Vô hạn khủng bố, Quyển 10- JoJo's Bizarre Adventure