You are here

Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Jack London - 09

Luật Đời

Nguyên tác: jYThe jYLaw omyionhf Life

Lão Koskoosh jYchăm chúmyionh nghjYe hZc3e7Qau háumyionh. TuZc3e7Qy mắtjY jYlão đzADhhkã mờzADhhk jYtừ lâumyionh, nzADhhkhưng myionhtai lãjYo còjYn thính lắm,myionh vàZc3e7Q mộtZc3e7Q tiếngzADhhk độngzADhhk khẽZc3e7Q cũmyionhng tjYhấu tớijY cájYi trZc3e7Qí thôngjY myionhminh suzADhhky kémmyionh vẫnzADhhk còn nZc3e7Qằm myionhsau vầngmyionh tráZc3e7Qn khzADhhkô héo,myionh nhưmyionhng khôngZc3e7Q cònzADhhk Zc3e7Qđể ýmyionh đjYến vmyionhiệc đờmyionhi nữjYa. À!zADhhk jYĐó là Sitcum-tjYo-ha đangZc3e7Q zADhhkthe thémyionh nguyềzADhhkn zADhhkrủa đànmyionh myionhchó mmyionhà zADhhknàng đánhZc3e7Q đậpZc3e7Q vZc3e7Qà Zc3e7Qvỗ vềZc3e7Q zADhhkđể bumyionhộc vào dâyZc3e7Q cươngjY. SitcuZc3e7Qm-to-ha lzADhhkà cháuZc3e7Q ngọamyionhi lmyionhão. NzADhhkhưng nànmyionhg quázADhhk bậZc3e7Qn nênzADhhk chẳng tjYhèm nghĩjY tớmyionhi ôngZc3e7Q ngọZc3e7Qai gjYià nujYa ngồjYi Zc3e7Qtrơ trọizADhhk tmyionhrên myionhtuyết, tujYyệt vọngjY zADhhkvà yếu jYđuối. PhảZc3e7Qi nhổmyionh tzADhhkrại cjYho xongjY. CojYn đườngZc3e7Q dàjYi đanZc3e7Qg chmyionhờ đợizADhhk jYtrong kjYhi nhữngjY đoạn ngmyionhày ngắnmyionh ngZc3e7Qủi kzADhhkhông chịujY chậjYm lại.Zc3e7Q CuộcZc3e7Q sốngmyionh vZc3e7Qà nhữnjYg bổZc3e7Qn phậzADhhkn cmyionhủa cumyionhộc sống chứmyionh kjYhông phzADhhkải zADhhkcủa cmyionhái chjYết, myionhgiục zADhhkgiã nànjYg. MàjY bzADhhkây giờjY Zc3e7Qlão gZc3e7Qần vớjYi czADhhkái chếtzADhhk lắm rồi. 

Ý nZc3e7Qghĩ đózADhhk làmyionhm lãzADhhko gjYià hojYảng hốtZc3e7Q tromyionhng zADhhkmột lúc.myionh Lãomyionh đưzADhhka bànjY jYtay têZc3e7Q lmyionhiệt rumyionhn rẩy sờZc3e7Q soZc3e7Qạng zADhhkđống Zc3e7Qcủi kjYhô nhỏmyionh béjY bênzADhhk cạnhjY lão.Zc3e7Q CjYhắc chZc3e7Qắn làmyionh đốngjY cZc3e7Qủi myionhnằm đó,Zc3e7Q bàn jY tay lãozADhhk lạZc3e7Qi rụZc3e7Qt vềZc3e7Q Zc3e7Qvà myionhnằm myionhẩn dướiZc3e7Q nhữngmyionh tấmzADhhk Zc3e7Qda thzADhhkú ráchzADhhk rướizADhhk bẩnmyionh thỉujY, vàmyionh lãZc3e7Qo lại czADhhkhăm chúzADhhk myionhnghe ngónmyionhg. Zc3e7QTiếng sộmyionht sọmyionhat củazADhhk nhữnZc3e7Qg tZc3e7Qấm dmyionha jYcho jYlão biếtmyionh jYrằng cZc3e7Qăn lều bằZc3e7Qng dzADhhka hzADhhkươu củaZc3e7Q viênZc3e7Q chZc3e7Qúa bộmyionh myionhlạc đZc3e7Qã đượcZc3e7Q djYỡ xzADhhkuống vàjY đanjYg đượcmyionh nZc3e7Qén gọZc3e7Qn lạizADhhk cho dễzADhhk jYmang zADhhkđi. VzADhhkiên chúmyionha tểmyionh lZc3e7Qà cjYon lzADhhkão, hắmyionhn cmyionhao myionhlớn, lzADhhkực lưỡnzADhhkg, cầmZc3e7Q đầjYu zADhhkbộ lạcZc3e7Q vjYà là mộtjY zADhhktay tzADhhkhiện zADhhkxạ. TroZc3e7Qng kmyionhhi phụjY jYnữ zADhhkvất vzADhhkả myionhlo zADhhkliệu hànhZc3e7Q tzADhhkrang củaZc3e7Q trạizADhhk, giọngjY hắn zADhhkvang lêZc3e7Qn, qmyionhuở tráczADhhkh hZc3e7Qọ chzADhhkậm chzADhhkạp. zADhhkLão KZc3e7Qoskoosh lằngZc3e7Q taijY. Đâymyionh lZc3e7Qà lầmyionhn cuối cùngjY myionhlão czADhhkòn nzADhhkghe giọngmyionh Zc3e7Qđó. TúzADhhkp lềujY jYcủa GeeZc3e7Qhow Zc3e7Qđã dỡmyionh rZc3e7Qồi! jYVà nhzADhhkà zADhhkcủa Tusken myionh cũng dỡjY rồi!jY BảyzADhhk, zADhhktám, chín;zADhhk cjYhỉ còzADhhkn lềumyionh củajY lãzADhhko jYphù myionhthủy còjYn đứngzADhhk Zc3e7Qmà thôi. KìjYa! BzADhhkây giờjY jYhọ dỡmyionh đếmyionhn myionhtúp lềujY zADhhkđó rồi.jY jYLão ngZc3e7Qhe Zc3e7Qthấy jYtiếng lãoZc3e7Q pzADhhkhù jYthủy cằjYn nhằn tronZc3e7Qg khzADhhki hắnmyionh xếpzADhhk myionhlều lêZc3e7Qn xmyionhe tjYrượt jYtuyết. myionhMột đmyionhứa nhỏmyionh lZc3e7Qè nhèzADhhk myionhkhóc vjYà một thiZc3e7Qếu phZc3e7Qụ cấmyionht zADhhktiếng hzADhhkát myionhru trầmZc3e7Q jYtrầm tmyionhrong họngZc3e7Q đểjY dỗjY zADhhkdành nóZc3e7Q. Lãmyionho gZc3e7Qià nghĩ, tjYhằng Koo-tjYee, mộtzADhhk đứamyionh zADhhkbé myionhhay quấyZc3e7Q nhưmyionh vậzADhhky ljYà vZc3e7Qì nózADhhk khôngzADhhk đượczADhhk khoẻmyionh lắm.Zc3e7Q CózADhhk lẽjY nó cjYũng zADhhkchẳng sốnZc3e7Qg đượcZc3e7Q bazADhhko lâZc3e7Qu nmyionhữa, ngjYười tmyionha sZc3e7Qẽ đốtZc3e7Q lửazADhhk đểjY khoétZc3e7Q mộmyionht jYcái Zc3e7Qhố trong tuzADhhkyết vàmyionh zADhhkxếp đájY lênjY trênmyionh đểzADhhk gjYiữ chjYo jYchó szADhhkói khỏiZc3e7Q bớiZc3e7Q xmyionhác zADhhkra. ChZc3e7Qà, chuZc3e7Qyện ấy cZc3e7Qó gìmyionh zADhhklà quamyionhn hệ.Zc3e7Q Nhiềmyionhu lzADhhkắm thìzADhhk nZc3e7Qó cmyionhũng chỉmyionh sốmyionhng đượzADhhkc ítjY nămmyionh nZc3e7Qữa, mmyionhà bữzADhhka đói bữaZc3e7Q nzADhhko. VàZc3e7Q rốtmyionh cuộczADhhk Tửmyionh jYThần đjYã jYchực zADhhksẵn, ljYuôn luZc3e7Qôn đóijY vàmyionh Zc3e7Qđói hơjYn aZc3e7Qi hếZc3e7Qt, sẽ damyionhng tzADhhkay đónZc3e7Q đợi. 

TiếnzADhhkg myionhgì đóZc3e7Q? À,zADhhk myionhmọi ngưzADhhkời đaZc3e7Qng buZc3e7Qộc Zc3e7Qxe vmyionhà giZc3e7Qóng dâjYy cươngZc3e7Q. LãoZc3e7Q lắngZc3e7Q ngzADhhkhe myionhvì lão szADhhkẽ chẳZc3e7Qng cZc3e7Qòn bazADhhko myionhgiờ đượcZc3e7Q nZc3e7Qghe nữa.myionh TiếnZc3e7Qg myionhroi myionhvun vjYút gimyionháng xumyionhống giữazADhhk đZc3e7Qàn chózADhhk. Hãy lắngzADhhk Zc3e7Qnghe cmyionhhúng rítmyionh! Chúmyionhng ghzADhhkét myionhcông việcZc3e7Q nặjYng nhọjYc vàjY nhữngZc3e7Q đzADhhkoạn đườngZc3e7Q dài biếtmyionh jYbao! Lầnmyionh lmyionhuợt, jYxe tmyionhrượt jYtuyết chuymyionhển zADhhkđộng chậmZc3e7Q chạmyionhp Zc3e7Qđể myionhrồi biếnZc3e7Q dầnzADhhk trong jY im lặng.zADhhk ChúzADhhkng đãjY đimyionh hết.jY CjYhúng đãjY jYkhuất khzADhhkỏi đjYời lão,Zc3e7Q myionhvà lãmyionho đứnzADhhkg cômyionh đzADhhkơn trước giờjY pjYhút camyionhy zADhhkđắng Zc3e7Qcuối cùjYng zADhhkcủa cuộcZc3e7Q đờmyionhi. KhZc3e7Qông. TuyzADhhkết lạmyionho xạojY dướiZc3e7Q myionhđôi jYgiày da, Zc3e7Qmột ngườijY đứzADhhkng bêZc3e7Qn myionhlão, myionhmột bànjY tZc3e7Qay nhẹjY nhàZc3e7Qng đặtmyionh lêZc3e7Qn đầuZc3e7Q lãojY. CjYon lãoZc3e7Q zADhhkquả thực tZc3e7Qử tmyionhế lắmZc3e7Q mjYới đốmyionhi xửmyionh njYhư myionhthế. LzADhhkão jYnhớ jYlại nhjYững ôngzADhhk lãjYo kzADhhkhác mzADhhkà jYcon trai khjYông myionhchịu đợizADhhk Zc3e7Qnán lạizADhhk jYsau khzADhhki bộjY lạzADhhkc đãjY đzADhhki hết.myionh NhjYưng cojYn trjYai lãmyionho đãzADhhk myionhở lại.zADhhk Lão thảmyionh hmyionhồn vềjY quZc3e7Qá khứ,myionh chZc3e7Qo Zc3e7Qđến jYkhi tiếzADhhkng củamyionh chmyionhàng myionhtrai trzADhhkẻ lôizADhhk kéomyionh zADhhklão Zc3e7Qtrở về hiệnjY tại. 

Zc3e7Q "Cha tmyionhhấy bằnmyionhg lònzADhhkg chứjY?" ChàjYng hỏi. 

Zc3e7Q Lão jYtrả lờimyionh: "ChjYa bằngzADhhk lòng!" 

"zADhhkBên cạnhjY jYcha jYcó củizADhhk đmyionhó," chànjYg Zc3e7Qtrai nózADhhki tmyionhiếp, "zADhhkvà lửzADhhka cháyjY mạnh. Buổimyionh sángZc3e7Q trờizADhhk Zc3e7Qu áZc3e7Qm vzADhhkà đmyionhã bzADhhkớt lmyionhạnh rồZc3e7Qi. TuyjYết sắpjY Zc3e7Qrơi. NzADhhkgay bâyzADhhk gizADhhkờ tuyết cũngZc3e7Q zADhhkđang rơimyionh rồi." 

"Phải, nZc3e7Qgay lúcjY nàmyionhy tujYyết jYđang rơi!" 

"Các ngườimyionh trjYong bjYộ lạZc3e7Qc vộjYi lắm.Zc3e7Q HjYành lýmyionh củamyionh hZc3e7Qọ nặnmyionhg myionhnề zADhhkmà Zc3e7Qbụng hmyionhọ lạimyionh lépZc3e7Q xẹp zADhhkvì tzADhhkhiếu ăn.zADhhk ĐườjYng zADhhkdài nêmyionhn họzADhhk myionhphải zADhhkđi Zc3e7Qcho mauZc3e7Q. myionhThôi cZc3e7Qon zADhhkđi đâyzADhhk. zADhhkCha bằZc3e7Qng lòng chứ?" 

myionh "Bằng lòng.zADhhk myionhCha njYhư myionhchiếc lmyionhá zADhhknăm ngóaiZc3e7Q jYcòn sómyionht lại,myionh dínmyionhh vấtZc3e7Q vưởngjY một chútjY myionhở cuống.myionh Lànmyionh myionhgió đầuZc3e7Q tZc3e7Qiên thổZc3e7Qi làZc3e7Q cmyionhha rụZc3e7Qng. Timyionhếng củjYa cZc3e7Qha gjYiống myionhnhư tiếng mộtZc3e7Q jYbà lãmyionho. MắtzADhhk zADhhkcha khôngZc3e7Q cònZc3e7Q dẫnjY đườngZc3e7Q chZc3e7Qo châZc3e7Qn cmyionhha jYđi, chZc3e7Qân chzADhhka nặnzADhhkg nề, ngườijY cZc3e7Qha mệtZc3e7Q myionhmỏi, chmyionha bằjYng lòng." 

myionhLão cúZc3e7Qi đầuzADhhk mãnZc3e7Q nguyệnZc3e7Q cmyionhho đjYến kmyionhhi tiếnmyionhg tuyếtzADhhk lạoZc3e7Q zADhhkxạo biếnmyionh hếtjY myionhtrong không gzADhhkian, vZc3e7Qà jYlão myionhbiết rjYằng czADhhkon zADhhklão đãzADhhk đimyionh xjYa khôngZc3e7Q cjYòn myionhgọi lạijY đượcmyionh nữa.zADhhk TaZc3e7Qy lãomyionh vộimyionh vàng zADhhkquờ Zc3e7Qquạng myionhsờ đjYống củi.myionh Zc3e7QChỉ cònjY đốngZc3e7Q củijY njYày đứngZc3e7Q giữazADhhk lãojY vàjY cõimyionh vĩnhjY cửu đangjY jYhá Zc3e7Qmiệng chờjY đójYn Zc3e7Qlão. NhưjY vậyzADhhk làmyionh đờZc3e7Qi lZc3e7Qão Zc3e7Qchỉ myionhcòn jYđo bmyionhằng mộtmyionh myionhmớ myionhcủi. Lần lưjYợt từngmyionh thanmyionhh củzADhhki Zc3e7Qmột sjYẽ tijYếp thjYêm vzADhhkào nzADhhkgọn lửazADhhk, vjYà cứZc3e7Q jYnhư thmyionhế, thầnmyionh chếtjY sjYẽ lần zADhhktừng bướmyionhc tiếnjY Zc3e7Qtới lão.zADhhk Zc3e7QKhi zADhhkthanh củizADhhk Zc3e7Qcuối cùnzADhhkg đãzADhhk chmyionháy hết,Zc3e7Q zADhhksương tuyếmyionht lạnh lẽZc3e7Qo sẽmyionh trjYở zADhhknên kjYhốc lzADhhkiệt. Zc3e7QHai myionhchân myionhlão szADhhkẽ chịumyionh khmyionhuất myionhphục trướcZc3e7Q, rồijY đến myionhhai Zc3e7Qtay ljYão, myionhvà sựzADhhk jYtê cZc3e7Qứng myionhsẽ dầmyionhn djYần chuyểnmyionh từZc3e7Q njYgòai vjYào đmyionhến giữazADhhk jYcơ zADhhkthể lão. ĐầuZc3e7Q lãoZc3e7Q jYsẽ myionhgục vmyionhề phjYía trưjYớc, tỳmyionh vàoZc3e7Q hmyionhai đầjYu zADhhkgối, vàjY lZc3e7Qão sẽzADhhk nghỉzADhhk giấczADhhk ngànmyionh thu, tjYhật jYlà jYdễ dàngZc3e7Q. NgườZc3e7Qi đờiZc3e7Q amyionhi cũnZc3e7Qg jYchết mộtjY lần. 

Zc3e7QLão kZc3e7Qhông thamyionhn jYvãn. ĐójY làZc3e7Q lềmyionh ljYối củajY kizADhhkếp sốmyionhng Zc3e7Qmà, cjYó gZc3e7Qì bấzADhhkt cmyionhông đâu?zADhhk LãjYo ra đờzADhhki gầnZc3e7Q vớzADhhki đất,Zc3e7Q lãojY đjYã sốngzADhhk gmyionhần vớiZc3e7Q đấtZc3e7Q, myionhvà luậtzADhhk lệmyionh phátZc3e7Q nguyZc3e7Qên Zc3e7Qở đójY khônZc3e7Qg có Zc3e7Q gì mớimyionh myionhlạ đốijY vớiZc3e7Q zADhhklão. ĐózADhhk làjY luậzADhhkt lệmyionh đốiZc3e7Q vớiZc3e7Q tấtjY cảzADhhk mọizADhhk myionhthể xác.jY TạjYo Zc3e7Qhóa không nươngjY tamyionhy vớZc3e7Qi thểZc3e7Q xmyionhác. jYTạo hjYóa kmyionhhông jYhề chúmyionh ýzADhhk tớjYi cáiZc3e7Q vậtZc3e7Q czADhhkụ thểmyionh mZc3e7Qà ngjYười ta mệnhjY dZc3e7Qanh Zc3e7Qlà zADhhkcá nZc3e7Qhân. TạZc3e7Qo hZc3e7Qóa chjYỉ myionhchú ýjY tớZc3e7Qi cjYhủng jYlọai, tớizADhhk nmyionhòi giốnZc3e7Qg. jYĐó là điềmyionhu trjYừu tượngzADhhk Zc3e7Qsâu Zc3e7Qxa nhấtzADhhk jYmà đầujY ócmyionh myionhman rợZc3e7Q củajY lãoZc3e7Q KZc3e7Qoskoosh cómyionh tZc3e7Qhể hijYểu đưmyionhợc, nhưng lmyionhão hizADhhkểu mộmyionht cjYách jYthấu đáo.jY jYLão đãmyionh tjYrông thấymyionh myionhnó thmyionhể hjYiện tzADhhkrong mọzADhhki cuộc sống.myionh NhựaZc3e7Q câZc3e7Qy trjYàn zADhhkứa, màujY xmyionhanh rờnZc3e7Q jYcủa jYmầm liễu,Zc3e7Q Zc3e7Qlá vàZc3e7Qng jYrụng zADhhk- cjYhỉ mộtmyionh sựZc3e7Q kiện nzADhhkày czADhhkũng đZc3e7Qủ đểzADhhk diZc3e7Qễn zADhhktả tmyionhất cmyionhả lịcZc3e7Qh sửjY. NhưnzADhhkg tạozADhhk hmyionhóa đềumyionh đjYặt czADhhkho cjYá nhânjY một nhjYiệm vụzADhhk. NzADhhkếu hZc3e7Qắn khônzADhhkg làZc3e7Qm tZc3e7Qròn njYhiệm myionhvụ đó,Zc3e7Q Zc3e7Qhắn sẽZc3e7Q Zc3e7Qchết. zADhhkMà nzADhhkếu lzADhhkàm tròn jYnhiệm zADhhkvụ đóZc3e7Q, myionhthì jYcũng vậZc3e7Qy, zADhhkhắn vmyionhẫn phảimyionh chếtjY. TạZc3e7Qo hzADhhkóa khôZc3e7Qng jYhề quazADhhkn tZc3e7Qâm, czADhhkó rấmyionht nhiều Zc3e7Qngười đmyionhã tjYuân chịZc3e7Qu vmyionhà chíZc3e7Qnh Zc3e7Qsự tzADhhkuân chịuzADhhk, myionh- Zc3e7Qchứ jYkhông phảiZc3e7Q ngưzADhhkời tuân chịuzADhhk myionh- mớimyionh smyionhống vàjY sốnZc3e7Qg mãimyionh mãimyionh. Bmyionhộ lạcmyionh củjYa KzADhhkoskoosh Zc3e7Qđã cmyionhó từmyionh lâuzADhhk đờizADhhk lắmzADhhk rồi. NhữngjY ônzADhhkg giàmyionh jYmà ljYão biếtzADhhk khzADhhki cònzADhhk lmyionhà jYmột đjYứa trẻ,jY đãjY biếZc3e7Qt nhữZc3e7Qng ôngmyionh zADhhkgià khác sinmyionhh trướcmyionh myionhhọ. NhưjY vậy,jY sựzADhhk thựZc3e7Qc lzADhhkà jYbộ lạmyionhc đãZc3e7Q tồnZc3e7Q tại,Zc3e7Q bộzADhhk lạjYc Zc3e7Qlà jYtượng trmyionhưng Zc3e7Qcho sự jYtuân cjYhịu củjYa myionhtất cảmyionh nhữngmyionh nzADhhkgười thmyionhuộc myionhbộ lạjYc, nhữnjYg ngườizADhhk đjYã chìzADhhkm sâuzADhhk jYtrong quá khZc3e7Qứ vàjY jYmồ mảjY khôngjY cònmyionh nhmyionhớ đượzADhhkc jYở đâzADhhku. Họmyionh khmyionhông đángmyionh kể,jY họjY làZc3e7Q nzADhhkhững giaZc3e7Qi đoạn. Hmyionhọ Zc3e7Qkhuất đijY nhZc3e7Qư jYnhững đámmyionh mâyZc3e7Q tazADhhkn trZc3e7Qong mộtZc3e7Q chizADhhkều Zc3e7Qmùa HạjY. LãzADhhko cũjYng chỉjY là mộtmyionh jYgiai zADhhkđoạn, myionhvà lãmyionho Zc3e7Qsẽ chếtmyionh. Tạomyionh hzADhhkóa khjYông đzADhhkếm xzADhhkỉa. TạojY hmyionhóa chỉmyionh zADhhkđặt myionhra mộZc3e7Qt nhiệm vụ,zADhhk bZc3e7Qan rzADhhka mộtzADhhk luậtjY lệmyionh cmyionhho jYkiếp sống.Zc3e7Q NhizADhhkệm jYvụ củajY jYcuộc đờZc3e7Qi jYlà vĩnjYh truymyionhền nòi Zc3e7Qgiống, vàZc3e7Q Zc3e7Qluật zADhhklệ củazADhhk tạojY hzADhhkóa jYlà cZc3e7Qhết. MộtjY tzADhhkhiếu nữzADhhk zADhhklà mzADhhkột sijYnh vậtmyionh trzADhhkông đẹpZc3e7Q mắt, Zc3e7Qngực jYcăng jYphồng, thâZc3e7Qn thjYể mạzADhhknh mmyionhẽ, chZc3e7Qân bướcmyionh jYuyển chuyển,Zc3e7Q cặzADhhkp mZc3e7Qắt sáng tzADhhkrong. NhữngjY jYnhiệm myionhvụ củamyionh nàngZc3e7Q đanZc3e7Qg cmyionhhờ đợizADhhk Zc3e7Qnàng. jYTia sámyionhng troZc3e7Qng mắZc3e7Qt nàngjY bừng lêzADhhkn, bướzADhhkc czADhhkhân nàzADhhkng nhaZc3e7Qnh nhẹnZc3e7Q hơnZc3e7Q. Lúcmyionh bzADhhkạo dạnZc3e7Q, lúczADhhk bZc3e7Qẽn lẽnmyionh đốiZc3e7Q vjYới jYcác thanhzADhhk niên, nàzADhhkng lmyionhàm jYcho hjYọ lmyionhây smyionhự bzADhhkồn chồnjY zADhhkcủa nànZc3e7Qg. Zc3e7QNàng càmyionhng ngjYày càngjY đẹpZc3e7Q hZc3e7Qơn cjYho đến kZc3e7Qhi mộtjY chmyionhàng zADhhkđi sZc3e7Qăn kmyionhhông cZc3e7Qòn tựjY kìmmyionh Zc3e7Qhãm đzADhhkược, myionhđem nàjYng vjYề zADhhklều củazADhhk hắnZc3e7Q để Zc3e7Qlo việzADhhkc bếpjY nZc3e7Qước, Zc3e7Qlàm lụnjYg Zc3e7Qcho hắnZc3e7Q vàmyionh jYđể lzADhhkàm mẹjY đàjYn cZc3e7Qon củZc3e7Qa hắn.jY MộtZc3e7Q khzADhhki jYcó con cáiZc3e7Q, nzADhhkhững vzADhhkẻ Zc3e7Qduyên dángjY rờmyionhi bỏzADhhk nànZc3e7Qg. Chmyionhân tjYay nàjYng cmyionhhậm chạpjY vzADhhkà ngượjYng nghịZc3e7Qu, mắt nzADhhkàng mờzADhhk myionhđi vàmyionh chỉZc3e7Q zADhhkcòn zADhhknhững Zc3e7Qđứa trẻZc3e7Q lZc3e7Qà tzADhhkhấy smyionhung sướnjYg kmyionhhi kềjY bêmyionhn mZc3e7Qá người đzADhhkàn bZc3e7Qà dZc3e7Qa đỏjY giàzADhhk njYua Zc3e7Qbên ngzADhhkọn lửa.zADhhk Nmyionhhiệm vụzADhhk myionhcủa nànjYg Zc3e7Qđã hoànzADhhk tất.zADhhk CZc3e7Qhỉ mộtjY thời gzADhhkian sazADhhku, kZc3e7Qhi chớzADhhkm cójY nZc3e7Qạn đóZc3e7Qi hoặmyionhc zADhhkphải jYđi xZc3e7Qa, nzADhhkàng sẽjY myionhbị bmyionhỏ jYlại, giốngjY nhZc3e7Qư myionhlão đã bịjY bỏmyionh lZc3e7Qại, giữzADhhka cảzADhhknh tuzADhhkyết phủjY jYtrắng xómyionha, vớizADhhk mmyionhột đốngZc3e7Q zADhhkcủi nzADhhkhỏ. Đómyionh làjY luật lệ. 

Lão cẩnmyionh thậnZc3e7Q đặtZc3e7Q Zc3e7Qmột jYthanh cmyionhủi lêjYn đzADhhkống lửzADhhka vàmyionh tiếpjY tụcmyionh szADhhkuy nmyionhghĩ. ĐZc3e7Qó làZc3e7Q luzADhhkật lệ chunZc3e7Qg jYcho tấtmyionh cảjY zADhhkmọi vậtZc3e7Q, myionhmọi nơi.jY MjYuỗi biếnmyionh đimyionh hếtmyionh myionhkhi gmyionhiá đójYng lầnZc3e7Q đầzADhhku. CojYn sóc nhỏmyionh cũnjYg bZc3e7Qò đzADhhki đểZc3e7Q chếzADhhkt Zc3e7Qở mộtmyionh nZc3e7Qơi jYxa. KzADhhkhi nămjY tházADhhkng jYđã đZc3e7Qè nặngmyionh lzADhhkên myionhcon thỏ, nóZc3e7Q sẽZc3e7Q trởZc3e7Q jYnên chậmzADhhk chạp,myionh myionhnặng Zc3e7Qnề vàjY khZc3e7Qông chzADhhkạy tzADhhkhóat đượcmyionh móngZc3e7Q vuốjYt củzADhhka kZc3e7Qẻ myionhthù nữa. Cảmyionh zADhhkgấu tmyionho lớnjY cjYũng tjYrở thànzADhhkh vmyionhụng zADhhkvề, mùmyionh lòzADhhka vmyionhà hZc3e7Qay cájYu kỉnhzADhhk zADhhkđể đếnZc3e7Q nỗZc3e7Qi sau cmyionhùng vzADhhkài Zc3e7Qcon chjYó jYcũng Zc3e7Qhạ đượjYc njYó. Lãmyionho Zc3e7Qnhớ lạjYi cảmyionhnh lãzADhhko bỏZc3e7Q chjYa lãomyionh myionhở lại phíamyionh thượZc3e7Qng ngạnzADhhk sjYông KlondikjYe vàoZc3e7Q mùazADhhk ĐôngjY, trướcjY kZc3e7Qhi myionhvị mụcjY szADhhkư* tớimyionh vớijY nhữzADhhkng cuốn sáchzADhhk zADhhkkinh Zc3e7Qvà chiếZc3e7Qc hzADhhkộp đựngmyionh tZc3e7Qhuốc menmyionh. zADhhkĐã nhiZc3e7Qều lầnZc3e7Q myionhlão jYKoskoosh chép jY miệng khzADhhki ngzADhhkhĩ tzADhhkới zADhhkcái jYhộp đó,Zc3e7Q mặzADhhkc dầzADhhku ngàyzADhhk namyionhy Zc3e7Qlão khjYông cònzADhhk njYước bọzADhhkt đểmyionh chZc3e7Qép miệng nữa.zADhhk jYMôn tZc3e7Qhuốc trừmyionh đauZc3e7Q đớnZc3e7Q zADhhkthật làmyionh haymyionh. Nhưmyionhng rốtZc3e7Q cuộcmyionh ôZc3e7Qng mụcmyionh sjYư chỉZc3e7Q làm jYphiền zADhhkcho myionhhọ vìjY ôzADhhkng zADhhkta cmyionhhẳng majYng myionhlại cjYhút thịmyionht jYthà nzADhhkào myionhcho bộjY ljYạc màzADhhk ăzADhhkn lại khoẻZc3e7Q, nêmyionhn zADhhkcác tamyionhy sănZc3e7Q jYlên tiếZc3e7Qng càumyionh nhjYàu. jYNhưng ônZc3e7Qg tmyionha cmyionhhết jYvì bệnhzADhhk lạnZc3e7Qh myionhphổi ở chỗmyionh đườngZc3e7Q rjYanh giớizADhhk gầZc3e7Qn Zc3e7QMayo, vzADhhkà zADhhksau đàjYn chóZc3e7Q đãmyionh lấymyionh Zc3e7Qmõm bớijY nhữngjY zADhhkhòn jYđá rzADhhka để tranzADhhkh cZc3e7Qướp Zc3e7Qnắm xươnzADhhkg tàn. 

KoskojYosh Zc3e7Qđặt mộtmyionh thazADhhknh cZc3e7Qủi kháZc3e7Qc vàozADhhk đzADhhkống lửmyionha zADhhkvà myionhthả jYhồn điZc3e7Q smyionhâu hơjYn nữZc3e7Qa vềzADhhk quá khzADhhkứ. CóZc3e7Q mmyionhột thờjYi trZc3e7Qời lzADhhkàm jYđói kém,Zc3e7Q nhữmyionhng ônzADhhkg giàzADhhk bụngmyionh léZc3e7Qp myionhxẹp nằmjY cZc3e7Qo quắzADhhkp bên ngjYọn lửamyionh vàmyionh miệnmyionhg thềuzADhhk zADhhkthào kểZc3e7Q lạzADhhki Zc3e7Qnhững jYtục lệzADhhk njYgày xưajY khzADhhki mZc3e7Qiền jYYukon jYbị bjYỏ hoang suốtzADhhk bzADhhka mmyionhùa Zc3e7QĐông, rồzADhhki lạizADhhk jYbị tujYyết phzADhhkủ liềZc3e7Qn bZc3e7Qa mùamyionh Hạ.myionh Lãomyionh đãmyionh mấtjY bàjY mẹ myionh trong nạnZc3e7Q đZc3e7Qói myionhđó. Mùamyionh Zc3e7QHè zADhhkđó zADhhkcá thu*zADhhk* jYkhông xuấtmyionh hiện,zADhhk jYbộ lạcjY ngóZc3e7Qng chờjY mùa ĐôzADhhkng, mjYong zADhhkmỏi jYhươu rừngZc3e7Q sjYẽ tới.Zc3e7Q NhjYưng zADhhktới mùajY ĐônjYg hưzADhhkơu rừngmyionh cũZc3e7Qng chẳnZc3e7Qg thấymyionh. Đó làjY jYmột tZc3e7Qình trạngmyionh chmyionhưa hềzADhhk bmyionhao gizADhhkờ xảyZc3e7Q Zc3e7Qra jYvà ngajYy Zc3e7Qnhững ôzADhhkng gizADhhkà bàzADhhk cmyionhả cũng zADhhkchưa gZc3e7Qặp cảnhjY đóZc3e7Q. Hưmyionhơu rừnjYg khôZc3e7Qng tớjYi, vàzADhhk nămjY đójY jYlà năjYm thzADhhkứ bảyjY. Thmyionhỏ rừnjYg không Zc3e7Q sinh sômyionhi nẩymyionh Zc3e7Qnở jYkịp vàZc3e7Q chzADhhkó zADhhkthì gzADhhkầy gzADhhkò chmyionhìa bộmyionh xươmyionhng ramyionh. SuzADhhkốt mùajY ĐôngzADhhk zADhhkđen tối dàimyionh dặc,jY đámzADhhk trzADhhkẻ kzADhhkhóc lzADhhkóc zADhhkvà zADhhklăn rzADhhka chếtZc3e7Q, rồizADhhk đếmyionhn Zc3e7Qđàn myionhbà, myionhrồi đếnjY nhZc3e7Qững ông già,Zc3e7Q Zc3e7Qtrong Zc3e7Qmười ngườiZc3e7Q ởmyionh myionhbộ lạcjY khônZc3e7Qg zADhhkcó zADhhklấy mộtZc3e7Q ngườijY smyionhống jYsót đểZc3e7Q đjYón ánzADhhkh mặzADhhkt trời khmyionhi jYnó tmyionhrở jYlại vàojY mmyionhùa XuâzADhhkn. ThậtZc3e7Q làzADhhk mmyionhột vụZc3e7Q đóizADhhk kiZc3e7Qnh hồn. 

Zc3e7QNhưng lãozADhhk jYcũng đãmyionh thấymyionh njYhững thờimyionh dưZc3e7Q dậZc3e7Qt, thịtmyionh thừzADhhka thãijY đếnzADhhk nzADhhkỗi tmyionhhiu thối khôngzADhhk kzADhhkịp ăZc3e7Qn, chmyionhó mậpmyionh jYmà myionhkhông jYbuồn chạZc3e7Qy zADhhknữa vzADhhkì Zc3e7Qăn qujYá jYnhiều Zc3e7Q- nhữngZc3e7Q Zc3e7Qthời màZc3e7Q người tzADhhka trônZc3e7Qg thấyjY tmyionhhú Zc3e7Qvật cũngjY khônjYg bZc3e7Quồn giếZc3e7Qt, phụmyionh nmyionhữ jYđua nmyionhhau sZc3e7Qinh đẻzADhhk, và nhữngmyionh czADhhkăn lềuZc3e7Q chậjYt nzADhhkích nmyionhhững tiếmyionhng jYtrẻ czADhhkon vZc3e7Qừa trzADhhkai vừjYa gjYái nằmjY dmyionhài rmyionha đùa ngjYhịch. Thếmyionh rZc3e7Qồi đànzADhhk myionhông nzADhhko cjYơm ấzADhhkm czADhhkật myionhlại gzADhhkợi rzADhhka nhữjYng cuộzADhhkc myionhtranh chấpZc3e7Q jYxưa lên, Zc3e7Q họ vưZc3e7Qợt quzADhhka đườngzADhhk jYranh giớzADhhki vềjY pjYhía NazADhhkm đểjY gijYết nhữnjYg ngườzADhhki zADhhkPelly, myionhvà vzADhhkề phía zADhhk Tây Zc3e7Qđể đzADhhkược Zc3e7Qngồi bêzADhhkn nZc3e7Qhững ngzADhhkọn Zc3e7Qlửa Zc3e7Qtàn czADhhkủa ngjYười TanjYana. LzADhhkão nhzADhhkớ lạijY myionhthời lão myionhcòn nhỏjY, trờizADhhk zADhhkcho Zc3e7Qdư dật,jY jYlão tZc3e7Qrông thzADhhkấy mộtjY cZc3e7Qon hươjYu myionhrừng bjYị đànzADhhk sóiZc3e7Q hạ. Zing-hzADhhka nzADhhkằm tzADhhkrên tuzADhhkyết myionhvới lmyionhão zADhhkcùng xZc3e7Qem Zc3e7Qcảnh Zc3e7Qđó jY- ZijYng-ha, màjY sjYau nzADhhkày thmyionhành tzADhhkay săn khônZc3e7Q Zc3e7Qngoan nhấtmyionh vmyionhà Zc3e7Qsau cùngzADhhk đãjY myionhngã vjYào mộtzADhhk lỗjY khôZc3e7Qng khjYí ởmyionh Ymyionhukon***. Một thámyionhng sjYau, ngZc3e7Qười tzADhhka tìmyionhm Zc3e7Qthấy hắnjY tmyionhrong dángzADhhk điệujY đzADhhkang bòjY Zc3e7Qđược nửamyionh chừjYng myionhthì zADhhkbị băng giáZc3e7Q làmjY Zc3e7Qcóng lại. 

Lại nóimyionh đmyionhến Zc3e7Qcon hươumyionh rmyionhừng. HômjY jYđó ZjYing-ha cùngzADhhk lãojY bắtjY chưzADhhkớc đZc3e7Qi săzADhhkn bắnzADhhk theo lốizADhhk ngườiZc3e7Q lớn.zADhhk ỞzADhhk lònjYg suối,zADhhk chújYng bjYắt gặpmyionh vếzADhhkt Zc3e7Qchân mớizADhhk củamyionh mộtzADhhk czADhhkon hzADhhkươu rừjYng cùng vớijY vếZc3e7Qt chZc3e7Qân cmyionhủa nhiềujY myionhchó sóijY. "Mmyionhột czADhhkon hưmyionhơu Zc3e7Qgià", Zmyionhing-ha xem vếtjY châmyionhn mjYau hơnZc3e7Q vàZc3e7Q nói,myionh "Mộtmyionh czADhhkon hươuZc3e7Q giàZc3e7Q, kmyionhhông thjYeo kịpjY zADhhkđàn. ĐZc3e7Qàn sói chặnZc3e7Q Zc3e7Qnó rzADhhkời kZc3e7Qhỏi nhữngjY cojYn zADhhkkhác vàZc3e7Q czADhhkhúng sẽjY myionhtheo jYriết zADhhkđến cùngmyionh." Vmyionhà đúnmyionhg như vZc3e7Qậy. ĐózADhhk zADhhklà đườngmyionh lốjYi củazADhhk chújYng. zADhhkSuốt ngjYày đêzADhhkm zADhhkkhông lmyionhúc myionhnào zADhhknghỉ, cZc3e7Qhúng sẽ thZc3e7Qeo sátmyionh jYgót, chặnmyionh đầuZc3e7Q mũi,jY Zc3e7Qchúng sẽmyionh myionhtheo liềnzADhhk cojYn Zc3e7Qhươu chZc3e7Qo đếmyionhn cùng.zADhhk Zing-zADhhkha và Zc3e7Qlão đãmyionh czADhhkảm tmyionhhấy Zc3e7Qlòng myionhham muốnzADhhk jYxem cảnhmyionh mzADhhkáu zADhhkrơi rừngmyionh rựcZc3e7Q jYnổi lên.zADhhk Lmyionhúc sóimyionh hạmyionh sát hươuzADhhk sjYẽ làZc3e7Q zADhhkmột Zc3e7Qcảnh đjYáng xzADhhkem lắm! 

zADhhkHai nzADhhkgười rảmyionho bướczADhhk thejYo vZc3e7Qết chânZc3e7Q. Vếmyionht cmyionhhân rzADhhkõ Zc3e7Qđến myionhnỗi ngaZc3e7Qy KosZc3e7Qkoosh, njYhìn chậm vàjY khmyionhông thjYạo vmyionhề gómyionht myionhchân, cũjYng jYcó thểzADhhk Zc3e7Qnhắm mắmyionht thezADhhko đượjYc. HọjY myionhtheo sámyionht gótjY cuộZc3e7Qc săn đuổi,zADhhk mỗzADhhki bướczADhhk lạmyionhi đọjYc myionhthêm cámyionhi thảjYm cảZc3e7Qnh hjYung bZc3e7Qạo mớiZc3e7Q vZc3e7Qừa diZc3e7Qễn zADhhkra. Bâmyionhy gimyionhờ họ tớimyionh chỗZc3e7Q myionhcon Zc3e7Qhươu rzADhhkừng đứngjY lạmyionhi đmyionhể chốngzADhhk czADhhkự; zADhhktuyết đãZc3e7Q bịmyionh zADhhkgiày Zc3e7Qxéo vàjY xZc3e7Qáo trzADhhkộn tứ phZc3e7Qía, zADhhkmỗi bềjY dàzADhhki vàojY khoảjYng bềjY czADhhkao củmyionha zADhhkba nZc3e7Qgười Zc3e7Qlớn. ỞjY gimyionhữa zADhhklà nhữngzADhhk vết chânmyionh jYhằn sâuzADhhk củzADhhka comyionhn vậZc3e7Qt bịjY sănZc3e7Q đuổi,myionh vàmyionh khmyionhắp chumyionhng quanmyionhh jYlà dấumyionh chzADhhkân nzADhhkông hơn củmyionha đmyionhàn sóimyionh. Tmyionhrong kmyionhhi nhữngZc3e7Q cjYon khzADhhkác jYlo giếtjY, Zc3e7Qthì mộtZc3e7Q vzADhhkài cjYon jYsói nằjYm nghiêng mộtjY zADhhkbên đểmyionh nghỉ.myionh MjYình chújYng imyionhn hằjYn myionhxuống tuyếmyionht trôzADhhkng rjYõ myionhràng nhưZc3e7Q Zc3e7Qchúng mmyionhới Zc3e7Qnằm trước đójY mộzADhhkt jYchút. MộzADhhkt coZc3e7Qn sóiZc3e7Q jYđã bjYị myionhcon vậzADhhkt zADhhkđiên cuồngjY jYkia Zc3e7Qhúc myionhtrúng vjYà myionhdẫm lên cmyionhho đếnmyionh chết.jY MộjYt zADhhkvài cáZc3e7Qi xươzADhhkng nhẵmyionhn nzADhhkhụi chứnmyionhg tzADhhkỏ Zc3e7Qđiều đó. 

Một lầnzADhhk nữazADhhk họZc3e7Q lạizADhhk ngưjYng bướjYc ởzADhhk chZc3e7Qỗ myionhdừng zADhhklại Zc3e7Qthứ jYnhì. TạZc3e7Qi đâyzADhhk cozADhhkn vậzADhhkt Zc3e7Qto lmyionhớn đã chiếnZc3e7Q đấuZc3e7Q mZc3e7Qột cájYch tuyệtmyionh vọjYng. Zc3e7QNó đZc3e7Qã bịzADhhk vZc3e7Qật jYngã hamyionhi lầnzADhhk, nhjYư jYnhững vếtjY trêzADhhkn tuyết cZc3e7Qho họjY thjYấy, vàzADhhk hajYi myionhlần myionhnó đãzADhhk đájYnh tZc3e7Qan đượcjY nhữngZc3e7Q cjYon szADhhkói hunzADhhkg Zc3e7Qhăng, rồmyionhi gượng zADhhkđứng lên.jY Zc3e7QNó đãZc3e7Q hoàmyionhn tấZc3e7Qt nhiệmjY myionhvụ tmyionhừ lâu,Zc3e7Q nhưzADhhkng vjYẫn myionhcòn thiếZc3e7Qt tjYha với zADhhk cuộc sốnmyionhg. ZinjYg-ha nóZc3e7Qi rZc3e7Qằng mộjYt coZc3e7Qn hươujY rừmyionhng Zc3e7Qđã gụzADhhkc ngãzADhhk mmyionhà cònZc3e7Q đứmyionhng zADhhklên được thìzADhhk thậtmyionh lZc3e7Qà lạjY, nhưnmyionhg rZc3e7Qõ ràZc3e7Qng cjYon nZc3e7Qày jYđã đứngmyionh lêzADhhkn đZc3e7Qược. NghZc3e7Qe họmyionh Zc3e7Qkể lạijY chuyện Zc3e7Q này cmyionhhắc jYlão pzADhhkhù tjYhủy zADhhksẽ nhzADhhkìn jYthấy nhmyionhững triệujY chứnjYg zADhhkvà đijYềm kỳZc3e7Q lạ. 

Đi nzADhhkữa, họZc3e7Q tớizADhhk cjYhỗ czADhhkon hươuZc3e7Q rZc3e7Qừng trèoZc3e7Q Zc3e7Qlên bjYờ đmyionhể toaZc3e7Qn thómyionhat myionhvào rừnZc3e7Qg câyjY. Nhưng kẻZc3e7Q tzADhhkhù củazADhhk nZc3e7Qó đZc3e7Qã từzADhhk phízADhhka jYsau Zc3e7Qchồm tới,Zc3e7Q đếnzADhhk nỗimyionh nójY phZc3e7Qải myionhlùi lmyionhại vzADhhkà ngãZc3e7Q ngZc3e7Qửa lên chúnzADhhkg, đèzADhhk lZc3e7Qên Zc3e7Qhai Zc3e7Qcon sâujY xuốzADhhkng tuyếmyionht. RõZc3e7Q myionhràng làZc3e7Q smyionhắp đếnzADhhk giờZc3e7Q phútZc3e7Q hạzADhhk sát,Zc3e7Q vìZc3e7Q những coZc3e7Qn khámyionhc đãzADhhk Zc3e7Qbỏ mzADhhkặc hjYai zADhhkcon jYkia Zc3e7Qlại zADhhkkhông myionhđụng myionhtới. HzADhhkọ điZc3e7Q jYqua hjYai chặng Zc3e7Qdừng myionhlại myionhnữa, hmyionhai chỗmyionh zADhhkrất gầnZc3e7Q nhajYu. BâzADhhky gijYờ dấuzADhhk chânmyionh zADhhkcó pZc3e7Qha màjYu đmyionhỏ Zc3e7Qvà nhZc3e7Qững vết jYchân đềumyionh đặnzADhhk củazADhhk zADhhkcon vậtzADhhk myionhto lớmyionhn trônZc3e7Qg myionhđã xiêuZc3e7Q vẹZc3e7Qo vjYà ngắzADhhkn jYhơn. ThếzADhhk rồizADhhk họzADhhk nghjYe thấy nhZc3e7Qững tjYiếng zADhhkđộng zADhhkđầu tijYên củazADhhk cuộcjY cZc3e7Qhiến đzADhhkấu jY- kZc3e7Qhông phảiZc3e7Q Zc3e7Qnhững tiếngjY myionhtru dài củaZc3e7Q cujYộc sZc3e7Qăn đuổZc3e7Qi, màmyionh nhjYững tiếngZc3e7Q sủajY ngắnjY nhjYát gừngjY bZc3e7Qáo Zc3e7Qhiệu mộtjY trjYận xáp lámyionh cZc3e7Qà vàzADhhk tiếngZc3e7Q zADhhkrăng cắZc3e7Qn vàmyionho thịt.myionh zADhhkBò nzADhhkgược chijYều gijYó, ZiZc3e7Qng-ha nZc3e7Qằm szADhhkát bụngZc3e7Q xuống tuyết,zADhhk vjYà cZc3e7Qùng vZc3e7Qới zADhhkhắn làzADhhk KoskooshzADhhk, ngườimyionh jYmà sajYu nàymyionh làZc3e7Qm chmyionhúa tểjY dân trojYng Zc3e7Qbộ lạcjY. jYHai ngZc3e7Qười cùZc3e7Qng Zc3e7Qgạt myionhnhững jYcành Zc3e7Qcây gỗjY zADhhkbách lòajY xòaZc3e7Q vàzADhhk nzADhhkhìn vềzADhhk pmyionhhía trước. HZc3e7Qọ đzADhhkược chứngzADhhk jYkiến cảnhmyionh cuốimyionh cùng. 

Giốngmyionh nzADhhkhư tấtzADhhk czADhhkả nhZc3e7Qững myionhcảm Zc3e7Qtưởng củazADhhk jYthời trẻ,Zc3e7Q myionhcảnh tjYượng hãZc3e7Qy cònzADhhk rjYõ rệZc3e7Qt trong trjYí nhớzADhhk lãZc3e7Qo, vjYà cặpzADhhk mắtjY zADhhkmờ củmyionha lZc3e7Qão nhìzADhhkn cjYảnh cujYối Zc3e7Qcùng hiZc3e7Qện myionhra lijYnh độngzADhhk như troZc3e7Qng myionhthời jYxa xưamyionh ấy.jY Koskoomyionhsh ngạcZc3e7Q nhizADhhkên vềjY điZc3e7Qều nàyZc3e7Q; vìmyionh tronjYg nzADhhkhững ngàymyionh theozADhhk sau, kzADhhkhi lãzADhhko lZc3e7Qà ngườiZc3e7Q lzADhhkãnh đạoZc3e7Q vàmyionh đứngjY đầumyionh hzADhhkội đồngjY bộzADhhk lạc,jY lzADhhkão zADhhkđã zADhhkthực hiệjYn những thjYành tZc3e7Qích zADhhklớn lazADhhko vàjY đãzADhhk làmZc3e7Q chmyionho ngườizADhhk zADhhkPelly jYluôn miệnZc3e7Qg ngujYyền zADhhkrủa tên Zc3e7Q lão, đjYó zADhhklà myionhchưa nmyionhói tớiZc3e7Q ngườimyionh djYa trắnjYg kỳzADhhk dị*jY*** zADhhkmà lãojY đãmyionh giếtmyionh tromyionhng mmyionhột cuộc đấuZc3e7Q côngjY khZc3e7Qai, mỗimyionh ngườjYi mzADhhkột cojYn dzADhhkao cjYầm tay. 

zADhhk Lão ngmyionhhĩ mộZc3e7Qt hồmyionhi lmyionhâu vjYề thZc3e7Qời Zc3e7Qtrai tzADhhkrẻ củmyionha lãmyionho, jYcho đếnjY kmyionhhi njYgọn zADhhklửa tzADhhkàn xuống vàmyionh Zc3e7Qkhi cZc3e7Qái lạzADhhknh cjYắt sâuZc3e7Q myionhhơn vàozADhhk zADhhkda lão.Zc3e7Q LzADhhkần jYnày lãoZc3e7Q tiếpjY Zc3e7Qthêm hmyionhai tZc3e7Qhanh czADhhkủi vào ngọnjY myionhlửa vàmyionh đjYo zADhhklại xZc3e7Qem Zc3e7Qcuộc sốngZc3e7Q jYcủa jYlão jYcòn đượcZc3e7Q myionhbao lzADhhkâu vớjYi Zc3e7Qnhững thaZc3e7Qnh còn lạZc3e7Qi. Nmyionhếu SitcZc3e7Qum-to-ha chịujY nhớjY lờZc3e7Qi Zc3e7Qông ngZc3e7Qọai czADhhkủa jYnó vàzADhhk Zc3e7Qnhặt zADhhkôm cZc3e7Qủi jYlớn hơzADhhkn, thì jYnhững giờjY szADhhkống củamyionh lmyionhão sẽzADhhk dàjYi hơn.jY Thmyionhật làZc3e7Q mộtjY chuyệnjY dmyionhễ Zc3e7Qdàng. NhưngzADhhk Zc3e7Qnó vẫjYn ljYà một đứajY bémyionh vôZc3e7Q tâZc3e7Qm. Zc3e7QNó khzADhhkông ngmyionhhĩ myionhgì đếnjY ngườimyionh tiềnjY bốjYi từzADhhk myionhkhi HảZc3e7Qi Lymyionh, zADhhkcháu nộmyionhi Zing-ha, zADhhkbắt đầuZc3e7Q jYđể zADhhkmắt myionhtới nójY. Chà,zADhhk đjYiều đójY cómyionh gjYì qjYuan trmyionhọng? Zc3e7QLúc cònmyionh trẻ trmyionhung, lãomyionh đjYã cZc3e7Qhẳng hàmyionhnh độnmyionhg zADhhknhư thếZc3e7Q lZc3e7Qà gmyionhì? CzADhhkó jYmột lúZc3e7Qc lãozADhhk đãjY lắngzADhhk nghzADhhke trong myionh im lặngjY. Cmyionhó myionhthể cZc3e7Qon tramyionhi lãomyionh đãmyionh mmyionhềm lòngZc3e7Q, Zc3e7Qvà nójY jYcùng đànjY czADhhkhó qumyionhay lạimyionh zADhhkđể đưamyionh cha giàjY củazADhhk Zc3e7Qnó cùnzADhhkg vớmyionhi bộZc3e7Q lạjYc tớiZc3e7Q chỗjY nhzADhhkiều hươjYu nmyionhai béoZc3e7Q mập. 

jY Lão dỏngzADhhk zADhhktai njYghe nZc3e7Qgóng, tjYrí jYóc jYđang zADhhkbối rốijY jYcủa lãZc3e7Qo lắnZc3e7Qg jYđi tmyionhrong czADhhkhốc lZc3e7Qát. Không mZc3e7Qột tiếngzADhhk myionhđộng Zc3e7Qnhẹ. KZc3e7Qhông Zc3e7Qcó Zc3e7Qgì cả.myionh Mmyionhột mìnhmyionh lZc3e7Qão tzADhhkhở pjYhì phàozADhhk gijYữa cảnh êmzADhhk ljYặng hZc3e7Qoang zADhhkvu. ThậtZc3e7Q làjY cômyionh độzADhhkc. zADhhkIm nghmyionhe! Cáimyionh gmyionhì đó?jY LãojY rùnZc3e7Qg mìnhzADhhk. myionhTiếng rống dàZc3e7Qi qjYuen thuộcmyionh pjYhá myionhvỡ khoảngzADhhk khôngmyionh, zADhhkvà myionhnó ởjY nzADhhkgay kếmyionh bZc3e7Qên. Thmyionhế zADhhkrồi, jYtrong zADhhkcặp mắt tốijY sầmmyionh củajY lzADhhkão hmyionhiện lêzADhhkn hìnjYh ảnhZc3e7Q cjYon Zc3e7Qhươu Zc3e7Qrừng zADhhk- cjYon hzADhhkươu rừngmyionh zADhhkgià jYnua jY- sườn bmyionhị cắjYn nmyionhát vmyionhà myionhhai bzADhhkên hôngZc3e7Q ròngmyionh máu,zADhhk cáZc3e7Qi bờmjY Zc3e7Qbị myionhxâu Zc3e7Qxé, jYvà czADhhkặp jYsừng nhiZc3e7Qều gjYạc cúi smyionhát xuốngjY đấtjY cjYòn cốZc3e7Q hzADhhkúc cmyionhho tớzADhhki cùnzADhhkg. LãozADhhk thấyjY nhữmyionhng hìzADhhknh myionhthù Zc3e7Qmàu xámZc3e7Q vụt jY qua vZc3e7Qụt lại,zADhhk zADhhknhững cặpzADhhk mzADhhkắt lozADhhkng lZc3e7Qanh, nZc3e7Qhững myionhcái lzADhhkưỡi tzADhhkhè Zc3e7Qlè, nhữngmyionh hàmzADhhk răng nhmyionhọn hoắmyionht lòZc3e7Qng rònzADhhkg zADhhknước Zc3e7Qdãi. LjYão thấyzADhhk myionhcái vòngmyionh tmyionhròn xápzADhhk gầnmyionh zADhhklại jYcho đếjYn jYkhi chỉ cònzADhhk zADhhklà mZc3e7Qột chZc3e7Qấm đejYn gzADhhkiữa đáZc3e7Qm tuyếZc3e7Qt bịjY dàZc3e7Qy xéo. 

zADhhkMột cázADhhki mzADhhkõm lạzADhhknh chạzADhhkm vàzADhhko jYmá Zc3e7Qlão lzADhhkàm đầujY ómyionhc ljYão qmyionhuay vmyionhề hiệnjY tạiZc3e7Q. Tmyionhay zADhhklão đưa vộizADhhk vZc3e7Qào jYđống myionhlửa rútZc3e7Q rmyionha mộtZc3e7Q thanmyionhh củZc3e7Qi jYđang chZc3e7Qáy. Zc3e7QBàng hzADhhkoàng mộtzADhhk lájYt vzADhhkì czADhhkái Zc3e7Qsợ truyền thốnmyionhg đốizADhhk vZc3e7Qới lòamyionhi ngườizADhhk, cmyionhon Zc3e7Qvật kiZc3e7Qa lùijY lạimyionh, hZc3e7Qú lêZc3e7Qn mmyionhột tiếngzADhhk dàijY Zc3e7Qđể gọi zADhhkđồng Zc3e7Qbọn; nhữngzADhhk czADhhkon nmyionhày trảZc3e7Q lờzADhhki ngaZc3e7Qy, cZc3e7Qho đếZc3e7Qn khmyionhi mộmyionht Zc3e7Qvòng nhữnjYg czADhhkon vật Zc3e7Q đầu xZc3e7Qám, miệngZc3e7Q zADhhkrớt rãi,zADhhk quzADhhkây quầnmyionh xzADhhkung qujYanh. jYLão ljYắng nghjYe nhữngjY tzADhhkiếng gầmzADhhk gừ myionh tiến lzADhhkại gầnmyionh; nhữngjY cjYon vmyionhật thZc3e7Qở hjYổn zADhhkhển khônmyionhg chjYịu Zc3e7Qtản đimyionh. Bmyionhây giờmyionh mộtmyionh cjYon đưa ngựcjY zADhhkra phízADhhka trướcmyionh, rồimyionh lếmyionht mìnhzADhhk tớizADhhk gần,Zc3e7Q đếnjY cZc3e7Qon jYthứ hjYai, rồijY đếnZc3e7Q cozADhhkn tmyionhhứ ba,myionh nhưng khônjYg zADhhkcon nàozADhhk lùijY lzADhhkại cảjY. LãojY cònZc3e7Q jYbấu vZc3e7Qíu lấZc3e7Qy cuZc3e7Qộc đờiZc3e7Q myionhlàm gZc3e7Qì? myionhLão tựZc3e7Q hỏi, rồimyionh zADhhkbỏ Zc3e7Qthanh Zc3e7Qcủi đamyionhng cmyionhháy xuốzADhhkng jYtuyết. zADhhkThanh cZc3e7Qủi jYlèo xèomyionh Zc3e7Qtắt ngấZc3e7Qm. Cái jY vòng tròmyionhn gầmjY gừjY mộjYt cjYách bồnzADhhk Zc3e7Qchồn nmyionhhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một lần nữa lão thấy chỗ đứng cuối cùng của con hươu già, và Koskoosh mệt mỏi gục đầu lên hai đầu gối. Nói cho cùng, sống chết có nghĩa lý gì? Đó chẳng phải là luật đời sao?