Top 5 cung dễ bị FA nhất:

Bảo bình

Nhân mã

Xử nữ

Sư tử

Song tử

Bình luận

Ảnh của hàn heo

hả bảo bình ư?.........
hi hi hay đấy

 

may qua ma k co minh