You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú qUoilái xAHUwe wny6thấy qUoichưa đầyMrWf AHUw5 HMGtphút LâmAHUw đqUoiã chạyMrWf rAHUwa nêHMGtn thấy MrWflạ, gặnHMGtg hAHUwỏi. Lâmwny6 chỉwny6 iMrWfm lặngqUoi, khôngwny6 nóiqUoi gì…MrWf TrênHMGt xwny6e, côwny6 HMGtcứ suHMGty nghĩ miqUoiên mqUoian suốt.MrWf TạiAHUw wny6sao? CôqUoi AHUwđã qUoilàm gìMrWf HMGtmà dìwny6 Ngwny6ân ghAHUwét cAHUwô AHUwnhư vHMGtậy? Gia đìnMrWfh côwny6 đãAHUw gâyHMGt rHMGta chuyệnqUoi MrWfgì kwny6hiến dìAHUw HMGtấy mớiAHUw nghqUoie AHUwđến têwny6n đãHMGt AHUwđùng đùng tứMrWfc giậnwny6 đHMGtuổi côqUoi vềHMGt..?? HMGttại sawny6o? Rốtwny6 cuộcMrWf làAHUw tạHMGti sao???

MAHUwãi nghĩ kqUoihiến LâmqUoi khôngHMGt nhậAHUwn rwny6a đãMrWf vềHMGt wny6nhà lqUoiàm chúMrWf tMrWfài xwny6ế phảiqUoi khẽqUoi nhắc.wny6 CqUoiô bước xuwny6ống thwny6ẫn tMrWfhờ, khônMrWfg cAHUwhào cảwny6 HMGtchú PhúHMGt. PhảiHMGt nhwny6ư mấMrWfy hôqUoim wny6trước, qUoicô đã hớMrWfn hMrWfở, tAHUwươi cAHUwười xuốqUoing MrWfxe, líqUoiu MrWflo tạmHMGt biHMGtệt cqUoihú. MrWfVậy mà…

Cô bướcqUoi vôwny6 AHUwnhà wny6như ngưAHUwời mấtHMGt hồn.AHUw Cwny6ô wny6lên cwny6ầu qUoithang, AHUwkhông đểAHUw ýMrWf AHUwba cwny6ô đãAHUw vềMrWf từHMGt wny6lúc qUoinào. BqUoia cHMGtô lHMGtớn tiếngAHUw gọi:

- Thiếwny6t Lâm!!

Cô quaMrWfy ngqUoiười lạMrWfi, ngqUoiạc nMrWfhiên: “wny6 Ba!!”

- TốHMGti AHUwqua coHMGtn MrWfđi đâu??
- BAHUwa vềwny6 từqUoi lúAHUwc nàoqUoi ạ??AHUw –MrWf lâqUoim hỏi
AHUw- wny6Ba hỏiMrWf MrWfcon tốHMGti quAHUwa điwny6 đâu?wny6?? –wny6 giọAHUwng ôwny6ng wny6bắt đHMGtầu cóqUoi sựwny6 HMGttức giậnAHUw AHUwkhiến LqUoiâm rHMGtun sợ
wny6- Cowny6n… conMrWf… qwny6ua qUoinhà bạn….??
AHUw- BqUoiạn nào..?AHUw?- ôngwny6 gằnHMGt giọng…
- BAHUwạn cwny6ủa HMGtcon…. BaAHUw…ba lqUoiàm saHMGto thếwny6??? ĐừngqUoi làHMGtm AHUwcon AHUwsợ baMrWf!! AHUw– LHMGtâm MrWflo lắng

Giwny6ọng ôMrWfng đãwny6 dịMrWfu điMrWf MrWfnhưng cóAHUw vwny6ẻ vẫMrWfn giận

- Bwny6a qUoichỉ wny6muốn biếwny6t coHMGtn AHUwđi HMGtđâu vHMGtà MrWflàm gìqUoi thôi
HMGt- Bwny6a qUoià!! CoAHUwn HMGtlớn rHMGtồi… wny6ba khônqUoig cầnwny6 phHMGtải HMGttrông cqUoihừng cAHUwon nhưAHUw đAHUwứa cqUoion wny6nít vwny6ậy đâuqUoi!! BHMGta vềqUoi sMrWfớm vậy??
- Uk…qUoi cAHUwông việcAHUw tMrWfhuận lợHMGti nwny6ên HMGtba vềAHUw trước…qUoi bqUoia nAHUwhớ wny6con qUoigái wny6ba MrWfquá qUoiak HMGt– giọMrWfng HMGtông dịuHMGt hẳn
- AHUwCon MrWfcũng MrWfnhớ ba!!
qUoi- wny6Trông cwny6on khAHUwông đượMrWfc khỏe???
AHUw- KhônqUoig baMrWf… coMrWfn chỉMrWf hơiMrWf mệwny6t chHMGtút… coAHUwn lMrWfên phwny6òng trước…AHUw hẹwny6n gặpqUoi bwny6a ởAHUw bữaHMGt tốwny6i nhwny6a ba…
- ờMrWf… lMrWfên nHMGtghỉ đMrWfi MrWfcon gái….
LâAHUwm qHMGtuá mệtMrWf HMGtmỏi. ThảMrWf mìnhHMGt lHMGtên chMrWfiếc giườngqUoi rqUoiộng lớn,AHUw qUoicô thwny6iếp điMrWf qUoilúc nàoqUoi khôqUoing biết.I’mAHUw don’tMrWf HMGtneed qUoia man
IqUoi’m don’MrWft neeAHUwd wny6a maHMGtn HMGt( what???)
I’mwny6 MrWfdon’t wny6need qUoia man
AHUwI’m qUoidon’t neeqUoid MrWfa maAHUwn wny6( jiinjja)………TiếHMGtng nAHUwhạc qUoiquen thuộcMrWf lạiHMGt vaHMGtng HMGtlên wny6( AHUwtg nwny6ghiền bàiwny6 nàHMGty lắm!!)


AHUwVới tawny6y HMGtlấy chiHMGtếc điHMGtện tAHUwhoại màqUoi khôHMGtng nhìnqUoi ngưMrWfời gọi,qUoi MrWfLâm uểwny6 oải

- MrWfA qUoilô !!
- wny6Cô chếHMGtt ởMrWf đâwny6u mwny6à mqUoiãi khôngwny6 AHUwnghe qUoimáy??? –wny6 qUoi1 giọAHUwng nówny6i MrWfcon tAHUwrai vaHMGtng lên.wny6 LMrWfâm tMrWfhừa HMGtbiết AHUwlà ai
qUoi- NgủMrWf HMGt- qUoicô trảwny6 AHUwlời cụtHMGt ngụt
MrWf- !!!
- Chuywny6ện hồiAHUw chiềuqUoi… cMrWfô… côwny6 cMrWfó sawny6o không???
- NAHUwếu AHUwtôi nqUoiói saHMGto thwny6ì aAHUwnh chMrWfạy đếnMrWf wny6an ủMrWfi tAHUwôi chắwny6c !qUoi! HMGtrõ vwny6ô HMGtduyên –qUoi wny6cô MrWfnói vẫnMrWf đwny6ang cAHUwòn nMrWfgái ngủ
- HMGtUk… tôAHUwi… đqUoiang ởwny6 trMrWfước nhàHMGt MrWfcô nè…MrWf MrWf- wny6Quân hớnMrWf hở
- AAHUwnh…. AnhAHUw… đMrWfiên wny6ak !AHUw! –qUoi LâAHUwm hoMrWfảng hốwny6t. CAHUwô cwny6hạy lwny6ại AHUwbên chiHMGtếc cửHMGta sổHMGt qUoi- TAHUwrời wny6… đanMrWfg mưaAHUw wny6mà…. AHUwĐồ điên!!
- KệMrWf tôi…MrWf wny6xuống qUoinhanh tôiHMGt đợi!!


Lâmwny6 vộAHUwi vớiAHUw lấyqUoi MrWfchiếc áMrWfo khoácwny6, tấMrWft bậtAHUw cMrWfhạy xuốngMrWf nhàHMGt, côMrWf màqUoi HMGtkhông rMrWfa chắcqUoi tMrWfên ngốcqUoi nàyMrWf AHUwđợi đếnMrWf sánqUoig mawny6i mất


- wny6tiểu MrWfthư!! ĐếnMrWf bữaMrWf tốiMrWf còHMGtn chạyHMGt điqUoi đâAHUwu? LAHUwão gwny6ia đangqUoi đợi…
- qUoibác.. báHMGtc MrWfnói vớiqUoi bốMrWf cháuHMGt dùmMrWf cháAHUwu…. ChqUoiáu wny6ra ngAHUwoài mộtHMGt lát…
wny6- MrWftrời đwny6ang mAHUwưa mqUoià… wny6có gìqUoi tHMGthì cầmwny6 cHMGtây MrWfdù HMGtđi đãwny6 –wny6 nóiHMGt xonMrWfg qUoibác TưAHUw vqUoiội chạyHMGt qUoivô qUoinhà AHUwlấy câyqUoi dùwny6 đưaqUoi wny6cho Lâm


- NhAHUwớ vAHUwề sAHUwớm nwny6ha tiqUoiểu thư!HMGt! HMGt– bwny6ác nóiAHUw vọMrWfng theo


wny6- HMGtNè!! AqUoinh điênHMGt tAHUwrên mứcMrWf qUoiquy đwny6ịnh rồHMGti đó!!MrWf AAHUwi đờiMrWf tqUoirời MrWfmưa vậyHMGt vácAHUw mặtqUoi tAHUwới qUoiđây wny6làm gì…MrWf. TAHUwhiệt AHUwkhông nóiHMGt HMGtnổi mà….
- wny6Ê… cầmwny6 câMrWfy qUoidù lwny6àm cảnhwny6 aqUoik?? Mawny6u qUoiche chHMGto MrWftôi đi…qUoiướt hếqUoit rồiAHUw nèAHUw MrWf– mặtMrWf wny6anh vênAHUwh lêqUoin thấwny6y ghét
- AHUwƠ hơAHUw…. CòqUoin AHUwdám AHUwsai tôAHUwi nữaAHUw AHUwđấy…. anwny6h giỏi…HMGt.che tAHUwhì qUoitự AHUwcầm HMGtmà chHMGte này…qUoi MrWf- LâHMGtm némMrWf qUoicây dMrWfù vềqUoi phHMGtía Quân
- ChuyệnMrWf hồiwny6 chiềuMrWf…. dAHUwì NgAHUwân wny6nói vHMGtậy nhAHUwưng khôqUoing HMGtcó ýwny6 gwny6ì đâqUoiu… HMGtcô đừng….MrWf HMGt– QuâqUoin wny6phân bua
- DìAHUw MrWfanh ghétAHUw tôwny6i lắmwny6 hqUoiử? –wny6 cHMGtô ngHMGtắt lời..
HMGt- KhônHMGtg…. AAHUwk cwny6ó –AHUw QuAHUwân wny6gãi qUoiđầu MrWf– dMrWfì AHUwấy kAHUwhông thíwny6ch tôMrWfi chơiqUoi vớiHMGt mấyqUoi ngwny6ười nhHMGtà giqUoiàu nqUoihư cwny6ô đâu….
- NAHUwhà giàMrWfu nMrWfhư tôi??/
- UMrWfk… dìqUoi ấyHMGt AHUwbảo khMrWfông cùnMrWfg wny6suy ngMrWfhĩ nMrWfên khôngqUoi chơi….
- VậyAHUw sawny6o aqUoinh MrWfchơi vớiAHUw tôi??HMGt –HMGt LHMGtâm hMrWfỏi lại
- ừMrWf twny6hì…. –AHUw HMGtQuân tặwny6c wny6lưỡi bỏHMGt quwny6a –MrWf HMGtđi ăqUoin đMrWfi… tôiHMGt đói
- aqUoinh đóqUoii wny6còn tôiwny6 HMGtno chắc!!AHUw –AHUw côAHUw cãiAHUw –AHUw tronwny6g nqUoihà bácMrWf qUoiTư tôwny6i nấuqUoi xwny6ong hAHUwết rồi… giqUoiờ chỉqUoi cònHMGt ăAHUwn wny6cũng MrWfkhông xonAHUwg nữaMrWf… tôMrWfi AHUwcó phúwny6c quwny6á mà…
- thôMrWfi… tôiHMGt dẫwny6n côwny6 MrWfđi ănMrWf …qUoi. Twny6rời mưawny6 vậyAHUw AHUwăn wny6gì MrWfnhỉ??? –HMGt qUoiAnh HMGtsuy qUoinghĩ –HMGt trwny6ời mưa…HMGt tMrWfrời mưa…AHUw. Ak.MrWf. cóMrWf HMGtrồi… bwny6ánh AHUwxèo thẳqUoing tiến


LqUoiâm trònMrWf wny6xoe mắtwny6, hqUoiỏi lạiHMGt MrWf: HMGt“ bánMrWfh xèo”


Thiệt HMGtnàng nàMrWfy ngHMGtố khôMrWfng chịuHMGt nổiAHUw. CáiqUoi mMrWfón chếtAHUw AHUwngười ấyAHUw màHMGt qUoicũng khôAHUwng biết.wny6 Tác gMrWfiả MrWflà tácHMGt giảAHUw chếHMGtt qUoitươi MrWfroi AHUwrói chếtqUoi MrWfgiãy đànMrWfh đạwny6ch vớiwny6 AHUwem ý….wny6 Ngon khônqUoig cMrWfưỡng nổi…qUoi chẹHMGtp chẹpqUoi… DAHUwạo AHUwnày mwny6ưa nhiều…ănwny6 báqUoinh qUoixèo wny6sướng hMrWfơn làm tiêHMGtn nữa


Anh qUoidẫn Lâwny6m đếnAHUw mAHUwột qMrWfuán bánHMGth xMrWfèo MrWfnhỏ, qUoinằm AHUwkhá qUoisâu trong cwny6on hẻMrWfm wny6dài… quáwny6n kháHMGt vắnwny6g… chắcAHUw làwny6 họqUoi AHUwở nhàHMGt tMrWfận hưởnAHUwg bữaHMGt qUoicơm gia đìnhHMGt twny6ối thwny6ứ 7…qUoi. Lâwny6m điqUoi vàHMGto khAHUwép AHUwnép cạnhwny6 Quân.AHUw wny6Mấy nAHUwơi nàyqUoi MrWfcô kqUoihông quen vAHUwà cũMrWfng chưqUoia AHUwtừng đặMrWft chMrWfân đến..


- CHMGtô Lawny6m!! AHUwLấy cháqUoiu đĩaMrWf bánAHUwh MrWfxèo wny6!! MrWf– QuâAHUwn gọi.AHUw DườMrWfng nhưMrWf anAHUwh làwny6 kháwny6ch qUoihàng quqUoien củawny6 quán
Cô cMrWfhủ AHUwquán xởiAHUw lởi:
MrWf- QAHUwuân đqUoió MrWfak?? DẫnMrWf bạnHMGt gAHUwái tớiqUoi ănMrWf đAHUwó MrWfhả?? xinwny6h qá

- KAHUwhông cqUoió đâuwny6 ạwny6 !wny6! MrWf– qUoicả anHMGth vàAHUw HMGtcô đồnMrWfg thanh
MrWf- cMrWfòn cãiqUoi nwny6ữa… wny6hai đưaMrWf đẹHMGtp đwny6ôi vậyqUoi cqUoiơ HMGtmà…. –qUoi cqUoiô chAHUwủ quánqUoi cười…

5 phútMrWf sau….


- bHMGtánh xèoAHUw qUoinóng hổiHMGt đây…vừawny6 thổqUoii vừaAHUw wny6ăn đê…..AHUw qUoi– tiếAHUwng qUoicô chủMrWf wny6quán giqUoiòn tan, kHMGtiểu nàyqUoi kHMGthông qUoiăn cũwny6ng qUoino vớqUoii cHMGtô bqUoián hAHUwàng HMGtvui tínhwny6 này
MrWf- MrWfcô HMGtăn đi….AHUw –HMGt QuHMGtân lịcMrWfh sự
qUoi- wny6ăn… ăHMGtn…. nhưHMGt… tMrWfhế nào…AHUw qUoi- Lwny6âm ngqUoihệt HMGtmặt wny6ra hỏi

Quân bqUoió taMrWfy toàwny6n tậpwny6 vHMGtới cAHUwô AHUwnàng AHUwnày. wny6Anh cẩwny6n thậnMrWf lwny6ấy HMGttâm bwny6ánh tráAHUwng, đặtMrWf vào đAHUwó xàqUoi lách,HMGt rqUoiau diMrWfếp, cảAHUwi xaAHUwnh, raHMGtu diếpwny6 cá,MrWf wny6tía AHUwtô, HMGtrau húngAHUw, AHUwlá quế…


AHUwLâm AHUwlắc đầuMrWf qUoixua tay…

- tôiHMGt khôngwny6 ăMrWfn wny6được qUoimấy lAHUwoại rAHUwau thơmAHUw đHMGtâu…. qUoiAnh AHUwcho mỗiwny6 xàwny6 lqUoiách vAHUwới dưwny6a AHUwleo thôAHUwi ak??

HMGtQuân thởAHUw dàiqUoi ngánwny6 ngẩm….nànMrWfg nàyHMGt khMrWfó nuôiHMGt quAHUwá. AHUwKhông biếtwny6 ởwny6 nhàwny6 bMrWfa mẹwny6 nuqUoiôi bằngwny6 gMrWfì mAHUwà qUoilớn tướMrWfng vậy


MrWf- ĂnHMGt bánwny6h xHMGtèo thìqUoi AHUwphải cMrWfó raMrWfu mớiAHUw AHUwngon chqUoiứ cháqUoiu wny6? –qUoi cqUoiô wny6chủ MrWfquán hỏiMrWf LÂm..

Cô chwny6ỉ biHMGtết cườiHMGt trừ…

QuAHUwân làAHUwm xonHMGtg xuôi,wny6 cuốnHMGt lạHMGti, qUoiđưa chwny6o Lâm…

- Đâywny6 tiểuHMGt qUoithư, ănHMGt điwny6…. PhưqUoiớc qUoilắm mớHMGti đượcwny6 TAHUwhành QuqUoiân nMrWfày làmwny6 AHUwcho ănwny6 đó…
- CqUoioi bộAHUw MrWftôi nAHUwhiều HMGtphước henqUoi… còqUoin đượcwny6 ăqUoin mỳMrWf qUoinữa… cũngMrWf phảiMrWf… ởwny6 hMrWfiền gặHMGtp lànhAHUw mừwny6…. –AHUw QuânAHUw AHUwnói trMrWfơn tru.
- MrWfCô qUoimà hiềnAHUw cHMGthắc tHMGtôi làHMGt bụtMrWf lâAHUwu rồiHMGt!! HMGtăn đi..wny6 đừHMGtng nóiAHUw wny6với tAHUwôi cHMGtô khMrWfông biếtwny6 ăqUoin nhá
HMGt- AHMGti bảo…MrWf bqUoiỏ vqUoiô mồmAHUw rồi…ă…n….HMGt –qUoi LHMGtâm nhéwny6t miếngqUoi bánhHMGt cuốnwny6 vAHUwô mồm…


Chu chaMrWf… quỷHMGt thầAHUwn ơqUoii…. NHMGtgon vMrWfật vã…qUoi mAHUwới cắnqUoi mộtMrWf miếnwny6g HMGtmà cwny6ái cqUoiảm giáMrWfc chwny6ua chua ngọtwny6 ngọtAHUw củaqUoi nướcwny6 mắmMrWf HMGtlẫn wny6với HMGtcái gMrWfiòn giòqUoin MrWfthơm thơAHUwm cqUoiủa báMrWfnh xèo, cònqUoi MrWfcó mấqUoiy lwny6át qUoidưa lqUoieo HMGtmát lạnhqUoi nữaMrWf chứ?(wny6 đấyAHUw lMrWfà nàqUoing nHMGtày kMrWfhông ăwny6n thêm HMGtrau AHUwđó… khônAHUwg thì…MrWf chẹp…AHUw <laHMGtu HMGtđi!! nhỏqUoi cảHMGt nưwny6ớc MrWfrãi HMGtkìa bạnAHUw (+.+) )…wny6.. LMrWfâm đảmAHUw bảoHMGt mónAHUw HMGtnày ăHMGtn wny6đứt mqUoión qUoipizza HMGtở tiệm

VừaHMGt MrWfnhai nhwny6ồm nhoàAHUwm… LâmMrWf vừawny6 giụcqUoi Quân:

AHUw- An…AHUw àmMrWf wny6… iếpAHUw i….qUoi íu…HMGt MrWfôi ….oăMrWfn…. wny6( anMrWfh làwny6m tAHUwiếp MrWfđi xíMrWfu wny6tôi ăn)
- ơ…wny6 ay….wny6 ựAHUw .qUoi. àwny6m i….HMGt ôqUoii… ũn…HMGt oăwny6n àqUoi MrWf( ơHMGt hawny6y tựqUoi làqUoim điHMGt tMrWfôi HMGtcũng ăHMGtn mà)–MrWf HMGtvừa nówny6i anqUoih chàngAHUw cũAHUwng đútqUoi nwny6gay miếngwny6 bánAHUwh vAHUwào mồm…

- Anwny6h… HMGtcó qUoiphải cAHUwon traAHUwi khqUoiông vMrWfậy…. chqUoiẳng wny6ga lănAHUwg chútwny6 nàAHUwo sất….wny6 –wny6 LâmqUoi hét lên,qUoi trMrWfần đờiAHUw wny6này qUoicô chưwny6a MrWfthấy AHUwai wny6nhỏ nheHMGtn íchHMGt wny6kỉ MrWfnhư Quân
MrWf- AHUwCô là coqUoin gáwny6i AHUwchắc…. coqUoin gáiMrWf HMGtgì mwny6à…. ĂAHUwn uốngHMGt vôAHUw duyêHMGtn…. HMGt– Anwny6h chHMGtàng HMGtcũng không qUoichịu thuHMGta, vừMrWfa AHUwcho miếngqUoi bwny6ánh thứHMGt hAHUwai wny6vào qUoimồm vừaHMGt nóqUoii lại….
- KhiếpMrWf… tHMGtôi miếAHUwng thứwny6 nwny6hất AHUwchưa ănqUoi xoqUoing aAHUwnh đãMrWf xơiMrWf hqUoiết miếngwny6 thứAHUw hqUoiai rồqUoii…. coAHUwn traAHUwi AHUwgì màwny6 nhưMrWf heo….


3 wny6phút sau…

AHUw- củaAHUw tôiAHUw…. MrWf– LâqUoim AHUwhùng hồnHMGt lấMrWfy taAHUwy cướAHUwp lấyAHUw HMGtmiếng cuốiqUoi cùng
- còHMGtn lâu…-AHUw AHUwQuân cũngAHUw chẳngqUoi vừaHMGt… tAHUwích MrWfcực AHUwkéo miếngqUoi AHUwcuối cùqUoing HMGtvề phíMrWfa mình…wny6 aAHUwnh qUoicũng chiếmwny6 đượcHMGt mộtAHUw diệnqUoi qUoitích khqUoia khá
- củaqUoi tôi
MrWf- củAHUwa tôi

QuâAHUwn tAHUwhấy tìMrWfnh hìnhMrWf kqUoihông ổnqUoi AHUwnên nghịqUoi hòaHMGt qUoivới LâMrWfm HMGt: chiMrWfa đôi….MrWf Cảwny6 HMGt2 ngườiAHUw wny6vui vqUoiẻ HMGtăn qUoinốt miếngwny6 còHMGtn lại…

- cAHUwô LqUoiâm lấHMGty chwny6o cháAHUwu AHUwđĩa nữaAHUw HMGt– AHUwQuân gọi
- thqUoiế nHMGtãy gwny6iờ HMGtkhông chịuAHUw gwny6ọi… đHMGtiên!! –HMGt LqUoiâm trách…côqUoi đanqUoig ăHMGtn ngon…
- uAHUwk… qwny6uên…. HMGt_ Quwny6ân cườHMGti hHMGtì rAHUwõ ghét


3 phútAHUw sauwny6…. ..


- lấMrWfy cháuwny6 AHUwđĩa nữa….


AHUw5 phút…


- wny6cô ơqUoii MrWfthêm đĩHMGta nữa….lâuMrWf vậywny6…. –HMGt wny6lần AHUwnày LâqUoim lMrWfên tiếng….qUoi qUoigiờ mớiMrWf biếMrWft HMGtcảm AHUwgiác chờwny6 thqUoiức ănwny6 wny6rất kAHUwinh khủng

1AHUw0 phútMrWf sau….


- wny6CÔ LqUoiAM ƠI…AHUw. qUoiMột đĩAHUwa nữa….HMGt qUoi– MrWfhai ngưHMGtời wny6cùng đồngqUoi thanh….khiếp…ănwny6 nhHMGtư heo…AHUw mớiMrWf cóHMGt qUoi10 phúHMGtt xơHMGti nguyqUoiên AHUw3 đĩa


1AHUw3 phút…

CMrWfả LqUoiâm vAHUwà QAHUwuân sấqUoin sổqUoi tớiHMGt cáAHUwi bếAHUwp HMGtcủa cHMGtô LqUoiam. ChMrWfờ MrWfsao nỗqUoii nqUoiữa, HMGtxắn HMGttay AHUwvô HMGtlàm cùnMrWfg côAHUw cAHUwho nhanh….

CáMrWfi bếpMrWf lạiAHUw MrWf1 lầnwny6 nữaMrWf wny6nổi wny6loạn… lqUoiý HMGtdo khônwny6g cMrWfần nóiMrWf cũnMrWfg biết


- ZaqUoi… wny6sao HMGtcô đổHMGt bánAHUwh dàyAHUw vậy…MrWf. –AHUw Qwny6uân hét
- wny6Lỡ tawny6y… AHUw- MrWfLâm nwny6ói tỉnhHMGt bơ…qUoi. AHUwKhông biếtMrWf wny6mai sqUoiau aMrWfi rướcHMGt nàwny6ng đâyqUoi (đoMrWfán xMrWfem HMGt* mwny6ặt táHMGtc giảAHUw cưqUoiời đểuAHUw* )- NèMrWf… anMrWfh quênAHUw bỏMrWf wny6giá rqUoiồi… đồHMGt MrWflú lẫn…
- Uk…MrWf quêqUoin wny6( lạiqUoi quêqUoin. Hwny6ai ônMrWfg wny6bà nãyMrWf chắcHMGt mắcMrWf qUoibệnh AHUwđãng trwny6í lewny6vel cqUoiao nwny6hất quá)


- Lâm!MrWf! Lậtwny6 AHUwbánh mauHMGt…. CHMGtháy rồiwny6 kìa…..
- Lấy….AHUw lấyqUoi dùHMGtm tôqUoii qUoicái đĩaHMGt… nhanh….

….


Sau HMGtmột hồiAHUw làHMGtm báAHUwnh( AHUwthực rAHUwa wny6là MrWftranh củHMGta cwny6ô Lwny6am), hHMGtai đứaMrWf điMrWf rwny6a vớiqUoi HMGt4 đĩa nữAHUwa tMrWfrên taywny6, mMrWfỉm cườiwny6 qUoimãn nguAHUwyện…. ax….MrWf ĂnqUoi wny6chi lắmqUoi dữ….


1 qUoiphút nHMGthìn nhau…


- nMrWfhìn coHMGtn khỉMrWf qUoimặt dínqUoih đầHMGty lHMGtọ qUoikìa…. HMrWfa haHMGt…. wny6– Quânwny6 cMrWfười chAHUwỉ mặtMrWf Lâm
- anqUoih sạcHMGth hơnwny6 tôqUoii chắqUoic…. kHMGtiếp…. mặtwny6 nMrWfhư đàqUoio thaMrWfn hàngqUoi tHMGthế kỉ…AHUw. –MrWf wny6Lâm lúc đầuqUoi hAHUwốt hoảngwny6 nhưnwny6g qUoingay swny6au khwny6i chiêwny6m nwny6gưỡng dqUoiung wny6nhan nwny6gười HMGtđối diệnHMGt thì cũnMrWfg AHUwnắc nẻ
AHUw- thôi….HMGt hAHUwai MrWfđứa vàAHUwo rAHUwửa mặtMrWf rồiqUoi rqUoia…. AHUw– cwny6ô LâmAHUw từHMGt HMGtđâu chạywny6 HMGtlại( nãMrWfy giwny6ờ tụAHUwi wny6nó dànhAHUw chỗHMGt màwny6), tủmHMGt tỉMrWfm cười
- MrWfthôi kqUoihỏi cAHUwô –wny6 MrWf2 đứaAHUw đồngAHUw thanAHUwh tậpqUoi 3

vMrWfì sựwny6 nghiqUoiệp ăwny6n uốngMrWf MrWfvĩ đại…AHUw mặtqUoi lọAHUw cwny6ó hềwny6 HMGtchi qUoi( AHUwcái nàqUoiy giốqUoing tácqUoi giAHUwả )
15 phútMrWf sau


- Oa…MrWf nHMGto quá….qUoi wny6Ăn khôMrWfng nổMrWfi nữaqUoi MrWfrồi…. –AHUw qUoiLâm xoqUoia bwny6ụng thwny6an vãn
- Cwny6ô… ăqUoin qUoinổi nữaMrWf tMrWfôi MrWfcho tiền….MrWf –AHUw HMGtQuân cũHMGtng xHMGtuýt xoqUoia thqUoian wny6cho cAHUwái bụng


Nhìn bên….(HMGt tácwny6 giảMrWf lậHMGtt ghế)…HMGt chồqUoing đĩwny6a wny6chắc caqUoio nhưAHUw núi….qUoi KHMGthiếp… MrWf2 ôngAHUw wny6bà này ănHMGt HMGtnhư bỏMrWf đówny6i wny62 qUoinăm ởHMGt chHMGtâu pHAHUwi khônMrWfg HMGtbằng… đếnqUoi cqUoiô Lawny6m cũMrWfng kiAHUwnh ngạc…. cHMGtô HMGttưởng hôHMGtm qUoinay qUoiế khHMGtách…. GặpHMGt HMGt2 đqUoiứa nàwny6y chắcAHUw lqUoiãi gấpwny6 đqUoiôi thưMrWfờng ngày mất
qUoiHai ngườHMGti thoqUoing tHMGthả wny6đi dạo…

AHUw- HMGtÊ! Cwny6ái báAHUwnh hMrWfồi nàqUoiy gọqUoii qUoilà gAHUwì MrWfý nhHMGtỉ? –MrWf LAHUwâm hỏiHMGt Quân
- qUoiĐồ khỉqUoi haqUoiy quqUoiên! BánHMGth wny6xèo…. CôAHUw khMrWfông thấMrWfy đHMGtổ bánhHMGt rHMGta nMrWfó kHMGtêu cáAHUwi xèoHMGt aHMGtk? –wny6 QuâqUoin nạt
- AkAHUw… uk….HMGt Quên….HMGt wny6! –MrWf MrWfLâm gãqUoii đầuqUoi thấywny6 wny6yêu…… nàngAHUw tHMGta cAHUwòn phqUoiụng máqUoi wny6nữa chứ.,, làMrWfm tráiwny6 tqUoiim aqUoii đó….MrWf HMGtSuýt rớtHMGt rMrWfa ngoài….HMGt HMGtĐến kMrWfhổ tAHUwhê kMrWfhông biết
- HMGtAnh… HMGtanh làwny6m wny6gì mHMGtà đAHUwơ ngưAHUwời AHUwra HMGtvậy… qUoi- Lwny6âm huMrWfa qUoihua tayAHUw,bất MrWfgiác hỏqUoii khHMGti thấyAHUw HMGtQuân cứAHUw đqUoiơ nhìnMrWf mình


QuMrWfân gHMGtãi đầu.AHUw HaqUoii ngườiAHUw nàyqUoi giốngwny6 nhHMGtau thMrWfật. ĐếnqUoi bốiAHUw rốHMGti cwny6ũng gHMGtiống nqUoihau nữqUoia. CóHMGt phảiAHUw lHMGtà…. qUoi* HMGttác gMrWfiả lạiHMGt cườiwny6 đểu*


HAHUwai ngwny6ười HMGtđi wny6song songqUoi, thậtwny6 wny6yên bình……


- KqUoihà wny6… khà….wny6 Lạiwny6 gặqUoip màyHMGt MrWfở đây…HMGt.. qUoioắt AHUwcon ạ….wny6. AHUw!! –wny6 GiọnHMGtg MrWf1 tênqUoi MrWfcôn đHMGtồ khàn wny6đi HMGtvì hMrWfút nhwny6iều thuốcHMGt qUoicắt nganwny6g swny6uy nghMrWfĩ yênAHUw AHUwbình HMGt( cMrWfủa tácwny6 giả)
- LạiqUoi wny6là tqUoiụi màyHMGt wny6hả? MrWf– wny6Quân tỏMrWf vẻAHUw kwny6iên địMrWfnh nhưnAHUwg thHMGtực MrWfra anMrWfh rHMGtất wny6lo. Không phảiwny6 HMGtlo wny6cho qUoimình qUoimà wny6lo chMrWfo ngườiqUoi qUoicon qUoigái đaHMGtng ởHMGt bAHUwên cạnhHMGt anh….
- HMGtĐã bảoqUoi wny6tụi taqUoio cMrWfó dMrWfuyên vớiAHUw MrWfmày mà…MrWf. –MrWf qUoi1 tênAHUw kháHMGtc cwny6hừng MrWf15, 1wny66 tuổiMrWf, tóc nhHMGtuộm đqUoiỏ choét,khuyêMrWfn taqUoii dắtMrWf mũiHMGt, mồmqUoi cũnHMGtg đangAHUw phìMrWf AHUwphèo điếwny6u thuốc

MộtHMGt tHMGtên qUoikhác buôwny6ng lờiMrWf chòHMGtng ghẹoAHUw Lâm:

- ÁiAHUw chwny6à… MrWfhôm nMrWfay màwny6y lwny6ại AHUwđi cùngHMGt vớiHMGt qUoicô wny6em MrWfxinh đẹpMrWf lầnwny6 trướAHUwc hả?.....wny6. tụi bâyqUoi coiqUoi…. MrWfCóc ghẻHMGt đwny6òi AHUwăn thịtMrWf tAHUwhiên nAHUwga kìa….MrWf HHMGta ha…


NhữngAHUw tràHMGtng cườiqUoi cHMGthế nhwny6ạo khônMrWfg dMrWfứt làmwny6 cảwny6 QuâHMGtn vàAHUw LâMrWfm wny6đều bựHMGtc bwny6ội…. LqUoiâm vốnqUoi khôngHMGt pqUoihải lAHUwoại ngMrWfười cHMGtam chịu,AHUw AHUwlên tiếnMrWfg trước:

- AHUwKệ tHMGtôi! Cwny6ó phảiHMGt cócqUoi wny6ghẻ tMrWfhiên qUoinga hAHUway kHMGthông AHUwtự tôHMGti biAHUwết…. AHUwbọn HMGtanh đqUoiừng có AHUwcậy đôngAHUw ănMrWf hHMGtiếp tụiwny6 qUoitôi…. wny6Tôi…. AHUwTôi báowny6 cMrWfông aqUoin đó….qUoi –HMGt cAHUwô mMrWfạnh mồmAHUw tuyên bố
- qUoiA haqUoi…. Ha….wny6 MrWfCô ewny6m tHMGtức lênqUoi wny6trông MrWfxinh hHMGtẳn MrWfra đấy…HMGt.. –HMGt qqUoiuay sang HMGtQuân hắnMrWf tqUoia HMGtnói tiếwny6p –qUoi HqUoiay làAHUw MrWfgiờ màywny6 đểqUoi HMGtcon béAHUw đwny6ó lHMGtại đâywny6…. TụqUoii tao cAHUwho mwny6ày bMrWfiến ….MrWf wny6Anh eMrWfm nhỉ….


QuânqUoi nghiếHMGtn răng:


- Vậwny6y thìAHUw HMGthỏi wny6nắm đấmwny6 wny6của taHMGto cqUoió HMGtđồng wny6ý khôqUoing đãAHUw…! –wny6 Quwny6ân nqUoihanh nhưHMGt cHMGtắt đẩy LAHUwâm wny6qua qUoi1 bêMrWfn, xôwny6ng vàHMGto tHMGtụi cHMGtôn qUoiđồ nhưwny6 cqUoion hổqUoi đMrWfói khát.


Bọn wny6đó chừnAHUwg haMrWfi 1wny60 HMGttên. TrHMGtừ thằnMrWfg wny615 tuổwny6i qUoilên qUoitiếng HMGtlúc nHMGtãy làMrWf nhỏwny6 coHMGtn ra. CAHUwòn AHUwlại đMrWfứa nàAHUwo đứaqUoi nwny6ấy twny6o cHMGtao, nhìAHUwn hãHMGti chếHMGtt đMrWfi đượcwny6. QuânqUoi nhHMGtà tqUoia cũng qUoiđâu phAHUwải qUoitay vừa…HMGt cwny6ũng tảwny6 hữAHUwu độtwny6 xông.HMGt MộtAHUw twny6ên lMrWfăm lăwny6m wny6cầm qUoicây gwny6ậy đến HMGtđịnh đánhwny6 vàoHMGt lưngqUoi anMrWfh nhAHUwưng Qwny6uân quqUoiay ngoắtAHUw lạiwny6, tiệnqUoi cAHUwhân đáwny6 vôAHUw bụqUoing thằng đóAHUw làAHUwm nóAHUw HMGtla quqUoiá trqUoiời đất.HMGt Mấwny6y tênAHUw cònAHUw lạiMrWf cũnwny6g gqUoiây khôqUoing ítqUoi cHMGtản trở cMrWfho Qwny6uân. Tụwny6i qUoinó biAHUwết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….