You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô DrB3wxT8à, 5Rkgdv2Blúc tDrB3wxT8rước côj3zH lj3zHàm thếj3zH DrB3wxT8nào j3zHmà thj3zHành côngDrB3wxT8 gả5Rkgdv2B DrB3wxT8cho dượDrB3wxT8ng, 5Rkgdv2Bbà nj3zHội nDrB3wxT8ói, lúc trư5Rkgdv2Bớc dượngDrB3wxT8 làDrB3wxT8 th5Rkgdv2Bầy gi5Rkgdv2Báo củaj3zH cô5Rkgdv2B mà5Rkgdv2B?" DrB3wxT8Phương Ma5Rkgdv2Bnh Manj3zHh ôm5Rkgdv2B cáj3zHnh tay j3zHPhương NaDrB3wxT8m qu5Rkgdv2Bấn trê5Rkgdv2Bn ngườiDrB3wxT8 cô5Rkgdv2B, mắ5Rkgdv2Bt tDrB3wxT8o chớpDrB3wxT8 chớpDrB3wxT8, hếtj3zH sức5Rkgdv2B đángDrB3wxT8 yêu.

Phương DrB3wxT8Nam gõDrB3wxT8 l5Rkgdv2Bên c5Rkgdv2Bái tráj3zHn củ5Rkgdv2Ba cô: "Thế5Rkgdv2B nàoDrB3wxT8? TiểDrB3wxT8u Ma5Rkgdv2Bnh ManDrB3wxT8h nhDrB3wxT8à chúng5Rkgdv2B j3zHta sốj3zHt rDrB3wxT8uột, mu5Rkgdv2Bốn gj3zHạt kj3zHhối đầuj3zH gỗDrB3wxT8 PDrB3wxT8hùng gia kij3zHa 5Rkgdv2Blừa vj3zHề n5Rkgdv2Bhà rồ5Rkgdv2Bi sao5Rkgdv2B?" j3zHManh ManDrB3wxT8h ch5Rkgdv2Bu m5Rkgdv2Biệng, đứDrB3wxT8ng DrB3wxT8trước 5Rkgdv2Bmặt Phươj3zHng Nam xDrB3wxT8oay m5Rkgdv2Bột vòDrB3wxT8ng: "j3zHCô àj3zH, côj3zH nóiDrB3wxT8 5Rkgdv2Bcon c5Rkgdv2Bó phảDrB3wxT8i rj3zHất đẹpDrB3wxT8 j3zHhay DrB3wxT8không, haDrB3wxT8y 5Rkgdv2Blà còn khiếmDrB3wxT8 khDrB3wxT8uyết hươngj3zH DrB3wxT8vị phj3zHụ DrB3wxT8nữ, v5Rkgdv2Bì s5Rkgdv2Bao 5Rkgdv2BKi DrB3wxT8ca c5Rkgdv2Ba 5Rkgdv2Bmột chút5Rkgdv2B phảnDrB3wxT8 ứnj3zHg cũngDrB3wxT8 không có?"

Phương N5Rkgdv2Bam làDrB3wxT8m nhưj3zH thậtDrB3wxT8 sự5Rkgdv2B đánhDrB3wxT8 giDrB3wxT8á cháu gDrB3wxT8ái mộj3zHt DrB3wxT8vòng, nói5Rkgdv2B thậtj3zH, tDrB3wxT8iểu nj3zHha đầ5Rkgdv2Bu j3zHxinh đẹj3zHp c5Rkgdv2Bó điểm5Rkgdv2B khiếnDrB3wxT8 nj3zHgười hận,DrB3wxT8 t5Rkgdv2Bư sắc ngũDrB3wxT8 j3zHquan j3zHhoàn toànj3zH thừa5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bkế nhàDrB3wxT8 j3zHmẹ đẻDrB3wxT8 côj3zH, bộDrB3wxT8 j3zHdáng nhỏ5Rkgdv2B nhắDrB3wxT8n nàj3zHy điDrB3wxT8 đếj3zHn chỗ DrB3wxT8 nào cũnDrB3wxT8g DrB3wxT8đều vDrB3wxT8ô cùDrB3wxT8ng gâyDrB3wxT8 cDrB3wxT8hú 5Rkgdv2Bý, n5Rkgdv2Bói đếDrB3wxT8n hương5Rkgdv2B vịDrB3wxT8 phụ5Rkgdv2B DrB3wxT8nữ, tiểuDrB3wxT8 5Rkgdv2Bcô nươngj3zH mười ch5Rkgdv2Bín tu5Rkgdv2Bổi, tj3zHhì đươngDrB3wxT8 nh5Rkgdv2Biên thiếuj3zH m5Rkgdv2Bột chútj3zH hươnj3zHg vị5Rkgdv2B j3zHphụ n5Rkgdv2Bữ r5Rkgdv2Bồi, nhưngDrB3wxT8 cj3zHái loại tj3zHhanh xuânj3zH DrB3wxT8vô hạnj3zH này5Rkgdv2B, càngj3zH toả5Rkgdv2B sángj3zH loáDrB3wxT8 mắj3zHt ởj3zH trê5Rkgdv2Bn j3zHngười cô.

[ Bj3zHạn đaDrB3wxT8ng đọc5Rkgdv2B truyDrB3wxT8ện j3zHtại alobooks.vj3zHn ]

Từ lúj3zHc DrB3wxT8mới đ5Rkgdv2Bi học,DrB3wxT8 đãj3zH trêuDrB3wxT8 chọc khônj3zHg DrB3wxT8ít na5Rkgdv2Bm si5Rkgdv2Bnh, 5Rkgdv2Bmà nhj3zHa DrB3wxT8đầu 5Rkgdv2Bkia d5Rkgdv2Báng dấpj3zH rất5Rkgdv2B uyểDrB3wxT8n cDrB3wxT8huyển nhẹ5Rkgdv2B nj3zHhàng, tí5Rkgdv2Bnh tình j3zH ẩn bêDrB3wxT8n tronj3zHg lạij3zH DrB3wxT8thật sự5Rkgdv2B l5Rkgdv2Bà... PhDrB3wxT8ương 5Rkgdv2BNam kh5Rkgdv2Bông kh5Rkgdv2Bỏi thDrB3wxT8ở dàDrB3wxT8i. Bàj3zH 5Rkgdv2Bnội MaDrB3wxT8nh 5Rkgdv2BManh nói j3zHtiểu j3zHnha đầu5Rkgdv2B giốj3zHng cDrB3wxT8ô, Phươnj3zHg j3zHNam cảmDrB3wxT8 5Rkgdv2Bthấy, nj3zHha đầu5Rkgdv2B DrB3wxT8kia hoà5Rkgdv2Bn toànDrB3wxT8 làj3zH trò gij3zHỏi hơnj3zH thầyj3zH, 5Rkgdv2Bkhí thDrB3wxT8ế áp5Rkgdv2B đj3zHảo, 5Rkgdv2Bít nh5Rkgdv2Bất cj3zHô khDrB3wxT8i đój3zH vẫnDrB3wxT8 làj3zH j3zHcó vẻj3zH uyểnDrB3wxT8 chuyển, kDrB3wxT8hông j3zHgiống nDrB3wxT8ha đ5Rkgdv2Bầu kiDrB3wxT8a j3zHcó thDrB3wxT8ể đem5Rkgdv2B ngj3zHười đ5Rkgdv2Bả kí5Rkgdv2Bch đếnDrB3wxT8 5Rkgdv2Bngập tDrB3wxT8rong bùn.

Cô cònj3zH nhớ,DrB3wxT8 l5Rkgdv2Búc j3zHtiểu nhDrB3wxT8a DrB3wxT8đầu học trun5Rkgdv2Bg 5Rkgdv2Bhọc, l5Rkgdv2Búc đầj3zHu cój3zH na5Rkgdv2Bm j3zHsinh thíc5Rkgdv2Bh co5Rkgdv2Bn béDrB3wxT8, trênDrB3wxT8 đường5Rkgdv2B ta5Rkgdv2Bn DrB3wxT8học ng5Rkgdv2Băn co5Rkgdv2Bn j3zHbé lại DrB3wxT8mà thổj3zH lj3zHộ, lú5Rkgdv2Bc ấyj3zH bảnDrB3wxT8 thânj3zH đúnDrB3wxT8g lDrB3wxT8úc DrB3wxT8tiện đườngj3zH đ5Rkgdv2Bi j3zHđón j3zHnó, 5Rkgdv2Bnhìn thấyDrB3wxT8 thậtj3zH rõ ràng.

Lại nó5Rkgdv2Bi, n5Rkgdv2Bam DrB3wxT8sinh ki5Rkgdv2Ba j3zHthực rấtj3zH xuấ5Rkgdv2Bt sắc, mặ5Rkgdv2Bc dDrB3wxT8ù 5Rkgdv2Blộ c5Rkgdv2Bhút vẻDrB3wxT8 5Rkgdv2Bngây ngô,5Rkgdv2B nhưnDrB3wxT8g cũng5Rkgdv2B khônDrB3wxT8g phj3zHải DrB3wxT8nam sin5Rkgdv2Bh bj3zHình tDrB3wxT8hường, chọn DrB3wxT8thời giDrB3wxT8an đó,j3zH tất5Rkgdv2B DrB3wxT8nhiên khôn5Rkgdv2Bg phảj3zHi p5Rkgdv2Bhàm DrB3wxT8phu tụ5Rkgdv2Bc tử,j3zH chỉ5Rkgdv2B tij3zHếc gDrB3wxT8ặp gỡDrB3wxT8 DrB3wxT8phải tiểu nhj3zHa đj3zHầu, chắj3zHc DrB3wxT8đời trưj3zHớc không5Rkgdv2B đốt5Rkgdv2B nj3zHhang thơj3zHm, nênDrB3wxT8 mớiDrB3wxT8 lư5Rkgdv2Bu lj3zHại mộtj3zH bj3zHóng ma 5Rkgdv2B thế này.

Tiểu MaDrB3wxT8nh Man5Rkgdv2Bh đj3zHùa nghịchj3zH đầuj3zH quai 5Rkgdv2Bba 5Rkgdv2Blô DrB3wxT8ở trênj3zH DrB3wxT8vai, đánj3zHh giáj3zH đốiDrB3wxT8 phươngj3zH m5Rkgdv2Bột vòngj3zH từDrB3wxT8 5Rkgdv2Btrên xuốj3zHng 5Rkgdv2Bdưới, đầuj3zH nj3zHgón út xin5Rkgdv2Bh đẹj3zHp DrB3wxT8vươn rj3zHa, n5Rkgdv2Bói thẳnj3zHg: "BạnDrB3wxT8 muố5Rkgdv2Bn thDrB3wxT8eo đuổiDrB3wxT8 tôi?"

Phương 5Rkgdv2BNam ngồDrB3wxT8i DrB3wxT8ở troj3zHng x5Rkgdv2Be, cũ5Rkgdv2Bng có j3zH thể DrB3wxT8thấy khDrB3wxT8uôn j3zHmặt nj3zHam si5Rkgdv2Bnh 5Rkgdv2Btuấn j3zHtú k5Rkgdv2Bia j3zHđỏ bừj3zHng, nhDrB3wxT8ưng v5Rkgdv2Bẫn j3zHcố j3zHlấy DrB3wxT8hết dũn5Rkgdv2Bg khí gật5Rkgdv2B gậ5Rkgdv2Bt đầu,j3zH ánhDrB3wxT8 5Rkgdv2Bmắt thẳDrB3wxT8ng tắp5Rkgdv2B dừnj3zHg ởj3zH tr5Rkgdv2Bên mj3zHặt TDrB3wxT8iểu MaDrB3wxT8nh j3zHManh, ánhj3zH mắtj3zH nóng bỏng5Rkgdv2B chânDrB3wxT8 tj3zHhành nhưDrB3wxT8 thế,DrB3wxT8 màDrB3wxT8 MaDrB3wxT8nh MaDrB3wxT8nh l5Rkgdv2Bại ômDrB3wxT8 5Rkgdv2Bcánh j3zHtay lạn5Rkgdv2Bh lạDrB3wxT8nh nói:5Rkgdv2B "Dựaj3zH vào cDrB3wxT8ái gì..."

Phương NDrB3wxT8am DrB3wxT8bi 5Rkgdv2Bai thaj3zHy naDrB3wxT8m 5Rkgdv2Bsinh kDrB3wxT8ia hồi lâj3zHu, DrB3wxT8gặp 5Rkgdv2Bgỡ tj3zHiểu DrB3wxT8ma 5Rkgdv2Bnữ nhDrB3wxT8à cô,5Rkgdv2B xeDrB3wxT8m nh5Rkgdv2Bư cậuj3zH DrB3wxT8ta x5Rkgdv2Bui j3zHxẻo. Ti5Rkgdv2Bểu Mj3zHanh DrB3wxT8Manh bềDrB3wxT8 ngoài giốnDrB3wxT8g j3zHmẹ, nộiDrB3wxT8 j3zHtâm lại5Rkgdv2B cùngj3zH mDrB3wxT8ình 5Rkgdv2Bcó đư5Rkgdv2Bợc ýj3zH cj3zHhí mạnj3zHh j3zHmẽ củDrB3wxT8a aj3zHnh traj3zHi, gj3zHiống nhau như5Rkgdv2B đj3zHúc, từ5Rkgdv2B nhỏDrB3wxT8 5Rkgdv2Bđã 5Rkgdv2Bbiết mìDrB3wxT8nh mu5Rkgdv2Bốn j3zHcái j3zHgì, là5Rkgdv2Bm nh5Rkgdv2Bư thếj3zH nàoDrB3wxT8, ngườij3zH kj3zHhác nói cáiDrB3wxT8 gìj3zH, khuyDrB3wxT8ên DrB3wxT8cái gì,DrB3wxT8 cũn5Rkgdv2Bg khôn5Rkgdv2Bg ngj3zHhe, chỉDrB3wxT8 nhậDrB3wxT8n thức5Rkgdv2B đúnDrB3wxT8g DrB3wxT8một co5Rkgdv2Bn đj3zHường có5Rkgdv2B thểDrB3wxT8 đi đến.

Dĩ nhiênj3zH, 5Rkgdv2Btính cácj3zHh đDrB3wxT8ó 5Rkgdv2Bnó thựj3zHc giống chaDrB3wxT8 DrB3wxT8nó, j3zHTiểu Manj3zHh Mj3zHanh 5Rkgdv2Bcũng 5Rkgdv2Brất giốngj3zH cDrB3wxT8ô c5Rkgdv2Bủa mìDrB3wxT8nh, 5Rkgdv2Btóm lDrB3wxT8ại, lDrB3wxT8à mộtj3zH tj3zHhể tổng DrB3wxT8hợp, rDrB3wxT8ất sớ5Rkgdv2Bm, Pj3zHhương 5Rkgdv2BNam đã5Rkgdv2B biếj3zHt, j3zHnam DrB3wxT8nhân DrB3wxT8thuần phục5Rkgdv2B được5Rkgdv2B tiểuj3zH mDrB3wxT8a nữj3zH nDrB3wxT8hà cô, DrB3wxT8 trên thếj3zH giới5Rkgdv2B nàj3zHy cDrB3wxT8ăn bảnj3zH khj3zHông cóDrB3wxT8, tj3zHrừ 5Rkgdv2Bphi côj3zH nj3zHhỏ tựj3zH ngDrB3wxT8uyện bịDrB3wxT8 thuần5Rkgdv2B pj3zHhục, tj3zHựa như thằngj3zH nhóDrB3wxT8c cj3zHủa Pj3zHhùng gia.

Trong nhà5Rkgdv2B, ô5Rkgdv2Bng bàDrB3wxT8 nj3zHội DrB3wxT8của Maj3zHnh Manh j3zH đều b5Rkgdv2Buồn bực5Rkgdv2B, tij3zHểu mDrB3wxT8a nữj3zH tDrB3wxT8ính tj3zHình hDrB3wxT8oạt bj3zHát nhj3zHư DrB3wxT8vậy t5Rkgdv2Bại DrB3wxT8sao lạij3zH 5Rkgdv2Bthích đầuDrB3wxT8 gỗ ngDrB3wxT8ốc nghế5Rkgdv2Bch DrB3wxT8nhà họ5Rkgdv2B Phù5Rkgdv2Bng, nój3zHi đầuj3zH g5Rkgdv2Bỗ ngốc5Rkgdv2B j3zHnghếch một5Rkgdv2B cj3zHhút cũn5Rkgdv2Bg khônj3zHg sDrB3wxT8ai, từ5Rkgdv2B nhỏ đếnj3zH 5Rkgdv2Blớn, bj3zHị j3zHManh Manj3zHh quấDrB3wxT8n lấy5Rkgdv2B nhiềuj3zH nj3zHăm nhj3zHư vj3zHậy, tiểuj3zH j3zHtử kiDrB3wxT8a 5Rkgdv2Bcũng không h5Rkgdv2Biểu được,j3zH k5Rkgdv2Bhông ph5Rkgdv2Bải 5Rkgdv2Bđầu j3zHgỗ ngốcj3zH nghếchj3zH l5Rkgdv2Bà cá5Rkgdv2Bi j3zHgì, k5Rkgdv2Bhông chỉDrB3wxT8 làj3zH đầuj3zH gỗDrB3wxT8 ngốc nghếch,j3zH 5Rkgdv2Bmà j3zHlà đầ5Rkgdv2Bu DrB3wxT8gỗ ngốcj3zH nghDrB3wxT8ếch ngàj3zHn năm.

Năm đó,DrB3wxT8 j3zHcha cDrB3wxT8ủa cậuDrB3wxT8 tDrB3wxT8a j3zH- Hi5Rkgdv2Bểu PhoDrB3wxT8ng so vớij3zH tij3zHểu tửj3zH DrB3wxT8này thj3zHông mij3zHnh hơ5Rkgdv2Bn nhiều.DrB3wxT8 Phươn5Rkgdv2Bg 5Rkgdv2BNam đ5Rkgdv2Bem M5Rkgdv2Banh MaDrB3wxT8nh j3zHtúm đếnDrB3wxT8 bên DrB3wxT8 người j3zHmình, nhDrB3wxT8ìn côDrB3wxT8 n5Rkgdv2Bói: "j3zHCon 5Rkgdv2Bcần j3zHcái hưDrB3wxT8ơng vịDrB3wxT8 phụDrB3wxT8 nữ5Rkgdv2B để5Rkgdv2B lj3zHàm 5Rkgdv2Bgì, tDrB3wxT8iểu nha DrB3wxT8đầu mj3zHới 5Rkgdv2Blớn n5Rkgdv2Bày, vj3zHị DrB3wxT8nữ nhân5Rkgdv2B cDrB3wxT8ó thể5Rkgdv2B theDrB3wxT8o thờiDrB3wxT8 gDrB3wxT8ian chồngj3zH 5Rkgdv2Bchất đi5Rkgdv2B raDrB3wxT8, m5Rkgdv2Bà thDrB3wxT8anh xuân DrB3wxT8thì khôngDrB3wxT8 qj3zHuay lại,DrB3wxT8 ch5Rkgdv2Bo nêj3zHn cànj3zHg 5Rkgdv2Bđáng gDrB3wxT8iá, càn5Rkgdv2Bg pj3zHhải q5Rkgdv2Buý trọng."

Phương 5Rkgdv2BManh MaDrB3wxT8nh j3zHchu miệnDrB3wxT8g: "Nhưng c5Rkgdv2Bon thấyj3zH j3zHmẹ 5Rkgdv2Bnhư vj3zHậy, côj3zH xj3zHem j3zHánh mj3zHắt cDrB3wxT8ủa cDrB3wxT8ha mỗiDrB3wxT8 lần5Rkgdv2B j3zHnhìn mẹDrB3wxT8 đ5Rkgdv2Bều ôn n5Rkgdv2Bhu, j3zHgiống 5Rkgdv2Bnhư nân5Rkgdv2Bg DrB3wxT8trên j3zHtay s5Rkgdv2Bợ rớt,DrB3wxT8 coj3zHn cũngDrB3wxT8 muốDrB3wxT8n khiến5Rkgdv2B chj3zHo j3zHKi 5Rkgdv2Bca cj3zHa nh5Rkgdv2Bìn con DrB3wxT8như vậy."

Phương 5Rkgdv2BNam bất5Rkgdv2B giácj3zH 5Rkgdv2Bmỉm cười: "Choj3zH nêj3zHn coDrB3wxT8n 5Rkgdv2Bở 5Rkgdv2Btrước mặtj3zH tiểuj3zH tử5Rkgdv2B DrB3wxT8Phùng DrB3wxT8gia, ngụj3zHy tranj3zHg DrB3wxT8thành j3zHbộ d5Rkgdv2Báng ôn nhu5Rkgdv2B hiềnDrB3wxT8 lành,DrB3wxT8 5Rkgdv2Blà cảm5Rkgdv2B DrB3wxT8thấy 5Rkgdv2Bthằng nDrB3wxT8hóc đ5Rkgdv2Bó tDrB3wxT8hích coj3zHn gDrB3wxT8ái nhDrB3wxT8ư vậy?"

Manh j3zHManh gDrB3wxT8ật đầu,5Rkgdv2B khj3zHuôn mặtDrB3wxT8 nhỏ j3zH nhắn x5Rkgdv2Binh đẹpDrB3wxT8 xẹtj3zH q5Rkgdv2Bua mộj3zHt j3zHtia ả5Rkgdv2Bm đạm:j3zH "C5Rkgdv2Bô j3zHđã thấy5Rkgdv2B j3zHrồi đóDrB3wxT8, Thi5Rkgdv2Bệu Tìnhj3zH cũng là5Rkgdv2B j3zHdạng ngườij3zH giốngDrB3wxT8 mẹ,5Rkgdv2B l5Rkgdv2Búc j3zHtrước j3zHKi j3zHca cDrB3wxT8a rấtj3zH thícj3zHh c5Rkgdv2Bô ta."

Phương Nj3zHam thưDrB3wxT8ơng tiếcDrB3wxT8 sờj3zH DrB3wxT8sờ đỉnh đầuj3zH cô:DrB3wxT8 "5Rkgdv2BManh ManhDrB3wxT8, tình5Rkgdv2B 5Rkgdv2Byêu j3zHcó đôij3zH khDrB3wxT8i cần5Rkgdv2B tra5Rkgdv2Bnh t5Rkgdv2Bhủ, như5Rkgdv2Bng kh5Rkgdv2Bông thể miễnj3zH cưỡng,j3zH nếuj3zH c5Rkgdv2Bậu 5Rkgdv2Bta vj3zHô lDrB3wxT8uận 5Rkgdv2Bthế nj3zHào 5Rkgdv2Bcũng j3zHkhông phảj3zHi j3zHlà củaDrB3wxT8 conDrB3wxT8, coj3zHn j3zHphải học cj3zHách buôj3zHng tay."

[ BạnDrB3wxT8 đang5Rkgdv2B đọc5Rkgdv2B truyệnDrB3wxT8 tạ5Rkgdv2Bi alobDrB3wxT8ooks.vn ]

Phương NDrB3wxT8am cj3zHó đDrB3wxT8ôi kh5Rkgdv2Bi DrB3wxT8cảm thấ5Rkgdv2By, cuộc DrB3wxT8 sống ướcj3zH chDrB3wxT8ừng đều5Rkgdv2B j3zHrất côj3zHng bằng,5Rkgdv2B ôDrB3wxT8ng trj3zHời j3zHban DrB3wxT8cho ManDrB3wxT8h Manj3zHh vẻj3zH x5Rkgdv2Binh j3zHđẹp cùng tàij3zH vă5Rkgdv2Bn chưDrB3wxT8ơng, cDrB3wxT8ó j3zHlẽ s5Rkgdv2Bẽ DrB3wxT8không cDrB3wxT8ho DrB3wxT8con bDrB3wxT8é mộtDrB3wxT8 j3zHđoạn tj3zHình yêuDrB3wxT8 j3zHthuận bj3zHuồm xuôi gió.

Manh Maj3zHnh 5Rkgdv2Blại nDrB3wxT8hư đinDrB3wxT8h đó5Rkgdv2Bng cộDrB3wxT8t nói: j3zH "Ki j3zHca j3zHca l5Rkgdv2Bà củDrB3wxT8a j3zHcon, cj3zHon cDrB3wxT8hắc chắDrB3wxT8n thếDrB3wxT8." KỳDrB3wxT8 thậj3zHt P5Rkgdv2Bhương NDrB3wxT8am cũnj3zHg buồn j3zHbực hiểuDrB3wxT8 được,5Rkgdv2B m5Rkgdv2Bấy năDrB3wxT8m naj3zHy, M5Rkgdv2Banh MaDrB3wxT8nh cùn5Rkgdv2Bg t5Rkgdv2Bhằng nhj3zHóc Phù5Rkgdv2Bng gij3zHa t5Rkgdv2Bhủy chuDrB3wxT8ng ở DrB3wxT8cùng m5Rkgdv2Bột 5Rkgdv2Bnơi, n5Rkgdv2Bói tj3zHhật, tuj3zHy nó5Rkgdv2Bi chức5Rkgdv2B vịDrB3wxT8 5Rkgdv2Bcha Phùj3zHng K5Rkgdv2Bi hiệnj3zH 5Rkgdv2Bnay khôngDrB3wxT8 thấp, n5Rkgdv2Bhưng j3zHdù 5Rkgdv2Bsao cũngDrB3wxT8 kh5Rkgdv2Bông 5Rkgdv2Bcó j3zHnền tảnj3zHg gì,DrB3wxT8 xé5Rkgdv2Bt dò5Rkgdv2Bng dõi,DrB3wxT8 cùDrB3wxT8ng PhDrB3wxT8ương gi5Rkgdv2Ba 5Rkgdv2Btuyệt đối 5Rkgdv2B không DrB3wxT8môn đ5Rkgdv2Băng hộDrB3wxT8 đối.

Hơn n5Rkgdv2Bữa Man5Rkgdv2Bh Man5Rkgdv2Bh j3zHcòn xuấtj3zH sắc5Rkgdv2B j3zHnhư vậy, làDrB3wxT8 mộ5Rkgdv2Bt 5Rkgdv2Bkhối b5Rkgdv2Bảo vậj3zHt tDrB3wxT8rong DrB3wxT8lòng ônj3zHg j3zHbà Phươngj3zH j3zHgia, 5Rkgdv2Btừ nhỏj3zH j3zHđến l5Rkgdv2Bớn vớ5Rkgdv2Bi tiểu nh5Rkgdv2Ba j3zHđầu kDrB3wxT8hông j3zHcó DrB3wxT8nửa đi5Rkgdv2Bểm 5Rkgdv2Bkhông 5Rkgdv2Bvừa ý,5Rkgdv2B đối5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bvới cj3zHon DrB3wxT8bé cùDrB3wxT8ng a5Rkgdv2Bnh tDrB3wxT8rai DrB3wxT8lại nghDrB3wxT8iêm khắc dạyDrB3wxT8 d5Rkgdv2Bỗ, đếnj3zH kj3zHhi MaDrB3wxT8nh ManDrB3wxT8h lớnj3zH lênj3zH, 5Rkgdv2Bmột chú5Rkgdv2Bt cũ5Rkgdv2Bng khô5Rkgdv2Bng gij3zHảm, cũDrB3wxT8ng mj3zHay tiểu nhaDrB3wxT8 5Rkgdv2Bđầu khôj3zHng chịu5Rkgdv2B thuDrB3wxT8a kémj3zH, DrB3wxT8có chủj3zH ýj3zH của5Rkgdv2B mình,DrB3wxT8 rấDrB3wxT8t cj3zHó ngu5Rkgdv2Byên tắc.

Theo j3zHý ông5Rkgdv2B bj3zHà Phưj3zHơng giaDrB3wxT8, DrB3wxT8quét j3zHmắt đảo qDrB3wxT8ua, toj3zHàn tj3zHhế giớ5Rkgdv2Bi DrB3wxT8cũng khônj3zHg t5Rkgdv2Bhấy cj3zHó mj3zHột tiể5Rkgdv2Bu tửj3zH nàoDrB3wxT8 cój3zH thể5Rkgdv2B xj3zHứng vớiDrB3wxT8 chá5Rkgdv2Bu gái bảDrB3wxT8o 5Rkgdv2Bbối này,DrB3wxT8 cànDrB3wxT8g j3zHđừng nóiDrB3wxT8 đến5Rkgdv2B t5Rkgdv2Biểu t5Rkgdv2Bử P5Rkgdv2Bhùng gi5Rkgdv2Ba, chẳngDrB3wxT8 5Rkgdv2Bqua chu5Rkgdv2Byện tiểuj3zH nha 5Rkgdv2B đầu quDrB3wxT8yết đị5Rkgdv2Bnh, Thiên5Rkgdv2B Vươngj3zH j3zHlão tj3zHử j3zHcũng khôngDrB3wxT8 sửa5Rkgdv2B đượcDrB3wxT8, điểDrB3wxT8m j3zHấy khôDrB3wxT8ng khác5Rkgdv2B gìDrB3wxT8 cha cj3zHon béj3zH j3zH- Phương5Rkgdv2B Chấnj3zH Đông.

Ông bà5Rkgdv2B Phươj3zHng DrB3wxT8gia khj3zHông phảnj3zH đối, nDrB3wxT8hưng cDrB3wxT8ũng j3zHchưa 5Rkgdv2Btán tDrB3wxT8hành, lạDrB3wxT8i nDrB3wxT8ói n5Rkgdv2Băm tr5Rkgdv2Bước, t5Rkgdv2Bheo 5Rkgdv2Bý MDrB3wxT8anh DrB3wxT8Manh DrB3wxT8đem Ph5Rkgdv2Bùng j3zHKi đưa j3zH vào quDrB3wxT8ân khDrB3wxT8u Bj3zH, 5Rkgdv2Bđây cũDrB3wxT8ng cj3zHoi nhưj3zH 5Rkgdv2Bngầm 5Rkgdv2Bđồng DrB3wxT8ý điDrB3wxT8! Chj3zHo DrB3wxT8nên DrB3wxT8mới DrB3wxT8nói ngj3zHuyên 5Rkgdv2Btắc của j3zH Ông bàDrB3wxT8 DrB3wxT8Phương j3zHgia, j3zHở trê5Rkgdv2Bn ngườij3zH n5Rkgdv2Bha đ5Rkgdv2Bầu ki5Rkgdv2Ba j3zHcho tớ5Rkgdv2Bi bj3zHây giờj3zH đềj3zHu khônj3zHg cDrB3wxT8ó giá trị.

Đối vj3zHới DrB3wxT8đoạn t5Rkgdv2Bình 5Rkgdv2Bcảm lư5Rkgdv2Bu luyến ngoj3zHài j3zHý j3zHmuốn 5Rkgdv2Bcủa PhùnDrB3wxT8g 5Rkgdv2BKi 5Rkgdv2Bba năj3zHm trướcDrB3wxT8 đâyDrB3wxT8, j3zHPhương 5Rkgdv2Bgia rDrB3wxT8ất rDrB3wxT8õ rà5Rkgdv2Bng, d5Rkgdv2Bù j3zHsao người 5Rkgdv2BManh Man5Rkgdv2Bh muDrB3wxT8ốn gảj3zH ởj3zH tro5Rkgdv2Bng quDrB3wxT8ân đội,5Rkgdv2B mọij3zH j3zHngười tronDrB3wxT8g quDrB3wxT8ân khj3zHu làDrB3wxT8m DrB3wxT8sao có 5Rkgdv2B thể nhì5Rkgdv2Bn 5Rkgdv2Bnhư khôj3zHng thấy,5Rkgdv2B tDrB3wxT8uy rằ5Rkgdv2Bng c5Rkgdv2Buối c5Rkgdv2Bùng đã5Rkgdv2B j3zHgiải quyếtDrB3wxT8, nhDrB3wxT8ưng chuj3zHyện nàyDrB3wxT8, Phương NDrB3wxT8am cảm5Rkgdv2B thấy,j3zH sDrB3wxT8ẽ l5Rkgdv2Bà mộ5Rkgdv2Bt khốij3zH chj3zHướng DrB3wxT8ngại j3zHtrên đường5Rkgdv2B ManDrB3wxT8h Man5Rkgdv2Bh 5Rkgdv2Btruy đuổDrB3wxT8i tình yêu,j3zH DrB3wxT8dù saj3zHo c5Rkgdv2Bũng k5Rkgdv2Bhông qj3zHuang j3zHminh lỗiDrB3wxT8 lạc.

Tính tìnhj3zH 5Rkgdv2BPhùng Kj3zHi lj3zHại khj3zHông DrB3wxT8hề có 5Rkgdv2B chuyển 5Rkgdv2Bbiến, ch5Rkgdv2Bo nênj3zH, hiệnj3zH tạij3zH Phương5Rkgdv2B Na5Rkgdv2Bm DrB3wxT8cho là5Rkgdv2B tj3zHiểu 5Rkgdv2Bnha đầu5Rkgdv2B nên5Rkgdv2B j3zHcó dựDrB3wxT8 j3zHphòng, miễn cj3zHho đến5Rkgdv2B lúcDrB3wxT8 DrB3wxT8đó lạ5Rkgdv2Bi ngã5Rkgdv2B đj3zHau khôn5Rkgdv2Bg đứngj3zH dậy5Rkgdv2B nổi.

Phương DrB3wxT8Nam quj3zHyết địnDrB3wxT8h khô5Rkgdv2Bng cDrB3wxT8ùng tiểu nhj3zHa đầuDrB3wxT8 thảoDrB3wxT8 5Rkgdv2Bluận DrB3wxT8việc nj3zHày nữa,DrB3wxT8 dùDrB3wxT8 saj3zHo MDrB3wxT8anh ManDrB3wxT8h mới5Rkgdv2B mDrB3wxT8ười chínj3zH, còj3zHn chưa DrB3wxT8 tốt nghi5Rkgdv2Bệp DrB3wxT8đại họ5Rkgdv2Bc, việDrB3wxT8c yêj3zHu đDrB3wxT8ương kếj3zHt hôn5Rkgdv2B còDrB3wxT8n rấtDrB3wxT8 sớm,j3zH nó5Rkgdv2Bi 5Rkgdv2Btránh sanj3zHg DrB3wxT8đề tàDrB3wxT8i khác: "N5Rkgdv2Bghe j3zHHiểu PDrB3wxT8hong n5Rkgdv2Bói, cDrB3wxT8on tj3zHham gDrB3wxT8ia 5Rkgdv2BCâu lạcj3zH bộj3zH l5Rkgdv2Beo núi,j3zH thj3zHế nàDrB3wxT8o? Cój3zH cần j3zHcô 5Rkgdv2Btài trợDrB3wxT8 một5Rkgdv2B ch5Rkgdv2Bút tàj3zHi cDrB3wxT8hính DrB3wxT8hay không?"

Mắt Ma5Rkgdv2Bnh MDrB3wxT8anh sáng5Rkgdv2B lêDrB3wxT8n vội5Rkgdv2B và5Rkgdv2Bng gật đầu:DrB3wxT8 j3zH"Dạ! Cầ5Rkgdv2Bn, 5Rkgdv2Bcần, cj3zHô j3zHlà t5Rkgdv2Bốt nhất!"DrB3wxT8 Phư5Rkgdv2Bơng Na5Rkgdv2Bm DrB3wxT8vỗ v5Rkgdv2Bỗ kh5Rkgdv2Buôn mặt5Rkgdv2B nhỏ 5Rkgdv2B nhắn đỏ5Rkgdv2B bừngDrB3wxT8 5Rkgdv2Bcủa c5Rkgdv2Bon bj3zHé: DrB3wxT8"Nhóc nịnhDrB3wxT8 hótDrB3wxT8, trách5Rkgdv2B saj3zHo j3zHbà DrB3wxT8nội DrB3wxT8nói cj3zHon làj3zH tiểu tha5Rkgdv2Bm DrB3wxT8tiền, tiề5Rkgdv2Bn mừng5Rkgdv2B t5Rkgdv2Buổi DrB3wxT8hàng nămj3zH củaDrB3wxT8 cDrB3wxT8on, họ5Rkgdv2Bc bổnDrB3wxT8g, DrB3wxT8đi 5Rkgdv2Bđâu j3zHhết rồi,j3zH cũng khj3zHông thấyj3zH DrB3wxT8con mu5Rkgdv2Ba cá5Rkgdv2Bi gì."

Manh j3zHManh cj3zHhu miện5Rkgdv2Bg: "Đ5Rkgdv2Bây làj3zH đồ 5Rkgdv2B cưới củDrB3wxT8a ngườiDrB3wxT8 tj3zHa, kDrB3wxT8hông thểj3zH đj3zHộng vàoDrB3wxT8, chDrB3wxT8uẩn bị5Rkgdv2B cj3zHho tươnj3zHg la5Rkgdv2Bi 5Rkgdv2Bsống cj3zHùng KDrB3wxT8i cDrB3wxT8a ca." Phươngj3zH NaDrB3wxT8m bật5Rkgdv2B j3zHcười: 5Rkgdv2B"Nghĩ đếnj3zH lâu5Rkgdv2B DrB3wxT8dài j3zHthật j3zHnhỉ, coj3zHn sợj3zH còn thiếu5Rkgdv2B nhiềuj3zH tiềnj3zH sj3zHao, yên5Rkgdv2B j3zHtâm, đ5Rkgdv2Bồ cướiDrB3wxT8 tươ5Rkgdv2Bng 5Rkgdv2Blai DrB3wxT8cô rDrB3wxT8a j3zHcho j3zHcon, muố5Rkgdv2Bn baDrB3wxT8o nhij3zHêu có b5Rkgdv2Bấy nhiêuDrB3wxT8." ManDrB3wxT8h Manj3zHh lắ5Rkgdv2Bc đ5Rkgdv2Bầu: "CDrB3wxT8ô thươj3zHng conj3zH, DrB3wxT8con bDrB3wxT8iết, N5Rkgdv2Bhưng coj3zHn muốn t5Rkgdv2Bự mj3zHình đểDrB3wxT8 dànhDrB3wxT8 tDrB3wxT8iền, 5Rkgdv2Bdùng nănDrB3wxT8g j3zHlực củaj3zH mìDrB3wxT8nh kiếDrB3wxT8m tj3zHiền, KDrB3wxT8i 5Rkgdv2Bca cDrB3wxT8a 5Rkgdv2Bcũng như tDrB3wxT8hế, an5Rkgdv2Bh j3zHấy chDrB3wxT8o tj3zHới b5Rkgdv2Bây giDrB3wxT8ờ cũng5Rkgdv2B kh5Rkgdv2Bông lấj3zHy củaj3zH côj3zH j3zHchú j3zHmột đồ5Rkgdv2Bng nào,j3zH nếuj3zH j3zHcon gả cj3zHho j3zHanh ấy,DrB3wxT8 phải5Rkgdv2B j3zHtôn trDrB3wxT8ọng j3zHanh ấy."

Phương Nj3zHam thởDrB3wxT8 dàj3zHi: "TDrB3wxT8iểu nha đầuj3zH, coj3zHn hàDrB3wxT8nh độngj3zH đi5Rkgdv2Bên rồj3zH 5Rkgdv2Ba! Đế5Rkgdv2Bn đâDrB3wxT8y, nóij3zH j3zHcho cj3zHô ngh5Rkgdv2Be, DrB3wxT8Câu DrB3wxT8lạc bộj3zH j3zHleo núj3zHi các5Rkgdv2B con cj3zHó h5Rkgdv2Boạt độngDrB3wxT8 gì..."

Phương M5Rkgdv2Banh Mj3zHanh khô5Rkgdv2Bng nghj3zHĩ mìn5Rkgdv2Bh hành động5Rkgdv2B điêj3zHn rồj3zH, v5Rkgdv2Bì cDrB3wxT8ô 5Rkgdv2Bthích PhDrB3wxT8ùng 5Rkgdv2BKi, kDrB3wxT8hông j3zHcó đạoj3zH lý,DrB3wxT8 khôDrB3wxT8ng có5Rkgdv2B ng5Rkgdv2Buyên nhân,5Rkgdv2B cô 5Rkgdv2Bchỉ biết,DrB3wxT8 cô5Rkgdv2B muốn5Rkgdv2B gảj3zH c5Rkgdv2Bho aj3zHnh, cj3zHùng DrB3wxT8anh cả5Rkgdv2B đDrB3wxT8ời bêj3zHn DrB3wxT8nhau, DrB3wxT8cô khôDrB3wxT8ng bij3zHết đây5Rkgdv2B làDrB3wxT8 cố chấ5Rkgdv2Bp, ha5Rkgdv2By 5Rkgdv2Blà tìDrB3wxT8nh yêuj3zH 5Rkgdv2Bcủa cô.

"Phương Mj3zHanh Maj3zHnh!" Ma5Rkgdv2Bnh Manh từ5Rkgdv2B troj3zHng lớp5Rkgdv2B h5Rkgdv2Bọc đi5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bra, liềj3zHn t5Rkgdv2Bhấy ởDrB3wxT8 đốDrB3wxT8i diện5Rkgdv2B mộj3zHt j3zHnam sij3zHnh lớj3zHp trên5Rkgdv2B đứnDrB3wxT8g dưới ánhj3zH mặt5Rkgdv2B trời,j3zH m5Rkgdv2Bặc dùj3zH bê5Rkgdv2Bn ngườij3zH Ma5Rkgdv2Bnh DrB3wxT8Manh chDrB3wxT8ưa từj3zHng thi5Rkgdv2Bếu qj3zHua DrB3wxT8nam 5Rkgdv2Bsinh điển trai,j3zH j3zHnhưng j3zHSài Tử5Rkgdv2B DrB3wxT8Hiên j3zHvẫn làmj3zH MDrB3wxT8anh Mj3zHanh kinj3zHh dDrB3wxT8iễm mộtj3zH trậ5Rkgdv2Bn nhưj3zH cũ.

Sài Tửj3zH HiênDrB3wxT8 là5Rkgdv2B j3zHđàn DrB3wxT8anh 5Rkgdv2Bnăm 5Rkgdv2Bba, cũng liênj3zH DrB3wxT8tục lDrB3wxT8à DrB3wxT8trợ gDrB3wxT8iảng bj3zHa DrB3wxT8năm, danj3zHh DrB3wxT8tiếng như5Rkgdv2B cồn,DrB3wxT8 5Rkgdv2Bvô cù5Rkgdv2Bng tàDrB3wxT8i gij3zHỏi, người ngưỡ5Rkgdv2Bng mộDrB3wxT8 vô5Rkgdv2B số,j3zH nhâ5Rkgdv2Bn vDrB3wxT8ật tinDrB3wxT8h anj3zHh c5Rkgdv2Bủa tr5Rkgdv2Bường 5Rkgdv2BLuật, cũn5Rkgdv2Bg 5Rkgdv2Blà nhj3zHóm trưởngj3zH củ5Rkgdv2Ba CâuDrB3wxT8 lạc bộ5Rkgdv2B lej3zHo núi.

Lúc trướcDrB3wxT8 5Rkgdv2BManh Manj3zHh lựj3zHa chọnj3zH Câu5Rkgdv2B 5Rkgdv2Blạc bộ j3zHleo n5Rkgdv2Búi, j3zHhoàn j3zHtoàn làDrB3wxT8 5Rkgdv2Bvì 5Rkgdv2Bthích vj3zHận động5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bleo 5Rkgdv2Bnúi, DrB3wxT8Manh Manj3zHh thj3zHích cáiDrB3wxT8 loại cảm5Rkgdv2B g5Rkgdv2Biác chDrB3wxT8inh DrB3wxT8phục 5Rkgdv2Bnúi 5Rkgdv2Bcao n5Rkgdv2Bày, DrB3wxT8có một5Rkgdv2B loạ5Rkgdv2Bi tj3zHhỏa 5Rkgdv2Bmãn cj3zHực j3zHhạn, tựa5Rkgdv2B nDrB3wxT8hư j3zHcha cô nóiDrB3wxT8, đj3zHứng DrB3wxT8ở 5Rkgdv2Bđỉnh núi5Rkgdv2B nh5Rkgdv2Bìn xuống,DrB3wxT8 thDrB3wxT8iên quj3zHân DrB3wxT8vạn mãDrB3wxT8 đều5Rkgdv2B ở5Rkgdv2B j3zHdưới chân.

Cha cô5Rkgdv2B làj3zH quânj3zH nhâj3zHn, xứnDrB3wxT8g v5Rkgdv2Bới danh phậnj3zH quj3zHân nj3zHhân, j3zHmang quDrB3wxT8ân hDrB3wxT8àm tướng5Rkgdv2B quâDrB3wxT8n, mDrB3wxT8ẹ t5Rkgdv2Bừng nói5Rkgdv2B quj3zHa DrB3wxT8nhiều lần,DrB3wxT8 j3zHnếu hiện tại5Rkgdv2B là5Rkgdv2B thời5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bkì chiếnj3zH tr5Rkgdv2Banh, 5Rkgdv2Bcha j3zHcô khẳngDrB3wxT8 đị5Rkgdv2Bnh sẽ5Rkgdv2B j3zHra 5Rkgdv2Bchiến trj3zHường chéDrB3wxT8m giếtDrB3wxT8, nam DrB3wxT8 nhi là5Rkgdv2B ph5Rkgdv2Bải 5Rkgdv2Bra roj3zHi giụ5Rkgdv2Bc j3zHngựa, đánhj3zH đôn5Rkgdv2Bg dẹpDrB3wxT8 bắcj3zH, DrB3wxT8đây DrB3wxT8là kj3zHiểu ngườij3zH 5Rkgdv2Bcủa j3zHcha cô, cDrB3wxT8ũng làj3zH củaj3zH KDrB3wxT8i cj3zHa ca.

Cha j3zHcô mj3zHang 5Rkgdv2Bdòng DrB3wxT8máu q5Rkgdv2Buân nh5Rkgdv2Bân, trong thâDrB3wxT8n thểDrB3wxT8 c5Rkgdv2Bô cũnDrB3wxT8g 5Rkgdv2Bcó, n5Rkgdv2Bhưng 5Rkgdv2Bmà sj3zHo sánj3zHh vớij3zH 5Rkgdv2BKi cDrB3wxT8a cj3zHa, DrB3wxT8lại 5Rkgdv2Bbé nhỏj3zH khônj3zHg đ5Rkgdv2Báng kể, j3zHnghĩ môn5Rkgdv2Bg j3zHlung, MDrB3wxT8anh 5Rkgdv2BManh pj3zHhục hồij3zH ti5Rkgdv2Bnh thầnDrB3wxT8 lại,DrB3wxT8 j3zHcó chút5Rkgdv2B j3zHkhông j3zHkiên nhẫn nhìn5Rkgdv2B qu5Rkgdv2Ba SàiDrB3wxT8 5Rkgdv2BTử Hiên.

Lúc trưDrB3wxT8ớc thDrB3wxT8ật khôj3zHng biDrB3wxT8ết nhóm trưởn5Rkgdv2Bg Câj3zHu lạDrB3wxT8c DrB3wxT8bộ 5Rkgdv2Bleo núi5Rkgdv2B j3zHchính làj3zH j3zHvị trợ5Rkgdv2B g5Rkgdv2Biảng j3zHdanh tiếnj3zHg n5Rkgdv2Bhư cồj3zHn này5Rkgdv2B, nếu biết,DrB3wxT8 cô5Rkgdv2B sẽj3zH trốn5Rkgdv2B xj3zHa 5Rkgdv2Btám thước,5Rkgdv2B tronj3zHg mắtj3zH cô5Rkgdv2B 5Rkgdv2Bhiện lênDrB3wxT8 vẻ5Rkgdv2B không5Rkgdv2B DrB3wxT8kiên nhẫj3zHn, DrB3wxT8Sài Tj3zHử Hiên cj3zHũng khôngDrB3wxT8 xe5Rkgdv2Bm nhẹ.

Có đDrB3wxT8ôi k5Rkgdv2Bhi S5Rkgdv2Bài DrB3wxT8Tử Hi5Rkgdv2Bên thựDrB3wxT8c cảm thấy,DrB3wxT8 Phươnj3zHg MaDrB3wxT8nh M5Rkgdv2Banh lDrB3wxT8à ônDrB3wxT8g t5Rkgdv2Brời cố5Rkgdv2B DrB3wxT8ý pj3zHhái xuốngj3zH trừng5Rkgdv2B phạt5Rkgdv2B anDrB3wxT8h, t5Rkgdv2Brừng phạt an5Rkgdv2Bh mấyDrB3wxT8 nămDrB3wxT8 5Rkgdv2Bnay mắtDrB3wxT8 cDrB3wxT8ao j3zHhơn đầj3zHu, j3zHlần DrB3wxT8đầu tij3zHên DrB3wxT8nhìn t5Rkgdv2Bhấy Maj3zHnh Maj3zHnh, 5Rkgdv2Banh liền chấnj3zH động,DrB3wxT8 áj3zHo th5Rkgdv2Bun qu5Rkgdv2Bần jDrB3wxT8ean j3zHđơn gi5Rkgdv2Bản trêDrB3wxT8n ngườ5Rkgdv2Bi cDrB3wxT8ô, cũj3zHng có5Rkgdv2B thể5Rkgdv2B tỏaj3zH j3zHra một loại5Rkgdv2B x5Rkgdv2Binh đẹp5Rkgdv2B kDrB3wxT8hông tj3zHhể bỏDrB3wxT8 quDrB3wxT8a, c5Rkgdv2Bô đẹp5Rkgdv2B khDrB3wxT8iến ánj3zHh DrB3wxT8mặt trờij3zH tháj3zHng chínj3zH lúj3zHc ấj3zHy cũng nhạt5Rkgdv2B đi5Rkgdv2B rấ5Rkgdv2Bt DrB3wxT8nhiều, mj3zHà đón5Rkgdv2B ngườij3zH 5Rkgdv2Bmới j3zHđến 5Rkgdv2Bbằng 5Rkgdv2Bmột DrB3wxT8khúc đànj3zH celDrB3wxT8lo (đàn vj3zHiolong loDrB3wxT8ại lớn)5Rkgdv2B chuyêDrB3wxT8n nghij3zHệp lin5Rkgdv2Bh độnj3zHg, gDrB3wxT8ần n5Rkgdv2Bhư gâDrB3wxT8y j3zHngỡ ngà5Rkgdv2Bng tấtDrB3wxT8 cảj3zH thầy DrB3wxT8 trò ởj3zH đây.

[ j3zHBạn đ5Rkgdv2Bang 5Rkgdv2Bđọc truyDrB3wxT8ện tạiDrB3wxT8 alobooks5Rkgdv2B.vn ]

Yêu j3zHcô gáDrB3wxT8i nDrB3wxT8hư DrB3wxT8vậy, dj3zHường nh5Rkgdv2Bư r5Rkgdv2Bất dễ dàng,j3zH Sà5Rkgdv2Bi Tửj3zH Hiên5Rkgdv2B cũng5Rkgdv2B kDrB3wxT8hông ngoạ5Rkgdv2Bi lệ,DrB3wxT8 S5Rkgdv2Bài T5Rkgdv2Bử Hiênj3zH lậ5Rkgdv2Bp j3zHlớp họcDrB3wxT8 le5Rkgdv2Bo núi,DrB3wxT8 là chiêuDrB3wxT8 bàij3zH củj3zHa CâuDrB3wxT8 lạc5Rkgdv2B bộ,DrB3wxT8 j3zHtuy rằngj3zH DrB3wxT8không thểj3zH DrB3wxT8nói không5Rkgdv2B j3zHhấp dẫnj3zH nữDrB3wxT8 sij3zHnh, nh5Rkgdv2Bưng đối vớDrB3wxT8i DrB3wxT8thể chấtj3zH cj3zHó yj3zHêu cầuDrB3wxT8 rấj3zHt caoDrB3wxT8, bởij3zH vậy,j3zH 5Rkgdv2Bmặc dj3zHù cóDrB3wxT8 SàDrB3wxT8i j3zHTử Hiêj3zHn j3zH- m5Rkgdv2Bột đại soáj3zHi 5Rkgdv2Bca hấj3zHp dẫ5Rkgdv2Bn nhDrB3wxT8ư vậyDrB3wxT8, hDrB3wxT8ội DrB3wxT8viên tDrB3wxT8hu vDrB3wxT8ào hàngj3zH năm5Rkgdv2B cũnDrB3wxT8g khôngj3zH 5Rkgdv2Bnhiều, j3zHmà Manh MaDrB3wxT8nh vàoDrB3wxT8 l5Rkgdv2Bại tươn5Rkgdv2Bg đối5Rkgdv2B d5Rkgdv2Bễ dàng.

Sài TửDrB3wxT8 Hi5Rkgdv2Bên kj3zHhông khỏ5Rkgdv2Bi tựDrB3wxT8 giDrB3wxT8ễu, thì r5Rkgdv2Ba mj3zHình cj3zHũng c5Rkgdv2Bó 5Rkgdv2Blúc lấyDrB3wxT8 việ5Rkgdv2Bc côn5Rkgdv2Bg m5Rkgdv2Bưu t5Rkgdv2Bính việcj3zH t5Rkgdv2Bư như5Rkgdv2B vDrB3wxT8ậy, nhDrB3wxT8ưng Sài5Rkgdv2B TửDrB3wxT8 Hj3zHiên rất DrB3wxT8nhanh 5Rkgdv2Bliền phátDrB3wxT8 hiện,DrB3wxT8 chDrB3wxT8o dù5Rkgdv2B Ma5Rkgdv2Bnh M5Rkgdv2Banh j3zHvà j3zHanh sinDrB3wxT8h hDrB3wxT8oạt tron5Rkgdv2Bg cùnDrB3wxT8g Câj3zHu lạc DrB3wxT8bộ, aDrB3wxT8nh cũng5Rkgdv2B kDrB3wxT8hông chiếm5Rkgdv2B nhiềuDrB3wxT8 ưDrB3wxT8u thếj3zH lắm,j3zH phả5Rkgdv2Bi nóDrB3wxT8i, Phưj3zHơng ManDrB3wxT8h DrB3wxT8Manh đốij3zH đãiDrB3wxT8 với tDrB3wxT8ất cả5Rkgdv2B na5Rkgdv2Bm siDrB3wxT8nh j3zHtheo đDrB3wxT8uổi j3zHcô cj3zHũng khôj3zHng khácj3zH gDrB3wxT8ì nha5Rkgdv2Bu, baj3zHo gồmDrB3wxT8 cả5Rkgdv2B j3zHanh, một năj3zHm trôiDrB3wxT8 quaj3zH, j3zHnam sDrB3wxT8inh khDrB3wxT8ác DrB3wxT8do Maj3zHnh MaDrB3wxT8nh đốij3zH xửDrB3wxT8 lDrB3wxT8ạnh nh5Rkgdv2Bạt, đj3zHều 5Rkgdv2Blùi xj3zHa tDrB3wxT8răm bước, ch5Rkgdv2Bỉ cDrB3wxT8ó Sàij3zH TửDrB3wxT8 H5Rkgdv2Biên j3zHthủy chunDrB3wxT8g bDrB3wxT8ám riế5Rkgdv2Bt j3zHkhông tha.

Sài TửDrB3wxT8 Hiêj3zHn j3zHđi tj3zHới, đưa5Rkgdv2B t5Rkgdv2Bay mj3zHuốn đỡ cặp5Rkgdv2B sácj3zHh trê5Rkgdv2Bn vaj3zHi j3zHManh MaDrB3wxT8nh, bj3zHị MaDrB3wxT8nh MaDrB3wxT8nh cườiDrB3wxT8 t5Rkgdv2Bủm tDrB3wxT8ỉm 5Rkgdv2Btránh raDrB3wxT8: "Đ5Rkgdv2Bàn anh 5Rkgdv2B à, e5Rkgdv2Bm 5Rkgdv2Btự mìj3zHnh DrB3wxT8mang được,DrB3wxT8 e5Rkgdv2Bm cDrB3wxT8ũng khôn5Rkgdv2Bg muốnj3zH b5Rkgdv2Bị ngườij3zH hậnj3zH vìDrB3wxT8 đượ5Rkgdv2Bc đàn5Rkgdv2B a5Rkgdv2Bnh ngưỡDrB3wxT8ng mộ đâu."

Sài Tửj3zH HiDrB3wxT8ên DrB3wxT8không j3zHcho làDrB3wxT8 phDrB3wxT8ải, rất 5Rkgdv2Bcó j3zHphong j3zHđộ cườij3zH cười:j3zH "5Rkgdv2BAnh 5Rkgdv2Bđến tDrB3wxT8hông bDrB3wxT8áo j3zHvới DrB3wxT8em, cuốDrB3wxT8i tuầnDrB3wxT8 nDrB3wxT8ày DrB3wxT8Câu DrB3wxT8lạc bộ l5Rkgdv2Beo núj3zHi DrB3wxT8có hoạ5Rkgdv2Bt đj3zHộng, địDrB3wxT8a điểmDrB3wxT8 tậpDrB3wxT8 5Rkgdv2Bhợp DrB3wxT8có hơj3zHi xaDrB3wxT8, a5Rkgdv2Bnh sDrB3wxT8ẽ láDrB3wxT8i DrB3wxT8xe đếnDrB3wxT8 đón em!"

Manh j3zHManh j3zHnghiêng DrB3wxT8đầu nhìDrB3wxT8n anj3zHh, DrB3wxT8ánh mắt 5Rkgdv2Bsáng lê5Rkgdv2Bn nh5Rkgdv2Bư ngọc,DrB3wxT8 làm5Rkgdv2B Sà5Rkgdv2Bi TửDrB3wxT8 Hij3zHên có5Rkgdv2B mộj3zHt cDrB3wxT8hút thấtDrB3wxT8 thần:DrB3wxT8 "ĐànDrB3wxT8 j3zHanh à,5Rkgdv2B chỉ j3zHsố thj3zHông DrB3wxT8minh c5Rkgdv2Bủa ej3zHm thDrB3wxT8ấp nj3zHhư v5Rkgdv2Bậy DrB3wxT8sao, DrB3wxT8anh j3zHnói ch5Rkgdv2Bo DrB3wxT8em biếtDrB3wxT8 địaj3zH điểDrB3wxT8m tậpj3zH hợp 5Rkgdv2B là đj3zHược, j3zHem sẽDrB3wxT8 bj3zHảo aDrB3wxT8nh họj3zH 5Rkgdv2Bđưa đi."

Tác DrB3wxT8giả có5Rkgdv2B lờ5Rkgdv2Bi muốn5Rkgdv2B n5Rkgdv2Bói: j3zHbạn bèj3zH cùng nghiệ5Rkgdv2Bp vănj3zH chương,5Rkgdv2B thícDrB3wxT8h nhì5Rkgdv2Bn thấ5Rkgdv2By: 《DrB3wxT8 vănj3zH chươj3zHng DrB3wxT8như thểDrB3wxT8 cj3zHấy cày,j3zH mùij3zH hj3zHoa thảoDrB3wxT8 luậnj3zH qj3zHuanh năm được5Rkgdv2B mùDrB3wxT8a 》