You are here

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 13

15873250_1196852273724278_83206880npQd70871028648_n.jpg 
ChươngCMBKfpHE 13aBmhdVYr: TênnpQd chnpQdương chínhnpQd lnpQdà khôngnpQd cóaBmhdVYr tênCMBKfpHE chương.


Sau kaBmhdVYrhi nhậaBmhdVYrn đnpQdược tnpQdin CMBKfpHEGiám đốcnpQd DCMBKfpHEương aBmhdVYrbên VĩnnpQdh LonpQdng đãnpQd độtaBmhdVYr ngnpQdột đaBmhdVYrồng ýaBmhdVYr hợpaBmhdVYr aBmhdVYrtác vCMBKfpHEới npQdTổng aBmhdVYrcông npQdty ACMBKfpHEn LạaBmhdVYrc traBmhdVYrong dựaBmhdVYr ánnpQd lầnnpQd này,CMBKfpHE tôaBmhdVYri khôaBmhdVYrng CMBKfpHEnghĩ mọCMBKfpHEi chuyệnpQdn diễnnpQd rnpQda npQdvới mìnnpQdh aBmhdVYrsuôn CMBKfpHEsẻ npQdnhư vậy.aBmhdVYr ThậtnpQd npQdđúng CMBKfpHElà khônnpQdg cónpQd aBmhdVYrniềm npQdvui aBmhdVYrnào vnpQdui hơnCMBKfpHE thCMBKfpHEành quCMBKfpHEả đạtCMBKfpHE đaBmhdVYrược lầnpQdn naBmhdVYrày. TiềaBmhdVYrn npQdơi, chàonpQd mừCMBKfpHEng eCMBKfpHEm sắpaBmhdVYr vnpQdề npQdđội củanpQd chịaBmhdVYr. ĐặcaBmhdVYr biệCMBKfpHEt sếpnpQd LaBmhdVYrạc MinnpQdh còCMBKfpHEn rấtCMBKfpHE npQdhài lòCMBKfpHEng, gầaBmhdVYrn caBmhdVYruối bCMBKfpHEuổi CMBKfpHEanh gọnpQdi taBmhdVYrôi npQdvào npQdphòng tnpQdhông báCMBKfpHEo CMBKfpHEvà trnpQduyền đạtaBmhdVYr laBmhdVYrời npQdkhen củaCMBKfpHE npQdđối tác:

“An Khuê,CMBKfpHE caBmhdVYrô lànpQdm aBmhdVYrtốt lắm.aBmhdVYr GiámnpQd đốcaBmhdVYr DươngCMBKfpHE nónpQdi rấtnpQd hàCMBKfpHEi lnpQdòng vớCMBKfpHEi biểuaBmhdVYr hiệnnpQd npQdcủa cô.”

Tôi iaBmhdVYrm npQdlặng lnpQdắng ngheaBmhdVYr, CMBKfpHEtrong lòngnpQd cựCMBKfpHEc knpQdì vnpQdui aBmhdVYrmừng. npQdLại thấyaBmhdVYr thầnaBmhdVYr sắcCMBKfpHE củaaBmhdVYr LạnpQdc MCMBKfpHEinh hìCMBKfpHEnh nCMBKfpHEhư khôCMBKfpHEng đượcCMBKfpHE tCMBKfpHEốt npQdcho lCMBKfpHEắm, ánaBmhdVYrh mắtnpQd lnpQdạnh aBmhdVYrnhạt củanpQd anpQdnh làaBmhdVYr saBmhdVYrao đâyaBmhdVYr? KnpQdí đượcaBmhdVYr hCMBKfpHEợp đồngCMBKfpHE CMBKfpHEchẳng paBmhdVYrhải npQdlà niềnpQdm vnpQdui lớnpQdn aBmhdVYrcủa aCMBKfpHEnh aBmhdVYrvà AnpQdn LaBmhdVYrạc npQdư? npQdLại nói,CMBKfpHE cCMBKfpHEó aCMBKfpHEi aBmhdVYrkhen ngườiaBmhdVYr CMBKfpHEkhác npQdmà vCMBKfpHEẻ mCMBKfpHEặt khónpQd chịunpQd npQdnhư đưaaBmhdVYr đámnpQd npQdvậy khôaBmhdVYrng? TnpQdôi còaBmhdVYrn cnpQdhưa biaBmhdVYrết CMBKfpHEphải tiaBmhdVYrếp nnpQdhận niềCMBKfpHEm CMBKfpHEvui naBmhdVYrày tCMBKfpHEhế nàoaBmhdVYr đãnpQd bịnpQd LạcCMBKfpHE npQdMinh npQdlàm CMBKfpHEcho chấnpQdn độnnpQdg npQdthêm mộtCMBKfpHE lầnCMBKfpHE nữa:

“Dương HoànCMBKfpHEg cònaBmhdVYr đặcnpQd bCMBKfpHEiệt naBmhdVYrhờ taBmhdVYrôi chuCMBKfpHEyển CMBKfpHElời aBmhdVYrtới cô,npQd cóCMBKfpHE thaBmhdVYrời gaBmhdVYrian rảnnpQdh nhấCMBKfpHEt địnhCMBKfpHE tìmCMBKfpHE cnpQdô npQdtán gẫu.”

CMBKfpHETôi: “…”

NgnpQdhe xoaBmhdVYrng CMBKfpHEtôi thấyaBmhdVYr mâynpQd đennpQd tCMBKfpHErên đầuCMBKfpHE mìCMBKfpHEnh kaBmhdVYréo aBmhdVYrđến ầnpQdm ầmnpQd. GiánpQdm đốcaBmhdVYr DưCMBKfpHEơng nàynpQd đúngnpQd là…NiCMBKfpHEềm CMBKfpHEvui naBmhdVYrhân đCMBKfpHEôi niềaBmhdVYrm aBmhdVYrvui, tôiCMBKfpHE bnpQduộc tónpQdc lênaBmhdVYr caCMBKfpHEo, xúngaBmhdVYr xínaBmhdVYrh troCMBKfpHEng CMBKfpHEbộ quCMBKfpHEần CMBKfpHEáo CMBKfpHEtrẻ truCMBKfpHEng CMBKfpHEnăng độngaBmhdVYr đợCMBKfpHEi TháCMBKfpHEi DưaBmhdVYrơng đaBmhdVYrến đnpQdón điaBmhdVYr CMBKfpHExem pnpQdhim. aBmhdVYrBố mCMBKfpHEẹ tôiCMBKfpHE npQdđang ngồinpQd taBmhdVYrheo dnpQdõi cnpQdhương trìnpQdnh dnpQdự bnpQdáo tCMBKfpHEhời tiếaBmhdVYrt tronnpQdg ngàyaBmhdVYr, nhìnnpQd thấaBmhdVYry CMBKfpHEtôi vuCMBKfpHEi vnpQdẻ tCMBKfpHEừ trênCMBKfpHE nhaBmhdVYrà aBmhdVYrđi CMBKfpHExuống, aBmhdVYrhai maBmhdVYrắt mẹnpQd snpQdáng ngời.

“AaBmhdVYrn CMBKfpHEKhuê củaCMBKfpHE mẹaBmhdVYr thậtCMBKfpHE laBmhdVYrà xCMBKfpHEinh đẹp!”

TôaBmhdVYri đCMBKfpHEắc CMBKfpHEý trướCMBKfpHEc CMBKfpHElời khaBmhdVYren khonpQda taBmhdVYrrương củnpQda mCMBKfpHEẹ, laBmhdVYrại aBmhdVYrnhìn npQdđến bốCMBKfpHE CMBKfpHEđang npQdngồi bêaBmhdVYrn cạaBmhdVYrnh liềnnpQd đnpQdi nhaBmhdVYranh CMBKfpHEđến xoaaBmhdVYry mộCMBKfpHEt npQdvòng trướcCMBKfpHE mặtaBmhdVYr họ.npQd MonCMBKfpHEg naBmhdVYrhận đượcCMBKfpHE CMBKfpHEthêm cảCMBKfpHE lờiCMBKfpHE kaBmhdVYrhen npQdcủa baBmhdVYrố đaBmhdVYrể ninpQdềm vuCMBKfpHEi trọnnpQd vẹnCMBKfpHE hơnCMBKfpHE. KhnpQdác vnpQdới monaBmhdVYrg đnpQdợi củanpQd tôaBmhdVYri, bnpQdố chCMBKfpHEỉ liếcnpQd nhaBmhdVYrìn npQdmột npQdcái, nghnpQdiêm khCMBKfpHEắc hỏi:

“aBmhdVYrCon npQdsắp raBmhdVYra ngonpQdài chnpQdơi hả?aBmhdVYr NhớaBmhdVYr đừnpQdng npQdvề muaBmhdVYrộn quá.”

“ÔnnpQdg nàCMBKfpHEy, ACMBKfpHEn KCMBKfpHEhuê npQd25 tuổinpQd npQdđầu rồi,npQd CMBKfpHEcòn nhỏCMBKfpHE naBmhdVYrữa đâunpQd maBmhdVYrà dặnnpQd dòaBmhdVYr nhưCMBKfpHE CMBKfpHEcon aBmhdVYrnít CMBKfpHEvậy. CCMBKfpHEon khaBmhdVYrông cầCMBKfpHEn aBmhdVYrnghe CMBKfpHEbố cnpQdon npQdnói npQdlinh tinhnpQd, npQdcứ đnpQdi CMBKfpHEchơi thoCMBKfpHEải máinpQd đaBmhdVYri, npQdnhớ lờCMBKfpHEi dnpQdặn củaCMBKfpHE aBmhdVYrmẹ lànpQd đượcaBmhdVYr rồi.”

MẹaBmhdVYr đạinpQd nhânnpQd xuấCMBKfpHEt chiêu,npQd bốCMBKfpHE npQdđành CMBKfpHEim lặng,CMBKfpHE chCMBKfpHEỉ cónpQd ánpQdnh mCMBKfpHEắt vẫnaBmhdVYr ngnpQdhiêm khaBmhdVYrắc CMBKfpHEhướng đếnnpQd taBmhdVYrôi đồaBmhdVYrng aBmhdVYrthời giơaBmhdVYr npQdngón trỏaBmhdVYr laBmhdVYrên chaBmhdVYrỉ npQdvào đầuCMBKfpHE hànpQdm ýnpQd rõaBmhdVYr ràng:npQd “PhnpQdải ânpQdm thầmnpQd aBmhdVYrnghe npQdlời aBmhdVYrbố đấynpQd nhénpQd!”. npQdTôi aBmhdVYrmỉm cườiaBmhdVYr gậCMBKfpHEt đầuaBmhdVYr mCMBKfpHEột caBmhdVYrái rụnpQdp chaBmhdVYro phnpQdụ mẫuCMBKfpHE yênaBmhdVYr tnpQdâm. MaBmhdVYrẹ hàinpQd npQdlòng lắm,aBmhdVYr CMBKfpHEngắm nCMBKfpHEghía aBmhdVYrtôi mộtaBmhdVYr hồiaBmhdVYr rồaBmhdVYri lạiaBmhdVYr nCMBKfpHEói tiếp:

“Nhớ chưanpQd caBmhdVYron, lầnnpQd nnpQdày phảCMBKfpHEi hoàCMBKfpHEn thànnpQdh npQdxuất saBmhdVYrắc naBmhdVYrhiệm vaBmhdVYrụ nhé!”

“npQdNhiệm vụaBmhdVYr… CMBKfpHEÀ, cCMBKfpHEon biếtCMBKfpHE mCMBKfpHEà. MẹaBmhdVYr aBmhdVYryên npQdtâm đnpQdi ạ!”

Tôi hiểuaBmhdVYr aBmhdVYrrõ vCMBKfpHEấn đnpQdề mCMBKfpHEẹ muốnpQdn đềnpQd cậaBmhdVYrp CMBKfpHEở đây.CMBKfpHE TừCMBKfpHE ngànpQdy tnpQdôi raBmhdVYra ngoànpQdi vCMBKfpHEào buổiCMBKfpHE tốaBmhdVYri vànpQd dẫnaBmhdVYr đưCMBKfpHEợc aBmhdVYranh cCMBKfpHEhàng haBmhdVYràng xómnpQd đẹpCMBKfpHE tCMBKfpHErai vnpQdề naBmhdVYrhà khiếnaBmhdVYr mẹaBmhdVYr cànnpQdg taBmhdVYrin CMBKfpHEchắc rằng:aBmhdVYr “BuổiaBmhdVYr tốCMBKfpHEi npQdđi CMBKfpHEra npQdngoài dnpQdễ tnpQdìm chnpQdồng hơn.”

“AnpQdN KHUÊ…CMBKfpHE npQdCHỊ LÀnpQdM GÌaBmhdVYr VỚInpQd CnpQdÁI ÁOaBmhdVYr CMBKfpHECỦA ECMBKfpHEM TnpQdHẾ NÀY?”

NghCMBKfpHEe tiếnCMBKfpHEg rốaBmhdVYrng cnpQdủa AnpQdn HnpQduy vCMBKfpHEọng lạnpQdi taBmhdVYrừ trênaBmhdVYr CMBKfpHEnhà aBmhdVYrkhiến taBmhdVYrôi giậaBmhdVYrt mìnpQdnh. TiếpCMBKfpHE đCMBKfpHEó thằngnpQd baBmhdVYré cầaBmhdVYrm theaBmhdVYro aBmhdVYrchiếc áCMBKfpHEo sơnpQd mnpQdi aBmhdVYrtrắng haBmhdVYrồng npQdtự npQdnhiên hầmCMBKfpHE hầmCMBKfpHE aBmhdVYrđi npQdxuống tiếnCMBKfpHE thẳngCMBKfpHE đếnnpQd mụnpQdc tiêuaBmhdVYr. TnpQdôi chộtCMBKfpHE dạnpQd ginpQdả bộCMBKfpHE tỉnhaBmhdVYr bCMBKfpHEơ nhaBmhdVYrư npQdkhông xảaBmhdVYry rCMBKfpHEa chuyCMBKfpHEện gì,aBmhdVYr CMBKfpHEđịnh npQdnghênh ngaCMBKfpHEng rờiCMBKfpHE đi.

ACMBKfpHEn HaBmhdVYruy tCMBKfpHEiến tớiaBmhdVYr ngăCMBKfpHEn tôCMBKfpHEi lạiCMBKfpHE, aBmhdVYrnổi giậnnpQd đùnCMBKfpHEg đCMBKfpHEùng chỉaBmhdVYr trích:

“Chiếc npQdáo npQdsơ npQdmi tnpQdrắng cCMBKfpHEủa aBmhdVYrem thàaBmhdVYrnh raBmhdVYra taBmhdVYrhế nàyCMBKfpHE CMBKfpHElà npQddo CMBKfpHEchị lnpQdàm đúngCMBKfpHE không?”

npQdTôi CMBKfpHEkịch liệtCMBKfpHE phảaBmhdVYrn bác:

“Em đừngCMBKfpHE CMBKfpHEnói luCMBKfpHEng tuaBmhdVYrng, khônaBmhdVYrg phảnpQdi chị.”

NónpQd vẫnnpQd maBmhdVYrột mựnpQdc chnpQdo lànpQd tônpQdi làm:

aBmhdVYr“Em nhìnCMBKfpHE thấynpQd npQdhết npQdrồi, hôCMBKfpHEm quaBmhdVYra rõaBmhdVYr rnpQdàng aBmhdVYrchị làaBmhdVYr ngaBmhdVYrười aBmhdVYrcho qaBmhdVYruần áonpQd vàoaBmhdVYr npQdmáy giặt,npQd chínnpQdh lànpQd chị!”

TôCMBKfpHEi đâCMBKfpHEu cóCMBKfpHE chịunpQd npQdthua npQdnó, aBmhdVYrtiếp taBmhdVYrục cCMBKfpHEãi lại:

“ThaBmhdVYrật khCMBKfpHEông phCMBKfpHEải chị.”

An HaBmhdVYruy: CMBKfpHE“Là chị!”

Tôi:npQd “KhôngCMBKfpHE pnpQdhải chị.”

AnpQdn HuaBmhdVYry: “LànpQd chị!”

Tôi:npQd “LàaBmhdVYr chị!”

An HuyCMBKfpHE: “KhôaBmhdVYrng npQdphải chị.”

NóCMBKfpHEi aBmhdVYrhớ, AaBmhdVYrn HuCMBKfpHEy npQdliền CMBKfpHEngơ ngnpQdác đứaBmhdVYrng nhưaBmhdVYr trờinpQd trồngnpQd nhìnaBmhdVYr npQdchị gáinpQd npQdnó trânnpQdg tráo.

npQdTôi caBmhdVYrười đaBmhdVYrắc ý:

“NàyaBmhdVYr này,npQd laBmhdVYrà dnpQdo eaBmhdVYrm CMBKfpHEtự aBmhdVYrnói đaBmhdVYró nha!”

An HuaBmhdVYry taBmhdVYrrừng npQdmắt nhìnCMBKfpHE tôaBmhdVYri vẻnpQd baBmhdVYrất laBmhdVYrực: “Chị!...”

Tôi thCMBKfpHEấy thằngnpQd bénpQd tnpQdức CMBKfpHEgiận đếnaBmhdVYr npQdnói khaBmhdVYrông rCMBKfpHEa npQdlời, nênnpQd CMBKfpHEcó lònCMBKfpHEg tốtnpQd khunpQdyên giải:

“AnnpQd HCMBKfpHEuy, thậtaBmhdVYr raBmhdVYra CMBKfpHEchị eaBmhdVYrm tnpQda đâuaBmhdVYr cnpQdần phảCMBKfpHEi vìCMBKfpHE cnpQdhuyện nàynpQd npQdmà cãiCMBKfpHE vCMBKfpHEã đếnaBmhdVYr đCMBKfpHEỏ mnpQdặt tíCMBKfpHEa tCMBKfpHEai. ChịCMBKfpHE thừCMBKfpHEa nhậnpQdn haBmhdVYray aBmhdVYrkhông thaBmhdVYrì kếtCMBKfpHE qaBmhdVYruả caBmhdVYrũng giốnaBmhdVYrg nhaaBmhdVYru aBmhdVYrthôi mà.”

“…”

CMBKfpHEAn HuaBmhdVYry vẫnCMBKfpHE ỉuCMBKfpHE xìuCMBKfpHE, aBmhdVYrcoi CMBKfpHEvẻ caBmhdVYròn giậaBmhdVYrn dỗiCMBKfpHE lắmnpQd. TônpQdi lạiaBmhdVYr npQdlên tiaBmhdVYrếng anpQdn ủCMBKfpHEi nó:

“Xem aBmhdVYrnày, chiếcnpQd ánpQdo CMBKfpHEnày cCMBKfpHEó thêaBmhdVYrm mCMBKfpHEàu hồnaBmhdVYrg aBmhdVYrcó aBmhdVYrvẻ đẹaBmhdVYrp hơnnpQd đCMBKfpHEấy. NhìnpQdn rnpQdất aBmhdVYrtự nhiênnpQd CMBKfpHEnha, cònaBmhdVYr rấtaBmhdVYr hợCMBKfpHEp vaBmhdVYrới enpQdm aBmhdVYrtrai aBmhdVYrcủa cCMBKfpHEhị nữa.”

“…”

“aBmhdVYrThôi đCMBKfpHEược rồi,npQd cnpQdhị gáiCMBKfpHE cnpQdủa CMBKfpHEem aBmhdVYrhào phnpQdóng mnpQdua đềnnpQd chCMBKfpHEo eaBmhdVYrm mộtnpQd chnpQdiếc npQdkhác aBmhdVYrxịn hnpQdơn, CMBKfpHEô kêaBmhdVYr chưa?”

“KhôngaBmhdVYr cần.aBmhdVYr ChaBmhdVYrị cnpQdứ npQdđưa tiềnCMBKfpHE mặtnpQd CMBKfpHEcho enpQdm đi.”

“…”

Lúc nàyaBmhdVYr, tôinpQd miễaBmhdVYrn cưỡnpQdng gậaBmhdVYrt đầu,CMBKfpHE tCMBKfpHEhở phànpQdo nhẹaBmhdVYr nhõnpQdm. aBmhdVYrDỗ đnpQdứa CMBKfpHEtrẻ npQdnày aBmhdVYrđúng lànpQd khônpQdng haBmhdVYrề đơnnpQd giản,CMBKfpHE npQdđộng đếnCMBKfpHE tinpQdền aBmhdVYrlà khôngnpQd hềnpQd đơnaBmhdVYr giảnpQdn rồi!

CMBKfpHETôi nhìnCMBKfpHE đồngnpQd hCMBKfpHEồ, ngnpQdó thấCMBKfpHEy sắpCMBKfpHE đếnnpQd npQdgiờ CMBKfpHEhẹn vớiaBmhdVYr ThCMBKfpHEái DươngaBmhdVYr nnpQdên cnpQdhào bốnpQd mẹnpQd CMBKfpHEra ngonpQdài cổngaBmhdVYr đợiCMBKfpHE. TraaBmhdVYrnh thủCMBKfpHE hítnpQd khaBmhdVYrí traBmhdVYrời caBmhdVYrho nóCMBKfpHE thaBmhdVYrông nnpQdão, aBmhdVYrnhẹ đầu.

ĐêCMBKfpHEm cuốiaBmhdVYr thángCMBKfpHE támnpQd yêaBmhdVYrn aBmhdVYrbình, mnpQdát mẻCMBKfpHE hơnCMBKfpHE hẳCMBKfpHEn. TôinpQd ngồCMBKfpHEi mnpQdột gócCMBKfpHE bênpQdn cạnhaBmhdVYr cnpQdánh CMBKfpHEcổng npQdsắt npQdnghịch điaBmhdVYrện npQdthoại. npQdLôi aBmhdVYrtrò cCMBKfpHEon rắnaBmhdVYr aBmhdVYrra chơinpQd npQdvài CMBKfpHEván trnpQdong khnpQdi đợinpQd DnpQdương đếnCMBKfpHE đón.

“CôaBmhdVYr ngồnpQdi ởnpQd đâyaBmhdVYr aBmhdVYrlàm gìnpQd vậy?”

GiọaBmhdVYrng nóiCMBKfpHE trầmaBmhdVYr aBmhdVYrấm củanpQd CMBKfpHEsếp LạcnpQd MnpQdinh vaaBmhdVYrng lCMBKfpHEên, aaBmhdVYrnh CMBKfpHEđã đứngnpQd bêaBmhdVYrn cCMBKfpHEạnh tôinpQd từnpQd lCMBKfpHEúc nàoCMBKfpHE khônCMBKfpHEg hnpQday. AnnpQdh mặcCMBKfpHE chiếcCMBKfpHE áCMBKfpHEo sơaBmhdVYr npQdmi trắnaBmhdVYrg kếtaBmhdVYr haBmhdVYrợp vớiaBmhdVYr quầnaBmhdVYr aBmhdVYrkaki ốngnpQd côCMBKfpHEn cùnpQdng đôCMBKfpHEi giàyaBmhdVYr dnpQda bónCMBKfpHEg lCMBKfpHEoáng khiCMBKfpHEến tôaBmhdVYri ngỡCMBKfpHE ngaBmhdVYràng. GươnpQdng mặaBmhdVYrt đCMBKfpHEiển taBmhdVYrrai củaBmhdVYra annpQdh càngaBmhdVYr tnpQdhêm sáaBmhdVYrng ngờiaBmhdVYr dướinpQd ánhaBmhdVYr đèaBmhdVYrn đưCMBKfpHEờng, trônCMBKfpHEg quyếaBmhdVYrn raBmhdVYrũ chnpQdết người.npQd TôiaBmhdVYr nhưnpQd npQdđơ CMBKfpHEở phươngCMBKfpHE xCMBKfpHEa nào,aBmhdVYr nhCMBKfpHEanh chaBmhdVYróng lấynpQd lạnpQdi taBmhdVYrinh thần,npQd đứCMBKfpHEng bậtaBmhdVYr dnpQdậy caBmhdVYrùng aCMBKfpHEnh CMBKfpHEnói vàiaBmhdVYr CMBKfpHElời xãnpQd giaCMBKfpHEo qaBmhdVYrua loa:

“VâCMBKfpHEng, npQdtôi đCMBKfpHEang aBmhdVYrđợi bCMBKfpHEạn đếaBmhdVYrn đónpQdn đinpQd xeCMBKfpHEm phim.”

Trái aBmhdVYrngược vaBmhdVYrới vẻaBmhdVYr mCMBKfpHEặt tưnpQdơi róinpQd củnpQda tôi,npQd snpQdếp LạcCMBKfpHE MiaBmhdVYrnh caBmhdVYró vẻCMBKfpHE khôngnpQd aBmhdVYrhài aBmhdVYrlòng CMBKfpHEcho lắnpQdm. SắnpQdc mặnpQdt càaBmhdVYrng thênpQdm CMBKfpHEkhó cCMBKfpHEoi khiCMBKfpHEến tôiaBmhdVYr cóCMBKfpHE CMBKfpHEchút npQdbất aaBmhdVYrn. CMBKfpHENgẫm ngaBmhdVYrhĩ mộtnpQd cCMBKfpHEhút lạnpQdi aBmhdVYrlên tiếng:

“À, aBmhdVYrthật rnpQda… PhảnpQdi CMBKfpHEcảm ơnnpQd annpQdh nhiaBmhdVYrều lắm.npQd CaBmhdVYrảm ơnpQdn đCMBKfpHEã tặngCMBKfpHE tôiaBmhdVYr npQdhai vaBmhdVYré xeCMBKfpHEm phaBmhdVYrim đó.”

“Ừ.”

Lần nàyCMBKfpHE LạnpQdc CMBKfpHEMinh chỉCMBKfpHE hờnpQd hữnaBmhdVYrg trảaBmhdVYr lời.aBmhdVYr TCMBKfpHEôi thấyaBmhdVYr anaBmhdVYrh CMBKfpHEcó vaBmhdVYrẻ khôngnpQd aBmhdVYrcó aBmhdVYrhứng tCMBKfpHEhú CMBKfpHEvới npQdcâu cnpQdảm ơnpQdn củaaBmhdVYr mìnhnpQd baBmhdVYrèn đáaBmhdVYrnh mắtCMBKfpHE snpQdang chỗnpQd khác,npQd haaBmhdVYri tấmnpQd aBmhdVYrvé aBmhdVYrxem phiCMBKfpHEm aBmhdVYrlấp lCMBKfpHEánh trêaBmhdVYrn taCMBKfpHEy anaBmhdVYrh thaBmhdVYru húCMBKfpHEt sựnpQd cCMBKfpHEhú ýaBmhdVYr caBmhdVYrủa taBmhdVYrôi CMBKfpHEngay laBmhdVYrập tức.aBmhdVYr KhônnpQdg aBmhdVYrkiềm cnpQdhế đaBmhdVYrược, lờnpQdi nCMBKfpHEói lnpQdiền aBmhdVYrtuôn rCMBKfpHEa khỏaBmhdVYri miệng:

“ÔinpQd, sếp…npQd CMBKfpHEÀ, aCMBKfpHEnh cũngaBmhdVYr đaCMBKfpHEng địnhCMBKfpHE điaBmhdVYr xnpQdem aBmhdVYrphim đóCMBKfpHE sao?”

“Ừ.”

LạaBmhdVYrc npQdMinh npQdvẫn npQdgiữ npQdthái độnpQd hờnpQd haBmhdVYrững taBmhdVYrrả lnpQdời, nhưnaBmhdVYrg bCMBKfpHEàn npQdtay caBmhdVYrầm aBmhdVYrhai tấnpQdm npQdvé nCMBKfpHEhư đanCMBKfpHEg mnpQduốn đaBmhdVYrể raBmhdVYra sanpQdu gaBmhdVYriấu CMBKfpHEđi. TôinpQd nhaaBmhdVYrnh chnpQdóng, tCMBKfpHEự nhiênCMBKfpHE cầmCMBKfpHE npQdtay anpQdnh laBmhdVYrên, tCMBKfpHEò mònpQd muốCMBKfpHEn xeCMBKfpHEm kaBmhdVYrĩ têCMBKfpHEn phiCMBKfpHEm. DCMBKfpHEòng chữCMBKfpHE “JaBmhdVYrESSABELLE aBmhdVYr2” đậpnpQd vànpQdo mắtaBmhdVYr khiếaBmhdVYrn aBmhdVYrtôi ngỡaBmhdVYr ngànaBmhdVYrg tậpnpQd hainpQd. LàmCMBKfpHE tCMBKfpHEhế CMBKfpHEnào npQdhai aBmhdVYrtấm aBmhdVYrvé nnpQdằm aBmhdVYryên traBmhdVYrong aBmhdVYrtúi taBmhdVYrôi bnpQdỗng dnpQdưng npQdbay vàaBmhdVYro taCMBKfpHEy sếaBmhdVYrp CMBKfpHELạc MinaBmhdVYrh vậnpQdy? CMBKfpHEAnh CMBKfpHEta bCMBKfpHEiết ảonpQd thunpQdật npQdư? aBmhdVYrHay là…?

TôCMBKfpHEi aBmhdVYrdùng mnpQdột aBmhdVYrtay lnpQdục lạCMBKfpHEi tCMBKfpHEúi mìnnpQdh, thnpQdấy hCMBKfpHEai “tấnpQdm aBmhdVYrvé vàngCMBKfpHE” vẫnCMBKfpHE nnpQdằm iaBmhdVYrm lnpQdìm tCMBKfpHErong đóCMBKfpHE mớiaBmhdVYr yCMBKfpHEên tânpQdm thởaBmhdVYr phàaBmhdVYro. NgướcaBmhdVYr lênCMBKfpHE đãnpQd thấCMBKfpHEy sCMBKfpHEắc mặtnpQd lạCMBKfpHEnh nhưnpQd quaBmhdVYrỷ saaBmhdVYr-tăng củaaBmhdVYr LạaBmhdVYrc MinnpQdh, nhấtnpQd CMBKfpHElà taaBmhdVYry knpQdia củCMBKfpHEa tôaBmhdVYri vẫnaBmhdVYr nắmCMBKfpHE chặtnpQd npQdbàn tanpQdy cầmnpQd npQdvé cCMBKfpHEủa anhaBmhdVYr. TnpQdôi lậpCMBKfpHE npQdtức nhậnpQdn aBmhdVYrra aBmhdVYrhành đnpQdộng npQdthất thnpQdố củanpQd mìnhCMBKfpHE, vộnpQdi vàCMBKfpHEng bunpQdông aBmhdVYrtay ấpCMBKfpHE úng:

“Tôi…CMBKfpHE aBmhdVYrtôi npQdxin lỗi.CMBKfpHE TạiaBmhdVYr khônaBmhdVYrg ngờnpQd anCMBKfpHEh cũngCMBKfpHE đCMBKfpHEang npQdđịnh CMBKfpHEđi xCMBKfpHEem pnpQdhim này.”

“ChứaBmhdVYr sanpQdo?” LạCMBKfpHEc MinCMBKfpHEh npQdmiễn npQdcưỡng nhìnnpQd xuốngnpQd cánnpQdh CMBKfpHEtay đCMBKfpHEang CMBKfpHEbơ vaBmhdVYrơ aBmhdVYrtrong khôngCMBKfpHE trunnpQdg củaBmhdVYra mìnhnpQd. GiọCMBKfpHEng nCMBKfpHEói nCMBKfpHEghe ẩaBmhdVYrn nhCMBKfpHEẫn npQdsự CMBKfpHEtức giCMBKfpHEận khôngCMBKfpHE CMBKfpHEhề nhẹ.

ĐầuaBmhdVYr óCMBKfpHEc chậCMBKfpHEm chaBmhdVYrạp củaBmhdVYra aBmhdVYrtôi lúcCMBKfpHE nàaBmhdVYry aBmhdVYrmới hồCMBKfpHEi tưởnCMBKfpHEg lạnpQdi câunpQd cnpQdhuyện baBmhdVYran sáaBmhdVYrng, vaBmhdVYrẻ mặtaBmhdVYr củaBmhdVYra LaBmhdVYrạc MaBmhdVYrinh aBmhdVYrkhi đưanpQd npQdhai tấmnpQd CMBKfpHEvé npQdcho aBmhdVYrtôi mộtCMBKfpHE npQdlần nữaCMBKfpHE aBmhdVYrtái hiệnpQdn saBmhdVYrắc nétCMBKfpHE aBmhdVYrtrong tâaBmhdVYrm CMBKfpHEtrí. CMBKfpHETôi maBmhdVYrơ CMBKfpHEhồ nhậCMBKfpHEn npQdra lỗiaBmhdVYr npQdlầm củanpQd mnpQdình, dènpQd dặtaBmhdVYr CMBKfpHEdò hỏi:

“AaBmhdVYrnh cũaBmhdVYrng thíCMBKfpHEch xeCMBKfpHEm aBmhdVYrphim nàaBmhdVYry ư?”

“TấtaBmhdVYr nhiên.”

NhậaBmhdVYrn đượcaBmhdVYr npQdcâu aBmhdVYrkhẳng địnhCMBKfpHE CMBKfpHEngay lnpQdập tứcCMBKfpHE cCMBKfpHEủa LạnpQdc MinaBmhdVYrh, tCMBKfpHEôi chỉCMBKfpHE tiếCMBKfpHEc nuốCMBKfpHEi lắaBmhdVYrc lắcCMBKfpHE đầu:

“VậynpQd mnpQdà aBmhdVYrhồi aBmhdVYrsáng anCMBKfpHEh CMBKfpHEkhông nói.aBmhdVYr NếuCMBKfpHE CMBKfpHEbiết sếCMBKfpHEp aBmhdVYrcũng npQdthích xeCMBKfpHEm aBmhdVYrphim này,npQd chúnCMBKfpHEg taBmhdVYra npQdcó CMBKfpHEthể npQdđi chunaBmhdVYrg đnpQdỡ phaBmhdVYrải mCMBKfpHEất côngnpQd aBmhdVYrtốn aBmhdVYrtiền munpQda thênpQdm npQdvé khác.npQd Hài…”

npQd“Thì rCMBKfpHEa lnpQdà vậy!”

LạcCMBKfpHE MinnpQdh đơaBmhdVYr mộaBmhdVYrt lúnpQdc rồiCMBKfpHE khẳaBmhdVYrng địnCMBKfpHEh aBmhdVYrtrong miệnpQdng, CMBKfpHEánh mắtaBmhdVYr snpQdáng ngời.aBmhdVYr PhaBmhdVYrản ứaBmhdVYrng củaaBmhdVYr annpQdh lCMBKfpHEúc npQdnày gnpQdiống nnpQdhư cácnpQd naBmhdVYrhà npQdkhoa aBmhdVYrhọc vừnpQda knpQdhám phaBmhdVYrá aBmhdVYrra mộaBmhdVYrt cCMBKfpHEhân aBmhdVYrlý CMBKfpHEnào đó.

“…”

KhônaBmhdVYrg đểaBmhdVYr npQdtôi đợiaBmhdVYr lâaBmhdVYru, TCMBKfpHEhái DươngCMBKfpHE xuấtCMBKfpHE haBmhdVYriện npQdngay saBmhdVYrau đó.npQd CậaBmhdVYru npQdta vẫCMBKfpHEn qaBmhdVYruần bò,npQd aBmhdVYráo phnpQdông aBmhdVYrkết CMBKfpHEhợp vớiaBmhdVYr chiếcCMBKfpHE saBmhdVYrơ mCMBKfpHEi kẻCMBKfpHE cnpQda aBmhdVYrrô npQdkhoác bênCMBKfpHE naBmhdVYrgoài. TrôaBmhdVYrng lúcnpQd CMBKfpHEnào cũnaBmhdVYrg phnpQdong trần,aBmhdVYr bụiCMBKfpHE bặm,aBmhdVYr hệtnpQd nhưnpQd npQdtính cácCMBKfpHEh phóngCMBKfpHE npQdkhoáng CMBKfpHEcủa cnpQdậu. TaBmhdVYruy cCMBKfpHEó vẻaBmhdVYr ngoàaBmhdVYri CMBKfpHEnhư vnpQdậy, aBmhdVYrnhưng tnpQdhực raBmhdVYra ThnpQdái DươngaBmhdVYr lnpQdà mộtCMBKfpHE ngườinpQd bạnaBmhdVYr rấtaBmhdVYr raBmhdVYrất tốt,npQd biCMBKfpHEết CMBKfpHEcách quaCMBKfpHEn tânpQdm đếnnpQd mọiCMBKfpHE CMBKfpHEngười xaBmhdVYrung quanpQdnh. TôiCMBKfpHE lnpQduôn caBmhdVYrho rằngaBmhdVYr saBmhdVYrau aBmhdVYrnày CMBKfpHEai làaBmhdVYrm CMBKfpHEbạn gánpQdi cậaBmhdVYru ấyCMBKfpHE nhấCMBKfpHEt địnhnpQd sẽCMBKfpHE rấtCMBKfpHE maaBmhdVYry mắn.

aBmhdVYrThái DCMBKfpHEương npQddừng xaBmhdVYre npQdmáy trướcnpQd aBmhdVYrmặt tnpQdôi, nụnpQd CMBKfpHEcười tnpQdrên aBmhdVYrmôi sánnpQdg lạn.

“MCMBKfpHEẹ kaBmhdVYrế, cậnpQdu đếnpQdn CMBKfpHErồi. BắCMBKfpHEt tôiCMBKfpHE đợnpQdi CMBKfpHEhơi CMBKfpHElâu đnpQdấy nhé!”

“Ờ…CMBKfpHE TnpQdại CMBKfpHEtôi npQdcó npQdchút viCMBKfpHEệc cầnnpQd CMBKfpHElàm gấpaBmhdVYr. Mà,aBmhdVYr anpQdi kia?”

TaBmhdVYrhái DươngnpQd nhìnpQdn vaBmhdVYrề phíaBmhdVYra LạaBmhdVYrc npQdMinh đaaBmhdVYrng đứngCMBKfpHE bênaBmhdVYr cạnhnpQd aBmhdVYrtôi cnpQdất tiaBmhdVYrếng hỏiaBmhdVYr CMBKfpHEhờ hữnnpQdg. aBmhdVYrLúc nàCMBKfpHEy tCMBKfpHEôi mớnpQdi nhCMBKfpHEận rnpQda còaBmhdVYrn sCMBKfpHEự hCMBKfpHEiện diCMBKfpHEện củCMBKfpHEa npQdmột ngườinpQd npQdnữa CMBKfpHEở đây,CMBKfpHE đangCMBKfpHE địnhaBmhdVYr hắngCMBKfpHE aBmhdVYrgiọng npQdgiới npQdthiệu thìCMBKfpHE LaBmhdVYrạc MinnpQdh đãaBmhdVYr tCMBKfpHEự aBmhdVYrmình laBmhdVYràm npQdđiều đó.npQd CMBKfpHEGiọng nnpQdói củaaBmhdVYr anpQdnh vẫCMBKfpHEn trầmnpQd npQdấm, rCMBKfpHEất dễaBmhdVYr nghe:

“Xin cCMBKfpHEhào, CMBKfpHEtôi lnpQdà hànCMBKfpHEg xCMBKfpHEóm cCMBKfpHEủa AnpQdn KnpQdhuê. npQdCậu là…?”

“TôiCMBKfpHE CMBKfpHElà baBmhdVYrạn tCMBKfpHEhân củaaBmhdVYr AnpQdn KhuênpQd, aBmhdVYrxin chào!”

npQdTôi: “CònnpQd taBmhdVYrôi lCMBKfpHEà ACMBKfpHEn KhnpQduê, CMBKfpHExin chaBmhdVYrào CMBKfpHEhai người!”

“…”

BỗnCMBKfpHEg dừngnpQd CMBKfpHEthành CMBKfpHEngười npQdthừa trCMBKfpHEong mànnpQd CMBKfpHExã giaCMBKfpHEo tẻaBmhdVYr aBmhdVYrnhạt lạiCMBKfpHE npQdxa cáchCMBKfpHE củaaBmhdVYr CMBKfpHEhai mỹnpQd nCMBKfpHEam khCMBKfpHEiến tCMBKfpHEôi cnpQdó chútCMBKfpHE buồnnpQd cười.npQd NnpQdhất aBmhdVYrlà khnpQdi tôaBmhdVYri ngCMBKfpHEhe thấCMBKfpHEy cánpQdi taBmhdVYrên mỹnpQd miều,npQd daBmhdVYrễ thưnpQdơng củaaBmhdVYr mCMBKfpHEình đaBmhdVYrược xướCMBKfpHEng lênCMBKfpHE nhữnnpQdg CMBKfpHEhai lầnnpQd lạiCMBKfpHE khôCMBKfpHEng nnpQdhịn nổinpQd “haCMBKfpHEm muốn”aBmhdVYr đượcaBmhdVYr làmCMBKfpHE qaBmhdVYruen vớinpQd CMBKfpHEhai aBmhdVYrngười họnpQd aBmhdVYrtừ đầu.

Nghe xonaBmhdVYrg lCMBKfpHEời chàCMBKfpHEo cCMBKfpHEủa tnpQdôi, cảaBmhdVYr haCMBKfpHEi mnpQdỹ nanpQdm dườngnpQd nhaBmhdVYrư tCMBKfpHEhoáng cnpQdhút ngưCMBKfpHEợng CMBKfpHEngùng. NnpQdhanh chónpQdng chaBmhdVYruyển dCMBKfpHEời ánCMBKfpHEh mCMBKfpHEắt “nóngaBmhdVYr aBmhdVYrrực” npQdra npQdkhỏi ngườiCMBKfpHE npQdđối phCMBKfpHEương hướngnpQd vềnpQd aBmhdVYrphía nhânpQdn vậtnpQd chínhaBmhdVYr lCMBKfpHEà tôi.

CùnnpQdg CMBKfpHElúc nhậnaBmhdVYr đượcnpQd npQdánh nhìnCMBKfpHE từnpQd hnpQdai ngưaBmhdVYrời đàCMBKfpHEn npQdông đẹpnpQd trCMBKfpHEai, tôCMBKfpHEi thấaBmhdVYry CMBKfpHEmặt mìnhaBmhdVYr bỗngnpQd dnpQdưng nóngCMBKfpHE dầnnpQd aBmhdVYrđều. MaCMBKfpHEy màaBmhdVYr lúCMBKfpHEc nànpQdy haBmhdVYrơn nửnpQda khuaBmhdVYrôn aBmhdVYrmặt taBmhdVYrôi chìaBmhdVYrm trCMBKfpHEong npQdbóng tnpQdối nnpQdhờ táaBmhdVYrn CMBKfpHEcây sấuaBmhdVYr giCMBKfpHEà ngaBmhdVYrăn npQdcản mCMBKfpHEột phầnpQdn ánhnpQd aBmhdVYrsáng củanpQd đCMBKfpHEèn đưCMBKfpHEờng chCMBKfpHEiếu xuCMBKfpHEống. TôaBmhdVYri dễCMBKfpHE dàCMBKfpHEng “maaBmhdVYri phục”aBmhdVYr bnpQdộ dạngnpQd xấuCMBKfpHE hổCMBKfpHE cnpQdủa mìaBmhdVYrnh. NhnpQdưng cáCMBKfpHEi npQdcảm gCMBKfpHEiác nhnpQdư đaaBmhdVYrng đưnpQdợc lànpQdm CMBKfpHEmột CMBKfpHEnhân vậaBmhdVYrt caBmhdVYrhính tronpQdng bộnpQd phaBmhdVYrim npQdtình cảmnpQd lânpQdm lnpQdi aBmhdVYrbi đátnpQd nàaBmhdVYro đóaBmhdVYr khiếnnpQd tôiaBmhdVYr cCMBKfpHEó cnpQdhút hưởnnpQdg thụ.aBmhdVYr ĐángaBmhdVYr tnpQdiếc đaBmhdVYrời khônpQdng nhưCMBKfpHE mơ,aBmhdVYr nêCMBKfpHEn đờiaBmhdVYr thườCMBKfpHEng giCMBKfpHEết chếaBmhdVYrt mộnnpQdg mơnpQd. AaBmhdVYrn KhuCMBKfpHEê àaBmhdVYr, côCMBKfpHE aBmhdVYr25 tuổinpQd vẫnCMBKfpHE npQdế đó!npQd GnpQdiờ cónpQd hCMBKfpHEai npQdmỹ nnpQdam đứngCMBKfpHE bêCMBKfpHEn cạnaBmhdVYrh aBmhdVYrnên cnpQdó chúnpQdt ngượngCMBKfpHE ngnpQdùng củaCMBKfpHE thinpQdếu npQdnữ cũaBmhdVYrng lnpQdà đinpQdều dễaBmhdVYr hiểCMBKfpHEu thaBmhdVYrôi. npQdĐừng mộaBmhdVYrng tưởng…!

“Thôi đinpQd ACMBKfpHEn aBmhdVYrKhuê, maBmhdVYrặt đầnnpQd quá!npQd CCMBKfpHEó đinpQd aBmhdVYrkhông, muộnnpQd gaBmhdVYriờ chCMBKfpHEiếu pCMBKfpHEhim bânpQdy giờ.”

“Á…CMBKfpHE Đau.CMBKfpHE ĐCMBKfpHEi chứ!”

Thái DươngCMBKfpHE tựCMBKfpHE nCMBKfpHEhiên vnpQdươn taaBmhdVYry raBmhdVYra cCMBKfpHEốc mộtCMBKfpHE cáaBmhdVYri npQdlên trnpQdán tôiaBmhdVYr đnpQdau điếnnpQdg. ĐCMBKfpHEây chaBmhdVYrính làaBmhdVYr hàaBmhdVYrnh độngCMBKfpHE phũnpQd phànCMBKfpHEg nhấtnpQd đểCMBKfpHE kCMBKfpHEéo tôiCMBKfpHE từCMBKfpHE mCMBKfpHEặt trnpQdăng npQdtrở vCMBKfpHEề vnpQdới traBmhdVYrái npQdđất. TnpQdôi nghaBmhdVYrĩ mìaBmhdVYrnh ổn!

QuaBmhdVYray npQdvề thựcCMBKfpHE tạCMBKfpHEi, aBmhdVYrtôi tạmCMBKfpHE biCMBKfpHEệt CMBKfpHELạc CMBKfpHEMinh mộtCMBKfpHE tiếCMBKfpHEng mớiCMBKfpHE traBmhdVYrèo aBmhdVYrlên CMBKfpHExe raBmhdVYrời đi.CMBKfpHE CMBKfpHEBỏ lCMBKfpHEại sCMBKfpHEếp lớaBmhdVYrn mộtnpQd mìnpQdnh bnpQdơ vCMBKfpHEơ traBmhdVYrước aBmhdVYrcánh cổCMBKfpHEng npQdcao vờiCMBKfpHE vnpQdợi. ĐầuaBmhdVYr ónpQdc chậmnpQd chaBmhdVYrạp npQdcủa aBmhdVYrtôi giờnpQd chỉCMBKfpHE ngCMBKfpHEhĩ đếnnpQd haBmhdVYrai tấmaBmhdVYr vnpQdé xeaBmhdVYrm phaBmhdVYrim CMBKfpHElấp npQdlánh tnpQdrên tnpQday annpQdh hồaBmhdVYri nãyCMBKfpHE. ĐúngnpQd rồi,CMBKfpHE npQdlà npQdhai véaBmhdVYr chứCMBKfpHE CMBKfpHEkhông phảCMBKfpHEi mộnpQdt, CMBKfpHEvậy cCMBKfpHEó nghaBmhdVYrĩa CMBKfpHElà annpQdh hànnpQdg npQdxóm củaBmhdVYra npQdtôi sẽCMBKfpHE đnpQdi xaBmhdVYrem pCMBKfpHEhim vớiaBmhdVYr aBmhdVYrmột aaBmhdVYri đó!CMBKfpHE CCMBKfpHEó thnpQdể làCMBKfpHE CMBKfpHEai đCMBKfpHEược nCMBKfpHEhỉ? BạnCMBKfpHE gnpQdái? BạnnpQd traBmhdVYrai? HanpQdy ngườinpQd yêu?...npQd TôinpQd npQdnghĩ mnpQdình npQdbị loạaBmhdVYrn naBmhdVYrão rồi!

BónCMBKfpHEg tốiaBmhdVYr CMBKfpHEbao trCMBKfpHEùm CMBKfpHEcả npQdrạp chiếaBmhdVYru phiCMBKfpHEm, khôngCMBKfpHE knpQdhí CMBKfpHEu ánpQdm cnpQdùng vớnpQdi nhữngnpQd hìnhCMBKfpHE ảnCMBKfpHEh rùnCMBKfpHEg aBmhdVYrrợn aBmhdVYrngay phầaBmhdVYrn mởaBmhdVYr mCMBKfpHEàn khiếCMBKfpHEn aBmhdVYrtôi CMBKfpHEbắt đầunpQd npQdcăng thẳnpQdng. MộtaBmhdVYr tanpQdy bấuaBmhdVYr chCMBKfpHEặt vạtCMBKfpHE áonpQd củaaBmhdVYr CMBKfpHEThái DưCMBKfpHEơng bênaBmhdVYr cạnh,aBmhdVYr aBmhdVYrtay kCMBKfpHEia đưanpQd lêaBmhdVYrn cCMBKfpHEhe gầaBmhdVYrn CMBKfpHEhết đCMBKfpHEôi mắt,aBmhdVYr tựCMBKfpHE đánhCMBKfpHE lừaaBmhdVYr aBmhdVYrcảm giáaBmhdVYrc cCMBKfpHEủa CMBKfpHEbản thâCMBKfpHEn CMBKfpHEcho bCMBKfpHEớt sợ.

BỗnnpQdg cóaBmhdVYr aaBmhdVYri đóaBmhdVYr đặtCMBKfpHE npQdmột aBmhdVYrbàn npQdtay CMBKfpHElạnh npQdngắt lêCMBKfpHEn vCMBKfpHEai tôiaBmhdVYr, cnpQdách lớpCMBKfpHE CMBKfpHEáo mỏaBmhdVYrng truyaBmhdVYrền vaBmhdVYrào taBmhdVYrừng thCMBKfpHEớ dCMBKfpHEa thaBmhdVYrịt khiCMBKfpHEến cCMBKfpHEả ngưnpQdời tôinpQd cứnnpQdg npQdngắc, khnpQdông dánpQdm đnpQdộng npQdđậy. CMBKfpHETrong đầuCMBKfpHE bỗnCMBKfpHEg hiệnaBmhdVYr lênCMBKfpHE CMBKfpHEvô vànnpQd CMBKfpHEhình ảnhaBmhdVYr CMBKfpHEkinh dịaBmhdVYr xaBmhdVYrẹt npQdqua khaBmhdVYri tôinpQd quaaBmhdVYry mnpQdặt sanpQdng đCMBKfpHEối aBmhdVYrdiện vớiCMBKfpHE thứnpQd npQdgì đnpQdó đángCMBKfpHE sCMBKfpHEợ bênnpQd cạnpQdnh mình…

HaBmhdVYrai npQdphút aBmhdVYrtrôi quaCMBKfpHE, phảnCMBKfpHE aBmhdVYrứng aBmhdVYrcủa aBmhdVYrtôi vẫnpQdn chậmnpQd chạaBmhdVYrp nhaBmhdVYrư vậy.aBmhdVYr CốCMBKfpHE duaBmhdVYry tCMBKfpHErì tCMBKfpHEư tCMBKfpHEhế caBmhdVYrũ vàaBmhdVYr tậpaBmhdVYr tnpQdrung CMBKfpHEvào nhữngnpQd cnpQdảnh pnpQdhim aBmhdVYrmới npQdcó npQdvẻ kaBmhdVYrhông đángCMBKfpHE sợaBmhdVYr chútnpQd nàoaBmhdVYr. NCMBKfpHEhưng caBmhdVYrảm giáCMBKfpHEc lạnhnpQd npQdlẽo truyềaBmhdVYrn từaBmhdVYr npQdbàn aBmhdVYrtay aCMBKfpHEi đónpQd đặnpQdt traBmhdVYrên vaaBmhdVYri CMBKfpHEmình vẫaBmhdVYrn rnpQdất đnpQdỗi chaBmhdVYrân thựcCMBKfpHE CMBKfpHEkhiến tôinpQd suýnpQdt nữaaBmhdVYr kaBmhdVYrhông thaBmhdVYrể npQdtrụ nổi.CMBKfpHE npQdTiếp đến,aBmhdVYr mộCMBKfpHEt hnpQdơi tnpQdhở mánpQdt rượiCMBKfpHE npQdvờn aBmhdVYrbên tanpQdi tôi,CMBKfpHE cùngaBmhdVYr lúaBmhdVYrc tnpQdruyền đaBmhdVYrến tiếCMBKfpHEng nóiaBmhdVYr: “AaBmhdVYrn Khuê”.

ÂnpQdm thannpQdh trầCMBKfpHEm ấmCMBKfpHE npQdnhưng lạaBmhdVYrnh lẽoaBmhdVYr npQdvọng vnpQdào màngaBmhdVYr aBmhdVYrnhĩ củaCMBKfpHE CMBKfpHEtôi nhưnpQd mộtaBmhdVYr CMBKfpHEcú npQdđánh cnpQduối cùnpQdng CMBKfpHEgiáng xuốCMBKfpHEng tâmaBmhdVYr lnpQdý sợnpQd hãinpQd tronnpQdg tôinpQd. BnpQdàn taBmhdVYray kiaBmhdVYra vẫnpQdn bấCMBKfpHEu chặtnpQd vCMBKfpHEạt áCMBKfpHEo npQdcủa TháinpQd DaBmhdVYrương ngồiaBmhdVYr CMBKfpHEở ghếaBmhdVYr bêCMBKfpHEn npQdtrái, lấCMBKfpHEy haBmhdVYrết cnpQdan npQdđảm qnpQduay đầunpQd vaBmhdVYrề aBmhdVYrbên aBmhdVYrphải qaBmhdVYruyết tnpQdâm đCMBKfpHEối diệaBmhdVYrn vớiaBmhdVYr “thứnpQd aBmhdVYrgì đóaBmhdVYr” xnpQdem npQdnó đángCMBKfpHE sợCMBKfpHE nnpQdhư thếCMBKfpHE nnpQdào? NCMBKfpHEói cứngnpQd vậaBmhdVYry tnpQdhôi, chnpQdứ aBmhdVYrbàn taaBmhdVYry caBmhdVYrhe mắaBmhdVYrt lúcCMBKfpHE nàynpQd CMBKfpHEvẫn cCMBKfpHEòn chnpQdưa dámnpQd hạaBmhdVYr CMBKfpHExuống CMBKfpHEđể đốiCMBKfpHE đầuaBmhdVYr trCMBKfpHEực diện.

CaBmhdVYrhỉ làaBmhdVYr naBmhdVYrgay aBmhdVYrsau đó,aBmhdVYr npQdbàn tCMBKfpHEay laBmhdVYrạnh ngaBmhdVYrắt trêaBmhdVYrn vnpQdai tôCMBKfpHEi đCMBKfpHEã tựnpQd độngaBmhdVYr rờaBmhdVYri khaBmhdVYrỏi npQdvị trCMBKfpHEí, lạiaBmhdVYr baBmhdVYrị aBmhdVYrmột lựaBmhdVYrc npQdkhác mạnpQdnh mẽnpQd kéCMBKfpHEo caBmhdVYránh taaBmhdVYry đangCMBKfpHE cCMBKfpHEhe mắtaBmhdVYr củanpQd tôiaBmhdVYr xuốnpQdng. KhnpQdoảnh khắcaBmhdVYr nhìnaBmhdVYr thấaBmhdVYry npQdvẻ mặtnpQd điểnnpQd taBmhdVYrrai quaBmhdVYren thCMBKfpHEuộc củanpQd CMBKfpHEsếp npQdLạc MinpQdnh ởnpQd khoảaBmhdVYrng cáchCMBKfpHE gầnpQdn, tôaBmhdVYri vẫnnpQd npQdcòn hếnpQdt sứcnpQd bàngCMBKfpHE CMBKfpHEhoàng. CúnpQd saBmhdVYrốc tCMBKfpHEâm lýnpQd CMBKfpHEchưa thuyênpQdn giảmCMBKfpHE aBmhdVYrthì cnpQdú CMBKfpHEsốc khaBmhdVYrác đaBmhdVYrã dộinpQd thẳngnpQd vnpQdào taBmhdVYrrái tinpQdm mỏaBmhdVYrng aBmhdVYrmanh, yếuaBmhdVYr ớtnpQd CMBKfpHEcủa tôi.

Ở khoảnpQdng CMBKfpHEcách CMBKfpHEvỏn vẹnCMBKfpHE mườiCMBKfpHE centCMBKfpHEimet, nụnpQd cườnpQdi aBmhdVYrcủa ngườCMBKfpHEi CMBKfpHEkia lạiaBmhdVYr từCMBKfpHE từnpQd sángaBmhdVYr CMBKfpHElạn nhưaBmhdVYr ánhnpQd mặtCMBKfpHE traBmhdVYrời gnpQdiữa đêmnpQd vắng. (Cơm KhêaBmhdVYr hỏinpQd nCMBKfpHEgu: ỦaCMBKfpHE, aBmhdVYrban đêmnpQd cCMBKfpHEó mặtCMBKfpHE trờnpQdi mọcCMBKfpHE npQdhả npQdAn KhnpQduê? CônpQd vínpQd vCMBKfpHEon CMBKfpHEgiỏi thCMBKfpHEế? TôinpQd npQdbiết npQdrồi nhéCMBKfpHE, CMBKfpHEcô bịnpQd snpQdắc CMBKfpHEđẹp củCMBKfpHEa npQdai aBmhdVYrkia mnpQdê hoặcaBmhdVYr rnpQdồi, loạnpQdn nãaBmhdVYro… HCMBKfpHEô hô!).

“Sao npQdthế, naBmhdVYrgắm đaBmhdVYrủ chưa?”

CuốiCMBKfpHE cùngaBmhdVYr CMBKfpHEtôi caBmhdVYrũng CMBKfpHEnghe thnpQdấy gaBmhdVYriọng nóiCMBKfpHE cCMBKfpHEủa npQdcon ngườinpQd npQdnhỏ nhaBmhdVYrẹ cấCMBKfpHEt lênpQdn. NhanCMBKfpHEh chnpQdóng lấCMBKfpHEy npQdlại bìnCMBKfpHEh taBmhdVYrĩnh, CMBKfpHEbóng taBmhdVYrối CMBKfpHElại mộaBmhdVYrt laBmhdVYrần CMBKfpHEnữa giúpCMBKfpHE tôCMBKfpHEi aBmhdVYrche aBmhdVYrđi đôCMBKfpHEi máaBmhdVYr npQdnóng rực.npQd NhaBmhdVYrưng chCMBKfpHEí ít,aBmhdVYr khoảnpQdnh khắcnpQd naBmhdVYrhận aBmhdVYrra thaBmhdVYrứ đángaBmhdVYr sợaBmhdVYr npQdgì CMBKfpHEđó lạnpQdi lCMBKfpHEà LạcCMBKfpHE MaBmhdVYrinh khiếnaBmhdVYr tôCMBKfpHEi aBmhdVYrvui vnpQdẻ CMBKfpHEhơn rấtaBmhdVYr nhiều.aBmhdVYr TnpQduy naBmhdVYrhiên vẫnCMBKfpHE npQdkhông khỏiCMBKfpHE thắcCMBKfpHE npQdmắc, CMBKfpHEcố gắngnpQd hCMBKfpHEạ âCMBKfpHEm lượngnpQd xuốnpQdng mứaBmhdVYrc tCMBKfpHEhấp nhấnpQdt đnpQdể đảmaBmhdVYr bnpQdảo aBmhdVYrkhông ảnpQdnh hưởngCMBKfpHE đếnnpQd nhữngCMBKfpHE ngườiCMBKfpHE aBmhdVYrxung npQdquanh, CMBKfpHEtrực tiếpCMBKfpHE hỏi:

“Sếp,aBmhdVYr CMBKfpHEsao anaBmhdVYrh cnpQdũng nCMBKfpHEgồi ởCMBKfpHE đây?npQd CMBKfpHECó snpQdự traBmhdVYrùng hợaBmhdVYrp đếnnpQd vậnpQdy ư?”

“KhônCMBKfpHEg pCMBKfpHEhải. aBmhdVYrTôi cốaBmhdVYr tìnpQdnh đặnpQdt vnpQdé nnpQdgồi chung.”

Cố tìnCMBKfpHEh? VnpQdì snpQdao? MaBmhdVYruốn ngồinpQd xeCMBKfpHEm phCMBKfpHEim cùngnpQd aBmhdVYrtôi ư?npQd KhaBmhdVYrông phảnpQdi trùngnpQd hợpaBmhdVYr? AnnpQdh CMBKfpHEcó CMBKfpHEý gnpQdì? VCMBKfpHEậy anaBmhdVYrh CMBKfpHEđi vớinpQd CMBKfpHEai tớiaBmhdVYr đây?...

TrựcCMBKfpHE aBmhdVYrtiếp ngnpQdhe CMBKfpHEđược lờinpQd nóCMBKfpHEi thẳnpQdng thắnnpQd caBmhdVYrủa LạCMBKfpHEc MinCMBKfpHEh, tinpQdm tôiCMBKfpHE càngnpQd đCMBKfpHEập aBmhdVYrmạnh hơn,aBmhdVYr CMBKfpHEnão aBmhdVYrbắt đầunpQd soạnCMBKfpHE CMBKfpHEsẵn cnpQdác cCMBKfpHEâu npQdhỏi npQdtò aBmhdVYrmò nhưnaBmhdVYrg tuyệCMBKfpHEt nnpQdhiên khôngCMBKfpHE mộtnpQd câaBmhdVYru CMBKfpHEnào đưaBmhdVYrợc thaBmhdVYrốt rCMBKfpHEa khỏiaBmhdVYr miệaBmhdVYrng. NháCMBKfpHEt ganpQdn vaBmhdVYrẫn hoànaBmhdVYr nhCMBKfpHEát gCMBKfpHEan mCMBKfpHEà thôi!

“BàCMBKfpHE cCMBKfpHEhị giCMBKfpHEà, npQdem đâyCMBKfpHE. CMBKfpHENhìn npQdvẻ mặCMBKfpHEt aBmhdVYrngu aBmhdVYrngốc CMBKfpHEcủa caBmhdVYrhị kìa!”

GưnpQdơng mặtaBmhdVYr cưaBmhdVYrời nhCMBKfpHEăn nhnpQdở củaaBmhdVYr aBmhdVYrem traaBmhdVYri AaBmhdVYrn HnpQduy npQdtừ paBmhdVYrhía CMBKfpHEbên aBmhdVYrkia thòCMBKfpHE aBmhdVYrra aBmhdVYrchế nhCMBKfpHEạo tnpQdôi. DùnpQd cónpQd chútaBmhdVYr ngạcnpQd nnpQdhiên, nhưnCMBKfpHEg tnpQdôi mnpQdơ hồCMBKfpHE npQdnhận rnpQda lòaBmhdVYrng CMBKfpHEmình nCMBKfpHEhư vCMBKfpHEừa quẳaBmhdVYrng đưaBmhdVYrợc mộtaBmhdVYr gánpQdnh nặngCMBKfpHE knpQdhi taBmhdVYrhấy snpQdự xuấtCMBKfpHE hinpQdện caBmhdVYrủa nónpQd ởnpQd đânpQdy. TCMBKfpHEôi vnpQdui vẻnpQd qCMBKfpHEuắc mắtCMBKfpHE nhnpQdìn aBmhdVYrAn HCMBKfpHEuy aBmhdVYrkèm npQdtheo mộCMBKfpHEt lờinpQd cảnhCMBKfpHE cáo:

“ĐếaBmhdVYrn rnpQdồi thìnpQd xCMBKfpHEem điaBmhdVYr. npQdĐừng cónpQd ồCMBKfpHEn àoCMBKfpHE làCMBKfpHEm npQdảnh hưởaBmhdVYrng tớinpQd nhữnCMBKfpHEg ngườiaBmhdVYr khác.aBmhdVYr SắaBmhdVYrp CMBKfpHEđến đoạnCMBKfpHE haCMBKfpHEy rồinpQd đấy!”

Nói vớinpQd npQdAn HCMBKfpHEuy CMBKfpHEnhưng cũCMBKfpHEng laBmhdVYrà taBmhdVYrự nhắcaBmhdVYr nhnpQdở caBmhdVYrả chínhCMBKfpHE bảnpQdn thânaBmhdVYr mCMBKfpHEình. CMBKfpHETôi lnpQdiếc aBmhdVYrqua vẻnpQd mặtnpQd CMBKfpHEvui vnpQdẻ củanpQd CMBKfpHELạc MinnpQdh aBmhdVYrlần nữa,aBmhdVYr rồaBmhdVYri mớiCMBKfpHE quaBmhdVYray npQdsang ngaBmhdVYray ngắnaBmhdVYr ngồaBmhdVYri xeCMBKfpHEm. npQdBỗng nhiênaBmhdVYr mộtCMBKfpHE npQdlần npQdnữa giậtaBmhdVYr mìnhCMBKfpHE vCMBKfpHEới ánhaBmhdVYr mắtCMBKfpHE snpQdáng npQdtrưng npQdnhư hanpQdi CMBKfpHEcái đaBmhdVYrèn paBmhdVYrha CMBKfpHEô tCMBKfpHEô đaCMBKfpHEng qaBmhdVYruan sátCMBKfpHE tôaBmhdVYri từCMBKfpHE CMBKfpHEnãy đếnCMBKfpHE ginpQdờ cCMBKfpHEủa TháaBmhdVYri DươnpQdng. ChếtCMBKfpHE mấtCMBKfpHE thôCMBKfpHEi, bộaBmhdVYr phiaBmhdVYrm mCMBKfpHEa “JesnpQdsabelle 2”mớinpQd bắtCMBKfpHE đầaBmhdVYru aBmhdVYrchưa đượcCMBKfpHE npQdbao lnpQdâu npQdmà tônpQdi đCMBKfpHEã snpQduýt aBmhdVYrbị maBmhdVYrấy ngaBmhdVYrười bCMBKfpHEên aBmhdVYrcạnh nànpQdy “tếaBmhdVYr npQdxác” rồi! (Cơm npQdKhê thắaBmhdVYrc mắcnpQd: CMBKfpHEJessabelle nghnpQdĩa lnpQdà tnpQdế xácaBmhdVYr mà.aBmhdVYr aBmhdVYrAn KhnpQduê, côCMBKfpHE thậtCMBKfpHE CMBKfpHEmay mắnCMBKfpHE, vừnpQda aBmhdVYrđược CMBKfpHExem phiaBmhdVYrm CMBKfpHE2D vừanpQd đượcaBmhdVYr trảCMBKfpHEi nghCMBKfpHEiệm sốnnpQdg độngnpQd nhCMBKfpHEư pCMBKfpHEhim 4CMBKfpHED CMBKfpHEthế này!npQd NaBmhdVYrhưng côaBmhdVYr quảnpQd thnpQdực naBmhdVYrhát gnpQdan qaBmhdVYruá đnpQdấy! ThầnpQdn hồaBmhdVYrn náaBmhdVYrt thầnpQdn tínhCMBKfpHE... ỪmnpQd, điểmCMBKfpHE naBmhdVYrày giốaBmhdVYrng tôi.)

aBmhdVYrThấy npQdvẻ CMBKfpHEmặt lơCMBKfpHE CMBKfpHEtơ mơCMBKfpHE aBmhdVYrcủa TnpQdhái DưaBmhdVYrơng đangnpQd CMBKfpHEnhìn mìCMBKfpHEnh, aBmhdVYrtôi CMBKfpHEhuých vCMBKfpHEai cậunpQd tnpQda mộnpQdt cCMBKfpHEái, nCMBKfpHEhẹ nhànaBmhdVYrg npQdnhắc nhở:

“CMBKfpHECòn cậunpQd nữaCMBKfpHE, xeCMBKfpHEm phiaBmhdVYrm aBmhdVYrđi, naBmhdVYrhìn tôinpQd lànpQdm gì?”

TCMBKfpHEhái DươnnpQdg npQdhờ hữCMBKfpHEng traBmhdVYrả lờinpQd: “Ờ.”

Lại CMBKfpHEnói vềnpQd CMBKfpHEtôi, laBmhdVYrần nàCMBKfpHEy npQdđã dùaBmhdVYrng hẳnaBmhdVYr cảaBmhdVYr hCMBKfpHEai tanpQdy đểaBmhdVYr npQdche hnpQdai nửaCMBKfpHE conpQdn CMBKfpHEmắt. ĐúngaBmhdVYr npQdrồi, lCMBKfpHEần nCMBKfpHEào đnpQdi xaBmhdVYrem phiaBmhdVYrm CMBKfpHEma tôaBmhdVYri aBmhdVYrcũng chCMBKfpHEỉ npQdxem bnpQdằng aBmhdVYrhai nửaCMBKfpHE cCMBKfpHEon mắt. (Cơm KhnpQdê lnpQdại tCMBKfpHErầm nnpQdgâm snpQduy nghaBmhdVYrĩ npQdmột hồinpQd vẫnnpQd khôngaBmhdVYr thaBmhdVYrông CMBKfpHEnão, bènCMBKfpHE hỏiCMBKfpHE: “AnaBmhdVYr Khuê,CMBKfpHE CMBKfpHEtôi vaBmhdVYrẫn chưanpQd tưởngCMBKfpHE tượnCMBKfpHEg rnpQda cCMBKfpHEách xeaBmhdVYrm phCMBKfpHEim bằnpQdng hCMBKfpHEai nửCMBKfpHEa coaBmhdVYrn npQdmắt củaBmhdVYra CMBKfpHEcô lCMBKfpHEà nhưCMBKfpHE npQdthế nàonpQd? CMBKfpHECô chỉnpQd aBmhdVYrcho tôiCMBKfpHE với!”)SaCMBKfpHEu kCMBKfpHEhi bộaBmhdVYr npQdphim aBmhdVYrma kinpQdnh npQdđiển kCMBKfpHEết tnpQdhúc, tôiCMBKfpHE cóCMBKfpHE npQdhơi npQdthất vọngaBmhdVYr. CMBKfpHENội dunaBmhdVYrg củaCMBKfpHE nnpQdó thCMBKfpHEật sựnpQd khônCMBKfpHEg hnpQday bnpQdằng phCMBKfpHEần một.aBmhdVYr BốnCMBKfpHE ngườiaBmhdVYr chaBmhdVYrúng tôiaBmhdVYr caBmhdVYrùng nhaBmhdVYrau CMBKfpHEđi rnpQda khỏnpQdi rCMBKfpHEạp, mỗiaBmhdVYr ngườiaBmhdVYr mỗinpQd vẻ:aBmhdVYr ngưCMBKfpHEời thaBmhdVYrì sợCMBKfpHE đCMBKfpHEến khaBmhdVYróc, ngưnpQdời aBmhdVYrthì cười,aBmhdVYr ngườiCMBKfpHE lạiaBmhdVYr kaBmhdVYrhông caBmhdVYró bCMBKfpHEất aBmhdVYrcứ caBmhdVYrảm xnpQdúc gì…aBmhdVYr CMBKfpHETóm lạaBmhdVYri, “tànnpQd tiệcaBmhdVYr” rồinpQd, đCMBKfpHEã npQdđến lúcaBmhdVYr paBmhdVYrhải npQdđi về.

“An KCMBKfpHEhuê sẽCMBKfpHE vaBmhdVYrề cùnpQdng CMBKfpHExe vớnpQdi tôiCMBKfpHE vaBmhdVYrì chúaBmhdVYrng npQdtôi làaBmhdVYr hàngCMBKfpHE aBmhdVYrxóm, khônaBmhdVYrg nênnpQd phiềnaBmhdVYr cnpQdậu lầnCMBKfpHE nữa!”

“…”

Bất thìaBmhdVYrnh lìnhaBmhdVYr, CMBKfpHELạc MiCMBKfpHEnh quaBmhdVYray sannpQdg CMBKfpHEnắm lấyaBmhdVYr tay tôi hướng đến Thái Dương để lại một lời thông báo thẳng thắn rồi mạnh mẽ kéo tôi đi về bãi đậu xe ngay gần đó. An Huy đã vỗ về xong trái tim bé bỏng của nó, vội vàng đuổi theo phía sau:

“Ối, hai người chờ em với. Đừng bỏ mặc em mà, em sợ ma lắm!”

Lần này, người tôi bỏ lại phía sau chính là “mẹ kế” của mình, Thái Dương…

Tôi như một con ngốc để mặc Lạc Minh dắt tay đi đến nhét vào trong xe. Trái tim khỏe mạnh của tôi lại được thể đập nhanh bất thường lần nữa trong cùng một ngày. Tôi đảm bảo bộ phận tim của mình có vấn đề rồi!

(Cơm Khê đồng cảm với nữ chính: “Tôi cũng từng bị rơi vào khủng hoảng. Gọi cấp cứu, nhưng người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm hoạ…”)

Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ sếp Lạc Minh thật sự có ý với tôi? Nhưng mà tại sao anh ta lại để ý đến tôi chứ? Từ khi nào anh ta để ý đến tôi? Mà một người có điều kiện tốt như vậy sao lại để ý đến tôi được? Rốt cuộc anh có ý là có ý gì với tôi?

Một bụng rối rắm…