You are here

Tứ hoàng tử - Chương 34

Chương 39p4G4uth4: TPq4AMeTQừ boHBpt̉ tHBptia Pq4AMeTQhy 9p4G4uthvọng dPq4AMeTQuy nhất


Tứ Thụy9p4G4uth vàPq4AMeTQ HBptGia LuậHBptt SPq4AMeTQảo đồngHBpt loạHBptt chộpPq4AMeTQ lấy9p4G4uth kiêPq4AMeTQ́m giăPq4AMeTQ́t bênPq4AMeTQ mình9p4G4uth nPq4AMeTQgựa, haHBpti HBptthanh kPq4AMeTQiếm cò9p4G4uthn chưa9p4G4uth Pq4AMeTQra kh9p4G4uthỏi Pq4AMeTQvỏ, mPq4AMeTQột lPq4AMeTQoạt cáHBpti đPq4AMeTQầu củaPq4AMeTQ kHBptẻ địc9p4G4uthh đã9p4G4uth Pq4AMeTQđột 9p4G4uthngột dHBptời nhàPq4AMeTQ ch9p4G4uthuyển chôHBpt̃. ĐámHBpt thíchHBpt khácPq4AMeTQh 9p4G4uthcòn Pq4AMeTQlại khiếHBptp đaHBpt̉m quaHBpty đâHBpt̀u. Đă9p4G4uth̀ng sa9p4G4uthu chúnPq4AMeTQg HBptkhông bi9p4G4uthết HBpttừ HBptlúc naPq4AMeTQ̀o xuấtPq4AMeTQ hHBptiện mộtPq4AMeTQ 9p4G4uthngười m9p4G4uthột ngPq4AMeTQựa. Ngư9p4G4uthời nọHBpt HBptvận HBptmột bộPq4AMeTQ Pq4AMeTQy phuHBpṭc màuHBpt đe9p4G4uthn, thâ9p4G4uthn hìnPq4AMeTQh t9p4G4uthhẳng tăPq4AMeTQ́p đứngHBpt trê9p4G4uthn đầuPq4AMeTQ tuấn9p4G4uth mã,Pq4AMeTQ kiHBptếm trênPq4AMeTQ 9p4G4uthtay cHBptòn đPq4AMeTQang nhHBptỏ maPq4AMeTQ́u tPq4AMeTQí ta9p4G4uth́ch. ĐámHBpt thíHBptch khaPq4AMeTQ́ch pPq4AMeTQhản ứPq4AMeTQng lại,Pq4AMeTQ mPq4AMeTQuốn Pq4AMeTQphân lPq4AMeTQàm ha9p4G4uthi Pq4AMeTQnửa, mộ9p4G4utht đốiPq4AMeTQ phóPq4AMeTQ vớPq4AMeTQi Tư9p4G4uth́ Pq4AMeTQThụy 9p4G4uthvà G9p4G4uthia LuậtHBpt SảHBpto, HBptmột đốiPq4AMeTQ phóPq4AMeTQ vơHBpt́i ke9p4G4uth̉ la9p4G4utḥ mặt9p4G4uth mớHBpti đến.Pq4AMeTQ 9p4G4uthNhưng boPq4AMeTQ̣n chú9p4G4uthng coPq4AMeTQ̀n 9p4G4uthchưa 9p4G4uthkịp Pq4AMeTQtấn côHBptng, ng9p4G4uthười 9p4G4uthnọ HBptđã HBpttung mHBptình lHBptên caPq4AMeTQo, từHBpt ph9p4G4uthía trênPq4AMeTQ 9p4G4uthsát Pq4AMeTQkhí bổPq4AMeTQ xuốnHBptg, trưPq4AMeTQờng kiếm9p4G4uth cHBpthỉ xu9p4G4uthất rPq4AMeTQa Pq4AMeTQmột c9p4G4uthhiêu duPq4AMeTQy nhấtHBpt, nhữngPq4AMeTQ k9p4G4uthẻ g9p4G4uthần nhất9p4G4uth đaHBpt̃ thPq4AMeTQeo chHBptân Pq4AMeTQđồng bọ9p4G4uthn HBpttrước đó,HBpt đHBptầu lìa9p4G4uth khHBptỏi cổ. 

Bóng áPq4AMeTQo đePq4AMeTQn nHBpthanh như9p4G4uth HBptảo 9p4G4uthảnh, lướHBptt xuyPq4AMeTQên quHBpta đPq4AMeTQám t9p4G4uthhích kHBpthách b9p4G4uthịt mặt.Pq4AMeTQ 9p4G4uthĐến kh9p4G4uthi ngườPq4AMeTQi nọHBpt HBpttới trươPq4AMeTQ́c mặ9p4G4utht TứPq4AMeTQ T9p4G4uthhụy, tHBptoàn 9p4G4uthbộ k9p4G4uthẻ địch9p4G4uth Pq4AMeTQsau lưngPq4AMeTQ đHBptều đãHBpt voPq4AMeTQng m9p4G4uthạng, kPq4AMeTQhông HBptsót môHBpṭt kẻ.

Gia LuPq4AMeTQật Sảo9p4G4uth sửnPq4AMeTQg sốHBptt vHBptô c9p4G4uthùng. Đ9p4G4uthã từnPq4AMeTQg nhìHBptn t9p4G4uthhấy chiêHBptu thứHBptc HBptvà Pq4AMeTQtốc độ9p4G4uth củaHBpt HBptA Th9p4G4uthụy, tiHBptn ch9p4G4uthắc sư9p4G4uth phụPq4AMeTQ 9p4G4uthcủa đêHBpṭ â9p4G4uth́y nPq4AMeTQhất điHBpṭnh là9p4G4uth cPq4AMeTQao thuPq4AMeTQ̉ tro9p4G4uthng chốn9p4G4uth g9p4G4uthiang HBpthồ, s9p4G4uthong kPq4AMeTQhông Pq4AMeTQngờ lPq4AMeTQại xuấ9p4G4utht HBptthần nPq4AMeTQhập 9p4G4uthquỷ Pq4AMeTQđến mứcHBpt này. 

Tứ 9p4G4uthThụy vừaHBpt HBptkinh ngaPq4AMeTQ̣c v9p4G4uthừa mư9p4G4uth̀ng rỡ.

"Hàn, 9p4G4uthsao ngườiPq4AMeTQ lạPq4AMeTQi ơ9p4G4uth̉ đây?".

"Ta đến9p4G4uth đoHBpt́n ngươi".

Gia Luậ9p4G4utht SHBptảo nPq4AMeTQghe vâ9p4G4utḥy liềnPq4AMeTQ hỏi:

"Trưởng bốHBpti Pq4AMeTQbiết cPq4AMeTQó ke9p4G4uth̉ muốnHBpt hHBptại HBptA Thụy?".

Hàn gật9p4G4uth đầu.

"Tin tư9p4G4uth́c tứHBpt vư9p4G4uthơng HBptgia cHBpthém đ9p4G4uthầu, biPq4AMeTQếm chứcHBpt HBpttham quaPq4AMeTQn H9p4G4uthồ BắcPq4AMeTQ đaPq4AMeTQ̃ truyền9p4G4uth HBptđến kin9p4G4uthh thHBptành rôHBpt̀i", l9p4G4uthại qu9p4G4uthay sHBptang HBptnhìn TứHBpt ThụHBpty, nhếch9p4G4uth Pq4AMeTQmôi, Pq4AMeTQ"nhị 9p4G4uthca 9p4G4uthkia củaPq4AMeTQ nHBptgươi tất9p4G4uth nhiPq4AMeTQên lHBptà lạHBpti lPq4AMeTQên cơ9p4G4uthn động9p4G4uth ki9p4G4uthnh. K9p4G4uthhông nói9p4G4uth chuyPq4AMeTQện naHBpt̀y nữ9p4G4utha, 9p4G4uthhai vị9p4G4uth s9p4G4uthư phụHBpt đợi9p4G4uth ngươi9p4G4uth đPq4AMeTQã lâu".

Nói rôPq4AMeTQ̀i lậPq4AMeTQp tứPq4AMeTQc phóHBptng l9p4G4uthên HBptlưng ngựa9p4G4uth, dẫnPq4AMeTQ đHBptường. TứHBpt ThPq4AMeTQụy n9p4G4uthghi Pq4AMeTQhoặc hỏi:

"Vị sưHBpt phPq4AMeTQụ HBptmà 9p4G4uthngười 9p4G4uthnói kiHBpta lPq4AMeTQà a9p4G4uthi, Pq4AMeTQsao lHBptại m9p4G4uthuốn gặpHBpt ta?".

Hàn ngPq4AMeTQhiêng HBptđầu nhiPq4AMeTQ̀n hắnPq4AMeTQ một9p4G4uth cHBptách b9p4G4uthí hiể9p4G4uthm, Pq4AMeTQmới đáp:

"Ngươi n9p4G4uthói xem?".

Tứ ThHBptụy 9p4G4uthđưa taPq4AMeTQy Pq4AMeTQxoa cằmPq4AMeTQ, HBptvẻ mPq4AMeTQặt nghiHBptêm túc.

"Chắc k9p4G4uthhông pPq4AMeTQhải vị9p4G4uth Pq4AMeTQkia là9p4G4uth miHBptnh sư,Pq4AMeTQ gi9p4G4utháo chủ9p4G4uth võ9p4G4uth cônPq4AMeTQg táPq4AMeTQi tHBpthế n9p4G4uthhưng lòngHBpt mPq4AMeTQang tiê9p4G4uth́c hâ9p4G4utḥn 9p4G4uthkhông tPq4AMeTQhu Pq4AMeTQnạp đượcPq4AMeTQ đô9p4G4uth̀ đêPq4AMeTQ̣ tốt,Pq4AMeTQ biết9p4G4uth đươ9p4G4utḥc đồ9p4G4uth nHBpthi c9p4G4uthủa ngườiHBpt coPq4AMeTQ́ ngPq4AMeTQộ tín9p4G4uthh cPq4AMeTQao, thi9p4G4uthên tà9p4G4uthi voHBpt̃ họcPq4AMeTQ 9p4G4uthvạn ngưPq4AMeTQời HBptcó mộtHBpt, ngPq4AMeTQàn kiếp9p4G4uth khHBptó tPq4AMeTQìm nên9p4G4uth mới...".

Gia LHBptuật 9p4G4uthSảo ởHBpt m9p4G4uthột HBptbên nePq4AMeTQ́n HBptcười. Hà9p4G4uthn ánhHBpt m9p4G4uthắt to9p4G4uth̉ ro9p4G4uth̃ Pq4AMeTQxem thPq4AMeTQường, kPq4AMeTQhông hề9p4G4uth kháchPq4AMeTQ HBptkhí mỉ9p4G4utha mai:

"Thiên taHBpt̀i vPq4AMeTQõ học?9p4G4uth Ngươi?HBpt ĐệHBpt nhấPq4AMeTQt b9p4G4uthại trậHBptn chỉHBpt giỏiPq4AMeTQ Pq4AMeTQkhua mHBptôi múPq4AMeTQa mép".

Tứ ThụyHBpt kHBpthịt mũi.

"Ta c9p4G4uthhẳng q9p4G4uthua tôn9p4G4uth 9p4G4uthsư trHBptọng đaHBpṭo, 9p4G4uthsợ nHBptgộ thưPq4AMeTQơng ngươ9p4G4uth̀i m9p4G4uthới khô9p4G4uthng đáPq4AMeTQnh hết9p4G4uth sứcPq4AMeTQ Pq4AMeTQmà thôi".

Hàn cườiHBpt khẩy.

"Một tră9p4G4uthm nHBptăm 9p4G4uthnữa ngươ9p4G4uthi cuHBpt̃ng HBptkhông thắ9p4G4uthng nổiPq4AMeTQ sưPq4AMeTQ phu9p4G4utḥ. NhưnPq4AMeTQg là9p4G4uth, CHBpthu lãHBpto sư9p4G4uth ph9p4G4uthụ khôngHBpt pPq4AMeTQhải mHBptinh sưHBpt, giáHBpto ch9p4G4uthủ g9p4G4uthì caPq4AMeTQ̉. ÔPq4AMeTQng ấyPq4AMeTQ 9p4G4uthlà bíHBpt th9p4G4uthuật siPq4AMeTQ̃ cóHBpt thểHBpt cảPq4AMeTQi tửHBpt 9p4G4uthhoàn sinHBpth, tPq4AMeTQhông h9p4G4uthiểu vạ9p4G4uthn sựPq4AMeTQ trê9p4G4uthn đơHBpt̀i Pq4AMeTQbất kê9p4G4uth̉ quaPq4AMeTQ́ vãHBptn 9p4G4uthhay tươHBptng l9p4G4uthai tră9p4G4uthm ngàn9p4G4uth nPq4AMeTQăm sau".

Tứ Thụ9p4G4uthy lò9p4G4uthng đPq4AMeTQầy hôHBpt̀ nghHBpti, khôHBptng khỏiPq4AMeTQ HBptnghĩ tHBpthầm, vPq4AMeTQị HBptkia chắcHBpt kh9p4G4uthông phPq4AMeTQải tHBpthầy boHBpt́i đâPq4AMeTQ́y ch9p4G4uthứ? MHBptặc dHBptù hắHBptn là9p4G4uth xuyênHBpt kPq4AMeTQhông đến9p4G4uth đâHBpty, nhPq4AMeTQưng tHBptư tưởngHBpt tPq4AMeTQrước sa9p4G4uthu Pq4AMeTQnhư một9p4G4uth, chăHBpt̉ng HBpthề tiHBptn mấ9p4G4uthy chu9p4G4uthyện k9p4G4uthì quáiPq4AMeTQ, pPq4AMeTQhản HBptkhoa ho9p4G4utḥc. G9p4G4uthia LuậHBptt SaPq4AMeTQ̉o kh9p4G4uthông nHBptói gìHBpt sonPq4AMeTQg cũHBptng cóPq4AMeTQ cPq4AMeTQùng ýHBpt nghĩ9p4G4uth nhưPq4AMeTQ TứHBpt Thụy,Pq4AMeTQ chuyê9p4G4utḥn caPq4AMeTQ̉i tHBptử hoa9p4G4uth̀n sHBptinh roPq4AMeTQ̃ rà9p4G4uthng lPq4AMeTQà Pq4AMeTQquá k9p4G4uthhó tPq4AMeTQin. LPq4AMeTQiêu quốPq4AMeTQc bPq4AMeTQọn Pq4AMeTQhọ cuHBpt̃ng coHBpt́ HBptthầy m9p4G4utho chuyPq4AMeTQên lPq4AMeTQàm phHBptáp sự,HBpt HBptcó thể9p4G4uth gPq4AMeTQieo queHBpt̉ đo9p4G4uthán mệnh;9p4G4uth nhưPq4AMeTQng bíPq4AMeTQ 9p4G4uththuật làPq4AMeTQ th9p4G4uthứ trướcPq4AMeTQ nPq4AMeTQay rHBptất Pq4AMeTQít ngườPq4AMeTQi nhắc9p4G4uth tới,9p4G4uth a9p4G4uthi HBptnấy đềuPq4AMeTQ c9p4G4uthho rPq4AMeTQằng biPq4AMeTQ́ thuậPq4AMeTQt sPq4AMeTQĩ cũnHBptg Pq4AMeTQgiống 9p4G4uthnhư tPq4AMeTQhần tHBptiên tr9p4G4uthên trPq4AMeTQời, vốnHBpt diHBpt̃ là9p4G4uth thầnPq4AMeTQ HBptthoại th9p4G4uthêu Pq4AMeTQdệt mà9p4G4uth nên. 

Hàn c9p4G4uthũng chăPq4AMeTQ̉ng nhiều9p4G4uth lờiHBpt giảPq4AMeTQi thíchPq4AMeTQ, chPq4AMeTQỉ thPq4AMeTQúc ngựaPq4AMeTQ dẫnHBpt đườngHBpt. Kh9p4G4uthi b9p4G4utha ngHBptười đếnPq4AMeTQ trHBptước nơHBpti 9p4G4uthquen thHBptuộc, TưPq4AMeTQ́ ThụyPq4AMeTQ 9p4G4uthmới n9p4G4uthgạc nhiPq4AMeTQên. Trươ9p4G4uth́c mặtPq4AMeTQ bHBptọn hắnHBpt cPq4AMeTQhính làHBpt Pq4AMeTQThụy phuHBpt̉. TứHBpt TPq4AMeTQhụy th9p4G4utheo 9p4G4uthchân sưPq4AMeTQ phụPq4AMeTQ đi9p4G4uth 9p4G4uthvào rừngHBpt truPq4AMeTQ́c, GiPq4AMeTQa HBptLuật SHBptảo khô9p4G4uthng thePq4AMeTQo vHBptào 9p4G4uthmà đến9p4G4uth chỗPq4AMeTQ nHBpthững hPq4AMeTQuynh đệPq4AMeTQ tùHBpty tu9p4G4uth̀ng củaHBpt an9p4G4uthh ta. 

Vừa bHBptước q9p4G4uthua cPq4AMeTQơ 9p4G4uthquan vaPq4AMeTQ̀o 9p4G4uthtrong rừngHBpt, 9p4G4uthTứ ThụyPq4AMeTQ liPq4AMeTQền bPq4AMeTQị caPq4AMeTQ̉nh HBpttượng trướHBptc mắtPq4AMeTQ dọHBpta chPq4AMeTQo ha9p4G4uth́ hô9p4G4uth́c mồm.HBpt RừngHBpt n9p4G4uthhỏ vốn9p4G4uth pHBpthủ mộtHBpt Pq4AMeTQsắc xan9p4G4uthh HBptduy nHBpthất đãHBpt 9p4G4uthbiến mấtPq4AMeTQ khôn9p4G4uthg chuPq4AMeTQ́t d9p4G4uthấu vết.Pq4AMeTQ TPq4AMeTQứ ThụPq4AMeTQy ngâPq4AMeTQ̉ng đầu,Pq4AMeTQ phíHBpta t9p4G4uthrên l9p4G4uthà la9p4G4uth́ p9p4G4uthhong đo9p4G4uth̉ thẫm,9p4G4uth thơHBpt̀i Pq4AMeTQđiểm hiệnPq4AMeTQ ta9p4G4utḥi nHBptgay giữPq4AMeTQa mùaPq4AMeTQ hHBptạ, nPq4AMeTQhưng cảnh9p4G4uth vậPq4AMeTQt tronPq4AMeTQg nàyPq4AMeTQ ro9p4G4uth̃ rà9p4G4uthng chỉPq4AMeTQ mPq4AMeTQùa HBptthu mHBptới co9p4G4uth́. NhiPq4AMeTQệt độ9p4G4uth vâPq4AMeTQ̃n k9p4G4uthhông Pq4AMeTQcó 9p4G4uthgì khPq4AMeTQác thườngPq4AMeTQ cPq4AMeTQhỉ rHBpta rằngHBpt Pq4AMeTQcảnh vật9p4G4uth hếtPq4AMeTQ 9p4G4uththảy đều9p4G4uth là9p4G4uth giả;Pq4AMeTQ sPq4AMeTQong những9p4G4uth lHBptá nHBpthững câyHBpt Pq4AMeTQkia sHBptống đPq4AMeTQộng châPq4AMeTQn 9p4G4uththật đếnHBpt nổ9p4G4uthi hăPq4AMeTQ́n kPq4AMeTQhông dáPq4AMeTQm tPq4AMeTQin đâPq4AMeTQy chiHBpt̉ HBptlà ảoPq4AMeTQ ảnhPq4AMeTQ Pq4AMeTQdo 9p4G4uthcon HBptngười tạPq4AMeTQo nPq4AMeTQên. HBptNgay cả9p4G4uth Pq4AMeTQmặt đấtHBpt dưPq4AMeTQới chânHBpt cu9p4G4uth̃ng trả9p4G4uthi đầ9p4G4uthy xa9p4G4uth́c laHBpt́, bươ9p4G4uth́c 9p4G4uthchân giHBptẫm l9p4G4uthên 9p4G4uthcòn phPq4AMeTQát r9p4G4utha HBptâm t9p4G4uthhanh nátPq4AMeTQ v9p4G4uthụn củaHBpt lá9p4G4uth kh9p4G4uthô. KhônPq4AMeTQg cPq4AMeTQhỉ mắ9p4G4utht biPq4AMeTQ̣ đPq4AMeTQánh lừ9p4G4utha mPq4AMeTQà n9p4G4uthgay ca9p4G4uth̉ tHBpthính giácPq4AMeTQ Pq4AMeTQcũng biHBpṭ 9p4G4uthcảnh n9p4G4uthày Pq4AMeTQchi phối. 

Rừng na9p4G4uth̀y tPq4AMeTQhực sựHBpt rPq4AMeTQất nhỏHBpt, chPq4AMeTQỉ HBptlà nơHBpti TưHBpt́ Thu9p4G4utḥy 9p4G4uthluyện kiếmHBpt, tưHBpt̀ ngHBptoài đ9p4G4uthi đếnHBpt chỗPq4AMeTQ HBptgian nhà9p4G4uth 9p4G4uthgiữa rư9p4G4uth̀ng chẳng9p4G4uth mấ9p4G4utht HBptbao l9p4G4uthâu l9p4G4uthà đPq4AMeTQến, HBptấy vậy9p4G4uth maPq4AMeTQ̀ 9p4G4uthhắn cPq4AMeTQùng Hà9p4G4uthn đi9p4G4uth xuyêHBptn Pq4AMeTQqua caPq4AMeTQ̉ nưPq4AMeTQ̉a rừn9p4G4uthg Pq4AMeTQphong, 9p4G4uthcảm giaPq4AMeTQ́c nhHBptư 9p4G4uthđã HBptđi bộPq4AMeTQ cPq4AMeTQả nưPq4AMeTQ̉a ngaPq4AMeTQ̀y trờ9p4G4uthi HBptmới đế9p4G4uthn HBptđược nơHBpti h9p4G4uthai vị9p4G4uth 9p4G4uthsư phụHBpt HBptđang ở. 

Dưới bo9p4G4uth́ng câyPq4AMeTQ, coPq4AMeTQ́ hPq4AMeTQai Pq4AMeTQngười đHBptang c9p4G4uthhơi cờHBpt. 9p4G4uthMột vị9p4G4uth rPq4AMeTQâu tPq4AMeTQóc đều9p4G4uth ba9p4G4utḥc tr9p4G4uthắng, dHBpta dẻ9p4G4uth 9p4G4uthhồng ha9p4G4uth̀o, ve9p4G4uth̉ mặHBptt HBptôn hHBptòa, ánPq4AMeTQh mă9p4G4uth́t hiềnHBpt từPq4AMeTQ ngước9p4G4uth lê9p4G4uthn HBptnhìn TứHBpt ThụHBpty, HBptmỉm cươ9p4G4uth̀i Pq4AMeTQvẫy ta9p4G4uthy cóPq4AMeTQ yPq4AMeTQ́ bảoPq4AMeTQ hắ9p4G4uthn đến9p4G4uth gần. 

Tứ T9p4G4uthhụy nhaPq4AMeTQnh chân9p4G4uth đHBpti đế9p4G4uthn, nghiPq4AMeTQêm c9p4G4uthẩn quyHBpt̀ HBptgối, dậpHBpt đầHBptu Pq4AMeTQra mắt.

"Đồ HBpttôn b9p4G4uthái kiPq4AMeTQến 9p4G4uththái sHBptư phuPq4AMeTQ̣, Pq4AMeTQra 9p4G4uthmắt CHBpthu lãHBpto ti9p4G4uthền bối".

Thái sư9p4G4uth p9p4G4uthhụ HBptcho hắPq4AMeTQn đứng9p4G4uth dPq4AMeTQậy, v9p4G4uthuốt 9p4G4uthrâu đánh9p4G4uth 9p4G4uthgiá mộtPq4AMeTQ hồiPq4AMeTQ cóPq4AMeTQ vẻ9p4G4uth hPq4AMeTQài lòng,HBpt cPq4AMeTQâu đầHBptu tiênPq4AMeTQ lạiHBpt hỏi:

"Có biếtPq4AMeTQ HBptchơi cơPq4AMeTQ̀ không?".

"Đồ t9p4G4uthôn kì9p4G4uth HBptnghệ khônHBptg tinh9p4G4uth, khôngHBpt Pq4AMeTQdám phaPq4AMeTQ́ Pq4AMeTQhỏng HBptván cờPq4AMeTQ củHBpta ha9p4G4uthi vịHBpt s9p4G4uthư phụ".

"Không sHBptao. VốnPq4AMeTQ lHBptà Pq4AMeTQmột váHBptn cờHBpt chếHBptt, chỉ9p4G4uth làPq4AMeTQ tHBpta tró9p4G4utht 9p4G4uthđánh cươHBpṭc, 9p4G4uthkhông muốn9p4G4uth nhậnPq4AMeTQ tHBpthua. NgHBptươi thử9p4G4uth một9p4G4uth ch9p4G4uthút, bHBptiết đPq4AMeTQâu cPq4AMeTQó HBptthể HBpthóa giaPq4AMeTQ̉i. KhHBptông 9p4G4uthđược cPq4AMeTQũng chẳngPq4AMeTQ mPq4AMeTQất gì".

Hàn đãHBpt điHBpt HBpttới 9p4G4uthsau 9p4G4uthlưng 9p4G4uthsư ph9p4G4uthụ mì9p4G4uthnh, tư9p4G4uthơi cươHBpt̀i hỏi:

"Sư phuHBpṭ, người9p4G4uth cưPq4AMeTQợc giPq4AMeTQ̀ vHBptới CPq4AMeTQhu s9p4G4uthư phuHBpṭ vậy?".

Thái HBptsư 9p4G4uthphụ d9p4G4utháng vẻHBpt Pq4AMeTQnho n9p4G4uthhã, từHBpt tô9p4G4uth́n đáPq4AMeTQp rấtHBpt th9p4G4uthản nhiên:

"Đệ 9p4G4uthtử củHBpta ngươPq4AMeTQi, đ9p4G4uthồ tôn9p4G4uth cPq4AMeTQủa ta".

Cái gì?9p4G4uth TưHBpt́ T9p4G4uthhụy suýt9p4G4uth HBptnhảy dự9p4G4uthng Pq4AMeTQlên. TháiPq4AMeTQ Pq4AMeTQsư phuPq4AMeTQ̣ nàyPq4AMeTQ, vừa9p4G4uth baPq4AMeTQ̉o chẳn9p4G4uthg sPq4AMeTQao, chẳnPq4AMeTQg mấPq4AMeTQt gì;HBpt thếHBpt maHBpt̀ lạHBpti uHBptng 9p4G4uthdung đemPq4AMeTQ hắ9p4G4uthn gPq4AMeTQán chPq4AMeTQo người9p4G4uth 9p4G4uthta... 9p4G4uthLại coHBpt̀n cườiHBpt HBptrất chHBpti la9p4G4uth̀ hiền9p4G4uth t9p4G4uthừ v9p4G4uthới hắn.Pq4AMeTQ Tư9p4G4uth́ ThuHBpṭy nhì9p4G4uthn tới9p4G4uth ngườiPq4AMeTQ ngồiHBpt đốiPq4AMeTQ diệ9p4G4uthn tHBpthái Pq4AMeTQsư phuHBpṭ. Đâ9p4G4uthy lHBptà bí9p4G4uth th9p4G4uthuật siHBpt̃ Pq4AMeTQcó thểHBpt cả9p4G4uthi 9p4G4uthtử hoàHBptn siPq4AMeTQnh? Pq4AMeTQTrông khônPq4AMeTQg giốngPq4AMeTQ lắ9p4G4uthm... HBptVị Ch9p4G4uthu sưHBpt Pq4AMeTQphụ na9p4G4uth̀y 9p4G4uthnhìn thếHBpt 9p4G4uthnào cuPq4AMeTQ̃ng chỉPq4AMeTQ 9p4G4uthnhư môPq4AMeTQ̣t laPq4AMeTQ̃o nô9p4G4uthng aHBpt́o vảiPq4AMeTQ, chẳngHBpt có9p4G4uth gHBptì đặcHBpt biHBptệt khiPq4AMeTQến ngườ9p4G4uthi khaPq4AMeTQ́c nhìn9p4G4uth vPq4AMeTQào nghiHBpt̃ đ9p4G4uthây làHBpt bậcPq4AMeTQ ca9p4G4utho nh9p4G4uthân. HPq4AMeTQắn HBptlại HBptchuyển án9p4G4uthh mắt,HBpt tập9p4G4uth trPq4AMeTQung lê9p4G4uthn bàHBptn cơ9p4G4uth̀ đaHBpt́. QuânPq4AMeTQ cờ9p4G4uth tră9p4G4uth́ng HBptcủa thái9p4G4uth Pq4AMeTQsư 9p4G4uthphụ bịHBpt dồnHBpt và9p4G4utho mPq4AMeTQột gócHBpt, hoà9p4G4uthn toPq4AMeTQàn HBptkhông cóHBpt đư9p4G4uthờng đểHBpt phá9p4G4uth vònHBptg vâyHBpt thoátPq4AMeTQ rHBpta. QuâPq4AMeTQn cờ9p4G4uth đeHBptn ro9p4G4uth̃ rà9p4G4uthng Pq4AMeTQchiếm ưPq4AMeTQu 9p4G4uththế, Pq4AMeTQsố 9p4G4uthlượng ápPq4AMeTQ đHBptảo. TứPq4AMeTQ ThụHBpty kPq4AMeTQhóc khônHBptg 9p4G4uthra nưHBptớc mắPq4AMeTQt, thaPq4AMeTQ́i s9p4G4uthư Pq4AMeTQphụ àPq4AMeTQ, ngaHBpt̀i khHBptông l9p4G4uthợi hạ9p4G4uthi b9p4G4uthằng sHBptư phHBptụ nhàPq4AMeTQ ngườiPq4AMeTQ tPq4AMeTQa Pq4AMeTQsao 9p4G4uthlại h9p4G4uthồ đ9p4G4uthồ đeHBptm đồPq4AMeTQ tôPq4AMeTQn nhàPq4AMeTQ mì9p4G4uthnh đặHBptt lPq4AMeTQàm vậHBptt cược9p4G4uth 9p4G4uthnhư vậyPq4AMeTQ? T9p4G4utha đHBptâu HBptcó chô9p4G4uth̃ nPq4AMeTQào đăHBpt́c tôPq4AMeTQ̣i 9p4G4uthvới ngài...

Tứ HBptThụy 9p4G4uthtự nhậ9p4G4uthn kiPq4AMeTQ̀ n9p4G4uthghệ khôn9p4G4uthg 9p4G4uthtinh cHBptó HBptbảy phầnPq4AMeTQ lPq4AMeTQà hắn9p4G4uth khiPq4AMeTQêm tốPq4AMeTQn, kHBpthông daPq4AMeTQ́m xấ9p4G4uthc xượcPq4AMeTQ kiêu9p4G4uth ngPq4AMeTQạo. NhưngPq4AMeTQ thPq4AMeTQế cờHBpt này,HBpt tr9p4G4uthong HBptthời giaHBptn ngă9p4G4uth́n hắnPq4AMeTQ cuPq4AMeTQ̃ng khônHBptg ngPq4AMeTQhĩ Pq4AMeTQra đươPq4AMeTQ̣c caHBpt́ch p9p4G4uthhá HBptgiải, chuHBptyển ngPq4AMeTQuy thPq4AMeTQành an9p4G4uth. HHBptàn HBptâu Pq4AMeTQlo nhìnHBpt đ9p4G4uthệ tử9p4G4uth, chépPq4AMeTQ miệnPq4AMeTQg tPq4AMeTQhan thở:

"Phen HBptnày xoPq4AMeTQng rồiHBpt, uổngPq4AMeTQ Pq4AMeTQcông hơHBptn mườiHBpt năHBptm vấHBptt vả9p4G4uth dạPq4AMeTQy 9p4G4uthdỗ đượcPq4AMeTQ môPq4AMeTQ̣t đHBptệ t9p4G4uthử khôHBptng đếnPq4AMeTQ nỗi9p4G4uth naHBpt̀o, naPq4AMeTQy lại9p4G4uth vì9p4G4uth m9p4G4uthột váPq4AMeTQn 9p4G4uthcờ mPq4AMeTQà xôPq4AMeTQi hPq4AMeTQỏng b9p4G4uthỏng không.HBpt 9p4G4uthA Thu9p4G4utḥy ơ9p4G4uthi Pq4AMeTQA ThHBptụy, dPq4AMeTQuyên phâPq4AMeTQ̣n sưHBpt đồ9p4G4uth HBptchúng t9p4G4utha có9p4G4uth lPq4AMeTQẽ chiHBpt̉ đến9p4G4uth đâ9p4G4uthy Pq4AMeTQthôi, nHBptgươi vê9p4G4uth̀ chuẩnHBpt bPq4AMeTQị ítHBpt HBpttư traHBptng t9p4G4uthheo châPq4AMeTQn 9p4G4uthChu lã9p4G4utho sư9p4G4uth pPq4AMeTQhụ, maHBpti nàyPq4AMeTQ biếtHBpt đâuPq4AMeTQ c9p4G4uthó thểHBpt họHBptc đượHBptc bảPq4AMeTQn lĩnHBpth cả9p4G4uthi HBpttử HBpthoàn sinh".

Tứ ThHBptụy HBptcòn Pq4AMeTQđang đHBptau Pq4AMeTQđầu ômHBpt môPq4AMeTQ̣t buPq4AMeTQ̣ng lPq4AMeTQo l9p4G4uthắng, HBptnghe thHBptế độtPq4AMeTQ nHBpthiên 9p4G4uthbừng tỉ9p4G4uthnh, 9p4G4uthliếc mPq4AMeTQắt nhi9p4G4uth̀n HBptHàn cườiHBpt đắcPq4AMeTQ Pq4AMeTQý. NgườHBpti mHBptuốn đuPq4AMeTQổi tHBpta Pq4AMeTQđi, 9p4G4uthđâu cóPq4AMeTQ dễ9p4G4uth dàHBptng HBptnhư 9p4G4uthvậy. HăPq4AMeTQ́n đPq4AMeTQi mộtHBpt nướHBptc Pq4AMeTQcờ du9p4G4uthy nhất,Pq4AMeTQ ve9p4G4uth̉ mặtHBpt hHBptai v9p4G4uthị Pq4AMeTQsư phụHBpt HBptđồng thơPq4AMeTQ̀i biếHBptn hPq4AMeTQóa. TPq4AMeTQhái sưHBpt Pq4AMeTQphụ HBptvuốt rPq4AMeTQâu Pq4AMeTQcười lớn.

"Không têPq4AMeTQ̣, quảPq4AMeTQ nhiênPq4AMeTQ khônPq4AMeTQg tHBptệ. ĐiPq4AMeTQ vàPq4AMeTQo cPq4AMeTQhỗ c9p4G4uthhết đ9p4G4uthể tiPq4AMeTQ̀m đườ9p4G4uthng sô9p4G4uth́ng. RấHBptt tốtHBpt, Pq4AMeTQA Hà9p4G4uthn HBptkhen ngươiHBpt thônHBptg mi9p4G4uthnh, Pq4AMeTQđúng là9p4G4uth khôPq4AMeTQng làmHBpt t9p4G4utha Pq4AMeTQmất mặt".

Lại 9p4G4uthđứng dậ9p4G4uthy nPq4AMeTQói vơPq4AMeTQ́i đêPq4AMeTQ̣ tử9p4G4uth của9p4G4uth mình:

"Chúng 9p4G4uthta HBptđi 9p4G4uthlàm HBptcơm, đểHBpt 9p4G4uthđệ tư9p4G4uth̉ HBptngươi ởPq4AMeTQ Pq4AMeTQđây hầu9p4G4uth chuyPq4AMeTQện CHBpthu Pq4AMeTQsư phPq4AMeTQụ. MoHBpt́n caHBpt́ chéHBptp nHBptấu đậuPq4AMeTQ phuHBpṭ ngươPq4AMeTQi laHBpt̀m hômPq4AMeTQ trướcPq4AMeTQ râ9p4G4uth́t vưHBpt̀a miệnHBptg, xeHBptm rPq4AMeTQa mấy9p4G4uth 9p4G4uthnăm HBptqua t9p4G4uthrù nghệHBpt tiê9p4G4uth́n bộPq4AMeTQ khônPq4AMeTQg ít".

Hàn chỉ9p4G4uth liHBptếc đệHBpt tPq4AMeTQử mộtHBpt 9p4G4uthcái liềPq4AMeTQn the9p4G4utho chHBptân sưHBpt phụPq4AMeTQ HBptđi HBptlàm cHBptơm. HBptTứ Pq4AMeTQThụy đầ9p4G4uthn mặtPq4AMeTQ đPq4AMeTQứng đoHBpt́, 9p4G4uthtình huốHBptng diễ9p4G4uthn Pq4AMeTQbiến kHBptì quặcPq4AMeTQ khiếnPq4AMeTQ hắnHBpt khôngPq4AMeTQ biếtPq4AMeTQ HBptnên 9p4G4uthlàm tHBpthế nào.9p4G4uth ChPq4AMeTQu sHBptư phụHBpt bả9p4G4utho hăHBpt́n ngôHBpt̀i xuống9p4G4uth, 9p4G4uthTứ ThuPq4AMeTQ̣y cu9p4G4uthng k9p4G4uthính ng9p4G4uthhe lơHBpt̀i, HBptngồi xuốHBptng đ9p4G4uthối diện. 

"Lão 9p4G4uthphu đợPq4AMeTQi ngaPq4AMeTQ̀y hôPq4AMeTQm naPq4AMeTQy đã9p4G4uth ngHBptót nPq4AMeTQăm HBptmươi năPq4AMeTQm rôPq4AMeTQ̀i, cuốHBpti cùngHBpt cu9p4G4uth̃ng gặ9p4G4uthp HBptđược ngài".

Tứ T9p4G4uthhụy kinHBpth nga9p4G4utḥc nhìn9p4G4uth đốHBpti pPq4AMeTQhương, vi9p4G4utḥ tHBptiền bHBptối nàyHBpt 9p4G4uthkhông ngPq4AMeTQờ cHBptòn biêHBpt́t no9p4G4uth́i đùa,HBpt HBptlại noHBpt́i đ9p4G4uthùa HBptmà t9p4G4uthhần sắcHBpt vẫnPq4AMeTQ bìPq4AMeTQnh tĩnh9p4G4uth, nghiêHBptm tPq4AMeTQúc 9p4G4uthnhư 9p4G4uthvậy. N9p4G4uthăm Pq4AMeTQmươi Pq4AMeTQnăm? HBptKhoan nóiPq4AMeTQ Pq4AMeTQvị Pq4AMeTQtrước măHBpṭt hPq4AMeTQắn HBptvẻ ngHBptoài ướPq4AMeTQc chừng9p4G4uth cHBpthỉ kPq4AMeTQhoảng ng9p4G4uthũ tuần9p4G4uth, bảnHBpt thâHBptn hă9p4G4uth́n h9p4G4uthiện tạPq4AMeTQi chỉPq4AMeTQ lPq4AMeTQà môPq4AMeTQ̣t thiếuHBpt 9p4G4uthniên mườiPq4AMeTQ HBptsáu, nămPq4AMeTQ mPq4AMeTQươi nămHBpt kiHBpta la9p4G4uth̀ ởPq4AMeTQ HBptđâu màHBpt HBptra? Tron9p4G4uthg lúcPq4AMeTQ TứHBpt ThụyHBpt cHBptòn đang9p4G4uth chưHBpta biếHBptt 9p4G4uthđối đápHBpt th9p4G4uthế naPq4AMeTQ̀o, C9p4G4uthhu 9p4G4uthsư pPq4AMeTQhụ Pq4AMeTQlại hỏi:

"Vương giHBpta vi9p4G4uth̀ sa9p4G4utho khHBptông m9p4G4uthuốn kHBptế vị?".

Câu hHBptỏi đột9p4G4uth ngô9p4G4utḥt nHBptày vừaHBpt khiến9p4G4uth hăPq4AMeTQ́n thấyHBpt kHBpthó HBpthiểu, vừa9p4G4uth c9p4G4uthó HBptchút khPq4AMeTQó HBptchịu Pq4AMeTQtrong lòngHBpt, như9p4G4uthng HBptvẫn Pq4AMeTQcư xửPq4AMeTQ đúPq4AMeTQng m9p4G4uthực, ôn9p4G4uth tôHBpt̀n trPq4AMeTQả lời:

"Vãn bôHBpt́i khôn9p4G4uthg ta9p4G4uth̀i khôn9p4G4uthg đưHBpt́c, khônPq4AMeTQg thi9p4G4uth́ch hơ9p4G4utḥp vơHBpt́i đếPq4AMeTQ vị".

"Lời nàyPq4AMeTQ Pq4AMeTQkhông thậHBptt. VươnHBptg giPq4AMeTQa Pq4AMeTQlà chânHBpt lonPq4AMeTQg t9p4G4uthhiên tử,9p4G4uth v9p4G4uthốn laHBpt̀ Pq4AMeTQlong n9p4G4uthhưng lạHBpti nhâ9p4G4uth̀m 9p4G4uththành phượng9p4G4uth. Pha9p4G4uth̉i chăPq4AMeTQng l9p4G4uthà viPq4AMeTQ̀ ngu9p4G4uthyên 9p4G4uthdo nàyPq4AMeTQ Pq4AMeTQnên ngàiHBpt mớiPq4AMeTQ từPq4AMeTQ b9p4G4uthỏ HBptvương vị?".

Tứ Pq4AMeTQThụy giôHBpt́ng nhưHBpt 9p4G4uthvừa b9p4G4uthị giángHBpt ch9p4G4utho mPq4AMeTQột Pq4AMeTQđòn thiPq4AMeTQên 9p4G4uthlôi, haHBpti mắ9p4G4utht HBptmở Pq4AMeTQlớn, khôngPq4AMeTQ da9p4G4uth́m tiPq4AMeTQn vHBptào t9p4G4uthai mình. 

"Người... người...".

"Vương g9p4G4uthia khPq4AMeTQông cần9p4G4uth hoPq4AMeTQảng hốtHBpt. HBptLão Pq4AMeTQphu biếtHBpt mộtHBpt bíHBpt t9p4G4uthhuật, có9p4G4uth thể9p4G4uth giúpPq4AMeTQ nga9p4G4uth̀i cóHBpt 9p4G4uthmột Pq4AMeTQthân 9p4G4uththể HBptđúng vPq4AMeTQới y9p4G4uth́ nguyện".

Dứt lơ9p4G4uth̀i, ốPq4AMeTQng tPq4AMeTQay áo9p4G4uth nhẹ9p4G4uth phHBptàng pPq4AMeTQhất HBptsang bêPq4AMeTQn mộtHBpt caHBpt́i, rừng9p4G4uth pPq4AMeTQhong HBptlá đHBptỏ HBptsau lHBptưng Ch9p4G4uthu sư9p4G4uth p9p4G4uthhụ l9p4G4uthập tư9p4G4uth́c biến9p4G4uth m9p4G4uthất nhPq4AMeTQư cHBpthưa Pq4AMeTQtừng xu9p4G4uthất hi9p4G4uthện đ9p4G4uthồng t9p4G4uthhời cu9p4G4uthốn Pq4AMeTQtheo HBptcả t9p4G4uthia ngHBpthi ngờHBpt trHBptước đo9p4G4uth́ tPq4AMeTQrong đáyHBpt mắtHBpt TứPq4AMeTQ TPq4AMeTQhụy. Người9p4G4uth nàyHBpt thậtPq4AMeTQ sHBptự b9p4G4uthiết bíHBpt thuậ9p4G4utht caHBpto miHBptnh! KhHBptông roHBpt̃ ôngPq4AMeTQ ấHBpty 9p4G4uthtại 9p4G4uthsao cóHBpt thể9p4G4uth tron9p4G4uthg nháPq4AMeTQy mắPq4AMeTQt ph9p4G4uthát giácPq4AMeTQ bí9p4G4uth mậtPq4AMeTQ m9p4G4uthà Pq4AMeTQhắn Pq4AMeTQđã cHBpthe 9p4G4uthgiấu Pq4AMeTQhơn mườiHBpt 9p4G4uthnăm. ĐiềHBptu kPq4AMeTQhiến HBptTứ T9p4G4uthhụy Pq4AMeTQthấy rốiHBpt rắm9p4G4uth nPq4AMeTQhất 9p4G4uthlà nPq4AMeTQhững lơ9p4G4uth̀i người9p4G4uth HBptnày nóiHBpt vớiPq4AMeTQ hắ9p4G4uthn. 9p4G4uthHắn còPq4AMeTQn tươPq4AMeTQ̉ng vi9p4G4utḥ t9p4G4uthiền bôHBpt́i HBptnày Pq4AMeTQthích 9p4G4uthnói đ9p4G4uthùa, sonPq4AMeTQg Pq4AMeTQmấy HBptcâu kếHBpt tiếp9p4G4uth laHBpṭi độngPq4AMeTQ trời9p4G4uth n9p4G4uthhư vậy.9p4G4uth 9p4G4uthÔng ấPq4AMeTQy 9p4G4uthcòn nPq4AMeTQói r9p4G4utha vớHBpti thầHBptn sắcHBpt thaHBpt̉n nhiê9p4G4uthn, Pq4AMeTQthế tPq4AMeTQhì cPq4AMeTQâu đầ9p4G4uthu tiên9p4G4uth HBptkhi nãy9p4G4uth HBptchỉ 9p4G4uthe Pq4AMeTQcũng chẳngHBpt phải9p4G4uth đuHBpt̀a HBptgiỡn giHBpt̀ cả. 

"Có thHBptể ch9p4G4utho vãnPq4AMeTQ bối9p4G4uth biếHBptt, người9p4G4uth bảHBpto HBptđợi năPq4AMeTQm HBptmươi nHBptăm, laPq4AMeTQ̀ cHBptó 9p4G4uthý gì?".

"Vương gi9p4G4utha 9p4G4uthcó biHBptết chúngPq4AMeTQ HBptta luyệ9p4G4uthn bi9p4G4uth́ thPq4AMeTQuật 9p4G4uthlà đểHBpt laPq4AMeTQ̀m giHBpt̀ Pq4AMeTQhay không?".

Tứ Thụy9p4G4uth lHBptắc đầu.Pq4AMeTQ CPq4AMeTQhu sPq4AMeTQư 9p4G4uthphụ hPq4AMeTQơi cươPq4AMeTQ̀i, thầnHBpt sắPq4AMeTQc HBptlại aPq4AMeTQ̉m đạHBptm nPq4AMeTQhìn hắn.

"Tự cổPq4AMeTQ ch9p4G4uthí ki9p4G4uthm co9p4G4uth́ rấtPq4AMeTQ nhiềPq4AMeTQu đHBptời đế9p4G4uth vươngPq4AMeTQ lậ9p4G4uthp Pq4AMeTQquốc, xưPq4AMeTQng vươngHBpt t9p4G4uthhiên hạ,9p4G4uth hù9p4G4uthng báHBpt m9p4G4uthột phươnHBptg. Đ9p4G4uthằng HBptsau bọ9p4G4uthn h9p4G4uthọ luônPq4AMeTQ co9p4G4uth́ mộtHBpt biPq4AMeTQ́ 9p4G4uththuật s9p4G4uthĩ. NhữngPq4AMeTQ người9p4G4uth nhưHBpt chuPq4AMeTQ́ng Pq4AMeTQta phò9p4G4uth tPq4AMeTQá mPq4AMeTQinh quHBptân, khô9p4G4uthng mon9p4G4uthg HBptvinh HBpthoa Pq4AMeTQphú qPq4AMeTQuý, daPq4AMeTQnh vo9p4G4utḥng dướPq4AMeTQi môPq4AMeTQ̣t ngHBptười Pq4AMeTQtrên v9p4G4uthạn ng9p4G4uthười maHBpt̀ 9p4G4uthchỉ Pq4AMeTQẩn mìnPq4AMeTQh ởHBpt tronHBptg tPq4AMeTQối, HBptnơi ng9p4G4uthười đờHBpti khôngHBpt nhìnPq4AMeTQ tớPq4AMeTQi đươHBpṭc. Thê9p4G4uth́ n9p4G4uthhưng n9p4G4uthhững bậcPq4AMeTQ tiề9p4G4uthn nh9p4G4uthân kPq4AMeTQia tHBptất c9p4G4uthả đều9p4G4uth Pq4AMeTQkhông thoPq4AMeTQát 9p4G4uthđược 9p4G4uthkết cu9p4G4utḥc chêPq4AMeTQ́t dướiHBpt chiPq4AMeTQ́nh Pq4AMeTQtay mHBptinh quâHBptn mPq4AMeTQà 9p4G4uthmình pho9p4G4uth̀ 9p4G4uthtá, Pq4AMeTQtừ k9p4G4uthhai q9p4G4uthuốc 9p4G4uthcông 9p4G4uththần trở9p4G4uth thàHBptnh kPq4AMeTQẻ địch9p4G4uth 9p4G4uthuy hiêPq4AMeTQ́p vHBptương Pq4AMeTQvị cHBptủa các9p4G4uth hHBptoàng đế.HBpt NhữHBptng 9p4G4uthbí thPq4AMeTQuật Pq4AMeTQthi triểnHBpt trênPq4AMeTQ diệnHBpt rộng9p4G4uth 9p4G4uthvốn dPq4AMeTQĩ 9p4G4uthlà sứ9p4G4uthc ma9p4G4utḥnh dời9p4G4uth 9p4G4uthnon lHBptấp biê9p4G4uth̉n, đáHBptnh bạ9p4G4uthi được9p4G4uth th9p4G4uthiên bin9p4G4uthh vHBptạn mã9p4G4uth. Pq4AMeTQNhưng chíPq4AMeTQnh sứcPq4AMeTQ mạPq4AMeTQnh ấy9p4G4uth sHBptau HBptkhi được9p4G4uth hưPq4AMeTQởng lơPq4AMeTQ̣i từPq4AMeTQ nóPq4AMeTQ, vị9p4G4uth hoaPq4AMeTQ̀ng đPq4AMeTQế nà9p4G4utho cuPq4AMeTQ̃ng Pq4AMeTQe sợPq4AMeTQ, Pq4AMeTQđề phòngHBpt. HBptCả trăHBptm năHBptm HBptqua, HBptchúng HBptta HBptlựa c9p4G4uthhọn â9p4G4uth̉n tronHBptg thâmPq4AMeTQ 9p4G4uthsơn cHBptùng cốc.9p4G4uth NămHBpt mHBptươi năHBptm trước,Pq4AMeTQ lãoPq4AMeTQ HBptphu Pq4AMeTQgieo đượPq4AMeTQc mHBptột que9p4G4uth̉ t9p4G4uthhiên mêPq4AMeTQ̣nh. Vị9p4G4uth minPq4AMeTQh qHBptuân dPq4AMeTQuy nhâHBpt́t Pq4AMeTQcó thêPq4AMeTQ̉ t9p4G4uthin 9p4G4uthtưởng cPq4AMeTQhúng taHBpt, Pq4AMeTQdung đươHBpṭc chuHBpt́ng tHBpta sẽ9p4G4uth xuHBptất hiê9p4G4utḥn ởPq4AMeTQ TiêPq4AMeTQu CungHBpt, N9p4G4utham Tề".

"Phụ hoàngHBpt hiệnHBpt coPq4AMeTQ́ 9p4G4uthnăm ngườiPq4AMeTQ c9p4G4uthon tPq4AMeTQrai, HBptvãn bốiPq4AMeTQ Pq4AMeTQkhông phảiHBpt là9p4G4uth hoàn9p4G4uthg tử9p4G4uth dPq4AMeTQuy n9p4G4uthhất. Pq4AMeTQHuống hHBptồ ngư9p4G4uthời 9p4G4uthcũng đãHBpt biết,Pq4AMeTQ vãHBptn bốiHBpt tuyệtPq4AMeTQ đốiHBpt khônHBptg c9p4G4uthó kHBpthả HBptnăng Pq4AMeTQkế Pq4AMeTQvị. C9p4G4uthơ thểHBpt này...".

"Không! Pq4AMeTQNgười lHBptão phHBptu đợi9p4G4uth chínHBpth HBptlà ngàiPq4AMeTQ. Vươ9p4G4uthng giHBpta ch9p4G4utho rằnPq4AMeTQg nHBptgài chu9p4G4uthyển HBptkiếp làHBpt viHBpt̀ HBptcớ gìHBpt, xuất9p4G4uth hiHBptện ơ9p4G4uth̉ thơPq4AMeTQ̀i khônHBptg naHBpt̀y la9p4G4uth̀ 9p4G4uthbởi điề9p4G4uthu HBptgì? KhônPq4AMeTQg phảiHBpt 9p4G4uththiên mệnPq4AMeTQh kiê9p4G4uth́p của9p4G4uth Pq4AMeTQngài n9p4G4uthhầm lẫnHBpt ma9p4G4uth̀ ngàPq4AMeTQi c9p4G4uthó sứ9p4G4uth mạnPq4AMeTQg cầnHBpt t9p4G4uthhực Pq4AMeTQhiện Pq4AMeTQở đây".

Tâm trạHBptng TPq4AMeTQứ TPq4AMeTQhụy lú9p4G4uthc nPq4AMeTQày khôngPq4AMeTQ chi9p4G4uth̉ dùn9p4G4uthg hHBptai từPq4AMeTQ "kh9p4G4uthiếp đảmPq4AMeTQ" laHBpt̀ đủ9p4G4uth hìnhHBpt dung9p4G4uth. HắnPq4AMeTQ loạngPq4AMeTQ ch9p4G4uthoạng đứHBptng dậyPq4AMeTQ, nhìn9p4G4uth người9p4G4uth đối9p4G4uth diệHBptn màHBpt h9p4G4uthá HBptmiệng rHBptồi laPq4AMeTQ̣i ngâPq4AMeTQ̣m miệngPq4AMeTQ, n9p4G4uthói kHBpthông n9p4G4uthên lờHBpti. ÔngPq4AMeTQ tHBpta, ôngPq4AMeTQ 9p4G4uthta... biếtHBpt hăPq4AMeTQ́n k9p4G4uthhông phải9p4G4uth ngPq4AMeTQười cuHBpt̉a thờPq4AMeTQi đạiHBpt này?Pq4AMeTQ QuPq4AMeTQa mộtPq4AMeTQ 9p4G4uthlúc l9p4G4uthâu T9p4G4uthứ Thụ9p4G4uthy mới9p4G4uth cPq4AMeTQó thê9p4G4uth̉ bình9p4G4uth ổnPq4AMeTQ cảm9p4G4uth xúc9p4G4uth, ngồHBpti xuô9p4G4uth́ng, híPq4AMeTQt một9p4G4uth hHBptơi HBptthật sPq4AMeTQâu, nói:

"Vãn HBptbối chưHBpta từHBptng đPq4AMeTQoán đươPq4AMeTQ̣c nguyêPq4AMeTQn 9p4G4uthdo tạPq4AMeTQi Pq4AMeTQsao bả9p4G4uthn thân9p4G4uth lạ9p4G4uthi xuấtHBpt hiHBptện ởHBpt nHBptơi nàyHBpt. NhưnPq4AMeTQg chỉHBpt 9p4G4uthe Pq4AMeTQkhông phaPq4AMeTQ̉i nhưPq4AMeTQ lHBptão tiềHBptn bô9p4G4uth́i mPq4AMeTQong 9p4G4uthđợi. Nếu9p4G4uth va9p4G4uth̃n bHBptối đươHBpṭc chọPq4AMeTQn 9p4G4uthlà chân9p4G4uth Pq4AMeTQlong thiêHBptn t9p4G4uthử thì9p4G4uth đ9p4G4uthã chăHBpt̉ng HBptnáu troPq4AMeTQng tHBpthân xáHBptc môHBpṭt bHBpté gáPq4AMeTQi nhưHBpt vầy".

Hắn địnhHBpt noHBpt́i tiếpPq4AMeTQ mâPq4AMeTQ́y câ9p4G4uthu chôPq4AMeTQ́i HBpttừ thìPq4AMeTQ đối9p4G4uth phPq4AMeTQương laHBpṭi đổiHBpt saPq4AMeTQng ve9p4G4uth̉ mă9p4G4utḥt Pq4AMeTQvui HBptmừng, HBptánh 9p4G4uthmắt sángHBpt rỡ9p4G4uth nhưHBpt ngHBptọn đuốc.

"Lão Pq4AMeTQphu đ9p4G4uthã noHBpt́i, lPq4AMeTQão pHBpthu coPq4AMeTQ́ thPq4AMeTQể giHBptúp ngài!". 

Cặp m9p4G4uthày kiêPq4AMeTQ́m c9p4G4uthủa TứPq4AMeTQ THBpthụy chPq4AMeTQau lạiPq4AMeTQ. NgườiHBpt nPq4AMeTQày cHBptó lin9p4G4uthh 9p4G4uthđan diêHBpṭu dươHBpṭc gìHBpt coPq4AMeTQ́ thPq4AMeTQể biêHBpt́n đổiPq4AMeTQ HBptcơ thểHBpt mộtHBpt người?HBpt HơPq4AMeTQn nữaHBpt mọiHBpt sPq4AMeTQự HBpttrên đời9p4G4uth co9p4G4uth́ đưPq4AMeTQợc tất9p4G4uth cPq4AMeTQó mâHBpt́t. Ca9p4G4uth́i giá9p4G4uth HBpthắn pHBpthải boHBpt̉ 9p4G4uthra đểHBpt HBptđổi Pq4AMeTQlấy mộtHBpt th9p4G4uthân thHBptể nhưPq4AMeTQ yPq4AMeTQ́ lHBptà HBptgì đây? 

"Nếu HBptlão tPq4AMeTQiền bối9p4G4uth Pq4AMeTQcó tPq4AMeTQhể giảHBpti HBpttrừ nỗiPq4AMeTQ khổ9p4G4uth tâm9p4G4uth 9p4G4uthcủa HBptvãn bố9p4G4uthi, HBptvãn bôPq4AMeTQ́i khô9p4G4uthng nHBptgại đauHBpt đơHBpt́n 9p4G4uthhay Pq4AMeTQhao tPq4AMeTQốn tuổiPq4AMeTQ th9p4G4uthọ. Ngườ9p4G4uthi 9p4G4uththật sựPq4AMeTQ co9p4G4uth́ biện9p4G4uth pháp?".

Chu Pq4AMeTQsư phụHBpt chPq4AMeTQo là9p4G4uth Pq4AMeTQhắn đa9p4G4uth̃ đồngHBpt yPq4AMeTQ́, liềnPq4AMeTQ 9p4G4uthmỉm cười.

"Vương gi9p4G4utha khôngHBpt cHBptần lHBpto HBptlắng. BPq4AMeTQí thuậtPq4AMeTQ vHBptốn lPq4AMeTQà dư9p4G4utḥa vHBptào âmHBpt dươPq4AMeTQng ngũ9p4G4uth hPq4AMeTQành, khôngPq4AMeTQ phảHBpti làmHBpt traHBpt́i vớiHBpt qPq4AMeTQuy 9p4G4uthluật tPq4AMeTQự n9p4G4uthhiên m9p4G4uthà 9p4G4uththay đổHBpti, chưPq4AMeTQ̃a lại9p4G4uth sưPq4AMeTQ̣ nhâ9p4G4uth̀m lPq4AMeTQẫn. LPq4AMeTQà Pq4AMeTQngười kháHBptc tấtPq4AMeTQ nhiênHBpt khôngPq4AMeTQ Pq4AMeTQcó khả9p4G4uth năngHBpt. NhưngPq4AMeTQ vương9p4G4uth 9p4G4uthgia dươngHBpt khíPq4AMeTQ vôHBpt́n thiHBpṭnh, phần9p4G4uth HBpthồn cHBptủa Pq4AMeTQngài quHBpta mườHBpti 9p4G4uthnăm vHBptẫn khPq4AMeTQông haPq4AMeTQo tổnPq4AMeTQ, bí9p4G4uth HBptthuật se9p4G4uth̃ khônPq4AMeTQg gHBptây hạ9p4G4uthi đếPq4AMeTQn m9p4G4uthột sơHBpṭi toHBpt́c củ9p4G4utha ngaHBpt̀i. CHBpthỉ cPq4AMeTQần... HBptcó môPq4AMeTQ̣t n9p4G4uthgười nguyệnHBpt ý9p4G4uth Pq4AMeTQtrao HBptcho nga9p4G4uth̀i sinHBpth mPq4AMeTQạng củHBpta hắn".

Tứ T9p4G4uthhụy vHBptốn đ9p4G4uthang vu9p4G4uthi mừnPq4AMeTQg Pq4AMeTQkhôn xPq4AMeTQiết ngHBpthe 9p4G4uthcâu cuôPq4AMeTQ́i cùnHBptg lập9p4G4uth tưHBpt́c p9p4G4uthhản đối.

"Dùng HBptmạng đ9p4G4uthổi ma9p4G4utḥng? HBptKhông thểHBpt được!".

"Vương 9p4G4uthgia kiếpPq4AMeTQ nàPq4AMeTQy nhPq4AMeTQân HBptduyên rấ9p4G4utht tốt.9p4G4uth THBptrong phu9p4G4uth̉ naHBpt̀y h9p4G4uthiện tại9p4G4uth cóPq4AMeTQ ítHBpt nhấtHBpt haPq4AMeTQi ngưHBptời ngPq4AMeTQuyện ýHBpt gHBptiúp ngài".

Tứ ThuHBpṭy vừ9p4G4utha nHBptghe Pq4AMeTQđã hiê9p4G4uth̉u ôngHBpt tHBpta HBptnói Pq4AMeTQhai ngườiHBpt là9p4G4uth haPq4AMeTQi ngưPq4AMeTQời n9p4G4uthào. 9p4G4uthCái gHBptì goHBpṭi HBptlà giúpPq4AMeTQ? Bảo9p4G4uth hắHBptn 9p4G4uthdùng sựPq4AMeTQ HBpthy sPq4AMeTQinh củPq4AMeTQa ho9p4G4utḥ cPq4AMeTQhỉ để9p4G4uth đaPq4AMeTQ́p HBptứng nguyện9p4G4uth vọnPq4AMeTQg cu9p4G4uth̉a 9p4G4uthbản thânHBpt? HBptChu sHBptư HBptphụ cò9p4G4uthn chưPq4AMeTQa ki9p4G4utḥp thuyếtHBpt phHBptục, hHBptắn Pq4AMeTQđã đứnHBptg dậy.

"Có thểPq4AMeTQ bọnPq4AMeTQ hoPq4AMeTQ̣ nguyê9p4G4utḥn ý,HBpt nh9p4G4uthưng vã9p4G4uthn Pq4AMeTQbối HBptkhông nguyê9p4G4utḥn 9p4G4uthý. N9p4G4uthếu ch9p4G4uthỉ c9p4G4uthó biệHBptn ph9p4G4utháp 9p4G4uthduy nhấtHBpt la9p4G4uth̀ 9p4G4uthhy HBptsinh ngườiHBpt khaHBpt́c m9p4G4uthới coHBpt́ HBptthể tPq4AMeTQhi tHBptriển bi9p4G4uth́ thPq4AMeTQuật, vâHBpṭy thi9p4G4uth̀ 9p4G4uthvãn bôHBpt́i khôngHBpt câPq4AMeTQ̀n. Giẫm9p4G4uth 9p4G4uthđạp lPq4AMeTQên Pq4AMeTQxương Pq4AMeTQmáu, tín9p4G4uthh maPq4AMeTQ̣ng cPq4AMeTQủa đồn9p4G4uthg loHBptại cPq4AMeTQó kh9p4G4uthác giHBpt̀ l9p4G4uthoài cầmHBpt thuHBpt́ HBptkhông 9p4G4uthcó Pq4AMeTQnhân tíPq4AMeTQnh? V9p4G4uthãn bốiHBpt tuyPq4AMeTQệt đốiHBpt khônPq4AMeTQg chấpHBpt nPq4AMeTQhận chuyHBptện này!". 

"Vương HBptgia! NgPq4AMeTQài khPq4AMeTQông nhì9p4G4uthn thấyHBpt Pq4AMeTQmười 9p4G4uthmấy n9p4G4uthăm quPq4AMeTQa 9p4G4uthbách tHBptính kHBpthổ Pq4AMeTQsở lầmPq4AMeTQ th9p4G4uthan, HBptchịu b9p4G4uthiết baHBpto t9p4G4uthai ư9p4G4uthơng? Ng9p4G4uthài khô9p4G4uthng đoánPq4AMeTQ HBptđược tPq4AMeTQương 9p4G4uthlai 9p4G4uthmấy mưPq4AMeTQơi nă9p4G4uthm sPq4AMeTQau bọn9p4G4uth họPq4AMeTQ 9p4G4uththế nàoHBpt, tPq4AMeTQhiên hHBptạ thHBptế nPq4AMeTQào? Vương9p4G4uth Pq4AMeTQgia le9p4G4uth̃ na9p4G4uth̀o kHBpthông phâHBptn đươPq4AMeTQ̣c Pq4AMeTQnặng nhePq4AMeTQ̣? NHBptếu coHBpt́ thHBptể dùng9p4G4uth tíPq4AMeTQnh mạHBptng mộ9p4G4utht nHBptgười đổiHBpt laPq4AMeTQ̣i vHBptạn dPq4AMeTQặm gia9p4G4uthng HBptsơn trườngHBpt tồn,Pq4AMeTQ bá9p4G4uthch HBpttính cHBptơm nHBpto aPq4AMeTQ́o ấmHBpt, haHBpt́ lại9p4G4uth khô9p4G4uthng xứnHBptg HBptđáng haHBpty sao?".

Tứ ThPq4AMeTQụy săPq4AMeTQ́c Pq4AMeTQmặt l9p4G4uthạnh lùPq4AMeTQng maHBpt̀ kPq4AMeTQiên định9p4G4uth, ng9p4G4uthẩng cPq4AMeTQao đ9p4G4uthầu đáp:

"Có xưHBpt́ng haHBpty khôngHBpt, vãHBptn bốPq4AMeTQi haPq4AMeTQy tiêHBpt̀n bôHBpt́i đềHBptu Pq4AMeTQkhông có9p4G4uth q9p4G4uthuyền định9p4G4uth đoạt.9p4G4uth NgươPq4AMeTQ̀i HBptmuốn HBptvãn bốiHBpt làHBptm mi9p4G4uthnh quân,9p4G4uth viê9p4G4utḥc đâHBpt̀u HBpttiên lạiPq4AMeTQ HBptlà chiPq4AMeTQ́nh t9p4G4uthay tướcPq4AMeTQ Pq4AMeTQđoạt mạPq4AMeTQng s9p4G4uthống ngườiPq4AMeTQ tHBpthân củHBpta 9p4G4uthmình, t9p4G4uthrong HBptthiên hPq4AMeTQạ coPq4AMeTQ́ mHBptinh HBptquân 9p4G4uthnào aHBpt́c độc,9p4G4uth Pq4AMeTQích kyPq4AMeTQ̉ như9p4G4uth vâPq4AMeTQ̣y Pq4AMeTQsao? Pq4AMeTQA Thụ9p4G4uthy cóHBpt tPq4AMeTQhể đạiPq4AMeTQ nghPq4AMeTQĩa diệt9p4G4uth HBptthân, nhưng9p4G4uth vĩ9p4G4uthnh viễnHBpt cũngPq4AMeTQ khôngHBpt ba9p4G4utho giờHBpt viPq4AMeTQ̀ 9p4G4uthđại nghiHBpt̃a HBptmà Pq4AMeTQđi HBptdiệt ngHBptười t9p4G4uthhân củPq4AMeTQa mìnPq4AMeTQh. Nếu9p4G4uth nga9p4G4uthy caHBpt̉ ngư9p4G4uthời bPq4AMeTQên cHBptạnh miPq4AMeTQ̀nh cPq4AMeTQòn k9p4G4uthhông 9p4G4uthbảo vệPq4AMeTQ HBptnổi lấyPq4AMeTQ 9p4G4uthtư caHBpt́ch gìPq4AMeTQ ngHBptồi lênPq4AMeTQ lonPq4AMeTQg yPq4AMeTQ̉ laHBpt̀m HBptminh quân9p4G4uth Pq4AMeTQcai trịPq4AMeTQ thi9p4G4uthên hạ?". 

Hắn đ9p4G4utháp xPq4AMeTQong khôngHBpt nhìPq4AMeTQn đối9p4G4uth phươPq4AMeTQng nữ9p4G4utha, 9p4G4uthvào tro9p4G4uthng chaPq4AMeTQ̀o thHBptái 9p4G4uthsư Pq4AMeTQphụ. LuPq4AMeTQ́c trPq4AMeTQở r9p4G4utha, hắPq4AMeTQn cun9p4G4uthg kín9p4G4uthh vá9p4G4uthi nPq4AMeTQgười vẫnHBpt đanHBptg Pq4AMeTQngồi trươHBpt́c baHBpt̀n cHBptờ 9p4G4uthkia HBptrồi xo9p4G4uthay góPq4AMeTQt 9p4G4uthmuốn HBptrời đi.HBpt C9p4G4uthhu s9p4G4uthư phuPq4AMeTQ̣ v9p4G4uthội 9p4G4uthvàng đứng9p4G4uth Pq4AMeTQdậy, đuô9p4G4uth̉i HBpttheo haPq4AMeTQi bươ9p4G4uth́c, lạPq4AMeTQi dừnHBptg châHBptn, gio9p4G4utḥng nóHBpti manPq4AMeTQg tHBptheo tHBpthanh 9p4G4uthâm HBptrun rẩy:

"Nếu Pq4AMeTQlão 9p4G4uthphu nó9p4G4uthi, đ9p4G4uthời na9p4G4uth̀y Pq4AMeTQngài khônHBptg làm9p4G4uth v9p4G4uthua tấtPq4AMeTQ bHBptị HBptvua giê9p4G4uth́t, nga9p4G4uth̀i 9p4G4uthvẫn khôPq4AMeTQng chịuHBpt đổ9p4G4uthi ý?".

Sống HBptlưng HBptTứ TPq4AMeTQhụy thẳngPq4AMeTQ đứng,HBpt khPq4AMeTQông Pq4AMeTQhề q9p4G4uthuay đầu9p4G4uth lại.

"Chỉ 9p4G4uthvì ngHBptười muốnPq4AMeTQ gi9p4G4uthết tPq4AMeTQa, HBptta ha9p4G4uth́ laHBpṭi HBptđi Pq4AMeTQgiết người".

Tương laHBpti có9p4G4uth mPq4AMeTQột nga9p4G4uth̀y t9p4G4uthân vHBptương muốn9p4G4uth giHBptết hắnHBpt, tPq4AMeTQhứ 9p4G4uthduy nhấtHBpt 9p4G4uthhắn mấ9p4G4utht đ9p4G4uthi l9p4G4uthà tí9p4G4uthnh mạngHBpt. NhPq4AMeTQưng bHBptảo hắn9p4G4uth ch9p4G4uthủ độngHBpt đ9p4G4uthi giếtHBpt huHBptynh đê9p4G4utḥ cu9p4G4uth̉a Pq4AMeTQmình, thứ9p4G4uth hắnPq4AMeTQ mấtPq4AMeTQ đi9p4G4uth Pq4AMeTQsẽ còPq4AMeTQn nhiều9p4G4uth hơ9p4G4uthn t9p4G4uthhế. HBptHai vịPq4AMeTQ hoa9p4G4uth̀ng huynHBpth khôn9p4G4uthg xHBptem hắPq4AMeTQn 9p4G4uthlà đệHBpt đệ,Pq4AMeTQ tHBptâm hPq4AMeTQắn Pq4AMeTQđau nhưn9p4G4uthg hắPq4AMeTQn khôngHBpt hận.HBpt MặcPq4AMeTQ HBptdù cHBpthuyện d9p4G4uthùng biHBpt́ thuậtHBpt tPq4AMeTQhay đổiPq4AMeTQ th9p4G4uthân phậnHBpt đếnHBpt 9p4G4uthnhư cuồ9p4G4uthng ph9p4G4uthong vuPq4AMeTQ̃ b9p4G4uthão, nhPq4AMeTQưng m9p4G4uthột 9p4G4uthkhi HBptđã xHBptác địnhHBpt kHBpthông thể,HBpt hHBptắn cũnHBptg khônHBptg đPq4AMeTQể tHBptâm đếnHBpt nữa.Pq4AMeTQ H9p4G4uthắn c9p4G4uthòn 9p4G4uthrất Pq4AMeTQnhiều việ9p4G4uthc t9p4G4uthrước 9p4G4uthmắt phPq4AMeTQải lo.

Hàn HBptở tronHBptg gi9p4G4uthan bếHBptp nhỏPq4AMeTQ tháHBpti rauHBpt, thởPq4AMeTQ dài.

"Hắn Pq4AMeTQcòn đanPq4AMeTQg maHBptng thPq4AMeTQân p9p4G4uthhận khâPq4AMeTQm saiPq4AMeTQ, cPq4AMeTQông Pq4AMeTQvụ HBptbận rộnHBpt, người9p4G4uth đừng9p4G4uth trHBptách HBpthắn khôngPq4AMeTQ 9p4G4uthhiểu chuyện".

Thái s9p4G4uthư phHBptụ lắc9p4G4uth đầu.

"Ta la9p4G4uth̀m sa9p4G4utho lạPq4AMeTQi đểHBpt yHBpt́ chuyPq4AMeTQện nhPq4AMeTQỏ nhặ9p4G4utht ấy".

"Thế ngườHBpti HBptnhìn coPq4AMeTQn nhưHBpt vậy9p4G4uth laPq4AMeTQ̀m gì?".

"Ta đứ9p4G4uthng caHBptnh ngươi9p4G4uth n9p4G4uthêm giPq4AMeTQa viPq4AMeTQ̣. DạoHBpt n9p4G4uthày Pq4AMeTQta hơi9p4G4uth nhạtHBpt miêHBpṭng, ngươi9p4G4uth làm9p4G4uth đồ9p4G4uth ănPq4AMeTQ nên9p4G4uth 9p4G4uthlàm 9p4G4uthmặn mHBptột chút".

"...".

Khi thaHBpt́i 9p4G4uthsư ph9p4G4uthụ man9p4G4uthg th9p4G4utheo b9p4G4uthình rượ9p4G4uthu 9p4G4uthra sân9p4G4uth HBptngoài, ChHBptu sư9p4G4uth pPq4AMeTQhụ v9p4G4uthẫn thâ9p4G4uth̃n thPq4AMeTQờ n9p4G4uthgồi bHBptên Pq4AMeTQbàn đaHBpt́, án9p4G4uthh mPq4AMeTQắt HBptmông lunPq4AMeTQg, dHBptáng vẻHBpt tHBptư lựHBpt, trầmHBpt mPq4AMeTQặc. Th9p4G4uthái 9p4G4uthsư 9p4G4uthphụ kPq4AMeTQhẽ lắcHBpt 9p4G4uthlắc đâ9p4G4uth̀u, đi9p4G4uth t9p4G4uthới ró9p4G4utht rư9p4G4uthợu HBptra HBptchén nhỏ.

"Ta biếtHBpt huyHBptnh Pq4AMeTQtâm nguy9p4G4uthện khô9p4G4uthng thành,Pq4AMeTQ khóHBpt tránHBpth tPq4AMeTQrong loHBpt̀ng cả9p4G4uthm thâPq4AMeTQ́y thấtHBpt vọnPq4AMeTQg. NhưngHBpt đHBptồ tôHBptn nàHBpty Pq4AMeTQcủa HBptta, tâmPq4AMeTQ địaHBpt thiện9p4G4uth lương,Pq4AMeTQ tíPq4AMeTQnh Pq4AMeTQcách lạ9p4G4uthi cươ9p4G4uthng quyêPq4AMeTQ́t. Hắn9p4G4uth Pq4AMeTQcó HBptchủ HBptkiến củPq4AMeTQa hắn,HBpt khôngHBpt 9p4G4uthai coHBpt́ Pq4AMeTQthể tha9p4G4uthy hăHBpt́n quyếtPq4AMeTQ định".

Chu s9p4G4uthư phuPq4AMeTQ̣ qu9p4G4uthay măHBpṭt lạ9p4G4uthi, chHBptân Pq4AMeTQmày hơiPq4AMeTQ HBptgiãn raPq4AMeTQ, cPq4AMeTQhậm rãiPq4AMeTQ đáp:

"Ta khôHBptng thấtHBpt vọngHBpt. 9p4G4uthQuẻ 9p4G4uthbói cuHBpt̉a HBptta khHBptông sHBptai. Tư9p4G4uth́ 9p4G4uthvương gPq4AMeTQia Pq4AMeTQTiêu CPq4AMeTQảnh ThPq4AMeTQù chíPq4AMeTQnh là9p4G4uth ngườiHBpt HBptta c9p4G4uthần phoHBpt̀ tHBptá. HôHBptm nHBptay ngàPq4AMeTQi âHBpt́y khHBptông vì9p4G4uth bảnPq4AMeTQ thâ9p4G4uthn m9p4G4uthà Pq4AMeTQhy sin9p4G4uthh Pq4AMeTQkẻ kh9p4G4uthác, ngàHBpty HBptsau kếHBpt vi9p4G4utḥ cũn9p4G4uthg sPq4AMeTQẽ kHBpthông vìPq4AMeTQ bHBptất kPq4AMeTQì đ9p4G4uthiều g9p4G4uthì mà9p4G4uth HBpttrở mặ9p4G4utht vPq4AMeTQới t9p4G4utha. ĐPq4AMeTQiều HBptta lHBpto HBptlà, người9p4G4uth nà9p4G4uthy quHBptá nhHBptân 9p4G4uthtừ, biê9p4G4uth́t lPq4AMeTQà họa9p4G4uth t9p4G4uthừ tro9p4G4uthng nhaPq4AMeTQ̀ nhưngHBpt khHBptông sớHBptm trừHBpt bỏ9p4G4uth. K9p4G4uthết HBptcục tâ9p4G4uth́t yế9p4G4uthu Pq4AMeTQsẽ chết9p4G4uth dưHBptới ta9p4G4uthy 9p4G4uthhuynh HBptđệ củHBpta mình".

"Chuyện nhaPq4AMeTQ̀ đếPq4AMeTQ vương,HBpt HBptta 9p4G4uthhay 9p4G4uthhuynh 9p4G4uthđều HBptkhông Pq4AMeTQthể caPq4AMeTQn thiệp.Pq4AMeTQ Năm9p4G4uth mươiPq4AMeTQ nHBptăm trướcPq4AMeTQ huy9p4G4uthnh HBptnói nếuPq4AMeTQ đếHBptn thờiHBpt hHBptạn 9p4G4uthmà khôPq4AMeTQng HBpthoàn thaHBpt̀nh đượcPq4AMeTQ tâm9p4G4uth nguyện9p4G4uth sePq4AMeTQ̃ l9p4G4uthựa cPq4AMeTQhọn 9p4G4uthtừ bỏ,HBpt cuPq4AMeTQ̀ng tPq4AMeTQa Pq4AMeTQvân Pq4AMeTQdu tưHBpt́ ha9p4G4uth̉i. NHBptay sôPq4AMeTQ́ mêPq4AMeTQ̣nh đãPq4AMeTQ a9p4G4uthn baPq4AMeTQ̀i HBptnhư tPq4AMeTQhế, Pq4AMeTQhuynh 9p4G4uthhà tâHBpt́t phả9p4G4uthi tHBptiếp tụHBptc chơPq4AMeTQ̀ đợi".

"Ta đPq4AMeTQã HBpttìm đư9p4G4uthợc Pq4AMeTQngười cầnHBpt tìmPq4AMeTQ, HBptđời Pq4AMeTQnày Pq4AMeTQChu g9p4G4uthia khôngHBpt cHBptòn 9p4G4uthcon chaHBpt́u nPq4AMeTQào khác9p4G4uth, trHBptọng trHBptách kPq4AMeTQia chỉPq4AMeTQ HBptcó miPq4AMeTQ̀nh t9p4G4utha gaHBpt́nh vác"HBpt. HBptChu s9p4G4uthư ph9p4G4uthụ Pq4AMeTQnói đêPq4AMeTQ́n đPq4AMeTQây bỗngHBpt nPq4AMeTQgừng lơ9p4G4uth̀i, nPq4AMeTQhư laHBpt̀ Pq4AMeTQchợt nghĩHBpt đến9p4G4uth điều9p4G4uth gHBptì, aHBpt́nh măHBpt́t tr9p4G4uthở nênHBpt thâmPq4AMeTQ HBptsâu, Pq4AMeTQnở nụ9p4G4uth cười9p4G4uth đầy9p4G4uth HBpthàm ý.