You are here

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc - Chương 15 - Phần 2

Thật rHYV4rgyVa Nhwk4Aiếp 9ynowADmVũ Thịnh cũng9ynowADm chưaHYV4rgyV nghwk4Aĩ HYV4rgyVxong nhữnHYV4rgyVg HYV4rgyVđiều muHYV4rgyVốn nHYV4rgyVói vớiHYV4rgyV Đàm9ynowADm TĩnhHYV4rgyV, HYV4rgyVvì wk4Avậy 9ynowADmsau kHYV4rgyVhi đóngHYV4rgyV cửa xe,wk4A a9ynowADmnh trầ9ynowADmm mặcHYV4rgyV mộtwk4A lúHYV4rgyVc rwk4Aồi hỏHYV4rgyVi: “AiHYV4rgyV khám?”

Đàm Tĩwk4Anh ng9ynowADmẩn r9ynowADma một wk4Athoáng wk4Amới hHYV4rgyViểu HYV4rgyVanh đang9ynowADm hỏ9ynowADmi 9ynowADmvừa rồiwk4A 9ynowADmai k9ynowADmhám c9ynowADmho cô9ynowADm, bènHYV4rgyV 9ynowADmtrả lời:wk4A HYV4rgyV“Bác sĩ Trương.”

Bệnh việnHYV4rgyV cówk4A qHYV4rgyVuá HYV4rgyVnhiều bác sĩ9ynowADm Trương,wk4A 9ynowADmanh khôn9ynowADmg HYV4rgyVbiết là9ynowADm ai9ynowADm, lại9ynowADm hỏiwk4A: 9ynowADm“Đơn thuốcHYV4rgyV đâu?”

Đàm Tĩ9ynowADmnh c9ynowADmầm bệnwk4Ah á9ynowADmn HYV4rgyVbị vân wk4Avê 9ynowADmđến nhwk4Aàu ná9ynowADmt đưa9ynowADm 9ynowADmcho wk4Aanh, 9ynowADmanh đọcHYV4rgyV wk4Achẩn đo9ynowADmán wk4Avà thuốc,wk4A thấ9ynowADmy g9ynowADmhi làwk4A cwk4Aảm mạwk4Ao phong hànwk4A, chwk4Aắn hẳ9ynowADmn h9ynowADmồi chi9ynowADmều 9ynowADmcô đãHYV4rgyV HYV4rgyVbị ngấm9ynowADm mưa.

Anh 9ynowADmnói: “Mwk4Aai wk4Acô đwk4Aừng tới phòng9ynowADm bệnhHYV4rgyV trô9ynowADmng thằngwk4A 9ynowADmbé nữ9ynowADma, sẽwk4A HYV4rgyVbị trHYV4rgyVuyền nhiễm.”

“Là cả9ynowADmm mHYV4rgyVạo phon9ynowADmg hàn thôHYV4rgyVi mà…”

“Bệnh vwk4Aiện 9ynowADmcó quwk4Ay định.”

Đàm 9ynowADmTĩnh qua9ynowADmn wk4Asát né9ynowADmt mặt HYV4rgyV Nhiếp VũHYV4rgyV HYV4rgyVThịnh, thấ9ynowADmy wk4Aanh vẫn9ynowADm 9ynowADmgiữ giọngwk4A điệuHYV4rgyV lạnhwk4A lùwk4Ang máywk4A mwk4Aóc kh9ynowADmiến côwk4A khônHYV4rgyVg 9ynowADmbiết phải nHYV4rgyVói gìHYV4rgyV mớwk4Ai HYV4rgyVđúng. HYV4rgyVĐột nhiêwk4An 9ynowADmanh wk4Ahỏi: “Tại9ynowADm sao?”

“Tại s9ynowADmao cwk4Aái gì?”

“Bảy n9ynowADmăm trHYV4rgyVước, tạHYV4rgyVi sao9ynowADm lại nówk4Ai với9ynowADm tôiHYV4rgyV wk4Anhững lHYV4rgyVời đó?HYV4rgyV HYV4rgyVNhất địnhHYV4rgyV cóHYV4rgyV nguyê9ynowADmn nhânHYV4rgyV, tạHYV4rgyVi sawk4Ao vậy?”

Đàm THYV4rgyVĩnh hít9ynowADm sâu9ynowADm một 9ynowADm hơi, chuyệnHYV4rgyV xảywk4A wk4Ara HYV4rgyVđã HYV4rgyVbảy wk4Anăm, nhắHYV4rgyVc lạiHYV4rgyV còwk4An cHYV4rgyVó ýHYV4rgyV nghĩawk4A gwk4Aì nữaHYV4rgyV? wk4ACô đáp:HYV4rgyV “9ynowADmTôi không HYV4rgyVmuốn cHYV4rgyVho wk4Aanh biếHYV4rgyVt. ThHYV4rgyVực r9ynowADma, lHYV4rgyVúc wk4Ađó wk4Atôi vôHYV4rgyV cùngHYV4rgyV, vô9ynowADm cùwk4Ang h9ynowADmận anh.”

“Còn 9ynowADmbây HYV4rgyVgiờ th9ynowADmì sao?”

ngơ ngwk4Aẩn nwk4Ahắc wk4Alại: “Bây giờ?”

“Bây 9ynowADmgiờ 9ynowADmcòn hậHYV4rgyVn tôi không?”

Đàm wk4ATĩnh cắnwk4A môiwk4A, 9ynowADmcâu hwk4Aỏi này th9ynowADmật 9ynowADmkhó trảHYV4rgyV lời.9ynowADm CôHYV4rgyV kHYV4rgyVhông 9ynowADmbiết tạiHYV4rgyV sawk4Ao a9ynowADmnh 9ynowADmlại HYV4rgyVhỏi dồnwk4A nhưwk4A vHYV4rgyVậy, mọwk4Ai thứ twk4Arong q9ynowADmuá khứHYV4rgyV đãwk4A wk4Aqua rồi,9ynowADm gwk4Aiữa họHYV4rgyV đãHYV4rgyV cwk4Aó qu9ynowADmá HYV4rgyVnhiều ngHYV4rgyVười 9ynowADmvà 9ynowADmsự vi9ynowADmệc, twk4Aừ lâuHYV4rgyV đã chẳngwk4A HYV4rgyVthể quHYV4rgyVay lạHYV4rgyVi nhưwk4A wk4Axưa wk4Anữa, khôwk4Ang phwk4Aải thếwk4A sao?

“Từng cóHYV4rgyV ngwk4Aười nó9ynowADmi với tHYV4rgyVôi, nh9ynowADmiều lHYV4rgyVúc h9ynowADmận wk4Alà v9ynowADmì 9ynowADmyêu. ĐàmHYV4rgyV wk4ATĩnh, côwk4A yHYV4rgyVêu t9ynowADmôi HYV4rgyVkhông? CHYV4rgyVô HYV4rgyVcó từngwk4A HYV4rgyVyêu tôi không?”

Đàm T9ynowADmĩnh kh9ynowADmông 9ynowADmbiết nên 9ynowADmnói 9ynowADmgì, đốiwk4A vớiwk4A côwk4A, chwk4Aữ “HYV4rgyVyêu” đHYV4rgyVã twk4Arở n9ynowADmên quá9ynowADm đHYV4rgyVỗi x9ynowADma lạwk4A 9ynowADmvà xwk4Aa wk4Axỉ. Mwk4Aột ngườHYV4rgyVi phải vậtHYV4rgyV lộn9ynowADm vớiHYV4rgyV sHYV4rgyVố m9ynowADmệnh cówk4A wk4Atư HYV4rgyVcách gìwk4A trônHYV4rgyVg chờwk4A vàoHYV4rgyV tìwk4Anh yêu?

Cô trầmwk4A mặc9ynowADm quá9ynowADm lâwk4Au khiến Nhiếp9ynowADm HYV4rgyVVũ Thịnh9ynowADm càngwk4A wk4Akhó chịHYV4rgyVu, HYV4rgyVanh wk4Acảm thấwk4Ay mìn9ynowADmh lạiHYV4rgyV twk4Aự HYV4rgyVchuốc nhụwk4Ac vàoHYV4rgyV thân.wk4A Đủ rồi,wk4A wk4Atại wk4Asao a9ynowADmnh lạiHYV4rgyV hônHYV4rgyV ngưwk4Aời wk4Aphụ nữwk4A nà9ynowADmy? wk4ATại sHYV4rgyVao anHYV4rgyVh wk4Alại wk4Alà bHYV4rgyVác sĩ9ynowADm điềuHYV4rgyV trị HYV4rgyVchính c9ynowADmho cHYV4rgyVon trwk4Aai wk4Acô ta9ynowADm? ThậHYV4rgyVt 9ynowADmnực cười!

“Xuống xe.”

Cô wk4Ahốt hoảnHYV4rgyVg nhì9ynowADmn anh, thấwk4Ay néHYV4rgyVt HYV4rgyVmặt anwk4Ah vHYV4rgyVẫn wk4Abình lặn9ynowADmg HYV4rgyVnhư nưHYV4rgyVớc, nhưnHYV4rgyVg ngónHYV4rgyV HYV4rgyVtay nắmHYV4rgyV vô9ynowADm l9ynowADmăng HYV4rgyVđã trắwk4Ang bệch9ynowADm. Anh HYV4rgyVlặp l9ynowADmại: “XuHYV4rgyVống xe.”

Đàm wk4ATĩnh xuốngHYV4rgyV HYV4rgyVxe, nhìnwk4A anh HYV4rgyVlái 9ynowADmxe HYV4rgyVra khỏiHYV4rgyV bãiHYV4rgyV, chiwk4Aếc wk4Axe rất9ynowADm nhwk4Aanh la9ynowADmo HYV4rgyVvút đi,HYV4rgyV wk4Anhưng trướHYV4rgyVc khwk4Ai wk4Ađến cửHYV4rgyVa ra, lạ9ynowADmi độHYV4rgyVt ngộtHYV4rgyV pHYV4rgyVhanh 9ynowADm“két” mwk4Aột t9ynowADmiếng. Giwk4Aữa đ9ynowADmêm, HYV4rgyVtiếng bánHYV4rgyVh HYV4rgyVxe wk4Ama 9ynowADmsát với9ynowADm nền đấtHYV4rgyV HYV4rgyVvô cùwk4Ang wk4Achói taHYV4rgyVi kHYV4rgyVhiến an9ynowADmh bảoHYV4rgyV vHYV4rgyVệ đan9ynowADmg n9ynowADmgủ gật9ynowADm sựHYV4rgyVc twk4Aỉnh giấHYV4rgyVc, HYV4rgyVnhìn thHYV4rgyVấy ngưwk4Aời trong xe9ynowADm, awk4Anh twk4Aa 9ynowADmliền wk4Amở cửa9ynowADm chào:9ynowADm “Bác9ynowADm sĩ9ynowADm Nhiếp9ynowADm lạiHYV4rgyV tHYV4rgyVăng 9ynowADmca đ9ynowADmấy à?”9ynowADm V9ynowADmừa nói anhwk4A 9ynowADmta vừ9ynowADma kéo9ynowADm twk4Ahanh 9ynowADmchắn lHYV4rgyVên. ThếHYV4rgyV như9ynowADmng NhiếHYV4rgyVp Vwk4Aũ Thị9ynowADmnh trwk4Aước wk4Anay l9ynowADmuôn lịcHYV4rgyVh sự wk4Avới mọiwk4A ngư9ynowADmời lạiwk4A kwk4Ahông 9ynowADmhề nówk4Ai nửaHYV4rgyV lờ9ynowADmi cảmwk4A ơHYV4rgyVn, kwk4Ahi than9ynowADmh chắnHYV4rgyV đHYV4rgyVược k9ynowADméo lHYV4rgyVên hẳn, cwk4Ahiếc xHYV4rgyVe liềnwk4A lawk4Ao đ9ynowADmi nhưHYV4rgyV tênHYV4rgyV bắn,9ynowADm bHYV4rgyViến mấwk4At tron9ynowADmg mwk4Aàn đêm.

Anh bả9ynowADmo wk4Avệ HYV4rgyVgãi 9ynowADmgãi đầwk4Au, định nằmwk4A xuốn9ynowADmg ngủHYV4rgyV tiếp9ynowADm twk4Ahì thấyHYV4rgyV HYV4rgyVtrong b9ynowADmãi đỗHYV4rgyV có9ynowADm một9ynowADm ngườiwk4A đứnHYV4rgyVg b9ynowADmất động9ynowADm. DướHYV4rgyVi ánh wk4Asáng lờwk4A wk4Amờ, a9ynowADmnh bả9ynowADmo vệ9ynowADm chỉwk4A wk4Anhìn HYV4rgyVra HYV4rgyVđó làHYV4rgyV phụHYV4rgyV HYV4rgyVnữ, vì9ynowADm hìHYV4rgyVnh nhưwk4A ngườiwk4A đóHYV4rgyV mặc vHYV4rgyVáy. ChắHYV4rgyVc làHYV4rgyV mộtwk4A wk4Abác s9ynowADmĩ tăng9ynowADm cawk4A… A9ynowADmnh bảo9ynowADm vệwk4A nHYV4rgyVgáp dàiHYV4rgyV mộtwk4A cái,9ynowADm tối9ynowADm na9ynowADmy quwk4Aả là quHYV4rgyVá nhwk4Aiều cwk4Aa cwk4Aấp cứu.

Đàm Twk4Aĩnh đứngwk4A 9ynowADmở đwk4Aó một wk4A lúc, HYV4rgyVkhi Nhiếpwk4A wk4AVũ Thịwk4Anh l9ynowADmái wk4Axe HYV4rgyVđi, an9ynowADmh khôngwk4A HYV4rgyVhề nhì9ynowADmn 9ynowADmcô lấHYV4rgyVy wk4Amột 9ynowADmcái, nêHYV4rgyVn cô9ynowADm vwk4Aô cùng 9ynowADmlo lắng9ynowADm. ThậtHYV4rgyV wk4Ara HYV4rgyVbấy nhwk4Aiêu 9ynowADmnăm rwk4Aồi HYV4rgyVmà 9ynowADmanh khô9ynowADmng hwk4Aề thawk4Ay đổi,9ynowADm mỗHYV4rgyVi k9ynowADmhi anh tuHYV4rgyVyệt v9ynowADmọng, 9ynowADmcô vẫnHYV4rgyV cwk4Aó 9ynowADmthể nhậ9ynowADmn 9ynowADmra được.wk4A HYV4rgyVCô 9ynowADmrất lwk4Ao Nhwk4Aiếp Vwk4Aũ Thịnhwk4A xả9ynowADmy 9ynowADmra chuHYV4rgyVyện, thâm wk4Achí c9ynowADmòn muốn9ynowADm gHYV4rgyVọi chwk4Ao anh9ynowADm, nhwk4Aưng kh9ynowADmi lwk4Aấy điệwk4An thoạHYV4rgyVi 9ynowADmra ấnwk4A wk4Asố củ9ynowADma 9ynowADmanh, 9ynowADmcô HYV4rgyVlại do dự.

Cô cònHYV4rgyV twk4Aư HYV4rgyVcách 9ynowADmgì đwk4Aển gọi cho9ynowADm an9ynowADmh đ9ynowADmây? Đế9ynowADmn nụ9ynowADm hôHYV4rgyVn khwk4Aông th9ynowADmể kiwk4Aềm chế9ynowADm kiwk4Aa cũngHYV4rgyV bịwk4A awk4Anh cwk4Aho rằng9ynowADm 9ynowADmcó dụng9ynowADm tâm khác.HYV4rgyV wk4AVậy thì9ynowADm cứHYV4rgyV để9ynowADm nghHYV4rgyVĩ wk4Anhư thwk4Aế đi9ynowADm, HYV4rgyVĐàm T9ynowADmĩnh wk4Acủa qwk4Auá 9ynowADmkhứ đwk4Aã chếtHYV4rgyV rwk4Aồi, HYV4rgyVcô không wk4Amuốn tHYV4rgyVạo wk4Acho 9ynowADmmình chúwk4At HYV4rgyVhy v9ynowADmọng nà9ynowADmo nữa.

Vì wk4Abị s9ynowADmốt nê9ynowADmn HYV4rgyVy tá kHYV4rgyVhông wk4Acho 9ynowADmcô về9ynowADm pHYV4rgyVhòng bệnh9ynowADm, wk4Ađứng wk4Aở b9ynowADmãi 9ynowADmđỗ wk4Axe cHYV4rgyVũng kh9ynowADmông phảiwk4A wk4Acách, cuối9ynowADm cùngHYV4rgyV cô wk4Aquyết địnhHYV4rgyV vwk4Aề nhHYV4rgyVà. C9ynowADmô cần9ynowADm phHYV4rgyVải 9ynowADmngủ, mấyHYV4rgyV nHYV4rgyVgày 9ynowADmnay ởHYV4rgyV bệnwk4Ah viện9ynowADm wk4Acô đều9ynowADm khôn9ynowADmg được ngonHYV4rgyV gi9ynowADmấc, gwk4Aiờ HYV4rgyVbị ố9ynowADmm lHYV4rgyVại HYV4rgyVcàng tHYV4rgyVhêm m9ynowADmệt mỏi.

Cũng mawk4Ay cò9ynowADmn c9ynowADmó wk4Axe buýt wk4A chạy suHYV4rgyVốt đêHYV4rgyVm, cwk4Aó điềuwk4A kwk4Ahi wk4Ađổi t9ynowADmuyến HYV4rgyVhơi phiề9ynowADmn mộwk4At 9ynowADmchút. Khwk4Ai côHYV4rgyV vHYV4rgyVề đếnwk4A 9ynowADmbên ngoài 9ynowADmkhu nh9ynowADmà 9ynowADmmình th9ynowADmì 9ynowADmđã HYV4rgyVlà 9ynowADmhai gwk4Aiờ sáng.wk4A Quáwk4An 9ynowADmăn haHYV4rgyVi bêwk4An đư9ynowADmờng đãHYV4rgyV dọnwk4A hàn9ynowADmg cả, wk4A chỉ cònwk4A qHYV4rgyVuán Inte9ynowADmrnet vwk4Aẫn wk4Amở cửwk4Aa, ánHYV4rgyVh đènwk4A từ9ynowADm bênHYV4rgyV trHYV4rgyVong hắtHYV4rgyV rwk4Aa HYV4rgyVmặt đườ9ynowADmng, 9ynowADmkhi Đàm T9ynowADmĩnh đwk4Ai wk4Angang quHYV4rgyVa, chHYV4rgyVỉ wk4Acó HYV4rgyVmình bónwk4Ag c9ynowADmô đơnHYV4rgyV độc.

Cửa sắtwk4A củHYV4rgyVa k9ynowADmhu nhwk4Aà đ9ynowADmã khóa, nh9ynowADmưng nhữngwk4A ngwk4Aười vềwk4A muộnwk4A đềuHYV4rgyV cóHYV4rgyV 9ynowADmcách, côwk4A qwk4Auấn wk4Amột gó9ynowADmc vHYV4rgyVáy vwk4Aào 9ynowADmhông định 9ynowADm trèo lên.HYV4rgyV VHYV4rgyVừa wk4Amới HYV4rgyVbám vàoHYV4rgyV 9ynowADmlan 9ynowADmcan sHYV4rgyVắt, 9ynowADmgiẫm HYV4rgyVchân lwk4Aên ôwk4A đầuHYV4rgyV tiHYV4rgyVên twk4Ahì cánHYV4rgyVh wk4Atay cô 9ynowADmbị người9ynowADm t9ynowADma tómwk4A lHYV4rgyVấy, k9ynowADmhiến c9ynowADmô suýt9ynowADm nữHYV4rgyVa 9ynowADmhét HYV4rgyVlên. Q9ynowADmuay lwk4Aại nhìwk4An, wk4Acô trông9ynowADm thấwk4Ay Nhiếp wk4AVũ ThHYV4rgyVịnh sắc9ynowADm mwk4Aặt 9ynowADmsa sầHYV4rgyVm, wk4Aanh hỏHYV4rgyVi: “9ynowADmCô địnwk4Ah trèowk4A qua?”

Tại s9ynowADmao an9ynowADmh l9ynowADmại 9ynowADmở đây?9ynowADm Xe củwk4Aa aHYV4rgyVnh dừwk4Ang 9ynowADmở c9ynowADmách đ9ynowADmó khwk4Aông xwk4Aa, HYV4rgyVcó lHYV4rgyVẽ anwk4Ah đã9ynowADm ởHYV4rgyV đwk4Aây từ9ynowADm lHYV4rgyVâu mwk4Aà wk4Acô khô9ynowADmng đwk4Aể ý.

“Lên xe.”wk4A 9ynowADmAnh kéwk4Ao wk4Acô wk4Avề phía chiếcwk4A xwk4Ae, cHYV4rgyVô loạngwk4A 9ynowADmchoạng tHYV4rgyVheo sawk4Au. wk4AĐến gầ9ynowADmn wk4Axe cHYV4rgyVô mớwk4Ai thấHYV4rgyVy cạnhwk4A xwk4Ae towk4Aàn đầu lọcHYV4rgyV thuốHYV4rgyVc l9ynowADmá, ít9ynowADm nhấtHYV4rgyV cũn9ynowADmg hơnwk4A c9ynowADmhục cá9ynowADmi. HYV4rgyVCó điều9ynowADm NhiếpHYV4rgyV Vwk4Aũ T9ynowADmhịnh chưwk4Aa b9ynowADmao giờ hútHYV4rgyV thuốc,HYV4rgyV cwk4Aó lẽ9ynowADm an9ynowADmh vừawk4A khHYV4rgyVéo đHYV4rgyVỗ x9ynowADme 9ynowADmở HYV4rgyVđây thôi.

Cuối cùn9ynowADmg côwk4A g9ynowADmiằng ra k9ynowADmhỏi 9ynowADmtay anHYV4rgyVh: “NhiếpHYV4rgyV Vũ9ynowADm Thịwk4Anh, HYV4rgyVanh th9ynowADma cwk4Aho tôHYV4rgyVi đi…”

Anh dừwk4Ang lạ9ynowADmi, nhưngHYV4rgyV wk4Atay vẫn HYV4rgyVkhông buô9ynowADmng, giọng9ynowADm điệu9ynowADm lạnwk4Ah lù9ynowADmng wk4Amà HYV4rgyVchâm bwk4Aiếm: “Bảy9ynowADm năm9ynowADm trướHYV4rgyVc HYV4rgyVcô khôHYV4rgyVng twk4Aha cho tôi,HYV4rgyV HYV4rgyVtại sawk4Ao bâywk4A g9ynowADmiờ twk4Aôi lại9ynowADm phảiHYV4rgyV thHYV4rgyVa wk4Acho cô?”

Nhiếp Vwk4Aũ ThHYV4rgyVịnh 9ynowADmhiện gwk4Aiờ không chHYV4rgyVỉ tHYV4rgyVàn nh9ynowADmẫn mHYV4rgyVà c9ynowADmòn mừngwk4A HYV4rgyVgiận thấtHYV4rgyV thường.9ynowADm wk4ACô vừHYV4rgyVa mệtHYV4rgyV HYV4rgyVvừa bHYV4rgyVuồn ngủ9ynowADm, không thểHYV4rgyV chốn9ynowADmg lạHYV4rgyVi đượcHYV4rgyV sHYV4rgyVức mạnHYV4rgyVh của9ynowADm an9ynowADmh, an9ynowADmh wk4Ađẩy cwk4Aô 9ynowADmvào ghếHYV4rgyV saHYV4rgyVu, độHYV4rgyVng tHYV4rgyVác rHYV4rgyVất thwk4Aô bạo9ynowADm. Đàm Tĩnh9ynowADm cảm9ynowADm giác9ynowADm 9ynowADmtối wk4Anay an9ynowADmh như9ynowADm wk4Amột cowk4An nHYV4rgyVgười khác9ynowADm vậHYV4rgyVy. Nhiếpwk4A V9ynowADmũ Thịwk4Anh bảy năm9ynowADm 9ynowADmsau vốnHYV4rgyV HYV4rgyVdĩ đ9ynowADmã làHYV4rgyV người9ynowADm khácwk4A, như9ynowADmng tốiwk4A na9ynowADmy HYV4rgyVanh lạiHYV4rgyV giống9ynowADm nh9ynowADmư 9ynowADmmột NhiếpHYV4rgyV Vũ wk4A Thịnh t9ynowADmhứ bwk4Aa nữa.wk4A wk4ABộ dạwk4Ang anwk4Ah 9ynowADmhệt nhwk4Aư wk4Amột kẻwk4A wk4Asay khwk4Aướt, HYV4rgyVnhưng cwk4Aô biếwk4At anwk4Ah khô9ynowADmng hề uốnHYV4rgyVg mwk4Aột wk4Agiọt rưwk4Aợu nào9ynowADm, HYV4rgyVcó điHYV4rgyVều, dưHYV4rgyVờng 9ynowADmnhư an9ynowADmh đHYV4rgyVã mấtwk4A HYV4rgyVđi lýwk4A trí.

Anh HYV4rgyVlái xwk4Ae dwk4Aọc th9ynowADmeo đường cáwk4Ai, kHYV4rgyVhông b9ynowADmao lâwk4Au sawk4Au, wk4Axe đếHYV4rgyVn wk4Amột kwk4Ahách sạn9ynowADm 9ynowADmcao c9ynowADmấp. Awk4Anh lwk4Aái xwk4Ae đHYV4rgyVến trước9ynowADm cửa, n9ynowADmhân viênHYV4rgyV 9ynowADmra 9ynowADmmở c9ynowADmửa, an9ynowADmh xHYV4rgyVuống wk4Axe, c9ynowADmô cwk4Aũng xuốngwk4A thHYV4rgyVeo, HYV4rgyVxe đưwk4Aợc nHYV4rgyVhân wk4Aviên lái vHYV4rgyVào HYV4rgyVbãi, còHYV4rgyVn awk4Anh đ9ynowADmi twk4Ahẳng đế9ynowADmn quầywk4A HYV4rgyVlễ tâHYV4rgyVn, lấywk4A ch9ynowADmứng 9ynowADmminh 9ynowADmthư bảoHYV4rgyV mu9ynowADmốn 9ynowADmthuê một phwk4Aòng cHYV4rgyVó giườHYV4rgyVng twk4Ao. HYV4rgyVLễ wk4Atân khóHYV4rgyV xử9ynowADm nwk4Aói phwk4Aòng g9ynowADmiường HYV4rgyVto HYV4rgyVđã hế9ynowADmt mất9ynowADm rồi,9ynowADm c9ynowADmhỉ còn phwk4Aòng cHYV4rgyVho nhữ9ynowADmng ngwk4Aười hưởnHYV4rgyVg 9ynowADmtuần trăn9ynowADmg mậHYV4rgyVt. 9ynowADmCô nhâwk4An viềnwk4A HYV4rgyVnhìn wk4AĐàm Tĩnh,wk4A mHYV4rgyVỉm cười wk4A nói: “HYV4rgyVThật wk4Ara phòn9ynowADmg trăHYV4rgyVng mậtwk4A chỉHYV4rgyV đHYV4rgyVắt hơ9ynowADmn phòHYV4rgyVng gi9ynowADmường t9ynowADmo mộtHYV4rgyV cwk4Ahút, 9ynowADmhơn 9ynowADmnữa lại HYV4rgyV có vị9ynowADm tríHYV4rgyV tốt,9ynowADm v9ynowADmô cHYV4rgyVùng yên9ynowADm tĩnh.”

Nhiếp HYV4rgyVVũ Thịnhwk4A nóHYV4rgyVi: “V9ynowADmậy lấy phònwk4Ag đó.”

Suốt cảwk4A qu9ynowADmá trì9ynowADmnh Đwk4Aàm Tĩnh chỉwk4A ywk4Aên lặng,HYV4rgyV vHYV4rgyVào tha9ynowADmng m9ynowADmáy, 9ynowADmvào tronHYV4rgyVg 9ynowADmphòng, bHYV4rgyVên tronHYV4rgyVg 9ynowADmcó wk4Ađĩa 9ynowADmhoa quHYV4rgyVả, có HYV4rgyVhoa hồng,HYV4rgyV wk4Atrên giư9ynowADmờng HYV4rgyVcòn HYV4rgyVrải cánHYV4rgyVh ho9ynowADma, đwk4Aúng làwk4A wk4Aphòng trănHYV4rgyVg wk4Amật. RồiHYV4rgyV nh9ynowADmân viêHYV4rgyVn lên đưaHYV4rgyV cwk4Ahìa khoá,9ynowADm wk4Anói rằngHYV4rgyV 9ynowADmđã đỗwk4A wk4Axe củawk4A awk4Anh ởHYV4rgyV wk4Avị HYV4rgyVtrí A1wk4A6 trHYV4rgyVên tầngHYV4rgyV hHYV4rgyVai bãi9ynowADm đỗ xe.wk4A Nh9ynowADmiếp 9ynowADmVũ Thịnhwk4A bHYV4rgyVo c9ynowADmho HYV4rgyVnhân vwk4Aiên m9ynowADmột ch9ynowADmút tiề9ynowADmn, đwk4Aóng cửaHYV4rgyV lại.

Thấy ĐàmHYV4rgyV wk4ATĩnh vẫnwk4A sốt, awk4Anh mwk4Aở t9ynowADmủ quầnHYV4rgyV á9ynowADmo, l9ynowADmấy á9ynowADmo cwk4Ahoàng tắmwk4A đư9ynowADma wk4Acho cwk4Aô: “ĐiHYV4rgyV HYV4rgyVtắm trướcwk4A đi!”

Bồn tắm9ynowADm rấtHYV4rgyV lớnHYV4rgyV, nhưng 9ynowADmcô đHYV4rgyVã buồn9ynowADm ng9ynowADmủ dwk4Aíp mHYV4rgyVắt, vwk4Aội và9ynowADmng ngwk4Aâm mìHYV4rgyVnh 9ynowADmvào bwk4Aồn nướHYV4rgyVc nónHYV4rgyVg, thấHYV4rgyVy khHYV4rgyVoan khoái đwk4Aến m9ynowADmức cwk4Aó thểwk4A ngủHYV4rgyV đượcwk4A ngay9ynowADm. MặHYV4rgyVc wk4Aáo choàHYV4rgyVng tắmwk4A vHYV4rgyVào, wk4Acô bưwk4Aớc rawk4A, thấy9ynowADm Nhiế9ynowADmp HYV4rgyVVũ Thịnh đwk4Aang ngồiwk4A trênwk4A sofawk4A. D9ynowADmưới 9ynowADmánh đè9ynowADmn, dánHYV4rgyVg vẻHYV4rgyV 9ynowADmanh vẫn9ynowADm qwk4Auen th9ynowADmuộc nHYV4rgyVhư thế, như9ynowADmng wk4Alại wk4Axa lạHYV4rgyV xiếtwk4A baowk4A, wk4Acô độ9ynowADmt nhiHYV4rgyVên thấHYV4rgyVy 9ynowADmlòng chùnwk4Ag HYV4rgyVxuống, dường9ynowADm nHYV4rgyVhư lạHYV4rgyVi sắp xa9ynowADmo xuyến.

Đàm HYV4rgyVTĩnh lặnwk4Ag lHYV4rgyVẽ đứngHYV4rgyV trwk4Aước mặt 9ynowADmanh, twk4Ahấy awk4Anh ngẩngwk4A lêwk4An, cô9ynowADm nói:9ynowADm HYV4rgyV“Mười vạn.”

Anh thật9ynowADm sựwk4A wk4Akhông thể ngờwk4A cHYV4rgyVô lại9ynowADm mHYV4rgyVở m9ynowADmiệng nó9ynowADmi HYV4rgyVra HYV4rgyVhai wk4Achữ này,wk4A cwk4Ahỉ biếHYV4rgyVt 9ynowADmngơ ngá9ynowADmc wk4Anhìn cô.

“Anh bwk4Aiết twk4Aôi cần9ynowADm tiềHYV4rgyVn mà, c9ynowADmó lẽHYV4rgyV anwk4Ah vẫHYV4rgyVn… v9ynowADmẫn cònHYV4rgyV tHYV4rgyVhích tôi.wk4A VHYV4rgyVì tHYV4rgyVhế, hô9ynowADmm naHYV4rgyVy 9ynowADmanh muốnHYV4rgyV giữHYV4rgyV HYV4rgyVtôi lạiwk4A cũng wk4Ađược thôi,wk4A tôiHYV4rgyV mwk4Auốn mư9ynowADmời vạn.”

Sắc mặtHYV4rgyV NHYV4rgyVhiếp V9ynowADmũ ThịnhHYV4rgyV lập tứcHYV4rgyV HYV4rgyVđổi saHYV4rgyVng t9ynowADmrắng bệ9ynowADmch, khônHYV4rgyVg cHYV4rgyVòn mộtHYV4rgyV giọtwk4A mHYV4rgyVáu, vết9ynowADm bầ9ynowADmm tímwk4A dướiHYV4rgyV cHYV4rgyVằm anhHYV4rgyV còn ch9ynowADmưa tHYV4rgyVan, lại9ynowADm sưHYV4rgyVng lên,HYV4rgyV kHYV4rgyVhiến vHYV4rgyVẻ m9ynowADmặt an9ynowADmh nhwk4Aìn HYV4rgyVvô cwk4Aùng kỳHYV4rgyV qHYV4rgyVuái. Và9ynowADmo khoảnh kHYV4rgyVhắc wk4Aấy Đwk4Aàm Tĩwk4Anh thật9ynowADm swk4Aự nghwk4Aĩ HYV4rgyVanh HYV4rgyVsẽ bật9ynowADm dậywk4A đánHYV4rgyVh cô,9ynowADm vHYV4rgyVì ánhHYV4rgyV mắt9ynowADm wk4Aanh c9ynowADmhợt trở wk4Anên sắcHYV4rgyV lạwk4Anh HYV4rgyVnhư daHYV4rgyVo, twk4Aựa hHYV4rgyVồ mHYV4rgyVuốn wk4Akhoét wk4Amột l9ynowADmỗ trênHYV4rgyV người9ynowADm cwk4Aô vậwk4Ay. Nhưwk4Ang cuối cùHYV4rgyVng HYV4rgyVanh HYV4rgyVkhông lwk4Aàm g9ynowADmì cảwk4A, chỉwk4A nghiếnwk4A rănHYV4rgyVg gằnHYV4rgyV từnwk4Ag cHYV4rgyVhữ: “Đwk4Aàm Twk4Aĩnh, cwk4Aô tưởngHYV4rgyV wk4Ađến giờ tHYV4rgyVôi còn9ynowADm để9ynowADm 9ynowADmcô mwk4Auốn HYV4rgyVgì đượcwk4A 9ynowADmnấy sao?”

Dứt lời,wk4A HYV4rgyVanh 9ynowADmđứng HYV4rgyVdậy xô c9ynowADmửa wk4Abỏ đi.HYV4rgyV VàHYV4rgyVo 9ynowADmthang máHYV4rgyVy anwk4Ah mHYV4rgyVới nhận9ynowADm 9ynowADmra m9ynowADmình 9ynowADmđang HYV4rgyVrun rẩyHYV4rgyV. Điều9ynowADm hwk4Aoà tr9ynowADmong thang máwk4Ay thHYV4rgyVổi 9ynowADmvù vù,wk4A khiếwk4An aHYV4rgyVnh 9ynowADmlạnh chHYV4rgyVưa wk4Atừng thấyHYV4rgyV. wk4AAnh wk4Ađi thawk4Ang mHYV4rgyVáy xuống9ynowADm tận t9ynowADmầng hầmHYV4rgyV đểwk4A xewk4A. Vừ9ynowADma lêHYV4rgyVn xwk4Ae, awk4Anh đã9ynowADm lần9ynowADm tìmHYV4rgyV hHYV4rgyVộp cứuHYV4rgyV 9ynowADmthương, wk4Amở rwk4Aa lấy9ynowADm cặp9ynowADm nhiệ9ynowADmt độ, bwk4Aấy giờHYV4rgyV mớiHYV4rgyV ý9ynowADm wk4Athức đượcwk4A mwk4Aình đangwk4A làmwk4A gì.wk4A HYV4rgyVVốn dĩHYV4rgyV an9ynowADmh định9ynowADm wk4Ađợi 9ynowADmĐàm Tĩnwk4Ah tắm x9ynowADmong HYV4rgyVsẽ xuốngHYV4rgyV wk4Alấy 9ynowADmcặp nhiệwk4At 9ynowADmđộ lêwk4An đ9ynowADmo xe9ynowADmm côwk4A cònHYV4rgyV sHYV4rgyVốt kh9ynowADmông. NhưnHYV4rgyVg gHYV4rgyViờ tì9ynowADmm cặp nhi9ynowADmệt độwk4A c9ynowADmòn wk4Acó táHYV4rgyVc dụHYV4rgyVng gì?wk4A Còwk4An í9ynowADmch gHYV4rgyVì nữa?

Cặp nhiệwk4At độwk4A HYV4rgyVbị 9ynowADmanh siết 9ynowADm chặt HYV4rgyVđến gãy9ynowADm đôi,HYV4rgyV twk4Ahuỷ wk4Atinh cắm9ynowADm sâuwk4A v9ynowADmào lònwk4Ag bànHYV4rgyV ta9ynowADmy 9ynowADmanh, máHYV4rgyVu v9ynowADmà thủywk4A wk4Angân ch xuống,HYV4rgyV a9ynowADmnh cwk4Aũng kh9ynowADmông thấHYV4rgyVy 9ynowADmđau. 9ynowADmCuối wk4Acùng wk4Acâu nóiHYV4rgyV củawk4A aHYV4rgyVnh cHYV4rgyVhỉ làHYV4rgyV mộtHYV4rgyV tròwk4A cHYV4rgyVười, hay mộ9ynowADmt wk4Anỗ lựcwk4A wk4Ache HYV4rgyVđậy yếHYV4rgyVu ớt.wk4A wk4ATại sawk4Ao c9ynowADmô dámwk4A mwk4Aở miệng9ynowADm đòiwk4A tHYV4rgyViền 9ynowADmanh? ChHYV4rgyVính vì 9ynowADm cô biết9ynowADm rwk4Aõ rằnwk4Ag, HYV4rgyVđến tậnHYV4rgyV bây9ynowADm giờ,9ynowADm anwk4Ah vẫHYV4rgyVn sẽ9ynowADm để9ynowADm wk4Acô muHYV4rgyVốn gwk4Aì đwk4Aược nấHYV4rgyVy. Cwk4Aô coi mìnhwk4A làHYV4rgyV 9ynowADmhàng HYV4rgyVhoá bánHYV4rgyV cwk4Aho anhHYV4rgyV, 9ynowADmlần trưwk4Aớc cô9ynowADm đòi9ynowADm bHYV4rgyVa vwk4Aạn, wk4Alần này9ynowADm lạiwk4A m9ynowADmuốn mười9ynowADm vạn. ChoHYV4rgyV dwk4Aù HYV4rgyVvạn bấwk4At đ9ynowADmắc dwk4Aĩ, HYV4rgyVcho wk4Adù cwk4Aô wk4Athật sựHYV4rgyV thiếwk4Au tiềnHYV4rgyV, nhưnwk4Ag tại9ynowADm swk4Aao côwk4A lạwk4Ai làm nhưwk4A thế,HYV4rgyV c9ynowADmứ như9ynowADm sợHYV4rgyV rằHYV4rgyVng 9ynowADmvẫn cwk4Aòn mộtwk4A chúHYV4rgyVt h9ynowADmồi HYV4rgyVức 9ynowADmđẹp đẽwk4A nHYV4rgyVào đó,HYV4rgyV wk4Acứ n9ynowADmhư 9ynowADmsợ wk4Aanh chưa thậ9ynowADmt 9ynowADmsự 9ynowADmnản lòwk4Ang vậy?

Anh vHYV4rgyVô wk4Acùng hốiHYV4rgyV hận, sawk4Au kh9ynowADmi điHYV4rgyV lòn9ynowADmg vò9ynowADmng twk4Arên 9ynowADmđường, tHYV4rgyVại swk4Aao lạiwk4A đếwk4An cHYV4rgyVhỗ cô9ynowADm. V9ynowADmì biHYV4rgyVết rằngHYV4rgyV côwk4A không 9ynowADm còn chỗHYV4rgyV 9ynowADmnào khác9ynowADm nữwk4Aa, wk4Amà wk4Acô lạiwk4A đaHYV4rgyVng ốmwk4A. HYV4rgyVKhi th9ynowADmấy côwk4A định9ynowADm trèo9ynowADm r9ynowADmào, HYV4rgyVanh khôngHYV4rgyV sao kì9ynowADmm được,HYV4rgyV vwk4Aội dập9ynowADm thuố9ynowADmc HYV4rgyVchạy lạiwk4A tómwk4A lấyHYV4rgyV ngườ9ynowADmi HYV4rgyVphụ wk4Anữ t9ynowADmo wk4Agan kiwk4Aa. Đ9ynowADmúng vHYV4rgyVậy, anh hú9ynowADmt 9ynowADmthuốc, gầnwk4A wk4Ađây wk4Aanh mớwk4Ai hút,9ynowADm b9ynowADmởi thựcHYV4rgyV sựHYV4rgyV 9ynowADmquá phi9ynowADmền muHYV4rgyVộn. wk4AAnh hốiHYV4rgyV hậnHYV4rgyV tại wk4Asao lạiHYV4rgyV đưawk4A wk4Acô đến9ynowADm khácwk4Ah wk4Asạn, HYV4rgyVvì bwk4Aiết 9ynowADmcô kwk4Ahông cówk4A nơiwk4A n9ynowADmào HYV4rgyVđể ngủ9ynowADm n9ynowADmữa. Anwk4Ah hốwk4Ai hận tại9ynowADm s9ynowADmao 9ynowADmlại t9ynowADmheo côwk4A wk4Alên 9ynowADmphòng, awk4Anh 9ynowADmvốn chỉ9ynowADm wk4Ađịnh đưawk4A chwk4Aìa k9ynowADmhoá phòngwk4A r9ynowADmồi wk4Ađi. AHYV4rgyVnh chỉ muố9ynowADmn đểHYV4rgyV 9ynowADmcô 9ynowADmtắm wk4Anước nHYV4rgyVóng, HYV4rgyVnhư vậyHYV4rgyV có9ynowADm 9ynowADmtác dụHYV4rgyVng giúHYV4rgyVp hạwk4A sốt.wk4A Anwk4Ah 9ynowADmđịnh cặ9ynowADmp nhiệt độwk4A wk4Acho 9ynowADmcô rồ9ynowADmi sẽwk4A điHYV4rgyV. 9ynowADmDù saHYV4rgyVo anHYV4rgyVh cũ9ynowADmng k9ynowADmhông nêHYV4rgyVn độ9ynowADmng 9ynowADmlòng thương9ynowADm 9ynowADmxót c9ynowADmô, bởwk4Ai người phụHYV4rgyV nHYV4rgyVữ nàywk4A cHYV4rgyVó thHYV4rgyVể n9ynowADmắm lấ9ynowADmy wk4Acơ hội9ynowADm nhỏHYV4rgyV wk4Anhoi đóHYV4rgyV đểwk4A giánHYV4rgyVg HYV4rgyVcho anwk4Ah mHYV4rgyVột HYV4rgyVđòn wk4Atàn nhẫn nhất.

Cho 9ynowADmdù 9ynowADmbảy 9ynowADmnăm HYV4rgyVtrước vìHYV4rgyV nguyên nhâHYV4rgyVn gwk4Aì HYV4rgyVthì hiện9ynowADm wk4Agiờ aHYV4rgyVnh cũng9ynowADm HYV4rgyVtin chHYV4rgyVắc í9ynowADmt nhấtwk4A hồiwk4A wk4Ađó cHYV4rgyVô wk4Acũng nwk4Aói một câuwk4A thậtwk4A lòng,wk4A đwk4Aó lHYV4rgyVà 9ynowADmcô chHYV4rgyVưa bwk4Aao gHYV4rgyViờ HYV4rgyVyêu anHYV4rgyVh. Nwk4Aăm wk4Ađó nHYV4rgyVếu c9ynowADmô 9ynowADmcó cwk4Ahút 9ynowADmxíu thật lòwk4Ang vHYV4rgyVới anh9ynowADm, hẳHYV4rgyVn hiệnHYV4rgyV HYV4rgyVtại HYV4rgyVcô đwk4Aã khwk4Aông tuyệt9ynowADm tìHYV4rgyVnh đếnHYV4rgyV mứcwk4A đHYV4rgyVem tìn9ynowADmh c9ynowADmảm trowk4Ang quá khHYV4rgyVứ HYV4rgyVlàm wk4Avũ k9ynowADmhí đả9ynowADm thươHYV4rgyVng aHYV4rgyVnh. 9ynowADmNụ hô9ynowADmn lHYV4rgyVúc chiềHYV4rgyVu gHYV4rgyViống wk4Anhư một9ynowADm giwk4Aấc mHYV4rgyVộng, 9ynowADmanh cảm 9ynowADmthấy 9ynowADmcăm ghéHYV4rgyVt chính9ynowADm mì9ynowADmnh, t9ynowADmại sawk4Ao mớiHYV4rgyV 9ynowADmcó c9ynowADmhút 9ynowADmhy vọHYV4rgyVng màwk4A HYV4rgyVđã kỳHYV4rgyV vọHYV4rgyVng n9ynowADmhư vậy? HYV4rgyVTại sa9ynowADmo lạHYV4rgyVi tựwk4A dốwk4Ai mình9ynowADm dốiHYV4rgyV ngườiHYV4rgyV rằnHYV4rgyVg côwk4A c9ynowADmó nỗi9ynowADm khổwk4A bấtHYV4rgyV đắcHYV4rgyV dĩ?HYV4rgyV T9ynowADmại sawk4Ao khi n9ynowADmhìn thấyHYV4rgyV wk4Acô rHYV4rgyVơi nướcHYV4rgyV mắ9ynowADmt, aHYV4rgyVnh lHYV4rgyVại đaHYV4rgyVu lòng?

Nhiếp V9ynowADmũ Thịnh,HYV4rgyV mày9ynowADm là 9ynowADmthằng ngốc,wk4A n9ynowADmgốc nhấtwk4A 9ynowADmthế 9ynowADmgiới này.

Rốt cu9ynowADmộc đếnHYV4rgyV baHYV4rgyVo giờ m9ynowADmày wk4Amới tỉnwk4Ah ra?