Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm Lượt đọc Ngày cập nhật
Võng Phối Đại Thần VS Võng Du Đại Thần
Hoàn (full) - Kỳ Tiểu Yêu
2582 4 năm 8 months
Bệnh Ngược
Hoàn (full) - Mặc Tù
1855 4 năm 8 months
Tàm Thực
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
1666 4 năm 8 months
Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
Hoàn (full) - Gia Ngữ
1344 4 năm 8 months
Người Điên
Hoàn (full) - Tiểu Yêu Tử
2344 4 năm 8 months
Tử Việt Lan San
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
2025 4 năm 8 months
Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
Hoàn (full) - Từ Từ Đồ Chi
2315 4 năm 8 months
Thiên Tuyết
Hoàn (full) - Mộng Hóa Yên
2384 4 năm 8 months
Chàng Quỷ Của Bác Sĩ
Hoàn (full) - Bắc Dã
4542 4 năm 8 months