Lỗi lầm ở những vì sao - Lời đề từ

LỜI ĐỀ TỪ

Lúc thủy triều dâng, chú Tulip Hà Lan quay mặt về phía đại dương: “Kết hợp cũng đây hàn gắn cũng đây hủy hoại cũng đây che đậy cũng đây bộ lộ cũng đây. Nhìn nó mà xem, dâng lên rồi rút xuống, cuốn theo tất cả.”

“Cái gì vậy chú?” tôi hỏi.

“Nước,” chú Hà Lan nói. “À, và cả thời gian.”

- PETER VAN HOUTEN, Nỗi đau tột cùng.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ

Đây khó được coi là lời ghi chú của tác giả hơn là lời nhắc lại dòng chữ nhỏ được in cách đây một vài trang trước[1]: Cuốn sách này là sản phẩm hư cấu. Tôi tưởng tượng ra nó.

Các cuốn tiểu thuyết cũng như độc giả của chúng đều không hưởng lợi ích gì tự việc cố gắng phỏng đoán liệu có bất kỳ sự kiện thực tế nào ẩn sau một câu chuyện hay không. Những nỗ lực như vậy sẽ tấn công chính cái ý nghĩa mà những câu chuyện tưởng tượng có thể đem lại, vốn đã thành một giả định ăn sâu vào máu của giống loài chúng ta.

Tôi trân trọng sự hợp tác của bạn trong vấn đề này.

[1] This book is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents are either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events, or locales is entirely coincidental.