Trúc Mã Cứu Vãn Kế Hoạch - Full - Tiểu Luật

Tên truyện: Trúc mã cứu vãn kế hoạch

Tác giả: Tiểu Luật

Nguồn convert: nothing_nhh

Edit: MinnieKemi

Nguồn: http://minniekemi.wordpress.com/

Chân thành cảm ơn bạn RamieNguyen (MinnieKemi) đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này!

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little - streetchick - Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)