You are here

Những Chuyện Tình - Chương 31

Chương 31: VếqG9gt sVx4Wẹo nămZvXN ấy

Kim ngắnZvXN củaVx4W chiEmXJếc đEmXJồng EmXJhồ tZvXNrên tườngZvXN đãZvXN EmXJqua sốZvXN mười hai,ZvXN khônqG9gg gZvXNian vắqG9gng lZvXNặng vớiJqtq áEmXJnh đènVx4W Jqtqvàng tỏZvXNa sánqG9gg mộtEmXJ ZvXNgóc phòngJqtq. NơqG9gi đEmXJó có haiJqtq ZvXNcon ngưEmXJời đangqG9g vùiVx4W đầuZvXN vEmXJào cEmXJông việcqG9g EmXJ- ThEmXJụy YênEmXJ vàqG9g trEmXJợ lVx4Wý củaZvXN Jqtqcô. NgàEmXJy mai, qG9gcô pEmXJhải trìVx4Wnh bàyJqtq Jqtqý tưởngZvXN chEmXJo mộtJqtq EmXJdự áqG9gn Jqtqquảng EmXJcáo lớnJqtq tronJqtqg qG9gkhi hVx4Wai ngưqG9gời cJqtqòn lại củJqtqa Jqtqnhóm đVx4Wều Jqtqcó viVx4Wệc ZvXNhệ trVx4Wọng EmXJcần nghỉZvXN Vx4Wphép. CVx4Wô nhưEmXJ đanEmXJg bJqtqơi gqG9giữa dVx4Wòng sôngEmXJ khổng lồZvXN bZvXNằng cEmXJhút EmXJrã rờiqG9g cuJqtqối cùng…

Thời ZvXNgian lZvXNại qG9gtrôi Jqtqqua Vx4Wvùn vụt!

- HoàqG9gn Vx4Wtất! ChZvXNị vềEmXJ trướcVx4W điVx4W, Jqtqem ZvXNin rZvXNa Vx4Wrồi vJqtqề sqG9gau. EmXJ- NgườiqG9g trợ lEmXJý nóZvXNi qG9gkhi qG9gđang bấmVx4W qG9gvào hiểnqG9g thVx4Wị “In”Jqtq tZvXNrên mZvXNàn hVx4Wình mqG9gáy tíVx4Wnh Vx4Wtrước mặt.

- Ừm!qG9g SáZvXNng maqG9gi eJqtqm cVx4Wứ EmXJnghỉ ngơVx4Wi, đJqtqến vănJqtq Jqtqphòng trước EmXJmười mqG9gột giVx4Wờ lVx4Wà được.

Thụy YênEmXJ uểZvXN oEmXJải bỏJqtq cEmXJhiếc qG9gusb vZvXNào Jqtqtúi xEmXJách Jqtqrồi đứng ZvXNlên, Vx4Wcông việcEmXJ dườngZvXN nJqtqhư ZvXNđã vắtJqtq cạnVx4W sứZvXNc qG9glực. NămZvXN cuZvXNộc gọiEmXJ nJqtqhỡ từZvXN EmXJThiên KiếZvXNn khiEmXJến cô bănJqtq khoăZvXNn Jqtqkhông biếqG9gt Jqtqcó nêqG9gn gọqG9gi lạJqtqi Vx4Wcho aVx4Wnh hqG9gay không.ZvXN JqtqCô xoaqG9gy xJqtqoay cZvXNhiếc điVx4Wện thoại trZvXNên tayJqtq, Jqtqmày kqG9ghẽ nhíuqG9g lZvXNại hồiEmXJ lZvXNâu rqG9gồi bấmJqtq Jqtqphím Jqtqgọi điEmXJ. Vx4WDù bêZvXNn kiZvXNa bắt mVx4Wáy cqG9ghỉ saqG9gu Vx4Whai hqG9gồi cZvXNhuông EmXJnhưng cZvXNô vEmXJẫn áEmXJi ngạEmXJi vớZvXNi cuộcqG9g EmXJgọi lúcJqtq mộtqG9g giờJqtq sáng:

“Không lqG9gàm mấtEmXJ giấJqtqc nqG9ggủ cZvXNủa Vx4Wanh chứ?”

“Tôi đãqG9g đưJqtqợc Vx4Wngủ đâqG9gu EmXJmà mấZvXNt?” –ZvXN TqG9ghiên KiếnJqtq tếuZvXN táo thanEmXJ thởEmXJ rồiJqtq nVx4Whanh chqG9góng nghiêJqtqm giJqtqọng EmXJhỏi. EmXJ– JqtqSao giờEmXJ nVx4Wày eqG9gm vẫqG9gn chưaZvXN ngủ?Vx4W

“Vừa xonqG9gg việqG9gc. AnqG9gh gọJqtqi cZvXNó qG9gviệc gJqtqì kEmXJhông? ChiềZvXNu nay, tEmXJôi bậnZvXN qEmXJuá nênVx4W kVx4Whông nJqtqghe máyZvXN được.”

“Muốn cùnZvXNg eEmXJm EmXJdùng bữEmXJa tối.qG9g BEmXJây giờqG9g thìZvXN sao?”

“Bây giờ?”qG9g qG9g- ThụyZvXN YVx4Wên EmXJhơi lưỡngEmXJ lựqG9g nhưnZvXNg qG9gchiếc dạJqtq dZvXNày reo lênJqtq nhưJqtq muqG9gốn côEmXJ qG9gđồng Vx4Wý. HJqtqơn Vx4Wnữa ZvXNthể xVx4Wác dẫuVx4W muốqG9gn qG9gngủ sVx4Wong tríEmXJ qG9góc lạiJqtq đang gàJqtqo thétEmXJ đòVx4Wi qqG9guyền thưqG9g giãn.Jqtq “VậyVx4W phVx4Wiền anZvXNh quEmXJa đónVx4W tZvXNôi! HômJqtq nayJqtq, tôiEmXJ kqG9ghông đi xe.”

“Mười lăJqtqm pJqtqhút! EmXJKhi nàoJqtq đVx4Wến qG9gtôi sẽEmXJ tựqG9g lêEmXJn đqG9gó, EmXJem đừng raZvXN khỏiqG9g vEmXJăn qG9gphòng EmXJvào giờZvXN nàyJqtq, vừaqG9g Jqtqlạnh vừJqtqa khôngZvXN aEmXJn toàn.”ZvXN BằngJqtq âmZvXN giọnVx4Wg chân thàZvXNnh, ThJqtqiên KiếnEmXJ chJqtqu qG9gđáo dặVx4Wn dò.

Những lờiZvXN nVx4Wày khVx4Wiến ThụyZvXN EmXJYên bậtJqtq cười.qG9g LVx4Wâu Vx4Wlắm rồi khônVx4Wg ZvXNai ZvXNquan tâmVx4W cVx4Wô nhVx4Wư vậyZvXN ZvXNdù qG9glời Jqtqđong đưaZvXN ngọtqG9g ngqG9gào thqG9gì khqG9gông thiếuZvXN. Tuy nhJqtqiên, cqG9gô dưZvXNờng nhqG9gư Jqtqvô cảmVx4W trưVx4Wớc qG9gnhững lờZvXNi cóEmXJ cánEmXJh tJqtqừ Vx4Wđàn ôngEmXJ, mặcEmXJ kệZvXN nZvXNó qG9gcó thậtEmXJ hay khEmXJông vJqtqà luJqtqôn dựngqG9g lêEmXJn mộtEmXJ EmXJhàng ràoZvXN phòJqtqng tEmXJhủ. BởiJqtq đãEmXJ qZvXNuá đủZvXN Jqtqcho mộtEmXJ lầnEmXJ dại dộJqtqt, cEmXJô khônZvXNg muốnqG9g làmJqtq Vx4Wkẻ nVx4Wgu tựqG9g gEmXJiẫm lêJqtqn Jqtqvết xqG9ge đổEmXJ củaZvXN EmXJchính bảnqG9g thâEmXJn mEmXJình thêm lầnJqtq nEmXJữa. EmXJĐôi kqG9ghi, ZvXNcô cqG9gũng khaJqtqo kháVx4Wt ZvXNcó aqG9gi đóEmXJ Vx4Wđể saVx4Wn sẻqG9g cVx4Wuộc sJqtqống nhưng lòngEmXJ tJqtqin đãJqtq thànZvXNh mJqtqón hàngJqtq EmXJquá ZvXNxa xỉqG9g qG9gnên Jqtqthay vìJqtq tìmEmXJ hiểuZvXN hVx4Wọ, ZvXNcô chVx4Wọn cZvXNách đi ngượcJqtq lạZvXNi đZvXNiều đốEmXJi phươngEmXJ hVx4Wy Vx4Wvọng. TJqtquy nhiênZvXN cqG9ghẳng hiểuVx4W vìVx4W lẽZvXN ZvXNnào, EmXJlần nàJqtqy cô ngZvXNoan ngVx4Woãn ngồVx4Wi lEmXJại vJqtqăn phEmXJòng chơiVx4W trqG9gò cVx4Whơi xếJqtqp trứng,EmXJ qG9gchờ ThiêZvXNn JqtqKiến đến.Vx4W

Chưa EmXJđến EmXJmười lqG9găm pqG9ghút qG9gsau, ThiênEmXJ Vx4WKiến đãqG9g xuấVx4Wt hiện. TrJqtqông EmXJanh khônJqtqg gEmXJiống ngưZvXNời làZvXNm mqG9guộn giờ,ZvXN ZvXNmái tócEmXJ cắtJqtq Vx4Wtỉa tỉZvXN mỉZvXN ZvXNvẫn bqG9gồng bềnh ZvXN vào Jqtqnếp, áZvXNnh mắtqG9g suZvXNng Vx4Wmãn sứcVx4W Jqtqsống Jqtqtrẻ, néJqtqt Vx4Wmặt trànVx4W EmXJđầy Jqtqhân hoanZvXN. RấtZvXN khVx4Wác với Vx4Wdáng Jqtqvẻ mệVx4Wt mqG9gỏi củaZvXN ThqG9gụy Yên.

- GiEmXJờ nàyJqtq VAVx4WRA cònEmXJ mởJqtq Vx4Wcửa tJqtqhì pJqtqhải, tqG9gôi qG9gmuốn uống ZvXNvài lyJqtq! ZvXNAnh nghVx4Wĩ saZvXNo? –Vx4W ThụyEmXJ EmXJYên vừJqtqa ZvXNnói ZvXNvừa EmXJbuông thEmXJỏng haqG9gi qG9gvai nhqG9gưng ZvXNkhông quên tréoJqtq châqG9gn, Jqtqbước nhặtqG9g qG9gtrên Jqtqgót EmXJgiày ZvXNcao nhọnZvXN tVx4Wheo saqG9gu TEmXJhiên Kiến.

- BấEmXJt cVx4Wứ EmXJnơi Jqtqđâu qG9ge muốnEmXJ. NhìEmXJn mqG9gặt ZvXNem nhưZvXN vừaVx4W đánEmXJh trậnJqtq xong, lZvXNàm saqG9go tôiJqtq Jqtqdám ZvXNcãi lờiJqtq.

Thiên KiJqtqến nhíJqtqu màyZvXN, hướnVx4Wg qG9gánh nVx4Whìn Jqtqbận tâmqG9g vàJqtqo mớ tóJqtqc loEmXJạn nếpZvXN ThụJqtqy YêqG9gn. CJqtqâu từqG9g EmXJdí dỏmVx4W dườngZvXN nhưVx4W ZvXNlạc nhịpJqtq vqG9gới ngữVx4W khíEmXJ ZvXNkhông vui.

- VâyVx4W lEmXJà khônVx4W ZvXNngoan, nếuVx4W Jqtqanh nVx4Wói ZvXNkhông Jqtq- ZvXNtôi sVx4Wẽ đqG9gi một mìnJqtqh.

- NgaEmXJng ngượqG9gc quáEmXJ!

Vờ rụZvXNt cổEmXJ nJqtqhư sợZvXN hãi,Vx4W ThZvXNiên KiếEmXJn khqG9gẽ lắcqG9g đầuVx4W rồiZvXN mỉm cườZvXNi dễZvXN chịu.Jqtq AnEmXJh thíEmXJch sựqG9g Jqtqngang ngượcVx4W nqG9gơi ThụqG9gy ZvXNYên. qG9gCô Vx4Wluôn thJqtqẳng thắnVx4W bEmXJày tỏJqtq cách nghVx4Wĩ EmXJcủa mVx4Wình Jqtqvới đốJqtqi pZvXNhương; chEmXJo đốiEmXJ pJqtqhương toànEmXJ quyềVx4Wn chVx4Wọn ZvXNlựa cáchEmXJ thức đốiJqtq diệEmXJn vớiqG9g ZvXNsự việJqtqc; hoặJqtqc tqG9ghỏa hJqtqiệp ZvXNđể chuZvXNng đưEmXJờng hoặcVx4W tZvXNừ chốiEmXJ đểqG9g EmXJthành đối kháng.qG9g Vx4WBên gJqtqhế cVx4Wạnh tqG9gài, trướcEmXJ nhJqtqận xéEmXJt ấyZvXN, ThụyqG9g YênVx4W chỉZvXN EmXJhứ mộtVx4W tiVx4Wếng nhJqtqẹ rồi đEmXJưa taVx4Wy vuốtJqtq lạiJqtq mớqG9g tóZvXNc ngắnZvXN xoănEmXJ vừVx4Wa ZvXNchấm ótqG9g củVx4Wa mZvXNình.

Xe laqG9go nEmXJhanh troVx4Wng đêm,qG9g nhữngqG9g chiếcEmXJ cộtVx4W đZvXNèn ZvXNlần lượt lJqtqui dầnJqtq Vx4Wvề sqG9gau. MọiVx4W vậtVx4W qG9gđã ngEmXJủ ZvXNsay Jqtqsau Vx4Wmột ngàJqtqy lEmXJao độngVx4W cậtJqtq lEmXJực Jqtqdưới ánJqtqh mặt trời,Vx4W chỉEmXJ cònqG9g dăJqtqm ngJqtqười sốZvXNng muqG9gộn, vEmXJài ngườiJqtq lZvXNao cônZvXNg, nEmXJhiều nhEmXJất EmXJcó lEmXJẽ lZvXNà hai EmXJhàng xZvXNe EmXJtaxi bEmXJên đườngVx4W. ThụyVx4W YêJqtqn tựZvXNa lVx4Wưng vàVx4Wo gqG9ghế xqG9ge EmXJêm qG9gái, qG9glẩm qG9gnhẩm tVx4Wính toán khốiZvXN lượZvXNng cônVx4Wg EmXJviệc hômqG9g saZvXNu. VàJqtq bEmXJất chợt,EmXJ EmXJhình ảZvXNnh EmXJbà cụJqtq Vx4Wco rZvXNo dướiqG9g hiêZvXNn EmXJnhà củJqtqa ai đóJqtq vụtqG9g nhqG9ganh quVx4Wa qG9gtầm mắZvXNt, kqG9ghiến cZvXNô EmXJngoái cZvXNổ lạJqtqi nhìZvXNn chZvXNo đếnVx4W khVx4Wi qG9gtất cảVx4W chỉ EmXJcòn lJqtqà chVx4Wấm đenqG9g Jqtqnhỏ xíqG9gu. ĐEmXJêm kqG9ghông lạnhqG9g nhưnZvXNg lòngqG9g côEmXJ sEmXJe se.

- EmXJAnh dZvXNừng qG9gxe mộtJqtq lát,Jqtq đượcVx4W không?

Rồi ngaJqtqy khZvXNi ThiêJqtqn KiếnJqtq cònqG9g đanEmXJg qG9gngơ qG9gngác qG9gcho EmXJxe đỗEmXJ lại bênqG9g qG9glề đường,Jqtq ThụyqG9g YênqG9g đãqG9g qG9ghối hảJqtq rờiqG9g khỏiZvXN Vx4Wxe. ZvXNCô bướJqtqc rấtqG9g nhaJqtqnh, ZvXNnhư chạyEmXJ về hướngqG9g ngượqG9gc lạEmXJi, chẳZvXNng qG9ghay biếtJqtq ThiêqG9gn KiếnqG9g Vx4Wđang đuJqtqổi tVx4Wheo Jqtqphía saqG9gu. Vx4WVà Jqtqkhi suýJqtqt bắt kịpVx4W cô,ZvXN EmXJanh chEmXJợt đEmXJứng sữngVx4W EmXJlại, yêJqtqn tĩVx4Wnh cVx4Whiêm ngưỡngEmXJ bứcqG9g ZvXNtranh đaZvXNng dầVx4Wn hiệZvXNn ra trướcJqtq mắJqtqt. TroVx4Wng làqG9gn gZvXNió đêmEmXJ sZvXNe lạnhEmXJ, Vx4Wbà cZvXNụ cZvXNhừng bảyEmXJ mươEmXJi vẫnJqtq sJqtqay gZvXNiấc vớqG9gi hiên nVx4Whà làVx4Wm giườnVx4Wg, chZvXNiếc áZvXNo mưJqtqa khônVx4Wg cònVx4W vJqtqẹn nJqtqguyên làVx4Wm chănZvXN; đứngJqtq cJqtqách bà EmXJchừng mươiqG9g bưZvXNớc chânVx4W, cJqtqô Vx4Wvô tVx4Whức cắnJqtq môiVx4W, Vx4Wra chiềuZvXN EmXJsuy Vx4Wtư, ánhJqtq mắtJqtq ZvXNngập trVx4Wàn nVx4Wiềm cảm tqG9ghông khônEmXJg vươngVx4W bJqtqất kỳZvXN rEmXJẻo tZvXNhương hạJqtqi nàqG9go khácqG9g. ĐôEmXJi taEmXJy cVx4Wô lừngJqtq khừnVx4Wg Vx4Wchạm vào túqG9gi xáEmXJch dăVx4Wm lầnEmXJ nVx4Whưng rốtZvXN cEmXJuộc lạqG9gi Jqtqbuông xuốEmXJng vàZvXN ZvXNthở Vx4Whắt ra.

Thụy YêVx4Wn bìnqG9gh thảnEmXJ nhZvXNún vaiJqtq, cqG9gười nhEmXJẹ kEmXJhi bắtVx4W ZvXNgặp Thiên KiếJqtqn đaJqtqng chăJqtqm cqG9ghú nhEmXJìn mìnJqtqh.

- ZvXNĐi thôiJqtq! ThJqtqi thqG9goảng EmXJtôi lVx4Wại dởJqtq hqG9gơi vậyEmXJ ấyEmXJ mà…

- EEmXJm lZvXNo lắnVx4Wg tiềnJqtq mEmXJặt qG9gsẽ làVx4Wm bàEmXJ Jqtqcụ ZvXNgặp ngEmXJuy EmXJhiểm nhiều hơn?

Thiên KiếEmXJn nZvXNgoái nhìnZvXN bàEmXJ cụZvXN thêZvXNm EmXJlần nữEmXJa qG9gvà qG9ghỏi, trước kVx4Whi cqG9ghậm rãiZvXN láchEmXJ ngườiVx4W rZvXNa phZvXNía ngoàZvXNi –EmXJ vịJqtq tríZvXN gầJqtqn lòngVx4W đườngJqtq hơn.

Hơi ngẩnqG9gg ngườiZvXN rJqtqa tronEmXJg tVx4Wíc tắc,ZvXN ThụyVx4W YêZvXNn ZvXNliền lắc đầu:

- TôEmXJi khôngZvXN nghqG9gĩ xJqtqa đếnqG9g EmXJvậy. ChỉVx4W qG9glà qG9gkhông muốJqtqn đáJqtqnh thức Jqtqmột ngVx4Wười khVx4Wi Jqtqhọ đqG9gang ngJqtqon ZvXNgiấc. BaVx4Wn ngàVx4Wy, ngườqG9gi ZvXNta đZvXNã quáqG9g qG9gbề bộnZvXN vớiqG9g nhữngVx4W mối lZvXNo toaVx4Wn tJqtqhì đêmJqtq nVx4Wên lZvXNà khoảnJqtqg ZvXNthời giZvXNan aJqtqn bìnEmXJh nhất.

Đoạn, côVx4W EmXJnheo Vx4Wmắt hEmXJoài nghJqtqi, nhìnEmXJ sanEmXJg ThiêEmXJn Kiến:

- AVx4Wnh cVx4Wũng Jqtqchu đáoZvXN phqG9gết, nhỉ?

- KVx4Whi cònZvXN trqG9gẻ, qG9gtôi tZvXNừng tEmXJham giZvXNa vàVx4Wi côngEmXJ tEmXJác qG9gxã hội.

- OEmXJa! NhìqG9gn khqG9gông raqG9g. –qG9g RồiZvXN Jqtqnhư biếtZvXN bảnJqtq thâZvXNn cóqG9g phần kZvXNhiếm nhZvXNã, ThụyqG9g YênqG9g vộZvXNi ZvXNvàng hốiEmXJ Vx4Wlỗi bằEmXJng cáJqtqch cườiqG9g nVx4Wịnh. –Vx4W EmXJBây gqG9giờ qG9ganh qG9gvẫn trẻ mà.

Nhưng qG9gThiên KiVx4Wến dườVx4Wng EmXJnhư kJqtqhông EmXJđể EmXJtâm qG9gquá nhiềVx4Wu đến qG9g những lờiZvXN ấyVx4W bởiJqtq còVx4Wn đanqG9gg bậnVx4W ngJqtqhĩ vềVx4W Vx4Whình ảZvXNnh EmXJvừa nãyZvXN. qG9gVì vậyqG9g từJqtq nEmXJét mặJqtqt đến Jqtqphong tJqtqhái Vx4Wcủa anVx4Wh đềuJqtq toátqG9g Vx4Wra cảmEmXJ gqG9giác dễJqtq Vx4Wchịu, thưVx4W thqG9gái Vx4Wdẫu EmXJkhông EmXJkhí giữaZvXN cả hVx4Wai đZvXNang chìJqtqm vàEmXJo iqG9gm lặng.

Cuối cùnEmXJg, Vx4WVARA Vx4Wnáo nhiệtZvXN cũngVx4W ZvXNđã hiệZvXNn qG9gra trướcEmXJ mắEmXJt họ. NhữngVx4W áJqtqnh đJqtqèn Vx4Wmàu chớVx4Wp tắJqtqt tEmXJheo EmXJnhịp điệJqtqu, nhữngZvXN hàngVx4W xEmXJe đVx4Wắt Vx4Wtiền kZvXNéo dài Jqtq như qG9gvô ZvXNtận, nhữngZvXN đEmXJôi qG9gnam nữqG9g qG9gvui cEmXJười lảJqtq lơiqG9g EmXJbên ZvXNnhau. ThJqtqụy qG9gYên thEmXJờ ơqG9g nJqtqgắm Jqtqnhìn họ vZvXNà khôqG9gng cóJqtq Jqtqý hòaqG9g nhậEmXJp cùngZvXN. CqG9gạnh bêZvXNn Jqtqcô, ThJqtqiên KiếnVx4W đanqG9gg bịJqtq vâyqG9g ZvXNquanh bởi cácqG9g lờiVx4W chàoZvXN hỏi,Vx4W ZvXNcác cqG9gái bắtEmXJ tEmXJay xãEmXJ giZvXNao. CôEmXJ EmXJnhún qG9gvai rồJqtqi đảqG9go mZvXNắt tìZvXNm EmXJcho mình mVx4Wột cqG9ghỗ ngqG9gồi trJqtqong Jqtqgóc khuJqtqất hiếJqtqm ZvXNhoi củEmXJa sảnhqG9g dEmXJưới. NhưqG9gng TVx4Whiên KiếnqG9g đJqtqã nVx4Whanh chóng EmXJtừ chốEmXJi Jqtqcác lờZvXNi Vx4Wmời, đqG9gể trởqG9g EmXJvề Vx4Wcạnh ZvXNThụy YqG9gên EmXJvà kéJqtqo Vx4Wcô ZvXNbước theZvXNo mình:

- ChúnZvXNg tVx4Wa lJqtqên tZvXNầng tqG9grên, Jqtqkhu vJqtqực hộZvXNi sở.

- EmXJTôi khônEmXJg qG9gcó Vx4Wthẻ thànZvXNh viên.

- TôiVx4W có!

- VậyEmXJ EmXJlàm saqG9go tôJqtqi cóqG9g thJqtqể ngqG9gắm tEmXJrai xinVx4Wh gáiVx4W đẹpEmXJ? – ThqG9gụy YqG9gên kéVx4Wo taZvXNy ThiênqG9g KiếnVx4W đqG9gứng lạiqG9g rồiqG9g coEmXJng môiVx4W Jqtqtỏ Jqtqý EmXJkhông EmXJhứng EmXJthú kZvXNhám phVx4Wá hội sJqtqở Jqtqdoanh nhânJqtq Jqtqđược xếpqG9g vàoVx4W nEmXJhóm “NJqtqơi đốqG9gt tiVx4Wền” bậcZvXN nqG9ghất thànZvXNh pVx4Whố này.

Thiên KiếEmXJn nghVx4We vậyVx4W liềnEmXJ Jqtqđứng chắnVx4W ngaqG9gng tầmJqtq ZvXNmắt đang cEmXJhớp chớpEmXJ cEmXJủa ThụyEmXJ YEmXJên. NụqG9g cưZvXNời tJqtqỏa nJqtqắng, Jqtqđủ hớpJqtq hZvXNồn Vx4Wnhững thiếuVx4W Jqtqnữ nZvXNgây thơ đượVx4Wc vẽqG9g lêEmXJn Vx4Wmôi anh:

- EVx4Wm cZvXNó tVx4Whể ngắEmXJm tôi.qG9g TôEmXJi rấtVx4W đẹpVx4W trai!

- HìnhVx4W nhưVx4W đãVx4W ZvXNlâu anJqtqh EmXJkhông sZvXNoi gương?!

- TưEmXJờng bJqtqằng kínhEmXJ nênEmXJ vẫnVx4W qG9gcó thVx4Wể ngEmXJằm nhìnZvXN bEmXJên dưZvXNới và đặEmXJc biệtZvXN, tqG9gôi đãVx4W gọiJqtq móZvXNn EmXJsúp ngỗngJqtq ngoqG9gn Jqtqtuyệt cEmXJho emVx4W. NgoaqG9gn nhé?

Mặc Jqtqkệ nhEmXJững áqG9gnh mắtJqtq ZvXNdò xétVx4W, hqG9giếu kỳ,qG9g thậmJqtq qG9gchí sJqtqoi mói từJqtq Vx4Wđám đôngJqtq, ThiêEmXJn KiếnJqtq cứJqtq vJqtqô tưZvXN tVx4Wrưng Vx4Wra vẻqG9g mặqG9gt trEmXJẻ coqG9gn vJqtqòi vĩnqG9gh Vx4Wvừa tội nghiệVx4Wp vừaEmXJ đáqG9gng ghZvXNét khiếVx4Wn ThEmXJụy EmXJYên kqG9ghông thJqtqể khJqtqông gậtVx4W đầuqG9g vVx4Wì ZvXNe rằnVx4Wg ZvXNcòn dùng dằnJqtqg thêmJqtq chốcZvXN nữZvXNa, kqG9ghông biếtEmXJ aJqtqnh Vx4Wsẽ EmXJbày thêmVx4W chEmXJiêu trVx4Wò gZvXNì. JqtqCô lEmXJẩm bVx4Wẩm đủZvXN ZvXNlớn để aEmXJnh ngVx4Whe thấy:

- NEmXJếu tEmXJôi cEmXJòn khqG9gông ZvXNngoan thEmXJì biếtZvXN đJqtqâu chừnEmXJg Vx4Wanh sEmXJẽ khỏa thânqG9g, múaVx4W EmXJcột hoqG9gặc giEmXJả Vx4Wthan EmXJgào vớEmXJi EmXJcả thếVx4W giớiqG9g Jqtqnhư thểVx4W tôiVx4W hiếpVx4W đáEmXJp anh ZvXNcũng nên.

Thiên KiEmXJến kéoqG9g gJqtqhế ZvXNcho EmXJThụy YênEmXJ Jqtqvà saVx4Wu đóqG9g điềmJqtq nhiên ngồiZvXN qG9gxuống cạqG9gnh cVx4Wô rJqtqồi cqG9gười thànVx4Wh âVx4Wm qG9gkhe khẽ:

- KZvXNhỏa tJqtqhân múZvXNa cEmXJột ZvXNà? qG9g– ĐoạJqtqn, EmXJanh chốngEmXJ EmXJcằm, nghiEmXJêm túc nhEmXJìn ZvXNcô đủEmXJ qG9glâu. EmXJ– TôiEmXJ luyEmXJện NhVx4Wu Vx4Wđạo ZvXNtừ bEmXJé nêqG9gn múaZvXN cJqtqột chắcqG9g khZvXNông pEmXJhải lqG9gà vqG9gấn đề qEmXJuá ZvXNlớn. Được!

Thụy YênqG9g nhíchqG9g Jqtqra đếnEmXJ sJqtqát Vx4Wmép ghế,Vx4W gJqtqiữ khoảngJqtq cách EmXJxa nhVx4Wất Vx4Wcó thểJqtq vớJqtqi ThiqG9gên KiếEmXJn. XEmXJong, qG9gcô trqG9gợn mVx4Wắt nhìnZvXN anqG9gh rJqtqồi thởZvXN EmXJdài thườnEmXJ thượt, qG9g tự biếJqtqt bảnJqtq tEmXJhân khônqG9gg Jqtqđủ Jqtqsức đấuEmXJ khẩuJqtq tiqG9gếp tục:

- SJqtqúp ngỗqG9gng cEmXJủa tôiZvXN qG9gđâu? TôiEmXJ đEmXJói đếnZvXN mứVx4Wc muốnZvXN ăqG9gn thịt qG9gngười rồiJqtq đây.

Nghe vậVx4Wy, TVx4Whiên KiếqG9gn lậpJqtq tZvXNức mởZvXN khEmXJuy măng-sết,EmXJ xZvXNắn tay qG9gáo sơ-qG9gmi lêZvXNn quáZvXN ZvXNkhuỷu Jqtqrồi đưEmXJa đếnVx4W trqG9gước mặZvXNt ThụyVx4W YêZvXNn. BJqtqằng nétZvXN mặtJqtq lẫqG9gn âm ngữJqtq nEmXJửa tZvXNrêu đùaEmXJ nửaVx4W quZvXNả quyEmXJết, qG9ganh Vx4Wdịu dàng:

- ĐểVx4W bảoEmXJ đảJqtqm chấZvXNt lưJqtqợng tưVx4Wơi ngoZvXNn chZvXNo mónZvXN ănEmXJ, ởEmXJ đây cZvXNhỉ bắtVx4W đầuJqtq chJqtqế biếnEmXJ qG9gkhi kháchEmXJ cóEmXJ nhJqtqu cầuJqtq. EmXJEm ăVx4Wn tạmZvXN EmXJtôi vậy…

Đúng làVx4W khôngZvXN qG9gcó ZvXNcái dạiqG9g nqG9gào bEmXJằng cJqtqái dạiZvXN nàqG9gy! Thụy JqtqYên suýtEmXJ nữaZvXN lEmXJà khqG9gông ZvXNgiữ đượcVx4W vẻVx4W thụcqG9g EmXJnữ mEmXJà mqG9gếu Vx4Wmáo, khócVx4W ZvXNvạ trướqG9gc mặEmXJt ThiJqtqên Kiến. BởiqG9g đãZvXN biqG9gết cJqtqon ngườiJqtq ZvXN“diễn tốt”ZvXN khôngZvXN giớiZvXN Vx4Whạn Vx4Wmà côZvXN vEmXJẫn dămVx4W lầnZvXN qG9gbảy lượt tựqG9g sZvXNa chEmXJân vJqtqào lướiEmXJ. VậEmXJy thìEmXJ nênqG9g trácJqtqh aVx4Wi qG9gngoài ZvXNtự Jqtqtrách bJqtqản thZvXNân? CôZvXN đqG9gánh mạnh vàoqG9g cZvXNánh taVx4Wy cóZvXN nhqG9gững cơZvXN dọqG9gc sJqtqăn chắZvXNc trướcVx4W mặtVx4W Vx4Wmình rồiEmXJ lqG9giếc mắtEmXJ mộqG9gt đqG9gường sắc hơnJqtq cqG9gả dao:

- TVx4Wôi thZvXNấy Vx4Wbạn bèZvXN anEmXJh bêqG9gn dướZvXNi rấtEmXJ đôEmXJng. qG9gSao anVx4Wh không xqG9guống cùZvXNng hEmXJọ qG9gvà qG9gđể mặcEmXJ tôiqG9g cVx4Whờ ZvXNsúp gVx4Wà củaVx4W EmXJmình nhỉ?

- HọEmXJ EmXJchỉ EmXJlà bZvXNè, Vx4Wkhông phảZvXNi bạVx4Wn. EmXJMà dẫuVx4W cóEmXJ lJqtqà bạqG9gn thìVx4W em –EmXJ ngườiqG9g EmXJphụ nJqtqữ củaEmXJ tôZvXNi vẫnqG9g sZvXNẽ qG9gở Jqtqvị Vx4Wtrí Jqtqcao hơn.

Cố gắEmXJng cVx4Whong mqG9gắt tìmVx4W Vx4Wkiếm rJqtqa rVx4Wẻo gZvXNiả tVx4Wạo nhỏJqtq nhặt Vx4Wnhất tEmXJrên néEmXJt mặtqG9g ngqG9gời ngờiVx4W cJqtqủa ThiêqG9gn KiếnqG9g hồVx4Wi lâZvXNu, cuốiqG9g cJqtqùng qG9gThụy YênqG9g đànhEmXJ chấp nhậJqtqn cụpZvXN mEmXJi Jqtqđầu hVx4Wàng vàEmXJ qG9glướt qG9gtầm nqG9ghìn quaVx4Wnh khôngEmXJ giJqtqan hộiqG9g sởqG9g nZvXNhư Vx4Wđang tJqtqự phủJqtq nhận tấZvXNt Vx4Wcả cJqtqhân tZvXNhành tronZvXNg ZvXNthái độqG9g Vx4Wkia. TqG9gầng hộiVx4W sEmXJở nàqG9gy cóVx4W hìZvXNnh trònVx4W rỗng EmXJ tâm, dEmXJiện tEmXJích khônEmXJg quáEmXJ rộngVx4W vớiVx4W hìnVx4Wh kiếnVx4W trqG9gúc phảngVx4W pEmXJhất phJqtqong cJqtqách NhậZvXNt, trần nhàVx4W chJqtqia thJqtqành nhữnJqtqg ôEmXJ chữEmXJ nhEmXJật, đèVx4Wn lồZvXNng trắngVx4W dángqG9g vuôngJqtq, ZvXNsàn gEmXJỗ. MqG9gỗi bàn kháchZvXN đượcEmXJ bVx4Wố trJqtqí ZvXNthành mộVx4Wt phòngVx4W rZvXNiêng tưqG9g bằnVx4Wg mộtEmXJ bứEmXJc kínqG9gh cóVx4W hưJqtqớng quJqtqan sát Jqtqhướng xuốngVx4W EmXJsảnh bênJqtq dưới,EmXJ haEmXJi váZvXNch cònEmXJ lạiEmXJ tEmXJạo qG9gthành từqG9g nhữqG9gng bứcVx4W bìnZvXNh phonZvXNg gỗ qG9g chạm ZvXNkhắc Jqtqhoa vVx4Wăn tiZvXNnh xJqtqảo, dáJqtqn giEmXJấy lụaqG9g trắngqG9g nVx4Wgà vVx4Wà mộZvXNt chiếcZvXN màqG9gnh sợqG9gi thủy qG9gtinh qG9glấp lánEmXJh tJqtqhay cửa.Vx4W ZvXNBên qG9gtrong phòngqG9g, nqG9gội thVx4Wất khJqtqá đơnZvXN gEmXJiản, tqG9gao nJqtqhã với sôVx4W-pha thấpqG9g, bàZvXNn Jqtqkính vuJqtqông vàqG9g dVx4Wăm cZvXNhậu kiểnqG9gg tỏaJqtq hươqG9gng ZvXNdịu nhẹ,EmXJ thanZvXNh khiZvXNết. Không gqG9gian Jqtqở đqG9gây cũEmXJng khônVx4Wg ầmqG9g ĩVx4W tiếVx4Wng Jqtqnhạc điệnJqtq Jqtqtử đếnZvXN độEmXJ phảiEmXJ hétVx4W chEmXJo nhau nVx4Wghe nhJqtqư bêJqtqn ngoZvXNài Jqtqbức váchqG9g EmXJkính, vJqtqì thếJqtq dVx4Wẫu cVx4Whung Vx4Wmột máVx4Wi EmXJnhà nhưngVx4W đôiqG9g bênEmXJ dường nhZvXNư kháZvXNc biệtqG9g qqG9guá nhiều…

- SZvXNúp Vx4Wcủa em!

Âm giọqG9gng qG9gtrầm nhEmXJẹ củaqG9g TZvXNhiên KiếnEmXJ cấtqG9g lêqG9gn, cZvXNắt ngaVx4Wng dòng sVx4Wuy nZvXNgẫm vqG9gu vơVx4W Jqtqnơi ThụyEmXJ Yên.Vx4W AEmXJnh Jqtqra hEmXJiệu cVx4Who Jqtqngười phụEmXJc vụqG9g rờiZvXN điZvXN Jqtqrồi ngả ngqG9gười, tựaEmXJ lưnqG9gg vEmXJào thZvXNành ghqG9gế, taqG9gy xoaVx4Wy ZvXNxoay cốcZvXN rưZvXNợu phZvXNa, ZvXNmắt thVx4Wôi tậqG9gp trung vàoJqtq ngưqG9gời bJqtqên cạnh.TVx4Whụy YêVx4Wn cJqtqầm lêJqtqn chiếEmXJc Vx4Wthìa, khVx4Wom Jqtqlưng, Vx4Wcăng mZvXNũi Vx4Whít qG9ghà mùi hươnJqtqg hấpJqtq dẫnZvXN tZvXNừ bJqtqát qG9gsúp Vx4Wngỗng đượcqG9g tqG9grang trVx4Wí đẹpqG9g qG9gtựa bứEmXJc tranqG9gh thJqtqiên nhJqtqiên vớiZvXN dòng pJqtqhù sqG9ga nVx4Wâu đỏ,EmXJ hVx4Woa vàJqtqng, lqG9gá xanhJqtq. Đoạn,EmXJ côqG9g ZvXNngước mJqtqắt nhìnqG9g ZvXNvề cửaEmXJ nhZvXNư chJqtqờ đợi.

- Vx4WEm Vx4Wăn đEmXJi, tôVx4Wi khônJqtqg đói.

- ÀEmXJ! MJqtqời anVx4Wh nhé.Jqtq

Dứt ZvXNlời, JqtqThụy YênZvXN lVx4Wập tứcVx4W cJqtqhuyên ZvXNtâm Jqtqvào EmXJbữa chiều Vx4Wquá muZvXNộn củaVx4W mìnhJqtq. qG9gCô Vx4Wăn tựZvXN nVx4Whiên, tJqtqừ qG9gtốn Vx4Wvà khôZvXNng đểEmXJ thừaJqtq lạiVx4W mẩJqtqu vụnVx4W nào qG9g trong bátJqtq. MónqG9g súpJqtq vừaqG9g kVx4Wết thúqG9gc Vx4Wthì ngJqtqười phụVx4Wc vụqG9g bưZvXNớc vàoJqtq, Jqtqtrên Vx4Wtay EmXJlà khqG9gay đá cóEmXJ đựnqG9gg đĩZvXNa báVx4Wnh pJqtqho-mát kZvXNem kiwVx4Wi tươEmXJi. MộtVx4W lZvXNần nVx4Wữa, ZvXNcô EmXJkhông cJqtqâu Vx4Wnệ chốiqG9g tZvXNừ mà Jqtqlễ phVx4Wép nóiqG9g lờiEmXJ cảmVx4W ơZvXNn vớZvXNi aqG9gnh rồEmXJi thàqG9gnh thậtEmXJ ZvXNđón nhậZvXNn ZvXNmón ngọtEmXJ yêEmXJu thíJqtqch bằnqG9gg tất cảZvXN qG9gvui qG9gvẻ, EmXJthoải mái.ZvXN EmXJVà tronVx4Wg kVx4Whoảnh khEmXJắc Jqtqnâng thìJqtqa bEmXJánh cuốiVx4W ZvXNcùng ZvXNlên, mắt côVx4W chợJqtqt hấqG9gp háyEmXJ nVx4Whìn vềEmXJ hưqG9gớng quEmXJầy rượVx4Wu bênqG9g dưới.

- Này!EmXJ –Jqtq TqG9ghụy ZvXNYên đặtZvXN lạVx4Wi Jqtqthìa EmXJbánh xuốngJqtq đĩaJqtq rồiqG9g chạm nhẹZvXN vàJqtqo taJqtqy áoVx4W ThiêqG9gn KiEmXJến, kéoEmXJ Jqtqanh nhìJqtqn tZvXNheo ZvXNhướng nhZvXNìn củaZvXN mVx4Wình. –ZvXN NgườiJqtq đẹp TJqtqina EmXJcủa Jqtqanh kìa…

Nơi qVx4Wuầy rượuqG9g bqG9gên dEmXJưới, mộtJqtq cJqtqô gqG9gái xiqG9gnh ZvXNđẹp ZvXNtrạc tuZvXNổi đôi mươVx4Wi trJqtqong qG9gchiếc váZvXNy cúVx4Wp EmXJngực nEmXJhũ áqG9gnh Jqtqkim nhấpqG9g nJqtqhánh đaVx4Wng nóiEmXJ Vx4Wgì đóEmXJ cùEmXJng nhân vqG9giên pZvXNha cJqtqhế. NgưVx4Wời nàyqG9g lEmXJà Vx4Wmỹ Jqtqnhân bịVx4W truyềnZvXN ZvXNthông Vx4Wbắt gặpZvXN vàEmXJo kháVx4Wch sạn cùngVx4W ThiEmXJên KVx4Wiến khqG9gá nhiềuqG9g lần.

Ánh mZvXNắt EmXJThiên ZvXNKiến khôJqtqng dEmXJừng tZvXNrên TinZvXNa EmXJquá năm gVx4Wiây, ZvXNtrước khJqtqi EmXJnhíu màZvXNy cEmXJhăm chúJqtq ZvXNvào ThZvXNụy YênqG9g, nhấZvXNn mạnhqG9g từnJqtqg âm:

- NgoàiEmXJ eJqtqm, khôngVx4W aJqtqi qG9glà ZvXNcủa tôi.

Như Vx4Wđã làZvXNm qEmXJuen vớEmXJi tháJqtqi độEmXJ kỳZvXN lạZvXN ZvXNtừ ThJqtqiên KiếnVx4W nqG9gên Thụy YênJqtq đónJqtq nhậnVx4W nhqG9gững lờiVx4W Jqtqnày bằqG9gng tâZvXNm tháZvXNi ngZvXNhe xoZvXNng lậpqG9g tứJqtqc quêZvXNn lãng.Vx4W Cô tiếpqG9g tụcEmXJ thưởngEmXJ thJqtqức trJqtqọn phầnEmXJ bZvXNánh qG9gcòn lạiqG9g, ZvXNhớp mộtqG9g ngEmXJụm nJqtqước lọcJqtq, EmXJkín đáoJqtq lVx4Wau miệng rồiVx4W tJqtqỉ mỉVx4W qG9gtô lEmXJại ZvXNson mqG9gôi. ZvXNMặc kệJqtq ánhEmXJ mắtJqtq tZvXNruy cqG9gầu niềmJqtq tiVx4Wn ZvXNnơi ThiEmXJên Kiến.

------*------

Thiên KiEmXJến ngqG9ghiêng mqG9gình, ZvXNchọn gócZvXN Jqtqvà vuJqtqng EmXJnhẹ gậy, qG9g chờ đợiVx4W quảVx4W baqG9gnh ZvXNtrắng lăJqtqn tròJqtqn, rơVx4Wi vàVx4Wo lỗVx4W vqG9gà qEmXJuay ZvXNvề chqG9gỗ ngqG9gồi. qG9gNơi chVx4Wiếc bàn nghZvXNỉ, BáJqtq Vx4WQuân vqG9gà Vx4WThiên TrìnqG9gh đềuEmXJ kéEmXJm hứZvXNng tqG9ghú tronZvXNg EmXJbuổi EmXJgolf ZvXNhôm EmXJnay, Vx4Wai cũng đangJqtq Jqtqphải ZvXNđối mặtJqtq vEmXJới ítZvXN nhiềuEmXJ bãoZvXN lòngZvXN. qG9gThiên TrìJqtqnh qG9gđăm chiJqtqêu. qG9gBá QuâZvXNn tEmXJư lự qG9g nghĩ vềZvXN chuyếnZvXN đZvXNi BangJqtqkok hôqG9gm qua…

- CóqG9g đầuEmXJ mốiVx4W EmXJgì Jqtqkhả qG9gquan kJqtqhông aVx4Wnh? –Vx4W ThqG9giên Kiến nVx4Whìn EmXJqua EmXJhai ngườiVx4W anqG9gh tEmXJrai rEmXJồi vỗJqtq nhVx4Wẹ vàEmXJo vaqG9gi JqtqBá Quân.

Bá QuânEmXJ ZvXNlắc đầuEmXJ. JqtqHôm qZvXNua lqG9gà lầnEmXJ ghEmXJé BVx4Wangkok thứEmXJ năm,qG9g kể tqG9gừ lúJqtqc GqG9gace báoZvXN tinqG9g. AnVx4Wh ZvXNluôn chJqtqọn nhVx4Wững điVx4Wểm đếJqtqn cJqtqho nhiềqG9gu tươngEmXJ ZvXNđồng vớiqG9g tính Vx4Wcách củaZvXN ngườEmXJi ấyZvXN qG9gnhất nJqtqhưng duyênEmXJ phZvXNận vqG9gẫn cVx4Whưa ghéVx4W thăm.qG9g GiọnVx4Wg qG9ganh đượEmXJm buồn nhZvXNưng áJqtqnh mắtVx4W lạEmXJi rqG9gạng EmXJngời hJqtqy ZvXNvọng, yEmXJêu thương:

- CuốiVx4W tuVx4Wần nàyZvXN, cậZvXNu qG9gsang ZvXNđấy ZvXNchơi cùnEmXJg aZvXNnh không?

Lần nVx4Wày đếnVx4W lượtJqtq ThEmXJiên KEmXJiến lắcqG9g đầu:

- EqG9gm cZvXNó vàZvXNi ngườJqtqi bạqG9gn bênEmXJ Vx4Wđấy, anqG9gh cầZvXNn Vx4Whọ gVx4Wiúp gì không?

- KhôngVx4W! Jqtq– BZvXNá QuJqtqân đápEmXJ rấtEmXJ nhanhZvXN, quảEmXJ quyJqtqết. ZvXN– Anh mJqtquốn EmXJtôn trọngqG9g côVx4W ấyJqtq đếnEmXJ Vx4Wtận cùEmXJng gJqtqiới hạnJqtq. GiờZvXN, aEmXJnh vẫZvXNn chịuVx4W được.

Thiên KJqtqiến Vx4Whạ ZvXNnhẹ cằJqtqm, tỏZvXN ýEmXJ thấVx4Wu hiểu.qG9g ChaEmXJi nJqtqước khoáng trêEmXJn ZvXNtay anVx4Wh đượcZvXN qG9gnâng ZvXNlên đặtZvXN xVx4Wuống đếnqG9g vàiEmXJ qG9glần qG9gdẫu nắpVx4W vEmXJẫn chEmXJưa đượcJqtq mở ra.Vx4W ThVx4Wấy thế,Jqtq qG9gBá QuânZvXN EmXJliền hỏi:

- SZvXNao thế?

- YZvXNên Jqtqluôn giữZvXN khoảngqG9g cách.qG9g ĐếnZvXN mZvXNột bữaVx4W tqG9gối cùng nhaqG9gu, cEmXJô ấyEmXJ cVx4Wũng nhấtZvXN địEmXJnh sòqG9gng phẳnqG9gg từngZvXN xqG9gu Vx4Wmột. Vx4WEm EmXJcó qG9gcảm giEmXJác ZvXNcô qG9gấy chỉZvXN xeVx4Wm em Jqtqlà ngZvXNười lạVx4W quZvXNa đường…

Khi nóqG9gi rEmXJa nhVx4Wững lqG9gời nàyZvXN, lqG9gòng Vx4WThiên KZvXNiến EmXJrối Vx4Wbời giữa hụEmXJt hẫngqG9g vJqtqà ZvXNbất anVx4W. TâEmXJm trZvXNí Jqtqanh cZvXNhợt táiVx4W hiệnZvXN lạiqG9g Vx4Whình Jqtqảnh ThZvXNụy YênJqtq bìnVx4Wh thản manZvXNg cácVx4W mẩVx4Wu tìnJqtqh sEmXJử củEmXJa aqG9gnh rEmXJa làEmXJm đềEmXJ tqG9gài tEmXJán gẫu.Vx4W CôqG9g EmXJdùng tVx4Wư cáchEmXJ ngườiEmXJ qua EmXJđường nửaVx4W dửngJqtq dEmXJưng nửaJqtq hiếuqG9g kỳqG9g qG9gđể nqG9ghận xJqtqét, bìJqtqnh luậnqG9g vềEmXJ chúEmXJng. ThậmJqtq chí,ZvXN cEmXJô còqG9gn biến chúnEmXJg qG9gthành gươJqtqng sVx4Woi nhằmEmXJ khuyếnJqtq Jqtqcáo Vx4Wbản Jqtqthân phqG9gải luVx4Wôn EmXJtỉnh Jqtqtáo trước đànVx4W ôngJqtq. AEmXJnh quảEmXJ Jqtqthật khôEmXJng ZvXNkỳ Vx4Wvọng cZvXNô sẽqG9g Vx4Wlập tứcqG9g đóZvXNn nhậqG9gn haqG9gy đápVx4W trảEmXJ, Vx4Wanh chỉ mongqG9g cJqtqô thôZvXNi nghqG9gĩ vềqG9g chuyJqtqện EmXJquá khứZvXN kEmXJém vuiVx4W. TuEmXJy nhiêqG9gn, EmXJanh còVx4Wn EmXJphải cốVx4W gắZvXNng nhiều Vx4Wvà nhiềqG9gu hơZvXNn nữJqtqa.

- CEmXJhúng tVx4Wa đềuVx4W khqG9gông đủJqtq EmXJtốt, phụZvXN ZvXNnữ Jqtqcủa chúnVx4Wg Vx4Wta lạiZvXN quá tốtVx4W nênEmXJ ZvXNchúng tEmXJa cầnJqtq phqG9gải qG9gnhẫn nJqtqại vàEmXJ nỗEmXJ lựcqG9g bộiJqtq phần.qG9g Vx4WHãy cEmXJho ZvXNcô ấJqtqy thời gian!

Hai ngườiEmXJ đàZvXNn ôngEmXJ nhZvXNìn qG9gnhau, EmXJcùng gậtVx4W ZvXNđầu rồVx4Wi ZvXNmỉm Vx4Wcười kiên Jqtqđịnh, trướcqG9g kJqtqhi Vx4Wnhìn sVx4Wang mộVx4Wt TEmXJhiên TrqG9gình đangEmXJ mảVx4Wi ZvXNsuy tư,Jqtq ngườZvXNi qG9gngồi đây màJqtq hồVx4Wn hEmXJướng vqG9gề nơEmXJi đâuVx4W. JqtqBá QuâEmXJn huJqtqơ EmXJhuơ bàqG9gn tqG9gay trướcJqtq mặtEmXJ ThiqG9gên Trình:

- ĐZvXNang nhớVx4W Vx4Wnàng àEmXJ? MớiVx4W ZvXNxa nhaZvXNu cEmXJó mấyJqtq tiếnVx4Wg mZvXNà làm nVx4Whư mấyqG9g qG9gnăm, EmXJsợ cậEmXJu quá!

- TuầnZvXN sJqtqau, qG9gHoài NiệVx4Wm vềqG9g EmXJlại bênEmXJ qG9gkia. –qG9g ThiVx4Wên ZvXNTrình thở dài.

- MộtVx4W mình?qG9g –Jqtq JqtqHai ngườiZvXN cVx4Wòn lEmXJại đồngVx4W tZvXNhanh.

Miễn cưỡnZvXNg gậtEmXJ đầu,Vx4W TZvXNhiên TrìVx4Wnh kqG9ghó nJqtqhọc phóJqtqng tầm nhìnZvXN đJqtqong đJqtqầy tqG9grở qG9gtrăn qG9gvào đồiZvXN cỏJqtq xaqG9gnh ngáEmXJt trướcqG9g mặt.ZvXN QuaJqtqng cảnhVx4W qG9gthanh Vx4Wbình, gió nhẹZvXN nắngZvXN vàZvXNng màEmXJ lòngVx4W EmXJanh Jqtqsao nhVx4Wư dôngZvXN bqG9gão ZvXNđang kéoqG9g đếVx4Wn, ngụEmXJm nướcEmXJ chEmXJanh mật ongEmXJ đắngZvXN cháEmXJt đầuqG9g lưỡVx4Wi. HqG9goài Vx4WNiệm sẽJqtq Vx4Wbuông taJqtqy qG9g- anqG9gh biếZvXNt Jqtqcô đủqG9g lạnqG9gh ZvXNlùng qG9gđể bỏ lạiVx4W sZvXNau lưngqG9g tấtJqtq cảZvXN. qG9gVà bqG9gản thâqG9gn aEmXJnh cJqtqũng khônEmXJg EmXJđủ mVx4Wạnh ZvXNmẽ Jqtqnhìn Vx4Wcô EmXJở Vx4Wlại vớJqtqi bao dằnVx4W vặJqtqt vqG9gây khốn.

Cả bZvXNa ngưZvXNời đànVx4W ôZvXNng rEmXJơi vàoqG9g tVx4Wrạng tháiEmXJ Vx4Wim lặZvXNng kéo dEmXJài. Vx4WTrong tìJqtqnh cảm,Vx4W Jqtqhọ dườngVx4W lJqtqà nJqtqhững EmXJcậu bEmXJé ngơJqtq ZvXNngác. JqtqBằng cácZvXNh Vx4Wnày hEmXJay cách qG9gkhác, ngưJqtqời tJqtqa Vx4Wvẫn kVx4Whông cóqG9g Jqtqquyền chọJqtqn thờJqtqi điểEmXJm EmXJđể bắtZvXN mộZvXNt mốqG9gi nVx4Whân dVx4Wuyên; có chEmXJăng chỉZvXN lVx4Wà qVx4Wuyền chọnJqtq đốiVx4W Jqtqtượng hoặcqG9g ZvXNgiả ZvXNcách thứcVx4W trEmXJao Jqtqra. EmXJHọ ZvXNlại lqG9gà những gãZvXN đànEmXJ ôJqtqng nJqtqgang nVx4Wgạnh, cốZvXN chấpqG9g nênJqtq Jqtqcon đườnVx4Wg nàyJqtq dẫJqtqu EmXJcó chônZvXNg gaJqtqi EmXJchất chồngJqtq thì vẫnqG9g ZvXNsẽ kiênEmXJ Vx4Wgan bướcJqtq tiếpEmXJ, kqG9ghông hốiqG9g tiếcqG9g, khôngJqtq mảyJqtq mEmXJay sZvXNợ hãi.

Cùng lúEmXJc ấy,Jqtq HoàVx4Wi NiệmVx4W qG9grời kZvXNhỏi cVx4Wơ qJqtquan điềqG9gu trZvXNa sauEmXJ khi hoànZvXN thàqG9gnh dZvXNăm Vx4Wthủ tụqG9gc vZvXNà nhậnJqtq lqG9gại ZvXNhộ chZvXNiếu. CVx4Wô Jqtqghé qG9gqua phònVx4Wg véZvXN xVx4Wác định ngVx4Wày bJqtqay. qG9gThứ qG9gSáu, cqG9gô ZvXNsẽ rờiZvXN khỏiqG9g ViệZvXNt ZvXNNam, ZvXNsẽ tạZvXNm ZvXNbiệt Jqtqmột hạEmXJnh phúcJqtq cEmXJó EmXJxen ZvXNlẫn vị cEmXJhát củaZvXN sợqG9g hãiqG9g. RồZvXNi khôngqG9g biếtJqtq đếnJqtq bJqtqao gEmXJiờ qG9gsẽ quaJqtqy lại;ZvXN ngJqtqày xưa,EmXJ nJqtqơi đây làZvXN chốqG9gn ZvXNdung dưỡEmXJng cEmXJô ZvXNsau nhữnJqtqg nVx4Wgày qG9gtháng đầZvXNy biZvXNến độZvXNng nhưVx4Wng gEmXJiờ đqG9gây cũnZvXNg Jqtqđã hết. JqtqCô cEmXJó haJqtqi quêVx4W hưEmXJơng qG9gvà hZvXNai mVx4Wối qqG9guan Vx4Whệ qG9g- nơZvXNi đVx4Wâu Vx4Wlà Jqtqan ZvXNbình EmXJcho tâmJqtq hồqG9gn đầy nhữngVx4W vJqtqết rạn?

Đi đãqG9g mVx4Wỏi, đôiqG9g châVx4Wn HoqG9gài NiệJqtqm Vx4Wbất ZvXNgiác rẽEmXJ vqG9gào mộtqG9g tiEmXJệm cà phêqG9g qG9gbe béEmXJ. CôJqtq cVx4Whọn Vx4Wchiếc bàVx4Wn ngoàJqtqi trờEmXJi, ẩqG9gn mEmXJình dướiJqtq nhữngZvXN tánqG9g Jqtqlá Vx4Wtừ một thânEmXJ câEmXJy EmXJcổ thụ.EmXJ NgqG9gồi ởJqtq đâyZvXN, Jqtqcô cóqG9g thểJqtq nqG9ggước Jqtqnhìn Jqtqlên bầuZvXN Vx4Wtrời tVx4Wrong xaJqtqnh với qG9gvài cụJqtqm Vx4Wmây trắngqG9g EmXJbềnh bồng,ZvXN nếmqG9g EmXJmùi vịJqtq Vx4Wngai nZvXNgái củaVx4W câJqtqy cỏ.Vx4W ZvXNCũng đồngEmXJ EmXJlà cây cỏJqtq, thEmXJế màEmXJ qG9gmỗi nơiqG9g lVx4Wại Jqtqcho EmXJcô mộtZvXN cảmVx4W EmXJnhận khứuVx4W giVx4Wác kEmXJhác nhZvXNau. NhưngJqtq mZvXNùi vị nàZvXNo cũngqG9g nồngqG9g nàJqtqn, dqG9gay qG9gdứt!

- JqtqChị! –Vx4W Bỗng,Jqtq ThVx4Wụy Vx4WYên cắtZvXN ngZvXNang ánEmXJh mắJqtqt mônJqtqg lunqG9gg của HoàiJqtq NiZvXNệm bVx4Wằng ZvXNcái bJqtqá vai.

- ĐếEmXJn ZvXNnhanh vậyEmXJ?

Hoài qG9gNiệm giVx4Wật mìnhVx4W qEmXJuay sqG9gang nhìJqtqn côVx4W eqG9gm Jqtqgái. ThZvXNụy Yên ZvXNhôm nqG9gay vJqtqẫn kEmXJhông kVx4Whác mọiEmXJ ngEmXJày, phEmXJong cáqG9gch bảyqG9g sEmXJắc cầuZvXN vòqG9gng EmXJnổi bậtJqtq giữa khôJqtqng gZvXNian tiệmVx4W nJqtqhỏ bqG9gé, mộcZvXN mZvXNạc. CoqG9gn béJqtq đqG9gang nheqG9go mVx4Wắt nhìnqG9g côVx4W, cEmXJười Vx4Wtoe toEmXJét tựZvXNa đứa tEmXJrẻ vqG9gô ZvXNưu.

- LúcZvXN chịqG9g gọi,EmXJ eZvXNm Vx4Wđang điEmXJ gặpVx4W kEmXJhách hàngZvXN ởJqtq EmXJgần đây. ZvXNMà mọiJqtq chuyệnZvXN ổnJqtq chứqG9g?

Thụy YZvXNên âEmXJu lZvXNo nhìVx4Wn cqG9ghị. CVx4Whị cEmXJô đEmXJã gầyZvXN hơJqtqn, gươngJqtq mặt Vx4W chông cZvXNhênh Vx4Wphảng pqG9ghất thqG9gêm đôiVx4W qG9gnét kVx4Whổ tâm.

- ĐếnEmXJ ngVx4Wày tJqtqhì vềVx4W, cZvXNó Jqtqgì mZvXNà ổqG9gn EmXJhay không!ZvXN ChuyếJqtqn bay, giờVx4W baVx4Wy cóVx4W thJqtqể đổiJqtq nhưnZvXNg Jqtqvé tEmXJhì Vx4Wkhông. –ZvXN JqtqHoài NiệEmXJm cườiqG9g nhẹ,qG9g đôiZvXN taVx4Wy đqG9gan hờ vàoZvXN nhau.

Ngồi xuốngZvXN chiEmXJếc ghJqtqế bêEmXJn cJqtqạnh, ZvXNThụy Vx4WYên gọiZvXN mộtZvXN cốc xíVx4W qG9gmuội chVx4Wanh EmXJtươi rồiEmXJ cqG9ghống taJqtqy Jqtqtư lựEmXJ, nZvXNhư EmXJđang cZvXNố nhìnEmXJ EmXJthấu cảmJqtq xúcEmXJ thậtVx4W ẩEmXJn chứa saJqtqu nétqG9g mặtJqtq bZvXNình lEmXJặng đếqG9gn độqG9g kémJqtq ZvXNtự nJqtqhiên củaZvXN HoàEmXJi NiệqG9gm.

- CóZvXN thJqtqể hủyEmXJ qG9gvé Vx4Wnày muEmXJa Jqtqvé khác.EmXJ ChỉVx4W cqG9gần EmXJchị muốn!

- VéZvXN kháqG9gc thZvXNì Jqtqcũng phảiJqtq vềEmXJ, đJqtqược gìZvXN cònJqtq cqG9ghưa biết nhưZvXNng mấtEmXJ tiềnZvXN lZvXNà chắcEmXJ chắn.Vx4W

Nếu nhữngEmXJ trEmXJăn trởqG9g làVx4W chiếcJqtq vJqtqé tZvXNhì tìJqtqnh cảqG9gm làJqtq kEmXJhoảng thời giJqtqan giữaJqtq nqG9ggày vềJqtq vEmXJà ngJqtqày đi.ZvXN KhoảngqG9g qG9gthời giaEmXJn ấyZvXN cànZvXNg dJqtqài thìJqtq hVx4Wồi ứcVx4W ZvXNcàng nhiều, ZvXNcó Vx4Wthể lEmXJà Vx4Wvui cũnZvXNg qG9gcó thểJqtq buồVx4Wn. MộZvXNt ZvXNđiều chEmXJắc chắEmXJn, tìVx4Wnh cJqtqảm sẽZvXN luVx4Wôn tồn tạiEmXJ, cóJqtq Jqtqkhác chănqG9gg Vx4Wlà độZvXN Vx4Wsâu qG9gsắc. JqtqVà HoàiqG9g NiệEmXJm Jqtqthì kZvXNhông mJqtquốn đánhqG9g EmXJđổi tqG9ghêm, dẫu ZvXNchỉ làZvXN Jqtqđiều nEmXJhỏ nZvXNhặt nhZvXNất.

- CònEmXJ ôVx4Wng Vx4Wkia? JqtqEm EmXJkhông tZvXNin chZvXNị EmXJkhông cóZvXN cZvXNhút lưu lJqtquyến nàEmXJo. qG9g– ThụyEmXJ YênZvXN nhấnVx4W mạnhZvXN haqG9gi Vx4Wtừ "lưuZvXN luyến".

- ThZvXNời giJqtqan sẽqG9g bôEmXJi Vx4Wxóa, chịEmXJ Jqtqkhông muốnZvXN xeVx4Wm lạiVx4W mộEmXJt đoạn phiVx4Wm buồEmXJn lầnVx4W thEmXJứ Vx4Whai. TrìnhVx4W rấtqG9g tuyệEmXJt EmXJvời, chíqG9gnh EmXJvì điềuJqtq đóqG9g khiếnEmXJ chịJqtq bất an.EmXJ EmXJNếu làqG9g mộZvXNt tEmXJrò cZvXNhơi tJqtqhì khônVx4Wg saVx4Wo cảZvXN nhưqG9gng tiếcZvXN làqG9g qG9gtrò Vx4Wchơi đãJqtq tVx4Wrở thànZvXNh thật; ngưJqtqời nhậnVx4W vàVx4W Jqtqngười Vx4Wtrao Vx4Wra đềuqG9g ZvXNlà nạJqtqn nhân.

Câu trảJqtq lờiVx4W rờiVx4W rạc,Vx4W JqtqHoài NiệmqG9g nZvXNhư đangJqtq tqG9gự ZvXNdỗ dành tráiZvXN Jqtqtim Jqtqmình hơnZvXN ZvXNlà nVx4Wói cJqtqho ngườiEmXJ EmXJkhác nJqtqghe, hiểuJqtq. ThụyJqtq YVx4Wên đqG9gã kịpEmXJ EmXJnhận rZvXNa những chêVx4Wnh vEmXJênh qG9gbên tronqG9gg dáEmXJng vẻZvXN mạnhVx4W mẽ,Jqtq dứtqG9g Vx4Wkhoát kiEmXJa. VìJqtq EmXJthế chZvXNỉ iJqtqm lặnqG9gg, Vx4Wchu môi hZvXNút cạJqtqn nướcJqtq trqG9gong cốEmXJc. VZvXNị nướEmXJc qG9gtrong mqG9gặn nJqtqgọt cóZvXN cZvXNhua cháEmXJt. HJqtqai ZvXNhôm trước, HoàiZvXN NiệEmXJm yêEmXJu cầJqtqu Vx4WThụy YêqG9gn tiJqtqếp ZvXNtục cônZvXNg Vx4Wtác thVx4Wêm Vx4Wba tVx4Wháng nữEmXJa, EmXJtrước khVx4Wi đưa raEmXJ quyZvXNết địnhJqtq ởJqtq lạiVx4W haZvXNy qG9gra điqG9g Vx4Wcuối cùnEmXJg. ThụyVx4W YJqtqên đãVx4W hứVx4Wa nEmXJên côJqtq càngZvXN khVx4Wông thểVx4W không ZvXNlo lắngVx4W vềVx4W quãEmXJng thờiqG9g gZvXNian ZvXNba tVx4Wháng kJqtqế tiếpVx4W. TừVx4W mqG9gột ZvXNđến EmXJchín mZvXNươi chZvXNín rất dàEmXJi ZvXNsong tVx4Wừ chínJqtq mươZvXNi chVx4Wín chqG9gạm mộtqG9g trăEmXJm lạiqG9g rấVx4Wt ngắEmXJn, EmXJai EmXJcó thểqG9g đoanEmXJ Jqtqchắc Hoài NiệmEmXJ qG9gsẽ đủqG9g sứcJqtq tựZvXN cứuEmXJ EmXJchữa qG9gvết tEmXJhương lònqG9gg Vx4Wthêm Jqtqlần nữVx4Wa?

- ChịEmXJ khVx4Wông muốZvXNn tqG9ghay đổiJqtq bqG9gất Jqtqcứ qG9gđiều gJqtqì EmXJvì vẫnEmXJ ZvXNcòn nghĩ Jqtqđến ZvXNanh qG9grể đVx4Wúng qG9gkhông? EqG9gm hiểuJqtq sqG9guy nqG9gghĩ củZvXNa chịEmXJ ZvXNnhưng hàZvXNnh độngZvXN nàVx4Wy là đaVx4Wng trốnVx4W Jqtqchạy.

- VZvXNì KonqG9go thìqG9g đúqG9gng nhưngVx4W chJqtqị khôJqtqng trZvXNốn chạyEmXJ. BởiJqtq lẽ chịEmXJ nhEmXJìn nhJqtqận mZvXNọi ZvXNviệc qqG9guá rZvXNõ rZvXNàng Vx4Wnên Jqtqkhông thểqG9g ZvXNcho phéqG9gp bảnZvXN tZvXNhân tVx4Wự lòaVx4W mZvXNắt qG9gđể ở bêJqtqn Trình.Vx4W HạnhEmXJ pJqtqhúc chănEmXJg khVx4Wi chịqG9g biếVx4Wt Jqtqmình chỉqG9g cVx4Wó thểqG9g traVx4Wo đJqtqi qG9gmột nửaEmXJ tình cảm?qG9g NếEmXJu qG9gcố gắngJqtq đqG9gể rồiVx4W cEmXJả haEmXJi phảEmXJi Vx4Wmệt mJqtqỏi thìJqtq thàEmXJ lVx4Wà Jqtqkết thúVx4Wc. ÍtVx4W nhJqtqất bâZvXNy giVx4Wờ, cả haJqtqi vẫnZvXN còEmXJn chưaZvXN Vx4Wchán gZvXNhét, Vx4Wvẫn ngVx4Whĩ đẹVx4Wp vềEmXJ nhau.

Hơn ZvXNai khVx4Wác, HVx4Woài JqtqNiệm ZvXNhiểu Jqtqbản thVx4Wân đaJqtqng đốZvXNi mEmXJặt vớEmXJi điều gì,Jqtq cEmXJon đqG9gường nVx4Wào ZvXNlà tốqG9gt. qG9gCó thZvXNể chỉEmXJ lVx4Wà tốtJqtq chJqtqo Jqtqbản tZvXNhân côEmXJ, làEmXJ ícJqtqh kỷ nhưngqG9g côZvXN khônJqtqg muốJqtqn hàVx4Wi lòngJqtq vqG9gới hạnhVx4W phZvXNúc nửaZvXN vờJqtqi, khqG9gông muJqtqốn Jqtqlàm ảVx4W EmXJđàn bàJqtq trắc nết,EmXJ ZvXNcàng khôVx4Wng EmXJmuốn ZvXNđương qG9gđầu EmXJcùng Jqtqbóng mEmXJa đJqtqịnh mệEmXJnh. EmXJCô đãVx4W từqG9gng nJqtqghĩ nếu ThiênJqtq TrìnJqtqh íZvXNt tốtEmXJ hơnVx4W mộtVx4W chúVx4Wt, kqG9ghác JqtqKono mZvXNột cqG9ghút thìEmXJ EmXJcó lqG9gẽ mqG9gọi việcJqtq đãEmXJ ZvXNkhác; cô sẽVx4W khônqG9gg cầnEmXJ đoEmXJng đếmVx4W qG9ganh đượcEmXJ gìZvXN qG9ghay mấtZvXN ZvXNgì. ZvXNTrong vòngVx4W tVx4Way anEmXJh, EmXJcô tựVx4Wa ZvXNkẻ đang nEmXJgâm mìnVx4Wh tVx4Wrong bểZvXN nưEmXJớc nóEmXJng gEmXJiữa tiếtZvXN ĐônJqtqg giáEmXJ Jqtqlạnh. CảEmXJm giáEmXJc ấmJqtq Jqtqáp hqG9gòa lẫn nJqtqỗi sợVx4W Jqtqhãi EmXJkhi phảiVx4W Vx4Wbước Jqtqra. BVx4Wên Jqtqngoài bJqtqể nVx4Wước làVx4W cqG9gái qG9grét đếnqG9g tZvXNận xươngVx4W tủVx4Wy đang EmXJchờ đóVx4Wn, sEmXJẽ còEmXJn đaJqtqu bqG9guốt qG9ghơn lúcZvXN cEmXJô bưVx4Wớc vEmXJào bểJqtq Vx4Wtuy nhVx4Wiên cứqG9g cốJqtq ZvXNchấp ngâm mãiEmXJ thqG9gì đếnZvXN mộtZvXN lúcVx4W nàoVx4W EmXJđó, nưEmXJớc vẫqG9gn Jqtqsẽ nguộiJqtq ZvXNvà lạnh.

- JqtqKhông Vx4Wvì Jqtqlý Jqtqdo nàVx4Wo khác?

- MộtEmXJ EmXJlí dZvXNo hqG9gay qG9gnhiều EmXJlý qG9gdo ZvXNthì chịJqtq cVx4Wũng khEmXJông EmXJthể chấp nhậZvXNn tìqG9gnh cJqtqảm củaZvXN aVx4Wnh ấyZvXN ZvXNhay ZvXNai khácZvXN troJqtqng Jqtqlúc nVx4Wày.

Hoài qG9gNiệm nghiêEmXJm gVx4Wiọng khẳngqG9g EmXJđịnh –ZvXN mộtJqtq cáZvXNch EmXJđể chấm dứtZvXN đềqG9g tàEmXJi. ZvXNĐưa tJqtqay kqG9géo ThụyEmXJ YqG9gên tựaEmXJ vàVx4Wo EmXJvai mìqG9gnh, côJqtq vỗEmXJ nVx4Whè nhẹJqtq qG9glên máqG9g em:

 - Vx4WEm cũng khôngqG9g ZvXNhơn gVx4Wì chịVx4W đâuqG9g eZvXNm gáqG9gi ạ!Vx4W ĐừVx4Wng đùaJqtq dZvXNao, cóEmXJ ngJqtqày ZvXNsẽ đứtZvXN EmXJtay. VếtJqtq sẹoEmXJ kEmXJhông giống nhVx4Wững Vx4Whình qG9gxăm vJqtqì chúnJqtqg qG9gkhông EmXJcho Jqtqai quyềnEmXJ Jqtqlựa chọqG9gn hqG9gình dZvXNáng, màuJqtq sắc,Jqtq độ nônJqtqg sâu,…

Thụy YênqG9g Jqtqim lặnqG9gg tJqtqựa vàoZvXN vaVx4Wi chị,Vx4W qG9gtrên đZvXNầu haVx4Wi nZvXNgười trời vẫnEmXJ đươnEmXJg xaZvXNnh nhưJqtqng vệEmXJt nắngqG9g đãEmXJ sắqG9gp vềZvXN EmXJchiều. CVx4Whọn lZvXNựa trờEmXJi xaEmXJnh hqG9gay nắng chiềJqtqu? ZvXNCó lẽqG9g vZvXNì từJqtq nhỏqG9g đếnEmXJ ZvXNlớn, qG9gcô luZvXNôn pqG9ghải EmXJsống qG9gtrong qG9gtư EmXJthế sẵqG9gn sànEmXJg EmXJđối mặtqG9g với biếnJqtq cố,qG9g thếqG9g Jqtqnên ZvXNkhi dốcEmXJ lòJqtqng đqG9gặt niềZvXNm qG9gtin vàoEmXJ ZvXNai Vx4Wđó sẽZvXN Jqtqlà mộtJqtq quVx4Wyết địnhZvXN rất trqG9gọng đạEmXJi. JqtqThế EmXJrồi, ZvXNmột qG9gcú đánEmXJh thEmXJật EmXJnặng giánZvXNg xuEmXJống, quyqG9gết địnhEmXJ kiJqtqa tZvXNrở thàVx4Wnh sai qG9glầm nJqtqgu muộiEmXJ nhấtJqtq tronVx4Wg đời,ZvXN thàJqtqnh mộtqG9g vếEmXJt sẹoVx4W EmXJxấu xVx4Wí dẫuZvXN ZvXNxóa rồiZvXN Vx4Wvẫn qG9gcòn lưu Vx4Wlại qG9gdấu vếtJqtq trêEmXJn dZvXNa. CZvXNô thởZvXN dài!