Chương trình ưu đãi nhân Ngày sách và Bản quyền thế giới

I. Chương trình bán sách giảm giá tại Đại học Hà Nội

- Thời gian: 8h00 - 17h00 từ thứ Hai (22/04) đến thứ Năm (25/04/2013)

- Địa điểm: Thư viện trường Đại học Hà Nội, km 9 , đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Ưu đãi:

+ Chiết khấu 30% hoặc 50% cho mọi đầu sách.

+ Tặng kèm bookmark cho mọi độc giả.

II. Hiệu sách Nhã Nam, 59 Đỗ Quang, Hà Nội

- Thời gian: Từ thứ Hai (22/04) đến hết thứ Bảy (27/04/2013)

- Ưu đãi:

+ Chiết khấu 30% hoặc 50% cho mọi đầu sách-

+ Tặng kèm bookmark cho mọi độc giả

Nguồn: http://nhanam.vn/tin-tuc/chuong-trinh-uu-dai-nhan-ngay-sach-va-ban-quyen-gioi