Hãy nắm tay con

Có cô bé đi cùng cha qua một cây cầu nhỏ.

Người cha là người cẩn thận nên bảo cô bé "Con gái yêu, hãy nắm lấy tay cha kẻo bị rơi xuống sông"

Cô bé nói: "Không. Bố hãy nắm tay con đi".

"Như thế thì có gì khác nhau con gái?" Người cha bối rối hỏi.

"Có sự khác biệt lớn chứ ạ". Cô bé trả lời. "Nếu con nắm tay bố và có điều gì đó xảy ra con không chắc có còn giữ được tay của bố không. Nhưng nếu bố nắm tay con, con biết chắc chắn dù bất cứ điều gì xảy ra bố cũng sẽ không rời bàn tay con".

Trong bất kì mối quan hệ nào, bản chất của sự tin tưởng không phải là ràng buộc, mà là gắn bó.  Vì vậy hãy nắm tay của người bạn yêu thương thay vì đợi họ nắm tay mình

Tinhca_susu dịch.

A little girl and her father were crossing a bridge.

The father was kind of scared so he asked his little daughter, "Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river." 
The little girl said, "No, Dad. You hold my hand."
"What's the difference?” Asked the puzzled father.
"There's a big difference." Replied the little girl.
"If I hold your hand and something happens to me, chances are that I may let your hand go. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, you will never let my hand go."

In any relationship, the essence of trust is not in its bind, but in its bond. So hold the hand of the person whom you love rather than expect them to hold yours...

 

Bình luận

Ảnh của meoluoighe
meoluoighe
Hic, thật may mắn biết bao khi ai đó còn cha :((