Italia và Châu Âu - Người Việt Nam cũng thế ^^

Một đoạn phim ngắn, vui nhưng sâu sắc về những tật xấu của người Ý. Và không ít trong số những tật xấu đó vẫn tồn tại khá phổ biến ở người Việt Nam chúng ta...