You are here

Đại Tiểu Thư Và Chàng Lưu Manh - Chương 06

Chương 6


Chú lKswnu3Nuái xjrSswEYje thKswnu3Nuấy Kswnu3Nuchưa jrSswEYjđầy Kswnu3Nu5 phútjrSswEYj LâjrSswEYjm đãHa4o chạHa4oy rKswnu3Nua nêjrSswEYjn thấy lạHa4o, gHa4oặng hỏi.jrSswEYj Ha4oLâm chHa4oỉ Ha4oim jrSswEYjlặng, Kswnu3Nukhông Ha4onói gìKswnu3Nu… TrHa4oên xKswnu3Nue, côKswnu3Nu cứjrSswEYj sjrSswEYjuy nghĩ Ha4omiên mjrSswEYjan suốt.Kswnu3Nu TạiKswnu3Nu jrSswEYjsao? CôjrSswEYj đHa4oã jrSswEYjlàm gìjrSswEYj mKswnu3Nuà dHa4oì Ha4oNgân Ha4oghét Ha4ocô njrSswEYjhư vậjrSswEYjy? Gia đìHa4onh Kswnu3Nucô Ha4ođã gKswnu3Nuây Kswnu3Nura chuyệnjrSswEYj Kswnu3Nugì Ha4okhiến djrSswEYjì ấHa4oy mớjrSswEYji nghjrSswEYje đếHa4on tHa4oên đHa4oã đùHa4ong đùng tứcjrSswEYj Kswnu3Nugiận đujrSswEYjổi cHa4oô về..jrSswEYj?? tjrSswEYjại sajrSswEYjo? RốKswnu3Nut cuộcHa4o jrSswEYjlà tHa4oại sao???

MãiHa4o nghĩ khiếnjrSswEYj LâjrSswEYjm khHa4oông jrSswEYjnhận Kswnu3Nura đãHa4o vHa4oề nhHa4oà lHa4oàm chHa4oú tKswnu3Nuài xếKswnu3Nu Ha4ophải khẽjrSswEYj nhắc.Ha4o Ha4oCô bước xjrSswEYjuống tjrSswEYjhẫn thờKswnu3Nu, Ha4okhông chjrSswEYjào cảHa4o cKswnu3Nuhú Phú.Ha4o PjrSswEYjhải nhjrSswEYjư mấyjrSswEYj hômHa4o trướjrSswEYjc, jrSswEYjcô đã hKswnu3Nuớn hjrSswEYjở, tươijrSswEYj cKswnu3Nuười xuốngKswnu3Nu Kswnu3Nuxe, líuKswnu3Nu jrSswEYjlo tHa4oạm jrSswEYjbiệt chHa4oú. Kswnu3NuVậy mà…

Cô bướcHa4o vôHa4o Kswnu3Nunhà jrSswEYjnhư ngườiHa4o mấtHa4o Ha4ohồn. Kswnu3NuCô lênHa4o cHa4oầu tHa4ohang, khôngjrSswEYj đKswnu3Nuể jrSswEYjý jrSswEYjba cKswnu3Nuô Kswnu3Nuđã Kswnu3Nuvề tKswnu3Nuừ lúHa4oc nào.jrSswEYj BHa4oa cKswnu3Nuô Kswnu3Nulớn tiếngjrSswEYj gọi:

- Kswnu3NuThiết Lâm!!

CjrSswEYjô quHa4oay ngườiHa4o lạjrSswEYji, jrSswEYjngạc nhiKswnu3Nuên: “Ha4o Ba!!”

- TốiKswnu3Nu Ha4oqua jrSswEYjcon điKswnu3Nu đâu??
jrSswEYj- BKswnu3Nua vềHa4o tHa4oừ Ha4olúc nàKswnu3Nuo ạ??Kswnu3Nu –Ha4o lKswnu3Nuâm hỏi
- BjrSswEYja hỏiHa4o cHa4oon tjrSswEYjối qKswnu3Nuua điKswnu3Nu đâu??jrSswEYj? Ha4o– gijrSswEYjọng ôjrSswEYjng bKswnu3Nuắt đầuHa4o Kswnu3Nucó sựHa4o Ha4otức giậnKswnu3Nu jrSswEYjkhiến LâmjrSswEYj rKswnu3Nuun sợ
- CKswnu3Nuon… con…Kswnu3Nu qKswnu3Nuua nhHa4oà bạn….??
- BạHa4on nàoKswnu3Nu..??- ônjrSswEYjg gjrSswEYjằn giọng…
- Kswnu3NuBạn củKswnu3Nua con….jrSswEYj Ba…baKswnu3Nu làKswnu3Num Ha4osao tKswnu3Nuhế??? ĐừngHa4o jrSswEYjlàm coHa4on sợKswnu3Nu bKswnu3Nua!! –Kswnu3Nu LâmHa4o Ha4olo lắng

jrSswEYjGiọng Ha4oông đãHa4o djrSswEYjịu Ha4ođi nhưjrSswEYjng cóHa4o vjrSswEYjẻ vẫjrSswEYjn giận

- Kswnu3NuBa chHa4oỉ mHa4ouốn biếtKswnu3Nu cjrSswEYjon Ha4ođi Kswnu3Nuđâu vàHa4o Kswnu3Nulàm gjrSswEYjì thôi
Kswnu3Nu- BjrSswEYja à!!Kswnu3Nu jrSswEYjCon lớnjrSswEYj rồi…Kswnu3Nu bKswnu3Nua khôngHa4o Ha4ocần jrSswEYjphải tKswnu3Nurông chừKswnu3Nung Kswnu3Nucon jrSswEYjnhư đjrSswEYjứa coKswnu3Nun níjrSswEYjt vậyjrSswEYj đâu!Kswnu3Nu! BKswnu3Nua vềjrSswEYj sjrSswEYjớm vậy??
Kswnu3Nu- UHa4ok… jrSswEYjcông viKswnu3Nuệc thuHa4oận lợHa4oi jrSswEYjnên jrSswEYjba Ha4ovề trướcjrSswEYj… Kswnu3Nuba Ha4onhớ cHa4oon gKswnu3Nuái bjrSswEYja qKswnu3Nuuá aHa4ok Ha4o– jrSswEYjgiọng jrSswEYjông djrSswEYjịu hẳn
- jrSswEYjCon cũngKswnu3Nu nKswnu3Nuhớ ba!!
jrSswEYj- TrôHa4ong cKswnu3Nuon khônHa4og Kswnu3Nuđược khỏe???
- KhjrSswEYjông jrSswEYjba… Kswnu3Nucon chỉjrSswEYj hơiKswnu3Nu mệtKswnu3Nu chútKswnu3Nu… cjrSswEYjon Ha4olên phònHa4og trướcKswnu3Nu… hẹKswnu3Nun gKswnu3Nuặp bjrSswEYja ởjrSswEYj bữaHa4o tốiHa4o nKswnu3Nuha ba…
- ờ…Ha4o lHa4oên Ha4onghỉ đijrSswEYj Ha4ocon gái….
Kswnu3NuLâm quHa4oá mKswnu3Nuệt jrSswEYjmỏi. TKswnu3Nuhả mìnhHa4o lêHa4on chiếjrSswEYjc giườnKswnu3Nug rộngHa4o lớjrSswEYjn, cHa4oô tjrSswEYjhiếp điHa4o Kswnu3Nulúc nàjrSswEYjo jrSswEYjkhông biết.IjrSswEYj’m donjrSswEYj’t Ha4oneed Kswnu3Nua man
IKswnu3Nu’m don’tKswnu3Nu nejrSswEYjed Kswnu3Nua Ha4oman Ha4o( what???)
IHa4o’m donKswnu3Nu’t neejrSswEYjd jrSswEYja man
I’m don’tHa4o neejrSswEYjd Ha4oa Ha4oman Ha4o( jiinjja)………TiếnHa4og nhạcKswnu3Nu qKswnu3Nuuen thuộjrSswEYjc lạijrSswEYj vjrSswEYjang lHa4oên Kswnu3Nu( Ha4otg nghiềnjrSswEYj bjrSswEYjài nKswnu3Nuày lắm!!)


Với Kswnu3Nutay lKswnu3Nuấy chiếcHa4o đHa4oiện tjrSswEYjhoại Ha4omà khôngKswnu3Nu nKswnu3Nuhìn ngưjrSswEYjời gọi,Kswnu3Nu LâmKswnu3Nu jrSswEYjuể oải

jrSswEYj- Kswnu3NuA lôKswnu3Nu !!
Kswnu3Nu- Kswnu3NuCô chKswnu3Nuết ởjrSswEYj Kswnu3Nuđâu Kswnu3Numà Ha4omãi Kswnu3Nukhông jrSswEYjnghe máy??Ha4o? –jrSswEYj Ha4o1 Kswnu3Nugiọng Kswnu3Nunói cKswnu3Nuon tKswnu3Nurai Ha4ovang ljrSswEYjên. LâmKswnu3Nu Ha4othừa biKswnu3Nuết jrSswEYjlà ai
- NgủKswnu3Nu jrSswEYj- jrSswEYjcô jrSswEYjtrả lKswnu3Nuời cụjrSswEYjt ngụt
- !!!
- jrSswEYjChuyện hồKswnu3Nui chjrSswEYjiều… côjrSswEYj… cHa4oô cjrSswEYjó jrSswEYjsao không???
Kswnu3Nu- NếujrSswEYj tHa4oôi jrSswEYjnói sKswnu3Nuao thHa4oì anHa4oh chạyKswnu3Nu đếnHa4o aKswnu3Nun Kswnu3Nuủi tôjrSswEYji chKswnu3Nuắc Ha4o!! rHa4oõ vjrSswEYjô duyêjrSswEYjn Kswnu3Nu– cKswnu3Nuô nóHa4oi vjrSswEYjẫn đaKswnu3Nung cKswnu3Nuòn nKswnu3Nugái ngủ
- UKswnu3Nuk… Kswnu3Nutôi… đanjrSswEYjg Ha4oở trHa4oước nhHa4oà jrSswEYjcô nèKswnu3Nu… Ha4o- QKswnu3Nuuân hớHa4on hở
- Anh….Ha4o AnKswnu3Nuh… jrSswEYjđiên jrSswEYjak !Kswnu3Nu! –Kswnu3Nu LâjrSswEYjm Ha4ohoảng hHa4oốt. CôjrSswEYj cKswnu3Nuhạy lạiHa4o bênHa4o jrSswEYjchiếc cửajrSswEYj sổjrSswEYj Ha4o- TrjrSswEYjời …jrSswEYj đangHa4o mưjrSswEYja Kswnu3Numà…. ĐồKswnu3Nu điên!!
- Ha4oKệ tôi…Kswnu3Nu xKswnu3Nuuống nhanKswnu3Nuh Ha4otôi đợi!!


LâHa4om vộiKswnu3Nu Kswnu3Nuvới jrSswEYjlấy chiếcjrSswEYj áoHa4o khojrSswEYjác, jrSswEYjtất bậtHa4o chạyHa4o Ha4oxuống nhàHa4o, côHa4o màHa4o Kswnu3Nukhông rHa4oa chắcjrSswEYj Ha4otên ngốKswnu3Nuc njrSswEYjày đợiKswnu3Nu đKswnu3Nuến sángKswnu3Nu majrSswEYji mất


- tjrSswEYjiểu tKswnu3Nuhư!! Kswnu3NuĐến bữaHa4o Kswnu3Nutối Ha4ocòn chạyHa4o đHa4oi đâu?Kswnu3Nu Kswnu3NuLão gHa4oia đaHa4ong đợi…
Kswnu3Nu- Ha4obác.. bácjrSswEYj Kswnu3Nunói vớijrSswEYj Ha4obố chKswnu3Nuáu dùmjrSswEYj Ha4ocháu…. ChHa4oáu rKswnu3Nua ngojrSswEYjài jrSswEYjmột lát…
- trKswnu3Nuời đajrSswEYjng mjrSswEYjưa Kswnu3Numà… cójrSswEYj Ha4ogì thìjrSswEYj cầmKswnu3Nu cjrSswEYjây dùjrSswEYj đjrSswEYji đjrSswEYjã –Ha4o nóijrSswEYj xojrSswEYjng bKswnu3Nuác TưHa4o vộKswnu3Nui cjrSswEYjhạy Kswnu3Nuvô nhàjrSswEYj lấyHa4o jrSswEYjcây jrSswEYjdù đHa4oưa Ha4ocho Lâm


- Kswnu3NuNhớ vKswnu3Nuề sớmKswnu3Nu nKswnu3Nuha Kswnu3Nutiểu thư!jrSswEYj! –Kswnu3Nu Ha4obác nKswnu3Nuói vKswnu3Nuọng theo


Kswnu3Nu- Nè!!Ha4o AnKswnu3Nuh điênHa4o trênKswnu3Nu mKswnu3Nuức qjrSswEYjuy đKswnu3Nuịnh rồiHa4o đHa4oó!! Ha4oAi đjrSswEYjời jrSswEYjtrời jrSswEYjmưa vậjrSswEYjy váKswnu3Nuc mặtHa4o tớijrSswEYj đâyHa4o lHa4oàm Ha4ogì…. ThiệtjrSswEYj khKswnu3Nuông nóKswnu3Nui nổiHa4o mà….
Kswnu3Nu- Ê…Kswnu3Nu cầHa4om cHa4oây Ha4odù Kswnu3Nulàm Ha4ocảnh akKswnu3Nu?? MjrSswEYjau chKswnu3Nue cHa4oho tôiKswnu3Nu đi…ướKswnu3Nut hKswnu3Nuết rKswnu3Nuồi nèKswnu3Nu jrSswEYj– mHa4oặt aHa4onh vêHa4onh lêjrSswEYjn thấyjrSswEYj ghét
- ƠKswnu3Nu jrSswEYjhơ…. jrSswEYjCòn dHa4oám saHa4oi Kswnu3Nutôi nữaKswnu3Nu đấyHa4o…. ajrSswEYjnh giỏiHa4o….che tHa4ohì tHa4oự cầKswnu3Num jrSswEYjmà chHa4oe này…jrSswEYj Kswnu3Nu- LâmHa4o néjrSswEYjm câjrSswEYjy Ha4odù vKswnu3Nuề Ha4ophía Quân
jrSswEYj- ChuKswnu3Nuyện hHa4oồi Ha4ochiều…. djrSswEYjì NgâHa4on jrSswEYjnói vậyKswnu3Nu nhưngjrSswEYj Ha4okhông Ha4ocó Ha4oý jrSswEYjgì đâu…jrSswEYj côHa4o đừnHa4og…. Ha4o– QuânjrSswEYj phKswnu3Nuân bua
- DìHa4o anHa4oh ghjrSswEYjét tôKswnu3Nui lắmHa4o Kswnu3Nuhử? –Kswnu3Nu jrSswEYjcô ngắtHa4o lời..
- KhôngjrSswEYj…. Ha4oAk Kswnu3Nucó jrSswEYj– jrSswEYjQuân gHa4oãi đKswnu3Nuầu –Ha4o djrSswEYjì ấyjrSswEYj kKswnu3Nuhông thícHa4oh tHa4oôi cKswnu3Nuhơi vớijrSswEYj mấyjrSswEYj ngườiHa4o Ha4onhà Kswnu3Nugiàu nKswnu3Nuhư cHa4oô đâu….
- Ha4oNhà gijrSswEYjàu jrSswEYjnhư tôi??/
- Uk…Ha4o Kswnu3Nudì ấyjrSswEYj bjrSswEYjảo khôngHa4o cùngjrSswEYj suKswnu3Nuy ngHa4ohĩ nHa4oên Ha4okhông chơi….
- VậyjrSswEYj jrSswEYjsao Kswnu3Nuanh jrSswEYjchơi vớjrSswEYji tôHa4oi?? –Kswnu3Nu LHa4oâm hỏiKswnu3Nu lại
Ha4o- ừHa4o thì….Kswnu3Nu –Kswnu3Nu Ha4oQuân tặcjrSswEYj lHa4oưỡi bKswnu3Nuỏ jrSswEYjqua –Kswnu3Nu điKswnu3Nu ănjrSswEYj đi…jrSswEYj tôKswnu3Nui đói
- aKswnu3Nunh jrSswEYjđói cònHa4o tHa4oôi Kswnu3Nuno chắc!Kswnu3Nu! –jrSswEYj côKswnu3Nu cKswnu3Nuãi Ha4o– troHa4ong Ha4onhà báHa4oc jrSswEYjTư tôjrSswEYji nấKswnu3Nuu xonHa4og hếtHa4o rồi… giờHa4o chỉHa4o Kswnu3Nucòn Ha4oăn cũngKswnu3Nu khôngjrSswEYj xKswnu3Nuong nữKswnu3Nua… tôiKswnu3Nu jrSswEYjcó pKswnu3Nuhúc Ha4oquá mà…
jrSswEYj- Ha4othôi… tHa4oôi dẫnHa4o côKswnu3Nu điHa4o ăKswnu3Nun ….jrSswEYj TjrSswEYjrời jrSswEYjmưa vậyjrSswEYj ănHa4o gHa4oì nhỉHa4o??? –jrSswEYj AnHa4oh Ha4osuy ngjrSswEYjhĩ –Kswnu3Nu trKswnu3Nuời mưaKswnu3Nu… trờiKswnu3Nu mjrSswEYjưa…. AkjrSswEYj.. Ha4ocó Kswnu3Nurồi… Ha4obánh xèoHa4o thẳngjrSswEYj tiến


LâHa4om jrSswEYjtròn xKswnu3Nuoe mắKswnu3Nut, hỏiKswnu3Nu lKswnu3Nuại Ha4o: “Kswnu3Nu bánhHa4o xèo”


Thiệt nàngHa4o Kswnu3Nunày ngKswnu3Nuố kHa4ohông Kswnu3Nuchịu nổiHa4o. CáKswnu3Nui móHa4on chếtKswnu3Nu Kswnu3Nungười ấHa4oy jrSswEYjmà jrSswEYjcũng khjrSswEYjông biết.Kswnu3Nu Tác gjrSswEYjiả làjrSswEYj tájrSswEYjc giảHa4o cHa4ohết tHa4oươi roHa4oi Kswnu3Nurói chếHa4ot giHa4oãy đHa4oành đạchjrSswEYj vHa4oới Ha4oem ý…Ha4o. Ngon khôngHa4o cưỡnHa4og nKswnu3Nuổi… chHa4oẹp chHa4oẹp… DạjrSswEYjo nKswnu3Nuày mjrSswEYjưa nhiều…ăHa4on báKswnu3Nunh xèjrSswEYjo sướngjrSswEYj Kswnu3Nuhơn làm Kswnu3Nutiên nữa


AnjrSswEYjh Ha4odẫn LjrSswEYjâm đếnjrSswEYj mộtKswnu3Nu qKswnu3Nuuán Ha4obánh xèjrSswEYjo Ha4onhỏ, nằmHa4o khájrSswEYj sâujrSswEYj trong coHa4on hẻmKswnu3Nu dài…Ha4o qHa4ouán khjrSswEYjá vắng…Ha4o jrSswEYjchắc Ha4olà họjrSswEYj Ha4oở jrSswEYjnhà tKswnu3Nuận hưởKswnu3Nung bữaKswnu3Nu cơHa4om gia đìnjrSswEYjh tốjrSswEYji thứjrSswEYj 7…Kswnu3Nu. Ha4oLâm đHa4oi vàojrSswEYj khHa4oép nKswnu3Nuép cạjrSswEYjnh jrSswEYjQuân. jrSswEYjMấy nơijrSswEYj nàHa4oy côKswnu3Nu khôjrSswEYjng quen vàKswnu3Nu cũngjrSswEYj chKswnu3Nuưa từngjrSswEYj đKswnu3Nuặt chKswnu3Nuân đến..


- Kswnu3NuCô LjrSswEYjam!! LấjrSswEYjy jrSswEYjcháu đĩaHa4o jrSswEYjbánh xèoHa4o !jrSswEYj! Ha4o– QuHa4oân gHa4oọi. DưHa4oờng nhjrSswEYjư Kswnu3Nuanh lHa4oà jrSswEYjkhách hàngjrSswEYj jrSswEYjquen củaKswnu3Nu quán
Cô Kswnu3Nuchủ qHa4ouán Kswnu3Nuxởi lởi:
- QuânjrSswEYj Kswnu3Nuđó akjrSswEYj?? DKswnu3Nuẫn bạnjrSswEYj jrSswEYjgái Kswnu3Nutới Kswnu3Nuăn đóKswnu3Nu hả?jrSswEYj? xjrSswEYjinh qá

- KhôngHa4o cHa4oó đâujrSswEYj Ha4oạ Kswnu3Nu!! –Ha4o cảKswnu3Nu anHa4oh vHa4oà Ha4ocô jrSswEYjđồng thanh
Ha4o- cònKswnu3Nu Kswnu3Nucãi nữa…jrSswEYj haHa4oi đKswnu3Nuưa đẹpKswnu3Nu đôiHa4o vậyHa4o Ha4ocơ mà….Ha4o –jrSswEYj cjrSswEYjô cHa4ohủ qKswnu3Nuuán cười…

5 phútKswnu3Nu sau….


- bKswnu3Nuánh xèKswnu3Nuo nónjrSswEYjg hổiHa4o đây…vừjrSswEYja Kswnu3Nuthổi vừHa4oa jrSswEYjăn đê…..jrSswEYj –Ha4o Kswnu3Nutiếng Kswnu3Nucô jrSswEYjchủ qujrSswEYján gijrSswEYjòn tan, kiểuHa4o nàjrSswEYjy khôngjrSswEYj ănHa4o cKswnu3Nuũng njrSswEYjo vớKswnu3Nui cjrSswEYjô báKswnu3Nun Kswnu3Nuhàng vuKswnu3Nui tKswnu3Nuính này
- cHa4oô ănKswnu3Nu đHa4oi…. –Ha4o QHa4ouân lKswnu3Nuịch sự
jrSswEYj- ănKswnu3Nu… ăn….Ha4o nhjrSswEYjư… Ha4othế nàoKswnu3Nu… Kswnu3Nu- LjrSswEYjâm ngHa4ohệt mặtHa4o rHa4oa hỏi

Quân Ha4obó taHa4oy toàKswnu3Nun tậpHa4o vjrSswEYjới cjrSswEYjô nànjrSswEYjg nKswnu3Nuày. AnjrSswEYjh jrSswEYjcẩn thậnKswnu3Nu lấyKswnu3Nu tâmKswnu3Nu Ha4obánh Ha4otráng, đặtKswnu3Nu vào đóHa4o jrSswEYjxà láchHa4o, rKswnu3Nuau diếHa4op, cảiKswnu3Nu xaKswnu3Nunh, rjrSswEYjau diếjrSswEYjp cá,jrSswEYj tíajrSswEYj tôjrSswEYj, rHa4oau hújrSswEYjng, lKswnu3Nuá quế…


LâmKswnu3Nu Ha4olắc đầHa4ou xuHa4oa tay…

jrSswEYj- tôijrSswEYj khôKswnu3Nung ăHa4on đượcKswnu3Nu mấjrSswEYjy loạiKswnu3Nu rajrSswEYju thơmjrSswEYj đjrSswEYjâu…. jrSswEYjAnh chHa4oo mỗiHa4o xàKswnu3Nu láHa4och vớijrSswEYj Ha4odưa Ha4oleo thôijrSswEYj ak??

QujrSswEYjân thởKswnu3Nu dàijrSswEYj nHa4ogán ngẩm….nàngKswnu3Nu Kswnu3Nunày khKswnu3Nuó nuôKswnu3Nui Kswnu3Nuquá. KhôngHa4o bijrSswEYjết ởKswnu3Nu nhàHa4o bHa4oa mHa4oẹ nuKswnu3Nuôi bằjrSswEYjng jrSswEYjgì màjrSswEYj Ha4olớn tướngKswnu3Nu vậy


Kswnu3Nu- ĂjrSswEYjn bájrSswEYjnh xèojrSswEYj tKswnu3Nuhì phảiKswnu3Nu cHa4oó rajrSswEYju mớjrSswEYji nKswnu3Nugon chứHa4o chHa4oáu jrSswEYj? –Kswnu3Nu cKswnu3Nuô chjrSswEYjủ quKswnu3Nuán Ha4ohỏi LÂm..

CKswnu3Nuô cKswnu3Nuhỉ biKswnu3Nuết cHa4oười trừ…

QuâKswnu3Nun làjrSswEYjm xoHa4ong xuôKswnu3Nui, cuốnKswnu3Nu Ha4olại, đưjrSswEYja Kswnu3Nucho Lâm…

Ha4o- ĐâKswnu3Nuy tiểujrSswEYj tjrSswEYjhư, ănjrSswEYj đi…Kswnu3Nu. PhướcHa4o jrSswEYjlắm mớijrSswEYj đượcjrSswEYj ThàjrSswEYjnh QuânKswnu3Nu nKswnu3Nuày Kswnu3Nulàm cjrSswEYjho jrSswEYjăn đó…
- CHa4ooi Ha4obộ tHa4oôi nhHa4oiều Kswnu3Nuphước hen…Kswnu3Nu còjrSswEYjn đượcjrSswEYj Kswnu3Nuăn mỳKswnu3Nu nữajrSswEYj… jrSswEYjcũng phải…Ha4o Ha4oở Kswnu3Nuhiền gHa4oặp jrSswEYjlành mừ….jrSswEYj –Ha4o QujrSswEYjân Kswnu3Nunói trjrSswEYjơn tru.
Kswnu3Nu- Kswnu3NuCô mKswnu3Nuà hiHa4oền chắjrSswEYjc tôKswnu3Nui jrSswEYjlà bụtjrSswEYj lâuKswnu3Nu rKswnu3Nuồi!! ănHa4o đi.Kswnu3Nu. đừngKswnu3Nu nóijrSswEYj vớKswnu3Nui tjrSswEYjôi cjrSswEYjô khôHa4ong biếHa4ot ănKswnu3Nu nhá
- Ha4oAi jrSswEYjbảo… Ha4obỏ vjrSswEYjô mồmjrSswEYj rjrSswEYjồi…ă…n…. –Ha4o LâjrSswEYjm nhKswnu3Nuét miếngHa4o báKswnu3Nunh Kswnu3Nucuốn Ha4ovô mồm…


Chu cha…Kswnu3Nu quỷjrSswEYj thjrSswEYjần ơjrSswEYji…. NgojrSswEYjn vjrSswEYjật vã…Kswnu3Nu mớiHa4o cắnjrSswEYj mộtKswnu3Nu miếngKswnu3Nu mjrSswEYjà cáHa4oi cảmHa4o giáHa4oc chHa4oua chua jrSswEYjngọt jrSswEYjngọt củajrSswEYj Ha4onước mắmjrSswEYj jrSswEYjlẫn vớHa4oi cKswnu3Nuái Kswnu3Nugiòn giHa4oòn Ha4othơm thHa4oơm củKswnu3Nua bánjrSswEYjh xèo, Kswnu3Nucòn Kswnu3Nucó mấyKswnu3Nu látHa4o dưHa4oa lKswnu3Nueo jrSswEYjmát lạnhjrSswEYj nKswnu3Nuữa chứ?(jrSswEYj đấKswnu3Nuy ljrSswEYjà Ha4onàng nHa4oày Kswnu3Nukhông jrSswEYjăn thêm rKswnu3Nuau đó…Kswnu3Nu khjrSswEYjông thì…Ha4o cKswnu3Nuhẹp… &lKswnu3Nut;lau đi!Kswnu3Nu! nhỏKswnu3Nu cHa4oả nướHa4oc Ha4orãi Kswnu3Nukìa bạnjrSswEYj (+.+) )…..Ha4o LâHa4om đHa4oảm Ha4obảo jrSswEYjmón Ha4onày ăKswnu3Nun đHa4oứt móKswnu3Nun pizzjrSswEYja Kswnu3Nuở tiệm

Vừa jrSswEYjnhai nKswnu3Nuhồm nhoàHa4om… LâmjrSswEYj vừajrSswEYj gKswnu3Nuiục Quân:

- An…jrSswEYj àmHa4o …Kswnu3Nu iHa4oếp i….Ha4o íu…Ha4o Ha4oôi …jrSswEYj.oăn…. Kswnu3Nu( anHa4oh ljrSswEYjàm tiếpjrSswEYj đijrSswEYj xíuKswnu3Nu tôjrSswEYji ăn)
- ơ…Kswnu3Nu ajrSswEYjy…. jrSswEYjự Kswnu3Nu.. jrSswEYjàm i….jrSswEYj ôKswnu3Nui… Ha4oũn… Ha4ooăn Ha4oà Kswnu3Nu( Kswnu3Nuơ hHa4oay Kswnu3Nutự jrSswEYjlàm đKswnu3Nui tôjrSswEYji cũngHa4o ănjrSswEYj mà)–Kswnu3Nu vừaHa4o nóKswnu3Nui anjrSswEYjh chànKswnu3Nug cũKswnu3Nung đútHa4o Ha4ongay Ha4omiếng bánKswnu3Nuh vàoKswnu3Nu mồm…

- Anh…Kswnu3Nu Kswnu3Nucó phảiKswnu3Nu Ha4ocon tKswnu3Nurai khôngKswnu3Nu vậy….jrSswEYj cHa4ohẳng Ha4oga jrSswEYjlăng Ha4ochút nàKswnu3Nuo sất….jrSswEYj –jrSswEYj LâmHa4o hét lênjrSswEYj, trầnHa4o đờiHa4o nàyHa4o cjrSswEYjô chưaKswnu3Nu thấHa4oy aHa4oi nhỏHa4o nhHa4oen ícHa4oh kỉKswnu3Nu nhưHa4o Quân
Ha4o- CjrSswEYjô là coKswnu3Nun Ha4ogái chắc….Ha4o cHa4oon gáiHa4o Ha4ogì Ha4omà…. ĂnHa4o uốnjrSswEYjg vôKswnu3Nu duyêKswnu3Nun…. –jrSswEYj Ha4oAnh cKswnu3Nuhàng cũngHa4o không chịjrSswEYju thujrSswEYja, vjrSswEYjừa cjrSswEYjho miếjrSswEYjng báHa4onh jrSswEYjthứ hHa4oai vKswnu3Nuào mKswnu3Nuồm vHa4oừa nKswnu3Nuói lại….
- KhjrSswEYjiếp… tôiKswnu3Nu mijrSswEYjếng thKswnu3Nuứ Ha4onhất chưjrSswEYja ăKswnu3Nun xonHa4og Kswnu3Nuanh đjrSswEYjã Ha4oxơi hếtjrSswEYj mKswnu3Nuiếng tHa4ohứ hjrSswEYjai rồi…jrSswEYj. Kswnu3Nucon trjrSswEYjai gìKswnu3Nu mHa4oà nhưjrSswEYj heo….


3 phKswnu3Nuút sau…

- cjrSswEYjủa tjrSswEYjôi…. –Ha4o LâmHa4o Kswnu3Nuhùng hjrSswEYjồn lấyHa4o Ha4otay cHa4oướp lấHa4oy miếngKswnu3Nu cuốHa4oi cùng
- Ha4ocòn Kswnu3Nulâu…- QujrSswEYjân cũnHa4og chẳngKswnu3Nu vừa…jrSswEYj tíchHa4o cựKswnu3Nuc Kswnu3Nukéo mKswnu3Nuiếng jrSswEYjcuối jrSswEYjcùng Kswnu3Nuvề phíHa4oa mình…Kswnu3Nu aHa4onh jrSswEYjcũng cjrSswEYjhiếm đượcHa4o mộHa4ot dKswnu3Nuiện Kswnu3Nutích khHa4oa khá
- củaHa4o tôi
- jrSswEYjcủa tôi

QuKswnu3Nuân thKswnu3Nuấy tìnhKswnu3Nu hjrSswEYjình kjrSswEYjhông jrSswEYjổn Kswnu3Nunên ngjrSswEYjhị hòjrSswEYja vớHa4oi LâmKswnu3Nu jrSswEYj: cjrSswEYjhia đjrSswEYjôi…. CảKswnu3Nu Kswnu3Nu2 ngưjrSswEYjời vjrSswEYjui vẻHa4o Ha4oăn Kswnu3Nunốt mKswnu3Nuiếng jrSswEYjcòn lại…

Ha4o- Kswnu3Nucô LâmKswnu3Nu lấjrSswEYjy cHa4oho cháuHa4o đĩjrSswEYja jrSswEYjnữa –jrSswEYj QuânKswnu3Nu gọi
jrSswEYj- thếHa4o Ha4onãy jrSswEYjgiờ Kswnu3Nukhông chịuHa4o Kswnu3Nugọi… điên!!Ha4o jrSswEYj– LHa4oâm trácKswnu3Nuh…cô đanHa4og ănjrSswEYj ngon…
- Kswnu3Nuuk… quêKswnu3Nun…. Kswnu3Nu_ Ha4oQuân Kswnu3Nucười Kswnu3Nuhì rKswnu3Nuõ ghét


jrSswEYj3 pHa4ohút sajrSswEYju…. ..


- lHa4oấy cháuHa4o đĩjrSswEYja nữa….


5 phút…


jrSswEYj- jrSswEYjcô ơijrSswEYj thêHa4om đHa4oĩa jrSswEYjnữa….lâu vậy….jrSswEYj –Ha4o lầnHa4o nàKswnu3Nuy LHa4oâm lênHa4o tiếng…jrSswEYj. giờKswnu3Nu mKswnu3Nuới biếtKswnu3Nu cảmHa4o giájrSswEYjc chKswnu3Nuờ thHa4oức ănjrSswEYj rấHa4ot kinKswnu3Nuh khủng

10 Kswnu3Nuphút sau….


jrSswEYj- CÔjrSswEYj jrSswEYjLAM ƠHa4oI…. MộtjrSswEYj đĩajrSswEYj nữa….jrSswEYj –jrSswEYj Kswnu3Nuhai ngườijrSswEYj jrSswEYjcùng jrSswEYjđồng thanh….kHa4ohiếp…ăn nhHa4oư heHa4oo… mớiKswnu3Nu Ha4ocó 1Kswnu3Nu0 pKswnu3Nuhút xơiHa4o nguHa4oyên Kswnu3Nu3 đĩa


13 phút…

CjrSswEYjả Kswnu3NuLâm Kswnu3Nuvà QuânKswnu3Nu sấnKswnu3Nu sổjrSswEYj jrSswEYjtới cKswnu3Nuái bếpjrSswEYj củajrSswEYj cKswnu3Nuô LjrSswEYjam. ChờKswnu3Nu jrSswEYjsao njrSswEYjỗi nữaHa4o, Ha4oxắn Kswnu3Nutay vôKswnu3Nu lHa4oàm cùjrSswEYjng cHa4oô chjrSswEYjo nhanh….

CájrSswEYji jrSswEYjbếp lạijrSswEYj jrSswEYj1 Ha4olần nKswnu3Nuữa jrSswEYjnổi loạn…jrSswEYj lHa4oý Ha4odo Kswnu3Nukhông cầnjrSswEYj jrSswEYjnói cũngjrSswEYj biết


- Ha4oZa… Kswnu3Nusao cHa4oô đổKswnu3Nu bHa4oánh dàyjrSswEYj vHa4oậy…. Ha4o– QuâHa4on hét
Kswnu3Nu- LỡHa4o tjrSswEYjay… jrSswEYj- LâmjrSswEYj nóiKswnu3Nu Ha4otỉnh bơ….Kswnu3Nu jrSswEYjKhông bHa4oiết mjrSswEYjai sjrSswEYjau Ha4oai rưjrSswEYjớc nànKswnu3Nug đjrSswEYjây Ha4o(đoán xjrSswEYjem Ha4o* mặtjrSswEYj tjrSswEYjác gijrSswEYjả cườijrSswEYj đểu*jrSswEYj )Ha4o- NèjrSswEYj… aKswnu3Nunh quêHa4on bỏKswnu3Nu jrSswEYjgiá jrSswEYjrồi… đồKswnu3Nu ljrSswEYjú lẫn…
- UKswnu3Nuk… qujrSswEYjên Ha4o( jrSswEYjlại quHa4oên. Kswnu3NuHai ôngjrSswEYj bjrSswEYjà nãKswnu3Nuy jrSswEYjchắc mjrSswEYjắc bệnhjrSswEYj đãngHa4o trjrSswEYjí lKswnu3Nuevel cjrSswEYjao nhHa4oất quá)


- Lâm!!jrSswEYj LậtjrSswEYj bHa4oánh mau…Kswnu3Nu. CKswnu3Nuháy rồHa4oi kìa…..
- LấyHa4o…. Kswnu3Nulấy dHa4oùm Kswnu3Nutôi cjrSswEYjái đHa4oĩa… nhanh….

….


Sau mộtjrSswEYj hồiKswnu3Nu làmHa4o bánjrSswEYjh( tHa4ohực Ha4ora làHa4o jrSswEYjtranh củajrSswEYj côKswnu3Nu LaHa4om), Ha4ohai đứajrSswEYj đijrSswEYj rKswnu3Nua vHa4oới jrSswEYj4 đĩa nữajrSswEYj tjrSswEYjrên tayjrSswEYj, Kswnu3Numỉm cườKswnu3Nui jrSswEYjmãn nguyHa4oện…. ajrSswEYjx…. ĂnHa4o cKswnu3Nuhi lắKswnu3Num dữ….


1 phújrSswEYjt nhKswnu3Nuìn nhau…


- nhHa4oìn cHa4oon kjrSswEYjhỉ mjrSswEYjặt dínhHa4o đầHa4oy lọHa4o kìa….Ha4o jrSswEYjHa hajrSswEYj…. –Kswnu3Nu QuâjrSswEYjn cườjrSswEYji chỉKswnu3Nu mặtHa4o Lâm
- Kswnu3Nuanh sạcHa4oh hơnHa4o tKswnu3Nuôi chKswnu3Nuắc…. kHa4oiếp…. jrSswEYjmặt nHa4ohư đjrSswEYjào tHa4ohan Kswnu3Nuhàng thếHa4o kỉ….jrSswEYj jrSswEYj– LHa4oâm lúc Ha4ođầu Ha4ohốt hoảHa4ong nhưHa4ong Ha4ongay Kswnu3Nusau kKswnu3Nuhi chiêmHa4o njrSswEYjgưỡng dujrSswEYjng jrSswEYjnhan ngườiKswnu3Nu đốjrSswEYji diệHa4on thì cũngHa4o nắcHa4o nẻ
Ha4o- thôi…Kswnu3Nu. hKswnu3Nuai Ha4ođứa Kswnu3Nuvào jrSswEYjrửa mặKswnu3Nut rồjrSswEYji raHa4o…. jrSswEYj– cKswnu3Nuô LâHa4om từKswnu3Nu đâujrSswEYj cKswnu3Nuhạy lạHa4oi( nãyKswnu3Nu jrSswEYjgiờ tjrSswEYjụi njrSswEYjó dàjrSswEYjnh chỗKswnu3Nu màjrSswEYj), tủmHa4o tỉHa4om cười
- thôiKswnu3Nu khỏijrSswEYj cjrSswEYjô Ha4o– jrSswEYj2 đứajrSswEYj đồngHa4o tHa4ohanh tjrSswEYjập 3

vì Kswnu3Nusự nghiệpjrSswEYj ănjrSswEYj uốKswnu3Nung vKswnu3Nuĩ đKswnu3Nuại… mKswnu3Nuặt lọHa4o cHa4oó hềKswnu3Nu cKswnu3Nuhi Kswnu3Nu( Kswnu3Nucái Kswnu3Nunày giốnjrSswEYjg Ha4otác giảHa4o )
15 phHa4oút sau


- Oa…Ha4o Ha4ono quá….Ha4o ĂnKswnu3Nu khôngKswnu3Nu nổKswnu3Nui nữKswnu3Nua rồijrSswEYj…. –jrSswEYj LâmKswnu3Nu xoHa4oa bụngHa4o thHa4oan vãn
- Cô…Ha4o ănKswnu3Nu nổiHa4o njrSswEYjữa tôiKswnu3Nu chHa4oo tiềnKswnu3Nu…. Ha4o– QujrSswEYjân cũHa4ong Kswnu3Nuxuýt xoKswnu3Nua jrSswEYjthan chHa4oo cáKswnu3Nui bụng


Nhìn bên….(Kswnu3Nu tácHa4o gijrSswEYjả lậtHa4o jrSswEYjghế)… chồngHa4o đĩKswnu3Nua chắcjrSswEYj Kswnu3Nucao Ha4onhư nKswnu3Nuúi…. Khiếp…Kswnu3Nu Ha4o2 ônKswnu3Nug bàKswnu3Nu này jrSswEYjăn nKswnu3Nuhư Ha4obỏ đóiHa4o Ha4o2 năjrSswEYjm ởHa4o châujrSswEYj pKswnu3NuHi khônHa4og bằng…Ha4o đếnHa4o côjrSswEYj LjrSswEYjam cũKswnu3Nung kinHa4oh ngạc…. côjrSswEYj Kswnu3Nutưởng hHa4oôm naKswnu3Nuy ếjrSswEYj khách…Kswnu3Nu. GặjrSswEYjp Kswnu3Nu2 đứaKswnu3Nu nàjrSswEYjy Ha4ochắc Kswnu3Nulãi Ha4ogấp đôijrSswEYj jrSswEYjthường ngày mất
Ha4oHai jrSswEYjngười thonjrSswEYjg tHa4ohả đHa4oi dạo…

- Ha4oÊ! CájrSswEYji bánKswnu3Nuh hồijrSswEYj nàHa4oy gHa4oọi làjrSswEYj gHa4oì ýjrSswEYj nhjrSswEYjỉ? –jrSswEYj LâmjrSswEYj hỏiKswnu3Nu Quân
- ĐồHa4o khỉKswnu3Nu hjrSswEYjay quêKswnu3Nun! BánjrSswEYjh xèo….jrSswEYj CKswnu3Nuô jrSswEYjkhông thjrSswEYjấy jrSswEYjđổ bjrSswEYjánh rHa4oa nójrSswEYj Ha4okêu cájrSswEYji xjrSswEYjèo Kswnu3Nuak? –jrSswEYj QKswnu3Nuuân nạt
- Ak…Kswnu3Nu uk….Ha4o QuêKswnu3Nun…. jrSswEYj! –Kswnu3Nu Ha4oLâm gãKswnu3Nui đKswnu3Nuầu Kswnu3Nuthấy yêu……Kswnu3Nu jrSswEYjnàng tjrSswEYja Ha4ocòn phHa4oụng mHa4oá nữajrSswEYj chứ.,, làmjrSswEYj Kswnu3Nutrái tiHa4om ajrSswEYji Ha4ođó…. jrSswEYjSuýt Kswnu3Nurớt rKswnu3Nua ngoàHa4oi…. ĐjrSswEYjến kHa4ohổ thêjrSswEYj khônKswnu3Nug biết
- Anh…Kswnu3Nu ajrSswEYjnh làHa4om gìjrSswEYj mjrSswEYjà đơHa4o nHa4ogười Kswnu3Nura vậKswnu3Nuy… Ha4o- LâmHa4o Kswnu3Nuhua hHa4oua tay,jrSswEYjbất jrSswEYjgiác hỏHa4oi kKswnu3Nuhi thjrSswEYjấy QuânKswnu3Nu cứjrSswEYj đơHa4o Ha4onhìn mình


QuâjrSswEYjn Kswnu3Nugãi đầujrSswEYj. HajrSswEYji ngHa4oười nàHa4oy giốnKswnu3Nug nHa4ohau thật.Ha4o ĐếnjrSswEYj bốiKswnu3Nu rốiHa4o cHa4oũng gKswnu3Nuiống njrSswEYjhau Kswnu3Nunữa. CóKswnu3Nu pKswnu3Nuhải là….Ha4o Kswnu3Nu* tácjrSswEYj jrSswEYjgiả lạiKswnu3Nu cjrSswEYjười đểu*


Hai Kswnu3Nungười điHa4o sonKswnu3Nug sonKswnu3Nug, tKswnu3Nuhật yêKswnu3Nun bình……


- KjrSswEYjhà …jrSswEYj khà….jrSswEYj LạjrSswEYji gặKswnu3Nup jrSswEYjmày ởHa4o đây…..Kswnu3Nu oHa4oắt cojrSswEYjn Ha4oạ….. Ha4o!! –Kswnu3Nu GKswnu3Nuiọng Ha4o1 têjrSswEYjn Kswnu3Nucôn Ha4ođồ khàn đHa4oi Kswnu3Nuvì Kswnu3Nuhút nhiềHa4ou thuốcjrSswEYj cắtjrSswEYj ngHa4oang sujrSswEYjy ngKswnu3Nuhĩ yKswnu3Nuên bjrSswEYjình jrSswEYj( cKswnu3Nuủa tjrSswEYjác giả)
- jrSswEYjLại Ha4olà jrSswEYjtụi màyKswnu3Nu hả?jrSswEYj –Ha4o QuânHa4o Kswnu3Nutỏ vẻHa4o kiêHa4on Kswnu3Nuđịnh njrSswEYjhưng thựcHa4o Kswnu3Nura anjrSswEYjh rấtKswnu3Nu loHa4o. Không phảiHa4o jrSswEYjlo Kswnu3Nucho mìnhKswnu3Nu màHa4o lHa4oo jrSswEYjcho ngườiHa4o cHa4oon jrSswEYjgái đaHa4ong ởjrSswEYj jrSswEYjbên Ha4ocạnh anh….
- ĐHa4oã bảoKswnu3Nu tụiKswnu3Nu taKswnu3Nuo cHa4oó Kswnu3Nuduyên vớiHa4o mHa4oày màKswnu3Nu…. –Ha4o jrSswEYj1 tjrSswEYjên khHa4oác cjrSswEYjhừng Kswnu3Nu15, Ha4o16 tKswnu3Nuuổi, tóc nhuộmKswnu3Nu đỏHa4o choHa4oét,khuyên tKswnu3Nuai Kswnu3Nudắt mjrSswEYjũi, mồmHa4o cũjrSswEYjng đajrSswEYjng Ha4ophì jrSswEYjphèo điếujrSswEYj thuốc

Một têjrSswEYjn khácHa4o buônHa4og Kswnu3Nulời chònKswnu3Nug ghẹojrSswEYj Lâm:

- ÁKswnu3Nui chà…Ha4o hôjrSswEYjm nKswnu3Nuay Kswnu3Numày lạiKswnu3Nu Ha4ođi cùnKswnu3Nug vHa4oới Ha4ocô Kswnu3Nuem xinKswnu3Nuh Ha4ođẹp Ha4olần tKswnu3Nurước hả?Ha4o...... tụi bHa4oây coi….Ha4o CójrSswEYjc Ha4oghẻ đòHa4oi Ha4oăn thịHa4ot thiêHa4on nKswnu3Nuga kìa….Ha4o jrSswEYjHa ha…


NhữngjrSswEYj trKswnu3Nuàng cưjrSswEYjời cHa4ohế nhjrSswEYjạo khôKswnu3Nung dứKswnu3Nut làjrSswEYjm Kswnu3Nucả QKswnu3Nuuân vàHa4o LâmHa4o đềujrSswEYj bựcjrSswEYj bộiKswnu3Nu…. jrSswEYjLâm vốnjrSswEYj khKswnu3Nuông Ha4ophải loạijrSswEYj njrSswEYjgười caHa4om chịujrSswEYj, Ha4olên tiếnjrSswEYjg trước:

- KệjrSswEYj tHa4oôi! Kswnu3NuCó pKswnu3Nuhải cójrSswEYjc gjrSswEYjhẻ thiênHa4o jrSswEYjnga haKswnu3Nuy jrSswEYjkhông tựKswnu3Nu Ha4otôi Ha4obiết…. Kswnu3Nubọn aHa4onh đừngKswnu3Nu có cHa4oậy đôngjrSswEYj Kswnu3Nuăn hiếpHa4o tụiHa4o tôjrSswEYji…. Tôi….jrSswEYj Ha4oTôi báKswnu3Nuo côjrSswEYjng jrSswEYjan đjrSswEYjó…. jrSswEYj– côjrSswEYj Kswnu3Numạnh mồmjrSswEYj tuyên bố
- jrSswEYjA ha….Ha4o jrSswEYjHa…. CôjrSswEYj jrSswEYjem tứcKswnu3Nu ljrSswEYjên trHa4oông xinHa4oh hKswnu3Nuẳn jrSswEYjra đấy….Kswnu3Nu. Ha4o– qHa4ouay sang jrSswEYjQuân hắnKswnu3Nu tjrSswEYja Ha4onói Ha4otiếp jrSswEYj– HKswnu3Nuay lHa4oà giHa4oờ màjrSswEYjy đểHa4o cKswnu3Nuon bKswnu3Nué jrSswEYjđó lạijrSswEYj đâKswnu3Nuy…. Ha4oTụi tao Kswnu3Nucho màKswnu3Nuy jrSswEYjbiến jrSswEYj…. AnjrSswEYjh jrSswEYjem nhỉ….


Quân nghiHa4oến răng:


- VậKswnu3Nuy thKswnu3Nuì hỏHa4oi njrSswEYjắm đấKswnu3Num Ha4ocủa Kswnu3Nutao cjrSswEYjó đKswnu3Nuồng ýKswnu3Nu khônHa4og đã…!Ha4o Ha4o– QKswnu3Nuuân nhanHa4oh nhưKswnu3Nu cjrSswEYjắt đẩy LHa4oâm qHa4oua Ha4o1 bên,jrSswEYj xôKswnu3Nung vKswnu3Nuào tụjrSswEYji cKswnu3Nuôn đồKswnu3Nu Kswnu3Nunhư Kswnu3Nucon jrSswEYjhổ đóKswnu3Nui khát.


Bọn đjrSswEYjó chjrSswEYjừng haHa4oi jrSswEYj10 têjrSswEYjn. TjrSswEYjrừ thằngHa4o 1jrSswEYj5 tKswnu3Nuuổi lênjrSswEYj tiHa4oếng lúcjrSswEYj Ha4onãy lKswnu3Nuà nKswnu3Nuhỏ cjrSswEYjon ra. CHa4oòn jrSswEYjlại đứajrSswEYj nàoKswnu3Nu đứaKswnu3Nu nấHa4oy Kswnu3Nuto jrSswEYjcao, Kswnu3Nunhìn jrSswEYjhãi chếtHa4o điHa4o được.jrSswEYj QKswnu3Nuuân nhjrSswEYjà tKswnu3Nua cũng đKswnu3Nuâu phHa4oải tjrSswEYjay jrSswEYjvừa… cũnHa4og tHa4oả hữujrSswEYj độHa4ot xônjrSswEYjg. MộjrSswEYjt tjrSswEYjên ljrSswEYjăm Ha4olăm cầHa4om cjrSswEYjây gậyjrSswEYj đến địnKswnu3Nuh đánHa4oh vàjrSswEYjo ljrSswEYjưng jrSswEYjanh nhKswnu3Nuưng Ha4oQuân Ha4oquay ngjrSswEYjoắt lHa4oại, Ha4otiện cKswnu3Nuhân đHa4oá vôjrSswEYj bHa4oụng thằng jrSswEYjđó Ha4olàm nHa4oó Ha4ola jrSswEYjquá trjrSswEYjời đất.jrSswEYj MjrSswEYjấy Ha4otên jrSswEYjcòn lạKswnu3Nui Ha4ocũng gjrSswEYjây khôKswnu3Nung Ha4oít jrSswEYjcản trở Kswnu3Nucho Ha4oQuân. TụijrSswEYj nóKswnu3Nu Kswnu3Nubiết nếu solo thì mơ đời cũng chẳng địch lại anh nên chúng chọn cách xông đại vô, níu lấy chân tay Quân làm anh không cử động nổi. Sáu thằng xông vào ôm lấy Quân (Quân hotboy không những gái theo mà trai cũng mê !!! ). Anh cự quậy mãi, cố lấy sức bình sinh vùng ra khỏi đống người điên khùng đó…..


Cách đó không xa có một người lòng cũng như lửa đốt…. nhìn Quân đánh nhau… mỗi lần anh bị thương là y như rằng cô cũng cảm nhận được nỗi đau đó vậy… buốt lắm.. cô loay hoay mãi… định gọi cho công an nhưng vậy thì Quân cũng không tránh khỏi nghi can… Lại định gọi cho 2 anh vệ sĩ của cô nhưng ….. nghĩ đến ánh mắt hồi chiều của ba khiến cô rùng mình sợ hãi…. Làm sao đây…. Cô phải làm sao… có phải chính cô đang gây áp lực cho anh….“ Za…” … một tiếng hét làm Lâm giật mình ngẩng đầu lên… Quân đứng đó…. Giữa một đống người nằm la liệt kêu ê ẩm dưới đất… có vẻ chúng đã bị Quân cho đo ván. Lâm mừng rỡ nhưng lại bất giác thấy vài giọt máu đang nhỏ xuống đất. Từ vai Quân ư ? ôi trời đất.... một tên côn đồ trong lúc khống chế được Quân đã đâm lén anh 1 nhát vào vai….******** thật!!!


Lâm toan chạy lại nhưng không…. Một bóng người vụt lên trước cô, cô không nhìn rõ… sau đó…. Sau đó….
Quân ngã gục xuống….\
….