You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1xjEq1 xjEq- TxjEqôi thất tình

 

Ngưu hjzyBôn hjzynói, hết6PXt menhjzy rượu xjEqrồi Jj3MThương 6PXtNgô tỉnhUffo dậy6PXt sẽxjEq khJj3Mông sahjzyo, 6PXtthế nhưnghjzy Uffođến tậnhjzy tốhjzyi nUffogày hô6PXtm sxjEqau hắnUffo vẫn ngUffoủ lUffoi bìUffo. TUffouy nhjzyhiên, sxjEqắc Uffomặt Jj3Mhắn khhjzyông cUffoòn đxjEqáng s6PXtợ nhưJj3M Uffoban đầuUffo nữa.

Tôi vềhjzy nh6PXtà tUffohay giặthjzy quần áhjzyo Jj3Mvà lấyhjzy Jj3Mít xjEqđồ 6PXtdùng Uffocần t6PXthiết đểUffo đJj3Mi làhjzym. UffoLúc Jj3Mra khỏixjEq cxjEqửa, tôiJj3M thấyJj3M tấm6PXt hjzythiệp mời Uffo đang đượcUffo đặtJj3M trêhjzyn b6PXtàn uJj3Mống nưJj3Mớc, 6PXttiếp Uffođó lJj3Miếc 6PXtthấy đôiJj3M mắUffot gấuUffo trúxjEqc hjzyto Uffođùng và xjEqmái hjzytóc rốixjEq bhjzyù củJj3Ma mìnhxjEq thjzyrong gương.

Từ nhỏxjEq hjzyđến lxjEqớn, tôi luônxjEq 6PXtbiến mìnhxjEq nUffohư coUffon trUffoai. xjEqThế nhưJj3Mng, chjzyhỉ vìJj3M Jj3MLâm Lỗ6PXti 6PXtvô hjzytình nó6PXti là6PXt Jj3Mthích hjzycon gái để6PXt t6PXtóc dàiJj3M nênJj3M trUffoong nămJj3M năJj3Mm yêu6PXt đương,6PXt Jj3Mtôi hjzychưa từngxjEq cắJj3Mt xjEqtóc. MãUffoi đếnUffo tận shjzyau kh6PXti chixjEqa t6PXtay, Uffotôi mxjEqới chjzyắt mhjzyột nháUffot làmxjEq hJj3Mai đoJj3Mạn má6PXti tóUffoc dàUffoi đã6PXt qxjEquá hông.

 Thất tìnhUffo l6PXtần trước6PXt có thểhjzy Jj3Mcắt n6PXtgắn tóc,Jj3M lầnJj3M nàhjzyy thJj3Mì sao?

Có thểUffo vxjEqì khônhjzyg nghỉ ngơi6PXt đủUffo 6PXttrong ha6PXti ngày6PXt nênxjEq tôhjzyi loạnJj3Mg choạ6PXtng lênUffo ch6PXtiếc hjzyxe buUffoýt ngưJj3Mợc hướng,hjzy Jj3Msau đó lại6PXt Jj3Mlờ Jj3Mđờ hjzyđi dọUffoc cohjzyn đườnUffog hjzyđến trướcJj3M mhjzyột k6PXthu nhà.

Trời Jj3Mđã nhxjEqá nhe6PXtm tối nhưngJj3M c6PXthỗ n6PXtào c6PXtũng rựxjEqc ánJj3Mh Uffođèn khiến6PXt mọhjzyi thUffoứ trởJj3M nê6PXtn rxjEqõ ràng.

Tôi nghjzyồi xổUffom nhUffoư mhjzyột con khỉ6PXt bêUffon hjzylề đườngxjEq Jj3Mtrong mườiJj3M phú6PXtt, hjzysau đóJj3M nhìnUffo thUffoấy Jj3Mmột ch6PXtiếc hjzytaxi dừngUffo 6PXtngay trước cửaxjEq khJj3Mu nhàxjEq, hxjEqai người6PXt từhjzy xjEqtrong xjEqxe bướchjzy Uffora, mộhjzyt Jj3Mnam, mộhjzyt nữ,Uffo mộJj3Mt quenUffo, một lạ6PXt. NUffogười xjEqcon Jj3Mtrai Jj3Mcao lớn,Uffo trônUffog 6PXtnho nhUffoã, còJj3Mn vxjEqẻ đẹpJj3M củaxjEq nUffogười chjzyon gáUffoi cxjEqó chút xJj3Manh xxjEqao, yếuJj3M ớt,xjEq 6PXttừ ngoạiUffo hìnhUffo đếxjEqn xjEqkhí chhjzyất, cảUffo haJj3Mi đềuUffo xứngUffo đôi.

Trước đây6PXt, khUffoi xem6PXt phim, Jj3Mtôi lxjEquôn tỏ6PXt 6PXtvẻ giễuhjzy cợthjzy đốihjzy vớihjzy xjEqnhững txjEqình tiếhjzyt 6PXtmang txjEqính Uffotình Uffocờ. Thếhjzy giớihjzy này rộnghjzy lớhjzyn nhhjzyư vUffoậy, Jj3Msao cUffoó thể6PXt chạmUffo m6PXtặt n6PXthau đượcxjEq Jj3Mcơ Uffochứ? NJj3Mếu qxjEquả thựcUffo là6PXt mayUffo mắn nh6PXtư thếJj3M thjzyhì Uffomua xổhjzy sốJj3M chjzyòn h6PXtơn, không6PXt chJj3Mừng lạixjEq cóUffo thJj3Mể trUffoúng đưxjEqợc vàJj3Mi trăUffom nghìn tệ.

Nhưng giờxjEq đâhjzyy, tôihjzy đxjEqã thực xjEqsự thừaUffo 6PXtnhận sự6PXt nôJj3Mng c6PXtạn, Jj3Mhẹp h6PXtòi xjEqcủa mxjEqình, tôi6PXt xjEqthấy 6PXthối hận.

Nghệ thuậtJj3M vốJj3Mn bắtxjEq nguồn Uffotừ cuộcxjEq sống,Jj3M c6PXtuộc sống6PXt luônJj3M đầUffoy ắ6PXtp 6PXtsự Jj3Mtàn khốc.

Tôi chỉUffo muốhjzyn đếnUffo 6PXtchỗ Trương TxjEqhần Jj3Mở thôi,hjzy thậJj3Mt khôngJj3M nxjEqgờ cUffoòn cxjEqó thJj3Mể nxjEqhìn t6PXthấy anUffoh, cànhjzyg k6PXthông ngUffoờ còn "thấyxjEq mộtJj3M tặngJj3M Uffomột", kèJj3Mm Jj3Mtheo một6PXt nUffogười nữa.

Thấy cxjEqhân 6PXthơi t6PXtê, tôi bámhjzy vàoxjEq hjzycột đxjEqiện đứhjzyng dậUffoy, hjzychờ hjzymạch mJj3Máu xjEqlưu thông.

Phía bêJj3Mn Jj3Mkia đườnUffog, Trương ThầnUffo dìuhjzy ngườixjEq xjEqcon gUffoái bê6PXtn hjzycạnh đ6PXti vxjEqề phí6PXta cổnghjzy hjzykhu nhàhjzy, ánhJj3M hjzymắt txjEqhật dịu dàhjzyng, cử6PXt chỉhjzy Jj3Mthật qxjEquan tâm.

Khi đế6PXtn chỗJj3M rẽUffo tro6PXtng cổng, họxjEq bỗnghjzy nhiê6PXtn xjEqdừng lạhjzyi. TiếpxjEq đó,6PXt TrươnxjEqg ThầnUffo chầmJj3M chjzyhậm qu6PXtay đầu,6PXt nh6PXtìn vềUffo p6PXthía tôi đangJj3M đứng.

Sự txjEqê liJj3Mệt nxjEqhanh chóng lanUffo tJj3Mừ thầhjzyn ki6PXtnh chUffoân tớxjEqi trhjzyung thjzyâm đạiJj3M nã6PXto, xjEqtôi hjzydường nhxjEqư hoànJj3M toUffoàn mất6PXt đhjzyi khả hjzynăng mJj3Miêu tảxjEq cJj3Mảnh tượxjEqng xjEqlúc đó.

Tóm lại,xjEq tấUffot cxjEqả đềuUffo vô cùn6PXtg 6PXtkịch hóa.

Nếu kxjEqhông phảiJj3M tUffoận mxjEqắt chứng kiUffoến, tựJj3M Jj3Mmình trải6PXt quJj3Ma, 6PXtchắc chắxjEqn tôJj3Mi sxjEqẽ khjzyhông Uffohề dUffoo Uffodự tUffoỏ vẻ6PXt Jj3Mxem thường sâuxjEq sắcJj3M đối6PXt vớ6PXti nhữ6PXtng tròhjzy k6PXthuôn 6PXtsáo Uffoác Uffoý này.

Trong khônhjzyg khxjEqí thjzyựa nJj3Mhư kịch trườhjzyng, nhânUffo vậtxjEq xjEqnam đxjEqội xjEqtrên đJj3Mầu vòng6PXt áJj3Mnh sángxjEq Uffolà Jj3MTrương TxjEqhần nóxjEqi vàixjEq câu gUffoì đó6PXt vớxjEqi nJj3Mhân v6PXtật n6PXtữ xjEqcũng đhjzyội xjEqvòng ánhJj3M sánJj3Mg, r6PXtồi sa6PXtu đ6PXtó mhjzyột Jj3Mmình Jj3Mđi vJj3Mề phía tôxjEqi, từnhjzyg bhjzyước từUffong bước,xjEq đếJj3Mn trướUffoc mặthjzy tôi.

Trong phjzyhút chốchjzy, những Jj3M tia sáxjEqng từ6PXt vònhjzyg sáhjzyng kiUffoa lấp6PXt lJj3Mánh làxjEqm c6PXthói mắxjEqt tôi.

Chân thjzyôi vẫnhjzy Uffotê, xjEqcàng lúc c6PXtàng têxjEq. 6PXtMay Jj3Mmà bêJj3Mn 6PXtcạnh Jj3Mcó Uffocột điệnxjEq hjzynên 6PXttôi vẫnUffo cJj3Mó thxjEqể 6PXtưỡn ngUffoực hjzythẳng lUffoưng như mộ6PXtt chjzyây Uffobút chUffoì. xjEqCảm ơJj3Mn ĐảxjEqng, 6PXtcảm Jj3Mơn nhâxjEqn dân,hjzy cảJj3Mm ơJj3Mn cxjEqột điện!

- Tiểu6PXt Đậu...

- UffoCó phảiUffo ahjzynh muốJj3Mn hỏi,xjEq sao eJj3Mm lạiJj3M đếnxjEq đâJj3My? Trờihjzy đất6PXt nhjzyhân từJj3M, chỉJj3M tìJj3Mnh c6PXtờ hjzyngang qu6PXta thôi.

Trương T6PXthần đẩy6PXt gọhjzyng kính thxjEqeo Uffothói qu6PXten, hjzygiọng nóxjEqi trầmxjEq ấm,Uffo nụxjEq Uffocười nhUffoàn nhạt:

- An6PXth vốxjEqn đ6PXtịnh xjEqlát nUffoữa sẽ tớixjEq Jj3Mgặp em.

Tôi cũng6PXt gưJj3Mợng cười:

- ĐúngJj3M rồi6PXt. AUffonh đãUffo hứa, sẽxjEq lậUffop Uffotức đi6PXt tìmhjzy hjzyem, mộtUffo g6PXtiây Uffocũng khJj3Mông chậmJj3M trễ.xjEq Cò6PXtn Uffomay, giờJj3M vẫJj3Mn chưhjzya muxjEqộn, em vhjzyẫn cUffohưa n6PXtgủ nJj3Mhư mộtxjEq chxjEqú heo.

Nụ hjzycười củahjzy anxjEqh dần6PXt biJj3Mến mất, chỉhjzy cònUffo lại6PXt vhjzyẻ m6PXtệt mỏi.

Điều xjEqnày khiến6PXt hjzytôi bỗng xjEq cảm thấyhjzy hJj3Mơi hjzymệt, khônghjzy phải,xjEq lJj3Mà rấUffot mệt.

Tôi hítUffo mộJj3Mt hơiJj3M thật sâuhjzy rUffoồi vàUffoo thẳnxjEqg vhjzyấn đề:

- Bạhjzyn hjzycủa Uffoanh Jj3Mhọ Hạ, Jj3M tên AJj3Mn Khiết,hjzy đxjEqúng không?

Anh hJj3Mơi sữnUffog người,xjEq nhắmhjzy mắt vàohjzy r6PXtồi lạixjEq mởUffo raxjEq. DưJj3Mới 6PXtnhững ti6PXta sáUffong phUffoản chxjEqiếu xjEqcủa ánxjEqh đènUffo Uffoxung quanhjzyh, đôi mxjEqắt shjzyau chjzyặp kíhjzynh củaJj3M anJj3Mh càxjEqng đJj3Men hơn,Jj3M sUffoáng hơn.

Không đợiUffo đểhjzy anJj3Mh phhjzyản ứxjEqng, tôi 6PXtnói tiếp:

- AxjEqnh đxjEqi gặphjzy exjEqm xjEqlà muốn xjEqchia tJj3May vớiUffo emJj3M, cUffoó 6PXtphải không?

Anh nhJj3Mìn tJj3Môi, Uffocặp mày nhhjzyíu lạihjzy nhưn6PXtg ánh6PXt mắ6PXtt xjEqkhông hxjEqề lảxjEqng tránhjzyh. Giọng6PXt anUffoh nhẹhjzy nhàng6PXt nhưnghjzy kJj3Miên định:

- Đúnhjzyg vậy.

- UffoVì Jj3Manh vàhjzy cUffoô txjEqa Jj3Mquay lại v6PXtới nhjzyhau sao?

- KhônUffog. A6PXtnh và6PXt cxjEqô ấy mãi6PXt mãUffoi khUffoông t6PXthể bê6PXtn nUffohau được.Jj3M Chhjzyỉ làxjEq, Jj3Manh k6PXthông thểxjEq không6PXt qxjEquan tâmJj3M đJj3Mến hjzycô ấy.

Mấy xjEqphút s6PXtau, Jj3Mtôi xjEqđã hxjEqiểu ra mộxjEqt vàihjzy chuyện.

Thực Jj3Mra 6PXtrất đơJj3Mn giUffoản, một xjEqđôi 6PXtyêu nhUffoau tJj3Mrong mườ6PXti năxjEqm, sắpxjEq kếtJj3M hxjEqôn rồiJj3M nh6PXtưng Jj3Mvào đhjzyêm trưxjEqớc Jj3Mhôm 6PXtcưới, người hjzy con gáihjzy bịUffo mộtJj3M ônUffog chủ6PXt Uffolớn ở6PXt hjzyđâu xu6PXtất hiệUffon tJj3Mheo đuJj3Mổi mãn6PXth liệt.Jj3M CuốiUffo cùng,Jj3M cô6PXt ta hjzylựa chxjEqọn tiềUffon bxjEqạc vJj3Mà xjEqđịa Uffovị, vxjEqứt bỏxjEq tìnhjzyh yê6PXtu v6PXtà l6PXtời hứa.Uffo Tihjzyếc thay6PXt, chỉUffo trong txjEqhời gixjEqan nửhjzya nă6PXtm ngắnxjEq ngủi,Jj3M ôxjEqng chủhjzy kiUffoa lạ6PXti thícJj3Mh một6PXt nUffogười kháJj3Mc. CôJj3M gáUffoi vốn kiêxjEqu ngạohjzy không6PXt c6PXtó cUffoách nàxjEqo đốihjzy diệnxjEq vớ6PXti hUffoiện thjzyhực tà6PXtn khốUffoc n6PXtên xjEqđã mắcxjEq phải xjEqchứng phiềnUffo Uffomuộn nghiêmUffo trọng6PXt, xjEqbắt đầuJj3M nghjzyhĩ c6PXtách k6PXtết thúJj3Mc Uffocuộc đời.

Vào g6PXtiây phú6PXtt cUffouối cùng, 6PXtcô thjzya nhớhjzy đếxjEqn ngưhjzyời 6PXtcon trxjEqai đhjzyã cùnxjEqg mìnhjzyh đ6PXti Uffohết tuổiUffo thanUffoh xuâJj3Mn nêhjzyn gửi xjEqmột Uffoemail, nói6PXt Uffolời xhjzyin lỗi.

May thayUffo, côUffo xjEqta hjzyđược bệnh viện6PXt cấJj3Mp cứuUffo kxjEqịp thờihjzy, càUffong hjzymay hjzyhơn lxjEqà ngườUffoi hjzycon trJj3Mai l6PXtại xjEqquay Uffovề bênJj3M côUffo taxjEq. Chỉ hjzycó điUffoều, Jj3Mlý dhjzyo xjEqkhông pUffohải vxjEqì tìn6PXth yêu.

Tôi đãUffo nhjzyói rồi,6PXt Trương ThầnJj3M là6PXt ngườixjEq rấtxjEq lư6PXtơng thiệnxjEq, troJj3Mng lúUffoc kểxjEq lạihjzy Uffoquá khứxjEq đãxjEq hjzytừng maxjEqng đến6PXt cho m6PXtình 6PXtniềm Jj3Mđau k6PXthổ Jj3Mvô Jj3Mtận vàJj3M txjEqhậm chhjzyí cảxjEq sxjEqự shjzyỉ nh6PXtục, ghjzyiọng xjEqanh vẫJj3Mn đ6PXtiềm nhiên, Uffo không hxjEqề cóxjEq chúhjzyt că6PXtm hận,Jj3M đ6PXtến ngahjzyy Uffocả oá6PXtn gihjzyận ha6PXty hjzyquở tr6PXtách 6PXtcũng 6PXtđều không6PXt có.

- TJj3Miểu ĐJj3Mậu, anJj3Mh không Jj3M thể bỏxjEq mxjEqặc côUffo 6PXtấy. Dù6PXt gìxjEq, xjEqanh vàUffo Jj3Mcô ấyUffo đJj3Mã cóxjEq bấyhjzy nhiêxjEqu nămUffo tìxjEqnh xjEqcảm, đJj3Mã Uffocó bao Jj3Mnhiêu nămhjzy bêJj3Mn nhaxjEqu. ĐJj3Mối vớhjzyi ahjzynh, hjzycô ấyJj3M 6PXtlà mộhjzyt ngườihjzy thânJj3M, anhjzyh khônJj3Mg tUffohể trơhjzy mắtxjEq nhìn côhjzy ấhjzyy tựJj3M hUffoủy diệt6PXt mxjEqình, a6PXtnh Jj3Mthật sựJj3M hjzykhông làmJj3M được...

Khi xjEqnói những6PXt lờiJj3M này, trhjzyong giọxjEqng xjEqnói củahjzy aUffonh n6PXthư có6PXt hjzycơn Uffosóng 6PXtlớn, kUffohông còhjzyn Jj3Mấm ápJj3M, r6PXtõ rànghjzy nữaUffo mà khànxjEq xjEqkhàn, ra6PXtm hjzyráp nhưJj3M thểhjzy bịxjEq hjzydao c6PXtứa vhjzyào tim:

- B6PXtác sĩhjzy nóUffoi, bệnUffoh của hjzycô ấy6PXt phục6PXt hxjEqồi Ufforất chậm,hjzy 6PXtcần nhjzyhiều t6PXthời 6PXtgian, cần6PXt nhiUffoều sự6PXt nh6PXtẫn nại.hjzy Từ6PXt Uffobé, côhjzy ấy đãhjzy mấtJj3M mxjEqẹ, 6PXtsau Uffokhi tố6PXtt nghiệpxjEq, 6PXtcũng gxjEqần nhưhjzy Uffocắt đứtJj3M mUffoọi q6PXtuan hệUffo với6PXt g6PXtia đình.xjEq Giờ đ6PXtây t6PXtrên thếxjEq 6PXtgiới nàUffoy, xjEqcô ấyhjzy chỉhjzy c6PXtó mìnhJj3M anh.

Nói thẳng6PXt lUffoà tìnhjzyh huống lúchjzy nàUffoy nằmJj3M ngoàJj3Mi sxjEquy đoánxjEq hjzycủa tôi,Uffo nóxjEq kh6PXtông giốnxjEqg vớixjEq hànxjEqg hjzytrăm xjEqkhả Jj3Mnăng mà tôiJj3M 6PXtnghĩ đếnJj3M trUffoong nhữnUffog lúcxjEq thxjEqẫn hjzythờ. Đặ6PXtc biệthjzy lxjEqại khônJj3Mg đủJj3M nhẫn6PXt tâmhjzy, kh6PXtông đủ ácxjEq xjEqý nê6PXtn Uffokhiến tôiJj3M khôngUffo kịphjzy phhjzyản ứnhjzyg. NxjEqgẩn ngườihjzy mUffoãi tôiUffo mới6PXt sUffoực Uffonhớ rahjzy, hỏi:

- Phải6PXt mấtJj3M ba6PXto lâuJj3M mới hoàn6PXt toànUffo hồiUffo phục?

- AJj3Mnh khônghjzy biết...6PXt - TJj3Mrương ThầnUffo khUffoẽ nhế6PXtch mô6PXti, nóUffoi Uffotiếp: Jj3M- ..hjzy. nhưn6PXtg điều6PXt đó6PXt khônghjzy qJj3Muan tUfforọng. DùxjEq là hjzybao lâuxjEq a6PXtnh cxjEqũng khôngJj3M hjzythể 6PXtđể eJj3Mm cùnxjEqg a6PXtnh ghjzyánh chịuhjzy Uffotất cả.Uffo BởiUffo Jj3Mvì, nJj3Mhư thế khôxjEqng côJj3Mng bằnUffog vớixjEq eJj3Mm. UffoVà vìJj3M hjzyđây Uffolà chhjzyuyện ri6PXtêng c6PXtủa anJj3Mh vàJj3M côUffo ấy.6PXt TiểuUffo Đậu, 6PXt em cóUffo thjzyhể hi6PXtểu không?

Tôi ngUffohĩ, m6PXtình c6PXtó thể hiểu.

Hai ngườixjEq ở6PXt hjzybên nhaJj3Mu xjEqđã quá lâu,Jj3M dùxjEq sJj3Mau Jj3Mnày khxjEqông c6PXtòn yêuxjEq nhaUffou thắmUffo thiết,6PXt thậmxjEq 6PXtchí Uffolà làhjzym txjEqổn thương nhahjzyu, nhưxjEqng vẫnhjzy khJj3Mông Jj3Mthể nà6PXto x6PXtóa Uffobỏ hìnhjzyh ảnhxjEq củ6PXta đốxjEqi xjEqphương tronxjEqg cuộchjzy đời mình.

Có th6PXtể hjzyvì hjzythói 6PXtquen, Uffocó thể vxjEqì tráxjEqch nJj3Mhiệm, Jj3Mcũng xjEqcó thểxjEq hjzyvì t6PXtình bạn,Uffo 6PXtvà cũxjEqng cóxjEq thểJj3M vìJj3M tìJj3Mnh Jj3Mthân, nhưng khxjEqông liêJj3Mn quxjEqan gìxjEq đế6PXtn tJj3Mình yêu.

Lấy v6PXtí 6PXtdụ đơn6PXt giản,Uffo xjEqnếu Lâm Jj3MLỗi cóJj3M xảyUffo rJj3Ma cxjEqhuyện gìxjEq, tôUffoi cũ6PXtng vậy,Jj3M khôngUffo thể6PXt bỏhjzy mặcxjEq aJj3Mnh ta.

"Không thể6PXt bỏhjzy mặcUffo", bốn Jj3Mchữ nàyJj3M, tôiJj3M hiểu.

Theo m6PXtô tuhjzyýp pháthjzy triển txjEqrong 6PXtphim, TrươngJj3M xjEqThần cóhjzy lUffoẽ sẽUffo vì6PXt mhjzyuốn tôiUffo 6PXtquên aJj3Mnh, hJj3Mận aJj3Mnh Uffonên xjEqgiả vờhjzy quJj3May lại vớiUffo côxjEq Thhjzyiên 6PXtthần mJj3Mùa xjEqhạ, saJj3Mu Jj3Mđó bịUffo tôiJj3M cUffohửi rủa6PXt rồJj3Mi 6PXttát, cuối6PXt cùJj3Mng trái tihjzym anUffoh xjEqtan nát6PXt nhìxjEqn 6PXttheo bónUffog tUffoôi khuấhjzyt Jj3Mxa dần.

Hoặc lhjzyà sJj3Mau kh6PXti bJj3Miết sự thật,xjEq tôiJj3M sẽ6PXt Jj3Mngân nJj3Mgấn nướJj3Mc mắtxjEq kUffoiên quyếtxjEq cùn6PXtg anJj3Mh chUffoăm sócxjEq Jj3Mcô TUffohiên thầnUffo mùa hạ6PXt xjEqkia. UffoCuối cùnUffog, hjzysau xjEqkhi trảixjEq xjEqqua hxjEqàng Uffoloạt nhữn6PXtg đả6PXt k6PXtích lxjEqẫn hiểuhjzy lầm,xjEq ánh sáJj3Mng cxjEqủa TJj3Mhánh Uffomẫu tôi6PXt cuốixjEq hjzycùng cUffoũng cảm6PXt hó6PXta hjzyđược trờiUffo đấthjzy, tìnhUffo bJj3Mạn Jj3Mcủa ba ngườiUffo vhjzyà txjEqình yUffoêu Uffocủa haUffoi ngUffoười cùhjzyng tồnUffo tạJj3Mi 6PXtvà cJj3Mhúng tôUffoi Jj3Msẽ hjzycùng sốngJj3M trUffoong xjEqnhững ngày Uffovui Uffovẻ, hạnJj3Mh phúc...

Thế nhưJj3Mng, hjzydù hjzycuộc sốnxjEqg có đầy6PXt hjzynhững tìxjEqnh hu6PXtống cẩ6PXtu huyếUffot thUffoì cũn6PXtg khôngJj3M phảihjzy 6PXtlà đangxjEq tUfforên kịchUffo trường.

Trương Thjzyhần Uffolựa chọnhjzy sự hjzythẳng thắn,xjEq thànUffoh thUffoật, tôJj3Mi lựUffoa ch6PXtọn Ufforời xUffoa an6PXth. hjzyHai chúnJj3Mg tôhjzyi, mỗi6PXt ngxjEqười mộxjEqt lựa chọn,Uffo bì6PXtnh tĩnxjEqh màUffo quyế6PXtt đoán.

Không chjzyó xjEqnước mắt, xjEq không hjzycó hjzysự đJj3Mau khổxjEq Jj3Mxé Uffogan xxjEqé ruột,Uffo 6PXtkhông hỏixjEq txjEqrời, hỏiJj3M đ6PXtất, hỏiUffo 6PXtbiển, tấthjzy cảhjzy đJj3Mều theo hjzylẽ tựhjzy nhiên.

Tôi giậmxjEq giUffoậm chân, Uffo hình nh6PXtư khôn6PXtg cJj3Mòn hjzytê nữa.

Buông taUffoy khỏJj3Mi câxjEqy cột6PXt điện, tôiJj3M cườhjzyi hì6PXt Uffohì nói:

- MJj3May màhjzy ng6PXtười tronJj3Mg văn hjzyphòng đềUffou xjEqkhông biếJj3Mt chuyệnhjzy của6PXt hahjzyi xjEqchúng ta6PXt, đỡ6PXt xjEqphải tốnxjEq cônJj3Mg giảiJj3M thích.

Trương Thjzyhần gật6PXt đUffoầu, cuối cùngUffo trênUffo kJj3Mhóe mhjzyôi aUffonh c6PXtũng hjzylộ rxjEqa mộthjzy đườ6PXtng conhjzyg n6PXtho nhỏ:

- Ừ,xjEq cũnxjEqg may.

- Jj3MMay làJj3M cJj3Mhúng xjEqta chưa nxjEqói tớihjzy hjzykế hoạhjzych 6PXthay lờihjzy hứaUffo gì.

- Ừ,6PXt may.

- hjzyMay hjzymà exjEqm vẫnhjzy chưxjEqa rất rấthjzy rấtUffo thícUffoh 6PXtanh, thhjzyích đếnJj3M nhjzyỗi khhjzyắc hjzycốt xjEqghi tâm.

- Ừ6PXt, may.

- Ma6PXty màxjEq, 6PXtanh cũnJj3Mg đốixjEq với eJj3Mm như6PXt vậy.

Lần hjzynày 6PXtTrương TxjEqhần lại 6PXtkhông nóiJj3M gì.

Để khônJj3Mg khíhjzy bớtUffo tẻ6PXt ngắt, tôiUffo đJj3Mành phảihjzy nóihjzy tiếp:

- TìnxjEqh yêuxjEq chjzyủa chúnUffog ta thhjzyật hjzy"chớp nhoángJj3M". TừUffo lúJj3Mc x6PXtác đJj3Mịnh quaJj3Mn Uffohệ yêuJj3M đưxjEqơng hjzyđến kJj3Mhi kết thúcxjEq, trước6PXt sa6PXtu gộphjzy lạiUffo hình6PXt nhxjEqư nhhjzyiều 6PXtnhất hjzychỉ mườUffoi ngày.

Trương T6PXthần 6PXtgiơ Uffotay ra xjEqxem đUffoồng hhjzyồ, nói:

- ChínUffo ngà6PXty Uffohai mươi hahjzyi giờ6PXt bốnUffo mưxjEqơi b6PXta phútUffo, từhjzy lúcJj3M aJj3Mnh Uffonói vớiUffo eJj3Mm "Ph6PXtải" đhjzyến câu6PXt nói xjEq ban nã6PXty "UffoĐúng vậy".

- CóxjEq 6PXtphải Jj3Manh thíchJj3M em không?

- AnxjEqh muốn6PXt chhjzyia tahjzyy em6PXt có Jj3Mđúng không?

- ĐúngUffo vậy.

Tôi hítJj3M mạnh6PXt mũUffoi, chớp mắtxjEq thậxjEqt mạxjEqnh, 6PXthét to:

- Ahjzynh đừ6PXtng nhhjzyư hjzythế nàJj3My. Nếu a6PXtnh n6PXthư tUffohế nàyUffo 6PXtthì exjEqm sẽxjEq cả6PXtm thJj3Mấy 6PXtanh thxjEqích exjEqm hjzynhiều hơnhjzy hjzyem xjEqthích anh.

Trương Thầ6PXtn bJj3Mật cười, giọnhjzyg nJj3Mói khàhjzyn kh6PXtàn nhưnghjzy Ufforõ ràng,Uffo chínUffo chắn:

- TiểuUffo Đậu,hjzy aJj3Mnh tJj3Mhực sự muốnUffo luô6PXtn ởhjzy b6PXtên xjEqem, mJj3Muốn quýJj3M trọxjEqng em6PXt, khôngJj3M muốnxjEq xjEqem pUffohải buồn,xjEq hjzykhông muốnJj3M em 6PXt phải khhjzyóc. AJj3Mnh nhữxjEqng tưởngJj3M rằng6PXt, mìnhjzyh xjEqcó thhjzyể làUffom được...

Anh nắmJj3M hjzychắc xjEqvai tôi, xoayhjzy tôixjEq hjzynửa xjEqvòng txjEqròn, sxjEqau đhjzyó khJj3Mẽ đẩyUffo xjEqtôi 6PXtvề phíaxjEq trước,Jj3M giọnJj3Mg xjEqanh vaJj3Mng lên sau6PXt lưnhjzyg tôi:

- TrướJj3Mc đâyxjEq, đềuhjzy lJj3Mà emhjzy nhìn anJj3Mh rờJj3Mi đi6PXt. LầxjEqn n6PXtày đổiJj3M lạxjEqi, anhjzyh sẽxjEq nhUffoìn thhjzyeo 6PXtbóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảixjEq nhữUffong bướcJj3M lớn,6PXt không quaxjEqy đầ6PXtu lại.

Tôi thjzyhất 6PXttình rồixjEq, tôi rJj3Mất buồn.

Dù cuUffoộc hjzytình 6PXtnày txjEqừ đầu ch6PXtí 6PXtcuối txjEqổng cộngJj3M khôhjzyng đế6PXtn mườiJj3M ngày,hjzy nhưnghjzy tô6PXti vẫnUffo rUffoất buồn.

Vốn địn6PXth lấ6PXty đồ,Jj3M rxjEqồi đi đ6PXtến xjEqchỗ NJj3Mgưu BôJj3Mn nhưnghjzy xjEqdo tronhjzyg lònJj3Mg bUffouồn bhjzyã nêxjEqn tôhjzyi mhjzyuốn quhjzyay vềhjzy nhà6PXt ởJj3M một mình.

Có xjEqcâu nóixjEq: "KhôngxjEq có cáchJj3M nxjEqào giảihjzy sầuUffo nghjzyoài viJj3Mệc giảhjzy hjzyvờ vui...".

Tôi Jj3Mmua cJj3Mổ vịthjzy T6PXthanh 6PXtVõ loại xjEqcay nhJj3Mất, phjzyha lxjEqy cà6PXt phxjEqê đenhjzy đặcUffo xjEqhơn cUffoả tươngUffo hjzyrồi nhjzyhìn xjEqhai thứhjzy Jj3Mnày bần6PXt thần hồ6PXti lâuUffo, xjEqcuối cùngJj3M lxjEqại hjzykhông hjzynhét vàoUffo miệng.

Tôi n6PXthư coxjEqn nhặJj3Mng không đầuxjEq lượnUffo quanJj3Mh pJj3Mhòng mưJj3Mời bhjzyảy, m6PXtười támhjzy vhjzyòng, chónUffog mJj3Mặt, hhjzyoa Jj3Mmắt, cháJj3Mn nảnUffo, cuối cùngUffo chỉ6PXt cóJj3M tJj3Mhể mởxjEq máyJj3M tính,hjzy rxjEqồi xjEqlại tiệnJj3M Uffotay đăn6PXtg nhJj3Mập QQ.

Vào giJj3Mờ ăhjzyn 6PXttối củhjzya ngày ChủUffo nhật,Uffo 6PXtsố hjzyngười Onlhjzyine Jj3Mchỉ đếmhjzy trxjEqên 6PXtđầu ngónxjEq Uffotay, d6PXto hjzyđó ava6PXttar nàhjzyo sá6PXtng càng6PXt trở nênxjEq Jj3Mrõ ràn6PXtg hơn.

Trong đóJj3M cxjEqó hjzymột avatarhjzy, hình nhUffoư lúcxjEq nàUffoo cJj3Mũng sáJj3Mng, rhjzyỏ Jj3Mlẽ a6PXtnh 6PXtta nUffoghiện gJj3Mame trênUffo Q6PXtQ xjEqnên Onl6PXtine hai mươhjzyi bốn6PXt tiếng6PXt đồnghjzy hhjzyồ xjEqmột ngày.

Có hjzymột thờxjEqi giJj3Man dJj3Mài, tôi đ6PXtều chọhjzyn sựUffo phớJj3Mt hjzylờ đốxjEqi vUffoới nhjzygười này.Jj3M NUffohưng 6PXtlần nàyUffo nh6PXtư Uffobị tUfforúng 6PXttà, tay xjEqrun ru6PXtn, Uffotôi ấhjzyn vJj3Mào avataxjEqr hjzyđó rồihjzy hjzygửi mUffoột biểhjzyu tượnhjzyg mặ6PXtt cười.

Vừa gửJj3Mi xong6PXt, t6PXtôi liềnhjzy muốn 6PXtchặt ph6PXtăng cáxjEqi đầu6PXt mìxjEqnh điUffo, đan6PXtg địJj3Mnh thoáJj3Mt Uffora, xjEqcon chuột6PXt dừnxjEqg hjzylại n6PXtút "X" Uffotrên đỉnh6PXt góc6PXt b6PXtên phải,xjEq Uffotôi lạiJj3M khôngUffo nhấnxjEq vào.

Cát bJj3Mụi (******) 18:45:34

A UffoPhúc, eJj3Mm tìmUffo aJj3Mnh ?

Tốc đxjEqộ đá6PXtnh hjzychữ củahjzy Lâm LUffoỗi vẫ6PXtn nhanxjEqh nhưJj3M trưxjEqớc đUffoây, cô6PXtng 6PXtlao nàyJj3M thJj3Muộc Jj3Mvề mối6PXt tìnhjzyh mỗiJj3M ngJj3Mười mộtJj3M Uffonơi của hjzychúng tôi.

Khi ấyUffo rất6PXt nghèo,Uffo cước gọiUffo điệnhjzy thoạixjEq đườnghjzy dàhjzyi 6PXtrất đắt,Jj3M tôxjEqi vJj3Mà a6PXtnh txjEqa liềnUffo tậnJj3M dụxjEqng tUffoất cảhjzy cơJj3M xjEqhội để cóhjzy thểUffo lJj3Mên mạnJj3Mg nóhjzyi chuyệnUffo. UffoKý túcJj3M xá,xjEq xjEqquán ne6PXtt, phJj3Mòng máy,6PXt đềuxjEq hjzylà nJj3Mhững nhjzyơi chúng 6PXttôi xjEqtừng chxjEqiến đấu.

Số QhjzyQ hjzycủa hJj3Mai chúngUffo tôi lhjzyà Uffocùng đăn6PXtg 6PXtký hjzymột Uffolúc, Uffosáu Uffonăm rồUffoi, chư6PXta hjzytừng thay.

Trên thjzyhực Uffotế, 6PXtcó rất hjzynhiều thứhjzy Jj3Mvẫn khxjEqông hxjEqề Uffothay đổiUffo saJj3Mu kJj3Mhi hjzychúng xjEqtôi chUffoia tayJj3M. Vhjzyí 6PXtdụ nh6PXtư sốUffo điện thoạixjEq hjzydi dộ6PXtng, số6PXt tài6PXt khoảnxjEq MUffoSN, đị6PXta chxjEqỉ ehjzymail, biệthjzy danUffoh hjzytrên mạng,6PXt các6PXth gọi thânUffo hjzymật tr6PXtong đờiUffo 6PXtthực, thậJj3Mm Jj3Mchí đ6PXtến n6PXtgay 6PXtcả mậhjzyt m6PXtã thxjEqẻ ng6PXtân hhjzyàng cũnghjzy khôhjzyng đJj3Mổi. Đó chínxjEqh xjEqlà Jj3Mngày sihjzynh nhậtxjEq củahjzy aJj3Mnh ta.

Có duJj3My nUffohất mộxjEqt thứ thayJj3M hjzyđổi Jj3Mlà txjEqình Uffocảm nhữnxjEqg tưởngxjEq sẽhjzy bềnhjzy l6PXtâu nhưhjzy trờUffoi đất.

Trời Uffođất! UffoXem rxjEqa tôi đangxjEq thậthjzy sựxjEq hjzyrất buhjzyồn. TJj3Môi nhíu6PXt mắt,6PXt c6PXtau màJj3My vẻ6PXt đau6PXt đớn.

A Thjzyu LUffoa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi cxjEqhỉ muốnUffo nhanxjEqh chóng kUffoết thUffoúc cuJj3Mộc đốJj3Mi thoạiUffo vxjEqô thưởngJj3M Uffovô phạtJj3M nàyJj3M nhxjEqưng lạiUffo Uffomột Jj3Mlần nữUffoa đang địnxjEqh thohjzyát Jj3Mthì 6PXtphải dừngJj3M lại.

Cát bụiUffo (******) 18:48:34

A PhúxjEqc, 6PXtcó hjzyphải đJj3Mã xảy raJj3M chuyệnJj3M xjEqgì không?

Tôi Uffocó thể6PXt nó6PXti mUffoột cách kUffohông hxjEqề phôhjzy trươJj3Mng rằhjzyng, từ6PXt cửaxjEq sổhjzy chaxjEqt, Uffotrong fUffoont xjEqchữ "Lệ"Jj3M, 6PXtcỡ chữ 6PXt năm, màhjzyu chữhjzy xaJj3Mnh hjzyda trờixjEq, Uffotôi Jj3Mcó thểJj3M tưởng6PXt tượJj3Mng rJj3Ma dhjzyáng vẻJj3M xjEqcủa a6PXtnh hjzyta lúc này.

Mắt nhhjzyìn chjzyhằm chằm6PXt và6PXto màn 6PXthình, ngónUffo xjEqtay Uffođặt t6PXtrên Uffobàn ph6PXtím, kJj3Mhẽ m6PXtím chặxjEqt môi,Jj3M thoáng6PXt chúthjzy lxjEqo lắnJj3Mg. Ồ 6PXt đúng rhjzyồi, bê6PXtn cạnhxjEq cònhjzy Jj3Mcó nử6PXta bJj3Mao thuJj3Mốc lhjzyá, mộtUffo 6PXtchiếc gạtJj3M tàUffon, mộthjzy Jj3Mcái bậUffot lửa.

Nếu như,Uffo nhữngJj3M thói quenxjEq hjzynày của6PXt anhjzyh Uffota cũngxjEq kh6PXtông hề6PXt 6PXtthay đổi.

Tôi thxjEqừa nhận,Jj3M cxjEqó những lúchjzy Jj3Mtôi lhjzyà ngườiUffo rấtxjEq khô6PXtng Uffoquyết đoá6PXtn. Vậ6PXty hjzynên, lúcJj3M nàhjzyy tJj3Môi dhjzyo dự,Uffo chầnxjEq chừ, hjzykhông dứJj3Mt hjzykhoát ấJj3Mn vàoJj3M Jj3Mnút "X".

A xjEqTu xjEqLa (******) 18:52:43

Nếu 6PXtem xảyUffo Uffora chuxjEqyện, anh Jj3Msẽ làmJj3M gì?

Trong Jj3Mvài phúxjEqt tôiUffo dhjzyo dự, Jj3M Lâm LỗiUffo vẫnhjzy lxjEqặng lẽxjEq chhjzyờ hjzyđợi. 6PXtSau k6PXthi 6PXtdòng chjzyhữ vừ6PXta rồihjzy đưJj3Mợc gJj3Mửi đi,xjEq anJj3Mh tUffoa không lậpUffo xjEqtức trả6PXt lờiJj3M mJj3Mà lặJj3Mng l6PXtẽ mấJj3Mt khoảnJj3Mg mộ6PXtt xjEqphút rưỡi.

Cát bụUffoi (******) 18:54:22

Anh sẽ6PXt hjzyở bhjzyên eUffom, n6PXtếu em muốn.hjzy xjEqChỉ xjEqcần e6PXtm đồnghjzy ý.

 

A hjzyTu LxjEqa (******) 18:54:55

Tại 6PXtsao? Chhjzyẳng Jj3Mphải giữaxjEq hai c6PXthúng txjEqa đUffoã khôngxjEq cònxjEq quahjzyn hhjzyệ gìhjzy rồUffoi sao?

 

Cát xjEqbụi (******) 18:56:32

A Phhjzyúc ng6PXtốc, cxjEqho dxjEqù là Jj3Mlúc nàJj3Mo, Uffocho dxjEqù làUffo tìxjEqnh 6PXthuống gì6PXt, aUffonh cũhjzyng khônxjEqg thểhjzy bỏhjzy mặ6PXtc emhjzy. hjzyDù chúngxjEq hjzyta không 6PXtcòn làxjEq người6PXt yJj3Mêu thìJj3M vUffoẫn Jj3Mlà bạJj3Mn bèhjzy. 6PXtDù xjEqem Jj3Mkhông co6PXti 6PXtanh hjzylà bạnhjzy th6PXtì ítUffo hjzyra em Jj3Mvà 6PXtanh cUffoũng vxjEqẫn lhjzyà đồng6PXt hươnhjzyg xjEqlớn lênJj3M hjzycùng nhau.

Tôi khUffoông thjzyrả lờxjEqi mUffoà nxjEqhấn thẳng vUffoào nú6PXtt "XJj3M" rồihjzy tắtUffo 6PXtmáy tính.

Vì tôixjEq khóJj3Mc, d6PXtù không có6PXt sựUffo trợJj3M lUffoực củaJj3M vịxjEq caJj3My, Uffovị đắnxjEqg nUffohưng nướcxjEq mắthjzy 6PXttôi vẫnxjEq thjzyuôn nhjzyhư trút.

Con người,Jj3M lo6PXtài sixjEqnh vật nàyUffo khôn6PXtg Uffocần biUffoết đaJj3Mu Jj3Mbuồn Jj3Mhay tuyệJj3Mt vọngJj3M đxjEqến đâuxjEq, chỉJj3M cần6PXt tìmUffo thấy6PXt mộtJj3M chỗ phátxjEq thjzyiết xjEqđược lxjEqà liềUffon cJj3Mó thjzyhể gàohjzy hjzykhóc thoảixjEq má6PXti mộ6PXtt trận,Uffo cơJj3M bảnxjEq sẽJj3M chhjzyăng 6PXtcảm thấy vấn6PXt 6PXtđề txjEqo tJj3Mát nữa.Uffo NxjEqhững kJj3Mhả năJj3Mng cJj3Mòn lUffoại nhjzyhư nUffohảy lầu,hjzy đhjzyâm Uffovào tườhjzyng hay 6PXtgì g6PXtì hjzyđó lJj3Mà rxjEqất hiếm.

Giống như6PXt tôhjzyi trướcJj3M đây, xjEqtức n6PXtghẹn ở6PXt tronUffog ngựhjzyc, kxjEqhó chJj3Mịu đếnhjzy nỗ6PXti hậxjEqn khhjzyông thểxjEq lấy6PXt hjzydao cứa6PXt mxjEqột nhát Uffovào bụng.

Sau Jj3Mkhi khóchjzy đ6PXtã xjEqmột tr6PXtận, liền lậpJj3M tứchjzy sUffouy xétJj3M m6PXtột cáJj3Mch Jj3Mthực xjEqtế rằUffong, nếxjEqu nhxjEqư cứ6PXta mộtxjEq vếthjzy dhjzyài ởhjzy trênUffo bụUffong thì sẽhjzy Jj3Mđau đớnxjEq đếnxjEq thhjzyế nào...

Nghĩ tJj3Mới vxjEqết cứJj3Ma rỉ mhjzyáu, tUffoôi sựcUffo nhUffoớ đếhjzyn vếUffot thưxjEqơng trêJj3Mn lưnJj3Mg củaUffo ThươxjEqng Ngô,hjzy dUffoo hjzyvậy sứcxjEq 6PXttập trung li6PXtền bị6PXt phânUffo tánUffo phUffoần nàoJj3M, Uffotốc độxjEq xjEqlăn củaxjEq nưJj3Mớc mắthjzy Jj3Mtheo đhjzyó cũUffong giảhjzym đi6PXt đôi chút.

Đương nhiênJj3M, cònxjEq Uffocó Jj3Mthể vì hjzydù sJj3Mao đây6PXt cũxjEqng kJj3Mhông phảhjzyi xjEqlà lầnUffo thất6PXt tìnUffoh đầu6PXt tiênUffo, thxjEqất tình,xjEq thấthjzy tình thJj3Mành Jj3Mquen rồi.

Nếu dùngJj3M phưUffoơng pháp xjEqkhoa Uffohọc quhjzyy đổiJj3M sxjEqố lhjzyượng Jj3Mthì lầnJj3M hjzytrước yêhjzyu nha6PXtu Uffotrong nUffoăm nUffoăm, Jj3Mtôi khxjEqóc mất nxjEqăm tháng,6PXt lầnJj3M nUffoày yê6PXtu nJj3Mhau thjzyrong mười6PXt 6PXtngày, dJj3Mo đó,xjEq Uffocó lẽxjEq tôhjzyi shjzyẽ chỉhjzy khóc... thôixjEq rồiJj3M, họcJj3M d6PXtốt mxjEqôn toxjEqán, giờhjzy kJj3Mhông tíJj3Mnh r6PXta nổi...

Tóm lạihjzy, dưới6PXt táUffoc dụng chjzyủa nhữUffong 6PXtsuy xjEqnghĩ vJj3Mớ vẩn6PXt, tJj3Môi xjEqđã ngừngJj3M khóc.

Tôi vàoJj3M phòn6PXtg tắm6PXt rửaUffo mặt, bỗxjEqng nhiêUffon Uffonghe thxjEqấy tiến6PXtg Jj3Mcửa. UffoNgó rxjEqa thìhjzy trônJj3Mg thấy6PXt mộtxjEq hổ6PXt, mUffoột hjzytrâu vxjEqai sánh vaiUffo đứnghjzy trướcUffo cửa6PXt thahjzyy giày.

Nghe thjzyhấy độhjzyng tĩnh, ThươngUffo 6PXtNgô nhjzygẩng đầuhjzy lênUffo nhìJj3Mn. DướixjEq hjzyánh đhjzyèn tườnUffog mUffoàu vànhjzyg ca6PXtm hjzy50W, hìnxjEqh 6PXtảnh hắn cóUffo hjzychút khhjzyông hjzyrõ ràng.

- TixjEqểu Thjzyường, qUffouả nhxjEqiên em cxjEqó ởxjEq nhà.

Giọng xjEqhắn vừaxjEq nhjzyhẹ vừa khàn,Jj3M ngJj3Mhe c6PXtó xjEqvẻ kỳ6PXt lạ,Jj3M khiếhjzyn txjEqim Jj3Mtôi 6PXtnhói lê6PXtn, s6PXtống mUffoũi Uffocay cay6PXt, sxjEqau đhjzyó phát hiJj3Mện dánJj3Mg vẻUffo hUffoắn hjzycàng mxjEqờ nhạtxjEq hơn.

Hóa rJj3Ma, hjzyhiệu qUffouả thị giáxjEqc nhJj3Mư thế6PXt khUffoông phJj3Mải vhjzyì ánhhjzy đèn,6PXt mUffoà làxjEq tUfforong ghjzyiây phútJj3M nhìnhjzy Uffothấy hắnxjEq, mắt tôihjzy bỗngxjEq tràhjzyo hjzyra Uffothứ Jj3Mchất lỏJj3Mng mxjEqằn mặn.

- hjzySao a6PXtnh lạxjEqi về?

- TỉUffonh rồiUffo thxjEqì vhjzyề thôi.

Thương NgUffoô Uffolẳng lJj3Mặng đáp lờhjzyi, sa6PXtu đJj3Mó tiJj3Mến lại,Jj3M nghihjzyêng Jj3Mđầu nh6PXtìn tôiJj3M, cườiUffo Uffomà xjEqnhư khxjEqông 6PXtcười hỏi:

- Ehjzym thUffouộc Uffotộc HổxjEq chúUffong ta, lUffoàm hjzygì phhjzyải Jj3Mhọc loxjEqài thỏ?

Tôi đưaUffo hjzycặp mắthjzy thỏ nhìnhjzy hắn:Jj3M xjEq- hjzyAnh mớihjzy lxjEqà thỏ,xjEq Uffolà cohjzyn tUffohỏ đực.

Ngưu BUffoôn dJj3Mựa hjzyngười vàhjzyo cửa nJj3Mhìn chjzyhúng hjzytôi, xjEqkhẽ cười,hjzy nói:

- NếuxjEq hjzyanh ấhjzyy là6PXt txjEqhỏ thật txjEqhì chịJj3M dâuhjzy tínJj3Mh sao?

Tôi ngJj3Mhiến 6PXtrăng, đáp:

- ThìUffo xéJj3M xJj3Mác ahjzynh tUffoa ra luôn.

Ngưu Bôhjzyn cứJj3Mng họng.

Thương hjzyNgô lạ6PXti rấthjzy đixjEqềm tĩnh, giơhjzy ta6PXty hjzyra vuhjzyốt tóUffoc t6PXtôi, nói:

- xjEqYên txjEqâm. Cóhjzy Uffoem 6PXtở đây6PXt, ta khôxjEqng 6PXtsao đâu.

Không hiểuUffo xjEqcó phjzyhải Uffodo mớxjEqi từ bhjzyên xjEqngoài vàhjzyo nxjEqhà hahjzyy khôngJj3M mUffoà txjEqay hắnJj3M rấxjEqt lạnUffoh, xjEqkhông ấmUffo áphjzy nhhjzyư bìnhhjzy thường.

Lẽ Jj3Mnào, hắn6PXt Uffothật sJj3Mự chịu Uffo ảnh hưởngJj3M củhjzya thờUffoi thjzyiết xjEqbên nhjzygoài shjzyao? Vậhjzyy nhjzyên, hjzythực hjzyra hắnhjzy cũnJj3Mg chjzyảm thấyxjEq lạnh...

Điều nxjEqày khiJj3Mên tôihjzy bhjzyỗng nhớ đhjzyến cái6PXt chjzyhăn lônxjEqg hjzyvũ mớiUffo Jj3Mtinh bhjzyỏ quênhjzy Uffobên Jj3Mđường nênUffo khôn6PXtg xjEqtránh khỏiUffo tiếc nuối.

Lại nghĩJj3M tố6PXti hôxjEqm đóUffo chỉJj3M cách hihjzyện 6PXttại khôngUffo quJj3Má hxjEqai tUfforăm bốnhjzy mươiUffo giờ,Jj3M 6PXtcảnh Jj3Mvật vẫ6PXtn ngJj3Muyên hjzyvẹn nhưng6PXt người đãxjEq khôJj3Mng c6PXtòn... TxjEqôi khxjEqông chxjEqỉ hjzytiếc nuốixjEq m6PXtà còUffon xjEqxấu h6PXtổ, kxjEqhông ch6PXtỉ xấuxjEq hổ màxjEq c6PXtòn đaxjEqu xjEqđớn. C6PXtứ đJj3Mau đ6PXtớn làhjzy cUffohức nănJj3Mg tuyếxjEqn lệJj3M Jj3Mcủa t6PXtôi lUffoại khUffoởi động.

Đang suJj3My nghĩUffo, tJj3Môi bJj3Mỗng cảm t6PXthấy bà6PXtn 6PXttay vốUffon đặthjzy 6PXttrên máixjEq tJj3Móc tôxjEqi khJj3Mẽ dừngxjEq lJj3Mại, shjzyau hjzyđó dUffoi chuyểnUffo xuống tránxjEq rồiJj3M hjzyche hjzykín cUffoặp mắhjzyt xjEqcủa tôi.

Lòng bànxjEq tUffoay rất6PXt lhjzyạnh nhưng txjEqôi 6PXtlại cảmhjzy thấyxjEq r6PXtất nóJj3Mng, s6PXtau 6PXtnày tôUffoi mớihjzy hiJj3Mểu sứcUffo nónUffog đóUffo cóJj3M đượhjzyc từ6PXt những Uffogiọt nướhjzyc mắtxjEq đanUffog tuôhjzyn rxjEqa nh6PXtư 6PXttrút củ6PXta tôi.

Lần nàUffoy, tôiUffo khxjEqông gào kUffohóc nJj3Mhư trJj3Mước đâxjEqy, cJj3Mhỉ tiếnhjzy lêxjEqn nửUffoa bướcUffo 6PXtrồi vùhjzyi hjzymặt vàoxjEq lxjEqồng ngựcxjEq hắn.

Tôi kh6PXtông hiểuJj3M sUffoao mình lạiJj3M nhưhjzy thếJj3M n6PXtày, vxjEqì cứUffo cohjzyi như6PXt tJj3Mrước mặtJj3M bốJj3M mẹ,Uffo đãJj3M rấtxjEq nhiềuUffo nămxjEq Jj3Mrồi tôhjzyi chưJj3Ma từng khUffoóc, cứ6PXt c6PXtoi nhUffoư làxjEq ng6PXtười bạnJj3M thUffoân nhjzyhất, chjzyứ cohjzyi n6PXthư là6PXt Trư6PXtơng Thầhjzyn, lhjzyà LJj3Mâm Lỗi, thjzyhì nhhjzyiều lUffoắm tôixjEq cũngxjEq chUffoỉ vừaxjEq kUffohóc, vừahjzy cườhjzyi rồiUffo hhjzyét vàiJj3M tUffoiếng chxjEqo xong.

Nhưng 6PXtgiờ đây,6PXt tôhjzyi lại giống6PXt nhxjEqư mUffoột đứaUffo trẻhjzy chẳxjEqng hhjzyiểu biếtJj3M gUffoì, khôngUffo hjzycó áhjzyp lực,xjEq cũn6PXtg cUffohẳng phảhjzyi che giấu,Uffo nhhjzyư th6PXtế n6PXtào thJj3Mì Jj3Mcứ Jj3Mlà vậy.

Khóc thoải6PXt xjEqmái rồi,6PXt tôi còUffon r6PXta Uffosức Uffoquệt nướ6PXtc mắ6PXtt, nướchjzy mũUffoi vàhjzyo áoUffo củaJj3M ThJj3Mương Ngô,hjzy trhjzyong lònhjzyg thấUffoy thoảihjzy mái hơn6PXt nhiều.

Lúc nJj3Mày, NgưJj3Mu Bhjzyôn vẫUffon đứnhjzyg yên tạJj3Mi Uffovị thjzyrí 6PXtcũ, hjzynhìn tô6PXti, Uffovẫy taxjEqy nói:

- Xhjzyem ra6PXt, chỗhjzy nUffoày kJj3Mhông có việ6PXtc xjEqgì cxjEqho tôxjEqi rồi.Jj3M Chịhjzy dâJj3Mu hjzyà, ahjzynh ấhjzyy cóJj3M xjEqsố điệxjEqn thoạiJj3M hjzycủa tôixjEq đóhjzy. Nếhjzyu có việchjzy gìxjEq 6PXtthì cứxjEq gọxjEqi thẳngxjEq chhjzyo tôi.

Anh chànJj3Mg Jj3Mvừa nóxjEqi vừa6PXt mở cửaJj3M, tr6PXtong lhjzyúc kéJj3Mo Uffocửa raJj3M, liềnhjzy bxjEqị mộtJj3M vậ6PXtt thểUffo khô6PXtng xjEqrõ dxjEqanh thjzyính tJj3Mừ bênxjEq ngoàiUffo tông thẳngJj3M Jj3Mvào nghjzyực. NgưUffou BUffoôn loạngJj3M c6PXthoạng mộJj3Mt lúchjzy mhjzyới đứngxjEq yênhjzy được,hjzy chưaxjEq kịp phảnUffo ứng6PXt lhjzyại, đxjEqã lUffoập tứcxjEq bịJj3M hàxjEqng lhjzyoạt câhjzyu xjEqhỏi xjEqlàm chJj3Moáng váng:

- Này,hjzy anxjEqh làxjEq xjEqai? S6PXtao lại ởJj3M Uffođây? hjzyAnh cóxjEq qua6PXtn hUffoệ gJj3Mì v6PXtới Đậu6PXt phjzyhụ ghjzyià? ĐUffoậu phụJj3M hjzygià đâu6PXt? A6PXtnh đ6PXtã làm6PXt gxjEqì 6PXtnó rồi...

Tôi Ufforất thôn6PXtg chjzyảm nJj3Mhìn đồng cUffohí TứJj3M Nghjzyưu Uffođang vôhjzy cxjEqùng hoảnxjEqg Jj3Mhốt, tJj3Mhan vãn:

- TrJj3Mứng muố6PXti, mắxjEqt mày chỉUffo đJj3Mể tUfforưng bàyJj3M thôxjEqi sao?

Vật thểhjzy lạxjEq nxjEqày chín6PXth là 6PXt đồng cUffohí TrxjEqứng mxjEquối, ngườixjEq thjzyrước đâJj3My đxjEqã đậpxjEq gạchxjEq và6PXto Lhjzyâm Lỗhjzyi khiếnJj3M anxjEqh hjzyta pJj3Mhải nằm việ6PXtn, cxjEqô hjzynàng cUffoạ cứJj3Mng cxjEqủa tôi.

Nghe thấhjzyy tiế6PXtng tôi,Jj3M Trứng muốiUffo 6PXtlập tJj3Mức buhjzyông cổJj3M xjEqáo NgưxjEqu hjzyBôn Uffora rJj3Mồi nhảxjEqy vềxjEq phUffoía tôiJj3M nhưxjEq mộtxjEq hjzycon 6PXtbọ chó,6PXt hết nh6PXtìn tJj3Môi hjzylại nhhjzyìn TJj3Mhương Ngô:

- Kh6PXtông ngờJj3M xjEqcòn cxjEqó 6PXtmột anh chàJj3Mng n6PXtữa. ĐậuUffo phJj3Mụ già6PXt, mUffoày đượcxjEq lJj3Mắm! ĐanxjEqg Jj3Mchơi trò6PXt "yxjEqêu txjEqập thể" à?

- Yhjzyêu tậ6PXtp thhjzyể cxjEqái đầu màJj3My ấy!

Có hjzyso sánxjEqh mớihjzy 6PXtthấy sự khácUffo biệ6PXtt. xjEqTại sJj3Mao hjzytôi lạxjEqi xácJj3M địnhUffo mhjzyột c6PXtách kiênhjzy địJj3Mnh khjzyhông đổiJj3M Jj3Mvà khJj3Mẳng địJj3Mnh bản thUffoân mìnJj3Mh Jj3Mlà xjEqmột phJj3Mụ nữhjzy tJj3Mruyền th6PXtống TrUffoung HJj3Moa xjEqvới đầyJj3M đủJj3M cáJj3Mc phẩmJj3M chấthjzy nhxjEqư dịu Uffodàng, lươnhjzyg hjzythiện, lịchxjEq thhjzyiệp, tiế6PXtt kiệJj3Mm vàhjzy nhườngJj3M nhịn?xjEq VìUffo ch6PXtỉ cUffoần cUffoó sxjEqự Uffotồn tại xjEqcủa Trứhjzyng muối6PXt thìhjzy đếnUffo nghjzyay c6PXtả Hhjzyồng HJj3Mưng thậpUffo tUffoam muội1xjEq cũUffong Jj3Mcó hjzythể hjzycoi là cxjEqô g6PXtái hjzyngoan hiềxjEqn, hjzye thẹn,Jj3M dụJj3Mt dè,Jj3M coxjEqn Uffonhà lành...

1 Jj3MHồng HưngxjEq thjzyhập tUffoam mxjEquội: Nhân vxjEqật chíxjEqnh txjEqrong bộxjEq pUffohim Hồnghjzy hjzyHưng thậphjzy taJj3Mm muội,Jj3M Jj3Mlà ehjzym gáhjzyi hjzythứ mưhjzyời bxjEqa của bang6PXt Hồhjzyng hjzyHưng. TronUffog th6PXtế gi6PXtới ngầUffom thốnxjEqg 6PXttrị bởUffoi đ6PXtàn ôJj3Mng, nhUffoân xjEqvật nhjzyày đUffoã kiên Jj3Mcường vượ6PXtt Uffoqua những6PXt thửUffo thách6PXt và6PXt Jj3Mnhững cơxjEq Uffocực 6PXtđể v6PXtươn lêUffon thjzyrở tJj3Mhành bxjEqang chủ kJj3Mhu pxjEqhố Portland.

Tôi Uffođang Jj3Mđau lòhjzyng hồi Uffotưởng lại6PXt m6PXtột Uffovài chiếnhjzy tíchhjzy hu6PXty hohjzyàng củaxjEq Trứnghjzy mu6PXtối thìxjEq thjzyrong nháyUffo 6PXtmắt, cô Uffonàng đãhjzy nhảyhjzy thẳnJj3Mg v6PXtào phòngUffo kháxjEqch. TrônJj3Mg thấy6PXt vế6PXtt mhjzyáu TUffohương NgôUffo đểJj3M lại6PXt trênhjzy ghế sofUffoa xjEqmà tJj3Môi chJj3Mưa lUffoau Jj3Msạch, côJj3M nànxjEqg bUffoỗng txjEqhốt lUffoên Uffolời tha6PXtn 6PXtkinh thiên6PXt độngJj3M địa:

- ĐậuJj3M phhjzyụ già,Jj3M cuối cùnghjzy Jj3Mchỗ hjzyđó cũngJj3M ráchUffo hjzyrồi xjEqsao? Trhjzyời đất,Uffo đúnJj3Mg làxjEq ch6PXtâm mộhjzyt nJj3Mhát Uffokim thấyhjzy máu!

Châm mJj3Một 6PXtnhát hjzykim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tJj3Môi h6PXtết Uffonhìn 6PXtnửa người dưJj3Mới củahjzy Thương6PXt NgUffoô rồihjzy lạUffoi nhìnxjEq nửxjEqa ngườiJj3M dướJj3Mi c6PXtủa Ngưu6PXt BôUffon. Trước6PXt câu hjzy nói manJj3Mg tínhxjEq kíchxjEq 6PXtthích hjzycủa Trứn6PXtg mxjEquối, xjEqý nhjzyghĩ dâxjEqm đãng,Jj3M dJj3Mung tụxjEqc 6PXtẩn gi6PXtấu trong đầhjzyu tUffoôi bỗngUffo Jj3Mào àohjzy bậtxjEq rUffoa kJj3Mhông sa6PXto thxjEqu lJj3Mại được.

Luôn c6PXtó nhiềuJj3M ngJj3Mười cho 6PXt rằng tôJj3Mi thuộJj3Mc lUffooại "Uffonho nUffohã cặUffon bã".hjzy Thjzyôi 6PXtthấy điềuhjzy Jj3Mnày không6PXt đánxjEqg để mìJj3Mnh phảiJj3M qUffouan tâmJj3M hjzyvà t6PXtôi c6PXtũng chẳnJj3Mg hiểu.

Vì những6PXt ngườiUffo đóhjzy chưa từngUffo Jj3Mgặp Trhjzyứng muốJj3Mi, nếuhjzy họ6PXt hjzygặp rồiJj3M Jj3Mthì chắcUffo cUffohắn họhjzy Jj3Msẽ bỏhjzy Uffođi Jj3Mhai chữhjzy "nho nhhjzyã" Uffocho tôi.

Trứng Jj3Mmuối bJj3Mằng tuổi Uffo tôi nhưngUffo hjzyvì hjzycó khUffouôn m6PXtặt tr6PXtẻ Jj3Mcon nUffoên t6PXtrông Jj3Mcó vẻhjzy Jj3Mgiống nhjzyhư mộtxjEq côUffo nàngJj3M Lolita hjzy nhỏ bé,xjEq 6PXtluôn 6PXttươi trẻ6PXt vớihjzy mUffoái txjEqóc dàixjEq nga6PXtng vaixjEq, kẹUffop tóUffoc maxjEqi gọnxjEq gàUffong, cặp6PXt lông màyJj3M conJj3Mg cxjEqong, đUffoôi mắtxjEq tUffoo tr6PXtòn. Khhjzyi côJj3M nàn6PXtg 6PXtkhông nóiJj3M, Uffokhông cười6PXt, khô6PXtng 6PXtcử động,Jj3M trông hxjEqệt n6PXthư mẫuUffo ng6PXtười đầxjEqu gỗUffo vôJj3M c6PXtảm xUffoúc, hjzykhi hjzyđó cxjEqô nànJj3Mg xjEqlà c6PXtô bxjEqé đhjzyáng yhjzyêu, nội6PXt tâm, nhxjEqo nxjEqhã hjzyđến tộiUffo nghiệp.

Không thhjzyể khô6PXtng xjEqthừa nhận rằng6PXt k6PXthí chxjEqất Jj3Mnho Jj3Mnhã củUffoa TrứngJj3M muhjzyối tohjzyát rxjEqa từJj3M tâ6PXtm hUffoồn. CJj3Mó câu6PXt nó6PXti hjzylà "Phúc 6PXthữu thUffoi, tJj3Mhư hjzykhí hjzytự hoa"1xjEq, Uffotrong bụnghjzy côxjEq xjEqnàng cUffohắc chẳngxjEq nxjEqhiều nhặn txjEqhơ tUffoừ thUffoi c6PXta gUffoì nhxjEqưng l6PXtại côUffo đọhjzyng mộUffot 6PXtlượng tưhjzy lUffoiệu thjzyinh túy6PXt tươnghjzy đUffoối khả quan.

1 BụnJj3Mg cUffoó chUffoứa thơxjEq, hjzykhí hào hoa.

Trứng muJj3Mối xjEqlà ngườiJj3M có họcJj3M vấJj3Mn thựcxjEq Uffosự, việchjzy họcxjEq hJj3Mành củaxjEq cô6PXt Uffonàng thuậnJj3M Jj3Mlợi như6PXt cUffoá g6PXtặp nUffoước txjEqại mộUffot trường cUffoó tiếnhjzyg tr6PXtong nước,xjEq họJj3Mc hếUffot cxjEqao họcUffo lạxjEqi 6PXtđến txjEqiến sĩ6PXt chjzyhuyên ngànxjEqh VậtJj3M lý hạthjzy nhân.

Theo xjEqsự xjEqsuy hjzyxét c6PXtủa xjEqtôi, rất có6PXt kh6PXtả nănJj3Mg vJj3Mì gixjEqữ thUffoái đJj3Mộ ngJj3Mhiêm chỉhjzynh ca6PXto hjzyđộ Uffotrong họcUffo thuhjzyật nên6PXt côxjEq Uffonàng đã gJj3Mây xjEqra vJj3Mô sUffoố xjEqnhững 6PXtchấn động6PXt tr6PXtong cuộcxjEq sốngJj3M. 6PXtNếu 6PXtchỉ dùnhjzyg 6PXthai từhjzy đểhjzy tổnghjzy kết hiện6PXt tượnghjzy củahjzy côJj3M nànUffog tUffohì đóUffo là6PXt "Jj3MBiến Uffothái", nếxjEqu dxjEqùng bhjzyốn từhjzy xjEqthì là Jj3M "Hoàn tUffooàn hjzybiến thái"...

Theo lờJj3Mi củahjzy Uffocô nànhjzyg, do lầUffon nàyxjEq pJj3Mhải xjEqđi đến6PXt mộJj3Mt nơhjzyi hẻoxjEq lánhUffo làmhjzy đềJj3M hjzytài tronhjzyg hjzynửa n6PXtăm nJj3Mên vộihjzy tranh Jj3Mthủ xjEqchạy nhảyxjEq hjzykhắp cxjEqác t6PXthành phjzyhố lớnhjzy m6PXtột lượt.

Trạm 6PXtdừng chJj3Mân lầnxjEq Uffotrước là UffoBắc xjEqKinh, cũxjEqng là6PXt n6PXtơi 6PXtLâm Lỗi6PXt Jj3Mđang 6PXtsinh sống.

Chúng Jj3Mtôi mộ6PXtt hxjEqàng xjEqbốn người, trxjEqong đxjEqó có6PXt hjzyhai 6PXtvị thầnJj3M Uffotiên, mộhjzyt vịhjzy thầnxjEq tiênJj3M hjzydự bịxjEq vJj3Mà m6PXtột cJj3Mon ngườJj3Mi hùng hUffoổ p6PXthi thxjEqẳng Uffoxuống quhjzyán lẩhjzyu dhjzyưới hjzytầng mộthjzy đểJj3M t6PXtiếp đãixjEq TrJj3Mứng muối.

Sau Jj3Mkhi đãxjEq gọiUffo mónhjzy và đanUffog đợixjEq maUffong đồhjzy ăhjzyn l6PXtên, hjzyTrứng muốJj3Mi xjEqbuột mixjEqệng nóxjEqi mộtJj3M câu:

- Đậu6PXt phUffoụ giàUffo, t6PXtao nghi Uffo là hjzytên rẻhjzy mJj3Mạt 6PXtđó đhjzyã chếhjzyt rồi.

Chính xjEqvì kiểuUffo tUffoư hjzytưởng và 6PXthành v6PXti "hoànUffo toà6PXtn biếnUffo tháihjzy" củUffoa xjEqTrứng mhjzyuối, xjEqnên đJj3Mến tậnUffo hô6PXtm nay vẫhjzyn chưxjEqa hJj3Mề cJj3Mó bUffoất khjzyỳ ngườihjzy kh6PXtác Jj3Mgiới nàhjzyo phúJj3Mc lJj3Mớn được6PXt thưởngUffo thứcUffo mỹxjEq sắUffoc của xjEq cô xjEqnàng. Nhưn6PXtg Jj3Mcô nàJj3Mng hjzylại khjzyhông Jj3Mhề xjEqquan tâm6PXt đếnUffo Uffođiều ấyJj3M, bởhjzyi trJj3Mong mắhjzyt cô nànxjEqg, ngaUffoy Jj3Mcả axjEqnh chànUffog trướcJj3M mặxjEqt cóxjEq đẹ6PXtp hjzytrai đếnUffo m6PXtức qJj3Muốc sắxjEqc thiêhjzyn hương, cũn6PXtg khôn6PXtg sánhJj3M nổUffoi vớhjzyi mộtUffo hjzycái Jj3Mđinh của6PXt nhữJj3Mng bộUffo Jj3Mmáy tẻUffo ngắtUffo 6PXttrong phJj3Mòng thí nghiệm...

Vì thế,hjzy ngưJj3Mời khiếnJj3M 6PXtcô nàng xjEqgọi làhjzy "têJj3Mn 6PXtrẻ mạt6PXt", trưhjzyớc mắtxjEq chỉxjEq cóxjEq Lâmhjzy UffoLỗi, ngườihjzy đUffoã làmUffo chhjzyuyện có lỗiUffo vớixjEq b6PXtạn thUffoân củahjzy cô6PXt xjEqnàng hjzylà thjzyôi, cóUffo Jj3Mđược vihjzynh hjzyphúc này.

- Vhjzyớ vẩn6PXt, Uffotao vừaxjEq hjzymới nói c6PXthuyện Onlhjzyine vớUffoi axjEqnh xjEqta, chẳng6PXt lẽ6PXt làxjEq hiệ6PXtn tượng6PXt siêhjzyu nhihjzyên trêxjEqn mạn6PXtg à?

- VxjEqừa mới?6PXt UffoMày chắcxjEq chắn chứ?

Trứng muốUffoi trxjEqợn trònhjzy m6PXtắt, há tJj3Mo miUffoệng nhjzyhư thểhjzy 6PXttôi vJj3Mừa Jj3Mgặp ph6PXtải chuhjzyyện kinxjEqh khxjEqủng gì.