You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi bệfQzBnh việfQzBn Thành3rS5VBW4 XefQzBzata, 8gjtNADqbỏ mặ8gjtNADqc Xez8gjtNADqa 3rS5VBW4ở đó8gjtNADq thfQzBu dọ8gjtNADqn fQzBhậu fQzBquả CfQzBat thănfQzBg thiên 3rS5VBW4thẳng tới8gjtNADq 8gjtNADqnhà Kiba8gjtNADqn FrfQzBank, ngôifQzB nfQzBhà n8gjtNADqhỏ xinfQzBh xắnfQzB vẫn3rS5VBW4 gọfQzBn 8gjtNADqgàng ngăn nắp8gjtNADq, sạ3rS5VBW4ch sẽ8gjtNADq n3rS5VBW4hư 8gjtNADqđc lafQzBu chù3rS5VBW4i quétfQzB dọn3rS5VBW4 thườ3rS5VBW4ng xuyên8gjtNADq. BfQzBước cfQzBhân fQzBvào phòng khá3rS5VBW4ch, nfQzBgửi thấy8gjtNADq m3rS5VBW4ột 8gjtNADqmùi k3rS5VBW4hó chịu,3rS5VBW4 8gjtNADqCat n3rS5VBW4híu m8gjtNADqày tfQzBhả mìn3rS5VBW4h xfQzBuống ghế.8gjtNADq Gonder đafQzBng 3rS5VBW4ở đây,3rS5VBW4 8gjtNADqmùi của3rS5VBW4 hắnfQzB vương8gjtNADq 8gjtNADqkhắp nơ3rS5VBW4i t3rS5VBW4rong ph8gjtNADqòng, á8gjtNADqm l3rS5VBW4ên bàn8gjtNADq ghế, đồ8gjtNADq 8gjtNADqđạc, c3rS5VBW4ó vẻ8gjtNADq nh8gjtNADqư 8gjtNADqKiban đã3rS5VBW4 để t8gjtNADqên này 3rS5VBW4tự d8gjtNADqo 3rS5VBW4sử fQzBdụng nhà8gjtNADq của8gjtNADq fQzBmình. C3rS5VBW4hẳng đfQzBể CfQzBat pfQzBhải c3rS5VBW4hờ l3rS5VBW4âu, GfQzBonder từfQzB trong bư3rS5VBW4ớc r3rS5VBW4a điề3rS5VBW4m n8gjtNADqhiên như3rS5VBW4 fQzBlà chủ3rS5VBW4 nfQzBhà khfQzBiến, nhế8gjtNADqch mép:
fQzB- fQzBchào.
fQzB- 3rS5VBW4Kiban đâu?3rS5VBW4
C8gjtNADqat 3rS5VBW4hỏi bằ3rS5VBW4ng 3rS5VBW4giọng s8gjtNADqỗ sàng.8gjtNADq G8gjtNADqonder l8gjtNADqiếm môi:
3rS5VBW4- thật8gjtNADq th8gjtNADqô lfQzBỗ, í3rS5VBW4t rfQzBa th3rS5VBW4ì fQzBcô cũfQzBng nên8gjtNADq chào3rS5VBW4 fQzBmột tiếng3rS5VBW4 fQzBsau kh8gjtNADqi biết3rS5VBW4 nhữn8gjtNADqg việc3rS5VBW4 tôi3rS5VBW4 8gjtNADqđang lfQzBàm ch3rS5VBW4ứ?
NfQzBhững việcfQzB hắfQzBn đ8gjtNADqang làm8gjtNADq fQzBư, á8gjtNADqm chỉ8gjtNADq việc8gjtNADq bán8gjtNADq ti8gjtNADqn tứcfQzB cfQzBho sởfQzB mậtfQzB vụ3rS5VBW4 ấyfQzB 3rS5VBW4à, Cat như8gjtNADqớm mà8gjtNADqy, việc8gjtNADq 8gjtNADqấy fQzBthì liênfQzB 8gjtNADqquan g3rS5VBW4ì 3rS5VBW4đến quânfQzB đ8gjtNADqội m3rS5VBW4à C8gjtNADqat qu3rS5VBW4ản 8gjtNADqlý chứ, 8gjtNADqcứ giảfQzB vờ8gjtNADq 3rS5VBW4ko biết8gjtNADq đi:
3rS5VBW4- vifQzBệc 8gjtNADqgì? 3rS5VBW4Rúc n3rS5VBW4ách KibfQzBan để3rS5VBW4 gifQzBở 8gjtNADqtrò b8gjtNADqắt cfQzBóc, 3rS5VBW4phá ng8gjtNADqục à8gjtNADq?
3rS5VBW4Gonder s8gjtNADqững 8gjtNADqlại một3rS5VBW4 ch3rS5VBW4út, n3rS5VBW4hìn fQzBkỹ 8gjtNADqCat v3rS5VBW4à fQzBphán một8gjtNADq câufQzB xa3rS5VBW4nh rờn:
3rS5VBW4- c8gjtNADqô t8gjtNADqhay đổi8gjtNADq fQzBnhiều và3rS5VBW4 nhan8gjtNADqh h3rS5VBW4ơn t8gjtNADqôi tưởng,8gjtNADq quá8gjtNADq nhanh.....3rS5VBW4. sfQzBao hả3rS5VBW4 k8gjtNADqo thấy đ3rS5VBW4c gfQzBiá trfQzBị của3rS5VBW4 fQzBtôi 3rS5VBW4phải kofQzB, s3rS5VBW4ao fQzBko lịc3rS5VBW4h s8gjtNADqự một8gjtNADq chú3rS5VBW4t 8gjtNADqđể nfQzBếu sa8gjtNADqu nà3rS5VBW4y có việ3rS5VBW4c cần3rS5VBW4 đế3rS5VBW4n 8gjtNADqthì cfQzBhúng 8gjtNADqta có8gjtNADq th8gjtNADqể hợpfQzB 3rS5VBW4tác tfQzBrong v8gjtNADqui 8gjtNADqvẻ?
fQzBCat fQzBko thấy 3rS5VBW4có 8gjtNADqgì 3rS5VBW4hay 8gjtNADqnếu 8gjtNADqtrong 3rS5VBW4tương 8gjtNADqlai cfQzBô ph8gjtNADqải fQzBhợp t8gjtNADqác v8gjtNADqới những8gjtNADq k3rS5VBW4ẻ n8gjtNADqhư Gonder. 8gjtNADqCó thể8gjtNADq fQzBhắn k3rS5VBW4o x8gjtNADqấu tính3rS5VBW4 nhfQzBư Rad3rS5VBW4ic để3rS5VBW4 kfQzBo thể3rS5VBW4 3rS5VBW4yêu nổi3rS5VBW4 người3rS5VBW4 n3rS5VBW4ào, cũng có8gjtNADq th8gjtNADqể hắnfQzB 3rS5VBW4ko giếtfQzB ngườifQzB fQzBnhiều nhfQzBư Ra8gjtNADqi nhưngfQzB fQzBhắn có3rS5VBW4 cáifQzB 8gjtNADqquá 8gjtNADqkhứ phức tạpfQzB, đau3rS5VBW4 thư8gjtNADqơng đủfQzB đểfQzB khifQzBến tâ8gjtNADqm hồ3rS5VBW4n 8gjtNADqko cò3rS5VBW4n fQzBlành lặn,3rS5VBW4 CafQzBt kfQzBo thfQzBích những ngfQzBười như3rS5VBW4 3rS5VBW4thế, khfQzBó 8gjtNADqđoán, khfQzBó k3rS5VBW4hống c8gjtNADqhế, d8gjtNADqễ 3rS5VBW4tổn thương..3rS5VBW4.. nhất8gjtNADq 8gjtNADqlà với Gon3rS5VBW4der, kẻfQzB fQzBsở hữu3rS5VBW4 fQzBtrí t8gjtNADqhông mi8gjtNADqnh 3rS5VBW4tuyệt 3rS5VBW4vời 3rS5VBW4và sứcfQzB mạnhfQzB đáng8gjtNADq 8gjtNADqkhiếp sợ. 3rS5VBW4Nếu h8gjtNADqắn chfQzBỉ cộfQzBng tác3rS5VBW4 tạmfQzB thời3rS5VBW4 vớ8gjtNADqi ch8gjtNADqúa tể8gjtNADq thfQzBì có8gjtNADq lẽfQzB hắ8gjtNADqn 8gjtNADqđã 8gjtNADqchừa đường lu3rS5VBW4i 3rS5VBW4cho 8gjtNADqmình, fQzBđã tífQzBnh đến8gjtNADq cái3rS5VBW4 ngày3rS5VBW4 bá8gjtNADqn những3rS5VBW4 t8gjtNADqin tức3rS5VBW4 3rS5VBW4thu đ8gjtNADqc c8gjtNADqho sở mật3rS5VBW4 vụ.fQzB NếufQzB đfQzBã tífQzBnh to3rS5VBW4án, h3rS5VBW4ắn 3rS5VBW4sẽ hà8gjtNADqnh độn3rS5VBW4g thậnfQzB trọng8gjtNADq tron3rS5VBW4g qu8gjtNADqá khứ3rS5VBW4, mà giả8gjtNADq sử8gjtNADq đú3rS5VBW4ng nfQzBhư thếfQzB thật8gjtNADq, sởfQzB mật3rS5VBW4 3rS5VBW4vụ sẽ8gjtNADq k8gjtNADqo th8gjtNADqể 8gjtNADqtìm rfQzBa bằng3rS5VBW4 fQzBchứng chống8gjtNADq lại hắn3rS5VBW4.... hắn8gjtNADq sẽfQzB hạ8gjtNADqn c8gjtNADqhế gifQzBết ngư8gjtNADqời n3rS5VBW4ếu fQzBcó thể8gjtNADq, hfQzBành độngfQzB kfQzBín 8gjtNADqkẽ, xófQzBa dấu fQzBvết, fQzBnhận tráfQzBch nhiệm3rS5VBW4 nhữfQzBng vfQzBụ màfQzB h3rS5VBW4ắn 8gjtNADqko 8gjtNADqlàm.... nhiều8gjtNADq cfQzBách tfQzBung hỏa mù8gjtNADq 8gjtNADqlắm. C3rS5VBW4at l8gjtNADqặp lại:
fQzB- 3rS5VBW4Kiban đâu?8gjtNADq
Mặ8gjtNADqt 8gjtNADqGonder hiện3rS5VBW4 fQzBlên ch8gjtNADqữ chán tfQzBo t8gjtNADqướng, s3rS5VBW4uy nghĩ3rS5VBW4 “co3rS5VBW4n b8gjtNADqé 3rS5VBW4này thậ3rS5VBW4t k8gjtNADqhó chịu”3rS5VBW4 3rS5VBW4hiện r3rS5VBW4a rõ8gjtNADq rfQzBàng fQzBtrong mắt hfQzBắn nhưn8gjtNADqg 3rS5VBW4giọng nófQzBi v3rS5VBW4ẫn fQzBđều đều:
8gjtNADq- đa8gjtNADqng ở3rS5VBW4 trofQzBng ‘hư3rS5VBW4 3rS5VBW4vô’ ấy.
Cat rfQzBời mắt8gjtNADq khfQzBỏi Gonder8gjtNADq, nhìnfQzB bứ3rS5VBW4c tường8gjtNADq fQzBđối diện3rS5VBW4 3rS5VBW4và phón3rS5VBW4g 3rS5VBW4ra mộtfQzB bùfQzBa 3rS5VBW4vu 8gjtNADqvơ bằng mắt3rS5VBW4 8gjtNADqtác động3rS5VBW4 vàofQzB lớp8gjtNADq phépfQzB thuật3rS5VBW4 bả8gjtNADqo vfQzBệ ngô3rS5VBW4i nhà.3rS5VBW4 CfQzBhỉ fQzBvài giâ3rS5VBW4y fQzBsau, Kiban rơi3rS5VBW4 ậpfQzB xuốnfQzBg giữa8gjtNADq ph8gjtNADqòng khách,8gjtNADq đứfQzBng lfQzBù fQzBlù trướcfQzB 8gjtNADqmặt cô8gjtNADq vfQzBới bfQzBộ dạng c8gjtNADqhỉnh c3rS5VBW4hu khôn8gjtNADqg thể8gjtNADq đfQzBẹp tra8gjtNADqi hfQzBơn fQzBnhư vừ8gjtNADqa ởfQzB mộ3rS5VBW4t cuộ8gjtNADqc họp8gjtNADq quafQzBn trọ3rS5VBW4ng về.fQzB Thổi gió8gjtNADq vàofQzB Ca8gjtNADqt đ3rS5VBW4ể đả3rS5VBW4m bảofQzB fQzBko c8gjtNADqó 3rS5VBW4gì nhfQzBầm lfQzBẫn, KfQzBiban đ3rS5VBW4i tới:
fQzB- e8gjtNADqm 8gjtNADqgọi 3rS5VBW4anh 8gjtNADqà? 8gjtNADqCó chuyệfQzBn fQzBgì thfQzBế?
fQzBCat k8gjtNADqo tr3rS5VBW4ả lờifQzB 3rS5VBW4ngay fQzBmà đfQzBiềm tĩnfQzBh fQzBquan s8gjtNADqát Kiba8gjtNADqn, dướifQzB 8gjtNADqcon mắ3rS5VBW4t c3rS5VBW4ủa 8gjtNADqmột mcr, KibafQzBn 8gjtNADqlà cáifQzB gfQzBì 8gjtNADqđó khác3rS5VBW4 th8gjtNADqường 8gjtNADqthật đ8gjtNADqáng fQzBchán. 3rS5VBW4Mcr la3rS5VBW4i mà3rS5VBW4 3rS5VBW4ko c8gjtNADqó sức mạnh3rS5VBW4 3rS5VBW4cơ bắp,3rS5VBW4 nhợt3rS5VBW4 fQzBnhạt xa3rS5VBW4nh fQzBxao nh3rS5VBW4ư tàfQzBu lá8gjtNADq thiếfQzBu nắn8gjtNADqg lâu3rS5VBW4 ngày3rS5VBW4, đụ3rS5VBW4ng một cá3rS5VBW4i 3rS5VBW4là 3rS5VBW4phải n3rS5VBW4gồi 8gjtNADqxe lăn,fQzB đụn3rS5VBW4g thêfQzBm c3rS5VBW4ái nữa3rS5VBW4 thì8gjtNADq ngất8gjtNADq xỉu....fQzB. nhưng8gjtNADq Catarina Lus3rS5VBW4s lạfQzBi nfQzBhìn thấy8gjtNADq một3rS5VBW4 c3rS5VBW4on ngườ8gjtNADqi khác3rS5VBW4 ho8gjtNADqàn fQzBtoàn. KfQzBo cófQzB 8gjtNADqai cfQzBhạm tới g3rS5VBW4ần 8gjtNADqsự thfQzBần fQzBthánh hofQzBàn 8gjtNADqmỹ 8gjtNADqnhư Ki8gjtNADqban, một3rS5VBW4 phá8gjtNADqp sưfQzB fQzBđc cfQzBoi l8gjtNADqà vfQzBĩ đạfQzBi nếu 8gjtNADqko x8gjtNADqét đế8gjtNADqn fQzBkhía cạ3rS5VBW4ch n8gjtNADqào khác8gjtNADq ngoàifQzB phép8gjtNADq fQzBthuật. G3rS5VBW4onder tfQzBự 3rS5VBW4giác rfQzBời khỏi phòng8gjtNADq kháfQzBch fQzBđi xuố8gjtNADqng tầ8gjtNADqng hầmfQzB. CafQzBt fQzBlên ti3rS5VBW4ếng s3rS5VBW4au kh8gjtNADqi biết3rS5VBW4 rõ8gjtNADq rằngfQzB cửa sậ3rS5VBW4p củ8gjtNADqa tầng3rS5VBW4 h3rS5VBW4ầm fQzBđã đóng8gjtNADq lại:
3rS5VBW4- an8gjtNADqh 8gjtNADqvẫn đang8gjtNADq tuâfQzBn 8gjtNADqtheo lờifQzB thềfQzB đã8gjtNADq lập8gjtNADq vớifQzB Xe3rS5VBW4za đấyfQzB 8gjtNADqchứ?
CâfQzBu hỏifQzB dườfQzBng 3rS5VBW4như khfQzBôn khéo8gjtNADq fQzBvà nh3rS5VBW4ẹ nh8gjtNADqàng hơ3rS5VBW4n những8gjtNADq gì8gjtNADq KibfQzBan tưfQzBởng, 8gjtNADqanh fQzBta m3rS5VBW4ỉm cườifQzB gậtfQzB đầu.3rS5VBW4 CfQzBat tiếpfQzB tục:
3rS5VBW4- vàfQzB vfQzBẫn t8gjtNADquân t3rS5VBW4heo 8gjtNADqlời thề8gjtNADq 3rS5VBW4trung t8gjtNADqhành fQzBphục fQzBvụ đã3rS5VBW4 l3rS5VBW4ập 3rS5VBW4trước đó8gjtNADq vớifQzB nh8gjtNADqà vu3rS5VBW4a nhỏ....
8gjtNADq- 8gjtNADqtất nfQzBhiên.... –3rS5VBW4 3rS5VBW4Kiban ngắt3rS5VBW4 fQzBlời fQzB– 8gjtNADqriêng 3rS5VBW4lời thfQzBề với3rS5VBW4 trun8gjtNADqg thàn8gjtNADqh vớ3rS5VBW4i nhfQzBà vufQzBa nfQzBhỏ nếu3rS5VBW4 fQzBa fQzBvi phạm8gjtNADq sẽfQzB mfQzBất mạ3rS5VBW4ng.
GfQzBật đầu,3rS5VBW4 fQzBSerina vuố8gjtNADqt tóc3rS5VBW4.
fQzB- KfQzBiban 8gjtNADqFrank, h8gjtNADqãy g8gjtNADqiết HikfQzBa Cur3rS5VBW4ytanus, cắt8gjtNADq đầufQzB tfQzBreo trư8gjtNADqớc cổng8gjtNADq ‘8gjtNADqnhà fQzBthờ thánh’8gjtNADq tfQzBại LãfQzBnh đị8gjtNADqa fQzBmcr ch3rS5VBW4o fQzBta.
MắtfQzB K8gjtNADqiban tốifQzB s3rS5VBW4ầm 3rS5VBW4lại nh8gjtNADqư vừafQzB n8gjtNADqhận đ8gjtNADqc fQzBhung t8gjtNADqin, a8gjtNADqnh 3rS5VBW4ta nghifQzBêng đầu:
fQzB- Hi8gjtNADqka ư3rS5VBW4? fQzBBà 8gjtNADqta đãfQzB là8gjtNADqm chuyfQzBện gìfQzB đến3rS5VBW4 nỗifQzB phả3rS5VBW4i n3rS5VBW4hận cfQzBái chết?8gjtNADq
Se3rS5VBW4rina ngạfQzBc nhifQzBên kfQzBhi 8gjtNADqnghe câfQzBu hỏi3rS5VBW4 vôfQzB 8gjtNADqlý này3rS5VBW4, c8gjtNADqô cưfQzBời nhạt:
3rS5VBW4- K3rS5VBW4iban, tfQzBrong suốfQzBt 23rS5VBW40 nă3rS5VBW4m qufQzBa fQzBa đã8gjtNADq làm8gjtNADq g3rS5VBW4ì 3rS5VBW4để tr8gjtNADqả thfQzBù?
Câ3rS5VBW4u fQzBhỏi c8gjtNADqàng khiếfQzBn Ki8gjtNADqban 3rS5VBW4rối tr3rS5VBW4í hơn,8gjtNADq anfQzBh fQzBta l8gjtNADqiếm môi:
8gjtNADq- tôi.8gjtNADq... buôn3rS5VBW4 b8gjtNADqán, tíchfQzB tr3rS5VBW4ữ tiềnfQzB của8gjtNADq, tạo3rS5VBW4 rfQzBa 8gjtNADqmột hệ3rS5VBW4 thống8gjtNADq tìnfQzBh b3rS5VBW4áo với q3rS5VBW4uá nửfQzBa là8gjtNADq 3rS5VBW4những mcfQzBr lưu3rS5VBW4 fQzBvong, những8gjtNADq fQzBkẻ căfQzBm thfQzBù h8gjtNADqay mất3rS5VBW4 8gjtNADqlòng 8gjtNADqtin với8gjtNADq lãnh địa...3rS5VBW4. t8gjtNADqhu th8gjtNADqập th3rS5VBW4ông ti8gjtNADqn, n8gjtNADquôi 8gjtNADqsát t3rS5VBW4hủ....
fQzB- xu8gjtNADqng 8gjtNADqquanh Masa? –3rS5VBW4 3rS5VBW4Serina lê8gjtNADqn giọn3rS5VBW4g –8gjtNADq mọi3rS5VBW4 nỗ3rS5VBW4 lự8gjtNADqc, cạfQzBm 8gjtNADqbẫy, 3rS5VBW4mọi chú3rS5VBW4 3rS5VBW4ý đềufQzB dồn3rS5VBW4 8gjtNADqhết về M3rS5VBW4asa hảfQzB, vì3rS5VBW4 8gjtNADqanh tfQzBa l8gjtNADqà phầnfQzB 8gjtNADqnổi của3rS5VBW4 câufQzB chuyệfQzBn, fQzBlà n3rS5VBW4g đó8gjtNADqng 8gjtNADqvai kẻ8gjtNADq ác.
Ki3rS5VBW4ban kfQzBo nó3rS5VBW4i gì3rS5VBW4, chỉ8gjtNADq nfQzBgậm miệng3rS5VBW4 fQzBdấu sựfQzB hoàfQzBi n8gjtNADqghi fQzBtrong lòng.3rS5VBW4 fQzBNhà vufQzBa n8gjtNADqhỏ gật3rS5VBW4 gù:
8gjtNADq- fQzBđc rồi,3rS5VBW4 X3rS5VBW4eza 3rS5VBW4vừa b3rS5VBW4ị 3rS5VBW4ám fQzBsát b8gjtNADqởi e3rS5VBW4m 8gjtNADqtrai Hi8gjtNADqka v3rS5VBW4à fQzBhai kẻ3rS5VBW4 nhâfQzBn bản3rS5VBW4 vfQzBô tính cfQzBủa 3rS5VBW4Radon 8gjtNADqdo c8gjtNADqha họ8gjtNADq tfQzBạo fQzBra, 3rS5VBW4Hika đfQzBã trựfQzBc fQzBtiếp rfQzBa lệnh,8gjtNADq v8gjtNADqụ áfQzBm sfQzBát thất bại8gjtNADq fQzBvà Rad8gjtNADqon 8gjtNADqđã 8gjtNADqchết. Tr3rS5VBW4ước k8gjtNADqhi tifQzBễn H3rS5VBW4ika về8gjtNADq trời8gjtNADq fQzBhãy lột8gjtNADq 8gjtNADqký ứ8gjtNADqc của fQzBcô ta3rS5VBW4, anfQzBh sẽfQzB fQzBcó c8gjtNADqâu trảfQzB 8gjtNADqlời ch3rS5VBW4o 8gjtNADq20 nă3rS5VBW4m quafQzB. ĐâyfQzB 3rS5VBW4là 8gjtNADqlệnh của3rS5VBW4 nfQzBhà v3rS5VBW4ua nhỏ. Nế3rS5VBW4u 8gjtNADqHika 8gjtNADqko 3rS5VBW4chết, Ki3rS5VBW4ban Fr3rS5VBW4ank, afQzBnh sẽ3rS5VBW4 8gjtNADqlà ngườifQzB pfQzBhải c8gjtNADqhết.
Câ8gjtNADqu nói này3rS5VBW4 là3rS5VBW4m kfQzBhuôn mặt3rS5VBW4 vfQzBốn đfQzBã trắngfQzB xan8gjtNADqh củ8gjtNADqa K8gjtNADqiban 3rS5VBW4tái nhợt3rS5VBW4, mắtfQzB a3rS5VBW4nh t3rS5VBW4a mở lớn8gjtNADq d3rS5VBW4ù k8gjtNADqo fQzBtrông thấy8gjtNADq gì3rS5VBW4, m8gjtNADqiệng hé3rS5VBW4 ra8gjtNADq, cứn3rS5VBW4g 8gjtNADqđơ lạfQzBi. Mọi3rS5VBW4 gi8gjtNADqả th3rS5VBW4iết vềfQzB sự nhầm3rS5VBW4 l8gjtNADqẫn nà8gjtNADqo đ8gjtNADqó tronfQzBg đầu3rS5VBW4 KifQzBban b3rS5VBW4iến mấfQzBt, th8gjtNADqay vàfQzBo 8gjtNADqđó fQzBlà 8gjtNADqsự bàngfQzB hoàng. MfQzBất vài8gjtNADq g8gjtNADqiây đểfQzB tfQzBự trấ3rS5VBW4n fQzBtĩnh mình,3rS5VBW4 K8gjtNADqiban nfQzBhíu mày,fQzB mím3rS5VBW4 mô3rS5VBW4i, cúi8gjtNADq đầu:
fQzB- vâ3rS5VBW4ng thfQzBưa ngài8gjtNADq. –3rS5VBW4 gi3rS5VBW4ọng 8gjtNADqnói 3rS5VBW4trầm trầm3rS5VBW4 như3rS5VBW4ng l8gjtNADqạnh –fQzB c8gjtNADqó 3rS5VBW4thời hạn8gjtNADq 3rS5VBW4ko ạ8gjtNADq?
fQzB- n3rS5VBW4hanh nhfQzBất cfQzBó thể,8gjtNADq fQzBnếu kfQzBo b8gjtNADqiết đâu8gjtNADq tânfQzB l8gjtNADqãnh c8gjtNADqhúa lại3rS5VBW4 bịfQzB á3rS5VBW4m fQzBsát 8gjtNADqmột lần 8gjtNADqnữa.... 8gjtNADqanh 3rS5VBW4có thể3rS5VBW4 fQzBném 3rS5VBW4đá fQzBdấu tfQzBay nhưnfQzBg t3rS5VBW4ốt n3rS5VBW4hất đ3rS5VBW4ừng ngậm8gjtNADq m3rS5VBW4áu p8gjtNADqhun người, Hi8gjtNADqka làfQzB 3rS5VBW4một 3rS5VBW4nhân v3rS5VBW4ật lớn,8gjtNADq hfQzBãy khfQzBéo léo3rS5VBW4 đừng3rS5VBW4 g3rS5VBW4ây s8gjtNADqóng 3rS5VBW4gió 8gjtNADqko cfQzBần thiết.
KfQzBiban gật8gjtNADq đầu,fQzB c3rS5VBW4hìm dần3rS5VBW4 và3rS5VBW4o 3rS5VBW4suy nghĩ3rS5VBW4 n8gjtNADqhư b8gjtNADqị chínfQzBh mfQzBệnh lệnh8gjtNADq đ3rS5VBW4ó n8gjtNADquốt 8gjtNADqchửng.

Xez3rS5VBW4a đá3rS5VBW4nh rơ3rS5VBW4i c3rS5VBW4ông v8gjtNADqăn b3rS5VBW4ổ nhi8gjtNADqệm vớifQzB d8gjtNADqấu x8gjtNADqác nhậ3rS5VBW4n đỏfQzB ch3rS5VBW4ót củ8gjtNADqa CatarfQzBina Luss x8gjtNADquống fQzBbàn khfQzBi 3rS5VBW4đập vào8gjtNADq mắ3rS5VBW4t cậufQzB làfQzB 3rS5VBW43 c3rS5VBW4ái têfQzBn k8gjtNADqhó chấpfQzB nhận3rS5VBW4 t8gjtNADqương 8gjtNADqứng với các3rS5VBW4 8gjtNADqvị trí3rS5VBW4 trấfQzBn giữ3rS5VBW4 8gjtNADqcác cửa:3rS5VBW4 8gjtNADqOdagi A8gjtNADqnoha, kẻfQzB chfQzBuyên cu3rS5VBW4ng cấp8gjtNADq thfQzBông tin ch8gjtNADqo l8gjtNADqãnh chú8gjtNADqa t8gjtNADqhành ZofQzBo –8gjtNADq cửa8gjtNADq fQzB1; Rafa3rS5VBW4el MfQzBority, tướngfQzB cấpfQzB 8gjtNADq3 3rS5VBW4con trai của8gjtNADq 8gjtNADqmột thương8gjtNADq n8gjtNADqhân 8gjtNADqgiàu 3rS5VBW4có n8gjtNADqổi tiến3rS5VBW4g vfQzBới cácfQzB thủ3rS5VBW4 đoạn8gjtNADq đifQzB cử8gjtNADqa s8gjtNADqau khô3rS5VBW4n khéo –fQzB cửafQzB fQzB2; 8gjtNADqcòn cử3rS5VBW4a 8gjtNADq4, nơi3rS5VBW4 tiếp3rS5VBW4 giá8gjtNADqp fQzBvới thànfQzBh 8gjtNADqGon đcfQzB 3rS5VBW4giao fQzBcho R3rS5VBW4afael Ecossai, đứa3rS5VBW4 efQzBm họ3rS5VBW4 8gjtNADqxa kh8gjtNADqông 3rS5VBW4thể mfQzBê đ3rS5VBW4c củ8gjtNADqa Xeza3rS5VBW4. C3rS5VBW4at đan3rS5VBW4g nghĩfQzB 3rS5VBW4cái g8gjtNADqì trong đầ3rS5VBW4u vậy8gjtNADq, cả8gjtNADq bfQzBa cofQzBn ngfQzBười đfQzBó đềufQzB có3rS5VBW4 fQzBnhững v8gjtNADqấn fQzBđề khfQzBó giảifQzB q3rS5VBW4uyết, khó c8gjtNADqhấp nfQzBhận nổi,fQzB đ8gjtNADqặc biệt3rS5VBW4 l3rS5VBW4à MfQzBority. Dù3rS5VBW4 EcofQzBssai 8gjtNADqcó ng8gjtNADqang 8gjtNADqtàn, hốn8gjtNADqg hách, cô3rS5VBW4n đfQzBồ nổ8gjtNADqi tiếfQzBng t8gjtNADqhì ítfQzB r8gjtNADqa nó8gjtNADq cũn3rS5VBW4g 8gjtNADqcòn fQzBcó 8gjtNADqchút tfQzBhực lực,3rS5VBW4 c8gjtNADqòn biếtfQzB chỉ hu3rS5VBW4y quâ3rS5VBW4n đội,3rS5VBW4 nhìn8gjtNADq nhậnfQzB 8gjtNADqtình h3rS5VBW4ình, fQzBchứ M3rS5VBW4ority th8gjtNADqì.... Ngoài8gjtNADq 3rS5VBW4Anoha ra, fQzBhai kẻ8gjtNADq c8gjtNADqòn l3rS5VBW4ại đều3rS5VBW4 bịfQzB đ8gjtNADqặt 3rS5VBW4trong v3rS5VBW4òng trò8gjtNADqn đfQzBỏ (t8gjtNADqức là8gjtNADq fQzBthử 3rS5VBW4việc), 3rS5VBW4nếu làm 8gjtNADqko tốfQzBt fQzBcó thểfQzB bị8gjtNADq t3rS5VBW4hay thế8gjtNADq b3rS5VBW4ất cứfQzB lú3rS5VBW4c nào3rS5VBW4. Hừ,8gjtNADq afQzBi chfQzBứ 8gjtNADqEcossai thì3rS5VBW4 Xeza 8gjtNADqcòn lạ3rS5VBW4 fQzBgì, nó3rS5VBW4 s3rS5VBW4ẽ k3rS5VBW4o bafQzBo gi8gjtNADqờ chịu3rS5VBW4 rước8gjtNADq 8gjtNADqvào thânfQzB n8gjtNADqhững thứ3rS5VBW4 gây8gjtNADq phifQzBền phức có8gjtNADq tính3rS5VBW4 fQzBáp l8gjtNADqực caofQzB, hoặcfQzB giả8gjtNADq v8gjtNADqờ chấ3rS5VBW4p nhậnfQzB rfQzBồi quậy8gjtNADq 3rS5VBW4tưng mộtfQzB trận8gjtNADq đến mức8gjtNADq bịfQzB tốn3rS5VBW4g cfQzBổ khỏi8gjtNADq vị8gjtNADq 3rS5VBW4trí đó8gjtNADq c8gjtNADqho m8gjtNADqà xfQzBem. TfQzBhằng nh3rS5VBW4ãi đ8gjtNADqó c3rS5VBW4hưa ba3rS5VBW4o giờ chịfQzBu làm3rS5VBW4 the3rS5VBW4o những8gjtNADq g8gjtNADqì fQzBcha mẹ3rS5VBW4 n3rS5VBW4ó sắfQzBp xếpfQzB hafQzBy kỳ8gjtNADq v3rS5VBW4ọng nó8gjtNADq fQzBlàm.... mfQzBà lầ8gjtNADqn thăng chức3rS5VBW4 nàfQzBy chắc3rS5VBW4 hfQzBọ 3rS5VBW4phải vu8gjtNADqi mừ3rS5VBW4ng v3rS5VBW4à 8gjtNADqhi vọngfQzB lắm3rS5VBW4 lắm....fQzB làfQzBm ngườ3rS5VBW4i khác thấfQzBt vọng8gjtNADq 8gjtNADqlà sfQzBở trườn8gjtNADqg củafQzB n8gjtNADqó fQzBmà.
fQzB- fQzBthưa ngài..........
Cửa 8gjtNADqphòng làfQzBm vi3rS5VBW4ệc fQzBmở fQzBbật 3rS5VBW4ra 8gjtNADqko 3rS5VBW4đc nfQzBhẹ nhànfQzBg cfQzBho lắm,8gjtNADq tướnfQzBg c8gjtNADqấp 3rS5VBW44 Rillous, ngư3rS5VBW4ời nắ3rS5VBW4m tronfQzBg 3rS5VBW4tay mạng3rS5VBW4 3rS5VBW4lưới tì8gjtNADqnh báo8gjtNADq h3rS5VBW4oàn hả3rS5VBW4o nhấtfQzB fQzBthành Xezata đ8gjtNADqi vàfQzBo 8gjtNADqvới vẻ8gjtNADq mặ8gjtNADqt khô8gjtNADqng thfQzBể ho3rS5VBW4ang 8gjtNADqmang hơ8gjtNADqn. Đóng8gjtNADq 3rS5VBW4sập cử8gjtNADqa l8gjtNADqại s3rS5VBW4au lưng, fQzBông tfQzBa nói:
8gjtNADq- thfQzBưa 3rS5VBW4ngài, 8gjtNADqKiban Fra8gjtNADqnk đanfQzBg 3rS5VBW4có nfQzBhững động3rS5VBW4 3rS5VBW4thái rất kỳ3rS5VBW4 lạ8gjtNADq, hắfQzBn r3rS5VBW4út qu3rS5VBW4ân fQzBtự d8gjtNADqo rfQzBa khỏfQzBi v8gjtNADqương qufQzBốc đ8gjtNADqưa h8gjtNADqết vfQzBề miền8gjtNADq 8gjtNADqtây; ngừng hếtfQzB 3rS5VBW4tất c8gjtNADqả cáfQzBc hợpfQzB đồng8gjtNADq l8gjtNADqàm fQzBăn, 8gjtNADqcác tu8gjtNADqyến đư8gjtNADqờng 8gjtNADqvận 8gjtNADqchuyển hàfQzBng hóa công8gjtNADq kfQzBhai l8gjtNADqẫn bífQzB 8gjtNADqmật củafQzB t8gjtNADqập 8gjtNADqđoàn Fran3rS5VBW4k đến3rS5VBW4 Cana3rS5VBW4da, ItafQzBlia vfQzBà vùfQzBng đông bfQzBắc nướ3rS5VBW4c N3rS5VBW4ga thefQzBo bảnfQzB đfQzBồ củ3rS5VBW4a cfQzBon người8gjtNADq. C8gjtNADqanada vàfQzB It8gjtNADqalia bị3rS5VBW4 n8gjtNADqghi ngờ làfQzB 3rS5VBW4hai địafQzB đ3rS5VBW4iểm đặt3rS5VBW4 8gjtNADqcăn 8gjtNADqcứ 8gjtNADqbí mậ8gjtNADqt 3rS5VBW4của 8gjtNADqchúa tfQzBể hfQzBắc á3rS5VBW4m, fQzBcòn vùnfQzBg đông3rS5VBW4 bắc chính8gjtNADq là3rS5VBW4 cửa8gjtNADq nfQzBgõ 8gjtNADqdẫn t3rS5VBW4ới lãnhfQzB địa3rS5VBW4 mcrfQzB. V3rS5VBW4ì lýfQzB 3rS5VBW4do 8gjtNADqnào fQzBđó tfQzBên 3rS5VBW4trùm buôn lậfQzBu n8gjtNADqày đafQzBng c8gjtNADqố 8gjtNADqtình gâ3rS5VBW4y k8gjtNADqhó 3rS5VBW4dễ fQzBcho cả3rS5VBW4 chúfQzBa tfQzBể h8gjtNADqắc ám8gjtNADq lfQzBẫn lãnhfQzB địa3rS5VBW4 mcr, 3rS5VBW4cắt 8gjtNADqluôn nguồ3rS5VBW4n hàng3rS5VBW4 l8gjtNADqậu khổng8gjtNADq lồ3rS5VBW4 kh3rS5VBW4iến fQzBhai 8gjtNADqphía đều8gjtNADq khốn8gjtNADq đốn.3rS5VBW4 HắfQzBn từ3rS5VBW4 chối 3rS5VBW4thương l3rS5VBW4ượng, đófQzBng c8gjtNADqửa 8gjtNADqko tiếpfQzB k8gjtNADqhách, k8gjtNADqo bồi3rS5VBW4 thườfQzBng hợ3rS5VBW4p đ3rS5VBW4ồng bị3rS5VBW4 phá bỏ8gjtNADq, 8gjtNADqsẵn sà3rS5VBW4ng đưfQzBa qfQzBuân tớ8gjtNADqi đ8gjtNADqàn 3rS5VBW4áp nế3rS5VBW4u đối8gjtNADq phương3rS5VBW4 c3rS5VBW4ó fQzBđộng th8gjtNADqái 8gjtNADqquá khích. Nó8gjtNADqi tómfQzB 8gjtNADqlại, Kiba8gjtNADqn 3rS5VBW4đang l8gjtNADqật lọn8gjtNADqg.
XefQzBza 3rS5VBW4đảo fQzBmắt v8gjtNADqài 8gjtNADqgiây, ch8gjtNADquyện này liệu8gjtNADq 8gjtNADqcó fQzBliên 3rS5VBW4quan fQzBgì đến8gjtNADq fQzBviệc Xez8gjtNADqa vừ3rS5VBW4a b3rS5VBW4ị e3rS5VBW4m tfQzBrai fQzBcủa H3rS5VBW4ika v8gjtNADqà ha3rS5VBW4i kẻ fQzBnhân bản3rS5VBW4 vôfQzB tí3rS5VBW4nh tấn3rS5VBW4 côfQzBng 8gjtNADqkhông nhfQzBỉ. Cắ8gjtNADqt hàng3rS5VBW4 hóa8gjtNADq fQzBđến 8gjtNADqlãnh 8gjtNADqđịa fQzBmcr ư?3rS5VBW4
3rS5VBW4- hfQzBắn bu3rS5VBW4ôn fQzBbán thứ3rS5VBW4 3rS5VBW4gì với8gjtNADq lãnhfQzB địa?fQzB
Rillo8gjtNADqus nfQzBhếch mép,3rS5VBW4 đâyfQzB đú3rS5VBW4ng fQzBlà câ8gjtNADqu hỏifQzB m3rS5VBW4à ông3rS5VBW4 cfQzBhờ đợi3rS5VBW4 từ8gjtNADq 8gjtNADqvị t8gjtNADqân l3rS5VBW4ãnh chú8gjtNADqa fQzBlắm mưufQzB nh8gjtNADqiều 8gjtNADqkế đượ8gjtNADqc đặt3rS5VBW4 nhi3rS5VBW4ều k3rS5VBW4ỳ vọng:
fQzB- đ3rS5VBW4ủ thứ,fQzB từ3rS5VBW4 q3rS5VBW4uần á8gjtNADqo, vả3rS5VBW4i vfQzBóc, hóa3rS5VBW4 m8gjtNADqĩ phẩ8gjtNADqm đếnfQzB fQzBsách v8gjtNADqở, 8gjtNADqbáo chí,8gjtNADq t3rS5VBW4ranh ảnh... những3rS5VBW4 thứ8gjtNADq 3rS5VBW4đc sảnfQzB xuất3rS5VBW4 bằng3rS5VBW4 côngfQzB ng8gjtNADqhệ hfQzBiện 3rS5VBW4đại mà3rS5VBW4 mc3rS5VBW4r kfQzBo thể8gjtNADq l3rS5VBW4àm đc hoặc3rS5VBW4 fQzBcó là8gjtNADqm 8gjtNADqđc nfQzBhưng sả3rS5VBW4n x8gjtNADquất 8gjtNADqko đủ3rS5VBW4 tifQzBêu t3rS5VBW4hụ 3rS5VBW4và... máfQzBu.
Má8gjtNADqu, thứ 3rS5VBW4quan trọn8gjtNADqg 8gjtNADqquyết 3rS5VBW4định sự3rS5VBW4 3rS5VBW4sống c3rS5VBW4òn của8gjtNADq lãnfQzBh địa3rS5VBW4 mcr3rS5VBW4, tấfQzBt nfQzBhiên một3rS5VBW4 3rS5VBW4kẻ như Kiba8gjtNADqn sẽ8gjtNADq k8gjtNADqo thểfQzB bỏ8gjtNADq fQzBqua mónfQzB fQzBhời fQzBđó đcfQzB, 8gjtNADqnhưng chẳng8gjtNADq 3rS5VBW4lẽ lãfQzBnh đị8gjtNADqa 3rS5VBW4ko còn nhữngfQzB nguồnfQzB hàfQzBng khá3rS5VBW4c fQzBhay 3rS5VBW4sao? Rill3rS5VBW4ous fQzBtiếp tục8gjtNADq mỉmfQzB cười8gjtNADq k3rS5VBW4hi XefQzBza 3rS5VBW4chớp mắt, ch8gjtNADqờ đợi:
3rS5VBW4- bfQzBốn nguồnfQzB 3rS5VBW4cung cấp8gjtNADq m8gjtNADqáu lớ8gjtNADqn n8gjtNADqhất đổfQzB vfQzBề lfQzBãnh fQzBđịa mc3rS5VBW4r từ 8gjtNADq4 châ8gjtNADqu lục3rS5VBW4 lớ3rS5VBW4n là8gjtNADq t3rS5VBW4ập đo3rS5VBW4àn FrfQzBank từ3rS5VBW4 cfQzBhâu mỹ3rS5VBW4, cônfQzBg 3rS5VBW4ty Ka3rS5VBW4sa 8gjtNADqở ch3rS5VBW4âu á,3rS5VBW4 anh efQzBm 3rS5VBW4nhà 3rS5VBW4Vintari ở3rS5VBW4 cfQzBhâu pfQzBhi và3rS5VBW4 tậpfQzB 8gjtNADqđoàn fQzBbệnh 3rS5VBW4viện XimasfQzBs ởfQzB cfQzBhâu 3rS5VBW4âu. Trên 8gjtNADqlý thuyết,8gjtNADq nếufQzB Ki3rS5VBW4ban nfQzBgừng fQzBđổ máufQzB vàofQzB lãnfQzBh đfQzBịa th3rS5VBW4ì 8gjtNADqhọ fQzBvẫn c8gjtNADqòn 8gjtNADq3 nguồn kia..fQzB.nhưng t8gjtNADqhực fQzBtế thìfQzB....khi Kiba8gjtNADqn rfQzBa lệ8gjtNADqnh ngừng3rS5VBW4 c8gjtNADqung 8gjtNADqcấp má8gjtNADqu, cả 8gjtNADq4 3rS5VBW4nguồn đề8gjtNADqu b3rS5VBW4ị fQzBcắt, lãnh3rS5VBW4 đ3rS5VBW4ịa 8gjtNADqchỉ còn3rS5VBW4 nfQzBhận 8gjtNADqđc mfQzBáu bánfQzB lfQzBẻ.
3rS5VBW4- c8gjtNADqái gfQzBì?
fQzBXeza nhổm3rS5VBW4 hẳfQzBn ngườfQzBi dậy.fQzB BfQzBốn nguồn8gjtNADq cfQzBung fQzBcấp máufQzB k3rS5VBW4o phảfQzBi chuyện3rS5VBW4 8gjtNADqai cũn8gjtNADqg biết nfQzBhất 3rS5VBW4là fQzBtập đoàn8gjtNADq bệnh8gjtNADq v3rS5VBW4iện Xim3rS5VBW4ass, nơfQzBi fQzBđã báfQzBn má3rS5VBW4u 3rS5VBW4cho 3rS5VBW4lãnh đ3rS5VBW4ịa mfQzBcr từ hơn8gjtNADq 203rS5VBW40 năfQzBm na8gjtNADqy rồ8gjtNADqi, fQzBko biế8gjtNADqt bọn3rS5VBW4 hfQzBọ đã3rS5VBW4 qu8gjtNADqa fQzBbao nhi8gjtNADqêu đờifQzB chủ3rS5VBW4 tịch8gjtNADq nhưng dù8gjtNADq th8gjtNADqế nà8gjtNADqo 3rS5VBW4đi chăng3rS5VBW4 nữa8gjtNADq thìfQzB bọn3rS5VBW4 họfQzB v8gjtNADqẫn fQzBsẽ tfQzBiếp 3rS5VBW4tục cufQzBng c8gjtNADqấp 3rS5VBW4máu dài 8gjtNADqhạn vìfQzB bộfQzB máfQzBy 8gjtNADqlãnh đạfQzBo t3rS5VBW4ập đ3rS5VBW4oàn này8gjtNADq hầfQzBu hfQzBết là3rS5VBW4 mcr3rS5VBW4. 3rS5VBW4Cả Kas3rS5VBW4a cũfQzBng vậy, bọn3rS5VBW4 họ8gjtNADq 8gjtNADqcó ng8gjtNADquồn kinfQzBh p3rS5VBW4hí khổng8gjtNADq fQzBlồ, fQzBcó nền3rS5VBW4 tản8gjtNADqg vữn8gjtNADqg chắc,8gjtNADq lâ8gjtNADqu đời,3rS5VBW4 có lãn3rS5VBW4h đạ3rS5VBW4o làfQzB mc3rS5VBW4r, 8gjtNADqđâu thể8gjtNADq nófQzBi cắtfQzB lfQzBà cắt8gjtNADq 3rS5VBW4đc. KibafQzBn đãfQzB l8gjtNADqàm thfQzBế nà3rS5VBW4o? Rillous tfQzBiếp t3rS5VBW4ục bá3rS5VBW4o cáo:
fQzB- 3rS5VBW4ko biếtfQzB 3rS5VBW4hắn đãfQzB làfQzBm thế8gjtNADq nà8gjtNADqo nhfQzBưng lãnhfQzB địa mc8gjtNADqr gần3rS5VBW4 n3rS5VBW4hư 3rS5VBW4rơi v3rS5VBW4ào tìnhfQzB fQzBtrạng fQzBkhủng hoảng3rS5VBW4 fQzBngay lậpfQzB tứcfQzB v3rS5VBW4ì qufQzBá s8gjtNADqốc. Lần trước3rS5VBW4 kh8gjtNADqi 8gjtNADqngười sói3rS5VBW4 tấ3rS5VBW4n c3rS5VBW4ông, 8gjtNADqnhững t3rS5VBW4uyến đư3rS5VBW4ờng v8gjtNADqận chuyển3rS5VBW4 8gjtNADqmáu bfQzBị chặn, máfQzBu kfQzBo t8gjtNADqới đc3rS5VBW4 lãnh3rS5VBW4 địafQzB n3rS5VBW4hưng 8gjtNADqnhà v3rS5VBW4ua mc8gjtNADqr 3rS5VBW4và tầng8gjtNADq lớp8gjtNADq quýfQzB tộc3rS5VBW4 thống trịfQzB 3rS5VBW4còn c3rS5VBW4ó sự8gjtNADq chu8gjtNADqẩn bị,3rS5VBW4 cfQzBòn 8gjtNADqlần n8gjtNADqày th8gjtNADqì 3rS5VBW4quá bấtfQzB ngờ3rS5VBW4. Bị8gjtNADq 8gjtNADqchặn đườngfQzB khác hfQzBoàn toànfQzB 8gjtNADqso vớ8gjtNADqi 3rS5VBW4việc bị8gjtNADq fQzBcắt 8gjtNADqnguồn.
Mắt8gjtNADq Xez8gjtNADqa mở8gjtNADq lớn,3rS5VBW4 fQzBsáng rựcfQzB lêfQzBn t8gjtNADqia nhìfQzBn 3rS5VBW4thấu s3rS5VBW4uốt, tifQzBnh tường8gjtNADq trofQzBng 3rS5VBW4vài giâ3rS5VBW4y rồi8gjtNADq từ8gjtNADq từ3rS5VBW4 dịfQzBu l3rS5VBW4ại.
fQzB- 3rS5VBW4thì rafQzB.... –8gjtNADq 3rS5VBW4tân lãnhfQzB 8gjtNADqchúa lfQzBẩm b8gjtNADqẩm fQzBvà rfQzBa lệ3rS5VBW4nh 3rS5VBW4– tifQzBếp 8gjtNADqtục fQzBtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.