You are here

Phép Thuật Nguyên Thủy - Chương 134

Rời khỏi 7Rbệnh viện7R Thànhcx6rq6 7RXezata, bỏcx6rq6 mặc3nPbAg cx6rq6Xeza 3nPbAgở đóya3FH7 cx6rq6thu 7Rdọn hậ7Ru qcx6rq6uả 7RCat thăngcx6rq6 thiên tya3FH7hẳng tya3FH7ới cx6rq6nhà Kibya3FH7an Fcx6rq6rank, nya3FH7gôi 3nPbAgnhà nhcx6rq6ỏ cx6rq6xinh xắ3nPbAgn vẫn3nPbAg gcx6rq6ọn gà3nPbAgng ngăn nắp,7R sạc7Rh s7Rẽ như3nPbAg đc7R la3nPbAgu ya3FH7chùi quétcx6rq6 dya3FH7ọn thường7R xuya3FH7yên. B7Rước châ7Rn vàya3FH7o phòng khya3FH7ách, ngửiya3FH7 thấycx6rq6 ya3FH7một 7Rmùi khóya3FH7 chịu,7R Ca7Rt nhíu3nPbAg mya3FH7ày thảcx6rq6 ya3FH7mình xuốya3FH7ng ya3FH7ghế. Gonder 3nPbAgđang 3nPbAgở đâyya3FH7, mùcx6rq6i củ7Ra hắn3nPbAg vươngcx6rq6 khắp3nPbAg cx6rq6nơi troya3FH7ng ya3FH7phòng, 3nPbAgám lya3FH7ên bà7Rn ghế, đồ3nPbAg 3nPbAgđạc, cx6rq6có 7Rvẻ n7Rhư K7Riban đã7R để tcx6rq6ên này tự3nPbAg d3nPbAgo sử7R dụn7Rg nh7Rà cx6rq6của mình3nPbAg. 7RChẳng cx6rq6để ya3FH7Cat pcx6rq6hải chờ3nPbAg lcx6rq6âu, Gon7Rder từ7R trong 3nPbAgbước r7Ra đya3FH7iềm nhiê7Rn nhưcx6rq6 làya3FH7 chủ3nPbAg nh7Rà kh3nPbAgiến, cx6rq6nhếch mép:
3nPbAg- chào.ya3FH7
3nPbAg- Kiya3FH7ban đya3FH7âu?
3nPbAgCat ya3FH7hỏi 7Rbằng g7Riọng s7Rỗ sàn3nPbAgg. Go3nPbAgnder ya3FH7liếm môi:
ya3FH7- 3nPbAgthật th7Rô lya3FH7ỗ, ítcx6rq6 7Rra thìcx6rq6 c7Rô cũ3nPbAgng nên3nPbAg chcx6rq6ào mộya3FH7t 7Rtiếng saya3FH7u 7Rkhi 7Rbiết nhữngya3FH7 vicx6rq6ệc 3nPbAgtôi đa7Rng 3nPbAglàm chứ?7R
Nhữngya3FH7 việccx6rq6 hắn7R đangcx6rq6 cx6rq6làm ưya3FH7, áya3FH7m c3nPbAghỉ việccx6rq6 b7Rán t7Rin 3nPbAgtức c3nPbAgho s3nPbAgở mya3FH7ật vụya3FH7 ấ3nPbAgy cx6rq6à, Cat nhya3FH7ướm màycx6rq6, việya3FH7c ấyya3FH7 7Rthì liêya3FH7n qya3FH7uan gìya3FH7 ya3FH7đến quâ3nPbAgn độiya3FH7 m7Rà ya3FH7Cat quản7R lya3FH7ý chứ, 7Rcứ gi7Rả vya3FH7ờ k7Ro bya3FH7iết đi:
cx6rq6- việcya3FH7 g7Rì? 7RRúc ná7Rch 7RKiban đểcx6rq6 7Rgiở 3nPbAgtrò cx6rq6bắt có3nPbAgc, 7Rphá ngụ7Rc à?7R
Gondcx6rq6er sững3nPbAg lcx6rq6ại một3nPbAg cya3FH7hút, nhcx6rq6ìn cx6rq6kỹ Cacx6rq6t ya3FH7và pháncx6rq6 mcx6rq6ột câucx6rq6 cx6rq6xanh rờn:
7R- ccx6rq6ô thya3FH7ay đổi3nPbAg nhiềuya3FH7 vàcx6rq6 nhaya3FH7nh hơcx6rq6n tô7Ri tưởngcx6rq6, 7Rquá nhanya3FH7h...... 3nPbAgsao h7Rả 3nPbAgko thấy đ3nPbAgc gi3nPbAgá cx6rq6trị của7R tôi3nPbAg phải3nPbAg 3nPbAgko, sa7Ro kcx6rq6o lịch3nPbAg sự7R mộya3FH7t chút3nPbAg đểcx6rq6 nế7Ru 7Rsau nà7Ry có việ3nPbAgc cx6rq6cần đến7R 3nPbAgthì chúya3FH7ng cx6rq6ta cócx6rq6 thể3nPbAg hợp3nPbAg tcx6rq6ác trocx6rq6ng vu3nPbAgi vẻ?cx6rq6
ya3FH7Cat k7Ro thấy có7R cx6rq6gì hacx6rq6y cx6rq6nếu tcx6rq6rong tươngcx6rq6 l3nPbAgai côcx6rq6 pya3FH7hải hợpya3FH7 tá3nPbAgc vớicx6rq6 cx6rq6những kcx6rq6ẻ nya3FH7hư Gonder. cx6rq6Có thểcx6rq6 hắn3nPbAg k7Ro xấuya3FH7 t3nPbAgính n7Rhư Raya3FH7dic đ3nPbAgể ya3FH7ko thể7R yêcx6rq6u nổ7Ri người7R cx6rq6nào, cũng cóya3FH7 thể7R hắ3nPbAgn ya3FH7ko gicx6rq6ết n3nPbAggười n3nPbAghiều n3nPbAghư R3nPbAgai nya3FH7hưng hắnya3FH7 cócx6rq6 cácx6rq6i cx6rq6quá kcx6rq6hứ phức tạpya3FH7, đcx6rq6au ya3FH7thương đủ3nPbAg đya3FH7ể cx6rq6khiến tâmya3FH7 hồnya3FH7 k3nPbAgo cònya3FH7 làn3nPbAgh l3nPbAgặn, Ca7Rt ya3FH7ko tcx6rq6hích những ngư7Rời nh7Rư 3nPbAgthế, khó7R đya3FH7oán, ya3FH7khó khố7Rng ch3nPbAgế, cx6rq6dễ 7Rtổn thương7R.... nh7Rất lcx6rq6à với Gondecx6rq6r, kẻya3FH7 sở7R hữucx6rq6 tríya3FH7 thông3nPbAg minya3FH7h tuyệtya3FH7 vờcx6rq6i và7R sứcya3FH7 m7Rạnh đáng3nPbAg khiếcx6rq6p sợ. Nếya3FH7u hắncx6rq6 chcx6rq6ỉ cya3FH7ộng ya3FH7tác tạya3FH7m t3nPbAghời vớiya3FH7 chúcx6rq6a ya3FH7tể thya3FH7ì có3nPbAg ya3FH7lẽ hắya3FH7n đãya3FH7 chừcx6rq6a đường cx6rq6lui ch3nPbAgo mình7R, đã7R cx6rq6tính cx6rq6đến cái3nPbAg ng3nPbAgày 3nPbAgbán những7R ti3nPbAgn tya3FH7ức th3nPbAgu đ7Rc ch7Ro sở mya3FH7ật vụya3FH7. Nếuya3FH7 3nPbAgđã ya3FH7tính ya3FH7toán, hắya3FH7n sẽ7R hàn7Rh độngcx6rq6 thận3nPbAg tya3FH7rọng tronya3FH7g quáya3FH7 khứ,3nPbAg mà gcx6rq6iả sử3nPbAg đcx6rq6úng nhưcx6rq6 7Rthế thậya3FH7t, 7Rsở 7Rmật vụ7R sẽ3nPbAg cx6rq6ko t3nPbAghể tya3FH7ìm rya3FH7a bằ3nPbAgng chứng3nPbAg 3nPbAgchống lại hắcx6rq6n.... hắnya3FH7 sẽya3FH7 hạnya3FH7 7Rchế cx6rq6giết người7R n3nPbAgếu c3nPbAgó 7Rthể, h3nPbAgành 7Rđộng kín3nPbAg kẽ,3nPbAg 3nPbAgxóa dấu vcx6rq6ết, ya3FH7nhận tr3nPbAgách ncx6rq6hiệm nhữngcx6rq6 v7Rụ màya3FH7 hắn7R kcx6rq6o làm.7R... n3nPbAghiều ccx6rq6ách tuya3FH7ng hỏa mùcx6rq6 lắm.ya3FH7 7RCat lặya3FH7p lại:
cx6rq6- Ki3nPbAgban đâu?7R
Mặtya3FH7 G3nPbAgonder hi7Rện lê3nPbAgn ch7Rữ chán tya3FH7o tướng,7R s3nPbAguy 3nPbAgnghĩ “c3nPbAgon b3nPbAgé nàcx6rq6y thật7R khó3nPbAg chịu”ya3FH7 hiện3nPbAg cx6rq6ra rcx6rq6õ 7Rràng 3nPbAgtrong mắt hắnya3FH7 nhưn3nPbAgg giọngya3FH7 7Rnói vẫn3nPbAg đềcx6rq6u đều:
ya3FH7- 3nPbAgđang ở3nPbAg tro7Rng ‘h7Rư 7Rvô’ ấy.
Cat rờicx6rq6 mắt3nPbAg khcx6rq6ỏi cx6rq6Gonder, nhìcx6rq6n bcx6rq6ức tường7R đốiya3FH7 diệncx6rq6 v7Rà phóngya3FH7 r3nPbAga một7R b7Rùa v7Ru vơ3nPbAg bằng 3nPbAgmắt 3nPbAgtác ya3FH7động vào3nPbAg lớya3FH7p 3nPbAgphép thuật7R bảo3nPbAg vya3FH7ệ ngcx6rq6ôi 7Rnhà. Chỉya3FH7 vàicx6rq6 giây7R 7Rsau, Kiban rcx6rq6ơi ậpcx6rq6 xuống3nPbAg giữ3nPbAga pya3FH7hòng kháchcx6rq6, đứng3nPbAg cx6rq6lù cx6rq6lù trư3nPbAgớc mặt3nPbAg cô3nPbAg với3nPbAg bộ3nPbAg dạng chya3FH7ỉnh c7Rhu khya3FH7ông ya3FH7thể đẹp7R tra7Ri 3nPbAghơn n3nPbAghư cx6rq6vừa cx6rq6ở một3nPbAg c3nPbAguộc 7Rhọp 7Rquan trọya3FH7ng v7Rề. Thổi 7Rgió và3nPbAgo Ca7Rt để3nPbAg đảm3nPbAg bả7Ro 7Rko ccx6rq6ó 3nPbAggì nhầmya3FH7 7Rlẫn, Kibya3FH7an đi7R tới:
cx6rq6- ya3FH7em gya3FH7ọi anya3FH7h cx6rq6à? Có7R cx6rq6chuyện gìcx6rq6 tya3FH7hế?
C3nPbAgat kcx6rq6o trả7R lcx6rq6ời cx6rq6ngay ya3FH7mà điềmya3FH7 tya3FH7ĩnh 3nPbAgquan s7Rát Kiba3nPbAgn, dư3nPbAgới ccx6rq6on mắtya3FH7 củaya3FH7 mcx6rq6ột mcr, Kibya3FH7an là3nPbAg cáiya3FH7 gì7R đya3FH7ó khácya3FH7 tya3FH7hường tcx6rq6hật đáng3nPbAg 3nPbAgchán. cx6rq6Mcr 3nPbAglai màya3FH7 k3nPbAgo ya3FH7có sức mạnhya3FH7 3nPbAgcơ bắpya3FH7, nhợtcx6rq6 nhạtya3FH7 xa7Rnh 3nPbAgxao nhưcx6rq6 tàu7R ya3FH7lá thcx6rq6iếu nắncx6rq6g 3nPbAglâu ng7Rày, 3nPbAgđụng một cáiya3FH7 làya3FH7 phảcx6rq6i cx6rq6ngồi xya3FH7e lcx6rq6ăn, đụng3nPbAg 7Rthêm cái7R nữya3FH7a 7Rthì ng3nPbAgất xỉ3nPbAgu..... n3nPbAghưng Catarina Lcx6rq6uss lạcx6rq6i nya3FH7hìn thấ7Ry mộ3nPbAgt cya3FH7on người3nPbAg kh3nPbAgác hcx6rq6oàn tya3FH7oàn. 7RKo c3nPbAgó a7Ri cya3FH7hạm tới gầcx6rq6n sự7R thầnya3FH7 tya3FH7hánh h3nPbAgoàn 3nPbAgmỹ ncx6rq6hư Kibanya3FH7, cx6rq6một phácx6rq6p sư7R đcx6rq6c coya3FH7i là3nPbAg vĩya3FH7 đạicx6rq6 nếu kcx6rq6o cx6rq6xét đếncx6rq6 kh7Ría cx6rq6cạch nàcx6rq6o khác3nPbAg ngoya3FH7ài phépya3FH7 thu7Rật. ya3FH7Gonder 7Rtự ya3FH7giác rờya3FH7i khỏi pya3FH7hòng k7Rhách đcx6rq6i xya3FH7uống tầng3nPbAg hầm.7R 3nPbAgCat ya3FH7lên t7Riếng ya3FH7sau kh3nPbAgi biếtya3FH7 rõya3FH7 7Rrằng cửa s3nPbAgập của3nPbAg tầngya3FH7 hầcx6rq6m đã7R đócx6rq6ng lại:
3nPbAg- ancx6rq6h vẫnya3FH7 đ7Rang ya3FH7tuân tya3FH7heo lya3FH7ời tcx6rq6hề đã3nPbAg 7Rlập 7Rvới Xez3nPbAga 3nPbAgđấy chứcx6rq6?
Câya3FH7u hỏi3nPbAg dườn3nPbAgg nh7Rư kh7Rôn 7Rkhéo vàcx6rq6 ya3FH7nhẹ nhànya3FH7g hơ7Rn những7R g7Rì Ki3nPbAgban tưya3FH7ởng, ancx6rq6h 3nPbAgta m7Rỉm cư7Rời gậya3FH7t đầu.ya3FH7 Ca7Rt 7Rtiếp tục:
7R- 3nPbAgvà vẫnya3FH7 tuya3FH7ân theya3FH7o lờicx6rq6 7Rthề trcx6rq6ung th7Rành p7Rhục vụ7R đã3nPbAg lập3nPbAg trư7Rớc đ3nPbAgó cx6rq6với nhcx6rq6à cx6rq6vua nhỏ....
3nPbAg- tấtcx6rq6 nhiên..7R.. cx6rq6– 3nPbAgKiban ncx6rq6gắt lya3FH7ời ya3FH7– riêncx6rq6g lờiya3FH7 tya3FH7hề vớicx6rq6 trcx6rq6ung thàncx6rq6h vớicx6rq6 ya3FH7nhà vu3nPbAga nh3nPbAgỏ nế3nPbAgu 3nPbAga ya3FH7vi cx6rq6phạm scx6rq6ẽ mấya3FH7t mạngya3FH7.
Gya3FH7ật đ3nPbAgầu, Serya3FH7ina vcx6rq6uốt tya3FH7óc.
ya3FH7- Kibacx6rq6n Fran7Rk, 7Rhãy ya3FH7giết cx6rq6Hika Cury3nPbAgtanus, cya3FH7ắt đầu3nPbAg ya3FH7treo trướccx6rq6 cổngya3FH7 ‘n7Rhà th3nPbAgờ t7Rhánh’ tạiya3FH7 7RLãnh địa3nPbAg mc3nPbAgr c7Rho t3nPbAga.
Mcx6rq6ắt Kya3FH7iban cx6rq6tối s3nPbAgầm lạya3FH7i như7R vừacx6rq6 nhậya3FH7n đ3nPbAgc hcx6rq6ung t7Rin, ya3FH7anh 3nPbAgta nghiêng7R đầu:
3nPbAg- Hicx6rq6ka ư?3nPbAg Bya3FH7à ya3FH7ta ya3FH7đã làmya3FH7 chuy3nPbAgện 7Rgì 3nPbAgđến ncx6rq6ỗi phcx6rq6ải nhậ7Rn cx6rq6cái chết?cx6rq6
Sya3FH7erina ya3FH7ngạc nhi3nPbAgên 7Rkhi nghcx6rq6e 7Rcâu hỏi3nPbAg 7Rvô lcx6rq6ý nà7Ry, cô7R ccx6rq6ười nhạt:
cx6rq6- Kibancx6rq6, tya3FH7rong sucx6rq6ốt ya3FH720 năm3nPbAg 7Rqua ya3FH7a đã3nPbAg là7Rm gya3FH7ì đya3FH7ể ya3FH7trả cx6rq6thù?
Câcx6rq6u h3nPbAgỏi càn3nPbAgg khiếnya3FH7 Kiba7Rn r7Rối trcx6rq6í hơn3nPbAg, aya3FH7nh ya3FH7ta 7Rliếm môi:
cx6rq6- tcx6rq6ôi.... bcx6rq6uôn bán7R, tcx6rq6ích 3nPbAgtrữ tiền3nPbAg c3nPbAgủa, tạoya3FH7 rya3FH7a mộtya3FH7 h3nPbAgệ thống7R tìnhya3FH7 báo7R với cx6rq6quá ncx6rq6ửa l3nPbAgà nhữngya3FH7 mya3FH7cr lưcx6rq6u voncx6rq6g, n7Rhững ya3FH7kẻ 3nPbAgcăm tya3FH7hù ha7Ry mất3nPbAg lòncx6rq6g ti3nPbAgn vớ7Ri lãnh địa....3nPbAg t3nPbAghu tya3FH7hập thôn3nPbAgg ya3FH7tin, 7Rnuôi sácx6rq6t thủ...7R.
7R- xuncx6rq6g quacx6rq6nh Masa? cx6rq6– Serinya3FH7a lêncx6rq6 7Rgiọng –cx6rq6 mọya3FH7i nya3FH7ỗ lực,3nPbAg cya3FH7ạm bya3FH7ẫy, mọya3FH7i chúya3FH7 ýcx6rq6 đều3nPbAg dồn3nPbAg hếtya3FH7 về 7RMasa ya3FH7hả, ya3FH7vì anya3FH7h tcx6rq6a ya3FH7là phya3FH7ần nổi7R c7Rủa câu7R chuyện,7R 3nPbAglà ya3FH7ng đya3FH7óng vaya3FH7i k3nPbAgẻ ác.
Kibya3FH7an k3nPbAgo cx6rq6nói cx6rq6gì, ch3nPbAgỉ ngậya3FH7m miya3FH7ệng dấucx6rq6 sự7R h7Roài ng3nPbAghi 7Rtrong lòng3nPbAg. Nhàya3FH7 v7Rua nhỏya3FH7 gậtcx6rq6 gù:
ya3FH7- đc7R rồya3FH7i, Xya3FH7eza 7Rvừa ya3FH7bị ya3FH7ám cx6rq6sát 3nPbAgbởi ya3FH7em tr7Rai Hik3nPbAga vàcx6rq6 h3nPbAgai kcx6rq6ẻ nhâncx6rq6 bả3nPbAgn ya3FH7vô tính của7R 7RRadon dcx6rq6o 7Rcha họya3FH7 tạ3nPbAgo racx6rq6, Hikcx6rq6a 3nPbAgđã ya3FH7trực tiếp3nPbAg rcx6rq6a cx6rq6lệnh, vụ3nPbAg ya3FH7ám sá3nPbAgt thất bại7R vcx6rq6à 3nPbAgRadon đ3nPbAgã chết7R. Tr3nPbAgước ya3FH7khi tiễncx6rq6 Hi7Rka về3nPbAg trờya3FH7i hãy3nPbAg lộ3nPbAgt 3nPbAgký ức7R của ccx6rq6ô t7Ra, an7Rh sẽcx6rq6 ccx6rq6ó 7Rcâu trảcx6rq6 7Rlời ch3nPbAgo 2cx6rq60 ncx6rq6ăm qya3FH7ua. Đâyya3FH7 làya3FH7 lệnhcx6rq6 củaya3FH7 nhà3nPbAg 7Rvua nhỏ. N3nPbAgếu 7RHika kcx6rq6o chết,7R Kib7Ran Fra3nPbAgnk, acx6rq6nh sẽ7R lcx6rq6à người3nPbAg phả7Ri chếtcx6rq6.
Ccx6rq6âu nói cx6rq6này cx6rq6làm cx6rq6khuôn mya3FH7ặt vốnya3FH7 đãcx6rq6 trắngcx6rq6 cx6rq6xanh của7R cx6rq6Kiban tya3FH7ái nhợt,ya3FH7 mắtcx6rq6 ya3FH7anh t3nPbAga mở lớya3FH7n 3nPbAgdù ya3FH7ko trông7R t3nPbAghấy gì,7R 3nPbAgmiệng ya3FH7hé ra7R, ya3FH7cứng 3nPbAgđơ 7Rlại. Mọi7R gi7Rả tcx6rq6hiết về3nPbAg sự nh3nPbAgầm l7Rẫn nàcx6rq6o đó7R 3nPbAgtrong đầuya3FH7 ya3FH7Kiban bya3FH7iến cx6rq6mất, ya3FH7thay ya3FH7vào 3nPbAgđó 3nPbAglà sựcx6rq6 ya3FH7bàng hoàng. cx6rq6Mất và3nPbAgi gicx6rq6ây đểya3FH7 t7Rự trấncx6rq6 7Rtĩnh mìcx6rq6nh, 3nPbAgKiban nhíuya3FH7 mày,7R mya3FH7ím môi3nPbAg, cúya3FH7i đầu:
cx6rq6- ya3FH7vâng thưa3nPbAg ngà7Ri. –7R giọncx6rq6g 3nPbAgnói t3nPbAgrầm cx6rq6trầm n7Rhưng lạya3FH7nh –7R cx6rq6có th3nPbAgời hạn3nPbAg ya3FH7ko ạ?cx6rq6
3nPbAg- nhan3nPbAgh nh3nPbAgất cya3FH7ó 7Rthể, nếucx6rq6 k7Ro biế7Rt đâuya3FH7 tân7R lãnhya3FH7 ccx6rq6húa lại7R bịya3FH7 ám3nPbAg sáya3FH7t 3nPbAgmột lần nữa...3nPbAg. cx6rq6anh ccx6rq6ó cx6rq6thể né3nPbAgm đcx6rq6á dấya3FH7u t3nPbAgay nhưngya3FH7 tốtya3FH7 nh3nPbAgất đya3FH7ừng ngậmya3FH7 máucx6rq6 7Rphun người, Hik7Ra lcx6rq6à mya3FH7ột nhâcx6rq6n vậcx6rq6t 7Rlớn, hã3nPbAgy ya3FH7khéo lya3FH7éo đ7Rừng 3nPbAggây sócx6rq6ng gióya3FH7 3nPbAgko cần3nPbAg thiết.
Kibya3FH7an gật7R 3nPbAgđầu, c3nPbAghìm dầncx6rq6 v3nPbAgào cx6rq6suy nghcx6rq6ĩ n7Rhư b3nPbAgị chí7Rnh cx6rq6mệnh 3nPbAglệnh 3nPbAgđó n3nPbAguốt c7Rhửng.

Xe7Rza đán7Rh r3nPbAgơi c7Rông cx6rq6văn b7Rổ nhiệ7Rm với7R dấcx6rq6u xác3nPbAg nhận7R 7Rđỏ chcx6rq6ót củ3nPbAga Cacx6rq6tarina Luss xuống7R cx6rq6bàn kh3nPbAgi ya3FH7đập vya3FH7ào mắ3nPbAgt ya3FH7cậu l3nPbAgà 7R3 cái7R tê3nPbAgn kh3nPbAgó chấya3FH7p ya3FH7nhận tươngcx6rq6 ứ3nPbAgng với ccx6rq6ác ya3FH7vị tríya3FH7 trcx6rq6ấn gi7Rữ cx6rq6các c3nPbAgửa: cx6rq6Odagi Anoya3FH7ha, ya3FH7kẻ chuyê7Rn cucx6rq6ng cấp3nPbAg th7Rông tin ch3nPbAgo lãya3FH7nh 3nPbAgchúa thya3FH7ành Zo7Ro –cx6rq6 cửa3nPbAg 1ya3FH7; Rya3FH7afael Mo7Rrity, t3nPbAgướng cấp7R 3nPbAg3 cx6rq6con trai c3nPbAgủa cx6rq6một thư3nPbAgơng nh3nPbAgân g7Riàu cócx6rq6 nổicx6rq6 tiếng7R 3nPbAgvới cáccx6rq6 thủya3FH7 đ7Roạn điya3FH7 cửaya3FH7 saya3FH7u khya3FH7ôn khéo –3nPbAg ccx6rq6ửa 7R2; còn3nPbAg cửa7R 3nPbAg4, 3nPbAgnơi ticx6rq6ếp gcx6rq6iáp với7R thya3FH7ành Goya3FH7n 3nPbAgđc gya3FH7iao ch3nPbAgo 3nPbAgRafael Ecossai, đ3nPbAgứa e3nPbAgm h7Rọ ya3FH7xa khôncx6rq6g thể7R mêcx6rq6 cx6rq6đc củya3FH7a Xya3FH7eza. ya3FH7Cat đcx6rq6ang ngh3nPbAgĩ ccx6rq6ái 3nPbAggì trong đầu3nPbAg 7Rvậy, cx6rq6cả bcx6rq6a c3nPbAgon ngườicx6rq6 đ3nPbAgó đều7R cócx6rq6 nhữngya3FH7 vấ7Rn đ3nPbAgề k7Rhó g3nPbAgiải qucx6rq6yết, khó ya3FH7chấp nhậnya3FH7 ya3FH7nổi, đặc7R biệya3FH7t lya3FH7à Mori7Rty. Dùcx6rq6 Ecos7Rsai có3nPbAg cx6rq6ngang tàcx6rq6n, 7Rhống hách, cya3FH7ôn đ3nPbAgồ nổi3nPbAg tiếng3nPbAg th7Rì ítya3FH7 rcx6rq6a nya3FH7ó cũya3FH7ng cx6rq6còn c7Ró cx6rq6chút thya3FH7ực lực7R, c3nPbAgòn biế3nPbAgt chỉ huya3FH7y q3nPbAguân độiya3FH7, nya3FH7hìn ya3FH7nhận t7Rình h3nPbAgình, 7Rchứ Moriya3FH7ty ya3FH7thì.... Ngoàiya3FH7 Ancx6rq6oha ra, ya3FH7hai 3nPbAgkẻ còn7R l3nPbAgại đều3nPbAg bcx6rq6ị đặt3nPbAg tr3nPbAgong vò7Rng tr7Ròn đỏ3nPbAg (tứcx6rq6c là3nPbAg th7Rử việc),7R 7Rnếu làm cx6rq6ko tố7Rt 7Rcó thểya3FH7 b7Rị tya3FH7hay th7Rế bất7R cứcx6rq6 lúc3nPbAg nào.cx6rq6 Hừ,3nPbAg cx6rq6ai ch7Rứ E3nPbAgcossai thìcx6rq6 Xeza còncx6rq6 lya3FH7ạ ya3FH7gì, 3nPbAgnó sẽ3nPbAg kcx6rq6o bcx6rq6ao gcx6rq6iờ chịuya3FH7 rước3nPbAg và7Ro t7Rhân 7Rnhững thứcx6rq6 g3nPbAgây phiềncx6rq6 phức ya3FH7có tícx6rq6nh 3nPbAgáp lựcya3FH7 cx6rq6cao, hoặ3nPbAgc giả7R 3nPbAgvờ cya3FH7hấp n7Rhận rồi3nPbAg quậyya3FH7 tư3nPbAgng mya3FH7ột tya3FH7rận đến mứcx6rq6c b7Rị tốncx6rq6g ccx6rq6ổ khỏ3nPbAgi vịya3FH7 t7Rrí 3nPbAgđó ccx6rq6ho mà3nPbAg 3nPbAgxem. Th7Rằng nhã7Ri đóya3FH7 chưa7R ya3FH7bao giờ 3nPbAgchịu 3nPbAglàm the3nPbAgo n3nPbAghững ya3FH7gì ch3nPbAga 3nPbAgmẹ cx6rq6nó 7Rsắp ya3FH7xếp hcx6rq6ay cx6rq6kỳ v3nPbAgọng nya3FH7ó làm3nPbAg.... m3nPbAgà 3nPbAglần thăng cya3FH7hức 3nPbAgnày chắcx6rq6c họcx6rq6 3nPbAgphải cx6rq6vui mya3FH7ừng cx6rq6và 3nPbAghi vọngcx6rq6 ya3FH7lắm cx6rq6lắm.... l3nPbAgàm người7R khác ya3FH7thất vọcx6rq6ng 3nPbAglà sở3nPbAg trường3nPbAg củaya3FH7 n7Ró m3nPbAgà.
ya3FH7- t7Rhưa ngài..........
Cửa 3nPbAgphòng làcx6rq6m 3nPbAgviệc ya3FH7mở bậ3nPbAgt r3nPbAga 3nPbAgko ya3FH7đc nya3FH7hẹ 7Rnhàng cx6rq6cho lắ7Rm, cx6rq6tướng cx6rq6cấp 3nPbAg4 Rillous, ngườcx6rq6i nya3FH7ắm troncx6rq6g taya3FH7y mạncx6rq6g lướiya3FH7 tình7R báoya3FH7 hoàncx6rq6 h7Rảo cx6rq6nhất thcx6rq6ành Xezata đcx6rq6i vào3nPbAg vớicx6rq6 cx6rq6vẻ mặtcx6rq6 khô3nPbAgng thểcx6rq6 hoacx6rq6ng macx6rq6ng hơ3nPbAgn. Đcx6rq6óng sậpya3FH7 cửaya3FH7 3nPbAglại s3nPbAgau lưng, 7Rông ya3FH7ta nói:
3nPbAg- tya3FH7hưa 7Rngài, Kiba7Rn 3nPbAgFrank 3nPbAgđang 3nPbAgcó ncx6rq6hững 7Rđộng th7Rái rất 3nPbAgkỳ lạ3nPbAg, h7Rắn rcx6rq6út quân7R tcx6rq6ự d3nPbAgo r3nPbAga khcx6rq6ỏi vươcx6rq6ng 3nPbAgquốc ya3FH7đưa hcx6rq6ết vcx6rq6ề mi7Rền t3nPbAgây; ngừng hế7Rt 7Rtất cả3nPbAg 3nPbAgcác hợcx6rq6p 7Rđồng làm3nPbAg ăncx6rq6, ya3FH7các tuyếnya3FH7 đường7R v7Rận chu3nPbAgyển h7Ràng hóa cô3nPbAgng kya3FH7hai lcx6rq6ẫn bíya3FH7 mật7R củacx6rq6 t3nPbAgập đocx6rq6àn Frya3FH7ank đến3nPbAg cx6rq6Canada, Ital3nPbAgia v7Rà vù7Rng đông bắ7Rc nướcya3FH7 ya3FH7Nga 3nPbAgtheo bả7Rn đồ3nPbAg củacx6rq6 coya3FH7n cx6rq6người. Cancx6rq6ada vya3FH7à Italicx6rq6a bị3nPbAg ya3FH7nghi ngờ l3nPbAgà haya3FH7i đ3nPbAgịa 3nPbAgđiểm đặtya3FH7 ya3FH7căn cứ7R bí3nPbAg 3nPbAgmật củaya3FH7 chúa3nPbAg tểcx6rq6 hắc3nPbAg ámcx6rq6, c7Ròn vù7Rng đcx6rq6ông bắc chính3nPbAg là7R c3nPbAgửa ngõcx6rq6 dẫn7R tcx6rq6ới lãn3nPbAgh 3nPbAgđịa mcrya3FH7. cx6rq6Vì l7Rý ya3FH7do cx6rq6nào đó3nPbAg ya3FH7tên trùm7R buôn lậu3nPbAg này7R đ7Rang c7Rố tìn7Rh gcx6rq6ây kcx6rq6hó dễya3FH7 c7Rho c7Rả chúcx6rq6a tể7R hắc3nPbAg á7Rm lẫnya3FH7 lãnh3nPbAg địa3nPbAg mcr, cắtya3FH7 luya3FH7ôn ya3FH7nguồn hàncx6rq6g lya3FH7ậu khổngya3FH7 ya3FH7lồ khiến3nPbAg ha3nPbAgi 7Rphía đề7Ru khố7Rn đốn.cx6rq6 Hắn3nPbAg 7Rtừ chối t3nPbAghương 3nPbAglượng, đóngya3FH7 cửacx6rq6 7Rko tiếya3FH7p 3nPbAgkhách, ya3FH7ko bya3FH7ồi thườngcx6rq6 hợpya3FH7 đcx6rq6ồng bị7R phá bỏ,7R sẵ7Rn sàn3nPbAgg đưa7R qcx6rq6uân tới7R đànya3FH7 ápcx6rq6 nya3FH7ếu đối3nPbAg ya3FH7phương có7R độn7Rg thái3nPbAg q3nPbAguá khích. Nóya3FH7i tóya3FH7m cx6rq6lại, Kiba7Rn ya3FH7đang 7Rlật 7Rlọng.
cx6rq6Xeza ya3FH7đảo ya3FH7mắt v7Rài 7Rgiây, chuyệ7Rn này liệu7R ccx6rq6ó ya3FH7liên qucx6rq6an gcx6rq6ì cx6rq6đến viya3FH7ệc 3nPbAgXeza vừacx6rq6 bịya3FH7 e3nPbAgm t7Rrai của3nPbAg Hik7Ra v3nPbAgà hacx6rq6i kẻ nhcx6rq6ân bản3nPbAg vya3FH7ô tính7R tấya3FH7n c7Rông kcx6rq6hông nhya3FH7ỉ. Cắtya3FH7 h3nPbAgàng hóa3nPbAg đế7Rn cx6rq6lãnh địa7R mc3nPbAgr cx6rq6ư?
cx6rq6- hắn7R bcx6rq6uôn 3nPbAgbán tya3FH7hứ gì7R v7Rới lãnh3nPbAg đị3nPbAga?
Rilcx6rq6lous nya3FH7hếch ya3FH7mép, đâyya3FH7 đú3nPbAgng làcx6rq6 7Rcâu hỏcx6rq6i cx6rq6mà ông3nPbAg chờ7R đợ7Ri từcx6rq6 vịya3FH7 tân7R lãnhcx6rq6 ya3FH7chúa lắmcx6rq6 cx6rq6mưu nhi3nPbAgều cx6rq6kế đượcya3FH7 đcx6rq6ặt nhiề3nPbAgu kỳ3nPbAg vọng:
3nPbAg- đủ3nPbAg thya3FH7ứ, từya3FH7 7Rquần áo,ya3FH7 v7Rải 7Rvóc, ya3FH7hóa m3nPbAgĩ phẩm3nPbAg đ3nPbAgến sáchcx6rq6 cx6rq6vở, ya3FH7báo ya3FH7chí, trcx6rq6anh ảnh... nhữngya3FH7 th3nPbAgứ 3nPbAgđc s7Rản xuất3nPbAg bằng7R cônya3FH7g ya3FH7nghệ hiện7R đạiya3FH7 m3nPbAgà m3nPbAgcr 3nPbAgko thểya3FH7 làmya3FH7 đc hoặ3nPbAgc ya3FH7có cx6rq6làm đc3nPbAg nh3nPbAgưng scx6rq6ản xu7Rất k3nPbAgo cx6rq6đủ t3nPbAgiêu th7Rụ vya3FH7à... mácx6rq6u.
M3nPbAgáu, thứ q7Ruan t3nPbAgrọng quyếtcx6rq6 7Rđịnh cx6rq6sự sốcx6rq6ng còn7R ccx6rq6ủa lcx6rq6ãnh địa3nPbAg ya3FH7mcr, tấcx6rq6t n7Rhiên một7R ya3FH7kẻ như Ki3nPbAgban sẽ3nPbAg 7Rko 3nPbAgthể bỏcx6rq6 qu7Ra mó7Rn hời7R 7Rđó đ3nPbAgc, nhưcx6rq6ng chẳngya3FH7 lẽya3FH7 3nPbAglãnh địacx6rq6 kcx6rq6o còn nhữngcx6rq6 cx6rq6nguồn cx6rq6hàng khác3nPbAg h7Ray saya3FH7o? Rillya3FH7ous 3nPbAgtiếp tcx6rq6ục mỉ7Rm cườicx6rq6 kh3nPbAgi X7Reza ccx6rq6hớp mắt, c3nPbAghờ đợi:
7R- bốnya3FH7 n3nPbAgguồn cun3nPbAgg cấcx6rq6p máuya3FH7 lớnya3FH7 nhất7R đổcx6rq6 vềcx6rq6 lã3nPbAgnh 7Rđịa mcya3FH7r từ 7R4 châuya3FH7 ya3FH7lục lớn7R ya3FH7là tậya3FH7p đoàn7R Fra3nPbAgnk cx6rq6từ châ7Ru mỹya3FH7, ya3FH7công 3nPbAgty Kascx6rq6a ở3nPbAg châ7Ru á3nPbAg, anh e3nPbAgm nh7Rà Vinya3FH7tari ở7R c3nPbAghâu ph7Ri 7Rvà t7Rập đoàn7R bệnhya3FH7 việncx6rq6 Xima7Rss ởcx6rq6 chcx6rq6âu âya3FH7u. Trên cx6rq6lý thuyết3nPbAg, cx6rq6nếu Kib7Ran ng7Rừng đổya3FH7 máu7R cx6rq6vào lãn7Rh 3nPbAgđịa ya3FH7thì họ7R vẫn3nPbAg cx6rq6còn 3nPbAg3 nguồn kia...ya3FH7nhưng thựccx6rq6 tế7R thì....3nPbAgkhi Kiba7Rn rcx6rq6a cx6rq6lệnh cx6rq6ngừng cu3nPbAgng c7Rấp mcx6rq6áu, cả ya3FH74 7Rnguồn đềucx6rq6 b7Rị cắt,7R 3nPbAglãnh 7Rđịa ch7Rỉ ccx6rq6òn nhận7R đ7Rc m3nPbAgáu ya3FH7bán lẻcx6rq6.
3nPbAg- cái7R g7Rì?
7RXeza nhổmya3FH7 hẳn7R ngườ7Ri dậy.ya3FH7 Bốcx6rq6n ngcx6rq6uồn cya3FH7ung 3nPbAgcấp máucx6rq6 kya3FH7o phải3nPbAg chuyện3nPbAg 7Rai cũ7Rng biết nhất7R l3nPbAgà tậpya3FH7 đocx6rq6àn bệnhcx6rq6 vicx6rq6ện Xima7Rss, nơi7R đã7R bá3nPbAgn mcx6rq6áu chya3FH7o 7Rlãnh địacx6rq6 mccx6rq6r từ cx6rq6hơn 3nPbAg200 ya3FH7năm nacx6rq6y rồ3nPbAgi, k7Ro cx6rq6biết bọn7R h3nPbAgọ đã7R qya3FH7ua bcx6rq6ao nhcx6rq6iêu cx6rq6đời chủ7R tịch7R nhưng dya3FH7ù thcx6rq6ế ya3FH7nào đicx6rq6 chăng3nPbAg n7Rữa thìya3FH7 bọnya3FH7 họ3nPbAg ya3FH7vẫn sẽcx6rq6 tiya3FH7ếp tục3nPbAg c3nPbAgung cấcx6rq6p m7Ráu dài h7Rạn cx6rq6vì ya3FH7bộ má7Ry lãnya3FH7h đạo3nPbAg 3nPbAgtập đoàn7R n7Rày hầuya3FH7 hếya3FH7t lcx6rq6à mcr7R. Cảcx6rq6 cx6rq6Kasa cx6rq6cũng vậy, bcx6rq6ọn họcx6rq6 ccx6rq6ó ngya3FH7uồn kcx6rq6inh phcx6rq6í cx6rq6khổng lcx6rq6ồ, cya3FH7ó nề7Rn t7Rảng ya3FH7vững chắc,ya3FH7 l7Râu đời3nPbAg, có l7Rãnh đạo7R cx6rq6là m3nPbAgcr, đâ3nPbAgu thểya3FH7 7Rnói cắtcx6rq6 ya3FH7là cắ7Rt đc.7R Kibya3FH7an đãcx6rq6 cx6rq6làm t3nPbAghế nào?3nPbAg Rillous ti3nPbAgếp tụ3nPbAgc 7Rbáo cáo:
ya3FH7- k3nPbAgo cx6rq6biết cx6rq6hắn đ3nPbAgã cx6rq6làm t7Rhế nya3FH7ào nh3nPbAgưng lã7Rnh địa cx6rq6mcr g3nPbAgần 7Rnhư rya3FH7ơi và3nPbAgo tìya3FH7nh trạngya3FH7 khủn7Rg hoả3nPbAgng 7Rngay lcx6rq6ập t3nPbAgức 3nPbAgvì quá3nPbAg scx6rq6ốc. Lần trư3nPbAgớc kh7Ri n7Rgười sócx6rq6i tấnya3FH7 cx6rq6công, n7Rhững tuyế7Rn đườngcx6rq6 vậ7Rn ch7Ruyển 3nPbAgmáu bcx6rq6ị chặn, mya3FH7áu 3nPbAgko tớ3nPbAgi ya3FH7đc lcx6rq6ãnh địa7R nhưn7Rg 7Rnhà cx6rq6vua mya3FH7cr ya3FH7và t3nPbAgầng lớp3nPbAg quya3FH7ý 7Rtộc thống tr3nPbAgị còn3nPbAg cx6rq6có cx6rq6sự chuẩcx6rq6n bị,3nPbAg ccx6rq6òn lầ3nPbAgn n3nPbAgày thì7R quáya3FH7 ya3FH7bất ngờ.ya3FH7 Bịcx6rq6 c7Rhặn 3nPbAgđường khác hoya3FH7àn t3nPbAgoàn cx6rq6so với7R việc3nPbAg bịcx6rq6 7Rcắt nguồn.cx6rq6
Mcx6rq6ắt Xezcx6rq6a mở3nPbAg lớncx6rq6, sán7Rg 7Rrực lê3nPbAgn ti7Ra cx6rq6nhìn tya3FH7hấu suya3FH7ốt, ti7Rnh tườ7Rng troncx6rq6g 3nPbAgvài cx6rq6giây rồi7R từ3nPbAg t3nPbAgừ dịuya3FH7 lạ7Ri.
7R- tya3FH7hì ra..3nPbAg.. –ya3FH7 tân3nPbAg 3nPbAglãnh ch3nPbAgúa lcx6rq6ẩm bẩm3nPbAg và7R 7Rra lệnh7R –cx6rq6 tiếcx6rq6p tụ7Rc 3nPbAgtheo dõi động tĩnh của các bên liên quan và báo cáo thường xuyên cho tôi.
- vâng thưa ngài.
Rillous đi ra, ánh mắt tò mò nán lại trên khuôn mặt sáng rực như mặt trăng của tân lãnh chúa, ko hiểu cậu ta đã phát hiện ra điều gì.