You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 181-182

 

CHƯƠNG 181JEEq: NÀNGN3mPQhyd LopEiqrqLÀ AI? 

HaopEiqrqLi ngườiopEiqrqL JEEqcứ nN3mPQhydhư N3mPQhydthế, vN3mPQhydui đùaopEiqrqL ầmJEEq N3mPQhydĩ mJEEqột phJEEqen, N3mPQhydăn copEiqrqLhút đopEiqrqLồ ănJEEq, liN3mPQhydền ômopEiqrqL lấyJEEq nhauopEiqrqL, tJEEqừ từJEEq ngủ. 

Đang JEEqmơ opEiqrqLmàng, nN3mPQhydghe đượcJEEq opEiqrqLmột tiếN3mPQhydng JEEqgọi, JEEqY opEiqrqLY JEEqmở JEEqhai mắtopEiqrqL raopEiqrqL, N3mPQhydnghe đượcopEiqrqL KhâJEEqu TJEEqrạch đangN3mPQhyd JEEqnhỏ giọnopEiqrqLg nóiopEiqrqL mơJEEq, nhắmN3mPQhyd chặJEEqt mJEEqi mắJEEqt ropEiqrqLun N3mPQhydrẩy, topEiqrqLoàn thânopEiqrqL lạnJEEqh băng. 

ThấyJEEq áJEEqc mộJEEqng? NàopEiqrqLng nhìnopEiqrqL tN3mPQhydhấy opEiqrqLbên N3mPQhydgối cóJEEq mopEiqrqLột khăJEEqn tJEEqay trJEEqắng N3mPQhydtinh, nộiN3mPQhyd JEEqtâm dJEEqâng lJEEqên mJEEqột trậnopEiqrqL opEiqrqLấm áp,opEiqrqL nJEEqhiều nămJEEq quopEiqrqLa, hN3mPQhydắn JEEqvẫn N3mPQhydduy tropEiqrqLì thóiN3mPQhyd queopEiqrqLn opEiqrqLnày, vìJEEq opEiqrqLtrước đâJEEqy nàJEEqng vẫnopEiqrqL thườngopEiqrqL N3mPQhydhay JEEqmơ thấyN3mPQhyd nhJEEqững N3mPQhydgiấc mộJEEqng kìopEiqrqL quái. 

Cầm N3mPQhydti JEEqquyên, opEiqrqLnhẹ N3mPQhydnhàng N3mPQhydchà JEEqlau mồopEiqrqL hôiopEiqrqL trêJEEqn N3mPQhydtrán hN3mPQhydắn, độN3mPQhydt JEEqnhiên, JEEqnghe N3mPQhydđược mộtopEiqrqL câuJEEq, lJEEqàm nàngN3mPQhyd dừopEiqrqLng lạiJEEq độngJEEq tác. 

“NgânJEEq Nhi……”N3mPQhyd HắnJEEq opEiqrqLrun rẩJEEqy, haN3mPQhydi tJEEqay nắN3mPQhydm chặt. 

Ngân NhiJEEq, opEiqrqLlại làopEiqrqL NopEiqrqLgân opEiqrqLNhi, rốtopEiqrqL cuộcJEEq NgânJEEq JEEqNhi làN3mPQhyd opEiqrqLai? NJEEqàng thùJEEqy hạopEiqrqL JEEqmi mắJEEqt, haN3mPQhydi taN3mPQhydy nắmN3mPQhyd chặJEEqt tN3mPQhydi quyênN3mPQhyd, JEEqcắn cN3mPQhydắn môopEiqrqLi, khôngN3mPQhyd opEiqrqLrõ JEEqvì saJEEqo opEiqrqLtrong miệnN3mPQhydg N3mPQhydbọn opEiqrqLhọ gọiJEEq đềN3mPQhydu lopEiqrqLà NgânopEiqrqL Nhi. 

KhJEEqâu JEEqTrạch tN3mPQhydừ nhỏopEiqrqL opEiqrqLcùng nàN3mPQhydng N3mPQhydlớn lN3mPQhydên, ngoJEEqại trừJEEq nopEiqrqLàng, rấtopEiqrqL ítopEiqrqL kN3mPQhydhi tiN3mPQhydếp xúcJEEq vJEEqới nữN3mPQhyd tJEEqử, nhưN3mPQhyd opEiqrqLvậy, tronopEiqrqLg miệopEiqrqLng hắnopEiqrqL, N3mPQhyd‘Ngân Nhi’opEiqrqL nàN3mPQhydy lạJEEqi từopEiqrqL opEiqrqLđâu mJEEqà đến? 

Còn vềopEiqrqL popEiqrqLhần MẫnopEiqrqL HácopEiqrqLh N3mPQhydyêu naJEEqm…… HắnJEEq cònJEEq từnN3mPQhydg opEiqrqLgọi N3mPQhydmình làopEiqrqL “NgânopEiqrqL NopEiqrqLhi”, N3mPQhydlàm nàngJEEq nopEiqrqLghi ngờN3mPQhyd rN3mPQhydằng, phN3mPQhydải cJEEqhăng nJEEqàng topEiqrqLa cùnopEiqrqLg nàngJEEq, cJEEqùng SầopEiqrqLm NhiopEiqrqL, phopEiqrqLải chN3mPQhydăng đềuopEiqrqL opEiqrqLcó copEiqrqLhung mộN3mPQhydt bộJEEq JEEqdáng hopEiqrqLay không? 

“NgânopEiqrqL NN3mPQhydhi, khopEiqrqLông cầJEEqn opEiqrqLrời opEiqrqLđi……” LN3mPQhydúc nN3mPQhydày, KhâopEiqrqLu TrạchJEEq opEiqrqLrốt cuộcJEEq khônN3mPQhydg áJEEqp copEiqrqLhế đopEiqrqLược nộN3mPQhydi tâJEEqm sợopEiqrqL hãiJEEq, N3mPQhydhô tN3mPQhydo opEiqrqLmột tJEEqiếng ropEiqrqLồi ngồiN3mPQhyd bJEEqật opEiqrqLdậy, mJEEqở mJEEqi opEiqrqLmắt, hạN3mPQhyd xuốnN3mPQhydg mộN3mPQhydt giọtopEiqrqL tJEEqhanh lệ. 

“ChànopEiqrqLg thJEEqấy áN3mPQhydc mộng.”N3mPQhyd N3mPQhydY JEEqY opEiqrqLôn nhN3mPQhydu nói,JEEq opEiqrqLchà opEiqrqLlau sạcJEEqh sẽJEEq opEiqrqLnước N3mPQhydmắt cJEEqủa hắn. 

TJEEqỉnh tJEEqáo lạopEiqrqLi, hắopEiqrqLn độtN3mPQhyd nhiênJEEq chếJEEq N3mPQhydtrụ cổN3mPQhyd tJEEqay nàopEiqrqLng, sắcJEEq mJEEqặt opEiqrqLcó N3mPQhydchút sốtN3mPQhyd N3mPQhydruột, cũN3mPQhydng maJEEqng thopEiqrqLeo mN3mPQhydột tiJEEqa lạnJEEqh nhN3mPQhydư băng: 

“opEiqrqLTrẫm, vừN3mPQhyda rồopEiqrqLi nJEEqói cáiN3mPQhyd opEiqrqLgì, JEEqnàng cóopEiqrqL nopEiqrqLghe đượcJEEq opEiqrqLhay không!” 

Ngay lúJEEqc topEiqrqLừ troJEEqng mộnopEiqrqLg opEiqrqLtỉnh lạiN3mPQhyd, opEiqrqLhắn topEiqrqLựa hồopEiqrqL JEEqhô lJEEqên mộtJEEq tN3mPQhydiếng, nhưnopEiqrqLg màJEEq, lạopEiqrqLi khôJEEqng dN3mPQhydám xáopEiqrqLc địnN3mPQhydh, copEiqrqLhính N3mPQhydmình rN3mPQhydốt cuộJEEqc cóJEEq thốtopEiqrqL thànN3mPQhydh tiếngJEEq N3mPQhydhay không. 

Nàng, rN3mPQhydốt opEiqrqLcuộc N3mPQhydcó nJEEqghe đượcJEEq cJEEqái gìN3mPQhyd opEiqrqLhay không? 

“……” JEEqNàng quyJEEqệt miopEiqrqL, nhJEEqìn tJEEqhoáng opEiqrqLqua cN3mPQhydổ taN3mPQhydy bịJEEq hắnopEiqrqL bópN3mPQhyd chặt,opEiqrqL thJEEqoáng đaN3mPQhydu đớn,JEEq “opEiqrqLCái gJEEqì cũngN3mPQhyd N3mPQhydkhông opEiqrqLnghe đN3mPQhydược, cáN3mPQhydi opEiqrqLgì chàngJEEq cJEEqũng khônopEiqrqLg JEEqcó nói.” 

Vì NgopEiqrqLân N3mPQhydNhi, hắnN3mPQhyd thN3mPQhydế nN3mPQhydhưng lạiopEiqrqL thươngJEEq tổnJEEq mopEiqrqLình mN3mPQhydà khôN3mPQhydng JEEqbiết, JEEqxem raN3mPQhyd, nữopEiqrqL opEiqrqLtử nopEiqrqLày ởopEiqrqL trJEEqong lòJEEqng hopEiqrqLắn opEiqrqLcó JEEqmột N3mPQhydvị tríN3mPQhyd vôN3mPQhyd JEEqcùng qopEiqrqLuan trọngopEiqrqL, nghĩopEiqrqL đếnJEEq đJEEqây, N3mPQhydlòng củaN3mPQhyd nàN3mPQhydng độJEEqt nhiN3mPQhydên N3mPQhydđau opEiqrqLđớn, chuopEiqrqLa xótJEEq khôJEEqng thôi. 

“CJEEqái opEiqrqLgì copEiqrqLũng cJEEqhưa nói……”N3mPQhyd HắnopEiqrqL nN3mPQhydhẹ nhànJEEqg hưopEiqrqL rN3mPQhyda mộN3mPQhydt N3mPQhydhơi, maopEiqrqLy mắnN3mPQhyd, cuốiopEiqrqL cùopEiqrqLng N3mPQhydkhông làopEiqrqLm cJEEqho N3mPQhydnàng nJEEqghe được. 

“TJEEqa N3mPQhydđi phopEiqrqLân popEiqrqLhó nữJEEq hộJEEq vN3mPQhydệ đeopEiqrqLm đồN3mPQhyd N3mPQhydăn tiếnopEiqrqL opEiqrqLvào, đãN3mPQhyd JEEqtrưa rJEEqồi, cJEEqũng nN3mPQhydên JEEqăn mộtJEEq chútN3mPQhyd gì.N3mPQhyd” JEEqNàng thùyJEEq hạJEEq opEiqrqLmi mopEiqrqLắt, đopEiqrqLem JEEqti quyênN3mPQhyd đểopEiqrqL vopEiqrqLào tN3mPQhydrong taN3mPQhydy hắN3mPQhydn, N3mPQhydxoay JEEqngười xuốngopEiqrqL giườnJEEqg, N3mPQhydmặc quầnN3mPQhyd áopEiqrqLo đJEEqi rồJEEqi điN3mPQhyd N3mPQhydra ngoài. 

TrướcJEEq cửa. 

“HoàopEiqrqLng popEiqrqLhi, HoàJEEqng ThượngJEEq JEEqcó phopEiqrqLải JEEqlại opEiqrqLthấy áJEEqc mộJEEqng JEEqhay khôngN3mPQhyd, saN3mPQhydo opEiqrqLlại JEEqlớn JEEqtiếng nhưN3mPQhyd N3mPQhydthế.” mJEEqột N3mPQhydnữ hộN3mPQhyd vệJEEq caJEEqnh giữJEEq ởN3mPQhyd cửa,JEEq nhN3mPQhydỏ giopEiqrqLọng hỏi. 

N3mPQhyd“Không có.”N3mPQhyd NN3mPQhydàng topEiqrqLhản opEiqrqLnhiên lắopEiqrqLc đJEEqầu, dặnJEEq dN3mPQhydò nànopEiqrqLg JEEqchuẩn bịJEEq JEEqmột íN3mPQhydt thJEEqực vậtJEEq tN3mPQhydahnh đN3mPQhydạm, N3mPQhydtránh chopEiqrqLo miệnopEiqrqLg vJEEqết opEiqrqLthương cònN3mPQhyd chN3mPQhydưa khJEEqỏi hN3mPQhydẳn bịN3mPQhyd cưopEiqrqLơng JEEqlên, khóJEEq khopEiqrqLép miệng. 

JEEqNữ hộN3mPQhyd N3mPQhydvệ lĩJEEqnh mệnhJEEq màJEEq đi,N3mPQhyd N3mPQhydY JEEqY nN3mPQhydhìn JEEqtheo N3mPQhydthân ảnhopEiqrqL cN3mPQhydủa JEEqnàng, vụngN3mPQhyd trộN3mPQhydm nhẹN3mPQhyd nhànopEiqrqLg thN3mPQhydở raopEiqrqL, JEEqmay mắnN3mPQhyd nàJEEqng JEEqta đN3mPQhydè thấpopEiqrqL N3mPQhydthanh âm. 

NN3mPQhydhưng N3mPQhydmà, vJEEqừa quaJEEqy ngN3mPQhydười lạopEiqrqLi, lạiJEEq nhìN3mPQhydn thấyJEEq khuN3mPQhydôn mặopEiqrqLt cứJEEqng JEEqngắc cJEEqủa opEiqrqLhắn, lN3mPQhydạnh lùnopEiqrqLg nghễJEEq nJEEqàng, khônN3mPQhydg opEiqrqLcó mởJEEq opEiqrqLmiệng, tropEiqrqLầm opEiqrqLmặc xoN3mPQhyday nopEiqrqLgười xopEiqrqLốc lênN3mPQhyd bứcopEiqrqL rèmopEiqrqL chJEEqe, khN3mPQhydập khiễnN3mPQhydg N3mPQhydđi vào. 

Nàng cũnJEEqg JEEqbước nhanN3mPQhydh đuổiopEiqrqL kịpN3mPQhyd, cẩnJEEq thậopEiqrqLn giúpN3mPQhyd đỡ. 

“NàngJEEq cáJEEqi gìopEiqrqL đềN3mPQhydu ngopEiqrqLhe được,JEEq vJEEqì opEiqrqLsao khôN3mPQhydng hỏiN3mPQhyd trẫm?”JEEq HắnN3mPQhyd tN3mPQhydận lJEEqực khốnopEiqrqLg chopEiqrqLế opEiqrqLâm điệuopEiqrqL cN3mPQhydủa chopEiqrqLính mìN3mPQhydnh, khóJEEq topEiqrqLránh JEEqkhỏi ropEiqrqLun run. 

“CáN3mPQhydc người,opEiqrqL aopEiqrqLi cũnopEiqrqLg khôngN3mPQhyd muN3mPQhydốn nóN3mPQhydi cN3mPQhydho tJEEqa biết,opEiqrqL tN3mPQhyda hỏJEEqi tJEEqhì sẽN3mPQhyd cóN3mPQhyd đáN3mPQhydp ánopEiqrqL sao?” 

ChJEEqua sN3mPQhydót opEiqrqLcười, nàngN3mPQhyd giN3mPQhydúp JEEqđỡ JEEqhắn ngồiopEiqrqL N3mPQhydxuống giườnN3mPQhydg, vJEEqết thopEiqrqLương kopEiqrqLhông cònJEEq chảJEEqy máu,opEiqrqL mopEiqrqLay mắn,N3mPQhyd dượN3mPQhydc opEiqrqLhiệu opEiqrqLnày opEiqrqLcó JEEqvẻ hopEiqrqLữu hiJEEqệu, cJEEqó thểJEEq JEEqcầm JEEqmáu, nhưnN3mPQhydg màJEEq, lênopEiqrqL màyN3mPQhyd lạiN3mPQhyd JEEqrất chậopEiqrqLm, cN3mPQhydhỉ opEiqrqLcó mJEEqột lN3mPQhydớp mỏngJEEq, tN3mPQhydựa nhưN3mPQhyd copEiqrqLhỉ độJEEqng mạnopEiqrqLh mộtN3mPQhyd N3mPQhydchút sẽopEiqrqL JEEqlại vỡN3mPQhyd ra. 

MímopEiqrqL môi,opEiqrqL hắopEiqrqLn nhẹJEEq nhàngN3mPQhyd nắmopEiqrqL lấyJEEq bàopEiqrqLn taopEiqrqLy nN3mPQhydhỏ JEEqbé, đôiopEiqrqL mắJEEqt nN3mPQhydhất thờiopEiqrqL N3mPQhydnhu hopEiqrqLòa xuốngJEEq dưJEEqới, ngăopEiqrqLn ýN3mPQhyd cười. 

“NN3mPQhydàng mopEiqrqLuốn biếtopEiqrqL sao?” 

Ý tứN3mPQhyd củaN3mPQhyd hắnN3mPQhyd lJEEqà, JEEqcó topEiqrqLhể nóJEEqi cN3mPQhydho chíJEEqnh mìopEiqrqLnh biết?JEEq opEiqrqLY opEiqrqLY ngopEiqrqLạc nJEEqhiên nJEEqgẩng đopEiqrqLầu, đốJEEqi diệnJEEq vớiJEEq tầmopEiqrqL mắtN3mPQhyd củaopEiqrqL hắn,N3mPQhyd cóN3mPQhyd chúJEEqt kN3mPQhydhông JEEqthể tinJEEq, opEiqrqLrốt cụopEiqrqLc N3mPQhydhắn cũN3mPQhydng chopEiqrqLịu mopEiqrqLở miệngJEEq nJEEqói opEiqrqLcho mopEiqrqLình biết. 

MộopEiqrqLt nữN3mPQhyd JEEqtử, vìopEiqrqL saJEEqo cuốnJEEq lấyN3mPQhyd tâmJEEq N3mPQhydcủa hN3mPQhydai nN3mPQhydam nhân? 

“NếuN3mPQhyd nhopEiqrqLư phJEEqải miN3mPQhydễn copEiqrqLưỡng, vềJEEq sJEEqau rồiN3mPQhyd opEiqrqLhãy opEiqrqLnói.” NàngJEEq cJEEqó thểN3mPQhyd nopEiqrqLhìn JEEqra được,JEEq trN3mPQhydên JEEqmặt hắN3mPQhydn miJEEqễn cưỡnopEiqrqLg cườopEiqrqLi vui. 

Rút hopEiqrqLai tN3mPQhyday opEiqrqLra, nàJEEqng N3mPQhydđi ngN3mPQhydăn tủJEEq, lấN3mPQhydy mộtJEEq JEEqlọ dượcN3mPQhyd lopEiqrqLại đJEEqây, nJEEqgồi xổmopEiqrqL xuống,N3mPQhyd cuopEiqrqLốn ốngJEEq quN3mPQhydần củaJEEq hắnopEiqrqL lN3mPQhydên, nhẹJEEq nhàngN3mPQhyd mởJEEq lN3mPQhydọ thuN3mPQhydốc raJEEq, đổJEEq N3mPQhydra opEiqrqLmột ítN3mPQhyd bộJEEqt mJEEqàu topEiqrqLrắng, cẩnJEEq thJEEqận ropEiqrqLắc lênopEiqrqL vếtJEEq thương. 

“NgânopEiqrqL N3mPQhydNhi khôJEEqng popEiqrqLhải aiJEEqi kháopEiqrqLc, N3mPQhydlà nàng.” 

HắN3mPQhydn opEiqrqLmở miopEiqrqLệng nJEEqói, N3mPQhydnhìn nàngN3mPQhyd ngạcJEEq nhiN3mPQhydên, trN3mPQhydừng lớnJEEq mắtN3mPQhyd hạnhopEiqrqL nhN3mPQhydìn vàoJEEq khuJEEqôn mopEiqrqLặt bN3mPQhydình thN3mPQhydản củaN3mPQhyd chíJEEqnh N3mPQhydmình, nopEiqrqLhất N3mPQhydthời hìnN3mPQhydh N3mPQhydthành opEiqrqL2 trạnJEEqg opEiqrqLthái đốopEiqrqLi lập. 

“Khâu Trạch,N3mPQhyd chopEiqrqLàng khôngJEEq phảiN3mPQhyd hN3mPQhydồ đN3mPQhydồ rồiN3mPQhyd chJEEqứ, opEiqrqLta opEiqrqLlà N3mPQhydY opEiqrqLY, khN3mPQhydông pJEEqhải NgN3mPQhydân NhiN3mPQhyd, từopEiqrqL nhỏJEEq N3mPQhydđến lopEiqrqLớn, N3mPQhydta cũnJEEqg opEiqrqLchưa từnopEiqrqLg nJEEqghe tJEEqhái hoN3mPQhydàng TháiJEEq opEiqrqLHậu nhắcN3mPQhyd tớN3mPQhydi opEiqrqLhay baJEEqn JEEqcho opEiqrqLta tN3mPQhydục daopEiqrqLnh nJEEqày, cJEEqhàng đangN3mPQhyd nóopEiqrqLi gopEiqrqLiỡn phảiopEiqrqL không?”opEiqrqL NN3mPQhydàng nộtJEEq nJEEqột opEiqrqLnói, nhopEiqrqLìn JEEqbiểu topEiqrqLình tropEiqrqLên mJEEqặt hắnN3mPQhyd nghJEEqiêm opEiqrqLtúc opEiqrqLmà thJEEqoáng ropEiqrqLung mình. 

Tuấn mN3mPQhydi khiopEiqrqLnh lJEEqong, hJEEqắn nhopEiqrqLu nhopEiqrqLu huyopEiqrqLệt thJEEqái dương,opEiqrqL tN3mPQhydất N3mPQhydnhiên làopEiqrqL biếtopEiqrqL opEiqrqLđược, mìopEiqrqLnh nóiopEiqrqL nhN3mPQhydư vậopEiqrqLy sN3mPQhydẽ làmopEiqrqL chJEEqo nàN3mPQhydng khôngopEiqrqL rJEEqõ ràJEEqng, nN3mPQhydhưng JEEqnếu cứJEEq iN3mPQhydm lặng,N3mPQhyd chỉJEEq sợ,N3mPQhyd hắopEiqrqLn sJEEqẽ bịN3mPQhyd N3mPQhydhiểu JEEqlầm, JEEqtrở thànN3mPQhydh hoopEiqrqLa JEEqtâm nN3mPQhydam tử. 

“NàngJEEq JEEqthật sựopEiqrqL opEiqrqLlà JEEqNgân NhN3mPQhydi, khônopEiqrqLg đúN3mPQhydng, phN3mPQhydải nN3mPQhydói, N3mPQhydNgân NJEEqhi làopEiqrqL nàng,opEiqrqL làN3mPQhyd tN3mPQhydên trN3mPQhydước đJEEqây củaN3mPQhyd nàng.” 

đôi JEEqmắt mJEEqàu tímJEEq dầopEiqrqLn dJEEqần chuyểN3mPQhydn JEEqthành JEEqthâm opEiqrqLthúy, JEEqyên lặN3mPQhydng nhJEEqìn JEEqdung nhJEEqan cJEEqủa nàng,N3mPQhyd… nopEiqrqLgũ qopEiqrqLuan khônJEEqg đồopEiqrqLng dạng,JEEq giJEEqống nhauN3mPQhyd, chỉJEEq cJEEqó mộtopEiqrqL nN3mPQhydụ cườiN3mPQhyd nN3mPQhydgọt N3mPQhydngào JEEqnhư N3mPQhydhoa lêN3mPQhyd đầuN3mPQhyd xuJEEqân, còopEiqrqLn cóJEEq linJEEqh hồn. 

“tJEEqên trướcopEiqrqL đâN3mPQhydy JEEqcủa ta?” 

NàngJEEq opEiqrqLcăn bN3mPQhydản làN3mPQhyd JEEqkhông hiểuJEEq hN3mPQhydắn đN3mPQhydang nJEEqói cáopEiqrqLi gì,N3mPQhyd “ChẳngopEiqrqL lN3mPQhydẽ, JEEqta N3mPQhydtừng bịopEiqrqL mopEiqrqLất tJEEqrí nhớopEiqrqL?” N3mPQhydNếu không,JEEq nopEiqrqLhư tN3mPQhydhế nàoN3mPQhyd lạN3mPQhydi khôopEiqrqLng bN3mPQhydiết trưN3mPQhydớc kiJEEqa mìopEiqrqLnh N3mPQhydkêu N3mPQhydlà NgN3mPQhydân Nhi? 

Hơn nữa,opEiqrqL cN3mPQhydó JEEqđôi khiN3mPQhyd, áN3mPQhydnh mắtJEEq N3mPQhydhắn khopEiqrqLi nhìopEiqrqLn nàng,JEEq dườngN3mPQhyd nhưopEiqrqL khôngopEiqrqL phảiN3mPQhyd đaJEEqng nopEiqrqLhìn JEEqnàng, màopEiqrqL đJEEqang nhìN3mPQhydn mN3mPQhydột ngN3mPQhydười khác. 

“KhôngopEiqrqL phải,”N3mPQhyd HJEEqắn nN3mPQhydhẹ nopEiqrqLhàng lắopEiqrqLc đầuopEiqrqL,“Đó lJEEqà N3mPQhydtên opEiqrqLtrong kJEEqiếp trưN3mPQhydớc củaopEiqrqL nàng!” 

đôi mắN3mPQhydt màopEiqrqLu tíN3mPQhydm lộopEiqrqL opEiqrqLra mộN3mPQhydt cJEEqỗ kN3mPQhydỳ JEEqquang kopEiqrqLỳ dịN3mPQhyd, trJEEqước mắJEEqt tựopEiqrqLa hồJEEq xopEiqrqLuất hJEEqiện mộJEEqt thN3mPQhydân N3mPQhydảnh xiN3mPQhydnh JEEqđẹp, thN3mPQhydích mặN3mPQhydc mJEEqột thJEEqân quJEEqần áJEEqo đơJEEqn gopEiqrqLiản, màN3mPQhydu hJEEqoa lopEiqrqLê, bênJEEq môJEEqi luopEiqrqLôn N3mPQhydcó ýN3mPQhyd N3mPQhydcười ônN3mPQhyd nN3mPQhydhu, thJEEqường JEEqhay thânJEEq mậtopEiqrqL N3mPQhydôm cánN3mPQhydh topEiqrqLay hắn,opEiqrqL gọiopEiqrqL “N3mPQhydViêm HN3mPQhydi, N3mPQhydngươi opEiqrqLlà ViêmopEiqrqL HN3mPQhydi củJEEqa NJEEqgân Nhi.” 

KiếpopEiqrqL trướN3mPQhydc? NN3mPQhydàng opEiqrqLrõ rN3mPQhydàng JEEqlà từopEiqrqL topEiqrqLhế kN3mPQhydỷ N3mPQhyd21 đến,N3mPQhyd bọnJEEq họopEiqrqL, JEEqcó N3mPQhydphải lầmJEEq rồiopEiqrqL hopEiqrqLay khôngN3mPQhyd? JEEqNàng copEiqrqLắn môiopEiqrqL dưopEiqrqLới, đJEEqột nhiênN3mPQhyd pJEEqhát JEEqhiện, nànN3mPQhydg JEEqthật sợopEiqrqL hopEiqrqLãi opEiqrqLloại sN3mPQhydai lopEiqrqLầm nN3mPQhydày, N3mPQhydnếu nànJEEqg khôJEEqng pJEEqhải ngườiopEiqrqL mJEEqà bọnN3mPQhyd họN3mPQhyd JEEqchờ moJEEqng, JEEqvậy nàngopEiqrqL nênopEiqrqL làopEiqrqLm cJEEqái gN3mPQhydì bopEiqrqLây giờ? 

“kopEiqrqLiếp tN3mPQhydrước củaJEEq tN3mPQhyda, làN3mPQhyd ngườiN3mPQhyd opEiqrqLnhư tN3mPQhydhế nào?”opEiqrqL NJEEqàng nộN3mPQhydt opEiqrqLnột mởN3mPQhyd opEiqrqLmiệng, rấtN3mPQhyd lopEiqrqLà sợN3mPQhyd hãi. 

“làN3mPQhyd mN3mPQhydột ngườiopEiqrqL JEEqmà opEiqrqL3 ngườiJEEq chúN3mPQhydng opEiqrqLta đềN3mPQhydu hN3mPQhydết lònJEEqg thươngJEEq yêu.” 

Tiếng nN3mPQhydói JEEqkhàn khànJEEq xuốN3mPQhydng, tựopEiqrqLa hN3mPQhydồ cóJEEq chJEEqút nghẹopEiqrqLn ngJEEqào, JEEqký ứN3mPQhydc opEiqrqLxa xopEiqrqLưa bấtN3mPQhyd chợtN3mPQhyd trànopEiqrqL vJEEqề, đauJEEq xN3mPQhydót, ngọtJEEq ngào,JEEq đaN3mPQhydn xopEiqrqLen vàoopEiqrqL nhau… 

BopEiqrqLa người?opEiqrqL NgoạopEiqrqLi topEiqrqLrừ hopEiqrqLắn cùnopEiqrqLg MẫnN3mPQhyd JEEqHách yêopEiqrqLu naJEEqm, còN3mPQhydn cN3mPQhydó aopEiqrqLi? opEiqrqLNàng giJEEqật mình. 

N3mPQhyd“Vì saoopEiqrqL, cácN3mPQhyd ngopEiqrqLười biếtN3mPQhyd, NgopEiqrqLân NopEiqrqLhi nhấtJEEq N3mPQhydđịnh làJEEq taN3mPQhyd?” ĐâopEiqrqLy opEiqrqLmới opEiqrqLlà đJEEqiểm mN3mPQhydấu copEiqrqLhốt JEEq, nànJEEqg opEiqrqLquả thN3mPQhydực rấopEiqrqLt làN3mPQhyd sợJEEq hãi,JEEq đápopEiqrqL opEiqrqLán khN3mPQhydông N3mPQhydnhư mìnN3mPQhydh ngJEEqhĩ, lạiN3mPQhyd N3mPQhydkhông thJEEqể khN3mPQhydông hỏi. 

“ChỉJEEq N3mPQhydcần liếcJEEq mắtN3mPQhyd mộtJEEq cN3mPQhydái, N3mPQhydta liềN3mPQhydn cóJEEq N3mPQhydthể N3mPQhydnhận opEiqrqLra nàng.” 

Hắn độN3mPQhydt JEEqnhiên opEiqrqLnở nụN3mPQhyd cườiopEiqrqL, áN3mPQhydnh mắtopEiqrqL vopEiqrqLụt sánN3mPQhydg, hopEiqrqLai taN3mPQhydy ômopEiqrqL chầmopEiqrqL lấN3mPQhydy N3mPQhydthiên hạN3mPQhyd JEEqbé nhỏ, 

“N3mPQhydCho dùJEEq làN3mPQhyd opEiqrqLhóa opEiqrqLthành N3mPQhydtro N3mPQhydbụi, JEEqta cũngJEEq JEEqcó opEiqrqLthể nhậnN3mPQhyd JEEqra nàopEiqrqLng.” ÔN3mPQhydm JEEqvào troopEiqrqLng lòng,N3mPQhyd quyếopEiqrqLn luyếJEEqn JEEqhít lN3mPQhydấy hưopEiqrqLơng opEiqrqLthơm nopEiqrqLgọt ngàoopEiqrqL tJEEqrên ngườiJEEq nàng. 

TrêopEiqrqLn N3mPQhydngười nànopEiqrqLg cN3mPQhydũng opEiqrqLphát rJEEqa mN3mPQhydùi hN3mPQhydoa lêJEEq…… ĐộcN3mPQhyd JEEqđáo, khôngopEiqrqL JEEqgì thN3mPQhyday thếN3mPQhyd đưN3mPQhydợc, làopEiqrqL mùiopEiqrqL hưopEiqrqLơng củaN3mPQhyd lN3mPQhydinh hN3mPQhydồn nàng! 

 

CHƯƠNG JEEq182: CẨNN3mPQhyd THẬJEEqN N3mPQhydMIỆNG VẾTJEEq THƯƠNG

TùyJEEq ýN3mPQhyd đN3mPQhydể hắnN3mPQhyd ômN3mPQhyd mìnhJEEq, haopEiqrqLi ngườiN3mPQhyd độtopEiqrqL nopEiqrqLhiên iN3mPQhydm lặng,N3mPQhyd nàngN3mPQhyd tJEEqham lopEiqrqLuyến hơiopEiqrqL thởN3mPQhyd làopEiqrqLnh N3mPQhydlạnh mopEiqrqLà opEiqrqLthoải máiJEEq trN3mPQhydong lònopEiqrqLg, troJEEqng opEiqrqLtim đopEiqrqLột nhiênopEiqrqL trởopEiqrqL nênopEiqrqL bJEEqình thopEiqrqLản, mặJEEqc kN3mPQhydệ sJEEqự tìN3mPQhydnh opEiqrqLnhư thN3mPQhydế nào,opEiqrqL hiệnN3mPQhyd tại,opEiqrqL haopEiqrqLi ngưJEEqời N3mPQhydbọn opEiqrqLhọ chN3mPQhydỉ cầnJEEq ởopEiqrqL cùngopEiqrqL mộtN3mPQhyd chỗ,opEiqrqL cáiJEEq gN3mPQhydì cũN3mPQhydng khônN3mPQhydg N3mPQhydquan trọnopEiqrqLg, vôJEEq JEEqluận lopEiqrqLà JEEqkiếp trướcJEEq haN3mPQhydy JEEqlà kiếpJEEq sau. 

“Nàng, kopEiqrqLhông muJEEqốn biếopEiqrqLt chopEiqrqLuyện tN3mPQhydình ởJEEq kiếpJEEq trướcJEEq sao?” 

BopEiqrqLàn N3mPQhydtay JEEqto củJEEqa PhN3mPQhydù VâopEiqrqLn KhJEEqâu TrạchN3mPQhyd ônopEiqrqL nN3mPQhydhu vJEEquốt vuốtN3mPQhyd lN3mPQhydưng nàopEiqrqLng, gN3mPQhydiống nhưJEEq đaJEEqng vuốN3mPQhydt vopEiqrqLe copEiqrqLon mèopEiqrqLo nhopEiqrqLỏ, opEiqrqLđôi mắtopEiqrqL mopEiqrqLàu tíN3mPQhydm thâmopEiqrqL opEiqrqLý liếcN3mPQhyd mopEiqrqLắt nhìnopEiqrqL khuônN3mPQhyd mặtN3mPQhyd N3mPQhydnhỏ nhJEEqắn trấnopEiqrqL opEiqrqLđịnh opEiqrqLmột cái. 

JEEq“Ta kJEEqhông muốnJEEq biết.” 

N3mPQhydNàng chậmN3mPQhyd rãiJEEq opEiqrqLlắc đầu,opEiqrqL JEEqtựa hồ,JEEq tJEEqừ vẻJEEq mặtN3mPQhyd củaJEEq hắnJEEq cùngopEiqrqL MẫnopEiqrqL HáchN3mPQhyd yêuopEiqrqL JEEqnam, kiếpJEEq trướcJEEq hẳnN3mPQhyd JEEqlà rấJEEqt làJEEq phứN3mPQhydc tạpopEiqrqL, nếuN3mPQhyd làN3mPQhyd nJEEqhư thếopEiqrqL, N3mPQhydchính mìnJEEqh căJEEqn bảnopEiqrqL khôN3mPQhydng mN3mPQhyduốn biết. 

“Cho dJEEqù nàngN3mPQhyd muN3mPQhydốn opEiqrqLbiết, hiệnJEEq tạN3mPQhydi cũJEEqng khJEEqông N3mPQhydthể nJEEqói cJEEqho nànN3mPQhydg nghe.” 

Hôn nhẹN3mPQhyd vànhopEiqrqL tN3mPQhydai củaN3mPQhyd nàng,N3mPQhyd JEEqhắn ôJEEqn nhJEEqu nopEiqrqLói, ômJEEq opEiqrqLeo N3mPQhydnhỏ, bànN3mPQhyd tN3mPQhyday lạiJEEq bắtJEEq N3mPQhydđầu JEEqkhông opEiqrqLan phJEEqận, xN3mPQhydoa xoJEEqa JEEqmềm mại. 

NN3mPQhydói cáchN3mPQhyd opEiqrqLkhác, từopEiqrqL đầuN3mPQhyd tớiopEiqrqL đuôi,JEEq hắnN3mPQhyd chỉopEiqrqL JEEqtính nóiopEiqrqL chopEiqrqLo N3mPQhydnàng bấyJEEq JEEqnhiêu màJEEq tJEEqhôi? NN3mPQhydàng chánJEEq nản,JEEq JEEqđã sớmopEiqrqL biếJEEqt nopEiqrqLam nhânJEEq JEEqnày thậtopEiqrqL phúcopEiqrqL hắcN3mPQhyd, JEEqgiang sJEEqơn dễJEEq đổiJEEq N3mPQhydbản tínJEEqh JEEqkhó dờiopEiqrqL, nhưngopEiqrqL mà,N3mPQhyd nàJEEqng lN3mPQhydại thíopEiqrqLch hắnN3mPQhyd N3mPQhydnhư topEiqrqLhế, N3mPQhydcó JEEqphải nN3mPQhydàng thícN3mPQhydh N3mPQhydcuồng ngượopEiqrqLc hopEiqrqLay không? 

“Không đưopEiqrqLợc, cònJEEq cóopEiqrqL copEiqrqLhút đau.” 

Kinh ngạcN3mPQhyd nhìopEiqrqLn bànopEiqrqL taJEEqy opEiqrqLto đJEEqã tháN3mPQhydo vopEiqrqLạt áJEEqo trJEEqước N3mPQhydngực củaJEEq mN3mPQhydình, N3mPQhydnàng thấpopEiqrqL giọngJEEq ngănN3mPQhyd cản,N3mPQhyd sắcN3mPQhyd mặJEEqt hồnJEEqg tươopEiqrqLi, tựJEEqa nopEiqrqLhư mộtN3mPQhyd quảJEEq JEEqtáo chínN3mPQhyd mọng. 

JEEqTuấn opEiqrqLmi mJEEqột điều,opEiqrqL hắJEEqn tàopEiqrqL opEiqrqLác nhJEEqu sopEiqrqLát, rấtJEEq topEiqrqLhích xeJEEqm bộJEEq dánopEiqrqLg thN3mPQhydẹn thùJEEqng củN3mPQhyda nàng,JEEq bạJEEqc thầnJEEq khiN3mPQhydnh dương,JEEq cổJEEq họngJEEq ttoátN3mPQhyd ropEiqrqLa cườiN3mPQhyd nhẹ. 

Hưởng JEEqthụ N3mPQhydthân mìJEEqnh dopEiqrqLần dopEiqrqLần mềmJEEq N3mPQhydmại, cảJEEq ngườiN3mPQhyd choàN3mPQhydng lên. 

opEiqrqL“Miệng vếopEiqrqLt thương,opEiqrqL cẩJEEqn thậN3mPQhydn miệngJEEq vếJEEqt thJEEqương củaN3mPQhyd chàng.” 

NàngJEEq kiJEEqnh hôJEEq opEiqrqL, muốopEiqrqLn đứngopEiqrqL dậyJEEq xopEiqrqLem N3mPQhydcó đN3mPQhydụng tJEEqới opEiqrqLhay khôN3mPQhydng, JEEqnhưng bịJEEq hN3mPQhydắn ômopEiqrqL cN3mPQhydhặt, khôngN3mPQhyd dễN3mPQhyd dàN3mPQhydng buôopEiqrqLng ra. 

“KopEiqrqLhông N3mPQhydcó đụN3mPQhydng tN3mPQhydới, cN3mPQhydhỉ cầnJEEq nàngJEEq đừnN3mPQhydg nháoJEEq.” opEiqrqLHắn đạmopEiqrqL cườiJEEq, khôopEiqrqLng JEEqkhỏi bịJEEq JEEqphản ứngopEiqrqL đánopEiqrqLg yêuJEEq củaopEiqrqL N3mPQhydnàng làmopEiqrqL ấN3mPQhydm áJEEqp cN3mPQhydả opEiqrqLtrái tim. 

“TrướcN3mPQhyd phảiN3mPQhyd bănJEEqg bopEiqrqLó lạiN3mPQhyd, bopEiqrqLằng khônJEEqg thN3mPQhydật sựopEiqrqL sẽJEEq chN3mPQhydạm vàoJEEq vếtN3mPQhyd thươopEiqrqLng, N3mPQhydthật vJEEqất opEiqrqLvả mJEEqới khépN3mPQhyd lN3mPQhydại. N3mPQhydChàng khẳngJEEq đopEiqrqLịnh JEEqsẽ tJEEqrộm đJEEqi opEiqrqLđi sáJEEqt hổopEiqrqL, N3mPQhydta muốopEiqrqLn cảJEEqn cN3mPQhydũng cảnopEiqrqL kJEEqhông được,opEiqrqL nJEEqhanh lên,N3mPQhyd opEiqrqLđể N3mPQhydta giúpN3mPQhyd JEEqchàng băngJEEq bó.”N3mPQhyd NàngJEEq cũngN3mPQhyd N3mPQhydmặc N3mPQhydkệ nhiềuJEEq nhopEiqrqLư vậy,N3mPQhyd dùJEEqng sứN3mPQhydc nN3mPQhydgăn taN3mPQhydy hắn,N3mPQhyd opEiqrqLcầm bạopEiqrqLch bốopEiqrqL sạN3mPQhydch opEiqrqLsẽ opEiqrqLsớm chuẩopEiqrqLn bịN3mPQhyd N3mPQhydtốt baJEEqo N3mPQhydbố baN3mPQhydo opEiqrqLvây điJEEq lên. 

MộJEEqt JEEqtay chốngJEEq khuônN3mPQhyd mặt,opEiqrqL opEiqrqLhắn iopEiqrqLm lopEiqrqLặng nhJEEqìn khuôN3mPQhydn mJEEqặt ôN3mPQhydn opEiqrqLnhu, màyopEiqrqL lJEEqiễu JEEqcong conopEiqrqLg. MắtN3mPQhyd JEEqto topEiqrqLròn, tronN3mPQhydg N3mPQhydveo, mũN3mPQhydi tiopEiqrqLnh xảN3mPQhydo, cánJEEqh opEiqrqLmôi N3mPQhydđỏ hồopEiqrqLng, căN3mPQhydng mọng,N3mPQhyd chỉN3mPQhyd cầnN3mPQhyd JEEqnhẹ nN3mPQhydhàng khẽopEiqrqL mởopEiqrqL ropEiqrqLa, tựopEiqrqLa nJEEqhư mộtJEEq tráJEEqi JEEqchín nN3mPQhydgon ngọt,JEEq làmJEEq cN3mPQhydho ngưN3mPQhydời N3mPQhydta kopEiqrqLìm lòngopEiqrqL khN3mPQhydông đopEiqrqLậu muốnJEEq copEiqrqLắn mộtopEiqrqL ngụm. 

Lưu N3mPQhydloát cN3mPQhydột mộtopEiqrqL cJEEqái nơJEEq N3mPQhydcon bưopEiqrqLớm, nàngJEEq vỗJEEq vỗJEEq topEiqrqLay đứngN3mPQhyd opEiqrqLlên, nhìJEEqn thopEiqrqLấy hN3mPQhydắn nN3mPQhydhìn chằmopEiqrqL chằmopEiqrqL mìnhN3mPQhyd, opEiqrqLcó N3mPQhydchút mJEEqạc dJEEqanh kỳopEiqrqL diệu,N3mPQhyd chẳnN3mPQhydg lẽJEEq làN3mPQhyd mặopEiqrqLt mìnJEEqh dínopEiqrqLh cN3mPQhydái JEEqgì sao? 

“TrẫmJEEq sẽopEiqrqL khôngN3mPQhyd trộopEiqrqLm đJEEqi N3mPQhydsăn hJEEqổ,” HắnJEEq độtN3mPQhyd nhN3mPQhydiên nóJEEqi,“Cho nêJEEqn sẽN3mPQhyd khôngopEiqrqL bỏopEiqrqL lạiJEEq N3mPQhydnnàng mộtopEiqrqL mình.” 

Hắn, hiJEEqểu đượN3mPQhydc tN3mPQhydâm topEiqrqLư cJEEqủa nàng.JEEq TopEiqrqLrong mắtopEiqrqL N3mPQhydY JEEqY lopEiqrqLóe N3mPQhydra nopEiqrqLhiều opEiqrqLtia N3mPQhydsáng maN3mPQhydng JEEqtheo N3mPQhydý cườN3mPQhydi ônJEEq nN3mPQhydhu, khJEEqông biếtopEiqrqL vìJEEq saopEiqrqLo, hiệopEiqrqLn tạJEEqi, chN3mPQhydỉ cầnN3mPQhyd ởopEiqrqL bênopEiqrqL cạnopEiqrqLh N3mPQhydhắn, nànN3mPQhydg lạiN3mPQhyd copEiqrqLó JEEqthể cảmJEEq nhậnJEEq đưN3mPQhydợc thậtJEEq sopEiqrqLâu hạnhJEEq phúc. 

“ÂnN3mPQhyd, vậopEiqrqLy lúN3mPQhydc copEiqrqLhàng đN3mPQhydi săN3mPQhydn N3mPQhydbạch hổN3mPQhyd phảiJEEq mJEEqang topEiqrqLheo ta.JEEq” NànopEiqrqLg yêuopEiqrqL cầu. 

“NN3mPQhydàng kopEiqrqLhông JEEqthể JEEqđi, nhN3mPQhydiều nhấtJEEq chỉN3mPQhyd opEiqrqLcó opEiqrqLthể đứngJEEq ởopEiqrqL xN3mPQhyda N3mPQhydxa nhìn.” 

Hắn nghJEEqĩ ngopEiqrqLhĩ, rN3mPQhyda qJEEquyết địnN3mPQhydh nJEEqày, chỉopEiqrqL cóJEEq ởopEiqrqL rấtJEEq N3mPQhydxa nhìnJEEq, mớiN3mPQhyd sopEiqrqLẽ khôngN3mPQhyd tJEEqiến vàN3mPQhydo, cũngopEiqrqL sJEEqẽ cóJEEq nopEiqrqLguy hiểm. 

“NhopEiqrqLưng mopEiqrqLà, JEEqtrên ngopEiqrqLười tN3mPQhyda khônN3mPQhydg hN3mPQhydề JEEqcó thươopEiqrqLng JEEqtổn, ngươiN3mPQhyd xN3mPQhydem, trừN3mPQhyd bỏN3mPQhyd bJEEqị ngưJEEqời JEEqnào opEiqrqLđó lưuopEiqrqL lN3mPQhydại mộtopEiqrqL opEiqrqLđống xaopEiqrqLnh tímopEiqrqL, JEEqtrên ngườiJEEq vếopEiqrqLt thopEiqrqLương nàoJEEq cũopEiqrqLng khônopEiqrqLg có.” 

NàngJEEq leopEiqrqLo N3mPQhydlên giưN3mPQhydờng, JEEqkéo taopEiqrqLy opEiqrqLáo JEEqlên, lopEiqrqLộ rN3mPQhyda opEiqrqLdấu hôN3mPQhydn nN3mPQhydgân JEEqchi chopEiqrqLit trênN3mPQhyd cánhN3mPQhyd taopEiqrqLy, JEEqaiz, chỉopEiqrqL làN3mPQhyd copEiqrqLánh taN3mPQhydy thôiopEiqrqL, đừngN3mPQhyd nóN3mPQhydi tropEiqrqLên người.JEEq =]] 

ánopEiqrqLh mắtN3mPQhyd N3mPQhydPhù opEiqrqLVân JEEqKhâu TN3mPQhydrạch độtJEEq nhiJEEqên nJEEqóng lênJEEq, N3mPQhydlôi JEEqbàn taJEEqy trN3mPQhydắng N3mPQhydngần cJEEqủa nàopEiqrqLng lJEEqại, nhN3mPQhydẹ nhàngJEEq hôn. 

Ôn JEEqnhu N3mPQhydvùng vẩy,N3mPQhyd nàN3mPQhydng đJEEqã N3mPQhydrơi tropEiqrqLong lJEEqòng hắnopEiqrqL, hJEEqắn JEEqkhông cầnN3mPQhyd tốnN3mPQhyd nhiềuN3mPQhyd sJEEqức, quảN3mPQhyd laaJEEq2 dễN3mPQhyd nN3mPQhydhư JEEqtrở opEiqrqLbàn tay. 

“JEEqLần nN3mPQhydày, còJEEqn nóiJEEq cẩnopEiqrqL thậnN3mPQhyd miN3mPQhydệng vếtopEiqrqL opEiqrqLthương JEEqnữa không?” 

HJEEqắn đắcN3mPQhyd opEiqrqLý N3mPQhydnói, opEiqrqLđã biếtN3mPQhyd nàngopEiqrqL N3mPQhydsẽ khôngopEiqrqL nN3mPQhydhu N3mPQhydthuận nhưN3mPQhyd thế,JEEq vJEEqì mN3mPQhydiễn chJEEqo nàJEEqng cJEEqằn opEiqrqLnhằn nóopEiqrqLi liN3mPQhydên miêN3mPQhydn khJEEqông dứt,opEiqrqL cúN3mPQhydi đầuJEEq hônJEEq lJEEqên môJEEqi nàng. 

NhưnJEEqg, hắN3mPQhydn vừaJEEq nJEEqói xongN3mPQhyd, N3mPQhydnàng xấuJEEq hổN3mPQhyd N3mPQhydliếc opEiqrqLliếc mắtJEEq mộN3mPQhydt cáiN3mPQhyd, JEEqthùy JEEqhạ mJEEqi mắt. 

“NhưngopEiqrqL mN3mPQhydà, JEEqta copEiqrqLòn cN3mPQhydó miệngopEiqrqL vJEEqết thương.” 

“ChỗN3mPQhyd JEEqnào?” HắJEEqn giậJEEqt mopEiqrqLình, cN3mPQhydòn N3mPQhydcó vJEEqết thưopEiqrqLơng sao? 

JEEq“Sáng nN3mPQhyday mớiJEEq thượngN3mPQhyd dượN3mPQhydc, hiệnN3mPQhyd tN3mPQhydại N3mPQhydđã qN3mPQhyduên sao?” 

Nàng dùN3mPQhydng JEEqtay nhéoN3mPQhyd nhopEiqrqLẹ vJEEqào N3mPQhydeo hắn,JEEq N3mPQhydsắc mặtJEEq opEiqrqLphiếm hồng. 

BừJEEqng tỉnhJEEq đJEEqại ngN3mPQhydộ, hJEEqắm tJEEqà JEEqtứ mỉmopEiqrqL opEiqrqLcười, giN3mPQhydương mi. 

“VậyJEEq trẫmJEEq sẽJEEq giN3mPQhydúp nàngN3mPQhyd xứcN3mPQhyd tJEEqhuốc mN3mPQhydột lầnJEEq nữa?” 

Ân? JEEqÝ là,N3mPQhyd muN3mPQhydốn nànN3mPQhydg rồiopEiqrqL xứcN3mPQhyd thuốc?JEEq TN3mPQhydrong đầuJEEq N3mPQhydY JEEqY trựcN3mPQhyd tiếopEiqrqLp opEiqrqLphiên dịch,opEiqrqL đầN3mPQhydu “oành”opEiqrqL mộtN3mPQhyd tiếng,N3mPQhyd mắtN3mPQhyd đỏJEEq bừngN3mPQhyd lên… 

“ChàN3mPQhydng khôngN3mPQhyd JEEqthể nhịnopEiqrqL xuốnJEEqg sao?”opEiqrqL NJEEqàng đopEiqrqLè lJEEqại bàopEiqrqLn taN3mPQhydy tJEEqo N3mPQhydđang JEEqrục rịopEiqrqLch, opEiqrqLbất đắJEEqc dN3mPQhydĩ nói. 

GiốnopEiqrqLg nhưN3mPQhyd JEEqlà mộN3mPQhydt tiểuJEEq hàJEEqi tửopEiqrqL N3mPQhydthích ăN3mPQhydn kJEEqẹo, N3mPQhydăn mN3mPQhydãi cũN3mPQhydng khôopEiqrqLng chopEiqrqLán, hắopEiqrqLn nN3mPQhydũng nịu” 

“VàN3mPQhydi ngopEiqrqLàynữa, JEEqMẫn HáchJEEq phỏngN3mPQhyd chừngJEEq N3mPQhydsẽ topEiqrqLìm đưJEEqợc bạchJEEq hopEiqrqLổ, JEEqđến lN3mPQhydúc đó,JEEq trẫmN3mPQhyd mN3mPQhyduốn thânN3mPQhyd cậopEiqrqLn nN3mPQhydàng cũnopEiqrqLg khôngJEEq được,JEEq nN3mPQhydàng nN3mPQhydhẫn JEEqtâm đN3mPQhydẩy tN3mPQhydrẫm N3mPQhydra sao?”N3mPQhyd HJEEqắn mâN3mPQhydn tN3mPQhydhần, N3mPQhydở môN3mPQhydi nàngN3mPQhyd lạJEEqi N3mPQhydđặt xuốnN3mPQhydg mộtJEEq nụJEEq hônopEiqrqL thopEiqrqLật sâu. 

TJEEqhì rN3mPQhyda JEEqhắn đJEEqã sớmN3mPQhyd ngJEEqhĩ opEiqrqLđến opEiqrqLmấy thJEEqứ này,N3mPQhyd N3mPQhydkhó opEiqrqLtrách lạJEEqi N3mPQhydmang N3mPQhydmình tớN3mPQhydi opEiqrqLnơi opEiqrqLnày, N3mPQhydnhưng JEEqmà, nếuN3mPQhyd lopEiqrqLúc ấyN3mPQhyd opEiqrqLmình lopEiqrqLựa chọnN3mPQhyd cưỡiJEEq tiểopEiqrqLu hồngJEEq mJEEqã JEEqrời đN3mPQhydi, N3mPQhydbây giờopEiqrqL JEEqcũng opEiqrqLkhông xN3mPQhyduất JEEqhiện opEiqrqLloại N3mPQhydtình huJEEqống này,JEEq cN3mPQhydho opEiqrqLnên nN3mPQhydói, N3mPQhydmuốn trN3mPQhydách cũngN3mPQhyd chỉN3mPQhyd cóJEEq tJEEqhể tráchN3mPQhyd copEiqrqLhính mình. 

“ChN3mPQhydàng sN3mPQhydẽ giúJEEqp JEEqta thượnJEEqg dưN3mPQhydợc JEEqlần opEiqrqLnữa sao?” 

Nàng nhỏopEiqrqL N3mPQhydgiọng nóiJEEq, bấopEiqrqLt đắcN3mPQhyd dĩopEiqrqL, vừopEiqrqLa nJEEqói xoopEiqrqLng lờopEiqrqLi này,opEiqrqL N3mPQhydđịa chưởngopEiqrqL JEEqcũng vN3mPQhydửa cởJEEqi bN3mPQhydỏ opEiqrqLy phụopEiqrqLc copEiqrqLủa nàJEEqng, JEEqbao JEEqlấy mềmJEEq mại. 

HắnN3mPQhyd thậtJEEq sựJEEq N3mPQhydlà opEiqrqLrất thN3mPQhydích mềmJEEq mạopEiqrqLi, trJEEqòn tJEEqròn củaN3mPQhyd nN3mPQhydàng, thN3mPQhydấy nN3mPQhydàng opEiqrqLthùy opEiqrqLhạ mopEiqrqLi mắt,opEiqrqL ruopEiqrqLn rẩyJEEq, cJEEqúi đầopEiqrqLu, tầmJEEq opEiqrqLmắt dừngN3mPQhyd JEEqở N3mPQhydbàn N3mPQhydtay tN3mPQhydo củaJEEq mìnJEEqh, opEiqrqLbiểu hiệnJEEq đJEEqáng yêu,JEEq sắcN3mPQhyd mặtopEiqrqL đN3mPQhydà hồng. 

“Xem raJEEq, opEiqrqLnàng cũopEiqrqLng rJEEqất hưởnopEiqrqLg tN3mPQhydhụ nJEEqha” HopEiqrqLắn opEiqrqLcười N3mPQhydnhạo opEiqrqL, kJEEqéo topEiqrqLay JEEqnàng quopEiqrqLa, đặN3mPQhydt lênN3mPQhyd ngựN3mPQhydc mình,“ThửJEEq sopEiqrqLờ N3mPQhydsờ xem.opEiqrqL” DùJEEqng áN3mPQhydnh N3mPQhydmắt cổopEiqrqL vopEiqrqLũ nJEEqhìn nàng. 

Cái gìJEEq hưởopEiqrqLng thN3mPQhydụ chứopEiqrqL, nàngN3mPQhyd chỉopEiqrqL lopEiqrqLà tòopEiqrqL mopEiqrqLò, JEEqtò mòopEiqrqL thN3mPQhydôi! VẻopEiqrqL mặtJEEq bốiopEiqrqL JEEqrối, N3mPQhydnhìn đóaN3mPQhyd hồngN3mPQhyd mJEEqai trướcN3mPQhyd nN3mPQhydgực bịopEiqrqL hắnJEEq JEEqma sát,opEiqrqL vuốtopEiqrqL veN3mPQhyd, lN3mPQhyduôn cN3mPQhydảm thấN3mPQhydy N3mPQhydcó JEEqđiểm JEEqkỳ quJEEqái, bànopEiqrqL opEiqrqLtay bịJEEq N3mPQhydhắn kéoN3mPQhyd JEEqđến ngopEiqrqLực, opEiqrqLnàng muốN3mPQhydn kháopEiqrqLng nghị,opEiqrqL nhJEEqưng đãN3mPQhyd bịopEiqrqL hắopEiqrqLn luốnN3mPQhyd vopEiqrqLào quầopEiqrqLn áoN3mPQhyd đơJEEqn N3mPQhydbạc, cảN3mPQhydm nhậnN3mPQhyd dN3mPQhyda thịtopEiqrqL lạN3mPQhydnh lạJEEqnh, cũopEiqrqLng nopEiqrqLhư cJEEqảm gopEiqrqLiác JEEqrõ rJEEqàng dụcopEiqrqL vọnN3mPQhydg giữaN3mPQhyd N3mPQhydhai JEEqchân hắnN3mPQhyd JEEqđã thứcN3mPQhyd tỉnopEiqrqLh, cứJEEqng rắJEEqn JEEqhẳn lên. 

HắnN3mPQhyd opEiqrqLmỗi N3mPQhydlân đềuJEEq cN3mPQhydó tN3mPQhydhể N3mPQhydphi lễopEiqrqL JEEqnàng, vopEiqrqLì cáN3mPQhydi gìopEiqrqL nàopEiqrqLng kopEiqrqLhông N3mPQhydthể phJEEqi lễJEEq hắnJEEq ? 

Y Y nuốt nước miếng một cái, mười ngón run rẩy tham nhập vào vạt áo của hắn, sờ sở lên cái bụng bằng phẳng, lòng bàn tay non mềm cọ cọ vào da thịt trơn nhẵn, cái loại cảm giác này, thật sự khó có thể dùng ngôn từ nào để hình dung, thoải mái khiến nàng nàng si mê.

“Thoải mái sao?” hắn dùng thanh âm khàn khàn hỏi. 

Nàng chỉ có thể nói như vậy, rất sợ mình nói có bao nhiêu ái muội, suy nghĩ một hồi mới hồi mới đáp: 

“Thực…. kỳ quái…cảm giác thực kỳ quái.” 

“Phải không? Nhưng mà trẫm cảm thấy thực thoải mái.” đôi mắt màu tím đột nhiên phiếm thượng một tầng tơ máu mỏng manh, tràn ngập cả ánh mắt, “Này làm trẫm càng muốn yêu nàng.” 

“……” Nàng còn chưa mở miệng, đã bị đối phương hôn thật sâu. 

Nàng hứng thú dạt dào học theo bộ dáng giở trò của ai đó, vuốt ve thân hình rắn chắc, không ngờ đối phương hít sâu một hơi, chế ngự không được nội tâm khát vọng, so với lần xâm nhập trước còn dũng mãnh hơn. 

Cảm giác phong phú làm nàng gần như hóa thành hư không…