Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai
- Đồng Tranh
15028 5 năm 4 months
Thợ Săn
- Trạm Lượng
30005 5 năm 4 months
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
- Hồng Cửu
21417 5 năm 10 months
Nhất kiến chung tình
- Đồng Tranh
36121 5 năm 11 months
Thỏ nữ lang Tây Du kí
- Đồng Tranh
10027 6 năm 1 tháng 1 tháng
Ác Dương Phác Lang
- Cổ Linh
15209 6 năm 1 tháng 1 tháng
Tái kiến khuynh tâm
- Đồng Tranh
19373 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bánh bao thịt tướng công
- Cầu Mộng
16775 6 năm 1 tháng 1 tháng
Diễm tình Tam Quốc
- Đồng Tranh
11295 6 năm 1 tháng 1 tháng
Bần cũng dã nương tử
- Trầm Vi
16112 6 năm 1 tháng 1 tháng