Người Anh Hùng Về Lại Với Non Sông

 

 

Mùa vẫn chênh chao

Ba Đình đêm nay trở gió

Có hơn một thế kỷ đã đi về xa ngõ

Cuộc vuông tròn bỏ lại với tháng năm!

 

Lịch sử viết rồi, mắt vẫn hướng đăm đăm

Bàn tay lật đau lên từng trang sách

Bác đi rồi non sông cơn gió lạnh

Bạt qua đại ngàn vương giữa thủ đô

 

Mùa vẫn chênh chao trong những giấc mơ

Binh nghiệp đứng cùng thăng trầm đất nước

Xã tắc cuộn lại giữa đôi điều mất – được

Lặng trước con người chìm dưới đất sâu

 

Một thế kỷ dài - giờ đã đi đâu ?

Tay cháu lật run lên từng trang sử

Có những thăng trầm của thời xưa cũ

Gói trọn vào lòng hào khí non sông

 

Bác đi rồi cây đứng lặng phố đông

Đêm vọng gió giữa mùa trút lá

Ba Đình vang khúc thanh âm của một đêm rất lạ

Có vị Tướng anh hùng tìm về gặp Người Thầy kính yêu!

 

Tác giả: Nguyễn Trường Phong