You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG p5dNFzrW11 zcij- p5dNFzrWTôi thất tình

 

Ngưu Bôn9ZqCuSyz 9ZqCuSyznói, hết9ZqCuSyz men9ZqCuSyz rượu rồizcij Thươnzcijg Ngzcijô tỉnh9ZqCuSyz d9ZqCuSyzậy p5dNFzrWsẽ khô9ZqCuSyzng sao9ZqCuSyz, thế9ZqCuSyz nhưngzcij zcijđến tzcijận tốip5dNFzrW zcijngày hp5dNFzrWôm 9ZqCuSyzsau hắnzcij vẫn ngủzcij zcijli zcijbì. Tu9ZqCuSyzy np5dNFzrWhiên, sắc9ZqCuSyz mặtp5dNFzrW hắzcijn kp5dNFzrWhông cònp5dNFzrW đázcijng sợp5dNFzrW nhp5dNFzrWư bazcijn đầu9ZqCuSyz nữa.

Tôi vềzcij 9ZqCuSyznhà t9ZqCuSyzhay giặtp5dNFzrW quần zcijáo 9ZqCuSyzvà 9ZqCuSyzlấy ítp5dNFzrW đồ9ZqCuSyz dùngzcij cầnp5dNFzrW thip5dNFzrWết để9ZqCuSyz đizcij zcijlàm. p5dNFzrWLúc 9ZqCuSyzra khỏzciji cửap5dNFzrW, t9ZqCuSyzôi thp5dNFzrWấy tp5dNFzrWấm thiệ9ZqCuSyzp mời đangp5dNFzrW đưzcijợc đzcijặt tzcijrên bà9ZqCuSyzn p5dNFzrWuống 9ZqCuSyznước, t9ZqCuSyziếp đózcij lip5dNFzrWếc thấzcijy đôizcij mắt9ZqCuSyz gấ9ZqCuSyzu trú9ZqCuSyzc p5dNFzrWto đùnzcijg và zcij mái tóczcij rối9ZqCuSyz bùzcij củazcij 9ZqCuSyzmình zcijtrong gương.

Từ nhỏp5dNFzrW đp5dNFzrWến lớ9ZqCuSyzn, tôi 9ZqCuSyz luôn bzcijiến mìnzcijh như9ZqCuSyz cp5dNFzrWon traizcij. Tp5dNFzrWhế như9ZqCuSyzng, chỉp5dNFzrW zcijvì L9ZqCuSyzâm p5dNFzrWLỗi vôzcij tình9ZqCuSyz n9ZqCuSyzói zcijlà thíp5dNFzrWch con 9ZqCuSyz gái đp5dNFzrWể tzcijóc dài9ZqCuSyz nê9ZqCuSyzn tron9ZqCuSyzg nzcijăm np5dNFzrWăm yêzciju đươnzcijg, p5dNFzrWtôi ch9ZqCuSyzưa từzcijng cp5dNFzrWắt tóczcij. 9ZqCuSyzMãi 9ZqCuSyzđến tận 9ZqCuSyzsau khp5dNFzrWi chp5dNFzrWia tap5dNFzrWy, tzcijôi mzcijới czcijắt mộtzcij nházcijt 9ZqCuSyzlàm hap5dNFzrWi 9ZqCuSyzđoạn zcijmái tóc9ZqCuSyz dàizcij đãp5dNFzrW qp5dNFzrWuá hông.

 Thất tìnzcijh 9ZqCuSyzlần tp5dNFzrWrước cóp5dNFzrW thể cắp5dNFzrWt n9ZqCuSyzgắn tzcijóc, lầnp5dNFzrW zcijnày 9ZqCuSyzthì sao?

Có thểp5dNFzrW vìzcij khôzcijng nghỉ ng9ZqCuSyzơi zcijđủ trozcijng hzcijai zcijngày 9ZqCuSyznên p5dNFzrWtôi loạngp5dNFzrW choạn9ZqCuSyzg p5dNFzrWlên chiếc9ZqCuSyz zcijxe buzcijýt ng9ZqCuSyzược hướngzcij, sau đó9ZqCuSyz zcijlại zcijlờ đờzcij đzciji dọcp5dNFzrW zcijcon đư9ZqCuSyzờng zcijđến trưp5dNFzrWớc mộ9ZqCuSyzt kp5dNFzrWhu nhà.

Trời 9ZqCuSyzđã nhp5dNFzrWá n9ZqCuSyzhem tối 9ZqCuSyznhưng chp5dNFzrWỗ zcijnào zcijcũng rựp5dNFzrWc án9ZqCuSyzh zcijđèn khiến9ZqCuSyz mọi9ZqCuSyz t9ZqCuSyzhứ trp5dNFzrWở nê9ZqCuSyzn zcijrõ ràng.

Tôi zcijngồi x9ZqCuSyzổm zcijnhư một p5dNFzrW con p5dNFzrWkhỉ b9ZqCuSyzên lềzcij đường9ZqCuSyz p5dNFzrWtrong zcijmười phút,9ZqCuSyz sa9ZqCuSyzu đp5dNFzrWó nhìzcijn th9ZqCuSyzấy mộtp5dNFzrW chiếczcij tazcijxi dừn9ZqCuSyzg ngay tzcijrước cửazcij kh9ZqCuSyzu nhàp5dNFzrW, hzcijai p5dNFzrWngười từzcij trop5dNFzrWng 9ZqCuSyzxe zcijbước rap5dNFzrW, mộtzcij namp5dNFzrW, mộtp5dNFzrW nữ,9ZqCuSyz một9ZqCuSyz p5dNFzrWquen, zcijmột lạ. Ngườizcij c9ZqCuSyzon tp5dNFzrWrai ca9ZqCuSyzo lớp5dNFzrWn, trônp5dNFzrWg nzcijho np5dNFzrWhã, c9ZqCuSyzòn v9ZqCuSyzẻ đẹpzcij của9ZqCuSyz ng9ZqCuSyzười cp5dNFzrWon gáp5dNFzrWi p5dNFzrWcó czcijhút xanh xap5dNFzrWo, zcijyếu ớt,p5dNFzrW tp5dNFzrWừ ngoạizcij h9ZqCuSyzình đếnp5dNFzrW zcijkhí chấtzcij, cả9ZqCuSyz 9ZqCuSyzhai đềup5dNFzrW xứn9ZqCuSyzg đôi.

Trước đây,zcij kh9ZqCuSyzi xem p5dNFzrW phim, tôp5dNFzrWi lp5dNFzrWuôn p5dNFzrWtỏ vẻzcij gi9ZqCuSyzễu 9ZqCuSyzcợt đối9ZqCuSyz với9ZqCuSyz nhữngzcij tìnzcijh tiết9ZqCuSyz mp5dNFzrWang tí9ZqCuSyznh 9ZqCuSyztình cp5dNFzrWờ. Thế9ZqCuSyz gi9ZqCuSyzới này rộ9ZqCuSyzng lớ9ZqCuSyzn zcijnhư vậ9ZqCuSyzy, sa9ZqCuSyzo czcijó t9ZqCuSyzhể chạzcijm p5dNFzrWmặt p5dNFzrWnhau đượczcij cơzcij chứ?9ZqCuSyz Nếuzcij zcijquả thựcp5dNFzrW p5dNFzrWlà may mắn9ZqCuSyz n9ZqCuSyzhư thp5dNFzrWế tzcijhì p5dNFzrWmua zcijxổ số9ZqCuSyz czcijòn hơn9ZqCuSyz, khp5dNFzrWông cp5dNFzrWhừng lạizcij zcijcó thể9ZqCuSyz trzcijúng được9ZqCuSyz 9ZqCuSyzvài trăm p5dNFzrWnghìn tệ.

Nhưng gizcijờ đâzcijy, tp5dNFzrWôi đã thực9ZqCuSyz sự9ZqCuSyz thừap5dNFzrW np5dNFzrWhận p5dNFzrWsự nôngzcij c9ZqCuSyzạn, hẹpzcij h9ZqCuSyzòi củ9ZqCuSyza mìnp5dNFzrWh, 9ZqCuSyztôi tp5dNFzrWhấy hốizcij hận.

Nghệ thu9ZqCuSyzật v9ZqCuSyzốn b9ZqCuSyzắt ng9ZqCuSyzuồn từ cuộp5dNFzrWc sốngzcij, cuộcp5dNFzrW sốnzcijg luôp5dNFzrWn đầy9ZqCuSyz ắpp5dNFzrW p5dNFzrWsự 9ZqCuSyztàn khốc.

Tôi ch9ZqCuSyzỉ muốnp5dNFzrW 9ZqCuSyzđến chỗ Trươnp5dNFzrWg T9ZqCuSyzhần ởp5dNFzrW th9ZqCuSyzôi, thật9ZqCuSyz khônzcijg ngp5dNFzrWờ cò9ZqCuSyzn cóp5dNFzrW zcijthể nhìn9ZqCuSyz zcijthấy ap5dNFzrWnh, c9ZqCuSyzàng khôngp5dNFzrW np5dNFzrWgờ còn "thấp5dNFzrWy một9ZqCuSyz 9ZqCuSyztặng m9ZqCuSyzột", 9ZqCuSyzkèm thep5dNFzrWo mộp5dNFzrWt ngườip5dNFzrW nữa.

Thấy zcijchân 9ZqCuSyzhơi 9ZqCuSyztê, p5dNFzrWtôi bám vàop5dNFzrW cộzcijt điệnzcij đứp5dNFzrWng dậ9ZqCuSyzy, chờp5dNFzrW mzcijạch máp5dNFzrWu p5dNFzrWlưu thông.

Phía p5dNFzrWbên zcijkia đ9ZqCuSyzường, Trương Thần9ZqCuSyz dzcijìu ngườp5dNFzrWi c9ZqCuSyzon gái9ZqCuSyz bênp5dNFzrW cạnh9ZqCuSyz p5dNFzrWđi vzcijề phíazcij cổngzcij zcijkhu n9ZqCuSyzhà, ánp5dNFzrWh p5dNFzrWmắt thậtzcij dịu dàng,9ZqCuSyz cửp5dNFzrW ch9ZqCuSyzỉ thậtp5dNFzrW qzcijuan tâm.

Khi 9ZqCuSyzđến 9ZqCuSyzchỗ rp5dNFzrWẽ p5dNFzrWtrong c9ZqCuSyzổng, họ 9ZqCuSyzbỗng nhiênp5dNFzrW dừp5dNFzrWng lại.p5dNFzrW p5dNFzrWTiếp đ9ZqCuSyzó, Trươn9ZqCuSyzg Th9ZqCuSyzần c9ZqCuSyzhầm chậmp5dNFzrW quazcijy đầu,zcij 9ZqCuSyznhìn v9ZqCuSyzề phía p5dNFzrWtôi đzcijang đứng.

Sự tê9ZqCuSyz 9ZqCuSyzliệt nhazcijnh chóngzcij lan tzcijừ thần9ZqCuSyz ki9ZqCuSyznh czcijhân tớzciji trp5dNFzrWung tâ9ZqCuSyzm đzcijại nzcijão, tôizcij d9ZqCuSyzường nhzcijư hzcijoàn 9ZqCuSyztoàn mấtp5dNFzrW đi9ZqCuSyz khzcijả năng zcijmiêu p5dNFzrWtả cảnhp5dNFzrW tượp5dNFzrWng 9ZqCuSyzlúc đó.

Tóm lạip5dNFzrW, tấtzcij zcijcả đều9ZqCuSyz p5dNFzrWvô cùng kp5dNFzrWịch hóa.

Nếu 9ZqCuSyzkhông phảzciji tậnp5dNFzrW mắt chứngzcij kzcijiến, tựp5dNFzrW mzcijình zcijtrải 9ZqCuSyzqua, chắczcij chzcijắn tôp5dNFzrWi sẽp5dNFzrW khônp5dNFzrWg hề9ZqCuSyz zcijdo dp5dNFzrWự tỏ9ZqCuSyz 9ZqCuSyzvẻ p5dNFzrWxem tzcijhường sâu sắcp5dNFzrW đốizcij zcijvới nhữngzcij trp5dNFzrWò khu9ZqCuSyzôn sáo9ZqCuSyz ázcijc ýp5dNFzrW này.

Trong khônzcijg 9ZqCuSyzkhí tựzcija np5dNFzrWhư kịch trường,9ZqCuSyz nhân9ZqCuSyz zcijvật nzcijam độip5dNFzrW trêp5dNFzrWn đầp5dNFzrWu vòng9ZqCuSyz ánzcijh s9ZqCuSyzáng l9ZqCuSyzà Trươn9ZqCuSyzg zcijThần np5dNFzrWói vp5dNFzrWài p5dNFzrWcâu gì đó9ZqCuSyz vớzciji nhâzcijn vậ9ZqCuSyzt n9ZqCuSyzữ cũnzcijg độip5dNFzrW vòngp5dNFzrW á9ZqCuSyznh sángzcij, rp5dNFzrWồi p5dNFzrWsau zcijđó mộtp5dNFzrW 9ZqCuSyzmình zcijđi p5dNFzrWvề phía zcijtôi, từ9ZqCuSyzng bướczcij từp5dNFzrWng bước9ZqCuSyz, đp5dNFzrWến trướp5dNFzrWc mặt9ZqCuSyz tôi.

Trong phú9ZqCuSyzt chốczcij, nhữngzcij tia sánp5dNFzrWg tzcijừ vp5dNFzrWòng sánp5dNFzrWg ki9ZqCuSyza 9ZqCuSyzlấp l9ZqCuSyzánh làmzcij chóp5dNFzrWi mắtzcij tôi.

Chân tôip5dNFzrW vẫnp5dNFzrW tê9ZqCuSyz, càng l9ZqCuSyzúc c9ZqCuSyzàng tê.zcij M9ZqCuSyzay màzcij bê9ZqCuSyzn cp5dNFzrWạnh c9ZqCuSyzó cộtzcij đip5dNFzrWện n9ZqCuSyzên tôi9ZqCuSyz zcijvẫn cp5dNFzrWó th9ZqCuSyzể ưỡn9ZqCuSyz ng9ZqCuSyzực tp5dNFzrWhẳng lưng nhưzcij mộtzcij cp5dNFzrWây zcijbút chì.p5dNFzrW Cảmp5dNFzrW 9ZqCuSyzơn Đảng,zcij czcijảm ơnp5dNFzrW nhânp5dNFzrW p5dNFzrWdân, cảmzcij ơ9ZqCuSyzn zcijcột điện!

- Tiểu9ZqCuSyz Đậu...

- Cp5dNFzrWó phảizcij anzcijh muốzcijn hỏip5dNFzrW, sao p5dNFzrWem lại9ZqCuSyz đ9ZqCuSyzến 9ZqCuSyzđây? Trờizcij đấtzcij np5dNFzrWhân từ,zcij chỉp5dNFzrW tìp5dNFzrWnh cờzcij p5dNFzrWngang quzcija thôi.

Trương p5dNFzrWThần đẩyp5dNFzrW gọng kínhzcij thezcijo thói9ZqCuSyz 9ZqCuSyzquen, gizcijọng nói9ZqCuSyz trầ9ZqCuSyzm ấm,9ZqCuSyz nụp5dNFzrW cườip5dNFzrW p5dNFzrWnhàn nhạt:

- A9ZqCuSyznh vốn9ZqCuSyz đ9ZqCuSyzịnh lázcijt nữa p5dNFzrWsẽ tớip5dNFzrW gặp5dNFzrWp em.

Tôi cũnzcijg gượng9ZqCuSyz cười:

- Đúnp5dNFzrWg r9ZqCuSyzồi. Anzcijh đzcijã hứa, 9ZqCuSyz sẽ lp5dNFzrWập tứcp5dNFzrW đizcij tìm9ZqCuSyz emp5dNFzrW, mộtp5dNFzrW p5dNFzrWgiây cũngzcij p5dNFzrWkhông chzcijậm trễ9ZqCuSyz. Czcijòn m9ZqCuSyzay, giờzcij vẫn9ZqCuSyz 9ZqCuSyzchưa muộn, emzcij vẫnzcij chưp5dNFzrWa ngủp5dNFzrW zcijnhư mộtp5dNFzrW czcijhú heo.

Nụ p5dNFzrWcười cp5dNFzrWủa zcijanh dầnp5dNFzrW biến mất,zcij chỉzcij còzcijn zcijlại vẻ9ZqCuSyz mệtzcij mỏi.

Điều nàyp5dNFzrW khzcijiến tôip5dNFzrW bỗng cảzcijm thấy9ZqCuSyz hơ9ZqCuSyzi mệzcijt, khôzcijng phải,9ZqCuSyz p5dNFzrWlà r9ZqCuSyzất mệt.

Tôi hzcijít mộtp5dNFzrW hơizcij thậtp5dNFzrW sâu rồ9ZqCuSyzi vàozcij zcijthẳng vzcijấn đề:

- Bạ9ZqCuSyzn của9ZqCuSyz 9ZqCuSyzanh họzcij Hạ, tênzcij 9ZqCuSyzAn Khp5dNFzrWiết, đzcijúng không?

Anh h9ZqCuSyzơi 9ZqCuSyzsững người,p5dNFzrW nhắm 9ZqCuSyzmắt vào9ZqCuSyz zcijrồi p5dNFzrWlại mởp5dNFzrW rap5dNFzrW. Dướ9ZqCuSyzi nhữngp5dNFzrW tizcija 9ZqCuSyzsáng p5dNFzrWphản chip5dNFzrWếu zcijcủa án9ZqCuSyzh đènp5dNFzrW xup5dNFzrWng quanh, đp5dNFzrWôi mắtzcij szcijau c9ZqCuSyzặp k9ZqCuSyzính củazcij p5dNFzrWanh 9ZqCuSyzcàng đ9ZqCuSyzen hp5dNFzrWơn, sázcijng hơn.

Không đợip5dNFzrW đểp5dNFzrW anp5dNFzrWh phảnp5dNFzrW ứng, tôip5dNFzrW nóip5dNFzrW tiếp:

- Ap5dNFzrWnh zcijđi gặp5dNFzrWp e9ZqCuSyzm 9ZqCuSyzlà muốn chia9ZqCuSyz 9ZqCuSyztay vp5dNFzrWới emzcij, p5dNFzrWcó phảzciji không?

Anh p5dNFzrWnhìn tzcijôi, cặpzcij mày zcij nhíu lạzciji nzcijhưng ázcijnh 9ZqCuSyzmắt 9ZqCuSyzkhông hzcijề lảp5dNFzrWng tzcijránh. Gzcijiọng anp5dNFzrWh nh9ZqCuSyzẹ nhp5dNFzrWàng nhưnp5dNFzrWg kip5dNFzrWên định:

- Đúnzcijg vậy.

- V9ZqCuSyzì azcijnh vàzcij côzcij zcijta quay lạip5dNFzrW vớip5dNFzrW n9ZqCuSyzhau sao?

- Kp5dNFzrWhông. zcijAnh p5dNFzrWvà p5dNFzrWcô ấyzcij mãi mãizcij khp5dNFzrWông thzcijể bê9ZqCuSyzn nha9ZqCuSyzu đp5dNFzrWược. p5dNFzrWChỉ làzcij, anp5dNFzrWh kh9ZqCuSyzông thp5dNFzrWể khônp5dNFzrWg qzcijuan tp5dNFzrWâm p5dNFzrWđến 9ZqCuSyzcô ấy.

Mấy pzcijhút sazciju, tô9ZqCuSyzi đãp5dNFzrW hiể9ZqCuSyzu ra p5dNFzrWmột vp5dNFzrWài chuyện.

Thực p5dNFzrWra zcijrất đơp5dNFzrWn g9ZqCuSyziản, mộtp5dNFzrW đôi p5dNFzrWyêu nha9ZqCuSyzu 9ZqCuSyztrong mư9ZqCuSyzời năm,zcij p5dNFzrWsắp zcijkết p5dNFzrWhôn rồi9ZqCuSyz nhưn9ZqCuSyzg vào9ZqCuSyz đêm9ZqCuSyz trước9ZqCuSyz hô9ZqCuSyzm cướizcij, người p5dNFzrWcon gp5dNFzrWái bịp5dNFzrW một9ZqCuSyz ônzcijg zcijchủ lớ9ZqCuSyzn ởp5dNFzrW đâp5dNFzrWu xuấtp5dNFzrW hiệnzcij thp5dNFzrWeo đuổip5dNFzrW mãnp5dNFzrWh liệ9ZqCuSyzt. Cu9ZqCuSyzối cùng,zcij cô zcijta lp5dNFzrWựa chọnzcij tzcijiền bạzcijc 9ZqCuSyzvà đp5dNFzrWịa vị,9ZqCuSyz p5dNFzrWvứt p5dNFzrWbỏ tìnhzcij yêuzcij vp5dNFzrWà lờizcij hứzcija. Tiế9ZqCuSyzc thazcijy, chỉ trp5dNFzrWong thờizcij gi9ZqCuSyzan nửazcij năzcijm ng9ZqCuSyzắn p5dNFzrWngủi, ôn9ZqCuSyzg chủzcij zcijkia lp5dNFzrWại tp5dNFzrWhích mzcijột nzcijgười khác.zcij Côp5dNFzrW gái p5dNFzrWvốn k9ZqCuSyziêu ngạozcij khôn9ZqCuSyzg có9ZqCuSyz cá9ZqCuSyzch nà9ZqCuSyzo đp5dNFzrWối diện9ZqCuSyz v9ZqCuSyzới hiệnp5dNFzrW thự9ZqCuSyzc zcijtàn 9ZqCuSyzkhốc nêzcijn đã9ZqCuSyz mzcijắc phải 9ZqCuSyz chứng phiền9ZqCuSyz mzcijuộn ngzcijhiêm trọng,zcij bắt9ZqCuSyz đzcijầu np5dNFzrWghĩ cách9ZqCuSyz p5dNFzrWkết thp5dNFzrWúc cup5dNFzrWộc đời.

Vào gi9ZqCuSyzây p9ZqCuSyzhút cuối p5dNFzrW cùng, côzcij tzcija nhớzcij đến9ZqCuSyz ngườip5dNFzrW p5dNFzrWcon trp5dNFzrWai đ9ZqCuSyzã 9ZqCuSyzcùng m9ZqCuSyzình đizcij hế9ZqCuSyzt t9ZqCuSyzuổi tp5dNFzrWhanh p5dNFzrWxuân 9ZqCuSyznên gửi zcij một emailp5dNFzrW, nózciji lờip5dNFzrW zcijxin lỗi.

May thayzcij, c9ZqCuSyzô p5dNFzrWta đượ9ZqCuSyzc bệnh viện9ZqCuSyz cấpp5dNFzrW cứ9ZqCuSyzu kzcijịp thờip5dNFzrW, czcijàng mzcijay hơp5dNFzrWn p5dNFzrWlà zcijngười cop5dNFzrWn trazciji l9ZqCuSyzại p5dNFzrWquay vềp5dNFzrW bêp5dNFzrWn côp5dNFzrW ta9ZqCuSyz. Chỉ có9ZqCuSyz p5dNFzrWđiều, lýp5dNFzrW 9ZqCuSyzdo k9ZqCuSyzhông phảp5dNFzrWi vp5dNFzrWì tp5dNFzrWình yêu.

Tôi 9ZqCuSyzđã p5dNFzrWnói r9ZqCuSyzồi, Trương Thầ9ZqCuSyzn lp5dNFzrWà ngườp5dNFzrWi p5dNFzrWrất lươngzcij thiện,zcij tp5dNFzrWrong zcijlúc kể9ZqCuSyz lại9ZqCuSyz qu9ZqCuSyzá khứzcij đãzcij từngzcij 9ZqCuSyzmang đếnzcij chp5dNFzrWo mình nzcijiềm đau9ZqCuSyz kzcijhổ 9ZqCuSyzvô tập5dNFzrWn vp5dNFzrWà 9ZqCuSyzthậm chízcij cp5dNFzrWả 9ZqCuSyzsự sỉp5dNFzrW nhục,p5dNFzrW gizcijọng a9ZqCuSyznh vẫnzcij điềm9ZqCuSyz nhiên, kzcijhông hzcijề c9ZqCuSyzó zcijchút căzcijm hậnzcij, đếnp5dNFzrW n9ZqCuSyzgay p5dNFzrWcả op5dNFzrWán g9ZqCuSyziận p5dNFzrWhay quởzcij tráchzcij cũzcijng đều9ZqCuSyz khzcijông có.

- zcijTiểu Đậ9ZqCuSyzu, anzcijh không thểp5dNFzrW bỏzcij mặc9ZqCuSyz cô9ZqCuSyz ấy.9ZqCuSyz Dùzcij zcijgì, a9ZqCuSyznh vp5dNFzrWà cô9ZqCuSyz zcijấy đp5dNFzrWã cóp5dNFzrW bấzcijy nhip5dNFzrWêu nămp5dNFzrW tìnhzcij czcijảm, đã9ZqCuSyz p5dNFzrWcó bao zcij nhiêu năp5dNFzrWm bên9ZqCuSyz nhaup5dNFzrW. Đốizcij vớp5dNFzrWi azcijnh, 9ZqCuSyzcô ấzcijy 9ZqCuSyzlà 9ZqCuSyzmột ngườ9ZqCuSyzi thânzcij, zcijanh 9ZqCuSyzkhông tp5dNFzrWhể trơzcij mzcijắt nhìn côzcij p5dNFzrWấy tựzcij 9ZqCuSyzhủy diệtp5dNFzrW m9ZqCuSyzình, p5dNFzrWanh 9ZqCuSyzthật sựzcij kh9ZqCuSyzông làp5dNFzrWm được...

Khi nóizcij nhữn9ZqCuSyzg lp5dNFzrWời np5dNFzrWày, trong gi9ZqCuSyzọng np5dNFzrWói của9ZqCuSyz zcijanh nzcijhư p5dNFzrWcó cơnp5dNFzrW 9ZqCuSyzsóng lớnp5dNFzrW, không9ZqCuSyz cònp5dNFzrW ấmzcij á9ZqCuSyzp, p5dNFzrWrõ ràngp5dNFzrW nữa9ZqCuSyz mà 9ZqCuSyzkhàn khà9ZqCuSyzn, zcijram rápp5dNFzrW nh9ZqCuSyzư tp5dNFzrWhể b9ZqCuSyzị da9ZqCuSyzo cứap5dNFzrW vzcijào tim:

- zcijBác sĩp5dNFzrW zcijnói, bệnhzcij củzcija cô zcijấy zcijphục hồip5dNFzrW rấzcijt chậm,9ZqCuSyz 9ZqCuSyzcần nhiềup5dNFzrW thờp5dNFzrWi giap5dNFzrWn, zcijcần n9ZqCuSyzhiều sựzcij nhẫnzcij nại.zcij Từ9ZqCuSyz bzcijé, côp5dNFzrW ấy đãzcij mất9ZqCuSyz mẹ,zcij zcijsau zcijkhi p5dNFzrWtốt nghizcijệp, zcijcũng gần9ZqCuSyz nhưp5dNFzrW czcijắt đứ9ZqCuSyzt mọ9ZqCuSyzi zcijquan 9ZqCuSyzhệ vớzciji gi9ZqCuSyza đình. Giờp5dNFzrW đ9ZqCuSyzây t9ZqCuSyzrên p5dNFzrWthế giớip5dNFzrW n9ZqCuSyzày, 9ZqCuSyzcô ấ9ZqCuSyzy chp5dNFzrWỉ zcijcó mìnp5dNFzrWh anh.

Nói tzcijhẳng lp5dNFzrWà tìnhzcij huốzcijng lúc 9ZqCuSyznày nằp5dNFzrWm ngzcijoài sp5dNFzrWuy đop5dNFzrWán zcijcủa tôip5dNFzrW, nó9ZqCuSyz khônp5dNFzrWg giốnzcijg v9ZqCuSyzới hp5dNFzrWàng p5dNFzrWtrăm 9ZqCuSyzkhả n9ZqCuSyzăng p5dNFzrWmà tôi ngp5dNFzrWhĩ đếnzcij trp5dNFzrWong nhzcijững p5dNFzrWlúc thẫzcijn thờ.p5dNFzrW Đặcp5dNFzrW biệtp5dNFzrW lạ9ZqCuSyzi khôngp5dNFzrW đủ9ZqCuSyz nzcijhẫn p5dNFzrWtâm, k9ZqCuSyzhông zcijđủ ác ýzcij nê9ZqCuSyzn khzcijiến p5dNFzrWtôi kzcijhông k9ZqCuSyzịp p9ZqCuSyzhản ứng.9ZqCuSyz Ngẩn9ZqCuSyz ngườp5dNFzrWi mãip5dNFzrW tô9ZqCuSyzi mzcijới sựp5dNFzrWc nhớp5dNFzrW rzcija, hỏi:

- Phzcijải mấtzcij ba9ZqCuSyzo l9ZqCuSyzâu mới hoànp5dNFzrW t9ZqCuSyzoàn hồi9ZqCuSyz phục?

- Ap5dNFzrWnh kzcijhông b9ZqCuSyziết... - zcijTrương zcijThần khzcijẽ nhp5dNFzrWếch mzcijôi, zcijnói tiếp9ZqCuSyz: p5dNFzrW- zcij... như9ZqCuSyzng điềzciju đp5dNFzrWó khôngzcij qua9ZqCuSyzn trọng9ZqCuSyz. Dùzcij là bap5dNFzrWo lâ9ZqCuSyzu 9ZqCuSyzanh cũnp5dNFzrWg khônzcijg p5dNFzrWthể zcijđể p5dNFzrWem cùnzcijg an9ZqCuSyzh gán9ZqCuSyzh chịp5dNFzrWu tấtp5dNFzrW cả.p5dNFzrW Bở9ZqCuSyzi v9ZqCuSyzì, nh9ZqCuSyzư thế khp5dNFzrWông c9ZqCuSyzông 9ZqCuSyzbằng v9ZqCuSyzới ep5dNFzrWm. zcijVà vìzcij đzcijây zcijlà chuyệnzcij riêp5dNFzrWng cp5dNFzrWủa zcijanh vp5dNFzrWà 9ZqCuSyzcô ấy.zcij Tiểuzcij zcijĐậu, em 9ZqCuSyzcó p5dNFzrWthể hiểu9ZqCuSyz không?

Tôi nzcijghĩ, mìnhzcij czcijó thể hiểu.

Hai người9ZqCuSyz ở9ZqCuSyz bên9ZqCuSyz nhzcijau đã quá9ZqCuSyz lâ9ZqCuSyzu, 9ZqCuSyzdù sa9ZqCuSyzu zcijnày không9ZqCuSyz czcijòn yêu9ZqCuSyz nha9ZqCuSyzu thắmzcij thiết,9ZqCuSyz thậmp5dNFzrW cp5dNFzrWhí là9ZqCuSyz là9ZqCuSyzm p5dNFzrWtổn thươngp5dNFzrW nhau, nhưzcijng vẫnp5dNFzrW khônzcijg thp5dNFzrWể nàozcij xzcijóa bỏp5dNFzrW hìnhp5dNFzrW ảzcijnh của9ZqCuSyz 9ZqCuSyzđối phươnzcijg tr9ZqCuSyzong p5dNFzrWcuộc đời mình.

Có thểp5dNFzrW 9ZqCuSyzvì tzcijhói que9ZqCuSyzn, có t9ZqCuSyzhể vp5dNFzrWì trác9ZqCuSyzh np5dNFzrWhiệm, cũ9ZqCuSyzng zcijcó thểzcij zcijvì p5dNFzrWtình bạn,p5dNFzrW vàzcij p5dNFzrWcũng c9ZqCuSyzó thểzcij vì9ZqCuSyz tìnp5dNFzrWh tp5dNFzrWhân, nhưng khôngzcij li9ZqCuSyzên q9ZqCuSyzuan p5dNFzrWgì đếnzcij tzcijình yêu.

Lấy víp5dNFzrW dụp5dNFzrW p5dNFzrWđơn g9ZqCuSyziản, nếu Lâmp5dNFzrW Lp5dNFzrWỗi c9ZqCuSyzó xảy9ZqCuSyz r9ZqCuSyza chuzcijyện gì,zcij tôip5dNFzrW cũngzcij vậy,zcij khôn9ZqCuSyzg thểp5dNFzrW bỏ9ZqCuSyz mặczcij an9ZqCuSyzh ta.

"Không thểp5dNFzrW bỏ9ZqCuSyz 9ZqCuSyzmặc", bốn chzcijữ n9ZqCuSyzày, tôizcij hiểu.

Theo zcijmô tuýzcijp pp5dNFzrWhát triển tron9ZqCuSyzg php5dNFzrWim, Trư9ZqCuSyzơng 9ZqCuSyzThần czcijó lẽ9ZqCuSyz zcijsẽ vzcijì zcijmuốn p5dNFzrWtôi qup5dNFzrWên anh9ZqCuSyz, zcijhận zcijanh nê9ZqCuSyzn gp5dNFzrWiả vzcijờ zcijquay lại với9ZqCuSyz p5dNFzrWcô 9ZqCuSyzThiên th9ZqCuSyzần mùa9ZqCuSyz zcijhạ, sa9ZqCuSyzu đ9ZqCuSyzó bị9ZqCuSyz tzcijôi p5dNFzrWchửi rủp5dNFzrWa rồizcij p5dNFzrWtát, cuối9ZqCuSyz czcijùng trp5dNFzrWái tim p5dNFzrWanh tp5dNFzrWan náp5dNFzrWt nhzcijìn 9ZqCuSyztheo bzcijóng tzcijôi khuấtzcij xzcija dần.

Hoặc l9ZqCuSyzà sp5dNFzrWau p5dNFzrWkhi biết9ZqCuSyz sự thật,9ZqCuSyz tôi9ZqCuSyz sẽzcij ng9ZqCuSyzân ng9ZqCuSyzấn nướzcijc mzcijắt kp5dNFzrWiên quzcijyết c9ZqCuSyzùng anzcijh 9ZqCuSyzchăm zcijsóc côp5dNFzrW Thzcijiên th9ZqCuSyzần mùa hạ9ZqCuSyz kp5dNFzrWia. zcijCuối cùngp5dNFzrW, 9ZqCuSyzsau kp5dNFzrWhi trảizcij qu9ZqCuSyza hà9ZqCuSyzng lo9ZqCuSyzạt p5dNFzrWnhững đả9ZqCuSyz kíp5dNFzrWch lẫnzcij 9ZqCuSyzhiểu 9ZqCuSyzlầm, ánh p5dNFzrWsáng củap5dNFzrW T9ZqCuSyzhánh p5dNFzrWmẫu tzcijôi cuối9ZqCuSyz cùp5dNFzrWng cũzcijng cảmzcij zcijhóa đượczcij zcijtrời zcijđất, tình9ZqCuSyz bạnzcij cp5dNFzrWủa bazcij người p5dNFzrWvà 9ZqCuSyztình yêup5dNFzrW củap5dNFzrW ha9ZqCuSyzi n9ZqCuSyzgười czcijùng tp5dNFzrWồn tạizcij p5dNFzrWvà chúng9ZqCuSyz tp5dNFzrWôi sẽp5dNFzrW cùzcijng sốngp5dNFzrW trozcijng nzcijhững ngày vuzciji vẻzcij, hạp5dNFzrWnh phúc...

Thế zcijnhưng, dùp5dNFzrW cuộzcijc sống có9ZqCuSyz đầyzcij nhữngp5dNFzrW t9ZqCuSyzình huzcijống cẩzciju huyế9ZqCuSyzt t9ZqCuSyzhì p5dNFzrWcũng 9ZqCuSyzkhông php5dNFzrWải làzcij đang9ZqCuSyz trp5dNFzrWên kị9ZqCuSyzch trường.

Trương Thầ9ZqCuSyzn lp5dNFzrWựa c9ZqCuSyzhọn p5dNFzrWsự thẳng th9ZqCuSyzắn, tzcijhành zcijthật, p5dNFzrWtôi 9ZqCuSyzlựa 9ZqCuSyzchọn rp5dNFzrWời x9ZqCuSyza azcijnh. zcijHai chúp5dNFzrWng 9ZqCuSyztôi, mỗip5dNFzrW ngư9ZqCuSyzời mộp5dNFzrWt lựa chzcijọn, bìnzcijh tĩnhzcij m9ZqCuSyzà quzcijyết đoán.

Không p5dNFzrWcó nướcp5dNFzrW mắt, khôngzcij có9ZqCuSyz sự9ZqCuSyz đ9ZqCuSyzau khổp5dNFzrW zcijxé gazcijn xé9ZqCuSyz r9ZqCuSyzuột, zcijkhông hỏizcij trời,p5dNFzrW hỏi9ZqCuSyz đ9ZqCuSyzất, hỏi9ZqCuSyz biển,p5dNFzrW zcijtất cảzcij 9ZqCuSyzđều theo lẽzcij t9ZqCuSyzự nhiên.

Tôi gi9ZqCuSyzậm 9ZqCuSyzgiậm chân, 9ZqCuSyz hình np5dNFzrWhư kp5dNFzrWhông cò9ZqCuSyzn têp5dNFzrW nữa.

Buông 9ZqCuSyztay khỏi9ZqCuSyz czcijây cột điệp5dNFzrWn, tôp5dNFzrWi czcijười h9ZqCuSyzì h9ZqCuSyzì nói:

- M9ZqCuSyzay p5dNFzrWmà ngzcijười trong zcij văn phzcijòng 9ZqCuSyzđều không9ZqCuSyz biết9ZqCuSyz chp5dNFzrWuyện cp5dNFzrWủa hzcijai 9ZqCuSyzchúng 9ZqCuSyzta, đỡzcij pp5dNFzrWhải tốnp5dNFzrW cô9ZqCuSyzng zcijgiải thích.

Trương p5dNFzrWThần gập5dNFzrWt đầp5dNFzrWu, cuối c9ZqCuSyzùng trê9ZqCuSyzn khzcijóe môizcij a9ZqCuSyznh cũzcijng lộzcij rp5dNFzrWa một9ZqCuSyz p5dNFzrWđường conp5dNFzrWg nhzcijo nhỏ:

- Ừzcij, cũzcijng may.

- Mzcijay lzcijà 9ZqCuSyzchúng p5dNFzrWta c9ZqCuSyzhưa nói tzcijới kzcijế hoạzcijch hap5dNFzrWy lp5dNFzrWời hứap5dNFzrW gì.

- Ừ,p5dNFzrW may.

- Mazcijy mp5dNFzrWà ezcijm v9ZqCuSyzẫn chưzcija rất rấtzcij 9ZqCuSyzrất thí9ZqCuSyzch zcijanh, thíchp5dNFzrW đếnp5dNFzrW np5dNFzrWỗi khắczcij cốtp5dNFzrW zcijghi tâm.

- Ừ,9ZqCuSyz may.

- M9ZqCuSyzay m9ZqCuSyzà, zcijanh zcijcũng đối vớ9ZqCuSyzi ep5dNFzrWm p5dNFzrWnhư vậy.

Lần nàyp5dNFzrW Trzcijương Thần9ZqCuSyz l9ZqCuSyzại không nózciji gì.

Để khôngp5dNFzrW k9ZqCuSyzhí 9ZqCuSyzbớt zcijtẻ ngắt,p5dNFzrW tôi đànhp5dNFzrW p9ZqCuSyzhải nózciji tiếp:

- 9ZqCuSyzTình yp5dNFzrWêu của9ZqCuSyz chúnzcijg ta thậtp5dNFzrW "chớpzcij nhoáng"p5dNFzrW. Từzcij lúc9ZqCuSyz xáczcij địzcijnh quzcijan hp5dNFzrWệ yp5dNFzrWêu đươnzcijg đzcijến p5dNFzrWkhi kzcijết thúc, trướczcij sap5dNFzrWu gộzcijp lp5dNFzrWại 9ZqCuSyzhình 9ZqCuSyznhư nhzcijiều zcijnhất chỉzcij mườ9ZqCuSyzi ngày.

Trương Tzcijhần gizcijơ tazcijy ra zcij xem đp5dNFzrWồng hồ,zcij nói:

- Chp5dNFzrWín n9ZqCuSyzgày zcijhai mươip5dNFzrW hai p5dNFzrWgiờ bốp5dNFzrWn mưp5dNFzrWơi 9ZqCuSyzba pp5dNFzrWhút, p5dNFzrWtừ lúzcijc 9ZqCuSyzanh nzcijói vzcijới 9ZqCuSyzem "Phảizcij" đếnzcij câuzcij nói b9ZqCuSyzan nzcijãy "Đúngzcij vậy".

- p5dNFzrWCó p9ZqCuSyzhải ap5dNFzrWnh thíchzcij em không?

- Anp5dNFzrWh mu9ZqCuSyzốn chzcijia tazcijy em zcijcó 9ZqCuSyzđúng không?

- Đúngzcij vậy.

Tôi zcijhít mạnzcijh zcijmũi, chớp mắtzcij thậtzcij mạ9ZqCuSyznh, zcijhét to:

- Azcijnh đừngp5dNFzrW n9ZqCuSyzhư th9ZqCuSyzế 9ZqCuSyznày. Nếu anzcijh zcijnhư thếzcij nà9ZqCuSyzy th9ZqCuSyzì p5dNFzrWem zcijsẽ cảmzcij thấyzcij zcijanh thícp5dNFzrWh ep5dNFzrWm nhiều9ZqCuSyz hơp5dNFzrWn zcijem th9ZqCuSyzích anh.

Trương Thp5dNFzrWần bp5dNFzrWật cười, zcijgiọng nó9ZqCuSyzi zcijkhàn khàp5dNFzrWn như9ZqCuSyzng rp5dNFzrWõ rp5dNFzrWàng, c9ZqCuSyzhín chắn:

- 9ZqCuSyzTiểu Đậuzcij, a9ZqCuSyznh tzcijhực sự muốnzcij luôn9ZqCuSyz 9ZqCuSyzở bêzcijn 9ZqCuSyzem, muốn9ZqCuSyz quýp5dNFzrW trọnp5dNFzrWg em9ZqCuSyz, không9ZqCuSyz muố9ZqCuSyzn p5dNFzrWem pzcijhải buồp5dNFzrWn, khôngzcij muzcijốn em p9ZqCuSyzhải zcijkhóc. Ap5dNFzrWnh nhữp5dNFzrWng tưởng9ZqCuSyz rằng,p5dNFzrW mìnhzcij p5dNFzrWcó thểzcij là9ZqCuSyzm được...

Anh zcijnắm chắc9ZqCuSyz vp5dNFzrWai tôi, xoayp5dNFzrW p5dNFzrWtôi p5dNFzrWnửa vòn9ZqCuSyzg tr9ZqCuSyzòn, sa9ZqCuSyzu đóp5dNFzrW kzcijhẽ đ9ZqCuSyzẩy tôp5dNFzrWi về9ZqCuSyz pp5dNFzrWhía trướcp5dNFzrW, giọp5dNFzrWng an9ZqCuSyzh vanzcijg lên zcij sau zcijlưng tôi:

- Trướzcijc đây,9ZqCuSyz đềuzcij zcijlà emp5dNFzrW nhìn anp5dNFzrWh rời9ZqCuSyz đi.p5dNFzrW Lầ9ZqCuSyzn 9ZqCuSyznày đổip5dNFzrW lạ9ZqCuSyzi, a9ZqCuSyznh sẽ9ZqCuSyz 9ZqCuSyznhìn thzcijeo bónp5dNFzrWg em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảizcij nzcijhững bướp5dNFzrWc lớn,9ZqCuSyz không zcijquay đầzciju lại.

Tôi thzcijất p5dNFzrWtình rồi,zcij tôi rấtp5dNFzrW buồn.

Dù p5dNFzrWcuộc tìnzcijh nàzcijy từ9ZqCuSyz đầu chzcijí cuốip5dNFzrW tổ9ZqCuSyzng czcijộng khônp5dNFzrWg đzcijến mườp5dNFzrWi ngàyzcij, nhzcijưng tp5dNFzrWôi vẫn9ZqCuSyz rấtp5dNFzrW buồn.

Vốn địnhp5dNFzrW lấyp5dNFzrW đp5dNFzrWồ, rồizcij đi p5dNFzrW đến czcijhỗ Ngzcijưu Bôn9ZqCuSyz n9ZqCuSyzhưng dzcijo trozcijng lòng9ZqCuSyz buồ9ZqCuSyzn b9ZqCuSyzã np5dNFzrWên tôi9ZqCuSyz muốnp5dNFzrW qu9ZqCuSyzay 9ZqCuSyzvề p5dNFzrWnhà ởp5dNFzrW một mình.

Có 9ZqCuSyzcâu zcijnói: "Khônp5dNFzrWg có p5dNFzrWcách np5dNFzrWào g9ZqCuSyziải sầuzcij np5dNFzrWgoài việczcij giảzcij p5dNFzrWvờ vui...".

Tôi p5dNFzrWmua cổ9ZqCuSyz vịtzcij Thap5dNFzrWnh Võzcij loại cap5dNFzrWy nhất,9ZqCuSyz phzcija l9ZqCuSyzy czcijà p5dNFzrWphê đep5dNFzrWn đặczcij hp5dNFzrWơn cả9ZqCuSyz tươngzcij rồip5dNFzrW zcijnhìn hzcijai tp5dNFzrWhứ này9ZqCuSyz bầnzcij thần p5dNFzrW hồi lâu9ZqCuSyz, cuối9ZqCuSyz zcijcùng lạzciji khô9ZqCuSyzng nhzcijét vàzcijo miệng.

Tôi p5dNFzrWnhư co9ZqCuSyzn nzcijhặng không đầup5dNFzrW lượn9ZqCuSyz p5dNFzrWquanh phzcijòng zcijmười bảyzcij, mườip5dNFzrW támzcij vòp5dNFzrWng, chónzcijg mặt,9ZqCuSyz hop5dNFzrWa zcijmắt, czcijhán nản,p5dNFzrW cuối czcijùng 9ZqCuSyzchỉ có9ZqCuSyz thể9ZqCuSyz zcijmở zcijmáy tín9ZqCuSyzh, p5dNFzrWrồi lạip5dNFzrW zcijtiện tzcijay đăng9ZqCuSyz nhậzcijp QQ.

Vào giờzcij ăzcijn t9ZqCuSyzối củp5dNFzrWa ngàyp5dNFzrW Chủ nhậ9ZqCuSyzt, sốp5dNFzrW ngườizcij Onp5dNFzrWline chỉp5dNFzrW đếmzcij tzcijrên đầzciju ngón9ZqCuSyz tayp5dNFzrW, zcijdo đzcijó avap5dNFzrWtar nào9ZqCuSyz sáng9ZqCuSyz càng p5dNFzrW trở 9ZqCuSyznên zcijrõ ràngp5dNFzrW hơn.

Trong đzcijó 9ZqCuSyzcó mộp5dNFzrWt azcijvatar, hình zcijnhư zcijlúc n9ZqCuSyzào cũnp5dNFzrWg p5dNFzrWsáng, zcijrỏ l9ZqCuSyzẽ anzcijh t9ZqCuSyza zcijnghiện 9ZqCuSyzgame tp5dNFzrWrên Qp5dNFzrWQ nê9ZqCuSyzn Onlizcijne hazciji mươi bốnp5dNFzrW tiếng9ZqCuSyz đồngp5dNFzrW hồzcij zcijmột ngày.

Có mộtp5dNFzrW p5dNFzrWthời gp5dNFzrWian dài, tôp5dNFzrWi đềzciju chp5dNFzrWọn s9ZqCuSyzự zcijphớt lờzcij đốizcij với9ZqCuSyz ngp5dNFzrWười n9ZqCuSyzày. Nzcijhưng lần9ZqCuSyz nàyp5dNFzrW nhzcijư 9ZqCuSyzbị trúzcijng tzcijà, tay rzcijun ru9ZqCuSyzn, p5dNFzrWtôi zcijấn vp5dNFzrWào av9ZqCuSyzatar đózcij rồi9ZqCuSyz gửi9ZqCuSyz mzcijột b9ZqCuSyziểu tưzcijợng p5dNFzrWmặt cười.

Vừa gửip5dNFzrW xp5dNFzrWong, tô9ZqCuSyzi liền 9ZqCuSyz muốn p5dNFzrWchặt phăn9ZqCuSyzg 9ZqCuSyzcái đầuzcij mzcijình đi9ZqCuSyz, p5dNFzrWđang 9ZqCuSyzđịnh 9ZqCuSyzthoát rp5dNFzrWa, p5dNFzrWcon chuột9ZqCuSyz 9ZqCuSyzdừng lạizcij 9ZqCuSyznút "X" trên9ZqCuSyz đỉnp5dNFzrWh gzcijóc bê9ZqCuSyzn phảzciji, tôi9ZqCuSyz lạizcij khzcijông p5dNFzrWnhấn vào.

Cát bp5dNFzrWụi (******) 18:45:34

A Phúcp5dNFzrW, p5dNFzrWem tìm9ZqCuSyz ap5dNFzrWnh ?

Tốc độp5dNFzrW đázcijnh chữ9ZqCuSyz c9ZqCuSyzủa Lâm Lỗi9ZqCuSyz p5dNFzrWvẫn nhan9ZqCuSyzh nzcijhư trướczcij đây,9ZqCuSyz c9ZqCuSyzông l9ZqCuSyzao nàp5dNFzrWy thuộp5dNFzrWc về9ZqCuSyz mốizcij tình9ZqCuSyz mỗip5dNFzrW ng9ZqCuSyzười một9ZqCuSyz zcijnơi của chúzcijng tôi.

Khi ấy9ZqCuSyz rấtzcij nghèo,p5dNFzrW cước gọi9ZqCuSyz điệnp5dNFzrW th9ZqCuSyzoại 9ZqCuSyzđường dàzciji rp5dNFzrWất đắt,9ZqCuSyz tôip5dNFzrW và9ZqCuSyz ap5dNFzrWnh p5dNFzrWta l9ZqCuSyziền t9ZqCuSyzận d9ZqCuSyzụng tất9ZqCuSyz cảp5dNFzrW cp5dNFzrWơ zcijhội để có9ZqCuSyz thểp5dNFzrW 9ZqCuSyzlên mạngzcij nzcijói c9ZqCuSyzhuyện. p5dNFzrWKý túp5dNFzrWc zcijxá, quáp5dNFzrWn zcijnet, phòzcijng máy,9ZqCuSyz đều9ZqCuSyz làp5dNFzrW p5dNFzrWnhững nơi chúnzcijg tôizcij zcijtừng chip5dNFzrWến đấu.

Số QzcijQ củazcij p5dNFzrWhai c9ZqCuSyzhúng tôzciji là cùnp5dNFzrWg đăng9ZqCuSyz p5dNFzrWký mộzcijt lúc,p5dNFzrW sá9ZqCuSyzu nămp5dNFzrW rồi,zcij 9ZqCuSyzchưa từngzcij thay.

Trên thựp5dNFzrWc t9ZqCuSyzế, p5dNFzrWcó rất nhip5dNFzrWều thứzcij vẫp5dNFzrWn k9ZqCuSyzhông hềp5dNFzrW thap5dNFzrWy đổzciji sa9ZqCuSyzu khzciji chzcijúng tôp5dNFzrWi chi9ZqCuSyza p5dNFzrWtay. Víp5dNFzrW dụzcij 9ZqCuSyznhư s9ZqCuSyzố điệzcijn thoại dp5dNFzrWi zcijdộng, zcijsố p5dNFzrWtài khoả9ZqCuSyzn MSp5dNFzrWN, địazcij c9ZqCuSyzhỉ em9ZqCuSyzail, biệp5dNFzrWt dap5dNFzrWnh 9ZqCuSyztrên mạp5dNFzrWng, cáczcijh gọi tzcijhân mậtp5dNFzrW tzcijrong 9ZqCuSyzđời thực9ZqCuSyz, thậm9ZqCuSyz cp5dNFzrWhí đến9ZqCuSyz nzcijgay czcijả 9ZqCuSyzmật mp5dNFzrWã thp5dNFzrWẻ ngânzcij hàngp5dNFzrW cũp5dNFzrWng kh9ZqCuSyzông đổi. Đózcij 9ZqCuSyzchính p5dNFzrWlà nzcijgày sinzcijh np5dNFzrWhật củap5dNFzrW a9ZqCuSyznh ta.

Có zcijduy nhp5dNFzrWất mzcijột 9ZqCuSyzthứ thay đổi9ZqCuSyz là9ZqCuSyz tì9ZqCuSyznh cp5dNFzrWảm những9ZqCuSyz tưởzcijng sẽzcij bềnzcij lzcijâu nh9ZqCuSyzư tr9ZqCuSyzời đất.

Trời đất!p5dNFzrW Xezcijm 9ZqCuSyzra tôi đan9ZqCuSyzg thậ9ZqCuSyzt sp5dNFzrWự rzcijất buồnzcij. Tp5dNFzrWôi zcijnhíu mắzcijt, c9ZqCuSyzau mày9ZqCuSyz p5dNFzrWvẻ đp5dNFzrWau đớn.

A Tzciju p5dNFzrWLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉ9ZqCuSyz muốnzcij nhanh 9ZqCuSyzchóng zcijkết thp5dNFzrWúc cuộc9ZqCuSyz zcijđối thoạ9ZqCuSyzi vô9ZqCuSyz 9ZqCuSyzthưởng 9ZqCuSyzvô p9ZqCuSyzhạt np5dNFzrWày nhưn9ZqCuSyzg lạzciji mộp5dNFzrWt 9ZqCuSyzlần nzcijữa đang 9ZqCuSyz định thozciját th9ZqCuSyzì zcijphải dzcijừng lại.

Cát bụizcij (******) 18:48:34

A Phúc9ZqCuSyz, zcijcó p5dNFzrWphải p5dNFzrWđã xzcijảy ra chuyzcijện gì9ZqCuSyz không?

Tôi czcijó tp5dNFzrWhể nóp5dNFzrWi một9ZqCuSyz cách kp5dNFzrWhông hzcijề pp5dNFzrWhô trưp5dNFzrWơng rằn9ZqCuSyzg, tzcijừ cp5dNFzrWửa sp5dNFzrWổ chatp5dNFzrW, trp5dNFzrWong f9ZqCuSyzont chzcijữ zcij"Lệ", cp5dNFzrWỡ chữ9ZqCuSyz năm, màzciju chữzcij xa9ZqCuSyznh 9ZqCuSyzda trời,zcij t9ZqCuSyzôi cóp5dNFzrW th9ZqCuSyzể tp5dNFzrWưởng tượnp5dNFzrWg rzcija dán9ZqCuSyzg vẻzcij zcijcủa 9ZqCuSyzanh zcijta lúc này.

Mắt zcijnhìn chằmzcij c9ZqCuSyzhằm vào mànzcij h9ZqCuSyzình, zcijngón tap5dNFzrWy đặtzcij p5dNFzrWtrên bzcijàn ph9ZqCuSyzím, kzcijhẽ mím9ZqCuSyz chặt9ZqCuSyz môzciji, zcijthoáng chúzcijt zcijlo l9ZqCuSyzắng. Ồ đúngp5dNFzrW rồzciji, b9ZqCuSyzên cạ9ZqCuSyznh p5dNFzrWcòn cóp5dNFzrW nử9ZqCuSyza bap5dNFzrWo tzcijhuốc lá,9ZqCuSyz mộtp5dNFzrW chiếczcij zcijgạt tàn,p5dNFzrW mộtzcij cáip5dNFzrW b9ZqCuSyzật lửa.

Nếu nzcijhư, nhữzcijng thói quenp5dNFzrW nzcijày czcijủa 9ZqCuSyzanh 9ZqCuSyzta cũn9ZqCuSyzg khp5dNFzrWông hềp5dNFzrW thp5dNFzrWay đổi.

Tôi p5dNFzrWthừa np5dNFzrWhận, czcijó zcijnhững lúc tp5dNFzrWôi lzcijà np5dNFzrWgười rấp5dNFzrWt kp5dNFzrWhông qu9ZqCuSyzyết đoánp5dNFzrW. Vậyp5dNFzrW nên,9ZqCuSyz p5dNFzrWlúc np5dNFzrWày p5dNFzrWtôi 9ZqCuSyzdo p5dNFzrWdự, 9ZqCuSyzchần chp5dNFzrWừ, không dứp5dNFzrWt kzcijhoát p5dNFzrWấn v9ZqCuSyzào np5dNFzrWút "X".

A Tzciju 9ZqCuSyzLa (******) 18:52:43

Nếu 9ZqCuSyzem xp5dNFzrWảy rzcija p5dNFzrWchuyện, anh s9ZqCuSyzẽ làp5dNFzrWm gì?

Trong vzcijài php5dNFzrWút 9ZqCuSyztôi p5dNFzrWdo dự, Lâmp5dNFzrW 9ZqCuSyzLỗi vẫn9ZqCuSyz lặngp5dNFzrW zcijlẽ chờp5dNFzrW 9ZqCuSyzđợi. p5dNFzrWSau kh9ZqCuSyzi 9ZqCuSyzdòng zcijchữ vừp5dNFzrWa rồi9ZqCuSyz đzcijược p5dNFzrWgửi đzciji, an9ZqCuSyzh tp5dNFzrWa không zcijlập tứczcij trảp5dNFzrW lờzciji mp5dNFzrWà lặp5dNFzrWng lp5dNFzrWẽ mấtp5dNFzrW k9ZqCuSyzhoảng zcijmột p5dNFzrWphút rưỡi.

Cát bụi9ZqCuSyz (******) 18:54:22

Anh sẽzcij zcijở b9ZqCuSyzên ezcijm, nếu9ZqCuSyz em mup5dNFzrWốn. Chỉ9ZqCuSyz cp5dNFzrWần p5dNFzrWem đồngzcij ý.

 

A p5dNFzrWTu 9ZqCuSyzLa (******) 18:54:55

Tại saop5dNFzrW? zcijChẳng phảizcij gizcijữa hai chún9ZqCuSyzg t9ZqCuSyza đzcijã không9ZqCuSyz p5dNFzrWcòn qu9ZqCuSyzan hzcijệ gzcijì rp5dNFzrWồi sao?

 

Cát bụip5dNFzrW (******) 18:56:32

A Phúc9ZqCuSyz ngốczcij, chzcijo dùzcij là lzcijúc nàop5dNFzrW, 9ZqCuSyzcho dp5dNFzrWù 9ZqCuSyzlà tìnp5dNFzrWh huốngp5dNFzrW g9ZqCuSyzì, zcijanh cp5dNFzrWũng k9ZqCuSyzhông thể9ZqCuSyz bp5dNFzrWỏ 9ZqCuSyzmặc ezcijm. 9ZqCuSyzDù chúzcijng ta zcij không zcijcòn l9ZqCuSyzà 9ZqCuSyzngười yêzciju t9ZqCuSyzhì p5dNFzrWvẫn p5dNFzrWlà p5dNFzrWbạn b9ZqCuSyzè. Dzcijù ezcijm 9ZqCuSyzkhông c9ZqCuSyzoi 9ZqCuSyzanh làp5dNFzrW bạnzcij t9ZqCuSyzhì p5dNFzrWít ra9ZqCuSyz em vzcijà p5dNFzrWanh cũ9ZqCuSyzng vẫnzcij làp5dNFzrW đồngp5dNFzrW hp5dNFzrWương 9ZqCuSyzlớn lêp5dNFzrWn czcijùng nhau.

Tôi khô9ZqCuSyzng tp5dNFzrWrả zcijlời màp5dNFzrW nhấ9ZqCuSyzn thẳng vp5dNFzrWào zcijnút p5dNFzrW"X" 9ZqCuSyzrồi tzcijắt má9ZqCuSyzy tính.

Vì zcijtôi khó9ZqCuSyzc, dù9ZqCuSyz không 9ZqCuSyzcó 9ZqCuSyzsự trp5dNFzrWợ lựcp5dNFzrW p5dNFzrWcủa p5dNFzrWvị cap5dNFzrWy, vịp5dNFzrW đắ9ZqCuSyzng p5dNFzrWnhưng np5dNFzrWước zcijmắt t9ZqCuSyzôi vẫzcijn t9ZqCuSyzuôn 9ZqCuSyznhư trút.

Con người9ZqCuSyz, l9ZqCuSyzoài sizcijnh vật nàzcijy kzcijhông zcijcần bizcijết đzcijau p5dNFzrWbuồn 9ZqCuSyzhay tuyệt9ZqCuSyz 9ZqCuSyzvọng đếnp5dNFzrW zcijđâu, chỉ9ZqCuSyz cầnp5dNFzrW t9ZqCuSyzìm thzcijấy 9ZqCuSyzmột chỗ php5dNFzrWát tiếtp5dNFzrW đp5dNFzrWược lp5dNFzrWà lzcijiền p5dNFzrWcó thểzcij gà9ZqCuSyzo 9ZqCuSyzkhóc tho9ZqCuSyzải 9ZqCuSyzmái mộ9ZqCuSyzt trậnzcij, 9ZqCuSyzcơ bảnp5dNFzrW p5dNFzrWsẽ chăn9ZqCuSyzg cảzcijm thấy vấzcijn đềzcij zcijto p5dNFzrWtát nữa.zcij Nhữzcijng k9ZqCuSyzhả p5dNFzrWnăng czcijòn lạzciji nhzcijư p5dNFzrWnhảy l9ZqCuSyzầu, 9ZqCuSyzđâm v9ZqCuSyzào zcijtường p5dNFzrWhay gì gìp5dNFzrW đzcijó 9ZqCuSyzlà rấtp5dNFzrW hiếm.

Giống như9ZqCuSyz tô9ZqCuSyzi trước zcijđây, tứczcij nghẹnp5dNFzrW ởzcij 9ZqCuSyztrong n9ZqCuSyzgực, p5dNFzrWkhó chị9ZqCuSyzu đếnp5dNFzrW nỗi9ZqCuSyz h9ZqCuSyzận 9ZqCuSyzkhông 9ZqCuSyzthể lấyzcij 9ZqCuSyzdao p5dNFzrWcứa mzcijột nhát vàzcijo bụng.

Sau k9ZqCuSyzhi khócp5dNFzrW đ9ZqCuSyzã mộtp5dNFzrW trận, liềp5dNFzrWn lậ9ZqCuSyzp 9ZqCuSyztức s9ZqCuSyzuy p5dNFzrWxét mộ9ZqCuSyzt cá9ZqCuSyzch zcijthực tế9ZqCuSyz rzcijằng, nếuzcij nhưp5dNFzrW zcijcứa mộtp5dNFzrW vếtzcij dàp5dNFzrWi 9ZqCuSyzở trê9ZqCuSyzn bụn9ZqCuSyzg thì sẽp5dNFzrW đa9ZqCuSyzu đớn9ZqCuSyz đếzcijn thếzcij nào...

Nghĩ tới9ZqCuSyz vếtzcij cứap5dNFzrW rỉ9ZqCuSyz máu, 9ZqCuSyztôi sựzcijc 9ZqCuSyznhớ đế9ZqCuSyzn v9ZqCuSyzết thươp5dNFzrWng 9ZqCuSyztrên zcijlưng cp5dNFzrWủa Thươngp5dNFzrW Nzcijgô, d9ZqCuSyzo vậy9ZqCuSyz sứczcij tập9ZqCuSyz trung liềzcijn b9ZqCuSyzị phânp5dNFzrW t9ZqCuSyzán phầnzcij np5dNFzrWào, tp5dNFzrWốc độp5dNFzrW zcijlăn củazcij nư9ZqCuSyzớc mắtzcij tp5dNFzrWheo p5dNFzrWđó czcijũng giả9ZqCuSyzm đi9ZqCuSyz đôi chút.

Đương nhzcijiên, còzcijn p5dNFzrWcó thể vp5dNFzrWì dùzcij sa9ZqCuSyzo đzcijây cũng9ZqCuSyz khôn9ZqCuSyzg phảp5dNFzrWi zcijlà lần9ZqCuSyz th9ZqCuSyzất zcijtình đ9ZqCuSyzầu zcijtiên, thấtp5dNFzrW tìnzcijh, thất9ZqCuSyz tìp5dNFzrWnh thành zcijquen rồi.

Nếu dùngp5dNFzrW phươngzcij pháp khp5dNFzrWoa p5dNFzrWhọc qu9ZqCuSyzy đp5dNFzrWổi szcijố lượngp5dNFzrW th9ZqCuSyzì lầnp5dNFzrW trướcp5dNFzrW p5dNFzrWyêu n9ZqCuSyzhau trop5dNFzrWng nămzcij nămzcij, tp5dNFzrWôi kh9ZqCuSyzóc mất nămzcij thánp5dNFzrWg, lầnzcij np5dNFzrWày yê9ZqCuSyzu 9ZqCuSyznhau zcijtrong mười9ZqCuSyz n9ZqCuSyzgày, dzcijo đ9ZqCuSyzó, c9ZqCuSyzó zcijlẽ tôip5dNFzrW sp5dNFzrWẽ chỉ9ZqCuSyz kp5dNFzrWhóc... thôi rồi,9ZqCuSyz h9ZqCuSyzọc dzcijốt p5dNFzrWmôn t9ZqCuSyzoán, 9ZqCuSyzgiờ khp5dNFzrWông tzcijính p5dNFzrWra nổi...

Tóm lp5dNFzrWại, dướip5dNFzrW táp5dNFzrWc dzcijụng của zcijnhững 9ZqCuSyzsuy ngzcijhĩ zcijvớ vẩn,p5dNFzrW tô9ZqCuSyzi đãzcij ng9ZqCuSyzừng khóc.

Tôi zcijvào phò9ZqCuSyzng tắmzcij rửazcij mặt,p5dNFzrW bỗng nhzcijiên np5dNFzrWghe thấyp5dNFzrW tiếzcijng cửazcij. Ngózcij rzcija tp5dNFzrWhì trônp5dNFzrWg t9ZqCuSyzhấy mộ9ZqCuSyzt hổ,9ZqCuSyz mộp5dNFzrWt trâup5dNFzrW v9ZqCuSyzai zcijsánh vai đứng9ZqCuSyz trzcijước cửazcij th9ZqCuSyzay giày.

Nghe thấy9ZqCuSyz độngp5dNFzrW p5dNFzrWtĩnh, Thương Ngzcijô ngẩnzcijg đầu9ZqCuSyz zcijlên nzcijhìn. Dư9ZqCuSyzới zcijánh 9ZqCuSyzđèn tường9ZqCuSyz mà9ZqCuSyzu vàng9ZqCuSyz cap5dNFzrWm 5zcij0W, hìnp5dNFzrWh zcijảnh hắn cózcij chp5dNFzrWút khônp5dNFzrWg rzcijõ ràng.

- Tzcijiểu Tường,p5dNFzrW quảzcij nhiên9ZqCuSyz em 9ZqCuSyzcó zcijở nhà.

Giọng hắzcijn p5dNFzrWvừa np5dNFzrWhẹ vzcijừa khàn, ngh9ZqCuSyze czcijó vẻ9ZqCuSyz p5dNFzrWkỳ lạzcij, khizcijến ti9ZqCuSyzm tzcijôi 9ZqCuSyznhói lênp5dNFzrW, szcijống mzcijũi cap5dNFzrWy 9ZqCuSyzcay, p5dNFzrWsau zcijđó phát hzcijiện dánp5dNFzrWg vẻzcij p5dNFzrWhắn càngp5dNFzrW mp5dNFzrWờ nhạtzcij hơn.

Hóa zcijra, hiệu9ZqCuSyz qu9ZqCuSyzả thị giáczcij nhưzcij 9ZqCuSyzthế 9ZqCuSyzkhông phả9ZqCuSyzi 9ZqCuSyzvì zcijánh đènzcij, màp5dNFzrW lzcijà zcijtrong gizcijây phzcijút nhì9ZqCuSyzn thấy9ZqCuSyz hắzcijn, mắt tôi9ZqCuSyz bỗng9ZqCuSyz trzcijào zcijra p5dNFzrWthứ 9ZqCuSyzchất lp5dNFzrWỏng 9ZqCuSyzmằn mặn.

- p5dNFzrWSao an9ZqCuSyzh lp5dNFzrWại về?

- Tỉnhzcij p5dNFzrWrồi 9ZqCuSyzthì vềp5dNFzrW thôi.

Thương Ngôp5dNFzrW lẳngp5dNFzrW lặng đá9ZqCuSyzp lờzciji, p5dNFzrWsau 9ZqCuSyzđó tip5dNFzrWến lại,p5dNFzrW nghiêzcijng zcijđầu nhìnp5dNFzrW zcijtôi, cp5dNFzrWười mp5dNFzrWà n9ZqCuSyzhư không9ZqCuSyz cườizcij hỏi:

- Ep5dNFzrWm thuộc9ZqCuSyz t9ZqCuSyzộc Hổp5dNFzrW chúng9ZqCuSyz ta, 9ZqCuSyzlàm gzcijì p5dNFzrWphải họzcijc loàizcij thỏ?

Tôi đưa9ZqCuSyz 9ZqCuSyzcặp mắp5dNFzrWt thỏp5dNFzrW nhìn hắn:9ZqCuSyz zcij- A9ZqCuSyznh mớizcij lp5dNFzrWà thỏzcij, làp5dNFzrW p5dNFzrWcon th9ZqCuSyzỏ đực.

Ngưu 9ZqCuSyzBôn 9ZqCuSyzdựa ngườizcij vàzcijo cửa nhìnzcij chú9ZqCuSyzng p5dNFzrWtôi, k9ZqCuSyzhẽ zcijcười, nói:

- N9ZqCuSyzếu anzcijh ấyp5dNFzrW lp5dNFzrWà p5dNFzrWthỏ thật thìp5dNFzrW chzcijị dâp5dNFzrWu tínhp5dNFzrW sao?

Tôi ng9ZqCuSyzhiến răn9ZqCuSyzg, đáp:

- Thì9ZqCuSyz xzcijé xzcijác p5dNFzrWanh tp5dNFzrWa ra luôn.

Ngưu Bôzcijn c9ZqCuSyzứng họng.

Thương zcijNgô lại9ZqCuSyz rp5dNFzrWất điềm tĩnh,zcij gizcijơ tp5dNFzrWay zcijra vuốzcijt p5dNFzrWtóc tôi,p5dNFzrW nói:

- Yp5dNFzrWên tp5dNFzrWâm. Có9ZqCuSyz p5dNFzrWem ởp5dNFzrW đây, 9ZqCuSyzta p5dNFzrWkhông sp5dNFzrWao đâu.

Không hiểu9ZqCuSyz p5dNFzrWcó phảizcij d9ZqCuSyzo mới p5dNFzrWtừ p5dNFzrWbên 9ZqCuSyzngoài p5dNFzrWvào np5dNFzrWhà p5dNFzrWhay khô9ZqCuSyzng màp5dNFzrW tp5dNFzrWay hắzcijn rấtzcij lzcijạnh, p5dNFzrWkhông ấ9ZqCuSyzm 9ZqCuSyzáp nzcijhư bìnhp5dNFzrW thường.

Lẽ nzcijào, hắ9ZqCuSyzn tzcijhật sự9ZqCuSyz ch9ZqCuSyzịu ảnh hưởnzcijg củ9ZqCuSyza thzcijời 9ZqCuSyztiết bê9ZqCuSyzn ngoàizcij sao9ZqCuSyz? Vậyzcij nê9ZqCuSyzn, thực9ZqCuSyz zcijra zcijhắn 9ZqCuSyzcũng cảmzcij thấzcijy lạnh...

Điều 9ZqCuSyznày khiênp5dNFzrW t9ZqCuSyzôi bỗng p5dNFzrWnhớ đế9ZqCuSyzn cá9ZqCuSyzi chănp5dNFzrW lôzcijng vzcijũ mới9ZqCuSyz p5dNFzrWtinh 9ZqCuSyzbỏ q9ZqCuSyzuên bêzcijn đ9ZqCuSyzường nên9ZqCuSyz kzcijhông tránzcijh khỏi9ZqCuSyz tiếc nuối.

Lại 9ZqCuSyznghĩ tzcijối hô9ZqCuSyzm đzcijó zcijchỉ cách hiệnzcij zcijtại k9ZqCuSyzhông p5dNFzrWquá hzcijai trp5dNFzrWăm bốnp5dNFzrW mươi9ZqCuSyz p5dNFzrWgiờ, cảnhzcij vậzcijt vzcijẫn nguyêzcijn 9ZqCuSyzvẹn nhưng ngườ9ZqCuSyzi p5dNFzrWđã 9ZqCuSyzkhông cònp5dNFzrW... p5dNFzrWTôi khôngp5dNFzrW cp5dNFzrWhỉ 9ZqCuSyztiếc nuốizcij zcijmà 9ZqCuSyzcòn xấup5dNFzrW zcijhổ, khzcijông chỉp5dNFzrW p5dNFzrWxấu hổ 9ZqCuSyzmà cònp5dNFzrW p5dNFzrWđau đớn.p5dNFzrW zcijCứ đau9ZqCuSyz đ9ZqCuSyzớn lzcijà chứczcij nănzcijg tuyếnp5dNFzrW lệzcij czcijủa tôizcij lzcijại kzcijhởi động.

Đang su9ZqCuSyzy ngh9ZqCuSyzĩ, tôp5dNFzrWi bỗng p5dNFzrWcảm thp5dNFzrWấy bànp5dNFzrW tp5dNFzrWay vố9ZqCuSyzn 9ZqCuSyzđặt zcijtrên mázciji tóczcij tôp5dNFzrWi khẽ9ZqCuSyz dừ9ZqCuSyzng 9ZqCuSyzlại, sp5dNFzrWau đzcijó zcijdi chuyp5dNFzrWển xuốnp5dNFzrWg trán zcijrồi chp5dNFzrWe kínzcij cặp9ZqCuSyz mắt9ZqCuSyz củap5dNFzrW tôi.

Lòng p5dNFzrWbàn 9ZqCuSyztay rấtp5dNFzrW lạp5dNFzrWnh nhưng tôip5dNFzrW 9ZqCuSyzlại cả9ZqCuSyzm 9ZqCuSyzthấy rấtp5dNFzrW nónzcijg, p5dNFzrWsau n9ZqCuSyzày t9ZqCuSyzôi mp5dNFzrWới hi9ZqCuSyzểu sứcp5dNFzrW nón9ZqCuSyzg đóp5dNFzrW czcijó đượcp5dNFzrW t9ZqCuSyzừ những gizcijọt nưzcijớc mắt9ZqCuSyz đp5dNFzrWang tuônp5dNFzrW 9ZqCuSyzra nhp5dNFzrWư tzcijrút củazcij tôi.

Lần zcijnày, tzcijôi zcijkhông gàp5dNFzrWo khóc nh9ZqCuSyzư 9ZqCuSyztrước đâzcijy, chỉzcij tiếzcijn lênzcij nửp5dNFzrWa bp5dNFzrWước rồizcij 9ZqCuSyzvùi mặt9ZqCuSyz và9ZqCuSyzo lồngzcij ngựczcij hắn.

Tôi không9ZqCuSyz hiểp5dNFzrWu szcijao mình lạzciji np5dNFzrWhư thzcijế này9ZqCuSyz, v9ZqCuSyzì cứzcij cop5dNFzrWi nhưzcij trướcp5dNFzrW 9ZqCuSyzmặt bốzcij mp5dNFzrWẹ, đã9ZqCuSyz rấtp5dNFzrW nhiều9ZqCuSyz np5dNFzrWăm rồip5dNFzrW p5dNFzrWtôi chzcijưa từng khó9ZqCuSyzc, cứp5dNFzrW zcijcoi zcijnhư làzcij ngườzciji 9ZqCuSyzbạn thâp5dNFzrWn nhất,zcij cứp5dNFzrW 9ZqCuSyzcoi nhưp5dNFzrW làzcij Tzcijrương Tzcijhần, lzcijà Lâmp5dNFzrW Lỗi, zcij thì np5dNFzrWhiều lắmzcij tp5dNFzrWôi cũp5dNFzrWng chỉ9ZqCuSyz vừap5dNFzrW khóc,p5dNFzrW v9ZqCuSyzừa cười9ZqCuSyz rồip5dNFzrW hétzcij v9ZqCuSyzài tiếnzcijg p5dNFzrWcho xong.

Nhưng gip5dNFzrWờ đâp5dNFzrWy, 9ZqCuSyztôi lại gp5dNFzrWiống như9ZqCuSyz mộtp5dNFzrW đzcijứa 9ZqCuSyztrẻ ch9ZqCuSyzẳng hi9ZqCuSyzểu bi9ZqCuSyzết gì9ZqCuSyz, 9ZqCuSyzkhông czcijó p5dNFzrWáp lp5dNFzrWực, cũngp5dNFzrW zcijchẳng phảip5dNFzrW che zcij giấu, nhp5dNFzrWư tzcijhế 9ZqCuSyznào p5dNFzrWthì cứp5dNFzrW là9ZqCuSyz vậy.

Khóc thoảip5dNFzrW mzcijái rồizcij, tôi còzcijn zcijra s9ZqCuSyzức quệp5dNFzrWt p5dNFzrWnước mắt,p5dNFzrW np5dNFzrWước mũip5dNFzrW 9ZqCuSyzvào áop5dNFzrW củap5dNFzrW Thươngp5dNFzrW Ngzcijô, trozcijng lònp5dNFzrWg thấp5dNFzrWy tzcijhoải mái h9ZqCuSyzơn nhiều.

Lúc này,9ZqCuSyz Ngư9ZqCuSyzu Bôp5dNFzrWn vẫnzcij đứng yênp5dNFzrW t9ZqCuSyzại vị9ZqCuSyz tr9ZqCuSyzí cũp5dNFzrW, nh9ZqCuSyzìn tp5dNFzrWôi, zcijvẫy tap5dNFzrWy nói:

- Xzcijem rzcija, p5dNFzrWchỗ nàyzcij khôngp5dNFzrW có vi9ZqCuSyzệc g9ZqCuSyzì chzcijo tô9ZqCuSyzi rồi.9ZqCuSyz Chp5dNFzrWị dâ9ZqCuSyzu à,zcij azcijnh ấy9ZqCuSyz c9ZqCuSyzó zcijsố p5dNFzrWđiện thzcijoại czcijủa tp5dNFzrWôi zcijđó. Nếuzcij có vp5dNFzrWiệc p5dNFzrWgì tp5dNFzrWhì zcijcứ gọizcij thẳn9ZqCuSyzg chp5dNFzrWo tôi.

Anh chà9ZqCuSyzng vừzcija p5dNFzrWnói p5dNFzrWvừa mở cử9ZqCuSyza, tzcijrong lúc9ZqCuSyz kézcijo 9ZqCuSyzcửa 9ZqCuSyzra, liềp5dNFzrWn bịp5dNFzrW mộtp5dNFzrW vập5dNFzrWt thể9ZqCuSyz khôn9ZqCuSyzg r9ZqCuSyzõ danp5dNFzrWh tính9ZqCuSyz từp5dNFzrW b9ZqCuSyzên ngo9ZqCuSyzài tông thẳzcijng p5dNFzrWvào n9ZqCuSyzgực. Ngzcijưu Bôn9ZqCuSyz lop5dNFzrWạng choạzcijng một9ZqCuSyz p5dNFzrWlúc mớp5dNFzrWi đứngp5dNFzrW yênzcij đượcp5dNFzrW, zcijchưa kịp phảnp5dNFzrW 9ZqCuSyzứng lạ9ZqCuSyzi, đãp5dNFzrW l9ZqCuSyzập t9ZqCuSyzức bp5dNFzrWị hàn9ZqCuSyzg loạp5dNFzrWt cp5dNFzrWâu zcijhỏi làm9ZqCuSyz czcijhoáng váng:

- Nàyzcij, azcijnh l9ZqCuSyzà zcijai? Sp5dNFzrWao lại ở9ZqCuSyz 9ZqCuSyzđây? Ap5dNFzrWnh 9ZqCuSyzcó qua9ZqCuSyzn p5dNFzrWhệ gp5dNFzrWì zcijvới 9ZqCuSyzĐậu phụp5dNFzrW già?p5dNFzrW p5dNFzrWĐậu php5dNFzrWụ gip5dNFzrWà đâ9ZqCuSyzu? 9ZqCuSyzAnh đ9ZqCuSyzã lzcijàm gp5dNFzrWì p5dNFzrWnó rồi...

Tôi rất9ZqCuSyz 9ZqCuSyzthông cả9ZqCuSyzm nhìn đồngp5dNFzrW czcijhí Tứ9ZqCuSyz N9ZqCuSyzgưu đap5dNFzrWng v9ZqCuSyzô czcijùng hop5dNFzrWảng zcijhốt, thap5dNFzrWn vãn:

- Trứnp5dNFzrWg p5dNFzrWmuối, p5dNFzrWmắt mày chỉ9ZqCuSyz để9ZqCuSyz trzcijưng bàyzcij tzcijhôi sao?

Vật thểp5dNFzrW lạp5dNFzrW p5dNFzrWnày chínp5dNFzrWh là đzcijồng chíp5dNFzrW Trứnzcijg 9ZqCuSyzmuối, n9ZqCuSyzgười trước9ZqCuSyz đâyzcij đãp5dNFzrW đậpzcij gzcijạch vàzcijo Lâzcijm Lp5dNFzrWỗi kp5dNFzrWhiến anzcijh tp5dNFzrWa phải nằmzcij p5dNFzrWviện, cô9ZqCuSyz nàngzcij zcijcạ czcijứng củzcija tôi.

Nghe thp5dNFzrWấy tiếngzcij tp5dNFzrWôi, Trứng zcij muối zcijlập tp5dNFzrWức b9ZqCuSyzuông c9ZqCuSyzổ á9ZqCuSyzo Np5dNFzrWgưu Bôzcijn rp5dNFzrWa rồizcij n9ZqCuSyzhảy vềzcij 9ZqCuSyzphía tzcijôi p5dNFzrWnhư mp5dNFzrWột cp5dNFzrWon zcijbọ chó,p5dNFzrW hế9ZqCuSyzt nhìn tôizcij l9ZqCuSyzại nhzcijìn 9ZqCuSyzThương Ngô:

- K9ZqCuSyzhông p5dNFzrWngờ czcijòn c9ZqCuSyzó mp5dNFzrWột anh c9ZqCuSyzhàng np5dNFzrWữa. Đậuzcij zcijphụ già9ZqCuSyz, mzcijày đ9ZqCuSyzược lắm!p5dNFzrW Đ9ZqCuSyzang c9ZqCuSyzhơi tzcijrò "p5dNFzrWyêu tp5dNFzrWập thể" à?

- Yp5dNFzrWêu tậpp5dNFzrW t9ZqCuSyzhể cáp5dNFzrWi đầu mà9ZqCuSyzy ấy!

Có zcijso zcijsánh mớip5dNFzrW thấyzcij sự kháp5dNFzrWc bizcijệt. Tạizcij 9ZqCuSyzsao tôp5dNFzrWi lạizcij xp5dNFzrWác địn9ZqCuSyzh mộtzcij cáp5dNFzrWch 9ZqCuSyzkiên địnhp5dNFzrW khôn9ZqCuSyzg đổp5dNFzrWi v9ZqCuSyzà khẳ9ZqCuSyzng định bảnzcij tzcijhân mìnp5dNFzrWh 9ZqCuSyzlà zcijmột p5dNFzrWphụ p5dNFzrWnữ truyề9ZqCuSyzn t9ZqCuSyzhống Trup5dNFzrWng zcijHoa với9ZqCuSyz đầyp5dNFzrW đủ9ZqCuSyz cázcijc phẩp5dNFzrWm chấtzcij nhp5dNFzrWư dịu d9ZqCuSyzàng, lươngp5dNFzrW zcijthiện, lịchp5dNFzrW thizcijệp, tizcijết kiệm9ZqCuSyz 9ZqCuSyzvà nhường9ZqCuSyz zcijnhịn? Vp5dNFzrWì chỉ9ZqCuSyz cầp5dNFzrWn cp5dNFzrWó szcijự zcijtồn tại zcijcủa T9ZqCuSyzrứng muối9ZqCuSyz t9ZqCuSyzhì đếnzcij ngazcijy 9ZqCuSyzcả Hồng9ZqCuSyz Hzcijưng thậpzcij tzcijam muội19ZqCuSyz cp5dNFzrWũng czcijó tp5dNFzrWhể cp5dNFzrWoi là p5dNFzrW cô gá9ZqCuSyzi ngoa9ZqCuSyzn hizcijền, p5dNFzrWe thẹ9ZqCuSyzn, dụ9ZqCuSyzt dzcijè, 9ZqCuSyzcon nhp5dNFzrWà lành...

1 p5dNFzrWHồng Hưnp5dNFzrWg t9ZqCuSyzhập p5dNFzrWtam muội: Nhâp5dNFzrWn 9ZqCuSyzvật cp5dNFzrWhính t9ZqCuSyzrong bộzcij phzcijim 9ZqCuSyzHồng Hưngp5dNFzrW thp5dNFzrWập tp5dNFzrWam muội9ZqCuSyz, p5dNFzrWlà ezcijm zcijgái thứ9ZqCuSyz mườp5dNFzrWi bp5dNFzrWa của ban9ZqCuSyzg 9ZqCuSyzHồng zcijHưng. Trozcijng thzcijế giớip5dNFzrW ng9ZqCuSyzầm thốngzcij trịp5dNFzrW zcijbởi zcijđàn ông9ZqCuSyz, nhâp5dNFzrWn vậ9ZqCuSyzt n9ZqCuSyzày đã9ZqCuSyz kiêzcijn cường 9ZqCuSyzvượt quzcija 9ZqCuSyznhững th9ZqCuSyzử tháczcijh vp5dNFzrWà những9ZqCuSyz zcijcơ 9ZqCuSyzcực đểzcij vưp5dNFzrWơn lzcijên trởp5dNFzrW zcijthành ba9ZqCuSyzng chủ kzcijhu phốp5dNFzrW Portland.

Tôi đazcijng đa9ZqCuSyzu lònp5dNFzrWg 9ZqCuSyzhồi tưởng zcijlại m9ZqCuSyzột và9ZqCuSyzi chp5dNFzrWiến zcijtích hup5dNFzrWy hoànzcijg zcijcủa Trzcijứng 9ZqCuSyzmuối tzcijhì trzcijong nh9ZqCuSyzáy 9ZqCuSyzmắt, cô nàn9ZqCuSyzg zcijđã nhảyp5dNFzrW thẳngp5dNFzrW vàp5dNFzrWo phòngzcij kzcijhách. Tzcijrông thấ9ZqCuSyzy vếtzcij zcijmáu p5dNFzrWThương Ngp5dNFzrWô đểzcij lạip5dNFzrW p5dNFzrWtrên ghế s9ZqCuSyzofa p5dNFzrWmà tô9ZqCuSyzi chưa9ZqCuSyz lazciju zcijsạch, cô9ZqCuSyz nàng9ZqCuSyz bỗp5dNFzrWng tp5dNFzrWhốt l9ZqCuSyzên lờizcij thap5dNFzrWn kinp5dNFzrWh thiênzcij p5dNFzrWđộng địa:

- p5dNFzrWĐậu phụzcij giàp5dNFzrW, cuối cùngp5dNFzrW chzcijỗ đ9ZqCuSyzó 9ZqCuSyzcũng ráp5dNFzrWch rồizcij 9ZqCuSyzsao? 9ZqCuSyzTrời đất,zcij đúnp5dNFzrWg lp5dNFzrWà chp5dNFzrWâm mộtp5dNFzrW nhátp5dNFzrW p5dNFzrWkim thấy9ZqCuSyz máu!

Châm p5dNFzrWmột p5dNFzrWnhát k9ZqCuSyzim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tô9ZqCuSyzi hết9ZqCuSyz nhìnzcij nửa zcij người 9ZqCuSyzdưới củap5dNFzrW Thươngp5dNFzrW Ngô9ZqCuSyz rồip5dNFzrW lạizcij 9ZqCuSyznhìn nử9ZqCuSyza ngưp5dNFzrWời dưp5dNFzrWới của9ZqCuSyz Ngưp5dNFzrWu p5dNFzrWBôn. Trước9ZqCuSyz câu nzcijói zcijmang zcijtính kzcijích t9ZqCuSyzhích c9ZqCuSyzủa Trứng9ZqCuSyz muối,zcij p5dNFzrWý nghĩzcij dâmp5dNFzrW đãzcijng, d9ZqCuSyzung tp5dNFzrWục ẩn9ZqCuSyz giấu trp5dNFzrWong đầup5dNFzrW 9ZqCuSyztôi bỗnp5dNFzrWg zcijào à9ZqCuSyzo bậtp5dNFzrW zcijra khzcijông p5dNFzrWsao t9ZqCuSyzhu lạizcij được.

Luôn 9ZqCuSyzcó nhiềup5dNFzrW ngườizcij cho p5dNFzrW rằng p5dNFzrWtôi thuộc9ZqCuSyz lop5dNFzrWại "p5dNFzrWnho 9ZqCuSyznhã cặn9ZqCuSyz bã9ZqCuSyz". Tôi9ZqCuSyz thấy9ZqCuSyz đip5dNFzrWều 9ZqCuSyznày kh9ZqCuSyzông đp5dNFzrWáng để mìn9ZqCuSyzh zcijphải q9ZqCuSyzuan tp5dNFzrWâm zcijvà tôizcij c9ZqCuSyzũng chẳngzcij hiểu.

Vì np5dNFzrWhững 9ZqCuSyzngười đó9ZqCuSyz zcijchưa từng gặ9ZqCuSyzp 9ZqCuSyzTrứng muốp5dNFzrWi, nế9ZqCuSyzu hp5dNFzrWọ zcijgặp rồip5dNFzrW tzcijhì 9ZqCuSyzchắc chắnp5dNFzrW hp5dNFzrWọ sp5dNFzrWẽ p5dNFzrWbỏ đp5dNFzrWi hp5dNFzrWai ch9ZqCuSyzữ "nho nhp5dNFzrWã" 9ZqCuSyzcho tôi.

Trứng p5dNFzrWmuối bằp5dNFzrWng p5dNFzrWtuổi tôi nhzcijưng vìzcij czcijó p5dNFzrWkhuôn mp5dNFzrWặt p5dNFzrWtrẻ co9ZqCuSyzn p5dNFzrWnên trôngp5dNFzrW p5dNFzrWcó vẻzcij p5dNFzrWgiống 9ZqCuSyznhư p5dNFzrWmột cô9ZqCuSyz nàng9ZqCuSyz Lolita nhp5dNFzrWỏ bé,p5dNFzrW luzcijôn tươizcij tzcijrẻ v9ZqCuSyzới p5dNFzrWmái tóczcij dàizcij np5dNFzrWgang vap5dNFzrWi, zcijkẹp tó9ZqCuSyzc 9ZqCuSyzmai g9ZqCuSyzọn gà9ZqCuSyzng, cặpp5dNFzrW lông m9ZqCuSyzày cp5dNFzrWong congzcij, đô9ZqCuSyzi p5dNFzrWmắt tzcijo tròp5dNFzrWn. Kzcijhi cô9ZqCuSyz n9ZqCuSyzàng zcijkhông np5dNFzrWói, zcijkhông cườp5dNFzrWi, không9ZqCuSyz p5dNFzrWcử động,p5dNFzrW trông 9ZqCuSyzhệt p5dNFzrWnhư mẫ9ZqCuSyzu n9ZqCuSyzgười zcijđầu gỗzcij vzcijô zcijcảm xúc9ZqCuSyz, kh9ZqCuSyzi đózcij côzcij nàp5dNFzrWng p5dNFzrWlà p5dNFzrWcô bé9ZqCuSyz đáng9ZqCuSyz yêu,9ZqCuSyz nội zcijtâm, np5dNFzrWho nh9ZqCuSyzã đế9ZqCuSyzn tộip5dNFzrW nghiệp.

Không zcijthể khôzcijng thừa9ZqCuSyz nhận rằngp5dNFzrW p5dNFzrWkhí c9ZqCuSyzhất nhp5dNFzrWo nhzcijã củap5dNFzrW Trứngp5dNFzrW muốip5dNFzrW to9ZqCuSyzát r9ZqCuSyza t9ZqCuSyzừ t9ZqCuSyzâm hồn.p5dNFzrW Có9ZqCuSyz czcijâu np5dNFzrWói làp5dNFzrW "Phúc hữup5dNFzrW thp5dNFzrWi, thư9ZqCuSyz kp5dNFzrWhí tựp5dNFzrW p5dNFzrWhoa"1, trop5dNFzrWng bụngzcij c9ZqCuSyzô 9ZqCuSyznàng chzcijắc chẳp5dNFzrWng nhiều nhặn9ZqCuSyz 9ZqCuSyzthơ tp5dNFzrWừ t9ZqCuSyzhi c9ZqCuSyza gìzcij nh9ZqCuSyzưng 9ZqCuSyzlại c9ZqCuSyzô đọng9ZqCuSyz mộtp5dNFzrW lượng9ZqCuSyz tzcijư lzcijiệu tizcijnh tzcijúy tươngp5dNFzrW p5dNFzrWđối khả quan.

1 Bụngp5dNFzrW cp5dNFzrWó chứa9ZqCuSyz tp5dNFzrWhơ, khíp5dNFzrW hào hoa.

Trứng muốzciji là9ZqCuSyz ngườip5dNFzrW có họzcijc vấn9ZqCuSyz thựczcij p5dNFzrWsự, việcp5dNFzrW hzcijọc hànp5dNFzrWh p5dNFzrWcủa p5dNFzrWcô zcijnàng thuậnp5dNFzrW l9ZqCuSyzợi nhưzcij cáp5dNFzrW zcijgặp nướcp5dNFzrW tạip5dNFzrW một trườngzcij czcijó tip5dNFzrWếng tzcijrong n9ZqCuSyzước, 9ZqCuSyzhọc hết9ZqCuSyz cazcijo p5dNFzrWhọc l9ZqCuSyzại đến9ZqCuSyz p5dNFzrWtiến sĩ9ZqCuSyz chzcijuyên ngàn9ZqCuSyzh Vập5dNFzrWt lý hạt9ZqCuSyz nhân.

Theo s9ZqCuSyzự szcijuy xétp5dNFzrW của9ZqCuSyz tôi, rấtp5dNFzrW zcijcó kh9ZqCuSyzả nzcijăng vzcijì giữp5dNFzrW thzcijái độzcij nghi9ZqCuSyzêm 9ZqCuSyzchỉnh cazcijo 9ZqCuSyzđộ p5dNFzrWtrong 9ZqCuSyzhọc tzcijhuật 9ZqCuSyznên cp5dNFzrWô nàng đzcijã gâzcijy rzcija vôp5dNFzrW sp5dNFzrWố nhữ9ZqCuSyzng c9ZqCuSyzhấn độ9ZqCuSyzng t9ZqCuSyzrong cp5dNFzrWuộc sốnp5dNFzrWg. Nếup5dNFzrW ch9ZqCuSyzỉ dùnzcijg 9ZqCuSyzhai zcijtừ p5dNFzrWđể tổngzcij kết hiệzcijn tượ9ZqCuSyzng czcijủa p5dNFzrWcô nàngp5dNFzrW thì9ZqCuSyz đó9ZqCuSyz l9ZqCuSyzà "Biếp5dNFzrWn thái",9ZqCuSyz nếup5dNFzrW dùng9ZqCuSyz bốn9ZqCuSyz từzcij thzcijì là "Hoà9ZqCuSyzn toàn9ZqCuSyz bi9ZqCuSyzến thái"...

Theo p5dNFzrWlời của9ZqCuSyz zcijcô nàzcijng, do lầnzcij np5dNFzrWày ph9ZqCuSyzải đi9ZqCuSyz đếnp5dNFzrW mzcijột nơ9ZqCuSyzi hẻo9ZqCuSyz lp5dNFzrWánh là9ZqCuSyzm đề9ZqCuSyz tzcijài tro9ZqCuSyzng nửazcij năm9ZqCuSyz nênzcij vội9ZqCuSyz trap5dNFzrWnh thủ ch9ZqCuSyzạy nhảy9ZqCuSyz khắ9ZqCuSyzp các9ZqCuSyz thp5dNFzrWành phốzcij lớn9ZqCuSyz mộtp5dNFzrW lượt.

Trạm d9ZqCuSyzừng c9ZqCuSyzhân l9ZqCuSyzần trước là9ZqCuSyz Bzcijắc Kinh9ZqCuSyz, cũng9ZqCuSyz là9ZqCuSyz p5dNFzrWnơi Lzcijâm Lỗi9ZqCuSyz 9ZqCuSyzđang sinzcijh sống.

Chúng tôzciji mộtp5dNFzrW hà9ZqCuSyzng bốn ngườizcij, tzcijrong 9ZqCuSyzđó cóp5dNFzrW hazciji vịzcij thầnp5dNFzrW tiên,9ZqCuSyz p5dNFzrWmột vịp5dNFzrW thần9ZqCuSyz tiêp5dNFzrWn dựp5dNFzrW bp5dNFzrWị zcijvà mộtzcij co9ZqCuSyzn người hzcijùng hp5dNFzrWổ 9ZqCuSyzphi th9ZqCuSyzẳng 9ZqCuSyzxuống quzciján lẩp5dNFzrWu dưp5dNFzrWới 9ZqCuSyztầng mzcijột để9ZqCuSyz t9ZqCuSyziếp đãi9ZqCuSyz p5dNFzrWTrứng muối.

Sau khzciji đãp5dNFzrW gọi9ZqCuSyz 9ZqCuSyzmón và đp5dNFzrWang p5dNFzrWđợi manp5dNFzrWg đồ9ZqCuSyz zcijăn lên9ZqCuSyz, Trứng9ZqCuSyz p5dNFzrWmuối p5dNFzrWbuột miệzcijng nóp5dNFzrWi mộzcijt câu:

- Đập5dNFzrWu p9ZqCuSyzhụ gip5dNFzrWà, t9ZqCuSyzao nghi làp5dNFzrW têzcijn 9ZqCuSyzrẻ mạt9ZqCuSyz p5dNFzrWđó đãzcij chếp5dNFzrWt rồi.

Chính vzcijì zcijkiểu tzcijư tưởng9ZqCuSyz và hàzcijnh zcijvi zcij"hoàn tp5dNFzrWoàn 9ZqCuSyzbiến thái"zcij của9ZqCuSyz Trứngzcij muzcijối, nêzcijn đến9ZqCuSyz tậ9ZqCuSyzn hômp5dNFzrW nay vẫnp5dNFzrW cp5dNFzrWhưa hềzcij 9ZqCuSyzcó bất9ZqCuSyz kỳzcij ngườ9ZqCuSyzi p5dNFzrWkhác giới9ZqCuSyz nàp5dNFzrWo zcijphúc lớp5dNFzrWn được9ZqCuSyz thưởng9ZqCuSyz thzcijức mỹp5dNFzrW 9ZqCuSyzsắc của côzcij nàng.zcij Nhưnp5dNFzrWg zcijcô nàzcijng lạizcij kp5dNFzrWhông hềzcij zcijquan tâp5dNFzrWm đến9ZqCuSyz điều9ZqCuSyz ấ9ZqCuSyzy, 9ZqCuSyzbởi tr9ZqCuSyzong 9ZqCuSyzmắt cô nàng,zcij zcijngay c9ZqCuSyzả a9ZqCuSyznh chàngp5dNFzrW trước9ZqCuSyz mặtp5dNFzrW có9ZqCuSyz đẹpp5dNFzrW tr9ZqCuSyzai đếnp5dNFzrW mứzcijc quốcp5dNFzrW sắc9ZqCuSyz thiêzcijn hương, zcij cũng khônp5dNFzrWg sá9ZqCuSyznh nổizcij vzcijới m9ZqCuSyzột 9ZqCuSyzcái đinzcijh c9ZqCuSyzủa nzcijhững bzcijộ mázcijy tẻ9ZqCuSyz np5dNFzrWgắt tr9ZqCuSyzong p9ZqCuSyzhòng thí nghiệm...

Vì thế,9ZqCuSyz người9ZqCuSyz kp5dNFzrWhiến p5dNFzrWcô nàng gọ9ZqCuSyzi lp5dNFzrWà "t9ZqCuSyzên rzcijẻ mạt"p5dNFzrW, trướczcij m9ZqCuSyzắt chỉzcij c9ZqCuSyzó L9ZqCuSyzâm Lp5dNFzrWỗi, nzcijgười đãzcij zcijlàm chuyệ9ZqCuSyzn có lzcijỗi vzcijới bạzcijn tzcijhân củazcij cp5dNFzrWô nàngzcij làzcij tôip5dNFzrW, có9ZqCuSyz được9ZqCuSyz vizcijnh phúc9ZqCuSyz này.

- Vớzcij zcijvẩn, p5dNFzrWtao vừap5dNFzrW mới 9ZqCuSyz nói chzcijuyện O9ZqCuSyznline vớp5dNFzrWi ap5dNFzrWnh t9ZqCuSyza, 9ZqCuSyzchẳng lẽzcij 9ZqCuSyzlà hiệnzcij zcijtượng siêup5dNFzrW nhiê9ZqCuSyzn trzcijên mạp5dNFzrWng à?

- zcijVừa mới?p5dNFzrW Màzcijy chắ9ZqCuSyzc chắn chứ?

Trứng muố9ZqCuSyzi tr9ZqCuSyzợn tp5dNFzrWròn m9ZqCuSyzắt, há 9ZqCuSyzto miệ9ZqCuSyzng p5dNFzrWnhư 9ZqCuSyzthể zcijtôi p5dNFzrWvừa gặp5dNFzrWp zcijphải chuzcijyện k9ZqCuSyzinh khủnzcijg gì.