You are here

Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 03

Chương 3

"Cô ohNXBsgMà, l5NXKúc 5NXKtrước 5NXKcô lohNXBsgMàm 5NXKthế nàoohNXBsgM 5NXKmà th5NXKành côngvdeYmJM4 vdeYmJM4gả chohNXBsgMo dượng,5NXK bàohNXBsgM nộiohNXBsgM 5NXKnói, lúc trvdeYmJM4ước dượngvdeYmJM4 5NXKlà thvdeYmJM4ầy vdeYmJM4giáo củ5NXKa cvdeYmJM4ô mà?"ohNXBsgM Phươ5NXKng M5NXKanh ohNXBsgMManh ôm5NXK 5NXKcánh tay PhươngohNXBsgM Na5NXKm ohNXBsgMquấn t5NXKrên ngườvdeYmJM4i cô5NXK, mắt5NXK vdeYmJM4to chớp5NXK chớp,vdeYmJM4 vdeYmJM4hết svdeYmJM4ức đvdeYmJM4áng yêu.

Phương NaohNXBsgMm 5NXKgõ lênohNXBsgM cái5NXK 5NXKtrán củavdeYmJM4 cô: "ThvdeYmJM4ế nào?ohNXBsgM T5NXKiểu 5NXKManh 5NXKManh nhohNXBsgMà ch5NXKúng t5NXKa 5NXKsốt r5NXKuột, vdeYmJM4muốn gạt5NXK khvdeYmJM4ối đầuvdeYmJM4 gvdeYmJM4ỗ Phùng giaohNXBsgM 5NXKkia lvdeYmJM4ừa vềvdeYmJM4 5NXKnhà r5NXKồi vdeYmJM4sao?" Ma5NXKnh MvdeYmJM4anh cvdeYmJM4hu miệ5NXKng, đứngohNXBsgM trướcvdeYmJM4 mặvdeYmJM4t Phương Nam5NXK 5NXKxoay mộtohNXBsgM vòngohNXBsgM: "CvdeYmJM4ô à,5NXK 5NXKcô nóohNXBsgMi cohNXBsgMon có5NXK phảivdeYmJM4 rấohNXBsgMt đẹvdeYmJM4p hohNXBsgMay khôn5NXKg, hvdeYmJM4ay làvdeYmJM4 còn 5NXKkhiếm khuyếtohNXBsgM hươngvdeYmJM4 v5NXKị p5NXKhụ nữ,5NXK ohNXBsgMvì ohNXBsgMsao 5NXKKi cvdeYmJM4a ohNXBsgMca mộtvdeYmJM4 5NXKchút ph5NXKản ứohNXBsgMng cvdeYmJM4ũng không có?"

Phương NaohNXBsgMm là5NXKm nhưohNXBsgM thậohNXBsgMt sựohNXBsgM 5NXKđánh giá ohNXBsgM cháu vdeYmJM4gái vdeYmJM4một vdeYmJM4vòng, nóohNXBsgMi thật,5NXK tiểuvdeYmJM4 nohNXBsgMha đầu5NXK xivdeYmJM4nh ohNXBsgMđẹp c5NXKó điểohNXBsgMm khiếnvdeYmJM4 n5NXKgười hậvdeYmJM4n, tvdeYmJM4ư sắc ohNXBsgMngũ ohNXBsgMquan hoà5NXKn tvdeYmJM4oàn thừohNXBsgMa kếohNXBsgM vdeYmJM4nhà mẹ5NXK 5NXKđẻ vdeYmJM4cô, bộvdeYmJM4 dá5NXKng 5NXKnhỏ nhắvdeYmJM4n n5NXKày vdeYmJM4đi ohNXBsgMđến chỗ nvdeYmJM4ào cũng5NXK vdeYmJM4đều ohNXBsgMvô cùnohNXBsgMg gâvdeYmJM4y chúvdeYmJM4 ýohNXBsgM, ohNXBsgMnói đếnvdeYmJM4 hương5NXK vvdeYmJM4ị pvdeYmJM4hụ nữohNXBsgM, tiểuvdeYmJM4 cvdeYmJM4ô vdeYmJM4nương mười ohNXBsgM chín tuổi,vdeYmJM4 vdeYmJM4thì đươn5NXKg vdeYmJM4nhiên thvdeYmJM4iếu mộtvdeYmJM4 chútvdeYmJM4 5NXKhương ohNXBsgMvị phvdeYmJM4ụ nữ5NXK rồi,vdeYmJM4 nohNXBsgMhưng vdeYmJM4cái loại tvdeYmJM4hanh xuvdeYmJM4ân vô5NXK hạnvdeYmJM4 nà5NXKy, 5NXKcàng to5NXKả svdeYmJM4áng ohNXBsgMloá mohNXBsgMắt ở5NXK trvdeYmJM4ên ngườohNXBsgMi cô.

[ 5NXKBạn đaohNXBsgMng đohNXBsgMọc truy5NXKện tạvdeYmJM4i alobovdeYmJM4oks.vn ]

Từ lúcohNXBsgM m5NXKới đi5NXK họcohNXBsgM, đ5NXKã trvdeYmJM4êu chọc khôngohNXBsgM vdeYmJM4ít n5NXKam sinvdeYmJM4h, mohNXBsgMà n5NXKha đohNXBsgMầu k5NXKia dáohNXBsgMng dohNXBsgMấp vdeYmJM4rất uohNXBsgMyển chu5NXKyển n5NXKhẹ nhà5NXKng, tvdeYmJM4ính tình ẩnvdeYmJM4 bênohNXBsgM vdeYmJM4trong lại5NXK thậtohNXBsgM sựohNXBsgM lohNXBsgMà... Phương5NXK ohNXBsgMNam ohNXBsgMkhông khỏiohNXBsgM tohNXBsgMhở vdeYmJM4dài. BàvdeYmJM4 nohNXBsgMội ManohNXBsgMh Manh 5NXK nói tvdeYmJM4iểu 5NXKnha đầ5NXKu 5NXKgiống vdeYmJM4cô, Phương5NXK ohNXBsgMNam cảmohNXBsgM thấvdeYmJM4y, n5NXKha đầuvdeYmJM4 k5NXKia vdeYmJM4hoàn toànohNXBsgM lvdeYmJM4à trò giỏi5NXK ohNXBsgMhơn thầyvdeYmJM4, 5NXKkhí tohNXBsgMhế ohNXBsgMáp đảo,vdeYmJM4 í5NXKt nhấohNXBsgMt cohNXBsgMô khohNXBsgMi đóohNXBsgM 5NXKvẫn làohNXBsgM cóohNXBsgM v5NXKẻ vdeYmJM4uyển chuyển, khô5NXKng 5NXKgiống nvdeYmJM4ha đầu5NXK ki5NXKa ohNXBsgMcó th5NXKể ohNXBsgMđem ngườiohNXBsgM đảvdeYmJM4 kvdeYmJM4ích 5NXKđến ngậ5NXKp t5NXKrong bùn.

Cô còvdeYmJM4n nhớohNXBsgM, vdeYmJM4lúc 5NXKtiểu nh5NXKa đầuvdeYmJM4 học t5NXKrung học,ohNXBsgM lúohNXBsgMc đvdeYmJM4ầu vdeYmJM4có naohNXBsgMm 5NXKsinh tvdeYmJM4hích covdeYmJM4n bévdeYmJM4, trênohNXBsgM đường5NXK ta5NXKn học5NXK ngăvdeYmJM4n ohNXBsgMcon bohNXBsgMé lạiohNXBsgM mà vdeYmJM4thổ lộohNXBsgM, vdeYmJM4lúc ấyvdeYmJM4 b5NXKản ohNXBsgMthân đvdeYmJM4úng lúohNXBsgMc tiệnohNXBsgM vdeYmJM4đường 5NXKđi đ5NXKón nvdeYmJM4ó, 5NXKnhìn thấyvdeYmJM4 thật5NXK rõ ràng.

Lại ohNXBsgMnói, ohNXBsgMnam si5NXKnh k5NXKia th5NXKực vdeYmJM4rất xuất5NXK sắc, mặcohNXBsgM 5NXKdù lộohNXBsgM chú5NXKt 5NXKvẻ ngohNXBsgMây ngôohNXBsgM, nhưvdeYmJM4ng vdeYmJM4cũng khôohNXBsgMng phảiohNXBsgM navdeYmJM4m svdeYmJM4inh vdeYmJM4bình tvdeYmJM4hường, chọn t5NXKhời giohNXBsgMan đóvdeYmJM4, tấohNXBsgMt nhvdeYmJM4iên k5NXKhông phả5NXKi ohNXBsgMphàm ohNXBsgMphu tụ5NXKc tửvdeYmJM4, vdeYmJM4chỉ tiếcvdeYmJM4 gặpohNXBsgM gỡ5NXK phải tohNXBsgMiểu nhohNXBsgMa đvdeYmJM4ầu, chắ5NXKc đời5NXK 5NXKtrước khôngvdeYmJM4 đốt5NXK nha5NXKng tohNXBsgMhơm, nên5NXK mớ5NXKi lvdeYmJM4ưu lohNXBsgMại mộohNXBsgMt b5NXKóng maohNXBsgM thế này.

Tiểu vdeYmJM4Manh M5NXKanh 5NXKđùa nghịcohNXBsgMh đầuvdeYmJM4 quai vdeYmJM4ba lvdeYmJM4ô ở5NXK trêohNXBsgMn vaohNXBsgMi, ohNXBsgMđánh giávdeYmJM4 đohNXBsgMối phươvdeYmJM4ng m5NXKột vòvdeYmJM4ng t5NXKừ tvdeYmJM4rên xuống5NXK dưới,vdeYmJM4 đầvdeYmJM4u ohNXBsgMngón úvdeYmJM4t xinh đẹp5NXK vươvdeYmJM4n vdeYmJM4ra, nó5NXKi 5NXKthẳng: "vdeYmJM4Bạn muvdeYmJM4ốn tohNXBsgMheo đuổi5NXK tôi?"

Phương NaohNXBsgMm n5NXKgồi 5NXKở trvdeYmJM4ong xvdeYmJM4e, cũ5NXKng ohNXBsgMcó thể thấvdeYmJM4y khuô5NXKn mohNXBsgMặt navdeYmJM4m 5NXKsinh tuấnvdeYmJM4 tvdeYmJM4ú kohNXBsgMia vdeYmJM4đỏ bừvdeYmJM4ng, nhvdeYmJM4ưng vẫ5NXKn cốohNXBsgM lấvdeYmJM4y hếtvdeYmJM4 dũnohNXBsgMg khvdeYmJM4í gật vdeYmJM4gật đầu,5NXK ánhohNXBsgM mắt5NXK thẳnohNXBsgMg tohNXBsgMắp dvdeYmJM4ừng ở5NXK trênohNXBsgM ohNXBsgMmặt TiểuohNXBsgM MvdeYmJM4anh MaohNXBsgMnh, ánhohNXBsgM mắohNXBsgMt nóng bỏnvdeYmJM4g châvdeYmJM4n tvdeYmJM4hành nh5NXKư thohNXBsgMế, màvdeYmJM4 MohNXBsgManh ohNXBsgMManh lại5NXK ohNXBsgMôm cohNXBsgMánh vdeYmJM4tay lạnvdeYmJM4h lạnhvdeYmJM4 nóiohNXBsgM: "Dựa vàovdeYmJM4 cávdeYmJM4i gì..."

Phương 5NXKNam vdeYmJM4bi avdeYmJM4i tha5NXKy ohNXBsgMnam ohNXBsgMsinh kia 5NXK hồi lâu,vdeYmJM4 gặpohNXBsgM gỡ5NXK tiểuvdeYmJM4 vdeYmJM4ma nữohNXBsgM nh5NXKà côvdeYmJM4, vdeYmJM4xem nohNXBsgMhư cohNXBsgMậu tohNXBsgMa vdeYmJM4xui xẻohNXBsgMo. Tiể5NXKu vdeYmJM4Manh MohNXBsgManh bề ngoàiohNXBsgM vdeYmJM4giống mẹ,vdeYmJM4 vdeYmJM4nội tâ5NXKm lohNXBsgMại vdeYmJM4cùng mìnhvdeYmJM4 cóohNXBsgM đượcvdeYmJM4 5NXKý chí5NXK vdeYmJM4mạnh mẽohNXBsgM ohNXBsgMcủa a5NXKnh tvdeYmJM4rai, giốngohNXBsgM nhau vdeYmJM4như đúc5NXK, 5NXKtừ ohNXBsgMnhỏ đohNXBsgMã biếohNXBsgMt vdeYmJM4mình muốvdeYmJM4n cvdeYmJM4ái vdeYmJM4gì, 5NXKlàm nhohNXBsgMư thế5NXK nohNXBsgMào, ngư5NXKời vdeYmJM4khác n5NXKói cái ohNXBsgMgì, khuyêvdeYmJM4n cohNXBsgMái gohNXBsgMì, cũvdeYmJM4ng khô5NXKng 5NXKnghe, chohNXBsgMỉ nvdeYmJM4hận 5NXKthức đúng5NXK mộtohNXBsgM ohNXBsgMcon đườngohNXBsgM c5NXKó thể đi5NXK đến.

Dĩ n5NXKhiên, 5NXKtính cáchvdeYmJM4 đóvdeYmJM4 vdeYmJM4nó tohNXBsgMhực gi5NXKống cha nvdeYmJM4ó, TivdeYmJM4ểu ohNXBsgMManh M5NXKanh cũvdeYmJM4ng ohNXBsgMrất giốvdeYmJM4ng vdeYmJM4cô củvdeYmJM4a vdeYmJM4mình, ohNXBsgMtóm 5NXKlại, lohNXBsgMà m5NXKột tvdeYmJM4hể tổng h5NXKợp, rất5NXK sohNXBsgMớm, PhvdeYmJM4ương 5NXKNam đãohNXBsgM biết,vdeYmJM4 naohNXBsgMm nhânohNXBsgM thuohNXBsgMần phụcvdeYmJM4 5NXKđược tivdeYmJM4ểu m5NXKa ohNXBsgMnữ n5NXKhà ohNXBsgMcô, trên thếohNXBsgM gi5NXKới nàyvdeYmJM4 că5NXKn bảnvdeYmJM4 vdeYmJM4không cóohNXBsgM, trohNXBsgMừ ohNXBsgMphi cohNXBsgMô nhỏohNXBsgM tự5NXK nguyệnvdeYmJM4 ohNXBsgMbị thohNXBsgMuần ph5NXKục, tựa 5NXKnhư thằngohNXBsgM nvdeYmJM4hóc 5NXKcủa ohNXBsgMPhùng gia.

Trong n5NXKhà, 5NXKông bàohNXBsgM nộivdeYmJM4 c5NXKủa Ma5NXKnh Manh đềuvdeYmJM4 buohNXBsgMồn bực5NXK, t5NXKiểu m5NXKa nữvdeYmJM4 5NXKtính ohNXBsgMtình hoạtohNXBsgM bohNXBsgMát nhưvdeYmJM4 vậy5NXK tại5NXK s5NXKao lạiohNXBsgM thíc5NXKh đầuohNXBsgM gỗ ngốcohNXBsgM nghếchohNXBsgM vdeYmJM4nhà họ5NXK PohNXBsgMhùng, nóiohNXBsgM đ5NXKầu gvdeYmJM4ỗ ngốcvdeYmJM4 nghếch5NXK m5NXKột ch5NXKút cũnohNXBsgMg khôngohNXBsgM 5NXKsai, từ n5NXKhỏ đếnvdeYmJM4 lớn,ohNXBsgM bị5NXK ohNXBsgMManh Man5NXKh qu5NXKấn lấy5NXK nhivdeYmJM4ều nvdeYmJM4ăm vdeYmJM4như vdeYmJM4vậy, ti5NXKểu tửvdeYmJM4 5NXKkia vdeYmJM4cũng không hiể5NXKu được,vdeYmJM4 k5NXKhông phohNXBsgMải ohNXBsgMđầu vdeYmJM4gỗ n5NXKgốc ngvdeYmJM4hếch vdeYmJM4là ohNXBsgMcái ohNXBsgMgì, khônvdeYmJM4g chỉ5NXK làohNXBsgM đầu5NXK gỗvdeYmJM4 ngốc nghếch,vdeYmJM4 ohNXBsgMmà lvdeYmJM4à đvdeYmJM4ầu gỗvdeYmJM4 ngốc5NXK nohNXBsgMghếch ngohNXBsgMàn năm.

Năm đó,vdeYmJM4 c5NXKha củavdeYmJM4 cậ5NXKu ohNXBsgMta 5NXK- vdeYmJM4Hiểu P5NXKhong so vớiohNXBsgM tiểuohNXBsgM tửohNXBsgM nàohNXBsgMy thôvdeYmJM4ng min5NXKh hơvdeYmJM4n vdeYmJM4nhiều. PhươngvdeYmJM4 N5NXKam đem5NXK Ma5NXKnh vdeYmJM4Manh túohNXBsgMm đến5NXK vdeYmJM4bên người mình,5NXK nhìvdeYmJM4n ohNXBsgMcô nói5NXK: "CvdeYmJM4on cvdeYmJM4ần vdeYmJM4cái hươngohNXBsgM vịohNXBsgM phụ5NXK vdeYmJM4nữ đểohNXBsgM làmvdeYmJM4 vdeYmJM4gì, tohNXBsgMiểu ohNXBsgMnha đầu 5NXKmới lớohNXBsgMn ohNXBsgMnày, vị5NXK nữvdeYmJM4 n5NXKhân cóohNXBsgM 5NXKthể t5NXKheo thờvdeYmJM4i gohNXBsgMian chồnohNXBsgMg chấ5NXKt đ5NXKi 5NXKra, màohNXBsgM thanhvdeYmJM4 xuân thvdeYmJM4ì khônvdeYmJM4g qvdeYmJM4uay lại,5NXK c5NXKho nênvdeYmJM4 cohNXBsgMàng đán5NXKg giá5NXK, ohNXBsgMcàng phải5NXK vdeYmJM4quý trọng."

Phương MaohNXBsgMnh MvdeYmJM4anh c5NXKhu mi5NXKệng: "Nhưng c5NXKon thấ5NXKy mẹvdeYmJM4 nohNXBsgMhư ohNXBsgMvậy, côvdeYmJM4 xohNXBsgMem áohNXBsgMnh mvdeYmJM4ắt cohNXBsgMủa cohNXBsgMha mỗiohNXBsgM lohNXBsgMần nhì5NXKn mẹ5NXK đềuohNXBsgM ôn nhohNXBsgMu, giốngohNXBsgM nhvdeYmJM4ư nâ5NXKng trêohNXBsgMn tohNXBsgMay s5NXKợ 5NXKrớt, cohNXBsgMon cũng5NXK muố5NXKn khiến5NXK chvdeYmJM4o K5NXKi vdeYmJM4ca c5NXKa nhì5NXKn cvdeYmJM4on như vậy."

Phương vdeYmJM4Nam b5NXKất giávdeYmJM4c mỉmohNXBsgM cười: 5NXK "Cho nên5NXK 5NXKcon ởvdeYmJM4 trướohNXBsgMc mặvdeYmJM4t tiểuohNXBsgM 5NXKtử PhùohNXBsgMng giaohNXBsgM, ngụyohNXBsgM traohNXBsgMng thàn5NXKh vdeYmJM4bộ dáohNXBsgMng ôn nh5NXKu hiền5NXK lànhohNXBsgM, lohNXBsgMà cảmohNXBsgM thấohNXBsgMy thằnohNXBsgMg nh5NXKóc ohNXBsgMđó thíchohNXBsgM c5NXKon ohNXBsgMgái như5NXK vậy?"

Manh ManohNXBsgMh gvdeYmJM4ật ohNXBsgMđầu, kh5NXKuôn mặtohNXBsgM nvdeYmJM4hỏ nhắn x5NXKinh đẹpohNXBsgM vdeYmJM4xẹt vdeYmJM4qua mvdeYmJM4ột tiohNXBsgMa ảmohNXBsgM đạm:5NXK 5NXK"Cô đãohNXBsgM thấy5NXK rồohNXBsgMi 5NXKđó, 5NXKThiệu ohNXBsgMTình cũn5NXKg là dạngohNXBsgM ngườiohNXBsgM giốnohNXBsgMg mẹ,5NXK lúvdeYmJM4c tohNXBsgMrước KohNXBsgMi c5NXKa vdeYmJM4ca rấtohNXBsgM tohNXBsgMhích ohNXBsgMcô ta."

Phương ohNXBsgMNam tvdeYmJM4hương tivdeYmJM4ếc vdeYmJM4sờ sờ5NXK đỉnh đvdeYmJM4ầu cô:ohNXBsgM "vdeYmJM4Manh ManvdeYmJM4h, tìvdeYmJM4nh yêuvdeYmJM4 5NXKcó đôi5NXK ohNXBsgMkhi ohNXBsgMcần tvdeYmJM4ranh thvdeYmJM4ủ, nhưn5NXKg 5NXKkhông t5NXKhể miễn cưỡngvdeYmJM4, nvdeYmJM4ếu cậuvdeYmJM4 tvdeYmJM4a vdeYmJM4vô luận5NXK thếohNXBsgM nàovdeYmJM4 cũng5NXK khô5NXKng 5NXKphải lvdeYmJM4à củohNXBsgMa vdeYmJM4con, covdeYmJM4n phvdeYmJM4ải học cáchvdeYmJM4 5NXKbuông tay."

[ BohNXBsgMạn đvdeYmJM4ang đọohNXBsgMc truohNXBsgMyện tohNXBsgMại alobooks.ohNXBsgMvn ]

Phương vdeYmJM4Nam ohNXBsgMcó đôvdeYmJM4i k5NXKhi cảm5NXK thấyvdeYmJM4, cuohNXBsgMộc sống ưohNXBsgMớc chừnvdeYmJM4g đều5NXK rấohNXBsgMt côohNXBsgMng bằng5NXK, ô5NXKng ohNXBsgMtrời ohNXBsgMban cohNXBsgMho MohNXBsgManh Man5NXKh vdeYmJM4vẻ xivdeYmJM4nh 5NXKđẹp cùng tvdeYmJM4ài vănvdeYmJM4 chương,5NXK cvdeYmJM4ó 5NXKlẽ s5NXKẽ khô5NXKng chvdeYmJM4o co5NXKn bévdeYmJM4 ohNXBsgMmột đoạn5NXK vdeYmJM4tình y5NXKêu thvdeYmJM4uận buồmohNXBsgM xuôi gió.

Manh Man5NXKh lạ5NXKi nh5NXKư đ5NXKinh đón5NXKg cộtohNXBsgM nói:vdeYmJM4 "Ki cohNXBsgMa vdeYmJM4ca làvdeYmJM4 củavdeYmJM4 c5NXKon, 5NXKcon chắvdeYmJM4c chvdeYmJM4ắn thohNXBsgMế." 5NXKKỳ 5NXKthật PhươvdeYmJM4ng NohNXBsgMam ohNXBsgMcũng buồn vdeYmJM4bực hiểu5NXK được,ohNXBsgM mvdeYmJM4ấy năohNXBsgMm nay5NXK, Man5NXKh ManvdeYmJM4h cohNXBsgMùng vdeYmJM4thằng nhohNXBsgMóc PhvdeYmJM4ùng gi5NXKa thủyohNXBsgM chung ở5NXK cùohNXBsgMng mộohNXBsgMt nơi,ohNXBsgM ohNXBsgMnói thật,5NXK tvdeYmJM4uy nóohNXBsgMi chứvdeYmJM4c vị5NXK c5NXKha PhùohNXBsgMng 5NXKKi hiệ5NXKn navdeYmJM4y 5NXKkhông thấp, nvdeYmJM4hưng dùohNXBsgM savdeYmJM4o cohNXBsgMũng không5NXK cóohNXBsgM nềvdeYmJM4n tảnohNXBsgMg gì,vdeYmJM4 vdeYmJM4xét dòvdeYmJM4ng dõvdeYmJM4i, cùohNXBsgMng PhvdeYmJM4ương givdeYmJM4a tohNXBsgMuyệt đohNXBsgMối không m5NXKôn đăngvdeYmJM4 hộvdeYmJM4 đối.

Hơn nữ5NXKa ManohNXBsgMh ohNXBsgMManh 5NXKcòn xuấtohNXBsgM svdeYmJM4ắc như vậy,5NXK làvdeYmJM4 mộtohNXBsgM khốivdeYmJM4 bảoohNXBsgM vật5NXK tohNXBsgMrong lòng5NXK ôn5NXKg bohNXBsgMà PhươohNXBsgMng vdeYmJM4gia, từvdeYmJM4 nhvdeYmJM4ỏ đến5NXK lớnvdeYmJM4 với5NXK tvdeYmJM4iểu nha đầuohNXBsgM 5NXKkhông cohNXBsgMó nử5NXKa đvdeYmJM4iểm khônohNXBsgMg ohNXBsgMvừa vdeYmJM4ý, đốvdeYmJM4i vohNXBsgMới co5NXKn bvdeYmJM4é cùnvdeYmJM4g ohNXBsgManh ohNXBsgMtrai lạiohNXBsgM nghiêm ohNXBsgM khắc dạy5NXK ohNXBsgMdỗ, đếnohNXBsgM kohNXBsgMhi M5NXKanh MvdeYmJM4anh lớ5NXKn lên,vdeYmJM4 5NXKmột chvdeYmJM4út cohNXBsgMũng vdeYmJM4không giohNXBsgMảm, cũnohNXBsgMg ohNXBsgMmay ti5NXKểu nha ohNXBsgMđầu kvdeYmJM4hông chị5NXKu thu5NXKa kémohNXBsgM, cohNXBsgMó cvdeYmJM4hủ ývdeYmJM4 ohNXBsgMcủa vdeYmJM4mình, rohNXBsgMất cóvdeYmJM4 nvdeYmJM4guyên tắc.

Theo ývdeYmJM4 ôohNXBsgMng bvdeYmJM4à PhưvdeYmJM4ơng ohNXBsgMgia, qu5NXKét mohNXBsgMắt đảo vdeYmJM4qua, vdeYmJM4toàn 5NXKthế giớiohNXBsgM 5NXKcũng khôvdeYmJM4ng thấyohNXBsgM cóohNXBsgM mộ5NXKt tiểohNXBsgMu tử5NXK nvdeYmJM4ào cvdeYmJM4ó thohNXBsgMể xứvdeYmJM4ng 5NXKvới chohNXBsgMáu gái ohNXBsgMbảo bohNXBsgMối nàohNXBsgMy, càngohNXBsgM đừng5NXK nvdeYmJM4ói đến5NXK tivdeYmJM4ểu tửvdeYmJM4 PhvdeYmJM4ùng gia5NXK, vdeYmJM4chẳng quvdeYmJM4a ohNXBsgMchuyện vdeYmJM4tiểu nha vdeYmJM4 đầu quyếvdeYmJM4t địohNXBsgMnh, ThiênohNXBsgM VvdeYmJM4ương lãovdeYmJM4 t5NXKử cũ5NXKng khvdeYmJM4ông s5NXKửa được,ohNXBsgM điểm5NXK ấy5NXK k5NXKhông khácvdeYmJM4 ohNXBsgMgì cha co5NXKn béohNXBsgM 5NXK- PhưohNXBsgMơng ChấvdeYmJM4n Đông.

Ông b5NXKà PhohNXBsgMương g5NXKia kh5NXKông phảvdeYmJM4n đối, nhưngohNXBsgM vdeYmJM4cũng vdeYmJM4chưa ohNXBsgMtán thành,ohNXBsgM l5NXKại nóiohNXBsgM 5NXKnăm tvdeYmJM4rước, the5NXKo ývdeYmJM4 MohNXBsgManh MaohNXBsgMnh đemohNXBsgM PhùnvdeYmJM4g KvdeYmJM4i đưa và5NXKo 5NXKquân ohNXBsgMkhu BohNXBsgM, đâohNXBsgMy vdeYmJM4cũng cohNXBsgMoi nvdeYmJM4hư ngohNXBsgMầm đồohNXBsgMng ý5NXK đvdeYmJM4i! ChohNXBsgMo nêvdeYmJM4n mớiohNXBsgM nvdeYmJM4ói nguyênvdeYmJM4 ohNXBsgMtắc của Ôn5NXKg bohNXBsgMà PvdeYmJM4hương givdeYmJM4a, ở5NXK t5NXKrên nvdeYmJM4gười ohNXBsgMnha đầvdeYmJM4u kohNXBsgMia chohNXBsgMo tớivdeYmJM4 bohNXBsgMây giờohNXBsgM đềuohNXBsgM kohNXBsgMhông vdeYmJM4có giá trị.

Đối vớohNXBsgMi ohNXBsgMđoạn tìnhvdeYmJM4 ohNXBsgMcảm lohNXBsgMưu luyến ngvdeYmJM4oài 5NXKý m5NXKuốn cohNXBsgMủa PhùngohNXBsgM KohNXBsgMi 5NXKba n5NXKăm trước5NXK đây,5NXK PhưvdeYmJM4ơng vdeYmJM4gia rấohNXBsgMt 5NXKrõ vdeYmJM4ràng, dù5NXK sao ngườiohNXBsgM MaohNXBsgMnh 5NXKManh muohNXBsgMốn gảohNXBsgM ởohNXBsgM tron5NXKg quânvdeYmJM4 đội,5NXK mọohNXBsgMi ng5NXKười tro5NXKng quâ5NXKn k5NXKhu vdeYmJM4làm sohNXBsgMao có thểohNXBsgM n5NXKhìn như5NXK 5NXKkhông thấy,vdeYmJM4 tu5NXKy r5NXKằng cu5NXKối cùn5NXKg 5NXKđã giả5NXKi quyết,ohNXBsgM nhưvdeYmJM4ng 5NXKchuyện này, PhươngvdeYmJM4 Na5NXKm cảohNXBsgMm thấyvdeYmJM4, sẽ5NXK vdeYmJM4là ohNXBsgMmột kvdeYmJM4hối 5NXKchướng ng5NXKại trvdeYmJM4ên đườngohNXBsgM MvdeYmJM4anh MohNXBsgManh truvdeYmJM4y đuổi tình5NXK yêu,vdeYmJM4 dvdeYmJM4ù sohNXBsgMao ohNXBsgMcũng khôngohNXBsgM quanohNXBsgMg miohNXBsgMnh lỗ5NXKi lạc.

Tính tình5NXK PhvdeYmJM4ùng KohNXBsgMi lạiohNXBsgM khôohNXBsgMng vdeYmJM4hề có chu5NXKyển vdeYmJM4biến, vdeYmJM4cho 5NXKnên, hiệohNXBsgMn vdeYmJM4tại PhưohNXBsgMơng NohNXBsgMam c5NXKho làohNXBsgM tiểuohNXBsgM nhvdeYmJM4a đvdeYmJM4ầu nê5NXKn cvdeYmJM4ó ohNXBsgMdự phòng,ohNXBsgM miễn ch5NXKo đến5NXK lúohNXBsgMc đó5NXK lạiohNXBsgM ngãohNXBsgM đohNXBsgMau khôngohNXBsgM đứ5NXKng ohNXBsgMdậy nổi.

Phương NvdeYmJM4am quyế5NXKt đohNXBsgMịnh khôvdeYmJM4ng cùng5NXK tiểu nhohNXBsgMa đầuvdeYmJM4 thảoohNXBsgM luận5NXK việcvdeYmJM4 5NXKnày nữvdeYmJM4a, dùvdeYmJM4 sohNXBsgMao MvdeYmJM4anh M5NXKanh ohNXBsgMmới mườiohNXBsgM cohNXBsgMhín, cònvdeYmJM4 cvdeYmJM4hưa tốt nghiệ5NXKp vdeYmJM4đại 5NXKhọc, viohNXBsgMệc yvdeYmJM4êu đương5NXK kếtvdeYmJM4 vdeYmJM4hôn cònvdeYmJM4 ohNXBsgMrất sớohNXBsgMm, 5NXKnói trvdeYmJM4ánh ohNXBsgMsang ohNXBsgMđề tài khá5NXKc: 5NXK"Nghe HiohNXBsgMểu Pho5NXKng n5NXKói, cohNXBsgMon thvdeYmJM4am g5NXKia CâuvdeYmJM4 lạ5NXKc bộ5NXK le5NXKo núi,ohNXBsgM 5NXKthế nohNXBsgMào? CóohNXBsgM cần vdeYmJM4cô tàivdeYmJM4 trợvdeYmJM4 mộ5NXKt c5NXKhút 5NXKtài cvdeYmJM4hính haohNXBsgMy không?"

Mắt ManvdeYmJM4h ManvdeYmJM4h s5NXKáng ohNXBsgMlên vộivdeYmJM4 ohNXBsgMvàng gật đầu:ohNXBsgM "D5NXKạ! Cần,ohNXBsgM cvdeYmJM4ần, cô5NXK lohNXBsgMà tốvdeYmJM4t n5NXKhất!" ohNXBsgMPhương NaohNXBsgMm v5NXKỗ vỗvdeYmJM4 kh5NXKuôn mặtvdeYmJM4 nhvdeYmJM4ỏ nhắn đỏ5NXK bừngohNXBsgM củ5NXKa c5NXKon ohNXBsgMbé: "NhvdeYmJM4óc nohNXBsgMịnh vdeYmJM4hót, tráchohNXBsgM s5NXKao 5NXKbà nộ5NXKi n5NXKói cohNXBsgMon 5NXKlà tiểu t5NXKham tiềnvdeYmJM4, ohNXBsgMtiền mvdeYmJM4ừng vdeYmJM4tuổi hàvdeYmJM4ng 5NXKnăm củaohNXBsgM vdeYmJM4con, 5NXKhọc bổvdeYmJM4ng, đ5NXKi 5NXKđâu hết5NXK rồi,ohNXBsgM cũng vdeYmJM4không ohNXBsgMthấy ohNXBsgMcon vdeYmJM4mua cohNXBsgMái gì."

Manh ManohNXBsgMh ch5NXKu miệng:vdeYmJM4 "ĐâyohNXBsgM ohNXBsgMlà đồ cướivdeYmJM4 củohNXBsgMa ngưvdeYmJM4ời ohNXBsgMta, khohNXBsgMông th5NXKể độngvdeYmJM4 5NXKvào, chuẩvdeYmJM4n bohNXBsgMị chohNXBsgMo tvdeYmJM4ương 5NXKlai 5NXKsống ohNXBsgMcùng 5NXKKi ca cvdeYmJM4a." ohNXBsgMPhương ohNXBsgMNam bvdeYmJM4ật c5NXKười: "Ng5NXKhĩ đvdeYmJM4ến lâ5NXKu 5NXKdài 5NXKthật ohNXBsgMnhỉ, cohNXBsgMon vdeYmJM4sợ còohNXBsgMn thiếu nhiềohNXBsgMu ohNXBsgMtiền saoohNXBsgM, yohNXBsgMên 5NXKtâm, đồvdeYmJM4 cướohNXBsgMi t5NXKương la5NXKi cô5NXK r5NXKa c5NXKho ohNXBsgMcon, ohNXBsgMmuốn bohNXBsgMao nhiêuohNXBsgM có bấvdeYmJM4y nhivdeYmJM4êu." M5NXKanh MavdeYmJM4nh lắohNXBsgMc ohNXBsgMđầu: "CohNXBsgMô thươngvdeYmJM4 vdeYmJM4con, c5NXKon bi5NXKết, NhưngvdeYmJM4 con muốn5NXK tựvdeYmJM4 mohNXBsgMình để5NXK dà5NXKnh tohNXBsgMiền, dùn5NXKg nănohNXBsgMg 5NXKlực cvdeYmJM4ủa mìnhohNXBsgM ohNXBsgMkiếm tiềnvdeYmJM4, KohNXBsgMi 5NXKca vdeYmJM4ca cũngohNXBsgM như thế,ohNXBsgM vdeYmJM4anh ấy5NXK ohNXBsgMcho tới5NXK vdeYmJM4bây ohNXBsgMgiờ cvdeYmJM4ũng khônohNXBsgMg lấ5NXKy cohNXBsgMủa ohNXBsgMcô vdeYmJM4chú vdeYmJM4một đồng5NXK nà5NXKo, 5NXKnếu 5NXKcon gả ohNXBsgM cho ohNXBsgManh ấohNXBsgMy, phảivdeYmJM4 t5NXKôn trọngohNXBsgM ohNXBsgManh ấy."

Phương NavdeYmJM4m thohNXBsgMở dàivdeYmJM4: "Ti5NXKểu vdeYmJM4nha đầu, covdeYmJM4n 5NXKhành độohNXBsgMng điên5NXK r5NXKồ a5NXK! ĐvdeYmJM4ến vdeYmJM4đây, nó5NXKi chvdeYmJM4o 5NXKcô vdeYmJM4nghe, CâvdeYmJM4u ohNXBsgMlạc bohNXBsgMộ leohNXBsgMo núi5NXK các coohNXBsgMn cóvdeYmJM4 hoạtvdeYmJM4 độ5NXKng gì..."

Phương vdeYmJM4Manh MohNXBsgManh k5NXKhông 5NXKnghĩ mình ohNXBsgM hành độngvdeYmJM4 điênvdeYmJM4 ohNXBsgMrồ, vvdeYmJM4ì vdeYmJM4cô thíohNXBsgMch vdeYmJM4Phùng ohNXBsgMKi, không5NXK cohNXBsgMó đạo5NXK lý,ohNXBsgM khôngohNXBsgM cóohNXBsgM ohNXBsgMnguyên nhâ5NXKn, cô chỉohNXBsgM 5NXKbiết, c5NXKô muvdeYmJM4ốn ohNXBsgMgả cohNXBsgMho an5NXKh, cvdeYmJM4ùng an5NXKh cảvdeYmJM4 đờivdeYmJM4 bvdeYmJM4ên nhaohNXBsgMu, c5NXKô khô5NXKng biohNXBsgMết vdeYmJM4đây làvdeYmJM4 cố c5NXKhấp, ohNXBsgMhay là5NXK tìohNXBsgMnh y5NXKêu củaohNXBsgM cô.

"Phương MavdeYmJM4nh ManohNXBsgMh!" 5NXKManh Manh từ5NXK ohNXBsgMtrong lớ5NXKp ohNXBsgMhọc ohNXBsgMđi rohNXBsgMa, liề5NXKn thấy5NXK ở5NXK đốvdeYmJM4i 5NXKdiện 5NXKmột na5NXKm svdeYmJM4inh vdeYmJM4lớp tr5NXKên đvdeYmJM4ứng dưới vdeYmJM4ánh mohNXBsgMặt trờiohNXBsgM, mohNXBsgMặc d5NXKù bênvdeYmJM4 người5NXK ohNXBsgMManh MohNXBsgManh chưavdeYmJM4 t5NXKừng thvdeYmJM4iếu qvdeYmJM4ua na5NXKm 5NXKsinh điển ohNXBsgM trai, nhưvdeYmJM4ng SohNXBsgMài TửvdeYmJM4 HiohNXBsgMên vẫvdeYmJM4n làmohNXBsgM M5NXKanh 5NXKManh kohNXBsgMinh dvdeYmJM4iễm vdeYmJM4một trậnvdeYmJM4 5NXKnhư cũ.

Sài TohNXBsgMử HiêvdeYmJM4n lohNXBsgMà đ5NXKàn aohNXBsgMnh n5NXKăm b5NXKa, cũnohNXBsgMg liên tục5NXK 5NXKlà tvdeYmJM4rợ vdeYmJM4giảng bohNXBsgMa n5NXKăm, dohNXBsgManh tiến5NXKg nhvdeYmJM4ư cồohNXBsgMn, vôvdeYmJM4 cùngohNXBsgM tàohNXBsgMi 5NXKgiỏi, người ngưỡngvdeYmJM4 5NXKmộ ohNXBsgMvô số,vdeYmJM4 nh5NXKân vdeYmJM4vật tinvdeYmJM4h avdeYmJM4nh củaohNXBsgM tohNXBsgMrường LuậvdeYmJM4t, cohNXBsgMũng ohNXBsgMlà nvdeYmJM4hóm trưvdeYmJM4ởng củohNXBsgMa Câu lạcvdeYmJM4 ohNXBsgMbộ le5NXKo núi.

Lúc trướohNXBsgMc Ma5NXKnh ManvdeYmJM4h ohNXBsgMlựa 5NXKchọn CohNXBsgMâu 5NXKlạc bộ leohNXBsgMo núi,5NXK hoohNXBsgMàn t5NXKoàn l5NXKà vdeYmJM4vì thíohNXBsgMch vậnvdeYmJM4 ohNXBsgMđộng le5NXKo núi,vdeYmJM4 MohNXBsgManh ManvdeYmJM4h thícohNXBsgMh cá5NXKi loại cảmohNXBsgM vdeYmJM4giác vdeYmJM4chinh phụcvdeYmJM4 nvdeYmJM4úi cvdeYmJM4ao ohNXBsgMnày, c5NXKó mộvdeYmJM4t loạiohNXBsgM th5NXKỏa mã5NXKn cựcvdeYmJM4 vdeYmJM4hạn, tự5NXKa nohNXBsgMhư vdeYmJM4cha cô nói,ohNXBsgM 5NXKđứng ởvdeYmJM4 đ5NXKỉnh núiohNXBsgM nhìnohNXBsgM xuống,vdeYmJM4 thiên5NXK quohNXBsgMân vạnohNXBsgM mãvdeYmJM4 đềuohNXBsgM ohNXBsgMở dướivdeYmJM4 chân.

Cha c5NXKô ohNXBsgMlà ohNXBsgMquân nhân,vdeYmJM4 xứngohNXBsgM vớvdeYmJM4i danvdeYmJM4h phận quâohNXBsgMn nhân5NXK, ohNXBsgMmang quânvdeYmJM4 h5NXKàm ohNXBsgMtướng ohNXBsgMquân, 5NXKmẹ từngvdeYmJM4 nóiohNXBsgM qu5NXKa nh5NXKiều lần5NXK, nếu5NXK hiện ohNXBsgM tại ohNXBsgMlà thờohNXBsgMi kìvdeYmJM4 c5NXKhiến tvdeYmJM4ranh, chohNXBsgMa cô5NXK khẳ5NXKng địnhvdeYmJM4 sẽ5NXK vdeYmJM4ra chiến5NXK trvdeYmJM4ường chéohNXBsgMm gohNXBsgMiết, nam vdeYmJM4 nhi lohNXBsgMà phảohNXBsgMi r5NXKa 5NXKroi gi5NXKục nohNXBsgMgựa, đánh5NXK đ5NXKông 5NXKdẹp bắcvdeYmJM4, đvdeYmJM4ây lvdeYmJM4à kiểuohNXBsgM ngườiohNXBsgM cvdeYmJM4ủa cvdeYmJM4ha cô, cohNXBsgMũng làohNXBsgM của5NXK vdeYmJM4Ki cohNXBsgMa ca.

Cha c5NXKô man5NXKg dòohNXBsgMng má5NXKu quâ5NXKn nhânohNXBsgM, trong thohNXBsgMân tvdeYmJM4hể vdeYmJM4cô cũngvdeYmJM4 vdeYmJM4có, nhưn5NXKg mà5NXK s5NXKo 5NXKsánh 5NXKvới ohNXBsgMKi c5NXKa ohNXBsgMca, lạiohNXBsgM ohNXBsgMbé vdeYmJM4nhỏ kvdeYmJM4hông ohNXBsgMđáng kể, ngh5NXKĩ mông5NXK lu5NXKng, MaohNXBsgMnh MavdeYmJM4nh 5NXKphục ohNXBsgMhồi tivdeYmJM4nh thohNXBsgMần lạvdeYmJM4i, cohNXBsgMó chúvdeYmJM4t kh5NXKông vdeYmJM4kiên nohNXBsgMhẫn nhìn qu5NXKa 5NXKSài TửvdeYmJM4 Hiên.

Lúc trướcvdeYmJM4 thậtohNXBsgM khôn5NXKg 5NXKbiết nhvdeYmJM4óm trưởng CâvdeYmJM4u lạc5NXK ohNXBsgMbộ 5NXKleo núvdeYmJM4i chí5NXKnh vdeYmJM4là ohNXBsgMvị trohNXBsgMợ ohNXBsgMgiảng dan5NXKh tiến5NXKg vdeYmJM4như cồnohNXBsgM n5NXKày, nếu biế5NXKt, vdeYmJM4cô sẽvdeYmJM4 trốohNXBsgMn ohNXBsgMxa támvdeYmJM4 tohNXBsgMhước, tvdeYmJM4rong 5NXKmắt cohNXBsgMô vdeYmJM4hiện vdeYmJM4lên vohNXBsgMẻ 5NXKkhông vdeYmJM4kiên nhẫn,5NXK SohNXBsgMài ohNXBsgMTử Hiên cũvdeYmJM4ng khvdeYmJM4ông xeohNXBsgMm nhẹ.

Có đohNXBsgMôi vdeYmJM4khi SvdeYmJM4ài TohNXBsgMử HiêvdeYmJM4n thự5NXKc cảm thấy,5NXK Phương5NXK Man5NXKh MvdeYmJM4anh l5NXKà ônvdeYmJM4g trờiohNXBsgM vdeYmJM4cố ýohNXBsgM phá5NXKi 5NXKxuống trừvdeYmJM4ng ph5NXKạt anohNXBsgMh, trohNXBsgMừng phạt anohNXBsgMh vdeYmJM4mấy n5NXKăm n5NXKay mắohNXBsgMt cohNXBsgMao hơvdeYmJM4n đầ5NXKu, lầnohNXBsgM vdeYmJM4đầu ohNXBsgMtiên nhvdeYmJM4ìn thấ5NXKy MohNXBsgManh Manh5NXK, 5NXKanh lohNXBsgMiền chấn độvdeYmJM4ng, 5NXKáo 5NXKthun quầnvdeYmJM4 jeavdeYmJM4n đơnohNXBsgM giả5NXKn vdeYmJM4trên ngohNXBsgMười cô,5NXK cũnvdeYmJM4g cohNXBsgMó thvdeYmJM4ể 5NXKtỏa ohNXBsgMra m5NXKột loại xohNXBsgMinh đẹpvdeYmJM4 vdeYmJM4không 5NXKthể 5NXKbỏ 5NXKqua, côohNXBsgM đẹ5NXKp khiohNXBsgMến ánohNXBsgMh mặtvdeYmJM4 trohNXBsgMời thángvdeYmJM4 vdeYmJM4chín lúohNXBsgMc ohNXBsgMấy cũng nhvdeYmJM4ạt đvdeYmJM4i 5NXKrất nhiohNXBsgMều, mvdeYmJM4à đónohNXBsgM ngườiohNXBsgM mohNXBsgMới đếohNXBsgMn bằnohNXBsgMg mộ5NXKt kvdeYmJM4húc đàohNXBsgMn celohNXBsgMlo (đàn 5NXKviolong 5NXKloại lớ5NXKn) chuvdeYmJM4yên ngh5NXKiệp liohNXBsgMnh độnvdeYmJM4g, gầohNXBsgMn nh5NXKư gâohNXBsgMy ngỡohNXBsgM ohNXBsgMngàng vdeYmJM4tất cảvdeYmJM4 thầy trohNXBsgMò ởohNXBsgM đây.

[ vdeYmJM4Bạn vdeYmJM4đang đvdeYmJM4ọc 5NXKtruyện t5NXKại alobooks5NXK.vn ]

Yêu ohNXBsgMcô 5NXKgái nhưvdeYmJM4 vdeYmJM4vậy, dườngohNXBsgM nh5NXKư rấtohNXBsgM dễohNXBsgM dàng, Sà5NXKi TvdeYmJM4ử HvdeYmJM4iên cvdeYmJM4ũng khôngohNXBsgM nohNXBsgMgoại 5NXKlệ, ohNXBsgMSài ohNXBsgMTử ohNXBsgMHiên lậpohNXBsgM lớpvdeYmJM4 họvdeYmJM4c ohNXBsgMleo núvdeYmJM4i, là ohNXBsgMchiêu 5NXKbài củavdeYmJM4 C5NXKâu lạcohNXBsgM bohNXBsgMộ, tohNXBsgMuy vdeYmJM4rằng khôohNXBsgMng thể5NXK n5NXKói không5NXK hvdeYmJM4ấp dvdeYmJM4ẫn nữ5NXK 5NXKsinh, nhưng đốiohNXBsgM vớivdeYmJM4 thohNXBsgMể chấvdeYmJM4t 5NXKcó yê5NXKu cvdeYmJM4ầu rấ5NXKt caovdeYmJM4, bởohNXBsgMi vdeYmJM4vậy, ohNXBsgMmặc dùohNXBsgM cóvdeYmJM4 5NXKSài T5NXKử ohNXBsgMHiên vdeYmJM4- ohNXBsgMmột đvdeYmJM4ại soái 5NXKca hvdeYmJM4ấp d5NXKẫn ohNXBsgMnhư vvdeYmJM4ậy, hvdeYmJM4ội vdeYmJM4viên t5NXKhu vàvdeYmJM4o hvdeYmJM4àng nvdeYmJM4ăm cũohNXBsgMng khônohNXBsgMg nhiều,5NXK mohNXBsgMà ManvdeYmJM4h Manh vào5NXK ohNXBsgMlại tươnohNXBsgMg đố5NXKi dễ5NXK dàng.

Sài ohNXBsgMTử 5NXKHiên không5NXK kohNXBsgMhỏi tvdeYmJM4ự giễu,5NXK thì ravdeYmJM4 5NXKmình cvdeYmJM4ũng có5NXK lvdeYmJM4úc lấvdeYmJM4y việcohNXBsgM cônohNXBsgMg mưuvdeYmJM4 tínhohNXBsgM việ5NXKc vdeYmJM4tư nhvdeYmJM4ư vậy,ohNXBsgM nhưngvdeYmJM4 5NXKSài TửohNXBsgM Hiên rấtohNXBsgM nhanvdeYmJM4h liềnohNXBsgM pvdeYmJM4hát hiệohNXBsgMn, cohNXBsgMho vdeYmJM4dù ManohNXBsgMh MavdeYmJM4nh vdeYmJM4và an5NXKh sinvdeYmJM4h hoạt5NXK ohNXBsgMtrong cùng5NXK CvdeYmJM4âu lohNXBsgMạc bộ, ohNXBsgManh cũvdeYmJM4ng khohNXBsgMông chiế5NXKm n5NXKhiều ohNXBsgMưu thế5NXK lắohNXBsgMm, phvdeYmJM4ải nói,vdeYmJM4 Phương5NXK MohNXBsgManh ManohNXBsgMh ohNXBsgMđối đãi vớiohNXBsgM tấohNXBsgMt 5NXKcả nvdeYmJM4am sinohNXBsgMh tohNXBsgMheo 5NXKđuổi ohNXBsgMcô cũvdeYmJM4ng 5NXKkhông khác5NXK 5NXKgì nhavdeYmJM4u, bavdeYmJM4o gồm5NXK cảvdeYmJM4 ohNXBsgManh, một vdeYmJM4năm ohNXBsgMtrôi 5NXKqua, vdeYmJM4nam sinvdeYmJM4h ohNXBsgMkhác dvdeYmJM4o MavdeYmJM4nh MvdeYmJM4anh đối5NXK xvdeYmJM4ử lvdeYmJM4ạnh 5NXKnhạt, đ5NXKều lvdeYmJM4ùi 5NXKxa trăm bước,ohNXBsgM chỉ5NXK cóohNXBsgM S5NXKài TửvdeYmJM4 ohNXBsgMHiên tvdeYmJM4hủy chunvdeYmJM4g vdeYmJM4bám rvdeYmJM4iết khôngvdeYmJM4 tha.

Sài Tử5NXK HiohNXBsgMên đi5NXK tới5NXK, đưavdeYmJM4 tavdeYmJM4y mu5NXKốn đỡ cặp5NXK sácvdeYmJM4h tr5NXKên vavdeYmJM4i M5NXKanh MvdeYmJM4anh, bvdeYmJM4ị ManohNXBsgMh 5NXKManh vdeYmJM4cười tủm5NXK tvdeYmJM4ỉm trán5NXKh ravdeYmJM4: "ĐàvdeYmJM4n anhvdeYmJM4 à, ohNXBsgMem vdeYmJM4tự ohNXBsgMmình vdeYmJM4mang được,vdeYmJM4 eohNXBsgMm cũng5NXK k5NXKhông muốvdeYmJM4n bohNXBsgMị ngvdeYmJM4ười hậnohNXBsgM vvdeYmJM4ì đượcohNXBsgM đànohNXBsgM aohNXBsgMnh ngưỡng 5NXK mộ đâu."

Sài TửvdeYmJM4 HiênohNXBsgM 5NXKkhông c5NXKho làvdeYmJM4 phải,ohNXBsgM rấohNXBsgMt có phvdeYmJM4ong độ5NXK cohNXBsgMười 5NXKcười: "An5NXKh đến5NXK vdeYmJM4thông vdeYmJM4báo v5NXKới ohNXBsgMem, cuốiohNXBsgM vdeYmJM4tuần 5NXKnày CâohNXBsgMu ohNXBsgMlạc bộ vdeYmJM4 leo nú5NXKi c5NXKó h5NXKoạt động,ohNXBsgM địavdeYmJM4 vdeYmJM4điểm ohNXBsgMtập hvdeYmJM4ợp vdeYmJM4có hơohNXBsgMi xa5NXK, a5NXKnh sẽohNXBsgM 5NXKlái vdeYmJM4xe đế5NXKn đón em!"

Manh MohNXBsgManh nghiênvdeYmJM4g đầuvdeYmJM4 nhìohNXBsgMn 5NXKanh, ánh mắtohNXBsgM ohNXBsgMsáng lêohNXBsgMn nhohNXBsgMư ngohNXBsgMọc, 5NXKlàm 5NXKSài TohNXBsgMử HvdeYmJM4iên c5NXKó mộ5NXKt chúvdeYmJM4t thvdeYmJM4ất thần:ohNXBsgM "Đàn5NXK vdeYmJM4anh ohNXBsgMà, chỉ sốvdeYmJM4 thohNXBsgMông min5NXKh củ5NXKa evdeYmJM4m thấohNXBsgMp nhưohNXBsgM vậyohNXBsgM saoohNXBsgM, vdeYmJM4anh nóvdeYmJM4i vdeYmJM4cho e5NXKm b5NXKiết đvdeYmJM4ịa điểm5NXK tậpohNXBsgM h5NXKợp là được,vdeYmJM4 evdeYmJM4m vdeYmJM4sẽ bảo5NXK aohNXBsgMnh ohNXBsgMhọ đưvdeYmJM4a đi."

Tác giả5NXK có5NXK lvdeYmJM4ời mu5NXKốn n5NXKói: 5NXKbạn bèohNXBsgM c5NXKùng nghiệp văn5NXK chươ5NXKng, thí5NXKch ohNXBsgMnhìn thấyvdeYmJM4: 《5NXK văn5NXK cvdeYmJM4hương nhưohNXBsgM tohNXBsgMhể cấy5NXK 5NXKcày, mùohNXBsgMi hoohNXBsgMa 5NXKthảo lohNXBsgMuận quan5NXKh năm đượcvdeYmJM4 m5NXKùa 》