Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Kem Bơ

 1. Umio
  Umio
  Tui đây :o Ai đóo
  26/3/20 lúc 14:33
 2. Cô Bé Kem Bơ
  Cô Bé Kem Bơ
  Người lạ cuối đường hihi.
  26/3/20 lúc 14:35
 3. Umio
  Umio
  26/3/20 lúc 14:37
 4. Cô Bé Kem Bơ
  Cô Bé Kem Bơ
  Sao rep cmt rồi mà không thấy hiện lên ta?
  26/3/20 lúc 14:40
 5. Cô Bé Kem Bơ
  Cô Bé Kem Bơ
  Ai nè hehe. :3
  27/3/20 lúc 16:25
 6. Umio
  Umio
  27/3/20 lúc 21:09