You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6DhK5m77: Muốtd6Jcxn ctd6Jcxó DhK5m7đứa bé

Ông Hạkt chupz92ùng ktBà Htd6Jcxạ gitd6Jcxật td6Jcxmình nhDhK5m7ìn bktọn họDhK5m7, td6Jcxsau ktđó DhK5m7vẻ mặDhK5m7t đầytd6Jcx phẫntd6Jcx nộDhK5m7 nói:

“Ông nóikt đùatd6Jcx gìtd6Jcx hupz92vậy? Nếhupz92u Ctd6Jcxảnh HiênDhK5m7 muốnhupz92 cưtd6Jcxới TiDhK5m7ểu Thần,DhK5m7 hupz92nó td6Jcxsẽ khtd6Jcxông ctd6Jcxưới ngườtd6Jcxi DhK5m7khác, kthơn nữatd6Jcx hupz92cho dDhK5m7ù hhupz92iện ttd6Jcxại haDhK5m7i ngtd6Jcxười hupz92chịu cưới,hupz92 chúnktg thupz92ôi DhK5m7cũng sDhK5m7ẽ khônDhK5m7g ckthịu gả.”

“Ông Hạtd6Jcx, DhK5m7hai ngDhK5m7ười đừDhK5m7ng kíchDhK5m7 động,DhK5m7 ctd6Jcxhúng thupz92a bDhK5m7àn bạctd6Jcx mộttd6Jcx chDhK5m7út đượckt khônhupz92g?” ÔDhK5m7ng Hktàn vộihupz92 vànktg nói.

“Chính làkt nkthư thhupz92ế nàDhK5m7y, bhupz92à ktHạ, DhK5m7bà ktcần phảihupz92 hiểhupz92u rktõ, nếuDhK5m7 htd6Jcxai ngườitd6Jcx cốhupz92 hupz92ý bDhK5m7ắt ktHạ ThầnDhK5m7 bhupz92ỏ hupz92đứa hupz92nhỏ, vtd6Jcxạchẳng ktmay xảyDhK5m7 ktra chuytd6Jcxện gtd6Jcxì nhupz92goài ktý muốDhK5m7n? Nktếu hupz92sau nàtd6Jcxy td6JcxHạ Thtd6Jcxần khDhK5m7ông thDhK5m7ể manDhK5m7g thupz92hai DhK5m7lại tDhK5m7hì làmtd6Jcx satd6Jcxu bhupz92ây giờ?kt Bàtd6Jcx htd6Jcxi vọntd6Jcxg ckthuyện DhK5m7này DhK5m7xảy DhK5m7ra satd6Jcxo?” DhK5m7Bà Hàhupz92n cktố ýtd6Jcx ktđem shupz92ự hupz92tình ktnói thậktt nghiêmhupz92 trọng.

Sắc td6Jcxmặt hupz92bà Hạtd6Jcx hupz92quả nhihupz92ên tDhK5m7hay td6Jcxđổi mộthupz92 ktchút, khôntd6Jcxg khỏitd6Jcx nhktìn xDhK5m7em ôngkt Hạ.

“Ông Hạkt, ôDhK5m7ng hupz92bình tĩnhtd6Jcx mktột chtd6Jcxút, hktãy nghupz92he tôiDhK5m7 nói,td6Jcx Cảnhhupz92 DhK5m7Hiên nhấDhK5m7t địnkth lhupz92à thíchkt Htd6Jcxạ Thầnhupz92, bằDhK5m7ng khktông hktai đứakt cũnDhK5m7g sDhK5m7ẽ ktd6Jcxhông ởkt cùktng mộtd6Jcxt chktỗ, ktkhông phktải sao?”DhK5m7 hupz92Ông DhK5m7Hàn hupz92tùy thDhK5m7ời khupz92huyên giải.

“Vậy ýkt củakt htd6Jcxai td6Jcxngười DhK5m7là muốnDhK5m7 Cảnhhupz92 HiDhK5m7ên ktly hôtd6Jcxn rồkti cướiDhK5m7 HDhK5m7ạ ktThần, Cảhupz92nh td6JcxHiên cktũng DhK5m7chịu td6Jcxlàm vậytd6Jcx sao?kt” Ngữhupz92 khupz92hí DhK5m7của ÔDhK5m7ng Hạkt cũDhK5m7ng dịktu DhK5m7đi đôiDhK5m7 chút.

“Nhất địnhkt Cảnhtd6Jcx Hiêktn sẽkt chịu,kt hupz92hai ngườikt yêntd6Jcx tktâm, chuyệnDhK5m7 nàDhK5m7y chútd6Jcxng td6Jcxtôi hupz92sẽ giảiDhK5m7 qDhK5m7uyết, nhktất địnhtd6Jcx sẽDhK5m7 hupz92cho td6Jcxhai ngườikt DhK5m7một đáphupz92 áktn td6Jcxvừa lòDhK5m7ng, hDhK5m7ai ngườihupz92 DhK5m7hôm td6Jcxnay DhK5m7ở ktlại đâykt ăktn DhK5m7cơm nha.”td6Jcx Ôntd6Jcxg HànDhK5m7 vhupz92ui vDhK5m7ẻ, giãktn đutd6Jcxôi lôtd6Jcxng mhupz92ày, ônghupz92 đãkt cókt cháDhK5m7u nộtd6Jcxi rồi.

“Không cầktn, chúnhupz92g tôihupz92 khôktng cầntd6Jcx ăhupz92n, chúktng td6Jcxtôi DhK5m7đi hupz92về td6Jcxtrước đây,DhK5m7 hkty vọnDhK5m7g htd6Jcxai ngườikt chDhK5m7o chktúng tôikt mộtkt câukt DhK5m7trả lờihupz92 thuyktết phục.”

“Được, sẽkt rktất nhantd6Jcxh thôi.”

Ông Hạkt vàtd6Jcx bhupz92à Hhupz92ạ td6Jcxđi rồi,DhK5m7 DhK5m7ông Hàktn cùDhK5m7ng bàDhK5m7 ktHàn nhìnkt nhaDhK5m7u, trotd6Jcxng lòDhK5m7ng td6Jcxcó mộhupz92t lktinh cảmDhK5m7 tốt.

Đới ktTư Dĩntd6Jcxh mởkt cửahupz92 ratd6Jcx, nhìnDhK5m7 thấytd6Jcx ngDhK5m7ười td6Jcxngoài cửDhK5m7a, ktsắc mhupz92ặt DhK5m7cứng đờ,hupz92 họhupz92 lạikt tktới nữa.

“Bác td6Jcxtrai, báktc ghupz92ái, hupz92hai ngườikt tớtd6Jcxi rồiDhK5m7 ạtd6Jcx.” Vhupz92ừa địnhDhK5m7 kêutd6Jcx DhK5m7ba mẹkt, độthupz92 nhiêtd6Jcxn ktnhớ tktới ngDhK5m7ày DhK5m7đó td6Jcxbà HDhK5m7àn ktcó hupz92nói hupz92qua, ctd6Jcxô vộihupz92 td6Jcxvàng sửaDhK5m7 miệng.

Ông Hànkt cùngDhK5m7 td6Jcxbà Hàhupz92n vutd6Jcxi td6Jcxvẻ đtd6Jcxi tktới, ngồhupz92i xuốngkt ghếkt hupz92sô phatd6Jcx, Đớitd6Jcx DhK5m7Tư Dĩnhupz92h trDhK5m7ong DhK5m7lòng siDhK5m7nh nghDhK5m7i hoặktc, khôntd6Jcxg lẽkt DhK5m7họ đếtd6Jcxn đâtd6Jcxy DhK5m7bức ctd6Jcxô ltd6Jcxy hôn.

“Tư td6JcxDĩnh, côDhK5m7 chhupz92uẩn hupz92bị khkti nàokt dọhupz92n đi?hupz92 Chúktng DhK5m7ta muDhK5m7ốn đektm nơiDhK5m7 ntd6Jcxày tratd6Jcxng hoDhK5m7àng lhupz92ại mộDhK5m7t chút.”DhK5m7 Bàkt HàDhK5m7n nhìtd6Jcxn hupz92xung quDhK5m7anh pkthòng tDhK5m7ựa hồkt khôhupz92ng vừatd6Jcx lòng.

“Cảnh Hiêhupz92n ntd6Jcxhất DhK5m7định nhupz92ói td6Jcxcho td6Jcxcô biếtDhK5m7 rồi,DhK5m7 Hạkt hupz92Thần đanhupz92g mktang td6Jcxthai, đứaDhK5m7 nhhupz92ỏ làtd6Jcx cotd6Jcxn cktủa Cảnkth Hktiên? Thupz92a nghĩkt sẽDhK5m7 đektm nDhK5m7ó đếhupz92n đâykt td6Jcxđể chămkt sóchupz92, dhupz92ù gìtd6Jcx ntd6Jcxó cũngtd6Jcx đantd6Jcxg manDhK5m7g cốDhK5m7t nhụhupz92c ctd6Jcxủa Htd6Jcxàn giDhK5m7a cDhK5m7húng ta.”

Đới Thupz92ư Dĩnhupz92h chhupz92ấn động,kt Hạhupz92 td6JcxThần mktang td6Jcxthai, ktđứa nhỏDhK5m7 lDhK5m7à cotd6Jcxn củatd6Jcx DhK5m7Cảnh Hiên?hupz92 Đhupz92iều nàkty std6Jcxao chupz92ó td6Jcxthể? Nếutd6Jcx Chupz92ảnh hupz92Hiên cùtd6Jcxng DhK5m7Hạ Thầktn DhK5m7ở cùngkt mộtkt chỗDhK5m7, ktnhư sakto lạiDhK5m7 td6Jcxkhông td6Jcxđồng ktý hupz92cùng td6Jcxcô lkty hktôn, htd6Jcxay làDhK5m7 ônDhK5m7g bhupz92à Htd6Jcxàn DhK5m7cố td6Jcxý nókti nhDhK5m7ư vậy.

“Cô DhK5m7không tihupz92n sakto? Đượckt hupz92rồi, tDhK5m7a shupz92ẽ chtd6Jcxờ Cảnhtd6Jcx HiêDhK5m7n trhupz92ở về,DhK5m7 chúngkt thupz92a cùntd6Jcxg ktnhau hỏiDhK5m7 DhK5m7nó. Cktô đDhK5m7i gDhK5m7ọi đDhK5m7iện thoạikt chDhK5m7o nóDhK5m7 đhupz92i.” Bàkt Hànkt nhìDhK5m7n hupz92ra hoàhupz92i ktnghi hupz92trong mắDhK5m7t cô.

“Vâng.” td6JcxĐới Thupz92ư DĩDhK5m7nh hupz92lấy điệktn hupz92thoại dhupz92i độnghupz92 bktên ntd6Jcxgười DhK5m7ra gọi.

“Tư Dĩntd6Jcxh, cókt việckt hupz92gì saotd6Jcx?” Hktàn Cảnhtd6Jcx Hiêktn cầtd6Jcxm lấyDhK5m7 dtd6Jcxi độnghupz92 vừahupz92 tkthấy lDhK5m7à đitd6Jcxện thoạitd6Jcx ởkt td6Jcxnhà DhK5m7gọi đến.

“Bây gDhK5m7iờ aktnh cótd6Jcx bậntd6Jcx khhupz92ông? Khônktg phảkti vtd6Jcxội, nhupz92hưng DhK5m7anh hupz92hãy taktn sởDhK5m7 sớmDhK5m7 mộtkt chktút, etd6Jcxm cóhupz92 vDhK5m7iệc muốDhK5m7n hupz92hỏi aDhK5m7nh mDhK5m7à.” Giọnghupz92 ktĐới td6JcxTư Dktĩnh ktrất nhẹ.

Hàn CảDhK5m7nh Hiêtd6Jcxn nhtd6Jcxìn td6Jcxxem td6Jcxđồng hhupz92ồ, cònkt ktcó nhupz92ửa gihupz92ờ td6Jcxcũng đãtd6Jcx DhK5m7tan shupz92ở rồihupz92, nókti: “Được,td6Jcx DhK5m7anh lhupz92ập tứchupz92 vtd6Jcxề ngay.”

Đới Tưtd6Jcx DĩnhDhK5m7 td6Jcxcùng hupz92ông Hànhupz92, bhupz92à Hktàn DhK5m7lẳng lDhK5m7ặng DhK5m7ngồi chờtd6Jcx Cảnhkt Hiêktn hupz92trở vDhK5m7ề chtd6Jcxứng minhupz92h hếtkt thảy.

Chuông cửkta vtd6Jcxừa rkteo, ĐớiDhK5m7 TDhK5m7ư Dĩktnh vDhK5m7ội vàktng đtd6Jcxi mởtd6Jcx cửa.

“Tư ktDĩnh, chuhupz92yện gì,…kt” Hhupz92àn Chupz92ảnh ktHiên thupz92iến DhK5m7vào DhK5m7nhà lktiền hỏDhK5m7i, độtDhK5m7 ntd6Jcxhiên thấykt hupz92cha mẹhupz92 đhupz92ang ngồikt hupz92ở hupz92ghế std6Jcxô ktpha, sửntd6Jcxg sDhK5m7ốt nói:

“Cha mẹ,DhK5m7 tạtd6Jcxi td6Jcxsao haDhK5m7i DhK5m7người lhupz92ại hupz92đến đây?”

“Xảy rhupz92a chuyệDhK5m7n lktớn nhưhupz92 tDhK5m7hế màhupz92 chtd6Jcxúng tDhK5m7a cóhupz92 thupz92hể khDhK5m7ông đhupz92ến hupz92được sao?”hupz92 vẻkt mặtDhK5m7 ôhupz92ng DhK5m7Hàn ntd6Jcxghiêm hupz92túc nói.

“Con còktn giảkt bộ,hupz92 đứakt nhỏkt td6Jcxtrong bụhupz92ng HạDhK5m7 Thầnhupz92 cóDhK5m7 phDhK5m7ải DhK5m7là củaDhK5m7 ctd6Jcxon khônDhK5m7g, chupz92ó phhupz92ải hupz92hay không?”kt DhK5m7Bà Hànhupz92 gõhupz92 vàohupz92 đầuDhK5m7 ankth mộtd6Jcxt cáikt, tạiDhK5m7 td6Jcxsao ankth cáhupz92i td6Jcxgì cũngDhK5m7 khktông nóDhK5m7i chupz92ho họhupz92 biếtkt chứ.

Hàn Cảnkth Hihupz92ên cứngkt ngườhupz92i đứnghupz92 đơtd6Jcx nơDhK5m7i đó,hupz92 td6Jcxkhông biktết làkt nênhupz92 ptd6Jcxhủ nhậnhupz92 hDhK5m7ay td6Jcxthừa nDhK5m7hận nữtd6Jcxa, ctd6Jcxha mhupz92ẹ bihupz92ết đktứa hupz92nhỏ hupz92trong bụnDhK5m7g Hhupz92ạ Ttd6Jcxhần lDhK5m7à hupz92con củaDhK5m7 chíntd6Jcxh mìnhtd6Jcx, còtd6Jcxn td6JcxTư DDhK5m7ĩnh tDhK5m7hì DhK5m7sao, khtd6Jcxông khỏiDhK5m7 đưDhK5m7a DhK5m7mắt nhìnhupz92 vềDhK5m7 ktphía cô.

“Cha mẹ,td6Jcx tạDhK5m7i hupz92sao haDhK5m7i ngườkti lạikt biết?td6Jcx” NDhK5m7gữ khíkt củakt ahupz92nh cDhK5m7ó vẻtd6Jcx DhK5m7bất đắchupz92 dĩDhK5m7 trhupz92ầm tDhK5m7rọng, chuyktện ttd6Jcxới nướctd6Jcx nàyDhK5m7 chupz92ũng td6Jcxkhông ktthể khôngDhK5m7 td6Jcxthừa nhận.

Sắc mtd6Jcxặt Đớhupz92i Tưtd6Jcx DĩnDhK5m7h thtd6Jcxay đổi,kt trohupz92ng đáytd6Jcx mắtkt DhK5m7có chhupz92út đauDhK5m7 lònktg, chupz92ô cDhK5m7ó thểkt khôntd6Jcxg tDhK5m7hèm đtd6Jcxể ktý đếtd6Jcxn chuyệntd6Jcx tìktnh ctd6Jcxủa Cảnhhupz92 Hiêtd6Jcxn vàDhK5m7 Hạhupz92 Thầtd6Jcxn, nhưntd6Jcxg côhupz92 hupz92để hupz92ý đếnDhK5m7 việtd6Jcxc antd6Jcxh DhK5m7cư nDhK5m7hiên dáhupz92m lừahupz92 mình.

“Chúng tDhK5m7a tạkti td6Jcxsao lDhK5m7ại biktết, hômtd6Jcx nktay ôktng Hhupz92àn vớtd6Jcxi btd6Jcxà DhK5m7Hàn nổihupz92 gihupz92ận đùnghupz92 đùngDhK5m7 chạyhupz92 đếktn chấDhK5m7t vấnkt chúnhupz92g tatd6Jcx, bắhupz92t chúngkt thupz92a chhupz92o bọntd6Jcx DhK5m7họ mDhK5m7ột td6Jcxcái côngkt đạo,DhK5m7 td6Jcxhiện tạiDhK5m7 thupz92a muốDhK5m7n hỏihupz92 cotd6Jcxn, coDhK5m7n DhK5m7tính ktlàm DhK5m7sao hupz92bây gihupz92ờ.” Ônghupz92 HDhK5m7àn td6Jcxthực thtd6Jcxông mtd6Jcxinh đetd6Jcxm vtd6Jcxấn đềtd6Jcx nàhupz92y đẩDhK5m7y sanhupz92g cktho anh

“Con…” Hhupz92àn Cảnhupz92h Hiêktn chầnDhK5m7 ctd6Jcxhờ, khhupz92ông bktiết lhupz92àm satd6Jcxo mớhupz92i phải.

“Rất khupz92hó quytd6Jcxết địnhkt saohupz92? td6JcxCó điDhK5m7ều tkta hupz92nói chkto td6Jcxcon biết,hupz92 Cảtd6Jcxnh Hktiên, Hạtd6Jcx Thầntd6Jcx đahupz92ng mktang trtd6Jcxong mìnhupz92h đứakt ckton củtd6Jcxa conDhK5m7, hiệDhK5m7n tạDhK5m7i việchupz92 xảytd6Jcx td6Jcxra trướckt mktắt DhK5m7chỉ DhK5m7có mộktt cátd6Jcxch gtd6Jcxiải DhK5m7quyết đóDhK5m7 chínkth hupz92là cướiDhK5m7 Hạhupz92 Thần.”kt Ôhupz92ng Hànhupz92 ttd6Jcxỏ tDhK5m7hái độDhK5m7 hupz92kiên quyDhK5m7ết nói.

“Cảnh HiDhK5m7ên à,DhK5m7 HDhK5m7ạ Thupz92hần đahupz92ng matd6Jcxng hupz92thai ctd6Jcxon cktủa cotd6Jcxn, ckton nhDhK5m7ẫn thupz92âm mDhK5m7ặc kệkt hupz92nó saokt.” Bàkt Hàtd6Jcxn td6Jcxở bêktn cạDhK5m7nh cktũng đệmhupz92 thêm.

Đới Tưhupz92 Dĩnhupz92h ltd6Jcxẳng lặngDhK5m7 đứhupz92ng ktở hupz92một bDhK5m7ên, ttd6Jcxrong mắktt lDhK5m7ộ ktbi thươDhK5m7ng, hóDhK5m7a hupz92ra hupz92đàn ônktg đềukt nhưhupz92 vậytd6Jcx, Cảnhkt ktHiên hupz92cư nhhupz92iên cũktng sktau lưDhK5m7ng mìntd6Jcxh hupz92cùng Hạhupz92 Thầktn xảyhupz92 rtd6Jcxa cDhK5m7huyện đó,DhK5m7 vậyhupz92 tạkti DhK5m7sao cDhK5m7òn ktkhông chDhK5m7ịu buôtd6Jcxng hupz92tay cô.

“Cha td6Jcxmẹ, hktai ngườitd6Jcx khônghupz92 cầDhK5m7n éDhK5m7p chupz92on, htd6Jcxai ngườikt kttrở vhupz92ề đDhK5m7i, ktcon ktsẽ sutd6Jcxy ktnghĩ xDhK5m7em phảitd6Jcx giảiDhK5m7 qutd6Jcxyết chktuyện nàyDhK5m7 hupz92ra sao.”kt ktHàn CảnhDhK5m7 hupz92Hiên thupz92hống hupz92khổ td6Jcxhét lớntd6Jcx, ktmọi ngườikt đềuDhK5m7 muốhupz92n épkt aDhK5m7nh, aDhK5m7nh sắptd6Jcx đitd6Jcxên rồi.

“Vậy hupz92con tốttd6Jcx nhấktt hãDhK5m7y nktghĩ kĩkt lạikt đi,kt chúnDhK5m7g hupz92ta td6Jcxcho hupz92con 1DhK5m70 ngàyDhK5m7 suhupz92y nghktĩ, cùhupz92ng td6JcxTư DhK5m7Dĩnh lhupz92y hôDhK5m7n, chupz92ưới Hạkt Thtd6Jcxần.” Trohupz92ng mắDhK5m7t ÔDhK5m7ng td6JcxHàn chktứa đầytd6Jcx thupz92ức giận.

Bà DhK5m7Hàn cũtd6Jcxng nhìnDhK5m7 ĐớiDhK5m7 hupz92Tư Dtd6Jcxĩnh nói:

“Tôi hkty ktvọng ktcô hiDhK5m7ểu đượckt, đDhK5m7ứa DhK5m7bé trktong bụngDhK5m7 ktHạ ThDhK5m7ần, chúngtd6Jcx tktôi sẽhupz92 td6Jcxkhông bỏkt ktnó, côtd6Jcx nêtd6Jcxn biếttd6Jcx ckthính mìhupz92nh phảtd6Jcxi hupz92làm nhhupz92ư ttd6Jcxhế nào?td6Jcx Nếhupz92u hupz92cô cótd6Jcx thhupz92ể sinDhK5m7h DhK5m7cho chúDhK5m7ng tôihupz92 mộttd6Jcx đhupz92ứa chktáu, chDhK5m7úng ttd6Jcxôi cũngDhK5m7 sDhK5m7ẽ khônDhK5m7g ktvô tìnhDhK5m7 bứchupz92 cô.”

“Cháu DhK5m7hiểu td6Jcxđược, cDhK5m7háu khôngtd6Jcx cóDhK5m7 ttd6Jcxrách haDhK5m7i bác,td6Jcx chupz92ũng khtd6Jcxông cóDhK5m7 gìDhK5m7 kktỳ lạ.hupz92” Đớihupz92 TưDhK5m7 ktDĩnh cườihupz92 khDhK5m7ổ, côtd6Jcx kkthông ctd6Jcxó tưhupz92 cktách tráDhK5m7ch hupz92bọn họ.

“Chúng kttôi DhK5m7đi DhK5m7, chuyệntd6Jcx DhK5m7còn lạitd6Jcx DhK5m7hai ngườDhK5m7i thupz92ự mìnhDhK5m7 ghupz92iải quyếktt, chúktng tôitd6Jcx chtd6Jcxỉ cầnkt kếtkt quDhK5m7ả.” Ôtd6Jcxng Hànhupz92 lôDhK5m7i kétd6Jcxo td6Jcxbà HànDhK5m7, néDhK5m7m ktlại nhữngDhK5m7 lờiDhK5m7 nàkty, rồitd6Jcx xoahupz92y ngườiDhK5m7 rtd6Jcxời đi.

Anh ckthọn em

Hàn Ctd6Jcxảnh Hktiên nhìktn Đớitd6Jcx DhK5m7Tư DĩnDhK5m7h vDhK5m7ẫn đatd6Jcxng bìhupz92nh tĩntd6Jcxh hupz92đứng ktở bêntd6Jcx cạntd6Jcxh, ktáy náyhupz92 nói:td6Jcx “DhK5m7Tư td6JcxDĩnh, etd6Jcxm nghtd6Jcxe antd6Jcxh giảitd6Jcx thupz92hích, lầktn đDhK5m7ó DhK5m7là vtd6Jcxì aktnh uDhK5m7ống rượu,hupz92 hupz92cho nhupz92ên mớiDhK5m7 cóDhK5m7 thểDhK5m7 cùnhupz92g HạDhK5m7 Thầnkt td6Jcxxảy rhupz92a chuyệktn td6Jcxkhông nênDhK5m7 xảytd6Jcx rDhK5m7a, hupz92ai ngờkt côkt ấDhK5m7y lạtd6Jcxi td6Jcxmang thaDhK5m7i, anh……….”

“Cảnh Hiênhupz92, chktúc mừtd6Jcxng atd6Jcxnh, lênhupz92 ktchức cha.”td6Jcx Đớihupz92 Thupz92ư DĩnDhK5m7h lDhK5m7ại độtDhK5m7 nkthiên ngănhupz92 DhK5m7lời anh.

Mặt td6JcxHàn CảnhDhK5m7 Hiênhupz92 biếtd6Jcxn sắhupz92c, nóDhK5m7i: “hupz92Tư Dĩntd6Jcxh, lờitd6Jcx hupz92em nóDhK5m7i td6Jcxcó hupz92ý hupz92gì? Trohupz92ng lònDhK5m7g DhK5m7em đhupz92ang nghĩkt ghupz92ì ktthì nóihupz92 DhK5m7ra đitd6Jcx, ektm chupz92ó thểhupz92 đánhtd6Jcx anhkt, chupz92ó ttd6Jcxhể ktmắng anhupz92h DhK5m7nhưng DhK5m7xin hupz92em đừntd6Jcxg cókt thátd6Jcxi độhupz92 này.”

“Em hupz92vì sakto phảiDhK5m7 đánhDhK5m7 anhupz92h, ktmắng atd6Jcxnh? Ehupz92m khktông nênhupz92 ctd6Jcxhúc mừngkt hupz92anh sao?”DhK5m7 KhDhK5m7óe ktmiệng ktĐới Tưkt DĩDhK5m7nh matd6Jcxng theDhK5m7o hupz92một chúDhK5m7t cườitd6Jcx cườiDhK5m7, lktàm chtd6Jcxo ankth nhhupz92ìn khôtd6Jcxng DhK5m7ra côtd6Jcx đaDhK5m7ng td6Jcxnghĩ gì.

“Tư DDhK5m7ĩnh, hupz92em khupz92hông tráckth DhK5m7anh DhK5m7sao? DhK5m7Em khtd6Jcxông oátd6Jcxn anhupz92h sao?hupz92” Trktong hupz92lòng DhK5m7Hàn td6JcxCảnh Hiêhupz92n vôkt cùnhupz92g hhupz92oang mhupz92ang, tạihupz92 sahupz92o côhupz92 lhupz92ại ctd6Jcxó thểtd6Jcx bìnhupz92h tĩnhDhK5m7 nhktư thế?

“Em kkthông kttrách, td6Jcxcũng khônktg otd6Jcxán, CDhK5m7ảnh Hhupz92iên, đâytd6Jcx lDhK5m7à viktệc ktem ktkhông thểDhK5m7 ktlàm cktho anDhK5m7h, cktho nktên chúngtd6Jcx ttd6Jcxa ktly hônDhK5m7 đDhK5m7i.” ĐớiDhK5m7 td6JcxTư Dĩnhupz92h DhK5m7biết mktình khhupz92ông cókt DhK5m7tư cktách oDhK5m7án, điềuhupz92 côhupz92 ctd6Jcxó thupz92hể làDhK5m7m làhupz92 ttd6Jcxhành toktàn chupz92ho bọktn họ.

“Ly hôtd6Jcxn, td6Jcxly hônDhK5m7 gì?td6Jcx Etd6Jcxm vìhupz92 điềDhK5m7u nàkty mtd6Jcxà td6Jcxly hôtd6Jcxn saokt?” Hktàn Cảnhkt Hihupz92ên nónktg giktận td6Jcx, sktau ktđó ktbắt lhupz92ấy bảkt vtd6Jcxai DhK5m7của cDhK5m7ô, nói:kt “Etd6Jcxm cứtd6Jcx td6Jcxcoi nhDhK5m7ư ktchúng ttd6Jcxa td6Jcxtìm td6Jcxđược td6Jcxmột nhupz92gười đẻDhK5m7 ttd6Jcxhuê đượchupz92 khôngtd6Jcx? DhK5m7Em khôngDhK5m7 phảikt nókti hupz92em sẽtd6Jcx khupz92hông ngtd6Jcxại sao?”

Đới Thupz92ư DDhK5m7ĩnh nhDhK5m7ìn antd6Jcxh td6Jcxkích độktng, hạtd6Jcx DhK5m7tay antd6Jcxh DhK5m7xuống, nói:kt “Hạkt hupz92Thần td6Jcxlà mẹhupz92 củtd6Jcxa coktn anhupz92h, hupz92anh chupz92ó thktể xtd6Jcxem côhupz92 ấyDhK5m7 nDhK5m7hư hupz92một ngưDhK5m7ời hupz92đẻ thuêtd6Jcx saDhK5m7o? Ctd6Jcxon củahupz92 côtd6Jcx ấytd6Jcx sẽhupz92 chịhupz92u ktcho chktúng ktta sktao? CảnDhK5m7h td6JcxHiên đừhupz92ng thupz92ự lừtd6Jcxa dốitd6Jcx cDhK5m7hính mìtd6Jcxnh nữa.”

Hàn Cảnhhupz92 Hhupz92iên cứnktg đờDhK5m7 người,td6Jcx lờhupz92i td6Jcxcủa DhK5m7cô khônhupz92g chútd6Jcxt lưtd6Jcxu thupz92ình ctd6Jcxhạm vDhK5m7ào chỗtd6Jcx đaDhK5m7u cktủa td6Jcxmình, mộtkt lúDhK5m7c lâuhupz92 saktu mtd6Jcxới nhtd6Jcxìn chupz92ô td6Jcxrồi nóhupz92i: “ADhK5m7nh sẽkt khupz92hông lkty hôntd6Jcx vớikt DhK5m7em, trướckt DhK5m7kia td6Jcxanh cũDhK5m7ng td6Jcxđã nóDhK5m7i rồDhK5m7i, ankth tìnhtd6Jcx nguDhK5m7yện khôngDhK5m7 cóDhK5m7 coktn, cũnghupz92 khôntd6Jcxg muốnhupz92 ktmất đitd6Jcx hupz92em, hiệnhupz92 tạhupz92i ankth vẫnDhK5m7 muốktn nhưtd6Jcx thế.”

“Cảnh HiêDhK5m7n, tộihupz92 ghupz92ì chupz92hứ? Ankth cDhK5m7ó bihupz92ết ahupz92nh làDhK5m7m nhhupz92ư vậytd6Jcx thươnktg tổnDhK5m7 baDhK5m7o nhihupz92êu ngườtd6Jcxi khupz92hông? CDhK5m7ha mẹkt củaDhK5m7 anhhupz92, td6JcxHạ ThầnDhK5m7 vhupz92à td6Jcxcon củatd6Jcx cDhK5m7ô hupz92ấy, ktanh nhẫnDhK5m7 tDhK5m7âm sao?”DhK5m7 Đớihupz92 ktTư td6JcxDĩnh vktừa chupz92ảm td6Jcxđộng, vừaDhK5m7 đatd6Jcxu lòng.

“Tư Dĩnhhupz92, td6Jcxem khôngDhK5m7 cầtd6Jcxn nDhK5m7ói nữa,kt DhK5m7anh btd6Jcxắt buộchupz92 phảitd6Jcx phtd6Jcxụ mộtkt bêktn, nếuDhK5m7 chhupz92ọn giữatd6Jcx đứatd6Jcx bDhK5m7é vktà etd6Jcxm, ahupz92nh sẽDhK5m7 chọntd6Jcx em.”kt HàDhK5m7n Cảnhtd6Jcx Hiênkt nhìhupz92n côDhK5m7 vớitd6Jcx DhK5m7thái độkt cươnktg quyết.

Đới Thupz92ư Dĩnkth btd6Jcxất đtd6Jcxắc dĩtd6Jcx tDhK5m7hở ktdài, ktcô biếtkt thuyDhK5m7ết phhupz92ục Chupz92ảnh Hihupz92ên thựckt DhK5m7sự rấthupz92 khóhupz92 ktd6Jcxhăn, anDhK5m7h chupz92ần thờihupz92 ktgian đtd6Jcxể std6Jcxuy td6Jcxnghĩ cẩhupz92n thận.

Chuyện củkta Hàntd6Jcx DhK5m7Cảnh Hiêntd6Jcx cDhK5m7ùng Htd6Jcxạ DhK5m7Thần kkthông chupz92òn ltd6Jcxà bíhupz92 mật,td6Jcx nhấDhK5m7t đDhK5m7ịnh mọikt hupz92người cũktng đDhK5m7ã biếhupz92t rồi.

Đới Tưkt td6JcxGiai cùngtd6Jcx Trịnhtd6Jcx td6JcxVũ Văhupz92n DhK5m7mang vẻtd6Jcx mặthupz92 tứckt giậnhupz92 bấttd6Jcx bìnhhupz92 đitd6Jcx hupz92vào nhDhK5m7à DhK5m7Tư Dĩnh.

“Em còntd6Jcx khôngDhK5m7 ttd6Jcxức giận,kt hktai ngtd6Jcxười td6Jcxtức giậktn làmhupz92 ckthi?” Đớtd6Jcxi hupz92Tư Dtd6Jcxĩnh nhìnkt cáctd6Jcx cDhK5m7ô cDhK5m7ười nói.

“Tư Dhupz92ĩnh, ởtd6Jcx tktrước hupz92mặt btd6Jcxọn chktị khônghupz92 ctd6Jcxần kDhK5m7iên chupz92ường hupz92như vậykt, nDhK5m7ếu ktem mhupz92uốn khDhK5m7óc, hãkty khktóc đi,DhK5m7 bọtd6Jcxn chịkt cùngDhK5m7 td6Jcxem chDhK5m7ia sẻ.”

Đới Tưkt ktGiai cktũng hiểuDhK5m7 đưktợc lòDhK5m7ng ktcủa ktem gái,DhK5m7 sắckt mtd6Jcxặt td6Jcxcó td6Jcxchút trầhupz92m trhupz92ọng td6Jcxhỏi: “td6JcxTư hupz92Dĩnh, lầnkt hupz92này cóDhK5m7 phảiDhK5m7 ektm quyDhK5m7ết địnhhupz92 ktly hôn?”

“Ly hDhK5m7ôn? hupz92Cậu cùnDhK5m7g Hànkt Cảnhkt td6JcxHiên td6Jcxmuốn ltd6Jcxy DhK5m7hôn?” Trịktnh Vhupz92ũ Vtd6Jcxăn ctd6Jcxhấn độngtd6Jcx hỏi.

Đới td6JcxTư DhK5m7Dĩnh trầmtd6Jcx hupz92mặc mộtkt cDhK5m7hút mớiDhK5m7 nói:td6Jcx “Tuyhupz92 rktằng CDhK5m7ảnh HiêDhK5m7n td6Jcxvẫn khôhupz92ng đhupz92ồng hupz92ý hupz92ly td6Jcxhôn, nhtd6Jcxưng td6Jcxem ktbiết ankth ấDhK5m7y tớitd6Jcx td6Jcxmột hupz92ngày nàoDhK5m7 đókt cũnDhK5m7g ktsẽ đồnghupz92 td6Jcxý giảihupz92 qhupz92uyết chuyệDhK5m7n nktày, tìtd6Jcxnh yêktu củaDhK5m7 chúngkt etd6Jcxm DhK5m7nếu std6Jcxo sáhupz92nh cũDhK5m7ng khupz92hông DhK5m7bằng đượktc DhK5m7máu ktmủ DhK5m7tình thDhK5m7âm cốttd6Jcx nhDhK5m7ục củahupz92 ngDhK5m7ười thhupz92ân, td6Jcxem tDhK5m7in tưởtd6Jcxng ktkhi hupz92anh ấkty DhK5m7nhìn thhupz92ấy cDhK5m7on mình,kt DhK5m7cũng cDhK5m7hính td6Jcxlà DhK5m7thời điểmhupz92 chúngtd6Jcx ehupz92m ltd6Jcxy hôn.”

Nhìn ctd6Jcxô cũngkt khhupz92ông cDhK5m7ó biểukt hiệnhupz92 củkta sDhK5m7ự hupz92bi thDhK5m7ương, Trịhupz92nh hupz92Vũ Văntd6Jcx cũhupz92ng độthupz92 nkthiên hitd6Jcxểu được,DhK5m7 Thupz92ư Dhupz92ĩnh vtd6Jcxẫn yêDhK5m7u Lonktg Nghupz92ạo PhDhK5m7ỉ, chkto nênkt mDhK5m7ới bìnhDhK5m7 tĩnhhupz92 nhưtd6Jcx vậhupz92y, chtd6Jcxính ktmình thậhupz92t kkthông biktết nêhupz92n thươngkt cảmhupz92 cDhK5m7ho hupz92cô hDhK5m7ay Hànhupz92 Cktảnh Hiên.

Hạ Thầntd6Jcx td6Jcxlẳng lặnhupz92g ngDhK5m7ồi tktrên sôDhK5m7 phahupz92, chhupz92ờ Hànhupz92 CDhK5m7ảnh HiêDhK5m7n td6Jcxmở miệng,DhK5m7 cktô ktkhông nghktĩ kttới DhK5m7cha mhupz92ẹ lDhK5m7ại ptd6Jcxhái ntd6Jcxgười điềuDhK5m7 tDhK5m7ra DhK5m7cô, ktcó đihupz92ều việchupz92 nàyDhK5m7 cktũng đútd6Jcxng vớiDhK5m7 hDhK5m7y hupz92vọng hupz92của cô.

Hàn CảnhDhK5m7 Hitd6Jcxên dtd6Jcxo dựtd6Jcx đãtd6Jcx lâu,kt rốthupz92 ktcục ngẩntd6Jcxg đầukt td6Jcxnhìn cô,kt hạkt quyDhK5m7ết DhK5m7định, ktquyết DhK5m7tâm ktnói: “Hạtd6Jcx TDhK5m7hần, td6Jcxanh xtd6Jcxin lỗDhK5m7i, td6Jcxbất luậnDhK5m7 ektm quyếktt địnhtd6Jcx sẽtd6Jcx làmDhK5m7 gìkt vớitd6Jcx cákti hupz92thai, anhupz92h ktchỉ cDhK5m7ó ktthể ntd6Jcxói td6Jcxvới ektm hupz92rằng, ankth sẽhupz92 khôngDhK5m7 ktcùng TDhK5m7ư ktDĩnh td6Jcxly hôn.”

“Anh Chupz92ảnh Hiêhupz92n, td6Jcxem chhupz92o td6Jcxtới bâtd6Jcxy ghupz92iờ hupz92đều khôngkt DhK5m7có ntd6Jcxghĩ hupz92tới hupz92anh td6Jcxsẽ hupz92ly hDhK5m7ôn, ankth td6Jcxcũng khôngtd6Jcx cầnkt phupz92hải DhK5m7chịu tráctd6Jcxh DhK5m7nhiệm, hupz92đứa hupz92bé nhupz92ày anDhK5m7h cũnktg khôntd6Jcxg ctd6Jcxần phảitd6Jcx xektn vàkto.” Nướckt mắttd6Jcx ktHạ thầnkt ktchảy xuốhupz92ng, oDhK5m7án hậnDhK5m7 tronDhK5m7g lDhK5m7òng ltd6Jcxại giDhK5m7a DhK5m7tăng thêktm vàkti phần.

“Hạ Thần,DhK5m7 anDhK5m7h khôngtd6Jcx ngkthĩ sẽDhK5m7 tổnhupz92 td6Jcxthương ktđến emtd6Jcx, ttd6Jcxhật sựDhK5m7 DhK5m7anh ktd6Jcxhông mktuốn ktnhư vậy.”kt Hàktn CảnDhK5m7h Hiêntd6Jcx khktông biếttd6Jcx bktiểu hupz92đạt lờikt xktin td6Jcxlỗi nhtd6Jcxư thếkt nào.

“Em biktết, CảnhDhK5m7 Hiên,kt aDhK5m7nh đtd6Jcxi DhK5m7đi, hupz92em khtd6Jcxông muốDhK5m7n gặpDhK5m7 anDhK5m7h nữa.”hupz92 HạDhK5m7 Thtd6Jcxần thậttd6Jcx td6Jcxkhông ngờkt ngườikt đàntd6Jcx ôhupz92ng nhupz92ày lạihupz92 bạchupz92 tìhupz92nh bạcDhK5m7 nktghĩa ktvới mDhK5m7ình nDhK5m7hư vậy.

“Vậy ehupz92m bảokt trọnDhK5m7g, antd6Jcxh đDhK5m7i đâykt.” HànDhK5m7 CDhK5m7ảnh hupz92Hiên ktchần chờtd6Jcx mktột hupz92chút, đứnghupz92 dhupz92ậy nhìntd6Jcx côDhK5m7, td6Jcxrồi ktxoay lDhK5m7ưng đi.

Hạ Thktần hhupz92ung hăktng DhK5m7nhìn td6Jcxtheo bktóng dDhK5m7áng anhtd6Jcx, DhK5m7Hàn Cảnhupz92h Hiên,DhK5m7 mộDhK5m7t DhK5m7ngày nàhupz92o đó,td6Jcx antd6Jcxh sẽhupz92 phhupz92ải cDhK5m7ầu xihupz92n côhupz92 ktcho ktanh td6Jcxquay trởDhK5m7 về.

Trong quDhK5m7án cafe.

“Tư Dtd6Jcxĩnh, hupz92em cókt khỏeDhK5m7 không?”DhK5m7 LoDhK5m7ng td6JcxNgạo Phỉhupz92 nhìktn cô,hupz92 ktquan ttd6Jcxâm hỏi,hupz92 khDhK5m7ông ktbiết hupz92cô td6Jcxsau kkthi biếthupz92 chuDhK5m7yện củatd6Jcx Htd6Jcxạ Thupz92hần sẽkt hupz92nghĩ nhupz92hư tDhK5m7hế nào?

“Vẫn tốtd6Jcxt, ktcòn anh?td6Jcx” ĐớiDhK5m7 ktTư Dĩnhkt nhẹDhK5m7 ntd6Jcxhàng uốtd6Jcxng mDhK5m7ột ngDhK5m7ụm càkt phêtd6Jcx, td6Jcxcà pDhK5m7hê chktua sóDhK5m7t giốnhupz92g nhhupz92ư td6Jcxlòng cktủa côkt bâtd6Jcxy ktgiờ vậy.

“Bây giDhK5m7ờ ektm đDhK5m7ịnh làmkt gì?”td6Jcx Lonktg Ngạhupz92o Phỉhupz92 hupz92quan tâktm hỏi.

“Làm cáikt gì?”td6Jcx Đớikt td6JcxTư td6JcxDĩnh hupz92sửng sốt,DhK5m7 kkthông td6Jcxhiểu đượcDhK5m7 DhK5m7ý tứDhK5m7 củahupz92 anh.

“Chính td6Jcxlà HạDhK5m7 Thầnkt đãDhK5m7 mantd6Jcxg thktai rDhK5m7ồi, hupz92em ktđịnh hupz92làm gìtd6Jcx bDhK5m7ây giờ?”DhK5m7 hupz92Long Ngtd6Jcxạo Phỉhupz92 ktnói td6Jcxrõ lại.

“Em cóDhK5m7 thểDhK5m7 làmhupz92 gtd6Jcxì bâykt giờ?td6Jcx” ĐớiDhK5m7 TDhK5m7ư Dĩnkth cưhupz92ời khổ.

“Nếu hupz92em khôngkt muktốn cDhK5m7ùng Cảnhhupz92 HiêDhK5m7n hupz92ly hktôn, nhktư vậyDhK5m7 anhupz92h giúDhK5m7p etd6Jcxm gDhK5m7iải DhK5m7quyết DhK5m7chuyện này.”td6Jcx Lhupz92ong NgạoDhK5m7 Phỉkt DhK5m7tin tưởtd6Jcxng thựcDhK5m7 lựcDhK5m7 củDhK5m7a ahupz92nh td6Jcxsẽ giảitd6Jcx qutd6Jcxyết chuyệhupz92n nàkty DhK5m7dễ dàng.

“Không cần,DhK5m7 DhK5m7không ctd6Jcxần tổtd6Jcxn thươnktg đDhK5m7ứa bé.”td6Jcx Đtd6Jcxới TưDhK5m7 Dĩtd6Jcxnh cuốnghupz92 td6Jcxquít ngktăn cảnhupz92, aDhK5m7nh khônghupz92 pkthải hupz92muốn DhK5m7bỏ cáDhK5m7i thktai chupz92ủa DhK5m7Hạ Thktần chứ.

Nhìn ctd6Jcxô bàytd6Jcx td6Jcxra dtd6Jcxáng vẻtd6Jcx kDhK5m7hẩn trươntd6Jcxg nhưtd6Jcx ttd6Jcxhế, Lhupz92ong Ngạtd6Jcxo Phỉtd6Jcx chupz92ảm thấhupz92y lẫnkt lhupz92ộn td6Jcxnói: “TDhK5m7ư Dktĩnh, etd6Jcxm vìkt cáiDhK5m7 DhK5m7gì phảhupz92i chịutd6Jcx nhhupz92ư vậy?”

“Em đDhK5m7ã khôDhK5m7ng thểtd6Jcx sinkth td6Jcxcho td6JcxCảnh HDhK5m7iên mộtDhK5m7 đứtd6Jcxa conhupz92, DhK5m7sao cótd6Jcx tDhK5m7hể đkti thươntd6Jcxg tktổn tớikt cDhK5m7on củahupz92 aktnh ấhupz92y ktchứ?” DhK5m7Đới Thupz92ư Dĩnhhupz92 thầmkt thởDhK5m7 dài.

“Tư td6JcxDĩnh, DhK5m7vì ktsao ehupz92m vẫnDhK5m7 thupz92hay ntd6Jcxgười kháchupz92 hupz92suy nghĩ,hupz92 ktkhông suDhK5m7y ngkthĩ gìtd6Jcx chkto mìnhkt cả.”td6Jcx Lotd6Jcxng DhK5m7Ngạo Phỉtd6Jcx ktnhìn chupz92ô nhupz92gồi trướchupz92 mắDhK5m7t màDhK5m7 đaDhK5m7u lòng.

“Em ctd6Jcxũng khôtd6Jcxng hupz92có tốttd6Jcx nkthư vậtd6Jcxy DhK5m7đâu. CũnDhK5m7g khôktng còtd6Jcxn ktsớm nữkta, ktem phtd6Jcxải trởtd6Jcx về,kt hupz92gặp hupz92lại sau.”kt Đớihupz92 Tưtd6Jcx Dktĩnh khôntd6Jcxg biếhupz92t vìhupz92 sktao, DhK5m7cô khônDhK5m7g thểtd6Jcx bìnhupz92h thupz92hản đhupz92ối mặthupz92 vớikt DhK5m7anh được.

“Anh td6Jcxđưa ehupz92m về.”hupz92 LoDhK5m7ng Ngạhupz92o Phỉkt btd6Jcxiết troktng lònhupz92g hupz92cô còhupz92n ngạikt ngùngDhK5m7, DhK5m7anh phảhupz92i lDhK5m7àm gktì DhK5m7cho đúDhK5m7ng đây?

“Cám ktơn anhkt, nhưngtd6Jcx DhK5m7không DhK5m7cần đâu,hupz92 DhK5m7em tựkt lDhK5m7ái xDhK5m7e vềtd6Jcx.” DhK5m7Đới TưDhK5m7 DĩDhK5m7nh kkthách shupz92áo cựtd6Jcx tuktyệt, shupz92au đhupz92ó hupz92rời khỏitd6Jcx quán cafe.