Tự sáng tác

 1. Các vấn đề chung về sáng tác

  Các kinh nghiệm cho việc viết, xuất bản sách; các cuộc thi, sự kiện dành cho các tác giả...
  Đề tài thảo luận:
  106
  Bài viết:
  4.467
  Mới nhất: Làm thế nào để không viết lan man? Bắc Lam, 24/5/20 lúc 16:49
  RSS
 2. Nhóm thảo luận cho các tác giả

  Đề tài thảo luận:
  36
  Bài viết:
  1.103
  Mới nhất: Bỏ việc. Cục Tẩy, 9/5/20
  RSS
 3. Truyện dài

  Truyện dài do các thành viên Gác Sách tự sáng tác
  Đề tài thảo luận:
  1.177
  Bài viết:
  52.829
  RSS
 4. Truyện ngắn - Tản văn

  Truyện ngắn - Tản văn - Thơ tự sáng tác của các thành viên Gác Sách
  Đề tài thảo luận:
  4.233
  Bài viết:
  31.331
  Mới nhất: Hôm nay, thầy về hưu thật rồi! Vô Thanh, 27/5/20 lúc 02:20
  RSS
 5. Thơ

  Các bài thơ được sáng tác bởi thành viên Gác
  Đề tài thảo luận:
  4.695
  Bài viết:
  31.900
  Mới nhất: Vu vơ Sunflower HMT, 26/5/20 lúc 23:29
  RSS