You are here

Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 175 - 176

 

CHƯƠNG 1CBLH75: KHÔCBLHNG THỂqYBDyEPe MCBLHẤT ĐICBLH NÀNG

“pHrWyPhAMộc HpHrWyPhAiệp!” CBLHPhù pHrWyPhAVân KhâuCBLH TrạcqYBDyEPeh pHrWyPhAhét lớnCBLH CBLHmột tiếng,CBLH dùqYBDyEPeng chqYBDyEPeân qYBDyEPechưa pHrWyPhAbị thươngqYBDyEPe pHrWyPhAlàm điểmqYBDyEPe tựa,CBLH qYBDyEPebúng ngqYBDyEPeười phqYBDyEPei tCBLHhân đếnqYBDyEPe, thâpHrWyPhAn mìnhpHrWyPhA cpHrWyPhAấp tốcCBLH bCBLHay vútCBLH CBLHmà pHrWyPhAđi, tCBLHựa nhqYBDyEPeư cCBLHhim yCBLHến, linqYBDyEPeh hoạtqYBDyEPe xpHrWyPhAuyên qCBLHua pHrWyPhArừng câpHrWyPhAy, bônpHrWyPhA tpHrWyPhAiến vqYBDyEPeề pCBLHhía nàng. 

Nhưng pHrWyPhAmà, dùCBLH cpHrWyPhAó khinCBLHh cCBLHông qYBDyEPethượng qYBDyEPethừa, hắpHrWyPhAn pHrWyPhAvẫn đuổiCBLH khôngCBLH qYBDyEPekịp tpHrWyPhAốc đpHrWyPhAộ rpHrWyPhAơi xuốngpHrWyPhA ngựaCBLH củpHrWyPhAa nqYBDyEPeàng tCBLHừ qYBDyEPemột khoảngqYBDyEPe cápHrWyPhAch xpHrWyPhAa nhưpHrWyPhA thCBLHế, nhpHrWyPhAưng CBLHvào pHrWyPhAlúc nàpHrWyPhAy, mộtqYBDyEPe thânpHrWyPhA ảpHrWyPhAnh pHrWyPhAmàu đepHrWyPhAn rCBLHốt cụcqYBDyEPe xuấtqYBDyEPe hiệnpHrWyPhA, vươnpHrWyPhA qYBDyEPetay rCBLHa muốnpHrWyPhA cứCBLHu nàng.CBLH KCBLHhi pHrWyPhAcác ngpHrWyPhAón tapHrWyPhAy pHrWyPhAsắp chạmpHrWyPhA đpHrWyPhAược qYBDyEPeY YpHrWyPhA, thpHrWyPhAì CBLHkhông biếtpHrWyPhA từpHrWyPhA CBLHchỗ nqYBDyEPeào phóngCBLH tớiqYBDyEPe pHrWyPhAmột mũCBLHi tên,CBLH MộCBLHc HpHrWyPhAiệp cảCBLH kinpHrWyPhAh, tpHrWyPhAheo bảnqYBDyEPe CBLHnăng rụtCBLH tqYBDyEPeay lại… 

“Không!”CBLH PpHrWyPhAhù VâqYBDyEPen KhâCBLHu TrạqYBDyEPech rốngpHrWyPhA giận! 

TrơqYBDyEPe mqYBDyEPeắt nhìnCBLH pHrWyPhAnàng npHrWyPhAgã xuống,qYBDyEPe hắnqYBDyEPe pHrWyPhAcuống quýtpHrWyPhA, lpHrWyPhAo lCBLHắng CBLHnhư CBLHmuốn xCBLHé pHrWyPhAtoạc lqYBDyEPeồng ngựcpHrWyPhA, pHrWyPhAtay nàpHrWyPhAng CBLHbị thươngCBLH, pHrWyPhAngã qYBDyEPenhư thếCBLH CBLHe rằng…! 

KCBLHhông ngờpHrWyPhA, CBLHY pHrWyPhAY lãpHrWyPhAi khẽCBLH xopHrWyPhAay ngCBLHười, dùngCBLH CBLHtay chưCBLHa bịCBLH thCBLHương pHrWyPhAbắt lấypHrWyPhA qYBDyEPecương ngựCBLHa, tunqYBDyEPeg ngưqYBDyEPeời mộCBLHt chúpHrWyPhAt, aqYBDyEPen toàCBLHn pHrWyPhArơi xuốngqYBDyEPe đất. 

“NgươpHrWyPhAi cpHrWyPhAòn mpHrWyPhAuốn bỏqYBDyEPe lạipHrWyPhA tCBLHa mộtpHrWyPhA mìnpHrWyPhAh sao?” 

KhqYBDyEPeông hềqYBDyEPe qYBDyEPesợ hãCBLHi quqYBDyEPeay đầu,pHrWyPhA nhìnpHrWyPhA vềpHrWyPhA qYBDyEPephía qYBDyEPehắn, nànpHrWyPhAg cườCBLHi đếnqYBDyEPe hếtpHrWyPhA sứcpHrWyPhA tqYBDyEPehoải máCBLHi, rốpHrWyPhAt qYBDyEPecục, hắpHrWyPhAn cqYBDyEPeũng pHrWyPhAbị nàngqYBDyEPe đùaCBLH gCBLHiỡn CBLHmột lầnpHrWyPhA. (trờpHrWyPhAi ạ,qYBDyEPe pHrWyPhAlàm ppHrWyPhAan cứqYBDyEPe tqYBDyEPeưởng, póqYBDyEPe tpHrWyPhAay vớiCBLH chịqYBDyEPe ) 

Chậm rCBLHãi ổpHrWyPhAn địnhpHrWyPhA tpHrWyPhAhân hqYBDyEPeình, qYBDyEPehắn tqYBDyEPehở phCBLHì phpHrWyPhAò, CBLHnhìn nànqYBDyEPeg qYBDyEPenghịch ngqYBDyEPeợm, tươiCBLH cCBLHười, độtpHrWyPhA nhiênCBLH thởCBLH dàqYBDyEPei nCBLHhẹ npHrWyPhAhõm mộtpHrWyPhA hơipHrWyPhA, bàqYBDyEPen taCBLHy tpHrWyPhAo gianCBLHg raqYBDyEPe, đempHrWyPhA tqYBDyEPehiên hạCBLH kiềpHrWyPhAu nhỏpHrWyPhA kqYBDyEPeéo lại,CBLH qYBDyEPedùng CBLHsức khảmCBLH nhpHrWyPhAập vàoqYBDyEPe tCBLHrong lòng. 

“NàngqYBDyEPe mớipHrWyPhA CBLHlà pHrWyPhAđại ngpHrWyPhAu pHrWyPhAngốc, CBLHdọa đếnqYBDyEPe CBLHtrẫm, qYBDyEPenàng cóqYBDyEPe CBLHbiết làmpHrWyPhA CBLHkinh độngpHrWyPhA thápHrWyPhAnh gipHrWyPhAá, CBLHthì qYBDyEPecó CBLH10 cáiqYBDyEPe đầCBLHu qYBDyEPecũng qYBDyEPekhông qYBDyEPeđủ trCBLHảm pHrWyPhAhay không!qYBDyEPe” TuCBLHy làpHrWyPhA lpHrWyPhAời CBLHnói cóqYBDyEPe vCBLHẻ pHrWyPhAuy hiếp,qYBDyEPe nhưnqYBDyEPeg ngữCBLH kCBLHhí lạipHrWyPhA qYBDyEPedìu dàqYBDyEPeng, ônqYBDyEPe npHrWyPhAhu, sủngqYBDyEPe áqYBDyEPei, còpHrWyPhAn cópHrWyPhA chúpHrWyPhAt bqYBDyEPeất đắcCBLH dĩ. 

Mộc qYBDyEPeHiệp thpHrWyPhAấy qYBDyEPehoàng qYBDyEPephi pHrWyPhAan toqYBDyEPeàn CBLH, ánhpHrWyPhA qYBDyEPemắt bénpHrWyPhA nhọCBLHn qYBDyEPebắn qYBDyEPevề pqYBDyEPehía pHrWyPhAmũi têpHrWyPhAn đượcqYBDyEPe bắnpHrWyPhA tCBLHới, nhaCBLHnh chqYBDyEPeóng phqYBDyEPei CBLHthân đuổiqYBDyEPe theo. 

“TapHrWyPhA đãpHrWyPhA tíCBLHnh đượcpHrWyPhA qYBDyEPephải làpHrWyPhAm thếpHrWyPhA nàqYBDyEPeo rồpHrWyPhAi mà,CBLH chCBLHỉ tạCBLHi mộtpHrWyPhA mũiqYBDyEPe pHrWyPhAtên CBLHtừ qYBDyEPeđâu tpHrWyPhAhình lìnhqYBDyEPe qYBDyEPelao CBLHra lCBLHàm qYBDyEPeta CBLHgiật mìnhqYBDyEPe, ngươiqYBDyEPe muốnpHrWyPhA tCBLHrảm liềnqYBDyEPe trảmCBLH đi,qYBDyEPe dùCBLH qYBDyEPesao tqYBDyEPea CBLHcũng qYBDyEPekhông cópHrWyPhA qYBDyEPemười cáiqYBDyEPe đpHrWyPhAầu.” NCBLHàng nhíuCBLH nqYBDyEPehíu màyqYBDyEPe, npHrWyPhAhìn mũiqYBDyEPe têCBLHn bắnCBLH lénpHrWyPhA cắmCBLH pCBLHhập qYBDyEPevào đạiqYBDyEPe tpHrWyPhAhụ gầpHrWyPhAn đó. 

“NàngCBLH cCBLHho rằnCBLHg nàngpHrWyPhA muốnqYBDyEPe bịCBLH pHrWyPhAtrảm liềqYBDyEPen tqYBDyEPerảm saqYBDyEPeo? CBLHNếu trẫmpHrWyPhA pHrWyPhAmuốn nàpHrWyPhAng chết,qYBDyEPe cònCBLH cópHrWyPhA thểpHrWyPhA pHrWyPhAliều mạngCBLH chạyCBLH đếnCBLH qYBDyEPeđây cứupHrWyPhA nàpHrWyPhAng sCBLHao? qYBDyEPeY CBLHY, chẳngpHrWyPhA CBLHlẽ nànqYBDyEPeg khôpHrWyPhAng biqYBDyEPeết, trẫm,pHrWyPhA khôngpHrWyPhA thpHrWyPhAể mqYBDyEPeất đpHrWyPhAi npHrWyPhAàng sao?!CBLH” qYBDyEPehắn nhCBLHẹ nhpHrWyPhAàng nóqYBDyEPei, gpHrWyPhAiọng CBLHnói thâCBLHn tìqYBDyEPenh, qYBDyEPecó chCBLHút aCBLHi oáCBLHn, qYBDyEPeánh mpHrWyPhAắt sqYBDyEPeâu npHrWyPhAhư bCBLHiển, CBLHdào dạpHrWyPhAt nhCBLHu tqYBDyEPeình nhìCBLHn chằmqYBDyEPe chằmCBLH kpHrWyPhAhuôn mặtCBLH nhpHrWyPhAỏ nhắnpHrWyPhA củqYBDyEPea nàng. 

“Chàng npHrWyPhAói thCBLHật saoCBLH?” (qYBDyEPepan đổqYBDyEPei xưngpHrWyPhA hpHrWyPhAô từqYBDyEPe đâypHrWyPhA CBLHnhe, cứqYBDyEPe “ngươi,pHrWyPhA taCBLH” qYBDyEPenghe kìqYBDyEPe pHrWyPhAkì, khpHrWyPhAi qYBDyEPe2 npHrWyPhAgười ởpHrWyPhA riêngqYBDyEPe, qYBDyEPepan sẽCBLH đổpHrWyPhAi pHrWyPhAthàng “chqYBDyEPeàng-ta” ^^) 

NCBLHàng độqYBDyEPet nhiêpHrWyPhAn pHrWyPhAcâu thầnqYBDyEPe pHrWyPhAcười, hqYBDyEPeai taCBLHy ôqYBDyEPem chqYBDyEPeầm lấpHrWyPhAy hắqYBDyEPen, mCBLHột lúpHrWyPhAc sCBLHau, mCBLHới nângCBLH đầu,pHrWyPhA áqYBDyEPenh qYBDyEPemắt tqYBDyEPerong veCBLHo npHrWyPhAhư nướcCBLH hồqYBDyEPe qYBDyEPethu nhìpHrWyPhAn hắn. 

“Nàng…CBLH…” nàqYBDyEPey, npHrWyPhAàng đangCBLH lCBLHàm nũngvớpHrWyPhAi hqYBDyEPeắn sao? 

HpHrWyPhAắn CBLHkhinh ngạcCBLH khônqYBDyEPeg nópHrWyPhAi qYBDyEPeđược mộtpHrWyPhA lờipHrWyPhA, CBLHmở pHrWyPhAto CBLHmắt CBLHnhìn nàpHrWyPhAng ýqYBDyEPe cườiqYBDyEPe pHrWyPhAlan rpHrWyPhAa pHrWyPhAcả kCBLHhuôn mặCBLHt xpHrWyPhAinh qYBDyEPexắn, pHrWyPhAnàng tựqYBDyEPea hồCBLH đpHrWyPhAã sớmpHrWyPhA đoáqYBDyEPen qYBDyEPechắc đượqYBDyEPec hpHrWyPhAắn sẽCBLH cóCBLH biqYBDyEPeểu tìnCBLHh thếqYBDyEPe này. 

KhqYBDyEPeuôn mpHrWyPhAặt nhỏCBLH nhắpHrWyPhAn nhưqYBDyEPe tráipHrWyPhA đàopHrWyPhA, ýCBLH cườiqYBDyEPe sángqYBDyEPe lạn,pHrWyPhA đCBLHôi mpHrWyPhAắt tCBLHo trCBLHong qYBDyEPeveo nhìnpHrWyPhA hắn,CBLH hqYBDyEPeàng qYBDyEPemi vqYBDyEPeừa coqYBDyEPeng vừapHrWyPhA dàipHrWyPhA laCBLHy động,pHrWyPhA qYBDyEPechớp cqYBDyEPehớp, cánqYBDyEPeh mqYBDyEPeôi hồngpHrWyPhA cCBLHhúm chímCBLH maqYBDyEPeng nCBLHét cưCBLHời…nàng nhìCBLHn hắn,pHrWyPhA npHrWyPhAhưng saCBLHo hCBLHắn cqYBDyEPeứ trầmpHrWyPhA mắtpHrWyPhA khônCBLHg nópHrWyPhAi gCBLHì cảqYBDyEPe, sốtqYBDyEPe ruqYBDyEPeột làmpHrWyPhA nàngCBLH ppHrWyPhAhải pHrWyPhAlên tqYBDyEPeiếng hỏi: 

“pHrWyPhAPhù VâCBLHn KhâpHrWyPhAu TrạpHrWyPhAch,làm chàngCBLH spHrWyPhAợ hãCBLHi rồqYBDyEPei sao?” 

BànpHrWyPhA tqYBDyEPeay nhỏpHrWyPhA đưapHrWyPhA qYBDyEPelên, qYBDyEPequơ qpHrWyPhAua CBLHquơ lạiCBLH trướpHrWyPhAc mCBLHặt hắn,qYBDyEPe hắnqYBDyEPe làmpHrWyPhA saqYBDyEPeo vậyCBLH, độngqYBDyEPe pHrWyPhAcũng khCBLHông đpHrWyPhAộng, biếnpHrWyPhA thànqYBDyEPeh đầuCBLH pHrWyPhAgỗ rồipHrWyPhA đi? 

“Sợ hãiCBLH!” HắqYBDyEPen qYBDyEPeđột nhiêqYBDyEPen xqYBDyEPeuy thanhqYBDyEPe, tiCBLHếng nóiCBLH thoánCBLHg kpHrWyPhAhàn khàn,qYBDyEPe“Nàng phảiqYBDyEPe bồiqYBDyEPe thườngCBLH chCBLHo trẫm?” 

BồiqYBDyEPe thường?qYBDyEPe qYBDyEPeAi nhqYBDyEPea, qYBDyEPenàng hiCBLHện tCBLHại chỉqYBDyEPe cpHrWyPhAó CBLHhai pHrWyPhAbàn taqYBDyEPey trắngCBLH, lpHrWyPhAiền ngCBLHay cpHrWyPhAả tranqYBDyEPeg sứcpHrWyPhA qqYBDyEPeuần áqYBDyEPeo đềCBLHu CBLHlà củaqYBDyEPe qYBDyEPengười kháqYBDyEPec, CBLHđế vươngCBLH nhưpHrWyPhA hắn,qYBDyEPe qYBDyEPequyền pHrWyPhAkhuynh thiêqYBDyEPen hạ,pHrWyPhA lCBLHại mởCBLH mqYBDyEPeiệng muốpHrWyPhAn qYBDyEPenàng bồqYBDyEPei thườqYBDyEPeng? NpHrWyPhAàng cóqYBDyEPe gCBLHì đểqYBDyEPe pHrWyPhAbồi thườnqYBDyEPeg chpHrWyPhAo pHrWyPhAhắn đây? 

“ChàngpHrWyPhA muCBLHốn cpHrWyPhAái CBLHgì?” qYBDyEPeNgẫm lpHrWyPhAại, CBLHhình nqYBDyEPehư mqYBDyEPeình cCBLHũng CBLHđã qYBDyEPedọa hpHrWyPhAắn tpHrWyPhAhật, pHrWyPhAđành phảiCBLH mởpHrWyPhA miệngqYBDyEPe hỏi. 

“NơiCBLH nCBLHày” hắnpHrWyPhA dCBLHùng CBLHngón qYBDyEPetay pHrWyPhAlành qYBDyEPelạnh cqYBDyEPeủa mìpHrWyPhAnh vuốtpHrWyPhA CBLHnhè nhẹCBLH lêCBLHn cpHrWyPhAánh qYBDyEPemôi cqYBDyEPeủa nqYBDyEPeàng, spHrWyPhAau đóCBLH cqYBDyEPeòn pHrWyPhA“vô lạiqYBDyEPe” dờiCBLH xqYBDyEPeuống ngCBLHực, “CònpHrWyPhA cóCBLH npHrWyPhAơi này.” 

“Hạ…pHrWyPhA hạCBLH lưu!” 

MặtqYBDyEPe nàngqYBDyEPe đpHrWyPhAỏ lêqYBDyEPen tqYBDyEPeựa qYBDyEPenhư môngpHrWyPhA khCBLHỉ, mpHrWyPhAột CBLHtay dùCBLHng qYBDyEPesức cốpHrWyPhA đẩypHrWyPhA “bànpHrWyPhA CBLHtay sói”qYBDyEPe trênCBLH ngựcpHrWyPhA qYBDyEPecủa mìnhqYBDyEPe rCBLHa, vừaCBLH đqYBDyEPeô đpHrWyPhAô hét, 

“ĐầuCBLH củqYBDyEPea cqYBDyEPehàng ngCBLHoại trừpHrWyPhA mấqYBDyEPey qYBDyEPethứ qYBDyEPenày, CBLHcũng khôqYBDyEPeng nghĩpHrWyPhA qYBDyEPera qYBDyEPecái pHrWyPhAgì đứnpHrWyPhAg pHrWyPhAđắn saopHrWyPhA?” HuốCBLHng chiCBLH, nơpHrWyPhAi nqYBDyEPeày lpHrWyPhAà bCBLHãi săpHrWyPhAn, muốnqYBDyEPe cáipHrWyPhA gqYBDyEPeì cũngCBLH khCBLHông đượCBLHc, nếpHrWyPhAu bCBLHị CBLHngười kháCBLHc nhìnpHrWyPhA thqYBDyEPeấy, liềnCBLH khôqYBDyEPeng xoCBLHng . 

Ác?pHrWyPhA CBLHNàng pHrWyPhAdám cựCBLH tupHrWyPhAyệt hắn?CBLH LpHrWyPhAạnh CBLHlùng nhqYBDyEPeíu màyqYBDyEPe, pHrWyPhAcúi đầupHrWyPhA nhìpHrWyPhAn đầqYBDyEPeu gốiqYBDyEPe cpHrWyPhAủa mìnqYBDyEPeh đpHrWyPhAỏ tươiqYBDyEPe mộqYBDyEPet mảnpHrWyPhAg, lạiCBLH dùngqYBDyEPe ánpHrWyPhAh mqYBDyEPeắt tráqYBDyEPech cứqYBDyEPe nhìpHrWyPhAn vềqYBDyEPe phíapHrWyPhA nàng. 

[] 

ĐqYBDyEPeược rồi,CBLH nàqYBDyEPeng thậpHrWyPhAt sqYBDyEPeự cCBLHó lỗi,pHrWyPhA nhưnCBLHg mqYBDyEPeà CBLHnàng khôpHrWyPhAng pHrWyPhAphải cốCBLH pHrWyPhAý qYBDyEPemà, chỉpHrWyPhA CBLHlà “vCBLHô CBLHtinh”, pHrWyPhAừ, CBLHchỉ CBLHlà CBLHvô tìnCBLHh thôi. 

Nàng cắnCBLH cCBLHắn mqYBDyEPeôi dưới. 

“Sẽ……pHrWyPhA SẽpHrWyPhA bịpHrWyPhA CBLHngười kpHrWyPhAhác nhìqYBDyEPen thấCBLHy.” ThùpHrWyPhAy hạCBLH qYBDyEPemi mắt,qYBDyEPe nàngqYBDyEPe nhỏpHrWyPhA giọngCBLH nói. 

pHrWyPhANếu nhưCBLH cópHrWyPhA thểpHrWyPhA ngănpHrWyPhA cảqYBDyEPen hắnqYBDyEPe đpHrWyPhAi qYBDyEPesăn bạchqYBDyEPe pHrWyPhAhổ thì…… 

“Y qYBDyEPeY, qYBDyEPenàng cóqYBDyEPe qYBDyEPebiết sqYBDyEPeăn bpHrWyPhAắn lầCBLHn nàypHrWyPhA kpHrWyPhAéo dàpHrWyPhAi mấyqYBDyEPe ngàCBLHy pHrWyPhAhay không?”pHrWyPhA qYBDyEPeHắn độpHrWyPhAt npHrWyPhAhiên đặtqYBDyEPe câuCBLH hỏi. 

“qYBDyEPeKhông phảipHrWyPhA chỉqYBDyEPe cpHrWyPhAó hôCBLHm qYBDyEPenay sao?” 

Nàng cCBLHăn bảnpHrWyPhA lpHrWyPhAà chưapHrWyPhA từngpHrWyPhA qYBDyEPetham gipHrWyPhAa CBLHlễ hpHrWyPhAội qYBDyEPesăn bắn,CBLH qYBDyEPenên cCBLHho pHrWyPhArằng, qYBDyEPelễ pHrWyPhAhội CBLHnày đơnCBLH giCBLHản cqYBDyEPehỉ pHrWyPhAkéo qYBDyEPedài tronqYBDyEPeg qYBDyEPe1 ngàyqYBDyEPe, nCBLHhưng nhìnpHrWyPhA vẻqYBDyEPe mặqYBDyEPet dởpHrWyPhA kCBLHhóc dởpHrWyPhA cườiCBLH cqYBDyEPeủa hắpHrWyPhAn pHrWyPhAthì kinqYBDyEPeh ngạcCBLH hỏi, 

“ChCBLHẳng qYBDyEPelẽ còpHrWyPhAn kéopHrWyPhA CBLHdài thêmpHrWyPhA vàipHrWyPhA qYBDyEPengày nữa?” 

VCBLHài ngàyqYBDyEPe? ƯớcCBLH cqYBDyEPehừng lpHrWyPhAà nửapHrWyPhA thánCBLHg! QuqYBDyEPeên đpHrWyPhAi, qYBDyEPedù CBLHsao nànqYBDyEPeg đãpHrWyPhA đáppHrWyPhA pHrWyPhAứng vớipHrWyPhA mìpHrWyPhAnh rồi,qYBDyEPe mặqYBDyEPec kệ,…qYBDyEPe hắpHrWyPhAn kéqYBDyEPeo qYBDyEPetay pHrWyPhAnhỏ béqYBDyEPe củaCBLH nqYBDyEPegười nàoCBLH đó,pHrWyPhA hướnCBLHg tpHrWyPhAới mộCBLHt lốipHrWyPhA pHrWyPhAquen thuộc. 

XuCBLHyên qqYBDyEPeua mqYBDyEPeột pHrWyPhAđám qYBDyEPecỏ dạiCBLH cpHrWyPhAao cỡCBLH đầuCBLH gối,pHrWyPhA trqYBDyEPeước mặpHrWyPhAt lqYBDyEPeà mộpHrWyPhAt cápHrWyPhAi hồqYBDyEPe nưpHrWyPhAớc xpHrWyPhAanh biếpHrWyPhAc, phảnCBLH chiếuCBLH trờqYBDyEPei xapHrWyPhAnh, pHrWyPhAhai CBLHbên pHrWyPhAhồ, pHrWyPhAhoa CBLHnở rựcpHrWyPhA rpHrWyPhAỡ, qYBDyEPebướm lượpHrWyPhAn chậCBLHp qYBDyEPechờn, tCBLHhật đúngqYBDyEPe làpHrWyPhA mpHrWyPhAột nơipHrWyPhA thếqYBDyEPe CBLHngoại đàqYBDyEPeo viên. 

“CpHrWyPhAhúng tqYBDyEPea qYBDyEPemuốn đqYBDyEPei đâqYBDyEPeu?” NànCBLHg nắmpHrWyPhA taqYBDyEPey hắnCBLH, pHrWyPhAnhìn bốpHrWyPhAn phía,pHrWyPhA coCBLHn đườnCBLHg nàCBLHy CBLHdường nCBLHhư pHrWyPhAKhâu TrạchpHrWyPhA rấtqYBDyEPe quqYBDyEPeen thuộc. 

Này cóCBLH chpHrWyPhAút kinCBLHh ngạc. 

“Đợi qYBDyEPelát nữaCBLH nàngqYBDyEPe sẽpHrWyPhA CBLHbiết.” HắpHrWyPhAn cònpHrWyPhA CBLHcố CBLHý làmCBLH CBLHra CBLHvẻ thầnpHrWyPhA bí. 

CBLHHai ngpHrWyPhAười pHrWyPhAđi đếnCBLH cạpHrWyPhAnh hồqYBDyEPe nước,CBLH pHrWyPhAđi vòCBLHng thepHrWyPhAo méqYBDyEPep hpHrWyPhAố, trướcpHrWyPhA mặCBLHt lipHrWyPhAền hiệCBLHn CBLHra mộpHrWyPhAt vqYBDyEPeách nCBLHúi, hắqYBDyEPen pHrWyPhAvươn qYBDyEPengón trỏ,pHrWyPhA CBLHở pHrWyPhAmột khốipHrWyPhA hCBLHoàng CBLHthạch gpHrWyPhAõ qYBDyEPevài cpHrWyPhAái, CBLHcó nhanpHrWyPhAh cóqYBDyEPe chậm. 

Đột nqYBDyEPehiên, qYBDyEPevách nCBLHúi “ẦmpHrWyPhA vanqYBDyEPeg lCBLHong” mộtpHrWyPhA tiếpHrWyPhAng, CBLHvách pHrWyPhAnúi pHrWyPhAsừng sữngqYBDyEPe đCBLHột nhqYBDyEPeiên CBLHtách raqYBDyEPe, lộCBLH rpHrWyPhAa mộtpHrWyPhA độngpHrWyPhA khẩu. 

BqYBDyEPeốn bqYBDyEPeề vắnCBLHg lặng,CBLH PhCBLHù CBLHVân KqYBDyEPehâu TrạchpHrWyPhA rấtqYBDyEPe nhaCBLHnh nắmpHrWyPhA CBLHtay nCBLHàng kqYBDyEPeéo vqYBDyEPeào, cầmCBLH lấqYBDyEPey câyqYBDyEPe đuốcpHrWyPhA đặtpHrWyPhA sẳCBLHn CBLHở cửaCBLH đCBLHộng, tiếnCBLH vàoCBLH trCBLHong. KhCBLHi haCBLHi ngườiCBLH vCBLHừa tiếnCBLH vào,pHrWyPhA váchpHrWyPhA CBLHđá lạiCBLH ầmCBLH ầCBLHm rupHrWyPhAng chuyCBLHển pHrWyPhA1 lầqYBDyEPen nqYBDyEPeữa, chớpqYBDyEPe CBLHmắt pHrWyPhAđộng khẩCBLHu pHrWyPhAđã bqYBDyEPeiến pHrWyPhAmất, khôngCBLH pHrWyPhAlộ rpHrWyPhAa pHrWyPhA1 CBLHkhe hở. 

“CBLHHoàng Thượng!” 

CBLHMột hoàngpHrWyPhA CBLHy thịqYBDyEPe vệCBLH qYBDyEPe( thCBLHị vệCBLH CBLHmặc qYBDyEPeáo vànpHrWyPhAg) cầmpHrWyPhA CBLHcây đqYBDyEPeuốc chạypHrWyPhA qYBDyEPeđến, tựCBLHa hồpHrWyPhA đãpHrWyPhA sớmqYBDyEPe đợpHrWyPhAi ởCBLH đâyqYBDyEPe, “HoàCBLHng phCBLHi nươnpHrWyPhAg nương.” 

qYBDyEPe“tình huốngqYBDyEPe hqYBDyEPeiện tạqYBDyEPei nhpHrWyPhAư thqYBDyEPeế nàopHrWyPhA?” HắqYBDyEPen pHrWyPhAliếc mpHrWyPhAắt nhìnCBLH pHrWyPhAbộ dángCBLH nCBLHgạc nhCBLHiên pHrWyPhAcủa nqYBDyEPeàng, cườipHrWyPhA npHrWyPhAhẹ, mộtCBLH tapHrWyPhAy ômpHrWyPhA lấypHrWyPhA eCBLHo nhỏCBLH cCBLHủa nàngpHrWyPhA, spHrWyPhAợ đưpHrWyPhAờng đCBLHi nhpHrWyPhAỏ hẹpHrWyPhAp, dqYBDyEPea tCBLHhịt noqYBDyEPen mịnCBLH spHrWyPhAẽ qYBDyEPebị đápHrWyPhA nCBLHhọn lpHrWyPhAà tổqYBDyEPen thương. 

“Bạch hổpHrWyPhA đaqYBDyEPeng CBLHở hướngpHrWyPhA TpHrWyPhAây NaCBLHm cpHrWyPhAủa cánCBLHh rừqYBDyEPeng, npHrWyPhAó đapHrWyPhAng CBLHở tpHrWyPhArong độCBLHng nghỉpHrWyPhA ngơipHrWyPhA, qYBDyEPeMẫn HácqYBDyEPeh pHrWyPhAVương gipHrWyPhAa mớiCBLH vqYBDyEPeừa xqYBDyEPeuất pHrWyPhAhiện pHrWyPhAở CBLHphía qYBDyEPeđông bắpHrWyPhAc củaCBLH cpHrWyPhAánh rừnqYBDyEPeg, pHrWyPhAtạm tCBLHhời cùnqYBDyEPeg bạcpHrWyPhAh hổpHrWyPhA kqYBDyEPehông thểpHrWyPhA CBLHchạm mqYBDyEPeặt, đợqYBDyEPei pHrWyPhAvương gpHrWyPhAia tìmqYBDyEPe đượcqYBDyEPe phươngqYBDyEPe CBLHhướng, hẳnqYBDyEPe cũngqYBDyEPe phảpHrWyPhAi tốnqYBDyEPe bốn,qYBDyEPe npHrWyPhAăm ngpHrWyPhAày tCBLHhời giapHrWyPhAn, CBLHcòn pHrWyPhAquốc sCBLHư thqYBDyEPeì đangpHrWyPhA CBLHđánh cờCBLH cpHrWyPhAùng CBLHmột vàiCBLH CBLHđại thầnpHrWyPhA lớpHrWyPhAn tuổiCBLH bpHrWyPhAên ngpHrWyPhAoài pHrWyPhAbìa rừng.”pHrWyPhA TpHrWyPhAhị vệqYBDyEPe CBLHcười đáp. 

CáipHrWyPhA gìqYBDyEPe, pHrWyPhAngay cảqYBDyEPe bạcqYBDyEPeh hổpHrWyPhA đapHrWyPhAng qYBDyEPeở pHrWyPhAđâu cũnpHrWyPhAg biếtCBLH CBLH? qYBDyEPeY qYBDyEPeY npHrWyPhAhìn sơnqYBDyEPe đpHrWyPhAộng bpHrWyPhAí pHrWyPhAẩn nàCBLHy, phpHrWyPhAía tCBLHrên mộtqYBDyEPe qYBDyEPecầu thanCBLHg hìnCBLHh xoắpHrWyPhAn ốqYBDyEPec chậmCBLH rCBLHãi uốqYBDyEPen CBLHlượn, tỏapHrWyPhA CBLHra xunpHrWyPhAg quaqYBDyEPenh, cóCBLH CBLH1 qYBDyEPegian làmCBLH pHrWyPhAtrung tâmCBLH, qYBDyEPexung quanCBLHh qYBDyEPecòn rấpHrWyPhAt nhiềCBLHu hpHrWyPhAang nqYBDyEPehỏ, khôqYBDyEPeng, hìnqYBDyEPeh nCBLHhư làpHrWyPhA phòng. 

PqYBDyEPehía trênpHrWyPhA CBLHcó CBLH5 hoànCBLHg CBLHy thqYBDyEPeị qYBDyEPevệ chpHrWyPhAay quCBLHa CBLHchạy lpHrWyPhAại, CBLHtựa hồ,pHrWyPhA đanpHrWyPhAg truyềnqYBDyEPe đạtCBLH tCBLHin tức. 

“TốtpHrWyPhA lắmpHrWyPhA, ngpHrWyPhAươi lCBLHui rapHrWyPhA, pHrWyPhAđợi MẫnCBLH HqYBDyEPeách VươngpHrWyPhA gCBLHia cùqYBDyEPeng lqYBDyEPeão hổqYBDyEPe đápHrWyPhAnh CBLHnhau đqYBDyEPeến chCBLHết sốngCBLH khqYBDyEPeông sqYBDyEPeai bipHrWyPhAệt lắpHrWyPhAm, ngưCBLHơi lạqYBDyEPei đqYBDyEPeến CBLHbẩm bápHrWyPhAo,” qYBDyEPeHắn vỗpHrWyPhA vCBLHỗ bảpHrWyPhA vaCBLHi thCBLHị vệ,CBLH “VấtqYBDyEPe vảqYBDyEPe .” 

CáiqYBDyEPe vỗpHrWyPhA qYBDyEPevai đơnpHrWyPhA CBLHgiản npHrWyPhAhưng dưpHrWyPhAờng nqYBDyEPehư tiếpCBLH thêmpHrWyPhA sứCBLHc mạCBLHnh ủnqYBDyEPeg hộqYBDyEPe cườpHrWyPhAng đạipHrWyPhA, tinqYBDyEPeh thầnqYBDyEPe pHrWyPhAthị vqYBDyEPeệ CBLHrun lênpHrWyPhA, qYBDyEPekhom ngườqYBDyEPei pHrWyPhAhành lễpHrWyPhA, ngCBLHẩng đầuCBLH pHrWyPhAưỡn npHrWyPhAgực CBLHrời đi,qYBDyEPe màCBLH CBLHnhóm tpHrWyPhAhị pHrWyPhAvệcho pHrWyPhAdù kqYBDyEPehông bậnCBLH rCBLHộn, cCBLHũng khôpHrWyPhAng hềqYBDyEPe đếnCBLH quấCBLHy rCBLHầy hqYBDyEPeai người,qYBDyEPe CBLHai qYBDyEPelo qYBDyEPeviệc này,qYBDyEPe xeqYBDyEPem pHrWyPhA2 ngườipHrWyPhA dườqYBDyEPeng nCBLHhư vôCBLH qYBDyEPehình, biếCBLHn CBLHthành tCBLHrong suốt. 

“Nơi nàyqYBDyEPe làqYBDyEPe …?”CBLH pHrWyPhAHắn, CBLHđến tộpHrWyPhAt cùqYBDyEPeng cóCBLH bqYBDyEPeao nhiêqYBDyEPeu CBLHviệc dCBLHấu diếpHrWyPhAm nàng? 

Y pHrWyPhAY tronqYBDyEPeg mắt,pHrWyPhA qYBDyEPemột mảqYBDyEPenh mờpHrWyPhA mịt. 

 

CHƯƠNG qYBDyEPe176: THỰCpHrWyPhA HICBLHỆN ƯỚCBLHC ĐỊNH 

“Nơi này,qYBDyEPe chínhqYBDyEPe làpHrWyPhA lễpHrWyPhA vCBLHật qYBDyEPecuối cùngCBLH màqYBDyEPe qYBDyEPethái hoCBLHàng ThápHrWyPhAi HậupHrWyPhA qYBDyEPeđể lạpHrWyPhAi chpHrWyPhAo trẫm.CBLH” dunpHrWyPhAg CBLHnhan lạnhCBLH qYBDyEPenhư bănqYBDyEPeg củpHrWyPhAa qYBDyEPehắn từqYBDyEPe từqYBDyEPe qYBDyEPehòa tanCBLH, cònCBLH pHrWyPhAlại CBLH, CBLHchỉ làCBLH khCBLHuôn mặtpHrWyPhA ônCBLH nhpHrWyPhAu, dqYBDyEPeịu dàng. 

Thái hoàCBLHng TháqYBDyEPei Hậu……CBLH CBLHY pHrWyPhAY bừnpHrWyPhAg tỉnhCBLH đạiCBLH ngộ,pHrWyPhA nópHrWyPhAi cpHrWyPhAách khác,qYBDyEPe npHrWyPhAơi npHrWyPhAày hẳnpHrWyPhA làpHrWyPhA pHrWyPhAcăn cqYBDyEPeứ cCBLHủa độiCBLH hpHrWyPhAộ vệqYBDyEPe quqYBDyEPeân vươngpHrWyPhA trCBLHong truyềnCBLH CBLHthuyết? NghpHrWyPhAe npHrWyPhAói, bọnqYBDyEPe họCBLH ngoqYBDyEPeại trCBLHừ vCBLHiệc làqYBDyEPe sátqYBDyEPe thủpHrWyPhA hqYBDyEPeạng nhấqYBDyEPet, cònqYBDyEPe cóCBLH tìnhqYBDyEPe bCBLHáo khCBLHắp mpHrWyPhAọi nơi,qYBDyEPe pHrWyPhAđể pHrWyPhAbảo vqYBDyEPeệ đếpHrWyPhA vươpHrWyPhAng, ngườqYBDyEPei đượcCBLH tuyqYBDyEPeển cqYBDyEPehọn đqYBDyEPeều qYBDyEPelà npHrWyPhAhân CBLHvật npHrWyPhAổi qYBDyEPetiếng, khqYBDyEPeông chỉpHrWyPhA tinqYBDyEPeh thônpHrWyPhAg vqYBDyEPeõ học,qYBDyEPe thpHrWyPhAuật CBLHpháp, hơqYBDyEPen CBLHnữa thuqYBDyEPeật CBLHkỳ môqYBDyEPen báCBLHt qupHrWyPhAái CBLHkhông chỗCBLH nCBLHào qYBDyEPekhông tpHrWyPhAhông, nqYBDyEPehưng mà,pHrWyPhA tấCBLHt cqYBDyEPeả npHrWyPhAhững CBLHthứ nàqYBDyEPey cũqYBDyEPeng chqYBDyEPeỉ qYBDyEPelà truypHrWyPhAền thuyết,pHrWyPhA kqYBDyEPehông qYBDyEPeai tpHrWyPhAừng nhìnpHrWyPhA thấpHrWyPhAy quá. 

“Bọn họpHrWyPhA, đềuCBLH CBLHlà tCBLHinh anCBLHh pHrWyPhAmà qYBDyEPequốc spHrWyPhAư 2pHrWyPhA0 CBLHnăm trướcpHrWyPhA CBLHbồi dưỡngCBLH rpHrWyPhAa, vpHrWyPhAì TháiqYBDyEPe pHrWyPhAhoàng tháiqYBDyEPe pHrWyPhAhậu cũnqYBDyEPeg cCBLHố tripHrWyPhAều cương” 

Nói đếnCBLH đâqYBDyEPey, hắnqYBDyEPe nghCBLHiêng đầu,pHrWyPhA hpHrWyPhAai mắtqYBDyEPe CBLHdiệu dqYBDyEPeiệu qYBDyEPenhìn qYBDyEPechăm cCBLHhú vCBLHào nàng, 

“TrẫmCBLH CBLHcũng khônqYBDyEPeg phảqYBDyEPei qYBDyEPecố pHrWyPhAý muốnqYBDyEPe dấupHrWyPhA nàngCBLH, đâyCBLH làqYBDyEPe ướcCBLH địCBLHnh CBLHcủa trẫmpHrWyPhA cùnCBLHg tCBLHhái hoàqYBDyEPeng TháiqYBDyEPe HqYBDyEPeậu, ngườpHrWyPhAi nópHrWyPhAi, phảipHrWyPhA pHrWyPhAđợi cCBLHho nqYBDyEPeàng qYBDyEPecùng pHrWyPhAtrẫm qYBDyEPe‘long pCBLHhụng hòCBLHa minh’CBLH, mớqYBDyEPei pHrWyPhAđược nópHrWyPhAi cqYBDyEPeho nàngCBLH biết.” 

CBLHGò mpHrWyPhAá cCBLHủa pHrWyPhAY pHrWyPhAY nhCBLHáy pHrWyPhAmắt qYBDyEPelại đỏCBLH hồngqYBDyEPe lênpHrWyPhA, nhCBLHìn hắnqYBDyEPe tpHrWyPhAựa qYBDyEPehồ ẩpHrWyPhAn nhẫnCBLH qYBDyEPeý cườiCBLH, chpHrWyPhAà cqYBDyEPehà cpHrWyPhAhân, ởpHrWyPhA trướpHrWyPhAc pHrWyPhAmặt mọCBLHi qYBDyEPengười lạiCBLH kCBLHhông tqYBDyEPehể CBLHđẩy hắnqYBDyEPe rCBLHa, cqYBDyEPehỉ phảiCBLH chqYBDyEPeịu đCBLHựng, thCBLHầm nqYBDyEPeghĩ, npHrWyPhAói nhCBLHư vCBLHậy, khôngCBLH phảqYBDyEPei khiếCBLHn cCBLHho nhóqYBDyEPem hộqYBDyEPe qYBDyEPevệ CBLHbiết, pHrWyPhAnàng qYBDyEPecùng hắpHrWyPhAn đã……. 

“Đi thôpHrWyPhAi, trẫmqYBDyEPe qYBDyEPemang nàngqYBDyEPe đipHrWyPhA vpHrWyPhAào phònCBLHg.” HắqYBDyEPen khậpqYBDyEPe kqYBDyEPehiễng kpHrWyPhAéo pHrWyPhAtay củaqYBDyEPe nàngpHrWyPhA, cắCBLHm câyqYBDyEPe đCBLHuốc vpHrWyPhAào qYBDyEPemột giCBLHá đỡCBLH trêqYBDyEPen cầqYBDyEPeu thpHrWyPhAang, spHrWyPhAau đóCBLH mớipHrWyPhA tiCBLHếp tụcqYBDyEPe qYBDyEPeđi vàoqYBDyEPe mqYBDyEPeột pHrWyPhA“cái haqYBDyEPeng” ngCBLHay pHrWyPhAgian truCBLHng tâm. 

KhpHrWyPhAông nghĩCBLH tới,qYBDyEPe bpHrWyPhAên tpHrWyPhArong pHrWyPhA“cái hCBLHang” kipHrWyPhAa đúngpHrWyPhA lqYBDyEPeà mộtCBLH giqYBDyEPean phòngqYBDyEPe CBLHkhiến ngườCBLHi kháqYBDyEPec ‘pHrWyPhAkinh qYBDyEPethiên độngpHrWyPhA địa’qYBDyEPe pHrWyPhAnha, rộngqYBDyEPe rpHrWyPhAãi màqYBDyEPe pHrWyPhAsáng nCBLHgời, CBLHcùng cáchqYBDyEPe bốqYBDyEPe trípHrWyPhA tronpHrWyPhAg LonqYBDyEPeg CBLHQuân điqYBDyEPeện cCBLHó pHrWyPhAhơn chCBLHứ khônCBLHg kpHrWyPhAém, pHrWyPhAkhiến nàngqYBDyEPe nqYBDyEPegây ngẩnqYBDyEPe CBLHcả người. 

Vén bứqYBDyEPec rèqYBDyEPem cCBLHhe, CBLHđi vàopHrWyPhA nộiqYBDyEPe phòng. 

“Khi trẫmCBLH qYBDyEPera ngqYBDyEPeoài săpHrWyPhAn bCBLHắn, ngẫqYBDyEPeu nCBLHhiên pHrWyPhAthường muốnpHrWyPhA tớipHrWyPhA nơiqYBDyEPe nàCBLHy, pHrWyPhAcho nêCBLHn liềpHrWyPhAn phânpHrWyPhA phqYBDyEPeó xuống,qYBDyEPe pHrWyPhAcho bọpHrWyPhAn họqYBDyEPe bốCBLH trCBLHí npHrWyPhAơi nqYBDyEPeày qYBDyEPecùng npHrWyPhAội pHrWyPhAđiện giốngpHrWyPhA pHrWyPhAnhau, qYBDyEPecó CBLHthích CBLHkhông?” HắnqYBDyEPe mỉqYBDyEPem cườiCBLH, qYBDyEPeđem nànCBLHg ômCBLH vqYBDyEPeào lòng,pHrWyPhA cpHrWyPhAhóp pHrWyPhAmũi cọCBLH cọCBLH vqYBDyEPeào chóppHrWyPhA mũiCBLH cpHrWyPhAủa nàng. 

Bức rèmCBLH bằngqYBDyEPe trânqYBDyEPe châuCBLH pHrWyPhArung qYBDyEPerinh, pHrWyPhAnhững hạqYBDyEPet châupHrWyPhA sángCBLH bpHrWyPhAóng chạmqYBDyEPe vàoCBLH qYBDyEPenhau, phqYBDyEPeát rqYBDyEPea pHrWyPhAtiếng vCBLHang “dinhqYBDyEPe đang,qYBDyEPe đinqYBDyEPeh đươCBLHng, đinCBLHh đương”pHrWyPhA tCBLHhanh thúy……. 

“ÂnpHrWyPhA.” pHrWyPhANàng gậtCBLH nCBLHhẹ CBLHđầu, CBLHnói khôngqYBDyEPe cảqYBDyEPem đqYBDyEPeộng, lqYBDyEPeà gạqYBDyEPet nCBLHgười. NhưngCBLH hơipHrWyPhA tqYBDyEPehở đầCBLHy dụcpHrWyPhA vpHrWyPhAọng cpHrWyPhAủa hpHrWyPhAắn pHrWyPhAcứ pqYBDyEPehả vàoCBLH mqYBDyEPeặt CBLHliên pHrWyPhAtục, qYBDyEPekhiến nCBLHàng qYBDyEPethật bốqYBDyEPei CBLHrối, CBLHgương mqYBDyEPeặt CBLHđã hồngpHrWyPhA CBLHlại càngqYBDyEPe pHrWyPhAđỏ tươi. 

“NàngpHrWyPhA hìnqYBDyEPeh CBLHnhư vẫqYBDyEPen CBLHcòn tqYBDyEPehiếu trẫmCBLH cCBLHái gìpHrWyPhA đó.qYBDyEPe” HắnpHrWyPhA trầmpHrWyPhA giọngCBLH nhCBLHắc pHrWyPhAnhở nói. 

“ThiqYBDyEPeếu… thiếuqYBDyEPe qYBDyEPecái gì?” 

NàngpHrWyPhA nCBLHháy mắpHrWyPhAt, qYBDyEPemơ hpHrWyPhAồ, nhưnqYBDyEPeg lạiqYBDyEPe pHrWyPhAnghĩ tớiqYBDyEPe cáiCBLH gì,pHrWyPhA sắqYBDyEPec mặtqYBDyEPe pHrWyPhAcó pHrWyPhAchút sốqYBDyEPet ruột, 

“Không pHrWyPhAđược, chqYBDyEPeàng ngồpHrWyPhAi xupHrWyPhAống trướcqYBDyEPe điCBLH, tpHrWyPhAa điCBLH tCBLHìm CBLHdược giúpCBLH chàngqYBDyEPe rqYBDyEPeửa sạchCBLH CBLHmiệng vếtqYBDyEPe thưqYBDyEPeơng, CBLHkhông cầnpHrWyPhA lpHrWyPhAộn xộn.” 

ĐCBLHi mộpHrWyPhAt quảpHrWyPhAng đưCBLHờng qYBDyEPexa nhqYBDyEPeư pHrWyPhAvậy, hpHrWyPhAắn chắqYBDyEPec lpHrWyPhAà phảiqYBDyEPe nhịpHrWyPhAn đCBLHau rqYBDyEPeất npHrWyPhAhiều. VếtCBLH thươqYBDyEPeng lầqYBDyEPen trướCBLHc nghiêCBLHm pHrWyPhAtrọng nhưqYBDyEPe qYBDyEPevậy, đãpHrWyPhA liqYBDyEPeền qYBDyEPemặt đưCBLHợc haCBLHy chưCBLHa, nàngCBLH mộCBLHt chúqYBDyEPet qYBDyEPecũng pHrWyPhAkhông biêt.CBLH NhCBLHưng bqYBDyEPeây pHrWyPhAgiờ, nhCBLHìn CBLHthấy đầuqYBDyEPe gqYBDyEPeối củaCBLH hắnpHrWyPhA đỏCBLH tpHrWyPhAươi CBLH1 mảnpHrWyPhAg, CBLHlòng cqYBDyEPeủa nànCBLHg qYBDyEPerất xótqYBDyEPe xpHrWyPhAa, thậtpHrWyPhA rấCBLHt lCBLHo lắng. 

NàngpHrWyPhA sợCBLH pHrWyPhAmáu, nhưqYBDyEPeng qYBDyEPenhiều lpHrWyPhAúc, vìpHrWyPhA kqYBDyEPehông muốCBLHn tỏpHrWyPhA rCBLHa yếupHrWyPhA đuCBLHối, CBLHđều phảCBLHi tậpHrWyPhAn lựqYBDyEPec pHrWyPhAẩn nhẫn.CBLH ChCBLHo qYBDyEPenên nCBLHàng rấpHrWyPhAt ítqYBDyEPe mCBLHặc hồngpHrWyPhA ypHrWyPhA, màCBLH lqYBDyEPeúc cùnCBLHg MẫnqYBDyEPe HqYBDyEPeách yêpHrWyPhAu naqYBDyEPem tpHrWyPhAỷ pHrWyPhAthí, cũnpHrWyPhAg vqYBDyEPeì pHrWyPhAsợ nhpHrWyPhAìn qYBDyEPethấy trêpHrWyPhAn ngườipHrWyPhA mìqYBDyEPenh toáqYBDyEPet pHrWyPhAra mápHrWyPhAu tươi,qYBDyEPe pHrWyPhAmới cpHrWyPhAố pHrWyPhAtình mặcCBLH hồngqYBDyEPe CBLHy, cpHrWyPhAhe dCBLHấu sợqYBDyEPe hpHrWyPhAãi củaCBLH chínpHrWyPhAh mình. 

Nếu nơiCBLH nCBLHày thậtqYBDyEPe qYBDyEPesự bốpHrWyPhA trpHrWyPhAí gpHrWyPhAiống qYBDyEPey LopHrWyPhAng QuâCBLHn đpHrWyPhAiện, pHrWyPhAnhư vậy,CBLH hpHrWyPhAòm thpHrWyPhAuốc sqYBDyEPeẽ đặCBLHt tronqYBDyEPeg ngănqYBDyEPe kpHrWyPhAéo cuCBLHối cpHrWyPhAùng củqYBDyEPea bànqYBDyEPe trpHrWyPhAang điểm. 

NàngCBLH qYBDyEPeđẩy vCBLHòng taCBLHy ôqYBDyEPem ấCBLHp củCBLHa hắnpHrWyPhA rapHrWyPhA, đqYBDyEPei đCBLHến tpHrWyPhArước bàpHrWyPhAn trapHrWyPhAng điểm,qYBDyEPe pHrWyPhAkéo hộcqYBDyEPe bàqYBDyEPen pHrWyPhAra, pHrWyPhAquả nhiêpHrWyPhAn nhqYBDyEPeìn tqYBDyEPehấy hòqYBDyEPem thuốc. 

“YqYBDyEPe YCBLH, CBLHnàng muCBLHốn nuqYBDyEPeốt lqYBDyEPeời spHrWyPhAao?” thâqYBDyEPen thểqYBDyEPe ấCBLHm áp,pHrWyPhA mềpHrWyPhAm mạiCBLH troqYBDyEPeng qYBDyEPelòng rờCBLHi đqYBDyEPei, khôngpHrWyPhA khíqYBDyEPe qYBDyEPelạnh lpHrWyPhAẽo pHrWyPhAxâm nhập,CBLH hắnpHrWyPhA qYBDyEPebất mCBLHãn lêCBLHn án. 

TCBLHhấy nànqYBDyEPeg điCBLH đếpHrWyPhAn lonCBLHg sànCBLH, tpHrWyPhAừ pHrWyPhAtừ tọapHrWyPhA hạ,CBLH hắnCBLH rấtCBLH sCBLHợ pHrWyPhAnàng giốnCBLHg lqYBDyEPeần trướqYBDyEPec, tpHrWyPhAhô lỗCBLH CBLHkéo phắnCBLHg thCBLHục kpHrWyPhAhố cCBLHủa mìnhqYBDyEPe, nghCBLHĩ pHrWyPhAnghĩ, vẫqYBDyEPen pHrWyPhAlà chínhCBLH mqYBDyEPeình CBLHcuốn ốpHrWyPhAng qqYBDyEPeuần pHrWyPhAlên thìCBLH pHrWyPhAtốt hơnqYBDyEPe. (^qYBDyEPe^ pHrWyPhAtự nhCBLHiên thpHrWyPhAấy buqYBDyEPeồn cườiCBLH ghCBLHê =]qYBDyEPe] ) 

“CóCBLH phảiqYBDyEPe rqYBDyEPeất đpHrWyPhAau hqYBDyEPeay không?” 

pHrWyPhANàng cầmqYBDyEPe hòmpHrWyPhA thqYBDyEPeuốc CBLHđi quapHrWyPhA, npHrWyPhAgồi xổCBLHm qYBDyEPexuống, nhìCBLHn vpHrWyPhAết thươnqYBDyEPeg, khônCBLHg khqYBDyEPeỏi nhCBLHíu mày, 

“TCBLHuy khôqYBDyEPeng làmpHrWyPhA độc,qYBDyEPe nhCBLHưng pHrWyPhAmà, vếqYBDyEPet thươngCBLH CBLHsao CBLHlại lâpHrWyPhAu khépHrWyPhAp lạpHrWyPhAi nCBLHhư vậy?” 

“ThờiCBLH tiếtqYBDyEPe cpHrWyPhAó chpHrWyPhAút lãnh.”qYBDyEPe HắnpHrWyPhA qYBDyEPeđáp, nhìnpHrWyPhA nCBLHàng thpHrWyPhAật cẩpHrWyPhAn thậqYBDyEPen qYBDyEPelau đpHrWyPhAi vếtCBLH máqYBDyEPeu trêpHrWyPhAn miệqYBDyEPeng vếtCBLH thương. 

[] 

“ThânCBLH CBLHnhiệt củqYBDyEPea chàngqYBDyEPe sqYBDyEPeo vớiCBLH ngườipHrWyPhA thườpHrWyPhAng luônpHrWyPhA thấpHrWyPhAp qYBDyEPehơn, biCBLHết trờqYBDyEPei lqYBDyEPeạnh, sqYBDyEPeao pHrWyPhAkhông qYBDyEPecho pHrWyPhAcung nqYBDyEPeữ đốtCBLH tCBLHhêm hỏaqYBDyEPe lqYBDyEPeò, nhqYBDyEPeư vậyqYBDyEPe thâqYBDyEPen thểqYBDyEPe mớiqYBDyEPe CBLHấm hpHrWyPhAơn, mpHrWyPhAiệng vếtpHrWyPhA thươqYBDyEPeng CBLHcũng kCBLHhép lạipHrWyPhA mapHrWyPhAu chút.” 

DùnpHrWyPhAg vảipHrWyPhA mềmpHrWyPhA, thấmqYBDyEPe ướt,pHrWyPhA rpHrWyPhAửa sạcpHrWyPhAh miCBLHệng pHrWyPhAvết thCBLHương, nàngCBLH qYBDyEPenhẹ nhànpHrWyPhAg thổiqYBDyEPe CBLHthổi, đợiCBLH npHrWyPhAước kCBLHhô đi,qYBDyEPe pHrWyPhAmới lấpHrWyPhAy thuốcqYBDyEPe qYBDyEPethoa qYBDyEPelên, dùnpHrWyPhAg CBLHbạch bqYBDyEPeố sạchqYBDyEPe sẽCBLH CBLHbao lấyqYBDyEPe, cuốCBLHi cCBLHùng thắqYBDyEPet CBLHmột cáiCBLH pHrWyPhAnơ coqYBDyEPen bướm. 

“KhôngqYBDyEPe cpHrWyPhAó nàpHrWyPhAng bCBLHên cạnh,CBLH mộtpHrWyPhA mìnqYBDyEPeh qYBDyEPetrẫm CBLHcho dùCBLH cópHrWyPhA CBLHđắp CBLHthêm mấyqYBDyEPe tấpHrWyPhAm chăqYBDyEPen, đềuCBLH cảmqYBDyEPe thqYBDyEPeấy qYBDyEPecả qYBDyEPengười réCBLHt runCBLH.” HắnCBLH thCBLHấp nqYBDyEPeam nói. 

“pHrWyPhAMiệng pHrWyPhAlưỡi tCBLHrơn tru.CBLH” NqYBDyEPeàng qYBDyEPeliếc CBLHliếc mpHrWyPhAắt mộtpHrWyPhA cáqYBDyEPei, cườiqYBDyEPe khẽ. 

ChqYBDyEPeo tớiCBLH nayqYBDyEPe, nàpHrWyPhAng đềCBLHu cảmpHrWyPhA tqYBDyEPehấy hCBLHắn chỉpHrWyPhA CBLHbiết khqYBDyEPei dễqYBDyEPe mìnhCBLH, mỗiqYBDyEPe lầnpHrWyPhA npHrWyPhAói chuyqYBDyEPeện đềpHrWyPhAu giCBLHống nhưCBLH đangCBLH qYBDyEPecãi nhaupHrWyPhA, nhưngpHrWyPhA qYBDyEPemà, từCBLH kqYBDyEPehi rờiqYBDyEPe pHrWyPhAkhỏi lCBLHong quânCBLH điệnpHrWyPhA, nàngCBLH mớiqYBDyEPe phátCBLH hiện,CBLH nCBLHàng ngượcqYBDyEPe lạCBLHi rấtpHrWyPhA làpHrWyPhA thqYBDyEPeích lờipHrWyPhA nCBLHói bénCBLH nhọncCBLHủa hắqYBDyEPen, tqYBDyEPehích cùngqYBDyEPe hCBLHắn traqYBDyEPenh traqYBDyEPenh pHrWyPhAluận luận. 

“pHrWyPhAMiệng lưqYBDyEPeỡi qYBDyEPetrơn tpHrWyPhAru sqYBDyEPeo vớiqYBDyEPe vôCBLH lạipHrWyPhA tốtqYBDyEPe hơCBLHn.” HắqYBDyEPen quảCBLH tCBLHhực lạiCBLH bắtCBLH đầqYBDyEPeu “mồCBLHm mép”. 

pHrWyPhAKhóe CBLHmôi CBLHcong lên,qYBDyEPe nụCBLH cườipHrWyPhA pHrWyPhAtươi tắnpHrWyPhA nhqYBDyEPeư nắngpHrWyPhA maiqYBDyEPe, cCBLHảm giácqYBDyEPe qupHrWyPhAen thqYBDyEPeuộc CBLHnày làqYBDyEPem tếpHrWyPhA bàopHrWyPhA toàCBLHn tpHrWyPhAhân npHrWyPhAàng đCBLHều ởCBLH CBLHthả lỏqYBDyEPeng, thưCBLH sướngCBLH vôqYBDyEPe cùng. 

qYBDyEPe“Chàng, vqYBDyEPeẫn muốnCBLH đpHrWyPhAi săpHrWyPhAn lãoqYBDyEPe qYBDyEPehổ sao?” 

NàngpHrWyPhA tqYBDyEPehu dpHrWyPhAọn pHrWyPhAxong hpHrWyPhAòm thuqYBDyEPeốc, qYBDyEPengồi CBLHvào vịqYBDyEPe CBLHtrí bêCBLHn cạnhqYBDyEPe hpHrWyPhAắn, nhqYBDyEPeẹ nhàpHrWyPhAng ốpHrWyPhAng quầnCBLH thảqYBDyEPe xuống. 

“TCBLHrẫm thầmCBLH ngqYBDyEPehĩ, pHrWyPhAsẽ tặqYBDyEPeng cCBLHho nàpHrWyPhAng lễCBLH vậpHrWyPhAt CBLHmà trẫmpHrWyPhA chpHrWyPhAo làqYBDyEPe CBLHtrân CBLHquý pHrWyPhAnhất, CBLHY qYBDyEPeY, nàngpHrWyPhA hãqYBDyEPey tqYBDyEPein tqYBDyEPeưởng trẫCBLHm qYBDyEPecó nănqYBDyEPeg lựcpHrWyPhA nàCBLHy, pHrWyPhAmặc pHrWyPhAdù khqYBDyEPeông dpHrWyPhAựa vàqYBDyEPeo tqYBDyEPehuật pqYBDyEPeháp, trẫCBLHm cqYBDyEPeũng sẽpHrWyPhA lpHrWyPhAàm được.” 

HqYBDyEPeắn soạnqYBDyEPe mCBLHi, bàCBLHn taCBLHy CBLHto nCBLHhẹ nhàngpHrWyPhA vCBLHuốt lêpHrWyPhAn đôiCBLH mpHrWyPhAá phấnCBLH hồnCBLHg, “TrCBLHẫm, cũCBLHng qYBDyEPekhông phảipHrWyPhA CBLHmột quCBLHân vươnCBLHg vCBLHô năngpHrWyPhA, nhCBLHững qYBDyEPegì cqYBDyEPeủa trẫm,CBLH nhCBLHất địnCBLHh trẫCBLHm sẽqYBDyEPe thCBLHu hồCBLHi, bpHrWyPhAao gồCBLHm qYBDyEPecả nàng!” 

khuônpHrWyPhA mặtpHrWyPhA tqYBDyEPerắng noãpHrWyPhAn, hCBLHoàn mqYBDyEPeỹ nhCBLHư qYBDyEPemột tácCBLH CBLHphẩm nghệCBLH thuậqYBDyEPet, khqYBDyEPeóe môqYBDyEPei mỏng,CBLH CBLHcong cCBLHong mộpHrWyPhAt qYBDyEPenụ cười,pHrWyPhA đôipHrWyPhA mắpHrWyPhAt mpHrWyPhAàu tíqYBDyEPem tCBLHhâm sâuqYBDyEPe nhpHrWyPhAư đqYBDyEPeại dương,…nàCBLHng pHrWyPhAxem đếnqYBDyEPe ngCBLHây CBLHngốc cảqYBDyEPe người. 

MãipHrWyPhA ngCBLHắm mỹqYBDyEPe npHrWyPhAam, CBLHY CBLHY mộtpHrWyPhA qYBDyEPechút pHrWyPhAcũng kpHrWyPhAhông ppHrWyPhAhát gCBLHiác, mộtCBLH bànpHrWyPhA tpHrWyPhAay đangpHrWyPhA lặngqYBDyEPe yCBLHên cCBLHởi qYBDyEPebỏ vạtCBLH áoqYBDyEPe cqYBDyEPeủa nàpHrWyPhAng. ^^! 

CBLHMãi CBLHđến qYBDyEPekhi chỉCBLH pHrWyPhAphúc lạnCBLHh nhưqYBDyEPe bCBLHăng bàCBLHn chạCBLHm đếCBLHn trònqYBDyEPe trCBLHòn mCBLHềm CBLHmại, cpHrWyPhAả ngườpHrWyPhAi CBLHY CBLHY rCBLHun lqYBDyEPeên, bừqYBDyEPeng tỉpHrWyPhAnh lạiqYBDyEPe đpHrWyPhAây, CBLHnhìn gCBLHương mặtCBLH ônqYBDyEPe nhuCBLH, nhqYBDyEPeu tìpHrWyPhAnh dạCBLHt qYBDyEPedào khôCBLHng biếtCBLH qYBDyEPekhi nàopHrWyPhA biếnCBLH thàqYBDyEPenh vpHrWyPhAẻ mặtpHrWyPhA đắcpHrWyPhA pHrWyPhAý tươqYBDyEPei cưpHrWyPhAời cCBLHủa hắn,CBLH khCBLHông khỏiCBLH âmCBLH thầmCBLH CBLHmắng mCBLHình quCBLHá qYBDyEPesơ ýqYBDyEPe. (lqYBDyEPeà háqYBDyEPeo sắqYBDyEPec mCBLHới đúnCBLHg nqYBDyEPeha ^^) 

“qYBDyEPeY pHrWyPhAY, nàngqYBDyEPe nCBLHên thựcpHrWyPhA hiệqYBDyEPen ướqYBDyEPec pHrWyPhAđịnh cpHrWyPhAùng trẫm.”CBLH HắqYBDyEPen CBLHthấp napHrWyPhAm, nhẹqYBDyEPe qYBDyEPenhàng vCBLHỗ vpHrWyPhAề đqYBDyEPeôi mCBLHá pHrWyPhAmềm mại. 

CBLH“Ước địnhCBLH? CáipHrWyPhA gqYBDyEPeì ưqYBDyEPeớc đCBLHịnh?” NqYBDyEPeàng tiếCBLHp tụpHrWyPhAc đánhpHrWyPhA trốnqYBDyEPeg lảCBLHng, “KhôngCBLH đpHrWyPhAược, cqYBDyEPehân củapHrWyPhA chàngpHrWyPhA khCBLHông CBLHthể pHrWyPhAlộn xộn.” 

“NgàyqYBDyEPe qYBDyEPeấy, tCBLHrẫm CBLHbị CBLHthương CBLHso vCBLHới hôqYBDyEPem nCBLHay còCBLHn npHrWyPhAghiêm trọqYBDyEPeng CBLHhơn, pHrWyPhAnhưng khôqYBDyEPeng phảipHrWyPhA cũCBLHng dũCBLHng mãpHrWyPhAnh dịpHrWyPhA thườqYBDyEPeng CBLHsao? HaCBLHy là,pHrWyPhA nànpHrWyPhAg cCBLHho đCBLHó pHrWyPhAlà hiệuqYBDyEPe lựcpHrWyPhA cpHrWyPhAủa quảCBLH pHrWyPhAthôi tình?” 

HpHrWyPhAắn thổiqYBDyEPe pHrWyPhAmột nqYBDyEPegụm hqYBDyEPeơi qYBDyEPethở lạnCBLHh nhưCBLH bănqYBDyEPe vàoCBLH tCBLHai nàng,pHrWyPhA pHrWyPhAnhẹ nhànCBLHg CBLHgặm lCBLHấy vànqYBDyEPeh taCBLHi mẫqYBDyEPen CBLHcảm qYBDyEPecủa nCBLHàng, qYBDyEPeđầu lưỡiCBLH cupHrWyPhAốn, cảmCBLH gCBLHiác đưpHrWyPhAợc qYBDyEPethân tqYBDyEPehể pHrWyPhAmềm mạiCBLH đềuCBLH rqYBDyEPeun run, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, 

“Xem ra, nàng cũng không phải là không có cảm giác.” 

“Chàng… hôm nay, chàng không phải nói muốn đi săn lão hổ sao, nếu cứ chậm trễ sẽ làm lỡ thời gian, cuộc đầu dừng lại đó.” bàn tay nhỏ bé yếu đuối vô lực cố gắng chống đẩy thân hình của hắn tới càng lúc càng tới gần, nhưng mà, thoạt nhìn lại lại dục cự còn thẹn thùng bộ dáng. 

Đau đớn xuyên thấu lần trước vẫn còn làm nàng kinh hãi, toàn thân một trận buộc chặt. 

Phù Vân Khâu Trạch dễ dàng chụp tới, ôm nàng vào trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một chút đắc ý chi cười: 

“trận đấu săn bắn vẫn còn kéo dài đến mười lăm ngày, không cần vội, nhưng mà, không nghĩ tới, vì để thoát khỏi trẫm, Y Y thật nhẫn tâm muốn cho trẫm tiến lên chịu chết sao?” 

“Ta không có ý đo……” Nàng nột nột mở miệng, đột nhiên kinh hô ra tiếng, quần áo tuy chưa bị cởi ra, nhưng bàn tay to của hắn đã len lõi vào trong, thuần thục bao lấy nơi mềm mại của nàng.