Cây Đinh Hương Và Cây Bạch Dương - Full - Hiểu Khê

Tên truyện: Cây Đinh Hương và Cây Bạch Dương

Tác giả: Hiểu Khê

Edit: Nguyệt Viên

Convert: Sâu Lười

Nguồn convert: http://kensau.wordpress.com/

Nguồn: http://bongbongbien.wordpress.com/

Chân thành cảm ơn nhà Hảo Nguyệt Gia Trang đã cho phép Gác Sách đăng lại truyện này!

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Đỗ Đan - Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)