You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

"Tại sajbW3qxo jbW3qxanh lạih4 thí8KatTPch em?"C8KatTPô luôn8KatTP thíh4ch h4hỏi anjbW3qxh 8KatTPcâu hỏi8PAJWR đó,từjbW3qx mùa8KatTP xuânh4 đếnh4 jbW3qxmùa h4hè,từ mùa8KatTP tjbW3qxhu đ8PAJWRến mùajbW3qx đông.Nhưng8PAJWR bấtjbW3qx kh4ể 8PAJWRmùa nàoh4,nụ cười8PAJWR c8PAJWRủa anjbW3qxh đh4ều 8PAJWRdịu dàngjbW3qx 8KatTPnhư ánh8KatTP nắngh4 8KatTPchiếu h4qua h4vòm cây

 "BjbW3qxởi v8PAJWRì t8KatTPừ nhỏ8PAJWR anjbW3qxh đh4ã thjbW3qxích e8KatTPm rồi"

"Thế thì....c8PAJWRó ph8KatTPải b8PAJWRởi vì8PAJWR an8KatTPh chư8PAJWRa gặpjbW3qx đượcjbW3qx một8KatTP người8PAJWR ch4on h4gái jbW3qxkhác.Nếu nh4hư an8KatTPh tiế8KatTPp h4xúc v8PAJWRới nhjbW3qxiều cojbW3qxn gá8PAJWRi hơn8PAJWR,có thjbW3qxể ajbW3qxnh sẽ8PAJWR nhậ8PAJWRn 8KatTPra n8PAJWRgười mà8KatTP 8KatTPanh thh4ích k8PAJWRhông phải8KatTP làjbW3qx e8KatTPm" jbW3qx.Cô 8KatTPlo lắng

jbW3qxAnh cười:"Được,có8KatTP c8PAJWRơ hộih4 jbW3qxanh h4sẽ thử8PAJWR xjbW3qxem sao."

h4Cô v8KatTPội vãh4 h4cầm jbW3qxcổ anh8KatTP,đe dọa:"An8PAJWRh dám!Nếu8KatTP như8PAJWR an8KatTPh h4dám yêu8PAJWR người8KatTP khác,jbW3qxem sẽh4 cắn8KatTP chếjbW3qxt anh!"

Anh cườjbW3qxi ôjbW3qxm côjbW3qx vh4ào lòng,hôjbW3qxn v8KatTPào sa8PAJWRu g8KatTPáy củajbW3qx 8KatTPcô vjbW3qxà nó8PAJWRi:"Anh thíh4ch e8KatTPm c8KatTPắn anh.Ngh4ay bây8PAJWR giờ8KatTP jbW3qxem cắjbW3qxn ah4nh được8PAJWR không?"

"CắnjbW3qx vjbW3qxào đâu?"

Anh t8KatTPựa vàoh4 gjbW3qxhế sofjbW3qxa,chìa môijbW3qx ra:"h4Cắn vàoh4 miệng8PAJWR 8PAJWRnhé".

8KatTPCô chớp8KatTP mắt8PAJWR nhh4ào đến8KatTP,cắn mạnhjbW3qx vjbW3qxào mh4ôi anh!"Đau quá!".Anhh4 nóh4i nhỏ

"Này!Ai bảh4o a8KatTPnh dẻojbW3qx mi8PAJWRệng!".Cô h8KatTPí hửh4ng njbW3qxhìn vào8KatTP jbW3qxdấu ră8PAJWRng tr8PAJWRên 8PAJWRmôi anh8KatTP:"Coi nh4hư c8KatTPho anh4h mộtjbW3qx s8PAJWRự t8KatTPrừng phạt".

Anh vuố8PAJWRt 8KatTPtóc c8PAJWRô:"Không thíc8KatTPh anjbW3qxh h4thế nà8KatTPy à?jbW3qxAnh sh4ợ ejbW3qxm ghé8PAJWRt jbW3qxngu ngơ."

C8PAJWRô njbW3qxhìn anh,ch4ười lớn:"H8KatTPình n8KatTPhư anjbW3qxh r8KatTPất thíc8PAJWRh,rất thjbW3qxích eh4m 8PAJWRđúng không?"

"Đúng vậy"

"h4Rốt c8PAJWRuộc l8PAJWRà tạh4i sajbW3qxo?",cô 8KatTPlo lắng8PAJWR nói.

Bởi 8KatTPvì jbW3qxcô cả8PAJWRm t8PAJWRhấy 8KatTPcô có8PAJWR rấ8PAJWRt nhi8KatTPều khuyếth4 8PAJWRđiểm,còn a8PAJWRnh qujbW3qxá xuấtjbW3qx sắc,8KatTPhai n8KatTPgười thực8PAJWR jbW3qxra khh4ông ph8KatTPải 8KatTPlà m8KatTPột h4đôi 8KatTPhợp nhau

Anh cườih4:"Có lúch4 8KatTPanh 8KatTPcũng cả8PAJWRm t8PAJWRhấy kỳ8KatTP lạjbW3qx.Em v8KatTPừa tùy8PAJWR h8PAJWRứng 8PAJWRvừa jbW3qxcố chấp8PAJWR jbW3qxvừa qu8PAJWRa lh4oa,rất nh8PAJWRiều lú8PAJWRc cònh4 hunjbW3qxg d8KatTPữ với8KatTP anh.NhưngjbW3qx,anh v8KatTPẫn th8KatTPích em.Ở8PAJWR bênh4 cạn8KatTPh em8KatTP,bất kể8PAJWR tjbW3qxức 8KatTPgiận h8KatTPay 8PAJWRvui vẻ,đềuh4 lh4à hạjbW3qxnh phújbW3qxc."

"T8PAJWRhật không?"Cô8PAJWR cư8KatTPời 8KatTPtrộm

An8KatTPh jbW3qxôm 8PAJWRcô vàojbW3qx lòng,để8KatTP jbW3qxcô ng8PAJWRhe tjbW3qxiếng đập8PAJWR tráijbW3qx ti8PAJWRm anh.Nh4hịp th4im c8KatTPó tiếh4t tấ8PAJWRu 8KatTPvà mạn8PAJWRh 8KatTPmẽ,trái tih4m h4không biết8KatTP jbW3qxnói dối,tráih4 th4im biết8KatTP 8PAJWRtình cảh4m ch4ủa ah4nh dànjbW3qxh cjbW3qxho côh4. h4 NgjbW3qxhe tiến8KatTPg đập8PAJWR tjbW3qxrái tijbW3qxm anh,cô8PAJWR h4dần dầnjbW3qx n8PAJWRhư 8KatTPsắp bu8KatTPồn ngjbW3qxủ.

Trước8KatTP 8PAJWRkhi ngủ,cô8KatTP h4hỏi a8PAJWRnh:"Anh sẽh4 thíh4ch 8KatTPem trojbW3qxng bajbW3qxo lâjbW3qxu"

"MãijbW3qx jbW3qxmãi"

".8PAJWR....Mãi m8PAJWRãi 8KatTPnhư thếjbW3qx nào8PAJWR?"

"Kểh4 cả8PAJWR kh8KatTPi 8KatTPem khônjbW3qxg yêuh4 8PAJWRanh nữa,kểh4 h4cả 8KatTPkhi 8PAJWRem h4đã quêh4n an8KatTPh,kể cả8PAJWR k8PAJWRhi 8PAJWRanh khôn8PAJWRg h4còn trênh4 8KatTPthế gijbW3qxan 8PAJWRnày nữa,anhjbW3qx jbW3qxsẽ vẫn8PAJWR yêh4u ejbW3qxm."

"Nói8KatTP lujbW3qxng tung!Không8PAJWR còjbW3qxn tr8PAJWRên thế8PAJWR 8KatTPgian nàjbW3qxy nữa,còn8PAJWR jbW3qxyêu eh4m thjbW3qxế nàoh4 đ8KatTPây."

"A8KatTPnh sẽ8KatTP jbW3qxđi tì8KatTPm mộ8KatTPt thiến8KatTP 8KatTPsứ,để ngườih4 đóh4 8PAJWRthay an8KatTPh yê8KatTPu eh4m." h4Anh jbW3qxôm c8KatTPô,làm ch4ho th4ư thếjbW3qx n8KatTPgủ củajbW3qx h4cô cành4g thê8KatTPm thoải8KatTP mái.

8KatTPCô ng8PAJWRoan ng8KatTPoãn n8KatTPằm tjbW3qxrong vò8KatTPng ta8PAJWRy anh:"jbW3qxEm cũng8KatTP sjbW3qxẽ mjbW3qxãi mãijbW3qx yêu8KatTP anh...jbW3qx."

Gi8PAJWRó thổjbW3qxi lajbW3qxy động8PAJWR 8PAJWRcánh cửa.h4

Anh v8PAJWRừa vỗ8KatTP và8KatTPo ngườ8PAJWRi cô8PAJWR,vừa cầ8PAJWRm qujbW3qxyển vởjbW3qx lê8PAJWRn 8KatTPgiúp ch4ô đánh8KatTP dh4ấu nhữh4ng nội8KatTP dujbW3qxng trọng8PAJWR điểm8PAJWR 8PAJWRcủa bài8PAJWR tập8PAJWR.

Cô jbW3qxnhẹ 8PAJWRnhàng ngủ8KatTP th4hiếp 8KatTPđi. 8KatTP "A8PAJWRnh sjbW3qxẽ thíjbW3qxch ejbW3qxm tro8KatTPng b8KatTPao jbW3qxlâu đây?"

"M8PAJWRãi mã8KatTPi"

8PAJWR".....Mãi mh4ãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.