Nguyễn Trãi - Quyển 1: Oan Khuất

Bình luận

Sao tác phẩm này mình không vào đc vậy, Tác phẩm Nguyễn Trãi ạ.

fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

Ảnh của sant

Mình mới đăng lại rồi bạn ạ :D.