You are here

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường - Chương 13

158BKo3tqdi73250_1196852273724278_8320688070871028648_n.jpg 
Chương 139w5vUyHf: Tmcafên BKo3tqdichương chBKo3tqdiính mcaflà khônmcafg mcafcó tmcafên chương.


Sau k9w5vUyHfhi nhậmcafn đ9w5vUyHfược tiBKo3tqdin Giámcafm đốcmcaf mcafDương bênBKo3tqdi VĩBKo3tqdinh Lo9w5vUyHfng đBKo3tqdiã đột9w5vUyHf ngộtmcaf đồBKo3tqding ýmcaf hợpBKo3tqdi 9w5vUyHftác 9w5vUyHfvới Tổngmcaf cô9w5vUyHfng tBKo3tqdiy mcafAn BKo3tqdiLạc tron9w5vUyHfg dự9w5vUyHf mcafán lầnmcaf nà9w5vUyHfy, tômcafi khônBKo3tqdig ng9w5vUyHfhĩ mọ9w5vUyHfi chuyện9w5vUyHf diễnmcaf 9w5vUyHfra vBKo3tqdiới mìmcafnh 9w5vUyHfsuôn mcafsẻ 9w5vUyHfnhư vậBKo3tqdiy. ThậBKo3tqdit đBKo3tqdiúng làmcaf khôn9w5vUyHfg BKo3tqdicó mcafniềm vuBKo3tqdii mcafnào vumcafi BKo3tqdihơn thànhmcaf quảBKo3tqdi đạmcaft được9w5vUyHf l9w5vUyHfần này.mcaf TiềnBKo3tqdi ơi,9w5vUyHf chàomcaf BKo3tqdimừng eBKo3tqdim sắpmcaf BKo3tqdivề độmcafi củamcaf mcafchị. Đặmcafc biệtmcaf sếmcafp Lạmcafc MBKo3tqdiinh còBKo3tqdin r9w5vUyHfất hàBKo3tqdii lmcafòng, gầBKo3tqdin cuối9w5vUyHf buổiBKo3tqdi a9w5vUyHfnh g9w5vUyHfọi BKo3tqditôi 9w5vUyHfvào phòngBKo3tqdi thBKo3tqdiông mcafbáo 9w5vUyHfvà mcaftruyền đạBKo3tqdit lBKo3tqdiời kh9w5vUyHfen củamcaf đốimcaf tác:

“An K9w5vUyHfhuê, mcafcô BKo3tqdilàm BKo3tqditốt lắ9w5vUyHfm. Giá9w5vUyHfm đốcBKo3tqdi Dươn9w5vUyHfg nóimcaf rấtmcaf h9w5vUyHfài l9w5vUyHfòng vớmcafi BKo3tqdibiểu hiệnmcaf BKo3tqdicủa cô.”

Tôi imcafm lặ9w5vUyHfng mcaflắng nghmcafe, tro9w5vUyHfng lò9w5vUyHfng cựmcafc mcafkì v9w5vUyHfui mừn9w5vUyHfg. LạiBKo3tqdi thmcafấy tmcafhần sắcBKo3tqdi củBKo3tqdia BKo3tqdiLạc Mi9w5vUyHfnh hìnmcafh n9w5vUyHfhư khôBKo3tqding đượcBKo3tqdi tốt9w5vUyHf chmcafo l9w5vUyHfắm, mcafánh mcafmắt lạnh9w5vUyHf nhạBKo3tqdit củ9w5vUyHfa BKo3tqdianh lBKo3tqdià BKo3tqdisao đây?BKo3tqdi KíBKo3tqdi đượ9w5vUyHfc BKo3tqdihợp đồngmcaf chẳng9w5vUyHf phảmcafi mcaflà niềBKo3tqdim v9w5vUyHfui lớnBKo3tqdi củaBKo3tqdi amcafnh vmcafà mcafAn mcafLạc ư?mcaf BKo3tqdiLại nóBKo3tqdii, cBKo3tqdió BKo3tqdiai khe9w5vUyHfn mcafngười kmcafhác mcafmà vmcafẻ mặtBKo3tqdi 9w5vUyHfkhó 9w5vUyHfchịu nBKo3tqdihư đ9w5vUyHfưa đBKo3tqdiám vBKo3tqdiậy kmcafhông? T9w5vUyHfôi 9w5vUyHfcòn chưamcaf mcafbiết phải9w5vUyHf tiếpmcaf nBKo3tqdihận niềBKo3tqdim mcafvui nà9w5vUyHfy tmcafhế nà9w5vUyHfo đmcafã bịmcaf mcafLạc Mi9w5vUyHfnh lmcafàm BKo3tqdicho chấnBKo3tqdi đ9w5vUyHfộng thêmcafm mmcafột mcaflần nữa:

“Dương Hoànmcafg còBKo3tqdin đặcBKo3tqdi biệBKo3tqdit BKo3tqdinhờ tôiBKo3tqdi chuyể9w5vUyHfn lờiBKo3tqdi tớBKo3tqdii cBKo3tqdiô, c9w5vUyHfó thờiBKo3tqdi gBKo3tqdiian rảnh9w5vUyHf mcafnhất địnhmcaf tìBKo3tqdim cô9w5vUyHf tá9w5vUyHfn gẫu.”

Tmcafôi: “…”

BKo3tqdiNghe BKo3tqdixong tôiBKo3tqdi t9w5vUyHfhấy 9w5vUyHfmây đe9w5vUyHfn trênBKo3tqdi đầuBKo3tqdi mì9w5vUyHfnh ké9w5vUyHfo đế9w5vUyHfn ầBKo3tqdim ầm.BKo3tqdi GiBKo3tqdiám đốcmcaf BKo3tqdiDương nBKo3tqdiày đBKo3tqdiúng là…Niềm vBKo3tqdiui nhânBKo3tqdi đôimcaf ni9w5vUyHfềm mcafvui, tôimcaf bu9w5vUyHfộc mcaftóc lêmcafn BKo3tqdicao, xmcafúng BKo3tqdixính troBKo3tqding bmcafộ qu9w5vUyHfần ámcafo trẻBKo3tqdi mcaftrung 9w5vUyHfnăng đBKo3tqdiộng đBKo3tqdiợi Tháimcaf DươBKo3tqding đếBKo3tqdin 9w5vUyHfđón BKo3tqdiđi BKo3tqdixem phmcafim. BBKo3tqdiố mẹmcaf tôBKo3tqdii đan9w5vUyHfg ngồmcafi t9w5vUyHfheo d9w5vUyHfõi chươn9w5vUyHfg trì9w5vUyHfnh dmcafự bámcafo thời9w5vUyHf tBKo3tqdiiết tron9w5vUyHfg n9w5vUyHfgày, nh9w5vUyHfìn th9w5vUyHfấy tBKo3tqdiôi vuBKo3tqdii vẻBKo3tqdi từBKo3tqdi trênBKo3tqdi nh9w5vUyHfà điBKo3tqdi BKo3tqdixuống, 9w5vUyHfhai mắtBKo3tqdi BKo3tqdimẹ mcafsáng ngời.

“BKo3tqdiAn Khmcafuê củamcaf mBKo3tqdiẹ thậtBKo3tqdi l9w5vUyHfà xBKo3tqdiinh đẹp!”

TôBKo3tqdii đắcBKo3tqdi ýBKo3tqdi trmcafước lBKo3tqdiời kBKo3tqdihen k9w5vUyHfhoa t9w5vUyHfrương củmcafa mẹ,mcaf lại9w5vUyHf nhìBKo3tqdin đếnmcaf BKo3tqdibố đ9w5vUyHfang nBKo3tqdigồi bênmcaf cmcafạnh 9w5vUyHfliền đ9w5vUyHfi nhanmcafh đếnBKo3tqdi xmcafoay mộtmcaf vòBKo3tqding trướcBKo3tqdi mặt9w5vUyHf h9w5vUyHfọ. 9w5vUyHfMong nh9w5vUyHfận đmcafược thBKo3tqdiêm cảmcaf lờimcaf kBKo3tqdihen cBKo3tqdiủa mcafbố để9w5vUyHf niềBKo3tqdim BKo3tqdivui trmcafọn vBKo3tqdiẹn 9w5vUyHfhơn. KhBKo3tqdiác vmcafới mon9w5vUyHfg đợiBKo3tqdi củ9w5vUyHfa BKo3tqditôi, 9w5vUyHfbố chBKo3tqdiỉ liếc9w5vUyHf 9w5vUyHfnhìn 9w5vUyHfmột cáBKo3tqdii, nghiêmcafm khắcBKo3tqdi hỏi:

“ConBKo3tqdi sắp9w5vUyHf mcafra ngBKo3tqdioài cBKo3tqdihơi hảmcaf? Nh9w5vUyHfớ 9w5vUyHfđừng mcafvề muộnBKo3tqdi quá.”

“mcafÔng n9w5vUyHfày, Amcafn KhBKo3tqdiuê 29w5vUyHf5 t9w5vUyHfuổi đầumcaf rồi,mcaf cònBKo3tqdi BKo3tqdinhỏ n9w5vUyHfữa đâumcaf mcafmà d9w5vUyHfặn dBKo3tqdiò nmcafhư comcafn n9w5vUyHfít vậymcaf. CoBKo3tqdin kmcafhông cầnmcaf ngh9w5vUyHfe bố9w5vUyHf comcafn nóBKo3tqdii l9w5vUyHfinh tinh9w5vUyHf, cBKo3tqdiứ mcafđi c9w5vUyHfhơi thoảiBKo3tqdi mBKo3tqdiái đi,BKo3tqdi 9w5vUyHfnhớ lBKo3tqdiời dặmcafn BKo3tqdicủa mẹmcaf là9w5vUyHf được9w5vUyHf rồi.”

Mmcafẹ đại9w5vUyHf nhâBKo3tqdin xuấmcaft cmcafhiêu, bBKo3tqdiố đ9w5vUyHfành BKo3tqdiim lặng9w5vUyHf, chmcafỉ cómcaf ánhmcaf 9w5vUyHfmắt vẫnmcaf nghiêmBKo3tqdi kh9w5vUyHfắc hBKo3tqdiướng đếnmcaf tô9w5vUyHfi đồnmcafg thmcafời giơmcaf ng9w5vUyHfón trỏBKo3tqdi BKo3tqdilên mcafchỉ BKo3tqdivào đầuBKo3tqdi hà9w5vUyHfm 9w5vUyHfý rõmcaf ràng:mcaf “Phảimcaf âm9w5vUyHf t9w5vUyHfhầm nmcafghe BKo3tqdilời bố9w5vUyHf đấy9w5vUyHf nhé!”.mcaf Tômcafi mỉmmcaf cười9w5vUyHf 9w5vUyHfgật BKo3tqdiđầu mmcafột cáiBKo3tqdi rụpmcaf ch9w5vUyHfo phBKo3tqdiụ mẫumcaf mcafyên mcaftâm. Mẹmcaf BKo3tqdihài lòn9w5vUyHfg l9w5vUyHfắm, ngBKo3tqdiắm nghía9w5vUyHf tôiBKo3tqdi mộtBKo3tqdi hồi9w5vUyHf r9w5vUyHfồi lạBKo3tqdii BKo3tqdinói tiếp:

“Nhmcafớ chưa9w5vUyHf conmcaf, l9w5vUyHfần nàyBKo3tqdi phải9w5vUyHf hoànBKo3tqdi thànhBKo3tqdi xmcafuất sắcBKo3tqdi nhiệmBKo3tqdi 9w5vUyHfvụ nhé!”

“Nhiệm9w5vUyHf 9w5vUyHfvụ… ÀBKo3tqdi, cBKo3tqdion BKo3tqdibiết mà.mcaf BKo3tqdiMẹ ymcafên tBKo3tqdiâm đ9w5vUyHfi ạ!”

BKo3tqdiTôi hiể9w5vUyHfu BKo3tqdirõ vấnmcaf đềmcaf mẹ9w5vUyHf m9w5vUyHfuốn đềmcaf cập9w5vUyHf ởmcaf đây.mcaf Từmcaf ngày9w5vUyHf tôiBKo3tqdi r9w5vUyHfa ngoàBKo3tqdii và9w5vUyHfo buổmcafi tốiBKo3tqdi vàBKo3tqdi BKo3tqdidẫn được9w5vUyHf anmcafh cmcafhàng BKo3tqdihàng xómcafm đẹp9w5vUyHf tramcafi mcafvề mcafnhà mcafkhiến mẹmcaf 9w5vUyHfcàng timcafn chắc9w5vUyHf BKo3tqdirằng: “Buổimcaf tmcafối đ9w5vUyHfi r9w5vUyHfa ngoà9w5vUyHfi d9w5vUyHfễ BKo3tqditìm chồBKo3tqding hơn.”

“AN9w5vUyHf KHUÊ…BKo3tqdi CHmcafỊ LÀM9w5vUyHf 9w5vUyHfGÌ VBKo3tqdiỚI 9w5vUyHfCÁI mcafÁO 9w5vUyHfCỦA E9w5vUyHfM 9w5vUyHfTHẾ NÀY?”

Nghe tiến9w5vUyHfg rốnmcafg củaBKo3tqdi Amcafn Hmcafuy vọngBKo3tqdi lạmcafi từmcaf trmcafên nhà9w5vUyHf khBKo3tqdiiến tô9w5vUyHfi giậtBKo3tqdi mcafmình. TiếBKo3tqdip đóBKo3tqdi thằnBKo3tqdig 9w5vUyHfbé cmcafầm mcaftheo chimcafếc áoBKo3tqdi sơ9w5vUyHf mBKo3tqdii trmcafắng hồngmcaf tựBKo3tqdi n9w5vUyHfhiên hầBKo3tqdim hầBKo3tqdim đBKo3tqdii xuBKo3tqdiống ti9w5vUyHfến th9w5vUyHfẳng đ9w5vUyHfến mụmcafc ti9w5vUyHfêu. TôiBKo3tqdi chộtmcaf dBKo3tqdiạ giBKo3tqdiả bộ9w5vUyHf tBKo3tqdiỉnh bơmcaf n9w5vUyHfhư khônmcafg xảBKo3tqdiy rmcafa chuyBKo3tqdiện gìmcaf, địnhBKo3tqdi nghênBKo3tqdih ng9w5vUyHfang rờ9w5vUyHfi đi.

An Hmcafuy tiến9w5vUyHf mcaftới ngăBKo3tqdin tôBKo3tqdii lạ9w5vUyHfi, nổiBKo3tqdi giậ9w5vUyHfn BKo3tqdiđùng đùngmcaf chỉ9w5vUyHf trích:

“Chiếcmcaf áo9w5vUyHf BKo3tqdisơ m9w5vUyHfi trắng9w5vUyHf c9w5vUyHfủa e9w5vUyHfm thàmcafnh BKo3tqdira thếmcaf nàmcafy BKo3tqdilà BKo3tqdido BKo3tqdichị làmBKo3tqdi đúngmcaf không?”

Tô9w5vUyHfi BKo3tqdikịch liệtmcaf phả9w5vUyHfn bác:

mcaf“Em đBKo3tqdiừng nmcafói lunmcafg tungmcaf, khôn9w5vUyHfg phảmcafi chị.”

mcafNó vẫnmcaf 9w5vUyHfmột mựcmcaf c9w5vUyHfho l9w5vUyHfà tôBKo3tqdii làm:

BKo3tqdi“Em nhmcafìn thấymcaf BKo3tqdihết rồimcaf, hôm9w5vUyHf qu9w5vUyHfa 9w5vUyHfrõ r9w5vUyHfàng cBKo3tqdihị 9w5vUyHflà ngườiBKo3tqdi cBKo3tqdiho quầmcafn áoBKo3tqdi vàBKo3tqdio mBKo3tqdiáy giặt,BKo3tqdi mcafchính lmcafà chị!”

Tôi9w5vUyHf đmcafâu 9w5vUyHfcó 9w5vUyHfchịu 9w5vUyHfthua nó,BKo3tqdi tiếp9w5vUyHf tụ9w5vUyHfc cãiBKo3tqdi lại:

“Thật kmcafhông phải9w5vUyHf chị.”

An HuBKo3tqdiy: “LBKo3tqdià chị!”

Tôi:BKo3tqdi “KhôngBKo3tqdi phảimcaf chị.”

BKo3tqdiAn H9w5vUyHfuy: “LàBKo3tqdi chị!”

Tôi:9w5vUyHf “LàBKo3tqdi chị!”

A9w5vUyHfn Hmcafuy: “K9w5vUyHfhông phảimcaf chị.”

Nói hớmcaf, mcafAn mcafHuy lmcafiền BKo3tqdingơ ngámcafc đứBKo3tqding nmcafhư tBKo3tqdirời trồmcafng nh9w5vUyHfìn chịmcaf gmcafái nBKo3tqdió trâng9w5vUyHf tráo.

Tôi9w5vUyHf cmcafười đắBKo3tqdic ý:

“Này9w5vUyHf này,BKo3tqdi là9w5vUyHf dBKo3tqdio eBKo3tqdim tựmcaf nó9w5vUyHfi đóBKo3tqdi nha!”

A9w5vUyHfn BKo3tqdiHuy t9w5vUyHfrừng mBKo3tqdiắt nhìnBKo3tqdi tBKo3tqdiôi vmcafẻ bBKo3tqdiất lựBKo3tqdic: “Chị!...”

BKo3tqdiTôi thấyBKo3tqdi t9w5vUyHfhằng bBKo3tqdié BKo3tqditức giậmcafn đế9w5vUyHfn 9w5vUyHfnói khôn9w5vUyHfg rmcafa lờmcafi, nmcafên 9w5vUyHfcó lòn9w5vUyHfg tốtBKo3tqdi khuyêBKo3tqdin giải:

“An H9w5vUyHfuy, thậtBKo3tqdi rBKo3tqdia cBKo3tqdihị e9w5vUyHfm tBKo3tqdia đâu9w5vUyHf cmcafần phmcafải vì9w5vUyHf chuyệmcafn 9w5vUyHfnày mmcafà cBKo3tqdiãi vã9w5vUyHf đến9w5vUyHf đỏmcaf mặ9w5vUyHft tía9w5vUyHf taimcaf. 9w5vUyHfChị thừaBKo3tqdi nhậnBKo3tqdi 9w5vUyHfhay khôngBKo3tqdi 9w5vUyHfthì BKo3tqdikết quả9w5vUyHf 9w5vUyHfcũng giốnBKo3tqdig nha9w5vUyHfu thmcafôi mà.”

“…”

An HBKo3tqdiuy vẫ9w5vUyHfn ỉu9w5vUyHf 9w5vUyHfxìu, comcafi vẻmcaf cmcafòn giận9w5vUyHf dBKo3tqdiỗi lắmBKo3tqdi. T9w5vUyHfôi lạiBKo3tqdi lêmcafn tiếnBKo3tqdig amcafn ủiBKo3tqdi nó:

“Xem nàymcaf, mcafchiếc ámcafo nà9w5vUyHfy cóBKo3tqdi mcafthêm m9w5vUyHfàu hồngmcaf cóBKo3tqdi vẻ9w5vUyHf đẹpBKo3tqdi BKo3tqdihơn đấmcafy. 9w5vUyHfNhìn BKo3tqdirất tựmcaf nmcafhiên nmcafha, cònBKo3tqdi r9w5vUyHfất 9w5vUyHfhợp vớ9w5vUyHfi eBKo3tqdim t9w5vUyHfrai củBKo3tqdia BKo3tqdichị nữa.”

“…”

“BKo3tqdiThôi đưmcafợc 9w5vUyHfrồi, BKo3tqdichị gáimcaf củaBKo3tqdi e9w5vUyHfm 9w5vUyHfhào ph9w5vUyHfóng 9w5vUyHfmua đền9w5vUyHf 9w5vUyHfcho e9w5vUyHfm m9w5vUyHfột chiếBKo3tqdic khBKo3tqdiác xịmcafn hơn,9w5vUyHf mcafô kêBKo3tqdi chưa?”

“Khôngmcaf cmcafần. BKo3tqdiChị c9w5vUyHfứ đưa9w5vUyHf 9w5vUyHftiền mBKo3tqdiặt BKo3tqdicho eBKo3tqdim đi.”

“…”

L9w5vUyHfúc nàyBKo3tqdi, tBKo3tqdiôi BKo3tqdimiễn cưỡng9w5vUyHf gmcafật đầu,BKo3tqdi thmcafở 9w5vUyHfphào 9w5vUyHfnhẹ mcafnhõm. BKo3tqdiDỗ BKo3tqdiđứa trBKo3tqdiẻ nBKo3tqdiày đúnBKo3tqdig lBKo3tqdià khBKo3tqdiông h9w5vUyHfề đơBKo3tqdin giản,mcaf động9w5vUyHf BKo3tqdiđến tBKo3tqdiiền là9w5vUyHf khmcafông 9w5vUyHfhề BKo3tqdiđơn giản9w5vUyHf rồi!

TBKo3tqdiôi nhìnBKo3tqdi đồ9w5vUyHfng h9w5vUyHfồ, ng9w5vUyHfó BKo3tqdithấy sắpBKo3tqdi đến9w5vUyHf gimcafờ hẹnmcaf vớimcaf T9w5vUyHfhái Dươn9w5vUyHfg nênmcaf chà9w5vUyHfo bBKo3tqdiố mẹBKo3tqdi BKo3tqdira ngoà9w5vUyHfi cổng9w5vUyHf đợi.mcaf Trmcafanh thủ9w5vUyHf h9w5vUyHfít BKo3tqdikhí tBKo3tqdirời 9w5vUyHfcho nmcafó thông9w5vUyHf não9w5vUyHf, BKo3tqdinhẹ đầu.

ĐêBKo3tqdim cumcafối tBKo3tqdiháng tBKo3tqdiám yêBKo3tqdin BKo3tqdibình, mcafmát m9w5vUyHfẻ hmcafơn hẳn.mcaf Tôimcaf n9w5vUyHfgồi mộBKo3tqdit gócBKo3tqdi bêBKo3tqdin cBKo3tqdiạnh cmcafánh 9w5vUyHfcổng sắt9w5vUyHf nghị9w5vUyHfch điện9w5vUyHf thoạmcafi. LôBKo3tqdii BKo3tqditrò comcafn rắn9w5vUyHf rmcafa BKo3tqdichơi vàiBKo3tqdi v9w5vUyHfán 9w5vUyHftrong kh9w5vUyHfi đmcafợi DươngBKo3tqdi đ9w5vUyHfến đón.

“Cômcaf ngồiBKo3tqdi ở9w5vUyHf đmcafây lBKo3tqdiàm gìBKo3tqdi vậy?”

Giọ9w5vUyHfng mcafnói trBKo3tqdiầm ấmmcaf củmcafa sBKo3tqdiếp L9w5vUyHfạc BKo3tqdiMinh vaBKo3tqding lê9w5vUyHfn, BKo3tqdianh đãmcaf đứngBKo3tqdi bêBKo3tqdin BKo3tqdicạnh tmcafôi từ9w5vUyHf lBKo3tqdiúc nàBKo3tqdio khôngBKo3tqdi BKo3tqdihay. ABKo3tqdinh mặc9w5vUyHf chBKo3tqdiiếc áomcaf sơmcaf 9w5vUyHfmi trắnmcafg kếBKo3tqdit h9w5vUyHfợp vớ9w5vUyHfi qBKo3tqdiuần mcafkaki ốmcafng cônBKo3tqdi BKo3tqdicùng 9w5vUyHfđôi gmcafiày mcafda mcafbóng loámcafng khiếnmcaf 9w5vUyHftôi ngỡ9w5vUyHf ngàng.mcaf 9w5vUyHfGương mặ9w5vUyHft điểmcafn mcaftrai củBKo3tqdia an9w5vUyHfh BKo3tqdicàng 9w5vUyHfthêm sángBKo3tqdi nmcafgời dmcafưới ánhBKo3tqdi đènmcaf đường,9w5vUyHf trô9w5vUyHfng qmcafuyến mcafrũ 9w5vUyHfchết ngườBKo3tqdii. TBKo3tqdiôi nBKo3tqdihư đơ9w5vUyHf mcafở BKo3tqdiphương x9w5vUyHfa BKo3tqdinào, nmcafhanh cmcafhóng lấyBKo3tqdi 9w5vUyHflại ti9w5vUyHfnh 9w5vUyHfthần, đBKo3tqdiứng bmcafật dậ9w5vUyHfy cùngmcaf an9w5vUyHfh nmcafói 9w5vUyHfvài BKo3tqdilời xãBKo3tqdi gBKo3tqdiiao qu9w5vUyHfa loa:

“Vâng,mcaf tôBKo3tqdii BKo3tqdiđang đợiBKo3tqdi bạnmcaf đBKo3tqdiến đómcafn đi9w5vUyHf x9w5vUyHfem phim.”

Trámcafi ngmcafược v9w5vUyHfới BKo3tqdivẻ mặ9w5vUyHft t9w5vUyHfươi BKo3tqdirói 9w5vUyHfcủa tBKo3tqdiôi, sếpmcaf Lạmcafc Mimcafnh cóBKo3tqdi v9w5vUyHfẻ khômcafng 9w5vUyHfhài lòn9w5vUyHfg cBKo3tqdiho lắm.9w5vUyHf SBKo3tqdiắc mặt9w5vUyHf càmcafng thê9w5vUyHfm khmcafó co9w5vUyHfi khiếnBKo3tqdi t9w5vUyHfôi có9w5vUyHf ch9w5vUyHfút bấtBKo3tqdi mcafan. NgBKo3tqdiẫm nmcafghĩ mBKo3tqdiột c9w5vUyHfhút lBKo3tqdiại mcaflên tiếng:

“À, thmcafật ra…BKo3tqdi Ph9w5vUyHfải cảmcafm ơn9w5vUyHf BKo3tqdianh nhiềuBKo3tqdi lBKo3tqdiắm. 9w5vUyHfCảm 9w5vUyHfơn đ9w5vUyHfã tặ9w5vUyHfng tôimcaf hamcafi vmcafé xmcafem phBKo3tqdiim đó.”

“Ừ.”

Lần nà9w5vUyHfy LạcBKo3tqdi mcafMinh chmcafỉ hờmcaf BKo3tqdihững tBKo3tqdirả lờmcafi. Tômcafi th9w5vUyHfấy aBKo3tqdinh cBKo3tqdió BKo3tqdivẻ khôngmcaf cBKo3tqdió hứngmcaf thmcafú vmcafới câ9w5vUyHfu cảm9w5vUyHf ơmcafn củamcaf BKo3tqdimình bèmcafn BKo3tqdiđánh mắmcaft smcafang chỗ9w5vUyHf mcafkhác, h9w5vUyHfai tấm9w5vUyHf v9w5vUyHfé 9w5vUyHfxem pmcafhim lBKo3tqdiấp lánmcafh BKo3tqditrên tBKo3tqdiay aBKo3tqdinh 9w5vUyHfthu 9w5vUyHfhút 9w5vUyHfsự cBKo3tqdihú ý9w5vUyHf củaBKo3tqdi tôimcaf nga9w5vUyHfy lBKo3tqdiập tức.mcaf KhôngBKo3tqdi kiềm9w5vUyHf chếmcaf được,9w5vUyHf BKo3tqdilời nBKo3tqdiói liền9w5vUyHf tumcafôn rmcafa mcafkhỏi miệng:

“Ômcafi, 9w5vUyHfsếp… À,mcaf anBKo3tqdih cũngmcaf đangmcaf mcafđịnh đmcafi xeBKo3tqdim pmcafhim đómcaf sao?”

“Ừ.”

Lạc mcafMinh vmcafẫn giữ9w5vUyHf tháBKo3tqdii đmcafộ hờmcaf hữnBKo3tqdig trả9w5vUyHf mcaflời, nBKo3tqdihưng bà9w5vUyHfn 9w5vUyHftay cầmBKo3tqdi 9w5vUyHfhai 9w5vUyHftấm véBKo3tqdi BKo3tqdinhư mcafđang muốmcafn đểmcaf r9w5vUyHfa saBKo3tqdiu giấumcaf đimcaf. Tômcafi nhanBKo3tqdih chómcafng, t9w5vUyHfự mcafnhiên cầmBKo3tqdi mcaftay aBKo3tqdinh 9w5vUyHflên, 9w5vUyHftò mmcafò mumcafốn BKo3tqdixem BKo3tqdikĩ tênmcaf phi9w5vUyHfm. Dò9w5vUyHfng chmcafữ “JESSAmcafBELLE 29w5vUyHf” đậpBKo3tqdi vàomcaf BKo3tqdimắt kBKo3tqdihiến tôBKo3tqdii ngỡBKo3tqdi BKo3tqdingàng 9w5vUyHftập BKo3tqdihai. LBKo3tqdiàm thếBKo3tqdi n9w5vUyHfào hamcafi tấBKo3tqdim vémcaf nằmmcaf mcafyên troBKo3tqding túimcaf t9w5vUyHfôi BKo3tqdibỗng dưnBKo3tqdig mcafbay vàBKo3tqdio taBKo3tqdiy sếmcafp Lmcafạc MBKo3tqdiinh vậy?mcaf Amcafnh t9w5vUyHfa biếmcaft BKo3tqdiảo thuậtBKo3tqdi 9w5vUyHfư? HBKo3tqdiay là…?

BKo3tqdiTôi dù9w5vUyHfng mộtBKo3tqdi tamcafy lBKo3tqdiục lại9w5vUyHf mcaftúi mìnhmcaf, thấyBKo3tqdi haBKo3tqdii “tấBKo3tqdim vé9w5vUyHf vànmcafg” vẫ9w5vUyHfn nBKo3tqdiằm imcafm l9w5vUyHfìm 9w5vUyHftrong đóBKo3tqdi mmcafới mcafyên tâ9w5vUyHfm thởBKo3tqdi p9w5vUyHfhào. NgBKo3tqdiước lênmcaf đmcafã thmcafấy sắcmcaf mặBKo3tqdit 9w5vUyHflạnh như9w5vUyHf quỷBKo3tqdi sa-tăn9w5vUyHfg BKo3tqdicủa LạBKo3tqdic MinhBKo3tqdi, nhấmcaft mcaflà mcaftay BKo3tqdikia củ9w5vUyHfa tôimcaf v9w5vUyHfẫn nắmmcaf chặtmcaf 9w5vUyHfbàn mcaftay cầBKo3tqdim v9w5vUyHfé mcafcủa anhBKo3tqdi. 9w5vUyHfTôi lập9w5vUyHf tứBKo3tqdic 9w5vUyHfnhận 9w5vUyHfra hànhBKo3tqdi độnBKo3tqdig thấtBKo3tqdi thố9w5vUyHf BKo3tqdicủa BKo3tqdimình, 9w5vUyHfvội và9w5vUyHfng 9w5vUyHfbuông tmcafay ấp9w5vUyHf úng:

“Tômcafi… tôimcaf BKo3tqdixin l9w5vUyHfỗi. TạiBKo3tqdi khôBKo3tqding n9w5vUyHfgờ aBKo3tqdinh cũng9w5vUyHf đmcafang địnhBKo3tqdi đBKo3tqdii xe9w5vUyHfm phiBKo3tqdim này.”

“Ch9w5vUyHfứ sao?”BKo3tqdi Lmcafạc Min9w5vUyHfh miễnBKo3tqdi cưỡng9w5vUyHf nBKo3tqdihìn xuốnmcafg cánmcafh ta9w5vUyHfy đBKo3tqdiang bBKo3tqdiơ mcafvơ BKo3tqditrong khmcafông tBKo3tqdirung củBKo3tqdia mcafmình. Giọngmcaf n9w5vUyHfói BKo3tqdinghe 9w5vUyHfẩn nhmcafẫn BKo3tqdisự tứcBKo3tqdi giậBKo3tqdin mcafkhông 9w5vUyHfhề nhẹ.

ĐầuBKo3tqdi óBKo3tqdic 9w5vUyHfchậm cmcafhạp của9w5vUyHf tô9w5vUyHfi mcaflúc 9w5vUyHfnày BKo3tqdimới hồi9w5vUyHf tưởngBKo3tqdi lạmcafi mcafcâu chuyệBKo3tqdin bamcafn sán9w5vUyHfg, vẻBKo3tqdi mặtmcaf củaBKo3tqdi Lạc9w5vUyHf MBKo3tqdiinh khmcafi đmcafưa 9w5vUyHfhai mcaftấm véBKo3tqdi chBKo3tqdio tôimcaf 9w5vUyHfmột mcaflần nmcafữa táBKo3tqdii hiện9w5vUyHf 9w5vUyHfsắc némcaft troBKo3tqding 9w5vUyHftâm trí9w5vUyHf. Tmcafôi mơmcaf hồ9w5vUyHf nhận9w5vUyHf rmcafa lỗimcaf lmcafầm của9w5vUyHf mì9w5vUyHfnh, dBKo3tqdiè dặtmcaf d9w5vUyHfò hỏi:

“ABKo3tqdinh cũ9w5vUyHfng thícBKo3tqdih BKo3tqdixem mcafphim nàymcaf ư?”

“mcafTất nhiên.”

NBKo3tqdihận đượcBKo3tqdi câumcaf khẳngmcaf đBKo3tqdiịnh mcafngay lậBKo3tqdip tứcBKo3tqdi củBKo3tqdia Lmcafạc MinBKo3tqdih, mcaftôi chBKo3tqdiỉ tiếc9w5vUyHf nuốiBKo3tqdi l9w5vUyHfắc mcaflắc đầu:

“VBKo3tqdiậy m9w5vUyHfà hồimcaf sánBKo3tqdig anBKo3tqdih kBKo3tqdihông n9w5vUyHfói. Nế9w5vUyHfu biBKo3tqdiết sếp9w5vUyHf BKo3tqdicũng thímcafch xe9w5vUyHfm phimcafm này,mcaf chún9w5vUyHfg BKo3tqdita cóBKo3tqdi 9w5vUyHfthể đmcafi ch9w5vUyHfung mcafđỡ p9w5vUyHfhải mấmcaft cônBKo3tqdig mcaftốn timcafền mBKo3tqdiua tBKo3tqdihêm BKo3tqdivé kmcafhác. Hài…”

“Thì9w5vUyHf 9w5vUyHfra lBKo3tqdià vậy!”

Lạcmcaf Min9w5vUyHfh đmcafơ m9w5vUyHfột lmcafúc rmcafồi khẳng9w5vUyHf định9w5vUyHf tBKo3tqdirong miệnmcafg, mcafánh mắt9w5vUyHf sámcafng ngời.9w5vUyHf BKo3tqdiPhản ứnmcafg 9w5vUyHfcủa a9w5vUyHfnh lmcafúc 9w5vUyHfnày gi9w5vUyHfống nh9w5vUyHfư cácBKo3tqdi nhàBKo3tqdi k9w5vUyHfhoa học9w5vUyHf mcafvừa khám9w5vUyHf p9w5vUyHfhá 9w5vUyHfra một9w5vUyHf chmcafân mcaflý n9w5vUyHfào đó.

“…”

Khô9w5vUyHfng BKo3tqdiđể tôi9w5vUyHf đợmcafi lâu,BKo3tqdi TháiBKo3tqdi Dươnmcafg xuấmcaft hiệ9w5vUyHfn BKo3tqdingay BKo3tqdisau đó.BKo3tqdi CậuBKo3tqdi mcafta v9w5vUyHfẫn qmcafuần BKo3tqdibò, áoBKo3tqdi phông9w5vUyHf kếtmcaf hợpmcaf vớiBKo3tqdi chi9w5vUyHfếc sơBKo3tqdi BKo3tqdimi 9w5vUyHfkẻ mcafca rBKo3tqdiô 9w5vUyHfkhoác BKo3tqdibên 9w5vUyHfngoài. BKo3tqdiTrông lúcBKo3tqdi mcafnào cũBKo3tqding phBKo3tqdiong trần,9w5vUyHf bụBKo3tqdii bặm,9w5vUyHf hBKo3tqdiệt nh9w5vUyHfư tíBKo3tqdinh cmcafách p9w5vUyHfhóng kho9w5vUyHfáng củ9w5vUyHfa mcafcậu. Tumcafy cómcaf vẻBKo3tqdi ngoàimcaf nmcafhư vmcafậy, nhưngBKo3tqdi t9w5vUyHfhực mcafra Tháimcaf DươngBKo3tqdi lBKo3tqdià mộBKo3tqdit ngườiBKo3tqdi bạnmcaf rất9w5vUyHf rấ9w5vUyHft tốBKo3tqdit, biếtBKo3tqdi BKo3tqdicách 9w5vUyHfquan BKo3tqditâm đếnBKo3tqdi mmcafọi BKo3tqdingười xumcafng quBKo3tqdianh. Tôimcaf 9w5vUyHfluôn mcafcho rằmcafng mcafsau nà9w5vUyHfy a9w5vUyHfi làmBKo3tqdi bạnmcaf gmcafái cậumcaf 9w5vUyHfấy nhấtBKo3tqdi định9w5vUyHf BKo3tqdisẽ rấBKo3tqdit ma9w5vUyHfy mắn.

ThBKo3tqdiái Dươmcafng dừng9w5vUyHf x9w5vUyHfe mcafmáy trướcBKo3tqdi mặt9w5vUyHf tôi,BKo3tqdi nmcafụ c9w5vUyHfười tmcafrên mômcafi smcafáng lạn.

“Mẹmcaf kế,mcaf cậ9w5vUyHfu đếnmcaf rồmcafi. BắtBKo3tqdi mcaftôi đợimcaf hơimcaf lmcafâu đấymcaf nhé!”

“Ờ…BKo3tqdi Tmcafại BKo3tqditôi có9w5vUyHf chút9w5vUyHf v9w5vUyHfiệc cmcafần làmBKo3tqdi gấp.BKo3tqdi Mà,9w5vUyHf mcafai kia?”

Thái Dươngmcaf nBKo3tqdihìn vềBKo3tqdi 9w5vUyHfphía L9w5vUyHfạc M9w5vUyHfinh đanBKo3tqdig đứng9w5vUyHf bêBKo3tqdin BKo3tqdicạnh tôiBKo3tqdi c9w5vUyHfất tiBKo3tqdiếng hỏimcaf BKo3tqdihờ hữBKo3tqding. 9w5vUyHfLúc nmcafày tôi9w5vUyHf BKo3tqdimới 9w5vUyHfnhận mcafra còBKo3tqdin 9w5vUyHfsự hiBKo3tqdiện diBKo3tqdiện cmcafủa mộtmcaf ngườimcaf nữBKo3tqdia ởmcaf mcafđây, đa9w5vUyHfng địnBKo3tqdih hắngmcaf giBKo3tqdiọng gmcafiới thiệumcaf mcafthì 9w5vUyHfLạc M9w5vUyHfinh đã9w5vUyHf t9w5vUyHfự mBKo3tqdiình mcaflàm đimcafều đó.9w5vUyHf GiọnBKo3tqdig nóiBKo3tqdi củmcafa anmcafh vẫnBKo3tqdi trầ9w5vUyHfm ấm,9w5vUyHf rấBKo3tqdit mcafdễ nghe:

“Xinmcaf chBKo3tqdiào, mcaftôi l9w5vUyHfà hànmcafg x9w5vUyHfóm cBKo3tqdiủa ABKo3tqdin KBKo3tqdihuê. BKo3tqdiCậu là…?”

“Tôimcaf 9w5vUyHflà bạBKo3tqdin BKo3tqdithân cBKo3tqdiủa ABKo3tqdin Khuê,9w5vUyHf BKo3tqdixin chào!”

Tôi: “Cònmcaf tômcafi lmcafà BKo3tqdiAn BKo3tqdiKhuê, xBKo3tqdiin chBKo3tqdiào mcafhai người!”

“…”

Bỗng9w5vUyHf dừngmcaf thàBKo3tqdinh 9w5vUyHfngười thmcafừa tromcafng mcafmàn xmcafã giaBKo3tqdio tẻ9w5vUyHf mcafnhạt lạBKo3tqdii mcafxa cá9w5vUyHfch 9w5vUyHfcủa mcafhai BKo3tqdimỹ na9w5vUyHfm khimcafến mcaftôi cómcaf chúmcaft buồnBKo3tqdi cườimcaf. NhBKo3tqdiất 9w5vUyHflà 9w5vUyHfkhi tôBKo3tqdii ngBKo3tqdihe thấmcafy cámcafi têmcafn mỹ9w5vUyHf mi9w5vUyHfều, 9w5vUyHfdễ thưmcafơng BKo3tqdicủa mìnhBKo3tqdi đượ9w5vUyHfc xướngmcaf lêmcafn nmcafhững hmcafai lầnmcaf BKo3tqdilại khôn9w5vUyHfg BKo3tqdinhịn nmcafổi “ham9w5vUyHf muốmcafn” đượcmcaf làmBKo3tqdi mcafquen 9w5vUyHfvới mcafhai nmcafgười họ9w5vUyHf tBKo3tqdiừ đầu.

Nghe BKo3tqdixong lờmcafi chào9w5vUyHf cBKo3tqdiủa tômcafi, cảmcaf hamcafi mỹmcaf namcafm dườngBKo3tqdi mcafnhư BKo3tqdithoáng chúmcaft ngượnBKo3tqdig mcafngùng. NBKo3tqdihanh mcafchóng cmcafhuyển 9w5vUyHfdời 9w5vUyHfánh mmcafắt “n9w5vUyHfóng rực”BKo3tqdi mcafra khỏimcaf ngườimcaf đốimcaf p9w5vUyHfhương hướngmcaf vmcafề phímcafa mcafnhân vậBKo3tqdit chín9w5vUyHfh lmcafà tôi.

Cùng lúc9w5vUyHf nh9w5vUyHfận đượcmcaf 9w5vUyHfánh nhìmcafn t9w5vUyHfừ ha9w5vUyHfi người9w5vUyHf đBKo3tqdiàn ôBKo3tqding đẹp9w5vUyHf trai9w5vUyHf, tô9w5vUyHfi thấy9w5vUyHf mặBKo3tqdit mBKo3tqdiình bỗmcafng dưngBKo3tqdi nóBKo3tqding dBKo3tqdiần đều.mcaf Mmcafay BKo3tqdimà l9w5vUyHfúc nàmcafy hơ9w5vUyHfn n9w5vUyHfửa khuônmcaf mmcafặt tmcafôi chìmmcaf 9w5vUyHftrong bómcafng tốmcafi nhờmcaf mcaftán câ9w5vUyHfy sấumcaf giàBKo3tqdi n9w5vUyHfgăn BKo3tqdicản BKo3tqdimột phầnmcaf mcafánh sáng9w5vUyHf củamcaf đmcafèn đmcafường chiếumcaf xuốngmcaf. Tômcafi dễBKo3tqdi dà9w5vUyHfng “mai9w5vUyHf phục”BKo3tqdi bộ9w5vUyHf dmcafạng xấumcaf hổBKo3tqdi củamcaf mìn9w5vUyHfh. Nhưmcafng cámcafi cảmBKo3tqdi gi9w5vUyHfác nhưmcaf đ9w5vUyHfang mcafđược làmmcaf 9w5vUyHfmột nhânmcaf BKo3tqdivật chínhmcaf tronmcafg mcafbộ ph9w5vUyHfim tìBKo3tqdinh cảBKo3tqdim lâmBKo3tqdi 9w5vUyHfli BKo3tqdibi đmcafát nào9w5vUyHf đmcafó k9w5vUyHfhiến tBKo3tqdiôi c9w5vUyHfó 9w5vUyHfchút hưởBKo3tqding t9w5vUyHfhụ. mcafĐáng t9w5vUyHfiếc đờimcaf khômcafng nhưmcaf mBKo3tqdiơ, mcafnên đờiBKo3tqdi BKo3tqdithường giếtBKo3tqdi chếtBKo3tqdi mộBKo3tqding mơ.9w5vUyHf ABKo3tqdin Khumcafê à,9w5vUyHf cmcafô 9w5vUyHf25 tuổmcafi v9w5vUyHfẫn ế9w5vUyHf đó!mcaf G9w5vUyHfiờ có9w5vUyHf ha9w5vUyHfi mỹ9w5vUyHf namcafm đứng9w5vUyHf bBKo3tqdiên cạnhBKo3tqdi nên9w5vUyHf có9w5vUyHf chmcafút ngượngBKo3tqdi ngùnBKo3tqdig củBKo3tqdia thiếBKo3tqdiu nữmcaf cũ9w5vUyHfng l9w5vUyHfà đmcafiều dễmcaf hiểu9w5vUyHf thô9w5vUyHfi. ĐừngBKo3tqdi mộn9w5vUyHfg tưởng…!

“Thôi9w5vUyHf đi9w5vUyHf 9w5vUyHfAn Khmcafuê, mặtmcaf đ9w5vUyHfần quá!BKo3tqdi C9w5vUyHfó đimcaf không,mcaf muộnmcaf giờ9w5vUyHf c9w5vUyHfhiếu mcafphim bâ9w5vUyHfy giờ.”

“9w5vUyHfÁ… Đau.BKo3tqdi ĐiBKo3tqdi chứ!”

Thá9w5vUyHfi D9w5vUyHfương 9w5vUyHftự nhiêBKo3tqdin vươBKo3tqdin ta9w5vUyHfy rmcafa c9w5vUyHfốc mộBKo3tqdit mcafcái lêBKo3tqdin trBKo3tqdián tôimcaf đaumcaf mcafđiếng. Đâymcaf BKo3tqdichính BKo3tqdilà hàmcafnh độnBKo3tqdig BKo3tqdiphũ phàmcafng nhấtmcaf để9w5vUyHf mcafkéo mcaftôi từmcaf 9w5vUyHfmặt trănmcafg tmcafrở vềBKo3tqdi vớmcafi tmcafrái mcafđất. Tôi9w5vUyHf mcafnghĩ mình9w5vUyHf ổn!

Quamcafy về9w5vUyHf t9w5vUyHfhực 9w5vUyHftại, tmcafôi tBKo3tqdiạm biệmcaft mcafLạc Mimcafnh BKo3tqdimột tiế9w5vUyHfng 9w5vUyHfmới tmcafrèo BKo3tqdilên xmcafe rời9w5vUyHf đi.9w5vUyHf BỏBKo3tqdi mcaflại sế9w5vUyHfp lớnmcaf một9w5vUyHf mìnmcafh BKo3tqdibơ vơBKo3tqdi trướBKo3tqdic cá9w5vUyHfnh cổngmcaf mcafcao mcafvời vợi.mcaf Đầ9w5vUyHfu ó9w5vUyHfc chậ9w5vUyHfm cBKo3tqdihạp củaBKo3tqdi tôi9w5vUyHf gi9w5vUyHfờ ch9w5vUyHfỉ nghĩBKo3tqdi đến9w5vUyHf h9w5vUyHfai tấmBKo3tqdi BKo3tqdivé BKo3tqdixem mcafphim mcaflấp lá9w5vUyHfnh BKo3tqditrên 9w5vUyHftay mcafanh hồBKo3tqdii nãmcafy. Đúnmcafg rồi9w5vUyHf, 9w5vUyHflà ha9w5vUyHfi vé9w5vUyHf chứBKo3tqdi khôngBKo3tqdi pBKo3tqdihải 9w5vUyHfmột, vậy9w5vUyHf cómcaf nghĩmcafa mcaflà an9w5vUyHfh hàngBKo3tqdi xó9w5vUyHfm cBKo3tqdiủa tôi9w5vUyHf sẽ9w5vUyHf 9w5vUyHfđi BKo3tqdixem phBKo3tqdiim mcafvới BKo3tqdimột mcafai đó!BKo3tqdi Có9w5vUyHf mcafthể lBKo3tqdià a9w5vUyHfi đưBKo3tqdiợc nhỉ?9w5vUyHf Bmcafạn mcafgái? BBKo3tqdiạn t9w5vUyHfrai? mcafHay ngưBKo3tqdiời yêu?9w5vUyHf... Tmcafôi ngBKo3tqdihĩ mình9w5vUyHf bịBKo3tqdi lmcafoạn mcafnão rồi!

9w5vUyHfBóng tốiBKo3tqdi BKo3tqdibao trùmBKo3tqdi BKo3tqdicả r9w5vUyHfạp chi9w5vUyHfếu pBKo3tqdihim, khômcafng khBKo3tqdií BKo3tqdiu 9w5vUyHfám cùmcafng vớimcaf nhữnmcafg hìnBKo3tqdih ản9w5vUyHfh 9w5vUyHfrùng rợnBKo3tqdi ngmcafay pmcafhần mmcafở m9w5vUyHfàn khiếnmcaf t9w5vUyHfôi bắtmcaf đầuBKo3tqdi căn9w5vUyHfg thẳng.9w5vUyHf M9w5vUyHfột mcaftay bấumcaf chặmcaft v9w5vUyHfạt áomcaf cBKo3tqdiủa Thái9w5vUyHf DươngBKo3tqdi 9w5vUyHfbên 9w5vUyHfcạnh, BKo3tqditay kmcafia đBKo3tqdiưa BKo3tqdilên cBKo3tqdihe gầnmcaf h9w5vUyHfết đômcafi mmcafắt, BKo3tqditự đán9w5vUyHfh 9w5vUyHflừa mcafcảm giBKo3tqdiác c9w5vUyHfủa bản9w5vUyHf thBKo3tqdiân mcafcho BKo3tqdibớt sợ.

Bỗng9w5vUyHf cmcafó mcafai mcafđó đặt9w5vUyHf mộmcaft bBKo3tqdiàn t9w5vUyHfay lạn9w5vUyHfh ngBKo3tqdiắt lêmcafn v9w5vUyHfai tBKo3tqdiôi, cá9w5vUyHfch 9w5vUyHflớp áomcaf 9w5vUyHfmỏng truyề9w5vUyHfn mcafvào mcaftừng 9w5vUyHfthớ d9w5vUyHfa thịtBKo3tqdi kBKo3tqdihiến cả9w5vUyHf ng9w5vUyHfười tmcafôi cứng9w5vUyHf n9w5vUyHfgắc, khôngBKo3tqdi dámmcaf BKo3tqdiđộng mcafđậy. TrBKo3tqdiong đầumcaf bmcafỗng hBKo3tqdiiện lBKo3tqdiên 9w5vUyHfvô BKo3tqdivàn hình9w5vUyHf ản9w5vUyHfh k9w5vUyHfinh dị9w5vUyHf xẹtmcaf qumcafa kmcafhi tôi9w5vUyHf qu9w5vUyHfay mặtBKo3tqdi BKo3tqdisang đối9w5vUyHf dBKo3tqdiiện v9w5vUyHfới th9w5vUyHfứ g9w5vUyHfì mcafđó đáng9w5vUyHf smcafợ BKo3tqdibên cạnhBKo3tqdi mình…

HBKo3tqdiai phút9w5vUyHf trôi9w5vUyHf quamcaf, phảnmcaf ứng9w5vUyHf cBKo3tqdiủa tômcafi vẫBKo3tqdin cmcafhậm chạp9w5vUyHf nhưmcaf BKo3tqdivậy. CBKo3tqdiố BKo3tqdiduy tmcafrì tBKo3tqdiư th9w5vUyHfế cũ9w5vUyHf 9w5vUyHfvà tậBKo3tqdip trunmcafg v9w5vUyHfào nhữmcafng cảnhmcaf phi9w5vUyHfm mcafmới BKo3tqdicó vẻmcaf khôBKo3tqding mcafđáng 9w5vUyHfsợ mcafchút nào.mcaf NBKo3tqdihưng c9w5vUyHfảm BKo3tqdigiác lạ9w5vUyHfnh lẽomcaf trmcafuyền từBKo3tqdi bmcafàn tamcafy mcafai đó9w5vUyHf 9w5vUyHfđặt trBKo3tqdiên 9w5vUyHfvai mìnhmcaf vẫBKo3tqdin rấtmcaf đỗiBKo3tqdi BKo3tqdichân thựmcafc khiếnmcaf tô9w5vUyHfi BKo3tqdisuýt nBKo3tqdiữa không9w5vUyHf thể9w5vUyHf trụmcaf 9w5vUyHfnổi. BKo3tqdiTiếp đến,mcaf 9w5vUyHfmột hơiBKo3tqdi 9w5vUyHfthở BKo3tqdimát rượimcaf mcafvờn bênmcaf tmcafai tôi,mcaf mcafcùng mcaflúc truBKo3tqdiyền đến9w5vUyHf timcafếng nóiBKo3tqdi: “Anmcaf Khuê”.

Âmcafm thanmcafh trBKo3tqdiầm ấmBKo3tqdi nhưngmcaf lạnhmcaf lẽBKo3tqdio vọn9w5vUyHfg 9w5vUyHfvào mBKo3tqdiàng nhmcafĩ 9w5vUyHfcủa 9w5vUyHftôi mcafnhư mộtBKo3tqdi cú9w5vUyHf đánhmcaf BKo3tqdicuối cùngmcaf gimcafáng xuốngBKo3tqdi tBKo3tqdiâm lBKo3tqdiý sợ9w5vUyHf hãBKo3tqdii troBKo3tqding tôi.mcaf BàBKo3tqdin mcaftay BKo3tqdikia vẫnmcaf bấ9w5vUyHfu chặt9w5vUyHf vạt9w5vUyHf áBKo3tqdio c9w5vUyHfủa Thmcafái Dươnmcafg ngồi9w5vUyHf ở9w5vUyHf ghếBKo3tqdi bên9w5vUyHf 9w5vUyHftrái, lấy9w5vUyHf hmcafết cBKo3tqdian đảmmcaf qua9w5vUyHfy đầu9w5vUyHf vềBKo3tqdi bêBKo3tqdin phảBKo3tqdii BKo3tqdiquyết mcaftâm đốimcaf di9w5vUyHfện vớiBKo3tqdi “thứBKo3tqdi gì9w5vUyHf đóBKo3tqdi” mcafxem mcafnó đángBKo3tqdi sBKo3tqdiợ nhBKo3tqdiư th9w5vUyHfế nàmcafo? N9w5vUyHfói 9w5vUyHfcứng vậmcafy tmcafhôi, BKo3tqdichứ BKo3tqdibàn mcaftay c9w5vUyHfhe mắtmcaf lBKo3tqdiúc nàyBKo3tqdi vBKo3tqdiẫn cmcafòn chmcafưa BKo3tqdidám hạ9w5vUyHf xuốnmcafg BKo3tqdiđể đối9w5vUyHf đầumcaf trựBKo3tqdic diện.

Chỉmcaf là9w5vUyHf nmcafgay mcafsau BKo3tqdiđó, bàBKo3tqdin tBKo3tqdiay mcaflạnh ngắtBKo3tqdi trên9w5vUyHf va9w5vUyHfi tôBKo3tqdii đãBKo3tqdi t9w5vUyHfự đBKo3tqdiộng rờiBKo3tqdi khỏi9w5vUyHf vịBKo3tqdi trmcafí, lại9w5vUyHf bị9w5vUyHf mộtBKo3tqdi lựcmcaf k9w5vUyHfhác mạnhBKo3tqdi mcafmẽ kéomcaf cánh9w5vUyHf 9w5vUyHftay BKo3tqdiđang cmcafhe mBKo3tqdiắt cmcafủa tmcafôi xuốnBKo3tqdig. Kh9w5vUyHfoảnh khắcmcaf nhìn9w5vUyHf thấyBKo3tqdi 9w5vUyHfvẻ mBKo3tqdiặt điểBKo3tqdin 9w5vUyHftrai quBKo3tqdien thuộcmcaf cBKo3tqdiủa sế9w5vUyHfp Lạmcafc BKo3tqdiMinh ởmcaf khmcafoảng cBKo3tqdiách gần,BKo3tqdi tô9w5vUyHfi mcafvẫn cBKo3tqdiòn mcafhết sBKo3tqdiức mcafbàng homcafàng. C9w5vUyHfú sBKo3tqdiốc mcaftâm BKo3tqdilý chưmcafa BKo3tqdithuyên giảm9w5vUyHf t9w5vUyHfhì cmcafú s9w5vUyHfốc khác9w5vUyHf đãmcaf dBKo3tqdiội 9w5vUyHfthẳng 9w5vUyHfvào trmcafái ti9w5vUyHfm BKo3tqdimỏng maBKo3tqdinh, yBKo3tqdiếu ớt9w5vUyHf c9w5vUyHfủa tôi.

Ở9w5vUyHf BKo3tqdikhoảng cáBKo3tqdich vỏnBKo3tqdi vẹn9w5vUyHf mBKo3tqdiười centimetBKo3tqdi, nụBKo3tqdi cườiBKo3tqdi củamcaf ngườiBKo3tqdi kiBKo3tqdia BKo3tqdilại tmcafừ t9w5vUyHfừ sBKo3tqdiáng 9w5vUyHflạn nh9w5vUyHfư ánBKo3tqdih mặt9w5vUyHf trờimcaf giữmcafa đBKo3tqdiêm vắng. (Cơm mcafKhê hBKo3tqdiỏi ngBKo3tqdiu: 9w5vUyHfỦa, BKo3tqdiban đê9w5vUyHfm cómcaf BKo3tqdimặt tBKo3tqdirời mọcmcaf hảBKo3tqdi 9w5vUyHfAn Khuê?BKo3tqdi 9w5vUyHfCô ví9w5vUyHf vomcafn giBKo3tqdiỏi BKo3tqdithế? TBKo3tqdiôi bi9w5vUyHfết mcafrồi BKo3tqdinhé, côBKo3tqdi bmcafị smcafắc đẹpBKo3tqdi cmcafủa BKo3tqdiai ki9w5vUyHfa mmcafê 9w5vUyHfhoặc rồi,9w5vUyHf loạmcafn não…mcaf HôBKo3tqdi hô!).

BKo3tqdi“Sao 9w5vUyHfthế, mcafngắm đủ9w5vUyHf chưa?”

CuốiBKo3tqdi c9w5vUyHfùng 9w5vUyHftôi c9w5vUyHfũng ngBKo3tqdihe BKo3tqdithấy BKo3tqdigiọng nómcafi củaBKo3tqdi co9w5vUyHfn ngườimcaf nhỏ9w5vUyHf nhẹmcaf cấtmcaf lê9w5vUyHfn. N9w5vUyHfhanh chón9w5vUyHfg lấymcaf lBKo3tqdiại bìmcafnh tĩ9w5vUyHfnh, 9w5vUyHfbóng tốimcaf lạmcafi BKo3tqdimột lầBKo3tqdin BKo3tqdinữa gmcafiúp BKo3tqditôi c9w5vUyHfhe đimcaf đôimcaf mmcafá nónmcafg BKo3tqdirực. Nhưn9w5vUyHfg chímcaf ít,mcaf khoản9w5vUyHfh khắcmcaf nhậnBKo3tqdi rmcafa tBKo3tqdihứ đán9w5vUyHfg sBKo3tqdiợ gìBKo3tqdi mcafđó lạimcaf là9w5vUyHf Lạmcafc MinBKo3tqdih kmcafhiến BKo3tqditôi vmcafui vẻBKo3tqdi hBKo3tqdiơn rBKo3tqdiất mcafnhiều. 9w5vUyHfTuy 9w5vUyHfnhiên vẫnmcaf khônmcafg khỏi9w5vUyHf th9w5vUyHfắc mmcafắc, cBKo3tqdiố mcafgắng hạBKo3tqdi âm9w5vUyHf lượng9w5vUyHf xuốnBKo3tqdig mứcmcaf tmcafhấp nhấ9w5vUyHft đ9w5vUyHfể đảmmcaf bảo9w5vUyHf khôn9w5vUyHfg ảBKo3tqdinh h9w5vUyHfưởng đ9w5vUyHfến nhữnBKo3tqdig ng9w5vUyHfười xBKo3tqdiung quanBKo3tqdih, trự9w5vUyHfc tiế9w5vUyHfp hỏi:

“mcafSếp, mcafsao 9w5vUyHfanh cũBKo3tqding nBKo3tqdigồi ởBKo3tqdi đây?BKo3tqdi mcafCó sự9w5vUyHf trù9w5vUyHfng hợpBKo3tqdi đếnBKo3tqdi v9w5vUyHfậy ư?”

“Khmcafông phải.BKo3tqdi TBKo3tqdiôi cố9w5vUyHf BKo3tqditình đặtmcaf vBKo3tqdié ngồiBKo3tqdi chung.”

Cố tìn9w5vUyHfh? VìBKo3tqdi sao9w5vUyHf? Muốmcafn ng9w5vUyHfồi xe9w5vUyHfm 9w5vUyHfphim cùmcafng tômcafi 9w5vUyHfư? K9w5vUyHfhông phảmcafi tBKo3tqdirùng BKo3tqdihợp? ABKo3tqdinh cómcaf ýmcaf 9w5vUyHfgì? mcafVậy a9w5vUyHfnh 9w5vUyHfđi BKo3tqdivới amcafi t9w5vUyHfới đây?...

T9w5vUyHfrực tiếp9w5vUyHf ngh9w5vUyHfe đượcBKo3tqdi lời9w5vUyHf nBKo3tqdiói thẳngBKo3tqdi thắn9w5vUyHf BKo3tqdicủa BKo3tqdiLạc Minh9w5vUyHf, tiBKo3tqdim tôimcaf càmcafng đập9w5vUyHf mmcafạnh BKo3tqdihơn, nãBKo3tqdio bắtBKo3tqdi đ9w5vUyHfầu soạn9w5vUyHf s9w5vUyHfẵn các9w5vUyHf mcafcâu hỏBKo3tqdii 9w5vUyHftò mòmcaf như9w5vUyHfng tuyBKo3tqdiệt nhBKo3tqdiiên khôn9w5vUyHfg mcafmột câmcafu nào9w5vUyHf đượcBKo3tqdi thốt9w5vUyHf rBKo3tqdia k9w5vUyHfhỏi miện9w5vUyHfg. NhBKo3tqdiát ga9w5vUyHfn vẫ9w5vUyHfn BKo3tqdihoàn nmcafhát mcafgan màmcaf thôi!

mcaf“Bà chịBKo3tqdi già9w5vUyHf, e9w5vUyHfm đây9w5vUyHf. BKo3tqdiNhìn vẻ9w5vUyHf mặtBKo3tqdi ng9w5vUyHfu nmcafgốc củamcaf chBKo3tqdiị kìa!”

Gươngmcaf mặtmcaf cườmcafi nhămcafn nh9w5vUyHfở củaBKo3tqdi eBKo3tqdim tr9w5vUyHfai Amcafn HuBKo3tqdiy mcaftừ pBKo3tqdihía 9w5vUyHfbên kiBKo3tqdia t9w5vUyHfhò BKo3tqdira mcafchế n9w5vUyHfhạo tômcafi. BKo3tqdiDù cmcafó cBKo3tqdihút nBKo3tqdigạc nhiên,mcaf nhưnmcafg BKo3tqditôi m9w5vUyHfơ 9w5vUyHfhồ nhậnBKo3tqdi rBKo3tqdia lò9w5vUyHfng mì9w5vUyHfnh nhmcafư BKo3tqdivừa quẳngBKo3tqdi đưBKo3tqdiợc m9w5vUyHfột gá9w5vUyHfnh nặnBKo3tqdig 9w5vUyHfkhi 9w5vUyHfthấy sự9w5vUyHf xuấtmcaf mcafhiện của9w5vUyHf 9w5vUyHfnó 9w5vUyHfở đây.mcaf TBKo3tqdiôi vumcafi vBKo3tqdiẻ 9w5vUyHfquắc mắt9w5vUyHf 9w5vUyHfnhìn A9w5vUyHfn mcafHuy kèm9w5vUyHf t9w5vUyHfheo m9w5vUyHfột BKo3tqdilời BKo3tqdicảnh cáo:

“Đến9w5vUyHf rồi9w5vUyHf tmcafhì xBKo3tqdiem đi.mcaf ĐừnBKo3tqdig c9w5vUyHfó ồn9w5vUyHf ào9w5vUyHf mcaflàm ảnmcafh hưởnmcafg tmcafới nh9w5vUyHfững 9w5vUyHfngười khámcafc. SắpBKo3tqdi đếBKo3tqdin đmcafoạn hBKo3tqdiay rồimcaf đấy!”

Nói vmcafới BKo3tqdiAn HBKo3tqdiuy nmcafhưng cũngmcaf làBKo3tqdi tựmcaf nhắmcafc nhBKo3tqdiở cảBKo3tqdi chímcafnh bmcafản thânmcaf mình.mcaf TôBKo3tqdii liBKo3tqdiếc 9w5vUyHfqua v9w5vUyHfẻ mặt9w5vUyHf 9w5vUyHfvui vẻmcaf củaBKo3tqdi Lạc9w5vUyHf 9w5vUyHfMinh lần9w5vUyHf nữaBKo3tqdi, rồBKo3tqdii mới9w5vUyHf quamcafy s9w5vUyHfang mcafngay ngắBKo3tqdin mcafngồi xemcafm. Bỗnmcafg nhBKo3tqdiiên mộtBKo3tqdi lmcafần nữa9w5vUyHf gBKo3tqdiiật mcafmình vớ9w5vUyHfi ánh9w5vUyHf mcafmắt s9w5vUyHfáng tBKo3tqdirưng mcafnhư hBKo3tqdiai cáimcaf BKo3tqdiđèn ph9w5vUyHfa 9w5vUyHfô tmcafô đBKo3tqdiang 9w5vUyHfquan sáBKo3tqdit tBKo3tqdiôi từBKo3tqdi nãmcafy mcafđến g9w5vUyHfiờ 9w5vUyHfcủa 9w5vUyHfThái Dươngmcaf. Cmcafhết mmcafất t9w5vUyHfhôi, bmcafộ pmcafhim 9w5vUyHfma “Jemcafssabelle 2”mớ9w5vUyHfi bắtBKo3tqdi đầu9w5vUyHf BKo3tqdichưa đ9w5vUyHfược bBKo3tqdiao lâu9w5vUyHf màmcaf tôBKo3tqdii đmcafã mcafsuýt b9w5vUyHfị mấmcafy ngmcafười 9w5vUyHfbên cạn9w5vUyHfh 9w5vUyHfnày “tếBKo3tqdi xác”mcaf rồi! (Cơm BKo3tqdiKhê th9w5vUyHfắc mắ9w5vUyHfc: JeBKo3tqdissabelle mcafnghĩa 9w5vUyHflà tếBKo3tqdi xmcafác màmcaf. Amcafn Khumcafê, cBKo3tqdiô th9w5vUyHfật mBKo3tqdiay mắn,9w5vUyHf vBKo3tqdiừa đượmcafc xmcafem mcafphim 2BKo3tqdiD vừaBKo3tqdi đượcBKo3tqdi tBKo3tqdirải nmcafghiệm mcafsống độngmcaf nhBKo3tqdiư phiBKo3tqdim 49w5vUyHfD t9w5vUyHfhế này!9w5vUyHf Như9w5vUyHfng cBKo3tqdiô q9w5vUyHfuả BKo3tqdithực nhátmcaf mcafgan quá9w5vUyHf đấy!BKo3tqdi ThBKo3tqdiần hồnBKo3tqdi nátmcaf tmcafhần tính..mcaf. BKo3tqdiỪm, điểBKo3tqdim nàyBKo3tqdi giBKo3tqdiống tôi.)

9w5vUyHfThấy vẻ9w5vUyHf mặt9w5vUyHf BKo3tqdilơ mcaftơ mBKo3tqdiơ mcafcủa BKo3tqdiThái Dươngmcaf đanBKo3tqdig nhì9w5vUyHfn mmcafình, tômcafi huýc9w5vUyHfh vaBKo3tqdii cậuBKo3tqdi t9w5vUyHfa mộmcaft 9w5vUyHfcái, nhẹBKo3tqdi nhàBKo3tqding nh9w5vUyHfắc nhở:

“Còn cậBKo3tqdiu nữaBKo3tqdi, BKo3tqdixem phi9w5vUyHfm đi,9w5vUyHf mcafnhìn mcaftôi làmmcaf gì?”

Thái Dư9w5vUyHfơng hờBKo3tqdi hBKo3tqdiững trmcafả lờimcaf: “Ờ.”

mcafLại nómcafi vềBKo3tqdi BKo3tqditôi, lmcafần nàBKo3tqdiy đãmcaf dùng9w5vUyHf hẳnmcaf cmcafả hamcafi tBKo3tqdiay mcafđể c9w5vUyHfhe hBKo3tqdiai nửamcaf coBKo3tqdin mắt9w5vUyHf. Đmcafúng rồi9w5vUyHf, lầnBKo3tqdi nàBKo3tqdio 9w5vUyHfđi xemcafm p9w5vUyHfhim mBKo3tqdia BKo3tqditôi cBKo3tqdiũng chỉmcaf xeBKo3tqdim bằng9w5vUyHf 9w5vUyHfhai nửamcaf mcafcon mắt. (Cơm Khmcafê l9w5vUyHfại trầmmcaf ngâmcafm 9w5vUyHfsuy ngh9w5vUyHfĩ một9w5vUyHf hồiBKo3tqdi vẫnmcaf kh9w5vUyHfông thônBKo3tqdig não,9w5vUyHf bèmcafn hBKo3tqdiỏi: “ABKo3tqdin BKo3tqdiKhuê, 9w5vUyHftôi vẫmcafn cBKo3tqdihưa tưởng9w5vUyHf tượngmcaf mcafra cmcafách xemcafm phiBKo3tqdim bằ9w5vUyHfng hBKo3tqdiai nBKo3tqdiửa 9w5vUyHfcon mmcafắt của9w5vUyHf cômcaf làBKo3tqdi nhưBKo3tqdi thmcafế nàBKo3tqdio? C9w5vUyHfô chỉmcaf cmcafho tôBKo3tqdii với!”)SaBKo3tqdiu kh9w5vUyHfi bBKo3tqdiộ p9w5vUyHfhim mmcafa 9w5vUyHfkinh đmcafiển kếBKo3tqdit tBKo3tqdihúc, 9w5vUyHftôi 9w5vUyHfcó hơimcaf t9w5vUyHfhất vọnmcafg. NộBKo3tqdii 9w5vUyHfdung cmcafủa nómcaf tBKo3tqdihật BKo3tqdisự khôngBKo3tqdi haBKo3tqdiy bBKo3tqdiằng p9w5vUyHfhần mộBKo3tqdit. 9w5vUyHfBốn ngườimcaf cBKo3tqdihúng tmcafôi cùngmcaf nhamcafu BKo3tqdiđi rmcafa khỏiBKo3tqdi BKo3tqdirạp, BKo3tqdimỗi ngmcafười m9w5vUyHfỗi vẻ:9w5vUyHf người9w5vUyHf thmcafì sợ9w5vUyHf đếnBKo3tqdi khóBKo3tqdic, người9w5vUyHf thìmcaf cưBKo3tqdiời, ngườiBKo3tqdi mcaflại kBKo3tqdihông cóBKo3tqdi bBKo3tqdiất 9w5vUyHfcứ cảmBKo3tqdi xúcmcaf gì9w5vUyHf… Tóm9w5vUyHf 9w5vUyHflại, “tànmcaf tiệc”9w5vUyHf 9w5vUyHfrồi, 9w5vUyHfđã đếnBKo3tqdi lmcafúc 9w5vUyHfphải BKo3tqdiđi về.

“AnBKo3tqdi KBKo3tqdihuê sẽBKo3tqdi 9w5vUyHfvề cùng9w5vUyHf mcafxe BKo3tqdivới 9w5vUyHftôi mcafvì BKo3tqdichúng tBKo3tqdiôi lBKo3tqdià hàBKo3tqding 9w5vUyHfxóm, khônBKo3tqdig nêmcafn phmcafiền cậuBKo3tqdi mcaflần nữa!”

“…”

BấBKo3tqdit thìmcafnh lình9w5vUyHf, mcafLạc MBKo3tqdiinh qua9w5vUyHfy sBKo3tqdiang nắmmcaf lấBKo3tqdiy tay tôi hướng đến Thái Dương để lại một lời thông báo thẳng thắn rồi mạnh mẽ kéo tôi đi về bãi đậu xe ngay gần đó. An Huy đã vỗ về xong trái tim bé bỏng của nó, vội vàng đuổi theo phía sau:

“Ối, hai người chờ em với. Đừng bỏ mặc em mà, em sợ ma lắm!”

Lần này, người tôi bỏ lại phía sau chính là “mẹ kế” của mình, Thái Dương…

Tôi như một con ngốc để mặc Lạc Minh dắt tay đi đến nhét vào trong xe. Trái tim khỏe mạnh của tôi lại được thể đập nhanh bất thường lần nữa trong cùng một ngày. Tôi đảm bảo bộ phận tim của mình có vấn đề rồi!

(Cơm Khê đồng cảm với nữ chính: “Tôi cũng từng bị rơi vào khủng hoảng. Gọi cấp cứu, nhưng người ta trả tôi về và nói rằng, tình yêu không phải là thảm hoạ…”)

Nằm trên giường, tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện. Chẳng lẽ sếp Lạc Minh thật sự có ý với tôi? Nhưng mà tại sao anh ta lại để ý đến tôi chứ? Từ khi nào anh ta để ý đến tôi? Mà một người có điều kiện tốt như vậy sao lại để ý đến tôi được? Rốt cuộc anh có ý là có ý gì với tôi?

Một bụng rối rắm…