Mẹo: Để sắp xếp sách theo thứ tự alphabet hoặc theo lượt xem bạn hãy nhấp chuột vào "Tên tác phẩm" và "Lượt xem" nhé ^^

Tác phẩm: Ngày Đầu Tiên
- Marc Levy
Lượt đọc: 6197
Ngày cập nhật: 9 năm 7 months
Tác phẩm: Đêm đầu tiên
- Marc Levy
Lượt đọc: 11960
Ngày cập nhật: 9 năm 7 months
Lượt đọc: 7531
Ngày cập nhật: 9 năm 8 months