You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô àbJw3ce, lúbZcbdDc trướcbJw3ce bZcbdDcô Vp6Vgdlàm thXbế nàbJw3ceo màbJw3ce tVp6Vgdhành côVp6Vgdng gảXb bJw3cecho dượbJw3ceng, bZcbdDbà Vp6Vgdnội nói, lúcVp6Vgd trướcbZcbdD Vp6Vgddượng lbJw3ceà Vp6Vgdthầy giáoVp6Vgd củVp6Vgda cbZcbdDô mà?Xb" bZcbdDPhương MaXbnh XbManh ômVp6Vgd cánhbJw3ce tay PhươngXb NaVp6Vgdm quấVp6Vgdn Vp6Vgdtrên ngVp6Vgdười cô,bZcbdD Vp6Vgdmắt tVp6Vgdo cVp6Vgdhớp bJw3cechớp, hếbJw3cet sbJw3ceức Vp6Vgdđáng yêu.

Phương NaXbm Vp6Vgdgõ bJw3celên cáXbi trábJw3cen cXbủa cô: "ThếVp6Vgd nàVp6Vgdo? TiểuVp6Vgd MXbanh MVp6Vgdanh nhbZcbdDà chúnXbg bJw3ceta Vp6Vgdsốt ruộtXb, muXbốn gạbZcbdDt khốibJw3ce đVp6Vgdầu gVp6Vgdỗ PhùnbZcbdDg gia Xbkia lừabJw3ce vbJw3ceề Xbnhà rồiVp6Vgd Vp6Vgdsao?" MaVp6Vgdnh MaVp6Vgdnh bZcbdDchu miệnVp6Vgdg, bJw3ceđứng trướcXb mbJw3ceặt Phương Vp6Vgd Nam xoaXby mộtbJw3ce vòng:Xb "bZcbdDCô bZcbdDà, Xbcô bJw3cenói cXbon cóbZcbdD phảXbi rấbJw3cet đẹpVp6Vgd bZcbdDhay khônbZcbdDg, habJw3cey bZcbdDlà còXbn khiếm khubJw3ceyết hươngVp6Vgd vXbị Vp6Vgdphụ nữ,bZcbdD vìbZcbdD Vp6Vgdsao KVp6Vgdi cbJw3cea cbJw3cea mộtVp6Vgd chVp6Vgdút bZcbdDphản ứngbJw3ce cũnXbg không có?"

Phương bJw3ceNam làmXb nhưbZcbdD thậtbJw3ce sựXb đáVp6Vgdnh gbZcbdDiá cháu gXbái Xbmột Vp6Vgdvòng, nóibJw3ce thậVp6Vgdt, tiểVp6Vgdu nhbZcbdDa đầuVp6Vgd Xbxinh đẹpbJw3ce cóVp6Vgd điểXbm khiếnbZcbdD ngườbJw3cei Vp6Vgdhận, tư sắbZcbdDc ngVp6Vgdũ Vp6Vgdquan hobJw3ceàn toàXbn thừbZcbdDa kbZcbdDế nhbJw3ceà mẹXb Vp6Vgdđẻ cô,bJw3ce bVp6Vgdộ dángbJw3ce nhỏbZcbdD nhbJw3ceắn bJw3cenày đVp6Vgdi đếnVp6Vgd chỗbJw3ce nào cũngbJw3ce bZcbdDđều vVp6Vgdô cùngXb gâyXb chXbú ýVp6Vgd, nóiXb đVp6Vgdến bZcbdDhương bZcbdDvị pbJw3cehụ nữXb, tiểubJw3ce cbJw3ceô nươbZcbdDng mườVp6Vgdi chín tuổi,Vp6Vgd Vp6Vgdthì đươnXbg nhibZcbdDên thiếubJw3ce Xbmột chútbZcbdD hươbJw3ceng vịVp6Vgd phXbụ nữXb rồi,Vp6Vgd bJw3cenhưng cáiVp6Vgd loại bJw3cethanh bZcbdDxuân vôbZcbdD hạnbZcbdD nVp6Vgdày, cànbJw3ceg toảVp6Vgd sángVp6Vgd loáVp6Vgd mắtVp6Vgd bJw3ceở trXbên bJw3cengười cô.

[ BạbJw3cen đbZcbdDang đọcXb truyXbện bZcbdDtại aXblobooks.vn ]

Từ lúbZcbdDc mớbZcbdDi đbJw3cei Vp6Vgdhọc, đãXb bZcbdDtrêu chọc kbZcbdDhông íXbt bZcbdDnam Xbsinh, mbZcbdDà bJw3cenha Xbđầu bJw3cekia dbJw3ceáng bJw3cedấp rấtVp6Vgd uybZcbdDển chuybZcbdDển nhẹbJw3ce nhbJw3ceàng, tíXbnh tìnXbh ẩn bênVp6Vgd tXbrong lXbại tVp6Vgdhật bZcbdDsự làbZcbdD... PhưVp6Vgdơng NbZcbdDam khônbJw3ceg khỏibJw3ce thVp6Vgdở dàbZcbdDi. BàXb nbZcbdDội ManVp6Vgdh ManVp6Vgdh nói tVp6Vgdiểu nVp6Vgdha đầuXb gXbiống Vp6Vgdcô, Vp6VgdPhương Vp6VgdNam cảmbJw3ce thấyXb, bJw3cenha đầuVp6Vgd kbZcbdDia hoXbàn toàbZcbdDn lbJw3ceà trò giỏiXb hơnVp6Vgd thbZcbdDầy, kVp6Vgdhí tbZcbdDhế bZcbdDáp đảo,bZcbdD ítXb nhấVp6Vgdt côVp6Vgd kbZcbdDhi đbJw3ceó vẫnXb làVp6Vgd Vp6Vgdcó vẻbJw3ce uybZcbdDển chuyển, Xbkhông giốngXb bJw3cenha đbZcbdDầu kbJw3ceia cóbJw3ce bZcbdDthể đemXb bZcbdDngười đbZcbdDả kíbJw3cech Vp6Vgdđến ngậpbJw3ce bZcbdDtrong bùn.

Cô bZcbdDcòn nhớ,Vp6Vgd Vp6Vgdlúc tiểVp6Vgdu nhXba đầubJw3ce học trungXb họbJw3cec, lbJw3ceúc đầubZcbdD cbZcbdDó nabJw3cem sXbinh thícbJw3ceh coXbn bébJw3ce, tbZcbdDrên đườngVp6Vgd tabZcbdDn Vp6Vgdhọc nbJw3cegăn cobZcbdDn bébZcbdD lạibJw3ce mà thbZcbdDổ lộ,bJw3ce lúbZcbdDc bJw3ceấy bXbản tbZcbdDhân đúngXb lbJw3ceúc bZcbdDtiện đườngbJw3ce điVp6Vgd đónbJw3ce nóVp6Vgd, nhVp6Vgdìn thấyXb thậtbZcbdD rõ ràng.

Lại bZcbdDnói, nVp6Vgdam sinVp6Vgdh kibJw3cea thựXbc rấbZcbdDt xuất sắcXb, mXbặc Xbdù lộbJw3ce chúVp6Vgdt bJw3cevẻ nVp6Vgdgây ngô,bZcbdD nhVp6Vgdưng cũnVp6Vgdg Xbkhông pXbhải nXbam bJw3cesinh bìnVp6Vgdh thườngbZcbdD, chọn thVp6Vgdời gVp6Vgdian đó,bJw3ce tấtbZcbdD nhiênXb khôbJw3ceng phảbZcbdDi phbJw3ceàm phbJw3ceu tụcbJw3ce Xbtử, Vp6Vgdchỉ tiếcbJw3ce gặpbZcbdD gỡbJw3ce phải tiểubJw3ce nhbZcbdDa đầu,bZcbdD chbZcbdDắc đờibZcbdD trbZcbdDước khXbông đốtXb Vp6Vgdnhang Vp6Vgdthơm, nêbJw3cen mớVp6Vgdi lưbJw3ceu lạibZcbdD mộtbZcbdD bVp6Vgdóng ma bJw3cethế này.

Tiểu ManbJw3ceh MbZcbdDanh đùabJw3ce nghịbJw3cech đầbJw3ceu quai bbJw3cea lôbJw3ce ởXb trêbZcbdDn vaibJw3ce, đánhVp6Vgd gVp6Vgdiá đốiXb bZcbdDphương mộVp6Vgdt vbZcbdDòng từXb trêbZcbdDn xuốngbJw3ce dướibZcbdD, đbZcbdDầu ngbJw3ceón út bJw3cexinh bJw3ceđẹp vưbJw3ceơn rbZcbdDa, nóXbi thẳng:Vp6Vgd "BạnXb muốnbZcbdD thbJw3ceeo đuổibZcbdD tôi?"

Phương bZcbdDNam ngồibJw3ce ởbZcbdD trXbong xebJw3ce, cũngbZcbdD cóbJw3ce thể thấVp6Vgdy kbJw3cehuôn mặtXb naXbm siVp6Vgdnh tuấnVp6Vgd túbZcbdD kiVp6Vgda đỏXb bừng,Vp6Vgd nhưnVp6Vgdg bZcbdDvẫn cXbố lbZcbdDấy hVp6Vgdết dXbũng khVp6Vgdí gật gậtbJw3ce đầVp6Vgdu, Xbánh Xbmắt thẳbJw3ceng tbZcbdDắp dừnbJw3ceg bZcbdDở trênXb mặtXb bZcbdDTiểu ManbZcbdDh MabJw3cenh, Xbánh bZcbdDmắt nóng Xb bỏng chXbân thàVp6Vgdnh nhưXb thếbZcbdD, màXb MabZcbdDnh Vp6VgdManh lạiXb ôXbm cánhVp6Vgd Xbtay Xblạnh lạnhbJw3ce nóiXb: "Dựa bJw3ce vào cáibJw3ce gì..."

Phương NabZcbdDm bXbi bJw3ceai bJw3cethay Xbnam sbZcbdDinh kia bZcbdD hồi lXbâu, gbJw3ceặp gỡbZcbdD tiểuVp6Vgd Xbma nữXb nhàbZcbdD cô,Vp6Vgd xXbem Xbnhư cậubZcbdD Xbta xbZcbdDui xẻo.Xb TiểbJw3ceu MXbanh ManVp6Vgdh bề ngoàibZcbdD giốngXb bJw3cemẹ, nộiXb tâmVp6Vgd lXbại cVp6Vgdùng mìnhVp6Vgd cVp6Vgdó đượcXb ýbZcbdD bJw3cechí mạVp6Vgdnh mVp6Vgdẽ cbZcbdDủa bZcbdDanh trabJw3cei, giốXbng nhau nbJw3cehư đúc,bZcbdD từbJw3ce nbJw3cehỏ đãbJw3ce biếtVp6Vgd mìnhVp6Vgd mbZcbdDuốn bZcbdDcái gìVp6Vgd, làmXb nbZcbdDhư Vp6Vgdthế nàoXb, ngườiXb khábZcbdDc Vp6Vgdnói cái gìXb, khuyênXb Xbcái Xbgì, cbJw3ceũng khôVp6Vgdng ngXbhe, chỉbJw3ce nhXbận thứcXb bJw3ceđúng mộVp6Vgdt bZcbdDcon đườngXb cóVp6Vgd thể bZcbdD đi đến.

Dĩ nhiêbZcbdDn, tVp6Vgdính Vp6Vgdcách đbZcbdDó nXbó thựcbJw3ce giống cXbha bJw3cenó, TiểbJw3ceu Vp6VgdManh Vp6VgdManh cbJw3ceũng Xbrất Xbgiống cVp6Vgdô bJw3cecủa mình,Vp6Vgd tómbJw3ce bJw3celại, lVp6Vgdà bZcbdDmột thểXb tổnXbg hợp, Xbrất sớm,bJw3ce PhưbJw3ceơng NXbam đVp6Vgdã biếtbZcbdD, nbZcbdDam nhânVp6Vgd thuXbần bZcbdDphục đượcbJw3ce tiểbZcbdDu mVp6Vgda nữVp6Vgd nhbJw3ceà cô, tVp6Vgdrên thếVp6Vgd giớibZcbdD nàybZcbdD bJw3cecăn Xbbản khôbZcbdDng Vp6Vgdcó, trừVp6Vgd pbJw3cehi côbZcbdD nbZcbdDhỏ tựbJw3ce nVp6Vgdguyện bịXb thuầbZcbdDn phVp6Vgdục, bJw3cetựa như Xbthằng nhbZcbdDóc củaVp6Vgd PVp6Vgdhùng gia.

Trong nhà,bZcbdD Xbông Vp6Vgdbà Xbnội bZcbdDcủa MXbanh Manh Vp6Vgdđều bbZcbdDuồn bXbực, tiểuXb mXba nữVp6Vgd tínbZcbdDh tìnhVp6Vgd bJw3cehoạt bJw3cebát nbZcbdDhư vậyVp6Vgd bJw3cetại sbJw3ceao lạXbi thíchXb đầubJw3ce gỗ Xbngốc bZcbdDnghếch nhVp6Vgdà Vp6Vgdhọ PXbhùng, nóibJw3ce đầbJw3ceu Vp6Vgdgỗ Vp6Vgdngốc nghếchbJw3ce Xbmột Vp6Vgdchút Vp6Vgdcũng khôXbng sabJw3cei, Xbtừ nhỏ đếnbJw3ce lVp6Vgdớn, bịbZcbdD bJw3ceManh bJw3ceManh qbZcbdDuấn bZcbdDlấy bJw3cenhiều Xbnăm bZcbdDnhư vậy,bZcbdD tiểubJw3ce tửVp6Vgd kibZcbdDa cũnXbg khôngVp6Vgd hiểu đVp6Vgdược, kXbhông phảibZcbdD đầubJw3ce gbJw3ceỗ ngốbZcbdDc nghếVp6Vgdch lVp6Vgdà cVp6Vgdái gì,bZcbdD khôngXb chXbỉ lbZcbdDà đbJw3ceầu gVp6Vgdỗ ngốc nghếch,bZcbdD bJw3cemà lbJw3ceà đầbZcbdDu Xbgỗ ngốVp6Vgdc nbJw3ceghếch nVp6Vgdgàn năm.

Năm đó,Xb cXbha cbZcbdDủa cậuVp6Vgd bZcbdDta bZcbdD- HiểbZcbdDu Phong bZcbdDso vớibJw3ce tiểbJw3ceu bJw3cetử nàbZcbdDy thôngbJw3ce bJw3ceminh hbZcbdDơn nhiều.bJw3ce PbJw3cehương NabZcbdDm đXbem Vp6VgdManh bJw3ceManh túmVp6Vgd đếXbn bJw3cebên người mình,Vp6Vgd nbJw3cehìn côXb nVp6Vgdói: "CoVp6Vgdn cầnbZcbdD cáiVp6Vgd hưbJw3ceơng vịbZcbdD phbJw3ceụ Vp6Vgdnữ đểbJw3ce làVp6Vgdm gì,bJw3ce tiXbểu nhabZcbdD đầu mớVp6Vgdi lbZcbdDớn nàVp6Vgdy, Vp6Vgdvị Xbnữ nhâbJw3cen bJw3cecó tXbhể thXbeo Vp6Vgdthời gXbian chồngbJw3ce chVp6Vgdất Xbđi rVp6Vgda, bJw3cemà thVp6Vgdanh xuân tXbhì kbZcbdDhông qVp6Vgduay lbJw3ceại, chVp6Vgdo nbJw3ceên càXbng đángbZcbdD gibZcbdDá, cbZcbdDàng phVp6Vgdải Vp6Vgdquý trọng."

Phương MaXbnh MXbanh chVp6Vgdu miệng: bZcbdD "Nhưng Vp6Vgdcon thấyVp6Vgd mbJw3ceẹ nhXbư vậyXb, côbJw3ce xeXbm ánbZcbdDh Xbmắt củaVp6Vgd cbJw3ceha mbJw3ceỗi lầnVp6Vgd Xbnhìn Vp6Vgdmẹ bZcbdDđều ônbJw3ce nhu, Vp6Vgdgiống Xbnhư nâXbng trêbZcbdDn taVp6Vgdy bZcbdDsợ rớt,bZcbdD Xbcon cũngVp6Vgd muốnbZcbdD khiếnVp6Vgd Xbcho KbJw3cei Vp6Vgdca cXba nhìXbn conXb như vậy."

Phương NXbam bấtbZcbdD gbZcbdDiác mỉmVp6Vgd cười: "ChoVp6Vgd nênXb cXbon ởbZcbdD trbZcbdDước bZcbdDmặt tiVp6Vgdểu tửXb PhbJw3ceùng gibJw3cea, Xbngụy tranVp6Vgdg thànVp6Vgdh bộbJw3ce Vp6Vgddáng ôn Xbnhu hibZcbdDền lànhXb, lbZcbdDà cVp6Vgdảm thấybZcbdD thằngbJw3ce bZcbdDnhóc bZcbdDđó thícVp6Vgdh cVp6Vgdon gábZcbdDi nbZcbdDhư vậy?"

Manh ManbJw3ceh gậXbt đầu,bJw3ce khuôbZcbdDn mặVp6Vgdt nhỏXb nhắn xinVp6Vgdh đẹpXb Vp6Vgdxẹt qubJw3cea mộtXb tiVp6Vgda ảmbJw3ce đạbJw3cem: "CVp6Vgdô đãVp6Vgd thấyXb rồXbi đó,bZcbdD bZcbdDThiệu bZcbdDTình cũnbJw3ceg là dạngXb ngườibJw3ce giốXbng mbZcbdDẹ, lúcbJw3ce bZcbdDtrước bZcbdDKi cXba bJw3ceca rấXbt bJw3cethích côbJw3ce ta."

Phương NXbam thưVp6Vgdơng tXbiếc sờbJw3ce sờbZcbdD đỉnhbZcbdD đầu Vp6Vgdcô: "MabJw3cenh ManVp6Vgdh, tìXbnh Xbyêu cóbJw3ce bZcbdDđôi bJw3cekhi cầXbn Xbtranh thủVp6Vgd, nhưXbng khbJw3ceông tbZcbdDhể miễn cưỡnbZcbdDg, nếXbu bJw3cecậu tVp6Vgda vôbJw3ce luậXbn tbZcbdDhế bZcbdDnào cũnbJw3ceg khbJw3ceông phảiVp6Vgd làVp6Vgd bZcbdDcủa cVp6Vgdon, cbZcbdDon phảibJw3ce học cáchVp6Vgd buôngXb tay."

[ BạnVp6Vgd đaVp6Vgdng đọcbJw3ce truyệbJw3cen tXbại alobXbooks.vn ]

Phương NaXbm cóXb đXbôi kVp6Vgdhi cảXbm tXbhấy, cuộcbJw3ce sống bJw3ceước chừngXb Vp6Vgdđều rấtVp6Vgd cbZcbdDông bằngXb, ônbJw3ceg trờiXb Vp6Vgdban chbJw3ceo MabJw3cenh ManbJw3ceh vẻbZcbdD xinXbh đẹbZcbdDp cbZcbdDùng tài vXbăn chưVp6Vgdơng, cbJw3ceó Xblẽ sẽXb khônbJw3ceg chVp6Vgdo Xbcon Xbbé mộtXb đoạnXb tìnhVp6Vgd yXbêu thuVp6Vgdận Vp6Vgdbuồm xuôi gió.

Manh Vp6VgdManh lạibZcbdD bJw3cenhư đibZcbdDnh đóngXb cXbột bJw3cenói: "Ki bJw3ceca Vp6Vgdca làbJw3ce cXbủa conbZcbdD, cbJw3ceon bJw3cechắc chắnbJw3ce thế.Xb" KỳbZcbdD thXbật PhươXbng Vp6VgdNam cũng buồnbZcbdD bXbực hiểVp6Vgdu Vp6Vgdđược, bJw3cemấy năVp6Vgdm nayVp6Vgd, ManbZcbdDh ManXbh cXbùng bJw3cethằng nhóVp6Vgdc PhbJw3ceùng gXbia thủyVp6Vgd chunXbg ở Vp6Vgdcùng mộtVp6Vgd nXbơi, bZcbdDnói thật,Xb tuVp6Vgdy nóVp6Vgdi bZcbdDchức vịbZcbdD Vp6Vgdcha PhXbùng XbKi hiệnXb naXby khôbZcbdDng thấp, nhưVp6Vgdng dùbZcbdD bZcbdDsao cbZcbdDũng khônbJw3ceg cVp6Vgdó nềnXb tXbảng gXbì, bZcbdDxét dòVp6Vgdng dXbõi, cùbZcbdDng PhươngbZcbdD Vp6Vgdgia tuyệXbt đối Vp6Vgd không Vp6Vgdmôn đăngbZcbdD Vp6Vgdhộ đối.

Hơn nữbZcbdDa bZcbdDManh MVp6Vgdanh Vp6Vgdcòn xubZcbdDất bJw3cesắc bZcbdDnhư vậy, Vp6Vgdlà mộtXb khốiVp6Vgd bảoVp6Vgd vậXbt tXbrong lòbJw3ceng ôVp6Vgdng bàXb XbPhương bZcbdDgia, tbZcbdDừ nhỏXb đếnXb lớnVp6Vgd vXbới tiXbểu nha đầubZcbdD khônVp6Vgdg cóbJw3ce nửbJw3cea bJw3ceđiểm kbZcbdDhông vừaXb Xbý, đốibZcbdD vbZcbdDới cbJw3ceon bJw3cebé bZcbdDcùng anbZcbdDh bJw3cetrai lbJw3ceại nghibJw3ceêm khắc dạybJw3ce dbJw3ceỗ, đbZcbdDến Vp6Vgdkhi MaXbnh MaXbnh lớnbZcbdD Xblên, mộtVp6Vgd bJw3cechút cũnbZcbdDg khVp6Vgdông giảm,Vp6Vgd cũnbJw3ceg maXby tiVp6Vgdểu nha đbZcbdDầu khônbZcbdDg chịuXb bZcbdDthua kém,Vp6Vgd Vp6Vgdcó bZcbdDchủ ýXb củaXb Vp6Vgdmình, Vp6Vgdrất Xbcó ngXbuyên tắc.

Theo bJw3ceý ôngbZcbdD bàbJw3ce PhươngbZcbdD giVp6Vgda, qVp6Vgduét mbZcbdDắt đảo bZcbdDqua, bZcbdDtoàn thếVp6Vgd gVp6Vgdiới cũnbZcbdDg khXbông Xbthấy cóbZcbdD mộtXb tiVp6Vgdểu bJw3cetử nàXbo cbZcbdDó thXbể xứngVp6Vgd vbJw3ceới bZcbdDcháu gái bảXbo Vp6Vgdbối nàVp6Vgdy, Xbcàng đừnbJw3ceg nóbJw3cei đếnbZcbdD bJw3cetiểu bJw3cetử PXbhùng Xbgia, Vp6Vgdchẳng qubJw3cea cbJw3cehuyện tbZcbdDiểu nha Vp6Vgd đầu bZcbdDquyết địnVp6Vgdh, TVp6Vgdhiên VươVp6Vgdng lãobZcbdD tửbZcbdD cũnXbg khXbông Vp6Vgdsửa đượcbZcbdD, điểVp6Vgdm ấybJw3ce khônbJw3ceg kXbhác gìXb cha cobZcbdDn bJw3cebé bZcbdD- PhươngVp6Vgd Vp6VgdChấn Đông.

Ông bàbJw3ce PhươngVp6Vgd bZcbdDgia kbJw3cehông Xbphản đối, bZcbdDnhưng cũbZcbdDng chưbJw3cea tbJw3ceán tXbhành, lạiXb bJw3cenói nămbJw3ce trướXbc, thVp6Vgdeo bZcbdDý MabZcbdDnh ManVp6Vgdh đembZcbdD PhùnXbg bZcbdDKi đưaVp6Vgd vào qubJw3ceân khXbu bJw3ceB, đâyXb cũngXb coXbi bZcbdDnhư ngầmVp6Vgd đồngbJw3ce Vp6Vgdý đibJw3ce! bZcbdDCho nXbên Vp6Vgdmới bZcbdDnói nXbguyên tắbJw3cec của ÔngVp6Vgd Vp6Vgdbà PhưbJw3ceơng gbZcbdDia, bZcbdDở trêXbn Xbngười nhbJw3cea đbZcbdDầu Vp6Vgdkia chVp6Vgdo tớbJw3cei Vp6Vgdbây gibZcbdDờ đềubJw3ce khôbZcbdDng cXbó giá trị.

Đối vớibJw3ce bZcbdDđoạn tbJw3ceình cảmbJw3ce lưuXb luyến ngoàiXb bJw3ceý mbJw3ceuốn củabJw3ce PhùngbJw3ce XbKi bVp6Vgda nbZcbdDăm trướcXb đây,bJw3ce PhươngVp6Vgd Xbgia rấtVp6Vgd rõVp6Vgd ràngXb, dVp6Vgdù sao ngưbZcbdDời ManXbh MaVp6Vgdnh Vp6Vgdmuốn gảbJw3ce ởXb tronXbg qVp6Vgduân đội,bJw3ce mọiVp6Vgd ngườbJw3cei trbZcbdDong quâbZcbdDn bZcbdDkhu Vp6Vgdlàm Xbsao bJw3cecó thể nhìnVp6Vgd nhưXb kXbhông Xbthấy, tuXby rằngbJw3ce cuốVp6Vgdi bZcbdDcùng đVp6Vgdã gXbiải qXbuyết, bZcbdDnhưng chubZcbdDyện này, PhươngVp6Vgd XbNam cảmXb thấyXb, sẽXb làXb mộtbZcbdD khốiVp6Vgd chướbZcbdDng nVp6Vgdgại trêVp6Vgdn đườbJw3ceng MVp6Vgdanh Vp6VgdManh truVp6Vgdy đuổi tìnhXb ybJw3ceêu, dùbJw3ce sabZcbdDo cũngXb kVp6Vgdhông quanbJw3ceg Xbminh lỗiVp6Vgd lạc.

Tính tXbình XbPhùng KbZcbdDi lạiXb bJw3cekhông hXbề có chubZcbdDyển biến,Xb bZcbdDcho nên,bZcbdD hiệnXb bJw3cetại PhưXbơng bZcbdDNam chXbo làXb tiểubJw3ce nhVp6Vgda đầuXb nVp6Vgdên cóXb dựbZcbdD pbZcbdDhòng, miễn bZcbdDcho đếnbJw3ce lúVp6Vgdc Xbđó lạibZcbdD ngXbã đaubZcbdD khôngXb đứXbng bJw3cedậy nổi.

Phương NVp6Vgdam Xbquyết địbJw3cenh khônXbg cùng Xbtiểu Xbnha bJw3ceđầu Xbthảo luậbJw3cen việbZcbdDc nàbZcbdDy nVp6Vgdữa, dùbJw3ce sbJw3ceao Vp6VgdManh MbZcbdDanh mbZcbdDới mưVp6Vgdời chXbín, còXbn chưa tốXbt nghiệXbp đạiXb học,bZcbdD việcbZcbdD yêbZcbdDu đươnXbg kếtbJw3ce bZcbdDhôn cbJw3ceòn rấtVp6Vgd sớmbJw3ce, nóiXb tránbZcbdDh sanbJw3ceg đVp6Vgdề tài khác:Xb "NXbghe HiểubZcbdD PVp6Vgdhong nóbJw3cei, bJw3cecon thaXbm bJw3cegia CVp6Vgdâu lbZcbdDạc Xbbộ lXbeo núi,bJw3ce tVp6Vgdhế nbZcbdDào? Có bZcbdD cần cXbô bJw3cetài bZcbdDtrợ mộtVp6Vgd chXbút tàbZcbdDi chínXbh hbJw3ceay không?"

Mắt MaXbnh MVp6Vgdanh sánXbg lbZcbdDên vộiXb bJw3cevàng gậtVp6Vgd đầu: "DạVp6Vgd! CầVp6Vgdn, cần,Vp6Vgd Xbcô Vp6Vgdlà tốtbJw3ce bZcbdDnhất!" Vp6VgdPhương NVp6Vgdam vXbỗ Xbvỗ khuôVp6Vgdn mVp6Vgdặt nhỏ Vp6Vgd nhắn đỏVp6Vgd Vp6Vgdbừng cVp6Vgdủa bZcbdDcon bZcbdDbé: bZcbdD"Nhóc Vp6Vgdnịnh hóbJw3cet, bZcbdDtrách sVp6Vgdao Xbbà nộibJw3ce nóVp6Vgdi cbJw3ceon Xblà tiểu tbJw3ceham tiềVp6Vgdn, tiềnXb mXbừng bZcbdDtuổi hbJw3ceàng nămbZcbdD củabZcbdD cbJw3ceon, họcXb bổng,Xb điVp6Vgd đâuVp6Vgd Vp6Vgdhết rồibZcbdD, cũng kbZcbdDhông thbJw3ceấy cobJw3cen bZcbdDmua bJw3cecái gì."

Manh MabZcbdDnh Vp6Vgdchu miệng:bJw3ce "ĐâybZcbdD Xblà đồ Xb cưới củabJw3ce ngưVp6Vgdời tVp6Vgda, kbJw3cehông thểXb độnbZcbdDg vào,bZcbdD chubJw3ceẩn bịVp6Vgd bZcbdDcho bZcbdDtương Xblai sốnXbg cXbùng KVp6Vgdi ca cabZcbdD." PhươbZcbdDng NabJw3cem bậtbJw3ce cườVp6Vgdi: Xb"Nghĩ đếnbJw3ce lbZcbdDâu bJw3cedài thậtbJw3ce nhỉXb, cVp6Vgdon sợbJw3ce còn thbJw3ceiếu bZcbdDnhiều tiềXbn sabJw3ceo, Vp6Vgdyên tXbâm, đồVp6Vgd cưXbới tươnbJw3ceg laXbi cXbô bZcbdDra Vp6Vgdcho cVp6Vgdon, mbJw3ceuốn baXbo nXbhiêu có Vp6Vgdbấy nhiêuVp6Vgd." ManXbh MbJw3ceanh lắbZcbdDc đầu:Xb bZcbdD"Cô tbJw3cehương cXbon, bZcbdDcon bJw3cebiết, bZcbdDNhưng con muốnbZcbdD tXbự Vp6Vgdmình đểbJw3ce dbZcbdDành tiền,bJw3ce dbJw3ceùng Xbnăng lựXbc củaVp6Vgd mbJw3ceình kiếmVp6Vgd tiền,Xb bJw3ceKi cbJw3cea Xbca cXbũng như thbZcbdDế, abZcbdDnh ấyVp6Vgd chbZcbdDo tớibJw3ce bâXby Xbgiờ cũngXb khôbJw3ceng bZcbdDlấy củaXb Xbcô chúbJw3ce mộtbZcbdD đồngbZcbdD nVp6Vgdào, nếuVp6Vgd cobJw3cen gả Xbcho abJw3cenh ấy,bJw3ce Xbphải Xbtôn trọngVp6Vgd Xbanh ấy."

Phương XbNam thởbZcbdD dàiVp6Vgd: "TVp6Vgdiểu bZcbdDnha đầu, bZcbdDcon hànhXb Xbđộng Vp6Vgdđiên rồVp6Vgd abZcbdD! ĐếnXb đâVp6Vgdy, nóibZcbdD cbJw3ceho bZcbdDcô ngheXb, CâVp6Vgdu lạcbJw3ce bVp6Vgdộ lbZcbdDeo bJw3cenúi cbJw3ceác con bJw3cecó hoạVp6Vgdt độngbZcbdD gì..."

Phương bZcbdDManh MVp6Vgdanh bZcbdDkhông nghĩbZcbdD mìnhXb hành độngbZcbdD điênbZcbdD Vp6Vgdrồ, vVp6Vgdì Xbcô bJw3cethích PbJw3cehùng bJw3ceKi, khXbông cóbJw3ce đạXbo lýXb, khVp6Vgdông bJw3cecó nguyênVp6Vgd nXbhân, cô bJw3cechỉ bbJw3ceiết, cXbô muốnVp6Vgd gảVp6Vgd chbJw3ceo anhbZcbdD, cbZcbdDùng bJw3ceanh cảVp6Vgd đờibJw3ce bêbZcbdDn nhauXb, cXbô khVp6Vgdông biếbZcbdDt đâyXb là cbZcbdDố chấpbZcbdD, bZcbdDhay bJw3celà tìXbnh yXbêu cVp6Vgdủa cô.

"Phương ManbJw3ceh MXbanh!" MaXbnh Manh tbJw3ceừ troXbng lớpbJw3ce họbZcbdDc đbZcbdDi bJw3cera, liềXbn thVp6Vgdấy ởbZcbdD đốiXb diXbện mộtXb nXbam sinXbh lớpbJw3ce trêbJw3cen đứbZcbdDng dưới bJw3ceánh mặVp6Vgdt trờbJw3cei, mặcVp6Vgd Vp6Vgddù bêVp6Vgdn nbJw3cegười ManXbh bZcbdDManh chưaXb tbZcbdDừng thiếubJw3ce Vp6Vgdqua Xbnam sinbZcbdDh điểnXb trai, nXbhưng SàXbi TửVp6Vgd HiXbên bJw3cevẫn lbZcbdDàm bZcbdDManh MbJw3ceanh kibJw3cenh Xbdiễm mộXbt trậnVp6Vgd nbJw3cehư cũ.

Sài TửbZcbdD HXbiên Vp6Vgdlà đànVp6Vgd abZcbdDnh Xbnăm bZcbdDba, cVp6Vgdũng liên tụcbZcbdD Xblà trXbợ giảngVp6Vgd bbZcbdDa năVp6Vgdm, bJw3cedanh tiếnXbg nXbhư cồn,bZcbdD vbZcbdDô bJw3cecùng tàibJw3ce giỏi,bJw3ce người ngbJw3ceưỡng mộbJw3ce vXbô số,Xb nhXbân vậtbJw3ce tbJw3ceinh anVp6Vgdh cbZcbdDủa trưVp6Vgdờng LubJw3ceật, Xbcũng lbJw3ceà nhómbJw3ce trưXbởng cXbủa bJw3ceCâu lạc bộbZcbdD leXbo núi.

Lúc trbZcbdDước ManXbh MabZcbdDnh bZcbdDlựa chọnbZcbdD CâbJw3ceu Xblạc bộ bJw3celeo núi,Vp6Vgd Xbhoàn toànVp6Vgd làbJw3ce vVp6Vgdì tbZcbdDhích bJw3cevận độbZcbdDng lbJw3ceeo núXbi, MVp6Vgdanh bZcbdDManh Xbthích cábJw3cei loại cảmXb Vp6Vgdgiác chbZcbdDinh phbZcbdDục núibJw3ce cabZcbdDo này,Xb cóbJw3ce mộtbJw3ce loạbZcbdDi tXbhỏa Vp6Vgdmãn cựcbZcbdD Vp6Vgdhạn, tVp6Vgdựa nhưbJw3ce cXbha cô nóiXb, đứbJw3ceng ởbJw3ce đỉnbJw3ceh núbZcbdDi nhìnbZcbdD xuốnXbg, thbJw3ceiên Vp6Vgdquân bZcbdDvạn mVp6Vgdã đềubZcbdD ởXb dướibJw3ce chân.

Cha bZcbdDcô Xblà bZcbdDquân nhân,Vp6Vgd xứngbZcbdD vớibZcbdD danh phậnVp6Vgd quâbZcbdDn nhbJw3ceân, mVp6Vgdang quâbZcbdDn bJw3cehàm tXbướng quVp6Vgdân, mẹbZcbdD từngXb nóXbi qXbua nVp6Vgdhiều lầXbn, bJw3cenếu hiXbện tại làXb tbJw3cehời kìVp6Vgd chiếnVp6Vgd Xbtranh, cbZcbdDha côbJw3ce khẳngVp6Vgd địnbZcbdDh sbJw3ceẽ Xbra Vp6Vgdchiến trườnVp6Vgdg chVp6Vgdém giếtXb, nambZcbdD nhi lVp6Vgdà phbZcbdDải bZcbdDra robZcbdDi gVp6Vgdiục ngựXba, đánbZcbdDh đôbJw3ceng dẹpXb bbJw3ceắc, đâybZcbdD làbZcbdD kiểubZcbdD bZcbdDngười bZcbdDcủa chVp6Vgda bJw3cecô, cũng bZcbdDlà củbJw3cea KVp6Vgdi cbJw3cea ca.

Cha côbZcbdD mabJw3ceng dbZcbdDòng Vp6Vgdmáu quXbân nhân, tronbZcbdDg thVp6Vgdân thbZcbdDể Vp6Vgdcô cũngVp6Vgd cbJw3ceó, nhưngVp6Vgd bZcbdDmà sXbo bZcbdDsánh Xbvới KVp6Vgdi cbJw3cea cabJw3ce, lạibZcbdD Vp6Vgdbé nhỏbZcbdD kbZcbdDhông đáng kể,bZcbdD Xbnghĩ môngbZcbdD lungXb, bJw3ceManh XbManh bZcbdDphục hbJw3ceồi bJw3cetinh thầnbJw3ce lạVp6Vgdi, bJw3cecó bJw3cechút khônXbg kibJw3ceên nbZcbdDhẫn nhìn qbJw3ceua bZcbdDSài TửbJw3ce Hiên.

Lúc tVp6Vgdrước tbZcbdDhật khbZcbdDông biếXbt nhóm tVp6Vgdrưởng CâubJw3ce lạcbZcbdD bộXb lXbeo núibZcbdD chínbZcbdDh lXbà vịXb Xbtrợ gVp6Vgdiảng bZcbdDdanh tibZcbdDếng nhưXb cồnbZcbdD nàybJw3ce, nVp6Vgdếu biết, Xbcô sẽbJw3ce trốbZcbdDn bZcbdDxa táXbm thước,bJw3ce tronbZcbdDg mắtXb cbJw3ceô hiệbZcbdDn lêXbn vẻbZcbdD khônbZcbdDg kiêbZcbdDn nhXbẫn, Vp6VgdSài Tử HiêXbn cũngbZcbdD khXbông xebJw3cem nhẹ.

Có đôibZcbdD Xbkhi SàibJw3ce TửbZcbdD HibZcbdDên thựcXb cảbZcbdDm thấy, PhXbương MabJw3cenh MbJw3ceanh làbZcbdD ôngVp6Vgd tVp6Vgdrời cốVp6Vgd ýVp6Vgd phábZcbdDi xbJw3ceuống tbJw3cerừng pXbhạt aVp6Vgdnh, tbJw3cerừng phạt abZcbdDnh mấXby nbJw3ceăm Vp6Vgdnay mbJw3ceắt bJw3cecao hơbZcbdDn đầu,Vp6Vgd bJw3celần đầXbu tiêVp6Vgdn nhìnXb thấybJw3ce ManbJw3ceh ManhbJw3ce, aVp6Vgdnh liền Xbchấn độngXb, Vp6Vgdáo tbZcbdDhun quầbZcbdDn jebZcbdDan đơnbJw3ce Xbgiản trbZcbdDên ngườibJw3ce bZcbdDcô, Xbcũng cbJw3ceó bZcbdDthể bZcbdDtỏa Vp6Vgdra một Vp6Vgdloại xVp6Vgdinh Xbđẹp Xbkhông thVp6Vgdể bZcbdDbỏ quabJw3ce, bJw3cecô đẹpXb khVp6Vgdiến Vp6Vgdánh mặXbt trờVp6Vgdi thXbáng bZcbdDchín lVp6Vgdúc ấy cũngXb nbJw3cehạt đibJw3ce rấtbZcbdD nhiều,Xb mVp6Vgdà Vp6Vgdđón ngườiVp6Vgd mbJw3ceới đVp6Vgdến bằnXbg mộbJw3cet khXbúc đànVp6Vgd bZcbdDcello (đàbJw3cen violong lbZcbdDoại bJw3celớn) chuyXbên ngbZcbdDhiệp linXbh Xbđộng, gầXbn nXbhư Vp6Vgdgây ngVp6Vgdỡ ngbJw3ceàng tấtXb cảXb thầy bJw3ce trò Vp6Vgdở đây.

[ Vp6VgdBạn bJw3ceđang đọcVp6Vgd bJw3cetruyện tXbại alobooks.vbZcbdDn ]

Yêu côbZcbdD bJw3cegái nbJw3cehư vậy,Xb dườngbJw3ce nhưXb rấtVp6Vgd dễ dàngbZcbdD, SàbJw3cei XbTử HiêbZcbdDn bZcbdDcũng bJw3cekhông ngbJw3ceoại lệ,bZcbdD SVp6Vgdài TửVp6Vgd HiêbJw3cen lậpbZcbdD lớpVp6Vgd họXbc lVp6Vgdeo núbJw3cei, bJw3celà chiêu bJw3cebài Vp6Vgdcủa CbJw3ceâu bZcbdDlạc bZcbdDbộ, tubJw3cey rằngbJw3ce khônVp6Vgdg thểVp6Vgd nóVp6Vgdi bZcbdDkhông Vp6Vgdhấp dVp6Vgdẫn Xbnữ sinbZcbdDh, nhưng đốiXb vớXbi thXbể Vp6Vgdchất cbJw3ceó bJw3ceyêu cXbầu rbJw3ceất cbJw3ceao, bởiXb vậy,Xb mXbặc dVp6Vgdù cVp6Vgdó SbJw3ceài TửbZcbdD HiênbZcbdD bZcbdD- mbZcbdDột đại soáiXb cbJw3cea hấpXb dẫnbZcbdD nhưbJw3ce vậVp6Vgdy, bJw3cehội vibZcbdDên thXbu bZcbdDvào hànbZcbdDg năVp6Vgdm cũnVp6Vgdg bJw3cekhông nhiều,bZcbdD mXbà MabJw3cenh Manh vàobJw3ce lạiVp6Vgd tươXbng đốiXb dễXb dàng.

Sài TửbJw3ce HXbiên bZcbdDkhông khVp6Vgdỏi tựbJw3ce gibZcbdDễu, thì bZcbdD ra mìbZcbdDnh cũngbJw3ce cbJw3ceó bZcbdDlúc lXbấy việcXb cônXbg mưbJw3ceu tínVp6Vgdh vXbiệc tbJw3ceư bJw3cenhư vậy,Xb bZcbdDnhưng SVp6Vgdài TửXb Vp6VgdHiên rất nhanbZcbdDh liềnXb phábJw3cet hiện,Vp6Vgd chVp6Vgdo dVp6Vgdù ManbJw3ceh MbJw3ceanh Xbvà bZcbdDanh sinbJw3ceh hXboạt trVp6Vgdong cùbJw3ceng CVp6Vgdâu lạc bộ,bZcbdD anVp6Vgdh cVp6Vgdũng khôbJw3ceng cVp6Vgdhiếm nhiềVp6Vgdu bZcbdDưu thếbZcbdD lắbJw3cem, pXbhải nóbJw3cei, PhươngVp6Vgd bZcbdDManh Vp6VgdManh đốiVp6Vgd đãbZcbdDi với tấtbJw3ce cảbJw3ce naVp6Vgdm bJw3cesinh Xbtheo đuổibJw3ce Vp6Vgdcô cũnXbg khônXbg khbJw3ceác Vp6Vgdgì nhaubJw3ce, babJw3ceo gồmVp6Vgd cảXb bZcbdDanh, mXbột năm trXbôi quVp6Vgda, Vp6Vgdnam sXbinh khácXb dVp6Vgdo MabZcbdDnh MbJw3ceanh đốiVp6Vgd xửVp6Vgd lạnhVp6Vgd nhạbZcbdDt, đbJw3ceều lbZcbdDùi xVp6Vgda trămbJw3ce bước, chXbỉ cVp6Vgdó SbJw3ceài TbZcbdDử HiênXb thủyVp6Vgd cbZcbdDhung báXbm riếtbZcbdD khôVp6Vgdng tha.

Sài TửbJw3ce bJw3ceHiên bZcbdDđi tớiVp6Vgd, Xbđưa taVp6Vgdy muốbZcbdDn bJw3ceđỡ cặp sábZcbdDch trbZcbdDên vbZcbdDai ManVp6Vgdh ManVp6Vgdh, bịVp6Vgd ManbJw3ceh MXbanh cbZcbdDười bZcbdDtủm tỉmVp6Vgd Xbtránh rXba: "bJw3ceĐàn abZcbdDnh à, Vp6Vgdem tựVp6Vgd bJw3cemình bJw3cemang được,Xb ebZcbdDm cũVp6Vgdng khônXbg muốnXb Xbbị ngXbười hậbZcbdDn vbJw3ceì đXbược bZcbdDđàn bZcbdDanh nbJw3cegưỡng mộ đâu."

Sài TửbJw3ce XbHiên kXbhông chbJw3ceo lbZcbdDà phải,bJw3ce rVp6Vgdất có bZcbdDphong đbZcbdDộ cXbười cười:Xb "AnXbh đếnbJw3ce thXbông bbZcbdDáo vớibZcbdD ebJw3cem, cXbuối bJw3cetuần bZcbdDnày CXbâu lạVp6Vgdc bộ Vp6Vgd leo núiXb cóbJw3ce hoạtVp6Vgd động,Vp6Vgd địaVp6Vgd điểmXb tậpbJw3ce hVp6Vgdợp cbJw3ceó hơiVp6Vgd xaXb, anXbh bJw3cesẽ láiXb xbZcbdDe đVp6Vgdến đón em!"

Manh bJw3ceManh nghiênXbg đầuVp6Vgd nhVp6Vgdìn abJw3cenh, ánh bJw3cemắt sXbáng lêVp6Vgdn nhưbZcbdD nXbgọc, Xblàm SàibZcbdD Vp6VgdTử HXbiên cóVp6Vgd mộXbt chúbJw3cet thấtVp6Vgd thần:bJw3ce "bJw3ceĐàn Vp6Vgdanh à,Vp6Vgd chỉ sXbố bZcbdDthông mbZcbdDinh Vp6Vgdcủa Xbem bZcbdDthấp nhbZcbdDư Vp6Vgdvậy saobZcbdD, aVp6Vgdnh nóbJw3cei Vp6Vgdcho bZcbdDem biếtVp6Vgd Xbđịa đVp6Vgdiểm tậpbZcbdD hợp làbJw3ce được,bJw3ce eXbm Vp6Vgdsẽ Vp6Vgdbảo anbJw3ceh Xbhọ đưaXb đi."

Tác gbZcbdDiả cóVp6Vgd lờibZcbdD Vp6Vgdmuốn nói:bJw3ce bạbJw3cen bèbZcbdD cùng Vp6Vgdnghiệp vbJw3ceăn chương,bJw3ce thíchXb nhìnbJw3ce thấXby: Xb《 văXbn chươbJw3ceng Vp6Vgdnhư thểbJw3ce cấyVp6Vgd càyXb, mùibJw3ce Vp6Vgdhoa thVp6Vgdảo luXbận quabJw3cenh năm đượcVp6Vgd Xbmùa 》