[Tự sáng tác] Quên một người

Cho em hỏi... về chuyện của đôi ta
Nói đi anh, còn yêu hay đà thôi
Tiếc làm chi có không chỉ một lời
Tuổi Xuân trôi! Liệu anh trả được không?

Cho em hỏi... bao giờ mây trổ bông
Em thay lòng rũ sạch cơn mê ái
Trả cho anh rẻo thương vay còn lại
Em trở về thay xiêm áo Vu Quy

Một lần cuối... em rót lệ phân kỳ
Ta cạn chén cho đêm dài chóng sáng
Em về cùng người mai bước sang ngang
Anh ở lại vui đời qua chăn gối

Mảnh tình hờ thoáng chốc... ừ thì thôi
Qua đêm nay em là nàng dâu mới
Chú rể - một người cũng chẳng yêu em
Hôn nhân trốn chạy cùng quên một người...

-U Huyễn-