You are here

Tôi cũng rất nhớ anh ấy - Chương 17

 

Chương D417: LXJucuNễ cF5Gk7tình nhâ5giFzbn bcF5Gk7ất ngờ

Trước khi Tạ5giFzb ĐắcXJucuN tacF5Gk7n sởD4 D4thì cF5Gk7nhận được5giFzb cúcF5Gk7 điệnXJucuN thoXJucuNại lạ,XJucuN lcF5Gk7à XJucuNsố điệnXJucuN thoại5giFzb 5giFzbcố định D4trong cùnD4g tcF5Gk7hành phố,cF5Gk7 ng5giFzbười gọi5giFzb đcF5Gk7ến l5giFzbà 5giFzbmột ph5giFzbụ nữ5giFzb nD4ói vớiD4 giọncF5Gk7g lạnh XJucuNlùng: "A5giFzbnh hcF5Gk7ãy XJucuNnghe ch5giFzbo 5giFzbkỹ, XJucuNbạn cF5Gk7gái D4anh đa5giFzbng tronD4g XJucuNtay chúngXJucuN tôXJucuNi, tiền chu5giFzbộc mộtXJucuN triệuXJucuN tệ.cF5Gk7 NếuD4 anXJucuNh dámD4 bá5giFzbo cảnhD4 sáD4t, chúnD4g XJucuNtôi lậpcF5Gk7 tD4ức giết coD4n tXJucuNin." nóicF5Gk7 XJucuNxong liềnD4 cúpD4 máyD4. CậXJucuNu ngâ5giFzby ngườicF5Gk7 5giFzbmột lúD4c, khôngXJucuN biết chuD4yện gìXJucuN xảD4y rD4a, hcF5Gk7ít sXJucuNâu một5giFzb hơXJucuNi, 5giFzbsau kcF5Gk7hi ổncF5Gk7 địnhcF5Gk7 tinXJucuNh th5giFzbần licF5Gk7ền gọiD4 cho TXJucuNân ÝD4 Điền,5giFzb khôn5giFzbg n5giFzbgoài dự5giFzb đo5giFzbán củacF5Gk7 ccF5Gk7ậu điện5giFzb thoạXJucuNi tắcF5Gk7t mD4áy, lạiXJucuN gcF5Gk7ọi lại sốXJucuN 5giFzbmáy lD4úc nãy.

Điện thoại cF5Gk7bàn XJucuNkhông ngừD4ng reD4o. XJucuNHà CcF5Gk7hân nhìncF5Gk7 màXJucuNn hìnhD4 5giFzbhiển thịD4 số5giFzb cF5Gk7di độngcF5Gk7 rồi hỏcF5Gk7i D4Tân ÝcF5Gk7 Đi5giFzbền, 5giFzb"Có cần5giFzb ngcF5Gk7he máXJucuNy khôn5giFzbg?" TcF5Gk7ân cF5Gk7Ý Điề5giFzbn mcF5Gk7ắng: "cF5Gk7Cậu khùn5giFzbg hả, khôncF5Gk7g ăD4n 5giFzbqua tcF5Gk7hịt cF5Gk7heo cũ5giFzbng khô5giFzbng thcF5Gk7ấy heD4o chD4ạy àXJucuN? ĐưD4ơng nhiêXJucuNn kD4hông thể D4nghe." D4Cô XJucuNrút dâycF5Gk7 điện5giFzb thoạiD4 r5giFzba, ký5giFzb tcF5Gk7úc 5giFzbxá tD4rong tíchXJucuN tắcF5Gk7c yê5giFzbn tĩnhD4 trở lại.

Hà Chân D4hỏi: "Cá5giFzbi tròD4 vuXJucuNi ccF5Gk7ủa cậuD4 5giFzbcó 5giFzbhơi XJucuNquá khôcF5Gk7ng? LỡD4 XJucuNcậu tcF5Gk7a báo5giFzb cảnD4h sátXJucuN thì phảiXJucuN làXJucuNm sacF5Gk7o? D4Tớ nhấtD4 địnhD4 phải5giFzb D4chết, khôcF5Gk7ng t5giFzbhiếu ccF5Gk7ảnh bịD4 cảnhXJucuN sátcF5Gk7 cho ăD4n mắngcF5Gk7 á."

Tân ÝXJucuN Điền cF5Gk7phất cF5Gk7tay, D4"Yên D4tâm đi,5giFzb D4anh ấyXJucuN đ5giFzbã đượcXJucuN huấXJucuNn luycF5Gk7ện, scF5Gk7ẽ biếtD4 cXJucuNách ứD4ng phó locF5Gk7ại chXJucuNuyện bắtcF5Gk7 cóD4c tốcF5Gk7ng tiền,cF5Gk7 biD4ết D4nên D4làm thD4ế nàD4o D4mà, sD4ẽ khôngXJucuN báo cản5giFzbh sá5giFzbt đâu.D4 ViệcF5Gk7c t5giFzbớ D4lo làcF5Gk7, 5giFzbanh cF5Gk7ấy sẽcF5Gk7 khcF5Gk7ông D4mang tcF5Gk7heo mộtD4 tD4riệu tD4ệ tiền 5giFzbmặt thiệtXJucuN chứ?cF5Gk7 cF5Gk7Lỡ nhcF5Gk7ư cF5Gk7trên đườngcF5Gk7 bD4ị mất?cF5Gk7 T5giFzbớ đềnXJucuN kcF5Gk7hông nổi5giFzb 5giFzbđâu. Biết vậycF5Gk7 nóiD4 năXJucuNm trXJucuNăm nXJucuNgàn đượcD4 rồi."

Đồng mưu D4tức gD4iận nXJucuNói, "Cậu5giFzb 5giFzbnên nD4ghĩ làmXJucuN tXJucuNhế nàcF5Gk7o đểXJucuN dẹpXJucuN ycF5Gk7ên ô5giFzbng cọpXJucuN họXJucuN TD4ạ sắp nổiXJucuN trận5giFzb lXJucuNôi đcF5Gk7ình thìXJucuN hXJucuNay hXJucuNơn, D4tớ D4nhìn thD4ế nàD4o c5giFzbũng không5giFzb thấyXJucuN cậu5giFzb tXJucuNa giống ngườicF5Gk7 bịcF5Gk7 ngườiD4 kháD4c tr5giFzbêu đXJucuNùa màXJucuN cD4on c5giFzbó thể5giFzb tốtD4 bD4ụng D4nhẫn nhD4ịn đâu."

Tân 5giFzbÝ Điền đ5giFzbem d5giFzbây thcF5Gk7ừng và5giFzb bcF5Gk7ăng XJucuNdán D4đã XJucuNchuẩn bịXJucuN trướcXJucuN vàoXJucuN tr5giFzbong túXJucuNi, D4nhắc HcF5Gk7à Chân D4lần nữXJucuNa: "NóiXJucuN rồiD4 mà5giFzb, D4đến nhà5giFzb D4A MỹD4 rồXJucuNi tcF5Gk7hì tD4ớ gD4ọi đicF5Gk7ện chD4o cậu,D4 cậu lại5giFzb dùXJucuNng dXJucuNi độcF5Gk7ng nhắnXJucuN địcF5Gk7a chỉcF5Gk7 vXJucuNào D4di độncF5Gk7g D4anh ấcF5Gk7y, đừngXJucuN nghXJucuNe điệXJucuNn thoạ5giFzbi của ancF5Gk7h ấy,cF5Gk7 sẽ5giFzb lộXJucuN đó.cF5Gk7 TớcF5Gk7 đcF5Gk7i XJucuNđây. XJucuNCậu 5giFzbđừng ccF5Gk7ó quêcF5Gk7n đấy."

Tạ Đắc đếnXJucuN cF5Gk7ngân hXJucuNàng rúD4t mộtcF5Gk7 trD4iệu tệcF5Gk7 t5giFzbiền mặtcF5Gk7, bỏcF5Gk7 trD4ong túiXJucuN 5giFzbdu lịchD4 mXJucuNàu xanh, ccF5Gk7huẩn b5giFzbị xoXJucuNng hết,cF5Gk7 cậD4u ngồD4i tro5giFzbng D4xe nhXJucuNắm 5giFzbmắt dưỡngD4 thần,D4 đợcF5Gk7i cF5Gk7bọn cF5Gk7bắt cóc cF5Gk7tống tiềncF5Gk7 rcF5Gk7a chỉcF5Gk7 thịcF5Gk7 ticF5Gk7ếp D4theo. Tro5giFzbng đầu5giFzb lại5giFzb D4hiện rD4a sốcF5Gk7 đD4iện thoạicF5Gk7 bàn cD4ủa bọn5giFzb c5giFzbướp, cả5giFzbm thấycF5Gk7 q5giFzbuen mắt,XJucuN cF5Gk7hình nhưD4 đXJucuNã cF5Gk7thấy sốD4 ncF5Gk7ày cF5Gk7ở đD4âu rồi,XJucuN nhưng thếcF5Gk7 nàoD4 cũncF5Gk7g cF5Gk7nghĩ khôcF5Gk7ng rcF5Gk7a. CậucF5Gk7 phâD4n t5giFzbích tcF5Gk7ỉ mỉ5giFzb, đD4ối phươcF5Gk7ng nD4ếu là m5giFzbuốn tiền5giFzb, nhcF5Gk7ư cF5Gk7vậy ch5giFzbo thấcF5Gk7y khô5giFzbng phảiXJucuN nhXJucuNằm vD4ào cD4á 5giFzbnhân cậucF5Gk7 cF5Gk7mà trảcF5Gk7 thù, ch5giFzbỉ cầ5giFzbn 5giFzblàm t5giFzbheo b5giFzbọn hD4ọ yêD4u cầu,cF5Gk7 chcF5Gk7ắc sẽXJucuN kXJucuNhông ảncF5Gk7h hưởngcF5Gk7 đếnD4 TânXJucuN cF5Gk7Ý. Cậu thấyXJucuN kD4ỳ lạD4 c5giFzbhính là,XJucuN XJucuNbọn h5giFzbọ vìXJucuN sD4ao cXJucuNhỉ cD4ần 5giFzbmột D4triệu, chẳngD4 l5giFzbẽ t5giFzbrước khi gâyXJucuN XJucuNán kcF5Gk7hông điềucF5Gk7 trD4a thân5giFzb thếXJucuN cậucF5Gk7 h5giFzbay làD4 D4bọn 5giFzbcướp lầnD4 5giFzbnày 5giFzbcơ D4bản chẳng rcF5Gk7a t5giFzbrò trố5giFzbng gì?

Di động cF5Gk7có ti5giFzbn nhXJucuNắn mới.cF5Gk7 CậucF5Gk7 mởD4 xXJucuNem, làcF5Gk7 mộtcF5Gk7 đD4ịa chỉ5giFzb, XJucuNkhu XJucuNvực ngoạicF5Gk7 thànhcF5Gk7, có h5giFzbơi hẻo5giFzb cF5Gk7lánh, saD4u cùnXJucuNg k5giFzbèm thXJucuNêm: Một5giFzb mìnhXJucuN a5giFzbnh đ5giFzbi, ncF5Gk7ếu nhưcF5Gk7 XJucuNbáo cảnhD4 sát, 5giFzbanh sẽ5giFzb h5giFzbối h5giFzbận. D4Cậu thấcF5Gk7y 5giFzbthế 5giFzbnào cD4ũng thấD4y 5giFzbkỳ quái,cF5Gk7 đốXJucuNi phươnXJucuNg tcF5Gk7hế mà báXJucuNo ccF5Gk7ho cậD4u địaD4 chỉXJucuN cụcF5Gk7 D4thể rcF5Gk7õ XJucuNràng, tXJucuNhậm chcF5Gk7í giọncF5Gk7g điệu5giFzb cF5Gk7nói chuyệncF5Gk7 lại kháccF5Gk7h cF5Gk7sáo lịchXJucuN sự.

Cậu gọi cF5Gk7điện thoạD4i, cF5Gk7sau đ5giFzbó kD4hởi độncF5Gk7g xD4e, chạy5giFzb XJucuNthẳng đếnXJucuN mụcXJucuN XJucuNtiêu. D4Qua đường5giFzb cao XJucuNtốc là5giFzb một5giFzb D4con đườnXJucuNg D4có vXJucuNẻ c5giFzbhật hẹ5giFzbp, hXJucuNàng câyD4 tXJucuNhông c5giFzbao cF5Gk7to đầy5giFzb h5giFzbai bên đường,5giFzb XJucuNlá đcF5Gk7ã rụnD4g hết,XJucuN trơcF5Gk7 trD4ọi đứnD4g D4giữa đồnD4g trốXJucuNng troD4ng mùaD4 đông. BD4ên XJucuNtay tráXJucuNi là5giFzb s5giFzbông ThưXJucuNợng cF5Gk7Lâm mêD4nh mông,D4 ngàcF5Gk7y đêmD4 c5giFzbhảy cuồnXJucuN cuộnXJucuN không ngừnXJucuNg nghD4ỉ, vcF5Gk7ì th5giFzbế cF5Gk7không cF5Gk7khí XJucuNso cF5Gk7với XJucuNnội tD4hành lạD4nh h5giFzbơn nhiều.XJucuN Trời đXJucuNã tcF5Gk7ối, tD4rên đườngXJucuN xcF5Gk7e cF5Gk7rất ít5giFzb, cũnD4g khô5giFzbng cXJucuNó đènXJucuN đD4ường. CậXJucuNu láiD4 rấtD4 chậm, n5giFzbhờ áXJucuNnh đèXJucuNn ncF5Gk7ên th5giFzbấy đượccF5Gk7 phcF5Gk7ía trước5giFzb c5giFzbhếch bXJucuNên phải5giFzb 5giFzblà mộtXJucuN tòD4a nhà hcF5Gk7ai tầngXJucuN xâ5giFzby d5giFzbựng theXJucuNo pho5giFzbng cáchcF5Gk7 kiêcF5Gk7n trúccF5Gk7 nước5giFzb ngoàD4i, cậucF5Gk7 D4dừng 5giFzbxe cách mộ5giFzbt đoạnD4 xXJucuNa, xácD4h theD4o XJucuNtúi dXJucuNu lịchcF5Gk7 XJucuNchậm rã5giFzbi đicF5Gk7 tới.

Cổng không XJucuNbị kD4hóa, cF5Gk7khẽ mở,cF5Gk7 dư5giFzbờng n5giFzbhư D4đợi cậuD4 tựXJucuN chD4ui đ5giFzbầu và5giFzbo lướXJucuNi. Cậu5giFzb đẩyXJucuN cửa sắXJucuNt XJucuNđi vàcF5Gk7o, đây5giFzb là5giFzb n5giFzbgôi nXJucuNhà 5giFzbđiển hD4ình củaD4 ngườD4i 5giFzbdân pXJucuNhương NamD4, cóXJucuN lẽ từcF5Gk7 lD4âu khôngD4 D4có aD4i cF5Gk7ở, cF5Gk7có chút5giFzb ho5giFzbang vắng,cF5Gk7 XJucuNcỏ d5giFzbại trocF5Gk7ng vườnXJucuN cXJucuNao 5giFzbđến thắt lưng,cF5Gk7 câyD4 5giFzbsồi xa5giFzbnh D4cũng kcF5Gk7hông t5giFzbhấy dấD4u hcF5Gk7iệu cF5Gk7của cF5Gk7sự chXJucuNăm sóc.cF5Gk7 CcF5Gk7ậu đứng cF5Gk7trước c5giFzbánh cửa5giFzb đóngXJucuN chXJucuNặt tậpXJucuN t5giFzbrung tưcF5Gk7 tcF5Gk7ưởng ncF5Gk7ín thởcF5Gk7 lắngD4 nghcF5Gk7e độngXJucuN tĩnh mộtD4 lúc,D4 c5giFzbhẳng nghD4e đượD4c gD4ì ng5giFzboại trXJucuNừ tcF5Gk7iếng cF5Gk7gió thổicF5Gk7 quXJucuNa tánXJucuN lXJucuNá. Đưa 5giFzbtay đ5giFzbẩy cửa,5giFzb tiếng5giFzb cD4ọt kẹtXJucuN vacF5Gk7ng lê5giFzbn, hìD4nh ảnhD4 D4Tân D4Ý Đi5giFzbền bị5giFzb tró5giFzbi hai taD4y D4hai chân,D4 D4miệng cF5Gk7dán bănD4g dínhXJucuN ncF5Gk7gồi trêXJucuNn scF5Gk7ofa, lậXJucuNp tXJucuNức đậXJucuNp và5giFzbo mắtcF5Gk7 cậu. XJucuNCậu n5giFzbgây ngẩ5giFzbn XJucuNcả người,5giFzb đầuXJucuN D4tiên 5giFzblà D4nhìn chuncF5Gk7g qcF5Gk7uanh, XJucuNkhông phátXJucuN hiện ngXJucuNười khá5giFzbc, saXJucuNu đó5giFzb đicF5Gk7 tớ5giFzbi, xécF5Gk7 XJucuNbăng 5giFzbdán trcF5Gk7ên miXJucuNệng cF5Gk7cô ra.

Động tác XJucuNcậu c5giFzbó XJucuNchút thcF5Gk7ô cF5Gk7lỗ, Tâ5giFzbn ÝcF5Gk7 ĐiD4ền nhịnD4 khônXJucuNg đD4ược r5giFzbút D4hai tXJucuNay giấuD4 đằng saD4u lcF5Gk7ưng XJucuNra, XJucuNđẩy cậu5giFzb XJucuNra nD4ói: D4"Đau! AnD4h nhXJucuNẹ chútXJucuN, để5giFzb eXJucuNm XJucuNtự làm."

Tạ ĐD4ắc h5giFzbỏi vớiXJucuN giọXJucuNng đXJucuNiệu kh5giFzbông thấyXJucuN hứng5giFzb thD4ú: "Bọn5giFzb cướpcF5Gk7 đâu?"

Tân ÝXJucuN Điền cF5Gk7sợ cậu5giFzb D4tức giậcF5Gk7n, vộiD4 vcF5Gk7ã ôm5giFzb D4cổ cậuXJucuN cF5Gk7đem h5giFzbết kỹXJucuN cF5Gk7xảo hônD4 cậu,XJucuN đếnD4 cF5Gk7khi cậu bắt5giFzb đầXJucuNu th5giFzbở dố5giFzbc, nhâ5giFzbn D4cơ D4hội h5giFzbô D4to: "XJucuNLễ tìcF5Gk7nh cF5Gk7nhân D4vui vẻ!"

Tạ Đắc D4có vẻcF5Gk7 D4vô cùXJucuNng bì5giFzbnh tĩnhD4, cF5Gk7dán 5giFzbmắt 5giFzbvào D4cô b5giFzbạn gáXJucuNi tin5giFzbh quáiD4 dựa5giFzb sátD4 vàoD4 mình 5giFzbmột lúcXJucuN lâucF5Gk7, cuốicF5Gk7 D4cùng thở5giFzb D4dài 5giFzbbó taXJucuNy, "cF5Gk7Quên 5giFzbđi, kh5giFzbông 5giFzbsao 5giFzblà tốt5giFzb rồi."

Bộ dạng bình5giFzb XJucuNtĩnh củaXJucuN cậucF5Gk7 5giFzbtrong D4mắt T5giFzbân ÝXJucuN ĐcF5Gk7iền cXJucuNhả kháXJucuNc dấu5giFzb hiệuXJucuN bD4áo trước5giFzb bão tốXJucuN sD4ắp đếD4n, nhacF5Gk7nh nXJucuNhảu nịncF5Gk7h nọD4t: "Chẳn5giFzbg phảD4i gầ5giFzbn đâcF5Gk7y tâ5giFzbm tìcF5Gk7nh anD4h không XJucuNtốt D4sao, cF5Gk7dỗ anXJucuNh lcF5Gk7ại khôngXJucuN cF5Gk7vui, XJucuNđành pXJucuNhải tựD4 biêcF5Gk7n tự5giFzb diễnXJucuN t5giFzbạo ch5giFzbo anh cơ5giFzb hộiD4 làmD4 D4anh hXJucuNùng ccF5Gk7ứu cF5Gk7mỹ nhâ5giFzbn 5giFzbthôi. ED4m đùaXJucuN giD4ỡn an5giFzbh vậ5giFzby, cF5Gk7anh không g5giFzbiận chứ?"

"Em nói tD4hử cF5Gk7xem?" CậucF5Gk7 5giFzblạnh lùngcF5Gk7 liD4ếc cô5giFzb D4một D4cái. Tâ5giFzbn Ý5giFzb ĐiềncF5Gk7 cF5Gk7sợ khcF5Gk7ông dámXJucuN h5giFzbé một câXJucuNu nà5giFzbo, cF5Gk7như m5giFzbột chúD4 XJucuNmèo nhỏ5giFzb đD4áng D4thương nhìnXJucuN D4cậu, ha5giFzbi cF5Gk7tay để5giFzb trênD4 đầu cF5Gk7như thỏXJucuN trắngXJucuN, 5giFzbhát giọngD4 thiếuD4 nXJucuNhi: "XiXJucuNn bạ5giFzbn đừngXJucuN ănXJucuN tXJucuNôi đừngXJucuN ăn5giFzb tôi, tôiD4 D4sẽ hD4át c5giFzbho bạXJucuNn cF5Gk7một bD4ài D4hát th5giFzbật h5giFzbay 5giFzb-- "

Cậu phì cườiD4, vội5giFzb xXJucuNoay ngườicF5Gk7 sacF5Gk7ng cD4hỗ khXJucuNác. ChD4ú ý5giFzb tớXJucuNi mD4ột quycF5Gk7ển sáD4ch tr5giFzbên sofa, XJucuNhỏi: XJucuN"Chờ lâD4u không5giFzb?" NgcF5Gk7ười n5giFzbào đóXJucuN cócF5Gk7 tcF5Gk7ật D4giật mìXJucuNnh vộD4i vD4ã lắD4c đầu, "ED4m khôngD4 biết5giFzb acF5Gk7nh có5giFzb đế5giFzbn hD4ay kcF5Gk7hông, c5giFzbho nêD4n đD4em thD4eo sá5giFzbch đểD4 gcF5Gk7iết thời gian."

Cậu vỗ vỗ5giFzb đXJucuNệm D4sofa, "EXJucuNm nXJucuNói anXJucuNh cócF5Gk7 thD4ể không5giFzb đếnXJucuN saocF5Gk7? NhọXJucuNc lD4òng ha5giFzbi ngườiD4 nghĩ cF5Gk7ra XJucuNcái 5giFzbtrò bắtD4 cócD4, cXJucuNó câ5giFzbu 5giFzbkhông có5giFzb D4mũi kho5giFzban cF5Gk7kim cươncF5Gk7g tcF5Gk7hì đừng5giFzb h5giFzbòng làm nghcF5Gk7ề gốmD4 sứcF5Gk7, thậcF5Gk7t m5giFzbất mặt5giFzb 5giFzbxấu hổ!"

Tân 5giFzbÝ ĐcF5Gk7iền D4bỗng nhi5giFzbên t5giFzbỉnh ngộXJucuN récF5Gk7o lên5giFzb: "5giFzbAnh đ5giFzbã sớmD4 biXJucuNết rD4ồi hả?"

"Có người bắtcF5Gk7 cócD4 m5giFzbà cF5Gk7lại xà5giFzbi đi5giFzbện thXJucuNoại c5giFzbố đD4ịnh D4và dXJucuNi cF5Gk7động sa5giFzbo? C5giFzbũng khôXJucuNng cần vệcF5Gk7 tinD4h cF5Gk7theo dõi,5giFzb tùcF5Gk7y t5giFzbiện điềXJucuNu trD4a mộtD4 tíD4 làXJucuN rD4a cF5Gk7cả thôi.cF5Gk7" TrcF5Gk7ách không cF5Gk7được cậu5giFzb n5giFzbghĩ s5giFzbố đ5giFzbiện thoạXJucuNi 5giFzbbàn D4nhìn queD4n mắt,XJucuN năXJucuNm cF5Gk7con sốcF5Gk7 đầucF5Gk7 tiên của5giFzb sốD4 điXJucuNện thoạiXJucuN trườngcF5Gk7 ThượngD4 ĐcF5Gk7ại đềXJucuNu giốXJucuNng nhcF5Gk7au. cF5Gk7Khi D4vệ cF5Gk7sĩ nXJucuNói cậuD4 biết chủXJucuN sốD4 điệcF5Gk7n thoXJucuNại 5giFzbnày làD4 5giFzb"Hà CXJucuNhân", mặtXJucuN 5giFzbcậu xancF5Gk7h lạiD4, mXJucuNới hXJucuNiểu 5giFzbra hai ngườ5giFzbi họXJucuN 5giFzbliên thủXJucuN đùaD4 mìnhXJucuN. CậuD4 quyếtD4 địcF5Gk7nh bicF5Gk7ết thờcF5Gk7i biết5giFzb th5giFzbế điD4 đến cùn5giFzbg, muốn5giFzb xcF5Gk7em cácF5Gk7c côXJucuN rốtcF5Gk7 cuộXJucuNc 5giFzbmuốn quậD4y D4cái qXJucuNuỷ gD4ì. D4Xe cF5Gk7ngang quD4a quảng tXJucuNrường trun5giFzbg tâm,cF5Gk7 trXJucuNên đường5giFzb XJucuNđều lXJucuNà ngXJucuNười bánD4 hD4oa hồng,XJucuN lú5giFzbc nàXJucuNy XJucuNmới tỉnh ngộ.

Tân 5giFzbÝ Điền đấcF5Gk7m mạncF5Gk7h ccF5Gk7ậu mộtD4 XJucuNcái, 5giFzb"Anh XJucuNxấu quáXJucuN đXJucuNi, hồD4i nã5giFzby cố5giFzb 5giFzbý chơicF5Gk7 em!D4" KcF5Gk7ích động D4làm côcF5Gk7 quXJucuNên cF5Gk7hai cF5Gk7chân bị5giFzb tróicF5Gk7 màcF5Gk7 5giFzbđứng lD4ên, kếD4t XJucuNquả D4suýt D4chút nữacF5Gk7 ngã nhào.

"Anh chưa D4nói D4gì hếXJucuNt, lXJucuNà XJucuNtự eD4m nhảyD4 XJucuNvào cF5Gk7ôm mà.cF5Gk7" 5giFzbCậu l5giFzbộ rcF5Gk7a D4một nD4ụ cXJucuNười xấuXJucuN xa, ng5giFzbồi xD4ổm xuốngXJucuN thD4áo d5giFzbây thừnXJucuNg quaD4nh châncF5Gk7 c5giFzbô, tháD4o mcF5Gk7ột hcF5Gk7ồi vẫXJucuNn XJucuNchưa xong, D4có cXJucuNhút XJucuNkhông kiD4ên D4nhẫn, "KhôcF5Gk7ng cF5Gk7có việcD4 D4gì XJucuNem thắtD4 g5giFzbút nhiXJucuNều vậD4y làm gì?"

Tân XJucuNÝ Điền hừcF5Gk7 mộD4t tiếng,XJucuN "5giFzbĐể diễcF5Gk7n 5giFzbcho thậcF5Gk7t màXJucuN, nD4gười XJucuNta rấcF5Gk7t chuyD4ên nghi5giFzbệp đó.5giFzb Dây thừngD4 qucF5Gk7á 5giFzbdài, đD4ành phảiXJucuN cF5Gk7thắt gútcF5Gk7 nhicF5Gk7ều thôD4i. D4Anh càncF5Gk7g th5giFzbáo chân5giFzb cF5Gk7em càng D4đau, ở5giFzb phò5giFzbng bêXJucuNn bD4ên k5giFzbia cXJucuNó d5giFzbao đấy."

Cậu tứcD4 giậXJucuNn nói:XJucuN "ĐXJucuNáng đD4ời!" Đứng5giFzb dậy5giFzb đếD4n phònD4g cF5Gk7bếp XJucuNtìm cF5Gk7một cXJucuNon dD4ao cXJucuNắt 5giFzbtrái câXJucuNy đểcF5Gk7 c5giFzbắt đứtcF5Gk7 dây.

Tân ÝD4 Điền mD4ở túiD4 dXJucuNu lịchD4 củaD4 cậD4u 5giFzbra xecF5Gk7m, ngạcD4 D4nhiên: XJucuN"Wow, đâD4y D4là D4lần đ5giFzbầu tiên eXJucuNm thấyXJucuN tiềXJucuNn cF5Gk7mặt nhi5giFzbều 5giFzbthế 5giFzbnày, XJucuNrất khôD4ng aXJucuNn toànXJucuN, ncF5Gk7hanh nhacF5Gk7nh kiếm XJucuNchỗ gicF5Gk7ấu nó5giFzb đi."

Tạ Đắc quaXJucuNn sáXJucuNt D4căn nhà,XJucuN bênD4 troD4ng tXJucuNrống rỗD4ng khôn5giFzbg ccF5Gk7ó đồD4 đạc.cF5Gk7 TưD4ờng XJucuNtrắng, sàn nXJucuNhà, đèn5giFzb tcF5Gk7reo, trêcF5Gk7n tưXJucuNờng 5giFzbtreo mộXJucuNt bứcXJucuN trcF5Gk7anh s5giFzbơn dầD4u, đồ5giFzb dùngcF5Gk7 ch5giFzbỉ có sXJucuNofa, bànXJucuN ăD4n, vàXJucuNi ccF5Gk7ái ghế,XJucuN giốngD4 nhcF5Gk7ư chuẩXJucuNn 5giFzbbị chXJucuNo thcF5Gk7uê, khô5giFzbng nhXJucuNịn được hỏD4i: "NhàD4 củD4a ai?"

"Nhà của mD4ột họ5giFzbc sD4inh, cảcF5Gk7 nXJucuNhà D4di 5giFzbdân s5giFzbang CcF5Gk7anada, thỉnhXJucuN thoảnXJucuNg mớ5giFzbi 5giFzbvề. D4Em phiên dịchXJucuN luậ5giFzbn v5giFzbăn cXJucuNho D4con cF5Gk7bé, ccF5Gk7on bXJucuNé cD4ho eXJucuNm mXJucuNượn D4nhà XJucuNvài cF5Gk7ngày. E5giFzbm XJucuNnói cần mượnD4 nhà5giFzb để5giFzb quD4ay D4phim ngXJucuNắn, D4hì hì."

Cậu tXJucuNrêu chọ5giFzbc D4nói: "QucF5Gk7ay phiD4m D4em D4bị tróicF5Gk7 hả?"

"Anh được lắXJucuNm, cF5Gk7đừng c5giFzbó mcF5Gk7à D4được cF5Gk7lợi mcF5Gk7à XJucuNcòn rD4a vẻ5giFzb thôncF5Gk7g mXJucuNinh! cF5Gk7Em tốcF5Gk7n rcF5Gk7ất nhiềD4u tâm tư,XJucuN XJucuNcũng muốnXJucuN tặngD4 aD4nh mD4ột cF5Gk7món qu5giFzbà đcF5Gk7ặc 5giFzbbiệt nhâXJucuNn lễD4 5giFzbtình nhcF5Gk7ân. Rố5giFzbt cuộc cF5Gk7anh có5giFzb ngạcXJucuN nhiênXJucuN vcF5Gk7ui mừnXJucuNg kD4hông XJucuNvậy?" TâncF5Gk7 Ý5giFzb ĐiXJucuNền vừa5giFzb nóXJucuNi D4vừa cF5Gk7nhặt dây thừng,5giFzb băngD4 dXJucuNán rcF5Gk7ơi tXJucuNrên đấtD4 vD4à cuốncF5Gk7 sáXJucuNch ởcF5Gk7 sofcF5Gk7a cF5Gk7nhét vXJucuNào cF5Gk7túi sác5giFzbh, kéo khóXJucuNa kXJucuNéo nXJucuNói: "ĐXJucuNược rồi,XJucuN mXJucuNặc kệD4 cF5Gk7anh D4vui 5giFzbít D4hay lcF5Gk7à vXJucuNui nhiều,cF5Gk7 XJucuNthời gian khôD4ng D4còn sớcF5Gk7m nữa,XJucuN XJucuNchúng cF5Gk7ta XJucuNnên XJucuNđi XJucuNthôi. 5giFzbAnh đậuXJucuN x5giFzbe ởcF5Gk7 đâu?"

"Sao phải đi?D4 Khôn5giFzbg phcF5Gk7ải ecF5Gk7m mưcF5Gk7ợn nhà5giFzb mấyD4 ngà5giFzby sD4ao? KhôngXJucuN ởD4 lD4ại 5giFzbmột đD4êm q5giFzbuả thực 5giFzbcó 5giFzblỗi cF5Gk7với s5giFzbự haD4o tD4ốn tâm5giFzb tưD4 củcF5Gk7a emcF5Gk7." 5giFzbcậu thcF5Gk7ủng cF5Gk7thẳng đếcF5Gk7n sXJucuNofa ngồi xuống.

"Anh tưởngXJucuN đâyXJucuN lD4à 5giFzbkhách sạn5giFzb 5giFzbsao? Thứ5giFzb nhXJucuNất khônD4g cócF5Gk7 D4thức ăncF5Gk7, tD4hứ haXJucuNi k5giFzbhông D4có chănD4, làcF5Gk7m saD4o mXJucuNà ởXJucuN lạiXJucuN được?"

"Ăn thì ccF5Gk7ó tcF5Gk7hể cF5Gk7mua ở5giFzb gXJucuNần đâyXJucuN, ccF5Gk7òn cXJucuNhăn, rácF5Gk7ng tìcF5Gk7m ccF5Gk7hắc chắn5giFzb cF5Gk7có thôiD4, XJucuNnếu không họXJucuN về5giFzb 5giFzbđây đắD4p bXJucuNằng cáD4i gD4ì?" CcF5Gk7ậu đD4i thẳngcF5Gk7 5giFzbvào phò5giFzbng nXJucuNgủ, m5giFzbở tủcF5Gk7 âmcF5Gk7 tường, XJucuNbên tr5giFzbong đầyD4 D4đủ thảXJucuNm lôngD4, chăD4n, g5giFzbối đầu,5giFzb chi5giFzbếu 5giFzbvà cF5Gk7những thứXJucuN linh tXJucuNinh khác.

Tân Ý5giFzb Điền vẫn5giFzb lắccF5Gk7 đXJucuNầu, cF5Gk7"Em khôD4ng muốn5giFzb ởcF5Gk7 D4đây, khôD4ng có5giFzb điềuD4 5giFzbhòa, bD4uổi tốD4i sXJucuNẽ lạnh. EcF5Gk7m cD4ó đặtD4 chD4ỗ 5giFzbở nhàD4 hcF5Gk7àng TcF5Gk7ây, D4tám gD4iờ tối,cF5Gk7 nếuD4 kh5giFzbông điD4 thìcF5Gk7 khD4ông kịp đâu."

Tạ Đắc5giFzb liếccF5Gk7 côcF5Gk7 mộD4t c5giFzbái, nhànXJucuN nh5giFzbã nói:XJucuN cF5Gk7"Yên tâD4m, ccF5Gk7ó anD4h ởXJucuN đây,cF5Gk7 cF5Gk7sẽ kXJucuNhông đD4ể 5giFzbem đXJucuNông XJucuNlạnh đâu."

Cuối cùng họ5giFzb đcF5Gk7ến c5giFzbửa cF5Gk7hàng tiệXJucuNn l5giFzbợi gần5giFzb cF5Gk7đó mu5giFzba mộtD4 D4ít vậXJucuNt dụngXJucuN hàn5giFzbg ngD4ày, cộng thê5giFzbm mìD4 ă5giFzbn XJucuNliền, lạXJucuNp xXJucuNưởng và5giFzb trứngD4 khXJucuNo, ăn5giFzb qcF5Gk7ua 5giFzbloa một5giFzb bữa.cF5Gk7 5giFzbTân D4Ý Điền vD4ừa thD4u 5giFzbdọn chXJucuNén đũaD4 vcF5Gk7ừa lắc5giFzb đầucF5Gk7: "BữacF5Gk7 tiệc5giFzb lớnD4 ncF5Gk7gày lễ5giFzb tình5giFzb 5giFzbnhân cF5Gk7của em 5giFzbcứ n5giFzbhư D4vậy biếnD4 thàD4nh XJucuNmì D4ăn liền."

Tạ XJucuNĐắc D4từ phíaD4 sa5giFzbu XJucuNôm 5giFzblấy ecF5Gk7o cD4ô, thìcF5Gk7 thầm5giFzb và5giFzbo ta5giFzbi cô:XJucuN 5giFzb"Bữa t5giFzbiệc lớncF5Gk7 ngày5giFzb D4lễ D4tình nhâncF5Gk7 củ5giFzba ancF5Gk7h, bâD4y cF5Gk7giờ c5giFzbhính thD4ức cF5Gk7bắt 5giFzbđầu 5giFzb-- "

Tân cF5Gk7Ý Đ5giFzbiền qu5giFzbay đầD4u lại,cF5Gk7 nhD4ư cười5giFzb cF5Gk7như khXJucuNông nXJucuNhìn cậuXJucuN một5giFzb cáD4i, nhướcF5Gk7n màyXJucuN nó5giFzbi: "AnD4h nXJucuNghĩ haD4y qD4uá đ5giFzbi, e5giFzbm D4mới khôXJucuNng cD4ần 5giFzb-- "

Cậu cú5giFzbi đầD4u hôn5giFzb cD4ổ cô5giFzb, "KhôngXJucuN phảicF5Gk7 D4em cF5Gk7bị trócF5Gk7i scF5Gk7ao? LàXJucuNm 5giFzbgì XJucuNcó XJucuNquyền nóiXJucuN "Không"?"

Tân ÝcF5Gk7 ĐiềXJucuNn hD4ừ mD4ột tiếng,5giFzb khôD4ng phXJucuNục phảnXJucuN cF5Gk7bác: "AnXJucuNh cũngcF5Gk7 k5giFzbhông phảcF5Gk7i bọnXJucuN cướp!"

"Anh XJucuNkhông D4ngại làmXJucuN đ5giFzbạo tặcXJucuN XJucuNhái hoXJucuNa mộ5giFzbt phen."

"Đáng t5giFzbiếc ecF5Gk7m khXJucuNông phảicF5Gk7 5giFzblà cXJucuNon tcF5Gk7in bD4ị bắtcF5Gk7 cócD4." D4Cô nóiXJucuN x5giFzbong c5giFzbười chạyXJucuN đi.

Có thể l5giFzbà d5giFzbo chuy5giFzbện "BắtXJucuN cóD4c" kíc5giFzbh thíchcF5Gk7, bu5giFzbổi cF5Gk7tối TXJucuNạ XJucuNĐắc cự5giFzbc D4kỳ cF5Gk7phấn D4khởi, suy cF5Gk7nghĩ D4nhiều cáXJucuNch cF5Gk7giày XJucuNvò cD4ô. Khởi5giFzb 5giFzbđầu 5giFzbTân XJucuNÝ ĐiềnXJucuN 5giFzbcó trắcF5Gk7c XJucuNtrở, nhưn5giFzbg là vD4ì lấXJucuNy lòngD4 cD4ậu, ncF5Gk7ỗ lựcXJucuN pcF5Gk7hối hợp5giFzb cậuD4 m5giFzbuốn l5giFzbàm gcF5Gk7ì 5giFzbthì làm,5giFzb dầnXJucuN dXJucuNần quen được.XJucuN CcF5Gk7ậu cànXJucuNg hăD4ng 5giFzbhái, khô5giFzbng chcF5Gk7ỉ mu5giFzbốn XJucuNcô tcF5Gk7hực hiệnD4 cácD4 XJucuNđộng D4tác khó ncF5Gk7ói, bảD4n tD4hân cD4àng khXJucuNông gìcF5Gk7 kiêngXJucuN kỵ,cF5Gk7 nói5giFzb sởD4 trườngD4 XJucuNhạ lưuD4 g5giFzbì đóD4. Tân ÝD4 ĐXJucuNiền vừacF5Gk7 thD4ẹn vừD4a giậncF5Gk7, xcF5Gk7oay ngườiD4 xuốngXJucuN giườngXJucuN muốD4n tìXJucuNm bôcF5Gk7ng gòD4n bịt l5giFzbỗ tacF5Gk7i. CuốiD4 cF5Gk7cùng hcF5Gk7ai ngưD4ời m5giFzbệt ccF5Gk7ực đô5giFzb, ôcF5Gk7m nhacF5Gk7u đánhcF5Gk7 mXJucuNột XJucuNgiấc ngoXJucuNn lành.

Thân thể đãcF5Gk7 trúcF5Gk7t hếtXJucuN nD4iềm D4say mcF5Gk7ê thỏaXJucuN thíD4ch, D4tâm cF5Gk7lý c5giFzbũng tựcF5Gk7 nhi5giFzbên màXJucuN khoD4an khoái h5giFzbơn, 5giFzbTạ Đắc5giFzb sD4au XJucuNmột giấcF5Gk7c tcF5Gk7ỉnh dậy,XJucuN cD4ảm giácF5Gk7c sảD4ng kho5giFzbái 5giFzbvô c5giFzbùng, tinh thầnD4 sun5giFzbg D4mãn, XJucuNđã D4lâu ch5giFzbưa cả5giFzbm thấXJucuNy hXJucuNăng hXJucuNái dâ5giFzbng tràoD4 nhưXJucuN 5giFzbthế này.

Tân ÝcF5Gk7 Điền cF5Gk7uể 5giFzboải tỉ5giFzbnh XJucuNdậy, cậu5giFzb đcF5Gk7ã quD4ần D4áo chỉXJucuNnh tềD4, 5giFzbrửa mặt5giFzb D4xong xuô5giFzbi, đ5giFzbứng trước gươcF5Gk7ng thắXJucuNt c5giFzbà vạt.cF5Gk7 BởiD4 vD4ì D4không cócF5Gk7 rèm5giFzb cF5Gk7cửa 5giFzbsổ, án5giFzbh nXJucuNắng D4thẳng tắp5giFzb chiếu cF5Gk7vào phònXJucuNg. 5giFzbCô ch5giFzbe mắtcF5Gk7, ngáp5giFzb m5giFzbột D4cái nóD4i: cF5Gk7"Anh phcF5Gk7ải đD4i lD4àm hả?"

"Mẹ aXJucuNnh đã5giFzb khỏeXJucuN hơcF5Gk7n nXJucuNhiều rồD4i, eD4m mXJucuNuốn cF5Gk7thăm b5giFzbà khô5giFzbng?" XJucuNCậu khcF5Gk7ông D4quay đcF5Gk7ầu, hỏiXJucuN mộtcF5Gk7 cáchXJucuN thờXJucuN ơ.

Có 5giFzbthể cF5Gk7do D4mới tỉcF5Gk7nh lạcF5Gk7i, Tân5giFzb cF5Gk7Ý cF5Gk7Điền cảmXJucuN giáD4c tr5giFzbong đầcF5Gk7u trốngcF5Gk7 rỗngXJucuN, XJucuNhồi 5giFzblâu mớicF5Gk7 trD4ở D4lại XJucuNbình thD4ường, "SXJucuNau D4này 5giFzbđi, đượD4c không?"

Cậu D4đi quacF5Gk7, đXJucuNứng bênD4 giưD4ờng tXJucuNừ D4trên nhìnXJucuN xuống5giFzb côD4, cườiD4 nóicF5Gk7: "SớD4m mXJucuNuộn XJucuNcũng phả5giFzbi điXJucuN, eD4m scF5Gk7ợ cáXJucuNi gì."

Cô không muD4ốn cF5Gk7nói "E5giFzbm kXJucuNhông mD4uốn đến5giFzb nhcF5Gk7à ancF5Gk7h" mD4ột cF5Gk7cách trựXJucuNc tiế5giFzbp n5giFzbên XJucuNthay đổi cáXJucuNch kD4hác dịucF5Gk7 dXJucuNàng hơnXJucuN, D4"Anh khXJucuNông cảm5giFzb thấycF5Gk7 hcF5Gk7ơi ncF5Gk7óng vộiD4 5giFzbsao? cF5Gk7Chúng ta m5giFzbới D4quen nha5giFzbu mấycF5Gk7 thán5giFzbg màcF5Gk7 thôi-5giFzb- "

"Nhưng 5giFzbmà chúng5giFzb D4ta biếXJucuNt D4nhau bD4ảy năcF5Gk7m rồi."

"Em --" D4Tân ÝcF5Gk7 ĐiềnD4 nXJucuNhìn 5giFzbcậu D4muốn n5giFzbói 5giFzblại tcF5Gk7hôi. Nh5giFzbững hXJucuNình D4ảnh lcF5Gk7ộn xộnXJucuN cF5Gk7hiện lên 5giFzbtrong đD4ầu c5giFzbô, côD4 khôn5giFzbg biếtD4 nêncF5Gk7 D4làm thcF5Gk7ế D4nào chXJucuNo phảD4i. CD4ô 5giFzbkhông ng5giFzbờ quan hệXJucuN D4hai ngưXJucuNời sẽcF5Gk7 tiXJucuNến trcF5Gk7iển nha5giFzbnh nhXJucuNư 5giFzbvậy, cF5Gk7nhanh đếnD4 cF5Gk7khiến cXJucuNô tXJucuNrở tay khônD4g kịp.

Tạ Đắc ngồicF5Gk7 xuD4ống D4đầu giườngD4, 5giFzbthấp giọXJucuNng nó5giFzbi: "YêcF5Gk7n tâm,D4 m5giFzbẹ cF5Gk7anh chỉcF5Gk7 nhớXJucuN những5giFzb người XJucuNvà sựD4 việccF5Gk7 trướcD4 cF5Gk7lúc ancF5Gk7h hcF5Gk7ai mất,5giFzb tXJucuNrí ncF5Gk7hớ sXJucuNau nXJucuNày 5giFzbtrong 5giFzbtình trạng hỗnD4 lD4oạn, m5giFzbẹ ancF5Gk7h chXJucuNắc XJucuNlà khôngD4 nhớcF5Gk7 XJucuNra XJucuNem đâu."

Tân XJucuNÝ ĐiềnXJucuN kh5giFzbông nXJucuNói gcF5Gk7ì, qu5giFzbay đD4ầu XJucuNnhìn ngoàiD4 cửacF5Gk7 sổ.

"Ba anh m5giFzbất rồi,cF5Gk7 anD4h mới5giFzb nh5giFzbận rXJucuNa trêncF5Gk7 đcF5Gk7ời nàXJucuNy chỉ5giFzb còncF5Gk7 5giFzbmẹ cF5Gk7anh là5giFzb nXJucuNgười thcF5Gk7ân duy nhất.cF5Gk7 TìnXJucuNh trcF5Gk7ạng sứcD4 khỏcF5Gk7e vcF5Gk7à tinXJucuNh thầncF5Gk7 XJucuNbà ấy5giFzb D4lúc t5giFzbốt 5giFzblúc kcF5Gk7hông, anXJucuNh rất lXJucuNo lXJucuNắng, cF5Gk7nên từD4 kXJucuNhách sD4ạn 5giFzbdọn vD4ề nhàD4, mu5giFzbốn lúccF5Gk7 cF5Gk7bà ấy5giFzb cD4òn số5giFzbng ch5giFzbăm sóc bàXJucuN nhiềD4u hXJucuNơn. ChúngXJucuN 5giFzbta kcF5Gk7ết hD4ôn 5giFzbsớm mộcF5Gk7t ccF5Gk7hút, troncF5Gk7g nhàcF5Gk7 c5giFzbó tD4rẻ D4con, bà ấyD4 sXJucuNẽ khônXJucuNg XJucuNcô qXJucuNuạnh thếXJucuN này,5giFzb đD4ây D4là tcF5Gk7hứ nh5giFzbất; thứ5giFzb ha5giFzbi, tD4rước cF5Gk7đây anh chưD4a từ5giFzbng ngh5giFzbĩ đếnD4 chuyện5giFzb kếXJucuNt hôcF5Gk7n, nếuD4 5giFzbnhư nhấtXJucuN địn5giFzbh phảicF5Gk7 cF5Gk7cưới, đốicF5Gk7 tượng cXJucuNhỉ cóD4 th5giFzbể là5giFzb XJucuNem." 5giFzbCậu thXJucuNeo thócF5Gk7i queXJucuNn D4đem nhữnD4g t5giFzbâm tình5giFzb, sD4uy nghĩ, tháD4i đD4ộ ẩnD4 giấu5giFzb XJucuNở cF5Gk7nơi mcF5Gk7à ng5giFzbười khácD4 khXJucuNông thấXJucuNy được,5giFzb c5giFzbân n5giFzbhắc rXJucuNất lâu D4cuối cùncF5Gk7g mới5giFzb qXJucuNuyết đcF5Gk7ịnh tcF5Gk7hổ lộXJucuN ýD4 kiếncF5Gk7 chân5giFzb cF5Gk7thật nhấXJucuNt từD4 đáyD4 5giFzblòng, nó khi5giFzbến 5giFzbcậu cD4ó cảXJucuNm giXJucuNác giốngXJucuN XJucuNnhư tD4rần n5giFzbhư ncF5Gk7hộng đcF5Gk7ứng trêD4n cF5Gk7đường, giống nhưD4 D4mất điXJucuN năngD4 lựccF5Gk7 tự5giFzb vệ,cF5Gk7 bởiD4 D4vậy kcF5Gk7hi nóD4i D4ra XJucuNcó cD4hút mcF5Gk7ất 5giFzbtự nhiên.

Cách nói 5giFzbtrưng cầu5giFzb ýD4 cF5Gk7kiến nD4hưng thự5giFzbc cF5Gk7ra lạicF5Gk7 cưcF5Gk7ơng quyết5giFzb 5giFzblàm Tân5giFzb Ý5giFzb Điền5giFzb khô5giFzbng nói nXJucuNên l5giFzbời. CôD4 D4đứng lcF5Gk7ên mặcD4 qu5giFzbần ácF5Gk7o, trướD4c kcF5Gk7hi cậuXJucuN mởD4 cửacF5Gk7 rXJucuNa ngXJucuNoài nóD4i một cD4âu: D4"Kết hôn5giFzb là5giFzb đạXJucuNi sD4ự, khôXJucuNng 5giFzbphải hXJucuNai ngưcF5Gk7ời ch5giFzbúng 5giFzbta n5giFzbói làD4 ccF5Gk7ó thể được."

Tạ ĐắcD4 dừXJucuNng bước,cF5Gk7 đôiXJucuN m5giFzbày XJucuNchau lạiXJucuN m5giFzbột chỗ,D4 nhưcF5Gk7 5giFzbđăm ch5giFzbiêu nXJucuNhìn 5giFzbcô mộD4t cái.

Hai người t5giFzbhu dọnD4 xoXJucuNng xcF5Gk7uôi XJucuNrồi rờ5giFzbi khcF5Gk7ỏi, TạD4 ĐắcXJucuN đưcF5Gk7a XJucuNcô vềcF5Gk7 ThẩmD4 cF5Gk7gia. TrênXJucuN xe cF5Gk7Tân ÝD4 Đi5giFzbền nhXJucuNận đượXJucuNc điD4ện thoạXJucuNi cXJucuNủa mẹD4, 5giFzb"Thi LcF5Gk7inh với5giFzb QuâXJucuNn XJucuNHòa lại5giFzb đang c5giFzbãi nhD4au, 5giFzblàm phiềnXJucuN tớicF5Gk7 D4Quân D4An, nóXJucuN ô5giFzbm KỳXJucuN D4Kỳ đòi5giFzb XJucuNđi, bị5giFzb mXJucuNẹ nXJucuNgăn cản.D4 Lão Th5giFzbẩm tứccF5Gk7 giậXJucuNn đếnXJucuN nỗ5giFzbi bện5giFzbh tiD4m scF5Gk7uýt chXJucuNút pcF5Gk7hát táccF5Gk7. CòncF5Gk7 co5giFzbn, D4ở bê5giFzbn ngoài qu5giFzba XJucuNđêm cXJucuNũng k5giFzbhông nXJucuNói D4một tiếng,D4 khôn5giFzbg cF5Gk7biết gọicF5Gk7 điệncF5Gk7 vềXJucuN saocF5Gk7?" CôD4 vội tcF5Gk7rả lời:5giFzb "D4Con vềXJucuN nhD4à liền5giFzb màD4. MớiXJucuN quD4a nămD4 XJucuNmới, XJucuNhai vợD4 cXJucuNhồng D4nó cãcF5Gk7i nhau cF5Gk7gì nữa?"

Nguyên nhXJucuNân s5giFzbự viD4ệc 5giFzblà nhưD4 D4thế nàD4y: ThẩmcF5Gk7 QuâD4n HòaXJucuN vD4à đáXJucuNm bạD4n chơ5giFzbi mD4ạt chượcXJucuN, một ngà5giFzby một5giFzb 5giFzbđêm k5giFzbhông cF5Gk7về nhà,XJucuN tXJucuNhua khôngD4 íD4t tiềnD4. Bà5giFzb vợcF5Gk7 LiêucF5Gk7 T5giFzbhi L5giFzbinh tìm rD4a D4cậu, 5giFzbgọi cậucF5Gk7 5giFzbvề nhà5giFzb cậu5giFzb khônXJucuNg chịu,5giFzb tcF5Gk7hế 5giFzblà lậtD4 bXJucuNàn mD4ạt chượcXJucuN trước mặtD4 mọD4i ngườiXJucuN. XJucuNHai người5giFzb cãXJucuNi n5giFzbhau đến5giFzb tậnXJucuN nD4hà, cF5Gk7anh mộtXJucuN lcF5Gk7ời tcF5Gk7ôi một 5giFzbcâu, D4ai cũngcF5Gk7 khônXJucuNg chịuD4 D4nói XJucuNít vcF5Gk7ài câu.5giFzb LcF5Gk7iêu ThXJucuNi LD4inh khôngcF5Gk7 cẩcF5Gk7n thậnD4 làm bểD4 D4chai nước5giFzb cF5Gk7hoa Chan5giFzbel cD4ủa cF5Gk7Thẩm QuXJucuNân AcF5Gk7n, ThẩmD4 QuânXJucuN cF5Gk7An vcF5Gk7in cơD4 hộicF5Gk7 này nóicF5Gk7 5giFzbcô D4vài cF5Gk7câu. LD4iêu TcF5Gk7hi LinXJucuNh bấtcF5Gk7 mcF5Gk7ãn b5giFzbà cF5Gk7chị thiXJucuNên vịD4 cF5Gk7em traiXJucuN, nóiXJucuN móc 5giFzbcô ởcF5Gk7 nhàD4 mẹ5giFzb đẻcF5Gk7 ăcF5Gk7n cF5Gk7không ngồicF5Gk7 rồicF5Gk7, lXJucuNôi chuyện5giFzb cXJucuNô cF5Gk7ly hônD4 D4ra nó5giFzbi. Thẩm5giFzb Quân D4An 5giFzbtức giậnD4 khcF5Gk7óc lXJucuNớn, th5giFzbu cF5Gk7dọn hàXJucuNnh cF5Gk7lý đòicF5Gk7 dẫnXJucuN coD4n gáXJucuNi đi5giFzb. ThẩmXJucuN cF5Gk7Gia Sơn qcF5Gk7uát giận5giFzb, 5giFzbmọi ngưcF5Gk7ời sợ5giFzb khD4ông dD4ám lêcF5Gk7n 5giFzbtiếng. ThẩmD4 QuânXJucuN HòXJucuNa t5giFzbhấy bất5giFzb thường, chuồnD4 điD4, L5giFzbiêu cF5Gk7Thi LXJucuNinh liề5giFzbn theD4o đ5giFzbuôi. DXJucuNo đóD4 khXJucuNi TâD4n 5giFzbÝ ĐiXJucuNền trở v5giFzbề Thẩm5giFzb giacF5Gk7, c5giFzbhiến trườcF5Gk7ng ThD4ẩm gi5giFzba XJucuNtràn ngập5giFzb khóiXJucuN thuốcXJucuN súD4ng t5giFzbuyên bốcF5Gk7 tạm dừ5giFzbng, ThẩmD4 XJucuNGia Sơn5giFzb bế5giFzb cXJucuNháu ngoD4ại KcF5Gk7ỳ KỳcF5Gk7 điD4 rD4a ngoXJucuNài uốD4ng trXJucuNà, 5giFzbThẩm Quân cF5Gk7An tr5giFzbốn XJucuNở tro5giFzbng phònXJucuNg 5giFzbxem TV.

Mẹ Tân đXJucuNứng ởXJucuN XJucuNcửa 5giFzbnhìn xuXJucuNng quanh5giFzb, tcF5Gk7hấy XJucuNmột 5giFzbchiếc xcF5Gk7e mộ5giFzbt đXJucuNen ở5giFzb phíaXJucuN x5giFzba mở5giFzb cửa. TâncF5Gk7 ÝD4 ĐXJucuNiền xuốngD4 xD4e, hơiD4 b5giFzbất ngcF5Gk7ờ cF5Gk7là TạD4 ĐắcD4 cũcF5Gk7ng cF5Gk7theo xuốngD4 xXJucuNe. CậucF5Gk7 cF5Gk7đi về cF5Gk7phí 5giFzbmẹ XJucuNTân, gọi5giFzb m5giFzbột D4tiếng "Dì5giFzb", n5giFzbói D4vài cF5Gk7câu mừcF5Gk7ng nămcF5Gk7 5giFzbtốt D4đẹp c5giFzbát tường. MXJucuNẹ TXJucuNân tỉcF5Gk7 D4mỉ qXJucuNuan XJucuNsát cậXJucuNu, ánhXJucuN mắtD4 cóD4 v5giFzbẻ lư5giFzbỡng lự,cF5Gk7 cXJucuNuối cD4ùng không hỏiXJucuN g5giFzbì, ccF5Gk7hỉ vẫycF5Gk7 5giFzbtay: "Bên5giFzb ngocF5Gk7ài lạncF5Gk7h cF5Gk7lắm, D4đừng đứcF5Gk7ng đâyXJucuN nữXJucuNa, D4vào trong đi."

Tạ Đắc cF5Gk7có chD4út thận5giFzb 5giFzbtrọng nXJucuNgồi ởcF5Gk7 phònXJucuNg khcF5Gk7ách Thẩm5giFzb giD4a, mD4ẹ củaD4 XJucuNTân ÝXJucuN dưXJucuNờng nXJucuNhư hơi ấn5giFzb tượD4ng XJucuNđối vớicF5Gk7 cXJucuNậu, cậuD4 5giFzbkhông bD4iết D4đây làXJucuN chuyệnXJucuN t5giFzbốt hD4ay chuyệD4n xấu. Cậ5giFzbu uố5giFzbng tD4rà, ngồi5giFzb khD4oảng mườXJucuNi ph5giFzbút thXJucuNì đi.

Tân D4Ý Điền dọcF5Gk7n dẹpcF5Gk7 đồXJucuN đ5giFzbạc troXJucuNng cF5Gk7phòng. MẹcF5Gk7 TâD4n gõD4 cửa,XJucuN 5giFzbnói: "TrXJucuNong nh5giFzbà có5giFzb lạpD4 xưởng và5giFzb XJucuNcá khôD4, cD4on 5giFzbmuốn ma5giFzbng mộ5giFzbt í5giFzbt cF5Gk7đến BắcXJucuN KinD4h khôngXJucuN?" CcF5Gk7ô nó5giFzbi cũcF5Gk7ng được, cF5Gk7tìm mộ5giFzbt 5giFzbcái cF5Gk7túi cF5Gk7sạch đưXJucuNa mẹD4. Mẹ5giFzb TânD4 vừXJucuNa vàXJucuNo phcF5Gk7òng D4vừa từD4 tốn5giFzb D4nói: "Cậu thXJucuNanh ncF5Gk7iên vừacF5Gk7 đưaD4 cocF5Gk7n vềcF5Gk7 cF5Gk7nhà đóD4, c5giFzbon v5giFzbà n5giFzbó đaXJucuNng yêu5giFzb nhD4au sao?"

Cô nXJucuNhẹ nhànXJucuNg 5giFzbgật đầu.

Mẹ D4Tân lạD4i hỏi:cF5Gk7 "cF5Gk7Cậu tcF5Gk7a tên5giFzb gcF5Gk7ì?" TD4ân D4Ý ĐiềnXJucuN qD4ua một5giFzb lú5giFzbc lâXJucuNu mớiD4 thấD4p giọng5giFzb nóiXJucuN: "5giFzbHọ Tạ."

"Đúng D4là nóD4!" D4Mẹ cF5Gk7Tân lộXJucuN vXJucuNẻ gD4iận dữ,5giFzb cF5Gk7"Mấy đD4ứa làD4 thậtXJucuN haXJucuNy đanXJucuNg đ5giFzbùa giỡn?"

Cô cúcF5Gk7i đầuD4 k5giFzbhông nóiXJucuN lờcF5Gk7i nào.

Mẹ D4Tân bcF5Gk7iến sắc,D4 quD4át gD4iọng lạn5giFzbh lùngcF5Gk7: "ScF5Gk7au nàycF5Gk7 5giFzbcon íXJucuNt lcF5Gk7ui tớD4i vớcF5Gk7i n5giFzbó, nghcF5Gk7e chưa?"

Tân Ý5giFzb ĐiềnXJucuN vôXJucuN cù5giFzbng b5giFzbất đ5giFzbắc dD4ĩ, "MẹcF5Gk7, XJucuNanh ấyXJucuN k5giFzbhông phảiXJucuN têncF5Gk7 cF5Gk7lừa đảD4o cũncF5Gk7g khôngXJucuN XJucuNphải XJucuNkẻ xấu,XJucuN mẹD4 đừng5giFzb cócF5Gk7 th5giFzbành kiếnD4 với5giFzb anD4h ấy."

Mẹ Tân tănD4g gD4iọng XJucuNnói lớnD4 XJucuNtiếng: "Vế5giFzbt thD4ương c5giFzbon l5giFzbành 5giFzbrồi D4nên qXJucuNuên 5giFzbmất đaD4u rồi XJucuNư, bị5giFzb nD4ó làmXJucuN hạXJucuNi còXJucuNn 5giFzbchưa đủcF5Gk7 5giFzbthảm sacF5Gk7o? ThXJucuNiếu chXJucuNút nữD4a tXJucuNhân bạiD4 da5giFzbnh liệt! C5giFzbòn nD4hững 5giFzbngười trXJucuNong Tạ5giFzb D4gia, D4là ch5giFzbúng tD4a rướccF5Gk7 lấ5giFzby nhục5giFzb sao?"

"Mẹ, đã5giFzb làD4 quácF5Gk7 5giFzbkhứ rồicF5Gk7, XJucuNcon đâcF5Gk7u 5giFzbcó sXJucuNao! XJucuNKhi đcF5Gk7ó an5giFzbh ấXJucuNy còD4n nhỏcF5Gk7, làmcF5Gk7 viXJucuNệc kcF5Gk7hông cF5Gk7biết chừXJucuNng mựcXJucuN, lạD4i XJucuNthích XJucuNđùa 5giFzbdai XJucuN-- "

Mẹ Tân tức5giFzb giậnD4 cắtcF5Gk7 ngacF5Gk7ng lờiXJucuN cô,5giFzb "Đ5giFzbó lcF5Gk7à t5giFzbrò D4đù dXJucuNai củaXJucuN đ5giFzbứa XJucuNcon ncF5Gk7ít D4sao? CD4ho con uống5giFzb XJucuNthuốc ngủD4, địcF5Gk7nh vôD4 lễcF5Gk7 vD4ới ccF5Gk7on --,co5giFzbn D4trai mườicF5Gk7 D4sáu tuổi,cF5Gk7 n5giFzbói lớn khD4ông lớn,cF5Gk7 5giFzbnói XJucuNnhỏ cũncF5Gk7g kXJucuNhông nXJucuNhỏ, XJucuNviệc cóXJucuN XJucuNthể là5giFzbm việcF5Gk7c khôXJucuNng XJucuNthể làm XJucuNcòn cầXJucuNn ngưcF5Gk7ời khácXJucuN dạD4y scF5Gk7ao? TXJucuNừ nhỏD4 5giFzbtâm thD4uật bấtcF5Gk7 chín5giFzbh, lớn5giFzb l5giFzbên làXJucuN người tốtD4 cF5Gk7sao? CXJucuNon đócF5Gk7 5giFzb--" bXJucuNà chD4ỉ XJucuNvào đầucF5Gk7 cD4on 5giFzbgái mắD4ng t5giFzbo: D4"Càng sD4ống càng dD4ở! CocF5Gk7n ncF5Gk7ăm 5giFzbnay bacF5Gk7o nhcF5Gk7iêu, nóD4 D4năm nXJucuNay D4bao nhiêu?"

Tân ÝcF5Gk7 5giFzbĐiền cF5Gk7bị 5giFzbmắng ccF5Gk7hỉ XJucuNcúi đầ5giFzbu, XJucuNkhông dá5giFzbm lêncF5Gk7 tiếng.

"Tạ gia c5giFzbó tiền5giFzb làD4 cF5Gk7tốt, như5giFzbng ccF5Gk7húng cF5Gk7ta khXJucuNông thấyXJucuN lạ!5giFzb NhữngD4 ngườicF5Gk7 D4Tạ XJucuNgia, tất D4cả cF5Gk7đều làD4 nhâD4n vậtXJucuN 5giFzblợi hại,cF5Gk7 c5giFzbó tiếngD4 nganXJucuNg ngXJucuNược khôncF5Gk7g phâcF5Gk7n phảXJucuNi trái. XJucuNCon n5giFzbgớ ngcF5Gk7ẩn khôcF5Gk7ng bcF5Gk7iết, cD4hứ mẹcF5Gk7 rấtD4 rõcF5Gk7 cF5Gk7ràng! D4Con XJucuNđó, đúnD4g là5giFzb XJucuNtrẻ người nocF5Gk7n d5giFzbạ! MẹXJucuN ncF5Gk7ó XJucuNbiết chuycF5Gk7ện hXJucuNai đứacF5Gk7 không?"

Tân XJucuNÝ ĐiềncF5Gk7 5giFzbấp 5giFzbúng nóiXJucuN: "TụiXJucuN co5giFzbn XJucuNquen ncF5Gk7hau chưa5giFzb cF5Gk7bao l5giFzbâu D4-- "

"Vậy lXJucuNà tốcF5Gk7t XJucuNrồi, nhanD4h 5giFzbchóng chicF5Gk7a XJucuNtay đi!"

"Mẹ, co5giFzbn D4không p5giFzbhải vXJucuNì tiềcF5Gk7n củaXJucuN an5giFzbh ấy,D4 ancF5Gk7h ấycF5Gk7 đốiXJucuN XJucuNvới c5giFzbon rấtcF5Gk7 tốD4t cF5Gk7-- "

Mẹ Tân 5giFzbliếc cF5Gk7cô, "MXJucuNẹ biếtD4 XJucuNcon chD4ia tacF5Gk7y NgụyXJucuN TiêcF5Gk7n, tìnhcF5Gk7 5giFzbcảm XJucuNchịu đXJucuNả XJucuNkích rấtcF5Gk7 lớn, nhưngXJucuN cũ5giFzbng khôngD4 thểD4 làmD4 ẩucF5Gk7 nhưcF5Gk7 thế!XJucuN TừcF5Gk7 D4nhỏ mẹcF5Gk7 D4dạy co5giFzbn th5giFzbế nào?5giFzb Con gD4ái phảiD4 đứngD4 đắnD4 tựD4 trọngcF5Gk7, bXJucuNất kể5giFzb XJucuNxảy rcF5Gk7a chuycF5Gk7ện gìXJucuN, XJucuNtuyệt khônXJucuNg thểXJucuN cam chịu.5giFzb MD4ẹ ticF5Gk7n coD4n, cF5Gk7con lạD4i cảD4 đêcF5Gk7m khôngXJucuN về?cF5Gk7 ĐêmcF5Gk7 quXJucuNa cóD4 XJucuNphải cD4on cF5Gk7ở chung vớiXJucuN D4nó không?"

Tân D4Ý Điền chốngcF5Gk7 đcF5Gk7ỡ kD4hông nD4ổi, n5giFzbhịn kh5giFzbông đượccF5Gk7 nócF5Gk7i: "Mẹ,cF5Gk7 5giFzbcon haD4i tám5giFzb tD4uổi rồi, khôngXJucuN phảiD4 trXJucuNẻ cD4on--" mẹXJucuN Tân5giFzb kh5giFzbông đợD4i D4cô XJucuNnói x5giFzbong, XJucuNlập t5giFzbức nó5giFzbi: "D4Vậy con 5giFzbvẫn muD4ốn D4yêu đươcF5Gk7ng vớicF5Gk7 thằngXJucuN nhócF5Gk7c đó?D4 D4Đây làcF5Gk7 biểu5giFzb hiD4ện nghiêXJucuNm túc5giFzb chịu trác5giFzbh nhiệmD4 cF5Gk7với tình5giFzb ccF5Gk7ảm sao?"

Cô bịD4 dồn vàocF5Gk7 tườncF5Gk7g á5giFzb khD4ẩu kcF5Gk7hông D4trả lờcF5Gk7i được,cF5Gk7 XJucuNđành nóD4i: "ĐượccF5Gk7 rồi,XJucuN đượcXJucuN rồi,D4 con biếtcF5Gk7 nênXJucuN làmcF5Gk7 XJucuNnhư thcF5Gk7ế nàD4o." CôXJucuN xác5giFzbh thecF5Gk7o t5giFzbúi lạpD4 cF5Gk7xưởng vD4à 5giFzbcá kh5giFzbô nhanh nhảuXJucuN chạD4y cF5Gk7vào pcF5Gk7hòng. D4Cô thảXJucuN đạiXJucuN 5giFzbcái tú5giFzbi lê5giFzbn cF5Gk7bàn, 5giFzbchỉ vàocF5Gk7 5giFzbcái đầuXJucuN con cF5Gk7cá nD4ói: "XJucuNXem mXJucuNày kìa,cF5Gk7 gXJucuNây chD4o D4tao D4biết baXJucuNo 5giFzbrắc rối!"

Buổi chiều 5giFzbcùng nD4gày TâXJucuNn Ý5giFzb Đ5giFzbiền vềXJucuN BắcD4 5giFzbKinh, TD4ạ ĐắcXJucuN muốcF5Gk7n đếnXJucuN đXJucuNón côcF5Gk7. XJucuNCô vộcF5Gk7i đáp: "AnD4h đcF5Gk7ừng c5giFzbó mXJucuNà tớ5giFzbi, cF5Gk7mẹ 5giFzbem khôXJucuNng 5giFzbmuốn tXJucuNhấy anD4h." D4Tạ ĐắcD4 kD4hông nXJucuNgờ mình 5giFzblại khôcF5Gk7ng đượcD4 h5giFzboan nghD4ênh, hỏXJucuNi XJucuNvì saXJucuNo. XJucuNCô thởcF5Gk7 cF5Gk7dài, "cF5Gk7Cũng D4do chuyện cF5Gk7tốt aXJucuNnh XJucuNlàm! EXJucuNm hỏicF5Gk7 ancF5Gk7h, lần5giFzb 5giFzbđó ccF5Gk7ó phả5giFzbi anXJucuNh chXJucuNo 5giFzbem uốngcF5Gk7 thu5giFzbốc nXJucuNgủ không? ED4m đXJucuNến bâ5giFzby gXJucuNiờ cD4òn 5giFzbmơ mơcF5Gk7 cF5Gk7màng mànXJucuNg, khôncF5Gk7g nXJucuNhớ cF5Gk7rõ cụD4 thểcF5Gk7 5giFzbxảy rXJucuNa chuyện cF5Gk7gì. D4Lúc đXJucuNó mẹXJucuN XJucuNem đếncF5Gk7 D4nhà anXJucuNh đóXJucuNn D4em, c5giFzbảnh s5giFzbát cF5Gk7hình n5giFzbhư cũncF5Gk7g tớiD4, có đúnD4g không?"

Tạ Đắc hồiD4 lcF5Gk7âu khôD4ng cF5Gk7lên t5giFzbiếng."Vậy D4anh bảoD4 ĐổnXJucuNg ToànXJucuN đếncF5Gk7 đónD4 em5giFzb." cF5Gk7Cậu nXJucuNgắt điện D4thoại, ngồD4i phịchD4 xcF5Gk7uống sof5giFzba. TạD4 D4gia từD4 lúccF5Gk7 TạXJucuN HậucF5Gk7 mất,XJucuN bcF5Gk7ố trícF5Gk7 trong nhà5giFzb D4không cóXJucuN thXJucuNay đổiD4 cF5Gk7gì. XJucuNCậu cF5Gk7nhìn quaD4nh bcF5Gk7ốn pD4hía, trên5giFzb tườD4ng vẫnD4 treo bXJucuNức t5giFzbhư họacF5Gk7 ngaXJucuNy XJucuNvị tXJucuNrí đócF5Gk7, bìnhXJucuN 5giFzbhoa vẫnD4 5giFzbđặt 5giFzbtrên 5giFzbbệ cửXJucuNa sổ,cF5Gk7 trcF5Gk7ong bình D4cắm mD4ột cF5Gk7bó hcF5Gk7oa cátD4 cánh,cF5Gk7 tD4rên kệcF5Gk7 D4vẫn đ5giFzbể ncF5Gk7hững mcF5Gk7ón đồD4 XJucuNlúc XJucuNnhỏ cậu5giFzb thường chcF5Gk7ơi, cậuXJucuN nhắcF5Gk7m XJucuNmắt l5giFzbại XJucuNđều 5giFzbcó t5giFzbhể tìmcF5Gk7 được.

Cảnh cũ ng5giFzbười xưa.XJucuN CậXJucuNu nhXJucuNớ XJucuNrất 5giFzbrõ, mùaXJucuN hD4è n5giFzbăm ấcF5Gk7y cậuXJucuN mườXJucuNi sXJucuNáu tuổiXJucuN, TâXJucuNn 5giFzbÝ trước kh5giFzbi d5giFzbu họccF5Gk7 đếnD4 D4tạm biệtD4 cậcF5Gk7u, làD4 ng5giFzbồi 5giFzbở nơiD4 cậucF5Gk7 đcF5Gk7ang ngồi.