You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô SKZhjNà, lúcSKZhjN XHtrước cXHô SKZhjNlàm tfv55uDhế nàoSKZhjN mXHà thànhjyRJoc côngfv55uD gảXH SKZhjNcho SKZhjNdượng, jyRJocbà jyRJocnội nói, lúcjyRJoc trướcXH dượfv55uDng làXH thầXHy giáoSKZhjN cXHủa XHcô mà?XH" Phfv55uDương MXHanh Mfv55uDanh ômfv55uD cánSKZhjNh tay Phươngfv55uD NXHam SKZhjNquấn trêjyRJocn ngườijyRJoc cjyRJocô, jyRJocmắt tjyRJoco fv55uDchớp chXHớp, hếfv55uDt sứSKZhjNc đánSKZhjNg yêu.

Phương Nafv55uDm gjyRJocõ lêfv55uDn SKZhjNcái trSKZhjNán cSKZhjNủa cô: "SKZhjNThế nàXHo? Tiểufv55uD SKZhjNManh jyRJocManh nhàfv55uD jyRJocchúng fv55uDta sốXHt ruộtSKZhjN, muSKZhjNốn gạXHt khốifv55uD SKZhjNđầu gỗfv55uD PhùjyRJocng gia kiXHa ljyRJocừa vềjyRJoc nhXHà rồifv55uD sfv55uDao?" fv55uDManh Mfv55uDanh SKZhjNchu miệng,fv55uD đứjyRJocng trướSKZhjNc fv55uDmặt PhXHương Nam xjyRJocoay SKZhjNmột vjyRJocòng: "CXHô à,jyRJoc cjyRJocô nóiXH XHcon cjyRJocó phXHải rấjyRJoct đẹXHp hXHay không,fv55uD haSKZhjNy lXHà còn kfv55uDhiếm XHkhuyết fv55uDhương vịXH phụjyRJoc fv55uDnữ, jyRJocvì sfv55uDao KSKZhjNi cjyRJoca XHca XHmột chútSKZhjN phảfv55uDn SKZhjNứng cũfv55uDng không có?"

Phương Nafv55uDm lXHàm XHnhư thậtXH sXHự đáfv55uDnh gXHiá cháu gXHái mộtXH vjyRJocòng, nójyRJoci tfv55uDhật, tiXHểu jyRJocnha đầufv55uD fv55uDxinh đjyRJocẹp cjyRJocó điSKZhjNểm kfv55uDhiến fv55uDngười jyRJochận, tư sắjyRJocc fv55uDngũ jyRJocquan hoànXH toàSKZhjNn thSKZhjNừa kếjyRJoc nhXHà fv55uDmẹ đẻjyRJoc SKZhjNcô, bộjyRJoc dXHáng nhỏjyRJoc nhắXHn nàjyRJocy đXHi đếnjyRJoc chXHỗ nào cXHũng đềufv55uD XHvô XHcùng gâjyRJocy chSKZhjNú ý,fv55uD fv55uDnói jyRJocđến hươXHng vịSKZhjN phụjyRJoc nữjyRJoc, tjyRJociểu côjyRJoc nSKZhjNương mười SKZhjNchín tuổi,fv55uD thìXH đươnfv55uDg nSKZhjNhiên thiếSKZhjNu mộtXH chúXHt hSKZhjNương vịSKZhjN pfv55uDhụ nXHữ fv55uDrồi, nXHhưng jyRJoccái loại thanhfv55uD xufv55uDân jyRJocvô hạXHn này,XH càngjyRJoc toảXH jyRJocsáng lojyRJocá mắtjyRJoc ởSKZhjN XHtrên ngườiSKZhjN cô.

[ BạSKZhjNn đangXH đọXHc truXHyện tXHại aXHlobooks.vn ]

Từ lúXHc mớifv55uD đjyRJoci hfv55uDọc, đãXH trêufv55uD chọc jyRJoc không ífv55uDt jyRJocnam sinfv55uDh, mfv55uDà nXHha đXHầu kifv55uDa dánXHg dấjyRJocp rấtSKZhjN uyểnSKZhjN chuyểSKZhjNn nhẹfv55uD fv55uDnhàng, fv55uDtính tình ẩnfv55uD XHbên fv55uDtrong lạifv55uD tSKZhjNhật sfv55uDự SKZhjNlà... PXHhương NaXHm kfv55uDhông SKZhjNkhỏi thởfv55uD djyRJocài. BjyRJocà nộijyRJoc Manfv55uDh MXHanh nói tiểSKZhjNu nSKZhjNha đầufv55uD giSKZhjNống jyRJoccô, PjyRJochương SKZhjNNam cfv55uDảm thấy,jyRJoc nfv55uDha đầuXH kijyRJoca XHhoàn toàSKZhjNn lXHà trò giỏiSKZhjN jyRJochơn tXHhầy, fv55uDkhí thếjyRJoc SKZhjNáp đảo,jyRJoc íXHt nhấtSKZhjN jyRJoccô khjyRJoci fv55uDđó vẫjyRJocn ljyRJocà SKZhjNcó vSKZhjNẻ ujyRJocyển chuyển, kjyRJochông gfv55uDiống SKZhjNnha SKZhjNđầu kXHia cXHó thểjyRJoc đemSKZhjN ngườifv55uD đXHả kíXHch SKZhjNđến njyRJocgập fv55uDtrong bùn.

Cô còjyRJocn nhớ,jyRJoc lúcSKZhjN tiểuXH nSKZhjNha đầuXH học trungjyRJoc họcXH, lúfv55uDc đầuSKZhjN SKZhjNcó XHnam SKZhjNsinh thícjyRJoch cXHon jyRJocbé, tXHrên đườngSKZhjN fv55uDtan họcfv55uD ngăXHn cfv55uDon XHbé lạifv55uD mà thSKZhjNổ lộ,XH lXHúc ấyfv55uD jyRJocbản fv55uDthân đúSKZhjNng fv55uDlúc fv55uDtiện đườngjyRJoc fv55uDđi đónXH nóSKZhjN, nhfv55uDìn tXHhấy tfv55uDhật rõ ràng.

Lại nói,SKZhjN njyRJocam SKZhjNsinh SKZhjNkia thựSKZhjNc rấtXH xuấtXH sắc, mặcjyRJoc djyRJocù lộXH cfv55uDhút vẻXH ngâySKZhjN ngSKZhjNô, nhưnfv55uDg cũnXHg khôngjyRJoc pXHhải njyRJocam XHsinh bìSKZhjNnh thường, chọnfv55uD fv55uDthời fv55uDgian XHđó, tấjyRJoct nhSKZhjNiên jyRJockhông jyRJocphải pXHhàm SKZhjNphu tụcSKZhjN tXHử, fv55uDchỉ SKZhjNtiếc gặjyRJocp gjyRJocỡ phjyRJocải tiểu nhjyRJoca SKZhjNđầu, fv55uDchắc đfv55uDời trướjyRJocc khôngfv55uD đốtSKZhjN nhSKZhjNang tSKZhjNhơm, fv55uDnên SKZhjNmới SKZhjNlưu lạXHi mộXHt bXHóng mSKZhjNa thế này.

Tiểu SKZhjNManh SKZhjNManh đùafv55uD nghịchjyRJoc đầufv55uD fv55uDquai ba lôfv55uD ởSKZhjN trênXH vaXHi, đXHánh giáfv55uD đốifv55uD phưXHơng mfv55uDột vòngjyRJoc từSKZhjN trêfv55uDn xuốngjyRJoc dưới,fv55uD XHđầu ngXHón út xSKZhjNinh jyRJocđẹp vfv55uDươn rjyRJoca, njyRJocói SKZhjNthẳng: "BạnjyRJoc muốnjyRJoc XHtheo đuổiXH tôi?"

Phương NajyRJocm ngXHồi ởSKZhjN trXHong XHxe, cũnXHg cXHó thể tjyRJochấy khufv55uDôn mặtSKZhjN naXHm XHsinh tXHuấn jyRJoctú kfv55uDia fv55uDđỏ jyRJocbừng, nhfv55uDưng vẫnXH cXHố lấyjyRJoc hếtXH XHdũng khfv55uDí gật gậXHt đầu,jyRJoc ánXHh mXHắt thẳnjyRJocg tjyRJocắp jyRJocdừng ởSKZhjN trênjyRJoc mặtfv55uD TjyRJociểu MaXHnh MajyRJocnh, ánhfv55uD mSKZhjNắt nóng XH bỏng chânSKZhjN tfv55uDhành jyRJocnhư thế,XH màXH XHManh MSKZhjNanh jyRJoclại ôXHm cánhfv55uD fv55uDtay lạnXHh lạnhjyRJoc nóSKZhjNi: "Dựa XH vào cáijyRJoc gì..."

Phương SKZhjNNam SKZhjNbi aXHi thajyRJocy naSKZhjNm sSKZhjNinh kjyRJocia hồi lâfv55uDu, gfv55uDặp fv55uDgỡ fv55uDtiểu XHma XHnữ fv55uDnhà côXH, xeXHm SKZhjNnhư fv55uDcậu tSKZhjNa fv55uDxui fv55uDxẻo. TiểujyRJoc jyRJocManh ManjyRJoch bề ngoàiXH giốngXH mẹ,jyRJoc nộiXH XHtâm lXHại cùngjyRJoc mìnXHh XHcó đượcSKZhjN ýfv55uD chSKZhjNí jyRJocmạnh mSKZhjNẽ củaSKZhjN afv55uDnh fv55uDtrai, giốngXH nhau nhưjyRJoc đúcXH, XHtừ nhỏXH fv55uDđã biếtjyRJoc mjyRJocình muốjyRJocn cáijyRJoc gSKZhjNì, làmfv55uD nfv55uDhư thếXH XHnào, ngfv55uDười kháSKZhjNc nói cáijyRJoc SKZhjNgì, kXHhuyên cáijyRJoc gXHì, cũngXH kfv55uDhông SKZhjNnghe, chỉjyRJoc nhfv55uDận thứcfv55uD fv55uDđúng mộSKZhjNt cXHon đườngjyRJoc fv55uDcó thể SKZhjNđi đến.

Dĩ nhiêXHn, tínhfv55uD cjyRJocách đjyRJocó fv55uDnó thựcSKZhjN giống chafv55uD njyRJocó, TjyRJociểu ManjyRJoch jyRJocManh cũnXHg rjyRJocất SKZhjNgiống fv55uDcô cXHủa mìjyRJocnh, tXHóm lại,XH XHlà mộtXH fv55uDthể tổng hợfv55uDp, rấtXH sớm,fv55uD PhSKZhjNương XHNam đãjyRJoc biXHết, njyRJocam nhXHân tSKZhjNhuần pfv55uDhục đượcXH tiểXHu mSKZhjNa nữXH nhjyRJocà cô, jyRJoc trên tjyRJochế gfv55uDiới njyRJocày căjyRJocn bảXHn kSKZhjNhông cXHó, trừjyRJoc phSKZhjNi fv55uDcô fv55uDnhỏ tựSKZhjN nguyệjyRJocn bịjyRJoc thuầnjyRJoc phục,jyRJoc tựa nSKZhjNhư thằngSKZhjN njyRJochóc củXHa Pfv55uDhùng gia.

Trong fv55uDnhà, ônXHg jyRJocbà nSKZhjNội jyRJoccủa Manfv55uDh Manh fv55uD đều jyRJocbuồn bực,SKZhjN tiểXHu SKZhjNma nữSKZhjN tSKZhjNính tìnXHh XHhoạt bSKZhjNát nhSKZhjNư fv55uDvậy tạjyRJoci safv55uDo lạiXH tSKZhjNhích đjyRJocầu gỗ njyRJocgốc ngSKZhjNhếch fv55uDnhà hSKZhjNọ Phùngfv55uD, njyRJocói đầjyRJocu gXHỗ ngốXHc nghếchfv55uD mộtjyRJoc fv55uDchút cũngXH kSKZhjNhông saifv55uD, từ jyRJocnhỏ đếnfv55uD lớnSKZhjN, bXHị SKZhjNManh MajyRJocnh quXHấn lấyXH nhiềujyRJoc năXHm jyRJocnhư vSKZhjNậy, tiểuSKZhjN tửSKZhjN XHkia cũngfv55uD khônfv55uDg hiểu đượXHc, khônfv55uDg phảXHi đầuSKZhjN gSKZhjNỗ SKZhjNngốc SKZhjNnghếch lfv55uDà cáifv55uD SKZhjNgì, khônXHg chfv55uDỉ fv55uDlà đầuXH gXHỗ ngốc nghfv55uDếch, màjyRJoc ljyRJocà đSKZhjNầu gỗfv55uD ngfv55uDốc nghếcjyRJoch ngàSKZhjNn năm.

Năm fv55uDđó, chSKZhjNa củafv55uD cậujyRJoc SKZhjNta XH- HiểujyRJoc Phong jyRJocso fv55uDvới tiểujyRJoc tửSKZhjN njyRJocày thôXHng jyRJocminh XHhơn nhiềSKZhjNu. PhươjyRJocng Nfv55uDam jyRJocđem ManjyRJoch MXHanh tSKZhjNúm đjyRJocến bên ngườSKZhjNi mìnhjyRJoc, nhfv55uDìn cSKZhjNô SKZhjNnói: "CojyRJocn cầSKZhjNn cSKZhjNái hưXHơng vịfv55uD pXHhụ nữjyRJoc đjyRJocể fv55uDlàm gìjyRJoc, tiểuSKZhjN nha XHđầu mớiSKZhjN lớSKZhjNn fv55uDnày, vSKZhjNị SKZhjNnữ jyRJocnhân jyRJoccó XHthể fv55uDtheo thờiSKZhjN giaSKZhjNn chXHồng chấtXH fv55uDđi fv55uDra, mfv55uDà thanh xSKZhjNuân thìXH khônjyRJocg quafv55uDy lạXHi, fv55uDcho nSKZhjNên càjyRJocng đángSKZhjN gfv55uDiá, cfv55uDàng phSKZhjNải qufv55uDý trọng."

Phương Mafv55uDnh MjyRJocanh cXHhu miệnjyRJocg: "Nhưng coXHn thấyfv55uD mẹSKZhjN nfv55uDhư vậy,XH côSKZhjN fv55uDxem ájyRJocnh fv55uDmắt jyRJoccủa chXHa jyRJocmỗi lầjyRJocn nhìXHn mXHẹ SKZhjNđều ôn nhu,XH giốnfv55uDg nhưSKZhjN nfv55uDâng trênSKZhjN taSKZhjNy sợjyRJoc rớXHt, cofv55uDn cfv55uDũng mujyRJocốn XHkhiến cXHho KXHi cXHa XHca nhìfv55uDn con fv55uD như vậy."

Phương NaXHm XHbất XHgiác mỉmXH cườSKZhjNi: "Cho nêSKZhjNn coXHn ởjyRJoc tXHrước XHmặt tiểufv55uD tửfv55uD PhXHùng gSKZhjNia, ngXHụy trjyRJocang thànfv55uDh XHbộ dánXHg ôn XHnhu SKZhjNhiền XHlành, làXH cSKZhjNảm thấyjyRJoc thằngfv55uD nhócfv55uD đjyRJocó thXHích cXHon gáiSKZhjN fv55uDnhư vậy?"

Manh ManSKZhjNh gậfv55uDt SKZhjNđầu, khSKZhjNuôn fv55uDmặt nhSKZhjNỏ nhắn xijyRJocnh đjyRJocẹp xẹtSKZhjN fv55uDqua mộtfv55uD SKZhjNtia ảfv55uDm đạm:jyRJoc "CSKZhjNô đãjyRJoc thjyRJocấy rồijyRJoc đjyRJocó, Thiệfv55uDu TìnhXH cũng jyRJoclà dXHạng ngườiXH giốngXH mẹfv55uD, lúfv55uDc trướcXH fv55uDKi fv55uDca cSKZhjNa SKZhjNrất thíXHch cXHô ta."

Phương SKZhjNNam thưSKZhjNơng tiếcSKZhjN sờSKZhjN sờjyRJoc đỉnh đầuXH cjyRJocô: "MXHanh SKZhjNManh, tìnhSKZhjN yêSKZhjNu cójyRJoc đXHôi kXHhi cầnXH traSKZhjNnh SKZhjNthủ, nhXHưng kSKZhjNhông SKZhjNthể miễn cưỡnXHg, XHnếu cậjyRJocu tfv55uDa vXHô luậnSKZhjN thếfv55uD nàSKZhjNo cũSKZhjNng khôngjyRJoc phảifv55uD lXHà củaXH conXH, coXHn jyRJocphải học cáchSKZhjN bjyRJocuông tay."

[ BạSKZhjNn đangSKZhjN fv55uDđọc trXHuyện XHtại afv55uDlobooks.vn ]

Phương NaSKZhjNm cóXH đôijyRJoc khjyRJoci cfv55uDảm thSKZhjNấy, cuộc sốjyRJocng ướcfv55uD chừXHng đềuSKZhjN XHrất SKZhjNcông bằnjyRJocg, fv55uDông trSKZhjNời jyRJocban SKZhjNcho SKZhjNManh MaXHnh vXHẻ xifv55uDnh đẹpSKZhjN cjyRJocùng tài văfv55uDn chfv55uDương, cójyRJoc lXHẽ sXHẽ khfv55uDông cfv55uDho coXHn béSKZhjN SKZhjNmột fv55uDđoạn fv55uDtình yêfv55uDu tfv55uDhuận buồmjyRJoc xuôi gió.

Manh fv55uDManh jyRJoclại XHnhư đinfv55uDh đóngjyRJoc cộSKZhjNt nói: "KSKZhjNi cfv55uDa cXHa làSKZhjN củaXH coXHn, cjyRJocon chắfv55uDc chắnfv55uD XHthế." SKZhjNKỳ tjyRJochật PhươngSKZhjN Nafv55uDm cũngjyRJoc buồn bựcSKZhjN hiểfv55uDu được,jyRJoc mấfv55uDy njyRJocăm nSKZhjNay, MXHanh MSKZhjNanh cjyRJocùng thằjyRJocng nfv55uDhóc Phùfv55uDng gijyRJoca thủXHy cXHhung ở cXHùng XHmột nơXHi, nSKZhjNói thậfv55uDt, tXHuy nóiXH chứjyRJocc vịSKZhjN chjyRJoca PhXHùng XHKi hiXHện nSKZhjNay khônfv55uDg thSKZhjNấp, nhưng djyRJocù saSKZhjNo cjyRJocũng kfv55uDhông cófv55uD nềXHn tảnSKZhjNg jyRJocgì, XHxét dòngfv55uD dõi,XH cùnjyRJocg PhươngSKZhjN gfv55uDia tuyệfv55uDt đối khôngjyRJoc mônXH đăSKZhjNng fv55uDhộ đối.

Hơn nữaSKZhjN Mfv55uDanh ManSKZhjNh còSKZhjNn xuXHất jyRJocsắc như vXHậy, SKZhjNlà mSKZhjNột kXHhối bảoXH vậfv55uDt tjyRJocrong lòfv55uDng ônfv55uDg bfv55uDà PhươnXHg fv55uDgia, từfv55uD nhỏjyRJoc đếnXH lớnSKZhjN vớiSKZhjN tiểuSKZhjN nha đfv55uDầu SKZhjNkhông cfv55uDó nửaXH điểmjyRJoc khfv55uDông XHvừa fv55uDý, đốiSKZhjN vjyRJocới coSKZhjNn bfv55uDé jyRJoccùng anSKZhjNh tSKZhjNrai ljyRJocại nghiêm khắjyRJocc dạyjyRJoc dỗ,jyRJoc XHđến khfv55uDi MXHanh Mfv55uDanh lớnXH lênSKZhjN, fv55uDmột XHchút jyRJoccũng XHkhông gjyRJociảm, fv55uDcũng maXHy tiểu nhajyRJoc đXHầu khôngjyRJoc chịXHu thuSKZhjNa kém,SKZhjN cfv55uDó chủjyRJoc ýSKZhjN củafv55uD mình,SKZhjN rấtXH cóSKZhjN ngXHuyên tắc.

Theo ýSKZhjN ôngfv55uD bSKZhjNà Phfv55uDương gXHia, quSKZhjNét jyRJocmắt đảo qfv55uDua, toàSKZhjNn thếjyRJoc giXHới cũngjyRJoc khônXHg thfv55uDấy fv55uDcó mộtXH tiểufv55uD tjyRJocử nàXHo XHcó thểjyRJoc xứngXH vớiSKZhjN chájyRJocu gái bảjyRJoco bốiXH fv55uDnày, cXHàng đừngfv55uD nófv55uDi đjyRJocến tiểSKZhjNu tửXH PhùjyRJocng giafv55uD, cfv55uDhẳng SKZhjNqua chXHuyện tifv55uDểu nhXHa đầu quyếtSKZhjN định,XH ThiêXHn VươngjyRJoc lãjyRJoco tửXH cũfv55uDng khôngjyRJoc sửjyRJoca được,jyRJoc SKZhjNđiểm ấySKZhjN kSKZhjNhông khácfv55uD gì cSKZhjNha cfv55uDon jyRJocbé XH- PhSKZhjNương CXHhấn Đông.

Ông bSKZhjNà PhươnSKZhjNg gifv55uDa khôjyRJocng jyRJocphản đối, nhSKZhjNưng cũjyRJocng cXHhưa tjyRJocán thàSKZhjNnh, lạSKZhjNi nófv55uDi năSKZhjNm trướcXH, tXHheo ýXH fv55uDManh XHManh fv55uDđem PSKZhjNhùng KXHi đưajyRJoc vào fv55uDquân fv55uDkhu BXH, đâyjyRJoc cũngjyRJoc fv55uDcoi nfv55uDhư ngXHầm đồngjyRJoc ýfv55uD đi!XH CXHho nXHên jyRJocmới nójyRJoci nguyêfv55uDn SKZhjNtắc củSKZhjNa Ông bàXH PhưXHơng fv55uDgia, ởfv55uD tXHrên ngưXHời SKZhjNnha đầuXH jyRJockia chjyRJoco XHtới bâyfv55uD gifv55uDờ đềfv55uDu khônfv55uDg cfv55uDó giá trị.

Đối vớSKZhjNi đoạnfv55uD tìSKZhjNnh cXHảm lưuXH luyến ngoàXHi jyRJocý muốnSKZhjN củafv55uD PhXHùng KSKZhjNi bSKZhjNa nămXH trướcfv55uD đâyjyRJoc, PSKZhjNhương XHgia rấtXH rõSKZhjN ràngfv55uD, fv55uDdù sao ngưSKZhjNời Manfv55uDh fv55uDManh mfv55uDuốn gXHả ởXH fv55uDtrong quânfv55uD jyRJocđội, mọijyRJoc ngườijyRJoc fv55uDtrong qSKZhjNuân khXHu làXHm sjyRJocao có thểjyRJoc nhìnSKZhjN SKZhjNnhư khôjyRJocng jyRJocthấy, SKZhjNtuy rằngSKZhjN cuốiSKZhjN cùXHng đSKZhjNã fv55uDgiải quyếtjyRJoc, nhưjyRJocng chjyRJocuyện nàyXH, Phương NSKZhjNam cfv55uDảm jyRJocthấy, sẽfv55uD lXHà XHmột khốiXH chướngXH ngạijyRJoc trjyRJocên đườnfv55uDg SKZhjNManh Manfv55uDh trjyRJocuy đuổi tìnhXH fv55uDyêu, dùjyRJoc SKZhjNsao cũXHng khôngSKZhjN quaXHng fv55uDminh lỗiXH lạc.

Tính tXHình PhXHùng XHKi lạiSKZhjN fv55uDkhông hềXH có chuyểnXH biếnXH, cfv55uDho nfv55uDên, hiệnXH tạfv55uDi SKZhjNPhương NSKZhjNam chjyRJoco SKZhjNlà tjyRJociểu jyRJocnha đầfv55uDu nêjyRJocn cfv55uDó dSKZhjNự phòngXH, miễn XHcho đếnjyRJoc ljyRJocúc XHđó SKZhjNlại ngãfv55uD đjyRJocau jyRJockhông đứnSKZhjNg dậyfv55uD nổi.

Phương NSKZhjNam qujyRJocyết địnfv55uDh khôngXH cùng tiểuSKZhjN nhSKZhjNa đầujyRJoc thjyRJocảo luậnfv55uD XHviệc nàyXH nữaSKZhjN, dfv55uDù sXHao ManjyRJoch MajyRJocnh mXHới mườiXH chífv55uDn, cònfv55uD chưa tốtfv55uD nghiXHệp SKZhjNđại XHhọc, việcSKZhjN yêufv55uD đjyRJocương kếtfv55uD jyRJochôn còXHn rấtSKZhjN sớXHm, SKZhjNnói tránhfv55uD safv55uDng đfv55uDề tàXHi khác: "SKZhjNNghe Hiểufv55uD fv55uDPhong nóiSKZhjN, XHcon thSKZhjNam gfv55uDia CXHâu lạSKZhjNc XHbộ leSKZhjNo XHnúi, thếXH nàSKZhjNo? Có fv55uD cần fv55uDcô tàiXH SKZhjNtrợ mộXHt fv55uDchút tàifv55uD chíjyRJocnh SKZhjNhay không?"

Mắt MXHanh jyRJocManh sánSKZhjNg lêfv55uDn vộifv55uD vàjyRJocng gật đầu:XH XH"Dạ! CầnSKZhjN, cần,fv55uD SKZhjNcô lSKZhjNà tốtjyRJoc nhất!"fv55uD PhươngSKZhjN NSKZhjNam vỗfv55uD vỗjyRJoc khujyRJocôn mfv55uDặt nhỏ nhắnfv55uD đỏXH bừnSKZhjNg củaSKZhjN jyRJoccon bé:SKZhjN "NhjyRJocóc nịfv55uDnh hót,SKZhjN fv55uDtrách fv55uDsao bàSKZhjN njyRJocội nóXHi coXHn lfv55uDà tiểu jyRJoctham tiSKZhjNền, tiềSKZhjNn fv55uDmừng tuXHổi hànSKZhjNg nSKZhjNăm củaSKZhjN cXHon, họcfv55uD bổnXHg, đXHi đSKZhjNâu hếtSKZhjN rồi,jyRJoc cũng khjyRJocông thấySKZhjN cjyRJocon fv55uDmua cáifv55uD gì."

Manh Mafv55uDnh chXHu miệng:fv55uD SKZhjN"Đây SKZhjNlà đồ cướiXH củajyRJoc ngườiSKZhjN tfv55uDa, jyRJockhông thểXH độngXH vào,jyRJoc cSKZhjNhuẩn SKZhjNbị chfv55uDo tươngjyRJoc lfv55uDai sốngfv55uD cùngjyRJoc Kfv55uDi cfv55uDa ca." XHPhương Nafv55uDm bậXHt jyRJoccười: "NghXHĩ đfv55uDến ljyRJocâu dàjyRJoci thậjyRJoct jyRJocnhỉ, cofv55uDn XHsợ cònSKZhjN thiếu nSKZhjNhiều tiềnjyRJoc safv55uDo, jyRJocyên tfv55uDâm, đjyRJocồ cSKZhjNưới tưjyRJocơng lfv55uDai côjyRJoc fv55uDra cSKZhjNho jyRJoccon, muốnSKZhjN SKZhjNbao nhjyRJociêu có XHbấy nhiêu.fv55uD" MaXHnh XHManh lắcjyRJoc đầXHu: "XHCô thưSKZhjNơng cojyRJocn, fv55uDcon biết,XH NhưngSKZhjN con XH muốn tfv55uDự mìnhfv55uD XHđể dàXHnh tiềnSKZhjN, dùngXH fv55uDnăng fv55uDlực củfv55uDa mXHình kiếXHm tXHiền, KSKZhjNi cjyRJoca jyRJocca cfv55uDũng như thế,SKZhjN SKZhjNanh fv55uDấy chfv55uDo tớiXH bSKZhjNây gfv55uDiờ cũXHng kXHhông lấyXH củaXH côjyRJoc XHchú mộtfv55uD SKZhjNđồng SKZhjNnào, jyRJocnếu SKZhjNcon XHgả cho anXHh ấy,jyRJoc phảiSKZhjN tônjyRJoc trọngSKZhjN afv55uDnh ấy."

Phương SKZhjNNam thởSKZhjN dàXHi: "TiểujyRJoc nhaXH đầu, cjyRJocon hànhfv55uD độngXH điêXHn rồjyRJoc afv55uD! Đếnfv55uD đây,fv55uD nóifv55uD chjyRJoco XHcô ngXHhe, CâuSKZhjN lạcXH bSKZhjNộ lfv55uDeo njyRJocúi cáSKZhjNc con XHcó SKZhjNhoạt độfv55uDng gì..."

Phương ManSKZhjNh fv55uDManh khônSKZhjNg nfv55uDghĩ mình jyRJochành độnSKZhjNg đijyRJocên SKZhjNrồ, jyRJocvì XHcô fv55uDthích PjyRJochùng Kifv55uD, kXHhông cófv55uD đạfv55uDo lýfv55uD, kjyRJochông cójyRJoc nguyênjyRJoc nhân, côfv55uD cjyRJochỉ jyRJocbiết, cjyRJocô muốnjyRJoc XHgả jyRJoccho aXHnh, cùngfv55uD aXHnh SKZhjNcả đờXHi bênfv55uD nfv55uDhau, jyRJoccô khôngXH biếtjyRJoc XHđây là cốfv55uD fv55uDchấp, haSKZhjNy lXHà tìnXHh yêufv55uD củjyRJoca cô.

"Phương Mfv55uDanh ManXHh!" ManhjyRJoc Manh từfv55uD tronfv55uDg lớpXH họXHc fv55uDđi rXHa, fv55uDliền thSKZhjNấy ởXH fv55uDđối diệnXH jyRJocmột fv55uDnam sinXHh lớjyRJocp XHtrên đứXHng dưới áSKZhjNnh mặtXH trời,fv55uD mặfv55uDc dfv55uDù XHbên ngườiSKZhjN ManXHh Mafv55uDnh chưXHa từngSKZhjN thiXHếu quXHa SKZhjNnam sinjyRJoch điển trai,jyRJoc nhưfv55uDng SjyRJocài TXHử HiênXH vẫSKZhjNn làmjyRJoc Mfv55uDanh SKZhjNManh kSKZhjNinh jyRJocdiễm fv55uDmột SKZhjNtrận nhjyRJocư cũ.

Sài jyRJocTử HiênSKZhjN làjyRJoc đànSKZhjN anSKZhjNh nămXH jyRJocba, XHcũng liên tụcjyRJoc lSKZhjNà trXHợ fv55uDgiảng SKZhjNba nSKZhjNăm, dXHanh tiếnjyRJocg fv55uDnhư cồXHn, vôSKZhjN fv55uDcùng XHtài giỏSKZhjNi, người fv55uD ngưỡng SKZhjNmộ vôfv55uD fv55uDsố, nSKZhjNhân vjyRJocật tjyRJocinh afv55uDnh cSKZhjNủa jyRJoctrường Luật,jyRJoc cfv55uDũng ljyRJocà nXHhóm trXHưởng fv55uDcủa Câu SKZhjN lạc bộjyRJoc lXHeo núi.

Lúc XHtrước jyRJocManh Mfv55uDanh lựaXH cSKZhjNhọn jyRJocCâu lạc XH bộ leXHo nújyRJoci, XHhoàn jyRJoctoàn làjyRJoc SKZhjNvì thXHích vậnSKZhjN độngfv55uD leXHo núi,SKZhjN Mfv55uDanh fv55uDManh thícSKZhjNh cáiSKZhjN fv55uDloại cảm giácfv55uD chinSKZhjNh phSKZhjNục núSKZhjNi cfv55uDao nXHày, cXHó mộtjyRJoc loạfv55uDi tfv55uDhỏa mãnfv55uD cSKZhjNực hạXHn, tjyRJocựa jyRJocnhư chXHa cô nóiXH, đứngSKZhjN jyRJocở đjyRJocỉnh fv55uDnúi nfv55uDhìn xuốnSKZhjNg, SKZhjNthiên quâjyRJocn vạnXH XHmã đềujyRJoc ởSKZhjN dướiXH chân.

Cha cfv55uDô làSKZhjN qufv55uDân nfv55uDhân, fv55uDxứng vớijyRJoc dSKZhjNanh phận quânfv55uD nXHhân, manSKZhjNg qfv55uDuân hàmjyRJoc tướnfv55uDg quânjyRJoc, mẹfv55uD SKZhjNtừng XHnói fv55uDqua nhijyRJocều fv55uDlần, SKZhjNnếu hiện tạiSKZhjN XHlà thờifv55uD kìXH chiếSKZhjNn trjyRJocanh, cXHha jyRJoccô kXHhẳng địnhjyRJoc sẽSKZhjN SKZhjNra chiếXHn trườnfv55uDg chfv55uDém giếtjyRJoc, nam nhXHi XHlà phSKZhjNải rSKZhjNa rSKZhjNoi giụSKZhjNc ngựa,fv55uD đáSKZhjNnh đônjyRJocg dẹpjyRJoc bắXHc, đâyXH ljyRJocà kiểSKZhjNu jyRJocngười củXHa XHcha cô, cũnXHg jyRJoclà củajyRJoc jyRJocKi cjyRJoca ca.

Cha SKZhjNcô mafv55uDng dòjyRJocng XHmáu XHquân nhân, troXHng jyRJocthân thểSKZhjN côjyRJoc SKZhjNcũng cXHó, nhưngjyRJoc XHmà sfv55uDo jyRJocsánh SKZhjNvới fv55uDKi cfv55uDa XHca, lạSKZhjNi béjyRJoc XHnhỏ khôngSKZhjN đáng kể,fv55uD ngXHhĩ môngfv55uD lunfv55uDg, ManXHh MXHanh phụfv55uDc fv55uDhồi tinjyRJoch tfv55uDhần jyRJoclại, cfv55uDó chjyRJocút fv55uDkhông SKZhjNkiên nhẫn nhXHìn quSKZhjNa Sàifv55uD Tửfv55uD Hiên.

Lúc trXHước thậfv55uDt khôSKZhjNng bifv55uDết nhóm trưSKZhjNởng XHCâu lạcSKZhjN fv55uDbộ lefv55uDo núiXH chXHính làSKZhjN vịfv55uD fv55uDtrợ gSKZhjNiảng dfv55uDanh tiếngXH jyRJocnhư cồnfv55uD fv55uDnày, nếu biết,SKZhjN cXHô fv55uDsẽ tSKZhjNrốn SKZhjNxa támXH thước,XH tronfv55uDg mắtSKZhjN cXHô XHhiện lXHên vẻfv55uD khXHông jyRJockiên nhSKZhjNẫn, SàXHi Tử HiênXH cũSKZhjNng khôngXH XHxem nhẹ.

Có đôiSKZhjN khfv55uDi SàijyRJoc TửSKZhjN Hfv55uDiên fv55uDthực cảm thXHấy, PXHhương MajyRJocnh MSKZhjNanh lXHà ôngSKZhjN trờijyRJoc cfv55uDố jyRJocý phSKZhjNái xuốjyRJocng trừnSKZhjNg phạtSKZhjN aSKZhjNnh, trừngfv55uD phạt jyRJocanh mấXHy nSKZhjNăm XHnay fv55uDmắt caSKZhjNo hơnfv55uD đầuSKZhjN, XHlần đầufv55uD tiênSKZhjN jyRJocnhìn tXHhấy MaXHnh Manhfv55uD, jyRJocanh lfv55uDiền chấn độfv55uDng, áofv55uD tXHhun qSKZhjNuần jeaSKZhjNn đơjyRJocn giXHản tXHrên ngưSKZhjNời fv55uDcô, cũnjyRJocg cjyRJocó SKZhjNthể tỏajyRJoc rSKZhjNa mộXHt loại xiXHnh đẹXHp khôngfv55uD thểXH bỏjyRJoc qSKZhjNua, fv55uDcô fv55uDđẹp khiếnSKZhjN ájyRJocnh mặfv55uDt trờifv55uD thánfv55uDg chínjyRJoc lúcSKZhjN ấyjyRJoc cũng fv55uDnhạt SKZhjNđi rSKZhjNất nhiều,SKZhjN mjyRJocà XHđón SKZhjNngười mớXHi đếXHn XHbằng mộXHt kSKZhjNhúc đàjyRJocn cejyRJocllo (đàn XH violong loạijyRJoc lớXHn) chufv55uDyên jyRJocnghiệp lifv55uDnh động,XH gầXHn SKZhjNnhư gâjyRJocy ngỡXH njyRJocgàng tấtfv55uD cảSKZhjN thầy tròjyRJoc ởSKZhjN đây.

[ SKZhjNBạn đanfv55uDg đSKZhjNọc tjyRJocruyện tạXHi alobooks.vjyRJocn ]

Yêu côfv55uD gXHái nhXHư vfv55uDậy, dườngjyRJoc jyRJocnhư rấtXH dễ dàXHng, SKZhjNSài TửSKZhjN Hfv55uDiên cũnjyRJocg khôXHng ngoạiSKZhjN lệ,fv55uD Sàfv55uDi XHTử HiXHên lậpXH lớfv55uDp hfv55uDọc jyRJocleo núfv55uDi, fv55uDlà chiêu bàXHi củaSKZhjN CâjyRJocu lạSKZhjNc bộjyRJoc, jyRJoctuy XHrằng SKZhjNkhông thểfv55uD XHnói khfv55uDông hấfv55uDp dfv55uDẫn fv55uDnữ sSKZhjNinh, nhXHưng đối XHvới thểfv55uD cfv55uDhất cófv55uD yêuSKZhjN XHcầu rấtSKZhjN XHcao, bởiSKZhjN vậy,SKZhjN mặcjyRJoc dùSKZhjN cóXH SàSKZhjNi XHTử SKZhjNHiên SKZhjN- mộtSKZhjN đại sojyRJocái cjyRJoca hXHấp djyRJocẫn nhưjyRJoc vfv55uDậy, hộSKZhjNi viênjyRJoc tfv55uDhu vjyRJocào hànXHg năfv55uDm cũngfv55uD khônfv55uDg nhiềujyRJoc, mjyRJocà Manh MjyRJocanh vàSKZhjNo XHlại tươSKZhjNng đXHối dễfv55uD dàng.

Sài Tửfv55uD HiênjyRJoc kSKZhjNhông khỏiXH jyRJoctự giễuSKZhjN, thì rajyRJoc mìfv55uDnh cũnSKZhjNg cófv55uD lfv55uDúc lấyjyRJoc việSKZhjNc côXHng SKZhjNmưu tíXHnh việcfv55uD tSKZhjNư nhưSKZhjN XHvậy, nhưfv55uDng Sàifv55uD fv55uDTử HXHiên rất nhaSKZhjNnh liXHền pháSKZhjNt hiệjyRJocn, XHcho SKZhjNdù fv55uDManh SKZhjNManh fv55uDvà XHanh sinSKZhjNh hoạtjyRJoc tronXHg cùnSKZhjNg CXHâu lạc bộ,SKZhjN SKZhjNanh XHcũng kjyRJochông jyRJocchiếm nhiSKZhjNều ưufv55uD thếXH lắmSKZhjN, phXHải SKZhjNnói, PhươngXH MXHanh ManjyRJoch đốiSKZhjN đãXHi với tjyRJocất jyRJoccả jyRJocnam sinSKZhjNh thejyRJoco đuổjyRJoci côjyRJoc cfv55uDũng khXHông kjyRJochác jyRJocgì nfv55uDhau, SKZhjNbao gồmjyRJoc cSKZhjNả fv55uDanh, một SKZhjN năm jyRJoctrôi qXHua, naSKZhjNm sSKZhjNinh kháSKZhjNc SKZhjNdo ManXHh ManSKZhjNh đXHối xửfv55uD lạXHnh nhạt,jyRJoc đSKZhjNều lSKZhjNùi xXHa trămXH bước, cfv55uDhỉ cóXH SàiSKZhjN fv55uDTử Hfv55uDiên thủSKZhjNy cfv55uDhung bfv55uDám riSKZhjNết khXHông tha.

Sài TửSKZhjN HSKZhjNiên fv55uDđi tớSKZhjNi, đưXHa fv55uDtay muSKZhjNốn đỡ cặpjyRJoc fv55uDsách trênfv55uD fv55uDvai Manfv55uDh SKZhjNManh, bfv55uDị fv55uDManh MaSKZhjNnh cườiXH tủSKZhjNm tỉXHm tXHránh rjyRJoca: "ĐàSKZhjNn anhjyRJoc à, fv55uDem tựjyRJoc SKZhjNmình manXHg được,SKZhjN SKZhjNem cũnjyRJocg khônjyRJocg muốfv55uDn XHbị ngườifv55uD hậnXH vjyRJocì đượSKZhjNc đàXHn aXHnh ngưỡng jyRJoc mộ đâu."

Sài fv55uDTử HiêSKZhjNn khôfv55uDng fv55uDcho lSKZhjNà jyRJocphải, rấfv55uDt có jyRJocphong độXH cườijyRJoc cười:jyRJoc "AnSKZhjNh đếnSKZhjN thôngSKZhjN jyRJocbáo vớjyRJoci SKZhjNem, cuốfv55uDi tuầnXH njyRJocày Câufv55uD lạcSKZhjN bXHộ leo núXHi cófv55uD hjyRJocoạt SKZhjNđộng, địafv55uD đfv55uDiểm tậpjyRJoc jyRJochợp cSKZhjNó hơSKZhjNi xajyRJoc, jyRJocanh sẽXH láifv55uD SKZhjNxe đếnfv55uD đón em!"

Manh ManjyRJoch nSKZhjNghiêng đầuSKZhjN jyRJocnhìn anhjyRJoc, ánh mắtfv55uD sánXHg jyRJoclên fv55uDnhư ngọcXH, fv55uDlàm SXHài TửSKZhjN Hifv55uDên SKZhjNcó mXHột chfv55uDút jyRJocthất thần:SKZhjN "Đànfv55uD afv55uDnh à, jyRJoc chỉ sốjyRJoc thônfv55uDg jyRJocminh củaSKZhjN eXHm fv55uDthấp fv55uDnhư jyRJocvậy sajyRJoco, SKZhjNanh jyRJocnói cXHho ejyRJocm biSKZhjNết địaXH điểfv55uDm tSKZhjNập hợpjyRJoc là đượcSKZhjN, ejyRJocm sẽXH bảoSKZhjN aSKZhjNnh hSKZhjNọ đưfv55uDa đi."

Tác gfv55uDiả cóXH ljyRJocời mXHuốn nóSKZhjNi: bạXHn bèXH cùSKZhjNng nghiệp vfv55uDăn XHchương, SKZhjNthích nhìXHn SKZhjNthấy: jyRJoc《 vfv55uDăn chươngfv55uD nXHhư thfv55uDể cfv55uDấy cXHày, mùiXH hofv55uDa thảoSKZhjN luậSKZhjNn quafv55uDnh năm đượcfv55uD mùXHa 》