Tổng hợp các truyện QUÂN NHÂN

1. Anh hận anh yêu em

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/35646/anh-han-anh-yeu-em.html

2. Anh sẽ phải yêu em

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/46699/anh-se-phai-yeu-em-full-han-han-huong-vinh.html

3. Chào anh đồng chí trung tá

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/8789/chao-anh-dong-chi-trung-ta.html

4. Động phòng hoa chúc sát vách

http://gacsach.com/node/22022/dong-phong-hoa-chuc-sat-vach-full-diep-lac-vo-tam.html

5. Em là đôi cánh của anh

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/42939/em-la-doi-canh-cua-anh-full-chiet-chi-ma-nghi.html

6. Hôn nhân đã qua

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/28843/hon-nhan-da-qua.html

7.Không kịp nói yêu em

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/40905/khong-kip-noi-yeu-em-phi-nga-tu-ton-full.html

8.Mục tiêu đã định

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/48408/muc-tieu-da-dinh-full-tam-thuong.html

9. Nghê thường thiết y

http://gacsach.com/node/14355/nghe-thuong-thiet-y-full-thanh-ca-nhat-manh.html

10. Quân hôn bí mật

http://gacsach.com/node/13380/quan-hon-bi-mat-full-scotland-chiet-nhi-mieu.html

11. Sau khi hôn nhân tan vỡ

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/51352/sau-khi-hon-nhan-tan-vo-full-han-han-huong-vinh.html

12. Thiên nga đen

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/45831/thien-nga-den-full-nhan-nguyet-khe.html

13. Tựa như tình yêu

http://gacsach.com/doc-sach-truc-tuyen/39162/tua-nhu-tinh-yeu-full-tu-tu-tu-nhi.html

14. Vượt qua lôi trì

http://gacsach.com/node/6277/vuot-qua-loi-tri-full-diep-lac-vo-tam.html

15. Xin chào, đồng chí trung tá

http://gacsach.com/node/7668/chao-anh-dong-chi-trung-ta-full-scotland-chiet-nhi-mieu.html

16. Xin chào kiểm sát viên

http://gacsach.com/node/1330/xin-chao-kiem-sat-vien-to-thich-full.html

17. Xin chào vợ đồng chí

http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/63433/xin-chao-vo-dong-chi.html

 

Bình luận

Ảnh của Hocontinhcam
Hocontinhcam

oi hay qua minh thich truyen quan nhan cam on cac ban dua ra list nay de theo doi :

Ảnh của zikkute
zikkute

Quân hôn bí mật, truyện nhẹ nhàng, nội tâm, hay !

 

Ảnh của suhaochammam
suhaochammam

toẹt vời =))))))))))))