You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 6KVMGK67: Mutvốn có6KVMGK đứatv bé

Ông Hạtv cùng6KVMGK Bà6KVMGK wtsMSUHạ wtsMSUgiật mìnNg9jXjh nhìwtsMSUn bọntv tvhọ, sa6KVMGKu đwtsMSUó vẻ6KVMGK mặtNg9jXj đầtvy phẫntv nộwtsMSU nói:

“Ông nói6KVMGK đùa6KVMGK Ng9jXjgì Ng9jXjvậy? Nếutv CảwtsMSUnh Ng9jXjHiên mNg9jXjuốn cướitv TiểuNg9jXj ThwtsMSUần, nwtsMSUó sẽNg9jXj wtsMSUkhông cướitv ngườitv khtvác, hwtsMSUơn 6KVMGKnữa ch6KVMGKo Ng9jXjdù hiệnwtsMSU Ng9jXjtại htvai nwtsMSUgười chịuwtsMSU cưới,6KVMGK chún6KVMGKg tôtvi 6KVMGKcũng sẽtv khNg9jXjông chịutv gả.”

“Ông Hạtv, hNg9jXjai ngườtvi đ6KVMGKừng kwtsMSUích động,tv ctvhúng Ng9jXjta bNg9jXjàn bạcNg9jXj mộtwtsMSU chút6KVMGK được6KVMGK khônwtsMSUg?” ÔnNg9jXjg HNg9jXjàn vộitv 6KVMGKvàng nói.

“Chính lwtsMSUà tvnhư thế6KVMGK nàytv, btvà tvHạ, bàtv cần6KVMGK 6KVMGKphải hNg9jXjiểu 6KVMGKrõ, nế6KVMGKu hatvi ngườitv cốtv Ng9jXjý bwtsMSUắt tvHạ 6KVMGKThần bỏ6KVMGK đứatv nhwtsMSUỏ, vạchẳngNg9jXj tvmay xảywtsMSU rNg9jXja wtsMSUchuyện gìNg9jXj nwtsMSUgoài ýtv mwtsMSUuốn? wtsMSUNếu saNg9jXju nNg9jXjày HạNg9jXj ThầnNg9jXj Ng9jXjkhông thểtv mtvang thNg9jXjai 6KVMGKlại tNg9jXjhì Ng9jXjlàm wtsMSUsau bNg9jXjây 6KVMGKgiờ? BNg9jXjà wtsMSUhi v6KVMGKọng chutvyện nàyNg9jXj xtvảy tvra sao?6KVMGK” BàwtsMSU Hàntv cốNg9jXj tvý wtsMSUđem 6KVMGKsự tìnwtsMSUh Ng9jXjnói thậwtsMSUt nghitvêm trọng.

Sắc mặtNg9jXj bà6KVMGK tvHạ quwtsMSUả nhiênNg9jXj 6KVMGKthay đổitv mộtwtsMSU tvchút, khNg9jXjông kh6KVMGKỏi nhìtvn xetvm wtsMSUông Hạ.

“Ông Htvạ, Ng9jXjông tvbình tĩnhwtsMSU mộtwtsMSU chúttv, hãtvy ngNg9jXjhe tôiwtsMSU nótvi, tvCảnh wtsMSUHiên nhấtvt địnwtsMSUh là6KVMGK thíchNg9jXj HạNg9jXj T6KVMGKhần, Ng9jXjbằng khôngNg9jXj htvai đứaNg9jXj cũn6KVMGKg wtsMSUsẽ khôn6KVMGKg tvở cùnwtsMSUg mộNg9jXjt ctvhỗ, khôntvg phả6KVMGKi Ng9jXjsao?” ÔnwtsMSUg Hàntv ttvùy thờitv khuytvên giải.

“Vậy ýwtsMSU củNg9jXja hawtsMSUi ngườiNg9jXj wtsMSUlà mu6KVMGKốn Cản6KVMGKh HiwtsMSUên lNg9jXjy hôn6KVMGK r6KVMGKồi cướiwtsMSU HạwtsMSU T6KVMGKhần, tvCảnh Hitvên ctvũng chịuNg9jXj 6KVMGKlàm vwtsMSUậy 6KVMGKsao?” tvNgữ k6KVMGKhí tvcủa ÔnNg9jXjg HạNg9jXj cũn6KVMGKg dwtsMSUịu đi6KVMGK đôitv chút.

“Nhất địnwtsMSUh Cảnhtv 6KVMGKHiên wtsMSUsẽ chNg9jXjịu, hawtsMSUi ngườitv wtsMSUyên twtsMSUâm, ctvhuyện ntvày Ng9jXjchúng twtsMSUôi sNg9jXjẽ Ng9jXjgiải 6KVMGKquyết, nh6KVMGKất địn6KVMGKh swtsMSUẽ ch6KVMGKo ha6KVMGKi 6KVMGKngười mộwtsMSUt đáp6KVMGK áNg9jXjn vừatv lòng,tv hawtsMSUi nNg9jXjgười hNg9jXjôm 6KVMGKnay ở6KVMGK lNg9jXjại 6KVMGKđây ănNg9jXj cwtsMSUơm nha.wtsMSU” ÔngNg9jXj Hàtvn vuNg9jXji vẻ,6KVMGK tvgiãn đuNg9jXjôi 6KVMGKlông m6KVMGKày, ông6KVMGK 6KVMGKđã wtsMSUcó cháwtsMSUu wtsMSUnội rồi.

“Không cầwtsMSUn, chúnNg9jXjg tôi6KVMGK kwtsMSUhông cầNg9jXjn ănwtsMSU, chúntvg Ng9jXjtôi điwtsMSU vềNg9jXj trướcwtsMSU đâyNg9jXj, h6KVMGKy vọ6KVMGKng wtsMSUhai wtsMSUngười chtvo chú6KVMGKng tôtvi Ng9jXjmột câutv t6KVMGKrả lời6KVMGK thuyết6KVMGK phục.”

“Được, sẽwtsMSU rấtvt nhanNg9jXjh thôi.”

Ông Hạtv vàwtsMSU btvà Hạ6KVMGK đ6KVMGKi rồitv, Ng9jXjông HàwtsMSUn 6KVMGKcùng wtsMSUbà Htvàn Ng9jXjnhìn ntvhau, trtvong lòn6KVMGKg cówtsMSU mộtvt liNg9jXjnh cảmwtsMSU tốt.

Đới TưNg9jXj wtsMSUDĩnh Ng9jXjmở c6KVMGKửa rwtsMSUa, n6KVMGKhìn thấy6KVMGK ngưtvời ngoà6KVMGKi cửa,wtsMSU sắwtsMSUc mặtwtsMSU cứngwtsMSU đ6KVMGKờ, hNg9jXjọ Ng9jXjlại Ng9jXjtới nữa.

“Bác tNg9jXjrai, b6KVMGKác gái,tv wtsMSUhai ngưNg9jXjời tớitv rồi6KVMGK ạ.”tv Ng9jXjVừa đtvịnh kêNg9jXju tvba mẹ,6KVMGK đột6KVMGK nhiNg9jXjên nhớtv tNg9jXjới ngàNg9jXjy 6KVMGKđó b6KVMGKà HànwtsMSU c6KVMGKó tvnói quNg9jXja, cô6KVMGK wtsMSUvội vànwtsMSUg swtsMSUửa miệng.

Ông HànNg9jXj wtsMSUcùng tvbà HwtsMSUàn Ng9jXjvui vẻNg9jXj điNg9jXj tới6KVMGK, ngồNg9jXji xtvuống ghếtv tvsô pNg9jXjha, ĐớwtsMSUi T6KVMGKư DĩnwtsMSUh trotvng lòngtv sinwtsMSUh nNg9jXjghi hoNg9jXjặc, Ng9jXjkhông tvlẽ họ6KVMGK đếntv đâtvy bứcwtsMSU côNg9jXj lNg9jXjy hôn.

“Tư DĩnNg9jXjh, côNg9jXj chu6KVMGKẩn wtsMSUbị ktvhi nàtvo dọnNg9jXj đi?Ng9jXj CNg9jXjhúng ttva muốntv đemNg9jXj nơ6KVMGKi nàwtsMSUy trawtsMSUng howtsMSUàng lạNg9jXji mộtvt chút.”6KVMGK BNg9jXjà HàNg9jXjn 6KVMGKnhìn Ng9jXjxung quanwtsMSUh tvphòng tvtựa hồtv Ng9jXjkhông vừtva lòng.

“Cảnh HiwtsMSUên nNg9jXjhất định6KVMGK Ng9jXjnói ctvho côNg9jXj wtsMSUbiết wtsMSUrồi, wtsMSUHạ Thtvần đanwtsMSUg matvng thwtsMSUai, đứa6KVMGK nhwtsMSUỏ lNg9jXjà c6KVMGKon Ng9jXjcủa CwtsMSUảnh Htviên? Ng9jXjTa nghĩwtsMSU sẽNg9jXj đe6KVMGKm nNg9jXjó đếnNg9jXj đâwtsMSUy đểtv ch6KVMGKăm sóNg9jXjc, tvdù 6KVMGKgì n6KVMGKó cũntvg đangNg9jXj maNg9jXjng 6KVMGKcốt nhục6KVMGK củawtsMSU HwtsMSUàn gtvia chútvng ta.”

Đới wtsMSUTư Dĩnh6KVMGK cwtsMSUhấn động,Ng9jXj HNg9jXjạ Thầntv ma6KVMGKng th6KVMGKai, đứawtsMSU nhỏ6KVMGK wtsMSUlà tvcon của6KVMGK CwtsMSUảnh Hitvên? Đ6KVMGKiều nNg9jXjày wtsMSUsao cNg9jXjó thểtv? wtsMSUNếu Cảntvh HiênNg9jXj c6KVMGKùng HạNg9jXj 6KVMGKThần ởwtsMSU cùwtsMSUng tvmột chỗ,wtsMSU nhNg9jXjư satvo Ng9jXjlại kh6KVMGKông đNg9jXjồng wtsMSUý cùNg9jXjng wtsMSUcô 6KVMGKly hôn,6KVMGK haNg9jXjy wtsMSUlà ôntvg bà6KVMGK Hà6KVMGKn wtsMSUcố ýNg9jXj 6KVMGKnói 6KVMGKnhư vậy.

“Cô kh6KVMGKông ttvin saoNg9jXj? ĐượcNg9jXj rồitv, twtsMSUa sẽ6KVMGK chtvờ CảnhNg9jXj Hiê6KVMGKn trởwtsMSU v6KVMGKề, chúntvg ttva cùtvng nhtvau hỏwtsMSUi nówtsMSU. CwtsMSUô đtvi gọwtsMSUi điNg9jXjện thoạitv tvcho nótv đi.6KVMGK” Btvà Ng9jXjHàn nhìtvn Ng9jXjra hoài6KVMGK wtsMSUnghi trontvg mắtwtsMSU cô.

“Vâng.” ĐwtsMSUới tvTư Dĩn6KVMGKh lấy6KVMGK điệNg9jXjn thowtsMSUại tvdi độngwtsMSU bênNg9jXj ngưwtsMSUời wtsMSUra gọi.

“Tư DĩnNg9jXjh, tvcó vitvệc gNg9jXjì stvao?” HwtsMSUàn CảnNg9jXjh Hiên6KVMGK cầmwtsMSU lấyNg9jXj d6KVMGKi đ6KVMGKộng tvvừa thấy6KVMGK lNg9jXjà Ng9jXjđiện Ng9jXjthoại ởwtsMSU wtsMSUnhà gọwtsMSUi đến.

“Bây gtviờ antvh tvcó bậ6KVMGKn kNg9jXjhông? KhôngNg9jXj phảiNg9jXj vội,Ng9jXj tvnhưng anwtsMSUh hãy6KVMGK ttvan sởwtsMSU sNg9jXjớm mộttv chNg9jXjút, ewtsMSUm cótv vwtsMSUiệc muốwtsMSUn hỏi6KVMGK a6KVMGKnh mà.”wtsMSU Giọng6KVMGK wtsMSUĐới tvTư 6KVMGKDĩnh rấtNg9jXj nhẹ.

Hàn CảnhNg9jXj 6KVMGKHiên 6KVMGKnhìn xtvem đồng6KVMGK hồ,Ng9jXj wtsMSUcòn c6KVMGKó nửaNg9jXj gwtsMSUiờ cNg9jXjũng đãwtsMSU tNg9jXjan s6KVMGKở rồiwtsMSU, nóiwtsMSU: “Đượctv, an6KVMGKh l6KVMGKập tứNg9jXjc Ng9jXjvề ngay.”

Đới Ng9jXjTư Dĩ6KVMGKnh cùnwtsMSUg ônNg9jXjg HànNg9jXj, 6KVMGKbà Hàtvn lẳngtv lặNg9jXjng nNg9jXjgồi chờtv 6KVMGKCảnh HwtsMSUiên tvtrở vNg9jXjề chứng6KVMGK wtsMSUminh htvết thảy.

Chuông cửatv wtsMSUvừa wtsMSUreo, Đ6KVMGKới tvTư Dĩ6KVMGKnh tvvội vàng6KVMGK đtvi mtvở cửa.

“Tư wtsMSUDĩnh, chuyệ6KVMGKn gì,…6KVMGK” 6KVMGKHàn Cảnh6KVMGK Hi6KVMGKên ti6KVMGKến wtsMSUvào nhàwtsMSU Ng9jXjliền h6KVMGKỏi, độtwtsMSU nh6KVMGKiên tvthấy cwtsMSUha mẹ6KVMGK đanwtsMSUg nNg9jXjgồi wtsMSUở ghếtv sôwtsMSU phwtsMSUa, tvsửng sốtNg9jXj nói:

“Cha Ng9jXjmẹ, wtsMSUtại stvao haNg9jXji ngưtvời lạitv đtvến đây?”

“Xảy rtva chtvuyện wtsMSUlớn tvnhư tNg9jXjhế tvmà chúnwtsMSUg t6KVMGKa tvcó thểwtsMSU kwtsMSUhông đtvến đưtvợc sao?wtsMSU” vẻtv wtsMSUmặt ônwtsMSUg tvHàn nghiwtsMSUêm tútvc nói.

“Con còtvn giảwtsMSU 6KVMGKbộ, đứawtsMSU n6KVMGKhỏ tro6KVMGKng Ng9jXjbụng HwtsMSUạ ThầnNg9jXj có6KVMGK phảitv 6KVMGKlà cNg9jXjủa tvcon khtvông, cótv phải6KVMGK tvhay Ng9jXjkhông?” wtsMSUBà Hàntv gõtv wtsMSUvào đtvầu tvanh mộtNg9jXj cái,6KVMGK tạiNg9jXj saNg9jXjo anNg9jXjh cái6KVMGK 6KVMGKgì wtsMSUcũng khNg9jXjông nó6KVMGKi cwtsMSUho họwtsMSU b6KVMGKiết chứ.

Hàn Cảnh6KVMGK HiNg9jXjên cứnNg9jXjg nwtsMSUgười đứngtv đtvơ Ng9jXjnơi tvđó, khônNg9jXjg biếttv lNg9jXjà Ng9jXjnên phủ6KVMGK nhậwtsMSUn tvhay thừatv nh6KVMGKận nữa,tv chNg9jXja m6KVMGKẹ 6KVMGKbiết đứNg9jXja nhỏwtsMSU tvtrong bụngtv HạwtsMSU Thầntv ltvà ctvon 6KVMGKcủa chínhNg9jXj mìnwtsMSUh, cò6KVMGKn wtsMSUTư Dĩnh6KVMGK tvthì s6KVMGKao, Ng9jXjkhông khỏiwtsMSU đưa6KVMGK 6KVMGKmắt nhìnNg9jXj vềwtsMSU phíaNg9jXj cô.

“Cha mNg9jXjẹ, tạiNg9jXj 6KVMGKsao htvai 6KVMGKngười tvlại biNg9jXjết?” Ngữ6KVMGK khNg9jXjí của6KVMGK 6KVMGKanh cwtsMSUó vwtsMSUẻ bấtvt đắcwtsMSU tvdĩ trtvầm 6KVMGKtrọng, chuwtsMSUyện tớ6KVMGKi 6KVMGKnước nàwtsMSUy cũnwtsMSUg khôngwtsMSU th6KVMGKể 6KVMGKkhông t6KVMGKhừa nhận.

Sắc tvmặt Đới6KVMGK TưwtsMSU tvDĩnh twtsMSUhay đổi,wtsMSU wtsMSUtrong đáy6KVMGK mắttv wtsMSUcó ctvhút đauNg9jXj lwtsMSUòng, côwtsMSU Ng9jXjcó thểNg9jXj không6KVMGK thèm6KVMGK tvđể wtsMSUý đwtsMSUến chuyệnwtsMSU tìn6KVMGKh của6KVMGK Cảntvh Hiêntv vàtv HạNg9jXj T6KVMGKhần, nhNg9jXjưng côwtsMSU để6KVMGK Ng9jXjý đNg9jXjến 6KVMGKviệc awtsMSUnh cưwtsMSU nhiê6KVMGKn dám6KVMGK wtsMSUlừa mình.

“Chúng tNg9jXja twtsMSUại saNg9jXjo lạNg9jXji biết,tv h6KVMGKôm ntvay ôwtsMSUng 6KVMGKHàn vớiNg9jXj Ng9jXjbà HNg9jXjàn nổwtsMSUi giận6KVMGK đùngtv đùng6KVMGK Ng9jXjchạy Ng9jXjđến ch6KVMGKất vwtsMSUấn chú6KVMGKng tatv, bắwtsMSUt chwtsMSUúng tNg9jXja cNg9jXjho bNg9jXjọn htvọ mNg9jXjột cwtsMSUái cwtsMSUông wtsMSUđạo, hiệNg9jXjn tạtvi t6KVMGKa m6KVMGKuốn hwtsMSUỏi ctvon, ctvon twtsMSUính làmtv sNg9jXjao bâytv giờ.”wtsMSU wtsMSUÔng HàwtsMSUn thựtvc thônNg9jXjg minNg9jXjh tvđem vấnwtsMSU đwtsMSUề nàtvy Ng9jXjđẩy sawtsMSUng ch6KVMGKo anh

“Con…” HwtsMSUàn CảnhwtsMSU H6KVMGKiên chần6KVMGK chờ,wtsMSU khôngwtsMSU b6KVMGKiết làNg9jXjm satvo mớitv phải.

“Rất wtsMSUkhó qtvuyết wtsMSUđịnh tvsao? Cótv điNg9jXjều Ng9jXjta nwtsMSUói cNg9jXjho cowtsMSUn biếtvt, Cảnh6KVMGK Hiê6KVMGKn, Hạ6KVMGK Thtvần đa6KVMGKng 6KVMGKmang trNg9jXjong mình6KVMGK đứa6KVMGK cNg9jXjon củ6KVMGKa tvcon, tvhiện tvtại v6KVMGKiệc xảywtsMSU 6KVMGKra trướcNg9jXj wtsMSUmắt chỉwtsMSU cótv mộtwtsMSU tvcách Ng9jXjgiải qu6KVMGKyết tvđó wtsMSUchính làNg9jXj cưtvới 6KVMGKHạ ThầnNg9jXj.” Ông6KVMGK Hàtvn tỏ6KVMGK ttvhái Ng9jXjđộ kiêNg9jXjn quyếtvt nói.

“Cảnh Hiên6KVMGK à,Ng9jXj Ng9jXjHạ wtsMSUThần đantvg matvng th6KVMGKai cNg9jXjon của6KVMGK conwtsMSU, c6KVMGKon nhẫn6KVMGK ttvâm mặcNg9jXj wtsMSUkệ tvnó tvsao.” wtsMSUBà Ng9jXjHàn ở6KVMGK bênNg9jXj cạn6KVMGKh cũngNg9jXj đệm6KVMGK thêm.

Đới TưwtsMSU DĩnhNg9jXj ltvẳng lặng6KVMGK đứngwtsMSU ởtv mộttv bêntv, tron6KVMGKg tvmắt lộtv b6KVMGKi wtsMSUthương, tvhóa r6KVMGKa đàNg9jXjn 6KVMGKông đềwtsMSUu nNg9jXjhư vậy,Ng9jXj Cảtvnh HiênwtsMSU cư6KVMGK n6KVMGKhiên cwtsMSUũng stvau Ng9jXjlưng mìNg9jXjnh cùwtsMSUng tvHạ 6KVMGKThần wtsMSUxảy 6KVMGKra chuyệwtsMSUn đó6KVMGK, vậyNg9jXj tạ6KVMGKi sNg9jXjao 6KVMGKcòn khônwtsMSUg chịuwtsMSU bNg9jXjuông t6KVMGKay cô.

“Cha mtvẹ, wtsMSUhai ngườiNg9jXj khôngtv cầNg9jXjn éwtsMSUp coNg9jXjn, Ng9jXjhai n6KVMGKgười trở6KVMGK vềtv 6KVMGKđi, Ng9jXjcon sẽwtsMSU Ng9jXjsuy nghĩwtsMSU Ng9jXjxem phảitv gtviải quyếttv chuyệnwtsMSU 6KVMGKnày rNg9jXja sao.”6KVMGK Hàn6KVMGK C6KVMGKảnh HiwtsMSUên t6KVMGKhống khtvổ 6KVMGKhét lNg9jXjớn, wtsMSUmọi tvngười đwtsMSUều muốnNg9jXj 6KVMGKép anwtsMSUh, Ng9jXjanh sắNg9jXjp điênwtsMSU rồi.

“Vậy ctvon tốtNg9jXj nNg9jXjhất hãytv tvnghĩ kNg9jXjĩ lại6KVMGK đitv, chtvúng Ng9jXjta chwtsMSUo cowtsMSUn 1tv0 nNg9jXjgày Ng9jXjsuy ngh6KVMGKĩ, cùngwtsMSU TưwtsMSU Dĩ6KVMGKnh wtsMSUly hwtsMSUôn, cướiNg9jXj HạNg9jXj TwtsMSUhần.” TronwtsMSUg mắtvt ÔnwtsMSUg wtsMSUHàn c6KVMGKhứa đầywtsMSU tứcNg9jXj giận.

Bà Hàn6KVMGK cũn6KVMGKg nhìnNg9jXj Đtvới T6KVMGKư DNg9jXjĩnh nói:

“Tôi hwtsMSUy vtvọng côNg9jXj hwtsMSUiểu Ng9jXjđược, đứawtsMSU btvé tronNg9jXjg 6KVMGKbụng HNg9jXjạ Ttvhần, chúnNg9jXjg Ng9jXjtôi wtsMSUsẽ khôwtsMSUng bỏ6KVMGK nó,tv c6KVMGKô tvnên biếtNg9jXj chínwtsMSUh mwtsMSUình wtsMSUphải lNg9jXjàm nhưtv ttvhế nàotv? tvNếu Ng9jXjcô 6KVMGKcó th6KVMGKể wtsMSUsinh c6KVMGKho chúng6KVMGK t6KVMGKôi mộNg9jXjt đứatv cháNg9jXju, ctvhúng tNg9jXjôi cũn6KVMGKg 6KVMGKsẽ khôNg9jXjng v6KVMGKô t6KVMGKình b6KVMGKức cô.”

“Cháu hwtsMSUiểu tvđược, tvcháu kwtsMSUhông ctvó trác6KVMGKh haNg9jXji bácNg9jXj, tvcũng ktvhông cNg9jXjó gNg9jXjì ktvỳ lạ.”6KVMGK Đớtvi 6KVMGKTư DwtsMSUĩnh cườwtsMSUi ktvhổ, côtv khôn6KVMGKg c6KVMGKó tưNg9jXj cáctvh tráchtv bọn6KVMGK họ.

“Chúng Ng9jXjtôi đi6KVMGK wtsMSU, cNg9jXjhuyện cwtsMSUòn lạitv hawtsMSUi ngNg9jXjười Ng9jXjtự mìnhtv giảwtsMSUi quywtsMSUết, cNg9jXjhúng wtsMSUtôi tvchỉ cầnwtsMSU 6KVMGKkết quả.”tv Ng9jXjÔng wtsMSUHàn lôtvi kwtsMSUéo 6KVMGKbà HàwtsMSUn, néwtsMSUm lwtsMSUại nhữn6KVMGKg lờiNg9jXj này,tv rNg9jXjồi xoaNg9jXjy ngườtvi rờiwtsMSU đi.

Anh chọn6KVMGK em

Hàn Cảntvh Ng9jXjHiên nhìwtsMSUn ĐớiNg9jXj tvTư Dĩ6KVMGKnh v6KVMGKẫn Ng9jXjđang bì6KVMGKnh wtsMSUtĩnh đứngwtsMSU ởwtsMSU bêNg9jXjn cNg9jXjạnh, átvy náyNg9jXj nóitv: “wtsMSUTư Dĩtvnh, wtsMSUem nghtve Ng9jXjanh giảNg9jXji thtvích, lầnwtsMSU đwtsMSUó làtv vìwtsMSU tvanh uố6KVMGKng rượu,wtsMSU chwtsMSUo nNg9jXjên mới6KVMGK cóNg9jXj tvthể wtsMSUcùng Hạ6KVMGK ThwtsMSUần xảwtsMSUy rtva chuyệnwtsMSU không6KVMGK nêtvn xảNg9jXjy rwtsMSUa, wtsMSUai ngờ6KVMGK c6KVMGKô ấ6KVMGKy lại6KVMGK mtvang thaiwtsMSU, anh……….”

“Cảnh HiwtsMSUên, chNg9jXjúc mừngNg9jXj 6KVMGKanh, lêtvn wtsMSUchức cha.”6KVMGK ĐớwtsMSUi Tưtv Dĩnh6KVMGK lạwtsMSUi tvđột nhiêntv ngwtsMSUăn lời6KVMGK anh.

Mặt HàNg9jXjn CảnhNg9jXj Htviên biNg9jXjến stvắc, wtsMSUnói: “Ng9jXjTư 6KVMGKDĩnh, lờtvi wtsMSUem nótvi có6KVMGK ýtv gì6KVMGK? wtsMSUTrong 6KVMGKlòng Ng9jXjem đan6KVMGKg nghĩNg9jXj gìNg9jXj Ng9jXjthì nówtsMSUi 6KVMGKra 6KVMGKđi, wtsMSUem Ng9jXjcó thtvể đánhwtsMSU anhwtsMSU, cótv thtvể mắnNg9jXjg anwtsMSUh nhưntvg x6KVMGKin e6KVMGKm đừngwtsMSU cótv tvthái độ6KVMGK này.”

“Em v6KVMGKì stvao phảiNg9jXj đ6KVMGKánh aNg9jXjnh, mắNg9jXjng Ng9jXjanh? Ng9jXjEm khtvông nêntv chú6KVMGKc mừnwtsMSUg 6KVMGKanh sawtsMSUo?” Khtvóe miệngtv ĐớiwtsMSU TưwtsMSU DĩnNg9jXjh Ng9jXjmang wtsMSUtheo mNg9jXjột chwtsMSUút cNg9jXjười cưNg9jXjời, làmtv ch6KVMGKo atvnh 6KVMGKnhìn kwtsMSUhông rNg9jXja cwtsMSUô đaNg9jXjng nghĩNg9jXj gì.

“Tư tvDĩnh, wtsMSUem k6KVMGKhông trátvch antvh saowtsMSU? Etvm k6KVMGKhông o6KVMGKán awtsMSUnh stvao?” Trontvg lòngwtsMSU HwtsMSUàn CảNg9jXjnh Hiê6KVMGKn vôtv cùngNg9jXj howtsMSUang wtsMSUmang, tvtại satvo côtv lạNg9jXji cNg9jXjó thtvể bìnhwtsMSU tĩntvh nhNg9jXjư thế?

“Em kNg9jXjhông ttvrách, cũNg9jXjng khôngwtsMSU owtsMSUán, CảnhwtsMSU Hiên,Ng9jXj đ6KVMGKây Ng9jXjlà việ6KVMGKc Ng9jXjem khôntvg thể6KVMGK 6KVMGKlàm ctvho antvh, chtvo nên6KVMGK 6KVMGKchúng twtsMSUa tvly hônNg9jXj đi.”Ng9jXj Đớitv TwtsMSUư Dĩn6KVMGKh biếwtsMSUt mì6KVMGKnh không6KVMGK wtsMSUcó tNg9jXjư wtsMSUcách oán,tv điềutv ctvô ctvó thểNg9jXj làmtv ltvà thàn6KVMGKh twtsMSUoàn ctvho bọntv họ.

“Ly hô6KVMGKn, ltvy hônNg9jXj gì?Ng9jXj Etvm 6KVMGKvì điềutv nàNg9jXjy mwtsMSUà 6KVMGKly 6KVMGKhôn saotv?” Htvàn C6KVMGKảnh Hiêtvn nówtsMSUng giậNg9jXjn 6KVMGK, Ng9jXjsau đótv bắttv lấ6KVMGKy bảNg9jXj vNg9jXjai củtva cô,6KVMGK nówtsMSUi: “Emtv tvcứ ctvoi nhưNg9jXj wtsMSUchúng wtsMSUta wtsMSUtìm đưtvợc mNg9jXjột ngườitv đẻwtsMSU thuêNg9jXj đượwtsMSUc wtsMSUkhông? 6KVMGKEm khô6KVMGKng p6KVMGKhải nótvi wtsMSUem sẽ6KVMGK khôngtv ngạitv sao?”

Đới TwtsMSUư Dĩntvh nhwtsMSUìn aNg9jXjnh kíc6KVMGKh độNg9jXjng, wtsMSUhạ tNg9jXjay anNg9jXjh xuống,Ng9jXj nóiwtsMSU: “HạNg9jXj Thầntv làtv mẹ6KVMGK củaNg9jXj co6KVMGKn anhwtsMSU, 6KVMGKanh c6KVMGKó 6KVMGKthể xeNg9jXjm wtsMSUcô ấtvy nNg9jXjhư Ng9jXjmột ngưNg9jXjời wtsMSUđẻ thuêtv 6KVMGKsao? Ctvon củawtsMSU c6KVMGKô ấy6KVMGK stvẽ chwtsMSUịu cwtsMSUho chú6KVMGKng ttva sNg9jXjao? Cảnh6KVMGK wtsMSUHiên đừngNg9jXj tự6KVMGK lừatv dwtsMSUối chínNg9jXjh mìwtsMSUnh nữa.”

Hàn CảnhNg9jXj Ng9jXjHiên wtsMSUcứng đờ6KVMGK người,Ng9jXj wtsMSUlời của6KVMGK ctvô 6KVMGKkhông tvchút lưtvu t6KVMGKình chạ6KVMGKm vàowtsMSU chỗwtsMSU đauwtsMSU củtva mì6KVMGKnh, mtvột Ng9jXjlúc lâuNg9jXj stvau mớitv nhtvìn c6KVMGKô rồNg9jXji nótvi: “AnhNg9jXj sẽ6KVMGK khNg9jXjông Ng9jXjly hô6KVMGKn Ng9jXjvới wtsMSUem, trướcwtsMSU ktvia atvnh cũnwtsMSUg đãNg9jXj wtsMSUnói rồi,6KVMGK awtsMSUnh tìNg9jXjnh nguNg9jXjyện khôngtv Ng9jXjcó tvcon, cũngNg9jXj khôngNg9jXj mutvốn mấ6KVMGKt đNg9jXji ewtsMSUm, hwtsMSUiện tạwtsMSUi awtsMSUnh vẫnNg9jXj muốnwtsMSU wtsMSUnhư thế.”

“Cảnh HiNg9jXjên, ttvội wtsMSUgì chứNg9jXj? A6KVMGKnh tvcó bi6KVMGKết antvh làmNg9jXj nNg9jXjhư vậtvy thưNg9jXjơng twtsMSUổn wtsMSUbao nhiêwtsMSUu ngườiwtsMSU khôNg9jXjng? tvCha m6KVMGKẹ củatv Ng9jXjanh, Hạ6KVMGK Thần6KVMGK v6KVMGKà cotvn củawtsMSU côwtsMSU ấyNg9jXj, a6KVMGKnh nhwtsMSUẫn tâmNg9jXj sao?”wtsMSU tvĐới wtsMSUTư DĩnNg9jXjh vừtva cwtsMSUảm độnNg9jXjg, vừaNg9jXj đau6KVMGK lòng.

“Tư Dĩnh,6KVMGK 6KVMGKem khôngwtsMSU cần6KVMGK nóiNg9jXj tvnữa, tvanh wtsMSUbắt buộcwtsMSU phảiwtsMSU phNg9jXjụ mtvột bê6KVMGKn, wtsMSUnếu chọntv 6KVMGKgiữa đứaNg9jXj b6KVMGKé vNg9jXjà wtsMSUem, Ng9jXjanh 6KVMGKsẽ wtsMSUchọn em.”tv Hàn6KVMGK CwtsMSUảnh Hiê6KVMGKn nNg9jXjhìn wtsMSUcô vớiNg9jXj t6KVMGKhái độtv cươngwtsMSU quyết.

Đới TwtsMSUư Dĩ6KVMGKnh bấttv đắcNg9jXj tvdĩ thNg9jXjở dàiwtsMSU, cNg9jXjô biếwtsMSUt thuyếtvt phụtvc Ng9jXjCảnh wtsMSUHiên thựctv stvự rtvất 6KVMGKkhó khNg9jXjăn, aNg9jXjnh tvcần 6KVMGKthời giatvn để6KVMGK su6KVMGKy nghĩ6KVMGK cẩwtsMSUn thận.

Chuyện củ6KVMGKa Hà6KVMGKn wtsMSUCảnh HiwtsMSUên c6KVMGKùng wtsMSUHạ TwtsMSUhần khtvông cò6KVMGKn l6KVMGKà wtsMSUbí mậtNg9jXj, nhấtwtsMSU địnhtv mọiNg9jXj nwtsMSUgười cũntvg đãtv bwtsMSUiết rồi.

Đới 6KVMGKTư Ng9jXjGiai wtsMSUcùng Trịn6KVMGKh wtsMSUVũ tvVăn wtsMSUmang v6KVMGKẻ mặtwtsMSU wtsMSUtức Ng9jXjgiận bấwtsMSUt bìwtsMSUnh 6KVMGKđi wtsMSUvào nhàNg9jXj TưNg9jXj Dĩnh.

“Em ctvòn khôtvng tứ6KVMGKc gi6KVMGKận, hwtsMSUai ngườitv tức6KVMGK gNg9jXjiận làmwtsMSU cwtsMSUhi?” Đới6KVMGK Tư6KVMGK Dtvĩnh wtsMSUnhìn cáctv cwtsMSUô cườitv nói.

“Tư DwtsMSUĩnh, ở6KVMGK trướcNg9jXj mặttv tvbọn cNg9jXjhị khôngwtsMSU cầNg9jXjn kiêNg9jXjn cường6KVMGK nhưNg9jXj vậtvy, nếwtsMSUu etvm muố6KVMGKn khótvc, hãywtsMSU kh6KVMGKóc đwtsMSUi, bọwtsMSUn tvchị cùnNg9jXjg Ng9jXjem ctvhia sẻ.”

Đới Ng9jXjTư GNg9jXjiai c6KVMGKũng tvhiểu tvđược lòn6KVMGKg củwtsMSUa ewtsMSUm gátvi, tvsắc m6KVMGKặt cwtsMSUó chNg9jXjút trầ6KVMGKm trtvọng hỏ6KVMGKi: 6KVMGK“Tư Dĩnh6KVMGK, lầtvn n6KVMGKày ctvó pNg9jXjhải 6KVMGKem quyếtvt địnhtv ltvy hôn?”

“Ly hôwtsMSUn? Ctvậu cùtvng Hà6KVMGKn Cảnhtv Htviên muốnNg9jXj Ng9jXjly hôn?”tv Trịn6KVMGKh Vũtv VăNg9jXjn chấwtsMSUn độngNg9jXj hỏi.

Đới tvTư 6KVMGKDĩnh wtsMSUtrầm mặwtsMSUc mNg9jXjột Ng9jXjchút 6KVMGKmới 6KVMGKnói: “Tuy6KVMGK rằng6KVMGK CảwtsMSUnh HwtsMSUiên vNg9jXjẫn khtvông đồwtsMSUng 6KVMGKý Ng9jXjly wtsMSUhôn, như6KVMGKng etvm biếttv tvanh ấNg9jXjy tớwtsMSUi mộtwtsMSU ngàyNg9jXj nàowtsMSU đóNg9jXj ctvũng tvsẽ đồNg9jXjng 6KVMGKý giwtsMSUải quyếtNg9jXj 6KVMGKchuyện tvnày, tìNg9jXjnh yêtvu cNg9jXjủa cNg9jXjhúng eNg9jXjm nwtsMSUếu stvo sántvh cũngtv khônwtsMSUg bằngtv đượcwtsMSU m6KVMGKáu mủwtsMSU t6KVMGKình ttvhâm cốtNg9jXj nhụcNg9jXj ctvủa ngtvười t6KVMGKhân, 6KVMGKem ttvin tưởngwtsMSU khwtsMSUi a6KVMGKnh ấwtsMSUy 6KVMGKnhìn t6KVMGKhấy 6KVMGKcon m6KVMGKình, cNg9jXjũng chíNg9jXjnh tvlà 6KVMGKthời điểmNg9jXj Ng9jXjchúng e6KVMGKm 6KVMGKly hôn.”

Nhìn tvcô cũng6KVMGK khôNg9jXjng 6KVMGKcó biểuwtsMSU hiNg9jXjện củatv sựNg9jXj bNg9jXji thNg9jXjương, TrịnhwtsMSU V6KVMGKũ V6KVMGKăn cũnwtsMSUg độtvt wtsMSUnhiên hiểtvu Ng9jXjđược, Ng9jXjTư Dĩnhtv vẫwtsMSUn yêuwtsMSU wtsMSULong Ngạtvo Phỉtv, 6KVMGKcho 6KVMGKnên 6KVMGKmới btvình tvtĩnh nhNg9jXjư Ng9jXjvậy, Ng9jXjchính mNg9jXjình thNg9jXjật khôngNg9jXj bitvết n6KVMGKên thưNg9jXjơng cảtvm wtsMSUcho cNg9jXjô 6KVMGKhay HànwtsMSU CảNg9jXjnh Hiên.

Hạ TNg9jXjhần wtsMSUlẳng lặNg9jXjng ngồ6KVMGKi tNg9jXjrên sôwtsMSU Ng9jXjpha, 6KVMGKchờ Hà6KVMGKn CảnhNg9jXj Hitvên mởtv miệng,tv ctvô kNg9jXjhông nghĩ6KVMGK tNg9jXjới ch6KVMGKa m6KVMGKẹ l6KVMGKại phátvi người6KVMGK đNg9jXjiều tvtra côtv, Ng9jXjcó điềutv 6KVMGKviệc nà6KVMGKy cũntvg đúng6KVMGK vớtvi hwtsMSUy vọtvng của6KVMGK cô.

Hàn Cả6KVMGKnh HiêwtsMSUn tvdo dwtsMSUự đãtv lâNg9jXju, Ng9jXjrốt cụcNg9jXj ngẩng6KVMGK đầuwtsMSU nh6KVMGKìn tvcô, hạ6KVMGK qNg9jXjuyết địnhNg9jXj, quyếtNg9jXj tâwtsMSUm ntvói: “H6KVMGKạ ThwtsMSUần, antvh xtvin lỗi,wtsMSU bấttv luậntv wtsMSUem quywtsMSUết đtvịnh sẽwtsMSU làmwtsMSU g6KVMGKì vớNg9jXji tvcái 6KVMGKthai, awtsMSUnh chỉNg9jXj Ng9jXjcó thểwtsMSU ntvói wtsMSUvới ewtsMSUm rằngNg9jXj, antvh 6KVMGKsẽ kNg9jXjhông tvcùng Tư6KVMGK Ng9jXjDĩnh Ng9jXjly hôn.”

“Anh Cảntvh HiêwtsMSUn, tvem cNg9jXjho tNg9jXjới bâywtsMSU gitvờ đềuNg9jXj khôngwtsMSU cóNg9jXj Ng9jXjnghĩ tNg9jXjới anwtsMSUh sẽtv Ng9jXjly Ng9jXjhôn, an6KVMGKh cũtvng khôNg9jXjng tvcần ptvhải c6KVMGKhịu tráctvh nhiệmtv, đwtsMSUứa béwtsMSU nàwtsMSUy awtsMSUnh cũnNg9jXjg kNg9jXjhông Ng9jXjcần Ng9jXjphải xe6KVMGKn 6KVMGKvào.” NướcNg9jXj mắtvt 6KVMGKHạ thầtvn chNg9jXjảy xuống6KVMGK, oá6KVMGKn Ng9jXjhận tronwtsMSUg lò6KVMGKng lạ6KVMGKi gi6KVMGKa tăngtv thêmtv vtvài phần.

“Hạ ThNg9jXjần, tvanh Ng9jXjkhông n6KVMGKghĩ tvsẽ tổn6KVMGK thươ6KVMGKng đ6KVMGKến emNg9jXj, Ng9jXjthật sự6KVMGK anwtsMSUh ktvhông mNg9jXjuốn nh6KVMGKư Ng9jXjvậy.” HànNg9jXj Cảnhtv HiNg9jXjên khôwtsMSUng 6KVMGKbiết b6KVMGKiểu 6KVMGKđạt 6KVMGKlời xiNg9jXjn lỗi6KVMGK nh6KVMGKư Ng9jXjthế nào.

“Em biếwtsMSUt, Ng9jXjCảnh wtsMSUHiên, tvanh đNg9jXji đi,tv 6KVMGKem khwtsMSUông 6KVMGKmuốn Ng9jXjgặp Ng9jXjanh nữa.”tv H6KVMGKạ ThNg9jXjần thwtsMSUật ktvhông ngờwtsMSU ntvgười đànwtsMSU ôngNg9jXj nàtvy lạitv bwtsMSUạc twtsMSUình bạcwtsMSU nghtvĩa vớwtsMSUi mìntvh Ng9jXjnhư vậy.

“Vậy wtsMSUem bảwtsMSUo trwtsMSUọng, a6KVMGKnh wtsMSUđi đây.”Ng9jXj HwtsMSUàn CảnhNg9jXj HwtsMSUiên ch6KVMGKần chờwtsMSU Ng9jXjmột c6KVMGKhút, đứngtv dậ6KVMGKy 6KVMGKnhìn cô,6KVMGK wtsMSUrồi 6KVMGKxoay lưngwtsMSU đi.

Hạ Thầntv hwtsMSUung hwtsMSUăng nh6KVMGKìn thNg9jXjeo bNg9jXjóng dwtsMSUáng a6KVMGKnh, Ng9jXjHàn Cả6KVMGKnh Hiê6KVMGKn, m6KVMGKột wtsMSUngày nàoNg9jXj tvđó, atvnh sẽtv pNg9jXjhải tvcầu xi6KVMGKn côNg9jXj chNg9jXjo awtsMSUnh qu6KVMGKay tNg9jXjrở về.

Trong qNg9jXjuán cafe.

“Tư Dĩn6KVMGKh, etvm có6KVMGK khỏetv khônwtsMSUg?” LonNg9jXjg Ng9jXjNgạo PNg9jXjhỉ nhìnNg9jXj cô,tv q6KVMGKuan tâmtv 6KVMGKhỏi, khôwtsMSUng biếtvt cwtsMSUô sNg9jXjau wtsMSUkhi biếtvt cNg9jXjhuyện cNg9jXjủa HwtsMSUạ T6KVMGKhần sẽwtsMSU nghwtsMSUĩ Ng9jXjnhư thếtv nào?

“Vẫn tvtốt, cò6KVMGKn anNg9jXjh?” Đớitv Ttvư DĩnwtsMSUh nwtsMSUhẹ nh6KVMGKàng uốn6KVMGKg mộttv ngụmNg9jXj cwtsMSUà pwtsMSUhê, càwtsMSU p6KVMGKhê c6KVMGKhua sótvt gNg9jXjiống tvnhư lòn6KVMGKg của6KVMGK côNg9jXj bâywtsMSU gi6KVMGKờ vậy.

“Bây giờwtsMSU 6KVMGKem địtvnh 6KVMGKlàm gìtv?” tvLong NgwtsMSUạo PNg9jXjhỉ q6KVMGKuan 6KVMGKtâm hỏi.

“Làm ctvái Ng9jXjgì?” ĐớNg9jXji wtsMSUTư D6KVMGKĩnh sửngwtsMSU sốt,wtsMSU khôngwtsMSU hiNg9jXjểu được6KVMGK ýtv tứwtsMSU củtva anh.

“Chính ltvà HwtsMSUạ Thtvần đ6KVMGKã man6KVMGKg thNg9jXjai tvrồi, etvm đtvịnh lNg9jXjàm 6KVMGKgì btvây giờNg9jXj?” Lontvg NgwtsMSUạo Phỉtv nNg9jXjói tvrõ lại.

“Em wtsMSUcó ttvhể tvlàm Ng9jXjgì bâytv gNg9jXjiờ?” ĐớiwtsMSU T6KVMGKư 6KVMGKDĩnh cườiwtsMSU khổ.

“Nếu e6KVMGKm kwtsMSUhông muốnNg9jXj wtsMSUcùng CwtsMSUảnh wtsMSUHiên lwtsMSUy htvôn, nwtsMSUhư Ng9jXjvậy Ng9jXjanh gtviúp e6KVMGKm gi6KVMGKải qtvuyết Ng9jXjchuyện này.wtsMSU” L6KVMGKong NgwtsMSUạo Phỉ6KVMGK ttvin tưởngwtsMSU tNg9jXjhực l6KVMGKực củwtsMSUa an6KVMGKh sẽtv giNg9jXjải quytvết chuyệntv nàytv dễwtsMSU dàng.

“Không cNg9jXjần, không6KVMGK ctvần Ng9jXjtổn thươngNg9jXj đứNg9jXja b6KVMGKé.” Đớitv TưwtsMSU DĩwtsMSUnh cuNg9jXjống quítvt ngănwtsMSU cản,tv awtsMSUnh k6KVMGKhông phảNg9jXji mtvuốn wtsMSUbỏ cáitv twtsMSUhai 6KVMGKcủa Hạ6KVMGK Thtvần chứ.

Nhìn Ng9jXjcô b6KVMGKày Ng9jXjra dáNg9jXjng vẻNg9jXj khẩntv trươnNg9jXjg nNg9jXjhư t6KVMGKhế, wtsMSULong NgạoNg9jXj PwtsMSUhỉ cảwtsMSUm wtsMSUthấy lẫn6KVMGK lNg9jXjộn nótvi: “Tư6KVMGK Dĩnh,Ng9jXj ewtsMSUm v6KVMGKì cNg9jXjái gtvì ptvhải chwtsMSUịu nwtsMSUhư vậy?”

“Em đ6KVMGKã khôntvg thể6KVMGK 6KVMGKsinh 6KVMGKcho Cảnhtv H6KVMGKiên mộwtsMSUt đứaNg9jXj coNg9jXjn, stvao Ng9jXjcó thểwtsMSU Ng9jXjđi thươngwtsMSU tổNg9jXjn tớiNg9jXj 6KVMGKcon củawtsMSU aNg9jXjnh ấywtsMSU chứ?”wtsMSU ĐớiwtsMSU T6KVMGKư DĩwtsMSUnh thầmNg9jXj ttvhở dài.

“Tư Dtvĩnh, wtsMSUvì tvsao e6KVMGKm 6KVMGKvẫn thNg9jXjay ng6KVMGKười kh6KVMGKác suwtsMSUy nghĩ,6KVMGK khôn6KVMGKg wtsMSUsuy nwtsMSUghĩ gtvì ctvho mìnhtv cả.”Ng9jXj tvLong tvNgạo PNg9jXjhỉ nhNg9jXjìn c6KVMGKô ngồtvi trwtsMSUước mắwtsMSUt Ng9jXjmà đauNg9jXj lòng.

“Em cũwtsMSUng khôNg9jXjng Ng9jXjcó tốtNg9jXj như6KVMGK tvvậy đâNg9jXju. Cũng6KVMGK khwtsMSUông còntv wtsMSUsớm nữa,wtsMSU eNg9jXjm phảitv t6KVMGKrở về,tv gặpwtsMSU lạiNg9jXj sau6KVMGK.” ĐwtsMSUới wtsMSUTư D6KVMGKĩnh khNg9jXjông btviết vtvì sa6KVMGKo, cwtsMSUô khôngNg9jXj thể6KVMGK Ng9jXjbình ttvhản đốiNg9jXj m6KVMGKặt vtvới 6KVMGKanh được.

“Anh đwtsMSUưa e6KVMGKm về.”wtsMSU LoNg9jXjng NNg9jXjgạo tvPhỉ biết6KVMGK t6KVMGKrong lòntvg 6KVMGKcô wtsMSUcòn ngạtvi ngùnNg9jXjg, atvnh phảitv làNg9jXjm wtsMSUgì cNg9jXjho đúngwtsMSU đây?

“Cám ơNg9jXjn anwtsMSUh, wtsMSUnhưng wtsMSUkhông cầntv đâNg9jXju, ewtsMSUm tựNg9jXj lNg9jXjái tvxe Ng9jXjvề.” Đới6KVMGK tvTư tvDĩnh Ng9jXjkhách wtsMSUsáo tvcự tuyệt,Ng9jXj tvsau đótv rờiNg9jXj Ng9jXjkhỏi quán cafe.