You are here

Mai sẽ là một ngày mới - Chương 12

Chương 125dCyqk8N. Chuyến5bxLchXS 5dCyqk8Nđi t5dCyqk8Nới Thái5bxLchXS La5dCyqk8Nn (2)“Tonight, c9d6we a5dCyqk8Nre young
So let’5bxLchXSs sc9d6et 5dCyqk8Nthe 5dCyqk8Nworld c9d6on fire.”
(We a5bxLchXSre yo5dCyqk8Nung –5dCyqk8N Fun5dCyqk8N., Ja5dCyqk8Nnelle Monáe)

Trong 5bxLchXSvòng 5bxLchXShai tư5bxLchXS tiế5dCyqk8Nng phả5bxLchXSi tiếc9d6p nh5dCyqk8Nận 5dCyqk8Nquá nhiềuc9d6 th5dCyqk8Nông tc9d6in khiến5dCyqk8N não 5bxLchXSbộ tc9d6ôi xc9d6ử lý5bxLchXS c9d6không k5dCyqk8Nịp, ngc9d6ày t5dCyqk8Niếp tc9d6heo c9d6vẫn 5dCyqk8Nkhông thoátc9d6 5bxLchXSđược 5bxLchXSvẻ c9d6ngẩn ngơ, mất5dCyqk8N hồc9d6n. Tôic9d6 khôc9d6ng nc9d6ói g5bxLchXSì với5dCyqk8N P5dCyqk8Nhong chu5bxLchXSyện chiếc5bxLchXS l5dCyqk8Nắc ta5dCyqk8Ny cũngc9d6 nhc9d6ư không cc9d6ó ý5dCyqk8N định5dCyqk8N cc9d6hất c9d6vấn V5bxLchXSũ chuy5dCyqk8Nện an5bxLchXSh bi5dCyqk8Nến tc9d6ôi thà5bxLchXSnh ngưc9d6ời vậ5bxLchXSn 5bxLchXSchuyển nhưng t5bxLchXSrong lc9d6òng v5dCyqk8Nẫn 5dCyqk8Ngợn ch5dCyqk8Nút 5bxLchXSkhó 5bxLchXSchịu với5bxLchXS cảc9d6 5dCyqk8Nhai. Dường5bxLchXS như5bxLchXS 5bxLchXSđòi hỏ5bxLchXSi được biết5bxLchXS những5dCyqk8N 5dCyqk8Nviệc 5bxLchXSliên qu5dCyqk8Nan trực5dCyqk8N tiếc9d6p tớic9d6 t5bxLchXSôi l5dCyqk8Nà q5bxLchXSuá nh5bxLchXSiều, và5dCyqk8N vớic9d6 địa vị5bxLchXS củ5bxLchXSa tôi5bxLchXS bc9d6ây giờ,5bxLchXS 5dCyqk8Nim lặng5dCyqk8N ch5dCyqk8Nấp nhận5dCyqk8N có5bxLchXS vẻ5dCyqk8N l5dCyqk8Nà lựac9d6 ch5bxLchXSọn 5bxLchXSduy nhc9d6ất học9d6 ban 5bxLchXScho tôi.

5bxLchXS Chiều tốc9d6i c9d6ngày tc9d6hứ b5bxLchXSa c9d6tôi bắt5dCyqk8N đ5dCyqk8Nầu chc9d6án vi5dCyqk8Nệc lêc9d6 lếtc9d6 t5dCyqk8Nheo V5dCyqk8Nũ c9d6tới gặp5bxLchXS k5dCyqk8Nhắp các đ5bxLchXSối tác5bxLchXS nhc9d6ưng 5bxLchXSkhông dác9d6m ýc9d6 5dCyqk8Nkiến. Tô5bxLchXSi l5bxLchXSâm v5dCyqk8Nào mc9d6ột tìc9d6nh trạng5bxLchXS rấ5bxLchXSt kỳc9d6 quặc l5dCyqk8Nà c5dCyqk8Nứ phải5bxLchXS chườngc9d6 5bxLchXSmặt ởc9d6 cc9d6ác 5dCyqk8Nnơi nc9d6hưng đồnc9d6g thờic9d6 l5bxLchXSại phả5dCyqk8Ni 5dCyqk8Ncố bưc9d6ng mắt bịtc9d6 5dCyqk8Ntai 5dCyqk8Nvới công5dCyqk8N việcc9d6 củac9d6 anh.

5dCyqk8N- 5dCyqk8N c9d6Chúng t5bxLchXSa đc9d6i tc9d6hêm c9d6chỗ này5dCyqk8N 5bxLchXSnữa 5dCyqk8Nlà c5dCyqk8Nó t5bxLchXShể v5dCyqk8Nề ă5dCyqk8Nn 5dCyqk8Ntối. –5dCyqk8N 5bxLchXSVũ 5dCyqk8Nthấy c9d6vẻ mệtc9d6 mỏ5dCyqk8Ni củ5bxLchXSa 5bxLchXScả đoàn5dCyqk8N liềnc9d6 tr5bxLchXSấn an.

Thế nhưn5bxLchXSg lúc5bxLchXS đóc9d6 đã5bxLchXS làc9d6 giờc9d6 5dCyqk8Ntan tầm,5dCyqk8N người5bxLchXS 5dCyqk8Nta 5bxLchXSxếp hàngc9d6 vònc9d6g tr5dCyqk8Nong 5bxLchXSvòng ngoài chậtc9d6 5bxLchXScứng g5bxLchXSa. Vc9d6ì 5dCyqk8Nphải đổi5dCyqk8N c9d6xu 5dCyqk8Nmua véc9d6 m5dCyqk8Nà t5bxLchXSôi và5dCyqk8N P5bxLchXShong đứngc9d6 s5dCyqk8Nau đo5bxLchXSàn một chút,5bxLchXS tới5bxLchXS 5bxLchXSlượt H5dCyqk8Nồng cố5dCyqk8N cc9d6hen được5bxLchXS c9d6lên t5bxLchXSàu c9d6thì c9d6cánh cửa5bxLchXS cc9d6ũng đ5dCyqk8Nóng sập, để5bxLchXS lạc9d6i 5bxLchXSdưới 5dCyqk8Nga ha5bxLchXSi ch5bxLchXSúng tô5bxLchXSi c5bxLchXSùng 5bxLchXShàng ngư5bxLchXSời 5bxLchXSvẫn ti5dCyqk8Nếp tụ5dCyqk8Nc xếpc9d6 c9d6hàng dàic9d6 dằng dặc.

5dCyqk8N - 5bxLchXS Thôc9d6i chết,5bxLchXS mọ5dCyqk8Ni ngườic9d6 đi5dCyqk8N mấc9d6t rồi,5dCyqk8N ac9d6nh cc9d6ó 5dCyqk8Nbiết c9d6địa chỉ5dCyqk8N chỗ5bxLchXS 5dCyqk8Ntiếp thec9d6o không?

5bxLchXS- c9d6 Không.5dCyqk8N –c9d6 P5bxLchXShong lắcc9d6 đầ5bxLchXSu rútc9d6 điệ5bxLchXSn thoạ5bxLchXSi r5bxLchXSa. –5bxLchXS Để5dCyqk8N c9d6tôi gọc9d6i Vũ.

Pho5bxLchXSng n5bxLchXSói ch5bxLchXSuyện với5dCyqk8N 5dCyqk8NVũ một5dCyqk8N lúc5dCyqk8N rồic9d6 dập5dCyqk8N 5bxLchXSmáy, quac9d6y 5bxLchXSlại c9d6bảo tôi:

5dCyqk8N - 5dCyqk8N c9d6Từ bến5bxLchXS t5dCyqk8Nàu phải5dCyqk8N 5dCyqk8Nđi bc9d6ộ 5dCyqk8Ntầm hơnc9d6 mộtc9d6 c5dCyqk8Nây n5dCyqk8Nữa mới5bxLchXS tớic9d6, ô5dCyqk8Nng ấy5bxLchXS đọcc9d6 5bxLchXSđịa chỉ nh5bxLchXSưng t5dCyqk8Nôi chịu,5bxLchXS kh5dCyqk8Nông biế5bxLchXSt c5bxLchXShỗ đấy5dCyqk8N ởc9d6 đc9d6âu 5dCyqk8Ncả. Ôc9d6ng ấyc9d6 c9d6không 5bxLchXSchờ mình5dCyqk8N được vì5dCyqk8N trễ5bxLchXS gi5bxLchXSờ c9d6rồi, nê5bxLchXSn tc9d6ôi c9d6với 5bxLchXScô khôn5bxLchXSg phc9d6ải đc9d6i nữa5bxLchXS, t5bxLchXSự th5bxLchXSân 5bxLchXSvận động5dCyqk8N thôi.

5bxLchXSHắn q5dCyqk8Nuay 5bxLchXSngười, rất5bxLchXS 5bxLchXStự n5dCyqk8Nhiên n5bxLchXSắm lấy5dCyqk8N ta5dCyqk8Ny 5bxLchXStôi kéo5bxLchXS 5bxLchXSra c9d6khỏi bến5dCyqk8N tàu.

- 5bxLchXS Mc9d6ình đi5bxLchXS đ5bxLchXSâu đây?

5bxLchXS- 5dCyqk8N Kh5bxLchXSao Sa5bxLchXSn, c5bxLchXSô đến5bxLchXS c9d6đấy 5dCyqk8Nbao 5dCyqk8Ngiờ chưa?

5dCyqk8N- 5dCyqk8N Hìnhc9d6 nh5dCyqk8Nư lầ5bxLchXSn trưc9d6ớc 5bxLchXStôi 5dCyqk8Ncó đc9d6i ng5dCyqk8Nang q5dCyqk8Nua như5dCyqk8Nng khônc9d6g vào.c9d6 Mình5dCyqk8N c9d6đi 5bxLchXSbằng gì?

- c9d6 c9d6Tuk 5bxLchXStuk [15dCyqk8N]. Đếnc9d6 Th5bxLchXSái màc9d6 ch5dCyqk8Nưa 5dCyqk8Nđi tc9d6uk tu5bxLchXSk thìc9d6 cc9d6oi như5bxLchXS chưc9d6a đến.

5dCyqk8N Sau nhiề5bxLchXSu lầnc9d6 che5bxLchXSn cc9d6húc ngc9d6hẹt t5dCyqk8Nhở ởc9d6 nc9d6hững 5bxLchXSga tàuc9d6, tôi5bxLchXS thực5dCyqk8N s5bxLchXSự thoải5dCyqk8N má5dCyqk8Ni khi 5dCyqk8Nđược ngồc9d6i 5bxLchXStrên chi5dCyqk8Nếc c9d6tuk tu5bxLchXSk thoángc9d6 m5dCyqk8Nát, để5bxLchXS gi5dCyqk8Nó t5bxLchXShổi rối5dCyqk8N tun5dCyqk8Ng má5bxLchXSi tóc. 5dCyqk8NMặc c5dCyqk8Nho 5dCyqk8Nô 5bxLchXStô lớnc9d6 nhỏc9d6 các9d6c loạ5bxLchXSi nốc9d6i đuôc9d6i 5dCyqk8Nnhau 5bxLchXSdài hànc9d6g câ5bxLchXSy số5dCyqk8N c9d6cố nhích từc9d6ng c9d6mét một,5bxLchXS đá5bxLchXSm 5dCyqk8Ntuk tc9d6uk 5dCyqk8Nvà 5bxLchXSxe ômc9d6 ng5dCyqk8Nang 5bxLchXSnhiên lấc9d6n lc9d6àn, vư5dCyqk8Nợt đ5bxLchXSèn đỏ, đic9d6 5dCyqk8Nvào đườngc9d6 ư5dCyqk8Nu ti5bxLchXSên lc9d6ẫn n5dCyqk8Những ngõ5bxLchXS ngácc9d6h n5dCyqk8Ngoằn ngoèo5dCyqk8N nê5bxLchXSn c9d6chẳng m5bxLchXSấy chốc chúng5bxLchXS tôic9d6 đc9d6ã tớic9d6 nơi5bxLchXS. Phố5dCyqk8N Kha5dCyqk8No 5dCyqk8NSan gi5dCyqk8Nống nh5dCyqk8Nư c9d6một phc9d6iên b5dCyqk8Nản k5bxLchXShác của 5bxLchXSTạ Hiện5dCyqk8N 5bxLchXSở Hà5bxLchXS Nộc9d6i, ồ5dCyqk8Nn à5dCyqk8No, x5bxLchXSô bc9d6ồ vớic9d6 đủ5bxLchXS loại5dCyqk8N h5dCyqk8Nàng quán,5bxLchXS dị5dCyqk8Nch vụ5bxLchXS dànhc9d6 c5dCyqk8Nho khách 5bxLchXSdu lịch.

c9d6 - c9d6 Côc9d6 5bxLchXSthích ă5bxLchXSn gì?

- 5dCyqk8N Ở5dCyqk8N 5bxLchXSThái tấ5dCyqk8Nt nc9d6hiên ph5dCyqk8Nải ă5dCyqk8Nn đồ5dCyqk8N T5dCyqk8Nhái rồi.

c9d6 - 5dCyqk8N Mấc9d6y 5bxLchXSxiên? 5bxLchXS– Phon5dCyqk8Ng tr5dCyqk8Nỏ vc9d6ào m5bxLchXSấy c9d6xe đẩyc9d6 bác9d6n thịt5dCyqk8N c9d6nướng 5dCyqk8Nven c9d6đường c9d6cười hỏi.

5bxLchXS- 5dCyqk8N N5dCyqk8Nhường a5dCyqk8Nnh t5dCyqk8Nất. –c9d6 Tôic9d6 5dCyqk8Nlườm hắ5bxLchXSn. 5dCyqk8N– Yc9d6ên 5bxLchXStâm đi5dCyqk8N, lầnc9d6 c9d6này tô5dCyqk8Ni ă5bxLchXSn c9d6tôi tực9d6 trả,c9d6 không5bxLchXS lấyc9d6 c9d6tiền của5bxLchXS a5dCyqk8Nnh đâc9d6u màc9d6 lo.

5bxLchXS Tôi 5dCyqk8Nvà h5dCyqk8Nắn 5dCyqk8Nvào mc9d6ột nh5bxLchXSà hà5dCyqk8Nng 5bxLchXSkhá đ5dCyqk8Nẹp, nhưc9d6 tôic9d6 đãc9d6 nc9d6ói, tôic9d6 khônc9d6g c5dCyqk8Nó nh5bxLchXSiều hứng tc9d6hú với5bxLchXS váyc9d6 5bxLchXSáo, t5bxLchXSúi xách5bxLchXS 5dCyqk8Nhay trac9d6ng sức5bxLchXS nhưn5bxLchXSg c9d6lại đặc9d6c biệt5dCyqk8N thí5dCyqk8Nch c9d6ăn ngon.

5bxLchXS - 5bxLchXS Ch5bxLchXSo 5dCyqk8Ncô ăn5bxLchXS đúngc9d6 c9d6là chỉc9d6 phc9d6í 5dCyqk8Nđồ 5dCyqk8Năn. 5bxLchXS– Pc9d6hong nóc9d6i c9d6sau khc9d6i 5dCyqk8Ntôi ch5dCyqk8Nỉ tc9d6ay 5bxLchXSlia lịa vc9d6ào m5bxLchXSấy mó5dCyqk8Nn m5dCyqk8Nình thích5bxLchXS tc9d6rong thực5bxLchXS đơc9d6n. –5dCyqk8N Nhìc9d6n cô5bxLchXS tôc9d6i thấ5dCyqk8Ny được5dCyqk8N cả5dCyqk8N một gia5dCyqk8Ni đoạn5dCyqk8N lịc5bxLchXSh sc9d6ử củ5dCyqk8Na dc9d6ân tộc.

- c9d6 Ýc9d6 làc9d6 trô5bxLchXSng 5dCyqk8Ntôi xc9d6inh n5bxLchXShư 5dCyqk8Ncông chc9d6úa hở?

- c9d6 Khôn5bxLchXSg x5dCyqk8Na đến5dCyqk8N 5dCyqk8Nthế, 5bxLchXSgiai đoạn5dCyqk8N 15bxLchXS945 thôi.

5dCyqk8N - c9d6 Ch5dCyqk8Núng tc9d6a hợp5bxLchXS nha5dCyqk8Nu thậ5dCyqk8Nt đấc9d6y, 5dCyqk8Ntôi cũc9d6ng cả5bxLchXSm thấy5bxLchXS x5dCyqk8Núc 5dCyqk8Nđộng 5bxLchXSkhi nhìc9d6n anh.

5bxLchXS - 5dCyqk8N Lại5dCyqk8N định5bxLchXS nóic9d6 tôi5bxLchXS 5dCyqk8Ngiống L5dCyqk8Nê Lc9d6ong Đc9d6ĩnh à?

- 5bxLchXS K5bxLchXShông, tôi5bxLchXS 5bxLchXSsao c9d6dám pc9d6hạm thượng5dCyqk8N c9d6như vậy?c9d6 –5bxLchXS Tc9d6ôi thảnc9d6 5dCyqk8Nnhiên. –5dCyqk8N Nhìnc9d6 a5dCyqk8Nnh tôi ngc9d6hĩ tới5dCyqk8N c9d6tổ tiên5dCyqk8N l5dCyqk8Núc 5dCyqk8Nchưa 5dCyqk8Ntìm 5dCyqk8Nra l5bxLchXSửa, cuộc9d6c số5bxLchXSng ch5bxLchXSắc vấ5dCyqk8Nt vả5bxLchXS lắm.5dCyqk8N [2]

5bxLchXS - 5dCyqk8N Hc9d6a ha…5bxLchXS 5bxLchXS– Hắ5dCyqk8Nn bỗngc9d6 bậc9d6t cười.c9d6 –5bxLchXS Cc9d6ô thếc9d6 5dCyqk8Nnày dễ5bxLchXS chịuc9d6 hơn.

5dCyqk8N - 5bxLchXS …

c9d6Từ 5bxLchXSlúc Ph5dCyqk8Nong tiếtc9d6 l5bxLchXSộ chuyệc9d6n k5bxLchXSia, tô5bxLchXSi nghĩ5dCyqk8N m5bxLchXSình nên5bxLchXS biếtc9d6 5bxLchXSơn hắn,c9d6 và5dCyqk8N 5bxLchXSsẽ không 5dCyqk8Ncông 5bxLchXSbằng c5dCyqk8Nho lắ5dCyqk8Nm nếu5dCyqk8N c9d6tôi cức9d6 tiế5bxLchXSp tụcc9d6 c9d6lạnh nhc9d6ạt với5bxLchXS hắ5bxLchXSn 5bxLchXSnhư thờ5dCyqk8Ni gian 5bxLchXSvừa q5dCyqk8Nua. c9d6Có t5bxLchXShể hắnc9d6 khôc9d6ng qua5dCyqk8Nn tâ5bxLchXSm như5bxLchXSng đâ5bxLchXSy c9d6là vấc9d6n đ5dCyqk8Nề c5dCyqk8Nủa tôic9d6, không phc9d6ải củc9d6a 5bxLchXShắn. Xét5bxLchXS c9d6cho cc9d6ùng, tô5dCyqk8Ni chỉ5dCyqk8N là5bxLchXS os5dCyqk8Nin c9d6làm c9d6công ăn5dCyqk8N lương,5dCyqk8N trách nhiệ5bxLchXSm 5dCyqk8Ncủa t5bxLchXSôi lẫn5bxLchXS qc9d6uyền hạn5dCyqk8N củ5dCyqk8Na 5dCyqk8Nbố mc9d6ẹ h5dCyqk8Nắn ch5dCyqk8Nỉ gic9d6ới hạn5bxLchXS trc9d6ong phạm5dCyqk8N vi công5bxLchXS việc,c9d6 ngo5bxLchXSài r5bxLchXSa thìc9d6 vic9d6ệc c9d6tôi 5dCyqk8Nmuốn 5bxLchXSlàm 5bxLchXSbạn với5bxLchXS a5bxLchXSi 5bxLchXShọ đâu5bxLchXS tc9d6hể cấm5dCyqk8N cản. c9d6Tuy c9d6vậy, 5bxLchXShọ lại5dCyqk8N c5dCyqk8Nó thể5bxLchXS chc9d6o t5dCyqk8Nôi ngh5bxLchXSỉ việ5bxLchXSc, vốn5dCyqk8N là5dCyqk8N điềc9d6u tôic9d6 vc9d6ô cùngc9d6 e ngạ5dCyqk8Ni. Nghĩ5bxLchXS tới5bxLchXS đó5dCyqk8N, t5bxLchXSôi bu5bxLchXSột miệng:

- c9d6 N5dCyqk8Này, t5dCyqk8Nại 5dCyqk8Nsao a5bxLchXSnh Vũ5dCyqk8N c5bxLchXShưa có5dCyqk8N 5bxLchXSbạn gc9d6ái nhỉ?

c9d6- 5bxLchXS c9d6Sao cô5bxLchXS lạ5dCyqk8Ni c9d6quan 5bxLchXStâm? –5bxLchXS Pho5dCyqk8Nng nh5dCyqk8Neo mắt.

5bxLchXS - 5dCyqk8N Vì5bxLchXS t5dCyqk8Nôi nghĩc9d6, 5bxLchXSnếu an5bxLchXSh c9d6ấy cc9d6ó c9d6bạn 5bxLchXSgái, lấy5dCyqk8N vợ,c9d6 cóc9d6 co5bxLchXSn thì5bxLchXS công5bxLchXS việc9d6c của5dCyqk8N tôi sẽ5bxLchXS vững5dCyqk8N 5bxLchXSchắc hơn5dCyqk8N, k5dCyqk8Nhông 5bxLchXScần lúc5dCyqk8N nàoc9d6 cc9d6ũng nơc9d6m nớ5bxLchXSp 5bxLchXSlo 5dCyqk8Nbị đuổic9d6 vc9d6iệc. Tìm osi5dCyqk8Nn c5bxLchXShăm t5bxLchXSrẻ c9d6khó mà.

5bxLchXS - 5bxLchXS Cô5dCyqk8N biếtc9d6 chămc9d6 tr5bxLchXSẻ co5dCyqk8Nn không?

- 5dCyqk8N Khôn5bxLchXSg, nhưngc9d6 c9d6tôi 5bxLchXScó t5dCyqk8Nhể học.5bxLchXS Th5dCyqk8Nere’s 5dCyqk8Na willc9d6, th5bxLchXSere’s 5dCyqk8Na wa5dCyqk8Ny. –5bxLchXS 5bxLchXSTôi cười.

c9d6- 5bxLchXS 5bxLchXSThế t5dCyqk8Nhì c5bxLchXSô cò5bxLchXSn phải5bxLchXS c9d6chờ lâu,c9d6 tc9d6hời điểm5bxLchXS n5dCyqk8Này tôc9d6i kh5dCyqk8Nông th5bxLchXSấy Vũ5dCyqk8N 5bxLchXScó ý5bxLchXS 5dCyqk8Nđịnh nghiê5bxLchXSm tú5bxLchXSc 5dCyqk8Nvới a5dCyqk8Ni cả.

- 5bxLchXS Ac9d6nh c9d6ấy t5bxLchXShích chị5bxLchXS Tú,5bxLchXS 5bxLchXSchị T5bxLchXSú cũng5bxLchXS thíc5dCyqk8Nh a5bxLchXSnh ấy5dCyqk8N, 5bxLchXSvì s5dCyqk8Nao học9d6 vẫnc9d6 c5bxLchXShưa đến5dCyqk8N vc9d6ới nhau?

5dCyqk8N- c9d6 A5bxLchXSi 5dCyqk8Nnói 5dCyqk8Nvới côc9d6 5bxLchXSlà ôc9d6ng ấy5bxLchXS th5dCyqk8Ních Tú?

5dCyqk8NTôi nhớ5bxLchXS 5dCyqk8Nlại hômc9d6 đ5dCyqk8Nó, chính5dCyqk8N V5bxLchXSũ nóic9d6 5dCyqk8Nvới 5dCyqk8Ntôi lc9d6à anc9d6h 5bxLchXSta muốc9d6n làmc9d6 Tú5bxLchXS g5bxLchXShen, nếu5bxLchXS khôn5bxLchXSg t5dCyqk8Nhích th5dCyqk8Nì vi5dCyqk8Nệc g5dCyqk8Nì 5bxLchXSphải l5dCyqk8Nàm nc9d6hư vậy?

- 5bxLchXS Tú5dCyqk8N t5bxLchXShì 5dCyqk8Ncó a5dCyqk8Ni khôn5bxLchXSg thíc5bxLchXSh? c9d6Không phảc9d6i anc9d6h cũn5bxLchXSg tc9d6hích chịc9d6 5bxLchXSấy sao?

5dCyqk8N - 5dCyqk8N Từn5bxLchXSg c9d6thích. 5dCyqk8N– 5dCyqk8NHắn đíc9d6nh chín5dCyqk8Nh. –c9d6 Chúng5dCyqk8N tc9d6ôi 5dCyqk8Nchơi v5bxLchXSới nha5dCyqk8Nu 5dCyqk8Ntừ b5bxLchXSé, 5dCyqk8NTú vừa xic9d6nh đẹp,c9d6 vừac9d6 họcc9d6 giỏi,5dCyqk8N là5bxLchXS t5bxLchXShần t5dCyqk8Nượng củ5bxLchXSa rất5bxLchXS nhiều5dCyqk8N người.c9d6 Đc9d6ến lúc5bxLchXS lớn, c5dCyqk8Nó đôi5dCyqk8N lúc5bxLchXS tôic9d6 c9d6đã nghc9d6ĩ 5bxLchXSlà m5bxLchXSình thích5bxLchXS Tú.

5bxLchXS - 5bxLchXS c9d6Chị ấyc9d6 cóc9d6 biếtc9d6 khô5bxLchXSng? –5dCyqk8N Tôic9d6 giảc9d6 bộc9d6 t5dCyqk8Nò mò.

c9d6 - 5dCyqk8N c9d6Tôi từnc9d6g t5bxLchXSỏ t5bxLchXSình v5dCyqk8Nà T5bxLchXSú từ5bxLchXS c5bxLchXShối, chính5dCyqk8N lc9d6à cái5dCyqk8N hô5dCyqk8Nm 5dCyqk8Ntôi sc9d6ay b5bxLchXSe bét,5dCyqk8N g5bxLchXSiờ nghĩ lạic9d6 5dCyqk8Nthấy c9d6mình đ5bxLchXSúng 5dCyqk8Nlà vớ5bxLchXS vẩnc9d6, t5dCyqk8Nrẻ co5dCyqk8Nn. –5dCyqk8N Phc9d6ong thc9d6oải má5bxLchXSi nó5bxLchXSi, không cc9d6ó chút5bxLchXS gc9d6ì giấu5bxLchXS giế5dCyqk8Nm. c9d6– S5dCyqk8Nau 5dCyqk8Nhôm đó5bxLchXS t5bxLchXShì tôc9d6i cũng5dCyqk8N nhậ5dCyqk8Nn ra5dCyqk8N, tô5bxLchXSi khô5dCyqk8Nng thực 5dCyqk8Nsự thích5bxLchXS c9d6Tú, c9d6chỉ là5dCyqk8N c5bxLchXShút 5bxLchXSgì đ5dCyqk8Nó ngưỡng5bxLchXS mộ5bxLchXS sóc9d6t lạ5dCyqk8Ni 5bxLchXStừ tc9d6huở bé.

c9d6- 5dCyqk8N Ừ,c9d6 a5dCyqk8Ni màc9d6 không5bxLchXS 5dCyqk8Nngưỡng mộ5bxLchXS chị5bxLchXS ấy5bxLchXS chứ.

- 5bxLchXS Nh5bxLchXSưng chắ5bxLchXSc tôic9d6 c9d6qua tuổ5dCyqk8Ni mộng5bxLchXS 5bxLchXSmơ, thầc9d6n t5bxLchXSượng rồi5dCyqk8N. –5bxLchXS Hắ5bxLchXSn khẽ5dCyqk8N cười.

c9d6- c9d6 5dCyqk8NÀ m5dCyqk8Nà có5bxLchXS phảic9d6 5bxLchXSTú 5dCyqk8Nlàm tư5bxLchXS vấ5bxLchXSn tc9d6ài c9d6chính chc9d6o n5bxLchXShà 5dCyqk8Nanh không?

5dCyqk8N- 5bxLchXS c9d6Vì sa5bxLchXSo cô5bxLchXS c9d6lại ng5dCyqk8Nhĩ thế?

- 5dCyqk8N c9d6Tôi ng5bxLchXShe bốc9d6 a5bxLchXSnh vớc9d6i c9d6anh c9d6Vũ hỏi5bxLchXS chuyc9d6ện Tú…

- c9d6 5bxLchXSKhông, ôn5bxLchXSg giàc9d6 v5bxLchXSới Vũ5bxLchXS h5dCyqk8Nỏi c9d6han để5bxLchXS t5bxLchXSỏ 5bxLchXSra c9d6lịch sc9d6ự 5dCyqk8Nvới Tú5bxLchXS th5bxLchXSôi c5bxLchXShứ c9d6Tú chưa5dCyqk8N đủ5dCyqk8N k5dCyqk8Nhả năn5bxLchXSg tc9d6ư vấ5bxLchXSn c9d6cho nhà5bxLchXS tôi.

c9d6 - c9d6 Tôi5bxLchXS hơic9d6 tò5bxLchXS 5dCyqk8Nmò chút.5dCyqk8N c9d6– T5bxLchXSôi c9d6rụt rèc9d6 n5bxLchXSói. –c9d6 Nhưc9d6 anc9d6h n5dCyqk8Nói hôc9d6m 5bxLchXSqua, p5dCyqk8Nhần lớn đ5dCyqk8Ná qu5bxLchXSý b5bxLchXSán r5bxLchXSa đề5dCyqk8Nu được5bxLchXS xáchc9d6 t5dCyqk8Nay, c9d6vậy 5dCyqk8Nhóa đơnc9d6, giấyc9d6 5bxLchXStờ phả5dCyqk8Ni c9d6làm th5bxLchXSế nào?

- 5bxLchXS Côc9d6 có5dCyqk8N biếtc9d6 mộtc9d6 cc9d6âu thoại5bxLchXS rấtc9d6 ki5dCyqk8Nnh điển5bxLchXS c9d6trong phic9d6m c9d6không? –5bxLchXS Hc9d6ắn cười5dCyqk8N n5bxLchXShẹ. c9d6– Nếc9d6u tô5dCyqk8Ni nó5dCyqk8Ni c9d6với cô,c9d6 tô5bxLchXSi 5bxLchXSsẽ phải5dCyqk8N gc9d6iết cô.

- c9d6 …

Kết thc9d6úc bc9d6ữa ă5bxLchXSn, tôc9d6i 5bxLchXSno 5dCyqk8Ntới mứ5dCyqk8Nc khôn5dCyqk8Ng 5bxLchXSmuốn động5dCyqk8N chân5bxLchXS độ5dCyqk8Nng 5bxLchXStay nữac9d6. Phong 5bxLchXSchỉ rc9d6a đườn5dCyqk8Ng, chc9d6ỗ hà5dCyqk8Nng chụcc9d6 hàc9d6ng massagc9d6e c9d6nằm 5dCyqk8Nsát c9d6nhau, như5dCyqk8Nớng c9d6mày 5bxLchXSra 5bxLchXSý hỏi, t5dCyqk8Nôi l5dCyqk8Niền ngac9d6y l5bxLchXSập tức9d6c gậ5dCyqk8Nt đầu.

Ch5dCyqk8Núng 5bxLchXStôi 5dCyqk8Nchọn m5dCyqk8Nột q5bxLchXSuán massag5bxLchXSe rộ5dCyqk8Nng r5bxLchXSãi nằ5bxLchXSm c9d6ngay ở5bxLchXS vỉac9d6 5dCyqk8Nhè. c9d6Khi c9d6nhân viên bắtc9d6 đầuc9d6 bc9d6ôi dầu5bxLchXS lên5dCyqk8N c9d6chân, Phon5bxLchXSg rút5dCyqk8N 5bxLchXStrong tú5dCyqk8Ni 5bxLchXSra điếu5bxLchXS c9d6thuốc quấ5dCyqk8Nn tay màc9d6u nâu,5bxLchXS ch5bxLchXSậm r5bxLchXSãi ch5bxLchXSâm lửa.

- 5dCyqk8N 5bxLchXSAnh dá5dCyqk8Nm manc9d6g cỏ5bxLchXS 5dCyqk8Nđi máyc9d6 bc9d6ay à?5dCyqk8N –5bxLchXS Tôic9d6 5dCyqk8Nngạc nh5bxLchXSiên hỏi.

c9d6- 5dCyqk8N c9d6Tôi 5bxLchXScó bc9d6ị n5dCyqk8Ngu đâu,5dCyqk8N ởc9d6 5dCyqk8Nđây thi5bxLchXSếu gì.5dCyqk8N –c9d6 Hắn5bxLchXS nhúnc9d6 va5dCyqk8Ni, h5bxLchXSút 5dCyqk8Nhai hơ5bxLchXSi rồic9d6 đưa5dCyqk8N điếu5dCyqk8N thc9d6uốc c9d6cho tô5bxLchXSi. –c9d6 c9d6Dùng không?

Tôi nhận5dCyqk8N lấc9d6y, rít5dCyqk8N 5dCyqk8Nmấy hơi5dCyqk8N r5bxLchXSồi tr5bxLchXSả l5dCyqk8Nại hắn5bxLchXS. Đầc9d6u c9d6óc tô5bxLchXSi b5bxLchXSắt đầ5bxLchXSu l5bxLchXSơ 5bxLchXSmơ, toàn thâc9d6n n5bxLchXShẹ nhõm,5dCyqk8N dưới5bxLchXS chc9d6ân 5dCyqk8Nnhân v5bxLchXSiên vc9d6ẫn cầnc9d6 mẫnc9d6 x5bxLchXSoa bc9d6óp, nc9d6hấn huyệt. c9d6Tôi kh5bxLchXSép h5dCyqk8Nờ 5bxLchXSmắt, mc9d6ơ màng5dCyqk8N tận5bxLchXS hc9d6ưởng, đâ5bxLchXSy c9d6là lầ5dCyqk8Nn đầu5bxLchXS tôi5dCyqk8N 5dCyqk8Nđược trải5bxLchXS nghiệm 5dCyqk8Ncảm g5bxLchXSiác “high5bxLchXS” kết5bxLchXS h5dCyqk8Nợp vớ5dCyqk8Ni massage.

5dCyqk8N - 5bxLchXS Côc9d6 5dCyqk8Ncó biếtc9d6 5dCyqk8Ncô v5dCyqk8Nừa h5bxLchXSôn t5bxLchXSôi giá5bxLchXSn tiế5dCyqk8Np không?5dCyqk8N –5bxLchXS Phoc9d6ng cười.

5dCyqk8N - 5dCyqk8N Nế5bxLchXSu thế5dCyqk8N t5dCyqk8Nhì cc9d6ó vẻ5bxLchXS n5dCyqk8Như ac9d6nh hôc9d6n 5bxLchXSđàn ôc9d6ng nh5dCyqk8Niều hơc9d6n phụ5bxLchXS nữ.5bxLchXS [c9d63] –5dCyqk8N c9d6Tôi th5bxLchXSản nhiêc9d6n nói.

5bxLchXS - c9d6 Côc9d6 c5bxLchXSó người5bxLchXS yê5dCyqk8Nu c5dCyqk8Nhưa? 5dCyqk8NÝ 5dCyqk8Ntôi lc9d6à trước5dCyqk8N khc9d6i c9d6gia đì5bxLchXSnh c5dCyqk8Nô xảc9d6y rc9d6a chuyệ5bxLchXSn? – Hắn5dCyqk8N nhìn5bxLchXS néc9d6t mặt5dCyqk8N tôi5dCyqk8N c9d6rồi bồ5bxLchXSi tiếp.5bxLchXS –5bxLchXS c9d6Bỏ c5bxLchXSái chuy5bxLchXSện đồngc9d6 tí5bxLchXSnh vớ5dCyqk8N vẩn5bxLchXS của c9d6cô c9d6đi, chỉc9d6 lừa5bxLchXS 5dCyqk8Nđược mc9d6ấy ônc9d6g 5bxLchXSbà g5dCyqk8Nià thôi.

- c9d6 G5dCyqk8Niờ khôngc9d6, trước5bxLchXS cũnc9d6g không.c9d6 –c9d6 Bìn5dCyqk8Nh thường5bxLchXS cóc9d6 lẽc9d6 tô5bxLchXSi đãc9d6 khôn5dCyqk8Ng nói5dCyqk8N chuyện5bxLchXS 5dCyqk8Nnày nhưngc9d6 hắn5bxLchXS lu5bxLchXSôn b5bxLchXSiết hỏc9d6i r5dCyqk8Nất đ5dCyqk8Núng thờic9d6 điểm.

5bxLchXS- 5bxLchXS Chưac9d6 tc9d6ừng 5dCyqk8Nyêu ai?

5dCyqk8N- c9d6 Ừm…

- 5dCyqk8N T5dCyqk8Nôi cũn5bxLchXSg kh5dCyqk8Nông ngạc9d6c nhic9d6ên, người5bxLchXS nhc9d6ư cô5bxLchXS c9d6ai mc9d6à chịu5bxLchXS nổi.5bxLchXS –5bxLchXS Hắc9d6n cười.

- 5bxLchXS 5bxLchXSVì c9d6tôi chư5bxLchXSa gặ5dCyqk8Np đú5bxLchXSng người5dCyqk8N. Nế5bxLchXSu đànc9d6 ôn5dCyqk8Ng a5dCyqk8Ni cũn5bxLchXSg như5dCyqk8N 5dCyqk8Nanh thì5dCyqk8N t5bxLchXSôi th5bxLchXSà c9d6ở vc9d6ậy cc9d6ả đời.

- c9d6 c9d6Bảy mc9d6ươi nămc9d6 5bxLchXSnữa 5bxLchXStôi sẽc9d6 gửic9d6 viếng5bxLchXS 5dCyqk8Ncô vc9d6òng ho5bxLchXSa trắng5dCyqk8N [5dCyqk8N4], đ5bxLchXSừng 5bxLchXSlo. 5dCyqk8N– Nói đến5bxLchXS đây5bxLchXS hắc9d6n bỗng5bxLchXS nhìc9d6n c5bxLchXShằm chằm5dCyqk8N c9d6vào t5bxLchXSay tôi.5bxLchXS –5bxLchXS Cá5dCyqk8Ni vònc9d6g tôic9d6 đư5dCyqk8Na hôm5dCyqk8N qua đâu,c9d6 s5dCyqk8Nao khôn5bxLchXSg đeo?

5bxLchXS - c9d6 Cáic9d6 c9d6lắc bạc5bxLchXS rc9d6ẻ 5dCyqk8Ntiền ấc9d6y hả?

5dCyqk8N - 5bxLchXS Ừ…

Tron5dCyqk8Ng lòc9d6ng t5dCyqk8Nôi bỗngc9d6 c5bxLchXSó mc9d6ột cảm5bxLchXS giácc9d6 hc9d6ơi bực5bxLchXS bộic9d6, 5bxLchXShắn 5bxLchXSthực s5bxLchXSự co5dCyqk8Ni tôic9d6 5bxLchXSlà đồ nc9d6gu sa5bxLchXSo? Tô5dCyqk8Ni c9d6đã c9d6không muc9d6ốn nhắcc9d6 tới5bxLchXS c5bxLchXShuyện n5bxLchXSày 5bxLchXSmà hắn5bxLchXS c9d6còn ch5dCyqk8Nủ độnc9d6g khơi r5dCyqk8Na. Đa5dCyqk8Nng sẵ5dCyqk8Nn t5bxLchXSrong 5bxLchXSlúc ch5bxLchXSưa t5dCyqk8Nỉnh 5dCyqk8Ntáo hoà5bxLchXSn to5dCyqk8Nàn, tôi5bxLchXS liềnc9d6 tuônc9d6 mộ5bxLchXSt mạch:

- c9d6 c9d6Tôi không5bxLchXS 5bxLchXSmuốn 5dCyqk8Nnợ nần5bxLchXS g5dCyqk8Nì gi5bxLchXSa đc9d6ình c9d6anh nênc9d6 sc9d6áng na5dCyqk8Ny tô5bxLchXSi mac9d6ng tr5dCyqk8Nả c5bxLchXSho anh Vũ5bxLchXS 5dCyqk8Nthì an5dCyqk8Nh 5bxLchXSấy nói5bxLchXS cáic9d6 5dCyqk8Nlắc đó5dCyqk8N là5bxLchXS b5dCyqk8Nạch 5dCyqk8Nkim g5dCyqk8Nắn ruc9d6by saoc9d6. 5dCyqk8NTại s5dCyqk8Nao an5bxLchXSh lại c9d6nói dối5dCyqk8N tôi?

- 5dCyqk8N Các9d6i 5dCyqk8Ngì? c9d6– Pho5bxLchXSng c9d6gần n5dCyqk8Như nhổmc9d6 hc9d6ẳn người5dCyqk8N 5dCyqk8Ndậy, qc9d6uay san5bxLchXSg tô5bxLchXSi gằc9d6n gi5dCyqk8Nọng. c9d6– Cô5dCyqk8N đưa5dCyqk8N 5bxLchXSlại c5dCyqk8Nho Vũ?

c9d6 - 5bxLchXS Anc9d6h c9d6ấy bảo5dCyqk8N tôi5dCyqk8N c9d6cứ giữ5bxLchXS lấ5dCyqk8Ny vc9d6ì đấ5bxLchXSy l5dCyqk8Nà của5bxLchXS c9d6anh c9d6cho tôi.

5bxLchXS- 5bxLchXS Nhìn5bxLchXS 5dCyqk8Ncô 5dCyqk8Nbề n5dCyqk8Ngoài t5dCyqk8Nhì có5dCyqk8N vẻ5dCyqk8N h5dCyqk8Nơi ngu5bxLchXS, đến5bxLchXS lúc5bxLchXS 5dCyqk8Ntiếp 5dCyqk8Nxúc mới5dCyqk8N thấ5bxLchXSy n5bxLchXSgu thật,c9d6 mc9d6à lạic9d6 còn5dCyqk8N c9d6không pc9d6hải “hơi”5bxLchXS c9d6đâu. c9d6– H5dCyqk8Nắn 5bxLchXSnghiến răng.

5dCyqk8N - 5bxLchXS Tạ5dCyqk8Ni sa5dCyqk8No anc9d6h nó5bxLchXSi dối5bxLchXS tôi?

- 5dCyqk8N C5dCyqk8Nhả tại5dCyqk8N s5dCyqk8Nao c9d6cả, tôi5bxLchXS thấyc9d6 cái5bxLchXS 5bxLchXSlắc của5bxLchXS cửc9d6a hà5dCyqk8Nng c5dCyqk8Nho xấu5dCyqk8N quác9d6 nên5bxLchXS 5bxLchXStôi bảo đốic9d6 cá5dCyqk8Ni c9d6khác, tôic9d6 trc9d6ả thê5bxLchXSm tc9d6iền chênh5dCyqk8N, t5bxLchXShế thôi.c9d6 Khôn5bxLchXSg 5dCyqk8Nlẽ tôi5dCyqk8N c9d6phải kể5dCyqk8N tỉ 5dCyqk8Nmỉ c9d6ra v5dCyqk8Nới cô?

5bxLchXS - 5dCyqk8N T5bxLchXSóm lạ5bxLchXSi 5dCyqk8Nlà đấy5bxLchXS là5bxLchXS qu5bxLchXSà c9d6anh tặnc9d6g tôi?

c9d6- 5bxLchXS Côngc9d6 xá5dCyqk8N thê5dCyqk8Nm 5bxLchXScho c5dCyqk8Nô nhưc9d6ng cô5dCyqk8N t5dCyqk8Nhích c5dCyqk8Noi là5dCyqk8N qu5dCyqk8Nà tặc9d6ng cũng5dCyqk8N đượcc9d6. –5dCyqk8N Hc9d6ắn nhúnc9d6 vai5bxLchXS. 5dCyqk8N– Còn5bxLchXS c5bxLchXSô t5dCyqk8Nhì m5bxLchXSang đc9d6ưa cc9d6ho Vũ.

5dCyqk8N - 5dCyqk8N …5dCyqk8N 5bxLchXS– Tôic9d6 i5dCyqk8Nm lặng5bxLchXS 5bxLchXSmột 5dCyqk8Ntẹo rồic9d6 nhẹ5dCyqk8N n5dCyqk8Nhàng nc9d6ói. –5bxLchXS T5dCyqk8Nôi x5dCyqk8Nin lỗi.

5bxLchXS - 5bxLchXS Từ5bxLchXS giờ5bxLchXS 5bxLchXScô chịc9d6u c9d6khó dùn5dCyqk8Ng đầu5bxLchXS màc9d6 s5dCyqk8Nuy nghc9d6ĩ nhé.

Tu5bxLchXSy cá5bxLchXSch Pho5dCyqk8Nng nó5dCyqk8Ni giốnc9d6g n5dCyqk8Như m5bxLchXSọi chuyện5bxLchXS rất5bxLchXS đơ5dCyqk8Nn 5dCyqk8Ngiản, 5dCyqk8Ntự nhi5dCyqk8Nên, chỉ5dCyqk8N c5bxLchXSó tôi 5dCyqk8Nlà su5bxLchXSy ngh5bxLchXSĩ qu5dCyqk8Ná nhiề5dCyqk8Nu 5dCyqk8Nđến mứ5dCyqk8Nc hà5dCyqk8Nnh động5bxLchXS ngớ5dCyqk8N ngẩc9d6n, t5bxLchXSôi vẫnc9d6 thấy5bxLchXS điều5dCyqk8N gì c9d6đó g5dCyqk8Nờn gợ5dCyqk8Nn nhưnc9d6g k5bxLchXShông 5dCyqk8Nbiết bắ5bxLchXSt bẻ5dCyqk8N hắn5dCyqk8N th5bxLchXSế nào.

5dCyqk8N - c9d6 Mass5dCyqk8Nage xo5bxLchXSng c5bxLchXSô muc9d6ốn đc9d6i đâu?

c9d6- 5bxLchXS Về5dCyqk8N kháchc9d6 sạ5bxLchXSn thôi.

5dCyqk8N - 5bxLchXS C5dCyqk8Nòn sớm,c9d6 5dCyqk8Nthử đc9d6i 5dCyqk8Nbar c9d6xem ba5bxLchXSr ở5dCyqk8N T5bxLchXShái 5dCyqk8Nkhác c9d6gì c9d6Hà Nộic9d6 không?

5bxLchXS - c9d6 Lần5dCyqk8N trướcc9d6 tôi5dCyqk8N đi5bxLchXS rồi,5dCyqk8N toànc9d6 nhạcc9d6 T5dCyqk8Nhái 5bxLchXSthôi, đa5dCyqk8Nu đầu5bxLchXS lắm.

- 5dCyqk8N À,5dCyqk8N thế5bxLchXS thửc9d6 đc9d6i quá5bxLchXSn này5bxLchXS c9d6xem, tô5dCyqk8Ni đ5bxLchXSi mộtc9d6 lầc9d6n t5dCyqk8Nhấy c9d6cũng được.

Pho5dCyqk8Nng đưa5bxLchXS t5bxLchXSôi tớ5dCyqk8Ni 5bxLchXSmột quánc9d6 b5bxLchXSar k5bxLchXShá 5bxLchXSrộng c9d6rãi ở5bxLchXS 5dCyqk8Nđầu đư5bxLchXSờng, 5bxLchXSthật r5dCyqk8Na c9d6là quán b5dCyqk8Nia c9d6thì đúng5bxLchXS hơn.5dCyqk8N c9d6Trong góc5bxLchXS qu5dCyqk8Nán 5bxLchXScó một5dCyqk8N s5dCyqk8Nân khấu5bxLchXS nh5dCyqk8Nỏ dùng5bxLchXS đểc9d6 biểuc9d6 diễ5dCyqk8Nn nhạc sống.

- c9d6 Pc9d6hần lớn5bxLchXS các9d6c 5dCyqk8Nca 5dCyqk8Nsỹ biểc9d6u diễc9d6n 5bxLchXSở đ5bxLchXSây l5dCyqk8Nà nc9d6gười c9d6Philippines nên5bxLchXS c9d6toàn c9d6bài tiến5bxLchXSg An5bxLchXSh, 5bxLchXSkhông p5dCyqk8Nhải ng5dCyqk8Nhe nh5dCyqk8Nạc Thái.

Chúng 5dCyqk8Ntôi g5bxLchXSọi mỗic9d6 ngườ5dCyqk8Ni mộtc9d6 5bxLchXScốc 5dCyqk8Nbia 5bxLchXScỡ lớn,c9d6 5bxLchXSrồi tậ5dCyqk8Np c9d6trung 5bxLchXSnghe 5bxLchXSnhạc. Quán kh5dCyqk8Ná thưc9d6a khc9d6ách, 5dCyqk8Nkhông gic9d6an k5dCyqk8Nhông q5dCyqk8Nuá ồn5bxLchXS àc9d6o 5dCyqk8Nhay nồng5dCyqk8N nặc5dCyqk8N c9d6khói thuốc5bxLchXS khiến t5dCyqk8Nôi 5dCyqk8Nthấy t5bxLchXSương đối5bxLchXS dễ5dCyqk8N chịu.

5dCyqk8N - c9d6 C5dCyqk8Na s5bxLchXSỹ hôm5bxLchXS c9d6nay hát5dCyqk8N c9d6chán quá!

5dCyqk8N - 5bxLchXS Đâu5bxLchXS đếc9d6n nỗi5bxLchXS. –5bxLchXS c9d6Tôi liếc9d6c P5dCyqk8Nhong vẻc9d6 c5dCyqk8Noi t5dCyqk8Nhường. –5bxLchXS c9d6Mà chí5dCyqk8Nnh a5dCyqk8Nnh rủ5bxLchXS tô5dCyqk8Ni vào5dCyqk8N đây5bxLchXS mà.

5dCyqk8N - c9d6 5bxLchXSHơi ân5dCyqk8N hận5bxLchXS rồi.

- 5dCyqk8N Đừn5bxLchXSg nóc9d6i 5bxLchXSlà anc9d6h địn5bxLchXSh cướ5dCyqk8Np sâ5dCyqk8Nn 5bxLchXSkhấu nhéc9d6. –5bxLchXS Tôc9d6i cười.5dCyqk8N 5bxLchXS– Ở5dCyqk8N đây5bxLchXS kh5dCyqk8Nông 5dCyqk8Ncó pian5bxLchXSo cc9d6ho a5dCyqk8Nnh bic9d6ểu dc9d6iễn đâu.

- c9d6 5dCyqk8NNếu t5bxLchXSôi làm5dCyqk8N thật5dCyqk8N thìc9d6 sao?

- c9d6 Tôi5bxLchXS sẽc9d6 5bxLchXScoi nh5bxLchXSư khôc9d6ng qc9d6uen biết5bxLchXS 5bxLchXSgì 5dCyqk8Nanh c5bxLchXSho đỡ5bxLchXS xấu5bxLchXS hổ.

5bxLchXS - c9d6 c9d6Để xc9d6em n5dCyqk8Nhé. –5dCyqk8N Hắn5dCyqk8N bỗn5bxLchXSg cưc9d6ời 5dCyqk8Ngian v5bxLchXSô cùng.

Tô5bxLchXSi ch5bxLchXSưa 5dCyqk8Nkịp cảnc9d6 Phon5bxLchXSg l5dCyqk8Nại 5bxLchXSthì 5bxLchXShắn 5dCyqk8Nđã đic9d6 l5bxLchXSên 5dCyqk8Nsân khấu,5bxLchXS 5dCyqk8Nnói gì5bxLchXS đó5bxLchXS 5dCyqk8Nvới ban nhạc,5dCyqk8N hc9d6ọ 5dCyqk8Nliền 5dCyqk8Nđưa c5dCyqk8Nho hắn5bxLchXS chiếcc9d6 guita5bxLchXSr điện.5bxLchXS 5dCyqk8NHắn u5dCyqk8Nng du5bxLchXSng c5bxLchXShỉnh c9d6lại mic rồi5dCyqk8N cấtc9d6 tiếng:

- 5bxLchXS (…………)

c9d6Tôi giật5dCyqk8N 5bxLchXSmình, suýtc9d6 pc9d6hun c5dCyqk8Nả 5bxLchXSngụm 5bxLchXSbia troc9d6ng c9d6mồm 5dCyqk8Nra ngoà5dCyqk8Ni. P5bxLchXShong 5bxLchXShọc tiếng Tháic9d6 lúc5bxLchXS nà5bxLchXSo vậy?c9d6 c9d6Và đáng5dCyqk8N ng5dCyqk8Nạc nh5bxLchXSiên hơ5bxLchXSn 5dCyqk8Nlà c5bxLchXSả 5bxLchXSquán đềuc9d6 hướngc9d6 vềc9d6 t5bxLchXSôi sau câ5bxLchXSu nói5dCyqk8N củac9d6 5dCyqk8Nhắn khc9d6iến tc9d6ôi chỉc9d6 mu5bxLchXSốn độc9d6n thổ.

c9d6- 5dCyqk8N (……..) –5bxLchXS Cô5dCyqk8N g5bxLchXSái ngồic9d6 bàn5bxLchXS c9d6bên cạnh5dCyqk8N qc9d6uay c9d6sang tô5bxLchXSi tươ5bxLchXSi c5dCyqk8Nười tuônc9d6 mộtc9d6 tràng.

c9d6 - 5dCyqk8N Xc9d6in lc9d6ỗi, 5dCyqk8Ntôi khc9d6ông nó5bxLchXSi được5bxLchXS tiế5dCyqk8Nng Thái.

- 5bxLchXS 5bxLchXSThật 5dCyqk8Nsao? –c9d6 5dCyqk8NCô t5bxLchXSa đáp5bxLchXS lạ5dCyqk8Ni bc9d6ằng tiếng5dCyqk8N Anh5bxLchXS, 5bxLchXSvẻ ngạcc9d6 nhiên5bxLchXS. –c9d6 5bxLchXSTại tô5dCyqk8Ni thấy5bxLchXS bạ5dCyqk8Nn c5bxLchXSô n5bxLchXSói 5bxLchXStiếng Thái.

c9d6- 5dCyqk8N T5bxLchXSôi c5dCyqk8Nũng 5bxLchXSđang muốnc9d6 b5bxLchXSiết a5dCyqk8Nnh ấy5bxLchXS nó5dCyqk8Ni gì5bxLchXS đây.

5bxLchXS- 5bxLchXS An5dCyqk8Nh ấyc9d6 nóic9d6, –5dCyqk8N Cô5dCyqk8N t5dCyqk8Na cườc9d6i, nhì5dCyqk8Nn tôic9d6 vẻ5bxLchXS ngưỡng5bxLchXS 5bxLchXSmộ. –c9d6 5bxLchXSbài c9d6hát này5dCyqk8N c9d6tôi dành c9d6tặng cc9d6ho một5dCyqk8N ngườic9d6 v5dCyqk8Nô cùng5dCyqk8N đặc9d6c biệt5dCyqk8N c9d6đối vớ5dCyqk8Ni t5dCyqk8Nôi. 5bxLchXSCô ấ5dCyqk8Ny ng5bxLchXSồi n5bxLchXSgay đằng kia.

- c9d6 …

Tôi há5dCyqk8N 5bxLchXShốc mic9d6ệng. Hắc9d6n c5bxLchXSó ýc9d6 5bxLchXSgì vậy?

“She ma5bxLchXSy c9d6be c9d6the b5bxLchXSeauty 5bxLchXSor th5bxLchXSe beast
Maybe 5bxLchXSthe f5dCyqk8Namine 5bxLchXSor tc9d6he feast
c9d6 May tuc9d6rn e5bxLchXSach da5bxLchXSy int5bxLchXSo 5bxLchXSa Hea5dCyqk8Nven c9d6or 5bxLchXSa Hell
5bxLchXS She 5bxLchXSmay b5dCyqk8Ne thc9d6e m5dCyqk8Nirror c9d6of 5bxLchXSmy dreams
5bxLchXSA sm5dCyqk8Nile r5dCyqk8Neflected i5dCyqk8Nn c9d6a stream
5bxLchXS She c9d6may c9d6not 5bxLchXSbe 5bxLchXSwhat 5bxLchXSshe ma5dCyqk8Ny s5dCyqk8Neem in5bxLchXSside he5bxLchXSr shell.”[5]


Giọng 5bxLchXSPhong trầm,5dCyqk8N ấm,c9d6 đặ5bxLchXSc biệc9d6t hợpc9d6 với5dCyqk8N b5dCyqk8Nài hát,5bxLchXS ng5dCyqk8Nay 5bxLchXScả 5bxLchXSkỹ thu5bxLchXSật c5bxLchXShơi guitar cũng5bxLchXS 5dCyqk8Nrất 5dCyqk8Ntốt. Tc9d6ôi buộc5bxLchXS ph5bxLchXSải th5bxLchXSừa n5dCyqk8Nhận rằnc9d6g 5bxLchXShắn c9d6chê b5bxLchXSai 5bxLchXSca sỹ5bxLchXS 5dCyqk8Nlúc nãy 5dCyqk8Nlà c5dCyqk8Nó 5bxLchXSlý 5bxLchXSdo. T5dCyqk8Nừ c9d6lúc nà5bxLchXSo ác9d6nh mắtc9d6 tôc9d6i đc9d6ã gắnc9d6 c9d6chặt lấ5dCyqk8Ny Phc9d6ong, s5bxLchXSay sưac9d6 theo dõc9d6i phầ5dCyqk8Nn b5dCyqk8Niểu 5dCyqk8Ndiễn củac9d6 hắn,5dCyqk8N chă5bxLchXSm 5dCyqk8Nchú đ5bxLchXSến c9d6từng độn5dCyqk8Ng tác.

“Me, I'5dCyqk8Nll t5dCyqk8Nake thc9d6e laugh5bxLchXSter a5bxLchXSnd y5dCyqk8Nour tears
5bxLchXS And m5bxLchXSake the5dCyqk8Nm c9d6all 5dCyqk8Nmy souvenirs.”


Trong t5bxLchXShoáng 5dCyqk8Nchốc t5bxLchXSôi đãc9d6 cảc9d6m 5dCyqk8Nthấy ánc9d6h mắt5dCyqk8N 5dCyqk8NPhong lư5bxLchXSớt tới5bxLchXS tôi,5bxLchXS môi5dCyqk8N n5dCyqk8Nở 5bxLchXSnụ cười nhẹ5bxLchXS đặcc9d6 trưng5dCyqk8N, n5dCyqk8Nụ cc9d6ười 5dCyqk8Nluôn c9d6ẩn chứac9d6 điềuc9d6 gì5dCyqk8N đ5bxLchXSó châm5dCyqk8N 5bxLchXSbiếm m5bxLchXSà tôi5bxLchXS từng 5bxLchXSghét cac9d6y ghc9d6ét đắng.

c9d6 Nhưng 5bxLchXSvào đú5dCyqk8Nng khoả5bxLchXSnh khắc5bxLchXS đc9d6ó, t5dCyqk8Nôi c9d6đã khôc9d6ng sac9d6o cò5dCyqk8Nn 5bxLchXSghét được.

T5dCyqk8Nim c9d6tôi 5bxLchXSnhư ngừn5bxLchXSg 5bxLchXSđập tro5bxLchXSng giây5bxLchXS c9d6lát, và5dCyqk8N một5dCyqk8N cc9d6ảm c9d6giác nặng5dCyqk8N nề5dCyqk8N đc9d6è lê5dCyqk8Nn khiến tôi5bxLchXS 5dCyqk8Nkhông 5bxLchXSchịu nổi5dCyqk8N, q5dCyqk8Nuay người5dCyqk8N chạc9d6y 5bxLchXSra phíac9d6 cửa.5dCyqk8N Tôc9d6i 5dCyqk8Nkhông hiểu5bxLchXS sao mì5dCyqk8Nnh lạ5dCyqk8Ni l5bxLchXSàm như5bxLchXS vậyc9d6, 5dCyqk8Ntôi chỉ5bxLchXS bi5bxLchXSết rằnc9d6g tc9d6ôi kh5dCyqk8Nông th5dCyqk8Nể ti5dCyqk8Nếp 5bxLchXStục nc9d6hìn hay c9d6nghe h5bxLchXSắn. Tôi5bxLchXS 5bxLchXSsợ 5bxLchXSmình s5dCyqk8Nẽ bị5bxLchXS nhữn5dCyqk8Ng 5dCyqk8Nảo giác5bxLchXS không5bxLchXS thật.

T5bxLchXSrong lú5dCyqk8Nc vộc9d6i vãc9d6 tôc9d6i c9d6va phả5dCyqk8Ni mộ5bxLchXSt người,c9d6 l5bxLchXSoạng choạngc9d6 suý5bxLchXSt ngã.

c9d6- c9d6 c9d6Hey, lc9d6ook wc9d6here you’rec9d6 goic9d6ng, bi5dCyqk8Ntch! –c9d6 5dCyqk8NTôi cc9d6hưa kịp5dCyqk8N x5dCyqk8Nin lỗ5bxLchXSi 5dCyqk8Nthì gãc9d6 c9d6đàn ông5dCyqk8N d5dCyqk8Na đen5dCyqk8N c9d6to coc9d6n đã5dCyqk8N 5dCyqk8Nthô 5dCyqk8Nlỗ lê5bxLchXSn 5bxLchXStiếng trước.

5bxLchXS - 5dCyqk8N Ohc9d6, sc9d6on, momm5bxLchXSy can’c9d6t beli5bxLchXSeve you’ve5bxLchXS grc9d6own u5bxLchXSp thi5dCyqk8Ns muc9d6ch [6c9d6]. 5dCyqk8N– T5dCyqk8Nôi t5dCyqk8Nhu lại5bxLchXS 5bxLchXSnụ cc9d6ười, l5dCyqk8Nạnh 5dCyqk8Nlùng đápc9d6 lời.

5bxLchXSNói rồ5dCyqk8Ni tô5dCyqk8Ni trá5bxLchXSnh 5dCyqk8Nqua gc9d6ã, 5bxLchXSbước r5bxLchXSa ngoài.

5bxLchXS- 5bxLchXS ****c9d6* 5dCyqk8N***** **5bxLchXS*** c9d6– Gc9d6ã nhảc9d6y tớ5dCyqk8Ni 5dCyqk8Nchắn đ5bxLchXSường tô5bxLchXSi, miệngc9d6 c9d6tuôn m5dCyqk8Nột tr5dCyqk8Nàng những lờ5dCyqk8Ni tục5bxLchXS tĩuc9d6. Toà5dCyqk8Nn c9d6thân gã5bxLchXS bốc5bxLchXS m5bxLchXSùi rượ5bxLchXSu nồ5bxLchXSng c9d6nặc, từngc9d6 t5dCyqk8Nia máuc9d6 v5dCyqk8Nằn lên c9d6trong đ5bxLchXSôi m5dCyqk8Nắt tr5dCyqk8Nắng dã.

Tôi 5dCyqk8Nhơi sợ,c9d6 lù5dCyqk8Ni l5dCyqk8Nại mộtc9d6 bước,c9d6 nuốtc9d6 ngượ5bxLchXSc vào5bxLchXS b5dCyqk8Nụng bà5dCyqk8Ni diễnc9d6 văn5dCyqk8N khôn5dCyqk8Ng kém p5dCyqk8Nhần hùn5dCyqk8Ng h5bxLchXSồn. c9d6Và tôi5bxLchXS cũng5bxLchXS ư5bxLchXSớc cc9d6ó t5dCyqk8Nhể n5dCyqk8Nuốt đượ5bxLchXSc l5dCyqk8Nuôn cả5dCyqk8N câuc9d6 c9d6tôi 5bxLchXSvừa nói lúcc9d6 trước.

Vậ5dCyqk8Ny nhưc9d6ng mặc5bxLchXS c9d6cho 5bxLchXStôi đ5bxLchXSã tc9d6ỏ r5bxLchXSa nhúnc9d6 5dCyqk8Nnhường, gãc9d6 c9d6vẫn hùn5bxLchXSg hổc9d6 xông5bxLchXS tới5bxLchXS đẩ5dCyqk8Ny mạnh mộ5dCyqk8Nt các9d6i c9d6khiến 5bxLchXStôi lo5bxLchXSạng cc9d6hoạng 5dCyqk8Nngã r5dCyqk8Na đc9d6ằng 5bxLchXSsau, đầuc9d6 gối5dCyqk8N vc9d6a vàc9d6o cạnh bc9d6àn đauc9d6 điếng.

Tới k5dCyqk8Nhi tôc9d6i lồmc9d6 cc9d6ồm đứng5bxLchXS thẳng5bxLchXS dậy,5dCyqk8N tc9d6ầm mắtc9d6 đã5bxLchXS c9d6bị c9d6chặn lạ5bxLchXSi bởi5bxLchXS c9d6một 5bxLchXSvóc dáng ca5bxLchXSo l5bxLchXSớn. T5bxLchXSôi kh5dCyqk8Nẽ nghiêng5bxLchXS đầuc9d6 nhc9d6ìn th5dCyqk8Nì hơi5bxLchXS giậc9d6t mc9d6ình thấc9d6y 5dCyqk8Ngã 5dCyqk8Nkia nằm 5dCyqk8Nđo ván5dCyqk8N dưới5dCyqk8N đất,5bxLchXS mộ5dCyqk8Nt bê5bxLchXSn kh5dCyqk8Nóe mc9d6ôi c9d6rỉ c9d6máu. Ph5bxLchXSong đứngc9d6 tr5bxLchXSước m5bxLchXSặt tô5bxLchXSi xoay nhc9d6ẹ nắm5dCyqk8N tay5bxLchXS. G5bxLchXSã đànc9d6 ôn5bxLchXSg nhc9d6anh chóc9d6ng đứng5bxLchXS lênc9d6, c5dCyqk8Nùng h5dCyqk8Nai gãc9d6 b5dCyqk8Nên c5dCyqk8Nạnh c9d6to con không5dCyqk8N c9d6kém tiế5bxLchXSn 5bxLchXSvề phc9d6ía Phonc9d6g v5bxLchXSà tô5bxLchXSi. Đám5dCyqk8N kh5dCyqk8Nách t5dCyqk8Nrong qc9d6uán đãc9d6 5dCyqk8Ndạt r5bxLchXSa ngoài, c9d6còn bảo5dCyqk8N v5dCyqk8Nệ đứng5bxLchXS xun5dCyqk8Ng q5bxLchXSuanh c9d6không 5bxLchXShề tỏc9d6 vẻ5dCyqk8N 5dCyqk8Ngì 5bxLchXSmuốn c9d6can thiệp.

Phong c9d6vung t5dCyqk8Nay đấm5dCyqk8N th5dCyqk8Nẳng v5dCyqk8Nào mặt5dCyqk8N 5dCyqk8Ngã đứng5dCyqk8N c9d6giữa rồi5bxLchXS tiếpc9d6 tục9d6c đá5bxLchXS gc9d6ã bê5bxLchXSn trái. Cácc9d6h r5dCyqk8Na đòn5dCyqk8N củ5dCyqk8Na hắc9d6n r5dCyqk8Nất 5bxLchXScó “nc9d6ghề”, mấy5dCyqk8N gã5bxLchXS đàn5bxLchXS ô5dCyqk8Nng 5dCyqk8Nto coc9d6n ki5bxLchXSa trúng đò5bxLchXSn nc9d6ào của5dCyqk8N h5bxLchXSắn mặc9d6t c9d6mũi đều5dCyqk8N c9d6co 5dCyqk8Nrúm, c9d6tím lịm.c9d6 T5dCyqk8Nhế n5bxLchXShưng 5dCyqk8N"mãnh hc9d6ổ nac9d6n địch quầ5dCyqk8Nn hồ",5bxLchXS 5dCyqk8Nlúc Phoc9d6ng cònc9d6 đac9d6ng m5dCyqk8Nải chiế5dCyqk8Nn đc9d6ấu 5dCyqk8Nvới ha5dCyqk8Ni c9d6gã thì5dCyqk8N 5bxLchXSgã c9d6thứ ba âc9d6m thầm5dCyqk8N 5dCyqk8Ntiến đếc9d6n định5dCyqk8N đánh5bxLchXS lén.

“Choang…”5dCyqk8N T5bxLchXSôi c5bxLchXSầm mộ5bxLchXSt vạ5dCyqk8Ni bic9d6a to5bxLchXS, dùng5dCyqk8N 5dCyqk8Nhai ta5bxLchXSy nện5bxLchXS hếtc9d6 sức5dCyqk8N bìn5bxLchXSh s5bxLchXSinh xuống đầu5bxLchXS g5dCyqk8Nã c9d6thứ b5bxLchXSa k5dCyqk8Nia. Th5dCyqk8Nế 5bxLchXSnhưng, khôc9d6ng giốnc9d6g 5bxLchXSnhư c9d6trong c9d6phim, gãc9d6 không hề5bxLchXS 5dCyqk8Nlăn c9d6ra ngất5bxLchXS, c9d6ngược lạic9d6, c9d6sau c9d6cơn choáng5dCyqk8N v5bxLchXSáng, c9d6lừ l5dCyqk8Nừ t5bxLchXSiến tới5dCyqk8N c5bxLchXShỗ tôi. 5dCyqk8NTôi 5dCyqk8Nhoảng h5dCyqk8Nốt 5dCyqk8Nlùi dần,5dCyqk8N ta5dCyqk8Ny c9d6quờ q5dCyqk8Nuạng, tuyệ5dCyqk8Nt vọc9d6ng tìm5bxLchXS bất5dCyqk8N cức9d6 thứ5bxLchXS c9d6gì 5dCyqk8Ncó thể 5bxLchXSlàm 5bxLchXSvũ khí.

5bxLchXSMột bó5dCyqk8Nng ngườ5dCyqk8Ni bỗ5bxLchXSng c9d6lao tớic9d6 nắm5dCyqk8N lấyc9d6 ta5dCyqk8Ny 5bxLchXStôi c9d6kéo 5dCyqk8Nthẳng r5bxLchXSa ngc9d6oài. Phoc9d6ng lôi 5dCyqk8Ntôi c9d6chạy thc9d6ục mạngc9d6 tr5dCyqk8Nong k5dCyqk8Nhu phố5bxLchXS đôn5bxLchXSg đ5bxLchXSúc rồi5dCyqk8N ngoặtc9d6 vào5dCyqk8N 5bxLchXSmột n5bxLchXSgõ nhỏ. H5dCyqk8Nắn t5bxLchXSiếp tụ5bxLchXSc c9d6rẽ 5dCyqk8Nthêm và5bxLchXSi n5dCyqk8Ngõ nữa,5dCyqk8N đến5bxLchXS đường5dCyqk8N lớn5bxLchXS bc9d6ên n5dCyqk8Ngoài, tách5dCyqk8N biệt5bxLchXS hoàn toà5bxLchXSn vớc9d6i Kha5dCyqk8No 5dCyqk8NSan mới5bxLchXS đức9d6ng lại,5bxLchXS cúic9d6 ngườic9d6 t5bxLchXShở dốc.

5dCyqk8N - 5dCyqk8N c9d6Cô c5dCyqk8Nó 5bxLchXSsao không?

- c9d6 Tô5bxLchXSi c9d6không saoc9d6. 5dCyqk8N– Tô5dCyqk8Ni lúc5bxLchXS 5bxLchXSnày m5bxLchXSới kịp5dCyqk8N qua5bxLchXSn sc9d6át thấc9d6y trên5bxLchXS 5dCyqk8Nmặt hắc9d6n 5dCyqk8Nđã xu5dCyqk8Nất 5dCyqk8Nhiện 5bxLchXSvài vếc9d6t bầm5dCyqk8N tíc9d6m. –c9d6 c9d6Anh có5dCyqk8N đ5dCyqk8Nau không?

c9d6- c9d6 Còc9d6n 5dCyqk8Nphải hỏi.5bxLchXS 5dCyqk8N– Hắ5dCyqk8Nn lườc9d6m tôc9d6i. –5dCyqk8N 5dCyqk8NNhưng bọnc9d6 ki5dCyqk8Na chắcc9d6 5dCyqk8Nđau hơn,5dCyqk8N c9d6ít nhấtc9d6 cái5dCyqk8N thằng5bxLchXS đẩc9d6y cô5dCyqk8N sẽ5dCyqk8N phải5bxLchXS 5bxLchXSvề bằn5dCyqk8Ng cáng.

- 5dCyqk8N Ac9d6nh nhìn5bxLchXS c9d6thấy n5dCyqk8Nó đẩy5bxLchXS tôic9d6 à?

5bxLchXS - c9d6 Ừc9d6, vừa5bxLchXS xc9d6uống dưới5dCyqk8N 5bxLchXSsân kh5bxLchXSấu thìc9d6 thấy.

5dCyqk8N - 5bxLchXS Mc9d6à s5dCyqk8Nao tự5bxLchXS nhc9d6iên c9d6anh lạ5bxLchXSi lôic9d6 t5bxLchXSôi ch5bxLchXSạy? Ch5dCyqk8Núng nó5bxLchXS ké5dCyqk8No đến5bxLchXS thêm5bxLchXS h5bxLchXSay sao?

- c9d6 K5bxLchXShông… c9d6– 5dCyqk8NPhong kh5bxLchXSẽ lắc5bxLchXS đầu,5dCyqk8N tac9d6y sờ5bxLchXS 5bxLchXSnhẹ lênc9d6 mấy5bxLchXS v5bxLchXSết c9d6bầm. 5dCyqk8N– Tôic9d6 5dCyqk8Nliếc thấy 5dCyqk8Ncảnh sát5dCyqk8N nê5bxLchXSn kéo5dCyqk8N cô5bxLchXS c9d6đi, đểc9d6 5bxLchXSbị c9d6giữ lạc9d6i phic9d6ền lắ5bxLchXSm. D5bxLchXSù sa5bxLchXSo đc9d6ây cũn5bxLchXSg không p5bxLchXShải đấtc9d6 của5bxLchXS mình.

5bxLchXS- 5dCyqk8N T5dCyqk8Nôi xi5bxLchXSn lỗi.c9d6 5bxLchXS– Tôc9d6i 5dCyqk8Ncúi đầ5bxLchXSu nó5bxLchXSi nhỏ,5dCyqk8N gi5bxLchXSọng tr5bxLchXSàn 5dCyqk8Nngập c9d6áy náy.

5dCyqk8N - 5bxLchXS Kc9d6hỏi xi5dCyqk8Nn lỗ5bxLchXSi. c9d6– c9d6Hắn kh5dCyqk8Noát tayc9d6. –5bxLchXS C5bxLchXSũng cóc9d6 p5dCyqk8Nhải l5dCyqk8Nần đ5bxLchXSầu 5bxLchXScô gây5bxLchXS 5dCyqk8Nchuyện đâu.

c9d6 - c9d6 S5bxLchXSao a5bxLchXSnh khc9d6ông hỏ5dCyqk8Ni tôi5dCyqk8N vì5dCyqk8N đâuc9d6 lạic9d6 gây5dCyqk8N c9d6sự đánh5dCyqk8N nha5bxLchXSu? –c9d6 Thấy5bxLchXS hắ5dCyqk8Nn c9d6im ic9d6m khc9d6ông nóc9d6i 5bxLchXSgì, 5dCyqk8Ntôi chủc9d6 động5bxLchXS đề5bxLchXS cậpc9d6 trước.

5bxLchXS - 5dCyqk8N c9d6Để c9d6làm gì?

- 5bxLchXS Biế5bxLchXSt đc9d6âu c9d6là tôi5bxLchXS sai?

5dCyqk8N - 5dCyqk8N Cô5bxLchXS sa5bxLchXSi c9d6hay đúnc9d6g t5bxLchXShì 5bxLchXSảnh hưởng5dCyqk8N c9d6gì tớc9d6i việ5dCyqk8Nc tc9d6ôi c9d6nện nóc9d6? 5dCyqk8N– Hắnc9d6 nc9d6hún vai.

5dCyqk8N Tôi độ5bxLchXSt nhiênc9d6 5dCyqk8Ncó mộ5dCyqk8Nt mo5dCyqk8Nng mc9d6uốn đc9d6iên rồc9d6 là5dCyqk8N ôc9d6m lấy5dCyqk8N Phoc9d6ng c9d6thật chặt,5bxLchXS để5dCyqk8N cảm ơc9d6n h5bxLchXSắn và5bxLchXS để5dCyqk8N thấ5bxLchXSy đượcc9d6 c9d6mình đãc9d6 th5bxLchXSực sực9d6 c9d6an toàn.5dCyqk8N Nhưnc9d6g tất5bxLchXS nh5dCyqk8Niên t5dCyqk8Nôi vẫn c9d6còn đủc9d6 t5bxLchXSỉnh tc9d6áo đểc9d6 kiềc9d6m chế.

5dCyqk8N - c9d6 Tôc9d6i thấyc9d6 a5bxLchXSnh 5dCyqk8Nđánh rấc9d6t cc9d6ó nc9d6ghề, an5bxLchXSh từng5bxLchXS h5dCyqk8Nọc 5bxLchXSvõ à?

c9d6- 5bxLchXS Ừ,c9d6 mộtc9d6 chút5bxLchXS. –5bxLchXS Hc9d6ắn gật5dCyqk8N 5bxLchXSgật đ5bxLchXSầu. 5bxLchXS– Trướ5dCyqk8Nc tô5bxLchXSi họcc9d6 T5dCyqk8Nán th5dCyqk8Nủ c9d6vài nămc9d6. Hồi5bxLchXS còn trẻ5bxLchXS con5dCyqk8N, thằng5dCyqk8N c9d6nào kh5dCyqk8Nông ư5bxLchXSớc mơ5bxLchXS thành5bxLchXS Siêu5bxLchXS nhânc9d6 trừ5dCyqk8N gi5dCyqk8Nan dic9d6ệt b5dCyqk8Nạo chứ?

Tô5dCyqk8Ni giậ5bxLchXSt mìn5bxLchXSh, cái5bxLchXS ước5dCyqk8N mc9d6ơ nc9d6ày s5dCyqk8Nao n5bxLchXSghe que5dCyqk8Nn c9d6đến c9d6vậy. Tôic9d6 thấy5bxLchXS khô5dCyqk8Nng kh5dCyqk8Ní xung q5dCyqk8Nuanh bỗngc9d6 đặc5bxLchXS quá5dCyqk8Nnh, hí5dCyqk8Nt c9d6thở trởc9d6 5bxLchXSnên 5dCyqk8Nvô cùn5dCyqk8Ng khóc9d6 khăn.

- c9d6 5dCyqk8NÀ c9d6mà l5bxLchXSúc 5dCyqk8Nnãy c9d6anh nóic9d6 gì5bxLchXS trên5dCyqk8N sc9d6ân khấu5bxLchXS thc9d6ế? Khôn5dCyqk8Ng 5bxLchXSngờ an5dCyqk8Nh l5bxLchXSại b5bxLchXSiết tiế5bxLchXSng Thc9d6ái. –5bxLchXS Tôi5dCyqk8N lảc9d6ng đi,5bxLchXS c9d6cố ng5bxLchXShĩ r5dCyqk8Na c5bxLchXShuyện c9d6khác để5bxLchXS hỏi.

- c9d6 Tôic9d6 n5dCyqk8Nói c9d6tôi c9d6hát bc9d6ài c9d6đó tặng5dCyqk8N c9d6cho c9d6một ngư5dCyqk8Nời 5bxLchXSđặc bi5dCyqk8Nệt đốc9d6i vớc9d6i t5dCyqk8Nôi. –5dCyqk8N Phong gãic9d6 g5dCyqk8Nãi cằm5bxLchXS, t5dCyqk8Nhản nh5dCyqk8Niên nói.5dCyqk8N –5dCyqk8N 5bxLchXSThực 5bxLchXSra tô5dCyqk8Ni khôngc9d6 b5bxLchXSiết nhiềuc9d6 5dCyqk8Nlắm đâu, 5bxLchXSchẳng q5dCyqk8Nua ngc9d6ày c9d6xưa 5bxLchXSyêu 5bxLchXSmột ec9d6m người5dCyqk8N Tc9d6hái nê5dCyqk8Nn 5dCyqk8Nmới h5dCyqk8Nọc 5bxLchXSmỗi c5dCyqk8Nâu n5bxLchXSày để c5bxLchXSưa c9d6em ý. Thêm cả câu “Nong suay mak” là “Em rất đẹp” nữa.

- Thế sao vừa rồi anh lại...?

- Thì cô bảo tôi mà lên biểu diễn cô sẽ giả bộ không quen tôi cho khỏi xấu hổ. Nhưng làm sao tôi chịu xấu hổ một mình được?

Tôi có một cảm giác rõ ràng là tim mình chợt nhói một cái mạnh, khá giống cú va chân vào cạnh bàn lúc nãy, giờ đã sưng tím và vẫn còn rớm máu.


...........................

Chú thích:

[1] Tuk tuk: Phương tiện công cộng rất phổ biến ở Thái, có ba bánh, chở được khoảng bốn, năm người, giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa.

[2] Ở đây ý Phong chế giễu Thư gầy như nạn nhân nạn đói năm 1945 còn Thư thì đáp lại là cô thấy hắn giống người tiền sử chưa tiến hóa hết.

[3] Do cách hút cần không giống thuốc lá, nên thường là một nhóm mấy người chuyền tay nhau hút chung (ngậm chung tóp -> Phong bảo Thư hôn hắn gián tiếp). Thư nói Phong hôn đàn ông nhiều hơn phụ nữ vì tỷ lệ nam giới hút cần cao hơn nữ.

[4] Người chưa có gia đình thì khi mất sẽ dùng hoa trắng để viếng.

[5] She – Elvis Costello: bản dịch tại đây.

[6] Tôi để nguyên tiếng Anh phần này vì không biết tiếng Việt nói thế nào cho hợp.
- Look where you’re going, bitch: nhìn đường vào, con chó (cái) / con khốn.
- Oh, son, mommy can’t believe you’ve grown up this much: Không thể tin được con giai mẹ đã lớn từng này.
Vì người kia chửi Thư là bitch (chó cái) nên cô mới gọi lại người kia là con trai, ý chửi hắn là son of a bitch (chó đẻ).