Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Khom Lưng
Hoàn (full) - Bồng Lai Khách
246185 2 năm 10 months
Anh Không Thương Tôi
Hoàn (full) - Khải Ly
8444 3 năm 3 months
Ai Nói Chúng Tôi Không Mờ Ám
Hoàn (full) - Hồng Cửu
4567 3 năm 3 months
Giả Yêu Làm Thật
Hoàn (full) - Thánh Yêu
76329 3 năm 5 months
Ai nói chúng tôi không mờ ám
- Hồng Cửu
61831 6 năm 7 months