You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


ChútepK látepKi qtxPiBipxe tup4Zzj7qhấy chưaqtxPiBip tepKđầy qtxPiBip5 pqtxPiBiphút LâqtxPiBipm up4Zzj7qđã chạtepKy rqtxPiBipa nêtepKn thấy lạtepK, gặtepKng hỏi.up4Zzj7q Lâup4Zzj7qm tepKchỉ iup4Zzj7qm lặup4Zzj7qng, khônup4Zzj7qg nqtxPiBipói gì…up4Zzj7q TrqtxPiBipên xeup4Zzj7q, côup4Zzj7q cup4Zzj7qứ sqtxPiBipuy nghĩ mqtxPiBipiên tepKman suốt.tepK up4Zzj7qTại sqtxPiBipao? qtxPiBipCô đãtepK làup4Zzj7qm qtxPiBipgì màtepK dqtxPiBipì Ngânup4Zzj7q ghétepKt côqtxPiBip nup4Zzj7qhư vtepKậy? Gia đìnqtxPiBiph cup4Zzj7qô up4Zzj7qđã gâyup4Zzj7q rqtxPiBipa chuyệup4Zzj7qn gìqtxPiBip qtxPiBipkhiến dtepKì ấyqtxPiBip mớitepK ngtepKhe đếnup4Zzj7q tênqtxPiBip đãqtxPiBip đùngup4Zzj7q đùng tứqtxPiBipc giậntepK đuổitepK cup4Zzj7qô về..??qtxPiBip ttepKại sup4Zzj7qao? tepKRốt tepKcuộc làqtxPiBip tạiup4Zzj7q sao???

Mãiup4Zzj7q nghĩ khiếntepK Lâup4Zzj7qm qtxPiBipkhông tepKnhận tepKra đãqtxPiBip vềtepK nhup4Zzj7qà tepKlàm chup4Zzj7qú tup4Zzj7qài up4Zzj7qxế phảqtxPiBipi khup4Zzj7qẽ nhup4Zzj7qắc. CôqtxPiBip bước xuup4Zzj7qống thẫnup4Zzj7q thờtepK, kqtxPiBiphông chàotepK up4Zzj7qcả chtepKú tepKPhú. PhảitepK qtxPiBipnhư mup4Zzj7qấy hôtepKm trưqtxPiBipớc, ctepKô đã hớqtxPiBipn hở,tepK tươiup4Zzj7q cưqtxPiBipời xuốup4Zzj7qng up4Zzj7qxe, lup4Zzj7qíu lqtxPiBipo ttepKạm biệtqtxPiBip chútepK. qtxPiBipVậy mà…

Cô bướcup4Zzj7q vôqtxPiBip nup4Zzj7qhà nhqtxPiBipư ngqtxPiBipười mấttepK hồnup4Zzj7q. CtepKô lêtepKn cup4Zzj7qầu thangup4Zzj7q, khtepKông đểqtxPiBip ýup4Zzj7q tepKba qtxPiBipcô đãqtxPiBip vtepKề ttepKừ tepKlúc tepKnào. up4Zzj7qBa ctepKô lqtxPiBipớn tiếnup4Zzj7qg gọi:

- TqtxPiBiphiết Lâm!!

Cô qtepKuay nup4Zzj7qgười lại,up4Zzj7q ngạqtxPiBipc nhitepKên: tepK“ Ba!!”

up4Zzj7q- TốitepK qtxPiBipqua ctepKon tepKđi đâu??
tepK- up4Zzj7qBa up4Zzj7qvề từup4Zzj7q tepKlúc nup4Zzj7qào ạqtxPiBip?? –tepK lup4Zzj7qâm hỏi
up4Zzj7q- up4Zzj7qBa hỏiqtxPiBip qtxPiBipcon tup4Zzj7qối quup4Zzj7qa đup4Zzj7qi đtepKâu??? up4Zzj7q– giup4Zzj7qọng ôngup4Zzj7q bqtxPiBipắt đầutepK tepKcó sựup4Zzj7q tqtxPiBipức giậntepK khiếntepK LâmtepK qtxPiBiprun sợ
- Con…tepK contepK… qtepKua tepKnhà bạn….??
- Bạup4Zzj7qn qtxPiBipnào..??- ôqtxPiBipng tepKgằn giọng…
- up4Zzj7qBạn tepKcủa cotepKn…. Ba…baup4Zzj7q lup4Zzj7qàm stepKao thqtxPiBipế??? ĐừngtepK làqtxPiBipm coqtxPiBipn sợup4Zzj7q baqtxPiBip!! –qtxPiBip tepKLâm lup4Zzj7qo lắng

qtxPiBipGiọng up4Zzj7qông đãup4Zzj7q dup4Zzj7qịu up4Zzj7qđi up4Zzj7qnhưng cqtxPiBipó vẻup4Zzj7q vqtxPiBipẫn giận

- up4Zzj7qBa chtepKỉ muqtxPiBipốn biếtup4Zzj7q cotepKn qtxPiBipđi đâuqtxPiBip vtepKà làmtepK gtepKì thôi
- qtxPiBipBa à!tepK! CtepKon tepKlớn rup4Zzj7qồi… tepKba kup4Zzj7qhông cầnqtxPiBip phảitepK qtxPiBiptrông qtxPiBipchừng cup4Zzj7qon nhqtxPiBipư đứaqtxPiBip qtxPiBipcon níup4Zzj7qt qtxPiBipvậy đup4Zzj7qâu!! qtxPiBipBa up4Zzj7qvề sớmqtxPiBip vậy??
- Uk…tepK cup4Zzj7qông việcup4Zzj7q thuậtepKn ltepKợi nêqtxPiBipn qtxPiBipba qtxPiBipvề ttepKrước… bqtxPiBipa nhớtepK cqtxPiBipon tepKgái btepKa quáup4Zzj7q aup4Zzj7qk –tepK gup4Zzj7qiọng ôtepKng dtepKịu hẳn
tepK- CoqtxPiBipn cũngqtxPiBip ntepKhớ ba!!
tepK- tepKTrông cotepKn khôngtepK đượup4Zzj7qc khỏe???
up4Zzj7q- up4Zzj7qKhông up4Zzj7qba… cqtxPiBipon chỉtepK qtxPiBiphơi mệttepK up4Zzj7qchút… cotepKn lqtxPiBipên phòngqtxPiBip tqtxPiBiprước… hẹntepK gặptepK bqtxPiBipa up4Zzj7qở bữqtxPiBipa up4Zzj7qtối nhtepKa ba…
tepK- ờ…tepK qtxPiBiplên nghỉqtxPiBip đitepK qtxPiBipcon gái….
Lâm qqtxPiBipuá qtxPiBipmệt tepKmỏi. ThảtepK mìnqtxPiBiph lêqtxPiBipn chitepKếc giườngqtxPiBip rộnup4Zzj7qg qtxPiBiplớn, cqtxPiBipô thqtxPiBipiếp đqtxPiBipi up4Zzj7qlúc qtxPiBipnào khup4Zzj7qông biết.Iup4Zzj7q’m don’ttepK tepKneed tepKa man
I’mqtxPiBip up4Zzj7qdon’t neetepKd up4Zzj7qa tepKman tepK( what???)
I’m up4Zzj7qdon’t qtxPiBipneed qtxPiBipa man
IqtxPiBip’m don’ttepK neup4Zzj7qed tepKa mqtxPiBipan qtxPiBip( jiinjja)………TitepKếng nhạcup4Zzj7q quup4Zzj7qen thuộctepK up4Zzj7qlại vaqtxPiBipng lêup4Zzj7qn tepK( tup4Zzj7qg qtxPiBipnghiền bàtepKi qtxPiBipnày lắm!!)


VtepKới tatepKy lup4Zzj7qấy tepKchiếc đtepKiện ttepKhoại qtxPiBipmà khôup4Zzj7qng nhìnqtxPiBip ngườiup4Zzj7q gọi,qtxPiBip up4Zzj7qLâm uểqtxPiBip oải

qtxPiBip- qtxPiBipA lup4Zzj7qô !!
- qtxPiBipCô chếtup4Zzj7q ởtepK qtxPiBipđâu màup4Zzj7q mup4Zzj7qãi khônqtxPiBipg ngup4Zzj7qhe máy?up4Zzj7q?? –tepK qtxPiBip1 giọngqtxPiBip nótepKi tepKcon tqtxPiBiprai tepKvang lêqtxPiBipn. up4Zzj7qLâm qtxPiBipthừa biếttepK lqtxPiBipà ai
- NtepKgủ tepK- cup4Zzj7qô trảup4Zzj7q lờiup4Zzj7q cụtup4Zzj7q ngụt
- !!!
- Cup4Zzj7qhuyện hồitepK chiềutepK… cup4Zzj7qô… tepKcô ctepKó saup4Zzj7qo không???
- NqtxPiBipếu tepKtôi nótepKi up4Zzj7qsao tepKthì antepKh chạyqtxPiBip đếnqtxPiBip aup4Zzj7qn ủiqtxPiBip tepKtôi chắcqtxPiBip !qtxPiBip! rõtepK vtepKô duyêntepK qtxPiBip– cup4Zzj7qô nótepKi tepKvẫn đangtepK còup4Zzj7qn ngáiup4Zzj7q ngủ
up4Zzj7q- Uk…up4Zzj7q tôi…qtxPiBip đup4Zzj7qang qtxPiBipở trướcqtxPiBip qtxPiBipnhà qtxPiBipcô nqtxPiBipè… tepK- QuâtepKn hớntepK hở
up4Zzj7q- Anh…up4Zzj7q. AtepKnh… điêntepK tepKak qtxPiBip!! –up4Zzj7q LâqtxPiBipm hoảngup4Zzj7q htepKốt. CqtxPiBipô chạytepK lạqtxPiBipi bêqtxPiBipn chiếcup4Zzj7q cửaup4Zzj7q sổtepK qtxPiBip- TrqtxPiBipời …up4Zzj7q đangqtxPiBip mưatepK mà….up4Zzj7q ĐồtepK điên!!
qtxPiBip- Kệup4Zzj7q tôitepK… xutepKống nhatepKnh tepKtôi đợi!!


qtxPiBipLâm vqtxPiBipội vớiup4Zzj7q lấqtxPiBipy chiup4Zzj7qếc áoup4Zzj7q khoáup4Zzj7qc, up4Zzj7qtất qtxPiBipbật chtepKạy xuốqtxPiBipng ntepKhà, côup4Zzj7q màup4Zzj7q khôqtxPiBipng tepKra cup4Zzj7qhắc qtxPiBiptên ngốcup4Zzj7q up4Zzj7qnày qtxPiBipđợi đếntepK sátepKng up4Zzj7qmai mất


- tiup4Zzj7qểu thư!up4Zzj7q! Đếnup4Zzj7q up4Zzj7qbữa up4Zzj7qtối cònup4Zzj7q chạqtxPiBipy tepKđi qtxPiBipđâu? LqtxPiBipão gup4Zzj7qia đqtxPiBipang đợi…
- bup4Zzj7qác.. bup4Zzj7qác nóitepK tepKvới btepKố cup4Zzj7qháu dup4Zzj7qùm cqtxPiBipháu…. CháutepK tepKra ngqtxPiBipoài mộttepK lát…
- tepKtrời đanqtxPiBipg mưqtxPiBipa mà…qtxPiBip cup4Zzj7qó gìup4Zzj7q qtxPiBipthì cup4Zzj7qầm câup4Zzj7qy dùtepK đtepKi đãup4Zzj7q –tepK nóitepK xoqtxPiBipng tepKbác TưtepK vộiup4Zzj7q up4Zzj7qchạy vup4Zzj7qô nhàup4Zzj7q qtxPiBiplấy câup4Zzj7qy dqtxPiBipù đưaup4Zzj7q up4Zzj7qcho Lâm


- qtxPiBipNhớ vềtepK sớmqtxPiBip tepKnha qtxPiBiptiểu thư!!qtxPiBip –tepK bqtxPiBipác nup4Zzj7qói vọngup4Zzj7q theo


- Nè!!qtxPiBip AtepKnh điênup4Zzj7q ttepKrên mup4Zzj7qức tepKquy địtepKnh up4Zzj7qrồi đó!!qtxPiBip Aup4Zzj7qi qtxPiBipđời trup4Zzj7qời mưtepKa up4Zzj7qvậy vup4Zzj7qác mặqtxPiBipt tớiqtxPiBip up4Zzj7qđây làup4Zzj7qm gì…tepK. Thiệup4Zzj7qt khôntepKg ntepKói nổqtxPiBipi mà….
qtxPiBip- Ê…qtxPiBip cqtxPiBipầm câqtxPiBipy tepKdù lup4Zzj7qàm cảtepKnh ak?qtxPiBip? tepKMau chtepKe up4Zzj7qcho tôtepKi qtxPiBipđi…ướt hếtup4Zzj7q rồiup4Zzj7q ntepKè –tepK mặttepK tepKanh vênhqtxPiBip lqtxPiBipên thấtepKy ghét
- qtxPiBipƠ hqtxPiBipơ…. Cònup4Zzj7q dáup4Zzj7qm sup4Zzj7qai tôup4Zzj7qi nữaup4Zzj7q đấy….qtxPiBip aqtxPiBipnh giỏup4Zzj7qi….che up4Zzj7qthì tepKtự cầup4Zzj7qm tepKmà cup4Zzj7qhe nàtepKy… up4Zzj7q- Lâmup4Zzj7q up4Zzj7qném câyup4Zzj7q up4Zzj7qdù tepKvề tepKphía Quân
- Cup4Zzj7qhuyện hồiqtxPiBip chiều….tepK up4Zzj7qdì NgqtxPiBipân ntepKói vậytepK nhưqtxPiBipng khup4Zzj7qông cup4Zzj7qó ýup4Zzj7q tepKgì qtxPiBipđâu… côqtxPiBip đqtxPiBipừng…. –qtxPiBip Quânup4Zzj7q phtepKân bua
- qtxPiBipDì anup4Zzj7qh up4Zzj7qghét tepKtôi lắmup4Zzj7q up4Zzj7qhử? qtxPiBip– côqtxPiBip tepKngắt lời..
- KtepKhông…. tepKAk cóqtxPiBip –up4Zzj7q QuântepK tepKgãi tepKđầu –qtxPiBip dup4Zzj7qì ấyqtxPiBip ktepKhông thíup4Zzj7qch up4Zzj7qtôi chơqtxPiBipi vớqtxPiBipi up4Zzj7qmấy ngườiup4Zzj7q ntepKhà gitepKàu nup4Zzj7qhư côup4Zzj7q đâu….
- NtepKhà giàutepK nup4Zzj7qhư tôi??/
- UktepK… dìup4Zzj7q ấup4Zzj7qy bảotepK khôngtepK cùtepKng tepKsuy nghtepKĩ nênqtxPiBip up4Zzj7qkhông chơi….
- VtepKậy qtxPiBipsao antepKh chơiqtxPiBip vup4Zzj7qới tôi??qtxPiBip –qtxPiBip Lâmup4Zzj7q tepKhỏi lại
- ừtepK thìqtxPiBip…. –qtxPiBip Qup4Zzj7quân tặctepK qtxPiBiplưỡi bỏqtxPiBip qtepKua –up4Zzj7q điqtxPiBip ăntepK đi…tepK up4Zzj7qtôi đói
- aqtxPiBipnh đtepKói còtepKn tôqtxPiBipi ntepKo chắqtxPiBipc!! –qtxPiBip up4Zzj7qcô ctepKãi –tepK trotepKng up4Zzj7qnhà tepKbác tepKTư tôup4Zzj7qi nqtxPiBipấu xoup4Zzj7qng hếtqtxPiBip rồi… gup4Zzj7qiờ chqtxPiBipỉ ctepKòn ăqtxPiBipn tepKcũng khônup4Zzj7qg xoup4Zzj7qng nữaqtxPiBip… tôup4Zzj7qi ctepKó phútepKc quup4Zzj7qá mà…
- thôtepKi… tup4Zzj7qôi tepKdẫn côup4Zzj7q up4Zzj7qđi ătepKn …up4Zzj7q. TrqtxPiBipời tepKmưa vậyup4Zzj7q qtxPiBipăn up4Zzj7qgì tepKnhỉ??? –up4Zzj7q tepKAnh stepKuy nghtepKĩ tepK– trờiqtxPiBip mưtepKa… trtepKời mưatepK…. AktepK.. tepKcó rồi…tepK btepKánh up4Zzj7qxèo thqtxPiBipẳng tiến


LtepKâm tròntepK xoqtxPiBipe mắtup4Zzj7q, tepKhỏi tepKlại up4Zzj7q: “qtxPiBip báqtxPiBipnh xèo”


Thiệt nqtxPiBipàng nàyup4Zzj7q ngốup4Zzj7q kqtxPiBiphông cup4Zzj7qhịu nổi.up4Zzj7q CáqtxPiBipi mup4Zzj7qón qtxPiBipchết ngườitepK ấytepK mtepKà cũnqtxPiBipg khqtxPiBipông biếttepK. Tác gtepKiả làqtxPiBip tup4Zzj7qác giảup4Zzj7q chếtqtxPiBip up4Zzj7qtươi rtepKoi róqtxPiBipi tepKchết gtepKiãy đàntepKh đạchqtxPiBip vớiup4Zzj7q qtxPiBipem ý….tepK Ngon khôngqtxPiBip cưỡngtepK nổqtxPiBipi… chẹqtxPiBipp chẹp…qtxPiBip tepKDạo nàtepKy mup4Zzj7qưa nhiều…ănup4Zzj7q bqtxPiBipánh xtepKèo sưqtxPiBipớng hơnqtxPiBip làm tiêqtxPiBipn nữa


Anh qtxPiBipdẫn LâtepKm tepKđến up4Zzj7qmột quántepK bánhqtxPiBip xèup4Zzj7qo nhỏ,tepK tepKnằm kqtxPiBiphá tepKsâu trong up4Zzj7qcon tepKhẻm dàup4Zzj7qi… up4Zzj7qquán qtxPiBipkhá vắng…up4Zzj7q ctepKhắc lqtxPiBipà hup4Zzj7qọ qtxPiBipở nhup4Zzj7qà tậnup4Zzj7q hưởntepKg btepKữa cơmup4Zzj7q gia đìnhqtxPiBip tốitepK qtxPiBipthứ 7…qtxPiBip. Lâmup4Zzj7q đup4Zzj7qi tepKvào kup4Zzj7qhép up4Zzj7qnép cạnhqtxPiBip Quâup4Zzj7qn. MấyqtxPiBip nơiqtxPiBip nàyqtxPiBip tepKcô khônqtxPiBipg quen up4Zzj7qvà cũngqtxPiBip chưaqtxPiBip từtepKng đặtqtxPiBip ctepKhân đến..


up4Zzj7q- tepKCô Lam!qtxPiBip! up4Zzj7qLấy chátepKu đĩatepK bup4Zzj7qánh xèoup4Zzj7q tepK!! –up4Zzj7q Quup4Zzj7qân gọi.up4Zzj7q DườngqtxPiBip tepKnhư up4Zzj7qanh lqtxPiBipà kháchtepK hàngtepK qtxPiBipquen ctepKủa quán
Cô chup4Zzj7qủ quáup4Zzj7qn qtxPiBipxởi lởi:
- QuâtepKn đup4Zzj7qó qtxPiBipak?? DẫqtxPiBipn bạntepK gáup4Zzj7qi tớiup4Zzj7q tepKăn đup4Zzj7qó hả??tepK qtxPiBipxinh qá

tepK- Khôup4Zzj7qng up4Zzj7qcó đâuup4Zzj7q up4Zzj7qạ up4Zzj7q!! –qtxPiBip cảup4Zzj7q up4Zzj7qanh vtepKà côqtxPiBip đqtxPiBipồng thanh
up4Zzj7q- ctepKòn up4Zzj7qcãi qtxPiBipnữa… up4Zzj7qhai đưup4Zzj7qa up4Zzj7qđẹp đôiup4Zzj7q vậyqtxPiBip cơtepK mup4Zzj7qà…. –up4Zzj7q tepKcô cqtxPiBiphủ quánup4Zzj7q cười…

5 up4Zzj7qphút sau….


- bánhup4Zzj7q xtepKèo nup4Zzj7qóng hổtepKi đup4Zzj7qây…vừa thqtxPiBipổi vừaqtxPiBip tepKăn đup4Zzj7qê….. –up4Zzj7q tiếngup4Zzj7q cqtxPiBipô chup4Zzj7qủ quánup4Zzj7q gqtxPiBipiòn tan, kqtxPiBipiểu nup4Zzj7qày tepKkhông up4Zzj7qăn cũngup4Zzj7q qtxPiBipno vớqtxPiBipi cup4Zzj7qô bánup4Zzj7q hàngup4Zzj7q tepKvui tínhup4Zzj7q này
- côqtxPiBip ănqtxPiBip đqtxPiBipi…. –tepK Quânup4Zzj7q lịcqtxPiBiph sự
- ănup4Zzj7q… ăn….tepK nhưqtxPiBip… thup4Zzj7qế nào…up4Zzj7q tepK- LtepKâm nghup4Zzj7qệt up4Zzj7qmặt rqtxPiBipa hỏi

Quân bótepK tqtxPiBipay toqtxPiBipàn tậpqtxPiBip vớtepKi ctepKô nqtxPiBipàng này.tepK qtxPiBipAnh cẩqtxPiBipn thậnqtxPiBip lấyqtxPiBip up4Zzj7qtâm báqtxPiBipnh tráng,qtxPiBip đtepKặt vào đótepK xàup4Zzj7q tepKlách, rup4Zzj7qau diếp,qtxPiBip cqtxPiBipải xqtxPiBipanh, raup4Zzj7qu diqtxPiBipếp cáqtxPiBip, tíup4Zzj7qa tepKtô, ratepKu húng,tepK láqtxPiBip quế…


LâtepKm tepKlắc qtxPiBipđầu xtepKua tay…

- tôtepKi ktepKhông qtxPiBipăn đượcup4Zzj7q mấqtxPiBipy loạiqtxPiBip rtepKau thơmup4Zzj7q đâu….tepK Aup4Zzj7qnh qtxPiBipcho mqtxPiBipỗi up4Zzj7qxà lup4Zzj7qách tepKvới dưtepKa ltepKeo thôiup4Zzj7q ak??

Quân up4Zzj7qthở dtepKài ngáqtxPiBipn ngẩm….nàngup4Zzj7q nàup4Zzj7qy khqtxPiBipó nuôitepK quqtxPiBipá. Khôngup4Zzj7q biếtqtxPiBip tepKở tepKnhà bup4Zzj7qa mẹup4Zzj7q ntepKuôi bằngup4Zzj7q gqtxPiBipì qtxPiBipmà qtxPiBiplớn tướngtepK vậy


- Ănup4Zzj7q up4Zzj7qbánh xèqtxPiBipo up4Zzj7qthì phqtxPiBipải up4Zzj7qcó ratepKu tepKmới up4Zzj7qngon chứtepK cháqtxPiBipu qtxPiBip? –qtxPiBip up4Zzj7qcô up4Zzj7qchủ quánqtxPiBip qtxPiBiphỏi LÂm..

CtepKô tepKchỉ up4Zzj7qbiết cườiqtxPiBip trừ…

QuântepK tepKlàm xoqtxPiBipng xqtxPiBipuôi, cqtxPiBipuốn lạup4Zzj7qi, tepKđưa chqtxPiBipo Lâm…

- ĐâyqtxPiBip tiểutepK up4Zzj7qthư, ănqtxPiBip đitepK…. PhướcqtxPiBip tepKlắm mớiqtxPiBip đượcup4Zzj7q ThàqtxPiBipnh QuâtepKn tepKnày lqtxPiBipàm chqtxPiBipo ătepKn đó…
qtxPiBip- CotepKi qtxPiBipbộ ttepKôi ntepKhiều phướctepK hen…tepK còtepKn đup4Zzj7qược tepKăn mtepKỳ nữa…up4Zzj7q cũngtepK phải…up4Zzj7q ởqtxPiBip hiềtepKn gặup4Zzj7qp làntepKh mừ….qtxPiBip –tepK QuânqtxPiBip nótepKi up4Zzj7qtrơn tru.
qtxPiBip- CôqtxPiBip màqtxPiBip hiềnup4Zzj7q chắtepKc tqtxPiBipôi lup4Zzj7qà bụtepKt tepKlâu rồitepK!! ăqtxPiBipn đi..qtxPiBip đừngtepK nup4Zzj7qói vớiup4Zzj7q tôiup4Zzj7q côtepK khôtepKng biếtup4Zzj7q ăup4Zzj7qn nhá
- AtepKi bqtxPiBipảo… bỏup4Zzj7q vôqtxPiBip up4Zzj7qmồm rồi…qtxPiBipă…n…. –qtxPiBip qtxPiBipLâm nhétepKt miếngup4Zzj7q báup4Zzj7qnh cqtxPiBipuốn vqtxPiBipô mồm…


Chu chatepK… qutepKỷ thầqtxPiBipn ơi….tepK qtxPiBipNgon vqtxPiBipật vãup4Zzj7q… mớitepK cắnup4Zzj7q mộttepK miếngup4Zzj7q màup4Zzj7q cáiqtxPiBip qtxPiBipcảm gup4Zzj7qiác cqtxPiBiphua chua ntepKgọt ngọttepK củaup4Zzj7q nướcqtxPiBip mắmtepK lup4Zzj7qẫn vớqtxPiBipi qtxPiBipcái giòtepKn giòup4Zzj7qn tup4Zzj7qhơm thơmqtxPiBip củatepK báqtxPiBipnh xèo, ctepKòn up4Zzj7qcó mấqtxPiBipy lup4Zzj7qát dưtepKa ltepKeo máttepK up4Zzj7qlạnh nữaqtxPiBip chup4Zzj7qứ?( đqtxPiBipấy up4Zzj7qlà nàntepKg nàyqtxPiBip khônqtxPiBipg ăqtxPiBipn thêm up4Zzj7qrau đó…up4Zzj7q khôtepKng up4Zzj7qthì… chẹp…up4Zzj7q tepK<lau điqtxPiBip!! up4Zzj7qnhỏ cup4Zzj7qả up4Zzj7qnước rãqtxPiBipi qtxPiBipkìa bạntepK (+.+) )….tepK. qtxPiBipLâm đảmqtxPiBip bảup4Zzj7qo móqtxPiBipn tepKnày ătepKn đup4Zzj7qứt mótepKn piztepKza qtxPiBipở tiệm

qtxPiBipVừa nhaqtxPiBipi ntepKhồm nhoàqtxPiBipm… LâqtxPiBipm vừatepK tepKgiục Quân:

up4Zzj7q- up4Zzj7qAn… àmup4Zzj7q qtxPiBip… iup4Zzj7qếp i….qtxPiBip íup4Zzj7qu… ôiqtxPiBip ….oănqtxPiBip…. qtxPiBip( aup4Zzj7qnh tepKlàm tiếptepK đitepK xíqtxPiBipu tôup4Zzj7qi ăn)
- ơqtxPiBip… up4Zzj7qay…. ựup4Zzj7q qtxPiBip.. àup4Zzj7qm i…up4Zzj7q. ôi…tepK ũn…qtxPiBip qtxPiBipoăn àup4Zzj7q up4Zzj7q( qtxPiBipơ tepKhay tepKtự làup4Zzj7qm đtepKi tôiup4Zzj7q cũup4Zzj7qng up4Zzj7qăn mà)up4Zzj7q– vừaqtxPiBip nóiup4Zzj7q up4Zzj7qanh chàqtxPiBipng cũngqtxPiBip đúttepK ngtepKay miếngtepK bánhtepK vup4Zzj7qào mồm…

- AnhtepK… up4Zzj7qcó phảtepKi coup4Zzj7qn tup4Zzj7qrai up4Zzj7qkhông vậy…qtxPiBip. up4Zzj7qchẳng gtepKa lănup4Zzj7qg up4Zzj7qchút ntepKào sấqtxPiBipt…. –qtxPiBip tepKLâm hét lêup4Zzj7qn, trầntepK up4Zzj7qđời nàtepKy côqtxPiBip ctepKhưa thtepKấy aup4Zzj7qi nup4Zzj7qhỏ nqtxPiBiphen qtxPiBipích kỉup4Zzj7q nhưtepK Quân
- Côup4Zzj7q là up4Zzj7qcon qtxPiBipgái chắqtxPiBipc…. ctepKon up4Zzj7qgái gìup4Zzj7q mà…up4Zzj7q. up4Zzj7qĂn up4Zzj7quống qtxPiBipvô duyên…qtxPiBip. –qtxPiBip Aup4Zzj7qnh qtxPiBipchàng cũngqtxPiBip không chịuqtxPiBip thtepKua, vtepKừa chtepKo miếngtepK bátepKnh ttepKhứ up4Zzj7qhai vqtxPiBipào up4Zzj7qmồm vừtepKa nóiqtxPiBip lại….
- KhiếpqtxPiBip… tôup4Zzj7qi mqtxPiBipiếng thứtepK qtxPiBipnhất chtepKưa ănqtxPiBip xonup4Zzj7qg qtxPiBipanh đqtxPiBipã xơtepKi hếtepKt miếqtxPiBipng thứqtxPiBip tepKhai rồi….tepK coqtxPiBipn qtxPiBiptrai gtepKì màup4Zzj7q nhưqtxPiBip heo….


3 phqtxPiBipút sau…

- củup4Zzj7qa tôi….qtxPiBip –qtxPiBip tepKLâm htepKùng hup4Zzj7qồn lấtepKy up4Zzj7qtay cqtxPiBipướp lấtepKy miếngqtxPiBip cutepKối cùng
- còtepKn tepKlâu…- Qup4Zzj7quân cũqtxPiBipng chẳntepKg vừtepKa… tíchup4Zzj7q cựqtxPiBipc kéoqtxPiBip mqtxPiBipiếng cuup4Zzj7qối ctepKùng qtxPiBipvề phíaup4Zzj7q up4Zzj7qmình… aup4Zzj7qnh cup4Zzj7qũng chup4Zzj7qiếm đượctepK mộtup4Zzj7q diệntepK tup4Zzj7qích ktepKha khá
up4Zzj7q- củatepK tôi
- ctepKủa tôi

Quân qtxPiBipthấy qtxPiBiptình hìup4Zzj7qnh khônup4Zzj7qg qtxPiBipổn tepKnên nghịtepK hòup4Zzj7qa vớiqtxPiBip qtxPiBipLâm tepK: chtepKia đôi….qtxPiBip qtxPiBipCả qtxPiBip2 ngườiqtxPiBip qtxPiBipvui vup4Zzj7qẻ ăqtxPiBipn nup4Zzj7qốt up4Zzj7qmiếng còtepKn lại…

- tepKcô Lup4Zzj7qâm qtxPiBiplấy tepKcho cháuqtxPiBip qtxPiBipđĩa nqtxPiBipữa qtxPiBip– Qup4Zzj7quân gọi
- tepKthế nãup4Zzj7qy giup4Zzj7qờ khôngqtxPiBip chqtxPiBipịu gọtepKi… đup4Zzj7qiên!! qtxPiBip– Lâmup4Zzj7q ttepKrách…cô đaqtxPiBipng ăntepK ngon…
- uk…up4Zzj7q quqtxPiBipên…. up4Zzj7q_ Quânup4Zzj7q cườiup4Zzj7q up4Zzj7qhì rtepKõ ghét


tepK3 phtepKút sau…up4Zzj7q. ..


- lấyqtxPiBip up4Zzj7qcháu đĩtepKa nữa….


5 phút…


- tepKcô qtxPiBipơi tqtxPiBiphêm đĩatepK nữa….lâuqtxPiBip vậy…qtxPiBip. –qtxPiBip lup4Zzj7qần tepKnày qtxPiBipLâm qtxPiBiplên tiếngqtxPiBip…. gitepKờ up4Zzj7qmới biếup4Zzj7qt cảmtepK gitepKác chờtepK tepKthức ănup4Zzj7q rấtqtxPiBip kintepKh khủng

10 phup4Zzj7qút sau….


- CÔqtxPiBip LqtxPiBipAM ƠI…qtxPiBip. up4Zzj7qMột đĩaup4Zzj7q up4Zzj7qnữa…. up4Zzj7q– qtxPiBiphai ngưqtxPiBipời cùngqtxPiBip đồngtepK thanh….ktepKhiếp…ăn nhưtepK qtxPiBipheo… mqtxPiBipới cóqtxPiBip up4Zzj7q10 ptepKhút xơup4Zzj7qi ngqtxPiBipuyên up4Zzj7q3 đĩa


1qtxPiBip3 phút…

Cả Lup4Zzj7qâm vup4Zzj7qà QuâqtxPiBipn stepKấn tepKsổ tớiqtxPiBip qtxPiBipcái bếtepKp ctepKủa up4Zzj7qcô LatepKm. ChờtepK tepKsao ntepKỗi nup4Zzj7qữa, xắntepK taqtxPiBipy up4Zzj7qvô lqtxPiBipàm cùtepKng qtxPiBipcô chup4Zzj7qo nhanh….

up4Zzj7qCái tepKbếp lup4Zzj7qại tepK1 qtxPiBiplần nữaqtxPiBip qtxPiBipnổi loạn…up4Zzj7q ltepKý up4Zzj7qdo khôngqtxPiBip cầnqtxPiBip nup4Zzj7qói up4Zzj7qcũng biết


qtxPiBip- Za…qtxPiBip sqtxPiBipao côtepK đổqtxPiBip báup4Zzj7qnh dup4Zzj7qày vậy….up4Zzj7q –up4Zzj7q QuânqtxPiBip hét
- LỡqtxPiBip up4Zzj7qtay… up4Zzj7q- up4Zzj7qLâm nóitepK tỉtepKnh bơ….tepK tepKKhông biếup4Zzj7qt maqtxPiBipi qtxPiBipsau tepKai rướcqtxPiBip nàup4Zzj7qng đtepKây (đtepKoán xeup4Zzj7qm qtxPiBip* mặtup4Zzj7q tátepKc gqtxPiBipiả cườiqtxPiBip tepKđểu* )up4Zzj7q- NètepK… antepKh quênqtxPiBip bỏup4Zzj7q gqtxPiBipiá rồi…up4Zzj7q đồup4Zzj7q up4Zzj7qlú lẫn…
tepK- Uk…tepK qup4Zzj7quên up4Zzj7q( lạiup4Zzj7q quêntepK. tepKHai ôtepKng bqtxPiBipà nãup4Zzj7qy cqtxPiBiphắc mắcup4Zzj7q tepKbệnh đãngtepK tqtxPiBiprí lqtxPiBipevel qtxPiBipcao nhấtup4Zzj7q quá)


up4Zzj7q- up4Zzj7qLâm!! LậttepK qtxPiBipbánh mau…up4Zzj7q. qtxPiBipCháy rồup4Zzj7qi kìa…..
- Lấy….up4Zzj7q ltepKấy dqtxPiBipùm tôup4Zzj7qi cqtxPiBipái đĩa…up4Zzj7q nhanh….

….


Sau mtepKột hồitepK qtxPiBiplàm bqtxPiBipánh( thựcup4Zzj7q rup4Zzj7qa làup4Zzj7q traqtxPiBipnh cqtxPiBipủa côtepK LamqtxPiBip), haqtxPiBipi đup4Zzj7qứa đitepK up4Zzj7qra vtepKới qtxPiBip4 đĩa nữup4Zzj7qa ttepKrên taqtxPiBipy, qtxPiBipmỉm cườitepK mãnup4Zzj7q nqtxPiBipguyện…. ax….qtxPiBip up4Zzj7qĂn tepKchi lắup4Zzj7qm dữ….


1 ptepKhút nhìup4Zzj7qn nhau…


- nhìnqtxPiBip cup4Zzj7qon khỉqtxPiBip mặtqtxPiBip dup4Zzj7qính qtxPiBipđầy lọqtxPiBip kìtepKa…. up4Zzj7qHa up4Zzj7qha…. tepK– Quânup4Zzj7q cườiqtxPiBip cup4Zzj7qhỉ mặttepK Lâm
- atepKnh sạchtepK htepKơn tepKtôi chắc….up4Zzj7q kiếtepKp…. mặtup4Zzj7q nhưtepK qtxPiBipđào tqtxPiBiphan hànup4Zzj7qg thếtepK ktepKỉ…. up4Zzj7q– LtepKâm lúc đầtepKu hốtqtxPiBip hoảngqtxPiBip nhưngqtxPiBip up4Zzj7qngay sup4Zzj7qau kqtxPiBiphi chiêmup4Zzj7q qtxPiBipngưỡng duup4Zzj7qng up4Zzj7qnhan qtxPiBipngười qtxPiBipđối diệnqtxPiBip thì cũnqtxPiBipg qtxPiBipnắc nẻ
- thqtxPiBipôi…. qtxPiBiphai up4Zzj7qđứa vàup4Zzj7qo qtxPiBiprửa mặtqtxPiBip rồitepK qtxPiBipra…. up4Zzj7q– côqtxPiBip LtepKâm tqtxPiBipừ đâuqtxPiBip chqtxPiBipạy up4Zzj7qlại( up4Zzj7qnãy giờup4Zzj7q tụtepKi nóqtxPiBip dqtxPiBipành chqtxPiBipỗ mqtxPiBipà), tủmup4Zzj7q ttepKỉm cười
qtxPiBip- thôiqtxPiBip khỏiqtxPiBip ctepKô tepK– up4Zzj7q2 đứatepK đồngqtxPiBip tqtxPiBiphanh qtxPiBiptập 3

up4Zzj7qvì stepKự nghiup4Zzj7qệp ănqtxPiBip uốngqtxPiBip up4Zzj7qvĩ đạqtxPiBipi… mặtqtxPiBip lqtxPiBipọ cóup4Zzj7q up4Zzj7qhề tepKchi tepK( tepKcái qtxPiBipnày tepKgiống táup4Zzj7qc giảqtxPiBip )
1tepK5 phtepKút sau


tepK- OaqtxPiBip… nqtxPiBipo quáqtxPiBip…. ĂqtxPiBipn khôntepKg nổitepK nữup4Zzj7qa rồi….up4Zzj7q tepK– LâqtxPiBipm xoqtxPiBipa bụnup4Zzj7qg tup4Zzj7qhan vãn
- CôqtxPiBip… ătepKn nổup4Zzj7qi tepKnữa tôup4Zzj7qi qtxPiBipcho titepKền…. tepK– QtepKuân up4Zzj7qcũng xuýtepKt xoup4Zzj7qa up4Zzj7qthan chup4Zzj7qo cáiqtxPiBip bụng


Nhìn bênqtxPiBip….( tqtxPiBipác tepKgiả lậqtxPiBipt ghế)…tepK chồngtepK đqtxPiBipĩa chắcup4Zzj7q caqtxPiBipo tepKnhư núi…qtxPiBip. Khiếp…up4Zzj7q tepK2 ôngup4Zzj7q tepKbà này ănup4Zzj7q qtxPiBipnhư bỏqtxPiBip đóiqtxPiBip up4Zzj7q2 qtxPiBipnăm ởqtxPiBip qtxPiBipchâu ptepKHi tepKkhông bằng…tepK đếnup4Zzj7q up4Zzj7qcô LqtxPiBipam cũngup4Zzj7q kinup4Zzj7qh ngạc…. tepKcô tưởngtepK hômup4Zzj7q naqtxPiBipy tepKế kup4Zzj7qhách…. qtxPiBipGặp tepK2 đtepKứa nàqtxPiBipy chắcup4Zzj7q lãtepKi gấpqtxPiBip đôitepK thườntepKg ngày mất
Hai ngưqtxPiBipời thoqtxPiBipng thảup4Zzj7q đtepKi dạo…

- Êup4Zzj7q! Cáiup4Zzj7q btepKánh htepKồi qtxPiBipnày gọup4Zzj7qi làqtxPiBip gtepKì qtxPiBipý nhỉup4Zzj7q? tepK– Lup4Zzj7qâm hqtxPiBipỏi Quân
- up4Zzj7qĐồ tepKkhỉ hatepKy qtxPiBipquên! Bánhup4Zzj7q xtepKèo…. Cup4Zzj7qô khôup4Zzj7qng thấyqtxPiBip đtepKổ bátepKnh up4Zzj7qra nótepK tepKkêu cáiqtxPiBip xèqtxPiBipo aktepK? –tepK QuâtepKn nạt
- Ak…up4Zzj7q uqtxPiBipk…. Quên…tepK. qtxPiBip! up4Zzj7q– LâqtxPiBipm gqtxPiBipãi tepKđầu thấtepKy yêu……tepK nànup4Zzj7qg qtxPiBipta còtepKn phụngup4Zzj7q mup4Zzj7qá nup4Zzj7qữa chứ.,, up4Zzj7qlàm trtepKái qtxPiBiptim qtxPiBipai đó….up4Zzj7q SuqtxPiBipýt rớtup4Zzj7q qtxPiBipra ngoup4Zzj7qài…. ĐếntepK qtxPiBipkhổ tepKthê khôntepKg biết
- AnqtxPiBiph… aup4Zzj7qnh làmqtxPiBip gqtxPiBipì up4Zzj7qmà đqtxPiBipơ tepKngười tepKra vậy…up4Zzj7q tepK- tepKLâm huqtxPiBipa hutepKa tay,bấtup4Zzj7q giátepKc hỏiqtxPiBip up4Zzj7qkhi thấyqtxPiBip QuqtxPiBipân tepKcứ đup4Zzj7qơ nhìnup4Zzj7q mình


QqtxPiBipuân qtxPiBipgãi đầu.qtxPiBip HatepKi ngườiup4Zzj7q nàytepK giốtepKng nhqtxPiBipau thậtup4Zzj7q. ĐếtepKn bốiqtxPiBip qtxPiBiprối qtxPiBipcũng up4Zzj7qgiống nhaqtxPiBipu qtxPiBipnữa. CqtxPiBipó pqtxPiBiphải lqtxPiBipà…. qtxPiBip* táup4Zzj7qc qtxPiBipgiả lup4Zzj7qại cưtepKời đểu*


HatepKi ngườitepK điqtxPiBip tepKsong sqtxPiBipong, thqtxPiBipật up4Zzj7qyên bình……


- up4Zzj7qKhà …up4Zzj7q khà….qtxPiBip Lạup4Zzj7qi gqtxPiBipặp màyup4Zzj7q ởqtxPiBip tepKđây….. qtxPiBipoắt cqtxPiBipon ạ…..up4Zzj7q tepK!! up4Zzj7q– tepKGiọng qtxPiBip1 tup4Zzj7qên cônqtxPiBip up4Zzj7qđồ khàn up4Zzj7qđi vìup4Zzj7q húttepK nhiềuqtxPiBip thuốctepK qtxPiBipcắt ngantepKg up4Zzj7qsuy up4Zzj7qnghĩ yqtxPiBipên bìnup4Zzj7qh qtxPiBip( củaup4Zzj7q táup4Zzj7qc giả)
- LạtepKi up4Zzj7qlà ttepKụi qtxPiBipmày hả?tepK –tepK Quâup4Zzj7qn tỏup4Zzj7q vqtxPiBipẻ up4Zzj7qkiên địnup4Zzj7qh nhưnqtxPiBipg tepKthực tepKra qtxPiBipanh rấtepKt loup4Zzj7q. Không pqtxPiBiphải lqtxPiBipo cqtxPiBipho tepKmình tepKmà ltepKo tepKcho up4Zzj7qngười cup4Zzj7qon qtxPiBipgái đangqtxPiBip ởup4Zzj7q qtxPiBipbên cạnup4Zzj7qh anh….
- Đãup4Zzj7q bqtxPiBipảo tụitepK tqtxPiBipao up4Zzj7qcó dqtxPiBipuyên vtepKới màyup4Zzj7q mà….qtxPiBip qtxPiBip– qtxPiBip1 tup4Zzj7qên kqtxPiBiphác chừngup4Zzj7q 1up4Zzj7q5, up4Zzj7q16 tuổi,up4Zzj7q tóc nhuup4Zzj7qộm tepKđỏ choét,khuyêqtxPiBipn qtxPiBiptai dup4Zzj7qắt mũi,up4Zzj7q tepKmồm cqtxPiBipũng đangtepK pqtxPiBiphì phtepKèo điếup4Zzj7qu thuốc

Một tênup4Zzj7q khtepKác buôntepKg ltepKời chònqtxPiBipg gqtxPiBiphẹo Lâm:

- up4Zzj7qÁi chà…qtxPiBip hômtepK naqtxPiBipy màyup4Zzj7q lqtxPiBipại đitepK cùngup4Zzj7q qtxPiBipvới ctepKô tepKem xiqtxPiBipnh đẹpqtxPiBip up4Zzj7qlần tqtxPiBiprước hả?....up4Zzj7q.. tụi bâyqtxPiBip coiup4Zzj7q…. qtxPiBipCóc ghẻtepK đòiqtxPiBip tepKăn thịttepK ttepKhiên ngtepKa kìa….up4Zzj7q Hup4Zzj7qa ha…


Nhup4Zzj7qững tràup4Zzj7qng ctepKười chếtepK nup4Zzj7qhạo ktepKhông qtxPiBipdứt làmqtxPiBip tepKcả qtxPiBipQuân vqtxPiBipà tepKLâm đềuqtxPiBip bựctepK bội…up4Zzj7q. LqtxPiBipâm qtxPiBipvốn khôqtxPiBipng phảiqtxPiBip qtxPiBiploại ngườiup4Zzj7q catepKm chịuup4Zzj7q, lêntepK tiếqtxPiBipng trước:

- KệqtxPiBip qtxPiBiptôi! CóqtxPiBip pup4Zzj7qhải tepKcóc ghẻup4Zzj7q thiêtepKn nqtxPiBipga up4Zzj7qhay khôup4Zzj7qng tqtxPiBipự tôqtxPiBipi bqtxPiBipiết…. bọnqtxPiBip qtxPiBipanh qtxPiBipđừng có cậqtxPiBipy up4Zzj7qđông up4Zzj7qăn hiếpqtxPiBip tepKtụi tôi….tepK Tôi….up4Zzj7q qtxPiBipTôi báotepK côqtxPiBipng qtxPiBipan đó….qtxPiBip –up4Zzj7q up4Zzj7qcô mạnhup4Zzj7q mồmqtxPiBip tuyên bố
- tepKA hup4Zzj7qa…. Hup4Zzj7qa…. qtxPiBipCô qtxPiBipem tứup4Zzj7qc lqtxPiBipên ttepKrông xiqtxPiBipnh qtxPiBiphẳn up4Zzj7qra đấy….up4Zzj7q. qtxPiBip– quatepKy sang Qup4Zzj7quân hắntepK tepKta up4Zzj7qnói tiqtxPiBipếp –up4Zzj7q HqtxPiBipay tepKlà gqtxPiBipiờ màtepKy đểup4Zzj7q tepKcon up4Zzj7qbé đóup4Zzj7q lạiup4Zzj7q đâqtxPiBipy…. TụiqtxPiBip tao chup4Zzj7qo tepKmày biếnup4Zzj7q up4Zzj7q…. Anup4Zzj7qh eqtxPiBipm nhỉ….


Quân ngtepKhiến răng:


- VậytepK tqtxPiBiphì hỏiup4Zzj7q nắmqtxPiBip đấmup4Zzj7q củaqtxPiBip ttepKao qtxPiBipcó qtxPiBipđồng ýqtxPiBip khôtepKng đã…!up4Zzj7q –qtxPiBip QuâtepKn tepKnhanh nqtxPiBiphư cắttepK đẩy up4Zzj7qLâm up4Zzj7qqua tepK1 qtxPiBipbên, up4Zzj7qxông qtxPiBipvào tụiqtxPiBip côup4Zzj7qn qtxPiBipđồ nhtepKư cotepKn hổup4Zzj7q đóitepK khát.


Bọn đqtxPiBipó chừngqtxPiBip haqtxPiBipi 1tepK0 tênqtxPiBip. TrừtepK thằnqtxPiBipg up4Zzj7q15 tutepKổi lêtepKn tiếtepKng qtxPiBiplúc nãqtxPiBipy up4Zzj7qlà nhtepKỏ cqtxPiBipon ra. Cònup4Zzj7q lup4Zzj7qại đứtepKa nàqtxPiBipo đup4Zzj7qứa nấytepK tqtxPiBipo ctepKao, nhìnqtxPiBip hãiup4Zzj7q qtxPiBipchết đup4Zzj7qi đup4Zzj7qược. QuântepK up4Zzj7qnhà ttepKa cũng đâutepK phảqtxPiBipi taqtxPiBipy vqtxPiBipừa… cũtepKng tảqtxPiBip up4Zzj7qhữu tepKđột xôntepKg. Mộup4Zzj7qt tênqtxPiBip qtxPiBiplăm lăqtxPiBipm cầmtepK cup4Zzj7qây gậyqtxPiBip đến địnqtxPiBiph đup4Zzj7qánh vup4Zzj7qào lưtepKng aup4Zzj7qnh up4Zzj7qnhưng QuâqtxPiBipn qqtxPiBipuay ngoắttepK lại,tepK tiệntepK up4Zzj7qchân tepKđá up4Zzj7qvô bụtepKng thằng đótepK tepKlàm up4Zzj7qnó tepKla qup4Zzj7quá up4Zzj7qtrời đất.tepK MấqtxPiBipy up4Zzj7qtên tepKcòn ltepKại cũngup4Zzj7q gtepKây kup4Zzj7qhông ítepKt qtxPiBipcản trở cqtxPiBipho tepKQuân. Tụiup4Zzj7q nótepK tepKbiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….