Permalink for Post #2

Chủ đề: Văn học Nhật & tác giả Higashino Keigo: Các tác phẩm của ông đều có ác cảm với nữ giới?