You are here

Truy đuổi - Chương 67

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Tác giảrkigXkLy: NbsPThan 3cU6cjqtTiểu Ngôn

Chuyển bsPTngữ: LạcrkigXkLy Dương
***

Chương 67

Để chúcbsPT bsPTmừng bsPTsinh nhậ3cU6cjqtt 3cU6cjqtTiêu Trạch,3cU6cjqt NbsPThan 3cU6cjqtHoan mbsPTặc mộbsPTt chiế3cU6cjqtc bsPTváy rkigXkLyhở vrkigXkLyai m3cU6cjqtới rkigXkLyđặt hrkigXkLyàng t3cU6cjqthiết bsPTkế rkigXkLytheo yrkigXkLyêu cầubsPT. bsPTTừ nrkigXkLygực trởbsPT xuống,3cU6cjqt vrkigXkLyáy đ3cU6cjqtược gbsPThép thàn3cU6cjqth tbsPTừ rấtbsPT nhiềurkigXkLy cbsPThiếc lônrkigXkLyg rkigXkLyvũ nbsPThỏ trắng3cU6cjqt tinbsPTh, tạ3cU6cjqto ch3cU6cjqto phầnrkigXkLy chrkigXkLyân vábsPTy córkigXkLy kirkigXkLyểu 3cU6cjqtdáng rkigXkLynhư brkigXkLyậc rkigXkLythang tầrkigXkLyng tbsPTầng lớpbsPT 3cU6cjqtlớp, vừabsPT thuần3cU6cjqt kbsPThiết thoábsPTt rkigXkLytục màrkigXkLy lạrkigXkLyi kh3cU6cjqtông mấ3cU6cjqtt tínbsPTh thờ3cU6cjqti trang.

Là rkigXkLychủ nhârkigXkLyn của3cU6cjqt bsPTbữa trkigXkLyiệc, TirkigXkLyêu TrạchbsPT 3cU6cjqtcũng ărkigXkLyn vậnrkigXkLy rkigXkLyrất tr3cU6cjqtang trọng,rkigXkLy an3cU6cjqth mặc3cU6cjqt mrkigXkLyột bbsPTộ rkigXkLyÂu phụ3cU6cjqtc bsPTmàu trắ3cU6cjqtng bướcrkigXkLy bsPTra khỏbsPTi rkigXkLyphòng trkigXkLyhay đồ,bsPT đ3cU6cjqti tới3cU6cjqt ômbsPT vòngrkigXkLy quanrkigXkLyh rkigXkLyeo nhbsPTỏ củ3cU6cjqta nàbsPTng t3cU6cjqtiên nữ3cU6cjqt đ3cU6cjqtang đứn3cU6cjqtg trướcbsPT gươn3cU6cjqtg, nórkigXkLyi: “Mặc3cU6cjqt đồbsPT t3cU6cjqtrang rkigXkLyđiểm xinrkigXkLyh 3cU6cjqtđẹp 3cU6cjqtthế này3cU6cjqt đrkigXkLyể rkigXkLyquyến rũ3cU6cjqt corkigXkLyn nhàbsPT 3cU6cjqtai đây?”

Nhan bsPTHoan giậbsPTt rkigXkLynhẹ cánrkigXkLyh tabsPTy 3cU6cjqtáo 3cU6cjqtmàu trắngrkigXkLy đangbsPT vòngrkigXkLy bsPTqua bsPTeo mìrkigXkLynh, rkigXkLynói: “EmrkigXkLy còrkigXkLyn chưarkigXkLy nóirkigXkLy bsPTgì absPTnh đâbsPTu đấybsPT, 3cU6cjqtăn diệnbsPT bbsPTảnh 3cU6cjqtbao th3cU6cjqtế nbsPTày l3cU6cjqtà 3cU6cjqtđể dụbsPT dỗ3cU6cjqt co3cU6cjqtn gáirkigXkLy nrkigXkLyhà bsPTai hả?”

“Hôm na3cU6cjqty lrkigXkLyà sin3cU6cjqth nhậtrkigXkLy bsPTanh, absPTnh phbsPTải ănrkigXkLy bsPTmặc trịnbsPTh trọnrkigXkLyg l3cU6cjqtà đươngrkigXkLy nhiêrkigXkLyn, hbsPTơn n3cU6cjqtữa, bsPTcó rkigXkLyem rrkigXkLyồi, 3cU6cjqtcòn 3cU6cjqtcon bsPTgái nbsPThà a3cU6cjqti có3cU6cjqt th3cU6cjqtể lọtbsPT vào3cU6cjqt m3cU6cjqtắt an3cU6cjqth được.”

“Hôm rkigXkLynay là3cU6cjqt sin3cU6cjqth nhrkigXkLyật an3cU6cjqth, ebsPTm tbsPTrang điểm3cU6cjqt xi3cU6cjqtnh 3cU6cjqtđẹp là3cU6cjqt đương3cU6cjqt nhibsPTên, bsPThơn nữrkigXkLya, bsPTcó rkigXkLyanh rrkigXkLyồi, c3cU6cjqton trkigXkLyrai nrkigXkLyhà n3cU6cjqtào bsPTcó bsPTthể lrkigXkLyọt rkigXkLyvào mắtbsPT erkigXkLym đượcrkigXkLy chứ.”

Nhan HoarkigXkLyn brkigXkLyắt chước3cU6cjqt cárkigXkLych nórkigXkLyi củarkigXkLy anbsPTh, lạbsPTi b3cU6cjqtị Tiê3cU6cjqtu rkigXkLyTrạch ômrkigXkLy g3cU6cjqthì rkigXkLyvào lònbsPTg bsPThôn 3cU6cjqtngấu nghiếnrkigXkLy một3cU6cjqt bsPTtrận, rờibsPT khỏirkigXkLy môirkigXkLy cô,rkigXkLy anbsPTh thởbsPT nặng3cU6cjqt rkigXkLynề rkigXkLynói: “bsPTQuà 3cU6cjqtsinh nhậrkigXkLyt của3cU6cjqt bsPTanh đâu?”

 

Nhan 3cU6cjqtHoan đỏbsPT 3cU6cjqtmặt kéobsPT chiếcbsPT 3cU6cjqtváy hơbsPTi xộ3cU6cjqtc x3cU6cjqtệch l3cU6cjqtên chbsPTe bsPTđi pbsPThần rkigXkLyngực, 3cU6cjqtra rkigXkLyvẻ bíbsPT mật,bsPT “bsPTĐến lúcrkigXkLy đóbsPT arkigXkLynh sẽrkigXkLy biết!”

“Anh muốbsPTn xrkigXkLyem xrkigXkLyem rốt3cU6cjqt rkigXkLycuộc rkigXkLyem t3cU6cjqtặng arkigXkLynh thứ3cU6cjqt bsPTgì rkigXkLyhay ho.rkigXkLy” rkigXkLyBàn tabsPTy t3cU6cjqto véorkigXkLy nh3cU6cjqtẹ bsPThai cárkigXkLyi lbsPTên bsPTnơi tròn3cU6cjqt t3cU6cjqtrịa mềmrkigXkLy mại,bsPT NhrkigXkLyan HoarkigXkLyn nrkigXkLyhíu mrkigXkLyày bsPTcắn môibsPT, rkigXkLycơ t3cU6cjqthể bsPTbây giờbsPT vbsPTô cù3cU6cjqtng nbsPThạy cảm,rkigXkLy sựbsPT đụng3cU6cjqt bsPTchạm củ3cU6cjqta anrkigXkLyh làbsPTm rkigXkLycô nhưrkigXkLy muốrkigXkLyn nhũbsPTn ra.

Rất nhiềurkigXkLy ngư3cU6cjqtời bsPTnhận được3cU6cjqt thiệbsPTp mrkigXkLyời củarkigXkLy TiêrkigXkLyu Trạch,rkigXkLy đồnbsPTg nghrkigXkLyiệp, bạn3cU6cjqt 3cU6cjqtbè thbsPTân thiếrkigXkLyt, ng3cU6cjqtay cảrkigXkLy 3cU6cjqtkẻ đốirkigXkLy 3cU6cjqtđịch 3cU6cjqtLãnh NgựbsPT Thầ3cU6cjqtn 3cU6cjqtcũng nhận3cU6cjqt được.

Từng crkigXkLyhiếc limobsPTusine [bsPT1] rkigXkLyxa hobsPTa l3cU6cjqtần lượbsPTt đỗ3cU6cjqt lạrkigXkLyi trướ3cU6cjqtc cổng3cU6cjqt T983cU6cjqt, hô3cU6cjqtm 3cU6cjqtnay bảobsPT rkigXkLyvệ 3cU6cjqtcũng ăn3cU6cjqt mặrkigXkLyc chỉrkigXkLyn bsPTchu v3cU6cjqtô cùnrkigXkLyg rkigXkLytrang trbsPTọng. LúrkigXkLyc T3cU6cjqtiêu TrạchbsPT bsPTtự nhbsPTiên ôm3cU6cjqt bsPTNhan bsPTHoan 3cU6cjqtđi vbsPTào đại3cU6cjqt sảnh,3cU6cjqt 3cU6cjqtkhông khrkigXkLyí cảbsPT hộirkigXkLy trườngrkigXkLy lập3cU6cjqt tứcrkigXkLy s3cU6cjqtôi sục.

[1] LimousinerkigXkLy: mộtrkigXkLy loạirkigXkLy rkigXkLyxe khácrkigXkLyh 3cU6cjqtsang trọng,bsPT bsPTcó th3cU6cjqtân rkigXkLyxe dbsPTài v3cU6cjqtà 3cU6cjqtnội bsPTthất ti3cU6cjqtện n3cU6cjqtghi bêrkigXkLyn trong.

lincoln-stretch-limrkigXkLyo

Tiêu TrạbsPTch chbsPTào hỏirkigXkLy mộbsPTt bsPTnhóm bbsPTạn bè,bsPT 3cU6cjqtNhan HobsPTan brkigXkLyị đám3cU6cjqt khách3cU6cjqt rkigXkLymời bsPTnữ ké3cU6cjqto sarkigXkLyng mộrkigXkLyt bên3cU6cjqt b3cU6cjqtắt rkigXkLyđầu t3cU6cjqtán gẫu.

Nhân rkigXkLyviên prkigXkLyhục vụbsPT bsPTquán babsPTr mbsPTang m3cU6cjqtột 3cU6cjqthộp bsPTquà đượcbsPT góirkigXkLy bsPTđẹp đẽ3cU6cjqt đbsPTưa chbsPTo bsPTTiêu Trạch3cU6cjqt 3cU6cjqtđang nrkigXkLyói chu3cU6cjqtyện phiếmbsPT v3cU6cjqtới k3cU6cjqthách khứa,3cU6cjqt 3cU6cjqt“Tiêu tibsPTên sinhbsPT, mộtbsPT rkigXkLyvị tibsPTên sin3cU6cjqth nhờbsPT bsPTtôi chu3cU6cjqtyển mónbsPT quàbsPT này3cU6cjqt rkigXkLycho ngàibsPT, ngườibsPT đórkigXkLy nó3cU6cjqti món3cU6cjqt qrkigXkLyuà nàbsPTy ngài3cU6cjqt nhbsPTất đ3cU6cjqtịnh phả3cU6cjqti 3cU6cjqttự tbsPTay mrkigXkLyở ra.”

Tiêu Tr3cU6cjqtạch nrkigXkLyghi hoặrkigXkLyc nhậnrkigXkLy l3cU6cjqtấy hộprkigXkLy rkigXkLyquà, 3cU6cjqtmở rarkigXkLy. NgarkigXkLyy khrkigXkLyi giấy3cU6cjqt góbsPTi rkigXkLyđược xé3cU6cjqt rrkigXkLya, bsPTtrong bsPTlòng TiêurkigXkLy TrạchrkigXkLy lập3cU6cjqt tứbsPTc đabsPTn 3cU6cjqtxen barkigXkLyo cảmbsPT rkigXkLygiác đbsPTắng rkigXkLycay ngọtbsPT bùi3cU6cjqt. AnbsPTh gbsPTiữ lrkigXkLyấy tarkigXkLyy nh3cU6cjqtân viênbsPT p3cU6cjqthục vụ,3cU6cjqt 3cU6cjqtvội vàbsPTng hbsPTỏi: rkigXkLy“Vị tirkigXkLyên s3cU6cjqtinh đórkigXkLy đan3cU6cjqtg ởbsPT đâurkigXkLy? 3cU6cjqtAnh 3cU6cjqtta 3cU6cjqttrông nhrkigXkLyư 3cU6cjqtthế nào?”

Nhân viêrkigXkLyn phụcrkigXkLy vụrkigXkLy hơibsPT g3cU6cjqtiật mình,bsPT lắpbsPT bắp3cU6cjqt nbsPTói: “VịbsPT tiên3cU6cjqt s3cU6cjqtinh đ3cU6cjqtó đãbsPT đibsPT r3cU6cjqtồi, rkigXkLyanh trkigXkLya bsPTrất cao3cU6cjqt, bsPTrất tbsPTuấn túrkigXkLy, krkigXkLyhi cườibsPT cònbsPT lộ3cU6cjqt bsPTra hàmbsPT răn3cU6cjqtg trắngbsPT sáng.”

Đúng bsPTlúc này,bsPT rkigXkLyvới tbsPTư cábsPTch ngườibsPT chủ3cU6cjqt trì,rkigXkLy BạcbsPTh 3cU6cjqtDiệc Ph3cU6cjqtong 3cU6cjqtmời TibsPTêu TrạrkigXkLych l3cU6cjqtên 3cU6cjqtsân khrkigXkLyấu 3cU6cjqtphát bsPTbiểu, T3cU6cjqtiêu TrạrkigXkLych crkigXkLyhấn chỉnhrkigXkLy l3cU6cjqtại cảm3cU6cjqt rkigXkLyxúc rkigXkLyrồi đi3cU6cjqt lên.

Khách khứarkigXkLy nhrkigXkLyao nhbsPTao ngồbsPTi xuống.bsPT bsPTNhan Ho3cU6cjqtan ngồrkigXkLyi cùnbsPTg 3cU6cjqtbàn với3cU6cjqt TiêubsPT KiếnrkigXkLy Đông,rkigXkLy 3cU6cjqtbên cạnhrkigXkLy là3cU6cjqt H3cU6cjqtạ rkigXkLyThiệu NbsPThiên và3cU6cjqt Lạc3cU6cjqt rkigXkLyTiểu AbsPTnh, 3cU6cjqttiếp đrkigXkLyó 3cU6cjqtlà TốngrkigXkLy ThbsPTế P3cU6cjqthong bsPTvà AmrkigXkLyy, BrkigXkLyạch Di3cU6cjqtệc bsPTPhong, LbsPTãnh rkigXkLyNgự ThrkigXkLyần đbsPTã 3cU6cjqtngồi yê3cU6cjqtn vị3cU6cjqt ở3cU6cjqt hàngrkigXkLy rkigXkLyghế trước.

Tiêu TrạchrkigXkLy 3cU6cjqtÂu phrkigXkLyục chỉbsPTnh tề3cU6cjqt đbsPTi tớibsPT rkigXkLycầm 3cU6cjqtlấy microrkigXkLy, 3cU6cjqtnhìn mộ3cU6cjqtt rkigXkLylượt bsPTkhách khrkigXkLyứa đarkigXkLy phbsPTần lbsPTà brkigXkLyạn bèbsPT thâ3cU6cjqtn thiết,3cU6cjqt bsPTnói: “HrkigXkLyôm nrkigXkLyay 3cU6cjqtlà sibsPTnh nbsPThật củarkigXkLy TiêrkigXkLyu T3cU6cjqtrạch t3cU6cjqtôi, cảmbsPT ơbsPTn rkigXkLymọi ngườibsPT đbsPTã 3cU6cjqttới th3cU6cjqtam dựrkigXkLy buổirkigXkLy tiệc3cU6cjqt, cảmbsPT ơ3cU6cjqtn rkigXkLyBạch Diệc3cU6cjqt PhonrkigXkLyg đã3cU6cjqt 3cU6cjqtcung crkigXkLyấp địarkigXkLy điểmbsPT tốtrkigXkLy nh3cU6cjqtư thế3cU6cjqt này.”

Dưới sâ3cU6cjqtn khrkigXkLyấu tirkigXkLyếng bsPTvỗ lêrkigXkLyn van3cU6cjqtg lêbsPTn rộ3cU6cjqtn 3cU6cjqtrã, sa3cU6cjqtu k3cU6cjqthi lắ3cU6cjqtng lạrkigXkLyi, TiêrkigXkLyu Trạc3cU6cjqth tirkigXkLyếp bsPTtục nórkigXkLyi: “NhânbsPT 3cU6cjqtdịp bsPTnày, tôi3cU6cjqt có3cU6cjqt vbsPTài lờirkigXkLy m3cU6cjqtuốn tâbsPTm rkigXkLysự vớibsPT 3cU6cjqtmọi n3cU6cjqtgười. TừrkigXkLy chu3cU6cjqtyện TầrkigXkLyn 3cU6cjqtVũ đoạnrkigXkLy tuybsPTệt vớirkigXkLy rkigXkLyLãnh rkigXkLyThị, 3cU6cjqtcho tớibsPT bsPTviệc rkigXkLyThịnh ThếrkigXkLy tbsPThu mu3cU6cjqta TầnrkigXkLy Vũ,3cU6cjqt mộbsPTt nămrkigXkLy 3cU6cjqtqua bsPTđã xảyrkigXkLy rbsPTa khrkigXkLyông rkigXkLyít 3cU6cjqtsự kiện.rkigXkLy Tr3cU6cjqtong mộrkigXkLyt n3cU6cjqtăm nàrkigXkLyy, tô3cU6cjqti từrkigXkLy m3cU6cjqtột k3cU6cjqtẻ 3cU6cjqtcon nbsPThà già3cU6cjqtu chơrkigXkLyi bờirkigXkLy bsPTlêu lổrkigXkLyng, bsPTkhông có3cU6cjqt chírkigXkLy tiến3cU6cjqt th3cU6cjqtủ chỉrkigXkLy biếrkigXkLyt chơibsPT xerkigXkLy, đrkigXkLyã trởrkigXkLy thàbsPTnh rkigXkLytôi của3cU6cjqt rkigXkLyhôm narkigXkLyy, 3cU6cjqttôi khônbsPTg dábsPTm nrkigXkLyói mrkigXkLyình đbsPTã thàrkigXkLynh công3cU6cjqt, nrkigXkLyhưng tôrkigXkLyi hrkigXkLyoàn toàn3cU6cjqt dábsPTm nói,3cU6cjqt Tiêu3cU6cjqt TrạcbsPTh 3cU6cjqtđang đứngbsPT rkigXkLytrước mặtrkigXkLy mọrkigXkLyi rkigXkLyngười lbsPTà mộtbsPT người3cU6cjqt đànrkigXkLy ônbsPTg đãrkigXkLy thbsPTật sựrkigXkLy tr3cU6cjqtải 3cU6cjqtqua nhữngbsPT bsPTbão rkigXkLytáp bsPTgian krkigXkLyhổ đểbsPT 3cU6cjqttrưởng thành!”

“Hú!” BạcrkigXkLyh Diệc3cU6cjqt P3cU6cjqthong bbsPTỗng kêbsPTu lêrkigXkLyn rkigXkLynhư sórkigXkLyi tru.

“Nhưng tr3cU6cjqtong chbsPTuyện 3cU6cjqtnày nếu3cU6cjqt rkigXkLynhư khônrkigXkLyg bsPTcó sự3cU6cjqt giúp3cU6cjqt rkigXkLyđỡ và3cU6cjqt 3cU6cjqtủng hbsPTộ của3cU6cjqt mọi3cU6cjqt người,rkigXkLy TiêurkigXkLy TrạchrkigXkLy tbsPTôi sẽ3cU6cjqt rkigXkLykhông thểrkigXkLy rkigXkLyđi tớibsPT ngàbsPTy hôm3cU6cjqt nbsPTay bsPTnhanh chóbsPTng 3cU6cjqtnhư vậbsPTy. C3cU6cjqtho nên,3cU6cjqt tạirkigXkLy đârkigXkLyy, tôi3cU6cjqt mu3cU6cjqtốn cảm3cU6cjqt ơn3cU6cjqt t3cU6cjqtất crkigXkLyả mọibsPT nrkigXkLygười.” TibsPTêu 3cU6cjqtTrạch 3cU6cjqtnhìn vbsPTề phíarkigXkLy Tố3cU6cjqtng ThbsPTế Phon3cU6cjqtg, árkigXkLynh rkigXkLymắt châbsPTn thànrkigXkLyh. “rkigXkLyAnh TốrkigXkLyng, cảm3cU6cjqt 3cU6cjqtơn rkigXkLyanh 3cU6cjqtvào lúc3cU6cjqt tbsPTôi cầnbsPT srkigXkLyự girkigXkLyúp đỡbsPT nhbsPTất rkigXkLyđã dànbsPTh rkigXkLycho tô3cU6cjqti m3cU6cjqtột 3cU6cjqtvị rkigXkLytrí đểrkigXkLy tôbsPTi crkigXkLyó th3cU6cjqtể phábsPTt hurkigXkLyy 3cU6cjqthết k3cU6cjqthả nă3cU6cjqtng củarkigXkLy bsPTmình. bsPTDù c3cU6cjqtho b3cU6cjqtây 3cU6cjqtgiờ đãbsPT có3cU6cjqt sự3cU6cjqt nghrkigXkLyiệp riêngrkigXkLy, n3cU6cjqthưng tôrkigXkLyi bsPTsẽ khôn3cU6cjqtg v3cU6cjqtứt bỏ3cU6cjqt GbsPTiang bsPTHân, nbsPTơi 3cU6cjqtđã bsPTcho tbsPTôi crkigXkLyông vibsPTệc đầrkigXkLyu 3cU6cjqttiên, cảm3cU6cjqt ơnbsPT a3cU6cjqtnh, 3cU6cjqtanh Tống.”

Tiêu bsPTTrạch rkigXkLydời ánhrkigXkLy mắt3cU6cjqt sanrkigXkLyg AmyrkigXkLy. “Amy,3cU6cjqt rkigXkLycảm ơ3cU6cjqtn rkigXkLycô đãrkigXkLy khôrkigXkLyng từ3cU6cjqt bỏ,rkigXkLy rkigXkLycùng tôirkigXkLy bsPTđi surkigXkLyốt 3cU6cjqtchặng đườnbsPTg c3cU6cjqtho 3cU6cjqttới bâyrkigXkLy giờ,3cU6cjqt tôrkigXkLyi phảrkigXkLyi trkigXkLyăng lưbsPTơng chrkigXkLyo bsPTcô, cbsPTòn 3cU6cjqtphải thăn3cU6cjqtg chứcbsPT, rkigXkLyPhó tổng3cU6cjqt gibsPTám đ3cU6cjqtốc ĐỉnhrkigXkLy 3cU6cjqtThịnh bsPTquốc tế,3cU6cjqt ôngrkigXkLy cbsPThủ c3cU6cjqtủa cô3cU6cjqt cbsPTòn rkigXkLycó thbsPTể hào3cU6cjqt phóng3cU6cjqt 3cU6cjqtđến mrkigXkLyức rkigXkLynào nữa.”

Tiền đrkigXkLyã khô3cU6cjqtng cònrkigXkLy quabsPTn trrkigXkLyọng đố3cU6cjqti vớrkigXkLyi bsPTAmy, 3cU6cjqtnhưng nếu3cU6cjqt đ3cU6cjqtược rkigXkLythăng rkigXkLychức sẽrkigXkLy cà3cU6cjqtng cbsPTó khônrkigXkLyg g3cU6cjqtian đrkigXkLyể pbsPThát tribsPTển, bsPTcô vẫn3cU6cjqt rấtrkigXkLy vui3cU6cjqt, nârkigXkLyng 3cU6cjqtly rkigXkLyrượu đứngbsPT bậrkigXkLyt drkigXkLyậy rkigXkLyhô: 3cU6cjqt“Ông ch3cU6cjqtủ vạnbsPT tuế!”

Tiêu TrkigXkLyrạch n3cU6cjqtói t3cU6cjqtiếp: “CònbsPT cbsPTó nhữnbsPTg đồngbsPT nghibsPTệp 3cU6cjqtở GiabsPTng HânbsPT, cảmbsPT bsPTơn s3cU6cjqtự ủrkigXkLyng h3cU6cjqtộ vbsPTà ưubsPT ábsPTi củabsPT tấrkigXkLyt cảrkigXkLy rkigXkLymọi nrkigXkLygười, móbsPTn quàrkigXkLy tôi3cU6cjqt bsPTđền đ3cU6cjqtáp c3cU6cjqtho nhữnbsPTg rkigXkLynỗ lựcbsPT cốrkigXkLy gắng3cU6cjqt rkigXkLycủa mọibsPT ngưbsPTời, 3cU6cjqtcũng bsPTnhư vibsPTệc trkigXkLyhăng chứrkigXkLyc, bsPTtăng lương3cU6cjqt v3cU6cjqtà vấn3cU6cjqt đề3cU6cjqt đãi3cU6cjqt ngộrkigXkLy bsPTmà mọrkigXkLyi ngườibsPT bsPTmong đợirkigXkLy nhất,bsPT lrkigXkLyượng 3cU6cjqttiêu trkigXkLyhụ qurkigXkLyý nàyrkigXkLy củ3cU6cjqta chúrkigXkLyng trkigXkLya tăngbsPT mườirkigXkLy támrkigXkLy 3cU6cjqtphần rkigXkLytrăm s3cU6cjqto v3cU6cjqtới qu3cU6cjqtý trước.”

Những đồnbsPTg nbsPTghiệp đãbsPT cùngbsPT an3cU6cjqth 3cU6cjqtdốc sứcrkigXkLy tại3cU6cjqt GianrkigXkLyg HâbsPTn hbsPTưng p3cU6cjqthấn vỗbsPT tarkigXkLyy g3cU6cjqtiòn giã.

“Hú hú!”bsPT BbsPTạch DiệrkigXkLyc Ph3cU6cjqtong lạirkigXkLy bsPTmột lầnbsPT rkigXkLynữa pbsPThối hợbsPTp bằngbsPT tiếbsPTng 3cU6cjqtkêu nhưrkigXkLy sórkigXkLyi tru.

Tiêu Trạc3cU6cjqth bsPTcười, c3cU6cjqthỉ vàobsPT BbsPTạch DrkigXkLyiệc PhobsPTng, nói:3cU6cjqt “rkigXkLyBạch Diệ3cU6cjqtc PhongrkigXkLy, c3cU6cjqtho bsPTdù cậurkigXkLy có3cU6cjqt g3cU6cjqtào 3cU6cjqtđến r3cU6cjqtách rkigXkLyhọng, đrkigXkLyêm na3cU6cjqty c3cU6cjqtũng khrkigXkLyông 3cU6cjqtlôi kbsPTéo đ3cU6cjqtược 3cU6cjqtcô sói3cU6cjqt cbsPTái nàrkigXkLyo đâu.”

“Ha bsPTha h3cU6cjqta harkigXkLy!!!!!!!” DướirkigXkLy srkigXkLyân khrkigXkLyấu vabsPTng lêbsPTn bsPTtiếng cườ3cU6cjqti khô3cU6cjqtng ngừng.

Bạch bsPTDiệc PbsPThong 3cU6cjqtngắt đóa3cU6cjqt ho3cU6cjqta tư3cU6cjqtơi tronbsPTg bìnbsPTh hobsPTa trên3cU6cjqt 3cU6cjqtbàn, bsPTném l3cU6cjqtên sâbsPTn khấu:rkigXkLy “BiếnbsPT, thằngbsPT khốn!”

Tiêu TrạchbsPT libsPTếc nh3cU6cjqtìn rkigXkLyanh tarkigXkLy, nói3cU6cjqt: “TiểubsPT Bạc3cU6cjqth, 3cU6cjqtBạch 3cU6cjqtgia, t3cU6cjqtôi cũnbsPTg phbsPTải bsPTcảm ơnbsPT cậubsPT đãrkigXkLy tổ3cU6cjqt chbsPTức c3cU6cjqtho tôirkigXkLy một3cU6cjqt bữa3cU6cjqt rkigXkLytiệc lớnrkigXkLy thrkigXkLyế nàyrkigXkLy, bsPTcùng vớirkigXkLy sự3cU6cjqt 3cU6cjqtgiúp đbsPTỡ củabsPT cậrkigXkLyu trbsPTong su3cU6cjqtốt 3cU6cjqtmột nămrkigXkLy qua.”rkigXkLy TbsPTiêu TbsPTrạch gãibsPT gãibsPT đầu,bsPT 3cU6cjqtđổi giọrkigXkLyng: “bsPTMặc bsPTdù khô3cU6cjqtng thựcrkigXkLy ch3cU6cjqtất lắm.”

“Ha ha3cU6cjqt!” DướirkigXkLy sâ3cU6cjqtn khbsPTấu l3cU6cjqtại lrkigXkLyà m3cU6cjqtột rkigXkLytràng cưrkigXkLyời vanbsPTg dội.

Bạch DirkigXkLyệc Ph3cU6cjqtong đứngrkigXkLy bsPTdậy, n3cU6cjqthấc 3cU6cjqtchân bsPTtrèo lênbsPT brkigXkLyàn, an3cU6cjqth t3cU6cjqta đứngrkigXkLy bsPTđó h3cU6cjqtô: “rkigXkLyThằng k3cU6cjqthốn, cbsPTậu rkigXkLybiết chọcrkigXkLy cườibsPT ngườibsPT khbsPTác nh3cU6cjqtư vậy,bsPT sa3cU6cjqto khôbsPTng rkigXkLyđi làmrkigXkLy 3cU6cjqtdiễn virkigXkLyên hàbsPTi đi.”

Tiêu TrạchrkigXkLy vbsPTỗ rkigXkLyvề rkigXkLyanh bsPTta: bsPT“Ha habsPT! H3cU6cjqtaiz! ĐừngrkigXkLy krkigXkLyích động,3cU6cjqt h3cU6cjqtôm n3cU6cjqtay làrkigXkLy ngà3cU6cjqty vui3cU6cjqt, tôrkigXkLyi khbsPTông mu3cU6cjqtốn làm3cU6cjqt cbsPTho brkigXkLyầu khôn3cU6cjqtg khí3cU6cjqt qurkigXkLyá ngộ3cU6cjqtt ngạt.”

Bạch DiệcrkigXkLy rkigXkLyPhong chrkigXkLyỉ trkigXkLyay và3cU6cjqto an3cU6cjqth, nhảrkigXkLyy trkigXkLyừ trêrkigXkLyn bàrkigXkLyn xuống.

“Hạ TbsPThiệu NhibsPTên.” TirkigXkLyêu TrrkigXkLyạch nhắbsPTc mộrkigXkLyt cái3cU6cjqt tên.

Hạ Thiệ3cU6cjqtu NhirkigXkLyên ngồirkigXkLy ở3cU6cjqt hàrkigXkLyng ghbsPTế trkigXkLyrước bsPTmỉm crkigXkLyười giơ3cU6cjqt rkigXkLytay lên,3cU6cjqt T3cU6cjqtiêu TrbsPTạch bậtrkigXkLy 3cU6cjqtngón cáibsPT: “Người3cU6cjqt anrkigXkLyh e3cU6cjqtm t3cU6cjqtài gi3cU6cjqtỏi, đã3cU6cjqt gbsPTiúp đỡrkigXkLy tôbsPTi q3cU6cjqtuá nhiề3cU6cjqtu, bsPTngoài lbsPTời c3cU6cjqtảm ơrkigXkLyn rkigXkLytôi còrkigXkLyn m3cU6cjqtuốn nói3cU6cjqt, rkigXkLysau nàybsPT nế3cU6cjqtu córkigXkLy chuyrkigXkLyện bsPTgì cầnbsPT đếbsPTn TiêbsPTu Trạch,bsPT c3cU6cjqthỉ 3cU6cjqtcần cậ3cU6cjqtu mở3cU6cjqt rkigXkLymiệng, rkigXkLycho rkigXkLydù làbsPT l3cU6cjqtao vàorkigXkLy nướcrkigXkLy sôibsPT lửarkigXkLy bỏng3cU6cjqt, 3cU6cjqtchết cũngrkigXkLy… không3cU6cjqt chối3cU6cjqt rkigXkLytừ, rkigXkLycòn crkigXkLyó vbsPTợ rkigXkLycon đbsPTang chờrkigXkLy chúnbsPTg 3cU6cjqtta ch3cU6cjqtăm sóc!”

Hạ ThiệurkigXkLy rkigXkLyNhiên nởbsPT nbsPTụ cười.

“Còn rkigXkLycó 3cU6cjqtLý rkigXkLyAn Thần.”bsPT TrkigXkLyiêu Trạc3cU6cjqth hbsPTô rkigXkLyto mrkigXkLyột 3cU6cjqttiếng, tìm3cU6cjqt bsPTkiếm bónrkigXkLyg dáng3cU6cjqt anrkigXkLyh rkigXkLyta girkigXkLyữa đámbsPT ng3cU6cjqtười, “Tên3cU6cjqt khốrkigXkLyn bsPTnhát 3cU6cjqtgan n3cU6cjqthà cậurkigXkLy, 3cU6cjqttôi biếtrkigXkLy c3cU6cjqtậu đrkigXkLyang ởrkigXkLy đrkigXkLyây, cbsPTậu bsPTcó bả3cU6cjqtn lrkigXkLyĩnh bsPTsai ngườrkigXkLyi đưabsPT chìrkigXkLya krkigXkLyhóa Rev3cU6cjqtenton chrkigXkLyo tôrkigXkLyi, tạibsPT 3cU6cjqtsao 3cU6cjqtlại khô3cU6cjqtng bsPTcó 3cU6cjqtcan đ3cU6cjqtảm đứng3cU6cjqt trư3cU6cjqtớc mặrkigXkLyt tôi?”

Vừa nrkigXkLyghe đ3cU6cjqtến RevenbsPTton, Nha3cU6cjqtn Hoa3cU6cjqtn k3cU6cjqtích độn3cU6cjqtg đ3cU6cjqtứng bậtbsPT dậyrkigXkLy ngoảrkigXkLynh đầubsPT tìm3cU6cjqt krkigXkLyiếm bsPTLý ArkigXkLyn TbsPThần, cònbsPT GiảbsPTn 3cU6cjqtNinh t3cU6cjqthì bsPTsững sờ3cU6cjqt cbsPTả người.

Đám đrkigXkLyông bỗngbsPT x3cU6cjqtôn xa3cU6cjqto, rkigXkLyhóa rrkigXkLya chiếcrkigXkLy RevrkigXkLyenton rkigXkLyđó bịbsPT rkigXkLyLý 3cU6cjqtAn Thầ3cU6cjqtn 3cU6cjqtmua được,3cU6cjqt cbsPTàng ngạrkigXkLyc nhiêrkigXkLyn hơ3cU6cjqtn l3cU6cjqtà arkigXkLynh t3cU6cjqta đrkigXkLyem chiế3cU6cjqtc 3cU6cjqtxe trkigXkLyặng lại3cU6cjqt crkigXkLyho TiêubsPT Trạch.

Reventon! H3cU6cjqtai bsPTtrăm triệbsPTu đó!3cU6cjqt Khôn3cU6cjqtg đùarkigXkLy đ3cU6cjqtược đâu!

Tất cbsPTả bsPTđều mởbsPT lrkigXkLyớn m3cU6cjqtắt nrkigXkLygó quanrkigXkLyh bsPTbốn phía.

“Nếu cậubsPT khbsPTông rabsPT, tôbsPTi s3cU6cjqtẽ trkigXkLyhật sự3cU6cjqt khônrkigXkLyg nbsPThận cậurkigXkLy lrkigXkLyà bbsPTạn.” Lời3cU6cjqt nóibsPT tuyệtrkigXkLy tì3cU6cjqtnh củabsPT Ti3cU6cjqtêu TrạchrkigXkLy vrkigXkLyừa thố3cU6cjqtt r3cU6cjqta, LýrkigXkLy ArkigXkLyn Thần3cU6cjqt 3cU6cjqttrốn đằng3cU6cjqt 3cU6cjqtsau rkigXkLycột tbsPTrụ bsPTbỗng xurkigXkLyất hiệnbsPT, “Tôi3cU6cjqt bsPTđến rồi.”

“Tên khốn!”bsPT TrkigXkLyiêu rkigXkLyTrạch cắ3cU6cjqtn r3cU6cjqtăng 3cU6cjqtmắng mộtbsPT câurkigXkLy, “NbsPThưng 3cU6cjqttôi phảrkigXkLyi crkigXkLyảm bsPTơn tênbsPT khốrkigXkLyn nh3cU6cjqtà cậubsPT đãbsPT trkigXkLyặng l3cU6cjqtại chirkigXkLyếc xrkigXkLye bsPTmà t3cU6cjqtôi v3cU6cjqtà bàrkigXkLy xrkigXkLyã bsPTyêu qrkigXkLyuý nhất.”

Tiêu TrạchbsPT 3cU6cjqtnhìn bsPTLãnh NbsPTgự Thầ3cU6cjqtn. LãnhbsPT 3cU6cjqtNgự bsPTThần cũnrkigXkLyg nhbsPTìn anh.

“Người trkigXkLya n3cU6cjqtói, mrkigXkLyuốn biết3cU6cjqt giárkigXkLy trbsPTị một3cU6cjqt rkigXkLycon ngư3cU6cjqtời thìbsPT bsPTphải nhìrkigXkLyn bsPTvào đốibsPT 3cU6cjqtthủ củabsPT arkigXkLynh bsPTta, LrkigXkLyãnh NrkigXkLygự TbsPThần, rấtrkigXkLy bsPTvui 3cU6cjqtkhi đượbsPTc a3cU6cjqtnh chọn3cU6cjqt lbsPTàm đố3cU6cjqti thủ3cU6cjqt, cảm3cU6cjqt 3cU6cjqtơn a3cU6cjqtnh mbsPTột nă3cU6cjqtm bsPTqua đbsPTã qua3cU6cjqtn tâmbsPT đrkigXkLyến tôi,bsPT khiế3cU6cjqtn rkigXkLytôi kh3cU6cjqtông thbsPTể 3cU6cjqtkhông nhrkigXkLyanh chóngrkigXkLy trưởngrkigXkLy thành.”

Phía dướirkigXkLy cóbsPT ngườirkigXkLy cườibsPT rộbsPT lêbsPTn, nga3cU6cjqty cả3cU6cjqt LãnhbsPT NgrkigXkLyự ThrkigXkLyần c3cU6cjqtũng bbsPTất giárkigXkLyc con3cU6cjqtg cbsPTong khórkigXkLye miệng3cU6cjqt, đ3cU6cjqtây thbsPTật sbsPTự giốngrkigXkLy nrkigXkLyhư mộtrkigXkLy rkigXkLytiết mụ3cU6cjqtc hbsPTài hấpbsPT dẫn.

Tiêu Tr3cU6cjqtạch nói:rkigXkLy “Thế3cU6cjqt nhưng,3cU6cjqt tô3cU6cjqti nrkigXkLyghĩ, n3cU6cjqtgười 3cU6cjqtmuốn cảmbsPT ơrkigXkLyn 3cU6cjqtanh nrkigXkLyhất lbsPTà cbsPTha tô3cU6cjqti mớirkigXkLy đúng!”

Tiêu 3cU6cjqtKiến ĐbsPTông mỉmrkigXkLy cười.

Tiêu TrạbsPTch nhìbsPTn sanbsPTg cbsPTha mbsPTình, bắbsPTt 3cU6cjqtđầu t3cU6cjqtrêu chọc:rkigXkLy “3cU6cjqtBa, ngàybsPT trước3cU6cjqt cobsPTn bsPTtrai củarkigXkLy rkigXkLyba thậtbsPT bsPThư hỏn3cU6cjqtg! ChubsPTyên mbsPTôn làm3cU6cjqt nhữrkigXkLyng chuyệ3cU6cjqtn kbsPThiến brkigXkLya mấtbsPT mặt!3cU6cjqt HồirkigXkLy đ3cU6cjqtó 3cU6cjqtba vẫnrkigXkLy bsPTluôn mon3cU6cjqtg mrkigXkLyuốn Lã3cU6cjqtnh N3cU6cjqtgự ThầnbsPT lbsPTà bsPTcon trbsPTai rkigXkLymình. NhưbsPTng màrkigXkLy brkigXkLya à,rkigXkLy c3cU6cjqton tbsPTrai c3cU6cjqtủa 3cU6cjqtba đãbsPT trưởngbsPT thbsPTành, trởbsPT thàbsPTnh mộtrkigXkLy nabsPTm tử3cU6cjqt hánrkigXkLy độibsPT tr3cU6cjqtời rkigXkLyđạp đất,3cU6cjqt từrkigXkLy hôm3cU6cjqt n3cU6cjqtay t3cU6cjqtrở đbsPTi brkigXkLya hoàrkigXkLyn t3cU6cjqtoàn crkigXkLyó tbsPThể kirkigXkLyêu rkigXkLyhãnh nói3cU6cjqt vớibsPT bất3cU6cjqt k3cU6cjqtỳ airkigXkLy, rkigXkLyTiêu Trạch,3cU6cjqt là3cU6cjqt 3cU6cjqtcon trbsPTai củbsPTa bsPTTiêu 3cU6cjqtKiến Đông3cU6cjqt tôi.”

Toàn hộbsPTi trườngrkigXkLy vbsPTỗ rkigXkLytay h3cU6cjqtoan hôbsPT nhưbsPT sbsPTấm dậy.

Sau rkigXkLykhi lrkigXkLyắng lạbsPTi, TiêubsPT TrạchrkigXkLy nhìbsPTn Nh3cU6cjqtan HorkigXkLyan n3cU6cjqtgồi gbsPTiữa đ3cU6cjqtám đông,3cU6cjqt bsPTnói: “NhbsPTan HoabsPTn, bàbsPT xã,bsPT 3cU6cjqtvợ củarkigXkLy a3cU6cjqtnh, rkigXkLyem yêu.”

Tiêu Trạ3cU6cjqtch lirkigXkLyên tiếpbsPT dùnbsPTg bbsPTa cá3cU6cjqtch x3cU6cjqtưng hbsPTô khrkigXkLyiến NhrkigXkLyan Hoa3cU6cjqtn ngạibsPT ngùngbsPT, rkigXkLycô nrkigXkLyhếch bsPTmôi nhìnbsPT anh.

Anh nói3cU6cjqt tiếp3cU6cjqt: “Thự3cU6cjqtc rbsPTa, bsPTngười a3cU6cjqtnh cầbsPTn phảrkigXkLyi 3cU6cjqtcảm ơbsPTn nh3cU6cjqtất chí3cU6cjqtnh lbsPTà e3cU6cjqtm. E3cU6cjqtm c3cU6cjqtó rkigXkLynhớ 3cU6cjqtlúc Tầ3cU6cjqtn V3cU6cjqtũ srkigXkLyụp đổ,bsPT e3cU6cjqtm rkigXkLyđã nói3cU6cjqt gìrkigXkLy 3cU6cjqtvới a3cU6cjqtnh khônrkigXkLyg? rkigXkLyEm nói3cU6cjqt ebsPTm yêrkigXkLyu arkigXkLynh, đóbsPT lbsPTà lần3cU6cjqt đầubsPT tiênbsPT ebsPTm nbsPTói yêu3cU6cjqt a3cU6cjqtnh, vàorkigXkLy lúcrkigXkLy m3cU6cjqtà anrkigXkLyh sắ3cU6cjqtp trbsPTở thrkigXkLyành mộrkigXkLyt 3cU6cjqtkẻ nghbsPTèo r3cU6cjqtớt khôrkigXkLyng rkigXkLyxu dínhrkigXkLy túi.

Khi đórkigXkLy e3cU6cjqtm n3cU6cjqtói, giàbsPTu c3cU6cjqtũng 3cU6cjqttốt mà3cU6cjqt ngrkigXkLyhèo cũnbsPTg đượ3cU6cjqtc, cbsPThỉ cầ3cU6cjqtn ởrkigXkLy bê3cU6cjqtn 3cU6cjqtanh, chbsPTo dù3cU6cjqt rkigXkLycó bsPTtúng thiếurkigXkLy đếbsPTn mứcrkigXkLy ărkigXkLyn khôrkigXkLyng đbsPTủ no3cU6cjqt, mặcrkigXkLy không3cU6cjqt 3cU6cjqtđủ ấm,rkigXkLy phảibsPT uống3cU6cjqt rkigXkLygió TârkigXkLyy 3cU6cjqtBắc m3cU6cjqtà sốn3cU6cjqtg thìbsPT tro3cU6cjqtng bsPTlòng bsPTem vẫrkigXkLyn rất3cU6cjqt ngọrkigXkLyt ngào.

Em nói3cU6cjqt bsPTem rkigXkLyđã mu3cU6cjqtốn ởrkigXkLy bêbsPTn anrkigXkLyh, rkigXkLycho drkigXkLyù rkigXkLyanh trrkigXkLyở bsPTthành 3cU6cjqtkẻ ănbsPT mày3cU6cjqt lưubsPT rkigXkLylạc đầ3cU6cjqtu đườngbsPT, erkigXkLym cũngrkigXkLy muốn3cU6cjqt lrkigXkLyàm kẻbsPT bsPTăn mày3cU6cjqt bbsPTên cạrkigXkLynh anh.

Cả đrkigXkLyời rkigXkLynày erkigXkLym sẽbsPT drkigXkLyựa vbsPTào rkigXkLyanh, anrkigXkLyh cbsPTó khôn3cU6cjqtg muốn3cU6cjqt cbsPTũng khôrkigXkLyng được.”

Nhan HobsPTan bsPTmím 3cU6cjqtmôi rkigXkLygật đầu.

“Nhan HorkigXkLyan, 3cU6cjqtem bsPTcó dá3cU6cjqtm trướbsPTc mặ3cU6cjqtt tấtbsPT cbsPTả mrkigXkLyọi nbsPTgười bsPTở đây,bsPT nrkigXkLyói lạ3cU6cjqti cbsPTâu erkigXkLym yêurkigXkLy absPTnh mộtrkigXkLy l3cU6cjqtần nữa,3cU6cjqt bsPTnói l3cU6cjqtại nhữnbsPTg gbsPTì ebsPTm đ3cU6cjqtã từbsPTng nórkigXkLyi vớrkigXkLyi anrkigXkLyh kbsPThông?” T3cU6cjqtiêu TrạrkigXkLych nóbsPTi xobsPTng, tấ3cU6cjqtt cảbsPT mọirkigXkLy người3cU6cjqt rkigXkLyđều hư3cU6cjqtớng ánbsPTh mắrkigXkLyt vàobsPT NbsPThan 3cU6cjqtHoan. Bạ3cU6cjqtch bsPTDiệc PhbsPTong đưabsPT mirkigXkLycro trkigXkLyới rkigXkLytrước mặbsPTt cô3cU6cjqt, NhabsPTn 3cU6cjqtHoan nhìbsPTn Tiêu3cU6cjqt TrạcrkigXkLyh bsPTkhông hề3cU6cjqt cbsPThớp mắbsPTt, trârkigXkLym ngrkigXkLyâm mbsPTột l3cU6cjqtát bsPTmới 3cU6cjqtcầm lbsPTấy mi3cU6cjqtcro đứnrkigXkLyg d3cU6cjqtậy khỏbsPTi chỗbsPT ngồi.

Toàn bộ3cU6cjqt rkigXkLyT98 v3cU6cjqtào thờibsPT khắc3cU6cjqt rkigXkLynày 3cU6cjqtvô cùrkigXkLyng 3cU6cjqtyên tĩnh,3cU6cjqt tấ3cU6cjqtt rkigXkLycả đềurkigXkLy nrkigXkLyín rkigXkLythở căngbsPT trkigXkLyai chờbsPT côbsPT dũng3cU6cjqt rkigXkLycảm tỏrkigXkLy tình.

Trong đạirkigXkLy sảnbsPTh va3cU6cjqtng lrkigXkLyên 3cU6cjqtmột bsPTgiọng nữ3cU6cjqt tronbsPTg trẻobsPT êmrkigXkLy bsPTtai, bsPTNhan HorkigXkLyan n3cU6cjqtói: bsPT“Tiêu Trạch,3cU6cjqt e3cU6cjqtm y3cU6cjqtêu bsPTanh, crkigXkLyho bsPTdù cóbsPT tbsPTúng thiếurkigXkLy đến3cU6cjqt mbsPTức ă3cU6cjqtn khôbsPTng đủbsPT n3cU6cjqto, mặcrkigXkLy kbsPThông đủ3cU6cjqt ấbsPTm, prkigXkLyhải uống3cU6cjqt gióbsPT rkigXkLyTây BắbsPTc rkigXkLymà số3cU6cjqtng thìbsPT tron3cU6cjqtg lòn3cU6cjqtg rkigXkLyem rkigXkLyvẫn rrkigXkLyất rkigXkLyngọt ngào3cU6cjqt. EbsPTm đãbsPT mrkigXkLyuốn ở3cU6cjqt bbsPTên a3cU6cjqtnh, bsPTcho dùbsPT anbsPTh t3cU6cjqtrở tbsPThành k3cU6cjqtẻ bsPTăn màrkigXkLyy lưurkigXkLy lạcbsPT đrkigXkLyầu đường,3cU6cjqt erkigXkLym rkigXkLycũng m3cU6cjqtuốn làrkigXkLym k3cU6cjqtẻ rkigXkLyăn m3cU6cjqtày bbsPTên cbsPTạnh rkigXkLyanh. Cả3cU6cjqt đời3cU6cjqt nàyrkigXkLy erkigXkLym sẽrkigXkLy dựarkigXkLy vàrkigXkLyo bsPTanh, absPTnh bsPTcó krkigXkLyhông bsPTmuốn cũn3cU6cjqtg khrkigXkLyông được.”

Cô vừ3cU6cjqta drkigXkLyứt bsPTlời, tiếnbsPTg rkigXkLyvô bsPTtay hrkigXkLyoan hôrkigXkLy rkigXkLynhiệt liệtbsPT vanbsPTg lênrkigXkLy, TbsPTiêu TrạchbsPT hưrkigXkLyớng vềbsPT phírkigXkLya côbsPT 3cU6cjqtkhom ngườirkigXkLy thậtbsPT rkigXkLythấp, nói:rkigXkLy “rkigXkLyCảm rkigXkLyơn emrkigXkLy, 3cU6cjqtđây lrkigXkLyà 3cU6cjqtmón q3cU6cjqtuà tuyệrkigXkLyt v3cU6cjqtời nhấrkigXkLyt bsPTmà absPTnh nhậnrkigXkLy đượcrkigXkLy ng3cU6cjqtày bsPThôm narkigXkLyy. Nha3cU6cjqtn HobsPTan, đápbsPT rkigXkLylại t3cU6cjqtình cảbsPTm châbsPTn tìrkigXkLynh mà3cU6cjqt erkigXkLym dbsPTành crkigXkLyho rkigXkLyanh, TiêrkigXkLyu Trạch3cU6cjqt 3cU6cjqtanh xibsPTn th3cU6cjqtề trước3cU6cjqt tấrkigXkLyt rkigXkLycả bsPTmọi người,3cU6cjqt 3cU6cjqtđời nàyrkigXkLy kiếp3cU6cjqt 3cU6cjqtnày, TirkigXkLyêu TrạrkigXkLych rkigXkLyđối vớ3cU6cjqti NhrkigXkLyan rkigXkLyHoan mãibsPT mã3cU6cjqti bsPTkhông rờrkigXkLyi xrkigXkLya, m3cU6cjqtãi mãi3cU6cjqt chỉbsPT yêubsPT mrkigXkLyột ngườibsPT lbsPTà em.”

Tiếng vỗbsPT 3cU6cjqttay 3cU6cjqtnhư sấmbsPT dậ3cU6cjqty v3cU6cjqtang bsPTdội khắ3cU6cjqtp rkigXkLyhội trrkigXkLyường, đặbsPTc biệt3cU6cjqt lrkigXkLyà tiếnrkigXkLyg vỗrkigXkLy 3cU6cjqttay của3cU6cjqt nbsPThững bsPTngười đang3cU6cjqt yrkigXkLyêu 3cU6cjqtnhau 3cU6cjqthoặc rkigXkLyđang yê3cU6cjqtu thrkigXkLyầm nrkigXkLygười nbsPTào đó.

Ai crkigXkLyũng rkigXkLymuốn rkigXkLyđược dũnbsPTg cảmrkigXkLy nhưbsPT NhabsPTn HrkigXkLyoan, 3cU6cjqtai cũnrkigXkLyg muốnbsPT được3cU6cjqt trkigXkLyhâm tìn3cU6cjqth nrkigXkLyhư T3cU6cjqtiêu Trạch.

Lạc 3cU6cjqtTiểu AnrkigXkLyh cảm3cU6cjqt 3cU6cjqtđộng đếrkigXkLyn 3cU6cjqtrơi lệ,3cU6cjqt HạrkigXkLy Thiệu3cU6cjqt NhbsPTiên rrkigXkLyút kh3cU6cjqtăn rkigXkLyđưa chrkigXkLyo cô.

Dưới rkigXkLysân khấu,rkigXkLy Nh3cU6cjqtan HrkigXkLyoan đỏ3cU6cjqt mặt3cU6cjqt nhbsPTìn Tiê3cU6cjqtu Trạ3cU6cjqtch, á3cU6cjqtnh mắtbsPT srkigXkLyáng trongbsPT. TrbsPTên sân3cU6cjqt kbsPThấu, TiêrkigXkLyu TrkigXkLyrạch nhìbsPTn vbsPTề pbsPThía bsPTcô, trênbsPT grkigXkLyương mbsPTặt ngậrkigXkLyp trbsPTàn 3cU6cjqtý cười,bsPT á3cU6cjqtnh m3cU6cjqtắt sárkigXkLyng rực.

“Nào nào!”3cU6cjqt B3cU6cjqtạch D3cU6cjqtiệc 3cU6cjqtPhong nhrkigXkLyảy lrkigXkLyên 3cU6cjqtsân khấ3cU6cjqtu, crkigXkLyắt ngabsPTng rkigXkLyánh nbsPThìn chăm3cU6cjqt crkigXkLyhú n3cU6cjqtồng nbsPTàn c3cU6cjqtủa 3cU6cjqthai 3cU6cjqtngười. 3cU6cjqt“Cảm ơn3cU6cjqt sựbsPT cổrkigXkLy rkigXkLyvũ củrkigXkLya bsPTquý 3cU6cjqtvị, bbsPTài bsPTphát brkigXkLyiểu c3cU6cjqtủa 3cU6cjqtchủ 3cU6cjqtnhân brkigXkLyữa tiệc3cU6cjqt x3cU6cjqtin được3cU6cjqt kbsPTết thúcbsPT, rkigXkLybây giờrkigXkLy xibsPTn mờ3cU6cjqti vào3cU6cjqt rkigXkLytiết mục3cU6cjqt tiếbsPTp theo.”

Nhân bsPTviên ph3cU6cjqtục vụrkigXkLy đẩy3cU6cjqt x3cU6cjqte bánhrkigXkLy k3cU6cjqtem lên3cU6cjqt sân3cU6cjqt khấubsPT, rkigXkLyca rkigXkLysĩ BạchrkigXkLy D3cU6cjqtiệc PhobsPTng bắbsPTt nhịbsPTp c3cU6cjqtho rkigXkLymọi bsPTngười hábsPTt bàirkigXkLy chúbsPTc mừ3cU6cjqtng sbsPTinh n3cU6cjqthật, 3cU6cjqtsau đóbsPT bảobsPT Ti3cU6cjqtêu TrạchbsPT ướ3cU6cjqtc rồibsPT bsPTthổi nến.

Một hơirkigXkLy th3cU6cjqtổi 3cU6cjqttắt bbsPTa rkigXkLyngọn nrkigXkLyến 3cU6cjqttượng trưngrkigXkLy chbsPTo bsPTba mươi3cU6cjqt t3cU6cjqtuổi, TibsPTêu rkigXkLyTrạch nhrkigXkLyắm mắt3cU6cjqt ư3cU6cjqtớc 3cU6cjqtmột điều3cU6cjqt ước.

Dưới bsPTsân khấu3cU6cjqt, 3cU6cjqtNhan HoarkigXkLyn thícbsPTh thúbsPT nh3cU6cjqtìn absPTnh, bsPTtrong lrkigXkLyòng bsPTthầm đorkigXkLyán: T3cU6cjqtiêu TrạrkigXkLych, rkigXkLycó phảirkigXkLy 3cU6cjqtanh đanrkigXkLyg ư3cU6cjqtớc rbsPTằng crkigXkLyhúng tbsPTa sẽ3cU6cjqt m3cU6cjqtãi mbsPTãi ở3cU6cjqt bêbsPTn nhau?

Tiêu TrạbsPTch mởbsPT mắt.

Bạch 3cU6cjqtDiệc rkigXkLyPhong cườirkigXkLy h3cU6cjqtì bsPThì hỏi:3cU6cjqt “VừarkigXkLy ước3cU6cjqt điềurkigXkLy 3cU6cjqtgì vậyrkigXkLy, 3cU6cjqtnói ngbsPThe crkigXkLyhút nàbsPTo, bsPTcó phảrkigXkLyi liê3cU6cjqtn q3cU6cjqtuan tớibsPT bsPTbà bsPTxã, bsPTvợ, erkigXkLym yêu3cU6cjqt Nh3cU6cjqtan Hoa3cU6cjqtn củabsPT crkigXkLyậu không?”

Tiêu TrạchbsPT rkigXkLynhìn NhbsPTan H3cU6cjqtoan, NbsPThan HoarkigXkLyn cbsPTũng m3cU6cjqtuốn biết3cU6cjqt điề3cU6cjqtu ước3cU6cjqt rkigXkLycủa anrkigXkLyh phảibsPT chănrkigXkLyg 3cU6cjqtcó rkigXkLycô trobsPTng bsPTđó, 3cU6cjqtánh mắbsPTt chờbsPT monbsPTg nhbsPTìn anh.

Nhìn rkigXkLychăm cbsPThú v3cU6cjqtào mắt3cU6cjqt c3cU6cjqtô, TrkigXkLyiêu TrạrkigXkLych nói3cU6cjqt: “ĐiềurkigXkLy ưbsPTớc c3cU6cjqtủa bsPTtôi lbsPTà, thân3cU6cjqt th3cU6cjqtể kbsPThỏe mạnh.”

Không gi3cU6cjqtống nbsPThư côrkigXkLy rkigXkLynghĩ! Nh3cU6cjqtan HrkigXkLyoan bĩrkigXkLyu môi,rkigXkLy trrkigXkLyong bsPTlòng cảmrkigXkLy thấrkigXkLyy hơi3cU6cjqt m3cU6cjqtất mát.

Bạch Diệc3cU6cjqt rkigXkLyPhong 3cU6cjqtgiơ ngónbsPT cáirkigXkLy v3cU6cjqtới TibsPTêu Trạch,rkigXkLy trê3cU6cjqtu chrkigXkLyọc nói3cU6cjqt: “Ngài3cU6cjqt Tiê3cU6cjqtu, c3cU6cjqtụ TiêubsPT à,3cU6cjqt tbsPTôi chú3cU6cjqtc cụbsPT t3cU6cjqthân thể3cU6cjqt khỏe3cU6cjqt mạ3cU6cjqtnh, phrkigXkLyúc nrkigXkLyhư ĐrkigXkLyông HảirkigXkLy, thrkigXkLyọ tựabsPT N3cU6cjqtam Sơn3cU6cjqt! rkigXkLyHa bsPTha hrkigXkLya habsPT!” ArkigXkLynh rkigXkLyta nóbsPTi xonrkigXkLyg cũngrkigXkLy rkigXkLytự mbsPTình cbsPTảm thấyrkigXkLy buồ3cU6cjqtn cười3cU6cjqt, 3cU6cjqtcầm mi3cU6cjqtcro crkigXkLyười ngặbsPTt nghẽo.

Tiêu TrạchbsPT 3cU6cjqtnhận mbsPTicro, rkigXkLynói: “NhanrkigXkLy HrkigXkLyoan, đ3cU6cjqtiều ước3cU6cjqt vbsPTừa rồirkigXkLy crkigXkLyủa a3cU6cjqtnh lbsPTà thânbsPT thể3cU6cjqt khỏebsPT mạnbsPTh, bsPTcó l3cU6cjqtẽ e3cU6cjqtm khrkigXkLyông biế3cU6cjqtt tại3cU6cjqt rkigXkLysao absPTnh lbsPTại ướcbsPT 3cU6cjqtnhư vậyrkigXkLy, ng3cU6cjqthe xorkigXkLyng brkigXkLyài hát3cU6cjqt sa3cU6cjqtu đây3cU6cjqt erkigXkLym sẽ3cU6cjqt hiểubsPT đượcbsPT lòngrkigXkLy anhrkigXkLy. 3cU6cjqtBài hátrkigXkLy 3cU6cjqtnày absPTnh tặngbsPT chrkigXkLyo embsPT, têbsPTn 3cU6cjqtlà ‘TrkigXkLyhân thểrkigXkLy kh3cU6cjqtỏe mạnh’.”

Ánh đèn3cU6cjqt trbsPTên sârkigXkLyn bsPTkhấu dịurkigXkLy đi,rkigXkLy b3cU6cjqtan nhạc3cU6cjqt bbsPTắt đầurkigXkLy đệm3cU6cjqt đàn,bsPT rkigXkLykhúc nhạcbsPT d3cU6cjqtạo êrkigXkLym áirkigXkLy 3cU6cjqttrôi qrkigXkLyua, rkigXkLyTiêu TrkigXkLyrạch đưbsPTa mi3cU6cjqtcro tớbsPTi rkigXkLybên môi,bsPT cấtbsPT giọngbsPT hát.

Anh khôngbsPT sợrkigXkLy 3cU6cjqtvì bsPTem m3cU6cjqtà cbsPThịu nhiề3cU6cjqtu tổnbsPT thất3cU6cjqt, dùrkigXkLy barkigXkLyo giarkigXkLyn khbsPTổ vẫn3cU6cjqt sẵnbsPT lbsPTòng đórkigXkLyn nhận

Anh 3cU6cjqtchỉ sợ3cU6cjqt vbsPTì mệtbsPT mỏi3cU6cjqt t3cU6cjqthao thứrkigXkLyc cả3cU6cjqt đbsPTêm mrkigXkLyà bỏrkigXkLy bsPTlỡ curkigXkLyộc hẹbsPTn ngàbsPTy bsPTmai của3cU6cjqt crkigXkLyhúng ta

Anh khôrkigXkLyng rkigXkLysợ mồ3cU6cjqt hô3cU6cjqti đầm3cU6cjqt đìa,bsPT x3cU6cjqtây rkigXkLynên mộrkigXkLyt lâubsPT đrkigXkLyài thuộrkigXkLyc v3cU6cjqtề riêngbsPT rkigXkLyhai ta

Anh bsPTchỉ srkigXkLyợ rằngrkigXkLy mì3cU6cjqtnh bịrkigXkLy c3cU6cjqtảm, không3cU6cjqt nếmbsPT được3cU6cjqt đ3cU6cjqtồ 3cU6cjqtăn ebsPTm nấrkigXkLyu c3cU6cjqtho anbsPTh thrkigXkLyì thậbsPTt 3cU6cjqtlãng phí

Không bsPTcần bsPTem chrkigXkLyo a3cU6cjqtnh uốngrkigXkLy thuố3cU6cjqtc, khônbsPTg bsPTmuốn tbsPTrở thànbsPTh 3cU6cjqtgánh nrkigXkLyặng bsPTcủa em

Nếu 3cU6cjqtyêu erkigXkLym bsPTsao córkigXkLy thể3cU6cjqt đrkigXkLyể rkigXkLyem phbsPTải hônrkigXkLy mộbsPTt 3cU6cjqtngười bệnh,bsPT trkigXkLyrơ m3cU6cjqtắt rkigXkLynhìn arkigXkLynh chịurkigXkLy bbsPTao giày3cU6cjqt vò

Anh 3cU6cjqtmong 3cU6cjqtsao thârkigXkLyn thrkigXkLyể khỏe3cU6cjqt m3cU6cjqtạnh, v3cU6cjqtì 3cU6cjqtanh 3cU6cjqtđã đồ3cU6cjqtng 3cU6cjqtý sẽ3cU6cjqt chbsPTo erkigXkLym một3cU6cjqt cubsPTộc sống3cU6cjqt 3cU6cjqtvẹn toàn

Thề nobsPTn hẹnbsPT rkigXkLybiển 3cU6cjqtchẳng bằrkigXkLyng khỏe3cU6cjqt mạnhrkigXkLy bsPTđể ebsPTm kh3cU6cjqtông phbsPTải nhọrkigXkLyc công

Anh rkigXkLymong sarkigXkLyo thbsPTân thểrkigXkLy khỏe3cU6cjqt bsPTmạnh, khrkigXkLyông mbsPTuốn nrkigXkLyhìn rkigXkLyem r3cU6cjqtơi lệrkigXkLy rkigXkLyvì l3cU6cjqto rkigXkLylắng chrkigXkLyo anh

Ngộ n3cU6cjqthỡ bsPTem còrkigXkLyn 3cU6cjqttiều tụyrkigXkLy rkigXkLyhơn a3cU6cjqtnh thìbsPT sarkigXkLyo córkigXkLy thểbsPT hbsPTưởng bsPTthụ hưrkigXkLyơng vịrkigXkLy củrkigXkLya tìnrkigXkLyh yêu

Anh 3cU6cjqtđã trkigXkLyừng phubsPTng pbsPThí thờibsPT gibsPTan, thậrkigXkLym chí3cU6cjqt c3cU6cjqtòn n3cU6cjqtgang t3cU6cjqtàng bsPTcoi thườngrkigXkLy cáirkigXkLy chết

Bởi vbsPTì đ3cU6cjqtã 3cU6cjqtyêu ebsPTm, mrkigXkLyới bắtrkigXkLy đầu3cU6cjqt kha3cU6cjqto khbsPTát sốngbsPT lârkigXkLyu tbsPTrăm tuổi

Cầu trờ3cU6cjqti barkigXkLyn phúcbsPT crkigXkLyho thbsPTân thể3cU6cjqt arkigXkLynh khỏbsPTe mạ3cU6cjqtnh, rkigXkLycho dùbsPT ngà3cU6cjqty đó3cU6cjqt đấ3cU6cjqtt trờibsPT trkigXkLyối tăm

Em vrkigXkLyẫn sẽrkigXkLy nhìrkigXkLyn rkigXkLyanh rkigXkLyngủ yên

Đắp chbsPTo 3cU6cjqtanh chibsPTếc 3cU6cjqtchăn bông,bsPT khi3cU6cjqtến a3cU6cjqtnh bsPTcảm độngbsPT đếnrkigXkLy bsPTrơi lệ3cU6cjqt… [2]

[2] rkigXkLyThân thể3cU6cjqt khrkigXkLyỏe mạ3cU6cjqtnh –bsPT TrươngrkigXkLy VbsPTệ Kiện: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Than-the-khoe-manh-Truong-Ve-Kien-Dicky-Cheung/IW67UAIF.html

Từng hìnrkigXkLyh ảnhrkigXkLy kh3cU6cjqti anbsPTh bbsPTị bệnhbsPT táibsPT hiện3cU6cjqt trbsPTước mắrkigXkLyt bsPTNhan 3cU6cjqtHoan, cbsPTho rkigXkLyanh 3cU6cjqtuống bsPTthuốc, nhìnrkigXkLy bsPTanh tibsPTêm, mơbsPT m3cU6cjqtơ hồ3cU6cjqt 3cU6cjqthồ ngồi3cU6cjqt b3cU6cjqtên giườnbsPTg trbsPTông cbsPThừng anh…

Khóe mắ3cU6cjqtt 3cU6cjqtcô rkigXkLyđã ướrkigXkLyt 3cU6cjqttự lúc3cU6cjqt nào.

Chơi xbsPTe, hbsPTồ rkigXkLyđồ sốrkigXkLyng qu3cU6cjqta ngàrkigXkLyy, corkigXkLyi thườngrkigXkLy cáirkigXkLy 3cU6cjqtchết đrkigXkLyi bsPTđua 3cU6cjqtxe với3cU6cjqt DạbsPT Sâm…rkigXkLy Tấ3cU6cjqtt 3cU6cjqtcả đều3cU6cjqt hiểnrkigXkLy 3cU6cjqthiện trưbsPTớc mắt3cU6cjqt 3cU6cjqtTiêu TrạcrkigXkLyh, rkigXkLyanh nrkigXkLyhớ rất3cU6cjqt rõbsPT lúcbsPT anbsPTh rkigXkLytỉnh lrkigXkLyại sabsPTu cơn3cU6cjqt bsPTmê 3cU6cjqtman, NhbsPTan HoabsPTn đ3cU6cjqtã 3cU6cjqtnói –3cU6cjqt an3cU6cjqth gục3cU6cjqt ngbsPTã, nrkigXkLyhư thể3cU6cjqt cbsPTả thếrkigXkLy giới3cU6cjqt nàybsPT đềbsPTu srkigXkLyụp đổrkigXkLy bsPTtheo vậyrkigXkLy. TrkigXkLyiêu TrạrkigXkLych, an3cU6cjqth phải3cU6cjqt rkigXkLymau khỏebsPT lạirkigXkLy, mìnrkigXkLyh rkigXkLyem khônrkigXkLyg rkigXkLythể chèorkigXkLy chố3cU6cjqtng đượ3cU6cjqtc crkigXkLyái nhbsPTà này.

Thề rkigXkLynon hẹnrkigXkLy biểbsPTn thậtbsPT sự3cU6cjqt chẳ3cU6cjqtng qurkigXkLyan trọnbsPTg bằ3cU6cjqtng thân3cU6cjqt thểbsPT khỏerkigXkLy mạnh.

Đối vớrkigXkLyi côbsPT, 3cU6cjqtanh l3cU6cjqtà trụ3cU6cjqt cộrkigXkLyt rkigXkLycho rkigXkLycả thế3cU6cjqt girkigXkLyới, absPTnh bsPTgục nrkigXkLygã, trkigXkLyhế giớirkigXkLy 3cU6cjqtcủa bsPTcô rkigXkLycũng sụ3cU6cjqtp xuốnrkigXkLyg theo.

Nhan rkigXkLyHoan cảrkigXkLym độn3cU6cjqtg krkigXkLyhông nóibsPT 3cU6cjqtnên lời,rkigXkLy lrkigXkLyệ rbsPTưng rkigXkLyrưng tronrkigXkLyg đôibsPT bsPTmắt 3cU6cjqtlong labsPTnh, q3cU6cjqtua rkigXkLylàn nước3cU6cjqt mắrkigXkLyt đó3cU6cjqt, côbsPT trông3cU6cjqt rkigXkLythấy mộ3cU6cjqtt người3cU6cjqt đànbsPT ôngrkigXkLy cầmbsPT rkigXkLybó h3cU6cjqtoa hồngrkigXkLy bsPTto. GbsPTương mặbsPTt rạngrkigXkLy rbsPTỡ, sốngrkigXkLy bsPTmũi 3cU6cjqtcao trkigXkLyhẳng, bsPTÂu bsPTphục bsPTtrắng tinhrkigXkLy, an3cU6cjqth giốngbsPT nbsPThư mộtbsPT vịrkigXkLy ho3cU6cjqtàng 3cU6cjqttử crkigXkLyhân tìn3cU6cjqth khẩnrkigXkLy rkigXkLykhoản bưrkigXkLyớc về3cU6cjqt rkigXkLyphía cô.

Nhan rkigXkLyHoan srkigXkLyụt sịbsPTt nhậnbsPT lấy3cU6cjqt b3cU6cjqtó hoarkigXkLy, TiêurkigXkLy TrạcrkigXkLyh 3cU6cjqtmóc trbsPTong á3cU6cjqto rbsPTa chiếcbsPT bsPTnhẫn kirkigXkLym rkigXkLycương đ3cU6cjqtã rkigXkLychuẩn bbsPTị từbsPT tbsPTrước, quỳrkigXkLy một3cU6cjqt cbsPThân bsPTxuống. A3cU6cjqtnh nó3cU6cjqti: “rkigXkLyAnh đrkigXkLyã rkigXkLynói, ngrkigXkLyày absPTnh gâ3cU6cjqty dbsPTựng rkigXkLylại sựrkigXkLy nghiệpbsPT s3cU6cjqtẽ ch3cU6cjqtính 3cU6cjqtlà lúbsPTc cướibsPT rkigXkLyem bsPTvề nhrkigXkLyà, rkigXkLybây gi3cU6cjqtờ rkigXkLyanh muốnrkigXkLy bsPTthực hibsPTện lrkigXkLyời nó3cU6cjqti củarkigXkLy mbsPTình, ebsPTm yêu3cU6cjqt, lấyrkigXkLy anbsPTh nhé?”

Nước mắtrkigXkLy rkigXkLylã cbsPThã rơ3cU6cjqti, Nha3cU6cjqtn HoabsPTn khrkigXkLyông hề3cU6cjqt rkigXkLydo rkigXkLydự, n3cU6cjqtgón tabsPTy bsPTrun rbsPTun churkigXkLyi vàobsPT chirkigXkLyếc nhẫnbsPT nạmrkigXkLy k3cU6cjqtim cươnrkigXkLyg đẹrkigXkLyp đẽrkigXkLy sánbsPTg chói.

Chung qbsPTuanh bsPTtiếng rkigXkLyvỗ t3cU6cjqtay varkigXkLyng dộ3cU6cjqti, rkigXkLyanh bsPTôm rkigXkLycô hôrkigXkLyn lbsPTên hànrkigXkLyg nrkigXkLyước mắt.

Âm 3cU6cjqtnhạc bsPTthay đổi3cU6cjqt, tr3cU6cjqtở tbsPThành khúbsPTc nrkigXkLyhạc êm3cU6cjqt áibsPT nhịprkigXkLy nhànrkigXkLyg, rkigXkLymọi 3cU6cjqtngười bsPTlập tứcrkigXkLy kếtbsPT đôibsPT t3cU6cjqtìm brkigXkLyạn 3cU6cjqtnhảy. TiêbsPTu TrrkigXkLyạch rkigXkLythổi nhbsPTẹ 3cU6cjqtlên bsPTmí mắrkigXkLyt 3cU6cjqtcô, chọcrkigXkLy rkigXkLycho cbsPTô 3cU6cjqtcười, “Lập3cU6cjqt tứcrkigXkLy muốrkigXkLyn làmrkigXkLy côrkigXkLy dbsPTâu cbsPTủa anh3cU6cjqt, cbsPTảm tbsPThấy rkigXkLymình hbsPTạnh ph3cU6cjqtúc chứ?”

Nhan bsPTHoan nrkigXkLyín krkigXkLyhóc mỉrkigXkLym cưrkigXkLyời, grkigXkLyật đầrkigXkLyu lbsPTiên tục.

Tiêu T3cU6cjqtrạch cườirkigXkLy rkigXkLylàm xarkigXkLyo độngbsPT ánbsPTh mắtrkigXkLy N3cU6cjqthan Hoan.

Cô nói:3cU6cjqt “AnhrkigXkLy yêurkigXkLy, sibsPTnh nhbsPTật bsPTvui vẻ.”

“Ừ!” rkigXkLyAnh tựa3cU6cjqt trá3cU6cjqtn mbsPTình vrkigXkLyào rkigXkLytrán bsPTcô, bsPTnhẹ nhàn3cU6cjqtg kh3cU6cjqtiêu rkigXkLyvũ, côbsPT k3cU6cjqtéo tabsPTy absPTnh đặt3cU6cjqt 3cU6cjqtlên bụngbsPT dướirkigXkLy phẳngrkigXkLy lìbsPT, kbsPThẽ khà3cU6cjqtng nórkigXkLyi: “MónbsPT quàrkigXkLy 3cU6cjqtem tặng3cU6cjqt bsPTcho a3cU6cjqtnh nằmrkigXkLy ởbsPT đây.”

Chiều cuốbsPTi th3cU6cjqtu, 3cU6cjqtánh nắ3cU6cjqtng cbsPThan hòa.

Ven đườbsPTng, bsPTcao ốcrkigXkLy mọcbsPT bsPTlên srkigXkLyan sá3cU6cjqtt nhưrkigXkLy rừng3cU6cjqt rậ3cU6cjqtm, trkigXkLyừng cbsPTỗ 3cU6cjqtxe lbsPTớn bsPTnhỏ ro3cU6cjqtng rubsPTổi k3cU6cjqthắp rkigXkLycác rkigXkLycon 3cU6cjqtphố, ng3cU6cjqtười đirkigXkLy đườngbsPT qrkigXkLyua lbsPTại vbsPTội vã3cU6cjqt, nrkigXkLyữ cả3cU6cjqtnh sátrkigXkLy giarkigXkLyo thôngrkigXkLy xirkigXkLynh đbsPTẹp c3cU6cjqthỉ h3cU6cjqtuy đoàn3cU6cjqt xbsPTe. MrkigXkLyột đámbsPT rkigXkLythanh nibsPTên vâybsPT quanrkigXkLyh trbsPTạm 3cU6cjqtxe buýt3cU6cjqt dábsPTn đầbsPTy á3cU6cjqtp prkigXkLyhích rkigXkLyphim ảnh,bsPT tấtrkigXkLy bsPTcả đềurkigXkLy rkigXkLyđang bànbsPT bsPTtán 3cU6cjqtvề c3cU6cjqtô diễn3cU6cjqt 3cU6cjqtviên 3cU6cjqtxinh đbsPTẹp 3cU6cjqtchiếm rkigXkLycứ toàbsPTn 3cU6cjqtbộ cácrkigXkLy bứ3cU6cjqtc 3cU6cjqtảnh đó.

Thành phốrkigXkLy nàbsPTy vẫnbsPT t3cU6cjqthay đổrkigXkLyi rất3cU6cjqt nhrkigXkLyanh, khiếnbsPT bsPTngười rkigXkLyta bsPTkhông kịprkigXkLy đ3cU6cjqtón nhận.

Tại bsPTvùng rkigXkLyngoại thbsPTành cábsPTch x3cU6cjqta đôbsPT thị,bsPT yênbsPT trkigXkLyĩnh, thưrkigXkLy thái.

Reventon bsPTmen therkigXkLyo bsPTcon đườngbsPT rkigXkLynúi uốrkigXkLyn lượn3cU6cjqt lrkigXkLyao vbsPTề pbsPThía tbsPTrước, trrkigXkLyên ghế3cU6cjqt láirkigXkLy, TiêbsPTu bsPTTrạch mộtrkigXkLy tabsPTy bsPTgiữ vôrkigXkLy lăng,rkigXkLy mbsPTột tabsPTy bsPTđặt tr3cU6cjqtên phầnbsPT rkigXkLybụng đãbsPT hơ3cU6cjqti nhôrkigXkLy lrkigXkLyên củarkigXkLy bsPTngười vợrkigXkLy đabsPTng nrkigXkLygồi tron3cU6cjqtg 3cU6cjqtlòng mình.

Nhan HrkigXkLyoan đabsPTng trrkigXkLyong thờibsPT k3cU6cjqtỳ markigXkLyng 3cU6cjqtthai nh3cU6cjqtưng vẫ3cU6cjqtn đẹpbsPT d3cU6cjqtịu dàng,bsPT mrkigXkLyái rkigXkLytóc hơrkigXkLyi rốirkigXkLy trkigXkLyết phồngbsPT t3cU6cjqtheo kiểbsPTu rkigXkLyxương rkigXkLycá, áo3cU6cjqt l3cU6cjqten mỏngrkigXkLy rkigXkLymàu drkigXkLya người,rkigXkLy tbsPToàn tbsPThân côrkigXkLy nhưrkigXkLy tbsPTỏa bsPTra mbsPTột thứ3cU6cjqt bsPTánh sánbsPTg rkigXkLycủa ngrkigXkLyười là3cU6cjqtm mẹ.

Cô 3cU6cjqtngồi trbsPTên đù3cU6cjqti TiêbsPTu Trạc3cU6cjqth, cúi3cU6cjqt đầurkigXkLy hbsPTôn môibsPT anh3cU6cjqt, cbsPThiếc bsPTnhẫn kirkigXkLym rkigXkLycương t3cU6cjqtrên ng3cU6cjqtón vôrkigXkLy d3cU6cjqtanh lóbsPTe sárkigXkLyng rự3cU6cjqtc rỡ.

Tiêu TrạchrkigXkLy đrkigXkLyã rkigXkLyquá quebsPTn thuộcrkigXkLy vớibsPT co3cU6cjqtn đưrkigXkLyờng nà3cU6cjqty nêrkigXkLyn 3cU6cjqtvốn krkigXkLyhông bsPTcần n3cU6cjqthìn, 3cU6cjqtvẫn hếtbsPT sức3cU6cjqt bsPTchuyên chúrkigXkLy hô3cU6cjqtn 3cU6cjqtcô, yêrkigXkLyu thươngbsPT cô.

“Vèo!”

Một c3cU6cjqthiếc PobsPTrsche 913cU6cjqt1 [rkigXkLy3] phón3cU6cjqtg vụtbsPT rkigXkLyqua nhrkigXkLyư rkigXkLytên bắnrkigXkLy, 3cU6cjqtlá cbsPTây 3cU6cjqtkhô 3cU6cjqthéo bịrkigXkLy srkigXkLyức gió3cU6cjqt cuốn3cU6cjqt lên3cU6cjqt cuộnbsPT tròn3cU6cjqt srkigXkLyau đuôirkigXkLy xe.

[3] PobsPTrsche 9rkigXkLy11: 3cU6cjqtmọi ngườ3cU6cjqti 3cU6cjqtcòn nhớ3cU6cjqt bsPTchiếc x3cU6cjqte nà3cU6cjqty 3cU6cjqtchứ, rkigXkLylà DạbsPT SâbsPTm :D

2012-Porsche-911-Front-QrkigXkLyuarter-Motion-Red-623x415

1338366817-Porsche-rkigXkLy911-Coupe-Club-1

Nhan HbsPToan bsPTrời khỏirkigXkLy cánhrkigXkLy môbsPTi nóngrkigXkLy rực,bsPT q3cU6cjqtuay bsPTđầu nhìn,bsPT kibsPTnh ngạc3cU6cjqt hô3cU6cjqt lênrkigXkLy: bsPT“Là 3cU6cjqtanh ta…”

Tiêu Trạ3cU6cjqtch 3cU6cjqtgiữ cằbsPTm côrkigXkLy kéo3cU6cjqt lạbsPTi tiếbsPTp t3cU6cjqtục hôrkigXkLyn môi.

Mặc krkigXkLyệ rkigXkLyhắn làbsPT ai.

Người cả3cU6cjqt đờirkigXkLy nrkigXkLyày absPTnh muố3cU6cjqtn đurkigXkLyổi thrkigXkLyeo đ3cU6cjqtã hoàbsPTn trkigXkLyoàn bắt3cU6cjqt được3cU6cjqt rồi,rkigXkLy absPTnh chẳ3cU6cjqtng còn3cU6cjqt chútbsPT hrkigXkLyào hứngbsPT 3cU6cjqtvới bấ3cU6cjqtt kỳrkigXkLy krkigXkLyẻ nàrkigXkLyo khác.

“Anh krkigXkLyhông tbsPThể nàbsPTo v3cU6cjqtĩnh bsPTviễn ch3cU6cjqtạy rkigXkLyphía sarkigXkLyu em.”

“Anh sẽrkigXkLy đbsPTuổi rkigXkLytheo em.”

Nhan HobsPTan, cuốrkigXkLyi cùngrkigXkLy absPTnh bsPTcũng bắtrkigXkLy đượcrkigXkLy bsPTem rồi.

_Hết_

P/s: NgạrkigXkLyi quá,bsPT cbsPTòn mỗirkigXkLy mrkigXkLyột c3cU6cjqthương mbsPTuốn bsPTpost rkigXkLyliền luônbsPT nhưngrkigXkLy t3cU6cjqtự nhrkigXkLyiên lại3cU6cjqt bận3cU6cjqt 3cU6cjqtbù đầubsPT cbsPTả tuần,rkigXkLy crkigXkLyhẳng 3cU6cjqthở r3cU6cjqta đbsPTược c3cU6cjqthút nào3cU6cjqt bsPTđể là3cU6cjqtm, bbsPTắt mọrkigXkLyi ng3cU6cjqtười đợi lâu quá.
Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Còn có 2 ngoại truyện nữa. Một là về Giản Ninh (gồm có 6 phần nhỏ, mỗi phần bằng một chương) và một về Nhan Hoan và Tiêu Trạch. Có bạn hỏi ebook thì phải đợi đến khi nào xong hết cả ngoại truyện đã :D.