You are here

Sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Chương 00

Mở đầu

"TạH4Tei sxowQao H4Teanh lạ2CWHi tH4Tehích em?"Cô lxowQuôn thícH4Teh hỏicTai xowQanh cH4Teâu xowQhỏi H4Teđó,từ mùaH4Te 2CWHxuân pUwBđến mcTaiùa hè,tH4Teừ mxowQùa H4Tethu đếcTain mùaxowQ đpUwBông.Nhưng bấtH4Te kểH4Te mùcTaia 2CWHnào,nụ cườiH4Te của2CWH H4Teanh đềupUwB dịcTaiu dàn2CWHg nH4Tehư ánhpUwB nH4Teắng chiếuH4Te qu2CWHa vòxowQm cây

 "B2CWHởi vxowQì từpUwB nhcTaiỏ acTainh đãH4Te thípUwBch xowQem rồi"

"Thế thì....cóH4Te phải2CWH bởipUwB v2CWHì H4Teanh chxowQưa gặpH4Te đượ2CWHc một2CWH nH4Tegười 2CWHcon xowQgái kháccTai.Nếu nhH4Teư an2CWHh tiếp2CWH xúcxowQ vớixowQ nhcTaiiều ccTaion gH4Teái cTaihơn,có tpUwBhể 2CWHanh spUwBẽ xowQnhận cTaira ngư2CWHời mH4Teà anpUwBh thíchxowQ khxowQông phH4Teải lxowQà eH4Tem" xowQ.Cô H4Telo lắng

Anh cười:2CWH"Được,có cơcTai hộcTaii aH4Tenh H4Tesẽ H4Tethử x2CWHem sao."

Cô H4Tevội vãpUwB H4Tecầm cH4Teổ apUwBnh,đe dọa:"xowQAnh dám!Nếu2CWH nhxowQư cTaianh xowQdám cTaiyêu ngườicTai kcTaihác,em 2CWHsẽ c2CWHắn pUwBchết anh!"

An2CWHh ccTaiười cTaiôm côxowQ vàopUwB lòng,xowQhôn xowQvào sacTaiu gH4Teáy củH4Tea cxowQô vpUwBà nói:"A2CWHnh th2CWHích cTaiem cắncTai anH4Teh.Ngay bpUwBây giH4Teờ pUwBem cắnxowQ 2CWHanh đư2CWHợc không?"

"CắnxowQ vàocTai đâu?"

AH4Tenh tcTaiựa vàopUwB ghế2CWH sofa,c2CWHhìa H4Temôi ra:pUwB"Cắn vpUwBào 2CWHmiệng H4Tenhé".

xowQCô chớpH4Te H4Temắt nh2CWHào đếxowQn,cắn cTaimạnh xowQvào 2CWHmôi anh!"Đau2CWH quá!".AncTaih n2CWHói nhỏ

"Này!AH4Tei 2CWHbảo cTaianh dẻo2CWH miệngxowQ!".Cô hí2CWH hửnH4Teg nhxowQìn vxowQào dấpUwBu răH4Teng trênpUwB xowQmôi anh:"CpUwBoi nhH4Teư pUwBcho acTainh mộpUwBt sựH4Te trH4Teừng phạt".

AncTaih vuốpUwBt tóc2CWH cô:cTai"Không th2CWHích acTainh tpUwBhế cTainày xowQà?Anh scTaiợ xowQem ghéxowQt cTaingu ngơ."

Cô pUwBnhìn anh,cườixowQ lớn:"HìnhxowQ nhcTaiư H4Teanh pUwBrất thíchpUwB,rất pUwBthích ecTaim đúH4Teng không?"

"ĐúcTaing vậy"

"cTaiRốt cuộcH4Te là2CWH tạxowQi sao?pUwB",cô lH4Teo lắngxowQ nói.

Bởi pUwBvì 2CWHcô cảmpUwB thấycTai xowQcô cóxowQ rấtcTai npUwBhiều khuH4Teyết đi2CWHểm,còn anxowQh qcTaiuá xuấtH4Te xowQsắc,hai ngườicTai tH4Tehực rcTaia cTaikhông phải2CWH làH4Te mộpUwBt đôiH4Te hợp2CWH nhau

Anh cườ2CWHi:"Có lxowQúc H4Teanh cũngcTai cảm2CWH thấH4Tey cTaikỳ lạ.H4TeEm vừcTaia cTaitùy hứpUwBng vừaH4Te cốpUwB cTaichấp vừaH4Te H4Tequa loa,rấtxowQ nhiềucTai lúcxowQ cxowQòn huH4Teng dữxowQ vpUwBới anh.Nhưng,a2CWHnh vẫn2CWH H4Tethích em2CWH.Ở bcTaiên cạcTainh em,bcTaiất kxowQể tcTaiức gicTaiận hcTaiay vuH4Tei xowQvẻ,đều 2CWHlà hạcTainh phúcTaic."

"ThpUwBật k2CWHhông?"Cô cườipUwB cTaitrộm

Anh ômpUwB cpUwBô vàcTaio lòngxowQ,để côpUwB ngcTaihe tiếngH4Te đập2CWH trxowQái H4Tetim ancTaih.Nhịp ti2CWHm có2CWH txowQiết tấcTaiu vàcTai mạnhH4Te mẽ,trácTaii tH4Teim pUwBkhông biếtxowQ nóipUwB dối,tráicTai tcTaiim 2CWHbiết tcTaiình H4Tecảm cH4Teủa pUwBanh dànpUwBh chpUwBo cô.pUwB pUwB Ngh2CWHe tiến2CWHg đcTaiập trH4Teái ticTaim anpUwBh,cô dầnpUwB dH4Teần nhpUwBư 2CWHsắp bucTaiồn ngH4Teủ.

TrướcH4Te xowQkhi ngủ,cô2CWH hỏicTai acTainh:"Anh sH4Teẽ thíxowQch ecTaim t2CWHrong b2CWHao lpUwBâu"

"MãixowQ mãpUwBi"

pUwB".....Mãi xowQmãi nhpUwBư thếH4Te nàopUwB?"

cTai"Kể cảcTai khxowQi xowQem khôngH4Te pUwByêu apUwBnh nữa,kể2CWH cả2CWH kH4Tehi eH4Tem đãpUwB H4Tequên 2CWHanh,kể H4Tecả khcTaii 2CWHanh khôH4Teng còxowQn trêpUwBn thế2CWH giacTain nxowQày nữcTaia,anh sẽxowQ vẫH4Ten yê2CWHu emxowQ."

"NóxowQi luH4Teng tung!H4TeKhông H4Tecòn trên2CWH thxowQế giapUwBn pUwBnày cTainữa,còn yêupUwB H4Teem thếxowQ cTainào đâyH4Te."

"An2CWHh sẽcTai H4Teđi tH4Teìm 2CWHmột thiếnH4Te sứ,2CWHđể ngưcTaiời đcTaió thacTaiy apUwBnh yêupUwB em.pUwB" An2CWHh ômH4Te cô,lpUwBàm cTaicho tưH4Te thcTaiế npUwBgủ H4Tecủa cpUwBô càngH4Te thêmcTai txowQhoải mái.

cTaiCô ngoa2CWHn xowQngoãn pUwBnằm H4Tetrong vòngH4Te tcTaiay apUwBnh:"Em cũngpUwB sẽcTai mãipUwB mxowQãi yêpUwBu anhcTai...."

xowQGió thH4Teổi lpUwBay độngxowQ cánpUwBh cửa.H4Te

Anh vcTaiừa cTaivỗ vàopUwB ngườipUwB pUwBcô,vừa cầmcTai qupUwByển vởcTai lcTaiên gixowQúp côH4Te đáxowQnh dấuH4Te nhữngxowQ cTainội dpUwBung trọnpUwBg điểmpUwB củaxowQ bài2CWH xowQtập.

Cô nhẹpUwB nhcTaiàng ncTaigủ thixowQếp cTaiđi. xowQ "An2CWHh cTaisẽ thxowQích eH4Tem txowQrong baH4Teo lâ2CWHu đây?"

"MãiH4Te mãcTaii"

".....xowQMãi pUwBmãi như thế nào?"

"Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh đi, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn luôn yêu em."

"Nói lung tung!Không còn trên thế gian này nữa,thế thì còn yêu em thế nào đây."

"Anh sẽ đi tìm một thiên sứ,để người đó thay anh yêu em."

 

Bình luận

Ảnh của Jenzally An Tử
Jenzally An Tử11/09/2012 - 22:04

Thích Minh Hiểu Khê bởi cách chị viết truyện trong sáng và hài hước, đan xen những thứ tình cảm mãnh liệt nhưng thầm lặng. ^^"

Ảnh của ngô trang
ngô trang04/12/2016 - 18:59

Mình đọc truyện này cảm giác nó nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng ý.