Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Lượt đọc: 5461
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2744
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 3173
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 2774
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Vũ Hóa Thành Điền
Full - Du Du Tiên
Lượt đọc: 2658
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Trầm Chu
Full - Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 6484
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4053
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Lượt đọc: 4053
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months
Tác phẩm: Thiên Quỹ
Full - Vụ Dung
Lượt đọc: 3570
Ngày cập nhật: 5 năm 4 months