Mắt biếc - Full - Nguyễn Nhật Ánh

Bình luận

truyện này buồn qua! truyện cũng đk nhưng quán gò đi lên mình thấy hay hon.

Ảnh của Num01

một câu chuyện thất bại kể về sự thất bại của những nhân vật thất bại!!!

Ảnh của Kaei

ừ thất bại như cách bố mẹ bạn tạo ra bạn vậy ^.^