You are here

Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương Tn6qLs17: Ánxr “tình”Tn6qLs đ6Eibrzêm 6EibrzBình An

Giữa Sài Gònxr n6Eibrzáo nhiệtxr hTn6qLsoa đèn6Eibrz đê6Eibrzm GiángnbVGUY Sin6Eibrzh, ThinbVGUYên Tn6qLsKiến bỏnbVGUY nbVGUYlại cuxrộc vuTn6qLsi xrcòn daxrng dở. Tự6Eibrz xrtrong Tn6qLssâu thTn6qLsẳm, anxrh bỗngTn6qLs Tn6qLschán ngánTn6qLs với6Eibrz nhTn6qLsững cunbVGUYộc vuxri nhxrạt nhẽnbVGUYo bắt6Eibrz đầTn6qLsu bằnnbVGUYg bao lờnbVGUYi xrtâng Tn6qLsbốc, lơi6Eibrz lxrả vànbVGUY thườnTn6qLsg sxrẽ kTn6qLsết thnbVGUYúc trêxrn 6Eibrzmột cxrhiếc giưTn6qLsờng nhTn6qLsàu 6Eibrznhĩ 6Eibrzgối chăn nào6Eibrz đó.Tn6qLs K6Eibrzhông lấxry x6Eibrze, aTn6qLsnh xrlang thTn6qLsang 6Eibrzgiữa dònbVGUYng nTn6qLsgười xnbVGUYuôi nxrgược. 6EibrzHọ từng đôi6Eibrz Tn6qLsvui cưxrời Tn6qLsbên xrnhau, rinbVGUYêng an6Eibrzh 6Eibrzchỉ mộtTn6qLs mình6Eibrz. A6Eibrznh gọTn6qLsi chTn6qLso xrBá QunbVGUYân, nbVGUYBá Quân đnbVGUYang bịxr 6Eibrzvây qunbVGUYanh bởi6Eibrz nhữngxr xrbữa tiệc,6Eibrz thTn6qLsậm xrchí phảiTn6qLs cóTn6qLs xrmặt đếnTn6qLs dTn6qLsăm nơixr trong đêmxr nay6Eibrz. nbVGUYThiên Tr6Eibrzình c6Eibrzòn chưaTn6qLs xuấtxr việnnbVGUY. ThTn6qLsáo cà-nbVGUYvạt, 6Eibrzanh nbVGUYđút haTn6qLsi nbVGUYtay 6Eibrzvào túi6Eibrz quần, bước6Eibrz 6Eibrzđi thậTn6qLst 6Eibrzchậm trê6Eibrzn đạiTn6qLs lộ6Eibrz Tn6qLs- conbVGUYn đường6Eibrz axrnh đnbVGUYi qTn6qLsua hànxrg vạnxr lầnTn6qLs nh6Eibrzưng chưa từngxr đưaxr mắtnbVGUY ngắmTn6qLs xrnhìn. Rồi6Eibrz bỗTn6qLsng dưnnbVGUYg, đâu6Eibrz đnbVGUYó thoxráng qu6Eibrza tầmTn6qLs mnbVGUYắt lnbVGUYà một hì6Eibrznh nbVGUYdung 6Eibrzvừa lạ6Eibrz vừxra nbVGUYquen nbVGUYcũng đangTn6qLs chơTn6qLs vơ6Eibrz một6Eibrz mìnhxr nnbVGUYhư aTn6qLsnh bên6Eibrz Tn6qLshè p6Eibrzhố nhộnnbVGUY nhịpTn6qLs những nhxrân ảnhnbVGUY. Tn6qLsTự dưng,xr Tn6qLsanh muốxrn thầmnbVGUY Tn6qLstạ ơnbVGUYn xrThượng 6EibrzĐế 6Eibrzvì đúng6Eibrz nTn6qLsgay lúTn6qLsc 6Eibrznày lại xr cho aTn6qLsnh gnbVGUYặp oTn6qLsan gia.

Thiên Kiến 6Eibrznheo mxrắt nhnbVGUYìn “chxrị già”Tn6qLs vàxr chợxrt nbVGUYnhớ nbVGUYvề lầnxr 6Eibrzchạm mặtTn6qLs khónbVGUY 6Eibrzquên cácTn6qLsh đâyxr đủ lâu... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, an6Eibrzh vừnbVGUYa txrừ 6EibrzMỹ tr6Eibrzở 6Eibrzvề, 6Eibrzsau chnbVGUYuyến đà6Eibrzm Tn6qLsphán txrhành 6Eibrzcông. C6Eibrzả n6Eibrzhóm bạnxr kéoTn6qLs nhau đếnnbVGUY hộinbVGUY qu6Eibrzán ăxrn mxrừng. nbVGUYTrong cănnbVGUY phònTn6qLsg thượnxrg kxrhách đượcnbVGUY 6Eibrzngăn cánbVGUYch nbVGUYvới khoảng 6Eibrz không gianbVGUYn bêxrn ngoàixr bằngnbVGUY những6Eibrz txrấm kínbVGUYnh mộ6Eibrzt chiều6Eibrz tronxrg xrsuốt 6Eibrzlà nhómxr tr6Eibrzai gá6Eibrzi đang 6Eibrzngả ngớTn6qLsn bênnbVGUY nhaTn6qLsu. MọiTn6qLs chuyệ6Eibrzn khô6Eibrzng cxró nbVGUYgì 6Eibrzđể n6Eibrzói chTn6qLso đxrến kxrhi mộtTn6qLs c6Eibrzhàng trai troTn6qLsng họTn6qLs nbVGUYlên txriếng tháchxr thức:

- Này! Tn6qLsCá Tn6qLscược nnbVGUYho nhỏTn6qLs c6Eibrzho vnbVGUYui không?

- Cược gìxr? 6Eibrz- NhữngnbVGUY ngườ6Eibrzi cnbVGUYòn lạinbVGUY hưởngTn6qLs ứng6Eibrz ngTn6qLsay xrlập tức.

- Thấy 6Eibrzem mTn6qLsặc 6Eibrzáo vxràng nxrgồi cxrhỗ quầyTn6qLs rượuTn6qLs khôngnbVGUY? nbVGUY- AnnbVGUYh chàTn6qLsng nbVGUYchỉ taTn6qLsy vềTn6qLs hướ6Eibrzng xéo xéoxr, nơi6Eibrz quầy6Eibrz ba6Eibrzr 6Eibrzchính, xrtiếp lờixr. –nbVGUY KinbVGUYêu lắm6Eibrz! Tô6Eibrzi gặpTn6qLs qnbVGUYua dnbVGUYăm xrlần xr- lầnTn6qLs Tn6qLsnào đến bắtxr chuyệnxr đềuxr nhậnbVGUYn được6Eibrz nụ6Eibrz cưTn6qLsời kh6Eibrzẩy. Hô6Eibrzm na6Eibrzy phải6Eibrz nhờxr nbVGUYcác cậuxr rxra tTn6qLsay rửanbVGUY hận giúp. 

Một anh chTn6qLsàng 6Eibrzcó xrmái xrtóc Tn6qLsbồng bềTn6qLsnh nghi6Eibrzêng đầunbVGUY nhnbVGUYìn th6Eibrzeo hxrướng t6Eibrzay đannbVGUYg chỉ6Eibrz nbVGUYkia rồi nhTn6qLsún xrvai, nhếc6Eibrzh đuôixr xrmày trnbVGUYái 6Eibrzra chiề6Eibrzu k6Eibrzém hứn6Eibrzg thú:

- Không đxrặc biệtTn6qLs lạiTn6qLs Tn6qLsđã cónbVGUY nbVGUYtuổi. Khẩu6Eibrz Tn6qLsvị cxrủa cậ6Eibrzu cũngxr lạnbVGUY nhỉ?nbVGUY –nbVGUY Nó6Eibrzi xoTn6qLsng, annbVGUYh ta Tn6qLs phá lênTn6qLs cưTn6qLsời tnbVGUYo khiếnTn6qLs cả6Eibrz hxrội xrcùng xrcười theo.

- Già cTn6qLsó cTn6qLsái xrthi vịTn6qLs nbVGUYcủa g6Eibrzià. Cậuxr chơinbVGUY h6Eibrzay không?nbVGUY xr- 6EibrzAnh chàngnbVGUY kixra xrgượng cườiTn6qLs và6Eibrz tiếxrp tục 6Eibrzkhiêu khích.

- Cược gì?

- Nếu đênbVGUYm naxry, c6Eibrzậu đưa6Eibrz được6Eibrz Tn6qLsem nxró vnbVGUYề nbVGUYthì tất6Eibrz xrcả xrmọi cxrhi xrphí vnbVGUYui 6Eibrzchơi sTn6qLsau nàyxr tôi loTn6qLs Tn6qLshết. NgượcnbVGUY l6Eibrzại, cậTn6qLsu phTn6qLsải giới6Eibrz thiệ6Eibrzu eTn6qLsm CandTn6qLsy c6Eibrzho t6Eibrzôi. Sao?

- Thỏa thuận! 

Sau cái búnbVGUYng 6Eibrztay 6Eibrzđiệu 6Eibrznghệ, an6Eibrzh chànbVGUYng cxró má6Eibrzi txróc bồnnbVGUYg 6Eibrzbềnh l6Eibrziền đứngnbVGUY lênbVGUYn, đxri về pxrhía “chTn6qLsị già”.

- Chào cô!Tn6qLs –6Eibrz ATn6qLsnh c6Eibrzhàng lxrịch xrlãm ngồinbVGUY xuốngnbVGUY chiếcxr ghế6Eibrz trốngTn6qLs cạTn6qLsnh bênxr cnbVGUYô gáixr xrđộ chừng6Eibrz hơn bxra mươi,xr 6Eibrzcô có6Eibrz máiTn6qLs tóTn6qLsc nbVGUYdợn sóTn6qLsng ngắnbVGUYn, xránh tím6Eibrz nhạt.nbVGUY MTn6qLsôi Tn6qLsanh vTn6qLsẽ nê6Eibrzn nụnbVGUY xrcười đẹp tựxra nbVGUYánh bTn6qLsan maTn6qLsi nbVGUYxuyên Tn6qLsqua mànnbVGUY sươnTn6qLsg sớnbVGUYm xrtrên canbVGUYo nguy6Eibrzên nbVGUYThanh TạTn6qLsng. nbVGUY- Cho nbVGUYphép Tn6qLstôi đượcTn6qLs mTn6qLsời nbVGUYcô nbVGUYmột ly!

- Nếu xranh thíchTn6qLs! nbVGUY- Tn6qLsCô nxràng xrđưa 6Eibrzánh Tn6qLsmắt dòxr xétnbVGUY 6Eibrzvề hướngxr an6Eibrzh nhxrưng vnbVGUYẫn nbVGUYra hxriệu Tn6qLscho nhân v6Eibrziên phTn6qLsục vụnbVGUY m6Eibrzang Tn6qLsra cốcnbVGUY CoTn6qLsgnac pTn6qLsha chanbVGUYnh tươi.

- Xin phnbVGUYép đượxrc xrtự ginbVGUYới tTn6qLshiệu, t6Eibrzôi lTn6qLsà HTn6qLsoàng T6Eibrzhiên Tn6qLsKiến. CnbVGUYô 6Eibrzhình nhTn6qLsư đếnnbVGUY đnbVGUYây lầnTn6qLs đầu? 

...

- Đã xon6Eibrzg! Còxrn chuyện6Eibrz 6Eibrzgì nữaTn6qLs không? 

“Chị già” khxrông cTn6qLshút kháTn6qLsch sáo,Tn6qLs nbVGUYđưa c6Eibrzhiếc cxrốc rỗng6Eibrz l6Eibrzên. Kxrhóe môi6Eibrz nbVGUYcô khẽxr nhế6Eibrzch 6Eibrzlên khinh bạc.

- Đêm naynbVGUY, nbVGUYngười Tn6qLsđẹp cóxr vxrẻ kTn6qLshông Tn6qLsvui? xr- ThiTn6qLsên xrKiến cxró phầnTn6qLs ngxrạc nhiêxrn xrtrước 6Eibrzthái độ 6Eibrzcủa đố6Eibrzi phương.

Và có lẽ6Eibrz nbVGUYanh càngnbVGUY không6Eibrz thểnbVGUY nbVGUYngờ 6Eibrzkhi xrcô 6Eibrzgái độnbVGUYt 6Eibrznhiên t6Eibrzrở nênnbVGUY 6Eibrzcay nghiệt: 

- Này bTn6qLsé tnbVGUYrai, muốnnbVGUY kiếTn6qLsm gánbVGUYi thìTn6qLs phảixr nênxr tìm6Eibrz mấy6Eibrz 6Eibrzem nnbVGUYon xrnon kìa6Eibrz! Cxrhị Tn6qLsthì rTn6qLsăng 6Eibrzbé chưa đủTn6qLs tốtTn6qLs Tn6qLsđể nxrhai đâu.

Nói xong, ti6Eibrzện tanbVGUYy cTn6qLsô cầxrm cốcxr rưxrợu củaxr xrThiến KiếnnbVGUY lên6Eibrz, hấtxr txrhẳng vxrào ngưTn6qLsời axrnh rồi txrhản nhiênnbVGUY qnbVGUYuay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bênTn6qLs cTn6qLsạnh cnbVGUYô gánbVGUYi, ThnbVGUYiên Ki6Eibrzến dửng6Eibrz dTn6qLsưng lướtTn6qLs mnbVGUYắt qxrua dòng6Eibrz ngườnbVGUYi náoTn6qLs nhiệt trê6Eibrzn phố:

- Sao lạiTn6qLs cô6Eibrz Tn6qLsđơn thếTn6qLs này,6Eibrz người6Eibrz đẹp?

- Nhìn lTn6qLsại mTn6qLsình tr6Eibrzước Tn6qLskhi nTn6qLsói ngưnbVGUYời khác6Eibrz! Tn6qLs- CnbVGUYô gáiTn6qLs xrhướng ánh6Eibrz mnbVGUYắt ơ6Eibrz thTn6qLsờ vTn6qLsề hướng xr Thiên KTn6qLsiến, cónbVGUY vnbVGUYẻ xrcũng đãTn6qLs kịpnbVGUY nTn6qLshận r6Eibrza xranh xrlà ai.

- Vậy chúngnbVGUY Tn6qLsta nêxrn đ6Eibrzi uốnxrg gìxr đóTn6qLs, xrăn nbVGUYmừng sựTn6qLs côTn6qLs đơn!

Chả biết mnbVGUYa Tn6qLsxui quTn6qLsỷ khiTn6qLsến nnbVGUYào thúcxr Tn6qLsđẩy ThiênbVGUYn Kiế6Eibrzn nTn6qLsói xrlên nnbVGUYhững lờinbVGUY nàyTn6qLs, chínhTn6qLs bảxrn thân anTn6qLsh cũnnbVGUYg 6Eibrzbất ngờ.Tn6qLs Cxró lTn6qLsẽ k6Eibrzhi xrlẻ nbVGUYloi ngưnbVGUYời Tn6qLsta thường6Eibrz nbVGUYdễ đồngxr cảmxr hơnxr vTn6qLsới knbVGUYẻ cùng cản6Eibrzh 6Eibrzngộ chăng?

- Được thôinbVGUY nhưng6Eibrz nh6Eibrzớ đTn6qLsừng rủTn6qLs xrtôi lxrên giường! 

Cô gái vừaTn6qLs nbVGUYnói vừ6Eibrza cưnbVGUYời, nụTn6qLs cườixr Tn6qLskhông châm6Eibrz chọcxr cũTn6qLsng 6Eibrzchẳng hànbVGUYo hứng,nbVGUY xrchỉ nbVGUYđơn thuần n6Eibrzhư mộtxr thnbVGUYói quexrn củaTn6qLs cxrơ hàm.

Chẳng ai nóTn6qLsi cùTn6qLsng a6Eibrzi thnbVGUYêm lờinbVGUY nTn6qLsào, họ6Eibrz sonxrg hành6Eibrz Tn6qLsbên 6Eibrznhau tựTn6qLsa hanbVGUYi kTn6qLsẻ xxra lTn6qLsạ vxrô 6Eibrztình chung đnbVGUYường v6Eibrzà dừngxr châTn6qLsn trướcTn6qLs mộxrt quáTn6qLsn rượxru ẩnxr dậTn6qLst xrtrong n6Eibrzgõ hẹpxr gần6Eibrz đó.Tn6qLs Quxrán khá đxrông khách6Eibrz nhưTn6qLsng khôngTn6qLs knbVGUYhí vẫ6Eibrzn xrđủ yên6Eibrz tĩnhnbVGUY đểxr xrThiên Tn6qLsKiến chTn6qLsú tânbVGUYm qxruan sáTn6qLst cô gá6Eibrzi thêmnbVGUY lầnTn6qLs nữa.6Eibrz nbVGUYMái 6Eibrztóc n6Eibrzgắn 6Eibrzhơi rốxri, nbVGUYnét mặt6Eibrz Tn6qLstrông nhưxr kiệtnbVGUY sức.6Eibrz nbVGUYNhìn thật xr gần, cônbVGUY còxrn cTn6qLsó Tn6qLskhung xươngnbVGUY hàm6Eibrz ki6Eibrzêu kỳTn6qLs đốixr lậpxr hoxràn toànbVGUYn vnbVGUYới ánnbVGUYh mắt6Eibrz xrlạc lõnxrg luôn chựxrc chTn6qLsờ cơnbVGUYn nbVGUYbất Tn6qLsan ậpnbVGUY đến.

Chọn góc knbVGUYhuất 6Eibrzở Tn6qLscuối quầyTn6qLs 6Eibrzbar, Tn6qLscô g6Eibrzái uểTn6qLs oải6Eibrz tnbVGUYhả mìnhxr xuốngnbVGUY 6Eibrzghế vàTn6qLs chẳngnbVGUY 6Eibrzchờ Thiên KnbVGUYiến Tn6qLslên tiếng6Eibrz đxrã Tn6qLsgọi AbsolTn6qLsute cnbVGUYam nbVGUYcùng cnbVGUYhanh thá6Eibrzi lTn6qLsát tẩTn6qLsm muối.6Eibrz NTn6qLsgười phụ6Eibrzc vụ q6Eibrzuay đTn6qLsi, cônbVGUY nhì6Eibrzn axrnh nhxrư tnbVGUYhông báo:

- Anh nbVGUYcó thểTn6qLs gọinbVGUY thứ6Eibrz khác,6Eibrz nếuTn6qLs muốn!

- Tôi txrôn txrrọng Tn6qLsngười đẹp!

Nói đoạn, Tn6qLsThiên Kxriến chốngxr nbVGUYcằm nhìxrn xrcô gái:

- Đêm Tn6qLsBình Tn6qLsAn 6Eibrzvui vẻ!

- Anh cũngxr vậy!

...

Im lặng vxrà 6Eibrzim lặnTn6qLsg! Tn6qLsDường nh6Eibrzư kTn6qLshông aTn6qLsi cnbVGUYó ýTn6qLs địnhnbVGUY p6Eibrzhá nbVGUYvỡ khoảTn6qLsng cáchTn6qLs xxra lạ6Eibrz giữxra đôi6Eibrz bên. RượnbVGUYu đãxr đượ6Eibrzc ma6Eibrzng ra6Eibrz, hnbVGUYai ngườnbVGUYi chậxrm rxrãi xruống, m6Eibrzỗi ngườ6Eibrzi đều6Eibrz Tn6qLscó Tn6qLsmột miền roTn6qLsng chơinbVGUY riênbVGUYng. Thi6Eibrzên KinbVGUYến xrchỉ chTn6qLsú 6Eibrzý hnbVGUYơn khnbVGUYi m6Eibrzắt cxrô gnbVGUYái Tn6qLsnhư vô6Eibrz tTn6qLsình lướtnbVGUY q6Eibrzua chiếc bàTn6qLsn n6Eibrzằm nơinbVGUY gócnbVGUY phải6Eibrz vnbVGUYà chợnbVGUYt bùnxrg lênbVGUYn dăxrm đốmTn6qLs lửaTn6qLs khinxrh ghTn6qLsét. nbVGUYỞ đó,xr xrmột cặp nam6Eibrz xrnữ đa6Eibrzng 6Eibrzâu yTn6qLsếm nhau.

- Kẻ th6Eibrzù c6Eibrzủa cô?

- Uống đxri, 6Eibrzkhông phảxri việcnbVGUY của6Eibrz anh...

- Hay làxr ngườTn6qLsi tìnxrh cTn6qLsũ? Tn6qLs- ThinbVGUYên KiếnTn6qLs vẫ6Eibrzn q6Eibrzuyết kTn6qLshông bTn6qLsuông tha.

Sau câu hỏnbVGUYi ấy,6Eibrz nbVGUYnét mặxrt cnbVGUYô gái6Eibrz biếnTn6qLs đổinbVGUY nxrgay xrlập txrức dxrù vẫnxr nhếch6Eibrz m6Eibrzôi cườixr cườinbVGUY xr- nụ cườinbVGUY tựanbVGUY hồnbVGUY đaTn6qLsng Tn6qLsmếu khóc.nbVGUY H6Eibrzình nnbVGUYhư, Thiênxr Kxriến đã6Eibrz vô6Eibrz tTn6qLsình xrnhắc đếnxr nỗiTn6qLs nbVGUYđau xrđã chôn chặtTn6qLs txrận nbVGUYđáy lnbVGUYòng cTn6qLsủa cô6Eibrz gá6Eibrzi. CônbVGUY nxrốc rượuTn6qLs lTn6qLsiên tụ6Eibrzc vnbVGUYà taTn6qLsy bỗngxr rTn6qLsun rẩxry khi Tn6qLsbật xrlửa châmnbVGUY thuTn6qLsốc. Qxrua lànTn6qLs k6Eibrzhói m6Eibrzong manxrh, annbVGUYh nbVGUYđã mxrơ nbVGUYhồ thấyTn6qLs nbVGUYmắt cTn6qLsô mịtnbVGUY mTn6qLsờ những ángxr mTn6qLsây xámnbVGUY. 6EibrzKhông gTn6qLsian g6Eibrziữa hxrai ngưTn6qLsời l6Eibrzại rnbVGUYơi vnbVGUYào gócnbVGUY chếnbVGUYt nbVGUYâm u.

Và dù khonbVGUYa Tn6qLshọc tnbVGUYân t6Eibrziến đếnnbVGUY m6Eibrzấy nbVGUYthì cnbVGUYũng cxró Tn6qLsnhững thờiTn6qLs khắcnbVGUY làxr nghiệtnbVGUY dxruyên trong đời.6Eibrz Txrhiên KiếnTn6qLs c6Eibrzó điện6Eibrz thoạxri, Tn6qLsra nTn6qLsgoài Tn6qLsnghe khô6Eibrzng lnbVGUYâu thnbVGUYì ngườinbVGUY Tn6qLsđàn ôngnbVGUY nxrơi chiếcxr bàn ki6Eibrza ti6Eibrzến đxrến cxrhỗ côTn6qLs g6Eibrzái nbVGUY, giọngxr điệ6Eibrzu s6Eibrzỗ sàng:

- Chào e6Eibrzm! LâTn6qLsu quánbVGUY khôngnbVGUY gnbVGUYặp, xrem vẫnnbVGUY xrđáng ynbVGUYêu nh6Eibrzư 6Eibrzngày xưa.

Cô gái cTn6qLsố gượ6Eibrzng bìxrnh txrhản trướcTn6qLs nbVGUYsự x6Eibrzuất hiện6Eibrz ấy:

- Tôi kh6Eibrzông hoTn6qLsan nbVGUYnghênh sự6Eibrz nbVGUYcó mặxrt củaTn6qLs xranh. nbVGUYLàm ơn!

- Anh Tn6qLsvề đnbVGUYây ănnbVGUY xrTết, cốtnbVGUY làTn6qLs đểnbVGUY thăm6Eibrz emxr. Mộxrt Tn6qLsthời nTn6qLsồng nàxrn, Tn6qLsem nỡnbVGUY xrlòng nbVGUYnào lxrạnh nhạt vớinbVGUY anTn6qLsh nhTn6qLsư vậy?

Gã đàn ô6Eibrzng tiếpnbVGUY txrục Tn6qLsáp sánbVGUYt cxrô gái,xr nh6Eibrzư cốnbVGUY tìTn6qLsnh đxrộng cTn6qLshạm và6Eibrzo cơnbVGUY thểTn6qLs 6Eibrzđối phương.

- Anh muốn6Eibrz gxrì? Tn6qLs- CônbVGUY gái6Eibrz tTn6qLsrừng mắtxr nhìnTn6qLs nbVGUYgã Tn6qLskia. TnbVGUYiếng xrrít v6Eibrzang 6Eibrzqua nhữn6Eibrzg nbVGUYkẻ răng.

Ngay lúc ấTn6qLsy, T6Eibrzhiên xrKiến vừxra quaxry trởxr vàoTn6qLs. Axrnh xôngTn6qLs v6Eibrzào chắnTn6qLs ngannbVGUYg giữ6Eibrza c6Eibrzô gTn6qLsái vTn6qLsà gã kia:

- Chuyện xrgì vậynbVGUY em?

- Thằng điên6Eibrz nTn6qLsày muốnxr dTn6qLsở txrrò vớnbVGUYi em!

Cô gái t6Eibrzhay đổinbVGUY ânbVGUYm điệnbVGUYu thậxrt nha6Eibrznh, kh6Eibrzoác tTn6qLsay ThiênbVGUYn KiếnnbVGUY tì6Eibrznh nbVGUYtứ. CóTn6qLs lẽnbVGUY cTn6qLsô muốnTn6qLs mượn ThinbVGUYên nbVGUYKiến đểTn6qLs nónbVGUYi c6Eibrzho gxrã 6Eibrzsở khxranh bi6Eibrzết rxrằng nbVGUYcô 6Eibrzđang rất6Eibrz hạnh6Eibrz phúTn6qLsc vớinbVGUY mộtxr anh cTn6qLshàng tr6Eibrzẻ t6Eibrzrung, gTn6qLsiàu nbVGUYcó vànbVGUY r6Eibrzất điểnTn6qLs traixr. Và6Eibrz tTn6qLsận txrhâm sâuxr cxrõi 6Eibrzlòng dậyxr sóng, cônbVGUY cũng6Eibrz đa6Eibrzng tựnbVGUY hỏTn6qLsi vìxr saTn6qLso nxrgày đó6Eibrz mìnhxr lại6Eibrz cxró 6Eibrzthể yê6Eibrzu ngnbVGUYười này,6Eibrz lạixr t6Eibrzin 6Eibrztư ngần xr ấy nămnbVGUY dàTn6qLsi? Đáyxr mnbVGUYắt 6Eibrzcô n6Eibrzổi sxróng cămnbVGUY phẫn,nbVGUY tr6Eibrzong nỗiTn6qLs nbVGUYê chxrề cTn6qLsó lẫnxr nhữTn6qLsng m6Eibrzai mỉnbVGUYa chua cay.

Thiên Kiến tỏTn6qLs r6Eibrza rất6Eibrz đ6Eibrzộ lượng6Eibrz kxrhi cho6Eibrzàng nbVGUYtay quTn6qLsa e6Eibrzo 6Eibrzcô gái6Eibrz đnbVGUYầy tìnhTn6qLs t6Eibrzứ. TanbVGUYy còTn6qLsn lại nbVGUYanh đútTn6qLs túTn6qLsi quần,6Eibrz cằnbVGUYm hTn6qLsất caxro, 6Eibrzsoi nbVGUYánh mắ6Eibrzt diềTn6qLsu hTn6qLsâu xrvào g6Eibrzã k6Eibrzia. Đốixr phươnnbVGUYg tầm tnbVGUYuổi nbVGUYBá Quxrân, ăxrn mặ6Eibrzc bónTn6qLsg bxrẩy kTn6qLsiểu xrgiàu xTn6qLsổi, mnbVGUYùi nướxrc hxroa 6Eibrzngai ngxrái ngọtxr. xrNgũ quan Tn6qLskhá ổnxr n6Eibrzếu s6Eibrzo trên6Eibrz 6Eibrzphương diện6Eibrz đại6Eibrz chún6Eibrzg, nh6Eibrzất xrlà đôi6Eibrz nbVGUYmắt xrcó đu6Eibrzôi dàTn6qLsi khoe nbVGUYánh nhxrìn biếnbVGUYt nbVGUYvuốt 6Eibrzve lò6Eibrzng nnbVGUYgười. xrTuy nhiêTn6qLsn, Tn6qLsanh khô6Eibrzng cóxr ấxrn tượnxrg nbVGUYđặc biệTn6qLst với nhân6Eibrz dạngnbVGUY nàTn6qLsy, chứngxr tỏnbVGUY gãxr ở6Eibrz xnbVGUYa vềxr hnbVGUYoặc không6Eibrz nbVGUYquá xrnổi bnbVGUYật xrtrong xrgiới Tn6qLskinh tài.

Gã kia đTn6qLsưa mắ6Eibrzt q6Eibrzuan sánbVGUYt nbVGUYThiên Kixrến chốcnbVGUY lát6Eibrz rồiTn6qLs c6Eibrzụp đuôinbVGUY bỏ6Eibrz đi.6Eibrz xrCô gái6Eibrz cũnbVGUYng buông xrtay Thi6Eibrzên K6Eibrziến thnbVGUYật nhaxrnh, nTn6qLshanh 6Eibrznhư kh6Eibrzi cô6Eibrz Tn6qLskhoác txray vào.nbVGUY xrCô 6Eibrznốc cTn6qLsạn cxrốc rượu xrcòn dởTn6qLs nbVGUYdang Tn6qLsrồi gnbVGUYọi pnbVGUYhục vxrụ th6Eibrzanh toán.

- Cảm ơnTn6qLs anh!

- Vì tônbVGUYi đãnbVGUY đuổiTn6qLs hắTn6qLsn đi?

- Đừng nhắcTn6qLs đ6Eibrzến hắnTn6qLs nữa! 

Cô gái gàoTn6qLs l6Eibrzên nhưnbVGUY co6Eibrzn thxrú trú6Eibrzng tên,6Eibrz xrvơ chTn6qLsai r6Eibrzượu xrvà nốcTn6qLs thêTn6qLsm mxrột hơxri dàinbVGUY. T6Eibrzay lẩy nbVGUYbẩy mở6Eibrz túnbVGUYi 6Eibrzxách, đxrặt vnbVGUYài tờxr xrtiền nbVGUYlên bànxr rồiTn6qLs lặnbVGUYng lẽ6Eibrz nbVGUYquay lưnTn6qLsg, mặ6Eibrzc xrkệ Txrhiên KinbVGUYến phía sau.

Thiên Kiến Tn6qLscảm tnbVGUYhấy rấtxr 6Eibrzuất ứcnbVGUY vxrới tnbVGUYhái độxr ấy.6Eibrz Cóxr binbVGUYết bxrao bxróng hồngTn6qLs luxrôn vâyTn6qLs quanh, 6Eibrz luôn ngọtnbVGUY 6Eibrzngào miệ6Eibrzng lưxrỡi vớiTn6qLs nbVGUYanh, chxrỉ riênbVGUYng cxrô l6Eibrzà luô6Eibrzn xenbVGUYm nhTn6qLsư aTn6qLsnh 6Eibrzkhông tồnxr tại. xr Anh túm6Eibrz lấynbVGUY cánhxr 6Eibrztay knbVGUYhẳng khixru củaTn6qLs cô:

- Cô nhnbVGUYư vậy,nbVGUY khxrông a6Eibrzi dnbVGUYám yênbVGUYu nbVGUYlà đúng!

Cô gái vxrẫn nbVGUYkhông nói6Eibrz gìxr chỉTn6qLs nhìn6Eibrz xranh như6Eibrz kẻTn6qLs thnbVGUYù. Đượcxr xrthể nbVGUYanh Tn6qLstiếp lời:

- Lúc nàonbVGUY cũngnbVGUY l6Eibrzạnh lùn6Eibrzg nbVGUYkhó chịu,xr xrtính 6Eibrztình lạixr tTn6qLshất thườnTn6qLsg. NếunbVGUY muố6Eibrzn Tn6qLscó anh cnbVGUYhàng nbVGUYnào để6Eibrz mắt6Eibrz đếnbVGUYn tnbVGUYhì cnbVGUYô nTn6qLsên dTn6qLsễ thươngnbVGUY h6Eibrzơn một6Eibrz chút!

Cô gái tiếpTn6qLs tụnbVGUYc ixrm lặng,nbVGUY l6Eibrziêu xiê6Eibrzu bTn6qLsỏ đxri. Cơnxr gTn6qLsiận Tn6qLsbất thnbVGUYường c6Eibrzủa ThiêTn6qLsn KTn6qLsiến dường như6Eibrz bnbVGUYiến mấxrt nbVGUYvà đnbVGUYược nh6Eibrzanh chó6Eibrzng thxray vàonbVGUY đó6Eibrz làxr sự6Eibrz h6Eibrzối hậ6Eibrzn. CóTn6qLs lẽTn6qLs axrnh đã6Eibrz quxrá lời, xrchẳng 6Eibrzvui gìxr nbVGUYkhi đixr sTn6qLso đoxr vTn6qLsới Tn6qLsphái yếu.nbVGUY AnbVGUYnh 6Eibrzđã Tn6qLskịp nhìnxr thấyTn6qLs đôinbVGUY mắt6Eibrz đTn6qLsỏ honbVGUYe xrcủa cô. Nxrhìn t6Eibrzheo bóngTn6qLs dáng6Eibrz nTn6qLsửa rxrun Tn6qLsrẩy 6Eibrznửa k6Eibrzhinh 6Eibrzbạc kiaxr, cTn6qLshân anTn6qLsh xrvội 6Eibrzvàng bước thenbVGUYo 6Eibrzsau, bỏ6Eibrz quênbVGUYn 6Eibrzcả Tn6qLskhái 6Eibrzniệm 6Eibrz“Không bnbVGUYao ginbVGUYờ đểnbVGUY xrphụ nữ6Eibrz trxrả Tn6qLstiền xrrượu” của6Eibrz bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nghnbVGUYe Tn6qLscó tiếngnbVGUY gọixr vớixr xrtheo nbVGUYnhưng vTn6qLsẫn nhanTn6qLsh nhịp6Eibrz châTn6qLsn. xrSau lư6Eibrzng aTn6qLsnh, nbVGUYcô bé phục6Eibrz vụ6Eibrz cũnTn6qLsg hốTn6qLsi hảnbVGUY đuổxri tTn6qLsheo. Tn6qLsRa 6Eibrzđến tậxrn xrđầu ngnbVGUYõ dẫn6Eibrz vànbVGUYo quánTn6qLs, côTn6qLs bTn6qLsé vừanbVGUY tnbVGUYhở vừa níuxr tanbVGUYy áo6Eibrz vịxr khác6Eibrzh nbVGUYnam tuấn6Eibrz tTn6qLsú, gi6Eibrzọng đứtxr quãng:

- Bạn anhnbVGUY... đánhnbVGUY… 6Eibrzrơi cáixr này!

Trong tay ThinbVGUYên KTn6qLsiến xrlà thẻxr xrnhân viêxrn củaxr “xrchị già”.nbVGUY AnbVGUYnh lướt6Eibrz m6Eibrzắt nhxranh qTn6qLsua tấmTn6qLs ảnh, Tn6qLsLâm Thụyxr xrYên –xr TrưởngTn6qLs ĐiềuTn6qLs HànTn6qLsh xrban S6Eibrzáng Tn6qLsTạo xr- Cônxrg tnbVGUYy QuảnTn6qLsg CáoTn6qLs Tn6qLsvà xrtổ ch6Eibrzức Sự Kiện6Eibrz Tn6qLsLẠ. “Thụyxr YnbVGUYên” Tn6qLs- xranh nhẩmnbVGUY lạinbVGUY nbVGUYtên 6Eibrzcô gáxri mộTn6qLst lầTn6qLsn nTn6qLsữa vTn6qLsà nhếchnbVGUY môxri nbVGUYbí ẩn.

Đi được mộtnbVGUY đoạnnbVGUY ngắn,6Eibrz Tn6qLsThụy YTn6qLsên bỗngnbVGUY 6Eibrzđứng sựnxrg lại,6Eibrz mônbVGUYi mímxr chặt,nbVGUY mắTn6qLst mở6Eibrz lớ6Eibrzn ngơ nnbVGUYgác nhTn6qLsìn vànbVGUYo dòTn6qLsng xrngười xuxrôi ngưTn6qLsợc 6Eibrzđi vxrề xrgiữa đ6Eibrzêm Bình6Eibrz AnbVGUYn. TấtnbVGUY th6Eibrzẩy đều6Eibrz tì6Eibrzm được bì6Eibrznh 6Eibrzan củanbVGUY 6Eibrzriêng hTn6qLsọ. CônbVGUY chạn6Eibrzh lxròng Tn6qLsmuốn lậpxr tức6Eibrz nbVGUYtrở vềTn6qLs nh6Eibrzà để6Eibrz đ6Eibrzược Tn6qLslao vònxrg tay chịnbVGUY nbVGUYmà xrkhóc cườiTn6qLs chxro thxrỏa lò6Eibrzng sonnbVGUYg chxrị cô6Eibrz lạnbVGUYi đ6Eibrzang cầnTn6qLs, rTn6qLsất Tn6qLscần sự6Eibrz yxrên tĩnh t6Eibrzrong tâxrm hồnnbVGUY lẫnnbVGUY tnbVGUYhể xá6Eibrzc. Quảxr nbVGUYthật, cảTn6qLs mộtnbVGUY buổi6Eibrz chiều6Eibrz bậnxr rộn,Tn6qLs cộngxr thêm 6Eibrzrượu 6Eibrzvà xrnhững hồxri xrức khTn6qLsông vu6Eibrzi vẻ6Eibrz knbVGUYia đan6Eibrzg khiếnbVGUYn đônbVGUYi cnbVGUYhân ch6Eibrzực 6Eibrzchờ ngãTn6qLs quỵ 6Eibrz nhưng cnbVGUYô không6Eibrz c6Eibrzho phépxr bảnxr thânnbVGUY hènnbVGUY yếuTn6qLs nnbVGUYhư thế.xr Mệ6Eibrz cnbVGUYô, mnbVGUYẹ cô6Eibrz, chịxr nbVGUYcô đ6Eibrzã từng Tn6qLsdạy rằnbVGUYng, “Đà6Eibrzn nbVGUYbà s6Eibrzinh rnbVGUYa đã6Eibrz khổTn6qLs mệnhTn6qLs nên6Eibrz 6Eibrzdù cTn6qLsó pnbVGUYhải đnbVGUYi bằngxr đốtnbVGUY xươnxrg đầu6Eibrz g6Eibrzối tóe mTn6qLsáu c6Eibrzũng phải6Eibrz Tn6qLsbước đi6Eibrz, cnbVGUYấm nbVGUYlê lếxrt đểxr lnbVGUYàm ngưnbVGUYời!”. xrVì thế,xr côTn6qLs cứ6Eibrz đứngnbVGUY đấy, ta6Eibrzy bTn6qLsám Tn6qLsvíu vxrào trTn6qLsụ đxrèn xrbên đường,6Eibrz mặc6Eibrz cxrho tâxrm trínbVGUY rơTn6qLsi Tn6qLstự do.

- Cô ổnxr nbVGUYchứ? nbVGUYTôi 6Eibrzcó phầnnbVGUY Tn6qLshơi nbVGUYquá lờ6Eibrzi, 6Eibrzxin lỗi!

Âm giọng txrrầm, đúTn6qLsng mực6Eibrz nhưnbVGUYng dị6Eibrzu Tn6qLsdàng củaxr Thxriên KTn6qLsiến vnbVGUYang lênbVGUYn tựxr phíaxr 6Eibrzsau, Thụy YênnbVGUY kh6Eibrzông xrbiết anTn6qLsh 6Eibrzđã đTn6qLsứng đấnbVGUYy nbVGUYbao Tn6qLslâu. nbVGUYCô Tn6qLscó phầnxr ngạcTn6qLs nhixrên Tn6qLsvì Hoàng6Eibrz nbVGUYThiên K6Eibrziến - ngưxrời hônbVGUY 6Eibrzmưa gọinbVGUY g6Eibrzió khétnbVGUY tiến6Eibrzg giớiTn6qLs kinTn6qLsh tTn6qLsài c6Eibrzả mộTn6qLst vùngnbVGUY cũnxrg biếtxr nhậnnbVGUY lỗi ư?xr Tuxry nhiênxr, c6Eibrzảm giác6Eibrz hiệTn6qLsn tTn6qLshời q6Eibrzuả tTn6qLshật rấtTn6qLs dễnbVGUY Tn6qLschịu bởixr íTn6qLst rnbVGUYa Tn6qLsvẫn cxròn c6Eibrzó một ánhxr mTn6qLsắt xrdõi nbVGUYtheo snbVGUYau côTn6qLs. GnbVGUYiọng 6Eibrzcô đãnbVGUY nhẹnbVGUY hơn:

- Không 6Eibrzsao, 6Eibrztôi qu6Eibrzen rồi!xr 6EibrzAnh xrcó nbVGUYviệc cnbVGUYứ đTn6qLsi, đừngTn6qLs nbVGUYbận tâm.

- Tôi đnbVGUYưa cônbVGUY vnbVGUYề. Nếu6Eibrz khôxrng tTn6qLshích về,xr chúnTn6qLsg txra cóxr th6Eibrzể đxri nTn6qLsơi khác.

Thiên Kiến cố6Eibrz tTn6qLsình lTn6qLsờ 6Eibrzđi tấmnbVGUY tTn6qLshẻ nh6Eibrzân viêxrn troTn6qLsng túnbVGUYi mTn6qLsình. 6EibrzAnh cởxri xráo ngoàiTn6qLs, khoác nbVGUY lên vxrai T6Eibrzhụy YnbVGUYên nbVGUYkhi thấynbVGUY 6Eibrzcô Tn6qLsco r6Eibrzo khTn6qLsoanh taTn6qLsy trxrước ngựcxr như6Eibrz đangTn6qLs cốnbVGUY 6Eibrztìm t6Eibrzhêm rTn6qLsẻo hơi ấm.

Hành động cnbVGUYó đôi6Eibrz phầnxr t6Eibrzhân mậtnbVGUY k6Eibrzia 6Eibrzkhiến ThụynbVGUY Tn6qLsYên nxrảy si6Eibrznh ph6Eibrzản ứngTn6qLs, xrdù khônnbVGUYg q6Eibrzuá dữ dộinbVGUY nhnbVGUYưng đxrủ đểxr xrcô lùi6Eibrz Tn6qLslại thê6Eibrzm xrdăm bướcTn6qLs nbVGUYchân rồixr vộixr vànTn6qLsg t6Eibrzrả lại6Eibrz á6Eibrzo cTn6qLsho Thiên Kiến.6Eibrz Xon6Eibrzg, Tn6qLscô l6Eibrzôi xrra nbVGUYtừ chiếc6Eibrz 6Eibrztúi ngoạxri cỡTn6qLs củaTn6qLs nbVGUYmình mản6Eibrzh k6Eibrzhăn xrlen màu6Eibrz xámnbVGUY và xr choàng Tn6qLsqua vainbVGUY. Mắ6Eibrzt hanbVGUYi ng6Eibrzười vẫxrn 6Eibrzâm thxrầm quTn6qLsan nbVGUYsát lẫTn6qLsn nhxrau. H6Eibrzồi lâu,6Eibrz cnbVGUYô bắtTn6qLs đầu ngấmxr nbVGUYrượu và6Eibrz ginbVGUYó 6Eibrzđêm, 6Eibrzmôi chTn6qLsợt 6Eibrzlẩm bẩm:

- Giờ nbVGUYtôi chxrỉ muốnxr đượcnbVGUY Tn6qLsbay tTn6qLsrên đườngnbVGUY vTn6qLsà Tn6qLsđể 6Eibrzgió biểxrn quxrất thậtTn6qLs mạnhnbVGUY v6Eibrzào mặt...

- Được!

- Hử? CTn6qLsái gxrì đượcnbVGUY?... Phảixr làxr mô-6Eibrztô kìanbVGUY, ô-6Eibrztô Tn6qLsđủ chánbVGUYn lắmnbVGUY rồi.

- Được!

Nói xong, 6EibrzThiên K6Eibrziến thản6Eibrz nh6Eibrziên kxréo taxry Thụy6Eibrz YTn6qLsên, xrbước đi:

- Nhưng trướTn6qLsc hết,nbVGUY nbVGUYchúng 6Eibrzta phải6Eibrz qTn6qLsuay vềTn6qLs Kiếnxr HTn6qLsoa xrlấy xenbVGUY, saTn6qLsu Tn6qLsđó vềnbVGUY xrnhà tTn6qLsôi vnbVGUYà đổi mô-tô.nbVGUY ĐồngnbVGUY y?

Thụy Yên cúTn6qLsi thấxrp đ6Eibrzầu, nh6Eibrzìn chằm6Eibrz chằm6Eibrz Tn6qLsvào nhxrững Tn6qLsô g6Eibrzạch nbVGUYthô dướiTn6qLs nbVGUYchân mình.6Eibrz ChúTn6qLsng màu6Eibrz nâu xxrỉn, Tn6qLssần Tn6qLssùi, cá6Eibrzu bẩn,nbVGUY Tn6qLshoàn nbVGUYtoàn lạTn6qLsc xrlõng giữa6Eibrz nTn6qLshững tòanbVGUY nhàTn6qLs cTn6qLsao tầxrng sang trọTn6qLsng, nhữnxrg Tn6qLsđèn mxràu giăn6Eibrzg gxriăng, nhữngnbVGUY tnbVGUYiếng cườinbVGUY Tn6qLskhúc khínbVGUYch đầnbVGUYy hạnhnbVGUY 6Eibrzphúc – saonbVGUY giốngTn6qLs Tn6qLshoàn cảnbVGUYnh cxrủa 6Eibrzcô lúcnbVGUY nàyTn6qLs đến6Eibrz xrlạ? B6Eibrzao n6Eibrzăm qxrua, c6Eibrzô Tn6qLsvẫn mxrột 6Eibrzmình, dnbVGUYuy chỉ đxrêm nxray côxr khôngTn6qLs mTn6qLsuốn ph6Eibrzải mộtnbVGUY mình.6Eibrz ĐêmnbVGUY B6Eibrzình xrAn, tnbVGUYheo mộTn6qLst nTn6qLsghĩa khxrác chính6Eibrz là đêmTn6qLs ĐoànnbVGUY Vixrên Tn6qLsnhưng vớTn6qLsi nhữn6Eibrzg đứaTn6qLs trTn6qLsẻ sinTn6qLsh nhầm6Eibrz thờ6Eibrzi 6Eibrzly loạTn6qLsn nh6Eibrzư cTn6qLshị 6Eibrzem 6Eibrzcô thì Tn6qLs dù xTn6qLsa nnbVGUYhau 6Eibrznửa vòn6Eibrzg Trá6Eibrzi ĐấtTn6qLs haTn6qLsy ởnbVGUY ngxray tr6Eibrzên q6Eibrzuê xrMẹ, đoànnbVGUY viên6Eibrz vẫnbVGUYn lànbVGUY 6Eibrzđiều gì đónbVGUY rTn6qLsất kxrhó chạnbVGUYm vnbVGUYào. Gixra đìnhnbVGUY tro6Eibrzng t6Eibrzâm tTn6qLshức 6Eibrzcả haxri đnbVGUYều lxrà nhữngTn6qLs xrmảnh ghépnbVGUY nhạt nbVGUY nhoà, v6Eibrzụn vỡTn6qLs nnbVGUYên mỗinbVGUY độnbVGUY l6Eibrzễ tếtxr về,Tn6qLs đôiTn6qLs bê6Eibrzn rất6Eibrz xrsợ hãnbVGUYi khnbVGUYi phả6Eibrzi nhìxrn nbVGUYvào mắt nhTn6qLsau. VìnbVGUY vậy,nbVGUY cônbVGUY vnbVGUYô t6Eibrzhức 6Eibrzgật đầu.

Từ quán rượuTn6qLs đxrến KiếnnbVGUY HnbVGUYoa khnbVGUYá gần,nbVGUY hTn6qLsai nTn6qLsgười đixr bTn6qLsộ nbVGUYchưa đếnxr mườinbVGUY pxrhút đãnbVGUY nbVGUYđến. nbVGUYKiến Hoa cxrhuyên kixrnh dnbVGUYoanh 6Eibrzhóa mỹTn6qLs phẩm,Tn6qLs côTn6qLsng txry xrcon 6Eibrzdưới quyềxrn Hoànxrg GinbVGUYa xrvà là6Eibrz cxrhủ sở hữuxr của6Eibrz 6Eibrztòa nTn6qLshà ca6Eibrzo 6Eibrzba mươi6Eibrz chín6Eibrz tầng6Eibrz nbVGUYmang đậmxr Tn6qLshơi tnbVGUYhở Ba-r6Eibrzốc. HTn6qLsai nbVGUYtòa nhxrà giống xrhệt nhaxru đếTn6qLsn từngxr chTn6qLsi tiếtTn6qLs nhỏTn6qLs nhấtxr Tn6qLsđược kếtnbVGUY n6Eibrzối bởTn6qLsi hxrành lnbVGUYang x6Eibrzanh xr- kh6Eibrzu vườn sin6Eibrzh tháiTn6qLs Tn6qLskhổng l6Eibrzồ gi6Eibrzữa đô6Eibrz xrthị tấcxr xrđất Tn6qLstấc vàngnbVGUY. Mô6Eibrz hình6Eibrz 6Eibrzkhông giaxrn sốTn6qLsng xanbVGUYnh này nbVGUYđã từngTn6qLs lnbVGUYà đề6Eibrz tàxri bànnbVGUY luậnxr s6Eibrzôi nổi6Eibrz trnbVGUYong nbVGUYgiới chnbVGUYính tr6Eibrzị vxrăn phònnbVGUYg 6Eibrzbởi độ6Eibrz tốn ké6Eibrzm đểnbVGUY đ6Eibrzầu t6Eibrzư, d6Eibrzuy xrtrì cxrũng nhưTn6qLs xrlợi íchTn6qLs nbVGUYvô hìnhnbVGUY Tn6qLsmà hữunbVGUY dụngTn6qLs cnbVGUYủa nóxr man6Eibrzg lại,6Eibrz đồnnbVGUYg thời đnbVGUYã Tn6qLsđưa xrdanh tnbVGUYiếng của6Eibrz Thiên6Eibrz KiếTn6qLsn vaxrng nbVGUYxa 6Eibrzrộng khắp.

Chiếc mô-tô pnbVGUYhân kh6Eibrzối lnbVGUYớn p6Eibrzhóng nhnbVGUYư xxré toạtTn6qLs bóxrng đêTn6qLsm nbVGUYtrên ca6Eibrzo tTn6qLsốc lộngxr gi6Eibrzó. NTn6qLsom bộ Tn6qLs dáng xrhai ngườinbVGUY xrngồi tTn6qLsrên Tn6qLsxe chẳn6Eibrzg c6Eibrzhút hàiTn6qLs hoà6Eibrz Tn6qLsphong nbVGUYcách v6Eibrzì xrhai bTn6qLsộ âTn6qLsu phTn6qLsục cứng 6Eibrz nhắc cóTn6qLs phần6Eibrz lnbVGUYạc nhịpxr c6Eibrzùng hanbVGUYi chiếcTn6qLs mxrũ bTn6qLsảo hxriểm toTn6qLsàn phầxrn đ6Eibrzồ sộTn6qLs. Tuxry nhiên, kTn6qLshông Tn6qLsai cóTn6qLs vẻTn6qLs bậnbVGUYn tâmnbVGUY đếnTn6qLs điềuxr nànbVGUYy. ThTn6qLsiên 6EibrzKiến tTn6qLsập trunTn6qLsg điềunbVGUY Tn6qLskhiển Tn6qLssao chTn6qLso chiếc xrxe n6Eibrzặng nềTn6qLs trnbVGUYở 6Eibrznên nhẹxr bẫng,nbVGUY cnbVGUYhỉ nbVGUYthi thoảnbVGUYng nbVGUYđưa mắt6Eibrz qua6Eibrzn sáxrt ngườixr ngồi 6Eibrzsau quxra knbVGUYính chixrếu hậu.Tn6qLs PhầnTn6qLs mệxrt xrmỏi, p6Eibrzhần txrốc độnbVGUY Tn6qLskhá cxrao nê6Eibrzn ThụynbVGUY nbVGUYYên chẳngxr còn đTn6qLsủ sxrức gixrữ khnbVGUYoảng cáxrch Tn6qLsban đầunbVGUY nênxr đnbVGUYành nbVGUYchạm Tn6qLshờ tTn6qLsay vànbVGUYo Tn6qLsvòng enbVGUYo th6Eibrzon gọxrn, săn chắcxr của6Eibrz nbVGUYThiên Kiến.nbVGUY TâmTn6qLs trạngxr cxrủa Tn6qLscô tnbVGUYựa Tn6qLsmột xrmớ hỗn6Eibrz độxrn giữ6Eibrza quáxr khứTn6qLs vTn6qLsà hiện tại,Tn6qLs lúcxr xrthì nhếxrch môxri nhạtxr th6Eibrzếch, cnbVGUYhốc chốc6Eibrz Tn6qLslại lTn6qLsúng búxrng ngânbVGUYn ngTn6qLsa nbVGUYmột kxrhúc nh6Eibrzạc điệu thơ6Eibrz nbVGUYtrẻ khôngTn6qLs đTn6qLsầu khTn6qLsông cuốiTn6qLs nàonbVGUY đó.

Xe đã rời6Eibrz nbVGUYxa đôTn6qLs tTn6qLshị bứcxr bxrối, hTn6qLsai dãyTn6qLs nhTn6qLsà phốxr Tn6qLssan s6Eibrzát nxrhau nhường6Eibrz chTn6qLsỗ cnbVGUYho những cánhTn6qLs đồngTn6qLs xrbạt nxrgàn màuTn6qLs xannbVGUYh, Tn6qLsxa xxra mTn6qLsới cnbVGUYó v6Eibrzài căTn6qLsn nhànbVGUY inbVGUYm nbVGUYắng chìmxr Tn6qLsvào bón6Eibrzg đêm. xr Trên đnbVGUYường, ngoxrài xTn6qLse tảnbVGUYi đườTn6qLsng 6Eibrzdài, nbVGUYchỉ Tn6qLscòn xrtiếng độngxr cxrơ g6Eibrzầm rúnbVGUY củanbVGUY mô-t6Eibrzô. Giữa Tn6qLs không gixran đương6Eibrz ng6Eibrzái ngủxr ấy,xr Thụyxr 6EibrzYên chợ6Eibrzt phátnbVGUY nbVGUYhiện nbVGUYra bó6Eibrzng ta6Eibrzng kỳ…

- Chậm lạnbVGUYi mộxrt chút!

Giọng Thụy 6EibrzYên kháTn6qLs 6Eibrzto, kháxr Tn6qLskhẩn trươn6Eibrzg khiếxrn 6EibrzThiên Kiến6Eibrz vộxri xrvã gxriảm tốc.6Eibrz nbVGUYNhưng nbVGUYcô vẫnbVGUYn im lặ6Eibrzng nênTn6qLs xranh đoánnbVGUY chnbVGUYừng c6Eibrzô cTn6qLsảm 6Eibrzthấy choánTn6qLsg 6Eibrzvì gnbVGUYió ngượcnbVGUY vxrà tốcxr đ6Eibrzộ xrcao n6Eibrzên không hỏnbVGUYi thêm.nbVGUY XnbVGUYe cứTn6qLs cxrhầm cnbVGUYhậm 6Eibrzlướt trên6Eibrz đnbVGUYường v6Eibrzà đột6Eibrz nbVGUYnhiên “Cốp!”nbVGUY xr- chTn6qLsiếc xrmũ bảo hiểmxr xrcủa xrcô nbVGUYva vàTn6qLso mũTn6qLs củaxr anxrh Tn6qLscòn xrtay cô6Eibrz Tn6qLsđang ấnTn6qLs nhxrẹ Tn6qLsđầu an6Eibrzh cxrúi Tn6qLsxuống, tay nbVGUY kia đặtnbVGUY xrlên 6Eibrzngực trxrái mình.Tn6qLs Vố6Eibrzn lu6Eibrzôn Tn6qLsbình tĩnhTn6qLs, nbVGUYanh khônbVGUYng hốt6Eibrz honbVGUYảng nbVGUYmà chỉTn6qLs giảm tốcxr đến6Eibrz tốxri đa.

- Cô 6Eibrzthấy không6Eibrz ổnnbVGUY nbVGUYở đâunbVGUY à?

- Tôi á?Tn6qLs 6Eibrz- ThụyTn6qLs YTn6qLsên hỏixr lại,xr rTn6qLsồi chợnbVGUYt hiểTn6qLsu 6Eibrzra điềTn6qLsu nbVGUYgì, côxr vộixr vTn6qLsàng g6Eibrziải tnbVGUYhích. -6Eibrz Có xrtang gixra bêTn6qLsn đường,xr đoTn6qLsạn vxrừa Tn6qLsđi qua.

- Cô muốnTn6qLs 6Eibrztôi xrcúi 6Eibrzchào tiễnnbVGUY biệt6Eibrz ngườixr vừxra khuất? 

Khi hỏi Tn6qLsđiều nàyxr, ánbVGUYnh mắnbVGUYt Thxriên KiếnTn6qLs sánxrg đTn6qLsến dịnbVGUY thường.xr T6Eibrzrên gương6Eibrz mặTn6qLst a6Eibrznh, nét hxrân Tn6qLshoan hixrện rxrõ xrvà đưTn6qLsợc đẩy6Eibrz đnbVGUYến nbVGUYcao xrtrào như6Eibrz knbVGUYhi CnbVGUYristoforo ColTn6qLsombo xrtìm ra Châxru Mỹ.

- Ừm! Từxr k6Eibrzhi cònxr rất6Eibrz bé,nbVGUY mẹTn6qLs luxrôn dạyTn6qLs ch6Eibrzị nbVGUYem 6Eibrzchúng tô6Eibrzi rằn6Eibrzg, nghĩaTn6qLs tửTn6qLs lnbVGUYà nghxrĩa tận nbVGUYnên dùnbVGUY khTn6qLsông từng6Eibrz qnbVGUYuen bnbVGUYiết, chỉTn6qLs cnbVGUYần nganTn6qLsg qTn6qLsua nơixr cTn6qLsó mộnbVGUYt nxrhân mệnhxr vừanbVGUY cTn6qLshấm dứt thìxr phTn6qLsải Tn6qLsthành tâm6Eibrz cúixr chàonbVGUY xrđể vonnbVGUYg lTn6qLsinh ấxry đxrược tTn6qLshêm th6Eibrzanh nhnbVGUYàn. Tn6qLsKhi nãy6Eibrz tnbVGUYôi định nhắnbVGUYc annbVGUYh nhưxrng nbVGUYsợ knbVGUYhông kip.

Thụy Yên 6Eibrzvô tưTn6qLs nói6Eibrz. Kxrhi nhắcTn6qLs đếTn6qLsn mẹ,Tn6qLs giọng6Eibrz cxrô xrtrở xrnên t6Eibrziếc thxrương khônTn6qLs xi6Eibrzết nhưng cũngxr Tn6qLsngọt làxrnh, tronxrg trẻxro mộtxr cnbVGUYách lạ6Eibrz kỳ6Eibrz. Tn6qLsTrong giọng6Eibrz nnbVGUYói ấTn6qLsy, k6Eibrzhông xrcó c6Eibrzhỗ cho nnbVGUYhững ngụyxr tTn6qLsạo haxry tonbVGUYan tínxrh đờinbVGUY thường.

- Thụy nbVGUYYên! C6Eibrzô rấtnbVGUY đá6Eibrzng yêuTn6qLs, cô6Eibrz biết6Eibrz không?

- Oa! Đừng6Eibrz nbVGUYkhen nịnxrh txrôi, tô6Eibrzi sẽ6Eibrz khônbVGUYng Tn6qLslên giường6Eibrz vớinbVGUY aTn6qLsnh đâu.xr Á,Tn6qLs mTn6qLsà sa6Eibrzo anTn6qLsh biếxrt tên tôi?

- Cô giớixr thiệnbVGUYu với6Eibrz tôTn6qLsi, q6Eibrzuên nbVGUYrồi? Thêxrm nữanbVGUY, txrrong nbVGUYấn tượngxr 6Eibrzcủa côxr, tnbVGUYôi tTn6qLsệ hnbVGUYại đến độxr chỉnbVGUY 6Eibrzđáng quẩnnbVGUY xrquanh trêxrn chiếcnbVGUY ginbVGUYường nbVGUYthôi ư?

Thiên Kiến nửaxr kTn6qLshông hài6Eibrz lò6Eibrzng nửxra thícTn6qLsh nbVGUYthú vTn6qLsì cunxrg cácTn6qLsh đxrôi khxri trẻTn6qLs 6Eibrzcon đôinbVGUY knbVGUYhi lạiTn6qLs từng 6Eibrztrải quTn6qLsá mứ6Eibrzc c6Eibrzho phépnbVGUY củTn6qLsa TnbVGUYhụy Yxrên. Tn6qLsNhư ngaTn6qLsy từxr hxrôm đầu6Eibrz 6Eibrztiên bịnbVGUY côxr tạtTn6qLs thẳng6Eibrz cốc rượuTn6qLs vTn6qLsào nxrgười, vnbVGUYới bTn6qLsản tnbVGUYính nbVGUYháo Tn6qLsthắng, nbVGUYưa thxrích thTn6qLsâm 6Eibrzthù xrnhư anxrh tnbVGUYhì cô6Eibrz 6Eibrzcó cánh cũngnbVGUY 6Eibrzchẳng đủnbVGUY sứ6Eibrzc baTn6qLsy Tn6qLsra knbVGUYhỏi hộiTn6qLs qnbVGUYuán ấnbVGUYy. NhưnbVGUYng cTn6qLshẳng Tn6qLshiểu vì6Eibrz lẽxr nTn6qLsào, anbVGUYnh đã đểxr cô6Eibrz hiênnbVGUY ngan6Eibrzg b6Eibrzước đi6Eibrz. Hoặcxr nh6Eibrzư n6Eibrzgay lTn6qLsúc nàyTn6qLs, Tn6qLscô vô6Eibrz thứxrc coxrng cnbVGUYong vành 6Eibrzmôi tựnbVGUYa đanbVGUYng thầmxr nónbVGUYi rằng,nbVGUY nTn6qLshận địnTn6qLsh trê6Eibrzn nbVGUYcủa anbVGUYnh nbVGUYhoàn tTn6qLsoàn cxrhánh xác.

Còn Thụy YTn6qLsên 6Eibrzvì đầuxr ónbVGUYc 6Eibrzđang Tn6qLslâng lâxrng xrnên cTn6qLsô c6Eibrzứ tạmnbVGUY tinbVGUYn lýxr d6Eibrzo Thxriên xrKiến đưnbVGUYa 6Eibrzra. Hai Tn6qLsbàn t6Eibrzay côTn6qLs khôngnbVGUY đặt6Eibrz xrhờ ởTn6qLs nbVGUYvùng exro anTn6qLsh nữanbVGUY mà6Eibrz chxruyển xrsang 6Eibrzníu 6Eibrzchặt thaTn6qLsnh cản Tn6qLs phía nbVGUYsau yênTn6qLs xxre. Â6Eibrzm giọxrng vừnbVGUYa thànnbVGUYh tnbVGUYhật vừa6Eibrz c6Eibrzố ýTn6qLs xrđả kích:

- Anh khôn6Eibrzg nbVGUYbiết tônbVGUYi nhưngxr giớxri n6Eibrzữ ở6Eibrz 6Eibrzvăn phòngTn6qLs tôTn6qLsi xrlại suốtxr ngàynbVGUY bànTn6qLs 6Eibrztán vềxr HTn6qLsoàng Thiên Kxriến –6Eibrz ngườTn6qLsi luônxr đượcTn6qLs xrcác tranxrg mạnTn6qLsg dànTn6qLsh cTn6qLsho ginbVGUYới nbVGUYchị 6Eibrzem xếTn6qLsp vàoTn6qLs dan6Eibrzh sách “ĐnbVGUYơn txrhân ki6Eibrzm cươngTn6qLs siêuxr cTn6qLsấp toànxr thTn6qLsành”. NTn6qLsên xrdù 6Eibrzkhông mu6Eibrzốn txrôi cũnnbVGUYg b6Eibrzị ép Tn6qLsnghe íxrt nhiề6Eibrzu. NóinbVGUY thật,xr ng6Eibrzoài từnbVGUY “traixr chơi”nbVGUY thxrì tTn6qLsôi xrchẳng cònTn6qLs từTn6qLs nào6Eibrz khánbVGUYc để miêu6Eibrz tnbVGUYả nbVGUYvề anh.

- Tôi khôngxr nbVGUYbiết Tn6qLsbản thâ6Eibrzn lạnbVGUYi nổ6Eibrzi tixrếng đạinbVGUY chúnnbVGUYg nbVGUYđến thế!

Thiên Kiến xrnói cùxrng vnbVGUYẻ cháTn6qLsn chường,6Eibrz thaxry vìxr 6Eibrzhãnh diệTn6qLsn. 6EibrzHoặc Tn6qLsgiả nbVGUYvì ngưTn6qLsời phát6Eibrz nxrgôn là nbVGUYThụy Yênxr 6Eibrznên cxrảm giá6Eibrzc tronTn6qLsg anxrh cứ6Eibrz cồn6Eibrz cà6Eibrzo xrthiếu tho6Eibrzải mái.

Vẫn trong trxrạng thái6Eibrz 6Eibrznửa nbVGUYsay nửxra tỉTn6qLsnh, Tn6qLsThụy Yxrên tiếpnbVGUY tụTn6qLsc h6Eibrzứng khởi6Eibrz tnbVGUYiết nbVGUYlộ Tn6qLsbí mật:

- Nói cTn6qLsho annbVGUYh hayTn6qLs, mấyxr 6Eibrzcô béTn6qLs đồngxr ng6Eibrzhiệp chun6Eibrzg tầnbVGUYng vớiTn6qLs tTn6qLsôi cònTn6qLs ấu6Eibrz trĩnbVGUY đếnTn6qLs độnbVGUY dệt mộngTn6qLs đTn6qLsược “TìnnbVGUYh mộtnbVGUY đêm”nbVGUY vớnbVGUYi anbVGUYnh, sxrau đó6Eibrz a6Eibrznh trởnbVGUY nêTn6qLsn cTn6qLshung tình,6Eibrz nxrgọt ngà6Eibrzo, dịu dTn6qLsàng với6Eibrz nbVGUYhọ nh6Eibrzư mấyxr nxrhân Tn6qLsvật naxrm nữ6Eibrz tronTn6qLsg tiTn6qLsểu txrhuyết n6Eibrzgôn tìnhnbVGUY nbVGUYnữa kiTn6qLsa. nbVGUYCác bé ấy6Eibrz suốt6Eibrz nbVGUYngày nbVGUYbỏ cnbVGUYông tìm6Eibrz xrhiểu s6Eibrzở tTn6qLshích –Tn6qLs sxrở ghénbVGUYt cxrủa anxrh, nhTn6qLsững n6Eibrzơi anxrh xrhay đến,nbVGUY nhằm dTn6qLsựng kịchnbVGUY bảnxr xrtình cờnbVGUY chạTn6qLsm mặt6Eibrz nhTn6qLsưng thTn6qLsật tiế6Eibrzc, axrnh quáxr Tn6qLskín tiếng.nbVGUY Phụ6Eibrz nữ khôngxr saTn6qLsi nbVGUYkhi thnbVGUYích đnbVGUYàn ôngxr giàuTn6qLs nbVGUYcó, tnbVGUYài giỏi,6Eibrz đẹpTn6qLs nbVGUYtrai so6Eibrzng nbVGUYhọ lạxri khô6Eibrzng chịu hiểunbVGUY, anxrh l6Eibrzà hxràng si6Eibrzêu cấpnbVGUY màxr hànbVGUYng siTn6qLsêu c6Eibrzấp nbVGUYthì chẳxrng thTn6qLsuộc xrvề rixrêng ai6Eibrz. Tn6qLsTôi thà dànhTn6qLs thời6Eibrz gi6Eibrzan rTn6qLsỗi đxró x6Eibrzem xrphim hoạTn6qLst hình,xr cònnbVGUY hơnbVGUYn sửxr nbVGUYdụng c6Eibrzho nhTn6qLsững trònbVGUY trẻ Tn6qLs con v6Eibrzô bổTn6qLs ậy.

Thụy Yê6Eibrzn kể6Eibrz xxrong, xrbật cườxri giònbVGUYn tnbVGUYan. CònbVGUYn xrvẻ mặxrt Thiênxr Kixrến xrlại tTn6qLsối 6Eibrzhơn cả Tn6qLsbóng đêm.