You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

"Tại gmUzsao an8nFn8tXxh lạigmUz t8nFn8tXxhích em?"Cô luô8nFn8tXxn thí8nFn8tXxch hỏi5G2kQkHG a5G2kQkHGnh cgmUzâu hỏ8nFn8tXxi đó,từ8nFn8tXx mùa5G2kQkHG xuâ8nFn8tXxn đếgmUzn mùa8nFn8tXx hè,từ5G2kQkHG 8nFn8tXxmùa thgmUzu đế5G2kQkHGn mù8nFn8tXxa đông.8nFn8tXxNhưng b8nFn8tXxất kểgmUz mùagmUz nào,nụ5G2kQkHG cười5G2kQkHG củagmUz 5G2kQkHGanh 5G2kQkHGđều dgmUzịu dàng8nFn8tXx nh8nFn8tXxư á8nFn8tXxnh nắnggmUz chiế5G2kQkHGu qu8nFn8tXxa vò8nFn8tXxm cây

 "Bởi v8nFn8tXxì từ5G2kQkHG gmUznhỏ an8nFn8tXxh đ8nFn8tXxã 8nFn8tXxthích 5G2kQkHGem rồi"

"Thế8nFn8tXx thì...5G2kQkHG.có phả5G2kQkHGi bở8nFn8tXxi vìgmUz a8nFn8tXxnh chưa5G2kQkHG g5G2kQkHGặp đượcgmUz mộtgmUz người5G2kQkHG co8nFn8tXxn gágmUzi khác.gmUzNếu nhgmUzư a5G2kQkHGnh tiếp8nFn8tXx xúc5G2kQkHG với5G2kQkHG nhi5G2kQkHGều gmUzcon gá8nFn8tXxi hơngmUz,có thể8nFn8tXx an5G2kQkHGh sẽgmUz ngmUzhận rgmUza người5G2kQkHG mà8nFn8tXx 5G2kQkHGanh thíc8nFn8tXxh không5G2kQkHG phả5G2kQkHGi là8nFn8tXx 8nFn8tXxem" gmUz.Cô 5G2kQkHGlo lắng

Anh cười:"Được,có5G2kQkHG cgmUzơ hộ5G2kQkHGi an8nFn8tXxh sẽgmUz th8nFn8tXxử x8nFn8tXxem sao."

C8nFn8tXxô vộigmUz 8nFn8tXxvã cầm8nFn8tXx 8nFn8tXxcổ anh,đgmUze d5G2kQkHGọa:"Anh dám!gmUzNếu nhưgmUz an5G2kQkHGh gmUzdám yê8nFn8tXxu ngườ8nFn8tXxi kh8nFn8tXxác,em s5G2kQkHGẽ c8nFn8tXxắn chế8nFn8tXxt anh!"

Anh 5G2kQkHGcười gmUzôm 8nFn8tXxcô gmUzvào lòng,hôn8nFn8tXx vgmUzào sgmUzau g8nFn8tXxáy củagmUz 8nFn8tXxcô và5G2kQkHG nói:"5G2kQkHGAnh thíc8nFn8tXxh egmUzm 8nFn8tXxcắn anh.8nFn8tXxNgay bâ5G2kQkHGy gmUzgiờ e8nFn8tXxm cắgmUzn agmUznh đư8nFn8tXxợc không?"

"Cắn và5G2kQkHGo đâu?"

Anh gmUztựa vgmUzào ghế5G2kQkHG sofa,ch8nFn8tXxìa mô5G2kQkHGi ra:"CắngmUz 5G2kQkHGvào 5G2kQkHGmiệng n5G2kQkHGhé".

gmUzCô chớ8nFn8tXxp mắgmUzt nhà5G2kQkHGo đgmUzến,cắn mạn5G2kQkHGh v8nFn8tXxào môi8nFn8tXx anh!"Đau quá!"5G2kQkHG.Anh nói5G2kQkHG nhỏ

"Này!Ai bảgmUzo angmUzh dẻo5G2kQkHG miệng!".Cô5G2kQkHG h5G2kQkHGí 5G2kQkHGhửng n5G2kQkHGhìn gmUzvào dấu8nFn8tXx răng8nFn8tXx trê5G2kQkHGn m8nFn8tXxôi 8nFn8tXxanh:"Coi như8nFn8tXx 8nFn8tXxcho angmUzh gmUzmột sự8nFn8tXx tr5G2kQkHGừng phạt".

Anh v5G2kQkHGuốt 8nFn8tXxtóc cgmUzô:"Không thgmUzích 8nFn8tXxanh t5G2kQkHGhế n5G2kQkHGày à?An8nFn8tXxh sợgmUz 5G2kQkHGem ghé8nFn8tXxt n8nFn8tXxgu ngơ."

CgmUzô nhgmUzìn anhgmUz,cười lớn:5G2kQkHG"Hình 5G2kQkHGnhư a5G2kQkHGnh rấ5G2kQkHGt thích,rgmUzất tgmUzhích 8nFn8tXxem gmUzđúng không?"

gmUz"Đúng vậy"

"Rốt cuộcgmUz là5G2kQkHG tại8nFn8tXx sa8nFn8tXxo?",cô l5G2kQkHGo lắng8nFn8tXx nói.

BởgmUzi 8nFn8tXxvì cô5G2kQkHG gmUzcảm t8nFn8tXxhấy gmUzcô 8nFn8tXxcó rất8nFn8tXx gmUznhiều gmUzkhuyết đgmUziểm,còn 5G2kQkHGanh gmUzquá xuấtgmUz sắc,hai8nFn8tXx 5G2kQkHGngười thực8nFn8tXx r5G2kQkHGa khôgmUzng phgmUzải làgmUz mộtgmUz đôi5G2kQkHG gmUzhợp nhau

5G2kQkHGAnh gmUzcười:"Có lúc8nFn8tXx agmUznh 5G2kQkHGcũng cảm8nFn8tXx thấy5G2kQkHG k5G2kQkHGỳ gmUzlạ.Em v5G2kQkHGừa tù5G2kQkHGy 8nFn8tXxhứng vgmUzừa cố5G2kQkHG chấpgmUz vừ5G2kQkHGa 5G2kQkHGqua loa8nFn8tXx,rất nhiềugmUz lúcgmUz cgmUzòn hun8nFn8tXxg d8nFn8tXxữ với5G2kQkHG an8nFn8tXxh.Nhưng,anh vẫngmUz thí8nFn8tXxch gmUzem.Ở bêngmUz cạ5G2kQkHGnh em,bấtgmUz 8nFn8tXxkể tứ5G2kQkHGc g8nFn8tXxiận h8nFn8tXxay vugmUzi vẻ,đềugmUz 8nFn8tXxlà gmUzhạnh phú8nFn8tXxc."

"Th8nFn8tXxật không?"5G2kQkHGCô cười8nFn8tXx gmUztrộm

A8nFn8tXxnh ôm8nFn8tXx c8nFn8tXxô 5G2kQkHGvào lòng,đểgmUz 8nFn8tXxcô 8nFn8tXxnghe tiếng5G2kQkHG đập8nFn8tXx gmUztrái ti5G2kQkHGm anh.Nhịp5G2kQkHG tigmUzm cgmUzó tiế5G2kQkHGt t5G2kQkHGấu vàgmUz mạ8nFn8tXxnh mẽ5G2kQkHG,trái t8nFn8tXxim khgmUzông b5G2kQkHGiết 8nFn8tXxnói dgmUzối,trái t8nFn8tXxim bi8nFn8tXxết tìn8nFn8tXxh cảm5G2kQkHG 5G2kQkHGcủa agmUznh dànhgmUz gmUzcho cô.gmUz 8nFn8tXx N5G2kQkHGghe tgmUziếng đ5G2kQkHGập t5G2kQkHGrái ti5G2kQkHGm 8nFn8tXxanh,cô dầ5G2kQkHGn dầ8nFn8tXxn như8nFn8tXx sắpgmUz buồn5G2kQkHG ngủ.gmUz

Trướ5G2kQkHGc gmUzkhi n8nFn8tXxgủ,cô hỏi5G2kQkHG anh:"gmUzAnh sẽ5G2kQkHG t8nFn8tXxhích egmUzm trgmUzong 5G2kQkHGbao lgmUzâu"

"Mãi5G2kQkHG mãi"5G2kQkHG

"...5G2kQkHG..Mãi mãi8nFn8tXx như5G2kQkHG thếgmUz nào?"8nFn8tXx

"KgmUzể cảgmUz kh8nFn8tXxi egmUzm gmUzkhông y8nFn8tXxêu agmUznh nữa,k5G2kQkHGể c8nFn8tXxả kh8nFn8tXxi gmUzem đãgmUz quê5G2kQkHGn a5G2kQkHGnh,kể 8nFn8tXxcả kh5G2kQkHGi gmUzanh kgmUzhông cò8nFn8tXxn trêgmUzn thế8nFn8tXx gia5G2kQkHGn này5G2kQkHG nữa,anh8nFn8tXx sgmUzẽ vẫ5G2kQkHGn yêu8nFn8tXx em5G2kQkHG."

"NógmUzi lgmUzung tung!5G2kQkHGKhông cò8nFn8tXxn trê5G2kQkHGn gmUzthế gigmUzan 5G2kQkHGnày nữa8nFn8tXx,còn yêugmUz 5G2kQkHGem thgmUzế ngmUzào đ8nFn8tXxây."

"An8nFn8tXxh s5G2kQkHGẽ đigmUz tì5G2kQkHGm mộgmUzt t8nFn8tXxhiến sứ,để5G2kQkHG người8nFn8tXx đgmUzó tha5G2kQkHGy 5G2kQkHGanh y5G2kQkHGêu e5G2kQkHGm." A8nFn8tXxnh ôm8nFn8tXx cô,lgmUzàm cgmUzho 8nFn8tXxtư thếgmUz ng8nFn8tXxủ củagmUz c5G2kQkHGô 8nFn8tXxcàng th5G2kQkHGêm thoải5G2kQkHG mái.

C8nFn8tXxô ngoa8nFn8tXxn n5G2kQkHGgoãn ngmUzằm tgmUzrong vò5G2kQkHGng ta5G2kQkHGy an8nFn8tXxh:"Em cũngmUzg sẽ8nFn8tXx m8nFn8tXxãi mgmUzãi yê5G2kQkHGu gmUzanh...."

Gió8nFn8tXx thổi8nFn8tXx la8nFn8tXxy động8nFn8tXx cánh5G2kQkHG cửa5G2kQkHG.

A5G2kQkHGnh vừagmUz vỗ8nFn8tXx vào8nFn8tXx ngườigmUz cô,gmUzvừa cầgmUzm quyểngmUz vởgmUz lên5G2kQkHG giúp5G2kQkHG cô5G2kQkHG đánhgmUz 8nFn8tXxdấu nhữgmUzng 5G2kQkHGnội dgmUzung t8nFn8tXxrọng điểm8nFn8tXx gmUzcủa bài5G2kQkHG tập.5G2kQkHG

Cô ngmUzhẹ nhàn8nFn8tXxg ngủ5G2kQkHG thiế8nFn8tXxp đgmUzi. gmUz "A5G2kQkHGnh sgmUzẽ th5G2kQkHGích e5G2kQkHGm trogmUzng 5G2kQkHGbao lâ8nFn8tXxu đây?"

"MãigmUz 5G2kQkHGmãi"

5G2kQkHG".....Mãi 5G2kQkHGmãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.