZMlà ngsEqjoGjgài tPg7YzHZMhích hắjDc2n cjDc2hứ?” NgsEqjoGjghe tam tiểujDc2 gsEqjoGjthư nóPg7YzHZMi tiểuPg7YzHZM thgsEqjoGjư ởgsEqjoGj cPg7YzHZMùng mộtPg7YzHZM chgsEqjoGjỗ vớijDc2 PhươPg7YzHZMng CjDc2hấn jDc2Hiên, chẳPg7YzHZMng lẽjDc2 là…

Bạch MạngsEqjoGj ĐiệpjDc2 Pg7YzHZMném jDc2cho nàjDc2ng mPg7YzHZMột gsEqjoGjcái trừjDc2ng mắt,jDc2 “ĐgsEqjoGji chết jDc2đi, tjDc2a mớjDc2i khôPg7YzHZMng Pg7YzHZMthèm thíchjDc2 họgsEqjoGj PhươngjDc2 đó.”Pg7YzHZM TroPg7YzHZMng lònPg7YzHZMg nàjDc2ng lạijDc2 bổgsEqjoGj thêmPg7YzHZM mộtgsEqjoGj cgsEqjoGjâu, muốn tgsEqjoGjhích cjDc2ũng thícgsEqjoGjh jDc2Sáo NgjDc2ọc CPg7YzHZMông Tử.

“Vậy lPg7YzHZMà tPg7YzHZMốt rồi.Pg7YzHZM” CPg7YzHZMái Pg7YzHZMtên jDc2họ PhươjDc2ng gsEqjoGjkia thgsEqjoGjật gsEqjoGjsự có điểmgsEqjoGj khôjDc2ng xứngjDc2 vớPg7YzHZMi tiểjDc2u tPg7YzHZMhư jDc2nhà nàng.

Vào đếgsEqjoGjn PhươngjDc2 gijDc2a, lậpjDc2 tứcgsEqjoGj cóPg7YzHZM nhPg7YzHZMa hojDc2àn agsEqjoGjn bPg7YzHZMài sươPg7YzHZMng phòng jDc2cho cgsEqjoGjác nànjDc2g nghjDc2ỉ ngjDc2ơi. BạgsEqjoGjch MạnPg7YzHZM ĐigsEqjoGjệp cũngPg7YzHZM khônggsEqjoGj trjDc2ực tiếjDc2p đềPg7YzHZM xPg7YzHZMuất muốn ggsEqjoGjặp PgsEqjoGjhương CgsEqjoGjhấn HjDc2iên, jDc2nàng biếtgsEqjoGj kẻPg7YzHZM gsEqjoGjmuốn gPg7YzHZMặp Pg7YzHZMhắn nhiPg7YzHZMều lắmjDc2, nếuPg7YzHZM nhjDc2ư nàPg7YzHZMng cũng muốnPg7YzHZM đPg7YzHZMi gặpjDc2 hắnPg7YzHZM, ngườijDc2 hầugsEqjoGj nhgsEqjoGjất địnhgsEqjoGj jDc2cho rằngPg7YzHZM nàngPg7YzHZM cgsEqjoGjũng gPg7YzHZMiống nhưjDc2 nhữnggsEqjoGj nữjDc2 nhân khgsEqjoGjác, tùygsEqjoGj tigsEqjoGjện tPg7YzHZMìm Pg7YzHZMmột lígsEqjoGj dgsEqjoGjo thoáiPg7YzHZM thgsEqjoGjác đgsEqjoGji. MọijDc2 nPg7YzHZMgười ởPg7YzHZM PhươngjDc2 gjDc2ia đềuPg7YzHZM lgsEqjoGjà mắt chjDc2ó nhìnPg7YzHZM nPg7YzHZMgười thấPg7YzHZMp, ngưgsEqjoGjời hầuPg7YzHZM khẳnPg7YzHZMg địnhjDc2 cũnjDc2g khônjDc2g tốtgsEqjoGj đượcjDc2 bgsEqjoGjao nhiPg7YzHZMêu. Thay jDc2vì chịugsEqjoGj nhục,jDc2 thjDc2ôi thPg7YzHZMì Pg7YzHZMthức thjDc2ời mộPg7YzHZMt gsEqjoGjchút, jDc2buổi jDc2tối tựjDc2 mìgsEqjoGjnh đjDc2i tìm.