Cảm xúc cuộc sống - Mùa thu

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ 
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
Có phải em mùa thu xưa 
** 
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn 
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
Bên trời xa sương tóc bay 

*** 
Thôi thì có em đời ta hy vọng 
Thôi thì có em sương khói môi mềm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh 
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát 

**** 
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi 
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về 
Ơi mùa thu của ước mơ 

[ Thơ: Nhớ mùa thu Hà Nội]